Kitesurfingowe Prawo Drogi

Page 1

Unikalne w skali światowej opracowanie przepisów kajtowego prawa drogi. Polecam wszystkim kajciarzom, szkołom organizującym kursy, trenerom i instruktorom - Maciej Boszko – wieloletni współorganizator kajtowego Pucharu oraz Mistrzostw Polski, założyciel szkoły windsurfingowej i kitesurfingowej BoSport oraz biura podróży BoSport Travel KsPD to lektura obowiązkowa dla każdego kitesurfera niezależnie od jego umiejętności. Prawa drogi dotyczą tak samo początkujących jak i mistrzów. W mojej szkole Xtreme Kite Academy respektujemy te zasady i będziemy je przekazywać wszystkim kursantom. - Łukasz "Książe" Ceran - Mistrz Polski w Kitesurfingu 2006, zdobywca trzeciego miejsca w zawodach Pucharu Świata KPWT 2008 w Grecji Proste zrozumiałe Prawidła w zasadniczy sposób wpłyną na bezpieczeństwo kajtowej Rodziny. O to chodziło i udało się dzięki uporowi Marka BraCuru doprowadzić do końca. Kodeks stanowi podstawowy materiał szkoleniowy dla tych, co już potrafią i dla tych, co zamierzają. Czapki z głów Koledzy - Tomek i Jacek Daktera – czołowy junior i senior polskiego kitesurfingu Chcesz dbać o własne bezpieczeństwo i innych użytkowników wody - polecam KsPD! - Filip “Batman” Dymkowski – jeden z najlepszych polskich kitesurferów Kitesurfing to freestylowy sport, bez ograniczeń, jednak kiedy mowa o "prawie drogi", to każdy powinien zachowywać się tak, jak mówi i pokazuje ta książka - Łukasz Koński - Boardandkite.pl – dwukrotny Mistrz Polski w Kitesurfingu 2001 i 2004 oraz Jacek Koński – Boardsport.pl – dystrybutor sprzętu kitesurfingowego

Kitesurfingowe Prawo Drogi (KsPD) Celem niniejszego Kodeksu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ujednolicenie zasad pierwszeństwa drogi w kitesurfingu. Prawidła Kodeksu zostały oparte na Międzynarodowym Prawie Drogi Morskiej (MPDM), państwowych przepisach morskich, żeglarskich, windsurfingowych oraz na powszechnie przyjętych zasadach obowiązujących w światowym kitesurfingu. Prawidła mają być przestrzegane przez wszystkich uprawiających kitesurfing, mimo że nie posiadają jeszcze mocy prawnej oraz powinny służyć do rozstrzygania sytuacji spornych. KsPD składa się z dwóch części. Część pierwsza to zbiór wszystkich prawideł Kodeksu, część druga zawiera szerokie komentarze wyjaśniające, jak powinny być one interpretowane.

Zakres stosowania Kodeks stosuje się do wszystkich osób uprawiających kitesurfing na jakimkolwiek akwenie wodnym. Żadne z postanowień KsPD nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przepisów szczególnych dotyczących specyficznych sytuacji oraz miejsc, w których uprawiany jest kitesurfing np. sztuczne zbiorniki wodne, rzeki, zatłoczone spoty lub zawody. Takie przepisy szczególne powinny być, tak dalece jak to możliwe, dostosowane do niniejszych Prawideł.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.