Page 1

Kultūrinių renginių programa |  2017 vasario 23–26 Vilniaus knygų mugė Vilnius Book Fair

LIETUVIŠKI ŽENKLAI PASAULYJE


Mugės svečiai Jevgenij Anisimov  | ru Patricija Bliuj-Stodulska  | pl Antonio Manuel Carrasco González  | es Wojciech Górecki  | pl Mirreile Guiliano  | fr Natalija Haida  | ua Aino Havukainen  | fi Abraham B. Yehoshua  | il

Elena Bradūnaitė  | us

Jean-Francois Kieffer  | fr Dmytro Kuzmenko  | ua

Akvilina Cicėnaitė  | Au

Jean-Claude Lapraz  | fr Marta Lipczyńska-Gil  | pl

Stasys Eidrigevičius  | lt/pl Lina Ever  | lt/de Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė  | lt/uk

Silvana De Mari  | it Astra Julianna Michels  | us Francesc Miralles  | es

Jolita Herlyn  | de

Bragi Ólafsson  | is Frank J. Oteri  | us

Rūta Mataitytė  | lt/no Algis Mickūnas  | lt/us

Anna Pleštilova  | cz

Kęstutis Nakas  | us

Rein Raud  | ee Veronika Rollová  | cz

Valdas Papievis  | lt/fr

Kastus Shydlouski  | by Sjón | is Mark Solonin  | ru Oliver Spatz  | de Sami Toivonen  | fi Olivier Truc  | fr Ignacio del Valle  | es Katherine Webb  | uk Józef Wilkoń  | pl

Elena Launikonytė  | lt/fr

Vaiva Rykštaitė  | lt/us Kristina Sabaliauskaitė  | lt/uk Janina Survilaitė  | lt/ch Tomas Venclova  | lt/us


Turinys

Diskusijų klubo programa  · · · 2

Muzikos salės programa  · · · 6

Bibliotekų erdvės programa  · · · 8 k u lt ū r i n i ų r e ng i n i ų p rog r ama

02.23 ketvirtadienis · bičiulių diena  · · · 14

02.24 penktadienis · ilgasis penktadienis  · · · 20

02.25 šeštadienis · nekasdieniai pasimatymai  · · · 28

02.26 sekmadienis · šeimos sekmadienis  · · · 36 k nyg ų š a l i es i r va i k ų sce nos p rog r ama

Knygų šalies programa  · · · 42

Vaikų scenos programa  · · · 46

Kūrybinės ė dirbtuvės  · · · 48

Parodos  · · · 49

Dalyvių sąrašas  · · · 50

Renginiai už mugės ribų  · · · 54

Mugės planas  · · · 57


Diskusijų klubo programa |  forumas · lrt studija 02.23  |

ke t vi rta d i e n is

15.00 Diskusija „Renkuosi kūrybos kalbą“ Šiųmetė knygų mugės tema „Lietuviški ženklai pasaulyje“ gręžiasi į daugybę lietuviškumo apraiškų, kurių viena svarbiausių ir įdomiausių — kalba, o ypač — užsienyje gyvenančių ir kuriančių autorių santykis su gimtąja lietuvių kalba. Kaip ir kiek kalba lemia, jei lemia, ne Lietuvoje gyvenančio rašytojo tapatybę? Kaip ne gimtoji kalba, kurios aplinkoje gyvenama, veikia santykį su gimtąja kalba? Apskritai, kokį vaidmenį, gyvenant kitoje šalyje, atlieka gimtoji kalba? Ar ji tampa tuo namų jausmu ir garantu, ar ji išlieka ta vienintele kalba, kuria mąstoma? Ir, žinoma, kaip pasirenkama kūrybos kalba: ar ji renkasi autorių, ar autorius renkasi ją? Dalyvauja Violeta Kelertas, Valdas Papievis, Birutė Putrius, Dalia Staponkutė. Moderuoja Jūratė Čerškutė. Trukmė 45 min. 16.00 Diskusija „Quo vadis? Kaip įmokos virsta mokesčiais, o turtas — darbu?“ Naujoji valdžia pažadėjo pagalbą kultūros bendruomenei, o pra­dėjo nuo mokesčių jai didinimo. Kas gi laukia mūsų ateityje: minimali alga, lygiavos skurdas, vis labiau didėjantys mokesčiai, kultūros kontrolė, vykdoma per „paramą“ kultūrai? Ką reiškia Seimo pirmininko pareiškimas, kad mokesčius reikia kelti, o vėliau paremsime? Paradoksas, bet šiandien meno kūrėjas, jei jis neturi darbo santykių, net ir mokėdamas reikiamus mokesčius, nėra socialiai apdraustas. Prisidengdama socialine apdraustimi, plėsdama S ­ odros įmokas, valdžia socialines įmokas skaičiuoja net nuo turto — vadinamų autorinių licencinių sutarčių, kuriomis autoriai „išnuomoja“ savo turtą.

Konferencijų salė 5.1  Dalyvauja Teodoras Medaiskis, Rūta Vainienė, Kornelijus Platelis, Remigijus Jokubauskas, Martyna Gudaitė-Gulbinienė. Moderuoja Gytis Vaškelis. Trukmė 45 min. 17.00 Diskusija „Lietuvos kultūra kaip strateginis prioritetas: tačiau kokia?“ Šiuolaikiniai Europos Sąjungos dokumentai pabrėžia kultūros įvairovės, pagarbos skirtybei principus, skatina kūrybinius lūžius, proveržius ir jų varžymąsi. Lietuvos Vyriausybės programa kultūrą aiškina kaip Lietuvos, o ne kaip integralų europinį ar ne pasaulinį procesą bei tiesiogiai neatsižvelgia į Europos komisijos siūlomas kultūros raidos rekomendacijas, nesiremia šiuolaikiniais filosofiniais ar menotyriniais, kultūros politikos tyrimais. Ar tai reiškia, kad siekiama vienyti Lietuvos tautą remiantis didžiojo pasakojimo, naujų politinių-kultūrinių mitų, mitologizuojamos istorijos pagrindu? Kuo skiriasi kultūros administravimo strategija nuo kultūros politikos? Ar naujoji programa yra draugiška kitamanystei, alternatyvioms pasaulėjautoms ir jų meninei saviraiškai, kūrybinėms industrijoms, bohemai, rasinei įvairovei, seksualinėms mažumoms, feministėms, subkultūroms? Ar programa kalba apie kultūros sektorių kaip „tarnystę“ tautai ir partijai? Dalyvauja Egidijus Aleksandravičius, Skaidra Trilupaitytė, Rimvydas Valatka. Moderuoja Gintautas Mažeikis. Trukmė 45 min.


2 | 3

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.24  |

pe n k ta d i e n is

13.00 Diskusija „Ką reiškia Algirdas Julius Greimas Lietuvai?“ Išugdytas Kupiškio, Šiaulių, Marijampolės ir Kauno mokyklose, lietuviškai sąmonei Algirdas Julius Greimas yra mįslinga figūra. Joks kitas lietuvis nėra sukūręs humanitarinio ar kokio kito mokslo metodologijos, kuri būtų atpažįstama pasauliniame kontekste, kaip Paryžiaus arba Greimo semiotika. Tačiau ir išsilavinusiai publikai, neperpratusiai Greimo metakalbos, jo teoriniai tekstai, išskyrus nebent studiją „Apie netobulumą“, yra sunkiai paskaitomi. Visi pripažįsta Greimo nuopelnus lietuvių mitologijos tyrimams, bet šie nėra susilaukę pasekėjų, nuosekliai taikančių jo metodologinius principus. Greimas buvo ne tiktai mokslininkas, bet ir eseistas ir kultūrologas. Jis aktyviai dalyvavo antinacinėje ir antisovietinėje rezistencijoje, o atkūrus nepriklausomybę, rengė Lietuvos ateities projektus, kiek galėdamas stengėsi atverti Lietuvą Vakarų kultūrai, skatino žmonių ir idėjų apykaitą. Dalyvauja Kęstutis Nastopka, Arūnas Sverdiolas, Saulius Žukas. Moderuoja Arūnas Gelūnas. Trukmė 45 min. 15.00 Diskusija „Skirtingi Lietuvos veidai“ Lietuva Vokietijoje, Kipre, Austrijoje ar kitur? Kokia ji? Koks jos veidas matomas ir kokį savo šalies veidą norime parodyti? Kiek kuriamas įvaizdis turi / gali atspindėti tikrovę? Ir ar mes patys (at)pažįstame save? O galbūt turime kūrinių, kurie kaip „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“ ar „Trise valtimi neskaitant šuns“ mums padėtų apie save papasakoti? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus bus ieškoma diskusijoje apie esamus ir kuriamus lietuviškus įvaizdžius skirtinguose pasaulio kampeliuose. Dalyvauja Rita Valiukonytė, Rytis Paulauskas, Simonas Černiauskas, Dalia Staponkutė. Moderuoja Rytis Zemkauskas. Trukmė 45 min. 17.00 Diskusija „Pasaulio litvakų talentai — kas jie šiandienos Lietuvai?“ Dainininkai Leonardas Cohenas ir Bobas Dylanas, rašytojai Romainas Gary ir Nadine Gordimer, dailininkai Marcas Chagallas ir Chaimas Soutine’as, aktoriai Michaelas Douglas ir Scarlett Johansson, filosofai Emmanuelis Levinas ir Isaiah Berlinas, politikai Shimonas Perezas, Ehudas Barakas ir Benjaminas Netanyahu, kompozitorius Philipas Glassas, fotografas Izis, režisierius Michelis Hazanavicius ir daugybė kitų įžymių vardų. Visų jų biografijose — kilmė iš litvakų, istorinės Lietuvos (arba Litės) žydų. Tačiau ką jie reiškia šiandienos Lietuvai? Savi jie — ar svetimi? Prarastas ar vis dar aktualus ryšys? Skaudi atmintis ar vartai į pasaulio erdves? Ar pažįstame ir vertiname tuos, kurie dabar gyvena tarp mūsų? Dalyvauja Irena Veisaitė, Marius Ivaškevičius, Vytautas Toleikis. Moderuoja Mindaugas Kvietkauskas. Trukmė 45 min.


diskusijų klubo programa 02.25  |

š e šta d i e n is

15.00 Diskusija „Lietuviški ženklai pasaulyje“ Šių metų Vilniaus knygų mugės temai skirtoje diskusijoje bus svarstoma, kas gi yra lietuviškas ženklas, o tuo pačiu atsiskleis, kiek daug lietuviškų vardų, istorinių įvykių, muzikinių kūrinių, mokslinių atradimų garsina Lietuvą pasaulyje. Neginčytina, ryškiausi lietuviški ženklai — tai Lietuvos žmonės, išsibarstę po visus žemynus, savo kūryba ir idėjomis turtinantys pasaulio kultūrą, meną ir mokslą, keičiantys visuomenės paveikslą, o tuo pačiu paliekantys ryškius pėdsakus ir įvairialypiame Lietuvos kultūros žemėlapyje. Dalyvauja Alfredas Bumblauskas, Viktoras Gerulaitis, Valdas Rakutis, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Leonas Narkevičius. Moderuoja Edita Mildažytė. Trukmė 1.30 val. 18.00 Diskusija „Saviraiškos laisvė ir neapykantos kalba“ Pastarųjų metų įvykiai gerokai pakeitė pasaulio politinį klimatą. Pabėgėlių krizė Europoje, suintensyvėjęs terorizmas, naujų technologinių platformų ir populiariųjų medijų suteikta galimybė reikštis neva anonimiškai, o taip pat populistinių judėjimų iškilimas sukėlė nuosaikios diskusijų erdvės eroziją, tad prasminga komunikacija tarp žmonių, turinčių priešingas nuomones, tapo beveik neįmanoma. Jėga brukami ir neargumentuoti požiūriai, o dažnai tiesiog įžūlus tiesos ir sveiko proto nepaisymas, tapo de facto įteisinta politinės kultūros dalimi. Daugelyje valstybių atsirado įtakingų nuomonės formuotojų, siūlančių atsižvelgti į šias pakitusias aplinkybes, iš naujo įvertinti žodžio laisvės bei saviraiškos laisvės apibrėžimus ir, pavyzdžiui, neapykantos kalbą išvis uždrausti. Tiesa, įvairių valstybių teisinės sistemos numato žodžio laisvės apribojimus, jei ja piktnaudžiaujama skatinant smurtauti prieš kitus asmenis. Tačiau šie paragrafai tikrai neapima visko, kas patenka į neapykantos kalbos kategoriją, o ekstremalių pažiūrų skleidėjai yra gan greiti pabrėžti, esą tariamai liberalus diskursas kelia grėsmę jų pilietinėms laisvėms. Ar esama išeities iš tokios situacijos? Ar žodžio laisvė yra pamatinė teisė, kurią būtina ginti nepaisant to, kaip ja naudojamasi, — žinoma, kol ji neperžengia įstatymo ribų? Kita vertus, ar gali būti taip, jog esame pakeliui į laisvos saviraiškos sunaikinimą, ir jį vykdome vadovaudamiesi vertybėmis, ant kurių, manome, suręsta mūsų civilizacija? Dalyvauja Reinas Raudas, Sjónas. Moderuoja Arūnas Gelūnas. Organizuojama kartu su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje. Diskusija anglų k. su sinchroniniu vertimu. Trukmė 45 min.


4 | 5

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.26  |

se kma d i e n is

10.00 Diskusija „Nuo Gutenbergo iki Zuckenbergo: kaip naujosios technologijos keičia mūsų komunikaciją“ Kas šiandien mums yra naujosios technologijos: panacėja, leisianti išsilaikyti modernizacijos procese, asmenybės tobulėjimo kelias, ar blogis, ryjantis laiką, redukuojantis asmenybę, naikinantis socialinius, emocinius žmonių ryšius? Ar turime jas ignoruoti, joms atsiduoti, ar susitaikyti su jų buvimu ir jas prisijaukinti? Kaip technologijos keičia mūsų skaitymo, rašymo, bendravimo ir mąstymo, — kitaip sakant, pasaulio suvokimo, savęs ir artimųjų įprasminimo būdus? Ar ateities kartos išlaikys aktyviomis tokias sąvokas kaip „skaitymo malonumas“ ar „knygos lapo vertimo šiugždesys“, ar vartys komiksus ir n-ąjį kartą adaptuotus tekstus iki 30 žodžių? Dalyvauja: Jurgita Ivanauskaitė, Arvydas Pacevičius, Eglė Radvilė, Loreta Vaicekauskienė. Moderuoja Gytis Vaškelis (LALA). Trukmė 45 min.


Muzikos salės programa |  4 salė 02.23  |

ke t vi rta d i e n is

11.00 Muzikos salės atidarymas

15.00 Sheep Got Waxed. Premjera. Vinilo plokštelės „Pushy“ pristatymas 16.00 Kazimieras Likša. Premjera. Albumo „Per pusę“ pristatymas 17.00 Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Premjera. Albumo „Problematika“ pristatymas 18.00 Rolandas Kazlas. Albumo „Toks“ pristatymas

02.24  |

pe n k ta d i e n is

14.00 Kamanių šilelis. Premjera. Albumo „Namai“ pristatymas

15.00 Veronika Povilionienė ir Dainius Pulauskas. Premjera. Albumo „Vai kelias, kelalis“ pristatymas

16.00 Giedrius Kuprevičius, Marius Šinkūnas ir Audronė ŽigaitytėNekrošienė. Diskusija „Ar nužudyta klasikinė muzika?“

17.00 Andrius Kaniava. Albumo „Laivas restoranas“ pristatymas

18.00 Lemon Joy. Premjera. Vinilo plokštelės „Willkommen“ pristatymas

19.00 Merūnas. Albumo „Muzika — Lietuvai“ pristatymas

20.00 Andrius Mamontovas. Koncerto „am50“ pristatymas

02.25  |

š e šta d i e n is

12.00 Neringa Čereškevičienė. Knygos „Namelio medyje istorija. Kamino nepraeinamumas“ pristatymas

13.00 Ugnius Liogė. Festivalio „Mėnuo Juodaragis XX“ pristatymas

14.00 Teisutis Makačinas ir Laimis Vilkončius. Premjera. Vinilo plokštelės „Disko muzika“ pristatymas

15.00 Tomas Sinickis. Albumo „Čia buvo Sinickis“ pristatymas 16.00 Freaks On Floor. Premjera. Vinilo plokštelės „Waves“ pristatymas 17.00 G&G Sindikatas. Premjera. Albumo „Unplugged“ ir natų leidinio pristatymas 18.00 Beissoul & Einius. Premjera. Albumo „A Secret Contract“ pristatymas 19.00 Saulius Prūsaitis. Albumo „Vaikas iš didelės raidės“ pristatymas 20.00 ba. Premjera. Vinilo plokštelės „Garsiai mąstau“ pristatymas


muzikiniai pokalbiai

02.26  |

se kma d i e n is

12.00 Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius. Albumo „Dūšelės“ pristatymas 13.00 GJan. Premjera. Albumo „Do It“ pristatymas

14.00 Saulės laikrodis. Vinilo plokštelės „Lauke ir viduje“ pristatymas

14.30 Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu. Premjera. Vinilo plokštelės „Paradas“ pristatymas

15.00 The Station. Albumo „Išsišakojančių takelių miestas“ pristatymas

Muzikinius pokalbius moderuoja Ramūnas Zilnys ir Domantas Razauskas Muzikos salės organizatorius – asociacija AGATA


Bibliotekų erdvės programa | 

3 salės galerija

Literatūrinė vaistinė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ­organizuojama „Literatūrinė vaistinė“ teiks skubią pagalbą renkantis knygą. Bibliotekininkai-vaistininkai rekomenduos leidinius, remiantis unikaliais kiekvieno skaitytojo simptomais. Taip pat visi norintys galės savo jėgas ir proto galias išbandyti žaidžiant žaidimus „Knygų lobis“ ir „Pasižvalgymai po Vilnių“. Vaiko lūkesčių biblioteka 02.24  Tai pagal inovatyvų švedų modelį įrengtas Lietuvos nacionalinės 15.00; 17.00 Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų kampelis, kuriame viskas pritaikyta mažųjų lankytojų poreikiams: erdvė, knygų atranka ir 02.25  išdėstymas, bendravimas. Specialistus supažindinsime su biblio12.00; 15.00; 17.00 tekos koncepcija, o tėvelius pakviesime atsipūsti nuo knygų mugės 02.26 šurmulio ir ramiai paskaityti vaikams specialiai parinktų kūrinių. 12.00; 15.00 Knygas savo atžaloms skaitys ir visuomenėje žinomi tėčiai. Kviečiame pasiklausyti kartu. Bibliorakulas Visi lankytojai bus kviečiami įsileisti šiek tiek mistikos į savo gyvenimą ir išbandyti paslaptingąjį, interaktyvųjį „Bibliorakulą“. Jis pateiks atsakymus į bet kokius mugės lankytojams kilusius klausimus, dalinsis patarimais ir savo išmintimi. Parodos Kauno apskrities viešosios bibliotekos paroda „Asmenybė ir knyga“. Parodoje mes reklamuojame (taip, tai tikrai reklama) žymių Lietuvos žmonių mintis apie jų mėgstamiausias ir skaitomiausias knygas. Tikimės, jog ši reklama paveiks ir Jus, ir bent vienas iš paminėtų kūrinių taps Jūsų skaitinių sąrašo dalimi. Tuomet mūsų tikslas bus pasiektas! Gyvoji biblioteka: kur knygos yra žmonės, o skaitymas — pokalbis 02.24–25  „Gyvoji biblioteka“ yra neformalaus ugdymo metodas, skatinantis 11.00; 17.00 tarpusavio supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms. „Skaitytojas“ bus kviečiamas pasirinkti pašnekovą („knygą“), užduoti jam rūpimus klausimus ir išgirsti atsakymus. Bibliotekų laboratorija Žaismingi ir įtraukiantys kūrybiniai užsiėmimai, edukaciniai žaidimai, virtualus pasaulis, literatūrinės kelionės ir kitos įdomybės, skirtos visai šeimai. Pristato Lietuvos bibliotekos.


8 | 9

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.23  |

ke t vi rta d i e n is

11.00–14.00 Mano gatvė 360° kampu. Edukacinių užsiėmimų metu lankytojai galės virtualiai pasivaikščioti po paslaptingas Kauno miesto ir rajono vietas, aplankyti istorinius ir kultūros paveldo objektus bei kartu su keliautoju laike surasti mieste paslėptus įvairias epochas menančius daiktus. Taip pat bus galimybė išmėginti 3d spausdintuvą ir net pasigaminti skirtuką knygoms (Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka)

11.00–13.00 Literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Pirmasis Lietuvoje skaitymą skatinantis literatūrinis žaidimas, kurį padėjo kurti profesionalūs Lietuvos rašytojai ir meno kūrėjai. Žaidimas leis atnaujinti lietuvių ir užsienio literatūros žinias, sužinoti naujų faktų, o atsakant į klausimus reikės panaudoti ne tik literatūrines, bet ir matematikos, geografijos, istorijos, užsienio kalbų žinias (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–15.00 Išmaniosios programėlės „Klaipeda Heritage Guide“ pristatymas. Unikali ir profesionali, išmaniesiems įrenginiams pritaikyta programėlė, kuri gali tapti puikia pagalbininke keliaujantiems ir krašto kultūros istorija bei paveldu besidomintiems žmonėms (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

12.00 Susitikimas su rašytoja Kristina Sabaliauskaite (Baltos lankos)

12.00–14.00 Svečiuose pas Hobitus. Rašytojo Dž. R. R. Tolkino gerbėjų klubas „Tolkien Lietuva“ pasiūlys išmokti rašyti Viduržemės elfų ir nykštukų rašmenimis bei susipažinti su jų kalbomis. Mažuosius lankytojus pakvies hobitiškas mįslių žaidimas — geriausiųjų mįslių užminėjų ir įminėjų laukia prizai! (Tolkien Lietuva)

13.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Žaliapėdis“. Interaktyvus edukacinis žaidimas 3–12 metų vaikams, kuriame linksmasis marsietis ne tik moko motorikos, logikos, matematikos ir kitų pagrindinių įgūdžių, bet ir supažindina vaikus su kultūros paveldo ir istorijos objektais, esančiais Klaipėdos mieste (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

13.00–15.00 Virtualios kelionės laiku po knygų ir praeities pasaulį. Visus besidominčius virtualiomis naujovėmis kviečiame susipažinti su Kauno apskrities viešosios bibliotekos išmaniosiomis programėlėmis. Ši nauja interaktyvi bibliotekos paslauga leis skaitytojui atrasti praeities ženklus, pamatyti, kokias knygas skaitė tėvai ar seneliai, ir netgi tapti pirmosios savo knygos leidėjais (Kauno apskrities viešoji biblioteka)


bibliotekų erdvės programa

14.00–16.00 Pirmosios spausdintos lietuviškos knygos atgimimas. Pirmoji mūsų tautos knyga — 1547 m. išspausdintas Martyno Mažvydo „Katekizmas“. Oficialiomis žiniomis išlikę vos 2 jos egzemplioriai: vienas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje, kitas — ­Torūnės universitete Lenkijoje. Minint 470-uosius knygos išspausdinimo metus visuomenei pristatoma „Katekizmo“ faksimilė. Renginio dalyviai turės galimybę ne tik įvertinti šį originalų knygos leidybos meną ir apčiuopti popieriaus faktūrą, pergamento nelygumus, laiko padarytus įtrūkimus, nelygų siuvimą, bet ir susipažinti su knygos kopijos gaminimo procesu, užtrukusiu net trejus metus (Petro ofsetas)

14.00–17.00 Edukacinis žaidimas „Knygų lobis“. Spalvingas ir kūrybingas žaidimas skatina vaikus skaityti, mokytis, ieškoti ir naudoti patikimą informaciją bei atsakingai elgtis interneto platybėse. Išbarstytas knygų lobis laukia Tavęs! Tereikia kantrybės, gudrybės ir narsos, kad surastum kažkur paslėptas pirato brangenybes (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka).

15.00–17.00 Edukacinis žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“. Edukacinis žaidimas, skirtas paaugliams ir suaugusiems. Žaidimo tikslas — paaiškinti kortelėje užrašytą su Vilniumi susijusį žodį taip, kad komandos narys jį kuo greičiau atspėtų, bet nenaudoti paties aiškinamojo žodžio ir jo šaknies. Žaidėjai galės ir palavinti savo vaizduotę, ir susipažinti su Vilniaus istorija (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka).

15.00–17.00 Įsegamų ženkliukų gamyklėlė. Ženkliukai būna linksmi, liūdni, rimti, juokingi, pikti, nuoširdūs, draugiški, mieli. O kokį šiandien įsisegsi Tu? Kviečiame vaikus ir jaunimą nusipiešti ir pasigaminti savo unikalų, išskirtinį įsisegamą ženkliuką specialiu ženkliukų gaminimo aparatu (Kauno apskrities viešoji biblioteka)


10 | 11

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.24  |

pe n k ta d i e n is

11.00–14.00 Mano gatvė 360° kampu (Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka)

11.00–13.00 Literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“ (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–15.00 Išmaniosios programėlės „Klaipeda Heritage Guide“ pristatymas (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–13.00 Baltų simbolika ant Jūsų kūno. Kauno apskrities viešosios bibliotekos piešimo ant kūno meistrės visus norinčius kviečia pasipuošti laikinaisiais baltiškų simbolių piešiniais ant kūno (Kauno apskrities viešoji biblioteka)

12.00–14.00 Pirmosios spausdintos lietuviškos knygos atgimimas (Petro ofsetas)

12.00–18.00 Kelionė į virtualų pasaulį. Kviesime išbandyti pirmąjį pasaulyje virtualios biblioterapijos projektą, virtualioje realybėje pasivažinėti amerikietiškais kalneliais ir nukeliauti į ateivių planetą. Tokioje bibliotekoje norėtų lankytis visi, todėl Knygų mugės metu į ją užsiregistruoti ir LIBIS skaitytojo pažymėjimą gauti galėsite nemokamai! (Vilniaus centrinė biblioteka)

13.00–15.00 Komiksų kūrimo dirbtuvės. Išbandyk komiksų kūrimo programėlę ir susikurk savo virtualų komiksą planšetiniame kompiuteryje. Jei manai, kad nesugebėsi — mes tau padėsime! (Kauno apskrities viešoji biblioteka)

13.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Žaliapėdis“ (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

14.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“ (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka)

15.00–17.00 Įsegamų ženkliukų gamyklėlė (Kauno apskrities viešoji biblioteka)

15.00–17.00 Svečiuose pas Hobitus (Tolkien Lietuva)

16.00–19.00 Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės. Mūsų protėviai savo asmenines knygas žymėdavo ekslibrisais — išskirtiniais ženklais, nurodančiais knygos savininką. Šios dirbtuvės kvies susipažinti su Lietuvos grafikų kurtais ekslibrisais ir susikurti savo asmeninį atspaudą (Vilniaus universiteto biblioteka.)


bibliotekų erdvės programa 02.25  |

š e šta d i e n is

11.00–13.00 Literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“ (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–15.00 Išmaniosios programėlės „Klaipeda Heritage Guide“ pristatymas (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–17.00 Kelionė į virtualų pasaulį (Vilniaus centrinė biblioteka)

11.00–19.00 Bibliotekų pristatymas „Laiko portalas“. Kviečiame lankytojus išbandyti galimybę keliauti laiku ir patiems pamatyti istorinius įvykius bei asmenybes. Tokią unikalią progą suteikia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyva sukurtas virtualiosios realybės bibliotekų pristatymas „Laiko portalas“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

13.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Žaliapėdis“ (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

14.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“ (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka)

15.00–17.00 Pirmosios spausdintos lietuviškos knygos atgimimas (Petro ofsetas)

15.00–18.00 Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės (Vilniaus universiteto biblioteka)

02.26  |

se kma d i e n is

11.00–13.00 Literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“ (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–15.00 Išmaniosios programėlės „Klaipeda Heritage Guide“ pristatymas (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)

11.00–16.00 Bibliotekų pristatymas „Laiko portalas“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

12.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Knygų lobis“ (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka)

12.00–15.00 Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės (Vilniaus universiteto biblioteka)

13.00–14.00 Edukacinis žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“ (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka)

13.00–15.00 Edukacinis žaidimas „Žaliapėdis“ (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)


12

Kultūrinių renginių programa


3 2

02 23 ketvirtadienis |  bičiulių diena 10.00

konf. salė 5.1 Mugės atidarymas

forumas-lrt studija Lietuviški vardai pasaulyje. Kęsto Pikūno knygos „Passport“ ­pristatymas. Dalyvauja autorius, D. Ibelhauptaitė, Ž. Kropaitė. Filmuoja LRT 3.11 Edukacinė paroda „Lietuviški ženklai pasaulyje iš muziejų ­rinkinių“ (Lietuvos muziejų asociacija)

3.16 Loginis žaidimas vaikams „Vitenbergo katedros paslaptys“ (Lietuvos evangelikų reformatų ­Bažnyčia — Sinodas). Vyksta visos mugės metu

11.00

konf. salė 5.2 Viktorijos Kazlienės knygos „Mūsų Molėtų žydai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, T. Kritzer, L. Kaplanas, K. Rakauskas (Molėtų krašto muziejus)

konf. salė 5.3 Andriaus Užkalnio romano „Taip gyventi verta“ pristatymas. Dalyvauja autorius (Obuolys)

konf. salė 5.5 Nastazijos Keršytės monografijos „Lietuvos muzeologija“ pristatymas. Dalyvauja R. Laužikas, A. Andrijauskas, R. Kondratas (Akademinė leidyba)

forumas-LRT studija Tiesioginė LRT Radijo ir LRT Kultūros laida „Aktualijų studija“. ­Vedėjas V. Savukynas

konf. salė 3.1 Domininko Burbos knygos „Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Jurgaitis, Z. Kiaupa, R. Šmigelskytė-Stukienė (LEU)

konf. salė 3.2 Lietuvos dailininkų žodynas, iv t.: 1945–1990 (sud. M. Žvirblytė). Dalyvauja sudarytoja, A. Streikus, I. Pleikienė (LKTI)

rašytojų kampas Knygos „Everardas II — Lietuvos karalius“ pristatymas. Dalyvauja L. Budzinauskienė, J. Černiauskienė, D. Būrė, E. Ulčinaitė (­Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 3.f02 Marijos radijo savanoriai — laidų vedėjai bei žinomi ­bažnyčios, visuomenės, kultūros, pramogų atstovai (Marijos radijas)

12.00

konf. salė 5.1 Diplomų įteikimas Gražiausių 2016 metų knygų konkurso ­nugalėtojams (LR kultūros ministerija, Lietuvos dailininkų sąjunga, VDA). Trukmė 2 val.

konf. salė 5.2 Knygos „Nepriklausomų valstybių — Lietuvos ir Latvijos — kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“ pristatymas (sud. V. Šiukščienė, B. Lukošiūtė). Dalyvauja R. Balza, G. Putikis, V. Šiukščienė, E. ­Vasiliauskas (Šiaulių „Aušros“ muziejus)


3 14 | 15

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

konf. salė 5.3 Vaiko lūkesčių biblioteka: Švedijos vaikų bibliotekos ­modelis. ­Dalyauja I. Mitunevičiūtė, H. Gomér, V. Pukėnaitė (LNMMB)

konf. salė 5.5 Alvydo Jokubaičio knygos „Filosofas kaltina mokslininkus: Arba kas blogai su politikos mokslu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, I. Vinogradnaitė, N. Šepetys (Naujasis Židinys-Aidai)

forumas-LRT studija Algio Kalėdos knygos „Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apolono“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Platelis, J. Erlickas, G.Vaškelis (LLTI). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Naujausių terminologijos leidinių pristatymas. Dalyvauja A. Auksoriūtė, P. Zemlevičiūtė, A. Umbrasas (LKI)

konf. salė 3.2 Zurabo Džavachišvilio knygos „Penktadienis, 13-oji“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Magilienė, S. Daugirdaitė, A. Švedas (Magilė)

rašytojų kampas Dainiaus Razausko knygos „Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „­Metuose“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Balsys, S. Matulevičienė (LLTI) 5.B04 /4.19 Juventos ir Paulius Mudėnų knygos „Ar prisiminsi mane, Vilniau?“ pristatymas. Dalyvauja autoriai (Stiklo tiltai)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B05 Andrius Užkalnis (Obuolys) 5.b06 Sigutė Ach (Nieko rimto). Iki 17 val.

13.00

konf. salė 5.2 Knygos „Rusijos raidos scenarijai: implikacijos Lietuvos ir regio­ niniam saugumui“ (aut. V. Ivanauskas, L. Kojala, L. Jonavičius, V. Keršanskas, G. Jasutis, T. Janeliūnas, L. Kasčiūnas) pristatymas. Dalyvauja autorių kolektyvas (Aukso žuvys)

konf. salė 5.3 Eilėraščių rinkinio Kazys Bradūnas „Ir nebijok“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. D. Mitaitė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, E. Bradūnaitė, D. Kuolys, G. Vaškelis (LLTI)

konf. salė 5.5 Bibliotekų saugomi lobynai, sugulę į knygas. Leidinių „­Įsikūrę prie Nemuno“ (sud. R. Tamoliūnienė), „Klaipėdos vaizdų albumas“ (sud. K. Demereckas) ir „Pasižvalgymai po Vilnių“ (sud. Z. ­Tiukšienė, N. Sisaitė) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, L. Janulevičius (Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos ­apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Vilniaus apskrities viešoji A. Mickevičiaus bilioteka)

forumas-LRT studija Jurgio Kunčino poezijos rinktinės „Malūnų gatvė be malūnų“ ­pristatymas. Dalyvauja A. A. Jonynas, V. Sventickas, A. Šlepikas (LRS leidykla). Filmuoja LRT


ketvirtadienis | bičiulių diena

konf. salė 3.1 Knygos „Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas“ (sud. M. Tamošaitis, A. Bitautas, A. ­Svarauskas) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, S. Grigara­ vičiūtė, Z. Butkus, D. Blažytė-Baužienė (MELC)

konf. salė 3.2 Nijolės Marcinkevičienės knygos „Iš lauko — į namus: Laukiniai augalai tradicinėje mityboje ir buityje“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. Špokauskaitė, B. Nicholson, V. Šatkauskienė (Lietuvos nacionalinis kultūros centras)

rašytojų kampas Knygos „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai 500“ (sud. S. Narbutas) pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Cicėnienė, D. Narbutienė, S. Temčinas (LMA Vrublevskių biblioteka)

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B05 Andrius Užkalnis, Milda Sabienė, Džiuljeta Vėbrė (Obuolys). Iki 19 val. 5.D30 Zurabas Džavachišvilis (Magilė) bibliotekų erdvė Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos)

14.00

konf. salė 5.1 Pokalbis su legendiniu lenkų iliustruotoju Józefu Wilkońiu apie knygas ir kūrybą (Lenkijos institutas Vilniuje, Knygų šalis)

konf. salė 5.2 Edukacinio projekto moksleiviams „Vilniaus vinis“ pristatymas. Dalyvauja J. Mackevičiūtė (Aukso žuvys)

konf. salė 5.3 Diskusija „Bestseleris: knygų lenktynės pasaulyje ir Lietuvoje“. Dalyvauja A. V. Dobkevičiūtė, M. Kovač, M. Mitrica, R. Punka (LLA)

konf. salė 5.5 Giedrės Pranaitytės monografijos „Prancūzijos ir JAV kultūrinė diplomatija bei jos praktinis vykdymas Lietuvoje“ pristatymas. ­Dalyvauja G. Mažeikis, R. Jasiulevičienė, K. Juraitė, A. Švarplys (VDU)

forumas-LRT studija Diskusija „Kaip auginti kūrybingą žmogų“. Dalyvauja M. ­Ivanauskienė, A. Landsbergienė, S. Laurinaitytė-Dirgelienė, T. ­Ramanauskas (MMC)

konf. salė 3.1 Algio Augustaičio knygos „Tamošynės vaikai“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, L. Eringienė, V. Simonavičienė, D. Batisienė (Šakių r. savivaldybės biblioteka)

konf. salė 3.2 Kaip pasakyti „ne“ ir nesijausti kaltam. Dalyvauja G. Cho­men­ tauskas, E. Dereškevičiūtė, B. Kaziliūnaitė (Žmogaus studijų centras)

rašytojų kampas Algirdo Grigaravičiaus knygos „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono ­Basanavičiaus gyvenimas ir darbai“ pristatymas. Dalyvauja ­autorius, R. Miknys (Versus aureus)

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.C11 Stasys Eidrigevičius, Sigutė Chlebinskaitė (Apostrofa) 5.D30 Edmundas Malūkas (Magilė)


1 6 | 17

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

15.00

konf. salė 5.1 Naujausių „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Šeduva“, „­Kamajai“, „Ramygala“, „Kupiškis“ pristatymas. Dalyvauja P. ­Jonušas, J. Linkevičius, V. Mačiekus, G. Navalinskienė (Versmė)

konf. salė 5.2 Marijos Drėmaitės knygos „Baltiškasis modernizmas. Architektūra ir gyvenamoji statyba sovietinėje Lietuvoje“ pristatymas. Dalyvauja autorė, P. Meuser (DOM Publishers, Lapas)

konf. salė 5.3 Diskusija „Knygos piratavimas internete: vagystė ar nemokama reklama?“. Dalyvauja A. V. Dobkevičiūtė, M. Kovač, R. Punka, ­lietuvių autoriai ir leidėjai (LLA)

konf. salė 5.5 Pasaulio rašytojai Šiaurės miestelyje. Loretos Jastramskienės knygos „Bilietas į Grįžulo ratus“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Mitaitė, A. Vidžiūnas (Homo liber)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Renkuosi kūrybos kalbą“. Dalyvauja V. Kelertas, V. Papievis, B. Putrius, D. Staponkutė. Moderuoja J. Čerškutė. Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Olgos Mastianicos knygos „Bajorija lietuvių tautiniame ­projekte (XIX a. pabaiga – XX a.pradžia)“ pristatymas. Dalyvauja D. ­Staliūnas, R. Miknys, M. Kvietkauskas, V. Žaltauskaitė (LII)

konf. salė 3.2 Sondros Rankelienės, Indrės Saudargienės knygos „­Bibliotheca ­curiosa“ pristatymas. Dalyvauja autorės, A. Bumblauskas, R. ­Laužikas (VU biblioteka)

rašytojų kampas Daliaus Jonkaus knygos „Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija“ pristatymas. ­Dalyvauja G. Mažeikis, A. Sverdiolas, M. Gutauskas, N. Milerius (VDU)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B03 Algirdas Grigaravičius (Versus aureus) 5.B06 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto) 5.C19 Virginijus Savukynas (Alma littera)

16.00

konf. salė 5.1 Diskusijų klubas: „Quo vadis? Kaip įmokos virsta mokesčiais, o ­turtas — darbu.“ Dalyvauja R. Jokubauskas, M. Gudaitė-Gulbinienė, T. ­Medaiskis, K. Platelis, R. Vainienė. Moderuoja G. Vaškelis

konf. salė 5.2 Jūratės Kiaupienės knygos „Tarp Romos ir Bizantijos. Lietuvos ­Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius (XV a. ­antroji pusė  –  XVII a. pirmoji pusė)“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Kamuntavičienė, E. Rimša, R. Šmigelskytė-Stukienė (LII)

konf. salė 5.3 Andriaus Černausko knygos „Pragaro ambulatorija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, „Apeirono“ teatras (Tyto alba)


ketvirtadienis | bičiulių diena

konf. salė 5.5 Mokslo studijos „Lietuvių pasakojamoji tautosaka: stebuklinės ­pasakos“, i t. pristatymas. Dalyvauja L. Būgienė, S. ­Matulevičienė, R. Racėnaitė, J. Šlekonytė (LLTI)

forumas-LRT studija Leidinio „Kazys Bradūnas. Archyvai“ pristatymas. Dalyvauja E. ­Bradūnaitė-Aglinskienė, Ž. Kolevinskienė, D. Kuolys, D. Svobonas (Maironio lietuvių literatūros muziejus). Filmuoja LRT

konf. salė 3.2 Deivido Šlekio monografijos „Mąslaus Vyčio beieškant. ­Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014)“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Vitkus (Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

rašytojų kampas Kazio Sajos knygos „Tuo taku“ pristatymas. Dalyvauja autorius (Vaga)

3.13 5.A14 5.B06 5.B09 5.C16 5.D30 kūrybinė studija

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Andrius Bialobžeskis (Audioteka) Angelina Zaleckaitė (Aukso pieva) Sigutė Ach (Nieko rimto) Kotryna Zylė (Aukso žuvys) Loreta Jastramskienė (Homo liber) Ligita Juknevičiūtė (Magilė) Józef Wilkoń (Lenkijos institutas Vilniuje, Knygų šalis)

17.00

konf. salė 5.1 Šokiai su orkestru. Dalyvauja J. Skiotytė-Norvaišienė, Lietuvos ­kamerinis orkestras (Lietuvos nacionalinė filharmonija)

konf. salė 5.2 Janinos Survilaitės knygos „Blunkančių likimų liudytojai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Genys, G. Urbonaitė, N. Petrošienė (Andrena)

konf. salė 5.3 Knygos „Oginskių dvaro virtuvėje“ (sud. R. Laužikas, L.Čeprackas, J. Dumanowski, A. Pacevičius) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai (Akademinė leidyba)

konf. salė 5.5 Pokalbis „Laimingos moterys metų neskaičiuoja“ ir Christianes Northrup knygos „Beamžės deivės“ pristatymas. Dalyvauja I. Radėnė, G. Latvėnaitė-Staškevičienė, N. Jagelavičiūtė-Teišerskienė, V. Pilipauskaitė-Butkienė (Kitos knygos)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Lietuvos kultūra kaip strateginis prioritetas: tačiau kokia?“ Dalyvauja E. Aleksandravičius, S. Trilupaitytė, R. ­Valatka. Moderuoja G. Mažeikis. Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Salio Šemerio atsiminimų „Apie vėjus burėse, galvoje ir kišenėse“ pristatymas. Dalyvauja O. Žalienė, D. Elertas, S. Jačėnas, G. Čiuželis. (Lietuvos jūrų muziejus)

konf. salė 3.2 Audingos Peluritytės-Tikuišienės knygos „Ribos architektonika / ­Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, M. Šidlauskas, M. Kasner, G. Montvilaitė-Sabaitienė (VU) //


1 8 | 19

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

rašytojų kampas Poezijos punktyrai, siūlės, replikos ir sidabro raidės. Dalyvauja D. Dirgėla, G. Kazlauskaitė, V. Braziūnas, E. Ališanka (LRS leidykla)

literatų svetainė Bobo Dylano kūryba LT, LV, RO, SI ir kataloniškai. Dalyvauja Leonardo P ­ ilkausko kvartetas, K. Janutaitė (vokalas). Renginį veda A. ­Bialobžeskis (LLA)

kūrybinė studija Gražiausių Čekijos 2015 m. knygų parodos atidarymas. Dalyvauja V. Rollová, ambasadorius B. Mazánekas (Čekijos Respublikos ­Raštijos institutas, Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Knygų šalis)

5.A02 5.C11 5.C19 5.D30

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Andrius Černiauskas (Tyto alba) Dalia Staponkutė (Apostrofa) Rūta Vanagaitė (Alma littera) Edmundas Malūkas (Magilė)

18.00

konf. salė 5.1 Rūtos Vanagaitės knygos „Jis“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

konf. salė 5.2 Diskusija apie liberaliąją demokratiją, elitą bei lyderystę. Dalyvauja I. Vinogradnaitė, N. Putinaitė, A. Bumblauskas, M. Ivaškevičius (VU TSPMI)

konf. salė 5.3 Maži stebuklai — tikros Raudonų nosių istorijos. Dalyvauja G. ­Arbačiauskas, J. Čižauskaitė-Narvidė (Raudonos nosys Gydytojai klounai)

konf. salė 5.5 Knygos „Linksmos istorijos apie Ulenšpygelį, gimusį ­Braun­šveigo žemėje“ (serija „Viduramžių biblioteka“, vertėja ir sud. L. ­Citavičiūtė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, S. Narbutas, G. Vaškelis, D. Vaitiekūnas (LLTI)

forumas-LRT studija Vytauto Kavolio knygos „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje“ ­pristatymas. Dalyvauja V. Daujotytė, A. Mickūnas, A. Sverdiolas, G. Kadžiulytė (Apostrofa). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Susitikimas su populiariausiais 2015 m. autoriais (LATGA)

konf. salė 3.2 Jean Racine knygos „Faidra“ pristatymas. Dalyvauja V. Braziūnas, G. Dručkutė, V. Bikulčius (Žara)

rašytojų kampas Liudos Matonienės knygos „Vilnius: meilės stotelės. ­Romantiš­kasis miesto žemėlapis“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. ­Mikšionienė, S. Pilinkus (Tyto alba)


4 2 02 24

penktadienis | 

ilgasis penktadienis

10.00

forumas-LRT studija Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ pristatymas. Dalyvauja R. Bončkutė, S. Pocytė, L. Citavičiūtė, A. ­Navickienė (Akademinė leidyba). Filmuoja LRT

3.11 Edukacinė paroda „Lietuviški ženklai pasaulyje iš muziejų ­rinkinių“ (Lietuvos muziejų asociacija)

3.16 Loginis žaidimas vaikams „Vitenbergo katedros paslaptys“ (Lietuvos evangelikų reformatų ­Bažnyčia — Sinodas). Vyksta visos mugės metu

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 3.f02 Marijos radijo savanoriai — laidų vedėjai bei žinomi ­bažnyčios, visuomenės, kultūros, pramogų atstovai (Marijos radijas) 5.A02 Algirdas Toliatas (Tyto alba) 5.B05 Andrius Užkalnis, Algirdas Gricius, Indrė Urbanavičienė (Obuolys). Iki 15 val. 5.B06 Sigutė Ach (Nieko rimto)

11.00

konf. salė 5.1 Aelitos Ambrulevičiūtės, Mariaus Skerniškio, Gedimino Kulikausko, Linos Kulikauskienės knygos „Halė. Vilniaus turgaus istorija“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Bumblauskas, A. Bieliauskas (Aukso žuvys)

konf. salė 5.2 Knygos „Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios ­istorija“ (sud. L. Vaicekauskienė ir N. Šepetys) pristatymas. ­Dalyvauja sudarytojai, E. Parulskis, R. Savukynas, R.Valatka (­Naujasis Židinys-Aidai)

konf. salė 5.3 Kokias paslaptis atskleidžia unikalūs tapybos darbai? Susitikimas su knygos „Deivė be diademos. Pokalbiai su portretais“ autoriumi Eugenijumi Skerstonu. Dalyvauja autorius, A. Baurienė (Sofoklis)

konf. salė 5.5 Artūro Grickevičiaus knygos „Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Sasnauskas, P. Subačius, A. Katilius (VDU)

forumas-LRT studija Tiesioginė LRT Klasikos laida „Ryto allegro“. Vedėjos I. Janiulytė ir B. Rutkauskaitė

konf. salė 3.1 Kaip sukurti produktą, kad jis taptų populiarus? Jonaho Bergerio knygos „Užkrečiama: kodėl daiktai ar idėjos tampa populiarūs“ pristatymas. Dalyvauja D. Budginas, M. Karčiauskas (Vaga)

konf. salė 3.2 Diskusija „Ar lietuvių vaikų poeziją ištiko mirtis?“. Dalyvauja K. Urba, G. Skabeikytė-Kazlauskienė, L. Žvironaitė-Udrienė (LNMMB)

rašytojų kampas Tomo Kavaliausko knygos „Originalas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Trilupaitytė, H. Kunčius (Alma littera)


4 2 0 | 21

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

12.00

konf. salė 5.1 Susitikimas su bestselerio „Kodėl prancūzės nestorėja“ autore Mirreile Guiliano. Dalyvauja autorė, V. Baublienė (Alma littera)

konf. salė 5.2 Giedriaus Vilpišausko knygos „Virtuvės užkariavimo menas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Radzevičius (Tyto alba)

konf. salė 5.3 Diskusija „Ką iš tiesų žinome apie Palestiną?“ Giedrės Steikūnaitės knygos „Palestina“ pristatymas. Dalyvauja autorė, Ž. Kropaitė, J. Ohman, G. Tervidytė (Alma littera)

konf. salė 5.5 Aldono Pupkio knygos „Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m.“ ­pristatymas. Dalyvauja autorius, A. ­Balašaitis, A. Valotka, R. Venckutė (LKI)

forumas-LRT studija Diskusija „Lietuviškos knygos: keliai ir klystkeliai“. Dalyvauja G. ­Žemaitytė, A. Žilinskienė, A. Gailius, C. Sinnig. Moderuoja N. ­Šepetys. Filmuoja LRT

rašytojų kampas Katalogo „Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX a. pab.– 1940 m.“ pristatymas (sud. M. Mieliauskienė, D. ­Kiukienė). Dalyvauja sudarytojos, A. Matiukienė, Z. Pikelytė (Rokiškio krašto muziejus)

kūrybinė studija Kūrybinės valandos „Kici Kici miau“ su Józefu Wilkońiu ir Patricija Bliuj-Stodulska (Lenkijos institutas Vilniuje, Knygų šalis). Trukmė 2 val. 30 min.

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B02 Eugenijus Skerstonas (Sofoklis) 5.C19 Tomas Kavaliauskas, Giedrė Steikūnaitė (Alma littera)

13.00

konf. salė 5.1 Vaivos Rykštaitės „Trisdešimt“, Linos Ever „­Berlyno ­romanas“, ­Rūtos Mataitytės „Jos vardas Magija“ knygų ­pristatymas. Dalyvauja autorės, M. Gailius (Tyto alba)

konf. salė 5.2 Akvilinos Cicėnaitės knygos „Tylos istorija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Tamošiūnaitė, S. Daugirdaitė (Alma littera)

konf. salė 5.3 Diskusija jaunimui: „Laisva valia fantasy literatūroje“. Dalyvauja rašytoja Silvana de Mari, E. Baliutavičiūtė (Nieko rimto)

konf. salė 5.5 Kęstučio Šapokos albumo „Algis Skačkauskas“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, P. Morkus, A. Dzikaras, A. Šaltenis (Dailinikų sąjungos leidykla)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Ką reiškia Algirdas Julius Greimas Lietuvai?“ Dalyvauja K. ­Nastopka, A. Sverdiolas, S. Žukas. Moderuoja A. Gelūnas. Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Knygos „XVIII amžiaus studijos 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: iššūkiai, laimėjimai, netektys“ (sud. R. Šmigelskytė-Stukienė) pristatymas. Dalyvauja L. Balaišytė, O. Mastianica, V. Rakutis, D. Viliūnas (LII)


penktadienis | ilgasis penktadienis

konf. salė 3.2 Knygos „Kunigaikščiai Višnioveckiai“ pristatymas. ­Dalyvauja S. Narbutas, A. Bumblauskas, G. Kirkienė, V. Strolia (LMA ­Vrublevskių biblioteka) rašytojų kampas Saros Poisson esė knygos „Grožio mašina“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Čerškutė, M. Burokas, G. Petronienė (Alma littera)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.A02 Giedrius Vilpišauskas (Tyto alba) 5.B06 Sigutė Ach (Nieko rimto) 5.C19 Mirreile Guiliano, Giedrė Steikūnaitė (Alma littera)

14.00

konf. salė 5.1 Valdo Papievio knygos „Žiebtuvėliai anarchistai“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, L. Jakimavičius, V. Kelertas, R. Puniškaitė (Odilė)

konf. salė 5.2 Filosofinių Leonido Donskio idėjų refleksija. Dalyvauja G. Mažeikis, M. Drunga, R. Kamuntavičius (VDU)

konf. salė 5.5 Knygstarteris — kai skaitytojas sprendžia, ar leisti knygą. Gerdos Jord „Gertrūdos“ sėkmės istorija. Dalyvauja autorė, R. Kmita, D. Raibys, Knygstarterio kūrėjai (Obuolys)

forumas-LRT studija Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos katekizmų žinia. Dalyvauja R. Vanagaitė, T. Šernas, D. Karvelis, H. Lahayne (Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia — Sinodas). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Vinco Grigo, Andriaus Šumino, Arūno Gudinavičiaus, Modesto Grigaliūno knygos „Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. ­Vernickaitė (Akademinė leidyba)

konf. salė 3.2 Kamilos Golod knygos „Drąsa būti savimi“ pristatymas. Dalyvauja R. Martinavičius, R. Girdvainė (Didakta)

rašytojų kampas Jaroslavo Melniko knygos „Dangaus valdovai“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, D. Tamošiūnaitė, R. Šerelytė (Alma littera) 5.A02 5.A14 5.B06 5.C11 5.C13 5.C19

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Lina Ever, Rūta Mataitytė, Vaiva Rykštaitė (Tyto alba) Dalia Smagurauskaitė (Aukso pieva) Silvana de Mari (Nieko rimto) Stasys Eidrigevičius, Eugenijus Ališanka (Apostrofa) Virgina Šukytė (Žara) Akvilina Cicėnaitė, Sara Poisson (Alma littera)


2 2 | 23

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

15.00

konf. salė 5.1 Jesse Finko knygos „AC/DC“ pristatymas. Dalyvauja M. Mikutavičius, V. Stankus, A. Šlepikas (Versus aureus)

konf. salė 5.2 Knygos „Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos. 1“ sutiktuvės. Dalyvauja A. Sverdiolas, J. Levina, T. Šečkus, L. Mačianskaitė (Baltos lankos, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras)

konf. salė 5.3 Tadeuszo Różewicziaus rinktinės „Vanduo puodelyje“ pristatymas. Dalyvauja E. Ališanka, S. Eidrigevičius, A. Burszta, R. Rimickaitė (Apostrofa, Lenkijos institutas Vilniuje)

konf. salė 5.5 Platono raštų serijos pirmųjų tomų „Alkibiadas“ ir „Charmides“ pristatymas. Dalyvauja V. Bartnikas, A. Jaskelevičius, V. Ališauskas, N. Kardelis (Jonas ir Jokūbas)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Skirtingi Lietuvos veidai“. Dalyvauja R. ­Valiukonytė, R. Paulauskas, S. Černiauskas, D. Staponkutė. Moderuoja R. Zemkauskas. Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Redos Griškaitės knygos „Nuo botanikos iki istorijos: Paluknio dvaro literatė Aleksandra Volfgangaitė (Aleksandra Tekla Sofia Wolfgang, 1805–1861)“ pristatymas. Dalyvauja T. Bairašauskaitė, G. Subačius, Ž. Būčys, M. Rasimavičius (LII)

konf. salė 3.2 Vytenio ir Junonos Almonaičių knygos „Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas“ pristatymas. Dalyvauja A. Jucevičius, A. Černeckis, V. Rutkauskas, G. Kadžytė (Keliautojo žinynas)

rašytojų kampas Tomo Vaisetos knygos „Orfėjas, kelionė ten ir atgal“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Valatka, V. Cibarauskė (LRS leidykla)

3.F01 Susitikimas su Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje). Iki 21 val.  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 3.15 Valdas Papievis (Odilė) 5.A14 Saulius Norkevičius (Aukso pieva) 5.B05 Mantvydas Leknickas, Andrius Pauliukevičius, Olesia Žuravliova (Obuolys). Iki 21 val. 5.C13 Libertas Klimka (Žara) 5.C18 Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos) 5.C19 Jaroslavas Melnikas (Alma littera) 5.D18 Kamila Golod (Didakta) 5.D30 Edmundas Malūkas (Magilė)

16.00

konf. salė 5.1 Kas yra Rolandas Kazlas? Žinynas „Kas yra kas Lietuvoje“ kalbina komiką? tragiką? režisierių? dainų autorių? atlikėją? Rolandą Kazlą. Dalyvauja R. Kazlas, R. Jasiulionis (Leidybos studija)

konf. salė 5.2 Olivierio Truco knygos „Paskutinis lapis“ pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Černiuvienė (Briedis)


penktadienis | ilgasis penktadienis

konf. salė 5.3 Pokalbis „Sapiens: provokuojanti mūsų civilizacijos istorija“. ­Dalyvauja D. Pocevičius, A. Andrijauskas, R. Makselis (Kitos knygos)

konf. salė 5.5 Kazio Sajos knygų „Su boružėle ant kaktos“ ir „Noras, kuris dar išsipildys“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Urba, R. Elijošaitytė (Alma littera)

forumas-LRT studija Tomo Venclovos knygos „Prarasto orumo beieškant“ pristatymas. Dalyvauja autorius, P. Morkus, A. Nikžentaitis (LNMMB). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Vilijos Stanišauskienės knygos „Karjeros kūrimas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, B. Simonaitienė, D. Gudaitytė (KTU leidykla Technologija)

konf. salė 3.2 Leidinių apžvalga „Naujausios tendencijos iš Klaipėdos tyrinėjant XX a. istoriją“. Dalyvauja J. Genys, S. Pocytė, Z. Genienė, V. Vareikis (Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

rašytojų kampas Knygos „Peradresuota 1. Lietuvių ir litvakų tapyba iš Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijos“ (sud. R. Andriušytė-Žukienė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, V. Leleivė, S. Eidrigevičius, U. Bužinskaitė (Lewben Art Foundation)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B06 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto) 5.C13 Vidmantas Valiušaitis (Žara) 5.D30 Zurabas Džavachišvilis (Magilė)

17.00

konf. salė 5.1 Algirdo Toliato knygos „Žmogaus ir Dievo metai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Jakilaitis, M. Garbačiauskaitė-Budrienė, R. Valatka, „Angelų sargų“ gospelo choras (Tyto alba)

konf. salė 5.2 Skirtingais pojūčiais skaitomos knygos vienija reginčiųjų ir neregių pasaulius. Dalyvauja M. Mikutavičius, E. Jokužytė, R. Tarosaitė-­ Minkevičienė (Verslas ar menas). Renginys verčiamas į gestų kalbą

konf. salė 5.3 Šiuolaikinis ispaniškas romanas. Dalyvauja I. del Valle, ­A. M. C. González, F. Miralles, B. López (Ispanijos Karalystės ­ambasada Lietuvoje)

konf. salė 5.5 Povilo Šklėriaus knygos „Ko negalima sakyti merginai bare“ ­pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Gailius, A. Kaziliūnaitė (Tyto alba)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Pasaulio litvakų talentai — kas jie šiandienos ­Lietuvai?“ Dalyvauja I. Veisatė, M. Ivaškevičius, V. Toleikis. ­Moderuoja M. Kvietkauskas. Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Diskusija „Daugiau komunikacijos kultūros — daugiau Lietuvos matomumo ženklų pasaulyje“. Dalyvauja I. Dagytė-Mituzienė, A. Lisauskienė, E. Šleinotienė, R. Jucaitis (VDA, Zonta International)


2 4 | 25

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

konf. salė 3.2 Sauliaus Grybkausko knygos „Sovietinis ‘generalgubernatorius’. Komunistų partijų antrieji sekretoriai sovietinėse respublikose“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Ivanauskas, V. Sirutavičius, A. Švedas (LII) rašytojų kampas Socialinių tinklų šekspyrai — kokia jų sėkmės paslaptis? Tomas Taškauskas, Tomas Norkaitis („Begalybės fragmentai“) ir Justinas Kisieliauskas („Meilė etc.“) dalinasi išpažintimis apie savo kūrybą (Alma littera)

5.A18 Savęs pažinimo laboratorija. Dalyvauja R. Ignatė, J. Burokas, B. ­Kaziliūnaitė (Žmogaus studijų centras)

3.02 3.13 5.B06 5.C13 5.C19 5.D24 5.D30

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Tomas Venclova (LNMMB) Ugnė Barauskaitė (Audioteka) Sigutė Ach (Nieko rimto). Iki 19 val. Selemonas Paltanavičius (Žara) Kazys Saja (Alma littera) Olivier Truc (Briedis) Edmundas Malūkas (Magilė)

18.00

konf. salė 5.1 Vytauto Landsbergio ir Ryčio Zemkausko knygos „Bus geriau“ pristatymas. Dalyvauja autoriai (Dominicus lituanus)

konf. salė 5.2 Rasos Aškinytės knygos „Glesum“ pristatymas. Dalyvauja L. S. ­Černiauskaitė, D. Čepauskaitė, V. Cibarauskė, J. Čerškutė (Vaga)

konf. salė 5.3 Islandų rašytojo Sjóno romano „Iš didžuvės nasrų“ ­pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Baranauskienė, R. Rastauskas, I. ­Steponavičiūtė (Apostrofa, Šiaurės ministrų tarybos biuras ­Lietuvoje)

konf. salė 5.5 Gintarės Bernotienės knygos „Apie žodžių sandūros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Peluritytė, M. Šidlauskas, S. Daugirdaitė (LLTI)

forumas-LRT studija Pokalbis „Kokiomis utopijomis lietuvis gyvas?“ Dalyvauja A. Švedas, A. Jakučiūnas, T. Vaiseta, J. Kryževičienė (Kitos knygos). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Daliaus Viliūno, Vygando Aleksandravičiaus knygos „Jean-­Jacque Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė“ pristatymas. ­Dalyvauja autoriai, E. Raila (LKTI)

konf. salė 3.2 Knygų „Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas“ (sud. J. ­Zabarskaitė, I. Lemeškinas) ir Vyčio Vidūno „Lietuvių — sanskrito kalbų vėrinys“ pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, V. Silius, S. Temčinas, A. Augustinaitis (LKI)


penktadienis | ilgasis penktadienis

rašytojų kampas Ugnės Barauskaitės knygų „Vieno žmogaus bohema“, „Dešimt“ pristatymas. Dalyvauja autorė, I. Jankauskaitė (Tyto alba)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.A02 Algirdas Toliatas, Povilas Šklėrius (Tyto alba) 5.C19 Tomas Taškauskas, Tomas Norkaitis, Justinas Kisieliauskas (Alma littera)

19.00

konf. salė 5.1 Vytauto Kernagio dvigubos vinilo plokštelės „Akustinis“ ­pristatymas-koncertas. Dalyvauja V. Kernagis ­jaunesnysis, D. ­Razauskas, R. Radzevičius, Z. Nutautaitė-Indrikonienė, R. ­Naujanytė-Bjelle (AGATA). Trukmė 2 val.

konf. salė 5.2 Vytauto Michelkevičiaus monografijos „Meninio tyrimo suvesti. Žinojimo kontūrais“ pristatymas su piešėja Migle Anušauskaite. Dalyvauja autorius, A. Narušytė, J. Urbonas, A. Gedutis (VDA)

konf. salė 5.3 Rimanto Kmitos knygos „Pietinia kronikas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Nastaravičius, V. Kinčinaitis, M. Burokas, A. Gluskinas (Tyto alba)

konf. salė 5.5 Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė (sud. E. ­Leontjeva ir kt.). Dalyvauja sudarytoja, N. Kardelis, S. Matulevičius, P. ­Subačius (LKTI)

forumas-LRT studija Algimanto Čekuolio knygos „Salos ir jų žmonės“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, U. Galadauskaitė, A. Matonis (Alma littera). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Kazio Bradūno poezijos rinktinės „Liepė man būti“ pristatymas. Dalyvauja J. Sasnauskas, V. Sventickas, E. Bradūnaitė, D. Kuolys (LRS leidykla)

konf. salė 3.2 Nijolės Keršytės knygos „Pasakojimo pramanai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Žemaitytė, N. Arlauskienė, D. Vaitiekūnas (VU)

rašytojų kampas Tomo Venclovos dvikalbės poezijos rinktinės „Pagyrimas salai — Похвала остpову“ pristatymas. Dalyvauja autorius, I. Bulatovskij, A. Gerasimova, G. Efremov (LLTI, I. Limbakho leidykla)

5.A01 5.A02 5.C11 5.C13 5.D16 5.D30

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Vytautas Landsbergis, Rytis Zemkauskas (Dominicus lituanus) Ugnė Barauskaitė (Tyto alba) Sjón, Rolandas Rastauskas (Apostrofa) Loic Salfati (Žara) Aušra Kaziliūnaitė (Kitos knygos) Ligita Juknevičiūtė (Magilė)


2 6 | 27

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

20.00

konf. salė 5.2 Regimanto Dimos knygų „Gyvenimo stebėtojo memuarai“, „­Bronislovas ir imperatorius“, „Vilniaus plovas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Bružas, E. Parulskis (Tyto alba)

konf. salė 5.3 Aušros Kaziliūnaitės knygos „Esu aptrupėjusios sienos“ ­pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Cibarauskė, N. Milerius, V. Pliadis-OBŠRR (Kitos knygos)

konf. salė 5.5 XIX a. lietuvių literatūros antologija, I ir II tomai (sud. B. Speičytė). Dalyvauja sudarytoja, G. Subačius, R. Griškaitė (LLTI)

forumas-LRT studija Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Anušauskas, V. Savukynas, T. B. Burauskaitė (LGGRTC). Filmuoja LRT

konf. salė 3.2 Vinco Lapinsko knygos „Šimtas ir viena vaistų atradimo istorija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Ramanauskas, V. Miežutavičiūtė, D. Triponienė (Margi raštai) rašytojų kampas Andalūzija: nuo archeologijos iki mitologijos. Dalyvauja N. ­Cibulskas, A. Veiknys, E. Noreika (LRS leidykla)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.A02 Rimantas Kmita (Tyto alba) 5.C19 Algimantas Čekuolis (Alma littera)


5 2 02 25

šeštadienis | 

nekasdieniai pasimatymai

10.00

forumas-LRT studija Tiesioginė LRT Radijo laida „Kultūros savaitė“. Vedėjos G. Jankauskienė ir R. Jonykaitė

3.11 Edukacinė paroda „Lietuviški ženklai pasaulyje iš muziejų ­rinkinių“ (Lietuvos muziejų asociacija)

3.16 Loginis žaidimas vaikams „Vitenbergo katedros paslaptys“ (Lietuvos evangelikų reformatų ­Bažnyčia — Sinodas). Vyksta visos mugės metu

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B05 Agnė Gintalaitė, Donatas Paulauskas, Gerda Jord (Obuolys). Iki 15 val. 5.B06 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto) 5.C13 Vidmantas Valiušaitis (Žara) 3.f02 Marijos radijo savanoriai — laidų vedėjai bei žinomi ­bažnyčios, visuomenės, kultūros, pramogų atstovai (Marijos radijas)

11.00

konf. salė 5.1 Arvydas Juozaitis pristato trilogiją „Vokiškų miestų likimas baltų pasaulyje“ apie tris didžiuosius Baltijos pakrantės miestus. ­Dalyvauja autorius, D. Kuolys (Alma littera)

konf. salė 5.2 Emma Cline „Merginos“: paauglių psichologija ir auklėjimas. Dalyvauja J. Šeduikytė, A. Kurienė, R. Jonaitis (Baltos lankos)

konf. salė 5.3 Juventos ir Pauliaus Mudėnų knygos „Ar prisiminsi mane, Vilniau?“ teatralizuotas pristatymas. Dalyvauja R. Petkevičius, E. Kurklietytė, V. Bubnys, D. Varnaitė. XX a. pr. romansus atlieka etnografinis ansamblis „Verdenė“ (Stiklo tiltai)

konf. salė 5.5 Gintaro Kaltenio knygos „Pašto kelias žirgais ir karietomis“ ­pristatymas. Dalyvauja S. Pilinkus, G. Babravičius, L. Klimka, E. Musteikis (Vaga)

forumas-LRT studija Tiesioginė LRT Kultūros laida „Algirdo Šeškaus knygų pristatymas“. Dalyvauja A. Šeškus, A. ­Narušytė, V. Januškevičiūtė, U. Siparienė. Renginys skirtas LRT Televizijos 60-čiui.

konf. salė 3.1 Loic Salfati knygos „Kita paveikslų pusė. Prano Gudyno restauravimo centro restauratorių kasdienio darbo akimirkos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Matulytė, J. Senvaitienė (Žara)

konf. salė 3.2 Algio Uždavinio knygos „Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje“ pristatymas. Dalyvauja A. Andrijauskas, R. Makselis (Sophia)

rašytojų kampas Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų albumo „Sūduva — Terra sudorum — šviesos išpasakota“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Bumblauskas, S. Žvirgždas, V. Kinčinaitis (Vaga)

3.F01 Susitikimas su Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje). Iki 21 val.


5

2 8 | 29

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

4.31 Sauliaus Kargaudo, Gintaro Jociaus knygos „Begemusė“ ­pristatymas. Dalyvauja autoriai (Begemusė)

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 3.13 Danielius Goriunovas Debesyla (Audioteka) 5.A02 Jean-Claude Lapraz (Tyto alba). Iki 12.30 5.C05 Inga Liutkevičienė (Mažoji leidykla). Iki 19 val.

12.00

konf. salė 5.1 Šiandieninė žydų literatūra — amžinos žmogiškumo paieškos. Susitikimas su knygos „Moteris Jeruzalėje“ autoriumi Abrahamu B. Yehoshua. Dalyvauja autorius, K. Gudelytė, Izraelio ambasadorius Lietuvai A. Maimon, E. Zingeris (Sofoklis)

konf. salė 5.2 Kauno architektūros gidas angliškai — kokia modernistinė laikinoji sostinė pristatoma užsieniečiui? Dalyvauja R. Zemkauskas, V. ­Petrulis, M. Drėmaitė (Lapas)

konf. salė 5.3 Dovydo Pancerovo knygos „Kiborgų žemė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, P. Gritėnas, G. Liaudanskas-Svaras (Alma littera)

konf. salė 5.5 Lietuvos karaliai, arba kaip vadinti XIII–XIV a. Lietuvos valdovus. Dalyvauja R. Petrauskas, A. Bumblauskas, V. Rakutis (Typoart)

forumas-LRT studija LLTI premijos už kūrybiškiausią 2016 m. knygą laureato paskelbimas ir knygų 12-uko aptarimas. Dalyvauja D. Satkauskytė, S. Daugirdaitė, J. Čerškutė, M. Gailius (LLTI). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Naujoji Romuva ir poezija. Dalyvauja V. Stulpinas, V. Aušra, J. ­Keleras, A. Galinis (Naujoji Romuva)

konf. salė 3.2 Civilizacinių galios centrų kaita + geopolitikos atgimimas = ­konfliktų liepsnos? Dalyvauja V. Rubavičius, A. Mickūnas, A. ­Andrijauksas, N. Kardelis (LKTI)

rašytojų kampas Su brangiaisiais neatsisveikinu... Astridos Petraitytės knygos „Algirdas. Iš Kauno“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Saudargas, G. Patackas, V. Gužauskas (Homo liber) 4.30 Inesos Gervės knygos „Mano pirmoji abėcėlė“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Vaiga)

5.D01 Pauliaus Strasevičiaus knygos „Superpietūs dėžutėje“ pristatymas (Terra publica)

4.14 5.A14 5.B05 5.C11 5.C13 5.C19

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Ingrida Veliutė (Terra publica) Arūna Kaminskienė (Aukso pieva) Andrius Pauliukevičius (Obuolys). Iki 15 val. Arvydas Šliogeris (Apostrofa) Loic Salfati (Žara) Arvydas Juozaitis (Alma littera)


šeštadienis | nekasdieniai pasimatymai

13.00

konf. salė 5.1 Valdo Adamkaus knygos „Pokalbiai nesilaikant protokolo“ ­pristatymas. Dalyvauja V. Adamkus, A. Ališauskas, E. Aleksandra­ vičius (Versus aureus)

konf. salė 5.2 Pokalbis „Iš Reikjaviko į Druskininkus: Lietuva Islandijos „­ambasadoriaus“ akimis“. Susitikimas su knygos „­Ambasadorius“ autoriumi Bragiu Ólafssonu. Dalyvauja autorius, J. Abraitytė, K. ­Platelis (Kitos knygos)

konf. salė 5.3 Sigutės Ach meno albumo „Balta ir spalvota“ pristatymas. ­Dalyvauja autorė, R. Jonaitis (Nieko rimto)

konf. salė 5.5 Kūniškumo tapatumas šiandieninėje kultūroje. Dalyvauja G. ­Žemaitytė, L. Mačianskaitė, L. Kreivytė, N. Milerius (VDA ­Dailėtyros institutas)

forumas-LRT studija Alfredo Bumblausko, Edvardo Gudavičiaus knygos „Būtovės slėpiniai. Užmiršta Lietuva“ pristatymas. Dalyvauja A. ­Bumblauskas, A. Švedas, E. Saviščevas (Alma littera). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Monografijų „Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: ­Marijampolės šnekta“ (sud. R. Bakšienė.), „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ (sud. D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, N. Birgelienė), „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas“ (sud. A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė), „Seirijų šnektos tekstai“ (sud. A. Leskauskaitė) pristatymas. Dalyvauja sudarytojos, V. Meiliūnaitė, V. Kardelis, V. Sakalauskienė (LKI)

konf. salė 3.2 Mariaus Sirutavičiaus knygos „LDK ir Maskvos ­tarpvalstybinės sutartys 1449–1556 m.“ pristatymas. Dalyvauja Z. Kiaupa, J. ­Kiaupienė, R. Šmigelskytė-Stukienė, L. Glemža (VDU)

rašytojų kampas Liutauro Degėsio knygos „Tavo rytoj buvo vakar“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Maldeikienė, R. Šerelytė, P. Gritėnas (LRS ­leidykla) 3.13 4.11 4.30 5.A02 5.B02 5.C13 5.C16 5.C19

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Erika Umbrasaitė, Daiva Tamošiūnaitė (Audioteka) Tomas Dirgėla (Dominicus lituanus) Inesa Gervė (Vaiga) Algirdas Toliatas (Tyto alba) Abraham B. Yehoshua (Sofoklis) Unė Kaunaitė, Libertas Klimka (Žara) Astrida Petraitytė (Homo liber) Dovydas Pancerovas (Alma littera)


30 | 31

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

14.00

konf. salė 5.1 Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Silva Rerum IV“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. Valatka (Baltos lankos)

konf. salė 5.2 Diskusija „Kas įdomu paaugliams?“ Unės Kaunaitės knygų ­kontekste. Dalyvauja U. Kaunaitė, K. Urba (Žara) konf. salė 5.3 „Imperatoriaus meilužė geismo spąstuose“ — Lietuva ir pasaulis asmeninėse istorijose: Sofijos Tyzenhauzaitės meilės keliai. Gina Viliūnė ir Jolita Herlyn pristato naujus romanus. Dalyauja autorės, G. Drukteinis, R. Kaušiūtė (Alma littera)

konf. salė 5.5 Moteris — ganytoja: papiktinimas ar sveikintina pažanga? Moters pastoracinės tarnystės raida ir perspektyvos Lietuvos evangelinėse bažnyčiose. Anželikos Krikštaponienės knygos „Moteris — ­Ganytoja?“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Karvelis, S. ­Daktaraitė, H. Žukauskas (Lietuvos evangelikų reformatų ­Bažnyčia — Sinodas)

forumas-LRT studija Irenos Vaišvilaitės knygos „Pasivaikščiojimai po krikščioniškąjį Vilnių“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Ališauskas, A. Bumblauskas, J. Sasnauskas (Baltos lankos). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Knygos „1863–1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis“ pristatymas. Dalyvauja D. Junevičius, Z. Medišauskienė, D. Staliūnas (LII)

konf. salė 3.2 Algirdo Juknevičiaus knygos „Senieji Kėdainiai. Istorija ir įdomybės“ pristatymas. Dalyvauja autorius, D. Karvelis, A. ­Kairienė, R. Žirgulis (Kėdainių krašto muziejus)

rašytojų kampas Pokalbis apie lytis, filosofiją ir politiką. Dalyvauja R. Bertašavičiūtė, L. Kreivytė, K. Sabolius, G. Purvaneckienė (Kitos knygos)

5.A15 Romualdo Požerskio fotoalbumo „Atlaidai / Lithuanian ­Pilgrimages“ pristatymas (Lietuvos fotomenininkų sąjunga)

3.13 4.01 4.14 5.A14 5.B03 5.C11 5.C13 5.D16

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Raminta Stanaitytė Česnulienė, Rimantas Kmita (Audioteka) Lina Žutautė (Alma littera) Danguolė Kandrotienė (Terra publica) Dalia Smagurauskaitė (Aukso pieva) Valdas Adamkus (Versus aureus) Paulina Pukytė (Apostrofa) Libertas Klimka (Žara) Bragi Ólafsson (Kitos knygos)

15.00 konf. salė 5.1 Leonido Donskio ir Zygmunto Baumano palikimas nūdienos Europai, klastingo blogio ir atviro pasaulio sandūroje. ­Knygos „­Takusis blogis“ pristatymas. Dalyvauja A. Pranckevičius, G. ­Mažeikis, E. Aleksandravičius (Versus aureus, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)


šeštadienis | nekasdieniai pasimatymai

konf. salė 5.2 Antologijos „XXI a. Lietuvos kompozicinės muzikos antologija“ (kuratorius Frankas J. Oteris) pristatymas. Dalyvauja kuratorius, V. ­Janatjeva (LMIC)

konf. salė 5.3 Daivos Šabasevičienės knygos „Smėlio pilys. Regimantas ­ Adomaitis: vaidmenys, tekstai, laiškai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. Adomaitis, R. Vasinauskaitė, N. Milerius (LRS leidykla)

konf. salė 5.5 Straipsnių rinkinio „M. K. Čiurlionis Vilniuje“ (sud. L. Gaidauskienė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, H. Šabasevičius, V. Bakutytė, V. Gasiliūnas (LLTI)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Lietuviški ženklai pasaulyje“. Dalyvauja A. Bumblauskas, V. Gerulaitis, L. Narkevičius, D. Pociūtė-­ Abukevičienė, V. Rakutis. Moderuoja E. Mildažytė. Filmuoja LRT. Trukmė 1.30 val.

konf. salė 3.2 Romo Kauniečio knygos „Laisvės kovų ir netekčių metai“ (I ir II dalys) pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Vaitkevičius, A. Čepulytė-Petrauskienė, D. Juodis (Margi raštai)

rašytojų kampas Austės Nakienės knygos „Nuo tradicinės polifonijos iki ­polifoninės tradicijos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Dobriakovas, S. ­Matu­levičienė, A. Žičkienė, ansamblis „Ūtara“ ir S. ­Sasnauskas (LLTI)

5.A22 Susitikimas su fotomenininku Romualdu Rakausku. Dalyvauja G. V. Petrošienė (Nemunas)

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 3.23 Knygos „Aisčių dvasinės tapatybės beieškant“ autoriai (Pars Fortunae) 5.1 fojė Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos) 5.B05 Andrius Užkalnis, Aušra Prasauskaitė, Olesia Žuravliova (Obuolys). Iki 21 val. 5.C13 Loic Salfati, Unė Kaunaitė (Žara) 5.C16 Almis Grybauskas (Homo liber) 5.C18 Irena Vaišvilaitė (Baltos lankos) 5.C19 Gina Viliūnė, Jolita Herlyn (Alma littera) 5.D30 Edmundas Malūkas (Magilė)

16.00

konf. salė 5.1 Francesco Miralleso knygų „Maži dalykai dideli“, „Vabi sabi“ ­pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Ever (Tyto alba, Ispanijos ­Karalystės ambasada)

konf. salė 5.2 Reino Raudo romano „Rekonstrukcija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Čerškutė, G. Mažeikis (Apostrofa)

konf. salė 5.3 Pokalbis „Tai viską keičia — ką galime pakeisti mes?“ (Naomi Klein „This changes everything“). Dalyvauja N. Klein (skype), V. Pilibaitytė, L. Balsys, J. Kilpys (Kitos knygos)


3 2 | 33

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

konf. salė 5.5 Žurnalo „Rīgas Laiks. Conversations“ pristatymas. Dalyvauja T. Šinkūnas, A. Rītups, J. Howard (Jonas ir Jokūbas)

konf. salė 3.2 Knygos „Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai“ pristatymas. Dalyvauja I. Valikonytė, A. Dubonis, D. Antanavičius, R. Ragauskienė ir kt. (LII)

rašytojų kampas Čabua Amiredžibi knygos „Mėnulio sūnus“ pristatymas. Dalyvauja V. Rudžianskas, K. Salukvadzė, V. Kavaliauskas, V. ŠoblinskaitėAleksa (Kauko laiptai, Gruzijos ambasada Lietuvoje)

5.A15 Algimanto Maldučio fotoalbumo „Ne sezono metas / Off Season“ pristatymas (Lietuvos fotomenininkų sąjunga)

3.13 5.A14 5.B06 5.C13 5.C17

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Aneta Anra (Audioteka) Angelina Zaleckaitė (Aukso pieva) Sigutė Ach (Nieko rimto) Selemonas Paltanavičius (Žara) Regimantas Adomaitis, Daiva Šabasevičienė (LRS leidykla)

17.00

konf. salė 5.1 Aušros Prasauskaitės knygos „Moterys: 12 įkvepiančių istorijų“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Ibelhauptaitė, A. Maldeikienė, M. Mitkutė (Obuolys)

konf. salė 5.2 Arvydo Anušausko knygos „Išdavystė. Markulio dienoraščiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Ažubalis, A. Matonis (Versus aureus)

konf. salė 5.3 Vilniaus klubo premijos teikimas. Dalyvauja R. ­Bartkevičienė, J. Reklaitė, R. Leitanaitė, M. Drėmaitė. Renginį veda J. Čerškutė. Dok. filmo apie Vilnių premjera (Vilniaus klubas, LLA)

konf. salė 5.5 Šventojo Kryžiaus Jono knygos „Tamsioji naktis“ pristatymas. Dalyvauja V. Mackela, J. Micevičiūtė, G. Grušas, Emilio FernandezCastano Y Diaz-Caneja (Katalikų pasaulio leidiniai)

forumas-LRT studija Aurimo Švedo pokalbių knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ pristatymas. Dalyvauja autorius, I. Veisaitė, T. ­Venclova, R. Rimickaitė (Aukso žuvys). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus knygos „Maršalo lazda“ ­pristatymas. Dalyvauja E. Ulčinaitė, V. Vaitkevičiūtė, Ž. ­Nedzinskaitė, M. Šidlauskas (LLTI)

konf. salė 3.2 Ligitos Juknevičiūtės knygos „Vestuvės bus!“ pristatymas. ­Dalyvauja autorė, G. Drukteinis, D. Karpavičiūtė, D. Sugintienė (Magilė)

rašytojų kampas Mindaugo Kvietkausko knygos „Uosto fuga“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, V. Daujotytė, D. Kalinauskaitė, V. Šeina-­ Vasiliauskienė (LRS leidykla)


šeštadienis | nekasdieniai pasimatymai

3.13 4.14 5.A02 5.B06 5.C11 5.C13 5.D30

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Justinas Žilinskas (Audioteka) Danguolė Kandrotienė (Terra publica) Francesc Miralles (Tyto alba) Neringa Vaitkutė (Nieko rimto) Rein Raud (Apostrofa) Virgina Šukytė (Žara) Edmundas Malūkas (Magilė)

18.00

konf. salė 5.1 Katherines Webb knygų „Palikimas“, „Nematomieji“, „Primiršta daina“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Vitkevičiūtė (Tyto alba, Britų taryba)

konf. salė 5.2 Eilėraščių rinktinės Judita Vaičiūnaitė „Po ūkanotu ­atminties ­dangumi“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. D. Mitaitė) ­pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, K. Nastopka, G. Vaškelis, eiles skaito J. Vilūnaitė (LLTI)

konf. salė 5.3 Undinės Radzevičiūtės knygos „Kraujas mėlynas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, S. Repečka (LRS leidykla)

konf. salė 5.5 Monografijų „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai“ (sud. J. ­Zabarskaitė, A. Gritėnienė, L. Semėnienė, R. Stunžinas, A. Gaidienė, S. Temčinas), „Naujos/ tradicinės regionų tapatybės konstravimas: integralumas, sumanumas, konkurencingumas“ (sud. A. Augustinaitis, A. ­Kiškienė, L. ­Labanauskas, V. Meiliūnaitė, D. Mikulėnienė, R. Rudokas, K. Venckus, J. Zabarskaitė) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, L. Degėsys, A. Nikžentaitis, Z. Kelmickaitė (LKI)

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Saviraiškos laisvė ir neapykantos kalba“. ­Dalyvauja R. Raudas, Sjónas. Moderuoja A. Gelūnas (Organizuojama kartu su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Ar mums Lietuvoje reikia studijuoti senovės Graikijos istoriją? ­Claude’o Orrieux’o, Paulines Schmitt Pantel knygos „Senovės graikų istorija“ p ­ ristatymas. Dalyvauja M. Nefas, D. Alekna, D. ­Kuolys, A. Bumblauskas (LEU)

konf. salė 3.2 Protmūšis vaikams „Gamtos metų ratas“. Dalyvauja S. Paltana­ vičius, L. Eitmantytė-Valužienė, S. Valužis (Nieko rimto)

rašytojų kampas Viktorijos Daujotytės knygos „Justinas Marcinkevičius. Salomėja Nėris. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Mintys, pastabos, fragmentai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Sventickas, M. Kvietkauskas (Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai)

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B03 Arvydas Anušauskas (Versus aureus) 5.B09 Irena Veisaitė, Aurimas Švedas (Aukso žuvys) 5.D30 Ligita Juknevičiūtė (Magilė)


34 | 35

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

19.00

konf. salė 5.1 Rolando Kazlo ir Pakeleivių koncertas „Toks“. Atlikėjai R. Kazlas, A. Daugirdas, A. Piragis, D. Didžiulis, L. Čekelis, Ž. Mockūnas, M. Lukoševičius (AGATA). Trukmė 2 val.

konf. salė 5.2 Marko Solonino knygos „1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Leščinskas (Briedis)

konf. salė 5.3 Kęstučio Nako knygos „Kai Lietuva valdė pasaulį“ pristatymas. ­Dalyavuja autorius, R. Rastauskas, K. Vaitkutė, D. Cidzikaitė (Aukso žuvys). Renginys anglų k. su sinchroniniu vertimu

konf. salė 5.5 Pokalbis „Kas naujo ir seno mokslinėje fantastikoje?“ Dalyvauja D. Pocevičius, P. Šarpnickis, J. Žilinskas (Kitos knygos)

forumas-LRT studija Knygos „Kunigaikščiai Ostrogiškiai“ pristatymas. Dalyvauja A. Kumža, A. Bumblauskas, G. Kirkienė, R. Ragauskienė (MELC). Filmuoja LRT

konf. salė 3.2 Jurgitos Žąsinaitės knygos „Azuritijos kardinolai“ pristatymas. ­Dalyvauja autorė, A. Peluritytė-Tikuišienė, G. Adomaitytė (LRS leidykla)

rašytojų kampas Vaivos Rykštaitės knygos „Ugnikalnio deivė ir Džonas iš Havajų“ pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Vagonė (Nieko rimto)

literatų svetainė Vytauto P. Bložės polifonijos. Vakaras poeto Vytauto P. Bložės ­atminimui. Dalyvauja lietuvių poetai (Lietuvos rašytojų sąjunga)

5.A02 5.B02 5.B06 5.C11 5.C17

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Katherine Webb (Tyto alba) Giedrius Drukteinis (Sofoklis) Selemonas Paltanavičius (Nieko rimto) Rein Raud, Sjón (Apostrofa) Undinė Radzevičiūtė (LRS leidykla)

20.00 konf. salė 5.2 50 Nemuno metų. Dalyvauja E. Drungytė, S. Keturakis, V. Martinkus, R. Rakauskas (Nemunas)

forumas-LRT studija Ypatinga unikalios tautos istorija. Susitikimas su knygos „­Izraelis, žydų valstybė“ autoriumi Giedriumi Drukteiniu. Dalyvauja A. ­Puklevičius (Sofoklis). Filmuoja LRT

rašytojų kampas Jono Žakaičio knygos „90s“ pristatymas. Dalyvauja autorius (Vaga)  su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.B06 Vaiva Rykštaitė (Nieko rimto) 5.B09 Kęstutis Nakas (Aukso žuvys) 5.D24 Mark Solonin (Briedis)


6 2 02 26

sekmadienis | 

šeimos sekmadienis

10.00

forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Nuo Gutenbergo iki Zuckenbergo: kaip naujosios ­technologijos keičia mūsų komunikaciją“. Dalyvauja J. Ivanauskaitė, A. Pacevičius, L. Vaicekauskienė, E. Radvilė. ­Moderuoja G. Vaškelis (LALA). Filmuoja LRT 3.11 Edukacinė paroda „Lietuviški ženklai pasaulyje iš muziejų ­rinkinių“ (Lietuvos muziejų asociacija)

3.16 Loginis žaidimas vaikams „Vitenbergo katedros paslaptys“ (Lietuvos evangelikų reformatų ­Bažnyčia — Sinodas). Vyksta visos mugės metu

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 4.30 Inesa Gervė (Vaiga). Iki 13 val. 5.B05 Mantvydas Leknickas, Jurga Jurkevičienė, Paulius Jurkevičius, Andrius Pauliukevičius (Obuolys). Iki 17 val. 5.C13 Loic Salfati (Žara) 3.f02 Marijos radijo savanoriai — laidų vedėjai bei žinomi ­bažnyčios, visuomenės, kultūros, pramogų atstovai (Marijos radijas)

11.00

konf. salė 5.1 Improvizuojame operą: „Elenos pagrobimas“. Dalyvauja B. Urmilevičienė, E. Užkurėnas (­Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai). Renginys šeimai

konf. salė 5.2 Algio Mickūno knygų „Kosminė sąmonė“ ir „Istorija, kalba, ­suvokimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Sverdiolas, D. ­Jonkus, T. Kačerauskas (Sophia)

konf. salė 5.3 Iliustracijų lietuviškasis DNR. Dalyvauja S. Eidrigevičius, P. Bliuj-Stodulska, M. Lipczyńska-Gil, J. Liškevičienė (Lenkijos ­institutas Vilniuje, Visa Lietuva skaito vaikams) konf. salė 5.5 Kazio Sajos knygos „Knygų mugė“ pristatymas. Dalyvauja ­autorius, G. Leonavičius (Typoart)

forumas-LRT studija Tiesioginė LRT Kultūros laida. „Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį“. Dalyvauja N. Kardelis, V. Rubavičius, S. Trilupaitytė, R. Repšienė (LKTI). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Vykinto Vaitkevičiaus knygos „Senosios Lietuvos šventvietės. Joniškio rajonas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Jankauskienė, L. Vaitekūnienė, R. Ališauskienė (Joniškio istorijos ir kultūros muziejus)

konf. salė 3.2 Knygos „Jūratė Stauskaitė. Esu“ pristatymas. Dalyvauja J. Stauskaitė, S. Narbutas, H. Šabasevičius, B. Kisielienė (LMA Vrublevskių biblioteka)

rašytojų kampas Metų verstinės knygos rinkimai. Dalyvauja A. Ožalas, J. Katkuvienė, M. Burokas, G. Pulokas (LLVS)


6

36 | 37

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 4.14 Lina Dūdaitė (Terra publica) 5.C13 Selemonas Paltanavičius (Žara) 5.c18 Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos)

12.00

konf. salė 5.1 Nijolės Narmontaitės knygos „Aktoriai, režisieriai ir gerbėjai. Ko nematė žiūrovai“ pristatymas. Dalyvauja K. Kazlauskaitė, V. Pauliukaitis, E. Skerstonas, B. Dambrauskaitė (Alma littera)

konf. salė 5.2 Ingridos Jakubavičienės knygos „Prezidento sargyboje. Leitenanto Povilo Skardžiaus istorija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Vaičenonis, I. Kozel, D. Bukelevičiūtė (Versus aureus)

konf. salė 5.3 Ketvirtojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų ­pristatymas. Dalyvauja K. Urba, R. Karbauskis (Švieskime vaikus)

konf. salė 5.5 Jurgos Jurkevičienės knygos „Stilingi egoistai“ ir Pauliaus ­Jurkevičiaus knygos apie lietuvišką gastronominę revoliuciją pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Puklevičius, B. Jurkevičius (Obuolys / Smaguris)

forumas-LRT studija Eilėraščių rinktinės Antanas Jonynas „Šermukšnis. Pylimo gatvė“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. E. Baliutytė) pristatymas. Dalyvauja A. Jonynas, E. Baliutytė, K. Platelis, G. Vaškelis (LLTI). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Simone Weil knygos „Dievo laukimas“ pristatymas. Dalyvauja L. Vidauskytė, V. Mackela, T. Sodeika, D. Bučiūtė (Katalikų pasaulio leidiniai)

konf. salė 3.2 Evgen Dykyi knygos „Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims“ pristatymas. Dalyvauja M. Vitkūnas, V. Šerelis (Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

rašytojų kampas Jurgos Ivanauskaitės premijos teikimas (Lietuvos rašytojų sąjunga, Tyto alba)

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 4.30 Inesa Gervė (Vaiga) 5.A02 Brigita Paulauskienė. Kūrybinė fraktalinių piešinių studija (Tyto alba). Iki 14 val. 5.A14 Angelina Zaleckaitė (Aukso pieva) 5.B06 Violeta Palčinskaitė, Sigutė Ach (Nieko rimto) 5.C05 Algirdas Vileikis (Mažoji leidykla) 5.C11 Rolandas Rastauskas (Apostrofa) 5.C13 Unė Kaunaitė (Žara)


sekmadienis | šeimos sekmadienis 13.00

konf. salė 5.1 Herberto George Wellso audioknygos „Pasaulių Karas“ ­pristatymas. Dalyvauja A. Ramanauskas, A. Užkalnis, A. Mikalauskas (­Audioteka)

konf. salė 5.2 Sauliaus Šaltenio knygos „Basas ir laimingas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, N. Oželytė, L. Varanavičienė (Tyto alba)

konf. salė 5.3 Knygų piratavimas tarp Rytų ir Vakarų: rašytojo ir teisininko ­požiūris. Dalyvauja V. Mizaras, K. Sabaliauskaitė, M. Rimkevičius (Baltos lankos)

konf. salė 5.5 Ingos Leonavičiūtės monografijos „Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas ir 1009-ieji“ pristatymas. Dalyvauja A. Bumblauskas, N. Šepetys, D. Baronas, L. Jovaiša (Naujasis Židinys-Aidai)

forumas-LRT studija Ingos Liutkevičienės knygos „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. Vanagaitė, S. Daugirdaitė, A. Karsokienė (Mažoji leidykla). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Kazimieros Kazijevaitės knygos „Septynios kartos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Adomaitytė, K. Noreikienė (Gelmės)

konf. salė 3.2 Psichoanalitinė revoliucija nūdienos akimis: ar Freudo idėjos dar aktualios? Dalyvauja N. Kardelis, A. Andrijauskas, A. Mickūnas, S. Mostauskis (LKTI)

rašytojų kampas Renatos Šerelytės knygos „Žvaigždžių medžiaga“ pristatymas. Dalyvauja autorė, I. Balsytė, R. Elijošaitytė (Alma littera) 4.01 4.14 5.B03 5.B06 5.C11 5.C13 5.C19 5.D30

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Renata Česūnienė, Laurynas Česūnas (Alma littera) Danguolė Kandrotienė (Terra publica) Ingrida Jakubavičienė (Versus aureus) Sigutė Ach (Nieko rimto) Stasys Eidrigevičius (Apostrofa) Vilija Aleknaitė-Abramikienė (Žara) Nijolė Narmontaitė (Alma littera) Edmundas Malūkas (Magilė)

14.00

konf. salė 5.1 Tradicinių šokių rinkinio „Kadriliniai šokiai“ pristatymas-­ vakaronė. Dalyvauja A. Vakarinienė, Vilniaus miesto folkloro ansambliai „­Nalšia“, „Poringė“, „Radasta“, „Jorė“ (Lietuvos nacionalinis ­kultūros centras)

konf. salė 5.2 Alfonso Eidinto ir Astros Juliannos Michels knygos „Trijose žvalgybose. Lietuvos kavalerijos kapitono istorija“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Kasparavičius (MELC)

konf. salė 5.3 Mantvydo Leknicko knygos „365 priežastys mylėti“ pristatymas. Dalyvauja autorius (Obuolys)


38 | 39

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

konf. salė 5.5 Algirdo Juliaus Greimo mitologinės studijos „Apie dievus ir žmones“ rusiškojo leidimo pristatymas. Dalyvauja M. Zavjalova, M. Čepaitytė, M. Šatin, K. Nastopka (Baltos lankos)

forumas-LRT studija Tiesioginė LRT Kultūros laida. Akcijos „Metų knygos rinkimai“ ­apdovanojimai. Dalyvauja išrinktų knygų autoriai, renginį veda J. Kryževičienė (Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, LNMMB). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Lietuvos kultūra: tyrimai ir perspektyvos. Dalyvauja R. Muktupāvela, N. Kardelis, V. Rubavičius, R. Repšienė (LKTI)

konf. salė 3.2 Leonardo Saukos knygos „Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Aleksynas, B. ­Stundžienė, V. Ivanauskaitė-Šeibutienė, J. Sadauskienė (LLTI)

rašytojų kampas Onos Jautakės knygos „Sekmadienį lengva nešti“ ir Viktoro ­Rudžiansko knygos „Juodoji dėžutė“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, N. Butnoriūtė (Kauko laiptai) 3.13 5.A02 5.B05 5.B06 5.D30 5.C19

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Algis Ramanauskas (Audioteka) Saulius Šaltenis (Tyto alba) Aušra Prasauskaitė (Obuolys). Iki 17 val. Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto) Ligita Juknevičiūtė (Magilė) Renata Šerelytė (Alma littera)

15.00

konf. salė 5.1 Eilėraščių rinktinės Alfonsas Nyka-Niliūnas „Skausmo gramatika“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. M. Žvirgždas) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, R. Rastauskas, A. Gotesmanas (perkusija), M. Gailius (LLTI)

konf. salė 5.2 Pasaulis paauglio akimis Vilės Vėl knygoje „Pereik tiltą, kvaily“. Diskusija apie temos aktualizaciją ir būdų paskatinti paauglius skaityti paieškos. Dalyvauja autorė, K. Urba, E. Baliutavičiūtė, A. Baurienė (Sofoklis)

konf. salė 5.3 Jevgenijaus Anisimovo knygos „Imperatorių Rusija“ pristatymas. ­Dalyvauja autorius, A. Bitautas, I. Aleksaitė (MELC).

konf. salė 5.5 Zbigniewo Batko knygos „Atgalios“ pristatymas. Dalyvauja G. ­Adomaitytė, R. Janauskaitė, S. Eidrigevičius, V. Bėkštienė (­Gelmės)

forumas-LRT studija Žinoma ir nežinoma Vasario 16-osios Lietuva. Dalyvauja A. Eidintas, A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius, R. Miknys (LII). Filmuoja LRT

konf. salė 3.1 Platono dialogo „Filebas“ ir klasikinių filosofinių tekstų serijos Philosophica pristatymas. Dalyvauja R. Makselis, T. Aleknienė, D. Jonkus, K. Sabolius (LEU)


sekmadienis | šeimos sekmadienis

konf. salė 3.2 Kokia kultūrinės spaudos misija? Dalyvauja V. Ališauskas, J. ­Čerškutė, A. Gailius, V. Žukas (Naujasis Židinys-Aidai) rašytojų kampas Knygų „Maironis. Laiškai, atsiminimai“ (sud. E. Žmuida) ir „Apie Maironį. Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890–2010)“ (sud. T. Andiukonis) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, A. ­Ruseckaitė, V. Šeina (LLTI) 3.13 5.C17 5.D20 5.D30 5.C19

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Ernesta Platūkytė (Audioteka) Ramutė Skučaitė (LRS leidykla) Alfonsas Eidintas, Astra Julianna Mihels (MELC) Edmundas Malūkas (Magilė) Rokas Flick (Alma littera)

16.00

konf. salė 5.2 Edmundo Malūko knygos „Vytauto žemė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Rinkūnienė, J. Nekrošius, A. Jodkonė (Magilė)

konf. salė 5.3 Knygos „Aisčių dvasinės tapatybės beieškant“ pristatymas. Dalyvauja A. Ilgevičienė, A. Liasienė, J. Girkantaitė-Rumšienė, V. Rumšas vyresnysis (Pars fortunae)

konf. salė 5.5 Knygos „Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį“ (sud. G. Genys, F. Radzevičiūtė) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, R. Tamošaitis, D. Kuolys (LLTI)

forumas-LRT studija Rytų Prūsijos genas. Rokas Flick pristato romanų trilogiją: „Emma, pastoriaus duktė“, „Šiaurės Sachara“, „Paskutinis ­traukinys“. Dalyvauja autorius, J. Saulėnienė, R. Arbačiauskaitė (Alma littera). Filmuoja LRT

 su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija 5.b02 Vilė Vėl (Sofoklis) 5.d20 Jevgenij Anisimov (MELC)

17.00 Mugės uždarymas


4 0 | 41

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

Knygų šalies ir vaikų scenos programa


Knygų šalies programa |  kūrybinė studija · 4 salė 02.23  |

ke t vi rta d i e n is

11.00–18.00 Pažink leidyklų „Hokus-Pokus“ (Lenkija), „Bylo Nebylo“ (Čekija) ir „Tara Books“ (Indija) knygas 11.00–18.00 Pavartyk gražiausias 2015 m. knygas iš Čekijos 11.00–18.00 Tabula rasa. Vaško lenteles ir knygas iš beržo tošies pristato Kastus Shydlouskis 11.00–18.00 „Knygrišėnų“ dirbtuvės su VDA Grafikos katedros studentais 11.00–18.00 Marcelijaus Martinaičio „Kukutis“ Brailio raštu su Vytautu Gendvilu 11.00–18.00 Marcelijaus Martinaičio „Kukučio“ spausdinimas mechaninėmis rašomosiomis mašinėlėmis 11.00–14.00 Sukurk camera obscura modelį su Daiva Banikoniene ir Gintare Romeikaite 11.00–14.00 Iliustracijos „Paslaptingos durys“ kūrimas su Kęstučiu Kasparavičiumi 11.00–14.00 Bestiariumo dirbtuvės su Inga Kurkute ir Jurgita Vasiljeviene 11.00–14.00 „Medžio įkvėpimai“ su Rimu Driežiu ir Rūta Mozūraite 14.00 Legendinio lenkų iliustruotojo Józefo Wilkońio pokalbis konf. salė 5.1 apie knygas ir kūrybą 14.00–16.00 „Pasaulis dėžutėje“ su Natalija Haida ir Dmytro Kuzmenko (Ukraina) 14.00–16.00 Eksperimentai mažiesiems smalsuoliams su Jurgita Steponaitiene ir Agne Valukonyte 15.00–17.00 Marcelijaus Martinaičio „Kukučio“ niekai. Medinių knygų dirbtuvės pagal poeto rankraščius 15.00–18.00 Medinio „Baltojo Nieko“ tako pagal Sigito Gedos eiles kūrimas su Simona Mikalkevičiūte ir Joana Čėsnaite 16.00 Autografus dalija ir su skaitytojais bendrauja Józefas Wilkońis. Leidyklos „Hokus-Pokus“ stendas 16.00–18.00 XVIII a. pokylių užrašų knygelių dirbtuvės su Daiva Banikoniene ir Karolina Kunčinaite 16.00–18.00 Dirbtuvės „Miesto gidas vaikams“ su Tomu S. Butkumi 17.00 Čekijos gražiausių 2015 m. knygų parodos atidarymas. Dalyvauja Veronika Rollová, ambasadorius Bohumilas Mazánekas (Čekijos Respublikos Raštijos institutas, Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Knygų šalis)


4 2 | 43

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.24  |

pe n k ta d i e n is

11.00–20.00 Pažink leidyklų „Hokus-Pokus“ (Lenkija), „Bylo Nebylo“ (Čekija) ir „Tara Books“ (Indija) knygas 11.00–20.00 Pavartyk gražiausias 2015 m. knygas iš Čekijos 11.00–20.00 „Knygrišėnų“ dirbtuvės su VDA Grafikos katedros studentais 11.00–20.00 Bestiariumo dirbtuvės su Inga Kurkute ir Jurgita Vasiljeviene 11.00–20.00 Marcelijaus Martinaičio „Kukučio“ spausdinimas mechaninėmis rašomosiomis mašinėlėmis 11.00–19.00 Marcelijaus Martinaičio „Kukutis“ Brailio raštu su Vytautu Gendvilu 11.00–19.00 Tabula rasa. Vaško lenteles ir knygas iš beržo tošies pristato Kastus Shydlouskis 11.00–13.00 „Intuityvi iliustracija“ su Egle Gelažiūte-Petrauskiene 11.00–14.00 Iliustracijos „Paslaptingos durys“ kūrimas su Kęstučiu Kasparavičiumi 12.00–14.30 Kūrybinės valandos „Kici Kici miau“ su Józefu Wilkońiu ir Patricija Bliuj-Stodulska (Lenkija) 12.00–15.00 Marcelijaus Martinaičio „Kukučio“ niekai. Medinių knygų dirbtuvės pagal poeto rankraščius 14.00–16.00 Iliustracijų knygai „Šepetys Repetys“ (1965, 2016) demonstravimas. Algirdo Steponavičiaus iliustracijų klišes spausdina Deimantė Rybakovienė 15.00–16.30 Kūrybinės valandos su Anna Pleštilová ir leidykla „Bylo Nebylo“ (Čekija) 15.00–18.00 Medinio „Baltojo Nieko“ tako pagal Sigito Gedos eiles kūrimas su Simona Mikalkevičiūte ir Joana Čėsnaite 15.00–18.00 „Medžio įkvėpimai“ su iliustruotoju Evaldu Mikalauskiu 16.00–20.00 Medžio spaudai su grafike Kristina Norvilaite 17.00–20.00 Sukurk fotogramą su Andrejumi Antonau ir Juozu Petkevičiumi


knygų šalies programa 02.25  |

š e šta d i e n is

11.00–20.00 Pažink leidyklų „Hokus-Pokus“ (Lenkija), „Bylo Nebylo“ (Čekija) ir „Tara Books“ (Indija) knygas 11.00–20.00 Pavartyk gražiausias 2015 m. knygas iš Čekijos 11.00–20.00 „Knygrišėnų“ dirbtuvės su VDA Grafikos katedros studentais 11.00–20.00 „Naktį išlipau aš iš tavo knygelės“ Brailio raštu 11.00–19.00 „Mano nameliai — puslapis dešimtas“ spausdinimas rašomosiomis mašinėlėmis 11.00–14.00 Iliustracijos „Paslaptingos durys“ kūrimas su Kęstučiu Kasparavičiumi 11.00–15.00 Bestiariumo dirbtuvės su Renata Treigiene ir Eva Būdvytyte 12.00–15.00 „Medžio įkvėpimai“ su iliustruotoju Evaldu Mikalauskiu 12.00–18.00 Sukurk fotogramą su Ūla Krasauskiene ir Juozu Petkevičiumi 13.00–20.00 Tabula rasa. Vaško lenteles ir knygas iš beržo tošies pristato Kastus Shydlouskis 14.00–16.00 Tautiškos giesmės atradimų dirbtuvės su Lina Sasnauskaite ir Guste Trorta 15.00–18.00 „Tato ir Pato“ dirbtuvėlės su Aino Havukainen ir Samiu Toivonenu (Suomija) 16.00 Atspaudo gimimas su Birute Zokaityte 16.00–17.30 Vilniaus legenda atgyja Tavo komikse. Veda Ona ir Jonas Kvašiai 17.00–20.00 Medinių knygų pagal Sigito Gedos tekstus dirbtuvės su Virginijumi Gasiliūnu ir Uršule Gedaite 18.00–20.00 Sukurk spalvų ir formų knygą pagal Bruno Munari su Rūta Mozūraite 18.00–20.00 Artseria kartočių kambarys su Rasa Kaveckiene 18.00–20.00 Medinio „Baltojo Nieko“ tako pagal Sigito Gedos eiles kūrimas su Joana Čėsnaite ir Inga Kurkute


4 4 | 45

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.26  |

se kma d i e n is

11.00–16.00 Pažink leidyklų „Hokus-Pokus“ (Lenkija), „Bylo Nebylo“ (Čekija) ir „Tara Books“ (Indija) knygas 11.00–16.00 Pavartyk gražiausias 2015 m. knygas iš Čekijos 11.00–16.00 „Knygrišėnų“ dirbtuvės su VDA Grafikos katedros studentais 11.00–16.00 Tabula rasa. Vaško lenteles ir knygas iš beržo tošies pristato Kastus Shydlouskis 11.00–13.00 Pop-Up dirbtuvės „Mėlynas sodas“ (Jardin Bleu) su Elena Launikonyte (Gallimard Jeunesse) 11.00–13.00 Iliustracijos „Paslaptingos durys“ kūrimas su Kęstučiu Kasparavičiumi 11.00–15.00 „Naktį išlipau aš iš tavo knygelės“ Brailio raštu 11.00–15.00 Bestiariumo dirbtuvės su Eva Būdvytyte ir Inga Kurkute 11.00–15.00 „Mano nameliai — puslapis dešimtas“ spausdinimas rašomosiomis mašinėlėmis 11.00–15.00 Medinių knygų „Čia žydi medelis devyniais žiedeliais“ pagal Sigito Gedos rankraščius dirbtuvės 12.00–14.00 „Medžio įkvėpimai“ su iliustruotojomis Vanda Padimanskaite ir Evelina Paukštyte 13.00–15.00 Iliustracijų knygai „Šepetys Repetys“ (1965, 2016) demonstravimas. Algirdo Steponavičiaus iliustracijų klišes spausdina Sigutė Chlebinskaitė 13.00–15.30 Sukurk fotogramą su Gintu Kavoliūnu ir Juozu Petkevičiumi 15.00 Medinio „Baltojo Nieko“ tako pasiskaitymai pagal Sigito Gedos eiles su Joana Čėsnaite ir Renata Treigiene 16.00 Knygų šalies Naujųjų metų paskelbimas ir sukurtų darbų pristatymas. Lankytojai kviečiami nukirpti knygą iš kabančių knygų vaikams ir jaunimui ekspozicijos. Uždarymo metu medį kalbins perkusininkai Saulius Auglys ir Artūras Maniušis 17.00 Knygų mugės uždarymas. Atsisveikinimas


Vaikų scenos programa |  4 salė 02.23  |

ke t vi rta d i e n is

13.00 Kamišibai — japoniškos pasakos paveikslėliuose. Pasakas seka Juozas Šalkauskas (Japonijos ambasada Lietuvoje)

14.00 Lėlių teatro „Trivainėlis“ spektaklis „Kas miške gudriausias?“ (Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka)

15.00 Kotrynos Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Aukso žuvys)

02.24  |

pe n k ta d i e n is

16.00 Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų knygų pristatymas, kūrinių ištraukų skaitymai. Dalyvauja E. Baliutavičiūtė, L. Dabutaitė-Kulikauskienė, N. Dangvydė, I. Ežerinytė, V. Malčius (Švieskime vaikus)

18.00 Elijos Svigarytės knygos „Saulutė ir Žiema“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Sophia)

11.00 Kamišibai — japoniškos pasakos paveikslėliuose. Pasakas seka Juozas Šalkauskas (Japonijos ambasada Lietuvoje)

12.00 Tomo Dirgėlos knygos „Kai balandis buvo papūga“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Arbačiauskas, D. Karpavičiūtė (Dominicus Lituanus)

13.00 Kakė Makė keliauja po pasaulį (Alma littera)

15.00 Jeano François Kiefferio antros komiksų knygos iš serijos „Vilkiaus nuotykiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, O. Kvašytė, I. Vaitkūnaitė, Bernardinų bažnyčios Giedojimo mokyklos vaikų choras „Serafimai“ (Magnificat leidiniai)

16.00 Danguolės Kandrotienės knygos „Pasaiba ir maumų medis“ pristatymas. Dalyvauja autorė, S. Jačėnas (Debesų ganyklos)

17.00 Greitoji juoko pagalba su gydytojais klounais (Raudonos nosys Gydytojai klounai)

02.25  |

š e šta d i e n is


46 | 4 7

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

02.26  |

se kma d i e n is

11.00 Literatūrinis teismas: Jono Biliūno „Brisiaus galas“. Dalyvauja S. Matulienė, Mykolo Romerio universiteto dėstytojai (Vaga)

12.00 Teatralizuotas R. Česūnienės ir L. Česūno knygos „Mėgintuvėlis burbulų karalystėje“ pristatymas (Alma littera)

13.00 Naisių vasaros teatro spektaklis „Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“. Rež. V. Kavaliauskaitė (Švieskime vaikus)

14.00 Ramutės Skučaitės knygos „Tai priimkit, kas priklauso“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Mikalauskas (LRS leidykla)

15.00 Muzikinės ištraukos iš spektaklio „Pyp pyp“. Rež. A. Giniotis (Keistuolių teatras)

16.00 Knygų šalies Naujųjų metų paskelbimas ir sukurtų darbų pristatymas. Lankytojai kviečiami nukirpti knygą iš kabančių knygų vaikams ir jaunimui ekspozicijos. Uždarymo metu medį kalbins perkusininkai Saulius Auglys ir Artūras Maniušis (Knygų šalis)


Kūrybinės ė dirbtuvės | 

3 salės galerija

„ė” dirbtuvės — tai interaktyvių užsiėmimų ir vizualizacijų stendas, kuriame visais pristatomais elementais, idėjomis ir veiklomis yra kalbama apie lietuvišką identitetą, tipografinį autentiškumą, unikalumą, atpažįstamumą — apie lietuvišką simbolį — raidę „ė“. Dirbtuvėse lankytojai bus kviečiami kurti gyvą koliažą, ornamentus, momentinę kaligrafiją, dėti atspaudus, skaityti tekstus su interakyviais akiniais, žiūrėti ir klausytis video, o mažomis staigmenomis galės pradžiuginti draugus ir artimuosius (VDA Grafikos katedra)


Parodos

3 salė Akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ knygų laureačių ekspozicija (Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

3 salė Gražiausios 2016 metų knygos (LR kultūros ministerija)

rašytojų kampas Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Rašytojų portretai“

3.11 Edukacinė paroda „Lietuviški ženklai pasaulyje iš muziejų rinkinių“ (Lietuvos muziejų asociacija)

bibliotekų erdvė „Asmenybė ir knyga“ (Kauno apskrities viešoji biblioteka) lauko aikštelė Dešimtojo tarptautinio fotožurnalistikos festivalio „Vilniaus fotografijos ratas“ parodos (Lietuvos spaudos fotografų klubas)

4 salė Knygų šalies kūrybinė studija

Medžio ir knygos paroda „Šerdis“. Eksponuojami Enzo Mari, Iwonos Chmielevskos, Katsumi Komagatos, Józefo Wilkońio, Evaldo Mikalauskio, Broniaus Sipavičiaus, Rimvydo Kepežinsko, Marcelijaus Martinaičio, Jurgio Mačiūno, Birutės Zokaitytės, Elenos Launikonytės, Loretos Uzdraitės ir kitų autorių kūriniai (LLTI, Knygų šalies ir asmeniniai archyvai) Leidyklos „Hokus-Pokus“ knygų paroda (Lenkija) Leidyklos „Bylo Nebylo“ knygų paroda (Čekija) Leidyklos „Tara Books“ knygų paroda (Indija) Gražiausių Čekijos 2015 metų knygų paroda (Čekija) 2014–2017 metų Lietuvoje išleistų knygų vaikams ir jaunimui ekspozicija


Dalyvių sąrašas

3.12 A. Baranausko ir A. Vienuolio 4.38 Dijokas Marius 5.A16 Dobra Lystivka  | ua Žukausko memorialinis 5.A01 | 4.11 Dominicus lituanus muziejus 3.50 Dudėnienė Daiva 5.D22 Abigailė 3.49 Džiautas Rimantas 5.D07 Aidai-Phronesis 5.A12 Eglės leidykla 3.04 Akademinė leidyba 4.37 Ekslibris Lt 5.C09 | 5.D17 Aktėja 4.24 Etnodesign 3.11 Alytaus kraštotyros muziejus 5.D27 Eugrimas 4.25 Alma 3.F01 Europos Komisijos atstovybė 5.C19 | 4.01 Alma littera Lietuvoje 5.C05 Andrena 3.F01 Europos Parlamento 3.11 Anykščių menų centras informacijos biuras 4.28 Antspaudukai Lietuvoje 5.C11 Apostrofa 3.24 Family Leisure Club  | ua 5.A04 Arcoalbum 5.D02 Forsmart 5.D13 | 3.17 Artuma — leidykla 5.A23 Fotografuoju kelionėje ir žurnalas šeimai 3.24 Fountain of Fairy Tales  | ua 5.D10 | 3.17 Ateities leidybos centras 4.27 Galvosūkių pasaulis 5.B02 Atviros visuomenės forumas 3.16 Ganytojas 3.13 Audioteka.lt 5.C08, 4.34 Garnelis 5.A14 Aukso pieva 5.C16 Gelmės 5.B09 Aukso žuvys 3.15 Generolo Jono Žemaičio 3.24 Baltiia-Druk | ua Lietuvos karo akademija 3.29 Baltijos gyvenimo meno 4.20 Gera aura labdaros ir paramos fondas 3.53 Gera knyga 5.C18 Baltų lankų leidyba 5.D33 Giedraitienė Kristina 4.18 Baltų lankų vadovėliai 5.A08 Gimtasis žodis 3.17 Bažnyčios kronikos fondas — 5.D29 Gis-Centras katalikiška žiniasklaida 4.29 Gudragalvis 3.11 Bažnytinio paveldo muziejus kūryb. studija Hokus-Pokus | pl 5.B10 Beatos virtuvė 5.C16 Homo liber 4.31 Begemusė 5.B11 Humanitas 5.D10 | 3.17 Bernardinai.lt 3.23 Idealistų būstinė 3.11 Birštono muziejus 4.05 Iron Solutions 5.D11 | 3.17 Bitutės žurnalas 3.52 ISM Books 3.21 Biuro literackie  | pl 5.A12 Išmintis kūryb. studija Bylo nebylo  | cz 4.26 Japoko 5.D19 Bonus animus 3.20 Japonijos ambasada 5.D24 Briedis Lietuvoje | jp 3.40 Bundiukova Liena 5.D15 Jonas ir Jokūbas 5.C15 Charibdė 3.11 Joniškio istorijos ir kultūros 3.21 Czarne | pl 5.A20 Dailininkų sąjungos leidykla muziejus 5.C20 Jotema 5.B07 Delfi 4.39 Jurasta 5.D18 Didakta


5 0 | 51

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

3.33 Lietuvos Jehovos liudytojų 3.46 Juodas šuo religinė bendrija 5.A06 Kalendorius 3.11 Lietuvos jūrų muziejus 3.24 Kartographia | ua 5.A05 Lietuvos kultūros tyrimų institutas 3.17 Katalikų interneto tarnyba 3.19 Lietuvos leidėjų asociacija 5.D26 | 3.17 Katalikų pasaulio leidiniai 3.15 Lietuvos mokslų akademijos 5.A19 Kauko laiptai Vrublevskių biblioteka 3.15 Kauno kolegija 3.11 Lietuvos muziejų asociacija 3.11 Kauno rajono muziejus 5.07 Lietuvos muzikos informacijos 3.36 Keistoteka centras 5.B08 Keliautojo žinynas 3.15 Lietuvos muzikos ir teatro 5.D04 Kelionės ir pramogos akademija 3.11 Kėdainių krašto istorijos muziejus 3.18 Lietuvos nacionalinė 5.D16 Kitos knygos filharmonija 3.15 Klaipėdos universitetas 3.02 Lietuvos nacionalinė Martyno 3.42 Kliment Elena Mažvydo biblioteka 5.D15 Knygynas Eureka! 5.A13 Lietuvos nacionalinis kultūros 5.C19 Knygų klubas centras 4.21 Kordis 5.C10 Lietuvos nacionalinis muziejus 3.08 Krisostomus studija Lietuvos nacionalinis radijas 3.14 Krušinskas Leopoldas forumas-lrt ir televizija 3.43 Kuisienė Danguolė 4.32 Lietuvos radijo ir televizijos 3.35 Laetitia centras 3.17 Laiškai bičiuliams 5.C17 Lietuvos rašytojų sąjungos 5.B09 Lapas leidykla 3.26 LATGA asociacija / 3.F03 Lietuvos Respublikos aplinkos 3.51 LCC tarptautinis universitetas ministerija 5.D31 Leidybos studija 3.32a Lietuvos spaudos fotografų 5.A21 Leidykla Asveja klubas 3.16 Leidykla Vera Verba 3.15 Lietuvos sporto universitetas 3.21 Lenkijos institutas Vilniuje  | pl 3.15 Lietuvos sveikatos mokslų 3.56 Lewben Art Foundation 5.C14 Lietuvių kalbos institutas universitetas 3.10 Lietuvos šaulių sąjunga 3.15 Lietuvių literatūros ir tautosakos 3.11 Lietuvos teatro, muzikos institutas ir kino muziejus 3.15 Lietuvos akademinių leidyklų 3.06 Lietuvos valstybinis simfoninis asociacija 5.D22 Lietuvos Biblijos draugija orkestras 5.D23 Luceo 5.C04 Lietuvos dailės muziejus 4.10 Lucilijus leidykla 3.15 Lietuvos edukologijos 5.B08 Lututė universitetas 5.D30 Magilė 5.A15 Lietuvos fotomenininkų 5.D11 | 3.17 Magnificat leidiniai sąjunga 3.11 Maironio lietuvių literatūros 5.D32 Lietuvos gyventojų genocido muziejus ir rezistencijos tyrimų centras 5.C06 Margi raštai 3.15 Lietuvos istorijos institutas


dalyvių sąrašas

3.11 Marijampolės kraštotyros 5.D21 Pocketbook | de 3.05 Post scriptum. Littera muziejus 3.30A Pradedu verslą. 3.F02 Marijos radijas Ką privalau žinoti? 3.24 Master Books Ltd  | ua 5.A11 Prancūziškas knygynas 5.C05 Mažoji leidykla 5.D12 | 4.35 Presvika 4.15 Mažoji raidė 3.24 Publishers’ Forum  | ua 4.06 Mažojo Princo fondas 5.C12 R. Paknio leidykla 3.11 Mažosios Lietuvos istorijos 4.02 Račickas Vytautas muziejus 3.11 Raseinių krašto istorijos 4.04 Mažukaitienė Kristina Stasė muziejus 4.28 Memo Lt 4.22 Ratu Lt 5.D25 Mijalba 4.06 Raudonos nosys 5.C19 Milžinas.lt Gydytojai klounai 3.47 Mint Vinetu 3.16 Reformatų literatūros centras 5.D34 Mintis 4.40 Rimanto Kaukėno 3.28 Mir Castle Complex paramos grupė Museum | by 3.11 Rokiškio krašto muziejus 3.15 Mykolo Romerio universitetas 3.41 Rudzevičius Antanas 5.C11 Modernaus meno centras 3.39 Rūdninkų knygynas 5.D20 Mokslo ir enciklopedijų 5.A03 S. Jokužio leidykla-spaustuvė leidybos centras 3.30 Sahadža joga Lietuva 3.11 Molėtų krašto muziejus 3.17 Saleziečių žinios 4.07 Muzikija 3.48 Samsonas Arūnas 3.11 Nacionalinis M.K. Čiurlionio 5.D06 Septyni menai dailės muziejus 5.A25 Sezoninė virtuvė 5.C03 Nacionalinis muziejus 3.32 Siriaus centras LDK valdovų rūmai 3.45 Skapas Vytautas 3.24 Nash Format  | ua 4.33 Skizze | ee 5.D14 | 3.17 Naujasis Židinys-Aidai 5.B02 Sofoklis 5.D08 | 4.17 Naujoji Rosma 3.09 Sophia 5.A19 Naujoji Romuva 5.B04 | 4.19 Stiklo tiltai 5.C19 National Geographic Lietuva 5.C01 Svajonių knygos 5.A09 NGV Naumann & Goebel 3.11 Šiaulių „Aušros“ muziejus Verlagsgesellschaft mbH  | de 3.15 Šiaulių universitetas 5.A22 Nemunas 5.D28 Širmeda 5.B06 | 4.12 Nieko rimto 4.36 Šviesa 5.C07 Nuo sporto nepabėgsi 4.41 Švieskime vaikus fondas 5.B05 Obuolys kūryb. studija Tara Books  | in 3.15 Odilė 5.A06 Tautodailė 3.11 Panevėžio kraštotyros 3.01 Technika, VGTU leidykla muziejus 3.15 Technologija, KTU leidykla 3.23 Pars Fortunae Terra Publica 3.44 Pelėdų knygos 5.D01 | 4.14 | 3.55 5.D03 TEV 5.D05 Petrašiūnų 3.25 Tiketa gailestingumo namai


52 | 53

vi ln i aus k nyg ų m u g ė 2 0 17

4.13 Tikra knyga mu zi kos sa l ė 4.M10 agata — Lietuvos gretutinių 4.09 Typoart teisių asociacija 5.A02 | 4.16 Tyto alba 4.M22 Bardai Lt 3.11 Trakų istorijos muziejus 4.M24 Bareikis Vidas 3.38 Treigienė Dalia 4.M14 Beissoul & Einius 4.08 Trys nykštukai 4.M31 Bliuzo naktys 5.B01 Vaga 4.M05 Bonojazz 4.30 Vaiga 4.M13 Damn Good 4.23 Vaitkus Ramūnas 4.M04 Dangus 3.07 Valstybės įmonė 4.M21 Freaks on Floor Registrų centras 4.M31 Galapagai 3.31 Vedų kultūros universitetas 4.M19 GM gyvai 5.A03 Verslas ar Menas 4.M06 Imuzika 3.22 Versmės leidykla 4.M30 Kaunas Jazz 5.B03 Versus aureus leidykla 4.M19 Keistuoliai 3.34 Vilniaus Bahajų bendruomenė 4.M01 Ledo Takas 5.C02 Vilniaus dailės akademija 4.M03 Lietuvos muzikų sąjunga 3.11 Vilniaus memorialinių muziejų 4.M18 Likša Kazimieras direkcija 4.M10 LT Jazz 3.15 Vilniaus universitetas 4.M28 Mamontovas Andrius 3.27 Vinokuras Arkadijus 4.M11 Meno žmonės 5.A10 Virtuvės mitų griovėjai 4.M23 Monokey 3.03 Vitae litera 4.M29 M.P.3 3.15 Vytauto Didžiojo universitetas 4.M25 Pakartot.lt 5.D09 Vox altera 4.M17 Petreikis Saulius 3.37 Zakaraitė Eglė 4.M24 Prezentacijų spektras 3.11 Zarasų krašto muziejus 4.M12 Promostar 3.24 Znannia Publishing  | ua 4.M31 Roko naktys 3.11 Žaislų muziejus 4.M02 Rūdninkų knygynas 5.C13 Žara 4.M24 Scenos menai 3.11 Žemaičių muziejus „Alka“ 4.M08 Sutaras 5.B01a Žurnalas „Valstybė“ 4.M11 Svaro dirbtuvės 5.A18 Žmogaus studijų centras 4.M09 Thelonious 3.17 Žodis tarp mūsų 4.M27 Tiketa 4.M23 Tilto namai 4.M16 Via artis 4.M20 Vilnius Arts 4.M07 Vinilo studija 4.M07 Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu 4.M15 Vytauto Kernagio fondas


Renginiai už mugės ribų šmc skaitykla · Vokiečių g. 2, Vilnius

02.22 19.00 Architektūra ir leidyba Lenkijoje. Dalyvauja G. Piątekas, M. ­Šiupšinskas (Lapas, Centrum Architektury)

Rūdninkų knygynas · Rūdninkų g. 20, Vilnius 02.22 20.00 Diskusija „Vilnius, Varšuva, Berlynas: leidėjo žvilgsnis į miesto rinkodarą ir architektūros kritiką“. Dalyvauja Ū. Ambrasatė, Ph. ­Meuseris, G. Piątekas. Moderuoja M. Šiupšinskas (Lapas, ­Goethe’s institutas, Lenkijos institutas Vilniuje). Renginys anglų k. Lenkijos institutas Vilniuje · Didžioji g. 23, Vilnius

02.23 16.00 RYMS — ypatingas lenkų žurnalas apie vaikų ir jaunimo knygas. Dalyvauja M. Lipczyńska-Gil, M. Cackowska (Lenkijos institutas Vilniuje, Mažojo Princo fondas). Renginys lenkų k.

Baras „In Vino“ · Aušros vartų g. 7, Vilnius Knygų karai: intelekto lenktynės skaitantiems. Garsios knygos 02.23–24 21.30 ištrauką atspėsi — skanų prizą bare laimėsi (Aukso žuvys, Lapas) Kazio Varnelio namai-muziejus · Didžioji g. 26, Vilnius

02.23–26 Knygų mugės metu nemokamas lankymas, iš anksto susitarus tel. +370 5 279 1644 arba el. paštu k.varnelio.muziejus@lnm.lt Virtuali paroda „Kazys Varnelis ir Stokbridžas“ — www.lnm.lt

Lietuvos edukologijos universitetas · Studentų g. 39, Vilnius

02.24 12.00 Poetinė Różewicziaus mokykla. Susitikimas su Arturu Burszta, ­leidyklos „Biuro literackie“ direktoriumi (Lenkijos institutas ­Vilniuje, Lietuvos edukologijos universitetas). Renginys lenkų k.

Knygynas „Mint Vinetu“ · Šv. Ignoto g. 16, Vilnius

02.25 12.00 Pokalbis su iliustruotoja Elena Launikonyte apie prancūziškas knygų vaikams leidybos paslaptis (Kūrybinė studija)

Meno galerija „Kunstkamera“ · Ligoninės g. 4, Vilnius 02.25 13.00 XLVI Vilniaus aukcionas, skirtas knygoms, leidiniams, ­kartografijai, istorinei grafikai ir darbams ant popieriaus (Meno rinkos agentūra) Lenkijos institutas Vilniuje · Didžioji g. 23, Vilnius 02.25 17.00 Pasaulis lenkų reportažų autorių akimis: susitikimas su ­rašytoju Wojciechu Góreckiu ir leidyklos „Czarne“ atstovais. Dalyvauja Z. ­Dimitrijević, E. Mokrzecka (Lenkijos institutas Vilniuje, Czarne). Renginys lenkų k. su vertimu į lietuvių k.


įėjimas

2 aukštas

5.1

grožinė ir specializuota literatūra

5

5.5

2 a.

rašytojų kampas

5.2 literatų svetainė 2 aukštas

5.3

įėjimas

3

au sp

4

vaikų scena

vaikų literatūros salė

muzikos salė

forumaslrt studija

s ba klu

kūrybinė studija

mokslo ir specializuota literatūra

bukinistai

bi

o bli

  vė rd ųe k e t

  as ntr ce s do

VIP

2 a.

3.1

2 a.

3.2

Mugės planas


vilniaus knygų Mugės organizatoriai

lietuvos leidėjų asociacija

kūrybinė studija Tu gali sukurti knygą

Vilniaus knygų mugę globoja

Kultūrinės programos rėmėja

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Informacinis partneris

Kultūrinės programos partneriai

Lietuvos spaudos fotografų klubas

Ispanijos Karalystės ambasada Izraelio ambasada Švedijos Karalystės ambasada Islandų literatūros centras Suomijos institutas Estijoje

knygų Mugės partnerė

Vilniaus miesto savivaldybė

Tarptautinė Vilniaus knygų mugė 2017  

Kultūrinių renginių programa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you