Page 1

1


2


Bir Ekip, Bir Başarı, Bir Marka

01 02

Hep Birlikte Zirveye İletişim

04 05 06

Çalışmanın Okul İçin Önemi Çalışma Stratejimiz- Tanıtımı Ve Analiz

07 09 10

Çalışmanın Planlanması Stratejik Planlama Misyon-Vizyon Balık Kılçığı Analizi Çalışmaların Uygulanması İnsan Kaynakları Ve Süreç Yönetimi Performans Yönetimi Anket Soruları

11 14 27 31 33 37 38

Mali Durum Paydaş Destekleri Ödüllendirme Toplumsal-Sosyal Sorumluluk Ekler

3

39 40 41


4


ÇALIŞMANIN OKUL İÇİN ÖNEMİ Hayatta gözlerimizi açar açmaz bir anlamlandırma çabası için gireriz. Çevremizde olup bitenlere merakımız gün geçtikçe ve bitip tükenmeden devam etmektedir. Peki ya bu öğrenme hevesimizi nasıl köreltmeden geleceğe taşıyabiliriz? Biz ekip olarak öncelikle bu sorunun sırrını çözmeye çalıştık ve başarıya giden yolda yaptığımız çalışmalar önümüze ışık oldu. Öncelikle çocuklarda daha çok öğrenme isteği kazandırarak öğrenme sürecinden keyif almanın zevkini tadan ve yaşamı boyunca dolu dolu öğrenmeden asla vazgeçmeme anlayışını taşıyan bireyler yetiştirmek en önemli hedefimizdir. Öğrencilerimiz için öğrenmeye dair istek yaratmanın ve bu istekle beraber onları başarıya taşıyan yolların neler olabileceğini belirledik. Bu noktada uygun etkin ve etkileşimli bir öğrenme ortamının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Öğrenme ortamının fiziksel özellikleri ve psikolojik boyutu öğretim teknolojilerinin kullanımı, sınıf disiplini, öğretmen nitelikleri, öğrenci katılımı, ödevlerin takibi,öğrencide merak ve ilgi uyandırabilme, dikkat çekebilme ve aile katılımını sağlayabilme gibi temel unsurlar uygun nitelikli etkin ve etkileşimli öğrenme ortamlarının tasarlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu unsurların istenilen düzeye ulaşması durumunda öğretmen ve öğrenme haz alınan bir noktaya ulaşmaktadır. Haz da dolayısıyla başarının anahtarını elimize verecektir. Önemli olan doğru anahtarla doğru kapıyı bulabilmektir. Bu da bireysel farklılıkları gündeme getirir ki "Her çocuk özeldir." Bizim anlayışımızın temelinde bu yatmaktadır. Evet her çocuk özeldir ve onun için yapılabilecek mutlaka bir şeyler vardır. Biz çalışmalarımıza samimi ekip ruhumuzu kattık ve öğrenci-öğretmen-veli etkileşimiyle başarı duygusunu tattık İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Pervin TÖRE “Aydın’ı Eğitimde Marka Şehir Yapmaya Çalışıyoruz” sözünden yola çıktık.(Ek -1, Ek-2) Okulumuza uyarladık ve Aydın’ın Başarıda Marka Okulu sloganıyla yola çıktık. Her Okul başarıda marka okul olursa biliyoruz ki Aydın’da Eğitimde Marka Şehir Olacak.

5


ÇALIŞMA STRATEJİLERİMİZ ÇALIŞMA STRATEJİLERİMİZ Hep beraber zirveye Ekibi zirveye ulaşmanın ve Aydın’da marka okul olmanın zorluklarını yenmede stratejilerini belirlemiştir. Ekibimiz dışındaki paydaşlarımızın desteğini sağlayabilmek amacıyla emekli öğretmenlerle, okulumuzda çalışan diğer öğretmen, memur ve hizmetlilerle toplantı düzenlenerek ekip çalışmamızın gerekçeleri ile çalışmadan beklentiler ve misyon, vizyon hakkında bilgi verilmesi. Çalışmamızı etkin kılabilmek ve veli katılımı ile paydaş desteğini sağlayabilmek için veli toplantılarının 15 günde bir yapılması, toplantıların veli katılımının en üst düzeyde olması için gece yapılması, toplantılarda ele alınacak konuların verimli ders çalışma yöntemleri, sınavlara hazırlanan çocuğumun anne-babası olmak, sınava hazırlanan çocuğumun beslenmesi, slayt anlatımlarına yer verilmesi. Yapılacak değerlendirme sınavlarında öğrencilerin eksik konularının tespit edilmesi, öğretmen ile öğrencinin bire-bir konu test çalışması yapması, bütün öğrencilere ders saatleri dışında Türkçe, Matematik, Inkılap Tarihi, Fen Bilgisi, İngilizce derslerinden ek ders verilmesi. Okul yönetimi ve Okul-Aile Birliği desteğiyle öğrencilere kaynak kitaplar, soru bankaları alınması, fotokopi ile çoğaltımın sağlanması. Yapılacak toplantılarda öğrenci,anne-babanın birlikte gelmesi. Gerektiği durumlarda evde bulunan diğer ebeveynlerin (kardeş-nine-dede) toplantıya çağırılması. Velilerin Okula daha sık gelmesini sağlamak için ve bu çalışmanın alt sınıflara da yayılması için Okulda açılacak olan kurs, seminer ve kermeslere veli katılımının sağlanması. Öğretmen ev ziyaretlerinin evin doğal ortamı içinde yapılarak öğrencinin çalışma ortamının uygun/uygunsuzluğunun görülmesi. Ekip çalışmamızda görsel panolar, sivil toplum kuruluşları ve dış paydaş desteğini sağlamak için medyada yer alarak, çalışmamızın tanıtımının yapılacağı stratejiler belirlenmiştir.

ÇALIŞMANIN VE ANALİZİ ÇALIŞMANIN TANITIMI VETANITIMI ANALİZİ Yaptığımız değerlendirme ve inceleme sonucunda 

Başarıda Marka Okul olabilmek için mevcut durum analizleri yapılmıştır. Okulumuzun geçmiş dönemler içinde üst düzey komutanlar, doktorlar, hakim, savcı ve avukatlar, öğretmenler, mimar ve mühendisleri yetiştirdiği görülmüştür. Öğrencilerimizin önlerinde örneklem alabilecekleri yetişkinlerin olması Marka Okul Olma yolundaki en büyük desteğimiz olacağı yolunda değerlendirildi.

Öğrencilerimizin hedeflerinin oluşmadığı ve bu yönde rehberliğe ihtiyaçları oldukları tespit edilmiştir. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar etki etmez sözünden yola çıkarak velilerimizle birlikte hedef oluşturma çalışması içine girilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Velilerin zaman hırsızları (Tv, Bilgisayar, Cep Telefonları) yüzünden öğrencilerimizin yeterli çalışmayı yapamadıkları görülmüştür.

Son iki yılın SBS yerleştirme değerlendirmesinde 2010 yılında yüzde 43,5, 2011 yılında yüzde 52’lik yerleştirme başarısına sahip olması,

2011 yılında SBS yerleştirme istatistiğinde Okulumuzun 260 devlet okulu içinde il altıncısı olması,

Okullar Hayat Olsun Projesine Aydın ilinde ilk imzayı atan Okul olmamız,

6


ÇALIŞMANIN PLANLANMASI

ÇALIŞMANIN PLANLANMASI Sıra No

Öğrenci, veli ve çalışan memnuniyet anket sonuçlarımıza göre İş takip planımızı aşağıdaki gibi hazırladık

FAALİYETLER

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ VE SÜRESİ

ÇALIŞMANIN SORUMLUSU

İZLEME

RİSKLER

TEDBİRLER

28.09.2011

28.09.2011 1 Gün

H.TUNA

G.SEVİM

Emekli öğretmenleri katılımlarının olmaması

Hep Birlikte Zirveye tanıtım seminerinin düzenlenmesi.

3.10.2011

3.10.2011 1 Gün

Ö.SANDAL G.SEVİM

T.KERVAN M.ANBARLI

Veli katılım sayısının az olması.

Emekli öğretmenlerin bizzat Okul Müd. Tarafından davet edilmesi Davetiye Gönderilmesi

3

6-7. sınıf SBS Notlarını değerlendirme toplantısı yapılması

10.10.2011

10.10.2011 1 gün

A.ŞEN Z.YİĞİT

G.SEVİM Ö.SANDAL

Veli katılım sayısının az olması.

Davetiye Gönderilmesi

4

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Konulu Seminer (Öğrenci, anne-baba)

22.10.2011

22.10.2011 1 gün

H.TUNA

5

Kurs Saatlerini Belirleme Belirlenen kurs saati ve gününde görevli öğretmenler tarafından( Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, İngilizce) kursların başlaması.

25.05.2012

T.KERVAN N.DEMİRCİ A.ŞEN M.ANBARLI F.DAĞDELEN

Yıl içinde değişen ders programları ile görevli öğretmenlerin kursu aksatma ihtimalleri.

Ders Programları yapılırken kurs saatlerinin dikkate alınması

1

Okulda çalışan ve Horsunlu’daki emekli öğretmenlerimizle Horsunlu İlköğretim Okulunu Marka Okul Yapma Toplantısı

2

6

Ev Ziyaretleri

24.10.2011

7 ay

31.10.2011

7

Deneme Sınavları Yapılması

03.10.2011

8

Deneme Sınavlarının Değerlendirilmesi

10.10.2011

30.11.2011 1 ay

Ö.SANDAL T.KERVAN N.DEMİRCİ A.ŞEN M.ANBARLI F.DAĞDELEN Z.YİĞİT

G.SEVİM

H.TUNA Aylık

G.SEVİM

Zamanı ayarlama

Aylık

Hafta sonlarında ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

14.05.2012 7 ay 20 GÜNDE BİR SINAV

G. SEVİM

H.TUNA Aylık

Soru Kitapçıkları Temini Ve Optik Okuma

Dershaneler ve kitapçılarla işbirliği yapılması

21.05.2011 7 ay 15 GÜNDE BİR

H.TUNA

G.SEVİM

Başarısızlık Kaygısı

Çalıştıkça başarının artacağı fikrinin işlenmesi


9

10

Sınavlara hazırlanan çocuğumun anne-babası olmak

12.12.2011

Sınava hazırlanan çocuğumun beslenmesi

26.12.2011

12.12.2011 1 gün

H.TUNA

26.12.2011 1 gün

G.SEVİM

G.SEVİM

T.KERVAN N.DEMİRCİ A.ŞEN M.ANBARLI F.DAĞDELEN

H.TUNA

G.SEVİM Ö.SANDAL G.YILMAZ Z.YİĞİT

11

Öğretmen ile öğrencinin bire-bir konu test çalışması yapması

10.10.2011

08.06.2012 8 AY

12

Velilere yönelik kurslar düzenlenmesi (Bilgisayar, Bağlama, aile eğitimi, folklor, step, aerobik)

10.10.2011

21.05.2012 7 AY

H.TUNA

13

8. sınıf öğrencileri ile tiyatro, sinema etkinliklerine gidilmesi.

16.04.2012

14.05.2012 1 ay 15 günde bir

A.ŞEN Ö.SANDAL M.ANBARLI

14

SBS Sınavına Birlikte Gitme SBS SINAVI

09.06.2012

09.06.2012

TÜM EKİP

15

SBS Sınav Sonuçları Değerlendirme Toplantısı

13.07.2012

13.07.2012

H.TUNA

16

SBS Tercih Rehberliği Yapılması

30.07.2012

30.07.2012 1 gün

H.TUNA

17

SBS Tercihlerinin Yapılması

01.08.2012

08.08.2012 1 hafta

G.SEVİM

18

SBS Yerleştirme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

17.08.2012

17.08.2012

H.TUNA

19

SBS İstatistiğinin Çıkarılması

17.09.2012

17.09.2012

G.SEVİM

H.TUNA

20

SBS Aydın İstatistiğinin Değerlendirilmesi

20.12.2012

20.12.2012

TÜM EKİP

H.TUNA

Ö.SANDAL Z.YİĞİT G.YILMAZ H.TUNA G.SEVİM

G.SEVİM

G.SEVİM

H.TUNA

G.SEVİM

Veli katılım sayısının az olması.

Davetiye Gönderilmesi

Veli katılım sayısının az olması.

Davetiye Gönderilmesi

Öğrencilerin soru sormada çekingen davranmaları Kurs verecek öğretmen bulunamaması. Uygun tiyatro oyunu bulunamaması Nazilli’deki değişik Okullarda sınava girme. Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesi.

Örnek çalışma masalarında çalışarak çekingenliğin ortadan kaldırılması Kuyucak Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapma STK Kuyucak Tiyatro Kulubu ile işbirliği yapma Horsunlu Birlik Minübüsleri ile işbirliği yapma Toplantı tarihinin sınav sonuçlarından bir gün sonraya alınması.

Veli katılım sayısının az olması.

Davetiye Gönderilmesi

Tercih etmek için öğrencinin gelmemesi

Telefon ile veya bizzat görüşme yapılması.


STRATEJİK PLANLAMA HORSUNLU İLKÖĞRETİM OKULU 2011 –2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI STRATEJİK PLANLAMA VE YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI Okulumuz Okul Yönetim Gelişim Ekibi (OGYE ) 2011–2014 yılı için okulun stratejik planlamasını yapmış ve Okul gelişim planını hazırlamıştır. Stratejik planlamaya esas olmak üzere önce SWOT analizi yöntemiyle durum tespiti yapılmış okulun güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmıştır. Bunun ışığında yapılacak geliştirme çalışmaları planlanmış ekipler oluşturulmuştur.

SWOT(GZFT) Analizi FIRSATLAR GÜÇLÜ YÖNLER       

  

Okul - Veli işbirliğinin güçlü olması Öğretmen – Yönetici iletişimin iyi olması Öğretmenlerin genç ve istekli olması Okulun kültürel, sosyal, sportif etkinliklerdeki başarısı Ulaşım probleminin olmaması, kolayca ulaşılabilmesi Okul Aile Birliği’nin çalışkanlığı Okulun ısıtma sisteminin ve yakıtla ilgili sorununun bulunmaması

     

ZAYIF YÖNLER      

Okulun fiziki mekanlarının yetersizliği Maddi imkanların yetersizliği Öğretmenlerinin bulunduğu yerde ikamet etmemesi Öğretmen değişiminin fazla olması Branş öğretmenlerinin eksikliği Okulun teknolojik donanımının yetersiz olması

Beldede tek ilköğretim okulu olması Belediye desteğinin sağlanması Okulun toplumdaki imajının kuvvetli olması Sınıf mevcutlarının istenilen sayıda olması Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinin güçlü olması Diğer okul ve kurumlarla işbirliğinin güçlü olması Okula yönelik toplum desteğinin olması Ulaşım imkanlarının iyi olması Eğitime %100 destek ve bilgisayarlı eğitim kampanyaları

TEHDİTLER    

 

9

Veli eğitiminin eksik olması İlçe merkezine yakınlık nedeniyle öğrencilerin okul değiştirmesi Şehir merkezine uzaklık Velilerin, öğrencilerin yetenek ve potansiyellerini dikkate almadan onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeleri İlimizin deprem kuşağında bulunması Sınava dayalı eğitim sistemi nedeniyle velilerin dershanelere okullardan daha fazla önem vermesi


10


TABLO 1: Balık TABLO 1: Kılçığı Balık Kılçığı Ana problemi doğuran alt problemleri belirlemek için ekip üyelerimizle Balık Kılçığı yöntemini kullandık.

İDARE

Okul yönetimi öğrencileri hedefe yönlendirmede yeterli olmaması.

TOPLUMSAL YAPI

Çocuğu hedefe yönlendirmede yeterli olunamaması

Toplum olarak başarıya giden yolda hedef belirlememe.

Hedeflerin belirlenmesiyle ilgili rehberlik çalışmasının eksikliği.

VELİ

Hedef belirlemenin önemini kavrayamamış olması.

Öğrencinin hedeflerine yönelik ihtiyaçlarını belirlemede duyarsızlık.

Öğretmenlerin öğrencilere yeteneklerini fark ettirme konusunda yetersiz olmaları.

Yeteneklerinin farkında olmamaları. Sadece ilgilerine yönelik hedef belirlemeleri.

Çocuğu istediği hedefe yönlendirmede duyarlı olunmaması

Hedefe karşı gösterilen yollara isteksiz olma

Öğrencilerin hedeflerini belirleme konusunda yeterli çalışmalar olmaması. Sınıf rehberlik faaliyetleri çerçevesinde yeterli faaliyetlerin yapılmaması

Hedef belirlemenin başarıya olan katkısının farkında olmamaları

ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN

Öğrencilerin hedeflerini belirlemede yetersizliği


Balık Kılçığı çalışması sonrası elde edilen alt nedenlerin istatistik bilgilerini araştırdık. Buna göre;

Okul yönetimi öğrencileri hedefe yönlendirmede yeterli olmaması.. Hedeflerin belirlenmesiyle ilgili rehberlik çalışmasının eksikliği. Toplum olarak başarıya giden yolda hedef belirlememe. Hedef belirlemenin önemini kavrayamamış olması Çocuğu hedefe yönlendirmede yeterli olunamaması Çocuğu istediği hedefe yönlendirmede duyarlı olunmaması Öğrencinin hedeflerine yönelik ihtiyaçlarını belirlemede duyarsızlık. Yeteneklerinin farkında olmamaları. Sadece ilgilerine yönelik hedef belirlemeleri. Hedef belirlemenin başarıya olan katkısının farkında olmamaları Hedefe karşı gösterilen yollara isteksiz olma Öğretmenlerin öğrencilere yeteneklerini fark ettirme konusunda yetersiz olmaları. Öğrencilerin hedeflerini belirleme konusunda yeterli çalışmalar olmaması. Sınıf rehberlik faaliyetleri çerçevesinde yeterli faaliyetlerin yapılmaması

1

2

3

4

5

6

7

1 2

1

1

1

1

2

3

2

4

4

2

1

1

1 1

3

4

3

1

2

4

3

1

1

3

1

4

1 3 3

1

12

4

1

1

8

3

14

1

2

13

1

2

5 2

4

3

21

3

2

1

26

1

4

13

4

2

1

1

3

4

4

1

3

1

1

4

3 9

1

3

1

1

1

1

1

10

1

1

1

9

1

4

3

8

Öncelik

Alt Problemler

Toplam

Problem kaynakları İdare

  

Toplumsal Yapı

Veli

Öğrenci

Okulumuzda öğrencilerimize ve velilerimize hedef belirleme konusunda hiçbir çalışma yapılmadığı Verimli ders çalışma, günlük tekrar etme, sınavlara hazırlanmada konu anlatımı, test çözümü konularında velilere ve öğrencilere rehberlik yapılmadığı, Öğretmenlerin Horsunlu beldesinde ikamet etme oranının % 10 olmasından dolayı derslere takviye niteliğindeki kursların yapılmadığı Ev ziyaretlerinden elde edilen formlar üzerinde yapılan istatistik çalışması neticesinde; evlerin % 100’ünde televizyon bulunduğu, % 36’sında bilgisayar bulunduğu ve bunların % 28’inin internete bağlı olduğunu, evde en az iki kişide cep telefonu olduğu tespit edildi. Televizyonun açık kalma saatleri akşam saat 16:00 ile 23:00 saatleri arası 7 saatlik süre baz alınarak araştırıldığında ortalama açık kalma süresinin 5 saat olduğu tespit edildi. Ailelerin sosyo- ekonomik düzeylerinin orta düzeyde olduğu, (e-okul) Anne ve baba tarafından eve kitap alma oranının sıfırlar düzeyinde olduğunun, Eve gazete alınma % 20’nin altında olması Tablo-2

Öğretmen

 

3

1

1

2

4

23

2

5

2


Nominal Gruplama Tekniği Ekibimiz; Balık Kılçığı Diyagramı analiziyle ortaya çıkan alt problemlerin önceliklerinin tespit edilmesi amacıyla, Nominal Gruplama Tekniği’ni kullanmaya karar vermiştir. Beyin Fırtınası Yöntemi kullanılarak üyelerden en önemli gördükleri alt problemleri tabloda olduğu gibi puanlandırmaları istenmiştir.

Puanlama sonucunda, ekip üyelerince en yüksek puanı alan 3 alt problem, ana problemin öncelikli nedenlerini oluşturmuştur. Bunlar:   

Öğrencilerin sadece ilgilerine göre hedef belirlemeleri Öğretmenlerin hedeflere dair öğrencilere yollar gösterme konusunda yetersiz olmaları Öğrencilerin kendi yeteneklerinin farkında olmamaları

13


ÇALIŞMALARIN UYGULANMASI ÇALIŞMALARIN UYGULANMASI

1) Okulda çalışan ve Horsunlu’daki emekli öğretmenlerimizle Horsunlu İlköğretim Okulunu Marka Okul Yapma Toplantısı yapılmıştır. 28 Eylül 2011 tarihinde okulda çalışan ve Horsunlu'daki emekli öğretmenlerimizle Horsunlu İlköğretim Okulu'nu marka okul yapma toplantısı düzenlenmiştir. Emekli öğretmenlerimizin katılımlarının olmaması riskine karşın emekli öğretmenlerimiz bizzat okul müdürü tarafından toplantıya davet edilmiştir. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Altan CANBİTER ve Şube Müdürümü Sayın Yılmaz BİLEN’de katılmışlardır. Beyin fırtınası çalışması şeklinde geçen toplantıda emekli öğretmenlerimiz “Hep Beraber Zirveye” ekibine çalışmalarında başarılar dilemiştir. Ek-7

2) Hep Birlikte Zirveye tanıtım seminerinin düzenlenmesi. Hep Birlikte Zirveye" tanıtım semineri 3 Ekimde veli katılımıyla düzenlendi.Veli katılımının az olması durumunun önüne geçmek maksadıyla velilere tek tek davetiye gönderildi.Katılım oldukça iyi oldu. . “Hep Beraber Zirveye” ekibinde yer almak, aynı gemide yolculuk etmek, başarıda hedef göstermek bir anda velilerde motivasyonu tavan yaptırdı. Semineri düzenleyen Müdür Yardımcısı Gürdal SEVİM “ Bu maya tutacak, biz Aydın’ın birincisi olacağız” derken gözlerindeki inanç görülmeye değerdi.

14


3-) 6-7. sınıf SBS Notlarını değerlendirme toplantısı yapılması. 10 Ekim tarihinde veli katılımıyla 6-7. sınıf S.B.S notlarını değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda Tablo-3’teki sonuç bilgilerindeki öğrencilerin 6 ve 7. sınıf SBS notları tek tek değerlendirildi.

Tablo-3 HORSUNLU İLKÖĞRETİM OKULU SIRA NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TC NO

22888339430 40174240888 12034692120 31234065442 26110232018 22204362258 18910472350 21616381840 22552350600 23047315128 25064311046 16750544046 17122531596 16876304746 24736269098 21622381612 15325572538 22795342554

8.SINIFLAR SBS SONUÇ BİLGİLERİ

ADI

ATİLLA EBRU SERTAÇ VELİHAN İREM ZERRİN GÜLİZAR EMİNE MEHMET AYBERK FATMA GÜLİZ FATMA BÜŞRA YASİN ENES FURKAN İBRAHİM ÇAĞRI GALİP ENGİN

SOYADI

AKSOY ALTUNOK İNCİ BALCIOĞLU YILMAZ TAN ÇOLAK ŞAHİN ÖZER CEYLAN AKBOĞAZ ÖZTÜRK VAROL OLCAY DİLEK YILDIRIM EMERE KALKAN

7.SINIF

423.634 422.83 402.355 383.443 372.975 342.595 388.444 362.983 383.984 358.736 342.322 346.298 318.071 330.674 282.539 300.345 259.302 250.713

6.SINIF

443.064 407.124 411.732 448.736 408.658 384.955 399.748 348.883 338.679 366.597 342.351 345.558 322.135 313.737 370.432 313.887 295.127 251.661

4) Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Konulu Seminer (Öğrenci, anne-baba) Okul Müdürü Hasan Tuna tarafından 8. sınıftaki öğrencilerin anne ve babaların katılımıyla Verimli Ders Çalışma yöntemleri konulu seminer verildi. Toplantıda öğrencilerin evdeki çalışma ortamları, planlı ders çalışma yöntemleri, tekrar etme yöntemleri konuları anlatıldı.

15


‘VERİMLİ ÇALIŞMA’ HAZIRLAYAN HASAN TUNA

5) Kurs Saatlerini Belirleme Belirlenen kurs saati ve gününde görevli öğretmenler tarafından( Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Inkılap tarihi, İngilizce) kursların başlaması. SBS’ye daha iyi hazırlanmak amacıyla Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Inkılap Tarihi, İngilizce derslerinden kurs açıldı. Kurslar hafta içi hergün her bir dersten 2 saat olarak yapıldı. Kurslarda okul öğretmenlerinden Türkçe Tuğba KERVAN, Matematik Nagihan Aytuğ DEMİRCİ, Fen Bilgisi Aylin Aytürk ŞEN, Inkılap Tarihi Mustafa ANBARLI, İngilizce Fatma DAĞDELEN görev aldı.

6) Ev Ziyaretleri Okul aile işbirliği maksadıyla 31 Ekim tarihinden itibaren ev ziyaretleri başlamıştır. Öğrencilerimizin çalışma ortamları incelenmiştir. Ev ziyaretleri ile öğrencilerimizin ders çalışma verimleri bir kat daha artmıştır.

16


7) Deneme Sınavları Yapılması S.B.S.'ye hazırlık amaçlı 20 gün arayla deneme sınavları düzenlenmiştir. Öğrencilerin eksik oldukları konular bu sınavlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Konu eksiklikleri görülen öğrenciler kurslarda ve bire-bir çalışma masasında eksik konuları öğretmenleri eşliğinde tamamlamışlardır. 8) Deneme Sınavlarının Değerlendirilmesi Deneme sınavları sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte velilerimiz ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

Tablo-4

DENEME SINAV SONUÇLARI SIRA

ADI SOYADI

1.SINAV NET

2.SINAV NET

3. SINAV NET

PDS

4.SINAV NET

5.SINAV NET

1

Zerrin tan

59,67

47,67

63,00

71,67 63,67

52

2

ATİLLA AKSOY

50,34

49,34

61,67

60,00 61,00

88,33

3

İREM YILMAZ

48,67

33,99

58,00

59,00 63,34

53,34

4

SERTAÇ İNCİ

59,34

35,00

59,00

68,67 52,33

50,99

5

EBRU ALTUNOK

64,00

41,34

54,66

68,33 75,67

66,67

6

AYBERK ÖZER

40,34

30,00

50,34

60,67 50,34

37

7

FURKAN DİLEK

28,00

7,66

50,68

49,67

51,33

8

VELİHAN BALCIOĞLU

52,33

43,32

51,33

63,67

68,67

9

EMİNE ŞAHİN

42,32

31,99

43,99

55,33 56,00

50,99

10

İBRAHİM YILDIRIM

29,65

29,00

39,34

46,33 56,67

31,33

11

GÜLİZAR ÇOLAK

36,34

27,67

41,99

47,33 39,00

49,66

12

BÜŞRA VAROL

29,66

24,00

37,34

44,33 50,00

46,33

13

GÜLİZ AKBOĞAZ

44,67

36,00

34,00

39,00 52,00

42,34

14

FATMA CEYLAN

37,33

27,34

30,00

66,00 51,33

75,33

15

YASİN OLCAY

22,67

29,68

20,99

33,67 27,33

30,67

16

FATMA ÖZTÜRK

37,00

37,66

25,00

40,00 48,67

70,66

17

ENGİN KALKAN

1,66

24,66

12,00

27,00 29,00

24

18

GAMZE ÇAKIR

7,00

5,66

9,67

19

DOĞAN ŞAHİN

-0,33

-3,99

1,33

14,67 13,34

8

20

ORHAN İPEK

-12,00

-1,33

8,00

5,33

21

GALİP EMERE

-8,66

-1,67

9,67

6,99

17


HORSUNLU İLKÖĞRETİM OKULU SUNAR VELİ EĞİTİM PROĞRAMLARI

11) Öğretmen ile öğrencinin bire-bir konu test çalışması yapması. “Başarının Sırrı Burada Gizli”, bire-bir çalışma masasında öğrencilerimiz öğretmenleriyle ders çalışmaya başladılar. Matematik Öğretmeni Nagihan Aytuğ DEMİRCİ ve İngilizce öğretmeni Fatma DAĞDELEN “Başarının Sırrı Burada Saklı” derlerken haklılıkları SBS sonucunda görüldü.

18

9)Sınavlara hazırlanan çocuğumun anne-babası olmak Veli gelişim seminerleri kapsamında "Sınava hazırlanan çocuğumun anne babası olmak" semineri Okul Müdürümüz Hasan TUNA tarafından verilmiştir.

10) Sınava hazırlanan çocuğumun beslenmesi: Sağlık ve beslenme sınavlara hazırlanan öğrenciler için en çok dikkat edilmesi gereken iki konu. Konu ile ilgili olarak müdür yardımcısı Gürdal SEVİM bilgilendirme semineri düzenledi.


12) Velilere yönelik kurslar düzenlenmesi (Bilgisayar, Bağlama, aile eğitimi, folklor, step, aerobik) Velilerimiz çocukları ile uğraşırlarken zaman zaman kendilerini ihmal ettiklerini dile getirdiler. Onların okulumuzla daha iç-içe olmasını sağlamak amacıyla kurslar düzenledik. Biçki dikiş kursuna İrem Yılmaz, Zerrin Tan ve Emine Şahin’in anneleri, Türk Halk Müziği kursuna Ebru Altunok, İrem Yılmaz’ın babaları Okuma-Yazma Kursuna Yasin Olcay’ın annesi katıldı. Okullar Hayat Olsun Projesi en çok bu velilerimize yaradı.(Ek-5, Ek -6)

13) 8. sınıf öğrencileri ile tiyatro, sinema etkinliklerine gidilmesi. Her zaman ders çalışmak olmaz, zaman zamanda stres atmak, eğlenmek gerek diyen ekibimiz 8. sınıf öğrencilerine Okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa ANBARLI’nın başrolunu oynadığı oyuna götürdük. Oyundan büyük keyif alan öğrencilerimiz oyun sonunda öğretmenlerini ve sanatçıları ayakta alkışladılar.

19


14) SBS Sınavına Birlikte Gitme SBS giriş kartları öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerimiz Nazilli’nin değişik okullarında sınava girecekleri görüldü. Öğrencilerimize moral vermek, onları desteklemek amacıyla SBS günü bütün “Hep Beraber Zirveye Ekibi” Nazilli’nin yolunu tuttu. Sınava girerken hepsine başarılar diledi. 15) SBS Sınav Sonuçları Değerlendirme Toplantısı Sınav sonuçları açıklanınca velilerimiz ve öğrencilerimizle değerlendirme toplantısı yaptık. Tablo -5’i hazırladık. Sınava giren 18 öğrencimizden 13 tanesinin Anadolu Lisesini kazanabileceğini tahmin ettik.

Tablo-5 2012 SBS PUANLARI SIRA NO

TC NO

ADI

SOYADI

TERCİH PUANI

1

22888339430

ATİLLA

AKSOY

430.267

2

40174240888

EBRU

ALTUNOK

421.225

3

12034692120

SERTAÇ

İNCİ

406.512

4

31234065442

VELİHAN

BALCIOĞLU

403.253

5

26110232018

İREM

YILMAZ

391.512

6

22204362258

ZERRİN

TAN

383.757

7

18910472350

GÜLİZAR

ÇOLAK

382.014

8

21616381840

EMİNE

ŞAHİN

361.406

9

22552350600

MEHMET AYBERK

ÖZER

361.061

10

23047315128

FATMA

CEYLAN

353.064

11

25064311046

GÜLİZ

AKBOĞAZ

348.008

12

16750544046

FATMA

ÖZTÜRK

342.738

13

17122531596

BÜŞRA

VAROL

331.971

14

16876304746

YASİN ENES

OLCAY

320.379

15

24736269098

FURKAN

DİLEK

316.975

16

21622381612

İBRAHİM ÇAĞRI

YILDIRIM

298.245

17

15325572538

GALİP

EMERE

256.645

18

22795342554

ENGİN

KALKAN

252.060

16) SBS Tercih Rehberliği Yapılması Anadolu Liseleri tercihleri için velilerimizle toplantı yapıldı. Toplantıda tercihlerin önemi ve yedekten yerleşme konuları anlatıldı.

20


17) SBS Tercihlerinin Yapılması Velilerimiz ve öğrencilerimizle tek tek görüşülerek tercihleri büyük bir titizlikle yapılmıştır.

21


22


18) SBS Yerleştirme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencilerimiz ve velilerimizin katıldığı bir toplantı düzenledik. Tahminlerimizin doğru çıkması bizleri çok mutlu etti. 18 öğrencimizden 13 tanesi Anadolu Lisesini kazandı.

23


24


19) SBS İstatistiğinin Çıkarılması Okulumuzun istatistiği çıkarıldı. Sınava giren 18 öğrenciden 13’ü Anadolu Liselerine, 4’ü Meslek Liselerine kazandılar. Anadolu Lisesi kazandırma yüzdemiz % 72,22 oldu.

HEP BERABER ZİRVEYE EKİBİMİZİN YAPTIĞI ÇALIŞMANIN SONUCU: 2012 SBS SONUÇLARINA GÖRE AYDIN’DA 258 OKUL ARASINDA DERECEYE GİREN İLK ON OKUL

SIRA

İlçe

Okul Adı

2011-2012 Eğitim Öğr. Yılı 8.Sınıf Öğrenci Sayısı

2011-2012 Eğitim Öğr. Yılı 8.Sınıf Mezun Öğrenci Sayısı

2012 SBS Sınavına Giren Öğrenci sayısı

Fen Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi

Askeri Liseler

Polis Koleji

Anadolu Meslek Lis.

Güzel Sanatlar Spor Lisesi

Diğer

TOPLAM

YERLEŞME YÜZDESİ

İL SIRA

Tablo-6

1

KUYUCAK

Horsunlu O.O.

20

20

18

0

0

13

0

0

0

4

0

0

13

72,22

1

2

NAZİLLİ

Ahmet Yesevi O.O.

91

91

90

5

0

48

11

0

0

11

0

15

64

71,11

2

3

ÇİNE

Atatürk İ.O.

103

103

98

2

0

56

10

0

0

20

0

13

68

69,39

3

4

KUYUCAK

Kurtuluş O.O.

18

18

16

0

0

9

2

0

0

0

0

2

11

68,75

4

5

BOZDOĞAN

Örentaht O.O.

33

33

14

0

0

8

1

0

0

2

0

0

9

64,29

5

6

MERKEZ

Gazipaşa O.O.

258

258

257

8

1

155

1

0

0

41

0

52

165

64,20

6

7

MERKEZ

Mustafa Kiriş O.O.

107

107

106

0

0

65

1

0

0

17

2

22

66

62,26

7

8

SÖKE

Vakıfbank İ.O.

84

84

84

4

0

30

16

0

0

17

0

2

50

59,52

8

9

SÖKE

Kocagözoğlu O.O.

69

69

54

3

0

22

6

0

0

8

0

15

31

57,41

9

10

MERKEZ

Yedieylül İ.O.

179

179

178

0

1

101

0

0

0

50

3

24

102

57,30

10

(*) Devlet Okulları Başarı Sıralaması Karşılaştırması

Kaynak :2011 yılı-Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi 2012 yılı-Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi


20) SBS Aydın İstatistiğinin Değerlendirilmesi 258 devlet okulu arasında Okulumuz Aydın il birincisi oldu. Yüzde 72,22’lik yerleştirme oranına ulaşıldı. 2012 yılı SBS’de İl Birinciliği, 2011 yılı il altıncılığı istatistikleri Okulumuzu Aydın’ın, Başarıda Marka Okulu ünvanını almasını sağladı.

100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0

Horsunlu Ortaokulu SBS Anadolu Lisesi Horsunlu Ortaokulu SBS Anadolu Lisesi Yerleştirme Yüzdeleri Yerleştirme Yüzdeleri

72,22 72,22

43,5 43,5

2010 yılı 2010 yılı

52,38 52,38

2011 yılı 2011 yılı

2012 yılı 2012 yılı

Ve başarıyı kutlama zamanı geldi. Kesilen pastanın ardından birlikte kutlama yapıldı.

26


İNSAN KAYNAKLARI VE SÜREÇ YÖNETİMİ 6.SÜRECİMİZ Başarıda Marka Okul olma iddiasının ne kadar büyük bir iddia olduğunu ilk olarak yaptığımız beyin fırtınasında bir kez daha anladık ve algıladık. Horsunlu Ortaokulu Başarıda Marka Okul ! Okulumuz öğretmenlerini, Horsunlu’da çalışmış ve Horsunlu’da ikamet eden emekli öğretmenlerimizi, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve Şube Müdürümüzü stratejik planımızın ilk aşamasını teşkil eden beyin fırtınası toplantısına davet ettik. (Ek -7) Toplantımız büyük bir yangının başlangıcının ilk kıvılcımı gibiydi. O günkü büyük heyecan görülmeye değerdi. “Hep Beraber Zirveye”ekibi “Aydın’ın Başarıda Marka Okulu” projesini gerçekleştirecekti. Eğitimin olmazsa olmazları bir bir sıralandı. Yapılabilecek çalışma stratejileri belirlendi. 8. sınıf öğrencileri girecek oldukları 2012 SBS sınavında elde edecekleri başarı ile Okulumuzu Aydın’ın Başarıda Marka Okulu yapacaklardı. O halde objektifler öğrencilerimize, velilerine ve öğretmenlere çevrildi. Heyecanın ikinci kasırgası projemizin tanıtım toplantısında yaşandı. Çocuklarından ümidi kesmiş veliler bu heyecan kasırgası altında yeniden hayat buldular. 6. ve 7. sınıfta SBS’ye giren ve yeterli düzeyde puan alamayan öğrenciler, velilerinin ümitlerini söndürmüşlerdi. “Hep Beraber Zirveye” ekibinde yer almak, aynı gemide yolculuk etmek, başarıda hedef göstermek bir anda velilerde motivasyonu tavan yaptırdı. Semineri düzenleyen Müdür Yardımcısı Gürdal SEVİM “ Bu maya tutacak, biz Aydın’ın birincisi olacağız” derken gözlerindeki inanç görülmeye değerdi. Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur felsefesiyle yola çıkan ekibimiz, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin çok zor bir yolculuğa çıktığının farkındaydı. Yolculuğun sonunda varılacak liman da zirve idi. Ne büyük bir hayal ! Ne büyük bir düş ! Okul Müdürümüz Hasan Tuna “Verimli Ders çalışma Yöntemleri” konusunu slayttan anlatmaya başlayınca toplantıya birlikte gelen anne ve babalar birinci sınıftan itibaren uygulamaları gereken konuları sekizinci sınıfta uygulamanın zorluğunu anlatmak istediler. Anlatmak istediler ama dillerinde de hep çocuklarının Anadolu Liseli olma türküsü vardı. İşte bu türkü bütün zorlukların yenileceğinin habercisiydi. “İşin temelinde Hedefin Belirlenmesi Var” diyordu Hasan TUNA. Bu hedefe doğru giderken günlük, haftalık, aylık ders tekrarları üzerinde duruyor, konuya hazır gelme ve en önemlisi de zaman hırsızlarına dikkat çekiyordu. Televizyon, Bilgisayar, Cep Telefonu ve ders çalışmaktan alıkoyan arkadaşlar bir bir sayılıyordu. Tüm bunlar sayılırken öğrenci Zerrin Tan’ın babası Ziya TAN “ah hocam bizde bu hırsızların hepsi var. Bizde bunlar olursa kızımız daha iyi ders çalışır diyorduk. Ne çok yanılmışız deyiverdi.(Ek-11) Ve kıyamet koptu toplantıda. Meğer bütün veliler aynı dertten muzdaripmiş. “Bütün çözüm sizde” dedi toplantı yöneticisi. “Siz mükemmel bir sofra kurmuşsunuz. Sadece kuş sütü eksik. Çocuk ta yemek masasında ve diyorsunuz ki sakın bunları yeme! Tv açık sen seyretme git ders çalış. Olmaz öyle şey. Ya TV kökten kapanacak ya da aynı tas aynı hamam devam edecek. Karar sizin.” Soğuk duş etkisi yaratan bu sözlerden sonra velilerden Gani YILMAZ “Müdürüm çok doğru söylüyor. İki yol var. Birincisini bugune kadar uyguladık başarısızlık ortada. Şimdi bugunden itibaren ikinci yolu izlemeliyiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok” deyince bütün veliler bu görüşe katıldı.(Ek-8) Artık yük ağırlaşıyordu. Hedefin belli olması bu yükü iyice ağırlaştırmıştı. Türkçe, Matematik, Fen Teknoloji, Inkılap Tarihi ve İngilizce derslerinden her gün derslerden sonra iki saat daha kurs görülmesinin faydalı olacağı kanaati gelişti. Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçilerek Okulumuzdaki öğretmenlerin bu derslerden kurs vermek istedikleri belirtildi. Kurslarımız başladı. Kurslarda öğretmenler öğrencilerde gördükleri eksik konuları tamamlamak için var güçleriyle çalıştılar.

27


Ekip çok sık aralıklarla durum değerlendirmesi yapıyor ve bazı öğrencilerin başarıya giden yolda çalışmanın önemini anladıklarını ancak hala bazı öğrencilerin yeterli derecede çalışmadıklarını söylüyordu. Acil olarak ev ziyaretleri devreye girdi. Verimli ders çalışma yöntemleri toplantısında verilen sözlerin tutulup tutulmadığının incelenmesi ev ziyaretleri ile mümkün olabilecekti. Ev ziyaretine gidildiğinde bazı velilerin zaman hırsızlarına karşı çok güzel tedbirler aldıkları gözlendi. Sertaç İnci’nin babası bakmış ki olmuyor, televizyonu sökmüş kutusunun içine kaldırıp koymuş ve rahat bir nefes almış.(Ek-10) Velihan Balcıoğlu’nun annesi ise oğluyla birlikte her gün bir saat kitap okumaya başlayarak okuma alışkanlığını oğluna da aşılamış. Atilla Aksoy’un babası ise bir yıl önce Nazilli Anadolu Lisesini kazanan kızının ardından oğlunun da Nazilli Anadolu Lisesini kazanması için bütün evi seferber etmiş. Ayberk ÖZER’in babası interneti iptal ettirdiğini ve “Ayberk internetten kurtulunca ne kadar çok zamanı olduğunu gördü” dedi. Ev ziyaretlerimizden istediğimiz verimi almıştık. (Ek-9) Artık durumlarımızı görme zamanıydı. Deneme sınavları yapmak üzere kırtasiye ile anlaştık. Deneme sınavlarına başladık. Öğrencilerimiz bu sınavlara giriyorlardı. İlk deneme 07.11.2011 tarihinde yapıldı. 50 net doğrunun üzerine 5 öğrencimiz geçmişti. Velilerle yaptığımız değerlendirme toplantısında moraller bozuktu. Bunlardan bir şey olmaz sesleri yükselmeye başladı. Okul Müdürü Hasan TUNA “tarlaya tohum attığınızda bile onun çıkması büyümesi için zamana ihtiyaç var. Siz sadece daha tarlayı dikime hazırladınız. Atacak olduğunuz tohum çimlenecek, filizlenecek ve siz daha onun gelişip büyümesi için çok uğraşacaksınız. Bu yaptığınız çalışmaların sonuçlarını en erken üçüncü denemeden sonra alabilirsiniz” deyince yüreklere su serpilmiş oldu. İkinci denemede 50 netin üzerine geçen öğrenci yoktu. Ve üçüncü deneme yüzleri güldürdü.8 öğrenci 50 net doğrunun üzerine geçerken geleceğin o parlak yıldızı ışıldamaya başlamıştı. Dördüncü denemede 12 öğrenci 50 net doğrunun üzerine geçince velilerle yapılan toplantı pek neşeli geçmişti. Kadir ALTUNOK o yöresel Erzurum şivesiyle “Helen çalışınca bu iş oluyormuş” deyince veliler tabi biz inanıyoruz bu iş olacak “Horsunlu Okulu Başarıda Marka Okul Olacak” dediler. SBS başarısını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde çok önemsiyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ilçede yer alan bütün okullara ziyaret etmiş ve şu soruyu sormuştu. “SBS sonunda kaç öğrencinizin Anadolu Liselerine kazanacağını tahmin ediyorsunuz.” Yapılan ortak toplantı sonunda 18 öğrencimizin sınava gireceğinin ve bunlardan 13’ünün Anadolu Liselerine kazanacağını söyledik. Bu tahmin bilgilerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınladı. “İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam bilirim” panosu altında poz veren sekizinci sınıf öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri ve aynı zamanda Fen Teknoloji öğretmeni Aylin Aytürk ŞEN ile zamanlarının çoğunu Fen laboratuarında geçirmeye başladılar. Öğrencilerimiz hep örnek aldıkları çalışmaları yapıyorlardı. Onlara iyi yönde örnek olunca, engeller çok çabuk aşılıyordu. Örnek göstermek için bire-bir çalışma masaları hazırladık. Bu masada öğretmen ve öğrenciyi teneffüste, öğle arasında buluşturduk. Birebir olunca öğretmen öğrencide gördüğü eksikliği daha iyi anlıyor, öğrenci de öğretmeninden konuyu çok rahat bir şekilde öğreniyordu. Bire-bir çalışma masası “Hep Beraber Zirveye” Ekibinin en önemli sırlarından biri olmuştu. Matematik Öğretmeni Nagihan Aytuğ DEMİRCİ ve İngilizce öğretmeni Fatma DAĞDELEN “Başarının Sırrı Burada Saklı” derlerken haklılıkları SBS sonucunda görüldü. Sınavlara hazırlanan çocuğun anne-babası olmak kadar zor bir iş yok demeye başladı velilerimiz. Çocukları ders çalışmıyor, eğleniyor, geziyor, tozuyordu. Bir şey söylesek çocuğun morali bozulacak, söylemesek sınavda başarılı olamayacak, biz ne yapalım soruları arttı. Planlamamız içerisinde yer alan, sınavlara hazırlanan çocuğun anne-babası olmak ve Sınavlara hazırlanan çocuğun beslenmesi konularının anlatımından sonra velilerimiz derin bir oh çekerek izleyecekleri yöntemleri öğrenmiş oldular.

28


Yol ve yolculuk uzun bir maratondu. Bu yolculukta evde olduğu kadar okulda da çocuğuyla, öğretmenleriyle bir arada olmak için veliler okulda açılan değişik kurslara katılmayı hem stres atmayı hem de okulla iç içe olmayı düşündüler. Okullar Hayat Olsun Projesine Aydın ilinde ilk imzayı atan okulumuz (Ek5,Ek-6) neredeyse kurs deryası gibiydi.Biçki dikiş kursuna İrem Yılmaz, Zerrin Tan ve Emine Şahin’in anneleri, Türk Halk Müziği kursuna Ebru Altunok, İrem Yılmaz’ın babaları OkumaYazma Kursuna Yasin Olcay’ın annesi katıldı. 2012’nin ilk günlerinde Okulumuzu ziyaret eden Kaymakamımız Sayın Alp ARSLAN Bey SBS’ye hazırlanan öğrencilerimizle tanıştı.(Ek12/a-b) Okuma sevgisini aşılamak amacıyla öğrencilerimize kitap hediye eden Kaymakamımız onların anneleriyle de biçki dikiş kursunda tanıştı. Başarıda Aydın’ın Marka Okulu olma hedefiyle yola çıkan Hep Beraber Zirveye Ekibine de başarılar dileyen Kaymakamımız bize büyük güç verdi. Velilerin ve öğretmenlerin şikayeti, öğrencilerin okuma alışkanlığının yerleşmemiş olduğu yönündeydi. Hemen çözümler üretildi. Ama bütün yollar yine anne ve babaya çıkıyordu. Anne ve baba evde kitap okursa, çocukta mutlaka evde kitap okur dedi Türkçe öğretmeni Tuğba Kervan. O günden itibaren evde okuma seferberliği başladı. Bu seferberlik annelerin her gün okul kütüphanesine gelip kitap okuması ve bütün kasabanın kitap okumasına kadar sürdü. Elbette kitap okuma ve okuduğunu anlatmanın sonucu sınav başarısına yansıyacaktı. Nitekim öyle de oldu. Yorulduk! Öldük! Bittik ! sesleri öğrencilerden yükselmeye başlayınca Okulumuzun sanatçı öğretmeni Mustafa ANBARLI devreye girdi. “Haydi sizleri benim de rol aldığım bir tiyatro oyununa götüreyim. Hem stresinizi atın hem de bana not verin.” Alkışlar eşliğinde tiyatro günü kararlaştırıldı. O gece sahnelenen oyunu avuçlarının içleri patlayana kadar alkışladılar sekizinci sınıf öğrencileri. Günler su gibi geçiyor, dersler, kurslar, deneme sınavları, bire-bir çalışmalar. Artık zaman gelmişti Deneme sınavlarında başarı zirveye yaklaşmıştı. Deneme sınavları sonunda yapılan toplantılarda yüzler gülüyordu. Senenin sonuna gelinmişti. SBS giriş kartları öğrencilere dağıtıldığında, her bir öğrencinin Nazilli’nin değişik okullarında sınava girecekleri görüldü. Öğrencilerimize moral vermek, onları desteklemek amacıyla SBS günü bütün “Hep Beraber Zirveye Ekibi” Nazilli’nin yolunu tuttu. Askere uğurlanan vatan evlatları gibi evlatlarımızı sınava uğurladık. Sınavdan çıkan çocuklarımızın yüzleri gülüyor, sorular kolaydı sözleri ağızlarından dökülüyordu. Pazartesi günü netler yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Sonuçlar tam bizim istediğimiz gibiydi. Artık nefesler tutulmuş sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Ve sonuçlar açıklandı. Puanlar gayet güzeldi. Yazın en sıcak gününde puanları görünce serinledik.

29


Tercihler nasıl yapılacaktı. Okulumuzda rehber öğretmen yoktu ama bu işi çok usta bir şekilde yapan Müdür Yardımcımız Gürdal SEVİM velileri toplantıya çağırarak açıklamalarda bulundu. Her kafadan ayrı bir ses asla çıkmadı. Furkan DİLEK’in babası “Hocam biz sizlere inandık güvendik, tercihleri de en iyi bir şekilde yapacağınızdan eminiz” dedi. Bir hafta boyunca veliler tek tek

çağırılarak tercihleri bir heykeltıraş inceliği ile Gürdal SEVİM tarafından yapıldı. Ve beklenen gün geldi. Sonuçlar açıklandı. 18 öğrencimiz sınava girmiş 13 tanesi Anadolu Lisesine 4 tanesi ise Meslek Liselerine yerleşmişti. Yüzde 72,22’lik bir başarı oranı yakalanmıştı. Bir önceki yıl yüzde 52,38 olan yerleştirme başarı oranı 20 puan arttırılmıştı. Yüzde 52,38’lik oranla il altıncısı olunmuştu. Şimdi yüzde 72,22’lik oranın birincilik getirip getirmeyeceği merak ve heyecanla bekleniyordu. SBS sonuçlarını duyurmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Serpil ŞAHBUDAK Okulumuza ziyarete geldi. Bütün öğretmenlerimizi tek tek kutlayıp İL BİRİNCİLİĞİMİZİ açıklayan müdürümüz bizi göklere uçurdu. Artık İL BİRİNCİSİYDİK. Yüzde 72,22 lik oranla bütün devlet okulları arasında İL BİRİNCİSİ olmuştuk. Hep Beraber Zirvedeydik. Aydın’ın Başarıda Marka Okulu olmuştuk.

30


OKULUMUZA AİT PERFORMANS SONUÇLARI PERFORMANS YÖNETİMİ Okulumuzun Son Üç Yıla Ait SBS Yerleştirme İstatistiği

100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0

2012 SINAVA GİREN ANADOLU L. KAZANAN ORAN

18 13 72,22

2011

Horsunlu Ortaokulu SBS Anadolu Lisesi Horsunlu Ortaokulu SBS Anadolu Lisesi Yerleştirme Yüzdeleri Yerleştirme Yüzdeleri

72,22 72,22

SINAVA GİREN

23

ANADOLU L. KAZANAN

12

ORAN

52.38

52,38 52,38

43,5 43,5

2010

2010 yılı 2010 yılı

2011 yılı 2011 yılı

2012 yılı 2012 yılı

SINAVA GİREN

16

ANADOLU L. KAZANAN

7

ORAN

43,5

2011 SBS SINAV SONUÇLARINA GÖRE AYDIN’DA 260 OKUL* ARASINDA DERECEYE GİREN İLK ON OKUL

Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Okulun Adı Söke Vakıfbank İ.O. Nazilli Beşeylül İ.O. Nazilli A.Yesevi İ.O. Nazilli Süleyman Efendi İ.O. Karacasuyu Sevenler İ.O. Kuyucak Horsunlu İ.O. Karacasu Ataeymir İ.O. Kuşadası N.Akar İ.O. Söke Kocagözoğul İ.O. Kuyucak Gencelli İ.O.

31

Yerleştirme Oranı 66,22 65,87 62,86 55,56 52,83 52,38 51,85 51,65 50,7 50


SIRA

İlçe

Okul Adı

2011-2012 Eğitim Öğr. Yılı 8.Sınıf Öğrenci Sayısı

2011-2012 Eğitim Öğr. Yılı 8.Sınıf Mezun Öğrenci Sayısı

2012 SBS Sınavına Giren Öğrenci sayısı

Fen Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi

Askeri Liseler

Polis Koleji

Anadolu Meslek Lis.

Güzel Sanatlar Spor Lisesi

Diğer

TOPLAM

YERLEŞME YÜZDESİ

İL SIRA

HEP BERABER ZİRVEYE EKİBİMİZİN YAPTIĞI ÇALIŞMANIN SONUCU: 2012 SBS SINAV SONUÇLARINA GÖRE AYDIN’DA 258 OKUL (*) ARASINDA DERECEYE GİREN İLK ON OKUL

1

KUYUCAK

Horsunlu O.O.

20

20

18

0

0

13

0

0

0

4

0

0

13

72,22

1

2

NAZİLLİ

Ahmet Yesevi O.O.

91

91

90

5

0

48

11

0

0

11

0

15

64

71,11

2

3

ÇİNE

Atatürk İ.O.

103

103

98

2

0

56

10

0

0

20

0

13

68

69,39

3

4

KUYUCAK

Kurtuluş O.O.

18

18

16

0

0

9

2

0

0

0

0

2

11

68,75

4

5

BOZDOĞAN

Örentaht O.O.

33

33

14

0

0

8

1

0

0

2

0

0

9

64,29

5

6

MERKEZ

Gazipaşa O.O.

258

258

257

8

1

155

1

0

0

41

0

52

165

64,20

6

7

MERKEZ

Mustafa Kiriş O.O.

107

107

106

0

0

65

1

0

0

17

2

22

66

62,26

7

8

SÖKE

Vakıfbank İ.O.

84

84

84

4

0

30

16

0

0

17

0

2

50

59,52

8

9

SÖKE

Kocagözoğlu O.O.

69

69

54

3

0

22

6

0

0

8

0

15

31

57,41

9

10

MERKEZ

Yedieylül İ.O.

179

179

178

0

1

101

0

0

0

50

3

24

102

57,30

10

(*) Devlet Okulları Başarı Sıralaması Karşılaştırması

Kaynak :2011 yılı-Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi 2012 yılı-Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi


100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0

33

Çevrende kendine değer Çevrende kendine değer verildiğini hissediyor musun? verildiğini hissediyor musun?

Kitap okuma alışkanlığını Kitap okuma alışkanlığını yeterli buluyor musun? yeterli buluyor musun?

Bire-bir öğretmenle ders Bire-bir öğretmenle ders mı? çalışma başarıyı arttırır çalışma başarıyı arttırır mı?

Bilgisayarın eğitime katkısı var Bilgisayarın eğitime mıdır?katkısı var mıdır?

Televizyonun eğitime katkısı Televizyonun vareğitime mıdır?katkısı var mıdır?

Okulda verilen eğitimden Okulda verilen eğitimden memnun musun? memnun musun?

Ailenin, başarına katkısı Ailenin, başarına katkısı olduğuna inanıyor musun? olduğuna inanıyor musun?

Öğretmenlerinin, başarına Öğretmenlerinin, başarına katkısı olduğuna inanıyor katkısı olduğuna inanıyor musun? musun?

Evde uygun ders çalışma Evde uygun ders çalışma ortamın var mı? ortamın var mı?

6 ve 7. sınıf SBS puanını 6yükseltebileceğine ve 7. sınıf SBS puanını inanıyor yükseltebileceğine inanıyor musun? musun?

ANKET SORULARI ANKET SORULARI Öğrenci Öntest Anketi

1-6 ve 7. sınıf SBS puanını yükseltebileceğine inanıyor musun? 2-Evde uygun ders çalışma ortamın var mı? 3-Öğretmenlerinin, başarına katkısı olduğuna inanıyor musun? 4-Ailenin, başarına katkısı olduğuna inanıyor musun? 5-Okulda verilen eğitimden memnun musun? 6-Televizyonun eğitime katkısı var mıdır? 7-Bilgisayarın eğitime katkısı var mıdır? 8-Bire-bir öğretmenle ders çalışma başarıyı arttırır mı? 9-Kitap okuma alışkanlığını yeterli buluyor musun? 10-Çevrende kendine değer verildiğini hissediyor musun?

Öğrenci ÖğrenciÖntest Öntestanket anket


Öğrenci Sontest Anketi 1-Şu anki SBS puanı ile Anadolu Lisesine gireceğime inanıyorum. 2-Evde uygun ders çalışma ortamın oluşmuştur. 3-Öğretmenlerinin, başarına katkısı olduğuna inanıyorum. 4-Ailenin, başarına katkısı olduğuna inanıyorum. 5-Okulda verilen eğitimden memnunum. 6-Televizyonun eğitime katkısı vardır. 7-Bilgisayarın eğitime katkısı vardır. 8-Bire-bir öğretmenle ders çalışma başarıyı çok arttırır. 9-Kitap okuma alışkanlığımın yeterli düzeye geldiğine inanıyorum. 10-Çevrende bana çok değer verilir.

Öğrenci Sontest anket 100 90 80

34

Çevrende bana çok değer verilir.

Kitap okuma alışkanlığımın yeterli düzeye geldiğine inanıyorum.

Bire-bir öğretmenle ders çalışma başarıyı çok arttırır.

Bilgisayarın eğitime katkısı vardır.

Televizyonun eğitime katkısı vardır.

Okulda verilen eğitimden memnunum.

Ailenin, başarına katkısı olduğuna inanıyorum.

Öğretmenlerinin, başarına katkısı olduğuna inanıyorum.

Evde uygun ders çalışma ortamın oluşmuştur.

20 10 0

Şu anki SBS puanı ile Anadolu Lisesine gireceğime inanıyorum.

70 60 50 40 30


Öğrenci Memnuniyet Anketi 1234567-

Gelecek için hedefim vardır. Ailem veli toplantılarına katılmada isteklidir. Ailem düzenli olarak kitap okumaya başlamıştır. SBS puanım ile Okuluma ve kendime büyük katkım olur. Evde uygun çalışma ortamına kavuştuğuma inanıyorum. Zaman hırsızlarından uzak durduğumda başarımın artacağına inanıyorum. Okulumda eğitimin kalitesi çok yüksektir.

Öğrenci Memnuniyet Anketi 120 100 80 60 40

35

O kulum da eğitim in ka lite si çok yü kse ktir

Z am an hırsızlarınd an uzak du rd uğ um da b aşarım ın artacağ ına inan ıyorum .

Evde uygu n çalışm a o rtam ına ka vuştuğ um a ina nıyorum .

SBS pu an ım ile O ku lu m a ve ken dim e bü yü k katkım olur.

Aile m düze nli o la rak kitap okum aya başlam ıştır.

Ailem veli toplan tılarına ka tılm a da iste klidir.

0

G e lecek için he defim vardır.

20


Veli Memnuniyet Anketi

100 90 80 70 60 50 40 30 20

Veli Memnuniyet Anketi

1-Evde çocuğum için uygun çalışma odası vardır 2-Düzenli kitap okuruz. 3-Televizyon başarıyı arttırır. 4-Bilgisayar başarıyı arttırır. 5-Çocuğumun çalışma temposundan memnunum. 6-Çocuğum hedefine ulaşmıştır. 7-Okulumda eğitimin kalitesi yüksektir. 8- Çocuğumun gelecek için hedefi vardır.

36

Çocuğumun gelecek için hedefi vardır.

Okulumda eğitimin kalitesi yüksektir

Çocuğum hedefine ulaşmıştır.

Çocuğumun çalışma temposundan memnunum.

Bilgisayar başarıyı arttırır.

Televizyon başarıyı arttırır.

Düzenli kitap okuruz.

0

Evde çocuğum için uygun çalışma odası vardır

10


MALİ DURUM: MALİ DURUM

2011-2012 eğitim- öğretim yılında Hep Birlikte Zirveye ekibi için bütçemizi oluşturduk. Velilerimizin evlerinde yaptıkları yiyeceklerin satışıyla ilgili kermes düzenleyerek 700 TL’lik gelir ve yaptığımız etkinliklerle ilgili olarak da 700 TL’lik giderimiz oldu.

MALİ DURUM TABLOSU

Tablo-7 TARİH

YAPILAN ÇALIŞMA

EYLÜL 2011

Emekli öğretmenlerle toplantı (ikram)

EKİM 2011

Velilerle toplantı (ikram)

EKİM 2011

Kermes Geliri

EKİM 2011

Değerlendirme sınavları sonucunda

MART 2012

başarılı öğrencilere hediye verilmesi

ARALIK 2011

Kermes Geliri

NİSAN 2012

Tiyatroya gitme (ulaşım)

40 TL

ARALIK 2012

Birinciliğin kutlanması

35 TL

ARALIK 2012

Birincilik Pankart Afişi

325 TL

GELİR

GİDER 50 TL 50 TL

350 TL 200 TL

350 TL

TOPLAM

700

700 TL

MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Bütçemiz son derece ekonomik olarak hazırlanmıştır. Velilerimizin gönüllü olarak kermese destek vermeleri bütçemizde en önemli katkıyı yapmıştır.

37


PAYDAŞ PAYDAŞ DESTEKLERİ DESTEKLERİ Çalışmalarımızda; Kuyucak Kaymakamımız, Horsunlu Belediye Başkanımız Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kuyucak Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Okul İdaresi Öğretmenlerimiz Emekli Öğretmenlerimiz Öğrencilerimiz Horsunlu Halkı, Dershanelerimiz, Kırtasiyelerimiz, Kuyucak Tiyatro Gönüllüler Birliği Horsunlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Bizlere çok büyük destek vermiştir. Kendilerine çok teşekkür ederiz.

38


ÖDÜLLENDİRME

Okulumuz eğitim bölgesi içinde en başarılı kurum seçilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. Ek-3

SBS sınavında başarılı olan öğrencilerimiz hediyelerini sınıf öğretmenleri Aylin Aytürk ŞEN’den aldılar.

39


TOPLUMSAL - SOSYAL SORUMLULUK

 Okulumuz aldığı başarılı sonuçlar ilçemizde yer alan diğer okullarla ilçe milli eğitim müdürlüğümüz başkanlığındaki toplantıda paylaşmıştır. Okul Müdürümüz başarının sırlarıyla ilgili bilgileri okul müdürleri ile paylaşmıştır. Ek-4

 Horsunlu Beldesinde yaşayan vatandaşlardan çocuklarını özel okula gönderen aileler çocuklarını Horsunlu Ortaokuluna nakil almışlardır. Özel okuldan nakil gelen öğrencilerimiz 6 ve 7. sınıfta öğrenim görmektedirler. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz için okulumuzda destek hizmetleri sınıfı açılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla Okulumuza yüz metrekarelik alanda çok amaçlı salon kazandırılmıştır.

40


EKLER

Ek-1

41


Ek-2

42


Ek-3

43


Ek-4 http://kuyucak.meb.gov.tr/ HABERİ Haberler Kuyucak Anadolu Lisesinde İlçemize Bağlı Okullarımızın Okul Müdürleri ile 2012 SBS ve LYS Yerleştirme İstatistikleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kuyucak Anadolu Lisesinde İlçemize Bağlı Okullarımızın Okul Müdürleri ile 2012 SBS ve LYS Yerleştirme İstatistikleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Kuyucak Anadolu Lisesinde İlçemize Bağlı Okullarımızın Okul Müdürleri ile 2012 SBS ve LYS Yerleştirme İstatistikleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Kuyucak Anadolu Lisesinde İlçemize Bağlı Okullarımızın Okul Müdürleri ile 2012 SBS ve LYS Yerleştirme İstatistikleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Kuyucak Anadolu Lisesinde 20/12/2012 Perşembe günü saat 10:00 ´da Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serpil ŞAHBUDAK başkanlığında ilk ve orta öğretim kurumlarımızın müdürleri ile 2012 SBS ve LYS sınavı yerleştirmelerinde ilçemiz okullarının ildeki başarı sıraları ve durumları değerlendirilmiştir. Bunun akabinde ilk ve orta öğretim okullarımızda başarıyı arttırmanın yolları hakkında yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmuştur.

44


Ek-5

Okullar Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Olacak [17-02-2012] Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan ‘Okullar Hayat Olsun’ projesinin Aydın’da ilk imzası Horsunlu Belediyesi ve Kuyucak Milli Eğitim Müdürlüğü arasında atıldı. Kuyucak Horsunlu İlköğretim Okulunun standartlarının yükseltilmesi hedeflenen projenin protokolünü, Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet Çömden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Altan Canbiter imzaladı. Horsunlu Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Horsunlu İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Tuna, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Gülmez ve Kaymakamlık Proje Koordinatörü Necmettin Seyitoğlu da hazır bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Çömden, ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında, ortak bir çalışma yapıldığını ifade ederek “Horsunlu İlköğretim Okulunun; velilerin, mahallelinin, çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme merkezi olmasını hedefliyoruz” dedi.

“OKULLAR 7’DEN 70’E EĞİTİM ALANI OLACAK”

Protokol töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Altan Canbiter, okulların kasabadan kopuk olmaması ve 7’den 70’e eğitim alanı olması gerektiğini belirterek, “Okullarımız sadece eğitim saatleri içerisinde öğrencilere yani çocuklara hizmet eden kurum olmaktan çıksın, eğitim saatleri dışında da hem çocuklara hem belde gençlerine, kasabanın insanlarına hizmet eder hale gelsin. Okulla halk buluşsun, kaynaşsın istiyoruz. Bizim 365 günde 180 gün eğitim sürecimiz var. 180 günün dışında kalan çok ciddi bir zaman var. Bizim binalarımız, bahçelerimiz, oyun salonlarımız, bilgisayar sınıflarımız ve okullardaki diğer imkânların kullanılmasını istiyoruz” dedi.

“OKULLAR, HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZİ OLACAK”

Okulların; öğrenci, veli, aile okul birlikteliğini sağlamasını, hayatın merkezi olmasını ve daha güzel bir ortam oluşmasını arzuladıklarını belirten Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Sık sık okullarımıza giderek bir sıkıntıları varsa onları paylaşırız. Giderebileceklerimizi sonuna kadar gideririz. Yaptığımız bu protokolle daha iyi iler yaparak çok daha iyi hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Bu proje ile okullarımız kısaca hayat boyu öğrenme merkezi olacak, okullarımız aynı zamanda yaşayan güvenilir ortamlar olarak düzenlenecektir. Bundan böyle herkes derslerin olmadığı zamanlarda, hafta sonlarında ve tatil zamanlarında belirli kurallar çerçevesinde okullarımızın her türlü imkanlarından faydalanabileceklerdir” diye konuştu.(İHA)

45


Ek-6 "Okullar Hayat Olsun" Projesinde İlk İmza Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydın’da ilk imzası Horsunlu Belediyesi ve Kuyucak Milli Eğitim Müdürlüğü arasında atıldı. Kuyucak Horsunlu İlköğretim Okulunun standartlarının yükseltilmesi hedeflenen projenin protokolünü, Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet ÇÖMDEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Altan CANBİTER imzaladı. Horsunlu Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Horsunlu İlköğretim Okulu Müdürü Hasan TUNA,Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan GÜLMEZ ve Kaymakamlık Proje Koordinatörü Necmettin SEYİTOĞLU hazır bulundu. "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında, ortak bir çalışma yapılarak Horsunlu İlköğretim Okulunun; velilerin, mahallelinin, çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme merkezi olması hedefleniyor. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Altan CANBİTER, okulların kasabadan kopuk olmaması gerektiğini belirterek, "Okullarımız sadece eğitim saatleri içerisinde öğrencilere yani çocuklara hizmet eden kurum olmaktan çıksın, eğitim saatleri dışında da hem çocuklara hem beldede gençlerine kasabanın insanlarına hizmet eder hale gelsin. Okulla halk buluşsun, kaynaşsın istiyoruz. Bizim 365 günde 180 gün eğitim sürecimiz 180 günün dışında kalan çok ciddi bir zaman var. Bizim binalarımız, bahçelerimiz, oyun salonlarımız, bilgisayar sınıflarımız ve okullardaki diğer imkânların kullanılmasını istiyoruz" dedi. "Okullar Hayat Olsun" projesiyle okullarımız hayatın merkezi olsun, kütüphane, internet cafe, oyun alanı, ayrıca özel kursların yapılacağı yerler olsun, kasaba ile kasabalıyla bütünleşsin, öğrenci veli, aile okul birlikteliği sağlanmasını ve daha güzel bir ortam oluşmasını arzuladıklarını vurgulayan CANBİTER şöyle devam etti:"Öncelikle bu okulları hazır hale getirmek, kasabalıya açmak için Okul Müdürümüze, öğretmenlerimize görev düşüyor. Okulların alt yapısını bu hizmete sunmak için yine bize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze görev düşüyor. Belediye Başkanlığımıza görevler düşüyor. İstiyoruz ki okul bahçesi kasabanın en önemli boş mekânlardan biri, eğitim saatleri dışında gerek binası gerek binanın eklentileri, yeşil alanlar, mahallenin nefes alacağı alan olsun. Projenin hayırlı olmasını dileyen Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet ÇÖMDEN, her zaman mutlaka okulları ziyaret ederek okul müdürlerinden bilgi aldığını hatırlatarak, "Bir sıkıntıları varsa onları paylaşırız. Giderebileceklerimizi sonuna kadar gideririz. Zaten protokol olmasa da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Okul bahçesinin düzenlenmesinde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade eden Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet ÇÖMDEN, okul bahçesinde inşaatına başladığımız halı saha ve kantin-kafeteryanın mart sonuna kadar tamamlanacağını, akabinde okul bodrum katında bulunan boş alanın 2012 Ağustos ayı sonuna kadar çok amaçlı salon haline dönüştürmek için belediyenin tüm imkânlarını kullanacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından imzalanan protokolle tören sona erdi. 17 Şubat 2012 Cuma 01:03

46


Ek-7

47


Ek-8

48


Ek-9

49


Ek-10

50


Ek-11

51


Ek-12/a

Ek-12/b

52


Ek-13

‘VERİMLİ ÇALIŞMA’ HAZIRLAYAN HASAN TUNA

53

ret  

terter ter

ret  

terter ter

Advertisement