Page 1

Batteriladdare

Invercar 150

L채s igenom bruksanvisningen noga innan du anv채nder produkten


1 - Instruktioner

Gaser Det är troligt att under processen att ladda batteriet observera bildandet av bubblor i vätskan. Detta beror på att under processgaserna genereras. Gaserna är lättantändliga , så laddaren bör användas på platser där inga lågor eller gnistor kan uppstå och i väl ventilerade utrymmen . För att undvika risk för explosion , måste laddaren kopplas bort från elnätet innan du ansluter eller kopplar bort batterikablarna .

Typer av batterier Denna laddare är lämplig för normal laddning extra slutna blybatterier eller batterier gel . Får inte användas för att ladda NICAD eller någon annan typ av batteri .

Observera : • För att förhindra skador på laddaren , förvara det på en torr plats efter användning . • Denna laddare är indicerat för endast användas inomhus . Utsätt aldrig apparaten för vätskor , regn eller snö . • Laddaren är inte avsedd att användas som energikälla .

Reparationer • Öppna inte laddaren . Eventuella försök till modifiering eller reparation av användaren representerar förlust av garantin . • Anslutningskabeln till nätverket för den här enheten kan inte bytas ut , så att i händelse av att skadas , måste enheten bytas direkt .

Uppmärksamhet • Undvik hud eller kläder kommer i kontakt med elektrolyten eftersom det kan orsaka brännskador . I händelse av kontakt , spola omedelbart med vatten . • Vid kontakt med ögonen , spola med vatten och kontakta läkare omedelbart . • Ladda aldrig ett fruset batteri . Om batterivätska ( elektrolyt ) fryses , placera batteriet i ett varmt område för att hjälpa den att tina innan du börjar ladda . Placera aldrig ett batteri ovanpå laddaren eller vice versa.


• Batteriet klämmor bör inte kontakt med varandra medan laddaren fungerar . • Använd aldrig laddaren om den har utsatts för ett kraftigt slag , har tappats eller skadas av någon annan orsak . I så fall ta ur laddaren till ett ställe där kvalificerad personal kan granska och , om nödvändigt , reparation . • Kontrollera att kabelanslutningen till laddaren är placerad så att den inte kan vara promenerade eller skada . • Dra inte kabeln aldrig koppla ur laddaren , eftersom detta kan skada sladden eller kontakten .

Säkerhetsåtgärder i samband med arbete med batterier • Om batterisyra kommer i kontakt hud eller kläder , tvätta genast med tvål och vatten . Om syran kommer i kontakt med ögonen , skölj med rikligt med vatten i minst 20 minuter och kontakta läkare omedelbart . • Rök aldrig i närheten av batteriet eller motorn , eller låta eld eller gnistor i området . • Tappa inte någon metall verktyg på batteriet . Den gnista eller kortsluta de elektriska delarna av batteri som skulle bli följden av kontakt kan orsaka en explosion . • Innan du arbetar med ett blybatteri vara säker på att ta bort alla metallföremål som kan vara bär , såsom ringar , armband , halsband och klockor . • Den blybatteri kan producera en kortslutningsström tillräckligt hög för att svetsa en ring eller något liknande till metallen , vilket kan orsaka svåra brännskador .


2 - DATA Ladda kurvan automatiskt och intelligent i fyra faser Den Invercar 150 styrs av en 12 - bitars mikroprocessor - chargeSENSE med laddningskurvan i fyra faser för laddning bilar, motorcyklar , snöskotrar , traktorer , vattenskotrar, båtar mm . Mikroprocessorn detekterar tillståndet där batteriet styrs av regulatorn för att leverera rätt spänning och ström till batteriet ( lastegenskaper ) . Detta gör det möjligt för maximal effektivitet av laddning och längre livslängd hos batterierna .

Lastegenskaper 1. På ( mjukstart ) : Första kontroll av batteriet för att bestämma den stat där den är belägen . Om batteriet är svagt , startar laddningen denna fas mjukstart . Laddningen startar med en liten bäck , som gradvis ökar tills den når normal laddning förhållanden . 2. Volym ( Bulk ) : Det är den viktigaste fasen av laddningen , som returneras som en del av batteriets kapacitet - från 75 % till 80 % kapacitet . Invercar Laddare 150 levererar en maximal laddningsström tills spänningen når full belastningsnivå för ett batteri Normal. 3. Absorption ( Absorption ) Komplett last nästan upp till 100 % på en konstant spänning . Dismnuye strömmen efter att ha nått den lägsta nivån . 4. Float ( flyttal ) : Detta är ett underhåll avgift till en konstant spänning som håller batterierna laddade till 100 % . Avgiften läge "normal" har en begränsad varaktighet ( högst 10 dagar ) , medan kategorin ' float ' kan hålla laddningen på obestämd tid utan att skada batteriet .

LED- indikatorer Enheten består av en skärm med följande fem lysdioder som berättar om tillståndet för laddning och eventuella problem i lasten :

1

2

3

4

5


1 . Polariteten omvänd ( bakåt) - Röd LED - Klämmorna är korrekt anslutna . 2 . FAIL ( FEL ) - Röd LED - batterifel . 3 . ON (POWER ) - GUL LED - Laddaren är ansluten till elnätet . 4. Loading ( laddar) - LED AMBER - Batteriet laddas . 5. Complete ( FULL ) - GRÖN LED - Batteriet är fulladdat och laddaren är i " underhåll " -läge .

Kompensation Temperaturreglering I händelse av att temperaturen sjunker under eller överstiger 20 ° + 45 ° , är denna laddare utrustad med ett batteri temperatursensor som automatiskt justerar laddningsspänningen. Om den omgivande temperaturen är hög , minskar belastningen spänningen , medan köldgrader , laddningsspänningen ökar .

Offset spänning En förlust av spänning i kablarna kan orsaka den sanna spänningen i batteriklämmorna är mindre än utspänningen från laddaren. Denna enhet är utrustad med en speciell krets som styr den faktiska inspänning till batteriet och justerar utspänningen på enheten för att vara lämpligt , maximera effektiviteten av laddning .

Omvänd polaritet skydd Denna enhet är skyddad mot omvänd polaritet . För Anslutning av terminalen klämmor på motståndarna , LED rött ljus "bakåt" och laddningen startar inte . I detta fall , koppla ur laddaren omedelbart nätaggregat ansluter den röda HD75A klämman till den positiva ( + ) och svart HD75A klämman till den negativa ( - ) och anslut laddaren till elnätet så att du kan påbörja processen med belastning .

Breaker skydd I det fall att den klämmor HD75A kommer i kontakt med varandra medan laddaren slås på av misstag , operationen kommer inte. Koppla bort laddaren från elnätet , koppla ur och starta om processen , med särskild tonvikt på klämmorna inte röra .

Load minne I händelse av ett strömavbrott eller strömavbrott, kommer laddaren memorera automatiskt laddningstillståndet . När strömmen kommer tillbaka , laddningen återupptas från laddningsfasen före nätverksfel . OBS : När lastaren klämma batteriet kopplas bort , är minnet rensas och laddningen startas från den första lastning steget .


övriga funktioner • Skydd mot gnistor • Skydd mot överhettning av batteriet och laddaren • Regnskydd ABS • Kapslingsklass IP65

3 - DRIFT Läs instruktionerna noggrant Innan du använder laddaren Lämplig för normala batterier , slutet blybatteri eller batterier gel Extra 2Ah till 65Ah .

1 . Förbered batteriet Först , ta bort pluggarna i varje cell och kontrollera att vätskenivån rekommenderas . Om vätskan är under den rekommenderade nivån , tillsätt avjoniserat eller destillerat vatten i varje cell tills rätt nivå. Obs : Använd ALDRIG kranvatten . Ersätter inte propparna att slutföra laddningen . Detta gör det möjligt att dispergera de gaser som kan ha bildats under laddning. Under laddning sker oundvikligen några små läckage . Två . LAN Den Invercar 150 erbjuder två alternativ för att ansluta enheten till batteriet . Genom smarta anslutningskabel , kan du välja den anslutning du vill använda :

• Pincett HD75A flexibel och lätt att använda . • Anslutningar med O-ring som är permanent fäst till batteriet. ( De kommer med plaständskydd med vilka kontakterna måste skyddas , förutsatt att de inte används ) . Är viktigt att se till att de två klämmorna DC gör bra kontakt med sina respektive terminaler . Anslut nätsladden till vägguttaget . Efter anslutning av batteriladdaren till elnätet INVERCAR150 , LED makten pekskärmen lyser i två sekunder .

3 . Polaritetsomkastning Om DC batteriklämmor inte är ordentligt ansluten till batteriets poler , kommer omvänd polaritet LED ( omvänd polaritet ) tänds för att indikera detta . Om detta händer , helt enkelt koppla bort


batteriladdaren från elnätet , Anslut DC klämmor rätt batterikontakterna och anslut laddaren till elnätet .

4. Laddning Laddaren är nu i driftläge " Standby " och lysdioden " 12V " och "POWER " lyser . Detta är standardinställningen laddningsmoden . Som tryck på START-knappen , laddaren kommer omedelbart 12V laddning läge .

För att välja ett annat alternativ , följ dessa steg : Steg 1 Välj belastningsspänningen du vill : 6V eller 12V . Steg 2 Tryck på " START " för att starta laddningen .

Battery Failure - I händelse av att ett par sekunder efter byte av driftsform , LED " FAULT " ( dom ) , indikerar detta att : A - Laddningsspänningen är för låg : < 3 V B - Laddningsspänningen är för hög : > 15 V ( 12 V batteri ) / > 7.5 V ( 6 - V batteri ) C - Det fanns en kortslutning i batteriet eller i battericellerna. D - Den valda spänningen är inte tillräckligt för att batteriet I alla dessa situationer , slutar laddaren laddar . I fall A , B eller C kan vara att batteriet är defekt och vi rekommenderar att du kontakta närmaste serviceverkstad . Om problemet beror på att D , helt enkelt välja lämplig laddspänning och fortsätt att ladda batteriet . När lysdioden " FULL " ( FULL ) , indikerar detta att batteriet är fulladdat . Lastaren passerar därefter som en "flytande" och kräver inte mer uppmärksamhet fram till användning. I det här läget , ditt batteri laddaren 150 Invercar vistelser debiteras automatiskt .

5. När laddningen är klar


Bryt strömmen , koppla ur laddaren och ta bort klämmorna från batteripolerna . Kontrollera vätskenivån i varje cell och tillsätt destillerat vatten vid behov . Byt tändstift och se till att rengöra den vätska som kan ha spillt över området av celler ( något som bör göras noggrant eftersom det kan vara sura / frätande ) . Om du har flyttat batteriet att ladda den , lägga den på plats igen och anslut kablarna .

4 - UNDERHÅLL Det är viktigt att ladda batteriet regelbundet under hela året , särskilt under vintermånaderna . På vintern , minskar effektiviteten i batteriet i bilen på grund av kyla . Bensin är tjockt och svårt att starta motorn , plus uppvärmning , vindrutor och lampor förbrukar energi . Det är i dessa stunder när batteriet ska vara på topp . Om du håller ditt batteri regelbundet och se till att det är fulladdat , kommer det att spara problem och eventuella fel . Här är några enkla tips för att hålla ditt batteri i god kondition med hjälp av din batteriladdare .

Defekta celler Batterierna består vanligen av sex celler . Det är möjligt att vissa av dessa celler är skadad eller är skadad. Om efter flera timmars laddning batteriet oladdat , kontrollera batteriets status med hjälp av en hydrometer läsning tar varje cell . Om läsningen av en cell är mindre än det andra, kan detta tyda på att cellen är defekt. Om det behövs , har det kontrolleras av en mekaniker , eftersom en enda elektrisk defekt cell är tillräckligt för att förstöra ditt batteri till den punkt att göra det obrukbart . Underhåll Ibland ett batteri kan tydligen urladdat eftersom de helt enkelt smutsiga eller terminal anslutningar är lösa . Det är viktigt att utföra regelbundet underhåll av terminalerna . För att göra detta , haka batteriet klämmor , rengör insidan på varje kontakt och batteripolerna , terminaler spridning och kontakter med vaselin , sätt dem i rätt läge och dra åt ordentligt . Det är viktigt att vätskenivån bibehålls över plattorna , men se till att inte fylla dem också eftersom elektrolyten är mycket surt . Använd aldrig kranvatten för att fylla cellerna till den rekommenderade nivån . Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten . Det är mycket viktigt att upprätthålla en korrekt elektrolytnivå. Om det behövs , har det kontrolleras av din mekaniker butiken .

För att kontrollera konditionen på ditt batteri Med hjälp av en hydrometer ( köpt i butik för tillbehör ) kan kontrollera den specifika vikten hos elektrolyten i varje cell . Areometrar suga vätska från cellen , och inuti hydrometer flottören registrerar tillståndet hos cellen . Efter läsning , helt enkelt hälla vätskan i cellen försöker hålla vätska inte kan stänka eller spill .


5 - TEKNISKA SPECIFIKATIONER För vanliga batterier förseglade blybatterier eller batterier gel Auxiliary 6V och 12V Ingång : 220V - 240V ~ 50Hz Max . 21W Utgång : 6V DC 1.0A ( 1,5 A RMS ) 12V, 1.0A DC ( 1,5 A RMS ) Skyddsklass : IP65

6 - Miljöskydd Elektroniskt avfall ska inte blandas med hushållsavfall . Återvinn den här produkten på rätt plats . För mer information om återvinning av denna produkt , kontakta de lokala myndigheterna eller inköpsstället .

Manual invercar 150  
Manual invercar 150  

Batteriladdare Solter Invercar 150