Page 1

VIABLE

enfants durables

NEWSLETTER 2013


indhold newsletter

2

Feature 1. Om v iab l e s nye ide n t itet og v æ rd ier s om b æ re d yg t ig for h and l er.

8

2. Ang ulus s ko t il b ø r n g e n n e m et å r h und re de.

3. B obo Chose s b ø r n et ø j m e d s æ r p r æ g og e n v is ion .

6 . MarMar cope n h a g e n - e n ke lt, s t il re n t og b ev id s t n e d ton et .

7. Mini Rod ini s c and in av is k de s ig n

8. B luB lu m ade to l as t - D e n i m . in s pire d by wor kwe ar.

9. Gray Labe l ø kol og is k t il de n l il l e m in im a l is t .

11. B y Nord s k ø n h e d og fun kt ion a l itet .

15.F e rm Liv ing retro de s ig n o g far ver ig e deta l j er

16

17.E nfants Durable s b ø r n & b æ re d yg t ig h e d .


“ velkommen til viables nye identitet.

viable er en bæredygtig webshop der f o r h a n d l e r k v a l i t e t s b ø r n e t ø j o g i n t e r i ø r.

D esignere fra hele vores sortiment sikrer dig, produkter af højeste kvalitet, med respekt for vores miljø og dit barns sundhed.

Målsætningen

for viable, er at kombinere bæredygtighed med eksklusivitet og materialer i form af

LÆS MERE OM VORES

smukt design.

VISIONER OG leverandører PÅ VIABLE.DK

Louise Granhof Juhl - Indehaver

1


NYHEDER 2013

A n g u l u s grundlægges i 1904 i indre København.

Skomagerværkstedet

begynder med Willy Madsens far. Willy selv skriver sig først ind i histo rien om Angulus senere. Han vender i 1928 op og ned på skobranchen med den fodformede Angulus sko. Angu lus har siden været kendt i mere end et århundrede for sit ergonomiske og solide design. Deres kollektioner de signes i samarbejde med læger og fysioterapeuter.

Skoen

former

sig

efter fodens særlige anatomi. Angulus sikrede sig i 2012 prisen “Junior Magazine Design Award”

JU N IO R MAG A Z IN E DESIGN AWARD

2


Farverige SOMMER tendenser

2013

Bobo Choses lancerede sin

første kollektion i

2009. Siden da er brandet vokset, og forhandles i over 30 lande verden rundt. Stilen er casual og kan mixes med alt fra fine kjoler til sleezy jeans. Bobo Choses er ofte nævnt i prestiges fyldte blade som Milk Magazine og Vouge. Kvinden bag mærket er spanske Laia Aguilar. Hun har siden stiftet fonden ACTBYBOBO.ORG hvor en del af indtægten fra Bobo Choses går til sociale formål som skoleprojekter i Bangladesh, og et børnehjem i Haiti, efter jordskælvet i 2010.

3


“WHAT WE BUY DEFINES WHO WE ARE”

P lay f ul l Bobo Choses er et legesygt mærke med sjove prints og statements. Materialerne er bløde og naturlige, og de naive print fortæller en lille historie om ulven Lobo Bobo, som elskede Paris og smukke ting. Børnene er vilde med de stærke farver, og de genkendelige prints de selv kan relatere til i deres hverdag. Designet møder børnene på deres niveau.

4


Viable gives

K I DS a chance

to be

children 5


klassisk & cool Mar Mar

Copenhagen

er

enkelt og stilrent design i et bevidst nedtonet look. Kontrasterne unikke

skaber

design

i

det

MarMar

Copenhagens kollektioner. Det essientielle i designet er respekt for miljøet samt dit barns komfort og sund hed. MarMar Copenhagen bliver i dag solgt både i Danmark

og

i

udlandet.

Der er to årlige kollektion er, forår/sommer og eft erår/vinter. Mar Mar Copenhagen har leveret forsidefoto til via ble newsletter. Her ses et væld af kontraster og look der kan mixes på tværs af de forskellige designs. Designeren

bag

MarMar

Copenhagen er indehaver og kreativ direktør Mar lene Anine Holmboe.

6

komfort


“MINI RODINI iS A TRIBUTE TO ALL CHILDREN, T H E I R I M A G I N AT I O N AND SENSE, T H AT E V E RY T H I N G IS POSSIBLE”

Grundl æ ggeren af Mi ni R odi ni er

Cassandra

Rhodin .

En

svensk popul æ r i l l ustrator, der i nspi reres af si n egen barndom, hvor hun var omgi vet af arti ster, fi l mi nstruktører og kunstmal ere .

Mini Rodini er et af S candi n a vi ans hurti gst voksende brand s i ndenfor

børnetøj .

B randet

er

kendt over hel e verden, fra H ar vey N i chol s i K uw ai t ti l Litt le

Fashion Gallery i P ari s. Mini R odi ni er repræ senteret hos over 250 forhandl ere, ud over dere s egne 2 brand stores. Mi ni

R odi ni

har

en

mi l j øpoli -

ti k, hvor mi ni mum 60 procent af kol l ekti onerne i ndehol der GOTS

Certificeret tøj . GOTS står for Gl obal Organi c Texti l es S tan d ard. D ette betyder, at tøj et er produceret af mi ni mum 95 pr o cent organi sk materi al e.

7


Made to last

Inspired by workwear

BLU BLU er et dansk firma, der lav er kvalitetsprodukter i denim.

BLUB LUS produkter

og stilen i deres børnetøj tager udgangspunkt i europæisk og amerikansk workwear. D en uvaskede denim i børnetøjet fra B LUBLU bliver super blød efter bare en gang vask og generelt er tøjet meget behageligt at have på. A lle B LUBLUs styles er lavet i økologisk bomuld, så når du kø ber børnetøj fra B LUBLU, beskytter du både dit barn og natur en.

8


S ÆS O N EN S M U S T H A V ES

Gray Label er økologisk funktionelt design for børn i alderen fra 0 til 6 år. Designet er i de blødeste materialer og komfort har tydeligt været inspirationen hos Emilie Gray, som er den tyske indehaver af mærket. Kollektionen består af et stort udvalg af basistøj der både sidder og føles godt for barnet. Casual og nedtonet design der er en investering værd.

9


WE LOVE THE VIABLE WA Y 10


FORKÆL HJEMMET MED TIDSLØST OG STILRENT INTERIØR By

No rd

Copenhagen

blev

s tifte t i 2 008 af designer Hanne Be rza n t. By Nord er kendt for in te riør af tidsløst design og h ø j kv a litet. Gla ss ta gerne i de utrolige flotte fa rve r e r blevet et musthave i e th ve rt hjem der bærer præg a f simp elt og stilrent design. Sta g e rn e ses ofte i program me t Go ’ Morgen Danmark. Simp le

og

rene

linier

samt

fu n ktio n alitet er nøgleordene i By No rd s kollektioner. Inspiratio n e n e r den rå nordiske natur d e r fo re nes med en definition a f re n h e d.

“As the Danish two star Michelin restaurant Noma we are inspired by the diversity of the raw yet beautiful Nordic nature”

11

NORDISK STEMNING C L A S S WA R E 2013


by nord Det enkle hvide design sup -

tidsløst design med kant

pleres her med et råt aftryk af den nordiske natur,

som

sætter et præg af et en kelt design. Værdierne hos By Nord er bæredygtighed, sam t at organiske materialer bliver benyttet i det omfang det er muligt. Disse værdier ses som tydelig inspiration når kollektioner designes. Sengesættet er designet til børn samt voksne og fås i tre størrelser.

12


by nord

Nyheder efterår 2013

B y No r d s n ye ko l l e kt i o n d e r ko m mer t i l e f te r å r 2 0 1 3 p r æ g e s a f fa r ve r. S t i l en e r sta d i g t i d sl øs, m e n i n sp i r a ti o nen

i n d r bolig e børn t

e r m e r e vo ve t. S t i l e n d e f i n e r e s h e r af d e si g n i d æ mp e d e f a r ve r. S e n g e t ø j et ti l b ør n e r i u n d e r sp i l l e d e b ør n e fa r v er. De n l ys g r øn n e mi n t fa r ve o g cr e m et r o sa , ka n ska b e l i v o g p e r so n l i g hed i e t h ve r t b ør n e væ r e l se . De n g r å s k a b e r e n ko n t r a st , d e r ti l a d e r a t d e s i g n e t ti l so ve væ r e l se t ka n ko m b i n eres me d a n d r e f a r ve r.

m e d

&forny

13


sustain able LIV

ING 14


Farvemekka og R etro charm e Ferm Living blev stiftet af Trine Andersen i

Ferm Living producerer så vidt det er muligt,

2005. Interiøret er præget af scandinaviske

ud fra økologisk materiale,

designtraditioner og retro charme. Den første

uld, træ og porcelæn.

wallpaper kollektion blev til i 2006. Derefter

Kollektionen “Organic Products” er GOTS

blev Ferm Livi ng hurtig efterspurgt v erden

certificeret. Ferm Livings visioner er, at sk -

rundt. Dette betød en kolosal vækst for in-

abe en balance mellem produktion og miljø,

teri ørfirmaets produktion, der herefter nu

så vi kan bevare vores natur.

producerer design til alle hjemmets rum.

15

genbrugs papir,


S K A N D I N AV I S K D ES I G N SOMMERENS fineste tekstiler R E T R O k l a s s i ke r e & S T Y L I N G I N S P I R AT I O N

D yr k det p erso nlige Harl e q u i n ta p e t fra F e rm Liv ing - g r ey / 550 DK K L a mp e i tr æ fr a Ferm L i vi n g - ca r /4 5 0 DKK S e n g e tøj i øk o lo g is k b o mu ld fr a Fer m L i vi n g - b a b y/j u nio r / 400 DK K S mør r ebr æt fr a F e rm L i v in g - r o s e / 1 0 0 DK K

16


a

enf nts du s e r abl viable 17


viable.dk SHOP ONLINE

Viable- enfants durable  

Økologisk børnetøj og økologisk babytøj fra Viable.dk. Køb bl.a. børnetøj og babytøj fra Poppy Rose, Mini Rodini, FUB, Soft Gallery og Popup...

Advertisement