Folder Sint-Evermarusfeest 2019 - Rutten

Page 1

info@evermarus.be

www.evermarus.be

www.facebook.com/SintEvermarusfeestBeste Ruttenaren, beste sympathisanten, Zoals de voorbije jaren proberen we, in de periode rond 1 mei, van het Sint-Evermarusfeest weer een feest te maken voor iedereen van dit prachtige dorp. Om alles wat meer glans te geven hebben we de laatste jaren affiches van het Sint-Evermarusfeest huis aan huis bedeeld en gevraagd deze zichtbaar aan een venster te hangen. Ook werd het bevlaggen van de huizen met een SintEvermarusvlag gepromoot. Deze inspanningen om de Sint-Evermarus traditie in stand te houden werden begin 2017 beloond door de Vlaamse minister voor cultuur met een erkenning als Vlaamse traditie en opname op de Inventaris Cultureel Erfgoed (ICE) Ook dit jaar weer willen we jullie vragen om vanaf 21 april, het begin van de noveen, tot en met 8 mei, einde van de octaaf, de affiche en de vlag aan te brengen aan uw huis. Langs de straten waar de processie passeert en langs de invalswegen naar Rutten worden ook de elektriciteitspalen weer van vlaggen voorzien. Het bevlaggen en het aanbrengen van affiches aan de huizen zorgt zeker voor extra uitstraling aan dit feest, maar hoeveel mooier kan het nog worden als we allen massaal er aan zouden deelnemen zodat het echt een feest wordt voor iedereen. En nee hoor, daarvoor moeten we zeker niet allemaal in Rutten geboren zijn, iedereen mag hieraan deelnemen. De deelnemende groepen verwelkomen graag nieuwe deelnemers om dit feest en deze traditie nog lang mogelijk te maken. Hieronder vindt u een overzicht van deelnemende groepen met de vermelding van de contactpersoon tot wie u zich kan wenden om aan die groep deel te nemen. Onder de rubriek verkooppunten vindt u meer info voor het bekomen van boekje, vlaggen, affiches, DVD, noveenkaarsen, …. Algemene leiding processie: François Schaltin, Beekstraat 78 – GSM 0496/578518 – Tel. 012/230539 (na 18u)

Zangkoor: (mannen en vrouwen die vooral graag zingen) Jocelyne Purnal, Beekstraat 6 – GSM 0479/735920 Bert Nijs, Kupstraat 17 – GSM 0493/590903


Deelnemende groepen aan processie: - Kleine pelgrims (jongens van 3 jaar tot 6 jaar), Kleine engeltjes (meisjes van 3 jaar tot 6 jaar), Edelknapen (Pages) (jongens van 6 jaar tot 12 jaar), Groep witte kleedjes (meisjes vanaf 6 jaar): Rita Vincken, Rechtstraat 82 – GSM 0479/769414 Nele Brone, de Grunnestraat 34 – GSM 0476/829164 - Misdienaars: (jongens en meisjes vanaf 12 jaar tot 16 jaar): François Schaltin, Beekstraat, 78 – GSM 0496/578518 - Dragers (jongens vanaf 16 jaar en mannen): François Schaltin, Beekstraat, 78 – GSM 0496/578518 - Jubileumgroep (meisjes vanaf 14 jaar en vrouwen): Jocelyne Purnal, Beekstraat 6 – GSM 0479/735920 - Pelgrims (gesloten groep, geen externe deelname mogelijk): Jef Hansen, Honnestraat 17 - Engelbewaarders (meisjes van Rutten vanaf 12 jaar – inschrijving op lijst): Liesbeth Ketelslegers, de Grunnestraat 6 - Haccouren (jongens vanaf 6 jaar – officieel ingeschreven vanaf 12 jaar): Pascal Vandermeer, Boudewijnstraat 9 – GSM 0477/311658 - Biddend volk Verkooppunten: - Nieuw boekje Sint-Evermarus 5 €: - Bert Nijs, Kupstraat 17 – GSM 0493/590903 - Taverne ’t Lindehof te Rutten - Nieuwe Sint-Evermarusvlag: Bert Nijs, Kupstraat 17 – GSM 0493/590903 Kleine vlag (voor bevlagging huizen): 15 € Grote vlag (voor aan vlaggenmast): 35€ - Sint-Evermarusaffiche (gratis): Bert Nijs, Kupstraat 17 – GSM 0493/590903 - DVD ‘Sint-Evermarusfeest’ 15 €: - Taverne ’t Lindehof te Rutten - Bert Nijs, Kupstraat 17 – GSM 0493/590903 - Noveenkaars Sint-Evermarus 3,5€ : in de kapel of in de kerk Bevlagging elektriciteitspalen: - Cyrille Leroi, Boudewijnstraat 24 – GSM 0475/697529 Wens je mee te helpen met het bevlaggen van de elektriciteitspalen dan kun je dit melden bij Cyrille zodat hij u ten gepaste tijde kan contacteren.

Leden Sint-Evermaruscomité: Bert Nijs (secretaris), Kupstraat 17 Paul werelds, Raam 17 François Schaltin, Beekstraat, 78 Rense Woets, Rechtstraat 23 Nele Brone, de Grunnestraat 34

Emmanuel Kalomba (pastoor) Jocelyne Purnal, Beekstraat 6 Rita Vincken, Rechtstraat 82 Pascal Vandermeer, Boudewijnstraat 9


Programma Sint-Evermarusfeest Noveen ter ere van de heilige Evermarus: 21 tot 25 april: 20u30: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel;

26 april:

19u30: eucharistieviering in de Sint- Evermaruskapel; 20u30: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel;

27 tot 29 april:

20u30: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel;

30 april:

13u00: overbrengen Sint-Evermarusbeeld van kapel naar de kerk; 20u00: eucharistieviering in de Sint- Evermaruskapel; 23u30: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel;

Programma 1 mei: 07u00: 09u00: 10u30: 14u00: 18u00:

eucharistieviering in de Sint-Evermaruskapel; eucharistieviering in de kerk; processie doorheen het dorp; martelarenspel in kapelweide; afsluitend lof in de kerk.

Octaaf ter ere van de heilige Evermarus 2 mei: 09u00: eucharistieviering in de kerk;

3 tot 7 mei:

18u30: eucharistieviering of gebedsdienst in de kerk;

8 mei:

18u30: eucharistieviering in de kerk, aansluitend overbrengen van Sint-Evermarusbeeld naar de kapel.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.