Spis og bowl

Page 1

Spis & Bowl Essen & Bowlen

Dine & Bowl

Skærbækcentret | Storegade 46 | 6780 Skærbæk | 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk

All you can eat* Kr. 50,-

SPIS & BOWL

1 times bowling samt en lækker menu Kr. 199,-

Vælg mellem:

 Spareribs, ca. 500 gr spareribs med barbecue marinade, kartoffelbåde, barbecue dip, coleslaw og salat

 Grillet kylling med salsa, coleslaw og kartoffelbåde

 Skærbækburger med oksekødsbøf, aioli & chipotle, spæde salater, syltede rødløg, ost samt kartoffelbåde

 Mixed salat med kylling, syltede rødløg, brød, creme fraiche eller thousand iceland dressing

Børnemenu inkl. 1 times bowling Kr. 99,-

Vælg mellem:

 Nuggets med pommes frites

 Pølser og pommes frites

 Pizza med tomat og mozzarella

 Pizza med tomat, mozzarella og skinke

 Børneburger med pommes frites

 Fiskefilet med pommes frites

Priserne gælder ved min. 4 personer pr. selskab, og kun ved forudbestilling. Bestilling skal ske inden kl. 12.00. Max 2 forskellige menuer pr. selskab. Prisen er ex. bowlingsko - DKK 15,-/pr. par

* Tilkøb til bowlingmenuen - både for børn og voksne.

#Spis&Bowl
SOFTICE

ESSEN&BOWLEN

1 Stunde bowlen und ein lecheres Menü

€ 2750

Wählen Sie zwischen folgenden Menüs:

 Ca. 500 gr Spareribs mit Barbecuemarinade, Kartoffelspalten, Barbecuedip, Krautsalat und frischem Salat

 Gegrilltes Hähnchen, Salsa, Krautsalat und Bootskartoffeln

 Skærbækburger mit Rinderhackfleisch, Aioli & Chipotle, Babysalate, eingelegte rote Zwiebeln, Käse und Kartoffelschnitze

 Salat mit Hähnchen, gemischter Salat, eingelegte rote Zwiebeln, Brot, Crème-fraîche-Dressing oder Thousand-Island-Dressing

Kindermenüs inkl. 1 Stunde Bowlen € 1370

Wählen Sie zwischen folgenden Menüs:

 Nuggets mit Pommes Frites

 Würstchen und Pommes

 Pizza mit Tomaten und Mozzarella

 Pizza mit Tomaten, Mozzarella und Schinken

 Kinderburger mit Pommes Frites

 Fischfilet mit Pommes Frites

Die Preise gelten für Gruppen ab mind. 4 Personen, und nur bei Vorausbestellung. Max. 2 verschiedene Menüs pro Gruppe. Vorausbestellungen bis spätestens 12.00 Uhr.

Miete der Bowlingschuhe (€ 2,10 pro Paar).

* Zusätzliche Zukauf für das Bowling-Menü - für Kinder und Erwachsene.

#Essen&Bowlen SOFTICE
All you can eat*
7,-

SOFTICE

All you can eat* € 7,-

DINE&BOWL

1 hour of bowling & a delicious meal Kr. 199,-

Choose from:

 Spareribs, ca. 500 gr spareribs with barbecue marinade, potato wedges, barbecue dip, coleslaw and salad

 Grilled chicken, salsa, coleslaw and potato wedges

 Skærbækburger with beef patty, aioli & chipotle, baby salads, pickled red onions, cheese and potato wedges

 Salad wich chicken, mixed salad, pickled red onion, bread, crème fraiche or thousand island dressing

Childrens entrees including 1 hour of bowling

Choose from:

 Nuggets with fries

 Sausages and french fries

 Pizza with tomato and mozzarella

 Pizza with tomato, mozzarella and ham

 Burger for children with fries

 Fish fillet with fries

Kr. 99,-

Prices valid with a min. 4 persons per party and only by prior reservation. Maximum 2 different menus per party. Reservations must be made by 12.00.

The prices mentioned are excl. drinks/beverages and bowling shoe rent (DKK 15,- per pair)

* Additional purchases for the bowling menu - for both children and adults.

#Dine&Bowl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.