De grote Lowlands schrijfwedstrijd 2018

Page 100

RUDIE VERBUNT

Klik

Sylvia zegt dat ik moet ontspannen, maar dat snap ik niet. Ik ontspan me al tien uur per week: op maandag, woensdag en vrijdag twee uur sporten, op donderdag naar de bioscoop en op zaterdag een Tinderdate.

Sylvia glimlacht. ‘Oké,’ zegt ze. ‘En vertel eens, hoe

gaan die Tinderdates?’

‘Goed,’ antwoord ik, want dat is zo. Ik heb de per-

fecte manier gevonden: ‘s middags afspreken, drie kwartier wat drinken en daarna seks. Eerst sprak ik ‘s avonds af, maar dat werkte toch wat minder goed: het kostte meer tijd en geld en uiteindelijk werd ik de volgende dag wakker met hoofdpijn en een droge mond.

‘Oké,’ zegt Sylvia. ‘Helder.’ Ze noteert wat. ‘Je er-

vaart geen blokkades bij die dates?’

‘Nee,’ zeg ik. ‘Alles gaat soepel.’

‘Kun je zo’n date voor mij beschrijven?’

Ik knik en ik leg het haar uit.

Ze verlopen meestal hetzelfde. Ik vertel dat ik voor

het grootste digitale videokanaal ter wereld werk en mijn date knikt goedkeurend. Daarna komen de vragen. Segways, zitzakken, gratis eten en massages. Ik bevestig alles, maar ik zeg niet dat ik gewoon vanuit huis werk. Hoeft meestal ook niet: na die vragen kan ik makkelijk iets zeggen als: ‘En wat doe jij graag in je 100


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.