Advertisement
The "vkohli4" user's logo

vkohli4

Chợ Mới Địa điểm thứ 2 là đồ bành được bán tại chợ mới nằm tại địa chỉ 212 hoàng diệu. Tại đây những món đồ được phân kỹ hơn theo từng loại, được bán với giá cao hơn chợ cồn một chút từ 10 - 30 ngàn đồng 1 cái tùy loại sản phẩm hoặc cao hơn. Nên bạn cần lưu ý khi đến đây mua hàng sida đồ bành là phải biết trả giá và hỏi chủ cửa hàng cách giặt đồ si đa để về nhà tự xử lý. Những mặt hàng đồ bành tại chợ mới đẹp hơn về loại sản phẩm như giày cũ Đà Nẵng, Writer: Vinod Kohli +919888690696 sida.vn

Publications