Brochure_2021_DK

Page 1

KA

BE L

FØ RI NG

SS

YS T

EM ER


KVALITET · HYGIEJNE · SERVICE · FUNKTIONHos SILTEC prioriterer vi lokal tilstedeværelse. Vores store netværk af dedikerede forhandlere er altid parate til at svare på spørgsmål om SILTEC kabelføringssystemet.


K VA L I T E T, H YG I E J N E , SERVICE OG FUNKTION. V E L KO M M E N T I L S I LT E C . Siden 1993 har SILTEC leveret hygiejniske kabelføringssystemer til installationer verden over. Med fokus på kvalitetskontrol, leveringssikkerhed, og fleksibilitet har vi opbygget en solid virksomhed med kunden i centrum. Personlig kontakt og kundeservice er en selvfølge hos os. Vores mission er at producere kabelføringssystemer af højeste kvalitet. En moderne automatiseret maskinpark er sammen med vores dedikerede medarbejdere garanti for, at vi altid lever op til dine krav og forventninger.

Produktudvikling er en vigtig del af vores virksomhed. Vi forsøger konstant at forbedre og udbygge sortimentet af kabelføringssystemer. Derfor lytter vi gerne til specifikke ønsker og behov. Vi prioriterer at være opdateret på de nyeste tendenser i alle industrier. Vi tager vores ansvar som global producent alvorligt. Vi værner om miljøet og genanvender alle restmaterialer. Når du vælger os som leverandør, er du sikret en bæredygtig og ressourcebevidst samarbejdspartner. Nu og i fremtiden. SILTEC, GANSKE ENKELT

5


KABELFØRINGSS YS T E M E T SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af hensyn til grundig rengøring og varmeafgivelse. Den åbne konstruktion forhindrer således ophobning af brandbart støv, vækstbetingelser for bakterier og be­grænser ophedning af kablerne. Endvidere er systemet særdeles let at arbejde med under selve montagen og ved eventuelle senere udvidelser. SILTEC kabelføringssystem er et lang­t idsholdbart kvalitetsprodukt fremstillet af stål af bedste kvalitet, hvilket forhindrer tendens til korrosion og giver fremragende kemisk modstandsdygtighed. SILTEC kabelføring er velegnet til • Fødevareindustrien • Kemisk industri • Træindustrien • Maskinbyggere • Kontor og EDB miljøer • El-installation generelt Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. Kabelbakker med individuelle mål kan fremstilles efter ønske

6

Alle kabelbakker er fremstillet af runde materialer, der er skånsomme mod kabler og slanger. Kabelbakker med lås er et patenteret produkt, hvor ledningerne er frit tilgængelige for rengøring, samtidig med at de ligger fast. • Velegnet til bløde ledninger og slanger • Ledninger »flettes« fast i bakken uden værktøj • Hurtig at rengøre • Velegnet til steder, hvor ledninger jævnligt skal flyttes • Velegnet på maskiner og konstruktioner, hvor der ønskes stor fleksibilitet ved montage af kabelbakker og ledninger • Velegnet hvor der ønskes hurtig service. Man kan følge den enkelte ledning fra start til slut og hurtigt udskifte den Siltec kabelbakker er fremstillet i • Rustfrit stål • Varmegalvaniseret materiale • El galvaniseret materiale Siltec kabelføringssystem løser problemer med transport af energi i kabler - enkelt, effektivt og miljørigtigt.


SILTEC kabelbakker er velegnede til såvel svære som tynde kabler. Netåbning på 45 x 86 mm giver god støtte og mulighed for fastgørelse af kabler.


Horisontale og vertikale bøjninger fremstilles ud fra standard kabelbakker, hvilket forenkler og billiggør såvel montage som komponentforbruget.


E T F O R E N K L E T, M E N U T R O L I G F L E KS I B E LT K A B E L F Ø R I N G S S YS T E M Montageplader og skillevægge SILTEC leverer et komplet program for montage af lysstofarmaturer, afbrydere, samledåser m.v., skilleplader for adskillelse af styrestrøm samt vinkler til diverse formål.

Specielle ophængsbeslag Til samtlige kabelbakker finder der specielle ophængsbeslag i rustfrit stål for såvel skruemontage som svejsemontage. Det rustfrie ophængsbeslag er konstrueret således, at der kun er lodrette flader samt minimale anlægsflader, hvor beslaget påskrues væg eller maskiner. Derudover giver det kabelbakken en passende afstand til mur/maskine, hvorved der opnås mulighed for rengøring.

Samling & ophæng Der findes komplet sortiment af dele for samling og ophængning af alle kabelbakker.

Montage Ved montering af SILTEC kabelføringssystemer kræves kun ganske lidt værktøj. Det er utrolig nemt at fremstille bøjninger og vinkler. Disse fremstilles uden brug af specielt værktøj og laves på stedet ud fra en standard kabelbakke. Vertikale bøjninger fremstilles på samme måde ved at skære felter ud. Afgreninger, fremstilles på samme måde som T’er.

Projektering Systemet består af få dele, som er meget enkle at arbejde med. Af en standard kabelbakke kan man fremstille vinkler, T’er og bøjninger af enhver art. Hermed et minimum af komponenter.

9


K A B E L F Ø R I N G S S YS T E M E T M E D UANEDE MULIGHEDER ... Siltec ledningsklemmer af kunststof adskiller og fixerer ledninger og kabler lagvis i kabelbakker med diameter 50 x 50 mm 75 x 75 mm 100 x 100 mm 125 x 125 mm. Klemmerne sikrer en dejlig orden rent optisk, optimal mulighed for rengøring, inspektion og varmeafgivelse.

10

Derudover kan de enkelte kabler let udskiftes. Det skal bemærkes, at ledningsklemmerne kan anvendes igen og igen. Med Siltec ledningsklemmer undgås de mange hulrum og lommer, der opstår, når man bundter ledninger sammen med strips.


H YG I E J N E I F Ø D E VA R E P R O D U K T I O N E N Der stilles større og større krav til hygiejnen hos fødevareproducenterne. Skjulte og sammenbundtede ledninger giver den ideelle baggrund for uønskede bakterier, fugt samt opsamling af støv og snavs. Derfor er det meget vigtigt, at kablerne føres på en sådan måde, at de er nemme at rengøre. SILTEC kabelføringssystem indeholder – på grund af den åbne konstruktion – den ideelle løsning på disse problemer. Rengøring og inspektion kan foretages over alt.

11


KABELADSKILLER Maskinerne i fødevareindustrien bliver stadig mere kompakte, og det kan give udfordringer med kabelføringen. Der er ikke meget plads tilbage, når elektronikken er integreret. Derfor er det nødvendigt med fleksible kabelbakker, der gør ledningerne nemt tilgængelige for rengøring og inspektion. SILTEC´s kabeladskillerbakke er udstyret med små flettede bølgetråde i rustfrit stål, så ledninger nemt kan adskilles og fastholdes og rengøres. Op til 15 ledninger kan fastgøres i den hygiejnevenlige kabeladskillerbakke.

12


Rengøring og inspektion kan foretages over alt.

13


S I LT E C S VÆ R B A K K E R

14

SILTEC Sværbakker er konstrueret med zik-zak langsgående tråde samt dobbelt side- og bundstråde, der tilsammen giver stor bæreevne.

Der kan – på samme nemme og hurtige måde, som med den traditionelle trådbakke – fremstilles T-stykker, bøjninger og vinkler.

Bakken kan med en konsolafstand på 3000 mm. klare en punktbelastning på 200 kg. uden at tage skade. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det ikke tilladt at gå på bakken.

Alle samlebeslag og montagebeslag er de samme, som til den traditionelle trådbakke. Vinkelkonsoller og pendler er fremstillet i en sværere udførelse.

Bakken er tre gange stærkere end en traditionel trådbakke eller på niveau med en kabelstige.

SILTEC Sværbakke fremstilles fra 100 til 600 mm. i bredden i henholdsvis varmgalvaniseret og rustfrit syrefast stål.


S I LT E C K A B E L B A K K E FOR ÉT KABEL Siltec kabelbakke for ét kabel er specielt velegnet, hvor der skal fremføres ét enkelt kabel til motorer, kontakter etc. Ligeledes er den meget fleksibel med hensyn til at bøje og ændre retningen. Der findes montagebeslag i rustfrit stål for såvel svejsning og påskruning, ligesom der findes montagebeslag i plast. Kabelbakken fås med forskellige øje-størrelser afhængig af kablets tykkelse.

15


SILTEC udvikler og producerer kabelføringssystemer med vægt på enkelthed og hygiejne. SILTEC’s systemer løser problemer i forbindelse med transport af energi under vanskelige forhold. SILTEC er en serviceorienteret leverandør af kvalitetssystemer, der sætter ledninger og kabler på plads og skaber orden indenfor såvel industrien som på kontoret.

SILTEC A/S Funder Dalgårdsvej 2-6 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 86 85 18 00 siltec@siltec.dk siltec.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.