Page 1

v i n d u sp o ste n vindueR BAlKongdØReR sKYvedØReR tilBehØR

t r e nd og t radi s j on vå r 2 0 1 1

gj e lde r fra 1.4.2 011 - p ri s i n k l . m v a - 1o p p l a g 1


Utsikt og innsikt Trenor har produsert dører og vinduer i mer enn 100 år, og er i dag en av landets ledende produsenter. Dette har gitt oss en erfaring og faglig innsikt som gjør at vi kan tilby produkter av ypperste kvalitet. Alle våre produkter tilfredsstiller offentlige myndigheters strenge krav. Våre vinduer er konstruert for å tåle skiftende værforhold og påvirkning av naturkrefter. Vi garanterer tetthet, stabilitet og lang levetid.

Hvordan lese denne katalogen? Her viser vi vårt sortiment av vinduer, balkongdører og skyvedører. Hver produkttype har egne oppslag med bilder, priser og informasjon. Prisene er veiledende og medregnet moms. I våre prismatriser er det lagt inn modulmål og millimetermål. I brosjyren finner du også monteringsanvisning og all informasjon du trenger for å velge riktig størrelse og type. På side 48 finner du informasjon om de ulike vindusseriene våre, glass og valg av glass: Hva er nødvendig, behøver du herdet glass, hvilke typer vindu passer til ditt hus etc. Alt som er viktig i valg av vindu. De fleste av våre vinduer og balkongdører er også tilgjengelige i ekstra energieffektive versjoner både med 2- og 3-lags glass. Vi har delt dem inn i energiklasser så det blir lettere for deg å velge: Trenor Komfort (Ref. U-verdi 1.2) Trenor Super (Ref. U-verdi 1.0) - anbefalt av ENOVA! - jo lavere U-verdi jo bedre, det betyr mindre varmetap! Et naturlig valg for deg som vil investere i et enda mer stabilt inneklima med redusert kulderas og trekk, og lavere energiforbruk til oppvarming. Se www.trenor.no eller kontakt din forhandler for mer informasjon og pristilbud. Vi håper du får nytte av denne brosjyren, og at valget ditt blir enkelt! Lykke til!

innhold: ToppsVinG/GlidehenGsleT VindU sidesVinG VindU ToVeis innAdslÅende VindU TopphenGsleT VindU sidehenGsleT VindU FAsTKArM VindU BAlKonGdører sKYVedører hYTTe oG FriTid

s 6-9 s 10-11 s 12-13 s 14-15 s 16-25 s 26-31 s 32-39 s 40-41 s 42-43

sprosser KoMBinAsJonsVindU nÆrinGsBYGG MonTerinGsAnVisninG FAGsToFF-inFo FABriKKene GArAnTi hoVedleVerAndører

2

s 44 s 45 s 46 s 47 s 48 s 49 s 50 s 51


3


4


Trenors brede produktspekter ivaretar god design og funksjon, vakre fasader, praktisk interiør; kort sagt

god byggeskikk

5


toppsving/glidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: vrider: u-verdi: (Ref.vindu)

se teknisk info side 48 92 mm skjult toppsvingbeslag en vrider trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0

tillegg: ventil per stk. kr 375,-

Trenors toppsving-vindu har skjulte beslag på utsiden. Vinduet leveres med kraftige styrebeslag i topp og åpnes med kun en vrider. Dette vinduet kan vendes 180 grader horisontalt uten at vinduet kommer inn i rommet, og kan rengjøres fra innsiden. Trenors toppsving har barnesikring og tåler press på opptil 60 kg. Det leveres med låsbar lufte- og vaskestopp, og låsbar vrider kan leveres på bestilling. Dette er et vindu med isolert tettelist og en konstruksjon som gir redusert kondensrisiko. Trenors toppsving-vindu har dirkefri låsekasse, og de nedre hjørnene har forsterkede låsepunkter. Kan også leveres som godkjent brannvindu E30, E130 og lydklassifisert 30 dB/35 dB.

glidehengslet vindu

glidehengslet vindu eksempel med 45 mm vertikal midtsprosse og 28 mm utenpåliggende sprosser. 2 x 3 ruter. 6


toppsving/glidehengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h 388

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588

modul høyde

Trenor KOMFORT

14

15

hvitmalt

b 488

3825

3885

3998

4444

4638

4840

5031

5264

5216

5696

5924

6140

6513

hvitmalt

b 588

3996

4055

4160

4614

4808

5010

5201

5435

5391

5943

6233

6511

6900

hvitmalt

b 688

4168

4228

4585

4515

4980

5183

5388

5699

5701

6285

6591

6885

7290

hvitmalt

b 788

4338

4398

4755

4956

5150

5398

5681

6009

6008

6626

6948

7264

7701

hvitmalt

b 888

4510

4569

4928

5128

5368

5360

5979

6320

6318

6973

7329

7674

8130

hvitmalt

b 988

4703

4761

4831

5336

5654

5980

5943

6280

6656

7368

7743

8106

8580

hvitmalt

b 1088

4860

4920

4983

5573

5575

6246

6578

6575

6980

7261

7630

8503

8995

hvitmalt

b 1188

5059

5119

5189

5850

6199

6556

6915

6920

7341

8130

8541

8941

9451

hvitmalt

b 1288

5238

5298

5735

6108

6471

6848

7240

7675

7684

8510

8940

9359

9888

hvitmalt

b 1388

5419

5479

5980

6366

6746

7158

7569

8023

8028

8894

9343

9779

10325

hvitmalt

b 1488

5874

5940

6498

6900

7303

7743

8173

8644

9146

9553

10019

10473

11039

hvitmalt

b 1588

6054

6168

6741

7159

7594

8053

8501

8990

9511

9935

10420

10893

hvitmalt

b 1688

6235

6396

6986

7419

7886

8364

8830

9338

9876

10319

10823

hvitmalt

b 1788

6414

6624

7228

7690

8178

8673

9156

9683

10240

10700

hvitmalt

b 1888

6611

6868

7488

7980

8485

8999

9501

10046

10621

lagervare

toppstyrt

innenfor rammen rømningsvei

toppsving/glidehengslet vindu hel Rute tRenoR supeR 3-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. høyde bredde

Trenor SUPER

1.0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h 388

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588

modul

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16

14

15

hvitmalt

b 488

4175

4234

4590

4790

4981

5183

5371

5604

5865

6031

6259

6473

hvitmalt

b 588

4345

4404

4759

4959

5151

5351

5541

5773

6056

6320

hvitmalt

b 688

4516

4575

4931

5130

5323

5523

5734

6088

6471

6956 7443

hvitmalt

b 788

4686

4744

5100

5300

5491

5763

6098

6475

hvitmalt

b 888

4856

4915

5271

5470

5734

6104

6464

7566 8053

7934 8458

hvitmalt

b 988

5049

5106

5463

5686

6073

6466

6850

6865 7275

6883 7055

6759 7195

6644 7106

hvitmalt

b 1088

5205

5264

5434

5966

6376

6794

7201

hvitmalt

b 1188

5404

5463

5846

6288

6721

7164

7609

hvitmalt

b 1288

5581

5639

6121

6588

7045

7516

hvitmalt

b 1388

5761

5820

6400

6890

7373

hvitmalt

b 1488

6216

6284

6954

7468

hvitmalt

b 1588

6395

6538

7233

hvitmalt

b 1688

6576

6793

hvitmalt

b 1788

6754

hvitmalt

b 1888

6950

lagervare

toppstyrt

7636 8126

16 6870 7379 7890 8423 8973

8570

9001

9544

7666 8110

7486 7900

8583

9053

9511

10080

8355

9080

9578

10063

8004

8533

9093

9556

10080

7888

8401

8958

9544

10035

7981

8533

9074

9658

10270

7770

8325

8904

9471

10081

7511

8073

8669

9275

9870

7045

7788

8388

9011

9644

10266

10508 10930

10723 11174

10788 11266

10586 11366

10593 11125

10659 11215

7316

8083

8721

9371

10031

10680

innenfor rammen rømningsvei 7


toppsving/glidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: vrider: sprosse: u-verdi:

se teknisk info side 48 92 mm skjult toppsvingbeslag en vrider 65 mm gjennomgående sprosse variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0)

tillegg: ventil per stk. kr 375,-

glidehengslet vindu eksempel med 65 mm vertikal gjennomgående sprosse og 28 mm utenpåliggende sprosser. 1 x 3 ruter.

toppsving/glidehengslet vindu tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss 65 MM gJennoMgÅende spRosse Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

bredde

5 6 7 8 9 10 11

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

14

15

16

h 1388 h 1488 h 1588 h 1688

hvitmalt

b 488

6030

6231

6423

6658

6920

7088

7318

7533

7859

hvitmalt

b 588

6229

6430

6621

6856

7119

7286

7515

7730

8058

hvitmalt

b 688

6455

6656

6848

7083

7345

7513

7741

7956

8284

hvitmalt

b 788

6676

6878

7069

7304

7566

7734

7963

8178

8556

hvitmalt

b 888

6706

6901

7103

7294

7528

7790

7959

8234

8558

8994

hvitmalt

b 988

6750

6950

7145

7346

7538

7771

8034

8306

8659

8999

9449

hvitmalt

b 1088

6961

7161

7356

7558

7749

7984

8376

8684

9053

9406

9873

6604

toppstyrt 8

17

18 h 1788

pris på forespørsel

høyde

pris på forespørsel

modul


toppsving/glidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: vrider: sprosse: u-verdi:

se teknisk info side 48 92 mm skjult toppsvingbeslag en vrider 65 mm gjennomgående sprosse variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0)

tillegg: ventil per stk. kr 375,-

toppsving/glidehengslet vindu tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss 65 MM gJennoMgÅende spRosseKRYss. Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

8

9

10

11

12

13

14

15

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

hvitmalt

b 688

8939

9185

9435

9675

9960

10271

10488

10769

11033

hvitmalt

b 788

9126

9371

9621

9861

10148

10459

10675

10955

11219

hvitmalt

b 888

9341

9588

9838

10078

10363

10674

10890

11171

11435

hvitmalt

b 988

9549

9794

10044

10284

10570

10881

11098

11378

11641

hvitmalt

b 1088

9791

10038

10288

10528

10813

11124

11340

11621

11885

hvitmalt

b 1188

10003

10249

10499

10739

11024

11335

11553

11833

12096

hvitmalt

b 1288

10278

10524

10774

11014

11299

11610

11826

12108

12371

hvitmalt

b 1388

10473

10719

10969

11209

11494

11805

12023

12303

12566

hvitmalt

b 1488

11014

11260

11510

11750

12035

12346

12563

12844

13144

9

eksempel med 65 mm gjennomgående kryss-sprosse og utenpåliggende sprosser. 2 x 2 ruter per øvre ramme.


sidesving vindu glass: se teknisk info side 48 Karm: 92 mm u-verdi: trenor Komfort 1.2 (Ref.vindu) Kan ikke leveres med ventil.

Et moderne vindu med de beste bruksmuligheter. Trenor sidesvingvindu kombinerer både moderne teknikk og funksjon, og kan fåes i mange varianter, alt etter hvilken stil du ønsker. Dette er et populært vindu ved så vel rehabilitering som nybygg av boliger og hytter. Vinduet kan snus rundt med en håndbevegelse slik at utsiden kan vaskes innenfra, og leveres med barnesikring. Som standard leveres utenpåliggende vridere. Skal du gjennomføre gamle dagers atmosfære, bestiller du gammeldagse hasper (valgfritt).

sidesving kan leveres med gjennomgående sprosse.

som standard leveres utenpåliggende vridere.

sidesving vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

5 6 7 8 9

Trenor KOMFORT

1.2

vindu 9sidesving 10med eksempel 6511mm 12

4

5

6

7

8

13

14

15

16

h 388

h 488

h 588

h 688

h 788

gjennomgående sprosse.h 1188 h 888 h 988 h 1088

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588

hvitmalt

b 488

4115

4180

4346

4614

4783

4950

5120

5296

5474

5650

5828

6005

6230

hvitmalt

b 588

4288

4353

4519

4786

4955

5123

5291

5468

5659

5899

6141

6384

6624

hvitmalt

b 688

4465

4530

4695

4964

5133

5300

5480

5738

5995

6251

6510

6768

7024

hvitmalt

b 788

4713

4778

4943

5211

5380

5590

5856

6128

6401

6674

6948

7229

7519

hvitmalt

b 888

4889

4954

5120

5388

5599

5879

6160

6448

6738

7029

7340

7650

7959

10


2-RAMs sidesving vindu glass: se teknisk info side 48 Karm: 92 mm u-verdi: trenor Komfort 1.2 (Ref.vindu) Kan ikke leveres med ventil.

2-RAMs sidesving eksempel med sprosser. 1 x 3 ruter.

vinduene kan snus rundt så det blir enkelt å vaske utsiden.

2- RAMs sidesving vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

10 11 12 13 14 15 16 17

Trenor KOMFORT

1.2

6

7

8

9

10

11

12

13

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

14

15

16

h 1388 h 1488

h 1588

hvitmalt

b 988

8748

9233

9545

9883

10166

10486

10810

11131

11454

11869

12353

hvitmalt

b 1088

8955

9441

9753

10090

10374

10695

11018

11396

11843

12288

12789

hvitmalt

b 1188

9116

9601

9914

10251

10535

10855

11276

11736

12198

12660

13176

hvitmalt

b 1288

9324

9810

10121

10459

10743

11169

11648

12123

12601

13079

13613

hvitmalt

b 1388

9638

10124

10435

10773

11138

11629

12124

12616

13110

13605

14154

hvitmalt

b 1488

9848

10333

10645

11006

11478

11985

12496

13004

13515

14025

14616

hvitmalt

b 1588

10006

10493

10804

11280

11768

12291

12818

13343

13869

14426

15045

hvitmalt

b 1688

10220

10705

11050

11608

12111

12651

13194

13735

14306

14890

15529

11


toveis innAdslÅende vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

se teknisk info side 48 92 mm skjult beslag trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0

tillegg: ventil per stk. kr 375,-

Vårt toveis innadslående vindu har ingen skinner som bryter utvendig stil. Med en vrider kan du velge om du ønsker luftestilling eller å åpne det i sidestilling. I sidestilling kan vinduet åpnes helt så det blir lett å rengjøre, samt at det gir full åpning ved rømning. Barnesikring er standard på disse vinduene, og de kan leveres med låsbar vrider. Våre toveis innadslående 2-fags vindu kan leveres uten midtpost for godkjent rømningsvei. Kan også leveres som godkjent brannvindu E30, E130 og lydklassifisert 30 dB/35 dB.

toveis innAdslÅende vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Trenor KOMFORT

1.2

6

7

8

9

10

11

12

13

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588 h 1688

h 1788

5803 5970

6025 6245

6421 6694

6659 6969

6934 7255

7196 7531

7508 7855

5808 6095

6229 6526

6515 6826

6976 7300

7265 7608

7564 7934

7853 8249

8201 8613

6826

7143

7645

7975

8316

8645

9024

6781

7536

7880

8398

8741

9098

9441

9835

7203

7513

8290

8648

9181

9540

9910

7563

7896

8689

9063

9610

9984

10369

10270 10743

10678 11166

7909

8256

9064

9451

10014

10403

10804

8380 8724

8744 9101

9566 9939

9969 10356

10546 10949

10949 11368

11364 11798

hvitmalt

b 488

3890

4033

4265

4406

4979

5160

hvitmalt

b 588

4038

4180

4413

4554

5126

hvitmalt

b 688

4170

4314

4546

4688

hvitmalt

b 788

4344

4488

4720

hvitmalt

b 888

4519

4663

hvitmalt

b 988

5244

4930 5579

4899 5161

5275 5548

5308 5521

hvitmalt

b 1088

5911

hvitmalt

b 1188

hvitmalt

b 1288

hvitmalt

b 1388

hvitmalt

b 1488

lagervare

6259 6585

5823 6516 6854 7170

5823 6496

innenfor rammen rømningsvei 12

14

15

16

17

18


toveis innAdslÅende vindu hel Rute tRenoR supeR 3-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.0

6

7

8

9

10

11

12

13

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588 h 1688

h 1788

6073 6249

6293 6551

6688 7029

6934 7333

7229 7646

7513 7950

7845 8303

6180 6529

6575 6941

6898 7284

7394 7800

7716 8149

8051 8518

8375 8874

8760 9280

7309

7675

8226

8605

8995

9374

9803

7276

8088

8486

9061

9461

9874

10274

10724

7695

8068

8909

9330

9926

10349

10783

8109

8513

9376

9819

10438

10881

11338

11205 11781

11676 12275

8509

8934

9819

10284

10924

11390

11868

9034 9431

9481 9901

10389 10830

10875 11339

11538 12023

12025 12533

12525 13054

modul høyde

Trenor SUPER

hvitmalt

b 488

4166

4309

4540

4680

5250

5431

hvitmalt

b 588

4313

4454

4685

4825

5396

hvitmalt

b 688

4444

4585

4816

4956

hvitmalt

b 788

4615

4756

4988

hvitmalt

b 888

4788

4930

hvitmalt

b 988

5513

5215 5904

5188 5496

5551 5879

5576 5834

hvitmalt

b 1088

6214

hvitmalt

b 1188

hvitmalt

b 1288

hvitmalt

b 1388

hvitmalt

b 1488

6625 6990

6205 6945 7330 7693

6208 6935

innenfor rammen rømningsvei 13

14

15

16

17

18


topphengslet vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag trenor Komfort 1.2

Dette er et funksjonelt vindu med mange bruksområder; til stue, bod, garasje, vaskerom eller kjeller. Denne typen vindu blir ofte benyttet i kombinasjon med andre vindustyper. Våre topphengslede vinduer kan også leveres med gjennomgående sprosser eller avtagbare, utenpåliggende sprosser. Som standard leveres utenpåliggende vridere. Skal du gjennomføre gamle dagers atmosfære bestiller du gammeldagse hasper (valgfritt).

topphengslet eksempel med utenpåliggende sprosser. 3 x 2 ruter.

topphengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h 388

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

4021 4183

4188 4403

4353 4628

4521 4853

4733 5078

4469 4759

4709 5013

4946 5264

5186 5518

5425 5788

5051

5319

5598

5883 6249 6614

6169 6551

modul høyde

Trenor KOMFORT

hvitmalt

b 488

2890

2961

3210

3371

3534

3695

3856

hvitmalt

b 588

3053

3123

3373

3533

3695

3858

hvitmalt

b 688

3215

3286

3535

3696

3859

hvitmalt

b 788

3378

3448

3698

3858

hvitmalt

b 888

3541

3611

3861

4023

4020 4260

4020 4259

4019 4231

hvitmalt

b 988

3705

3775

4025

4234

hvitmalt

b 1088

3869

3940

4189

hvitmalt

b 1188

4036

4108

hvitmalt

b 1288

4201

hvitmalt

b 1388

hvitmalt

b 1488

4508 4785 5064

5344

5645

5946

4470

4510 4761

4523 4788 5053

5343

5659

5978

6295

4408

4711

5016

5321

5645

5979

6314

6649

4273

4631

4949

5268

5599

5946

6296

6648

4370

4440

4859

5190

4651

5085

5431

5886 6174

6250 6554

6616

4538

5523 5793

innenfor rammen rømningsvei 14

14

15


topphengslet vindu hel Rute 2-lAgs isoleRglAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

10 11

Ubehandlet b 988 hvitmalt Ubehandlet hvitmalt

b 1088

5

6

h 488

h 588

2725 3469 2875 3719

som standard leveres utenpåliggende vridere.

15


sidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0

Trenor sidehengslede vinduer gir et preg av tradisjonsrikt miljø, atmosfære - og litt nostalgi. Dette er et populært vindu ved så vel rehabilitering som nybygg av boliger og hytter. Som standard leveres utenpåliggende vridere. Skal du gjennomføre gamle dagers atmosfære, bestiller du gammeldagse hasper (valgfritt). Trenors sidehengslede vinduer gir mange valgmuligheter. Enkle vinduer, flere rammer i samme karm, tradisjonelle stilvinduer for rehabilitering av eldre hus, hytter osv. De leveres med gjennomgående eller avtagbare, utenpåliggende sprosser. Kan leveres i kombinasjon med andre typer vinduer.

sidehengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

bredde

5 6 7 8 9 10

1.2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

4185 4350

4355 4576

4706 4989

4879 5220

5096 5453

4645 4944

4891 5204

5319 5646

5564 5906

5811 6184

5245 5546

5520 5856

5989 6349

6284 6660

6578 6971

modul høyde

Trenor KOMFORT

hvitmalt

b 488

3096

3353

3518

3684

3850

4016

hvitmalt

b 588

3263

3519

3684

3850

4016

hvitmalt

b 688

3430

3686

3851

4018

hvitmalt

b 788

3596

3853

4018

hvitmalt

b 888

3764

4021

4186

4184 4430

4184 4429

4181 4400

hvitmalt

b 988

3933

4189

4404

4689

4701 4974

4685 4971 5258

14

sidehengslet vindu hel Rute tRenoR supeR 3-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

bredde

5 6 7 8 9 10

Trenor SUPER

1.0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

4766 4933

5101 5293

5273 5560

5444 5830

5619 6099

5246 5630

5703 6110

5995 6425

6288 6743

6580 7066

6015 6399

6519 6940

6863 7326

7224 7714

7584 8101

modul høyde

15

hvitmalt

b 488

3689

3945

4109

4271

4434

4596

hvitmalt

b 588

3855

4111

4274

4436

4600

hvitmalt

b 688

4023

4279

4441

4605

hvitmalt

b 788

4188

4444

4606

hvitmalt

b 888

4355

4610

4774

4770 5013

4768 5008

4763 4955

hvitmalt

b 988

4520

4776

4969

5325

5344 5680

5315 5676 6036

innenfor rammen rømningsvei 16

14

15


sidehengslet vindu hel Rute 2-lAgs isoleRglAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

10 11

Ubehandlet b 988 hvitmalt Ubehandlet hvitmalt

b 1088

5

6

h 488

h 588

2481 2931 2613 3200

sidehengslet vindu eksempel med 28 mm utenpåliggende sprosser. 2 x 3 ruter. eksempel med gjennomgående sprosse. 1 x 3 ruter.

som standard leveres utenpåliggende vridere. 17


2-RAMs sidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0

som standard leveres utenpåliggende vridere.

2-RAMs sidehengslet vindu eksempel med utenpåliggende sprosser. 2 x 3 ruter per ramme.

2-RAMs sidehengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva modul høyde bredde

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trenor KOMFORT

1.2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

7558

7891

8264

8568

8905

9250

9993

10330

10673

hvitmalt

b 788

6738

7255

hvitmalt

b 888

6843

7359

7663

7995

8368

8671

9010

9355

10096

10435

10800

hvitmalt

b 988

7118

7635

7938

8271

8644

8946

9285

9630

10378

10835

11298

hvitmalt

b 1088

7223

7740

8043

8376

8749

9053

9391

9793

10671

11146

11625

hvitmalt

b 1188

7496

8014

8316

8650

9023

9326

9740

10238

11134

11625

12121

hvitmalt

b 1288

7608

8125

8428

8761

9134

9498

10006

10521

11434

11943

12455

hvitmalt

b 1388

7880

8396

8700

9033

9418

9908

10434

10965

11895

12420

12949

hvitmalt

b 1488

7986

8504

8806

9140

9646

10154

10696

11244

12190

12733

13300

hvitmalt

b 1588

8259

8775

9079

9446

10040

10564

11123

11689

12651

13231

13836

18


Trenors sidehengslede vinduer egner seg godt til rehabilitering av tradisjonsrike hus. Dette er vinduer med atmosfære og nostalgi. Sidehengslede vinduer benyttes ofte i hytter og kan leveres i mange varianter - og med gjennomgående og utenpåliggende sprosser. Som standard leveres utenpåliggende vridere. Skal du gjennomføre gamle dagers atmosfære, bestiller du gammeldagse hasper (valgfritt).

2-RAMs sidehengslet vindu hel Rute tRenoR supeR 3-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trenor SUPER

1.0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

h 488

h 588

h 688

h 788

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

hvitmalt

b 788

7468

7944

8224

8534

8871

9149

9466

10134

10451

10771

11093

hvitmalt

b 888

7564

8040

8321

8630

8968

9246

9563

10230

10548

10869

11189

hvitmalt

b 988

7709

8186

8466

8775

9113

9391

9709

10375

10694

11014

11488

hvitmalt

b 1088

7916

8394

8674

8983

9320

9599

9916

10583

11003

11515

12028

hvitmalt

b 1188

8068

8544

8825

9134

9471

9750

10068

10900

11436

11973

12511

hvitmalt

b 1288

8275

8753

9033

9341

9679

9958

10455

11365

11925

12488

13051

hvitmalt

b 1388

8430

8908

9188

9496

9834

10256

10841

11776

12361

12950

13539

hvitmalt

b 1488

8639

9116

9396

9705

10100

10671

11281

12241

12853

13466

14080

hvitmalt

b 1588

8788

9265

9545

9855

10429

11026

11663

12648

13284

13923

14595

19


2-RAMs sidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: sprosse: u-verdi:

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag 65 mm gjennomgående sprosse variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0)

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

2-RAMs sidehengslet vindu 65 MM gJennoMgÅende spRosse tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

10 11 12 13 14 15

10

11

12

13

14

15

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

hvitmalt

b 988

10206

10505

10814

11460

11759

12066

hvitmalt

b 1088

10335

10634

10943

11589

11888

12195

hvitmalt

b 1188

10639

10938

11246

11894

12193

12499

hvitmalt

b 1288

10778

11076

11385

12033

12331

12638

hvitmalt

b 1388

11079

11378

11686

12334

12631

12939

hvitmalt

b 1488

11210

11509

11818

12465

12764

13070

20

som standard leveres utenpåliggende vridere.


21


3-RAMs sidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag trenor Komfort 1.2

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

Trenor KOMFORT

3-RAMs sidehengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

15 16 17 18 19 20 21

14

1.2

10

11

12

13

15

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488

hvitmalt

b 1488

11908

12351

12804

13848

14453

15064

hvitmalt

b 1588

12004

12448

12944

14111

14730

15356

hvitmalt

b 1688

12176

12623

13268

14449

15083

15724

hvitmalt

b 1788

12424

13008

13668

14864

15513

16169

hvitmalt

b 1888

12581

13248

13923

15134

15798

16469

hvitmalt

b 1988

12874

13555

14244

15470

16149

16835

hvitmalt

b 2088

13245

13941

14645

15886

16580

17280

Trenor sidehengslede vinduer gir et preg av tradisjonsrikt miljø, atmosfære - og litt nostalgi. Dette er et populært vindu ved så vel rehabilitering som nybygg av boliger og hytter. Som standard leveres utenpåliggende vridere. Skal du gjennomføre gamle dagers atmosfære, bestiller du gammeldagse hasper (valgfritt).

3-RAMs sidehengslet vindu eksempel med utenpåliggende sprosser. 2 x 3 ruter per ramme. 22


4-RAMs sidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag trenor Komfort 1.2

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

Trenor KOMFORT

1.2

4-RAMs sidehengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

14

modul høyde bredde

9 10 11 12 13 14

15

16

17

h 1388 h 1488 h 1588 h 1688

18

19

h 1788

h 1888

hvitmalt

b 888

12911

13153

13494

13995

14549

14895

hvitmalt

b 988

13318

13559

13900

14400

14955

15301

hvitmalt

b 1088

13455

13696

14039

14539

15148

15571

hvitmalt

b 1188

13856

14098

14469

15054

15693

16125

hvitmalt

b 1288

14004

14306

14743

15336

15985

16426

hvitmalt

b 1388

14475

14820

15266

15870

16528

16978

som standard leveres utenpåliggende vridere.

23


6-RAMs sidehengslet vindu glass: Karm: Beslag: u-verdi: (Ref.vindu)

se teknisk info side 48 92 mm utenpåliggende beslag trenor Komfort 1.2

tillegg: Barnesikring per stk. kr 219,- (umontert) ventil per stk. kr 375,-

Trenor KOMFORT

1.2

6-RAMs sidehengslet vindu hel Rute tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

15 16 17 18 19 20 21

14

15

16

17

18

19

h 1388

h 1488

h 1588

h 1688

h 1788

h 1888

hvitmalt

b 1488

20300

20654

21185

21924

22740

23294

hvitmalt

b 1588

20454

20808

21339

22079

22950

23608

hvitmalt

b 1688

20718

21071

21604

22421

23363

24030

hvitmalt

b 1788

21128

21481

22096

22970

23921

24598

hvitmalt

b 1888

21298

21720

22396

23280

24240

24926

hvitmalt

b 1988

21593

22100

22786

23679

24649

25345

hvitmalt

b 2088

22144

22661

23356

24259

25239

25944

Trenors sidehengslede vinduer gir mange valgmuligheter. Enkle vinduer, flere rammer i samme karm, tradisjonelle stilvinduer for rehabilitering av eldre hus, hytter osv. De leveres med gjennomgående eller avtagbare, utenpåliggende sprosser. Kan leveres i kombinasjon med andre typer vinduer.

24

som standard leveres utenpåliggende vridere.


Et nostalgisk vindu til et tradisjonsrikt hus. Gir mye lys og gode 책pningsmuligheter. Egner seg like godt til rehabilitering som til nye hus i tradisjonsstil.

25


FAstKARM vindu glass: Karm: u-verdi: (Ref.vindu) tillegg:

se teknisk info side 48 92 mm trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0 ventil per stk. kr 375,-

Trenor KOMFORT

FAstKARM vindu hel Rute KoMFoRt 1.2: 2-lAgs eneRgiglAss KoMFoRt 1.2. lAM. : 2-lAgs, 2-sidig siKKeRhetsglAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

5

modul høyde bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam. Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam.

b 488 b 588 b 688 b 788 b 888 b 988 b 1088 b 1188 b 1288 b 1388 b 1488 b 1588 b 1688 b 1788 b 1888 b 1988 b 2088

6

7

8

9

10

11

1.2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

h 488 h 588 h 688 h 788 h 888 h 988 h 1088 h 1188 h 1288 h 1388 h 1488 h 1588 h 1688 h 1788 h 1888 h 1988 2443 3374 2551 3484 2658 3589 2766 3699 2873 3804 2983 3914 3126 4091 3319 4380 3516 4671 3709 4960 3905 5251 4101 5543 4294 5831 4490 6124 4683 6411 4884 6709 5095 7015

2546 3478 2655 3588 2761 3694 2871 3803 3001 3964 3210 4291 2950 4625 3636 4955 3853 5290 4065 5621 4280 5955 4496 6290 4726 6639 4960 6991 5190 7340 5424 7693 5658 8046

2650 3583 2760 3691 2865 3798 3039 4048 3261 4413 3489 4781 3724 5159 3955 5531 4189 5909 4431 6293 4688 6691 4944 7090 5198 7485 5454 7884 5706 8279 5964 8678 6220 9076

2754 3686 2864 3795 3034 4043 3279 4454 3521 4861 3768 5273 4023 5693 4279 6115 4559 6560 4834 7001 5113 7445 5393 7890 5669 8331 5949 8776 6224 9218 6503 9663 6783 10108

2856 2961 3101 2836 3789 3894 4066 4351 2991 3194 3405 3614 3954 4275 4605 4933 3254 3475 3705 3934 4404 4769 5140 5510 3519 3760 4009 4263 4858 5265 5679 6099 3780 4040 4326 4621 5308 5758 6231 6715 4045 4346 4666 4985 5763 6275 6808 7338 4336 4671 5014 4599 6243 6813 7390 7966 4635 4993 5358 5721 6729 7345 7970 8593 4936 5318 5706 6093 7220 7883 8553 9221 5236 5639 6050 6460 7708 8416 9133 9848 5538 5964 6398 6830 8198 8953 9715 10476 5840 6289 6745 7200 8689 9490 10298 11105 6139 6610 7090 7568 9176 10024 10878 11731 6441 6935 7438 7939 9668 10560 11461 12360 6739 7256 7781 8305 10154 11094 12040 12985 7041 7581 8130 8676 10645 11630 12624 13615 7344 7906 8478 9046 11136 12168 13206 14244

lagervare 26

3483 4638 3824 5261 4163 5883 4538 6539 4919 7201 5304 7869 5698 8545 6088 9216 6480 9891 6871 10564 7264 11238 7658 11914 8048 12585 8441 13261 8830 13933 9224 14608 9618 15283

3673 4924 4034 5591 4403 6265 4811 6978 5215 7688 5624 8401 6040 9123 6453 9840 6869 10561 7281 11280 7698 12000 8114 12721 8526 13440 8943 14161 9355 14879 9771 15600 10188 16321

3863 5210 4244 5919 4653 6656 5084 7416 5511 8171 5943 8931 6381 9699 6816 10463 7255 11230 7691 11994 8130 12761 8569 13529 9005 14293 9444 15060 9879 15824 10318 16591 10756 17359

3495 4711 4454 6248 4904 7050 5358 7855 4988 8656 6263 9464 5768 8765 7181 11086 7644 11900 8103 12710 8564 13524 9025 14338 9484 15148 9946 15961 10404 16770 10866 17584 11328 18398

4245 5783 4683 6595 5156 7444 5633 8295 6105 9143 6583 9995 7066 10855 7548 11710 8033 12570 8514 13426 8998 14285 9483 15145 9964 16001 10448 16861 10929 17718 11414 18578 11898 19436

3824 6070 4911 6943 5408 7838 5906 8735 6401 9629 6901 10526 6353 11433 7913 12334 8420 13240 8924 14143 9431 15048 9939 15954 10443 16856 10950 17763 11454 18664

4626 6355 5139 7289 5658 8229 6179 9173 6698 10113 7220 11058 7750 12009 8276 12956 8806 13909 9334 14858 9864 15809 10394 16760 10921 17709 11451 18661

4823 6646 5366 7636 5909 8623 6454 9613 6994 10598 7540 11589 8093 12586 8643 13581 9195 14579 9745 15574 10298 16571 10850 17569 11400 18564


Fastkarmer er vinduer som ikke kan åpnes. Disse anbefaler vi når behovet for luft er ivaretatt på annen måte. Vårt brede utvalg gir deg store valgmuligheter, for eksempel når du vil ha store vindusflater og optimalt innslipp av lys. Trenor fastkarm-vindu leveres i mange forskjellige størrelser og varianter. Vinduet har svært få begrensninger med hensyn til løsninger og form. Karmen kan inndeles i mange ruter med gjennomgående sprosser eller avtagbare, utenpåliggende sprosser. Fastkarm-vinduer fåes også som godkjent brannvindu E30, E130 og lydklassifisert 30 dB/35 dB. Vinduene egner seg godt i kombinasjon med ulike typer åpningsvinduer.

Trenor SUPER

1.0

FAstKARM vindu hel Rute supeR 1.0: 3-lAgs eneRgiglAss, supeR 1.0. lAM. : 3-lAgs, 2-sidig siKKeRhetsglAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

5

modul høyde bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam. super 1.0 super 1.0 lam.

b 488 b 588 b 688 b 788 b 888 b 988 b 1088 b 1188 b 1288 b 1388 b 1488 b 1588 b 1688 b 1788 b 1888 b 1988 b 2088

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

h 488 h 588 h 688 h 788 h 888 h 988 h 1088 h 1188 h 1288 h 1388 h 1488 h 1588 h 1688 h 1788 h 1888 h 1988 2828 3840 2934 3946 3036 4049 3141 4154 3243 4255 3349 4361 3505 4553 3736 4889 3973 5228 4205 5564 4440 5904 4675 6243 4909 6579 5144 6919 5376 7254 5616 7599 5866 7953

2929 3941 3034 4046 3136 4149 3243 4255 3383 4429 3641 4815 3906 5210 4168 5601 4434 5995 4696 6388 4961 6781 5226 7176 5506 7585 5790 7998 6070 8406 6354 8819 6638 9231

3030 3130 3230 3331 4043 4143 4243 4344 3135 3236 3375 3629 4148 4249 4420 4803 3238 3438 3718 4001 4250 4534 4969 5406 3441 3754 4065 4378 4538 5030 5520 6014 3725 4068 4408 4750 4975 5523 6069 6616 4013 4385 4755 5149 5418 6020 6621 7245 4308 4710 5128 5565 5868 6525 7198 7891 4600 5038 5506 5979 6314 7033 7783 8535 4895 5388 5890 6395 6763 7563 8371 9183 5198 5735 6270 6809 7220 8089 8956 9826 5514 6084 6654 7225 7691 8619 9544 10473 5830 6434 7036 7641 8163 9148 10133 11120 6144 6781 7418 8055 8630 9675 10718 11764 6461 7131 7800 8473 9101 10205 11306 12411 6774 7478 8180 8885 9569 10730 11891 13054 7091 7828 8564 9301 10040 11260 12480 13701 7408 8178 8948 9719 10511 11790 13069 14349

3483 4531 3889 5193 4293 5851 4699 6514 5118 7189 5561 7888 6011 8593 6458 9295 6908 10000 7354 10703 7804 11409 8254 12114 8700 12816 9150 13523 9596 14224 10048 14930 10498 15636

lagervare 27

3713 4865 4149 5581 4581 6295 5024 7019 5495 7771 5971 8529 6455 9293 6935 10054 7418 10818 7898 11579 8381 12343 8864 13106 9345 13868 9828 14633 10308 15393 10791 16158 11274 16921

3944 5200 4410 5971 4873 6740 5370 7544 5874 8355 6384 9171 6900 9994 7414 10813 7930 11636 8444 12456 8960 13278 9476 14101 9990 14921 10506 15744 11019 16563 11536 17386 12053 18209

4175 5534 4670 6361 5174 7196 5715 8070 6254 8939 6796 9814 7346 10695 7893 11573 8443 12454 8989 13333 9539 14214 10089 15095 10635 15974 11185 16855 11731 17733 12281 18615 12831 19496

4405 5868 4930 6750 5484 7661 6059 8594 6631 9521 7206 10455 7790 11395 8370 12331 8953 13271 9533 14209 10116 15148 10699 16089 11279 17025 11863 17965 12443 18901 13025 19843

4451 6203 5191 7140 5796 8128 6405 9119 7010 10105 7619 11098 7896 12096 8849 13091 9465 14090 10079 15085 10695 16084 11311 17083 11925 18079 12541 19078 13154 20073

4866 6538 5470 7549 6109 8595 6750 9644 7389 10689 8031 11740 8681 12798 9328 13851 9978 14908 10624 15963 11274 17019 11924 18076 12570 19131 13220 20189

5098 6873 5749 7956 6421 9061 7096 10169 7768 11274 8444 12383 9126 13499 9806 14610 10489 15726 11169 16840 11853 17955 12535 19071 13215 20184

5328 7206 6026 8363 6731 9526 7440 10693 8145 11856 8854 13024 9571 14198 10284 15369 11000 16544 11714 17715 12429 18889 13146 20064

5564 7546 6305 8771 7044 9994 7786 11219 8524 12440 9266 13666 10016 14899 10763 16129 11513 17363 12259 18593 13008 19825


FAstKARM vindu glass: Karm: u-verdi:

se teknisk info side 48 92 mm variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0)

tillegg: ventil per stk. kr 375,-

Gi lys til rommet! Fastkarm-vindu anbefales i rom der det er ønskelig med mye lys og der hvor luftemulighetene ellers er gode. De egner seg godt sammen med skyvtettdører og balkongdører, og i kombinasjon med åpningsvinduer.

FAstKARM vindu gJennoMgÅende hoRisontAl/ veRtiKAl 65 MM spRosse tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9

10

11

12

13

h 888

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

4640

4746

4858

4968

5081

hvitmalt

b 488

hvitmalt

b 588

4789

4895

5006

5118

hvitmalt

b 688

4933

5039

5150

5260

hvitmalt

b 788

5115

5221

5331

5443

hvitmalt

b 888

5333

5439

5550

hvitmalt

b 988

5484

5590

hvitmalt

b 1088

5674

hvitmalt

b 1188

hvitmalt

14

15

16

h 1388 h 1488 h 1588 5193

5303

5231

5341

5453

5566

5374

5485

5674

5905

5626

5874

6121

6371

5801

6071

6338

6605

6874

5874

6160

6449

6735

7020

7309

5948

6253

6558

6865

7170

7476

7784

5981

6301

6626

6950

7278

7601

7926

8290

b 1288

6323

6663

7006

7349

7696

8043

8429

8819

hvitmalt

b 1388

6653

7010

7374

7736

8104

8513

8923

9335

hvitmalt

b 1488

6990

7369

7750

8133

8561

8994

9426

9861

hvitmalt

b 1588

7395

7791

8193

8626

9084

9539

9995

10453

Uansett type bygg, stil og smak finner du Trenor-vinduer som passer.

28

5416


29


FAstKARM vindu glass: Karm: u-verdi:

se teknisk info side 48 92 mm variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0)

tillegg: ventil per stk. kr 375,-

Et generøst vindu med mange muligheter.

FAstKARM vindu 2 gJennoMgÅende 65 MM spRosseR tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12

13

14

15

16

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588

hvitmalt

b 488

6753

6863

6974

7089

7200

hvitmalt

b 588

6941

7053

7164

7279

7389

hvitmalt

b 688

7123

7234

7344

7459

7570

hvitmalt

b 788

7378

7488

7599

7714

7825

hvitmalt

b 888

7709

7819

7930

8045

8156

hvitmalt

b 988

7900

8011

8121

8285

8570

hvitmalt

b 1088

8163

8274

8498

8806

9111

hvitmalt

b 1188

8420

8669

8994

9323

9646

hvitmalt

b 1288

8813

9156

9500

9848

10191

hvitmalt

b 1388

9258

9621

9984

10351

10714

hvitmalt

b 1488

9720

10103

10484

10871

11253

hvitmalt

b 1588

10313

10714

11115

11521

11923

FAstKARM vindu Med gJennoMgÅende 65 MM KRYss-spRosse tRenoR KoMFoRt 2-lAgs glAss Mål i mm. pris i kr inkl. mva. modul høyde bredde

10 11 12 13 14 15 16

10

11

12

13

14

15

16

h 988

h 1088

h 1188

h 1288

h 1388 h 1488 h 1588

hvitmalt

b 988

9133

9309

9489

9673

9845

10023

10269

hvitmalt

b 1088

9296

9473

9653

9838

10009

10186

10434

hvitmalt

b 1188

9444

9621

9801

9985

10158

10335

10581

hvitmalt

b 1288

9613

9790

9969

10154

10326

10548

11021

hvitmalt

b 1388

9748

9925

10104

10289

10525

10948

11440

hvitmalt

b 1488

9990

10166

10346

10575

11013

11455

11968

hvitmalt

b 1588

10128

10305

10485

10940

11398

11859

12390

30


31


utAdslÅende BAlKongdØR glass: Karm: u-verdi: terskel:

se teknisk info side 48 92 mm tykkelse trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0 handicapterskel, 25 mm

vrider:

vrider med innvendig låseknapp og utvendig blindskilt Brystning: sporfrest utvendig, glatt innvendig som tillegg kan leveres: utvendig/innvendig sylinderlås dobbel sylinder (ut- og innvendig lås) Balkongdør vrider (gjelder løssalg)

Trenor KOMFORT

Trenor SUPER

1.2

1.0

BAlKongdØR hel Rute Mål i mm. pris i kr inkl. mva. Trenor Komfort 2-lags glass

Type Bd

kr 719,kr 1125,kr 550,-

Trenor super 3-lags glass Utv. karm Tilsvarende Brystning Komfort 1.2 2-lags energiglass super 1.0 3-lags energiglass B x h vindu mm Komfort 1.2 lam. 2-sidig sikkerh.gl. super 1.0 lam. 2-sidig sikkerh.gl. Komfort 1.2 9958 super 1.0 11076 8 x 20 ts 12 910 Komfort 1.2 lam. 11774 super 1.0 lam. 12215 Komfort 1.2 10404 super 1.0 10935 8 x 20 FK 16 460 Komfort 1.2 lam. 11891 super 1.0 lam. 12594 Komfort 1.2 10269 super 1.0 11401 8 x 21 ts 12 1010 Komfort 1.2 lam. 12108 super 1.0 lam. 12540 Komfort 1.2 10738 super 1.0 11259 8 x 21 FK 16 560 Komfort 1.2 lam. 12224 super 1.0 lam. 12918 Komfort 1.2 10680 super 1.0 11913 9 x 20 ts 12 910 Komfort 1.2 lam. 12731 super 1.0 lam. 13248 Komfort 1.2 11045 super 1.0 11670 9 x 20 FK 16 460 Komfort 1.2 lam. 12788 super 1.0 lam. 13615 Komfort 1.2 11041 super 1.0 12290 ts 12 9 x 21 1010 Komfort 1.2 lam. 13119 super 1.0 lam. 13625 Komfort 1.2 11534 super 1.0 12096 9 x 21 FK 15 660 Komfort 1.2 lam. 13156 super 1.0 lam. 13906 Komfort 1.2 10576 super 1.0 12046 9 x 21 FK 16 560 Komfort 1.2 lam. 13175 super 1.0 lam. 13993 Komfort 1.2 11329 super 1.0 11999 9 x 21 FK 17 460 Komfort 1.2 lam. 13193 super 1.0 lam. 14079 Komfort 1.2 10381 super 1.0 11951 9 x 21 FK 18 360 Komfort 1.2 lam. 13210 super 1.0 lam. 14165 Komfort 1.2 12371 super 1.0 12801 10 x 20 ts 12 910 Komfort 1.2 lam. 13744 super 1.0 lam. 14334 Komfort 1.2 11706 super 1.0 12425 10 x 20 FK 16 460 Komfort 1.2 lam. 13705 super 1.0 lam. 14656 Komfort 1.2 11871 super 1.0 13239 10 x 21 ts 12 1010 Komfort 1.2 lam. 14194 super 1.0 lam. 14771 Komfort 1.2 12301 super 1.0 12945 10 x 21 FK 15 660 Komfort 1.2 lam. 14163 super 1.0 lam. 15024 Komfort 1.2 11244 super 1.0 12861 10 x 21 FK 16 560 Komfort 1.2 lam. 14154 super 1.0 lam. 15094 Komfort 1.2 12008 super 1.0 12779 10 x 21 FK 17 460 Komfort 1.2 lam. 14145 super 1.0 lam. 15165 Komfort 1.2 11861 super 1.0 12696 10 x 21 FK 18 360 Komfort 1.2 lam. 14136 super 1.0 lam. 15236 lagervare 32

trenors utadslående balkongdør er solid, sikker og godt isolert. den har trinnløs luftestilling og tre låsepunkter.

dØRBReMse dørbremsen gjør det mulig å låse balkongdøren i luftestilling og er standard på våre utadslående balkongdører.


Våre balkongdører er tilpasset vårt tøffe klima, og har gode, isolerende egenskaper. Dette er dører som er enkle å håndtere. De kan leveres i mange variasjoner, fra helt enkel dør med ett glass, til dører med både gjennomgående og utenpåliggende sprosser. Alt etter hva som passer ditt hus. Dørene leveres standard hvitmalt. Og de kan bestilles i alle NCS-S fargene. Valget er ditt!

BAlKongdØR tett Mål i mm. pris i kr inkl. mva Type Utv. karm Tilsvarende B x h vindu Bdh 8 x 19 tett

Tett dør 9898

8 x 20

tett

10173

8 x 21

tett

10466

9 x 19

tett

10841

9 x 20

tett

11164

9 x 21

tett

11504

10 x 20

tett

12264

10 x 21

tett

12655

Trenor KOMFORT

Bi-inngAngsdØR Mål i mm. pris i kr inkl. mva. Type

Trenor Komfort 2-lags glass Utv. karm Tilsvarende Brystning Komfort 1.2. 2-lags energiglass B x h vindu mm Komfort 1.2 lam. 2-sidig sikkerh.gl. Komfort 1.2 11 899 8 x 20 ts 12 910 Komfort 1.2 lam. 12 920 Komfort 1.2 12 246 8 x 21 ts 12 1010 Komfort 1.2 lam. 13 268 Komfort 1.2 12 681 9 x 20 ts 12 910 Komfort 1.2 lam. 13 878 Komfort 1.2 13 083 9 x 21 ts 12 1010 Komfort 1.2 lam. 14 279 Komfort 1.2 13 518 10 x 20 ts 12 910 Komfort 1.2 lam. 14 890 Komfort 1.2 13 980 10 x 21 ts 12 1010 Komfort 1.2 lam. 15 353

Bi

Trenor SUPER

1.2

1.0

Trenor super 3-lags glass 3-lags energiglass super 1.0 super 1.0 lam. 2-sidig sikkerh.gl. super 1.0 12 206 super 1.0 lam. 13 345 super 1.0 12 545 super 1.0 lam. 13 683 super 1.0 13 049 super 1.0 lam. 14 379 super 1.0 13 434 super 1.0 lam. 14 769 super 1.0 13 933 super 1.0 lam. 15 464 super 1.0 14 383 super 1.0 lam. 15 915 33

nYheT! Trenor Bi innGAnGsdør - espagnolett s4107 med låsekasse - utvendig sylinder, innvendig låseknapp - lagerføres fra 2010 i str. 9x21, brystning 100 (tilpasset ts 12) - leveres uten dørbremse - kan leveres med løse eller gjennomgående sprosser


utAdslÅende BAlKongdØR glass: Karm: u-verdi:

se teknisk info side 48 92 mm tykkelse variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0) terskel: handicapterskel, 25 mm vrider: vrider med innvendig låseknapp og utvendig blindskilt sprosser: 65 mm gjennomgående sprosse

Bds 1 X 2

Bds 1 X 3

Bds 2 X 2 Bds 2 X 3

BAlKongdØR Med spRosseR Mål i mm. pris i kr inkl. mva. Type Utv. karm Tilsvarende Brystning overflate B x h vindu mm Bds 8 x 20 ts 12 1X2 910 hvitmalt 1X2 8 x 21 ts 12 1X2 1010 hvitmalt

Bds 1X3 Bds 2X2

Bds 2X3

Brystning: sporfrest utvendig, glatt innvendig Kan leveres som trenor Bi inngangsdør på forespørsel.

Trenor Komfort 2-lags glass super energiglass 2 s- sikkerhetsglass m. argon gassfyll super energi m/argon 12000 13450 12339

13789

9 x 20

ts 12 1X2

910

hvitmalt

12701

14151

9 x 21

ts 12 1X2

1010

hvitmalt

13095

14546

10 x 21

ts 12 1X2

1010

hvitmalt

13911

15363

9 x 21

FKs 16 1X3

560

hvitmalt

13444

15620

10 x 21

FKs 16 1X3

560

hvitmalt

14025

16201

8 x 20

ts 12 2x2

910

hvitmalt

14535

17433

8 x 21

ts 12 2x2

1010

hvitmalt

14873

17771

9 x 20

ts 12 2x2

910

hvitmalt

15219

18120

9 x 21

ts 12 2x2

1010

hvitmalt

15613

18511

10 x 21

ts 12 2x2

1010

hvitmalt

16403

19300

9 x 21

FKs 16 2x3

560

hvitmalt

17231

21298

10 x 21

FKs 16 2x3

560

hvitmalt

17756

21824

34

utAdslÅende BAlKongdØR eksempel med 65 mm gjennomgående sprosser. 2 x 2 ruter.


35


utAdslÅende BAlKongdØR glass: Karm: u-verdi: terskel:

se teknisk info side 48 92 mm tykkelse trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0 handicapterskel, 25 mm

vrider: vrider med innvendig låseknapp og utvendig blindskilt sprosser: 65 mm gjennomgående sprosser på Bd2s 1 x 3/Bd2s 2 x 3 Brystning: sporfrest utvendig, glatt innvendig Kan leveres som trenor Bi inngangsdør på forespørsel.

Skal man velge tofløyet balkongdør eller skyv-tett når man ønsker store åpninger og mye lys? Dette avhenger både av husets proporsjoner og utseende, samt av vinduene. Har huset mange fastkarmvinduer og store vindusflater, kan det være penest med skyv-tett dører. Har huset smårutede vinduer, litt provencalsk stil, kan doble balkongdører være det beste valget. En ting er sikkert, med tofløyet balkongdør får du bra åpning, og du kan velge om du ønsker å åpne begge dørene eller kun den ene.

utAdslÅende BAlKongdØR eksempel med 28 mm utenpåliggende sprosser. 2 x 4 ruter.

utAdslÅende BAlKongdØR eksempel med gjennomgående 65 mm sprosser. 1 x 3 ruter.

2-FlØYet BAlKongdØR hel Rute og Med spRosseR Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

Type Bd2

Trenor KOMFORT

Trenor SUPER

Trenor Komfort 2-lags glass Utv. karm Tilsvarende Brystning Komfort 1.2 2-lags energiglass mm Komfort 1.2 lam. 2-sidig sikkerh.gl. B x h vindu Komfort 1.2 19 860 15 x 21 FK 16 560 Komfort 1.2 lam. 23 454 Komfort 1.2 19 963 15 x 21 FK 17 460 Komfort 1.2 lam. 23 545 Komfort 1.2 21 104 16 X21 FK 16 560 Komfort 1.2 lam. 24 740

Trenor super 3-lags glass super 1.0 3-lags energiglass super 1.0 lam. 2-sidig sikkerh.gl. super 1.0 21 684 super 1.0 lam. 25 555 super 1.0 21 650 super 1.0 lam. 25 789 super 1.0 22 844 super 1.0 lam. 27 048

1.0

1.2

Bd2s 1x3

15 X 21

FKs 16 1X3

560

Komfort 1.2

23 603

super 1.0

28 204

Bd2s 2x3

15 X 21

FKs 16 2X3

560

Komfort 1.2

31 659

super 1.0

40 853

2-FlØYet BAlKongdØR hel Rute og Med spRosseR Mål i mm. pris i kr inkl. mva. u-verdi: variabel ut fra valgt sprosseløsning (glassets u-verdi 1.0) Type Bd2s 1x3 Bd2s 2x3

Bd2

Bd2s 1 x 3 gj.gående

Trenor Komfort 2-lags glass Utv. karm Tilsvarende Brystning Komfort 1.2 2-lags energiglass mm Komfort 1.2 lam. 2-sidig sikkerh.gl. B x h vindu Komfort 1.2 23 603 15 X 21 FKs 16 1X3 560 Komfort 1.2 lam 28 204 Komfort 1.2 31 659 15 X 21 FKs 16 2X3 560 Komfort 1.2 lam 40 853

Bd2s 2 x 3 gj.gående

lagervare 36


37


toveis innAdslÅende BAlKongdØR glass: Karm: u-verdi: vrider:

se teknisk info side 48 92 mm tykkelse trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0 vrider med dobbel sylinder

Beslag: skjult beslag Brystning: sporfrest utvendig, glatt innvendig

Trenors toveis innadslående balkongdør har de samme egenskapene som vårt toveis innadslående vindu. Med kun en vrider kan døren åpnes i luftestilling, eller som vanlig dør. Et trygt alternativ når en ønsker lufting, men ikke ønsker å ha døren åpen. Toveis innadslående balkongdør egner seg også godt som tofløyet dør. Dørene kan leveres med både gjennomgående og utenpåliggende sprosser.

Trenor KOMFORT Trenor SUPER toveis innAdslÅende BAlKongdØR 1.2 1.0 hel Rute Mål i mm. pris i kr inkl. mva. Trenor Komfort 2-lags glass Trenor super 3-lags glass

Type isBd

Utv. karm Tilsvarende Brystning Komfort 1.2 2-lags energiglass super 1.0 mm B x h vindu Komfort 1.2 lam 2-sidig sikkerh.gl. super 1.0 lam.

3-lags energiglass 2-sidig sikkerh.gl.

8 x 20

gh 12

910

Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam

14749 15503

super 1.0 super 1.0 lam.

15079 15956

8 x 21

gh 12

1010

Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam

16161 16915

super 1.0 super 1.0 lam.

16498 17370

9 x 20

gh 12

910

Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam

15315 16200

super 1.0 super 1.0 lam.

15704 16735

9 x 21

gh 12

1010

Komfort 1.2 Komfort 1.2 lam

16765 17651

super 1.0 super 1.0 lam.

17161 18188

9 x 21

FK 16

560

Komfort 1.2

15989

super 1.0

16571

Komfort 1.2 lam

17290

super 1.0 lam.

18076

38


39


sKYvedØR glass: Brystning: Karm: u-verdi:

se teknisk info side 48 standard brystning 160 mm 152 mm trenor Komfort 1.2 trenor super 1.0 låspunkter: to låsepunkter for bedre innbruddssikring, kan låses i åpen stilling.

pRis pÅ FoRespØRsel: Brystning/sprosser gjennomgående sprosser som tillegg kan leveres: utvendig/innvendig sylinderlås kr 719,dobbel sylinder (ut- og innvendig lås) kr 1125,-

Trenors skyvedører har en fantastisk konstruksjon som gir optimal brukervennlighet. Disse dørene har doble trinsehjul i bunn, som gjør døren enkel å åpne. Skyv-tett dører egner seg der en ønsker god gjennomlysning og mye luft.

sKYvedØR hel Rute 2-lAgs glAss pris på mellomliggende mål (bredde/høyde) = nærmeste overliggende modulmål + 5 % Mål i mm. pris i kr inkl. mva Trenor KOMFORT

Trenor SUPER

Trenor Komfort 2-lags glass Komfort 1.2 2-lags energiglass Komfort 1.2 lam. 2-sidig sikkerh.gl. Komfort 1.2 27900 Komfort 1.2 lam. 32255 Komfort 1.2 29333 Komfort 1.2 lam. 34279 Komfort 1.2 30761 Komfort 1.2 lam. 36299 Komfort 1.2 32963 Komfort 1.2 lam. 39388 Komfort 1.2 35055 Komfort 1.2 lam. 42369 Komfort 1.2 39043 Komfort 1.2 lam. 47244 Komfort 1.2 40824 Komfort 1.2 lam. 49913 Komfort 1.2 43038 Komfort 1.2 lam. 53014

Trenor super 3-lags glass super 1.0 3-lags energiglass super 1.0 lam. 2-sidig sikkerh.gl. super 1.0 29 821 super 1.0 lam. 37 969 super 1.0 31 525 super 1.0 lam. 40 803 super 1.0 33 225 super 1.0 lam. 43 588 super 1.0 35 834 super 1.0 lam. 47 856 super 1.0 38 334 super 1.0 lam. 52 016 super 1.0 42 728 super 1.0 lam. 58 071 super 1.0 44 916 super 1.0 lam. 61 919 super 1.0 47 536 super 1.0 lam. 66 201

1.2

Type

B x h

Glassmål mm

sT 18 x 21 734 x 1835 sKYVTeTT 20 x 21 834 x 1835 22 x 21 934 x 1835 25 x 21 1084 x 1835 28 x 21 1234 x 1835 31 x 21 1384 x 1835 34 x 21 1534 x 1835 37 x 21 1684 x 1835

1.0

40

venstre sett utenfra

høyre sett utenfra lagervare

husk! oppgi ønsket slagretning ved bestilling.


sKYv-tett eksempel med 450 mm brystning. FAstFelt 2-lAgs glAss pris på mellomliggende mål (bredde/høyde) = nærmeste overliggende modulmål + 5% Mål i mm. pris i kr inkl. mva Trenor KOMFORT

Trenor SUPER

1.2

Trenor Komfort 2-lags glass Type B x h eksakt Komfort 1.2 2-lags energiglass breddemål Komfort 1.2 lam. 2-sidig sikkerh.gl. Komfort 1.2 12598 sTF 18 x 21 976 Komfort 1. 2 l a m. 15089 FAsTKomfort 1.2 13195 FelT 20 x 21 1076 Komfort 1.2 lam. 16024 Komfort 1.2 13790 22 x 21 1176 Komfort 1.2 lam. 16958 Komfort 1.2 14700 25 x 21 1326 Komfort 1.2 lam. 18374 Komfort 1.2 15583 28 x 21 1476 Komfort 1.2 lam. 19763 Komfort 1.2 16590 31 x 21 1626 Komfort 1.2 lam. 21276 Komfort 1.2 17374 34 x 21 1776 Komfort 1.2 lam. 22568 Komfort 1.2 18461 37 x 21 1926 Komfort 1.2 lam. 24161

1.0

Trenor super 3-lags glass super 1.0 3-lags energiglass super 1.0 lam. 2-sidig sikkerh.gl. super 1.0 13736 super 1.0 lam. 16553 super 1.0 14491 super 1.0 lam. 17696 super 1.0 15245 super 1.0 lam. 18838 super 1.0 16391 super 1.0 lam. 20566 super 1.0 17510 super 1.0 lam. 22268 super 1.0 18755 super 1.0 lam. 24094 super 1.0 19775 super 1.0 lam. 25696 super 1.0 21099 super 1.0 lam. 27603 41


hYtte og FRitid

Drømmen om en egen hytte har de fleste. Drømmen om et eget sted, borte fra hverdagen. Ved sjøen med måkeskrik og hav, eller på fjellet med utsikt mot vidder og fjellbjørk. Trenor har egnede produkter til hytta enten den ligger ved sjøen eller på fjellet. Her er et utdrag av de tradisjonelle hyttevinduene, men alle våre produkter kan godt benyttes til hytta. Hytta som begrep er blitt utvidet de siste årene, og enten du ønsker en liten hytte i skogen eller en villahytte, så har vi produktene.

2-RAMs sidehengslet vindu i MilJØ eksempel med 2-rams 2 x 3 ruter i hver ramme. priser på 2-rams sidehengslede vinduer på side 18.

som standard leveres utenpåliggende vridere.

sidehengslet vindu eksempel med 2 x 3 ruter. priser på sidehengslede vinduer fra side 16.

topphengslet vindu eksempel med 3 x 2 ruter. priser på topphengslede vinduer fra side 14.

utAdslÅende BAlKongdØR eksempel med 2 x 3 ruter. priser på balkongdører fra side 32. 42


Enten du har hytte til fjells eller ved sjøen, vi har vinduene!

43


spRosseR Felles for sprosser:

spRosseR uten oMRAMMing, Festes Med Klips. Mål i mm. pris i kr inkl. mva.

Kryss-sprosse, per rute Kryss-sprosse, per rute (Kombinasjon 28-45 mm)

spRosseR eksempel med utenpåliggende sprosser. 2 x 3 ruter.

28 mm

45 mm

ubeh. furu

113

150

hvit pvc/malt furu

156

194

ubeh. furu

113

150

hvit pvc/malt furu

156

194

toveis innAdslÅende vindu eksempel med utenpåliggende sprosser. (Kombinasjon 28-45 mm)

glidehengslet vindu eksempel med 45 mm vertikal midtsprosse og 28 mm utenpåliggende sprosser. 2 x 3 ruter.

44


KoMBinAsJonsvindu Kan leveres i alle løsninger og kombinasjoner.

FAstKARM-/sidehengslet vindu

Bare fantasien setter grenser! topp-/sidehengslet vindu med utenpĂĽliggende sprosser. 4 x 2 ruter i topphengslet vindu. FAstKARM-/ sidehengslet vindu 45


næRingsBYgg

Trenor har selvsagt vindusløsninger for alle typer næringsbygg.

46


MonteRingsAnvisning Forutsetningen for at vinduene skal kunne fungere etter forventningene og at vår garanti skal gjelde, er at monteringen er håndverksmessig riktig utført. vinduene er underlagt en rekke kvalitetskrav, og må ikke deformeres eller ødelegges ved monteringen. nedenfor følger en enkel beskrivelse av hvordan du skal gå frem. er du i tvil, kontakt en byggmester eller din trenor-forhandler.

veRKtØY du trenger: hammer, vater, skruer til feste av vinduet, skrujern eller drill, kiler i tre og sag.

vær nøye med tetting og isolering. det hjelper lite med høy isolasjonsevne i glasset hvis det trekker langs kanten. 1

Ca. 10-15 mm tykke klosser påsettes losholt i underkant (10-15 mm fuge til isolering på alle sider). 4

Juster sidekarmene slik at vindusramme slår likt mot karm, og pass på at klaring mellom ramme og karm er lik på begge sider. 7

vatre en siste gang og kjenn at vinduet er lett å åpne/lukke.

2

3

vinduet settes inn i åpningen.

sett kiler parvis mot hverandre ved de fire festepunktene.

5

6

sett evt. ekstra skrue i falsen, og pass på at det ikke blir kilt for hardt inn mot midten. Bruk skruer ved innsetting av vinduer (ikke skru i kilene). 8

vinduet skal være i vater i underkant, og klaring mellom ramme og karm skal være lik på begge sider. 9

sett propper i skruehull. utstikkende kiler sages av.

47

dersom du har bedt om ventil festes denne på innsiden.


FAgstoFF-inFo vindusseRieR trenor Komfort (ref. u-verdi 1.2) 2-lags superenergiglass planitherm one (2l. 4-15 vk Arg -4 planith. one) trenor super (ref. u-verdi 1.0) 3-lags superenergiglass med argon (3l. 4s3 -12 vk Arg -4 -14 vk Arg 4s3)

selvRensende glAss trenor vinduer kan leveres med pilkington Activ. dette er et dobbeltvirkende belegg som bruker naturens egne krefter til å holde glasset rent. i tillegg til praktiske fordeler med mindre vinduspuss, får du også klarere vinduer som ser bedre ut.

Trenor KOMFORT

1.2

Trenor SUPER

1.0

Kondens pÅ hØYisoleRte vindueR ved bruk av høyisolerte vinduer, vil en kunne oppleve utvendig kondens og i ekstreme tilfeller ising på glasset i ugunstige forhold, som ved lav nattetemperatur i kombinasjon med høy luftfuktighet. Fenomenet forekommer stort sett om morgenen, og skyldes at varmetapet fra romsiden er begrenset pga. glassets gode isolerende egenskaper. Kondensen/isingen forsvinner normalt relativt raskt ved overgangen til dag, og utgjør ikke noe nevneverdig problem.

u-veRdi Jo lavere u-verdi jo bedre - det betyr mindre varmetap! eneRgiglAss i dag er målsettingen å skape et best mulig inneklima med lavest mulig energiforbruk og minst mulig miljøpåvirkning. trenor vinduer med energiglass er tilført et belegg som reduserer varmetapet til nesten det halve i forhold til isolerglass. derved forbedres komforten ved at kaldras og kuldestråling blir mindre. energiglasset i våre vinduer bidrar med å bedre miljø og reduserer strømutgiftene.

KRAv til RØMningsvei lysåpning når vinduet er åpent. Bredde (A) = Min. 500 mm. høyde (B) = Min. 600 mm. sum av bredde + høyde (A+B) = Min. 1500 mm.

solBesKYttelse trenor vinduer med solbeskyttende glass slipper nesten inn like mye lys som vanlig glass, og stenger opp til 85 % av solenergien ute. dermed overholdes lovkrav om maks. 25 °C. på den måten blir inneklimaet lettere å styre året rundt.

oveRFlAteBehAndling Alle vinduer og balkongdører leveres som standard hvitmalt. vakuumimpregnert Alle trenor dører og vinduer blir vakuumimpregnert mot sopp og råte. impregneringen gir et godt grunnlag for videre overflatebehandling, og det er viktig at behandling med anerkjente metoder skjer umiddelbart etter, eventuell før innsettingen. dette er en forutsetning for vår 5 års garanti. utvendig lasyrbehandling utføres ikke. produkter med veldig mørk farge har stor varmeabsorpsjonsevne, dette kan føre til krumming, samt bleking pga. uv lys.

BRAnnveRn trenor brannvinduer kan tilbys med flere typer brannbeskyttende glass. Alle brannbeskyttende glass skal gi en veldefinert beskyttelse mot flammer og røykgasser. dette løses med pyrodur (flerskiktsglass). der det stilles krav til beskyttelse mot store temperaturstigninger (klasse e), benyttes pyrostop glass (flerskiktsglass). stØYdeMping trenor lydvinduer er godkjent for bruk hvor det er behov for å dempe utendørsstøy/-trafikkstøy eller støy mellom forskjellige bygningsdeler.

vedlikehold vinduer og dører vil holde seg like fine i mange år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Kontroller funksjon, hengsler og vridere, og juster fortløpende. Beslag smøres 1-2 ganger i året. ny overflatebehandling etter 3-6 år avhengig av væreksponering. Mindre skader i overflatebehandlingen utbedres med tilsvarende maling/beis.

peRsonsiKKeRhet trenor vinduer og dører med sikkerhetsglass gir økt beskyttelse mot slag, støt og varmespenning. hvis herdet glass overbelastes, granuleres det til en mengde uskarpe småbiter som minsker risikoen for alvorlige kuttskader. laminert sikkerhetsglass forhindrer gjennomtrengning og minimerer risikoen for kuttskader og nedfallende glassbiter.

lønnsom investering stadig flere ser fordelene ved å kjøpe ferdig malte eller beisede produkter fra fabrikken. vinduene og dørene blir malt/beiset før glass og beslag settes på. de får dermed en jevnere og penere finish – ikke koster det stort mer enn å gjøre det selv heller. Fargeutvalget er stort – husk å oppgi nCs-nummer ved bestilling. vinduene kan males i ulike farger innvendig og utvendig. det kan imidlertid være en god løsning å kjøpe ferdig behandlet i samme farge innvendig og utvendig, og deretter selv male en ny utvendig farge på byggeplassen.

AdvARsel! vAnlig glAss sKAl iKKe BenYttes pÅ stedeR hvoR BARn elleR voKsne KAn gÅ elleR FAlle Mot glAsset. pRosJeKteRende ledd eR AnsvARlig FoR RiKtig vAlg Av glAss, JFR. BYggeReglenes § 7 - 41.2

48


FABRiKKene tRenoR vindueR As

trenor-gruppen As består av to fabrikker. en av disse produserer vinduer og balkongdører, mens den andre produserer inner- og ytterdører. trenor-gruppen As har et landsdekkende forhandler- og servicenett, og vi leverer produkter til nybygg og rehabilitering. vi benytter oss kun av utvalgte underleverandører og er kjent for god kvalitet og leveringssikkerhet. trenor-gruppen er en komplett dør- og vindusprodusent. vår vindu- og balkongdørprodusent holder til i nordland. dette er en fabrikk med over 100 års erfaring i produksjon og utvikling av vinduer og balkongdører. dette gir produktene våre en stabilitet og kvalitet vi er stolte av! trenor vinduer As holder til på hemnesberget. en moderne fabrikk, med stor kapasitet både produksjonsmessig og lagringsmessig, og med stor produksjon og daglig utkjøring. Fabrikken har gjennomgått store forandringer de siste årene. Modernisering er viktig både med hensyn til kapasitet, bedre logistikk, videre utvikling av produkter og arbeidsvilkår.

49


gARAntieR 5 ÅRs pRoduKtgARAnti gjelder alle vinduer, balkongdører og skyv-tett produsert etter 01.01.2008. gARAntien gJeldeR: - Materialenes stabilitet og holdbarhet. - tetthet mot regn og vind. FØlgende MÅ oveRholdes FoR At gARAntien sKAl gJelde: - Feil og mangler som er synlige ved levering må reklameres i henhold til kjøpsloven. - produkter som leveres ubehandlede må behandles ut- og invendig snarest etter levering, helst før montering. - utvendig overflatebehandling må foretas med fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling (aldri klar beis). utvendig lasyrbehandling foretas ikke. - produktene må kontrolleres ved mottak i hht. ns 8409/ pkt. 12, samt lagres tørt og ellers som beskrevet i vår veiledning. - overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres umiddelbart om nødvendig. - lasyrbehandling krever årlig vedlikehold av produktet. - produktene må gis normalt godt vedlikehold i henhold til vår vedlikeholdsveiledning. - Alle beslag må kontrolleres regelmessig og smøres ved behov. - ved feil på glass vurderes disse etter retningslinjer fastsatt av isolerglassprodusentenes Forening (ipF). gARAntien deKKeR iKKe: - direkte utskiftingskostnader etter 3 år. - skader grunnet brudd på malingsfilm og/ eller brudd på fuktsperre, som følge av ettermontering av for eksempel alarm, festekrok eller lignende. - produkter med mørk farge, stor varmeabsorpsjonsevne medfører fare for sprekkdannelser i treverk samt bleking av uv lys. - Kvistgulning - utgifter til evt. stillas, kraner o.l. når erstatningsprodukt ikke kan fremskaffes via normal adkomstvei. - eventuelle etterarbeider slik som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider. - utgifter til egne installasjoner, som for eksempel alarm, festekrok eller lignende. ReKlAMAsJoneR og tRAnspoRtsKAdeR: - Alle reklamasjoner må skje skriftlig til vår adresse der varen er levert fra. vårt ordrenr., forbrukers navn, adresse og telefonnummer må oppgis. - garantien løper fra fakturadato. - For reklamasjoner som er uberettiget tas det forbehold om utgiftsbelastning. For eksempel ved feil ved montering, eller andre forhold utenfor trenors kontroll. - det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er utsatt for transportskade. - hvis skade, skal kjøper forlange at skademelding skrives ut før varene utkvitteres. - i hht. bestemmelsene i ns 3409 har kjøper varslingsplikt dersom produktet har feil eller mangler.

50


hovedleveRAndØReR

Paint with Pride

Teknos Norge AS Industriveien 28, 3430 Spikkestad Tlf 31 29 49 00 www.teknos.no

Schlegel 55x90

www.pn.dk 31-01-06 10:34 Side 1

TrioVing CodeHandle for balkongdør og vindu

Leverandør av aluminiumsprofiler, tettelister og fugemasser.


Lisensnr. 241 731 Svanemerket trykksak fra Skipnes Kommunikasjon.

oktan trondheim - 9457- Foto: arild Juul

Vi skaper tradisjoner Trenors produkter lages av snekkerbedrifter med dype røtter i norsk håndverks- og byggetradisjon. Ved å kombinere nedarvet fagkunnskap med moderne teknikk og produksjonsmåter, lager vi vinduer og dører som tilfredsstiller alle krav til utseende og funksjonalitet.

De beste trendene fra enhver epoke lever videre og blir tradisjon. Vi har som mål å skape nye tradisjoner – hele tiden. din forhandler:

Kontakt en forhandler for mer informasjon, finn din nærmeste på våre nettsider

www.trenor.no

trenor-gruppen As ordre: vinduer og balkongdører tlf: 75 19 04 00 Faks: 75 19 04 40

ordre: innerdører og ytterdører tlf: 75 03 48 00 Faks: 75 03 48 99

Trenor vinduer 2011 2012 web  

http://www.trenorvinduer.no/filer/trenor_vinduer_2011_2012_web.pdf

Trenor vinduer 2011 2012 web  

http://www.trenorvinduer.no/filer/trenor_vinduer_2011_2012_web.pdf

Advertisement