Page 1

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

Katalog lékařské techniky

Kategorie: Přístroje a příslušenství pro elektrotomii a elektrokoagulaci Ultrazvukové chirurgické přístroje a příslušenství

Datum : Číslo revize: Platnost od:

30.6.2006 Rev 0 1.7.2006


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Obsah Kategorie

Strana

Ligasure Vessel Sealing - generátor a příslušenství

1

Chirurgické přístroje pro elektrotomii a elektrokoagulaci

5

Nožní spínače

6

Rukojeti aktivních elektrod s dlouhou životností

7

Jednorázové rukojeti aktivních elektrod

8

Jednorázové aktivní elektrody

11

Jednorázové aktivní elektrody EDGE

15

Aktivní elektrody s dlouhou životností

19

Aktivní elektrody pro artroskopii

21

Extenze aktivních elektrod

22

Jednorázové neutrální elektrody

23

Laparoskopické nástroje

26

Jednorázové monopolární nástroje

31

Bipolární pinzety

32

Monopolární pinzety, koagulační

43

Bipolární a monopolární kabely

44

Adaptéry a redukce

47

Systémy pro odsávání elektrochirurgického kouře

48

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství

52

Ultrazvukový aspirátor CUSA 200 a příslušenství

59

Argonová elektrochirurgie

62

Systém Cool-tip pro radiofrekvenční ablaci tkáně a příslušenství

65

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ligasure Vessel Sealing - generátor a příslušenství (všechny nástroje LigaSure jsou určeny pro uzavírání cév do průměru 7 mm)

GENERÁTOR LIGASURE

LigaSure-8 Valleylab

systém pro trvalé uzavírání cév, technologie Instant Response, dodáváno včetně nožního spínače pro režim Vessel Sealing, nožního spínače pro bipolární režimy Standard a Macro a adaptéru pro připojení bipolárních nástrojů

LIGASURE DVOJITÝ NOŽNÍ SPÍNAČ

LS0010 Valleylab

pouze ke generátoru Ligasure-8

KONTEJNER STERILIZAČNÍ PRO NÁSTROJE LIGASURE

LS0200 Valleylab

pro nástroje Ligasure k vícenásobnému použití;

LIGASURE NOŽNÍ SPÍNAČ

LS0300 Valleylab

pouze ke generátoru Ligasure; včetně kabelu 4.6 m;

NÁSTROJ LIGASURE LAPAROSKOPICKÝ 5MM, DÉLKA 32 CM průměr 5 mm; délka 32 cm; rotace čelistí : neomezená; zahnutí čelistí Maryland 15°; šířka spoje 2-4 mm; délka elektrody 18 mm; hladký povrch elektrody; Kód PZT v číselníku VZP: 59616;

LS1000 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

3


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ligasure Vessel Sealing - generátor a příslušenství (všechny nástroje LigaSure jsou určeny pro uzavírání cév do průměru 7 mm)

NÁSTROJ LIGASURE ATLAS LAPAROSKOPICKÝ 10 MM výsuvné ostří, laparoskopický nástroj pro trvalé uzavírání, spojování a oddělování cév a svazků tkáně do průměru 7 mm; rozsah koagulace okolní tkáně < 2 mm; tvar čelistí: rovný; šířka spoje: 6 mm (2 x 3 mm); délka elektrody: 22 mm; průměr 10 mm; délka 37 cm; rotace čelistí o 359 stupňů; povrchová úprava čelistí: hladký povrch s keramickými body;

NÁSTROJ LIGASURE PRECISE laterální tepelný rozptyl u izolovaných cév < 1mm; délka nástroje 16.5 cm; zahnutí čelistí 15°; šířka spoje 1 - 3 mm ; délka elektrod 20 mm; hladký povrch elektrod s keramickými body; včetně přívodní šňůry;

NÁSTROJ LIGASURE V LAPAROSKOPICKÝ 5 MM průměr pracovní části nástroje: 5 mm; délka pracovní části nástroje: 37 cm; rotace čelistí:179°; čelisti: rovné s výsuvným ostřím; tvar čelistí: Dolphin nose; šířka spoje: 4,6 mm (2x 2,3 mm); laterální teplotní rozptyl: 1,5 mm; délka elektrod: 18 mm; povrch elektrod: hladký s keramickými body; aktivace nástroje: ruční nebo nožním spínačem; pracovní režimy: disekce, trvalé uzavírání cév do 7 mm, atraumatické uchopování, protínání

NÁSTROJ LIGASURE TITANOVÝ STD

LS1100 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

LS1200 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

LS1500 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

LS2070 Valleylab

délka nástroje: 18 cm; zalomení čelistí: 30°;

ELEKTRODA PŘIPÍNACÍ LIGASURE K NÁSTROJI STD včetně přívodní šňůry; šířka spoje: 2,5-5 mm; délka elektrod: 25 mm; povrch elektrod: hladký; kód číselníku VZP:59617

4

LS2071 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 12 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ligasure Vessel Sealing - generátor a příslušenství (všechny nástroje LigaSure jsou určeny pro uzavírání cév do průměru 7 mm)

NÁSTROJ LIGASURE TITANOVÝ AXS

LS2110 Valleylab

délka nástroje: 26,67 cm; zalomení čelistí: 60°;

ELEKTRODA PŘIPÍNACÍ LIGASURE K NÁSTROJI AXS včetně přívodní šňůry; šířka spoje: 3-4 mm; délka elektrod: 23 mm; povrch elektrod: vroubkovaná mřížka; kód číselníku VZP: 59617

NÁSTROJ LIGASURE TITANOVÝ MAX

LS2111 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 12 ks jednorázový materiál

LS3090 Valleylab

délka nástroje: 23 cm; zalomení čelistí: 30°;

ELEKTRODA PŘIPÍNACÍ LIGASURE K NÁSTROJI MAX včetně přívodní šňůry, šířka spoje: 3,5 mm; délka elektrod: 25 mm; povrch elektrod: vroubkovaná mřížka kód číselníku VZP: 59617

NÁSTROJ LIGASURE TITANOVÝ XTD

LS3091 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 12 ks jednorázový materiál

LS3110 Valleylab

délka nástroje:28 cm; zalomení čelistí: 30°;

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

5


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ligasure Vessel Sealing - generátor a příslušenství (všechny nástroje LigaSure jsou určeny pro uzavírání cév do průměru 7 mm)

ELEKTRODA PŘIPÍNACÍ LIGASURE K NÁSTROJI XTD včetně přívodní šňůry; šířka spoje: 2,5-5 mm; délka elektrod: 28 mm; povrch elektrod: vroubkovaná mřížka kód číselníku VZP: 59617

6

LS3111 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 12 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Chirurgické přístroje pro elektrotomii a elektrokoagulaci GENERÁTOR FORCE FX-8C, 300 W

FORCEFX-8C Valleylab

technologie Instant Response a Smart Generator, adaptivní REM systém, izolovaný výstup, zpětnovazební systém snímá parametry cílové tkáně a v reálném čase upravuje výstupní výkon tak aby nedocházelo k nadměrnému laterálnímu poškození vitální tkáně a aby byl zajištěn stejný klinický účinek u u tkání s různou el. impedancí při aplikaci minimálního nutného výkonu, minimimalizace kapacitního svodu u laparoskopických výkonů (režim low cut)

GENERÁTOR FORCE FX-8CA, 300 W

FORCEFX-8CA Valleylab

s funkcí Auto-Bipolar pro samočinné spouštění a vypnutí bipolárního výstupu podle nastavených prahových hodnot (časových nebo impedančních) technologie Instant Response a Smart Generator, adaptivní REM systém, izolovaný výstup, zpětnovazební systém snímá parametry cílové tkáně a v reálném čase upravuje výstupní výkon tak aby nedocházelo k nadměrnému laterálnímu poškození vitální tkáně a aby byl zajištěn stejný klinický účinek u u tkání s různou el. impedancí při aplikaci minimálního nutného výkonu, minimimalizace kapacitního svodu u laparoskopických výkonů (režim low cut)

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

7


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Nožní spínače MONOPOLÁRNÍ DVOUPEDÁLOVÝ NOŽNÍ SPÍNAČ BERNSTEIN

E6008-B Valleylab

ke generátorům Force a Surgistat s kabelem 4,6 m

BIPOLÁRNÍ JEDNOPEDÁLOVÝ NOŽNÍ SPÍNAČ

E6009-B

ke generátorům řady Force, vodotěsný, s kabelem 4,6 m

8

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Rukojeti aktivních elektrod s dlouhou životností Pro všechny aktivní elektrody s násadkou o průměru 2,4 mm

E2003

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY JEDNODUCHÁ

Valleylab

včetně přívodní šňůry, pro připojení k adaptéru E0017

E2100

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, VČ. KABELU 4,6 M včetně odnímatelné čepelové ocelové aktivní elektrody, kolébkový spínač, konektor Valleylab, minimální životnost 50 sterilizačních cyklů při sterilizaci v autoklávu v teplotě 138° C a 20 min. expozici nebo 100% EtO sterilizaci

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, VČ. KABELU 4,6 M včetně odnímatelné čepelové ocelové aktivní elektrody, kolébkový spínač, konektor ERBE, minimální životnost 50 sterilizačních cyklů při sterilizaci v autoklávu v teplotě 138° C a 20 min. expozici nebo 100% EtO sterilizaci

Valleylab minimální objednací množství: 10 ks

E2100E Valleylab minimální objednací množství: 10 ks

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

9


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové rukojeti aktivních elektrod Pro všechny aktivní elektrody s násadkou o průměru 2,4 mm

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY JEDNODUCHÁ, VČ. KABELU 3 M bez tlačítek, s odnímatelnou potahovanou nožovou elektrodou EDGE

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, VČ. KABELU 3M s koléb. spínačem, s odním. nožovou elektr. EDGE, zámek, pouzdro

E2250H Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2350H Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2400

POUZDRO STERILNÍ pro elektrochirurgické příslušenství

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2401

PÁSKA ČISTÍCÍ LECTROBRASIVE

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 100 ks jednorázový materiál

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, 2 TLAČÍTKA, VČ. KABELU 3 M úprava pro odsávání kouře, vč. elektrody EDGE, zámek, pouzdro

10

E2450H Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové rukojeti aktivních elektrod Pro všechny aktivní elektrody s násadkou o průměru 2,4 mm

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY JEDNODUCHÁ, VČ. KABELU 3 M bez tlačítek, s odnímatelnou nožovou elektrodou z nerez oceli

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, VČ. KABELU 3M s koléb. spínačem, s odním. nožovou elektr. EDGE, zámek, pouzdro

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, VČ. KABELU 4,6 M s koléb. spínačem, s odním. nož elektr. nerez ocel, pouzdro

RUKOJEŤ AKTIVNÍ ELEKTRODY JEDNORÁZOVÁ

E2504 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2515 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2515H-DB Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2515-NSB Valleylab minimální objednací množství: 50 ks

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, 2 TLAČÍTKA, VČ. KABELU 3 M s odním. jehlovou elektrodou, nerez ocel, zámek,pouzdro

E2516H-DA Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

11


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové rukojeti aktivních elektrod Pro všechny aktivní elektrody s násadkou o průměru 2,4 mm

RUKOJEŤ AKT. ELEKTRODY, 2 TLAČÍTKA, VČ. KABELU 3 M s odním. nož. elektrodou, nerez ocel, zámek,pouzdro

RUKOJEŤ AKTIVNÍ ELEKTRODY včetně kabelu 4,6 m, dvoutlačítková s odnímatelnou aktivní elektrodou, nerez ocel, zámek, 3-kolík konektor Valleylab

RUKOJEŤ AKTIVNÍ ELEKTRODY včetně kabelu 4,6 m, dvoutlačítková s odnímatelnou aktivní elektrodou, nerez ocel, zámek, konektor ERBE

12

E2516vl Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

VL2600DB Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

VL2600E Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody průměr násadky 2,4 mm

E1100

DRŽÁK MIKROCHIRURGICKÉ JEHLY

Valleylab k jehlám E1101 a E1104

E1101

MIKROCHIRURGICKÁ JEHLA, 30,5 MM

Valleylab jednorázová

ELEKTRODA KULIČKOVÁ JEDNORÁZOVÁ PRŮMĚR 5MM násadka 2,4 mm

minimální objednací množství: 10 ks

E1550 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 150 ks jednorázový materiál

E1551-6

ELEKTRODA PRODLOUŽENÁ NOŽOVÁ 16,51CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA NOŽOVÁ, DÉLKA 6,2 CM, AKTIVNÍ ČÁST 2,8 C bez zámku, násadka 2,4 mm

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1551G Valleylab sterilní minimální objednací množství: 150 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

13


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody průměr násadky 2,4 mm

ELEKTRODA NOŽOVÁ, DÉLKA 6,2 CM, AKTIVNÍ ČÁST 2,8CM s šestihranným zámkem, násadka 2,4 mm

ELELKTRODA JEHLOVÁ, DÉLKA 7,2 CM, AKTIVNÍ ČÁST 2,8 násadka 2,4 mm

E1551X Valleylab sterilní minimální objednací množství: 150 ks jednorázový materiál

E1552 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 150 ks jednorázový materiál

E1552-6

ELEKTRODA JEHLOVÁ PRODLOUŽENÁ, 16,51CM/2,8 CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ SMYČKA 10X10 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ SMYČKA 15X12 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

14

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1559 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1560 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody průměr násadky 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ SMYČKA 20 X12 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ SMYČKA 20 X15 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ KULIČKA 3 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ KULIČKA 5 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ ČTYŘÚHELNÍK 5X5 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

E1561 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1562 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1563 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1564 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1565 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

15


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody průměr násadky 2,4 mm

ELEKTRODA LLETZ ČTYŘÚHELNÍK 10X8 MM, 13 CM násadka 2,4 mm

16

E1567 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody EDGE průměr násadky 2,4 mm

E1450-4

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 10,16 cm, aktivní část 2,54 cm

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1450-6

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ prodloužená, délka 16,5cm

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 7,62 cm, aktivní část 28 mm

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 6,35 cm, aktivní část 28 mm, k rukojetím Valleylab s šestihranným zámkem

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 7,62 cm, aktivní část 28 mm

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1450G Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1450X Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1452 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

17


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody EDGE průměr násadky 2,4 mm

E1452-4

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 10,16 cm, aktivní část 28 mm

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1452-6

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 16,51 cm, aktivní část 25,4 mm

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 7 cm, aktivní část 5,1 mm, izolovaná

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 10,16 cm, aktivní část 5,1 mm, izolovaná

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1455 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1455-4 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1455-6

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 16,51 cm, aktivní část 5,1 mm, izolovaná

18

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody EDGE průměr násadky 2,4 mm

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ s bezpečnostním límcem, izolovaná

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ s bezpečnostním límcem, izolovaná, 10,16 cm

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 7,2 cm, aktivní část 5,1 mm, izolovaná

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 10,16 cm, aktivní část 5,1 mm, izolovaná

E1455B Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E1455B-4 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E1465 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1465-4 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E1465-6

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 16,51 cm, aktivní část 5,1 mm, izolovaná

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

19


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové aktivní elektrody EDGE průměr násadky 2,4 mm

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ s bezpečnostním límcem

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ JEHLOVÁ délka 10,16 cm, s bezpečnostním límcem

ELEKTRODA EDGE POTAHOVANÁ NOŽOVÁ délka 6,99 cm, aktivní část 2,8 cm, k systému pro odsávání kouře ACCUVAC

20

E1465B Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E1465B-4 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E1475X Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Aktivní elektrody s dlouhou životností ELEKTRODA KULIČKOVÁ, PRŮMĚR 3MM, NÁSADKA 2,4 MM

E1000 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

ELEKTRODA NOŽOVÁ LEŠTĚNÁ, NÁSADKA 2,4 MM

E1001 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

ELEKTRODA KULIČKOVÁ, PRŮMĚR 5,5 MM, NÁSADKA 2,4 MM

E1002 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

ELEKTRODA JEHLOVÁ, DÉLKA AKT. ČÁSTI 25 MM,

E1003 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

ELEKTRODA KULIČKOVÁ ZAHNUTÁ, PRŮMĚR 2,3 MM

E1004 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

ELEKTRODA, WOLFRAMOVÁ SMYČKA, PRŮMĚR 9,5 MM

E1005 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

21


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Aktivní elektrody s dlouhou životností ELEKTRODA KONIZAČNÍ, NÁSADKA 2,4 MM

E1011 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

ELEKTRODA NOŽOVÁ, SE ZÁMKEM, NÁSADKA 2,4 MM sterilizovatelná v autoklávu

22

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

E1020 Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Aktivní elektrody pro artroskopii průměr násadky 2,4 mm, celková délka elektrody: 21,6 cm, délka aktivní části: 0,19 cm

E1510

ELEKTRODA ARTROSKOPICKÁ HÁČKOVÁ, IZOLOVANÁ zalomená do pravého úhlu

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1511

ELEKTRODA ARTROSKOPICKÁ HÁČKOVÁ, IZOLOVANÁ zalomená do úhlu 45 stupňů

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1512

ELEKTRODA ARTROSKOPICKÁ HÁČKOVÁ, IZOLOVANÁ

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

ELEKTRODA ARTROSKOPICKÁ HÁČKOVÁ, NEIZOLOVANÁ

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E1513

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

23


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Extenze aktivních elektrod EXTENZE ELEKTRODY PŘÍMÁ, DÉLKA 8,25 CM

E1502 Valleylab

sterilizovatelná v autoklávu

E1504 Valleylab

EXTENZE ELEKTRODY PŘÍMÁ, DÉLKA 28 CM sterilizovatelná v autoklávu

24

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové neutrální elektrody ADAPTER PRO PŘIPOJENÍ E7506

E0504-16 Valleylab

ke generátorům SELECT, MARTIN a ELMED

ADAPTER PRO PŘIPOJENÍ DVOU NEUTRÁLNÍCH ELEKTROD

E0507-B Valleylab

nebo bočníkové šňůry, pro generátory se systémem REM

E0560

KABEL SE SVORKOU K PŘIPOJENÍ ELEKTRODY E7509

Valleylab

s konektorem Valleylab, pro opakované použití

KABEL SE SVORKOU K PŘIPOJENÍ ELEKTRODY E7509

E0560E Valleylab

s konektorem ERBE, pro opakované použití

KABEL SE SVORKOU K PŘIPOJENÍ ELEKTRODY E7509 s konektorem Valleylab, pro opakované použití

E0560-NSB Valleylab minimální objednací množství: 10 ks

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

25


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové neutrální elektrody E7506

ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ POLYHESIVE VČETNĚ KABELU 2,7 M jednorázová; hydrogel na bázi vody snižující přechodový odpor pokožky; akrylická přilnavá hmota na okrajích proti zatečení tekutiny mezi elektrodu a pacienta; hypoalergenní; celkový rozměr: 18,3 x 11,4 cm; vodivá plocha 137 čtverečních cm; šířka okraje 1,11 cm

Valleylab minimální objednací množství: 50 ks

E7507

ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ REM POLYHESIVE II dělená, včetně kabelu 2,7 m; k adaptivnímu systému Valleylab REM ; jednorázová; hydrogel na bázi vody snižující přechodový odpor pokožky; akrylická přilnavá hmota na okrajích proti zatečení tekutiny mezi elektrodu a pacienta; hypoalergenní; celkový rozměr: 18,3 x 11,4 cm; vodivá plocha 137 čtverečních cm; šířka okraje 1,11 cm

ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ REM POLYHESIVE II dělená, včetně kabelu 4,6 m; k adaptivnímu systému Valleylab REM ; jednorázová; hydrogel na bázi vody snižující přechodový odpor pokožky; akrylická přilnavá hmota na okrajích proti zatečení tekutiny mezi elektrodu a pacienta; hypoalergenní; celkový rozměr: 18,3 x 11,4 cm; vodivá plocha 137 čtverečních cm; šířka okraje 1,11 cm

ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ REM POLYHESIVE II PRO DOSPĚLÉ dělená; jednorázová; bez kabelu; hydrogel na bázi vody snižující přechodový odpor pokožky; akrylická přilnavá hmota na okrajích proti zatečení tekutiny mezi elektrodu a pacienta; hypoalergenní; celkový rozměr: 18,3 x 11,4 cm; vodivá plocha 137 cm čtverečních; šířka okraje 1,11 cm

ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ REM POLYHESIVE II DĚTSKÁ dělená, včetně kabelu 2,7 m, pro pacienty < 15 kg

26

Valleylab minimální objednací množství: 50 ks

E7507-DB Valleylab minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E7509-B Valleylab minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E7510-25 Valleylab minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové neutrální elektrody ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ REM POLYHESIVE II DĚTSKÁ dělená, včetně kabelu 4,6 m , pro pacienty < 15 kg

E7510-25DB Valleylab minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E7512

ELEKTRODA NEUTRÁLNÍ REM POLYHESIVE II dělená, novorozenecká, včetně kabelu 2,7 m, pro pacienty 0,5-3,0 kg

UNIVERZÁLNÍ NEUTRÁLNÍ ELEKTRODA TYSURE 10 sáčků po 5 ks

Valleylab minimální objednací množství: 12 ks

HRA5 Tyco-Healthcare minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

27


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Laparoskopické nástroje E2506-10FR

NÁSTROJ PRO ODSÁVÁNÍ A KOAGULACI, JEDNORÁZOVÝ s aktivací nožním spínačem,41 cm, 10 fr

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2580-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ NOŽOVÁ 28 CM K ARGONPLUS jednorázová

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2581-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ PLOCHÝ LHÁČEK 28 CM k argonplus

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2582-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ JEHLOVÁ 28 CM K ARGONPLUS jednorázová

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2583-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ JEHLOVÁ OTUPENÁ 28 CM k argonplus

28

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Laparoskopické nástroje E2610-16

NÁSTROJ PRO ODSÁVÁNÍ A KOAGULACI, JEDNORÁZOVÝ s aktivací nožním spínačem,41 cm, 10 fr

RUKOJEŤ LAPAROSKOPICKÝCH ELEKTROD OPTI4 s ovládacími tlačítky pro proplach a odsávání s kabelem 3 m

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ PLOCHÁ ZAHNUTÁ, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ, J HÁČEK, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ, L HÁČEK, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, kanyla min. 5 mm

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2750 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2771-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2772-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2773-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

29


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Laparoskopické nástroje ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ, PLOCHÝ L HÁČEK, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ PLOCHÁ , 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ PLOCHÁ ZAHNUTÁ , 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAP. PLOCHÁ ZAHNUTÁ ZATAHOVACÍ, 28 CM jednorázová, aspirační otvory, k OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ, J HÁČEK, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

30

E2774-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2780-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2781-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2781R-28ASP Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2782-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Laparoskopické nástroje ELEKTRODA LAP. J HÁČEK ZATAHOVACÍ, 28 CM jednorázová, aspirační otvory, k OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ, L HÁČEK, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAP. L HÁČEK, ZATAHOVACÍ 28 CM jednorázová, aspirační otvory, k OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAP. L HÁČEK, ZATAHOVACÍ 36 CM jednorázová, aspirační otvory, k OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ, PLOCHÝ L HÁČEK, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

E2782R-28ASP Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2783-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2783R-28ASP Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2783R-36ASP Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2784-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

31


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Laparoskopické nástroje ELEKTRODA LAP. PLOCHÝ L HÁČEK, ZATAHOVACÍ 28 CM jednorázová, aspirační otvory, k OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

ELEKTRODA LAPAROSKOPICKÁ CYLINDRICKÁ, 28 CM jednorázová, k rukojeti OPTI4, s irigací a odsáváním, kanyla min. 5 mm

32

E2784R-28ASP Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2786-28 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Jednorázové monopolární nástroje NÁSTROJ PRO ODSÁVÁNÍ A KOAGULACI, JEDNORÁZOVÝ s aktivací nožním spínačem,15 cm, 10 fr

NÁSTROJ PRO ODSÁVÁNÍ A KOAGULACI, JEDNORÁZOVÝ s aktivací nožním spínačem,15 cm, 8 fr

E2505-10FR Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E2608-6 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

33


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ , 1.1MM HROT

700760 Valleylab

délka nástroje 16,5 cm, aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ NEUROCHIRURGICKÁ BAJONETOVÁ

700764 Valleylab

hrot 1,1 mm, délka nástroje 20 cm, aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ NEUROCHIRURGICKÁ BAJONETOVÁ

700768 Valleylab

hrot 1,1 mm, délka nástroje 23 cm, aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ NEUROCHIRURGICKÁ BAJONETOVÁ

700770 Valleylab

hrot 1,1 mm, délka nástroje 25 cm, aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ

E4051-CT Valleylab

Scoville-Greenwood. 197 mm, špička 1,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0018

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ CUSHING

E4052-CT

152 mm, špička 0,7 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

34

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety E4053

PINZETA BIPOLÁRNÍ CUSHING

Valleylab 178 mm, špička 1,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ CUSHING

E4053-CT Valleylab

178 mm, špička 1,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ CUSHING

E4054-CT Valleylab

191 mm, špička 2,0 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ KLENOTNICKÁ

E4055-CT Valleylab

102 mm, špička 0,4 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ JEMNÁ GERALD

E4057-CT Valleylab

191 mm, špička 0,7 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ JEMNÁ CUSHING

E4058-CT Valleylab

191 mm, špička 0,7 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

35


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ JEMNÁ HARDY

E4059-CT Valleylab

210 mm, špička 0,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ JEMNÁ SEMKIN

E4060-CT Valleylab

133 mm, špička 0,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ JEMNÁ

E4061-CT Valleylab

89 mm, špička 0,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ JEMNÁ ZALOMENÁ

E4062-CT Valleylab

89 mm, špička 0,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ TITANOVÁ, BAJONET

E4071-CT Valleylab

222 mm, špička 1,5 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

PINZETA BIPOLÁRNÍ POTAHOVANÁ TITANOVÁ, BAJONET

E4073-CT

244 mm, špička 1,0 mm, nutný kabel E0019 nebo E0509

36

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety E4080

PINZETA BIPOLÁRNÍ, RUČNÍ AKTIVACE

Valleylab bajonet, scoville-greenwood. 196 mm, špička 1,5 mm, nutný kabel E0018

E4081

PINZETA BIPOLÁRNÍ, RUČNÍ AKTIVACE

Valleylab semkin, 133 mm, špička 0,5 mm, nutný kabel E0018

E4084

PINZETA BIPOLÁRNÍ, RUČNÍ AKTIVACE

Valleylab gerald, 178 mm, špička 0,7 mm, nutný kabel E0018

E4085

PINZETA BIPOLÁRNÍ, RUČNÍ AKTIVACE

Valleylab gerald, 178 mm, špička 0,7 mm, nutný kabel E0018

PINZETA BIPOLÁRNÍ ROVNÁ OSTRÁ 16.5 CM

E700150 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 1MM HROT 16.5 CM

E700151 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

37


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ, JEMNÝ HROT, 16.5 CM

E700155 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ ZALOMENÁ, 1MM HROT 16.5CM

E700157 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ, HROT 0,7MM 16.5 CM

E700158 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ 1MM, HROT 16.5 CM

E700167 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ ROVNÁ OSTRÁ 19.5 CM

E700170 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ ROVNÁ HROT 19.5 CM

E700171

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

38

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ ZALOMENÁ 1MM HROT, 19.5 CM

E700175 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ ZALOMENÁ 2MM HROT, 19.5 CM

E700176 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ, 1MM HROT, 19 CM

E700181 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ 1MM HROT 19 CM

E700184 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ HROT 19 CM X1

E700185 Valleylab

opačně zalomená, aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ 0,7MM HROT 22,5 CM

E700191 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

39


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ 1,2MM HROT 22,5 CM

E700192 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 1,2 MM HROT 22.5 CM

E700195 Valleylab

opačné zalomení hrotu, aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 1MM HROT 14.5 CM

E700204 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 1MM HROT 18.5 CM

E700206 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 1MM HROT 19 CM

E700209 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 1MM HROT 22 CM

E700212 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

40

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ 2MM HROT 14 ,5 CM

E700214 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2MM HROT 16,5 CM

E700216 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2MM HROT 19 CM

E700219 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2MM HROT 22 CM

E700222 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ ROVNÁ OSTRÁ 11 CM

E700240 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ ROVNÁ TUPÁ 11 CM

E700241 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

41


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ, ZALOMENÁ TUPÁ 11 CM

E700243 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ SHORT ZALOMENÁ OSTRÁ 11 CM

E700244 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ LONG ZALOMENÁ OSTRÁ 11 CM

E700245 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ LONG ZALOMENÁ TUPÁ 11 CM

E700246 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 0,7MM HROT, 19 CM

E700284 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ BAJONETOVÁ 1,2MM, 24 CM

E700292

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

42

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ ROVNÁ 1,5MM HROT 11 CM

E700331 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2,5MM HROT 16 5 CM

E700346 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2,5MM HROT 19 CM

E700349 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2,5MM HROT, 22 CM

E700352 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2,5MM HROT 25CM

E700355 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

PINZETA BIPOLÁRNÍ 2,5MM HROT 30CM

E700357 Valleylab

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

43


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární pinzety PINZETA BIPOLÁRNÍ ZALOMENÁ 2,5MM HROT 19CM

E700376

aktivace nožním spínačem,, připojení ke generátoru pomocí šňůr E360150 a E360150L

44

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Monopolární pinzety, koagulační ŚŇŮRA PRO PŘIPOJENÍ MONOPOLÁRNÍCH PINZET VALLEYLAB

360187 Valleylab

délka 3,5m, 8 mm jack

PINZETA MONOPOLÁRNÍ, ADSON 14,5 CM, HROT 1MM

713050

PINZETA MONOPOLÁRNÍ, 18 CM, HROT 2MM

713056

PINZETA MONOPOLÁRNÍ, 21 CM, HROT 2MM

713058

PINZETA MONOPOLÁRNÍ, 24 CM, HROT 2MM

713060

Valleylab

Valleylab

Valleylab

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab

45


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární a monopolární kabely ŚŇŮRA PRO PŘIPOJENÍ MONOPOLÁRNÍCH PINZET VALLEYLAB

360187 Valleylab

délka 3,5m, 8 mm jack

ŠŇŮRA PRO PŘIPOJENÍ BIPOLÁRNÍCH NÁSTROJŮ WOLF

DQW2201

KABEL K PŘIPOJENÍ RESEKTOSKOPU ACMI, DÉLKA 3M

E0004

KABEL BIPOLÁRNÍ, DÉLKA 3 M

Valleylab

Valleylab

E0018 Valleylab

pro připojení bipolárních nástrojů s ruční aktivací

KABEL BIPOLÁRNÍ, DÉLKA 3,6 M

E0019 Valleylab

pro připojení bipolárních nástrojů s aktivací nožním spínačem, pro opak. použití

46

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární a monopolární kabely E0503

KABEL MONOPOLÁRNÍ pro připojení nástrojů ACMI

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E0509

KABEL BIPOLÁRNÍ, 3,6 M pro připojení nástrojů s dvoupinovým konektorem

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E0510

KABEL MONOPOLÁRNÍ, 3 M pro připojení nástrojů s kolíkovým konektorem 4 mm

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E0512

KABEL BIPOLÁRNÍ, 3,6 M pro připojení bipolárních nástrojů s ruční aktivací

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

KABEL MONOPOLÁRNÍ, 3 M

E2999 Valleylab

pro připojení nástrojů s kolíkovým konektorem 4 mm, opakovaně použitelný

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

47


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Bipolární a monopolární kabely ŠŇŮRA PRO PŘIPOJENÍ BIPOLÁRNÍCH NÁSTROJŮ

E360150 Valleylab

ke generátorům Valleylab, délka 4,5 m, krátký konektor, na straně generátoru nerozebiratelná dvoukolíková, plochá vidlice, na straně nástroje konektor s dutinkou

ŠŇŮRA PRO PŘIPOJENÍ BIPOLÁRNÍCH NÁSTROJŮ

E360150L Valleylab

ke generátorům Valleylab, délka 4,5 m, dlouhý konektor, na straně generátoru nerozebiratelná dvoukolíková, plochá vidlice, na straně nástroje konektor s dutinkou

E4300

KABEL BIPOLÁRNÍ 3,6 M, K NEUROCHIR. PINZETÁM

Valleylab

k opakovanému použití

KABEL BIPOLÁRNÍ 3,6 M, K NEUROCHIR. PINZETÁM jednorázový

48

E4400 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Adaptéry a redukce E0017

ADAPTER UNIVERZÁLNÍ

Valleylab pro připojení monopolárních nástrojů pomocí kabelu s konektorem do 6 mm

ADAPTER PRO PŘIPOJENÍ E7506

E0504-16 Valleylab

ke generátorům SELECT, MARTIN a ELMED

ADAPTER PRO PŘIPOJENÍ E7506

E0504-2 Valleylab

ke generátorům Bovie CSV, URO, 400, 400B, 400SR

ADAPTER PRO PŘIPOJENÍ DVOU NEUTRÁLNÍCH ELEKTROD

E0507-B Valleylab

nebo bočníkové šňůry, pro generátory se systémem REM

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

49


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Systémy pro odsávání elektrochirurgického kouře E2515 S ELEKTRODOU EDGE VČETNĚ ŠŇŮRY 3 M s úpravou pro odsávání kouře a s ochranným pouzdrem

RUKOJEŤ 2516 S ÚPRAVOU PRO ODSÁVÁNÍ KOUŘE 2 tlačítka,vč. kabelu 3 m, odnímatelná nožová elektroda EDGE,zámek, pouzdro

ADAPTÉR PRO ODSÁVÁNÍ ELEKTROCHIRURGICKÉHO KOUŘE slučitelný s držáky akt. elektrod Valleylab

NÁSTAVEC ACCUVAC K ODSÁVÁNÍ KOUŘE slučitelný s prodlouženými 16,51 cm elektrodami Valleylab

E2350HS Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E2450HS Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E3590 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

E3595 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

SENZOR VF PROUDU RAPIDVAC

E3600 Valleylab

pro synchronizaci systému OPTIMUMM s libovolným elektrochirurgickým generátorem

50

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Systémy pro odsávání elektrochirurgického kouře E3605

KABEL INTERLINK

Valleylab pro synchronizaci systému OPTIMUMM s generátory FORCE FX a EZ

E3615

SPÍNAČ NOŽNÍ K ODSÁVAČI OPTIMUMM

Valleylab kabel 4,6 m

E3620

DRŽÁK NÁDOBY K ODSÁVAČI OPTIMUMM

Valleylab

E3625

FILTR ULPA K ODSÁVAČI OPTIMUMM

Valleylab minimální objednací množství: 3 ks

E3630

FILTR K ODSÁVAČI OPTIMUMM, JEDNORÁZOVÝ

Valleylab minimální objednací množství: 25 ks

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

51


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Systémy pro odsávání elektrochirurgického kouře E3635

HADICE 2,2 CM X 3 M, STERILNÍ

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 12 ks jednorázový materiál

E3645

HADICE 1 CM X 3 M, STERILNÍ

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

TUBUS S PĚNOVÝM FILTERM 2,2 CM, STERILNÍ

E3650 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 5 ks jednorázový materiál

E3655

REDUKCE 2,2 CM / 1 CM, NESTERILNÍ

Valleylab minimální objednací množství: 25 ks

E3660

ADAPTÉR K FILTRU E3630 3,4 X 1 CM

Valleylab minimální objednací množství: 25 ks

52

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Systémy pro odsávání elektrochirurgického kouře E3665

ADAPTÉR K FILTRU E3630 3,4 X 2,2 CM

Valleylab minimální objednací množství: 25 ks

E3670

REDUKCE 2,2 CM / 1 CM, NESTERILNÍ

Valleylab pro použití s jiným odsávači

minimální objednací množství: 25 ks

E3680

SADA K ODSÁVAČI OPTIMUMM

Valleylab nádoba, víko, hadice, nutný držák E3620

ODSÁVAČ KOUŘE OPTIMUMM

minimální objednací množství: 3 ks

OPTIMUMM-8 Valleylab

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

53


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství C0005

FILTR KONTAMINAČNÍ PRO CUSA EXCEL

Valleylab minimální objednací množství: 2 ks

NÁSTROJ 23KHZ ROVNÝ PRO CUSA EXCEL

C2600 Valleylab

sterilizovatelný v autoklávu

NÁSTROJ 23KHZ ZAHNUTÝ PRO CUSA EXCEL

C2601 Valleylab

sterilizovatelný v autoklávu

NÁSTROJ 36 KHZ ROVNÝ PRO CUSA EXCEL

C2602 Valleylab

sterilizovatelný v autoklávu

KONTEJNER STERILIZAČNÍ

C2623 Valleylab

pro 23 khz rovný a zahnutý nástroj CUSA EXcel

54

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství C2636

KONTEJNER STERILIZAČNÍ

Valleylab pro 36 khz rovný nástroj CUSA Excel

SADA HADIC STERILNÍ PRO 23 KHZ NÁSTROJE CUSA EXCEL

SADA HADIC STERILNÍ PRO 36 KHZ NÁSTROJE CUSA EXCEL

TIP MICRO 23 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP STANDARDNÍ 23 KHZ

C3600 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

C3601 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

C4600S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4601ELT Valleylab

s vyšší životností se 6 silikonovými nástavci a 6 sadami o-kroužků

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

55


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství TIP STANDARDNÍ 23 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP STANDARDNÍ PRODLOUŽENÝ ROVNÝ 23 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP STANDARDNÍ PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 23 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

C4601S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4602S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4603S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4604ELT Valleylab

TIP LAPAROSKOPICKÝ 23 KHZ s vyšší životností se 6 silikonovými nástavci a 6 sadami o-kroužků

TIP MACRO 23 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

56

C4605S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství TIP JEMNÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP JEMNÝ PRODLOUŽENÝ ROVNÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP JEMNÝ PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 36 KHZ

C4606S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4607S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4608ELT Valleylab

s vyšší životností se 6 silikonovými nástavci a 6 sadami o-kroužků

TIP JEMNÝ PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP MICRO 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

C4608S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4609S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

57


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství TIP MICRO PRODLUŽENÝ ROVNÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP MICRO PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 36 KHZ

C4610S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4611ELT Valleylab

s vyšší životností se 6 silikonovými nástavci a 6 sadami o-kroužků

TIP MICRO PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP STANDARD 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

TIP STANDARD PRODLOUŽENÝ ROVNÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

58

C4611S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4612S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C4613S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství TIP STANDARD PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 36 KHZ

C4614ELT Valleylab

s vyšší životností se 6 silikonovými nástavci a 6 sadami o-kroužků

TIP STANDARD PRODLOUŽENÝ ZAHNUTÝ 36 KHZ se silikonovým nástavcem a o-kroužky

C4614S Valleylab sterilní minimální objednací množství: 4 ks jednorázový materiál

C5600

KIT MONTÁŽNÍ PRO NÁSTROJE CUSA EXCEL

KLÍČ MOMENTOVÝ PRO UTAŽENÍ 23 KHZ TIPU

KLÍČ MOMENTOVÝ PRO UTAŽENÍ 36 KHZ TIPU

Valleylab

C5601 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

C5602 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

59


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA Excel a příslušenství C5623

UPÍNÁK PRO SESTAVENÍ 23 KHZ NÁSTROJE

Valleylab

UPÍNÁK PRO SESTAVENÍ 36 KHZ NÁSTROJE

Valleylab

NÁSADEC KUŽELOVÝ CEM K 23 KHZ NÁSTROJI se 2 silikonovými kryty spínačů

NÁSADEC KUŽELOVÝ CEM K 36 KHZ NÁSTROJI se 2 silikonovými kryty spínačů

ASPIRÁTOR ULTRAZVUKOVÝ CHIRURGICKÝ CUSA EXCEL

C5636

C6623 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

C6636 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 6 ks jednorázový materiál

CUSAEXCEL-8

systém pro irigaci, aspiraci a fragmentaci tkáně, pracovní kmitočty 23 kHz a 36 kHz, možnost připojení 3 druhů nástrojů s širokým výběrem titanových tipů, laparoskopický režim, režim Tissue Select, režim CEM pro souběžnou elektrokoagulaci, patentovaná preaspirační technologie pro zlepšení viditelnosti v oblasti cílové tkáně, barevné kódování příslušenství, kompaktní provedení, tichý chod, dodáváno včetně nádobky k chladícímu okruhu a kontaminačního filtru

60

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA 200 a příslušenství C2500

NÁSTROJ PFT K SYSTÉMU CUSA 200 ROVNÝ

Valleylab

sterilizovatelný v autoklávu

C2501

STERILIZAČNÍ KONTEJNER PRO ROVNÝ NÁSTROJ PFT

Valleylab

C2502

NÁSTROJ PFT K SYSTÉMU CUSA 200 ZALOMENÝ

Valleylab

sterilizovatelný v autoklávu

C3500

SADA KE CUSA 200

Valleylab se standardním tipem, sáčkem k sacímu kanistru, silik. nástavcem a o kroužky

minimální objednací množství: 6 ks

EXTENZE K PŘÍMÉMU NÁSTROJI PFT

C4201 Valleylab

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

61


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA 200 a příslušenství C4202

EXTENZE K ZAHNUTÉMU NÁSTROJI PFT

Valleylab

C4400

NÁSTAVEC K EXTENZÍM C4201 NEBO C4202

Valleylab minimální objednací množství: 12 ks

C5200

MONTÁŽNÍ KIT K SESTAVENÍ PFT NÁSTROJE

Valleylab

k ultrazvukovému aspirátoru cusa 200

FILTR KONTAMINAČNÍ PRO CUSA C/T

CV260413000 Valleylab minimální objednací množství: 2 ks

SÁČEK PRO ZACHYTÁVÁNÍ VZORKŮ KE CUSA 100/200

CV260438000 Valleylab minimální objednací množství: 12 ks

62

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Ultrazvukový aspirátor CUSA 200 a příslušenství STERILIZAČNÍ KONTEJNER KE CUSA 200

CV720556000 Valleylab

CV720621000 Valleylab

SADA, 1 X LAPAROSKOPICKÝ TIP A 6 SILIK. NÁSTAVCŮ

TIP MICRO S NÁSTAVCEM K NÁSTROJI PFT

CV720727000 Valleylab minimální objednací množství: 6 ks

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

63


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Argonová elektrochirurgie RUKOJEŤ ARGONPLUS PRO ARGONOVOU ELEKTROCHIRURGII včetně výsuvné aktivní elektrody a šňůry 3,6 m

HADICE PRO MONITOROVÁNÍ TLAKU V PERITONEU ke generátoru force argon

ELEKTRODA PRUŽNÁ K RUKOJETI ARGONPLUS, 7,6 CM jednorázová

ELEKTRODA PRUŽNÁ K RUKOJETI ARGONPLUS, 15 CM jednorázová

ELEKTRODA JEHLOVÁ K RUKOJETI ARGONPLUS, 2,5 CM jednorázová

64

E2520H Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2520PT Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2530-3 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2530-6 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2532 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Argonová elektrochirurgie ELEKTRODA JEHLOVÁ OTUPENÁ 2,5CM K ARGONPLUS jednorázová

E2533 Valleylab sterilní minimální objednací množství: 50 ks jednorázový materiál

E2580-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ NOŽOVÁ 28 CM K ARGONPLUS jednorázová

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2581-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ PLOCHÝ LHÁČEK 28 CM k argonplus

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2582-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ JEHLOVÁ 28 CM K ARGONPLUS jednorázová

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

E2583-28

ELEKTRODA ZATAHOVACÍ JEHLOVÁ OTUPENÁ 28 CM k argonplus

Valleylab sterilní minimální objednací množství: 10 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

65


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Argonová elektrochirurgie JEDNOTKA PRO ARGONOVOU CHIRURGII FORCEARGONII-8 Valleylab přenosná, včetně 1 ks redukčního ventilu

REGULÁTOR K NÁHRADNÍ TLAKOVÉ NÁDOBĚ

GR200A

k force argon II

66

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

Valleylab


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Systém Cool-tip pro radiofrekvenční ablaci tkáně a příslušenství ACT

SADA K SYSTÉMU COOL-TIP PRO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI sada obsahuje jehlovou elektrodu, 2 neutrální elektrody a vstupní a výstupní hadičku chladícího okruhu, jednoduché jehlové sondy jsou dodávány v 9 rozměrech:

Valleylab sterilní jednorázový materiál

ACT1020: délka 10 cm, aktivní část 2,0 cm ACT1030: délka 10 cm, aktivní část 3,0 cm ACT1507: délka 15 cm, aktivní část 0,7 cm ACT1510: délka 15 cm, aktivní část 1,0 cm ACT1520: délka 15 cm, aktivní část 2,0 cm ACT1530: délka 15 cm, aktivní část 3,0 cm ACT2020: délka 20 cm, aktivní část 2,0 cm ACT2030: délka 20 cm, aktivní část 3,0 cm ACT2530: délka 25 cm, aktivní část 3,0 cm

ACTC

SADA K SYSTÉMU COOL-TIP PRO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI sada obsahuje klastrovou elektrodu, 4 neutrální elektrody zavaděč klastrové sondy a vstupní a výstupní hadičku chladícího okruhu, klastrové sondy jsou dodávány ve 3 rozměrech:

Valleylab sterilní jednorázový materiál

ACT1025: délka 10 cm, aktivní část 2,5 cm ACT1525: délka 15 cm, aktivní část 2,5 cm ACT2525: délka 25 cm, aktivní část 2,5 cm

GENERÁTOR COOL-TIP

CTRF-220 Valleylab

systém pro radiofrekvenční ablaci větších objemů tkáně; vnitřní chlazení elektrod ; zpětnovazební řízení výstupního výkonu v reálném čase podle impedance a teploty tkáně; sada zahrnuje generátor, peristaltickou pumpu, šňůru pro připojení ablačních sond a šňůru pro připojení neutrálních elektrod

CTSW

PŘEPÍNAČ COOL-TIP RF SWITCHING CONTROLLER

Valleylab

pro připojení ke generátoru CTRF-220; umožňuje řízenou souběžnou RF ablaci pomocí 3 jehlových sond; dosažitelný objem koagulační nekrózy: 165 ccm (koule o průměru 6 cm) za 16 min ; k přepínači jsou dodávány šňůry k elektrodám a propojovací šňůra ke generátoru CTRF-220

ELEKTRODA COOL-TIP NEUTRÁLNÍ

DGP-HP Valleylab

k připojení k CTSW a CTRF

minimální objednací množství: 25 ks jednorázový materiál

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688

67


Nimotech s.r.o. , Katalog lékařské techniky

Platnost: od 07/2006

Systém Cool-tip pro radiofrekvenční ablaci tkáně a příslušenství PE-PM

PUMPA PERISTALTICKÁ

Valleylab k chladícímu okruhu ablačních sond Cool-tip

SWCT

SADA K SYSTÉMU COOL-TIP PRORADIOFREKVENČNÍ ABLACI

Valleylab sterilní

k přepínači CTSW sada obsahuje 2 nebo 3 jehlové elektrody, 4 neutrální elektrody a vstupní a výstupní hadičky chladícího okruhu, jehlové sondy jsou dodávány v 6 rozměrech:

jednorázový materiál

SWCT1530: délka 15 cm, aktivní část 3,0 cm, 2 jehlové elektrody SWCT15303: délka 15 cm, aktivní část 3,0 cm, 3 jehlové elektrody SWCT1540: délka 15 cm, aktivní část 4,0 cm, 3 jehlové elektrody SWCT2530: délka 25 cm, aktivní část 3,0 cm, 2 jehlové elektrody SWCT25303: délka 25 cm, aktivní část 3,0 cm, 3 jehlové elektrody SWCT2540: délka 25 cm, aktivní část 4,0 cm, 3 jehlové elektrody

68

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno , Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 Informace a objednávky na telefonních číslech 602 712 517, 602 511 979, 602 500 179 a 549 246 688


Nimotech s.r.o. ,Katalog lékařské techniky

Index Kat. číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

360187 700760 700764 700768 700770 713050 713056 713058 713060 ACT ACTC C0005 C2500 C2501 C2502 C2600 C2601 C2602 C2623 C2636 C3500 C3600 C3601 C4201 C4202 C4400 C4600S C4601ELT C4601S C4602S C4603S C4604ELT C4605S C4606S C4607S C4608ELT C4608S C4609S C4610S C4611ELT C4611S C4612S C4613S C4614ELT C4614S C5200 C5600 C5601 C5602 C5623 C5636 C6623 C6636 CTRF-220 CTSW CUSAEXCEL-8 CV260413000 CV260438000 CV720556000 CV720621000

Strana ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

43 32 32 32 32 43 43 43 43 65 65 52 59 59 59 52 52 52 52 53 59 53 53 59 60 60 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 60 57 57 57 58 58 58 58 65 65 58 60 60 61 61


Nimotech s.r.o. ,Katalog lékařské techniky

Index Kat. číslo 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

CV720727000 DGP-HP DQW2201 E0004 E0017 E0018 E0019 E0503 E0504-16 E0504-2 E0507-B E0509 E0510 E0512 E0560 E0560E E0560-NSB E1000 E1001 E1002 E1003 E1004 E1005 E1011 E1020 E1100 E1101 E1450-4 E1450-6 E1450G E1450X E1452 E1452-4 E1452-6 E1455 E1455-4 E1455-6 E1455B E1455B-4 E1465 E1465-4 E1465-6 E1465B E1465B-4 E1475X E1502 E1504 E1510 E1511 E1512 E1513 E1550 E1551-6 E1551G E1551X E1552 E1552-6 E1559 E1560 E1561

Strana ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

61 65 44 44 47 44 44 45 23 47 23 45 45 45 23 23 23 19 19 19 19 19 19 20 20 11 11 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 22 22 21 21 21 21 11 11 11 12 12 12 12 12 13


Nimotech s.r.o. ,Katalog lékařské techniky

Index Kat. číslo 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

E1562 E1563 E1564 E1565 E1567 E2003 E2100 E2100E E2250H E2350H E2350HS E2400 E2401 E2450H E2450HS E2504 E2505-10FR E2506-10FR E2515 E2515H-DB E2515-NSB E2516H-DA E2516vl E2520H E2520PT E2530-3 E2530-6 E2532 E2533 E2580-28 E2581-28 E2582-28 E2583-28 E2608-6 E2610-16 E2750 E2771-28 E2772-28 E2773-28 E2774-28 E2780-28 E2781-28 E2781R-28ASP E2782-28 E2782R-28ASP E2783-28 E2783R-28ASP E2783R-36ASP E2784-28 E2784R-28ASP E2786-28 E2999 E3590 E3595 E3600 E360150 E360150L E3605 E3615 E3620

Strana ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

13 13 13 13 14 7 7 7 8 8 48 8 8 8 48 9 31 26 9 9 9 9 10 62 62 62 62 62 63 26 26 26 26 31 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 45 48 48 48 46 46 49 49 49


Nimotech s.r.o. ,Katalog lékařské techniky

Index Kat. číslo 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

E3625 E3630 E3635 E3645 E3650 E3655 E3660 E3665 E3670 E3680 E4051-CT E4052-CT E4053 E4053-CT E4054-CT E4055-CT E4057-CT E4058-CT E4059-CT E4060-CT E4061-CT E4062-CT E4071-CT E4073-CT E4080 E4081 E4084 E4085 E4300 E4400 E6008-B E6009-B E700150 E700151 E700155 E700157 E700158 E700167 E700170 E700171 E700175 E700176 E700181 E700184 E700185 E700191 E700192 E700195 E700204 E700206 E700209 E700212 E700214 E700216 E700219 E700222 E700240 E700241 E700243 E700244

Strana ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 46 46 6 6 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 40 40


Nimotech s.r.o. ,Katalog lékařské techniky

Index Kat. číslo 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

E700245 E700246 E700284 E700292 E700331 E700346 E700349 E700352 E700355 E700357 E700376 E7506 E7507 E7507-DB E7509-B E7510-25 E7510-25DB E7512 FORCEARGONII-8 FORCEFX-8C FORCEFX-8CA GR200A HRA5 LigaSure-8 LS0010 LS0200 LS0300 LS1000 LS1100 LS1200 LS1500 LS2070 LS2071 LS2110 LS2111 LS3090 LS3091 LS3110 LS3111 OPTIMUMM-8 PE-PM SWCT VL2600DB VL2600E

Strana ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Nimotech, s.r.o., Zapsaná v obch. rejstř. u kS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 1292, DIČ CZ18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Tel: 549 246 688 Fax 549 245 759, e-mail: nimotech@nimotech.cz,http://www.nimotech.cz, ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 24 24 24 24 24 25 25 64 5 5 64 25 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 51 66 66 10 10

katalog příslušenství Valleylab  
katalog příslušenství Valleylab  

kartalog Force Fx

Advertisement