Brochure_2021_PL

Page 1

KO RY TA

KA

BL O

W

E


JAKOŚĆ · HIGIENA · OBSŁUGA · FUNKCJONALNOŚĆPriorytetem dla firmy SILTEC jest obecność na rynkach lokalnych. Ogromna sieć wyspecjalizowanych dealerów zawsze z chęcią udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące systemów tras kablowych SILTEC.


J A KO Ś Ć , H I G I E N A , O B S Ł U G A , F U N KC J O N A L N O Ś Ć W I TA M Y W F I R M I E S I LT E C . Firma SILTEC dostarcza systemy tras kablowych zapewniające higienę użytkowania na całym świecie od 1993 roku. Dzięki naciskowi na kontrolę jakości, niezawodność dostaw oraz elastyczność stworzyliśmy prężnie działającą firmę, w której kluczową pozycję zajmuje klient. Bardzo cenimy sobie indywidualne podejście i obsługę klienta. Naszym celem jest produkcja systemów tras kablowych na najwyższym poziomie. Nowoczesny zautomatyzowany park maszynowy w połączeniu z wyspecjalizowanymi pracownikami gwarantuje rozwiązania zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Udoskonalanie produktu jest ważną częścią naszej działalności. Nieustannie staramy się ulepszać i poszerzać ofertę systemów tras

kablowych. Dlatego chętnie ustosunkujemy się do nietypowych zapytań i potrzeb. Podążamy za najnowszymi trendami we wszystkich branżach. Jako światowy producent podchodzimy do naszych obowiązków z największą powagą. Chronimy środowisko i poddajemy recyklingowi materiały szczątkowe. Jeśli zostaniemy Twoim dostawcą, będziesz mieć pewność współpracy z partnerem nienaruszającym równowagi ekologicznej, który świadomie korzysta z zasobów. Teraz i w przyszłości. SILTEC, PROSTO I PRZEJRZYŚCIE

5


KO RY T O K A B L O W E Koryta kablowe SILTEC to produkty stworzone z myślą o optymalnej funkcjonalności oraz z naciskiem na prostotę i dostępność, aby umożliwić dokładne czyszczenie i odprowadzanie ciepła. Otwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się pyłów, minimalizuje ryzyko rozwoju zarazków i ogranicza nagrzewanie się kabli. Ponadto system można bardzo łatwo zamontować oraz go rozbudowywać. Koryta kablowe SILTEC to wysokiej jakości produkt na wiele lat, wyprodukowany z porządnej stali, która zapobiega korozji i cechuje się wyśmienitą odpornością na działanie środków chemicznych. Koryta kablowe SILTEC sprawdzą się w następujących środowiskach: • branża spożywcza • branża chemiczna • parki maszynowe • biura i sale komputerowe • ogólne instalacje kablowe

6

we mają zaokrąglone wykończenie, dzięki czemu nie uszkodzą kabli ani rur. Koryto kablowe z blokadą to opatentowane innowacyjne rozwiązanie. Kable można z łatwością wyczyścić, gdy znajdują się w korytach. • Odpowiednie do delikatnych drucików i rurek. • Przewody są umieszczane w korytach bez użycia narzędzi. • Szybkie i bezproblemowe czyszczenie. • Odpowiednie do miejsc, w których często zmieniane jest okablowanie. • Odpowiednie do maszyn i konstrukcji, w których kable i koryta muszą być bardzo elastyczne. • Odpowiednie do wykonania szybkiego przeglądu. W prosty sposób można zlokalizować przewód i go wymienić. Otwarte koryto kablowe umożliwia łatwy dostęp do instalacji oraz umieszczenie wielu kabli w niewielkiej przestrzeni. Koryta kablowe Siltec dostępne są w trzech opcjach:

Koryta kablowe mają długość 3 m. Szerokość wynosi od 25 mm do 600 mm, a wysokość od 25 mm 125 mm.

• Ze stali nierdzewnej • Ocynkowane ogniowo • Galwanizowane

Koryta kablowe w rozmiarach określonych przez klienta mogą być przygotowane na zamówienie. Wszystkie koryta kablo-

Siltec rozwiązuje problemy związane z przekazywaniem energii w kablach – w sposób prosty, efektywny i bezpieczny dla środowiska.


Koryta kablowe Siltec pomieszczą zarówno grube, jak i cienkie kable. Korytko z siatki drucianej o rozmiarach 45 x 86 mm zapewnia odpowiednie wsparcie i dużo miejsca na rozmieszczenie.


Poziome i pionowe zagięcia mogą być wykonane z elementów standardowych koryt kablowych, co ułatwia montaż i obniża koszty.


P R O S T Y, A Z A R A Z E M B A R D Z O E L AS T YC Z N Y S YS T E M K A B L O W Y Stelaże montażowe i separatory

Firma Siltec dostarcza kompletne zestawy montażowe przeznaczone do świetlówek, przełączników, złącz itd., specjalne separatory do oddzielenia prądu zmiennego od stałego, umożliwiające odpowiednie dopasowanie i wykonywanie uniwersalnych zagięć.

Specjalne stelaże

Dzięki systemowi SILTEC wszystkie przeszkody są z łatwością omijane. To dlatego można szybko zaplanować rozmieszczenie tras nawet na dużych przestrzeniach.

Montaż

W celu zamontowania systemu SILTEC potrzebnych jest zaledwie kilka narzędzi.

Jesteśmy w stanie dostarczyć specjalne stelaże dla wszystkich koryt kablowych. Wykonane ze stali nierdzewnej stelaże można zespawać lub przykręcić śrubami.

Bardzo łatwo stworzyć zagięcia oraz konstrukcje kątowe. Są one wykonywane na bieżąco ze standardowych koryt kablowych bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi.

Elementy montażowe ze stali nierdzewnej zaprojektowano w taki sposób, że elementy pionowe jedynie minimalnie stykają się ze ścianami i/lub maszynami. Dzięki temu zachowana zostaje odpowiednia odległość między korytem kablowym a ścianą/ maszyną, co ułatwia czyszczenie i zachowanie higieny.

Zagięcia pionowe tworzy się w ten sam sposób, poprzez wycięcie drucika w siatce. Zmiany kierunku dokonuje się w ten sam sposób co konstrukcje w kształcie litery „T”.

Składanie i montaż

Dostarczamy niezbędne części pomocne do składania i montażu wszystkich rodzajów koryt kablowych.

Planowanie

System składa się jedynie z kilku elementów, dzięki czemu jest prosty w montażu i utrzymaniu. Za pomocą standardowych koryt kablowych można tworzyć konstrukcje kątowe, w kształcie litery „T” oraz różnego typu zagięcia. To wszystko dzięki minimalnej ilości poszczególnych komponentów.

9


S YS T E M K A B L O W Y O N I E P R Z E C I Ę T N YC H M O Ż L I W O Ś C I AC H Obejmy kablowe Siltec wykonane z materiałów syntetycznych oddzielają i przytrzymują przewody oraz kable o średnicy

Obejmy zapewniają uporządkowanie, ładny wygląd oraz optymalne możliwości czyszczenia, kontroli, a także odprowadzania ciepła.

50 x 50 mm 75 x 75 mm

Ponadto nie ma żadnych kłopotów z wymianą pojedynczych kabli.

100 x 100 mm 125 x 125 mm w powłokach znajdujących się w korytach kablowych.

10

Obejmy kablowe mogą być używane wielokrotnie. Obejmy kablowe Siltec mogą wyeliminować wiele niedoszczelnień i otworów powstałych na skutek obwiązania kabli paskami.


H I G I E N A U Ż Y T KO WA N I A W P R Z E M YŚ L E S P O Ż Y W C Z Y M Higiena użytkowania w branży spożywczej wymaga coraz większych restrykcji Zakryte i spięte kable tworzą idealne środowisko dla niepożądanych bakterii i skutkują zbieraniem się kurzu, brudu i wilgoci. To dlatego ważne, by umieszczać kable w sposób zapewniający przepływ powietrza między nimi oraz łatwe czyszczenie. Koryta kablowe SILTEC są, dzięki otwartej konstrukcji, idealnym rozwiązaniem na tego typu problemy. Kable można wyczyścić i sprawdzić w dowolnym miejscu.

11


O R G A N I Z E RY D O K A B L I Używane w przemyśle spożywczym urządzenia są coraz mniejsze, co może stanowić pewne wyzwania w kwestii okablowania. Po podłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych pozostaje mało miejsca. Dlatego potrzebne są elastyczne koryta kablowe, dzięki którym można bezproblemowo wyczyścić kable i sprawdzić ich stan. Organizer do kabli z korytami SILTEC jest wyposażony w małe druty ze stali nierdzewnej o skręconym, falistym kształcie, które umożliwiają oddzielanie kabli oraz ich układanie i czyszczenie. W zapewniających higienę użytkowania organizerach do kabli z korytami można umieścić do 15 kabli.

12


Mogą być czyszczone i poddawane kontroli w każdym miejscu.

13


W Y T R Z Y M A Ł E KO RY TA K A B L O W E S I LT E C Wytrzymałe koryta kablowe Siltec wykonano z podłużnych drucików o kształcie zygzakowatym oraz z drucików po obu stronach i na dole – dzięki temu utrzymają duży ciężar. Ich długość to 3000 mm a ładowność wynosi 200 kg. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dozwolone chodzenie po trasach kablowych. Koryto kablowe jest trzy razy bardziej wytrzymałe od tradycyjnych drucianych koryt i ma wytrzymałość zbliżoną do drabinki kablowej.

14

Konstrukcje w kształcie litery „T”, zagięcia i układy kątowe mogą być tworzone w równie prosty sposób co w przypadku tradycyjnych koryt kablowych. Cały osprzęt do złożenia i montażu jest taki sam jak w przypadku tradycyjnego koryta kablowego. Do układów kątowych i zawieszenia użyto mocniejszej konstrukcji. Wytrzymałe koryta kablowe SILTEC mają szerokość od 100 do 600 mm i wykonano je z ogniowo ocynkowanej, nierdzewnej, kwasoodpornej stali.


KO RY T O K A B L O W E S I LT E C D L A P O J E DY N C Z E G O K A B L A Koryto kablowe dla pojedynczego kabla szczególnie przydaje się podczas doprowadzania pojedynczego kabla do silników, przekładni itd. Ponadto zapewnia dużą elastyczność, gdy wymagane są zagięcia i zmiany kierunków. Konstrukcje ze stali nierdzewnej można przyspawać lub przykręcić. W ofercie znajdują się również plastikowe konstrukcje. Koryta kablowe mają różne rozmiary oczek, dzięki czemu można do nich dopasować grubość kabla.

15


SILTEC projektuje i produkuje koryta kablowe, kładąc szczególny nacisk na prostotę i higienę użytkowania. Systemy SILTEC rozwiązują problemy związane z przekazywaniem energii w wymagającym środowisku. SILTEC to dostawca zorientowany na świadczenie najwyższej jakości usług, dzięki któremu uporządkujesz kable i przewody, a także zapewnisz bezpieczeństwo i dobrze rozplanujesz przestrzeń w swojej branży oraz w biurze.

SILTEC A/S Funder Dalgårdsvej 2-6 DK - 8600 Silkeborg Dania Tel. +45 86 85 18 00 siltec@siltec.dk siltec.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.