Gran jente- og guttekorps 2021 / 2022

Page 1

Endelig i gang igjen for fullt!

2021 / 2022


Telefon: 913 21 635 torstein@skiakerbygg.no

Bidrar til aktivitet for barn og unge!


Hvordan bli medlem i Gran jente- og guttekorps? Vi i korpset ønsker stadig nye medlemmer. Det er ekstra morsomt når vi er mange, og vi mener at vi kan tilby en flott fritidsaktivitet i et godt barne- og ungdomsmiljø. For deg som skal begynne i 3. eller 4. klasse har vi oppstart i august. Følg med på vår Facebook-side «Gran jente- og guttekorps» for mer informasjon om når vi har informasjonsmøte. Alle som vurderer å begynne i korpset kan komme for å prøve de ulike instrumentene. For deg som er eldre tilbyr vi fortløpende opptak. Vi tilpasser instrumentopplæring i forhold til alder og kunnskap. Dette for at hver enkelt raskest mulig er klar for å spille sammen med jevnaldrende. Ta kontakt på post@granjenteogguttekorps.no eller på vår Facebook-side så finner vi et opplegg som passer for deg.

www.granjenteogguttekorps.no


Alexandru spiller trompet i hovedkorpset.

Det gjør også Mari. Trompet kaller vi gjerne finmessing.


Tiril spiller klarinett, og det betegnes som treblåsinstrument. Det er fordi det er en treflis i munnstykket.


Vetle spiller saksofon. Det er også et treblåsinstrument – selv om selve instrumentet er av metall. Det er fordi også dette instrumentet har treflis i munnstykket.


Julie spiller trombone. Hun går også musikklinja på videregående. Musikk som hobby åpner mange dører.

Gian har gjort som Julie, og går musikklinja på videregående. Han spiller waldhorn.


Det største messinginstrumentet heter tuba. Lise har valgt seg dette instrumentet som hører til grovmessingfamilien, i likhet med baryton og trombone.Alle bildene er tatt av Gran kommune ved Rune Larsen.


Slik er opplæringen i korpset?

Opplæringen er bygd opp som en stige, der musikantene lærer stadig mer om musikk:

Aspirant

Mellomkorps

Hovedkorps

For de som starter i 3. eller 4. klasse den høsten de begynner. Spiller her i ett år. Alle apiranter har enetimer i tillegg til samspill en gang i uken Målet er å bli kjent med instrumentet sitt, lære litt notelære og øve seg på å spille sammen med andre i en mindre gruppe

Dette er for de som går i 4. eller 5. klasse Spiller her i to år Alle i mellomkorpset har enetimer i tillegg til samspill en gang i uken Målet er å videreutvikle seg på både instrumentet sitt og lære seg grunnleggende notelære. I tillegg øver man på samspill i en litt større gruppe. Vi jobber for at ungene skal ha nok kunnskap til at overgangen til hovedkorpset blir så enkel som mulig.

For de fra 11 år og ut videregående Alle har samspill to ganger i uken. De som går på barneskolen har enetimer i tillegg. Her er det mer sammensatt musikk; alt fra populær musikk til klassiske stykker. Målet er å stadig utvikle seg på instrumentet sitt, samt å lære seg samspill i en større gruppe.

I tillegg til mål om det musikalske som er beskrevet ovenfor så er det sosiale svært viktig. De yngre lærer av de eldre og at de eldre fungerer som positive rollemodeller. De eldre musikantene er flinke til å ta vare på de yngre. Det er en av mange gode sider ved at korpset er en blanding av kjønn, alder og forskjellige skoler.


Hilsen fra musikalsk leder Å spille musikk sammen med andre er så mangt. For å få det til må vi trene på konsentrasjon. Vi må jobbe sammen, lære oss noter og tekniske ferdigheter. Det kan være en liten tålmodighetsprøve i ei tid der ting aller helst skal gå raskt, men jeg lover at det er verdt innsatsen. Det er til og med sunt å utfordre hodet på å jobbe med noe over tid. Å utvikle seg sjøl som musikant, kjenne på stoltheten av å jobbe hardt mot et mål – og få til noe sammen - er en skikkelig god følelse. Vi bygger lag på lag, og musikantene utvikler seg fra uke til uke. Det er en ganske unik mulighet å få både enkelttimer og fellesøvelser i en og samme aktivitet. Når vi presterer vårt beste – sammen – er det bekreftelsen på at det vi driver med er verdt innsatsen. Vi gjør mye hyggelig sammen, og viktigst av alt. Vi skaper musikk – og da lager vi rett og slett magi. Jeg håper mange foreldre har lyst til å la ungene sine være med på en aktivitet som utvikler hele mennesket, slik vi gjør i korpset. Velkommen til oss! Musikkhilsen fra Roar, dirigent i hovedkorpset og musikalsk ansvarlig i GJGK


NYTT BYGGEPROSJEKT PÅ JAREN - ALMSGJERDINGEN Bygging påbegynt - ferdigstilles før jul!

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,4 m2

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,4 m2

5F BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5 m2

5E

5G BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5 m2

Balkong

Balkong

15,0 m2

2

15,0 m

Balkong

Balkong

22,2 m2

22,2 m2

5H

76m til 80m i Kvernerudsvegen, Jaren Leiligheter fra kr. 2 840 000,2

2

Soverom

Soverom

7,5 m2

7,5 m2

Soverom

Soverom

8,2 m2

8,2 m2

Bad

Bad

5,2 m2

5,2 m2

Bad

Bad

Bod

1,6 m2

Bod

Stue/kjøkken

41,2 m2

41,2 m2

5,2 m2

Bod

1,6 m2

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

40,4 m2

40,4 m2

3,6 m2

DW

Entre Soverom

DW

KF

1,7 m2

Stue/kjøkken

3,6 m2

Soverom

DW

KF

KF

11,1 m2

DW

3,9 m2

1,7 m2

Entre

11,1 m2

Entre Soverom

Bod

KF

5,2 m

2

Entre 3,9 m2

11,4 m2

Soverom 11,4 m2

2. Etasje Sport

Sport

8,2 m

Bad

Bad

Bad

5,2 m2

5,2 m2

5,2 m2

Stue/kjøkken

41,2 m2

41,2 m2

Bod

Stue/kjøkken

2

1

3

5

4

7

6

8

10

9

11

13

12

15

14

Bad

Bod

Bod

1,7 m2

1,7 m2

KF 2

1

3

5

4

7

6

8

10

9

11

13

12

15

14

16

17

2

1

3

5

4

17

16

15

14

9

8

13

5,4 m

7

5,4 m

2

6

Sport

2

11

Sport

2

12

6

Soverom

5,0 m2

5,0 m2 5

8

3,9 m2

Sport

Sport 10

7

Entre 11,4 m2

4

10

11,1 m2

3

9

1,7 m2

Soverom

2

11

3,6 m2

DW

11,4 m2

3,9 m2

1

13

DW

KF

11,4 m2

17

16

15

9

8

14

13

7

6

11

12

5

10

4

3

2

12

3,6 m2

KF

Soverom

Bod

Entre

1. Etasje 1

14

1,9 m2

DW

DW

KF

KF

Entre Soverom

Sport

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,1 m2

5,2 m2

Bod

40,4 m2

11,1 m2

3,9 m2

5,0 m2 16

41,2 m2

Stue/kjøkken

Soverom Entre

Sport 15

Stue/kjøkken

41,2 m2

40,4 m2

11,1 m2

5,0 m2 17

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

2. Etasje

Sport 5,4 m2

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,1 m2

5B 5A

5,2 m2

Bod

Soverom

Sport

BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5m2

Bad

5,2 m2

DW

3,6 m2

11,4 m2

5,4 m

Bad

Entre

DW

3,9 m2

8,2 m2

Entre

11,1 m2

Entre Soverom

7,5 m2

KF

DW

3,6 m2

Soverom

DW

KF

40,4 m2

Entre

Soverom

7,5 m2

1,9 m2

40,4 m2

1,7 m2

Soverom

5D

Soverom

1,6 m2

Stue/kjøkken

Bod

BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5m2

KF

Stue/kjøkken

17

8,2 m

1,6 m2

16

2

5,2 m2

15

Soverom

Bad

15,0 m2

22,2 m2

2

5,2 m2

Balkong

15,0 m2

Balkong

Soverom

Bad

5C

Balkong

22,2 m2

2

Bod

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,1 m2

Balkong

Soverom 8,2 m

14

7,5 m2

13

Soverom

7,5 m2

5A

11

Soverom

BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5m2

5H

12

22,2 m2

10

22,2 m2

9

Balkong

8

Balkong

7

5,4 m2

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,1 m2

BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5 m2

6

15,0 m2

5

Balkong

4

5,4 m2

5B

15,0 m2

3

5E

Sport

5G

Balkong

2

BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5 m2

Sport

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,4 m2

5F

1

BRA 74,0m2 + 5,4 m2 bod = 79,4 m2 P-Rom 72,4 m2

16

5,0 m2 17

5,0 m2

5C

Balkong

Balkong

15,0 m2

15,0 m2

BRA 74,2m2 + 5,0 m2 bod = 79,2 m2 P-Rom 72,5m2

Balkong

Balkong

22,2 m2

22,2 m2

For mer informasjon - kontakt: Soverom

Soverom

7,5 m2

7,5 m2

5D

Arne Gillebo • Tlf: 47 33 86 16 • Epost: arne@hadelandbolig.no / Tore Solberg • Tlf: 90 88 90 88 • Epost: tore@hadelandbolig.no Soverom

Soverom

8,2 m2

8,2 m2

Bad

Bad

5,2 m2

5,2 m2

Bad

Bad

5,2 m2

Bod 1,9 m2

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

41,2 m2

41,2 m2

5,2 m2

Bod 1,9 m2

Stue/kjøkken

1,7 m2

Entre 3,6 m2

Soverom 11,1 m2 KF

3,6 m2

DW

KF DW

KF

11,1 m2

3,9 m2

DW

Soverom Entre Soverom

Bod

40,4 m2

Entre

KF

40,4 m2

1,7 m2

DW

Bod

Stue/kjøkken

Entre 3,9 m2

Soverom


Hilsen fra leder Det er utrolig morsomt å være leder for en aktiv, engasjert og morsom gjeng av barn og ungdom. Gjennom året er det stor aktivitet og til tross for pandemi det siste året har vi spilt både på 17. mai, høstkonsert og vårkonsert. Vanligvis deltar vi også på konkurranser og arrangerer lengre reiser. Vi har planlagt tur til Spania med hovedkorpset både i 2020 og 2021, men dette har vi ikke fått til på grunn av pandemien. Nå sikter vi mot tur i 2022. Vi håper hver og en har det gøy med hobbyen sin samtidig som de stadig utvikler seg og opplever mestring både på instrumentet sitt og i samspill med andre. Og ikke minst at de har det morsomt med gode venner på øvelse og samlinger! Til slutt vil jeg på vegne av styret og musikantene takke for godt samarbeid med Hadeland Kulturskole. Og ikke minst må vi takke alle støttespillerne til korpset! Det er alt fra publikummere, foreldre, gaveorganisasjoner, sponsorer og mange, mange flere. Vi setter utrolig stor pris på all støtte og positivitet som vi opplever når vi reiser rundt med korpset. Musikkhilsen fra Ingunn, styreleder i Gran jente- og guttekorps

Hvordan er korpset organisert?

Korpset er en organisasjon med lang erfaring og gode systemer for mest mulig profesjonell og effektiv drift innenfor frivillighetens rammer. I tillegg til daglig drift og gjennomføring av konserter så har vi også ansvar for å ta vare på store verdier i form av instrumenter, noter og uniformer. Styret (Overordnet ansvar. Gjennomfører alle arr/turer, avtaler, økonomi etc)

Tillitsvalgte i hovedkorpset

Finanskomite (ansvar for dugnader og annen inntjening)

Materialkomite (ansvar for instrumenter og uniformer)

Komiteer avh av behov (per idag har vi turkomite 2020 og Uniformskomite)

I tillegg har vi egne foreldrerepresentanter både for aspiranter, mellomkorps og hovedkorps.


Har du lyst til å støtte korpset?

Det koster å drive et korps med instrumenter og god instruksjon. Samtidig er vi opptatt av å holde nivå på kontingent og antall dugnader på et lavest mulig nivå. Vi håper også at vi ved spilling på 17. mai og andre viktige begivenheter, i tillegg til konserter og konkurranser bidrar til å skape hygge og samhold i bygda vår samtidig som vi er gode ambassadører når vi opptrer utenfor Hadeland. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag slik at vi kan utvikle korpset på en best mulig måte! Det er mange som bidrar, både store og små. Alle har stor betydning!


Dirigenter og instruktører

Korpset er veldig heldig og har svært godt kvalifiserte dirigenter og instruktører. Mange av dem er selv aktive musikere og inspirerer våre musikanter til å utvikle seg videre. Våre dirigenter: -

Hovedkorps: Roar Bjerkehagen Mellomkorps: Mona Hansen Aspiranter: Gry Børresen

Våre instruktører: -

Saksofon / Klarinett: Tormod Melaas-Holm Slagverk: Endre Gulbrandsen Fløyte: Anne Kari Tøien Messing: Thomas Petersen, Rolf Pas og Roar Bjerkehagen

Styre og stell i korpset Styret: -

Leder: Ingunn Granaasen Nestleder: Marlene Helander Sekretær: Trine Forfod Sønneland Styremedlem: Ingrid Vindorum Styremedlem: Nils Tarjei Nielsen Styremedlem: Anne Østdahl Kasserer: Borghild Lindstad

Finanskomiteen: Sissel Skjervum Bjerkehagen (leder), Øystein Lund, Linda Eidsand Skiaker og Kjersti Andresen. Hanne Granåsen Petersen er leder for badevaktordningen. Materialkomiteen: Arnt Ove Helander, Geir Frydenlund, Erling Dyste og Anna Høghaug Western.

Kontakt med korpset

Dersom du ønsker å komme i kontakt med korpset kan du sende oss en epost på post@granjenteogguttekorps.no, eller sende en messenger på FB-siden vår «Gran jente- og guttekorps. Vi har også en nettside med mye informasjon: www.granjenteogguttekorps.no


RØYSUMTUNET

• • • • •

Psykisk helse Epilepsi ME Hjerneskade Sammensatte behov www.roysumtunet.no


Hva vil det si å spille i korpset? I Gran Jente- og Guttekorps er det gutter og jenter i alderen 8 til 19 år. De er delt inn i aspirantkorps, mellomkorps og hovedkorps, alt ettersom hvilken alder de har. Musikantene kommer fra de fleste skolene i Gran kommune. Derfor er korpset en aktivitet der barn og ungdom deltar på tvers av alder, kjønn og ulike skoler. Spesielt med tanke på alder er dette ganske unikt for korps; i de aller fleste andre aktiviteter og institusjoner i oppveksten deles barn inn i grupper der alle har lik alder, mens i korps skapes vennskap og samarbeid på tvers av alder. Hovedfokuset for korpset er å gi barn og ungdom en livslang hobby og legge til rette for gode vennskap. I dette ligger det at barna lærer noe som ikke alle kan, nemlig noter og det å spille et instrument, og dette kan de ha glede av hele livet. I korpset får man mange nye venner fordi barna kommer fra alle skolekretser i Gran kommune. Miljøet er preget av at barna og ungdommene lærer å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre, nettopp fordi de er sammen på tvers av alder og kjønn. De store hjelper de små og de små gjør som de store, og når de små blir store, gjør det akkurat det samme for de nye små! Ansvaret går i arv. Det er plass til alle, fordi utfordringene tilpasses alderen, og ingen blir sittende på en reservebenk. Alle får en følelse av at deres bidrag er viktig, ellers blir ikke musikken riktig, og alle får kjenne på magien i godt samspill og spenningen foran og under en konsert. Det er en plass for alle i korpset, men det er også lov til å være god. Den musikalske utviklingen går i det tempoet barna ønsker, og i både fellesøvelser, gruppespill og i enetimer jobbes det med å gi barna mestringsfølelse og glede. Mange får nok uansett kjenne på at de må utfordre seg selv, men det gjøres med mange store og små støttespillere i ryggen. Korpsets hovedpersoner er barna og ungdommene våre, men bak dem står det mange voksne som trøster og bærer, rydder og hjelper, mater, passer på og følger med. Dette gjør korpset til et trygt og godt miljø for barn og unge.


Her er noen tanker fra musikerne selv om hva det vil si å spille i korps: «Det er gøy å spille konserter. Hvis vi har et spesielt opplegg på konserten så er det ekstra morsomt. Vi har hatt eventyr og skuespill på konsert. Det er gøy å vise fram det vi har øvd på, og det er veldig gøy å få applaus!» (Musiker i mellomkorpset)

«Jeg synes det er et veldig godt fellesskap rundt det å spille i korps, og synes vi har et godt samhold, spesielt i hovedkorpset. Det er utfordrende og jeg føler at de fleste får litt utfordringer. I tillegg er det jo veldig lærerikt, og vi får muligheten til å bli kjent med mange i forskjellige aldersgrupper. Det er lærerikt fordi man lærer seg å spille et instrument, i tillegg lærer man seg noter. Du lærer å ta hensyn til yngre og samarbeide med andre. Så synes jeg man etterhvert lærer å sette mer pris på musikk, og det å skille mellom god og dårlig musikk.» (Musiker i hovedkorpset)Hva skjer i løpet av et korpsår?

Vanligvis starter hovedkorpset året med et oppstartsseminar for å sparke i gang korpsåret. Da reiser vi bort en helg for å spille og for å være sammen, og øve til en tradisjonell konsert. Denne konserter er som regel om høsten. Vi har også en tradisjonell konsert på våren. Vi deltar i ulike musikk-konkurranser, som for eksempel Underholdningskampen og NM. I Underholdningskampen har musikerne selv ideer til hvordan de skal lage en konsert med god underholdning, et tema og en rød tråd, og vi får poeng for både spillingen og underholdningen – her holder det ikke bare å spille musikken. I tillegg gjør vi hyggelige ting sammen den dagen, som å spise på Peppes Pizza sammen med store og små. Vi har også sosiale arrangementer som ikke er knyttet til musikalske opptredener, som bowlingtur og tur til klatrepark. 17. mai er den travleste dagen for korpset, og musikere fra 9 til 19 år er på beina fra tidlig morgen til sen ettermiddag for å lage 17. mai-stemning for bygda. Dette er en slitsom dag, men kanskje også den dagen vi får størst tilbakemelding på hva korps betyr for folk. Det er mange førstereismusikanter som føler seg som rockestjerner når gata blir ryddet av politiet og folk vinker langs veikanten når korpset toger seg fram. I juni reiser de yngste musikantene (9-11 år) på festival. Vi kjører buss, sover på skole, spiser godteri, spiller musikk og marsjerer – og blir kjent med andre barn i andre korps i fra hele landet. Ca. hvert tredje år blir det arrangert en større utenlandstur for musikantene i hovedkorpset. Den siste turen gikk til Tsjekkia i 2018, nå har vi planlagt tur til Spania. Det måtte vi utsette på grunn av pandemien.


Brandbu - Gran

Tlf: 906 29 300

olav@jaren-snekkerverksted.no


+ Gran jente- og guttekorps = godt samarbeidJaren

Emsevegen 128, 2770 Jaren Tlf: 613 28367 post@feyling-mek.nogranjenteogguttekorps.noGode løsninger innen grunnarbeid, utomhusanlegg og betongarbeider

Tlf: 61 02 10 88 gast.no

- Vi gir deg noe å snakke om! hadeland.no


Mobil: 90541707 – 90730502


Hadeland Maskindrift AS Vi skaper verdier! www.hmd.as
Gran Tlf: 61 31 32 50


Kontakt oss gjerne på post@norskevarmeleveranser.no for avtale om en uforpliktende samtale eller befaring.


Solid støttespiller for lokalt kulturliv


Hilsen fra aspiranter og mellomkorps

Det er en stor glede å få være dirigent for mellomkorps og aspiranter i Gran jente- og guttekorps. Det er en driftig gjeng som har mange artige påfunn og har stor spilleglede. Musikantene i mellomkorpset er litt eldre enn de yngste, og litt yngre enn de eldste. Det er masse energi og kreativitet og musikantene er ofte med på å lage konsertene vi holder. Nå sist har vi vært på turne på barneskolene i Gran, og det var så moro å få vise fram det vi holder på med. Aspirantene er de aller yngste. De spiller både hver for seg og sammen, og det første året handler om å bli kjent med instrumentet, andre musikanter – og selvfølgelig spille musikk. Det er mye læring med å være med i korps. De blir kjent med instrumentet, de lærer å lese noter og ikke minst kunsten å spille sammen. Og der er litt av kjernen i det jeg liker best med korpset. Nemlig å møtes og ha det gøy sammen. Jenter og gutter møtes fra flere skoler og sammen lager de morsom, vakker, tøysete, skummel, sakte og rask musikk. Alle er like viktige, og alle får det til på sin måte. Her er det ingen reservebenk men alle jobber sammen for å nå målet. Vi håper mange finner veien til oss også til høsten. Her er det plass til alle! Hilsen fra Mona og Gry

Mellomkorpset på turne på barneskolene. Her på Trintom en deilig dag i juni.


Lars og Henny Aurora sammen med maskotene til mellomkorpset.

Her er mellomkorpset fotografert på en øvelse i vår. Fotos: Gran kommune, Rune Larsen


Vi har nye uniformer! Gran jente- og guttekorps har i år fått nye uniformer. Musikantene har vært med på å bestemme utseende på uniformene, og de var krystallklare i sin tale. Gransfargene ville de beholde, og det var ikke enorme endringer de ville gjøre. Bestilling av uniformer ble gjort slik at vi etter planen skulle brukt dem 17. mai i 2020. Som for så mye annet så endret pandemien på den framdriften. I 2021 kunne vi endelig vise dem fram. Vi takker Sparebankstiftelsen Gran som har gjort dette mulig. Stiftelsen har sponset skolekorpsenes uniformer, og har også gitt et solid bidrag til at voksenkorpsene kan oppgradere sine uniformer.

Brandbu skolekorps og Gran jente- og guttekorps har fått penger til nye uniformer. Her sammen med leder i Sparebankstiftelsen Gran, Jørn Prestkvern. Vi takker hjerteligst for den enorme gaven! Foto: John Erik Thorbjørnsen, avisen Hadeland.

Bildet er av Gian Korsvoll og Helena Frostad Moen. Det er tatt av Håkon Forfod Sønneland på Granavollen 17. mai 2021.


Mens vi var i gang med å modernisere uttrykket vårt gjorde vi også endringer på logoen. Den er fortsatt gjenkjennelig, og som i uniformen er de tradisjonsrike elementene tatt vare på.

Sommeruke med musikk Det siste halvannet året har vært uforutsigbart. Vi har likevel jobbet hardt med å holde aktiviteten oppe – og også lagt alternative planer for å få til noe. Vi inviterer til sommeruke med musikk Dette er for deg som er 8 – 12 år (3 – 7 klasse til høsten)- både for deg som aldri har spilt før og som er nysgjerrig på å prøve et instrument og for deg som spiller et instrument allerede. Gran jente- og guttekorps tilbyr tre aktive dager med spilling, lek og moro! Du vil kunne prøve ulike instrumenter, være med å spille sammen med andre, leke ute med supre ungdommer og få nye vennskap på tvers av skoler. Eksempler på instrumenter vi har er klarinett, kornett, fløyte, baryton, trombone og slagverk. Vi kommer til å dele opp i grupper basert på alder og erfaring, mens uteaktivitetene blir på tvers av gruppene. Selve musikk-opplegget vil være med kvalifiserte instruktører og til uteaktivitetene vil det i hovedsak være ungdommer fra korpset som bidrar som fritidsledere. Opplegget er fra onsdag – fredag 11-13 august på Gran ungdomsskole fra kl 0900-1500. Vi serverer enkel mat og frukt til mellommåltider. Tilbudet er helt gratis! Har du noen spørsmål kan du ta kontakt på post@granjenteogguttekorps.no eller kontakte oss via melding på vår Facebook-side Gran jente- og guttekorps.

Vi gleder oss til å møte alle dere som vil spille sammen i sommer!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.