Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ekonomski fakultet Zagreb

Web servis Google Prevoditelj

Ime i prezime: Maja Čamber, Silvija Ćuže JMBAG: 0067453812, 0067462904 Predmet: Upravljanje poslovnim dokumentima Asistent: Dr.sc. Božidar Jaković

Zagreb, prosinac 2013.


SADRŽAJ

1.UVOD 1.1. GOOGLE PREVODITELJ Tema ovog rada je web servis Google Prevoditelj. Radi se o besplatnoj online usluzi koja pomoću metode statističkog strojnog jezika prevodi sa i na 71 svjetski jezik. Usluga je dostupna svim korisnicima interneta te omogućuje osim prijevoda riječi, fraza i rečenica, također prijevod web stranica i PDF ili Word dokumenata. U seminaru ćemo opisati funkcionalnosti ovog web servisa, prednosti, nedostatke, njegovu konkurenciju,način korištenja itd. kako bismo dobili neki opći dojam o Google Prevoditelju, načinu na koji on funkcionira, kome služi i slično, te to sve približili čitateljima.

1.2. IZVORI INFORMACIJA I METODE PRIKUPLJANJA Budući da se radi o relativno novoj tehnološkoj usluzi, jedini izvor informacija koji nam je bio na raspolaganju prilikom pisanja ovog rada je internet. Koristili smo niže navedene izvore: http://www.vidi.hr/Lifestyle/Business-3.0/Franz-Och-Google-dnevno-prevede-milijunknjiga http://www.prevodimo.com/hr/online/google-prevoditelj/ https://support.google.com/translate/#2534527 http://www.prevoditelj-teksta.com/2012/11/google-poboljsao-svoj-prevoditelj.html http://www.english-spanish-translator.org/english-linguistics/8909-ny-times-analizesgoogle-translation-s-competitors.html http://www.androidpit.com/itranslate-free-translator-competition-for-google-translate http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Translate http://www.babelfish.com/ http://www.bing.com/translator http://ackuna.com/ http://www.google.com/finance?catid=58211593 2


http://www.business.hr/business-class/google-razvija-univerzalnog-prevoditelja/print

1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA Seminarski rad se sastoji od 17 poglavlja. U prvom poglavlju objasniti ćemo što je Google Prevoditelj te zašto smo odabrali tu temu. U drugom poglavlju ćemo objasniti što je zapravo Google prevoditelj. U trećem poglavlju opisati ćemo statistički strojni jezik tj. tehnologiju pomoću koje funkcionira ovaj web servis, dok ćemo u četvrtom poglavlju kratko se osvrnuti na začetke i razvoj Google Prevoditelja te ključne osobe u tom proces. U petom poglavlju objasniti ćemo koje probleme možemo riješiti korištenjem ovog web servisa - ukratko, radi se o prijevodu na i sa 71 jezik. U šestom poglavlju ćemo detaljnije pokazati koje su sve zadaće ovog web servisa te na koji način se on koristi što ćemo demonstrirati pomoću ekranskih prikaza. U sedmom poglavlju, koje je predvieno za opis kreiranja profila na web servisu, objašnjavamo kako u našem slučaju to ne postoji jer se radi o usluzi koja je dostupna svim korisnicima interneta i to bezuvjetno.U osmom poglavlju navodimo primjere poslovne primjene ovog web servisa, što ćete vidjeti da i nije njegova najjača strana, dok u devetom poglavlju opisujemo 5 glavnih konkurenata Google Prevoditelja te ih uspoređujemo s njime. U desetom poglavlju navodimo pozitivne i negativne strane Google Prevoditelja, dok u jedanaestom prikazujemo njegovu SWOT analizu, odnosno njegove snage, slabosti, prilike i prijetnje. U dvanaestom poglavlju ocjenjujemo uspješnost poslovanja Google Prevoditelja kroz njegovu popularnost te uspjeh samog Google Inc., a u trinaestom poglavlju iznosimo svoje prijedloge za poboljšanje servisa u budućnosti kroz razna funkcionalna rješenja i novitete. U četrnaestom poglavlju iznosimo svoj zaključak, dok su petnaesto, šesnaesto i sedamnaesto poglavlje predviđeni za popis literature, naše životopise te sažetak rada.

3


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. OSNOVNO O GOOGLE PREVODITELJU Google Prevoditelj (engl. Google Translate), automatski alat za prevođenje koji je razvila tvrtka Google Inc.. Google prevoditelj besplatna je usluga prevođenja koja daje trenutačne prijevode na desecima različitih jezika. Može prevesti riječi, rečenice i web-stranice u svakoj od podržanih jezičnih kombinacija. Google prevoditelj nastoji svima omogućiti pristup korisnim informacijama, neovisno o jeziku na kojem su napisane te podržava prijevod na 71 jezik. Google surađuje s golemom internetskom prevoditeljskom zajednicom, koristi prevoditelje volontere koji žele da više informacija bude dostupno na njihovom materinskom jeziku.

2.2. POVEZNICA http://translate.google.hr/

2.3. EKRANSKI PRIKAZ Slika 1 : Ekranski prikaz početne stranice Google Prevoditelja

izvor : http://translate.google.hr/

3. TEHNOLOŠKI OKVIR

4


Google Translate ne primjenjuje gramatička pravila, jer se njegovi algoritmi temelje na statističkim analizama, a ne na tradicionalnoj analizi utemeljenoj na pravilima. Izvorni tvorac sustava, Franz Josef Och, kritizirao je učinkovitost algoritama utemeljenih na pravilima naspram statističkog pristupa. Google Translate se temelji na metodi zvanoj statistički strojni prijevod. Kada Google prevoditelj generira prijevod, traži uzorke u stotinama milijuna dokumenata na temelju kojih daje najprikladniji prijevod. Otkrivanjem uzoraka u dokumentima koje su već preveli ljudi, Google prevoditelj inteligentno bira najprikladniji prijevod. Ovaj postupak traženja uzoraka unutar velikih količina teksta naziva se "statistički strojni prijevod". Budući da prijevode generiraju računala, oni nisu uvijek savršeni. Što više Google prevoditelj analizira prijevode koje su napravili ljudi na određenom jeziku, to će prijevod biti kvalitetniji. Zato se točnost prijevoda ponekad razlikuje na različitim jezicima.

4. KRATAK RAZVOJ 2001. godine Google je pokrenuo servis koji je mogao prevoditi 8 jezika na engleski i obrnuto. Koristio je tada najinovativniju komercijalnu strojnu translaciju (MT), no kvaliteta prijevoda nije bile previše dobra i ništa se nije poboljšavalo prvih nekoliko godina. No 2003. godine, nekoliko Googleovih inženjera je odlučilo podići kvalitetu prevođenja, kao i prevođenje većeg broja jezika. Tada se i uključio i njemački 5


znanstvenik Franz Jozef Och koji je radio kao znanstvenik na projektima DARPA-e (američke znanstvene vojne agencije) i razvijao novi pristup strojnom prevođenju, koje "uči" iz podataka, što je obećavalo znatno kvalitetnije prevođenje. Iako je u početku bio skeptičan, ljudi iz Googla su ga uvjerili da takav pristup baziran na podacima može funkcionirati na razini Googlea. Pridružio se Googleu i odmah su započeli s potpunim preoblikovanjem sustava prevođenja. Googleova masivna računalna infrastruktura i sposobnost "drobljenja" velike količine setova web podataka doveli su do velikih rezultata. To je bila točka prekretnica te je zapravo otkrila koliko efikasan može biti pristup baziran na podacima. No u to vrijeme, njihov sustav je bio prespor da bi se koristio kao praktičan servis. Trebalo je 40 sati i 1.000 računala da bi preveli 1.000 rečenica. Stoga su se fokusirali na brzinu, pa je godinu kasnije sustav mogao prevesti rečenicu za manje od sekunde i to u znatno boljoj kvaliteti. U ranoj 2006. su pokrenuli prve jezike, najprije kineski, a potom arapski, te su njihov statistički MT pristup predstavili u travnju, a sljedećih 6 godina su se fokusirali na kvalitetu prijevoda i pokrivenost jezicima. Danas mogu prevoditi između 64 različita jezika, uključujući neke koji su vrlo slabo prisutni na webu, poput bengalskog, baskijskog, svahilija, jidiša, pa čak i esperanta. Danas

imaju

više

od

200

milijuna

mjesečnih

aktivnih

korisnika

na

translate.google.com (pa čak i na drugim mjestima na kojima se može koristiti prevođenje, poput Chromea, mobilnih aplikacija, YouTubea, itd). Ljudi sve više pristupaju Google Translateu u pokretu (jezična barijera je uvijek najveća prepreka kad putujete), te su primijetili kako se njihov mobilni promet svake godine učetverostručuje,

njihovi su korisnici doista globalni. Više od 92 posto

prometa dolazi izvan SAD-a. Svakog dana prevedu otprilike toliko teksta koliko možete pronaći u milijunu knjiga. Ako to kažem na drugi način, sve što svi profesionalni prevoditelji prevedu u čitavoj godini, njihov sustav prevede u jednom danu. Stoga se može slobodno reći da je najveći dio prijevoda na našem planetu zapravo napravio Google prevoditelj. Naravno, što se tiče preciznih prijevoda, ništa ne može pobijediti ljudske prevoditelje. Mi vjerujemo kako strojno prevođenje potiče ljude da više govore svojim jezicima, te 6


da čim više sudjeluju u globalnim konverzacijama, a stručnjaci za prevođenje su sada važniji nego ikada prije.

5. OPIS PROBLEMA Google prevoditelj nudi mogućnost automatskog prevođenja na desetke stranih jezika. Zvuči zanimljivo i atraktivno, pogotovo kad se uzme u obzir da je sve to besplatno. Strojno prevođenje kao ideja postoji već mnogo godina, a Googleov alat je vrhunac napora da se omogućni brzo prevođenje s jednog na drugi jezik bez ljudskog sudjelovanja. Pa ipak, kao što su pokušaji strojnog prevođenja iz prošlosti odbačeni kao nepraktični, tako je i Googleov prevoditelj zapravo tek pomoćno sredstvo pri prevođenju pojedinih riječi ili fraza kako bi ih se razumjelo. Nipošto nije riječ o alatu koji će vam isporučiti kvalitetan i točan prijevod u koji se možete pouzdati. Dapače, Gooogleov prevoditelj nitko ne koristi za prevođenje službenih dokumenata, pisama i sl. iz razloga što on to nije u stanju kvalitetno napraviti. Jezik nije kod koji se može dešifrirati, već je riječ o složenom semantičkom sustavu za čije je prenošenje iz jednog

jezičnog

sustava

u

drugi

potrebna

visoka

inteligencija

i

vještina

profesionalnog prevoditelja kojeg ne može zamijeniti ni jedan stroj. No opet ne možemo reći da je Google prevoditelj beskoristan. On može poslužiti kako bismo okvirno razumjeli o čemu govore tekstovi na nama nepoznatim jezicima. No gramatika, sintaksa i stilska dorađenost nešto su što će još jako dugo ostati u sferi ljudske djelatnosti, stoga ćemo i dalje koristiti usluge ljudskih prevoditelja.

7


6. DETALJNA RAZRADA TEME Kako koristiti Google prevoditelj? Automatski prijevod teksta: 1. Posjetite translate.google.com

Slika 2 : Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Google Prevoditelja

izvor : translate.google.com

8


2. Odaberite vaš jezik za prijevod. Ukoliko niste sigurni s kojeg jezika pokušavate

prevesti, kliknite na Detect Language. Slika 3 : Ekranski prikaz odabira jezika u Google Prevoditelju

izvor : translate.google.com

3. Počnite tipkati i prijevod će se automatski prikazat

Slika 4 : Ekranski prikaz automatskog prevođenja teksta u Google Prevoditelju

9


izvor : translate.google.com

Kako biste mogli iskoristiti obilježja automatskog prijevoda potrebno je imati uključen Javascript . Ako nemate JavaScript, možete kliknuti na gumb prijevod za pokretanje prijevoda. Za isključenje prijevoda, pritisnite Turn off u donjem lijevom kutu. Slika 5 : Ekranski prikaz manualnog pokretanja prijevoda

10


izvor : translate.google.com

Čitajte i slušajte svoj prijevod Ako prevodite na nelatinično pismo, vidjeti ćete gumb sa simbolom Ä pored prijevoda. Klik na ovaj gumb, rezultirati će prijevod pisan znakovima nelatiničnog pisma. Slika 6 : Ekranski prikaz prevođenja na drukčije pismo

11


izvor : translate.google.com

Kod mnogih jezika, također možete vidjet gumb

pokraj prevedenog teksta na koji

možete kliknuti kako biste čuli govornu verziju svog prijevoda. Slika 7 : Ekranski prikaz odabira preslušavanja prevedenog teksta

12


izvor : translate.google.com

Rječnik Prilikom prevođenja jedne riječi ili fraze, možete vidjeti jednostavan riječnik ispod prijevoda koji prikazuje sve moguće alternativne prijevode. Pokraj svakog riječnika vidjeti ćete korespodentni set obrnutih prijevoda nazad na izvorni jezik. Traka pored svakog unosa prikazuje koliko često se određeni prijevod koristi na Webu. Slika 8 : Ekranski prikaz Google Prevoditeljovog rječnika

13


izvor : translate.google.com

Kliknite na bilo koji alternativni prijevod kako biste zamijenili svoju originalnu frazu sa ponuđenom alternativom.

Prikaz primjera korištenja riječi Prilkom prevođenja jedne riječi ili fraze, često je korisno vidjeti na koji način se prijevod koristi u nekom kontekstu. Kliknite na ikonu primjera korištenja

pored

svog prijevoda kako biste vidjeli rečenicu koja je primjer korištenja vašeg prijevoda.

Slika 9 : Ekranski prikaz opcije primjera korištenja dobivenog prijevoda

14


izvor : translate.google.com

Glasovni prijevod riječi i fraza Često je najlakši način da unesete tekst koji želite prevesti izgovoriti ga, posebno kada niste sigurni kako se taj tekst ispravno piše. Slijedite upute u nastavku kako biste preveli izgovoreni tekst: 1. Kliknite na mikrofon ikonu

u ulaznom prozoru

2. Recite riječ ili frazu koju želite izgovoriti 3. Kliknite izvan ulaznog prozora ili na mikrofon ikonu kako biste završili

snimanje zvuka

Sačuvajte svoje prijevode u svom riječniku fraza Kliknite na ikonu zvijezda

pored svog prijevoda kako biste ga spremili u svoj

riječnik fraza. Vaš riječnik fraza je povezan s vašim Google računom tako da u svakom trenutku možete imati brz i jednostavan pristup vašim spremljenim 15


prijevodima, bez obzira da li pristupate Google prevoditelju putem web pretraživača ili koristeći Google Prevoditelj Android aplikaciju. Slika 10 : Ekranski prikaz korištenja personaliziranog riječnika fraza

izvor : translate.google.com

Prilagodite vašu tipkovnicu pretraživanju na drugom jeziku Može biti problematično unijeti tekst za prijevod na određenim jezicima za koje nemate posebno dizajniranu tipkovnicu koja podržava pisma tih jezika. Za te podržane jezike vidjeti će te ikonu metoda unosa

na dnu tekstualnog prozora.

Kliknite na ikonu alati unosa kako biste omogućili uključivanje/isključivanje trenutno odabranog alata unosa. Također, možete kliknuti na strelicu ''povuci dolje,, pored ikonice za odabir dukčijeg alata unosa. Ovisno o jeziku, postoji i alati unosa fonetskog tipkanja, virtualne tipkovnice ili rukopisa. Slika 11 : Ekranski prikaz odabira tipkovnice odgovarajućeg dizajna

16


izvor : translate.google.com

Fonetsko tipkanje Fonetsko tipkanje omogućava vam da jezik koji se piše nelatiničnim pismom unesete koristeći rimski alfabet. Na primjer, možete utipkati aap za आप na indijskom i kad stisnete razmak, riječ će biti zamijenjena indijskim pismom. Fonetsko tipkanje je automatski uključeno ako je vaš jezik pretraživanja drukčiji od jezika unosa. Kad odaberete alat fontetskog tipkanja možete kliknuti na ikonu metode unosa kako biste mogli uključiti ili isključiti fonetsko tipkanje. Fonetsko tipkanje se ne aktivira ako koristite tipkovnicu izvornog dizajna za određeni jezik.

Slika 12 : Ekranski prikaz alata fonetskog tipkanja

17


izvor : translate.google.com

Virtualna tipkovnica Alat unosa virtualne tipkovnice otvara vam tipkovnice prilagođene specifičnom jeziku na vašem ekranu. Ove tipkovnice su posebno dizajnirane za unos teksta na odabranom jeziku. Na primjer, ako vam je jezik unosa ruski možete odabrati ćiriličnu tipkovnicu. Virtualnu tipkovnicu možete kontrolirati svojom fizičkom tipkovnicom ili klikanjem na tipke virtualne tipkovnice.

Slika 13 : Ekranski prikaz virtualne tipkovnice

18


izvor : translate.google.com

Rukopis Alat rukopis omogućava vam prijevod pisanog teksta čak i kada ne znate kako utipkati znakove. Umjesto toga, nacrtajte znakove na vašem ekranu i odmah ćete vidjeti prijevod. Jednom kada ste izabrali jezik za prijevod možete koristiti ikonu alata unosa da prebacite na rukopis. Slika 14 : Ekranski prikaz unosa teksta za prijevod crtanjem znakova

19


izvor : translate.google.com

Prijevod cijelih web stranica Prevedite cijelu web stranicu jednostavno unosom adrese web stranice u ulazni prozor i klikom na gumb Translate. Slika 15 : Ekranski prikazprevođenja cijelih web stranica

20


izvor : translate.google.com

Kliknite na prevedeni link kako biste vidjeli web stranicu na svom preferiranom jeziku. Kako biste vidjeli cijeli originalan tekst sa web stanice, kliknite na Pogled: Izvorno gumb u gornjem desnom kutu prevedene stranice.

Prevedite dokumente sa vašeg računala Google prevoditelj također omogućuje jednostavan način za prijevod cijelih dokumenata bez potrebe kopiranja i lijepljenja velikih blokova teksta. Jednostavno kliknite na link prijevod dokumenta i uložite svoj dokument kao Google PDF, TXT, DOC, PPT, XLS or RTF. Alternativno, možete jednostavno povući svoj dokument u prozor tražilice. Pri tome uzmite u obzir da neki od originalnih formata dokumenata neće biti sačuvani. Slika 16 : Ekranski prikaz prevođenja cijelih dokumenata

21


izvor : translate.google.com

Ukoliko trebate kreirati ili prevesti sadržaj na drugim jezicima, koristite Prevoditeljev Set Alata. Ovaj alat vam omogućava da prevodite i uređujete svoje dokumente online te pri tome surađujete s ostalima.

7. KREIRANJE PROFILA Google Prevoditelj je dostupan svima koji imaju internet, nije potrebna registracija niti bilo kakvo članstvo, uz to je i besplatan. Potrebno je upisati u vašu tražilicu Google Prevoditelj ili Google Translate i odmah možete započeti s korištenjem usluge Google Prevoditelja.

22


8. POSLOVNA PRIMJENA Google Prevoditelj vam može olakšati pristup informacijama i njihovu razmjenu. Međutim, ako trebate profesionalni prijevod nekog važnog dokumenta kao što je ugovor, neki službeni ili poslovni dokument teško da se možete osloniti na neki od alata za automatsko prevođenje poput Google Prevoditelja. U tom slučaju potreban vam je angažman profesionalnog prevoditelja kompetentnog za određeno područje ili prevoditeljske tvrtke. Ako se još k tome radi o izuzetno velikoj količini materijala i kratkom roku isporuke koje niti jedan freelance prevoditelj ne može zadovoljiti kao nužno rješenje nameće se angažman prevoditeljske tvrtke koja ima svu potrebnu infrastrukturu i sve ljudske i tehnološke resurse potrebne za izvršenje posla. Dakle, automatski alati za prevođenje poput Google Prevoditelja, freelance prevoditelji i prevoditeljske tvrtke nikako ne isključuju jedni druge. Naprotiv, jedni druge nadopunjuju i potpomažu, a na korisniku usluge je da odabere za koju svrhu mu je prijevod potreban i što s njim želi postići: pristup informacijama i njihovu razmjenu (Google Prevoditelj), profesionalan prijevod manjih dokumenata (freelance prevoditelji) ili profesionalan prijevod velike količine materijala (prevoditeljske tvrtke).

23


9. KONKURENCIJA 9.1. ACKUNA Ackuna je prevoditeljski projekt Translation Services USA koji povezuje pojedince širom svijeta sa ljudskim prevodiocima koji mogu ponuditi pravu frazu ili riječ. Riječ je o svakodnevnim, praktičnim prijevodima. http://ackuna.com/ Slika 17 : Ekranski prikaz početne stranice Ackune

24


izvor : http://ackuna.com/ Za razliku od Google Prevoditelja, korisnici Ackune imaju privilegij što im tekstove prevode stvarni ljudi, a ne program pa su i prijevodi kvalitetnjiji i točniji.

9.2. BABELFISH Babelfish je besplatni online prevoditelj. Ako trebate prijevod neke riječi, rečenice ili fraze, objavite to pod rubrikom „how do you say“ i dobijete besplatan prijevod od Babelfish zajednice. Također, Babelfish automatski prevodi cijele web stranice, blogove, dokumente i u u Word-u i u PDF-u i slično. Ovaj prevoditelj prevodi na 75 svjetskih jezika. http://www.babelfish.com/ Slika 18 : Ekranski prikaz početne stranice Babelfisha

25


izvor : http://www.babelfish.com/ Za razliku od Google Prevoditelja, Babelfish koristi i usluge ljudskih prevodioca (dobrovoljnih članova zajednice), ali se tzv. ljudski prijevod naplaćuje. Također Babelfish prevodi i programski, uz pomoć statističkog strojnog jezika, i takav prijevod je besplatan.

9.3. iTRANSLATE iTRANSLATE je besplatna aplikacija za androide i iPhone koja omogućuje prijevod na preko 50 svjetskih jezika. Znači, radi se o aplikaciji koja nema sve funkcije kao i Google prevoditelj, ali je vrlo praktična zamjena budućida je u obliku aplikacije. iTRANSLATE ima mogućnosti prepoznavanja zvuka te statističnog strojnog prijevoda zvukovne naredbe što je vrlo praktično, ali je uskraćen za mnoge opcije poput prijedloga različitih prevoditeljskih rješenja ( on daje samo jednu opciju kao traženi prijevod) i slično.

26


https://play.google.com/store/apps/details? id=at.nk.tools.iTranslate&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium %3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT Slika 19 : Ekranski prikaz početne stranice iTranslatea

izvor : http://www.itranslate.com/ Slika 20 : Ekranski prikaz izgleda aplikacije prilikom korištenja na mobilnom uređaju

izvor : https://play.google.com/

27


iTRANSLATE se razlikuje od Google Prevoditelja po tome što se radi o aplikaciji. To je suštinska razlika, ali ima mnogo i funkcionalnih s obzirom da je iTRANSLATE uskraćen za mnoge opcije koje imaju ostali prevoditeljski web servisi, pa tako i Google Prevoditelj.

9.4. BING TRANSLATOR http://www.bing.com/translator Microsoftov online prevoditelj Bing Translator, pandan Googleovom Translatoru, nudi uslugu automatskog prijevoda s i na 40-ak stranih jezika. Slika 21 : Ekranski prikaz početne stranice Bing Translatora

28


izvor : http://www.bing.com/translator

Teško je govoriti o bilo kakvoj razlici između Bing Translatora i Google Prevoditelja s obzirom da je Bing od svih do sad navednih konkurenata najsličniji Google Prevoditelju i nema bitnih razlika osim u izgledu alatnih traka, izbornika te općenito dizajnu stranice.

9.5. BABYLON Babylon je online prevoditelj koji prevodi riječi, fraze i rečenice. Posjeduje bazu od 1600 riječnika i to sve na 75 jezika. http://translation.babylon.com/ Slika 22 : Ekranski prikaz početne stranice Babylona

29


izvor : http://translation.babylon.com/ Babylon se razlikuje od Google Prevoditelja po tome što osim statistikog strojnog prevoditelja nudi i opciju ljudskog prijevoda, ali ta se opcija naplaćuje i to 8$ za 50 ili manje riječi, a nakon 50 riječi svaka dodatna se naplaćuje 16 centi. Također, Babylon ne pruža opciju direktnog prijevoda web stranica kao Google Prevoditelj.

10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE GOOGLE PREVODITELJA 10.1. POZITIVNE STRANE -besplatan je -dostupan svima, bez nužnog kreiranja profila, otvaranja računa i sl. -prevodi sa i na 71 jezik -brzina prijevoda u odnosu na klasični riječnik ili usluge profesionalnih prevoditelja -jednostavnost korištenja 30


-mogućnost prevođenja čitavih web stranica i kompletnih dokumenata -mogućnost preslušavanja traženih prijevoda -velika baza riječi uz mogućnost konstantnog ažuriranja i dodavanja novih -prevoditelj nudi više od jednog rezultata kao idejnog rješenja (mogućnost odabira najprikladnijeg prijevoda) -prijevod sa jednog pisma na drugo

10.2. NEGATIVNE STRANE -upitna kvaliteta prijevoda u odnosu na profesionalne prevoditelje -nema mogućnost ljudskog prijevoda -mogućnost krivog prijevoda -previše rezultata prijevoda pri čemu često ne znamo odabrati koji je relevantan za naš upit (većina riječi ima višestruko značenje) -nema mobilne aplikacije -još uvijek nisu pokriveni svi jezici svijeta -ne prepoznaje fraze, suvremene izraze i žargon već ih prevodi doslovno što ih stavlja u krivi kontekst -upitna stručnost ljudi koji popunjavaju bazu podataka (rječnike) -rezultati prijevoda su često gramatički netočni -nema mogućnost direktnog razgovora s automatskim prijevodom između sugovornika koji govore različitim jezicima kao što ima npr. BabelWithMe

31


11. SWOT ANALIZA 11.1. SNAGE Glavne snage Google prevoditelja su što je besplatan, dostupan svima, prevodi sa i na 71 jezik, prijevod je neizmjerno brži u odnosu na klasični rječnik ili usluge profesionalnih prevoditelja te ga je zaista jednostavno koristiti.

11.2. SLABOSTI Slabosti Google prevoditelja su ponekad nedovoljna kvaliteta prijevoda zbog čega najviše se niti ne koristi u poslovnoj praksi, rezultati prijevoda su često gramatički netočni, nema mogućnost ljudskog prijevoda, još uvijek nisu pokriveni svi jezici svijeta te to što većina riječi ima višestruko značenje pa nije jasno koji b prijevod bio najprikladniji.

11.3. PRILIKE Prilike Google Prevoditelja vidim kroz kontinuiranu globalizaciju čime znanje jezika te potreba za ovakvim uslugama dolaze na cijenu. Također, smatram da bi Google Prevoditelj mogao lako uvesti još jezika u svoj program s obzirom na sve veću informatizaciju ljudi u nerazvijenim zemljama, koji će na taj način moći sudjelovati u proširenju baze podataka (rječnika) Google Prevoditelja. Svijet „se smanjuje“ u svakom pogledu (prometno, poslovno, turistički…) što dovodi do još većeg značenja razumijevanja mnoštva jezika.

11.4. PRIJETNJE Najveća prijetnja Google Prevoditelju su konkurentski web servisi koji u svojoj ponudi imaju i opciju ljudskog prijevoda. S obzirom da je Google Prevoditelj najpopularniji web servis kada govorimo o nekim svakodnevnim, praktičnim prijevodima ( i kada uzmemo u obzir da pokriva najviše jezika, koliko ga je jednostavno koristiti, da je besplatan te lako dostupan svima), smatram da još neko vrijeme nema ozbiljnije prijetnje na tom području, ali na području poslovne primjene i te kako mu prijete prije navedeni servisi za ljudskim prevoditeljima te profesionalni prevodioci. Google Prevoditelj jednostavno nije dovoljno kvalitetan za ozbiljnije, poslovne namjene. Osim toga, prijetnju vidim i u tome što danas ljudi puno ulažu u učenje stranih jezika, pa im 32


je ovakva usluga i manje potrebna. Također, mnogi poslovni entiteti te fizičke osobe se često široj javnosti obraćaju na više jezika (u brošurama, priručnicima, letcima, plakatima,…) što smanjuje potrebu za ovakvom uslugom.

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Pomalo je teško govoriti o financijskih rezultatima Google Prevoditelja kao web servisa s obzirom da to nije poseban poslovni subjekt, već jedna od usluga koju nudi ogromna korporacija Google Inc. Pa tako nigdje u Googleovim financijskim izvještajima nećete naći odvojeno brojke koje se odnose na poslovanje Google Prevoditelja, već postoji samo jedan izvještaj koji predstavlja sintezu pokazatelja poslovanja svih Googleovih proizvoda i usluga. Iako sam sigurna da postoje izvještaji koji analiziraju poslovanje Google prevoditelja zasebno, vjerujem da su to ipak interni izvještaji kompanije Google Inc. za njihove interne potrebe. Pa tako možemo samo pretpostaviti da Google Prevoditelj posluje uspješno s obzirom na njegovu popularnost i posjećenost te uvidom u neke najbitnije brojke kompanije Google Inc. : Tablica 1 : Prikaz glavnih financijskih rezultata Google Inc. u 2012. godini Revenue

US$ 50.18 billion (2012)

Operating income

US$ 12.76 billion (2012)

Profit

US$ 10.74 billion (2012)

Total assets

US$ 93.80 billion (2012)

Total equity

US$ 71.72 billion (2012)

Employees

46,421 (Q3 2013)

izvor : http://www.google.com/finance?catid=58211593

33


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1. PREPORUČENI SMJER RAZVIJANJA S obzirom na Google Prevoditeljeve nedostatke, smatram kako bi za taj web servis bilo korisno kada bi pokušali povećati svoju važnost na poslovnom tržištu te na taj način konkurirati web servisima koji nude usluge ljudskih prevoditelja. Također, smatram da je velika prilika za napredak Google Prevoditelja u povećanju broju jezika sa kojih i na koji prevode jer bi na taj način postao apsolutni predvodnik kada govorimo o pokrivenosti svih govornih područja.

13.2. MOGUĆNOST NADOGRADNJE NOVIH FUNKCIONALNOSTI Smatram da bi Google Prevoditelj trebao svakako uvest mogućnost ljudskog prevoditelja te poraditi na kvaliteti svojih prijevoda. Naime, često se dešava da rezultat prevođenja ima krivi redoslijed riječi u rečenici, da je gramatičk netočan ili da ne uzme ispravan konteks u kojem se nešto piše, pa prevede krivo. Također, treba nastojati uključiti u ovu uslugu sve značajnije svjetske jezike kako bi se pokrio što veći dio tržišta. Osim toga, mogle bi se dodati još neke dodatne opcije koje bi još više popularizirale ovaj web servis, poput chata (razgovora) među dva korisnika u kojem se korisnici dopisuju na različitim jezicima, a Google Translate automatski prevodi tekst pošiljatelja na jezik primatelja.

14. ZAKLJUČAK Zašto je prijevod tako bitan? Informacija je moć, ali količina informacija koja je trenutno nedostupna svjetskoj populaciji teško je mjerljiva. Kako znanstvenici koji 34


otkrivaju svakim danom sve više o tajnama ljudskoga mozga, tako nam i prijevodi omogućuju da dublje zakoračimo u kolektivno spremište ljudskoga znanja. Naša žeđ za informacijama nikada se neće u potpunosti ugasiti ako ne budemo mogli pristupiti svim informacijama koje želimo - bez obzira kojim jezicima govorimo, tko je stvorio sadržaj i u kojem je obliku informacija dostupna. Dok sav sadržaj ne bude dostupan svima, internet neće uistinu biti globalan. Prednosti online servisa kao što su Google Translate i BabelWithMe su dostupnost i brzina s kojom vam mogu ponuditi dovoljno dobar prijevod sa i na veliki broj podržanih jezika, te tako možete uspostaviti brzu komunikaciju sa gostom. Istu brzinu kod odgovaranja je gotovo nemoguće ostvariti ako radite sa profesionalnim ili honorarnim prevoditeljima. Ono što online servisi ne nude su kvalitetni i točni prijevodi koji obično više impresioniraju goste i ostavljaju bolju sliku o vama (što je jako jako važno). Ali da i nude

usporedivu

kvalitetu

prijevoda

ne

bi

ni

bili

besplatni,

zar

ne?

Na vama ostaje da odaberete besplatni, ali manje kvalitetan ili kvalitetan, ali skuplji prijevod. Naš savjet je da se ne opredjeljujete isključivo za jednu ili drugu stranu već da nađete neku zlatnu sredinu. Standardizacijom vaših odgovara i sastavljanjem predefiniranih tekstova na najčešća pitanja možete pokriti veliki dio upita gostiju. U tom slučaju dovoljno je svaki od tih odgovora jednom kvalitetno napisati i kvalitetno prevesti da vam uvijek budu na raspolaganju bez stvaranja dodatnog troška svaki put kada bi ih trebali koristiti. Uz njih možete koristiti besplatne online servise kako bi vidjeli koji od tih predefiniranih tekstova treba poslati gostu, te da znate prepoznati potvrđenu od odbijene rezervacije.

15. LITERATURA http://www.vidi.hr/Lifestyle/Business-3.0/Franz-Och-Google-dnevno-prevede-milijunknjiga , pristupano 27.11.2013. godine http://www.prevodimo.com/hr/online/google-prevoditelj/ , pristupano 27.11.2013. godine 35


https://support.google.com/translate/#2534527 , pristupano 27.11.2013. godine http://www.prevoditelj-teksta.com/2012/11/google-poboljsao-svoj-prevoditelj.html , pristupano 27.11.2013. godine http://www.english-spanish-translator.org/english-linguistics/8909-ny-times-analizesgoogle-translation-s-competitors.html , pristupano 27.11.2013. godine http://www.androidpit.com/itranslate-free-translator-competition-for-google-translate , pristupano 27.11.2013. godine http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Translate , pristupano 27.11.2013. godine http://www.babelfish.com/ , pristupano 27.11.2013. godine http://www.bing.com/translator , pristupano 27.11.2013. godine http://ackuna.com/ , pristupano 27.11.2013. godine http://translation.babylon.com/ , pristupano 27.11.2013. godine http://www.google.com/finance?catid=58211593 , pristupano 27.11.2013. godine http://www.business.hr/business-class/google-razvija-univerzalnog-prevoditelja/print , pristupano 27.11.2013. godine

POPIS SLIKA Slika 1 : Ekranski prikaz početne stranice Google Prevoditelja Slika 2 : Ekranski prikaz početne stranice Google Prevoditelja Slika 3 : Ekranski prikaz odabira jezika u Google Prevoditelju Slika 4 : Ekranski prikaz automatskog prevođenja teksta u Google Prevoditelju Slika 5 : Ekranski prikaz manualnog pokretanja prijevoda Slika 6 : Ekranski prikaz prevođenja na drukčije pismo Slika 7 : Ekranski prikaz odabira preslušavanja prevedenog teksta Slika 8 : Ekranski prikaz Google Prevoditeljovog rječnika Slika 9 : Ekranski prikaz opcije primjera korištenja dobivenog prijevoda

Slika 10 : Ekranski prikaz korištenja personaliziranog riječnika fraza Slika 11 : Ekranski prikaz odabira tipkovnice odgovarajućeg dizajna Slika 12 : Ekranski prikaz alata fonetskog tipkanja Slika 13 : Ekranski prikaz virtualne tipkovnice 36


Slika 14 : Ekranski prikaz unosa teksta za prijevod crtanjem znakova Slika 15 : Ekranski prikazprevođenja cijelih web stranica Slika 16 : Ekranski prikaz prevođenja cijelih dokumenata Slika 17 : Ekranski prikaz početne stranice Ackune Slika 18 : Ekranski prikaz početne stranice Babelfisha Slika 19 : Ekranski prikaz početne stranice iTranslatea Slika 20 : Ekranski prikaz izgleda aplikacije prilikom korištenja na mobilnom uređaju Slika 21 : Ekranski prikaz početne stranice Bing Translatora

POPIS TABLICA Tablica 1 : Prikaz glavnih financijskih rezultata Google Inc. u 2012. godini

16. ŽIVOTOPISI

Silvija Ćuže Avenija Većeslava Holjevca 3, 10000 Zagreb GSM 091 938 5459 silvija.cuze@gmail.com

OSOBNI PODACI:

Ime i prezime:

Silvija Ćuže

Datum i godina rođenja:

06.11.1990.

Mjesto:

Ljubuški

Država:

Bosna i Hercegovina

Bračno stanje:

Neudana

OBRAZOVANJE: 37


Stupanj stručne spreme:

Srednja stručna sprema

Obrazovanje u ustanovi:

Opća Gimnazija

Jezik:

Engleski (aktivno),Talijanski(pasivno)

Trenutno obrazovanje:

Ekonomski fakultet (treća godina), Zagreb

OSTALO:

Vozačka dozvola:

Da

Poznavanje osnova rada na računalu:

Da

Sposobnosti:

Komunikativnost Odgovornost Snalažljivost Pristupačnost

RADNA ISKUSTVA:

Promoplus-promocije Nuxe Hrvatska- savjetnik i promotor Referada Ekonomski fakultet Zagreb -rad na administratvnim poslovima

TRG MLADOSTI 12, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA TELEFON: 091/723 7480, 01/ 4004 668, E-MAIL: maja_camber@hotmail.com

MAJA ČAMBER

SAŽETAK

- komunikativna, marljiva 38


- trogodišnje iskustvo na raznim studentskim poslovima - pouzdana, odgovorna i ambiciozna - proširene informatičke vještine, perfektno znanje engleskog jezika

OSOBNI PODACI

Ime i prezime:

Maja Čamber

Datum i mjesto rođenja:

29. kolovoza 1990.godine, Zagreb (RH)

Adresa:

Trg mladosti 12, Zaprešić

Kontakt:

091/723 7480, 01/4004 668

E-mail:

maja_camber@hotmail.com

OBRAZOVANJE

2006.-2009.g. Opća gimnazija, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić 2009.-20

.g. Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Poslovna Ekonomija

RADNO ISKUSTVO

- lipanj 2007. - rujan 2007. - tvornica olovaka "Toz" , Zagreb ( poslovi u tvornici, na traci i slično) - lipanj 2009. - rujan 2009. - tvrtka za nautiku "Sunsail" , Velika Britanija ( posao domaćina i koordinatora puta za strane goste - osiguravanje prijevoza od aerodroma do mjesta polazišta i od mjesta polazišta do aerodroma za jedriličare, njihovo ugošćivanje i upoznavanje sa rutom te osnovnim podacima o Hrvatskoj, 39


provjera sigurnosti brodova, rezerviranje raznih karti i ulaznica te naplaćivanje depozita za iznajmljene brodove, organiziranje večera u restoranima po izboru gosta, financijska odgovornost za troškove puta u vidu plaćanja goriva za sve brodove te vezova ili bova na svakom pristaništu i slično) - listopad 2009. - siječanj 2011. - tvrtka "Nicole" , Zagreb ( poslovi prodaje i promocije toaletnih voda i parfemskih voda u dućanima "Name" u Ilici i na Kvaternikovu trgu ) - svibanj 2010. - listopad 2013. - dječja igraonica "Kid's World" u West Gate-u ( poslovi zaprimanja djece, unosa njihovih podataka u bazu podataka igraonice, organiziranja dječjih rođendana, izrađivanja ponuda za dječje rođendane te njihova naplata i knjiženje, blagajnički poslovi i slično) - siječanj 2011. - lipanj 2013. (po potrebi) - s&k company d.o.o , Zagreb ( uredski poslovi poput kontaktiranja kupaca, ispunjavanja narudžbenica, fakturiranje, prijam robe, provjera zaprimljene robe te izdavanje skladišnica i slično) - prosinac 2012. - lipanj 2013. (po potrebi) - L'Oreal Adria d.o.o, Zagreb ( zamjena na recepciji te ispomoć u DCA odijelu ) - veljača 2013. - listopad 2013. - L'Oreal Adria d.o.o, Zagreb ( promotor/prodajni savjetnik za "Vichy" ) - lipanj 2013. - listopad 2013. - Schoodic Peninsula Visitor Center, Winter Harbor, ME, USA ( rad na info pultu za turiste, blagajnica i prodavačica ) - lipanj 2013. - listopad 2013. - Fisherman's Inn, Winter Harbor, ME, USA ( domaćica u restoranu (hostess) ) VJEŠTINE

Rad na računalu

Aktivno i svakodnevno korištenje MS OFFICE paketa, interneta i SAP-a

Strani jezici

Engleski jezik

40


Vozačka dozvola

B kategorije

17. SAŽETAK Google Prevoditelj (engl. Google Translate), automatski alat za prevođenje koji je razvila tvrtka Google Inc.. Google prevoditelj besplatna je usluga prevođenja koja daje trenutačne prijevode na desecima različitih jezika. Google Prevoditelj je dostupan svima koji imaju internet, nije potrebna registracija niti bilo kakvo članstvo. Može prevesti riječi, rečenice i web-stranice u svakoj od podržanih jezičnih kombinacija. Kada Google prevoditelj generira prijevod, traži uzorke u stotinama milijuna dokumenata na temelju kojih daje najprikladniji prijevod. Otkrivanjem uzoraka u dokumentima koje su već preveli ljudi, Google prevoditelj inteligentno bira najprikladniji prijevod. Ovaj postupak traženja uzoraka unutar velikih količina teksta naziva se "statistički strojni prijevod". Kao što su pokušaji strojnog prevođenja iz 41


prošlosti odbačeni kao nepraktični, tako je i Googleov prevoditelj zapravo tek pomoćno sredstvo pri prevođenju pojedinih riječi ili fraza kako bi ih se razumjelo. Nipošto nije riječ o alatu koji će vam isporučiti kvalitetan i točan prijevod u koji se možete pouzdati. Dapače, Gooogleov prevoditelj nitko ne koristi za prevođenje službenih dokumenata, pisama i sl. iz razloga što on to nije u stanju kvalitetno napraviti. Jezik nije kod koji se može dešifrirati, već je riječ o složenom semantičkom sustavu za čije je prenošenje iz jednog jezičnog sustava u drugi potrebna visoka inteligencija i vještina profesionalnog prevoditelja kojeg ne može zamijeniti ni jedan stroj. Google Prevoditelj za konkurenciju ima mnogobrojne online servise kao što su Babelfish, Bing, Ackuna, Babylon pa čak i iTranslate iako je posljednji aplikacija za mobitele a ne web servis. Svi oni se po nečemu razlikuju od Google Prevoditelja, ali u suštini Google Prevoditelj objedinjuje gotovo sve funkcionalnosti svakog od njih pa i više od toga, izuzev ljudskog prijevoda što mu je i jedan od najvećih nedostataka. Glavne snage Google prevoditelja su što je besplatan, dostupan svima, prevodi sa i na 71 jezik, prijevod je neizmjerno brži u odnosu na klasični rječnik ili usluge profesionalnih prevoditelja te ga je zaista jednostavno koristiti. Slabosti Google prevoditelja su ponekad nedovoljna kvaliteta prijevoda zbog čega najviše se niti ne koristi u poslovnoj praksi, rezultati prijevoda su često gramatički netočni, nema mogućnost ljudskog prijevoda, još uvijek nisu pokriveni svi jezici svijeta te to što većina riječi ima višestruko značenje pa nije jasno koji b prijevod bio najprikladniji. Prilike Google Prevoditelja vidimo kroz kontinuiranu globalizaciju čime znanje jezika te potreba za ovakvim uslugama dolaze na cijenu. Zaključno, kao savjet za poboljšanje rekle bismo da smatramo kako bi za taj web servis bilo korisno kada bi pokušali povećati svoju važnost na poslovnom tržištu te na taj način konkurirati web servisima koji nude usluge ljudskih prevoditelja. Također, smatramo da je velika prilika za napredak Google Prevoditelja u povećanju broju jezika sa kojih i na koji prevode jer bi na taj način postao apsolutni predvodnik kada govorimo o pokrivenosti svih govornih područja.

42


Web servis Google Prevoditelj

Maja Čamber Silvija Ćuže

43


SADRŽAJ 1. Ekranski prikaz stranice 2. Opis web servisa 3. Registracija na web servis 4. Korištenje web servisa 5. Pozitivne i negativne strane web servisa

translate.google.com

 Google Prevoditelj (engl. Google Translate), automatski

alat za prevođenje koji je razvila tvrtka Google Inc..  Google prevoditelj besplatna je usluga prevođenja koja

daje trenutačne prijevode na desecima različitih jezika. Može prevesti riječi, rečenice i web-stranice u svakoj od podržanih jezičnih kombinacija.  Google prevoditelj nastoji svima omogućiti pristup

korisnim informacijama, neovisno o jeziku na kojem su napisane te podržava prijevod na 71 jezik.

44


1. Posjetite translate.google.com

2. Odaberite vaš jezik za prijevod. Ukoliko niste sigurni s kojeg jezika pokušavate prevesti, kliknite na Otkrij jezik

3. Počnite tipkati i prijevod će se automatski prikazat

45


Kako biste mogli iskoristiti obilježja automatskog prijevoda potrebno je imati uključen Javascript . Ako nemate JavaScript, možete kliknuti na gumb prijevod za pokretanje prijevoda. Za isključenje prijevoda, pritisnite Turn off u donjem lijevom kutu.

Čitajte i slušajte svoj prijevod Ako prevodite na nelatinično pismo, vidjeti ćete gumb sa simbolom Ä pored prijevoda. Klik na ovaj gumb, rezultirati će prijevod pisan znakovima nelatiničnog pisma.

Kod mnogih jezika, također možete vidjet gumb pokraj prevedenog teksta na koji možete kliknuti kako biste čuli govornu verziju svog prijevoda.

46


Slika 1 : Ekranski prikaz Google Prevoditeljovog rječnika

Slika 2 : Ekranski prikaz opcije primjera korištenja dobivenog prijevoda

Slika 3 : Ekranski prikaz korištenja personaliziranog riječnika fraza

47


Slika 4 : Ekranski prikaz odabira tipkovnice odgovarajućeg dizajna

Slika 5: Ekranski prikaz alata fonetskog tipkanja

Slika 6 : Ekranski prikaz virtualne tipkovnice

48


Slika 7 : Ekranski prikaz unosa teksta za prijevod crtanjem znakova

Slika 8 : Ekranski prikaz prevođenja cijelih web stranica

Slika 9 : Ekranski prikaz prevođenja cijelih dokumenata

49


POZITIVNE STRANE:  besplatan je  dostupan svima, bez nužnog kreiranja profila, otvaranja

računa  prevodi sa i na 71 jezik  brzina prijevoda  jednostavnost korištenja  mogućnost prevođenja čitavih web stranica i kompletnih

dokumenata

 mogućnost preslušavanja traženih prijevoda  velika baza riječi uz mogućnost konstantnog ažuriranja i

dodavanja novih  prevoditelj nudi više od jednog rezultata kao idejnog rješenja  prijevod sa jednog pisma na drugo

NEGATIVNE STRANE  upitna kvaliteta prijevoda u odnosu na profesionalne

prevoditelje  nema mogućnost ljudskog prijevoda  mogućnost krivog prijevoda  previše rezultata prijevoda pri čemu često ne znamo odabrati

koji je relevantan za naš upit (većina riječi ima višestruko značenje)

50

47_cuze_camber_translate.google.com  
47_cuze_camber_translate.google.com  
Advertisement