Page 1

LABORAL KUTXA MARKAren eskuliburua 1.0 bertsioa/ 2013ko iraila


AURKIBIDEA 1. SARRERA

3

2. Markaren estrategia 2.1 Markaren posizionamendua eta ideia 2.2 Balioen deklinazio estrategikoa eta marka-nortasuna 2.3 Markaren arkitektura 2.4 Markaren arkitektura euskaraz 3. HITZEZKO NORTASUNA 3.1 Ahots-tonua 3.2 TĂş eta usted izenordainen erabilera gaztelaniaz 3.3 Hizkuntza-politika

5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. OINARRIZKO NORTASUNA 4.1 Logotipoa 4.2 Logotipoaren bertsioak 4.3 Ikurra 4.4 Babes-eremua eta gutxieneko tamaina 4.5 Okerreko erabilerak 4.6 Egoera berezietarako aurreikusitako erabilerak 4.7 Kolorea 4.8 Tipografia 4.9 LABORAL Kutxa nola idatzi

14 15 16 17 18 19

5. IKUS UNIBERTSOA 5.1 Gurutzea 5.2 Argazki-estiloa 5.3 Ilustrazio-estiloa

25 26 31 38

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

6. FORMATUAK 6.1 Sinadura-sistema 6.2 Negozio-unitateen sinadura-sistema 6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa 6.4 Liburuxken sistema grafikoa 6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa 7. EZARPENA 7.1 Paper-gauzak 7.2 PowerPointeko txantiloia 7.3 Seinaleak 7.4 Piktogramak 7.5 Babesletzak eta gertaerak 7.6 Merchandisinga 7.7 Mezu elektronikoetako sinadura 7.8 Kreditu-txartelak eta libretak

44 45 50 54 70 81 89 90 107 112 122 134 138 141 143

8. SUKURTSALAK 149 8.1 Fatxadako eta errotuluetako elementuak 151 8.2 Fatxadetako ezarpena 156

20 21 23 24

2. orrialdea


1. SARRERA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

3. orrialdea


GIDALIBURU HONETAN, LABORAL kutxa MARKAREN FUNTSEZKO EZAUGARRI TEKNIKOAK LABURBILDU DITUGU. ETA MARKA HORREKIN LOTURA DUEN EDOZELAKO ELEMENTU EKOIZTERAKOAN, ZEHATZ-MEHATZ bete behar dugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

4. orrialdea


2. MARKAREN ESTRATEGIA

2.1 2.2 2.3

Markaren posizionamendua eta ideia Balioen deklinazio estrategikoa eta marka-nortasuna Markaren arkitektura

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

6 7 8

5. orrialdea


2. MARKAREN ESTRATEGIA

2.1 Markaren posizionamendua eta ideia

Gure balio-proposamena zehazteaz gain, nola jarduten, berritzen eta komunikatzen dugun finkatzen du markaren estrategiak. Gure posizionamenduak argitasuna ematen du, eta zer marka mota garen, nola bereiziko garen eta zer bide egingo dugun zehazten du. Gure markaren ideiak eremu emozionalaren mugak ezartzen ditu, eta gure estrategiaren funtsa taxutzen.

MARKAREN POSIZIONAMENDUA

LABORAL Kutxa finantza-erakundea gizartearen aurrerapenean inplikatzen da, banka kooperatiboaren eta parte-hartzailearen eredu sendo eta arduratsuaren bidez. MARKAREN IDEIA

ZEU PARTAIDE, ZEU OSOTASUN

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

6. orrialdea


2. MARKAREN ESTRATEGIA

2.2 Balioen deklinazio estrategikoa eta marka-nortasuna Deklinazio estrategikoari esker, banku moduan bereizten gaituzten balioak eta marka gisa bereizten gaituztenak zuzen-zuzenean uztar ditzakegu; azken horiexek dira, hain zuzen ere, gure estrategiaren zutoinak. Marka-balioetatik abiatuz zehazten ditugu gure nortasun-ezaugarriak, solaskide garrantzitsuenekiko harremanetan nola komunikatu eta jokatu, zer tonu erabili eta zer jarrera hartu esango digutenak.

Zer gara banku gisa?

Zer gara marka gisa?

Marka gisa nola komunikatzen gara?

Balio korporatiboak

Markabalioak

NORTASUN EZAUGARRIAK

Sendotasuna Konfiantza Eraginkortasuna

Kooperatibismoa Partaidetza Irekitasuna

Hurbiltasuna Inplikazioa Erantzukizuna

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

7. orrialdea


2. MARKAREN ESTRATEGIA

2.3 MARKAREN ARKITEKTURA

Gure markaren arkitekturak negozio-unitate nagusiak ordenatzea du xede funtsezkoena, eta gure markak, azpimarkak eta produktu-markak aurkeztu eta komunikatzeko sistemarik onena sortzea, estrategia-eragina sendotzeko eta balioak eta sinergiak argitu nahiz sortzeko.

MARKA

NEGOZIO UNITATEAK

ENPRESEN BANKA

BANKA PREMIUM

BANKA PERTSONALA

Aseguruen AZPIMARKA

BANKA ETA ASEGURUAK

LAGUN ARO

FUNDAZIOA AZPIMARKA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

8. orrialdea


2. MARKAREN ESTRATEGIA

2.4 MARKAREN ARKITEKTURA EUSKARAZ

LABORAL Kutxa marka bakarra bada ere, gure negozio-unitateek eta azpimarkek euskarazko bertsio bana dute. Gure hizkuntza-politikan –eskuliburu honen 3.3 puntuan dago jasota–, zehaztu da gure marken komunikazioa nola egin.

MARKA

NEGOZIO UNITATEAK

ENPRESEN BANKA

BANKA PREMIUM

BANKA PERTSONALA

Aseguruen AZPIMARKA

BANKA ETA ASEGURUAK

LAGUN ARO

FUNDAZIOA AZPIMARKA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

9. orrialdea


3. HITZEZKO NORTASUNA

3.1 Ahots-tonua 3.2 TĂş eta usted izenordainen erabilera gaztelaniaz 3.3 Hizkuntza-politika

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

11 12 13

10. orrialdea


3. HITZEZKO NORTASUNA

3.1 Ahots TONUA

Nola komunikatu behar dugu? Gizarteari aurrera egiten laguntzea dugunez xede, gure balioak eta nortasuna argitasunez eta eraginkortasunez transmititzen ditugu eta. gardentasunez hitz eginez, uneoro zintzotasuna eta egiazaletasuna nabarmentzen ditugu. Komunikazio motaren araberako hiztegia erabiltzen dugu beti: serioa eta adierazgarria, egoerak hala eskatzen duenean, eta hurbil eta atseginagoa, beste batzuetan. Gure izenburuak laburrak eta zuzenak izaten dira, zirraragarriak eta gogoangarriak. Solaskideekiko parekotasuna eta kidetasuna erakusten dugu. Haiek bezala hitz eginez.

ZER EGIN BEHAR DUGUN

ZER EZ DUGUN EGIN BEHAR

• Kontatzen dugun guztian eta kontatzeko eran, gure balioei jarraitu beti.

• Agintera gehiegi erabili.

• Benetako konpromisoa erakutsi: zintzotasunez eta zuzen komunikatu. • Erraz eta berehala ulertzeko moduan komunikatu beti, solaskidearen lexikoa erabiliz. • Irekitasunez jokatu, eta etxekoak eta informalak edo zehatzak eta serioak izan, kasuan kasukoa.

• Hitz-jokoekin mezuak korapilatu. • Hitz egite aldera hitz egin. • Nagusikeriazko tonua erabili. • Samur aurresateko moduan jokatu. • Errespeturik gabe jokatu.

• Egungoak, adierazkorrak eta toleranteak izan eta egoera nahiz inguru guztietara egoki moldatu, bikaintasuna galdu gabe. • Gure mezuetan eta erabiltzen dugun tonuan segurtasuna eta konfiantza erakutsi.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

11. orrialdea


3. HITZEZKO NORTASUNA

3.2 Tú eta usted izenordainen erabilera gaztelaniaz

Ahots-tonua komunikabidearen arabera zehaztuko dugu.

Idatzizko komunikazio guztiak argiak izango dira, eta igortzen edo ordezkatzen dituen alorreko norbaitek sinatuko ditu beti. Elementu komunak

Singularreko hirugarren pertsonan aipatuko dugu gure entitatea. Komunikazio orokorretan, hurbiltasunez eta hunkiberatasunez jokatuko dugu beti, jarrera atsegina eta bihozbera izanez. Gaztelaniaz tú izenordaina lehenetsiko dugu.

Liburuxkak, kanpoko komunikazioak, mailingak, aldizkariak

Gutunak eta idatzizko komunikazioak, txostenak, memoriak

Pertsonatik pertsonarako komunikazioa: hitzaldiak, elkarrizketak

Erakundearen eta arauen alorreko komunikazioetan nahiz arautegiei buruzko mailingetan, formaltasuna erakutsiko dugu usted izenordainaren bidez. Liburuxka eta mailing komertzialetan: tú (audientzietan, High Net Worth segmentuan, inbertitzaileekin, akziodunekin… izan ezik).

Prentsa-oharrak: singularreko hirugarren pertsonan aipatuko dugu LABORAL Kutxa, ahots arduratsuz. Komunikazio zehatzak: norbaitek sinatuko ditu beti.

Bezeroak eskatzen duenean: usted. Erreklamazioak eta telefono bidezko komunikazioak: usted.

Komunikazio sentibera, hurbila eta gaurkoa, prestasuna eta irekitasuna erakutsiz. Lokuzio komertzialak / bideo korporatiboak

Tonu irmoa eta zorrotza, heldutasunaren, esperientziaren eta segurtasunaren erakusgarri. Ahots hurbila, bakarra eta bereizgarria.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

12. orrialdea


3. HITZEZKO NORTASUNA

3.3 HIZKUNTZA POLITIKA

Entitatearen hizkuntza-politikaren irizpideak zehaztuko ditugu, euskararen eta gaztelaniaren erabilerari dagokionez. ELEBITASUNA

Komunikazio guztiak bi hizkuntza ofizialetan egingo ditugu, baina euskarari lehentasuna emanez (letra-tamaina handiagoa eta ordenan aurretik).

APLIKAZIO ESPARRUA

Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa izango dira.

Euskarri guztietan bi hizkuntzak erabiliko dira, baina kokapenean euskarari lehentasuna emanez. IDATZIZKO BITARTEKOAK, PAPER GAUZAK, INTERNET‌

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Eskaintzen ditugun zerbitzu eta produktu guztiak bi hizkuntzetan egongo dira. Bi hizkuntzetan ematea ezinezkoa denean, sare sozialetan adibidez, modu orekatuan erabiliko dira ele biak.

AHOZKO BITARTEKOAK

Elkarrizketa bati ekitean, solaskidearen hizkuntzari eusten ahaleginduko gara.

KANPOKO HARREMANAK / GERTAERA PUBLIKOAK

LABORAL Kutxako ordezkariek parte hartzen duten kanpoko ekitaldi publikoetan euskarak presentzia orekatua izan dezan bermatuko dugu.

13. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.1 Logotipoa 4.2 Logotipoaren bertsioak 4.3 Ikurra 4.4 Babes-eremua eta gutxieneko tamaina 4.5 Okerreko erabilerak 4.6 Egoera berezietarako aurreikusitako erabilerak 4.7 Kolorea 4.8 Tipografia 4.9 LABORAL Kutxa nola idatzi

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

15 16 17 18 19 20 21 23 24

14. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.1 LOGOTIPOA

LABORAL Kutxaren logotipoa bi elementuk osatzen dute: logomarkak (LABORAL eta Kutxa berbek) eta ikurrak (gurutzeak). Hauek dira logotipoaren proportzioak. Erabili beti eman dizkizugun azken arteak eta ez aldatu sekula.

145ยบ

35ยบ

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

15. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.2 LOGOTIPOAREN BERTSIOAK

Hauek dira gure logotipoaren bertsioak.. Ahal denetan markaren bertsio nagusia (01) erabiltzea gomendatzen dugu, eta, hori ezinezkoa denean, bertsio nagusi horizontala (02) baliatzea.

BERTSIO NAGUSIAK 01.

02.

Bertsio trinkoa (03) ingurune grafiko konplexuetan erabiliko dugu, hain zuzen ere, asko ikusten diren lekuetan nabaritasuna behar dugunean, adibidez: babesletzetan, merchandisingetan… Kolore bakarreko bertsioak (04 eta 05), bestalde, logotipoa erreproduzitzeko tinta bakarra erabili beharra dagoenetan baliatuko dugu.

LABORAL Kutxa logotipoaren azken arteak: PMS eta CMYK. Ekoizpenaren ezaugarrien arabera, zuzeneko tinten – pantone– bertsioa edo kuatrikromiako bertsioa aukeratu ahal izango dugu. 01. AF_LK_VP_VERT_CMYK.ai 01. AF_LK_VP_VERT_PMS.ai 02. AF_LK_VP_HORZ_CMYK.ai 02. AF_LK_VP_HORZ_PMS.ai 03. AF_LK_VC_CMYK.ai 03. AF_LK_VC_PMS.ai

BIGARREN MAILAKO BERTSIOAK 03.

04.

05.

LABORAL Kutxa logotipoaren azken arteak: tinta bakarra. Zuzeneko tinta –pantone– bakarreko bertsioa tinta kopuruan mugak daudenean erabiliko dugu. 05. AF_LK_VM_VERT_CMYK.ai 05. AF_LK_VM_VERT_PMS.ai 06. AF_LK_VM_HORZ_CMYK.ai 06. AF_LK_VM_HORZ_PMS.ai

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

16. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.3 Ikurra

Salbuespen gisa, ikurra bera bakarrik ere erabili ahal izango dugu, koloretako nahiz tinta bakarreko bertsioetan.

BERTSIO NAGUSIAK 01.

02.

Alabaina, logotipoaren bertsio nagusiaren menpe egongo da. Horrela, markaren testuingurua behar bezala zehaztuta eta argi dagoenean erabiliko dugu beti ikurra. Bertsio horiek ez dute logotipoaren bertsio nagusia inoiz ordezkatzen; osagarriak dira, eta oso toki txikietan ezagungarritasuna galdu gabe agertzeko aukera ematen dute.

LABORAL Kutxa ikurraren azken arteak: PMS eta CMYK. Ekoizpenaren ezaugarrien arabera, zuzeneko tinten – pantone– bertsioa edo kuatrikromiako bertsioa aukeratu ahal izango dugu. 01. AF_LK_SIMBOLO_CMYK.ai 01. AF_LK_SIMBOLO_PMS.ai LABORAL Kutxa ikurraren azken arteak: tinta bakarra. Zuzeneko tinta –pantone– bakarreko bertsioa tinta kopuruan mugak daudenean erabiliko dugu. 02. AF_LK_SIMBOLO_MONO.ai LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

17. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.4 BABES EREMUA eta gutxieneko tamaina

BABES EREMUA Markak ikusgarritasunik eta irakurgarritasunik gal ez dezan, babes-eremua errespetatu egin behar zaio beti. Logotipoaren zabalera osoaren 1/3 hartzen du. Logotipoaren inguruan neurri hori aplikatuz, segurtasun-perimetroa sortuko dugu. Segurtasun-eremu hori ezin da inoiz murriztu, ezta ondoko beste elementu batzuez bete ere, berdin dio testua, argazkiak edo bestelako markak diren.

X

X

GUTXIENEKO TAMAINA Ondo irakurtzeko moduko tamaina izan behar du logotipoak beti. Logotipoa adierazi ditugun neurrien azpitik ez irudikatzea gomendatzen dugu.

12 mm

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

X

7,5 mm

18. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.5 OKERREKO ERABILERAK

LABORAL Kutxa markaren erabileran, bete beharreko irizpide argi batzuk daude. Debekatuta dago hemen azaldu dugun markari edozein aldaketa egitea.

01

02

03

04

05

06

Erabili beti gidaliburu honetan doazkizun azken arteak.

01. Ez aldatu logomarkaren tipografia. 04. Ez aldatu elementuen ordena.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

02. Ez desitxuratu. 05. Ez erantsi ez gerizarik ez efekturik.

03. Ez aldatu koloreak. 06. Ez aldatu elementuen arteko distantzia.

19. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.6 EGOERA BEREZIETARAKO AURREIKUSITAKO ERABILERAK

Kasu edo formatu batzuetan, logotipoak ikusteko edo irakurtzeko arazoak eman ditzake. Kasu horietarako, LABORAL Kutxa markarako hainbat aldagai normalizatu txertatuko ditugu jarraian. Gogoan izan: erabili beti gidaliburu honetan doazkizun azken arteak.

Atzeko plano oso ilunetan, markak koloretan ezagutzeko modukoa izan behar duenean, letra zuridun bertsioa erabili ahal izango dugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Lerrodun gurutzea duen logotipo kolorebakarra irakurgarria ez denean, kolore bakarreko logotipoaren bertsio laua baliatu ahal izango dugu eta gurutzearen erdiko bereizgarria kendu.

20. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.7 Kolorea

LABORAL Kutxa kolore ugariko marka da, eta koloreok gure nortasunaren oinarrizko elementuak dira. Arreta berezia eskaini beharko diogu koloreon zehaztasunari, berdin dio zer euskarritan eta teknikarekin argitaratzen diren. LABORAL Kutxaren kolore korporatiboek ñabardurez aberasten dute marka. Kolorepaleta original eta bereizgarria sortu da, gure lehiakideengandik azkar bereizteko modukoa.

PANTONE® 220 C

PANTONE® 376 C

PANTONE® 262 C

PANTONE® 9043 C

PANTONE 220C

PANTONE 376C

PANTONE 262C

PANTONE 9043C

CMYK 5/100/25/24 RGB 165/0/80 HTML A50050

CMYK 54/0/100/0 RGB 132/189/0 HTML 84BD00

CMYK 58/92/12/54 RGB 81/40/79 HTML 51284F

CMYK 10/8/13/0 RGB 234/231/224 HTML EAE7E0

LABORAL Kutxa markaren kolore-paleta osatzeko, tonu neutro bat (pantone 9043C) aukeratu da, eta atzeko planoak sortzeko lagungarria izango da beti.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

21. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.7 Kolorea

BERDEA ETA MAGENTA Kolore horiek elkarren ondoan eta proportzioak betez egongo dira beti. Nortasunari kolorea eta freskotasuna ematen diote. Atzeko planoko kolorearen gainean agertuko dira beti, gurutzearen irudi grafikoaren edo ilustrazioestiloaren bidez. Sekula ez da bata bestetik gailenduko.

PANTONE® 220 C

PANTONE® 376 C

PANTONE® 262 C

PANTONE® 9043 C

Alberjinia-kolorea Magentak eta berdeak sortzen dute, elkar hartzen dutenean. Beixaren gainean kontraste egiteko testuetan eta izenburuetan erabiliko den kolorea da. Gure piezen dotoretasuna eta bikaintasuna irudikatzen ditu. Tinta bi baino erabili ezin ditugunean, alberjiniaren eta atzeko planoko kolorearen arteko konbinazioa erabiliko dugu. Cuenta pro

todas las ventajas para ti

Seguro hogar

BEIX ARGIA Pantone 9043 kolorea da gure komunikazioen eta nortasunaren oinarria, eta, beraz, publizitateko eta korporazioko formatu guztietan baliatuko dugu. Garbitasuna eta argitasuna ematen die gure nortasunari. Oro har, unibertso koloreanitza uztartzeko eta euskarritzeko bitartekoa izango da.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

30 años dedicados a los seguros

La Cuenta Pro te va a ayudar a ahorrar, porque no tiene gastos de mantenimiento* y a afrontar las necesidades de liquidez de tu negocio, ya que puede incorporar una crédito automático desde 3.000 €, para evitar descubiertos y los gastos que se derivan de ellos. Hay otra forma. www.LABORALkutxa.com

BANCA PRO

Kartel-eredu honetan, magentara biratutako argazkiak eta zerrenda berdeak ematen dituzte berde- eta magentakoloreak.

Totem-eredu honetan, oinarria beixa da eta testua alberjinia-kolorekoa.

Liburuxka-eredu honetan, beixa da komunikazioaren oinarria.

22. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.8 TIPOGRAFIA

LABORAL Kutxa logotipoa hemendik aurrera erabiliko dugun tipografia korporatibo berrian oinarrituz sortu da. New June du izena, eta hemen aurkezten ditugun bertsioak ditu. Modernoa, biribila eta nortasun handikoa da New June tipografia, irakurterraza eta eragin itzelekoa. Marka berriaren funtsezko komunikazio-tresna da. Ezinbestekoa da tipografiak ez manipulatzea eta desitxuratzea.

ZEU PARTAIDE, ZEU OSOTASUN. New June REGULAR

New June REGULAR ITALIC

abcdefghijklmnopqrstUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890€¿!/%*:;.,

abcdefghijklmnopqrstUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890€¿!/%*:;.,

New June SEMIBOLD

New June SEMIBOLD ITALIC

abcdefghijklmnopqrstUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890€¿!/%*:;.,

abcdefghijklmnopqrstUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890€¿!/%*:;.,

New June BOLD

New June HEAVY

abcdefghijklmnopqrstUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890€¿!/%*:;.,

abcdefghijklmnopqrstUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890€¿!/%*:;.,

Oro har, erabili New June Regular tipografia. Erabili izenburu handietarako eta testu-gorputzerako. Erabili New June Semibold tipografia testuko kontzeptuak nabarmentzeko. Erabili New June Bold tipografia komunikazioetan izenburuak txertatu behar dituzunean. Testuari italic aldaera erantsiko diogu, obren izenburuetan, esapide arrotzetan, testu elebidunetan eta abar. LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

23. orrialdea


4. OINARRIZKO NORTASUNA

4.9 laboral kutxa nola idatzi

LABORAL Kutxa da gure izena. Testuan zehar idatzi behar dugunean, LABORAL berba eta kutxaren K letra maiuskulaz idatziko ditugu. Horrela, marka sortzen eta berorren eraketari balioa ematen jarraituko dugu. LABORAL berbaren balioa sendotzen dugu horrela, horixe baita merkatuan bereizten gaituen ezaugarrietako bat eta horrexek laguntzen baitigu komunikazio guztietan gure marka-nortasunari eusten. Izena letra larriz idatzitako esaldi batean ageri bada, hura ere maiuskulaz idatziko da guztiz.

LABORAL Kutxa Adibidez: LABORAL Kutxan, gure negozioaren funtsa pertsonak direla uste dugu. LABORAL KUTXAREN EKONOMIARI BURUZKO TXOSTENAREN AURKEZPENA.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

24. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.1 Gurutzea 5.2 Argazki-estiloa 5.3 Ilustrazio-estiloa

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

26 31 38

25. orrialdea


5.1 Gurutzea

Kontzeptua 27 Aplikazioa 28 Ebaketa-aukerak 29 Okerreko erabilerak 30

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

26. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.1 gurutzea

Kontzeptua Logotipoaren egitura erreferentziatzat harturik, markari batasuna eta ezagungarritasuna ematen dizkion bigarren mailako irudi grafiko bat garatu dugu, equity baten (logotipoaren) gainean. Logotipotik abiatuta, gurutzatzen diren bi koloremasarekin heda dezakegu sekzioa. Gure pieza eta elementu guztietan aplika dezakegu hori. Hartara, logotipoko ikurraren kontzeptua gure marka osora zabal dezakegu.

Gurutzearen kontzeptua ere marka osoan dago hedatuta, topaketaren eta gauza berri baten sorreraren erakusgarri. Irudi grafiko hori erabiltzen dugun guztietan, esangura hori gogoan izan behar dugu eta kontzeptuekin lotu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

27. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.1 gurutzea

Aplikazioa Logotipoaren ikurrak osatzen duen oinarrizko sekziotik abiatuta, gurutzearen zati bat aukeratu eta garatu nahi dugun piezara molda dezakegu. Gurutzea dekorazio-baliabide bat da, eta kolorea eta ezagungarritasuna ematen die gure piezei. Oro har, giltzarik gabe erabiliko dugu, eta logotipoaren kolore berekin. Gurutzearen gainean, giltza ezarri ahal izango dugu, logotipoko ikurraren hedapen moduan. Horrela, logotipoaren erabilera mugatuagoa den lekuetan, gure nortasuna sendotzeko aukera izango dugu.

145ยบ

35ยบ

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

28. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.1 gurutzea

Ebaketa-aukerak Adibideetan ikus dezakegunez, gurutzea piezaren mutur batetik bestera ebakitzen ahaleginduko gara beti, elkar ebakitzen duten lerroen ideia sendotzeko. Ateratzen den kolorearen proportzioa aintzat hartzekoa da: kolore bat ezin da bestea baino gehiago agertu. Era berean, ebakidura ez da ez handiegia – ebakidura-lerro meheegiak–, ez txikiegia –koloremasa handiegiak– izango. Bi lerroen ebakiduran sortzen den alberjinia-koloreari beti nagusitasuna ematea da helburua, betiere sortzen duten lerroak erakusteko aire apur bat utzita.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

29. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.1 GURUTZEA

Okerreko erabilerak

01.

03.

05.

02.

04.

06.

01. Ez ebaki gurutzearen zatiak. 02. Ez alderantzikatu ezkerretik eskuineranzko goranzko noranzkoa.

03. Ez aldatu gurutzearen koloreak. Ezagungarritasuna eta koherentzia galtzen da. 04. Ez da egokia gurutzea bertikalean jartzea. Ahal denetan, horizontalean erabiliko dugu.

05. Gurutzearen ebakidura handia izan dadila. Atzeko planoa ere agertu egin behar da beti, multzoa ulergarria izan dadin. 06. Gurutzearen ebakidura ez dadila handiegia izan, lerroak meheegi geratuko dira eta. Kolorea eta biribiltasuna ematea da gurutzearen egitekoa.

Ez erabili gurutzea gidaliburu honetan azaldutakoaz bestela. Behar bezala ez erabiltzeak kalte egiten dio gure komunikazioari, hartzaileei mezu inkoherenteak helaraziko baitizkiegu. Segidan, gurutzearen hainbat okerreko erabilera azalduko ditugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

30. orrialdea


5.2 Argazki-estiloa

Kontzeptua 32 Argazki-munduak 33 Biratze korporatiboa 34 Biratze kromatikoa 35 Biratze kromatikoarekin silueta marraztutako objektuak 36 Okerreko erabilerak 37

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

31. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.2 ARGAZKI ESTILOA

Kontzeptua

KONTZEPTUA (BALIOAK)

KONTZEPTUA (EUSKADI)

LABORAL Kutxa markaren balioak (lankidetza, taldea, erantzukizuna, irekitasuna, konfiantza eta eraginkortasuna) komunikazio guztietan transmititu behar ditugu. Horregatik, gure irudiek espontaneoak, naturalak eta gertukoak izan behar dute bezeroentzat. Argazkietan, egoera xumeak eta egunerokoak jasoko ditugu, naturaltasunik gabeko jarrerak ekidinez beti. Argazkiak agertzen diren komunikazio edo kanpainetan, kontuan hartuko ditugu beti balio horiek.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

32. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.2 ARGAZKI ESTILOA

Argazki-munduak

ERABILERA KOMERTZIALA

Baliabide ugari erabiliko ditugu, baina oinarri kromatikoari eutsiz beti.

Biratze korporatiboa

ERABILERA INSTITUZIONALA

Silueta marraztutako objektuak

Biratze monokromatikoa

Malgutasuna eta ibilbidea garrantzitsuak dira, marka-presentzia handiagoa edo txikiagoa gorabehera.

Erabilera komertziala eta instituzionala Erabilera komertziala eta instituzionala bereiztea gomendatzen dugu. Erabilera instituzionaletan biratze monokromatikoa erabiliko dugu, eta gainerako estiloak erabilera komertzialetarako utzi.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Argazki asegabea

Berdera eta magentara biratutako elementuak dituen argazki asegabea.

Gurutze berdearekin erabiltzeko magenta gehiago duen argazkia.

Gurutze berdearekin erabiltzeko magentara biratutako argazkia.

Gurutze berdearekin erabiltzeko magentara biratutako argazkia.

GURUTZEAREN IRUDI GRAFIKOAK

33. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.2 ARGAZKI ESTILOA

Biratze korporatiboa

Jatorrizko argazkia

Ukituak egindako argazkia Oso zaila da irudi aproposena aurkitzea; horregatik, argazki-ukituak erabil ditzakegu nahi dugun efektua lortzeko.

Gure argazki-estiloa ahalik eta gehien pertsonalizatzeko eta lehiakideengandik bereizteko, oinarrizko argazki-ukitu batzuk finkatu ditugu. Munduen artean ikus-koherentziari eusten eta marka errazago ezagutzeko modukoa izaten lagunduko digute horiek. LABORAL Kutxaren tonuetan oinarritutako paleta kromatikoa lortzea da garrantzitsuena. Kolore korporatiboak naturalki lor daitezke, ukitu txikiak eginez.

PANTONE速 376 C

PANTONE速 220 C

Argazki bakoitzak ukitu jakin bat behar du. Orrialde honetan adibide pare bat txertatu dizkizugu. Horietan, irudia asegabetu egin da, kolorerik bizienak apur bat moteltzeko. Argazkietako xehetasunen koloreak biratu egingo ditugu, LABORAL Kutxaren kolore-paletatik gertuen dauden tonuetara iristeko. Kontuan izan, ahal denetan magentak eta berdeak nagusi izan behar dutela argazkietan.

Gurutzearen irudi grafikoaren zerrenda berdea irudien gainean aplikatu ahal izango dugu, irudiko koloreen ehunekoaren arabera.

Irudi batean berdearen ehunekoa handitu gura dugunean, gurutzearen irudi grafikoaren zerrenda erabil dezakegu. Nahi dugun gardentasuneta kolore-efektuak lortzeko, biderkatze-efektua erabiliko dugu zerrenda berdearen gainean.

PANTONE速 376 C

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

34. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.2 ARGAZKI ESTILOA

Biratze kromatikoa

Jatorrizko argazkia

Ukituak egindako argazkia Efektu hori ezartzeko irudirik egokienak aukeratu behar ditugu. Akabera guk nahi duguna izan dadin, eremu ilundun eta zuri gutxiko irudiak bilatzea gomendatzen dizugu.

Estilo horretan, magenta tonura eramandako argazkiak hartu eta gure gurutzearen zerrenda berdearekin tindatuko ditugu. PANTONE速 220 C

Argazkiaren eta zerrendaren artean, bi koloreak proportzio orekatuan agertuko dira. Argitalpenetan, salbuespen gisa, zerrenda berderik gabe erabil dezakegu biratze kromatikodun irudia. Kasu horretan, berdera biratutako irudiak ere erabil ditzakegu, baldin eta maketazioan magentarekin orekatuta agertzen bada.

Biratze kromatikoa magenta tonura egiteko, jatorrizko irudia hartu eta gris-eskalara eramango dugu.

PANTONE速 376 C

Gure pieza Illustrator programan maketatzerakoan, irudiari guk nahi dugun kolorea (pantone 220C) aplikatuko diogu betegarri moduan. Biratzea Photoshopen egiteko, duotonu bat aplikatuko dugu #a50050 kolorearekin eta # e0e0e0 grisarekin.

Eta, haren gainean, gurutzearen irudi grafikoaren zerrenda ezarriko dugu. Nahi dugun gardentasun- eta kolore-efektuak lortzeko, biderkatzeefektua erabiliko dugu zerrenda berdearen gainean.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

35. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.2 ARGAZKI ESTILOA

Biratze kromatikoarekin silueta marraztutako objektuak

Jatorrizko argazkia

Ukituak egindako argazkia Nahi dugun efektua lortzeko, Photoshopen #a50050 kolorearekin kolorea gainjartzeko efektua erabiliko dugu, trama bateratzeko moduarekin.

Estilo hori lortzeko, silueta marrazteko moduko irudi batetik abiatuko gara, eta, magenta tonua eman ondoren, gure gurutzearen zerrenda berdea erantsiko diogu. PANTONEÂŽ 220 C

Objektuen argazkiekin estilo hori erabiliko dugu beti, eta zerrenda berdea objektuaren ingerada sortzeko erabiliko dugu. Ez dugu silueta zerrenda berdez marraztutako pertsonen irudirik erabiliko. Pertsonak lagungarri izan daitezke irudian, baina ez protagonista. Aurreko kasuan bezala, bi koloreak proportzio orekatuan agertuko dira, argazkiaren eta zerrendaren artean.

PANTONEÂŽ 376 C

Irudia ase ez dadin, asetasuna %Â 40 kentzeko efektua balia dezakegu. Gogoan izan irudi bakoitzari ukitu eta doikuntza ezberdinak egin beharko dizkiogula, nahi dugun efektua lortzekotan. Zerrenda berdea kolore egokiarekin erabiltzeko, kolorerik gabeko irudiaren gainean babes-eremua sortuko dugu eta, horren gainean, kolore berdea aplikatu, biderkatuta.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

36. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.2 ARGAZKI ESTILOA

Okerreko erabilerak

01.

03.

05.

02.

04.

06.

01. Saihestu eszena posatu eta hotzak. 02. Kodifikazio kromatikoak egokia izan behar du.

03. Silueta zerrenda berdez marraztutako irudiak objektuak izango dira beti, sekula ere ez pertsonak. 04. Biratze kromatikoa magentarekin egingo dugu beti. Berdearekin egindako biratzea salbuespen gisa erabiliko dugu, argitalpen-maketazioen kasu batzuetan, alegia.

05. Zaindu argia. Ez erabili argazki ilunegirik edo argi-kontrakorik 06. Argazkietan tonu beroak erabili behar dira. Pertsonek izaera baikorra eta hurbila erakutsi behar dute.

Ez erabili gidaliburu honetan azaldutakoez bestelako argazki-estilorik. Behar bezala ez erabiltzeak kalte egiten dio gure komunikazioari, hartzaileei mezu inkoherenteak helaraziko baitizkiegu. Segidan, argazki-estiloaren okerreko hainbat erabilera azalduko ditugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

37. orrialdea


5.3 Ilustrazio-estiloa

Kontzeptua 39 Esparruak 40 Mikro + abstraktua 41 Makro + figuratiboa 42 Okerreko erabilerak 43

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

38. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.3 Ilustrazio ESTILOA

Kontzeptua Gurutzearen kontzeptutik eta egituratik abiatuta, baliabide hori hedatu egin dezakegu, nortasuna aberasten duten lerroak eta beste forma batzuk erabiliz. Horrela, gure nortasuna orotariko helburu eta beharretara egokitzeko behar bezalako moldakortasuna izango dugu. Baliabide horri eskerrak, markak konplexutasun handiagoa hartzea lortuko dugu, hizkuntza grafiko garaikideenera hurbiltzea, eta, ondorioz, garbi uztea LABORAL Kutxak garrantzitsua izaten jarraituko duela, gaur eta etorkizunean. Ebakidura egiteko irizpideak gurutzean erabilitako berberak izango dira, eta ezinbestekoa izango da elkar gurutzatzen duten bi elementu ikustea uneoro.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Gurutzearen egituran eta proportzioetan oinarrituz, beste baliabide batzuk erantsiko ditugu ondoren.

Formak eta lerroak baliatuz, gurutzeari ukitu garaikideagoa eta moldakorragoa emango diogu.

39. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.3 Ilustrazio ESTILOA

Esparruak

MAKRO + FIGURATIBOA

MIKRO + ABSTRAKTUA

Zirkuluez egindako adibide batean oinarrituz, elementuak handitu eta masaz hornitzen ditugunean modu figuratiboagoan interpreta daitezkeela ikusiko dugu.

Elementuak txikitzeko mikro ikuspen batean oinarrituz, ehunduratik gertuago dagoen ikuspegi abstraktuago bat sortzen da.

Ilustrazio-estiloaren baitan, bi esparru bereiz ditzakegu: makro + figuratiboa, osagai figuratiboagoak iradokitzeko gaitasunak bereizten duena, eta mikro + abstraktua, dekorazio-ehundurak sortzeko balio duena

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

40. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.3 Ilustrazio ESTILOA

mikro + abstraktua Zerrenda berde diagonala erabiliko dugu beti, hainbat lodieratako lerroekin bilbatuta. Zerrenda magenta horizontala, berriz, lerro horizontalez nahiz bilbadura emateko egitura geometriko txikiez eratu ahal izango da. Markaren tinta bakarreko bertsioetan, alberjiniakolorea edo beixa erabili ahal izango dugu, ehundura lortzeko.

Ilustrazio-estiloak nolabaiteko askatasuna ematen du, marka beti esanguratsua eta egungoa izatea xede izanik. Horrela, goiko adibidean ikus dezakegunez, batzuetan baliabideari aldaketak egin diezazkiokegu, gurutzearen mugak hedatuz. Alabaina, gurutzearen kontzeptua ezin dugu galdu, zehar-lerroa izan behar baitu marka osoan.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

41. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.3 Ilustrazio ESTILOA

MAKRO + figuratiboa Zerrenda berde diagonala erabiliko dugu beti kolore-masa gisa, gurutze estandarrean bezala. Horren gainean, zerrenda magenta horizontala irudi geometriko handiagoez osatuko da, eduki figuratiboren bat iradokitzeko. Markaren tinta bakarreko bertsioetan, alberjiniakolorea edo beix argia erabili ahal izango dugu.

Formatu digitalak aproposak dira estilo horretarako, sekzioak eta edukiak erraz bereizteko aukera ematen dute eta.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

42. orrialdea


5. IKUS UNIBERTSOA

5.3 Ilustrazio ESTILOA

Okerreko erabilerak

01.

03.

05.

02.

04.

06.

01. Ez aldatu zerrenden arteko koloreen ordena. 02. Ez desitxuratu gurutzea, bihurguneen edo bestelako formen bidez.

03. Ebakidura bi elementuren artekoa izango da beti. 04. Zaindu zerrenden proportzioak, batak ez dezala besteak baino garrantzi handiagoa izan.

05. Kolorea gidaliburu honetan ezarritakoari jarraiki erabili beti. 06. Zerrenda diagonala lerroez edo masa moduan bilbatuta egongo da beti. Ez erabili beste elementurik.

Ilustrazio-estiloa baliabide moldakorra da, eta aplikazio mota ugari ahalbidetzen ditu. Dena den, irizpide batzuen barruan erabiltzea komeni da, gure komunikazioari kalterik ez egiteko, hartzaileari mezu inkoherenteak helaraziko baitizkiogu horrela. Segidan, ilustrazio-estiloaren okerreko hainbat erabilera azalduko ditugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

43. orrialdea


6. FORMATUAK

6.1 Sinadura-sistema 6.2 Negozio-unitateen sinadura-sistema 6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa 6.4 Liburuxken sistema grafikoa 6.5 Kanal digitaletako sistema grafikoa

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

45 50 54 70 81

44. orrialdea


6.1 Sinadura-sistema

Sareta eta marjinak Logotipoaren tamaina Sinadura-sistemaren edukitzailea Atzeko planoa eta edukietarako kutxa

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

46 47 48 49

45. orrialdea


6. formatuak

6.1 SINADURA SISTEMA X

SARETA ETA MARJINAK

Neurri-unitatea = Yren 1/28.

Komunikazio-piezak taxutzen hasteko, ereduak sortzen eta tamainak kalkulatzen erabiliko dugun neurri-unitatea zehaztu behar da aurrena. Neurri-unitatearen tamaina zenbatesteko, Y 28 zati berdinetan zatituko dugu, Y dokumentuaren alderik luzeena dela aintzat hartuta. Neurri-unitatearen tamaina zenbatesteko, Y 28 zati berdinetan zatituko dugu, Y dokumentuaren alderik luzeena dela aintzat hartuta. Marjina horiek zehaztuko dute LABORAL Kutxa logotipoa non egongo den eta edukiak nola maketatuko diren.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Y

46. orrialdea


6. formatuak

6.1 SINADURA SISTEMA X

LOGOTIPOAREN TAMAINA Logotipoak 3 neurri-unitateko zabalera izango du.

Unidad de medida = 1/28 de Y

Ancho logotipo = 3 unidades de medida

Logotipoaren ezkerraldean, neurri-unitate 1 erantsiko dugu, aurrerago logotipoaren edukitzailea eraikitzen lagunduko digun babeseremua osatzeko.

Y

Dokumentuaren eskuineko beheko aldean kokatuko dugu beti logotipoa, aurreko urratsean ezarritako marjinak errespetatuz.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

47. orrialdea


6. formatuak

6.1 SINADURA SISTEMA X

SINADURA SISTEMAREN EDUKITZAILEA Orrialde osoko irudiak dituzten komunikazioformatuetan eta liburuxketan erabiltzen dugunean sinadura-sistema, marko edukitzailearen laguntzarekin aplikatuko dugu beti. Marko edukitzailea sinadura-sistema osatzeko elementu bat da, eta segurtasun-eremu bat gehitzen dio, logotipoa iruditik bereizteko eta gure nortasuna nabarmentzeko.

35ยบ

35ยบ-ko inklinazioa izan behar du beti, ikurrak duena alegia. Edukitzailea nola egin azalduko dugu jarraian.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Y

35ยบ

48. orrialdea


6. formatuak

6.1 SINADURA SISTEMA

ATZEKO PLANOA ETA EDUKIETARAKO KUTXA Ahal den guztietan, pantone 9043C kolorea erabiliko dugu gure formatu eta liburuxketarako atzeko plano moduan. Argazkiak kutxa edukitzaile batean txertatuko ditugu beti. Kutxa horrek zabalera finkoa izango du eta formatuaren zabalera osoa hartuko du, dokumentuaren marjinak (neurri-unitate 1) libre utziz. Edukietarako kutxaren altuera edukiaren araberakoa izango da, baina gehienez dokumentuaren altuerari marjinak kenduta ateratzen dena izango du. Edukien kutxak formatuaren altuera osoa hartzen duenean, sinadura-sistemarekin eta horren edukitzailearekin osatuko da beti. Orrialde honetan, edukien kutxak izan ditzakeen tamainak ageri dira, bai eta sinadura-sistema nola kokatzen den ere.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

49. orrialdea


6.2 Negozio-unitateen sinadura-sistema

Deskribatzailearen eta lerroaren tamaina Kokapena eta marko edukitzailea Formatu bereziak

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

51 52 53

50. orrialdea


6. formatuak

6.2 Negozio-unitateen SINADURA SISTEMA

DESKRIBATZAILEAREN ETA LERROAREN TAMAINA LABORAL Kutxa logotipoaren 3 neurri-unitateko zabaleratik abiatuta, negozio-unitatearen deskribatzailearen edo azpimarkaren eta laguntzen dion lerroaren tamaina eta kokapena kalkulatuko ditugu. Neurri-unitatea oinarritzat hartuta, deskribatzailea idazteko erabiliko dugun tipografiaren altuera 1/3ekoa da. Negozio-unitatearen testua New June Semibold tipografiarekin idatziko dugu beti, letra larriz eta pantone 262 kolorearekin. Negozio-unitatearen testua alboan duen grafikotik nabarmentzeko, lerro batez bereiziko dugu beti. Testuaren eta lerroaren artean, babeseremu bat utziko dugu; testuaren altuerakoa (neurri-unitatearen 1/3ekoa) izango da. Lerroak gure logotipoaren L letraren lodiera bera izango du, eta neurri-unitate 1eko zabalera.

x 1/3

x

1/3

Neurri-unitatea = Yren 1/28. LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

51. orrialdea


6. formatuak

6.2 Negozio-unitateen SINADURA SISTEMA

KOKAPENA eta marko edukitzailea Negozio-unitateen edo azpimarken sinadurasistema ezkerreko beheko aldean kokatuko dugu. Negozio-unitatea logotipotik bereiztearen bidez, marka babestu eta elementuak hierarkizatu egiten dugu. Gure marka negozio-unitate edo azpimarka batekin batera erabiltzeko komunikazioformatu bat prestatzen ari garenean eta orrialde osoko irudiak txertatu nahi ditugunean, marko edukitzailea baliatuko dugu lagungarri moduan. Marko edukitzailea sinadura-sistema osatzeko elementu bat da, eta segurtasun-eremu bat gehitzen dio, logotipoa iruditik bereizteko eta gure nortasuna nabarmentzeko. Formatua negozio-unitatearekin sinatu behar dugunean, proportzioak aldatu egin beharko ditugu, irudiak gaina hartu ez diezaion. Eman beharreko urratsak 48. orrialdeko berberak dira, baina formatuaren beheko zatian neurrimodulu bat libre utzita.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

52. orrialdea


6. formatuak

6.2 Negozio-unitateen SINADURA SISTEMA

FORMATU BEREZIAK

Neurri-unitatea = Yren 1/28.

Formatu batean negozio-unitateak logotipoa ukitzen duenean, bi lerro hauek ipiniko ditugu, oinarria logotipoarenarekin lerrokatuta eta edukikutxaren altuera egokituz. Bannerren kasu muturrekoenetan, negoziounitatea logotipoaren azpian kokatu ahal izango dugu, saretarekin lerrokatuta. Era berean, espazioa ahalik eta gehien aprobetxatzeko, marjina neurri-unitatearen %Â 50era murriztu ahal izango dugu. Formatu oso horizontaletan, eduki-eremuaren barruan txertatu ahal izango da negozio-unitatea.

Neurri-unitatea = Yren 1/28.

unidad de negocio

unidad de negocio

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

unidad de negocio

53. orrialdea


6.3 Publizitateformatuetarako SISTEMA grafikoa Sarrera 55 Gurutzearen sistema 56 Zerrendaren sistema 58 Objektuen sistema 60 Sistema librea 63 Edukiak 64 Okerreko erabilerak 69

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

54. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Sarrera Jendearekin nola komunikatu nahi dugun kontuan hartuta, publizitate-komunikaziorako lau formatu sortu ditugu. Horrela, markaren koherentziari eusteaz gain, komunikazio-tonu ugari erabil ditzakegu.

GURUTZEAREN SISTEMA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

ZERRENDAREN SISTEMA

OBJEKTUEN SISTEMA

SISTEMA librea

55. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa 3 Neurri-unitatea

Gurutzearen sistema 0,5 Neurri-unitatea

Sistema horrekin, estilo leuna eta dotorea sortzeaz gain gure formatuentzat, marka sendotu egin dugu, ikurra nabarmentzearen bidez.

1,5 Neurri-unitatea

Eratzeko, gurutzea goiko aldean txertatu dugu, giltza marjinatik 3 neurri-unitatera eta zerrenda horizontala 0,5 unitatera jarrita. Alderdi horizontalak 1,5 neurri-unitateko tamaina izango du. Argazki-estilo kontzeptualarekin edo biratuarekin erabil daiteke.

Y Neurri-unitatea = 1/28 de Y

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

56. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Gurutzearen sistema Gurutzea biderkatze-efektuarekin aplikatuko dugu argazkiaren gainean, LABORAL Kutxaren jatorrizko koloreak galdu gabe atzeko planoko argazkia bereizteko moduan. Horretarako, goiko aldean eremu zuriren bat duten argazkiak erabiltzea komeni da, gure koloreak hobeto hautemango baititugu horrela.

Geruzaz geruzako eraikitzea

01. 02.

03.

01. Geruza zuri bat aplikatuko dugu, %Â 70eko gardentasunarekin, gurutzearen koloreak bermatzeko. 02. Gurutzea giltzatik isolatu eta biderkatzeefektuarekin aplikatuko dugu.

03. Bukatzeko, giltza ezarriko dugu, logotipoaren ikurrean duen posizio eta tamaina berarekin eta gardentasunik eta efekturik gabe.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

57. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Zerrendaren sistema

35ยบ

Zerrenda eraikitzeko, edukietarako kutxa bost zatitan banatuko dugu. Erdiko guneak esango digu komunikazioa zeharkatuko duen zerrenda berdea non eta nola kokatu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

58. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Zerrendaren sistema Sistema horrek identifikazio eta bereizkuntza handia ematen dio gure markari, oso tresna sendoa erabiliko dugulako: gurutzearen zerrenda. Zerrenda biderkatze-efektuarekin aplikatuko dugu, magentara biratutako argazki baten edo elementu magentak dituen argazki asegabe baten gainean. Hartara, nahi dugun proportzioa lortuko dugu bi koloreen artean. Gainjartze-efektuaren bidez, alberjinia-kolore ilunena ateratzen da gune batzuetan.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

59. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Objektuen sistema Irudikapen bakoitzean objektuak gurutzatuz eta magentaren (argazkiaren) eta berdearen (zerrendaren) proportzioak berdinduz gauzatzen da sistema hori. Objektuari aparteko babes-eremu bat sortuko diogu, sorkuntzaren garbitasuna bermatzeko. Edukietarako sortzen den eremua bost zatitan banatuko dugu, zerrenda berdea eratzeko. Erdiko guneak esango digu hura non eta nola kokatu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

60. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

INGURATUTAKO objektuen sistema Sistema horrek objektu biratuen argazki-estiloa erabiltzen du. Objektuen argazkiekin estilo hori erabiliko dugu beti. Ez dugu silueta zerrenda berdez marraztutako pertsonen irudirik erabiliko. Pertsonak lagungarri izan daitezke irudietan, ez protagonista. PANTONE速 220 C

Kasu horretan, zerrenda berdea objektuaren ingerada sortzeko erabiliko da. PANTONE速 376 C

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

61. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

INGURATU GABEKO objektuen sistema Zerrenda beltza objektuaren gainera heda daiteke; kasu horretan, estaltzen duen objektuaren eremua alberjinia korporatibora biratu behar da. Aurreko kasuan bezala, objektuaren eta zerrendaren artean, koloreak eta formak proportzio orekatuan agertuko dira, logotipoaren irudi grafikoa identifikatzeko moduan.

PANTONE速 220 C

PANTONE速 262 C

PANTONE速 376 C

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

62. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Sistema librea Formatu horrek gurutze gabeko sistema askatasun handiagoz erabiltzeko aukera ematen du, argazki-estilo kontzeptualaren edo biratze korporatiboen bidez.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

63. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

EDUKIAK Komunikazioak, oro har, osagai hauek izango ditu: produktuaren edo zerbitzuaren deskribatzailea, izenburu nagusia eta izenburua osatzeko testua edo testu-gorputza. Bukatzeko, gure claima, harremanetarako informazioa eta, pieza ixteko, negozio-unitatea txertatuko ditugu.

X

Gure piezen edukian, ordena berari eutsiko diogu beti, eta testu-blokearen hasiera goiko aldearekin lerrokatuko dugu saretarekin. Produktua edo zerbitzua

Adierazi diren marjinak eta tamainak bete egin behar dira beti, komunikazio guztiak koherenteak izatekotan. Marjinak eta espazioak neurri-unitatean oinarrituz kalkulatzen dira.

Neurri-unitatea = 1/28 de Y

Sorkuntzaren IZENBURUA hiru lerrotan Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum.

Produktua edo zerbitzua

Sorkuntzaren IZENBURUA hiru lerrotan Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claima: “Bada beste modu bat”. www.laboralkutxa.com

Claima: “Bada beste modu bat”.. www.laboralkutxa.com

NEGOZIO UNITATEA

Produktua edo zerbitzua

Sorkuntzaren IZENBURUA BI lerrotan Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claima: “Bada beste modu bat”. www.laboralkutxa.com

NEGOZIO UNITATEA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

NEGOZIO UNITATEA

64. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

SEGMENTUEN NOMENKLATURA SISTEMA Negozioaren segmentazio estrategikoa egiteko, antzeko ezaugarri eta beharrak dituzten multzo uniforme txikiagoetan banatu dugu gure merkatua, bezeroei produktu eta zerbitzu espezifikoak eskaintzeko asmoarekin. LABORAL Kutxaren barruan, bezeroak motaren arabera ditugu sailkatuta:

X

a. Negozio-unitateak: Duten garrantzia eta neurria dela eta, segmentuak deritzegunak baino urrats bat harago daude, edo merkatuan unibertsalki onartuta eta aitortuta dagoen sailkapen batekoak direlako –banka pertsonala edo premium banca–, edo negozio-bolumen handia dutelako –enpresen banka–, edo nortasun juridiko propioa dutelako –banka eta aseguruak–. Banka berba negozio-unitate horietan erabiliko dugu soilik, eta eskuliburu honetako 6.2 atalean adierazi den moduan kokatu beharko da. b. Azpimarkak: Enpresa-estrategia berezia edo marka moduan bereizteko premia dute: Lagun Aro eta Gaztenpresa Fundazioa, esaterako. c. Segmentuak: Behar bereziak dituen bezero multzo jakin bati zerbitzu berezia eskaintzeko egituratuta ditugun ereduak dira, eta adinaren arabera (Super55, GO eta BAT) edo negozio motaren arabera (Pro) daude sailkatuta. Publizitatean segmentuetako bat aipatu behar dugunean, produktuari edo zerbitzuari lotuta egin behar dugu, ez segmentuaren izenari berari. Pro segmentua salbuespena da. Zerbitzu espezializatuari egin nahi badiogu erreferentzia, LABORAL Kutxa Pro zerbitzua ipin dezakegu.

SUPER BAT KONTUA

LEKU BATEAN, AURREZTEA ABENTURA BAT DA

ZIRKULATZAILEA FINANTZATZEA

Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claima: “Bada beste modu bat”. www.laboralkutxa.com

ZURE ENPRESA GESTIONATZEKO MODURIK ONENA Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claima: “Bada beste modu bat”. www.laboralkutxa.com

SUPER 55 KATALOGOA

BIKOIZTU ZURE PUNTUAK Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claima: “Bada beste modu bat”. www.laboralkutxa.com

ENPRESEN BANKA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

65. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

PRODUKTUA EDO ZERBITZUA gurutzean Inoiz edo behin, produktuaren edo zerbitzuaren deskribatzailea gurutzearen zerrenda horizontalaren barruan txerta dezakegu.

Zerrendaren altueraren 1/4ekoa

Produktuaren izena New June Bold tipografia erabiliz idatziko dugu, letra larriz eta zuriz. Gurutzeko zerrenda horizontalaren altueraren 1/4eko garaiera izango du, eta luzetara erdiratuta egongo da.

Neurri-unitatea = 1/28 de Y

Sorkuntzaren IZENBURUA hiru lerrotan Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claima: “Bada beste modu bat�. www.laboralkutxa.com

NEGOZIO UNITATEA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

66. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

TESTUEN OSAERA Segidan, testuak formatuan nola txertatu azalduko dugu. Testuak banderara justifikatuko ditugu, eta ezkerrera lerrokatu.

1

2

1. Produktuaren izena: Komunikazioaren produktu mota adierazten du. New June Bold tipografia erabiliz idatziko dugu, letra larriz, alberjinia kolorea erabiliz eta izenburua baino tamaina txikiagoan (haren 2/3eko neurrian). 2. Izenburua: Gainerako elementuak baino handiagoa izango da eta New June Regular tipografiaz idatziko dugu, letra larriz eta alberjinia kolorez. Oro har, izenburuak ez dira 3 lerrotik gorakoak izango.

3

3. Testu-gorputza: New June Regular tipografia baliatuko dugu, beltzaren %Â 80ko tonuan, gainerako edukietatik bereizteko.

Produktua edo zerbitzua

Sorkuntzaren IZENBURUA hiru lerrotan Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum.

4 5

Claima: “Bada beste modu bat�. www.laboralkutxa.com

5. Web-sinadura: Claimaren ondoan egongo da, alberjinia koloreko New June Regular tipografiaz.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

1 Neurri-unitatea

1 Neurri-unitatea

4. Claima: Gure komunikazioetan claima txertatu behar dugunean, New June SemiBold tipografia erabiliko dugu, letra xehez beti, eta alberjinia kolorez, testu-gorputzerako finkatutako distantzia zainduz.

6. Negozio-unitatea: 51. orrialdean azaldu dugunez, negozio-unitateak formatuaren ezkerreko beheko aldean kokatuko ditugu.

1/2 Neurri-unitatea

2 Neurri-unitateak. Edukiaren amaieraren eta negozio-unitatearen hasieraren arteko babeseremurik txikiena. 6

NEGOZIO UNITATEA

67. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Edukiak Testuak egoki ulertzeko, edukia pisuen, koloreen eta tamainen artean egoki hierarkizatzea gomendatzen dugu. Gure sorkuntzak garbiak eta argiak direla bermatzeko, testuaren inguruan behar adinako espazioa utzi behar dugu hutsik, testurako dagoen azaleraren 2/3eko zabalera gainditu gabe. Cuenta pro

todas las ventajas para ti

Seguro hogar

Producto o servicio

TITULAR DE LA Creatividad en tres líneas Body copy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci ipsum, mattis quis fermentum vel, ultrices at libero. Ut molestie laoreet lacus id interdum. Claim “Hay otra forma”. www.LABORALkutxa.com

30 años dedicados a los seguros

La Cuenta Pro te va a ayudar a ahorrar, porque no tiene gastos de mantenimiento* y a afrontar las necesidades de liquidez de tu negocio, ya que puede incorporar una crédito automático desde 3.000 €, para evitar descubiertos y los gastos que se derivan de ellos. Hay otra forma. www.laboralLkutxa.com

BANCA PRO

Cada casa es un mundo y tu familia única. Por eso, ponemos a tu disposición las siguientes modalidades de seguro de hogar, para adaptarnos a ti. Paga sólo por lo que verdaderamente tienes en casa.

CL RENTA FIJA EURO

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

UNA opción especializada La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE. Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

BANCA Y SEGUROS

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

BANCA PRemium

68. orrialdea


6. formatuak

6.3 Publizitate-formatuetarako sistema grafikoa

Okerreko erabilerak

01.

03.

05.

Ez erabili gidaliburu honetan azaldutakoez bestelako baliabiderik. Behar bezala ez erabiltzeak kalte egiten dio gure komunikazioari, hartzaileei mezu inkoherenteak helaraziko baitizkiegu.

02. Kodifikazio kromatikoak egokia izan behar du. Beix argia izango da, beti, gure komunikazioen oinarria. 03. Ez aldatu elementuen ordena eta proportzioa, eta ezarritako ereduari jarraitu beti.

Segidan, publizitate-formatuetarako sistema grafikoaren okerreko hainbat erabilera azalduko ditugu. cl renta fija euro

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE.

UNA opción especializada La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE.

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

Hay otra forma. www.LABORALkutxa.com

UNA opción especializada

02.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

01. Ez aldatu letra larri eta xeheetarako eta testuen pisu tipografikoetarako ezarritako irizpideak.

CL RENTA FIJA EURO

04.

CL RENTA FIJA EURO

CL RENTA FIJA EURO

UNA opción especializada

UNA opción especializada

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE.

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

CL RENTA FIJA EURO

UNA opción especializada La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE. Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

04. Gurutzeak adierazitako kokapena eta proportzioa izango ditu. Halaber, giltza logotipoari dagokion lekuan egongo da beti. 05. Ez aldatu zerrendaren proportzioa eta kokapena. Berdea izango da beti, eta irudi grafikoaren erdian egongo da. 06. Errespetatu marjinak eta sareta, gure sorkuntzek batasuna eta koherentzia izan ditzaten.

06.

CL RENTA FIJA EURO

UNA opción especializada La gestión toma como referencia el comportamiento del índice euribor a tres meses menos 0,25%. El fondo invertirá en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE. Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

69. orrialdea


6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Formatuak 71 Sareta eta marjinak 72 Komunikazioa 73 DIN formatua 74 Formatu karratua 76 Formatu amerikar diptikoa 78 Formatu amerikar triptikoa 80

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

70. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Formatuak Gure liburuxketarako, formatu hauek hartu ditugu kontuan: DIN A4/A5/A6 formatuak, formatu karratuak eta formatu amerikarra. Formatu-ugaritasun horrek askatasun handiagoa ematen digu piezak sortzekorakoan.

Formatu amerikar diptikoa

DIN formatua

Formatu karratua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Formatu amerikar triptikoa

71. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

SARETA ETA MARJINAK Gure liburuxketan, aurretik zehaztu dugun neurriunitatearen tamainaren arabera kalkulatuko ditugu dokumentuaren marjinak. Marjina horiek zehaztuko dute LABORAL Kutxa logotipoa non egongo den eta edukiak nola maketatuko diren.

www.laboralkutxa.com

Neurri-unitatea = 1/28 de Y

Formatu amerikar diptikoa www.laboralkutxa.com

DIN formatua

www.laboralkutxa.com

Formatu karratua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

www.laboralkutxa.com

Formatu amerikar triptikoa

72. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Komunikazioa Azaletarako, lau komunikazio-sistemak (gurutzearena, zerrendarena, objektuena eta librea) erabiliko ditugu, jendearekin komunikatzeko erabili nahi dugun moduaren arabera. Horrela, markaren koherentziari eusteaz gain, komunikazio-tonu ugari erabil ditzakegu. HIPOTECA BONUS

LA HIPOTECA CON EL DIFERENCIAL MáS BAJO

Estilo dotore, garbi eta hurbila erabiltzea gomendatzen dugu, gure balioak eta nortasunak transmititzeko moduan.

LA CREATIvIDAD DE LOS SEGUROS Disfruta de la vida al maX. Con disponibilidad y sin comisiones. operativa a través de todos nuestos canales.

Se trata de una hipoteca donde el tipo de interés se bonifica en función de los productos contratados en Caja Laboral. Hay otra forma. www.laboralkutxa.com www.laboralkutxa.com

BanCa

Formatu amerikar diptikoa www.laboralkutxa.com

BanCa Go

DIN formatuak

1. CREDINOMINA Un préstamo doméstico(1) para ti en condiciones preferentes, por un importe de hasta 12 nóminas, y a devolver hasta en 7 años y sin comisiones de apertura.

2. CREDINOMINA Anticipo de una nómina(1) para hacer frente a cualquier gasto imprevisto con toda comodidad. Podrás devolverlo hasta en 3 meses sin intereses ni comisiones de apertura.

SEGURO DE HOGAR

CL PATRIMONIO

TU TIEMPO Y TU TRABAJO SE MERECEN LA MAYOR DE LAS RECOMPENSAS

3. SEGURONOMINA(2)(3) Seguros Lagun Aro te aplica automáticamente las ventajas de un Cliente Plus en sus seguros de vida Riesgo, Hogar y Auto, sin coste añadido y tanto si ya eres cliente como si los contratas ahora. Seguro de Vida Riesgo

MENOS DEL 30% DE LA CARTERA EN RENTA www.laboralkutxa.com

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

Los clientes de nominamulti dispondrán gratuitamente de 2.000 € de capital en caso de fallecimiento del asegurado. Este importe se abonará de forma inmediata y sin necesidad de trámites. Seguro de Hogar La cobertura Pérdida de valor estético garantiza la reparación del daño o avería de un inmueble incluyendo la adecuación estética. El límite por siniestro será del doble del capital contratado en póliza. Seguro de Automóvil Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

www.laboralkutxa.com

Formatu karratuak

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

www.laboralkutxa.com

La modalidad Todo Riesgo Exclusiva, en caso de un siniestro total ocasionado por un accidente de circulación, garantiza el valor a nuevo del vehículo durante los dos primeros años desde su primera matriculación. Te mejoramos la garantía ampliando a tres años el valor a nuevo del vehículo.

Formatu amerikar triptikoa

73. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

DIN formatua Horretarako, sareta hartu eta horren arabera txertatuko ditugu elementuak. Kontrazalean, gure logotipoa kokatuko dugu erdi-erdian, 4 neurri-unitateko tamainarekin, eta, oinean, web-sinadura (zabalera berarekin). Izenburuak eta testuak gainerakoetarako finkatutako irizpide orokorrei eta proportzioei jarraiki sortuko dira.

HIPOTECA BONUS

LA HIPOTECA CON EL DIFERENCIAL MáS BAJO Se trata de una hipoteca donde el tipo de interés se bonifica en función de los productos contratados en Caja Laboral. Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

www.laboralkutxa.com

Kontrazala

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

BanCa Go

Azala

74. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Barrualdeko DIN formatua Barrualdeak atzeko plano zuriaren gainean maketatuko dira; hau da, beix argia azaletarako, komunikazioetarako eta kolore-ukitu bat eman gura diegun liburuxken barruko gune jakin batzuetarako utziko dugu.

6,5%

TAE*

• Plazo 5 años. • importe mínimo 9.000 €. • Comisión de apertura: 1 %. • Compensación por desistimiento parcial o total anticipado: 1 %** • 5,89% tin

UNA HIPOTECA DONDE EL TIPO DE INTERÉS SE BONIFICA EN FUNCIóN DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS. INTERÉS EN FUNCIóN DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS. HASTA 35 AñOS. Se trata de una hipoteca donde el tipo de interés se bonifica en función de los productos contratados en Caja Laboral. Sus características: El interés aplicado varía en función de los productos contratados. Plazo: hasta 35 años. Carencia de capital inicial: hasta 12 meses

Grafikoak Grafiko soilak erabiltzea gomendatzen dugu, eta horietan kolore lauak baliatzea, gure ilustraziosisteman bezala, koloreak ehundurez konbinatuz.

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Barrualdea

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Barrualdea

75. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Formatu karratua Horretarako, sareta hartu eta horren arabera txertatuko ditugu elementuak. Salbuespen moduan, 4 neurri-unitateko logotipoa erabiliko dugu azal karratuetan. Kontrazalean, gure logotipoa kokatuko dugu erdi-erdian, 5 neurri-unitateko tamainarekin, eta, oinean, web-sinadura (zabalera berarekin). Izenburuak eta testuak gainerakoetarako finkatutako irizpide orokorrei eta proportzioei jarraiki sortuko dira.

CL PATRIMONIO

MENOS DEL 30% DE LA CARTERA EN RENTA Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

www.laboralkutxa.com www.laboralkutxa.com

Kontrazala

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Azala

76. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Barrualdeko formatu karratua Barrualdeetan, edukirik gabeko guneak uzten ahaleginduko gara, elementuz eta baliabidez gainezka bete gabe.

vOCACIóN DEL FONDO Y OBJETIvO DE GESTIóN: RENTA FIJA MIXTA.

Kasu horretan, berderako biratze kromatikodun irudia erabili dugu, orrialdeko gainerako elementu magentek orekatu egiten baitute konposizioaren alderdi kromatikoa. vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta.

Adibide horretan, orrialde batean konposiziotik nabarmentzeko atzeko planoa nola erabiltzen den ikus dezakegu.

El Fondo se configura como un Fondo de renta fija mixta de manera que invertirá menos del 30% de la cartera en renta variable y el resto en renta fija con un máximo del 5% de la cartera en moneda no euro. Criterios de selección y distribución de las inversiones:

El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada a medio y largo plazo. Serán activos de elevada calidad crediticia emitidos por países del área Euro o bien por países de la OCDE denominados en euros preferentemente. Con carácter general, la duración de la cartera oscilará entre uno y cinco años.

10

La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores españoles pertenecientes al índice Ibex35, pudiendo realizarse otras inversiones de forma residual en valores de la zona euro.

%

Barrualdea

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

El Fondo no invertirá más del 5% de su cartera en moneda no euro. Los emisores de los valores en los que invierte el fondo presentan una elevada calidad crediticia, por lo que en principio existe un bajo riesgo de contraparte. La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de interés.

DE DESCUENTO PARA SIEMPRE EN CADA PóLIZA CONTRATADA*.

Barrualdea

77. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Formatu amerikar diptikoa Horretarako, sareta hartu eta horren arabera txertatuko ditugu elementuak. Kontrazalean, gure logotipoa kokatuko dugu erdi-erdian, 4 neurri-unitateko tamainarekin, eta, oinean, web-sinadura (zabalera berarekin). Izenburuak eta testuak gainerakoetarako finkatutako irizpide orokorrei eta proportzioei jarraiki sortuko dira.

LA CREATIvIDAD DE LOS SEGUROS Disfruta de la vida al maX. Con disponibilidad y sin comisiones. operativa a travĂŠs de todos nuestos canales.

www.laboralkutxa.com

Kontrazala LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

BanCa

Azala 78. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Barrualdeko formatu amerikar diptikoa Barrualdeetan, edukirik gabeko guneak uzten ahaleginduko gara, elementuz eta baliabidez gainezka bete gabe.

zifrak eta ehunekoak Zifrak eta ehunekoak New June Regular tipografiarekin erabiltzea gomendatzen dugu, komunikazioak aberastu eta nortasunez janzteko. Alberjinia-kolorea, magenta edo berdea balia ditzakegu horretarako, gure konposizioetan koloreak orekatzea helburutzat harturik. Kasu horretan, berdea erabiltzea erabaki dugu, bereizteko lerro magentez konpentsatuta.

05 15 20 % 25 %30 %35 % 40 %45 %50 %

%

%

15

%

DE DESCUENTO PARA SIEMPRE EN CADA PóLIZA CONTRATADA*.

TODOS LOS BANCOS vENDEN SEGUROS. NOSOTROS TE LOS EXPLICAMOS Y GESTIONAMOS DE PRINCIPIO A FIN

automÓVil

HoGar

Para nuevas contrataciones de hogar con capital asegurado de Continente igual o superior al recomendado salvo en las modalidades de Continente a primer riesgo. Para pólizas con prima mínima de 120 € en la modalidad “inquilino” y 165 € en el resto.

Para pólizas de nueva contratación de las Modalidades LA vida, LA óptima con prima mínima de 150 €.

ViDa

Hay otra forma de hacer banca. La que piensa en las personas. La que cree en las ideas y en la cooperación. Hoy tienes a los especialistas en banca y a los profesionales de Seguros Lagun Aro con más de 30 años de experiencia, juntos, para darte un servicio único de banca y seguros. Con nosotros sabrás que, pase lo que pase, estaremos a tu lado siempre que nos necesites. Queremos que conozcas todas las ventajas que te ofrece nuestro nuevo Plan de Seguros.

Para pólizas de nueva contratación de la modalidad LA óptima y prima mínima de 100 €.

aCCiDentes

saluD *Descuento del 15% para toda la vida de la póliza contratada en los ramos de autos, hogar, vida, accidentes y comercio. Baja diaria (15% de descuento durante el primer año) y salud (dos meses gratis para altas de nuevos clientes con fecha de efecto entre el 1 de Junio y el 1 de Septiembre). Oferta válida para pólizas de nueva producción realizadas entre el 08/05/2013 y 08/10/2013 domiciliadas en Laboral Kutxa y que cumplan condiciones de campaña. Regalos hasta fin de existencias (3000 operaciones) y un máximo de 600 pólizas de salud. Fecha efecto límite 31-12-2013 excepto las modalidades de vida y accidentes (que será a un plazo máximo de 3 meses). Siempre bajo normas de contratación de la Compañía. No acumulable a otras promociones. Forma de pago anual o semestral. Condiciones de la promoción en www.laboralkutxa.com o llamando al 901 100 200. Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros S.L.U. Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave Ov-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun Aro S.A., Seguros Lagun Aro vida S.A., La Previsión Mallorquina de Seguros S.A. y Sanitas S.A de Seguros.

Barrualdea LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Para nuevas contrataciones de categoría 1 de cualquier modalidad (excepto TR sin franquicia). Para conductores mayores de 27 años y 4 años de antigüedad de carnet, con 3 o más años sin siniestro contrastado en SINCO.

Para pólizas de nuevos asegurados con fecha de efecto entre el 1 de Junio y el 1 de Septiembre de las modalidades Sanitas Mas Salud y Sanitas profesionales.

COMERCIO Para pólizas de nueva contratación con prima mínima de la póliza de 300 € para modalidades General, Hostelería, Confección y Oficinas.

Pro

BAJA DIARIA Para pólizas de de nueva contratación con prima mínima de 600 €.

Barrualdea 79. orrialdea


6. formatuak

6.4 Liburuxken sistema grafikoa

Formatu amerikar triptikoa Liburuxkak bi hizkuntzatan egin behar ditugunean, aurpegi batean bata eta bestean bestea txertatuko ditugu, irekitakoan aurpegi bakoitzean ele bat agertzeko moduan.

SEGURO DE vIDA RIESGO

ATENCIóN DE RECIBOS

BIZITZA ARRISKU ASEGURUA

Un préstamo doméstico(1) para ti en condiciones preferentes, por un importe de hasta 12 nóminas, y a devolver hasta en 7 años y sin comisiones de apertura.

Remunera tus pequeños ahorros mensuales con el mismo interés de una alta inversión, con disponibilidad y sin comisiones. Ingreso mensual mínimo 30 €, máximo 300 €.

Etxerako mailegu bat(1) lehentasunezko baldintzetanzuretzat, 12 nomina arteko zenbatekoa, 7 urteko

SEGURO DE HOGAR

vISA CLáSICA MULTI

ETXE ASEGURUA

vISA CLáSICA MULTI

Anticipo de una nómina(1) para hacer frente a cualquier gasto imprevisto con toda comodidad. Podrás devolverlo hasta en 3 meses sin intereses ni comisiones de apertura.

La Multiventaja que agrupa sorteos, regalos y ofertas financieras con otras ventajas fijas como:

Nomina baten aurrerakina(1) edozein ezustekori erosotasun osoarekin aurre egiteko. 3 hilabete arteko epea izango duzu itzultzeko interesik gabe eta irekiera-

Multiabantailak zozketak, opariak eta finantzaeskaintzak batzen ditu bestelako abantaila finkoekin, hala nola: Ordainagiriak kontuan hartzea(1), helbideratuta dauden etxekoak (argia, gasa, telefonoa, eta abar). Zurelasaitasunerako, kontuan hartuko ditugu zorpean egonda ere.

AUTO ASEGURUA

visa Clásica Multi(1) doan 1. urtean. Horrekin gure Banka Telefonikoan sar zaitezke eta Internet bidez (Telebanka eta CLNET). Gainera zure erosketak txartel honekin ordaintzen badituzu, Travel Club puntuak/opariak lortuko dituzu. Credibolsillo(1) vISA GOLD. 3 nomina arteko mailegu bat poltsikoan eramateko. Doan lehen urtean.Gratuita el primer año.

SEGURO DE HOGAR

TU TIEMPO Y TU TRABAJO SE MERECEN LA MAYOR DE LAS RECOMPENSAS

SEGURO DE AUTOMóvIL Seguros Lagun Aro te aplica automáticamente las ventajas de un Cliente Plus en sus seguros de vida Riesgo, Hogar y Auto, sin coste añadido y tanto si ya eres cliente como si los contratas ahora.

Atención de recibos(1) domiciliados de hogar (luz, gas,teléfono, etc.). Para tu tranquilidad, serán atendidos en caso de descubierto. visa Clásica Multi(1) gratuita el 1er año. Con ella podrás acceder a nuestra Banca Telefónica y por Internet (Telebanka y CLNET). Además al pagar tus compras con esta tarjeta, obtienes puntos/regalos Travel Club. Credibolsillo(1) vISA GOLD. Un préstamo de hasta 3 nóminas que se lleva en el bolsillo. Gratuita el primer año. Gratuita el primer año.

ETXE ASEGURUA

ZURE DENBORAK ETA LANAK SARIRIK ONENA MEREZI DUTELAKO

Azala Aurpegia Hizkuntza 1

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Atxeak automatikoki aplikatuko dizkizu Plus Bezeroaren abantailak Bizitza Arrisku, Etxebizitza eta Auto aseguruetan, kostu gehigarririk gabe eta bai bezeroa lehendik bazara edo bai orain kontratatzen baduzu.

Seguro de Vida Riesgo

Bizitza Arrisku Asegurua

Los clientes de nominamulti dispondrán gratuitamente de 2.000 € de capital en caso de fallecimiento del asegurado. Este importe se abonará de forma inmediata y sin necesidad de trámites.

Nominamulti duten bezeroek 2.000 €ko kapitala izangodute doan asegurudunaren heriotza kasuan. Zenbateko hori berehala ordainduko da eta izapiderikgin gabe.

Seguro de Hogar

Etxe Asegurua

La cobertura Pérdida de valor estético garantiza la reparación del daño o avería de un inmueble incluyendo la adecuación estética. El límite por siniestro será del doble del capital contratado en póliza.

Balio estetikoa Galtzearen estaldurak bermatzen du higiezin bateko kaltea edo matxura, egin beharreko egokitze estetikoa barne izanik. Ezbeharraren zenbatekoa polizan kontratatutako kapitalaren bikoitza izango da.

Seguro de Automóvil Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

ORDAINAGIRIAK KONTUAN HARTZEA Saritu hileko zure aurrezki txikiak inbertsio handi baten interes

Auto Asegurua

La modalidad Todo Riesgo Exclusiva, en caso de un siniestro total ocasionado por un accidente de circulación, garantiza el valor a nuevo del vehículo durante los dos primeros años desde su primera matriculación. Te mejoramos la garantía ampliando a tres años el valor a nuevo del vehículo.

Pala 1 Hizkuntza 1

Bada beste modu bat. www.laboralkutxa.com

Pala 2 Hizkuntza 1

Azala Aurpegia Hizkuntza 2

Arrisku Orotarako Esklusiboa modalitateak, zirkulazioistripuagatik sortutako erabateko hondamena gertatzen bada, ibilgailuaren balio berria bermatzen dulehenengo bi urteetan lehen aldiz matrikulatu zenetik hasita. Bermea hobetuko dizugu ibilgailu berrirako balioa

Pala 1 Hizkuntza 2

Pala 2 Hizkuntza 2

80. orrialdea


6.5 Kanal digitaletarako SISTEMA grafikoa

Premium inguruneak 82 Ilustrazioa eta grafikoak 83 Ikonoak 84 Facebook 85 Twitter 86 Publizitate-formatu digitalak 87 Bannerrak eta skycraperrak 88

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

81. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

Premium inguruneak Ingurune digitala dinamikoa eta aldakorra da. Horregatik, markaren alderdi fresko eta berritzaileenak erabiltzen ahaleginduko gara. Piktogramak erabilgarriak izan daitezke aplikazio digitaletarako.

Sistemaren tipografia: Ahal den guztietan, gure New June tipografia korporatiboa erabiliko dugu. Eragozpen teknikoren bat dagoenetarako, Arial hautatu dugu sistemako tipografia gisa. Sistemako tipografia osagarria da, eta ez da inoiz erabiliko New June ordezkatzeko, aurretiaz aipatutako kasuetan izan ezik.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

82. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

Ilustrazioa eta grafikoak Ilustrazio-estiloak eta grafikoek marka beti nabarmena eta egungoa izatea eta sekzioak nahiz edukiak errazago bereiztea ahalbidetzen dute.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

83. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

Ikonoak

Iphone 57x57px

Ipad 72x72px

Ikonoak sortzeko, logotipoaren bertsio trinkoa edota giltzadun ikurra har ditzakegu abiapuntutzat. Neurriaren arabera hautatuko dugu bata edo bestea. Gogoan izan logotipoa bertsio digitaletarako optimizatzea eta desfokuratze- edo pixelatzeefektuak saihestea.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Oso irakurgarriak ez diren formatu txikietan, ez da komeni testudun ikonorik sortzea, ikonoen ondoan aplikazioaren izena jartzen baita eta, beraz, zaila izan baitaiteke irakurtzea.

84. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

Facebook Sare sozialetan, markari itxura dinamiko eta erakargarriagoa eman behar zaio, oso eduki aktiboko komunikazio-plataforma delako. Hortxe dugu gurutzatutako objektuen argazki-estiloa. Facebooken, erabiltzailearen irudia eta azalorria ezar daitezke. Azal-orri hori elementuak hierarkizatzeko eta LABORAL Kutxaren nortasuna janzteko erabiliko dugu. Gune komertzial gisa ere balia dezakegu eremu hori.

AVATARRA Profileko irudiarekin batera erabiltzaile-izena agertzen denean, giltza erabiliko dugu, LABORAL Kutxa ez errepikatzeko.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

85. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

Twitter Sare sozial horrek, atzeko planoa pertsonalizatzeko aukeraz gain, informazioa ordenatzeko hainbat egitura ere eskaintzen ditu. Atzeko planorako, logotipoaren bertsio trinkoa erabiliko dugu, marka identifikatzeaz gain, gurutzearen bidez irudi grafikoa adierazteko aukera ere ematen digu eta.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

86. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

Publizitate-formatu digitalak Lau komunikazio-sistemak (gurutzearena, zerrendarena, objektuena eta librea) erabili ahal izango ditugu, jendearekin komunikatzeko erabili nahi dugun moduaren arabera.

HAY OTRA FORMA

Estilo dotore, garbi eta hurbila erabiltzea gomendatzen dugu, gure balioak eta nortasunak transmititzeko moduan.

Seguro hogar

Seguro hogar

30 a単os dedicados a los seguros

30 a単os dedicados a los seguros

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

banca y seguros

banca y seguros

Integratutako bannerren eta skycraperren adibidea

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

87. orrialdea


6. formatuak

6.5 Kanal digitaletarako sistema grafikoa

bannerrak eta skycraperrak FUNDACIÓN GAZTEMPRESA

¿CUÁNDO EMPEZAMOS?

Banner eta skycraper estatikoetan, gainerako formatuen egitura eta hierarkia berari eutsiko diogu edukietan. Formatu dinamikoetan, berriz, edukia hainbat urratsetan zatitzeko beta izango dugunez, azalpena hobea izango da.

Sea cual sea tu situación: no importa si acabas de estudiar, si no tienes trabajo, si lo tienes y estás en nómina o si ya tienes una empresa. Hay otra forma.

300 x 250 px-eko bannerraren adibidean ikus dezakegunez, amaieran logotipoa txerta dezakegu, atzeko plano beix argiaren gainean. Kasu horretan, 4 neurri-unitateraino handitu ahal izango dugu logotipoa. Era berean, espazioa ahalik eta gehien aprobetxatzeko, marjina neurri-unitatearen % 50era murriztu ahal izango dugu.

Banner dinamikoa 90x980px

Seguro hogar

30 años dedicados a los seguros Hay otra forma. www.laboralkutxa.com

Neurri-unitatea = Yren 1/28.

IDEIAK ARGITZEN

www.laboralkutxa.com

Banner dinamikoa 300x250PX

banca y seguros

Skycraper estatikoa 120x600px LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

88. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 Paper-gauzak 7.2 PowerPointeko txantiloia 7.3 Seinaleak 7.4 Piktogramak 7.5 Babesletzak eta gertaerak 7.6 Merchandisinga 7.7 Mezu elektronikoetako sinadura 7.7 Kreditu-txartelak eta libretak

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

90 107 112 122 134 138 141 143

89. orrialdea


7.1 PAPER GAUZETARAKO SISTEMA Mailak 91 Txartela 92 Lehendakaritzaren gutun-orria 93 Lehendakaritzaren bigarren gutun-orria 94 Gutun orokorraren orria 95 Gutun orokorraren bigarren orria 96 Tinta bakarreko orria 97 Lehendakaritzaren txartel handia 99 Txartel handi orokorra 100 DL gutun-azalak 101 Karpeta 104

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

90. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

MAILAK

Lehendakaritza

Paper-gauzetarako bi maila bereizten ditugu: lehendakaritza eta orokorra. Bi mailon artean bereizteko, lehendakaritzaren paper-gauzetan gramaje handiagoko eta tonu ilunagoko papera erabiltzea gomendatzen dugu.

Txomin García Hernández Lehendakaria · Presidente

Paper-gauzen atzeko planoa ez tindatzea komeni da, gramaje handiko paperetan ertzak zuri gera ez daitezen. Aitzitik, paper naturalak bilatzen saiatu behar da, atzeko planoaren antzeko tonua dutenak.

T 34 000 000 000 · F 34 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain

Orokorra

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

91. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Txartel OROKORRA

7X

Tamaina: 85x54 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54

1X

Izena: Tipografia: New June Semibold Tamaina: 8 pt Lerroartea: 10 pt Kargua: Tipografia: New June Semibold (euskara) New June Regular (gaztelania) Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt Kargu luzeetarako, bereizketa-puntua kenduko dugu eta hizkuntza bakoitza lerro batean sartuko da.

X

Xabier Egia López

Xabier Egia López

Bulegoko Zuzendaria · Director de Oficina

Bulegoko Zuzendaria · Director de Oficina

M 000 000 000 · T 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa

M 000 000 000 · T 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa

13X

Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt

10X

Benetako tamainaren % 94ra txikitutako eredua

www.laboralkutxa.es

www.laboralkutxa.es

2X LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

92. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Lehendakaritzaren gutun-orria

3X

Tamaina: 210x297 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54

Txomin García Hernández

Txomin García Hernández

Lehendakaria · Presidente

Lehendakaria · Presidente

T 34 000 000 000 · F 34 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain

T 34 000 000 000 · F 34 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain

Izena: Tipografia: New June Semibold Tamaina: 8 pt Lerroartea: 10 pt Kargua: Tipografia: New June Semibold (euskara) New June Regular (gaztelania) Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt Kargu luzeetarako, bereizketa-puntua kenduko dugu eta hizkuntza bakoitza lerro batean sartuko da. Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt Kodea: Tipografia: New June Regular Tamaina: 5 pt Lege-testua: Tipografia: New June Regular Tamaina: 4 pt Lerroartea: 6 pt Cod. 100065-03.12

Benetako tamainaren % 40ra txikitutako eredua

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO - Pº José María Arizmendiarrieta s/n - 20500 Mondragón (Guipúzcoa) - R. Mer. Guipúzcoa Tomo 2235, Libro 0, Folio 65, Hoja SS 31616, Inscripción 1ª - NIF F75076935

Cod. 100065-03.12

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO - Pº José María Arizmendiarrieta s/n - 20500 Mondragón (Guipúzcoa) - R. Mer. Guipúzcoa Tomo 2235, Libro 0, Folio 65, Hoja SS 31616, Inscripción 1ª - NIF F75076935

X 1X

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

93. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Lehendakaritzaren BIGARREN gutun-orria

3X

Tamaina: 210x297 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54 Kodea: Tipografia: New June Regular Tamaina: 5 pt

Cod. 100065-03.12

Benetako tamainaren %Â 40ra txikitutako eredua

Cod. 100065-03.12

X 1X

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

94. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Gutun OROKORRAREN orria

3X

Tamaina: 210x297 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54 Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt Kodea: Tipografia: New June Regular Tamaina: 5 pt Lege-testua: Tipografia: New June Regular Tamaina: 4 pt Lerroartea: 6 pt

Cod. 100065-03.12

Benetako tamainaren % 40ra txikitutako eredua

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO - Pº José María Arizmendiarrieta s/n - 20500 Mondragón (Guipúzcoa) - R. Mer. Guipúzcoa Tomo 2235, Libro 0, Folio 65, Hoja SS 31616, Inscripción 1ª - NIF F75076935

Cod. 100065-03.12

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO - Pº José María Arizmendiarrieta s/n - 20500 Mondragón (Guipúzcoa) - R. Mer. Guipúzcoa Tomo 2235, Libro 0, Folio 65, Hoja SS 31616, Inscripción 1ª - NIF F75076935

X 1X

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

95. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Gutun OROKORRAREN BIGARREN orria

3X

Tamaina: 210x297 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54 Kodea: Tipografia: New June Regular Tamaina: 5 pt

Cod. 100065-03.12

Benetako tamainaren %Â 40ra txikitutako eredua

Cod. 100065-03.12

X 1X

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

96. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Tinta bakarreko orria

3X

Tamaina: 210x297 mm Kolorea: beltza Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 7 pt Lerroartea: 9 pt

Benetako tamainaren % 40ra txikitutako eredua

Línea de dirección T. 000 000 000 www.laboralkutxa.com

Línea de dirección T. 000 000 000 www.laboralkutxa.com

X 1X

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

97. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Tinta bakarreko orria (ADIB.: INPRIMAKIA)

3X

Tamaina: 210x297 mm Kolorea: beltza Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 7 pt Lerroartea: 9 pt Izenburu nagusia: Tipografia: New June Regular Tamaina: 11 pt Letra larria

Línea de dirección T. 000 000 000 www.laboralkutxa.com

Línea de dirección T. 000 000 000 www.laboralkutxa.com

KONTU-TITULARTASUNAREN ZIURTAGIRIA

KONTU-TITULARTASUNAREN ZIURTAGIRIA

jaun/andereak, (e)ko sukurtsaleko

IFZ zenbakidunak, Euskadiko Kutxa Kreditu Kooperatibaren den aldetik

jaun/andereak, (e)ko sukurtsaleko

Ziurtatzen du: Ondoren adierazten d(ir)en pertsona(k) titularra(k) d(ir)ela.

Eremuak: Tipografia: New June Regular Tamaina: 7 pt Lerroartea: 9 pt

IFZ zenbakidunak, Euskadiko Kutxa Kreditu Kooperatibaren den aldetik

Ziurtatzen du: sukurtsalean irekita dagoen

Izen /Abizenak

zenbakidun kontuaren

Ondoren adierazten d(ir)en pertsona(k) titularra(k) d(ir)ela.

IFZ

sukurtsalean irekita dagoen

Izen /Abizenak

zenbakidun kontuaren

IFZ

Nabarmendutako testua (taulen izenburuak): Tipografia: New June Semibold Tamaina: 8 pt

Interesatuak hala eskatuta ziurtatzen du

(e)n,

(e)ko

(a)ren

(e(a))n.

Interesatuak hala eskatuta ziurtatzen du

Sinadura eta zigilua

Benetako tamainaren % 40ra txikitutako eredua

(e)n,

(e)ko

(a)ren

(e(a))n.

Sinadura eta zigilua

X 1X

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

98. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Lehendakaritzaren txartel handia

3X

Tamaina: 210x100 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54

1X Txomin García Hernández Lehendakaria · Presidente

Izena: Tipografia: New June Semibold Tamaina: 8 pt Lerroartea: 10 pt Kargua: Tipografia: New June Semibold (euskara) New June Regular (gaztelania) Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt Kargu luzeetarako, bereizketa-puntua kenduko dugu eta hizkuntza bakoitza lerro batean sartuko da.

T 34 000 000 000 · F 34 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain

X

Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt Txomin García Hernández Lehendakaria · Presidente

Benetako tamainaren % 57ra txikitutako eredua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

T 34 000 000 000 · F 34 000 000 000 mail@laboralkutxa.com Línea de dirección 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain

99. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

Txartel handi orokorra

3X

Tamaina: 210x100 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54

X

Benetako tamainaren %Â 57ra txikitutako eredua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

100. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

DL GUTUN-AZALA (gainaldea)

3X

Tamaina: 225x115 mm Leihoa: 93x24 mm Frankeoa: 46,2x18,5 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54

12mm

X

20mm

Benetako tamainaren %Â 50era txikitutako eredua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

101. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema 4,5X

DL GUTUN-AZALA (azpialdea)

2,5X

Tamaina: 225x115 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54

www.laboralkutxa.com

1,5X

Webgunea: Tipografia: New June Regular Tamaina: 8 pt

POSTA ZERBITZUA Mesedez, adieraz ezazu X batez itzultzearen arrazoia

Ezezaguna

Ez onartua

Eredua: Tipografia: New June Regular Tamaina: 5 pt

Kanpoan da

Osagabeko helbidea

Helbiderik utzi gabe joana Mod. 100612

X

1,5X

www.laboralkutxa.com

POSTA ZERBITZUA Mesedez, adieraz ezazu X batez itzultzearen arrazoia

Ezezaguna

Ez onartua

Kanpoan da

Osagabeko helbidea

Benetako tamainaren %Â 50era txikitutako eredua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Helbiderik utzi gabe joana Mod. 100612

102. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

DL GUTUN-AZALA (BARRUALDEA) Tamaina: 225x115 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24

SERVICIO DE CORREO Por favor, indique con una X la causa de la devolución

Desconocido

Rehusado

Ausente

Dirección incompleta

Marchó sin dejar señas

Benetako tamainaren % 50era txikitutako eredua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

103. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

karpeta (1. EREDUA) Tamaina: 220x309 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54 Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt

Línea de dirección T 34 000 000 000 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain www.laboralkutxa.com

X 3X

Benetako tamainaren % 38ra txikitutako eredua Azala LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

X 3X Kontrazala 104. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO sistema

karpeta (2. EREDUA) Tamaina: 220x309 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24 Pantone 262C: C58/M92/Y12/K54 Helbidea eta harremanetarako pertsona: Tipografia: New June Regular Tamaina: 6 pt Lerroartea: 8 pt

Línea de dirección T 34 000 000 000 20500 Mondragón · Gipuzkoa · Spain

www.laboralkutxa.com

X 3X

Benetako tamainaren % 38ra txikitutako eredua Azala LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

X 3X Kontrazala 105. orrialdea


7. EZARPENA

7.1 PAPER GAUZETARAKO SISTEMA

karpetaren barrualdea Tamaina: 440x309 mm Hegala: 210x75 mm Kolorea: Pantone 376C: C54/M0/Y100/K0 Pantone 220C: C5/M100/Y25/K24

Benetako tamainaren %Â 38ra txikitutako eredua

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

106. orrialdea


7.2 PowerPointeko txantiloia

Oinarrizko elementuak 108 Egitura 109 Txantiloiaren adibidea 111

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

107. orrialdea


7. EZARPENA

7.2 POWERPOINTEKO TXANTILOIA

Oinarrizko ELEMENTUAK Kolorea: kolore nagusiak diapositiben, testuen eta grafikoen atzeko planoetan erabiliko dira. Gainera, hainbat trama ditugu, behar denean grafikoetan ezartzeko.

BERDEA RGB 132/189/0

MAGENTA RGB 165/0/80

ALBERJINIA RGB 81/40/79

ATZEKO PLANOAREN KOLOREA RGB 234/231/224

Koloreei RGB baliokidea ezartzeko, orrialde honetan adierazi denari jarraituko diogu beti.

Sistemako tipografia: Ahal den guztietan, New June gure tipografia korporatiboa erabiliko dugu PowerPoint txantiloian. Erabiltzaileen eta aplikazioen artean bateragarritasun-arazorik izanez gero, Arial hautatu dugu sistemako tipografia gisa. Administrazioan eta entitate barruan erabiliko da (Word, Excel, PowerPoint… dokumentuetan). Sistemako tipografia osagarria da, eta ez da inoiz erabiliko New June ordezkatzeko, aurretiaz aipatutako kasuetan izan ezik.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Arial Regular

Arial Bold

Arial Italic

Arial Bold Italic

ABC

ABC

ABC

ABC

abcdefghijklmnopqrs tuvwxyz 1234567890 ¿?&%$@*+©£

abcdefghijklmnopqrs tuvwxyz 1234567890 ¿?&%$@*+©£

abcdefghijklmnopqrs tuvwxyz 1234567890 ¿?&%$@*+©£

abcdefghijklmnopqrs tuvwxyz 1234567890 ¿?&%$@*+©£

• Izenburu guztiak esaldi modura eta letra larriz idatzi behar dira. • Ziurtatu lerroartea beti 1.0 dela. • Adibideetan agertzen diren testu-tamainak erabilgarritasun eta irakurgarritasun hobea ziurtatzeko aukeratu dira. • Mesedez, ziurtatu ez duzula beste tamainarik eta beste tipografia-pisurik erabiltzen.

108. orrialdea


7. EZARPENA

7.2 POWERPOINTEKO TXANTILOIA

EGITURA PowerPointeko txantiloiaren egitura oso erraza da, eta eutsi egin behar zaio beti. Ondoren, diapositibarik nabarmenenak erakutsiko dizkizugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Azala Goiko aldean, gure irudi grafikoko gurutzea agertuko da. Logotipoa orrialdearen beheko eskuineko aldean agertuko da beti.

Lehen mailako bereizlea Beti alberjinia-kolorea erabiliko dugu atzeko planoan, orrialdean marko zuria utzita. Testuak kolore zuriz idatziko dira.

Bigarren mailako bereizlea Logotipoa sinadura-sistemaren edukitzailearen gainean ezartzen da. Testuak idazteko, alberjiniakolorea erabiliko dugu.

Hirugarren mailako bereizlea / Nabarmendutako testua Bereizletzat erabil daiteke, edota aipamenak nahiz aurkezpena azpimarratzeko informazioa eransteko. Irudiak ezarrita dagoen argazki-estiloa errespetatu behar du.

Testu-diapositiba Informazioa antolatzeko hainbat maila ditugu: izenburua, sarrera, testu-gorputza eta muntatzepuntua.

Informazioa duen diapositiba Testuarekin batera, argazkiak edo grafikoak konbina ditzakegu, gure premien arabera,

109. orrialdea


7. EZARPENA

7.2 POWERPOINTEKO TXANTILOIA

EGITURA PowerPointeko txantiloiaren egitura oso erraza da, eta eutsi egin behar zaio beti. Ondoren, diapositibarik nabarmenenak erakutsiko dizkizugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Informaziodun diapositiba Hainbat modu ditugu informazioa eta grafikoak nahiz irudiak diapositiba batean ezartzeko.

Informaziodun diapositiba Orrialdea luzetara bi zatitan bana dezakegu, alde batean testua eta beste aldean irudiak txertatzeko.

Tarta-erako grafikodun diapositibak Grafikoen kasuan, gure markako kolore nagusiak masan nahiz traman erabil ditzakegu.

Barra-grafikodun diapositibak Tarta-grafikoen kasuan bezala, gure markako kolore nagusiak masan nahiz traman erabil ditzakegu.

Tauladun diapositibak Ahal den guztietan, taula arin eta errazak sortu behar dira, daturik garrantzitsuenak magenta kolorez nabarmenduta.

Azken diapositiba Logotipoa eskuineko beheko aldean agertuko da beti. Agur-esaldia edo itxiera gurutzearen gainean eta kolore zuriz ezarriko dugu.

110. orrialdea


7. EZARPENA

7.2 POWERPOINTEKO TXANTILOIA ( ADIBIDEA )

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

111. orrialdea


7.3 Seinaleak

Formatuak eta sareta 113 Tipografia 114 Hizkuntzak 115 Adibideak 116 Totema 117 Binilo identifikatzaileak 118 Binilo bereizleak 119 Marka espazio korporatiboetan 120 Premium inguruneak 121

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

112. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Formatuak eta sareta Seinaleetako edozein elementu osatzeko, aurretik zehaztu dugun neurri-unitatearen tamainaren arabera kalkulatuko ditugu dokumentuaren marjinak. Marjina horiek zehaztuko dute elementuak non kokatuko diren. Formatu estandarrez gain, logotipoa ere kontuan hartzea gomendatzen da, haren proportzioko formak bilatzeko.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

113. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Tipografia Gure New June Semibold tipografia erabiliko dugu, letra larriz, errotulazioetako oinarritzat. Oro har, bi neurri-unitate erabiliko ditugu altuera tipografikoa kalkulatzeko, saretako marjina gainditu gabe betiere.

TESTUA

Formatu karratuetan, hiru neurri-unitateraino handituko dugu tamaina.

Bi neurriunitate

Proportzio horiek piezaren edukiaren menpe egongo dira beti: tamaina txikitzeko aukera egongo da, edukiak hala eskatzen badu.

TESTUA hiru lerrotan

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

TESTUA bi lerrotan

TESTUA hiru lerrotan

TESTUA hiru lerrotan

114. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

HIZKUNTZAK Bi hizkuntza txertatu behar badira, goiko aldean hizkuntza nagusia jarriko dugu New June Semibold tipoan, eta bigarrena New June Regular tipoan, erdiko puntu batez bereizita. Bi lerro desberdinetan kokatu ahal izanez gero, bigarren hizkuntza nagusia baino % 75 txikiagoa izango da.

01 hizkuntza 02 hizkuntza

KOLOREA Pantone 262C kolorea erabiliko dugu edukietan, gure nortasunari garbitasuna eta argitasuna ematen dien Pantone 9043C oinarrizko kolorearen gainean.

01 hizkuntzaren % 75

Oro har, unibertso koloreanitza batzeko eta euskarritzeko bitartekoa izango da kolore hori gure nortasunarentzat.

01 hizkuntza 02 hizkuntza

01 hizkuntza · 02 hIZKUNTZA

01 hizkuntza 02 hizkuntza

01 hizkuntza 02 hizkuntza

PANTONE® 9043 C

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

115. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Adibideak Estilo hau osatzeko, piktograma-estiloa erants dezakegu elementuen lerro berean. Gogoan izan pieza guztiek estilo dotore, garbi eta hurbila izan behar dutela, gure balioak eta nortasunak transmititzeko moduan.

Zuzendaritza

Binilozko seinaleak

Direcci贸n

Ingurune zurietan, gainazalaren gainean seinaleak biniloan jar daitezke, inguruan gehiago integratzeko.

KERIK GABEKO GUNEA

SALAS 11 a 33

ORDUTEGIA horarios

Apirilaren 30era arte / Hasta el 30 de abril

prohibido fumar

LUNEs A ViERNEs AsTELEHENETiK OsTiRALERA

08:30 - 14:30 h. JUEVEs OsTEGUNETAN

08:30-14:30 h. 16:45-19:45 h.

kutxa 路 caja

ORDUTEGIA horarios

komunak ASEOS

Apirilaren 30era arte / Hasta el 30 de abril LUNEs A ViERNEs AsTELEHENETiK OsTiRALERA

08:30 - 14:30 h. JUEVEs OsTEGUNETAN

08:30-14:30 h. 16:45-19:45 h.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

116. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Totema Totema ikusgarritasun eta garrantzi handiko elementua da. Hori osatzeko, aurretik tipografiaren, marjinen eta saretaren gainean azaldutako jarraibideak erabiliko ditugu.

3

ASEGURUEN · SEGUROS BANKA PERTSONALA · BANCA PERSONAL MARKA · MARCA

2 Edukiak Pantone 262C kolorez ezarriko ditugu Pantone 9043C oinarrizko kolorearen gainean. Hizkuntza nagusirako New June Semibold tipoa erabiliko dugu, eta bigarren hizkuntzarako New June Regular, biak erdiko puntu batez bereizita.

SOLAIRUAN · PLANTA

1

SOLAIRUAN · PLANTA

GURASOAK · GESTORÍA

SOLAIRUAN · PLANTA

AUDITORIOA · AUDITORIO PRENTSA · SALA DE PRENSA

0

SOLAIRUAN · PLANTA

HARRERA · RECEPCIÓN INFORMAZIOA · INFORMACIÓN

-1

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

SOLAIRUAN · PLANTA

KAFETEGIA · CAFETERÍA

117. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Binilo identifikatzaileak CAJA KUTXA

Logotipoaren bertsio trinkotik abiatuta, gurutzedun biniloa jar dezakegu, edota gurutzea eta giltza, gure nortasuna indartu nahi dugunean: espazio korporatiboetan, adibidez.

Baliabide hori oso erabilgarria izan daiteke sukurtsaletan eta sukurtsaletako kutxetan; izan ere, logotipoa bistan izateaz gain, grafikoek marka sortzen lagunduko digute.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

118. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Binilo bereizleak Ilustrazio-estiloa erabiliko dugu, espazioak bereizteko kristal gaineko biniloetan. Horrela, hizkera grafiko garaikideagoa duen espazioa lortuko dugu. Gurutzerako erabili diren sekzio-irizpide berberak errespetatuko dira, eta beti ezinbestekoa izango da elkar gurutzatzen duten bi elementu nabaritzea. Kristalaren alde batean, ilustrazioa kokatuko dugu eta, beste aldean, orban opako bat, espazioen opakotasuna eta konfidentzialtasuna ziurtatzeko.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

119. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Marka espazio korporatiboetan Espazio korporatiboetan, sukurtsaletan, bilera-geletan eta premium izaerako gainerako espazioetan, logotipoa bertsio kolorebakarrean eta material metalizatuen gainean erabiltzeko aukera izango dugu.

ALUMINIO

Ikurra osagarritzat erabili ahal izango da logotipo bat baino gehiago egongo diren espazioetan, marka gehiegitan agertzea saihesteko. Markaren testuingurua behar bezala zehaztuta eta argi dagoenean erabiliko dugu ikurra.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

120. orrialdea


7. EZARPENA

7.3 Seinaleak

Premium inguruneak Aparteko kasuetan, espazio korporatiboak eta premium izaerako materialak ditugunean, alberjinia-kolorearen gainean kokatu ahal izango dira. Baliabide hori ingurune neutro eta kolore gutxikoetan erabiliko dugu beti, espazioetan zarata eta informazio gehiegi egotea saihesteko.

Nortasuna argiago transmitituko duen koloreukitua eransteko, berde- edo magenta-koloreko elementuak gehi ditzakegu: bereizteko lerroak eta zenbakiak, adibidez.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

121. orrialdea


7.4 piktograma SISTEMA

Aldez aurretiko oharrak 123 Abiapuntua 124 Marrazki-estiloa 125 Eraikitzeko urratsak 126 Hiru estilo 127 Kolorearen erabilera piktogrametan 128 Piktogramen adibideak 130

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

122. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

ALDEZ AURRETIKO OHARRAK Ezagungarritasun unibertsala Gure piktogramek ezagutzeko modukoak izan behar dute; horregatik, ez dute kultura-ukiturik eta tokiko erreferentziak saihesten dituzte. Piktogramaren testuingurua Piktogramak bera agertzen den piezaren esanahia eta mezua indar ditzake. Ageriko erlazioa Piktograma zuzenean irudikatu ezin bada, kontzeptuarekin erraz erlazionatzeko moduko ikur bat erabiliko dugu. “Automobila = Automobila” “Segurtasuna = Giltzarrapoa”

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

123. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

ABIAPUNTUA Piktogramei esker, erlazio-puntu ugaritan gauzak era zuzen, erraz eta unibertsalean adierazteko aukera dugu. Atal honetan, behar izango ditugun piktogramak sortzeko oinarri moduan erabiliko dugun eraikuntza-sistema aurkeztuko dugu. Gure logotipoaren koloreak eta estiloa dira gu identifikatzeko balio duen eta nortasun propioa duen piktograma-sistemaren oinarria.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

124. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

Marrazki ESTILOA Piktograma guztiek ikus-hizkuntza bera izan behar dute: angeluak, koloreak eta lodierak. Gure logotipoan eta gurutzearen irudi grafikoan oinarritutako piktograma-sistema garatu dugu, gure markaren sendotasuna eta biribiltasuna islatzeko.

Lerroak, gurutzea eta gure kolore korporatiboak, berriz, ikonoak sortzeko oinarria dira.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Baliabide gutxi eta sistema erraza erabiliz, kolorez eta estiloz gure marka gogorarazten digun piktograma lortu dugu.

Aurreko estiloan oinarrituz eta kolore-masa eta ukitu txikiak (gerizak eta bolumenak) erantsiz, ikono landuagoak sortu ahal izango ditugu.

125. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

ERAIKITZEKO URRATSAK Eraikitzeko oinarrizko jarraibide batzuk sortu ditugu, piktograma guztiak koherenteak izan daitezen.

1. urratsa Eraikuntza-eremua 16 x 16 moduluko sareta batean banatutako karratu batetik abiatuko gara.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

2. urratsa Eremuaren barruan piktograma marraztea Piktograma marraztean, aurretiaz ezarritako jarraibideak (lerroak, gurutzeak eta koloreak) hartu beharko ditugu kontuan.

3. urratsa Kontrastea forma solidoetan Ahal den guztietan, hutsuneak sortu behar ditugu forma solidoetan. Marraren zabalera modulu baten parekoa izango da, eta, xehetasun finagoak behar izanez gero, modulu erdira murriztu dezakegu.

4. urratsa Xehetasunak Forma nagusiari xehetasunak erantsiko dizkiogu, gure piktogramei nortasuna emateko.

5. urratsa Kokapena eta doikuntza Piktograma osatzen duten elementuetako bakoitza saretara egokitu eta zentratu egingo dugu. Piktogramaren eskuinaldean eta ezkerraldean modulu bana utzi behar ditugu libre, eta saretan zentratzen ahalegindu.

126. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

HIRU ESTILO Eraikitzeko urratsak eman ostean, piktograma berbera hiru akabera desberdinekin aplika dezakegu, eman nahi diogun erabileraren arabera.

Tinta bakarreko lerroa Inguru kontrolatuagoetan erabiliko dugu, beste elementu batzuen bidez adierazita daudelako kolore korporatibo guztiak txertatzeko premiarik ez dutenetan.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Lerroa eta kolorea Forma nagusiari xehetasunak erantsiko dizkiogu, gure piktogramei nortasuna emateko.

Kolore-masa Batez ere ilustrazioa erabiltzea eta kolore korporatibo guztiak txertatzea eskatzen duten komunikazioetan erabiliko dugu.

127. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

KOLOREAREN ERABILERA PIKTOGRAMETAN Piktograma-estilo bakoitza ezartzean, koloregama bat errespetatu behar da. Sendotasuna lortzekotan, jarraitu argibide hauei.

Tinta bakarreko lerroa Tinta bakarreko bertsioan, alberjinia-kolorea erabiliko dugu positiboan eta pantone 9043 edo zuria atzeko plano ilunaren gainean.

PANTONE速 262 C

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Lerroa eta kolorea Kolore korporatiboak proportzionaltasunez erabiliko ditugu, bat ere ez nagusitzeko ahaleginak eginez.

PANTONE速 262 C

PANTONE速 220 C

PANTONE速 376 C

128. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

KOLOREAREN ERABILERA PIKTOGRAMETAN Piktograma-estilo bakoitza ezartzean, koloregama bat errespetatu behar da. Sendotasuna lortzekotan, jarraitu argibide hauei.

Ilun-efektuetarako koloreak C67/M90/ Y35/K60

C42/M100/ Y37/K20

C63/M17/ Y100/K0

C10/M9/ Y13/K30

PANTONE速 262 C

PANTONE速 220 C

PANTONE速 376 C

PANTONE速 9043 C

Kolore korporatiboak

Kolore-masa Kolore-masadun piktogrametan, espektroa zabalduko dugu, piktogrametan argi-ilunak txertatzeko.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Argi-efektuetarako koloreak C67/M90/ Y35/K60

C67/M90/ Y35/K60

C67/M90/ Y35/K60

C67/M90/ Y35/K60

129. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

PIKTOGRAMEN ADIBIDEAK Orrialde honetan, tinta bakarrez (pantone 262C) marraztutako piktogramen galeria bat azaltzen dizugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Etxebizitza

Autoa erostea

Motorra

Familia

Ordenagailua

Mugikorra

Kalkulagailua

Telefonoa

Bizi-asegurua

Erretiroa

130. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

PIKTOGRAMEN ADIBIDEAK Orrialde honetan, lerro eta koloredun piktogramen galeria agertzen da (kolore korporatiboak ezarrita).

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Etxebizitza

Autoa erostea

Motorra

Familia

Ordenagailua

Mugikorra

Kalkulagailua

Telefonoa

Bizi-asegurua

Erretiroa

131. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

PIKTOGRAMEN ADIBIDEAK Orrialde honetan, kolore-masaz egindako piktogramen galeria agertzen da. Adibideetan ikus daitekeenez, kolore korporatiboak osatzeko beste kolore batzuk txertatu dira, argi- eta ilunefektuak sortzeko. Alberjinia-koloreko atzeko planoen gainean, piktogramen oinarri moduan pantone 9043C erabiltzea gomendatzen dugu, nortasun dotorez hornitzen ditu eta.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Etxebizitza

Autoa erostea

Motorra

Familia

Ordenagailua

Mugikorra

Kalkulagailua

Telefonoa

Bizi-asegurua

Erretiroa

132. orrialdea


7. EZARPENA

7.4 PIKTOGRAMA SISTEMA

PIKTOGRAMEN ADIBIDEAK Piktogramak oinarrizko kolorearen (pantone 9043Caren) gainean ezarri behar ditugunean, piktogramaren kolore nagusitzat alberjiniakolorea (pantone 226C) erabiltzeko aukera dugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Etxebizitza

Autoa erostea

Motorra

Familia

Ordenagailua

Mugikorra

Kalkulagailua

Telefonoa

Bizi-asegurua

Erretiroa

133. orrialdea


7.5 BABESLETZAK eta gertaerak

Baskoniaren ekipamendua Gertaeretarako materiala Buesa Arena aktiboak

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

135 136 137

134. orrialdea


7. EZARPENA

7.5 Babesletzak eta gertaerak

Baskoniaren ekipamendua Babesletza marketin-estrategia bat da, markaren eta publikoak babesletza horri aitortzen dizkion irudi-balioen artean erlazio zuzen eta onuragarria lortzeko xedea duena. LABORAL Kutxarentzat, jarduera-eremu horrek berebiziko garrantzia du. Kirol-ekipamenduetan, salbuespen moduan, logotipoaren bertsioak aldatzeko aukera dugu, ikusgarritasunean irabazi eta berehalako identifikazioa lortzeko.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

135. orrialdea


7. EZARPENA

7.5 Babesletzak eta gertaerak

gertaeretarako materiala Kirol-gertaerak, instalazioak, kale-marketina... Irudiari lotutako edozein jarduerak gure marka entitate bizia bihurtzen du, eta harreman-puntu guzti-guztietan zaindu behar dugu. Aplikazioak oso bertikalak direnean eta ikusgarritasun eta ezagutza handiagoa lortzeko, banderan erakusten den bertsio berezia ezar dezakegu, geure gurutzean oinarrituta.

Aldebiko Montana bandera LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Rollerra 136. orrialdea


7. EZARPENA

7.5 Babesletzak eta gertaerak

Buesa Arena aktiboak Kirol-materialetan logotipoak ikusgarritasun handiagoa izan dezan, salbuespen moduan, logotipoaren babes-eremua murrizteko aukera dugu.

Kantxa. Erdiko zirkulua eta jaurtiketa-zirkuluak

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Hesiak

Prentsa-panela

137. orrialdea


7.6 merchandisinga

Sarrera 139 Aplikazio-adibideak 140

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

138. orrialdea


7. EZARPENA

7.6 merchandisinga

LABORAL Kutxaren merchandisingak era guztietako bezeroei egokitutako objektuak biltzen ditu. Egunero erabiltzeko moduko objektuak dira, markaren balioekin bat datorren irudia eskaintzen dutenak, irudiari eta erabilerari dagokienez. Ondoren, LABORAL Kutxarako merchandisingpiezak aukeratzeko jarraibide orokorrak eta logotipoa eta kolorea ezartzeko jarraibideak zehaztuko ditugu. Kontuan izan behar dugu jarraibide horiek orokorrak direla, ez berariazkoak, eta produktu bakoitzak sortutako arazoei jarraibide hauei jarraiki erantzun beharko diegula.

Artikuluak aukeratzeko irizpideak

Artikuluak aukeratzeko, kalitatea, orotariko publikoari egokitu ahal izatea eta berrikuntza izango dira irizpide orokorrak. Aukeratutako objektuak praktikoak ez ezik, egunero aprobetxatzeko modukoak izango dira, LABORAL Kutxaren marka-irudia eraikitzen laguntzeko. Ahal dela, ez dugu klixe-objekturik erabiliko. Era berean, izaera erasokorra edo negatiboa duten eta forma arraroak edo desatseginak dituzten artikuluak ere baztertu egingo ditugu, markari balioa kentzen baitiote. Materialak

Oro har, kalitatea transmititzen duten eta gure logotipoa egoki txertatzea bermatzen duten materialak lehenetsi behar ditugu. Adibidez: altzairua letoia baino hobeto; pasta plastikoa baino hobeto; kautxua kartoia baino hobeto, apar-goma poliespana baino hobeto eta abar. Material horien gainean inprimatzeko teknikei dagokienez, tinten iraunkortasuna eta kolorearen behar bezalako irudikapena bermatu beharko dute. Kolorea

LABORAL Kutxak kolore korporatiboen paleta bat eta horiek ezartzeko irizpide batzuk ditu, eta gidaliburu honetan zehaztu ditugu. Ahal den guztietan, kolore horretako materialetan sortutako artikuluak aukeratuko ditugu, nahi dugun kolorea lortzeko aldatu edo tindatu

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

behar diren artikuluen ordez. Horrela, logotipoak luzaroago iraungo du merchandising-artikuluaren gainean. Artikulua bilgarriak eta produktuak osatutako multzoan badago txertatuta, bilgarrian ere logotipoa agertuko da beti. Logotipoa ez da inoiz beste kolore batzuen gainean ezarriko, ezta kolore korporatiboen paletakoa ez den koloreetan ere, kolore edo material neutroak (zuria, zilarra, zura edo metakrilatoa) ez badira. Tamainak

LABORAL Kutxaren logotipoa egoki erreproduzitzeko, ez da inoiz gidaliburu honetako 17. orrialdean zehaztutakoa baino tamaina txikiagoan sortuko. Logotipoa osotasunean ezarriko da, hau da, ez dira haren elementuak sekula bereiziko. Kokapena

Logotipoa ez da sekula gutxi ikusten diren lekuetan edo marka gutxiesten duten lekuetan kokatuko; adibidez: kaxaren azpiko aldean, azal-hegalaren barrualdean‌ Era berean, logotipoa ez da artikulu berean gehiegitan errepikatuko; behin agerian ipintzea nahikoa izango da. Logotipoaren babes-eremua zaindu eta errespetatu egin behar da beti.

139. orrialdea


7. EZARPENA

7.6 merchandisinga

APLIKAZIO ADIBIDEAK Merchandisingak bulegoko materialak nahiz beste elementu praktiko batzuk biltzen ditu. Publiko zabalari zuzentzen zaio, eta edozein bezerorentzat edo langilerentzat balio behar du. Gure irudi grafikoko gurutzea nahiz ilustrazioestiloa erabil ditzakegu, logotipoarekin batera betiere.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

140. orrialdea


7.7 mezu elektronikoetako sinadura

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

141. orrialdea


7. EZARPENA

7.7 Mezu elektronikoetako sinadura

Orrialde honetan, mezu elektronikoetako sinaduraren formatua agertzen da. Gure markaren sendotasunari begira, elementu guztiak berdinak izatea komeni da, aldaketarik ez egitea eta bestelako maketazio-bertsiorik ez txertatzea.

Arial Bold, 9pt. beltza

Xabier Egia López Bulegoko Zuzendaria · Director de Oficina Pº José Mari Arizmendiarrieta s/n - 20500

943719595 www.laboralkutxa.com Logotipoak toki berdinean egon behar du beti, tamaina edo kokapena aldatu gabe.

· Mondragón · Arrasate (Gipuzkoa)

Arial, 9pt. beltza Arial, 7pt. beltza Arial, 9pt. alberjinia Arial, 9pt. beltza

Bereizteko lerroa: 0,5 pt-koa eta beltza.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

142. orrialdea


7.8 Kreditu-txartelak eta libretak

Kreditu-txartelak 144 Libreten sistema 145

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

143. orrialdea


7. EZARPENA

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 1 Tarjeta · 1 Tarjeta Classic Classic

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 5 Tarjeta · 5 Tarjeta PRO PRO

7.8 KREDITU-txartelak eta LIBRETAK 01.

KREDITU TXARTELAK

05.

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 2 Tarjeta · 2 Tarjeta Electrón Electrón

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 6 Tarjeta · 6 Tarjeta GOLD GOLD CLASSIC CLASSIC

Gure bezeroekin elkarreragiteko erlazio-puntu nagusietako bat dira txartelak. Orrialde honetan, gaur egun dauden txartel motetan gure ikusnortasuna ezartzeko hainbat adibide agertzen dira.

SINADURA SINADURA BAIMENDUA BAIMENDUA

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

SINADURA BAIMENDUA SINADURA BAIMENDUA

Txartel hau pertsonala Txarteleta haubesteganaezina pertsonala eta besteganaezina da. Galdu nahiz lapurtua da. Galduizanez nahiz gero, lapurtua jakinaraz izanez gero, jakinaraz ezazu lehenbaitlehen ezazuLaboral lehenbaitlehen Kutxan edo Laboral Servireden, Kutxan 902 edo 192 Servireden, 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

Txartel hau pertsonala Txartel hau eta pertsonala besteganaezina eta besteganaezina da. Galdu nahizda. lapurtua Galdu izanez nahiz lapurtua gero, jakinaraz izanez gero, jakinaraz ezazu lehenbaitlehen ezazu Laboral lehenbaitlehen KutxanLaboral edo Servireden, Kutxan edo 902Servireden, 192 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Esta tarjeta es Esta personal tarjeta e intransferible. es personal eEn intransferible. caso de roboEn o caso extravío de robo comuníquelo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora KutxaaoLaboral a Servired, Kutxa Tfno. o a 902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Esta tarjeta es personal Esta tarjeta e intransferible. es personal En e intransferible. caso de robo En o extravío caso decomuníquelo robo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora Kutxa a o Laboral a Servired, Kutxa Tfno. o a902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Telebanka Telebanka 901 333 901 444 333www.laboralkutxa.com 444 www.laboralkutxa.com

Telebanka Telebanka 901 333 444 901 333www.laboralkutxa.com 444 www.laboralkutxa.com

Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

Eskuliburu honetan agertzen ez diren beste 02. txartel batzuk egin behar badituzu, gogoan izan Laboral Kutxa Kutxa · 3 Tarjeta · 3 Tarjeta Aktiba Aktiba gure marka osatzen duten elementu nagusiak Laboral txertatu behar dituzula.

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

06. USO ELECTRÓNICO USO ELECTRÓNICO EXCLUSIVO EXCLUSIVO / ELECTRONIC / ELECTRONIC USE ONLY USE ONLY

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 7 Tarjeta · 7 Tarjeta Classic Classic GO GO ELECTRÓN ELECTRÓN SINADURA BAIMENDUA SINADURA BAIMENDUA

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

SINADURA BAIMENDUA SINADURA BAIMENDUA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Txartel hau pertsonala Txarteleta haubesteganaezina pertsonala eta besteganaezina da. Galdu nahiz lapurtua da. Galduizanez nahiz gero, lapurtua jakinaraz izanez gero, jakinaraz ezazu lehenbaitlehen ezazuLaboral lehenbaitlehen Kutxan edo Laboral Servireden, Kutxan 902 edo 192 Servireden, 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

Txartel hau pertsonala Txartel hau etapertsonala besteganaezina eta besteganaezina da. Galdu nahizda. lapurtua Galdu nahiz izanezlapurtua gero, izanez gero, jakinaraz ezazujakinaraz lehenbaitlehen ezazu lehenbaitlehen Laboral KutxanLaboral edo Servireden, Kutxan edo 902Servireden, 192 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Esta tarjeta esEsta personal tarjeta e intransferible. es personal e En intransferible. caso de robo Enocaso extravío de robo comuníquelo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora Kutxa a Laboral o a Servired, KutxaTfno. o a Servired, 902 192 100. Tfno. 902 192 100.

Esta tarjeta es personal Esta tarjeta e intransferible. es personal eEnintransferible. caso de roboEn o extravío caso de comuníquelo robo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora Kutxa ao Laboral a Servired, Kutxa Tfno. o a902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Telebanka Telebanka 901 333 901 444 333www.laboralkutxa.com 444 www.laboralkutxa.com

Telebanka Telebanka 901 333 444 901 333www.laboralkutxa.com 444 www.laboralkutxa.com

Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

03.

07.

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 4 Tarjeta · 4 Tarjeta OROORO

Laboral Laboral Kutxa Kutxa · 8 Tarjeta · 8 Tarjeta Electrón Electrón GO GO CLASSIC CLASSIC SINADURA SINADURA BAIMENDUA BAIMENDUA

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

SINADURA BAIMENDUA SINADURA BAIMENDUA

Txartel hau pertsonala Txartel hau eta pertsonala besteganaezina eta besteganaezina da. Galdu nahizda. lapurtua Galdu izanez nahiz lapurtua gero, jakinaraz izanez gero, jakinaraz ezazu lehenbaitlehen ezazu Laboral lehenbaitlehen KutxanLaboral edo Servireden, Kutxan edo 902Servireden, 192 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Txartel hau pertsonala Txarteleta haubesteganaezina pertsonala eta besteganaezina da. Galdu nahiz lapurtua da. Galduizanez nahiz gero, lapurtua jakinaraz izanez gero, jakinaraz ezazu lehenbaitlehen ezazuLaboral lehenbaitlehen Kutxan edo Laboral Servireden, Kutxan 902 edo 192 Servireden, 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Esta tarjeta es Esta personal tarjeta e intransferible. es personal eEn intransferible. caso de roboEn o caso extravío de robo comuníquelo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora KutxaaoLaboral a Servired, Kutxa Tfno. o a 902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Esta tarjeta es personal Esta tarjeta e intransferible. es personal eEnintransferible. caso de roboEn o extravío caso de comuníquelo robo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora Kutxa ao Laboral a Servired, Kutxa Tfno. o a902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Telebanka Telebanka 901 333 901 444 333www.laboralkutxa.com 444 www.laboralkutxa.com

Servicio >GO Servicio 901 200 >GO000 901 200 000 www.laboralkutxa.com www.laboralkutxa.com Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

04.

01. Classic txartela 02. Electron txartela 03. Aktiba txartela 04. Oro txartela 05. Pro txartela 06. Gold txartela 07. Classic Go txartela 08. Electron Go txartela

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

08. USO ELECTRÓNICO USO ELECTRÓNICO EXCLUSIVO /EXCLUSIVO ELECTRONIC / ELECTRONIC USE ONLY USE ONLY

ELECTRÓN ELECTRÓN SINADURA SINADURA BAIMENDUA BAIMENDUA

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

SINADURA BAIMENDUA SINADURA BAIMENDUA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

Txartel hau pertsonala Txartel hau eta pertsonala besteganaezina eta besteganaezina da. Galdu nahizda. lapurtua Galdu izanez nahiz lapurtua gero, jakinaraz izanez gero, jakinaraz ezazu lehenbaitlehen ezazu Laboral lehenbaitlehen KutxanLaboral edo Servireden, Kutxan edo 902Servireden, 192 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian.

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Esta tarjeta es Esta personal tarjeta e intransferible. es personal eEn intransferible. caso de roboEn o caso extravío de robo comuníquelo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora KutxaaoLaboral a Servired, Kutxa Tfno. o a 902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Telebanka Telebanka 901 333 901 444 333www.laboralkutxa.com 444 www.laboralkutxa.com Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

AZKEN EPEAAZKEN EPEA CADUCA FINAL CADUCA FINAL

Txartel hau pertsonala Txartel hau eta besteganaezina pertsonala eta besteganaezina da. Galdu nahiz da. lapurtua Galduizanez nahiz lapurtua gero, izanez gero, jakinaraz ezazujakinaraz lehenbaitlehen ezazu Laboral lehenbaitlehen KutxanLaboral edo Servireden, Kutxan edo 902Servireden, 192 100 zenbakian. 902 192 100 zenbakian. Esta tarjeta es Esta personal tarjeta e intransferible. es personal eEn intransferible. caso de roboEn o caso extravío de robo comuníquelo o extravío comuníquelo sin demora a Laboral sin demora KutxaaoLaboral a Servired, Kutxa Tfno. o a 902 Servired, 192 100. Tfno. 902 192 100.

Servicio >GO Servicio 901 200 >GO000 901 200 000 www.laboralkutxa.com www.laboralkutxa.com Atzerritik 34943779909 Atzerritikdesde 34943779909 extranjero desde extranjero

E En

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

144. orrialdea


7. EZARPENA

7.8 KREDITU-txartelak eta LIBRETAK

Libreten SISTEMA Libreten sisteman gure markaren sendotasunari eusteko, sareta, marjinak eta sinadura-sistema ezarriko ditugu, lehenengo eta behin.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

145. orrialdea


7. EZARPENA

7.8 KREDITU-txartelak eta LIBRETAK

Libreten SISTEMA Txartel guztiak bateratzeko, oinarrizko kolorea (pantone 9043C) ezarriko dugu. Produktu baten premium izaera nabarmendu nahi badugu, atzeko planoan alberjinia-kolorea ezarriko diogu. Gurutzearen sistema erabiliko dugu, gure ilustrazio-estiloarekin konbinatuta, elkarren artean desberdintasun handiagoa sortzeko.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

146. orrialdea


7. EZARPENA

7.8 KREDITU-txartelak eta LIBRETAK

Libreten SISTEMA Orrialde honetan, libreten adibide batzuk agertzen dira. Gurutzearen adibiderik bakunena ezarri da libretarik arruntenerako, eta ilustrazio-estiloa mailak bereizteko. Alberjinia-kolorea eta markaren bertsio kolorebakarra produkturik premiumenetan erabiliko dugu.

LIBRETA

MAX

GO

AHORRO

SUPER

CUENTA

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

CUENTA

A PLAZO

147. orrialdea


7. EZARPENA

7.8 KREDITU-txartelak eta LIBRETAK

Libreten BARNEALDEA Orrialde honetan, libreten barrualdea ageri da: bai lehenengo orrialdea, bai ondoren datozen oharren orrialdeak. Atzeko planoan pantone 9043 kolorea erabiliko dugu, eta datu guztiak alberjinia-kolorez egongo dira, batzuetan % 100ean eta beste batzuetan tramatuta, bigarren mailako testuetan, esaterako.

BULEGOA · SUCURSAL Data · Fecha

BEZEROAREN KONTU-KODEA · CÓDIGO CUENTA CLIENTE

ERABILGARRITASUNA · DISPONIBILIDAD

Entitatea Entidad

Bulegoa Oficina

Kontrola Control

Kontu-zenbakia Número de cuenta

Azalpena · Concepto

Kargua-Abonoa · Cargo-Abono

Saldoa · Saldo

Balioa · Valor

1 2 3

IREKITZE EGUNA · FECHA DE APERTURA BIC

IBAN

4 5 6

HELBIDEA ETA TELEFONOA · DIRECCIÓN Y TELÉFONO

LABORAL Kutxarekin zure harremanetarako, bulego honen helbide eta telefonoa gogora arazten dizkizugu.

7

Para sus contactos con LABORAL Kutxa, recordamos la dirección y teléfono de esta sucursal.

8

Hizkuntzak bereizteko, New June Regular eta New June SemiBold tipografiak konbinatuko ditugu.

9 10 11 LABORAL Kutxaren IZENEAN · POR LABORAL Kutxa

12

SINADURA ETA ZIGILUA · FIRMA Y SELLO

TITULARRAK · TITULARES

NAN · DNI

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Caja Laboral Popular Coop. de Crédito (IFZ F-75076935), Laneko eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren Kooperatiben Erregistro Orokorrean 2630 SMT zk.az inskribatua.

Barrualdeko lehen orrialdea

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

Caja Laboral Popular Coop. de Crédito (NIF F-75076935), inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el nº 2630 SMT.

Oharra: Edozein zuzenbide aldaketa aditzera eman. Eskerrik asko. Egiazta ezazu oharpen hau egindako eragiketarekin ados dagoen. Nota: Le rogamos nos comunique cualquier cambio de domicilio. Gracias. Compruebe si la anotación corresponde a la operación efectuada.

4

Oharren orrialdeak

148. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.1 Fatxadako eta errotuluetako elementuak 151 8.2 Fatxadetako ezarpena 156

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

149. orrialdea


Markaren aplikazioari buruzko atal honetan, gaur egungo sukurtsaletako errotuluak LABORAL Kutxaren marka-irudi berrira egokitzeko jarraibideak ezarriko ditugu. Jarraibide horietan ezarritako irizpideei esker, egindako diseinua unibertsalizatzeko aukera izango dugu.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

150. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.1 fatxadako eta errotuluetako elementuak

Fatxada-ereduak

Gutxi gorabeherako altuera 80cm

Plano berean daudenak hartzen dira fatxadaeredutzat, betiere sarrera bat edo sarrera eta erakusleihoa badituzte, gutxienez. Errotulua ezartzeko, fatxadak gutxienez 2,5 metro lineal izan behar ditu. Halere, 5-8 metro lineal izatea da ohikoena.

Gutxi gorabeherako altuera 320cm

Aprox. 300cm Gutxi gorabeherako altuera 80cm

Gutxi gorabeherako altuera. 320cm

Gutxi gorabehera 500-800cm LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

151. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.1 fatxadako eta errotuluetako elementuak

Fatxada-ereduko ELEMENTUAK 1

Segidan, fatxada osatzen duten elementu nagusiak zehaztuko ditugu.

2

1. Frisoa Fatxadaren goialdean dago eta 60 eta 100 cm bitarteko altuera du. Leku horretan, errotulua kokatuko da, errotuluari eusteko dauden egiturak (spandexa eta/edo alucobonda) erabiliz.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

3

2. Erakusleihoa Sarrera nagusiaren ezkerraldean edo eskuinaldean kokatuko da. Arotzeriari eta gainerako elementuei eutsi egingo zaie, eta, kartel komertzialak jartzeko, komunikazio grafikorako euskarriak erabiliko dira.

3. Sarrera Bezeroak sukurtsalean sartzeko bide nagusia da. Arotzeriari eta gainerako elementuei eutsi egingo zaie.

152. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.1 fatxadako eta errotuluetako elementuak

ERROTULUA osatzen duten elementuak Errotuluak beti izan behar ditu orrialde honetan erakusten ditugun elementuak.

1

2

1. Zerrenda magenta Errotuluari jarraitutasuna emateko balio du. Logotipoaren ezkerraldean egongo da, eta fatxadako elementu fisikoek (zutabeek) eskatzen duten tamainakoa izango da, betiere gutxienez 20 cm-ko zabalerarekin.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

3

2. Logotipoa Sukurtsaleko sarbide nagusiaren gainean egongo da beti. Sukurtsaleko erabiltzaileek urrunetik sarbidea lokalizatzeko balio izango du.

4

3. Gurutzea Erakusleihoaren gainean, logotipoaren ondoren eta, ahal bada, haren eskuinaldean ipiniko da. Logotipoari gurutzearen aldean lehentasuna emango zaio kokatzerakoan.

4. Deskribatzailea Gurutzearen ostean dagoen elementu deskribatzailea. Garrantzian hirugarrena denez, errotuluaren tamainak ahalbidetzen duenean (350 cmtik gorako fatxadetan) ezarriko da. Deskribatzailea tokiko hizkuntzan egongo da.

153. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.1 fatxadako eta errotuluetako elementuak

Errotuluaren OSAERA Errotulua frisoaren aurrealdearekin dator bat, eta tenkatutako binilo-oihalean (spandexean) edo metakrilatoan inprimatuta egongo da.

250-400 cm BITARTEKO FATXADETAN EZAR DAITEKEEN DISEINUA Fatxadara doitzea

80 cm (Min 60 cm) (Max 100cm)

400 cm-tik GORAKO FATXADETAN EZAR DAITEKEEN DISEINUA Fatxadara doitzea

80 cm (Min 60 cm) (Max 100cm)

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

154. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.1 fatxadako eta errotuluetako elementuak

Errotuluaren proportzioak Errotuluko elementuak osatzeko, honako proportzio hauek errespetatuko dira:

1/5X

3/5X

X

3/5X

1/5X Espazio erabilgarrian erdiratuta eta sarbidearen gainean egongo da beti.

1/5X

3/5X

X

3/5X

1/5X Espazio erabilgarrian erdiratuta eta sarbidearen gainean egongo da beti.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

1/5X

155. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.2 fatxadetako ezarpena

250-400Â cm bitarteko fatxadak Fatxada txikietan, sarbidearen gainean logotipoa eta gurutzea baino ez dira ezarriko, logotipoaren ezkerraldean zerrenda magenta bat ipinita, errotuluari jarraitutasuna emateko. Banka Kooperatiboa

250tik 400 cmra

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

156. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.2 fatxadetako ezarpena

400 cm-tik gorako fatxadak Sarbidea eta erakusleihoa plano berean duten 400 cm-tik gorako fatxadetan, honako arau hauek erabiliko dira: 1. LABORAL Kutxa logotipoa beti sarbidearen gainean egongo da. 2. Gurutzea, oro har, LABORAL Kutxa logotipoaren eskuinaldean kokatuko da, erakusleihoaren gainean, markarekiko koherentzia grafikoari eusteko (1. aukera). 3. Sarbidearen kokapena dela eta, gurutzea logotipoaren eskuinaldean kokatzea ezinezkoa bada, gurutzea ezkerraldean kokatuko da (2. aukera). 1. araua beti lehenetsiko da, gainerako arauen aurretik.

1. aukera: lehenetsia.

4. Deskribatzailea gurutzearen ondoren kokatuko da, fatxadan ezarritako ezkerra/eskuina sekuentzia jarraituz. 5. Errotuluaren osotasunari jarraitutasuna emateko, zerrenda magenta bana utziko dira logotipoaren ezkerraldean edo eskuinaldean (fatxadaren aukeraren arabera). Oro har, distantzia hori sarbidearen inguruan dagoen hormaren zabalerarekin etorriko da bat, eta gutxienez 20Â cm-ko tamaina izango du. 2. aukera: logotipoaren kokapena aldatu egin da, sarbidearen gainean kokatzeko. LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

157. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.2 fatxadetako ezarpena

Errotuluak zatikatuta dituzten fatxadak SEKUENTZIA Fatxadaren konfigurazioa dela eta fatxadako errotulua zatikatu egin behar badugu, fatxadan plano-aldaketak (alakak) daudelako edo eraikineko elementuen –euskarriak, zutabeak, leihoak…– ondorioz, arau hauek erabiliko ditugu:

Gurutzea Errotuluaren gainerako aukeretan erabilitako elementu grafikoa.

Deskribatzailea Errotuluaren gainerako aukeretan erabilitako elementu grafikoa.

Logotipoaren bertsio trinkoa Barietate grafikoa emateko sekuentziaren amaieran txertatutako elementu grafiko berria.

1. Sukurtsalaren sarbidearen gainean dagoen errotuluan, 400 cm-tik beherako fatxadetarako araudia erabiliko dugu (LABORAL Kutxa logotipoa eta gurutzea sarreraren gainean). 2. Gainerako errotuluetan, orrialde honetan aipatu den elementu grafikoen sekuentzia erabiliko dugu, alakan dauden fatxadetan edota plano berean dauden fatxadetan kasuan kasu ezarri beharreko araudia ezarrita.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

158. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.2 fatxadetako ezarpena

Errotuluak zatikatuta dituzten fatxadak Fatxada plano berberean Zatikatutako errotuluak dituen fatxadan elementu guztiak plano berean badaude, honela jokatuko dugu:

Erabili beharreko sekuentzia (behar beste aldiz, erakusleiho guztiak bete arte).

1. Beti bezala, LABORAL Kutxa logotipoa sarreraren gainean egongo da, kasu honetan gurutzearekin eta giltzarekin batera –250-400 cm bitarteko fatxaden araudi bera–. 2. Gainerako errotuluetan, ezarritako sekuentzia behar beste errepikatuko dugu, deskribatzailetik hasi eta ondoren gurutzea eta giltza ezarriz.

Plano bakarreko fatxadako adibidea.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

159. orrialdea


8. SUKURTSALAK

8.2 fatxadetako ezarpena

Errotuluak zatikatuta dituen fatxadak Plano-aldaketak dituen fatxada Zatikatutako errotuluak dituen fatxadan alakarik edo plano-aldaketarik badago, honela jokatuko dugu:

Erabili beharreko sekuentzia (behar beste aldiz, erakusleiho guztiak bete arte).

1. Beti bezala, LABORAL Kutxa logotipoa sarbidearen gainean egongo da. Kasu honetan, gurutzearekin batera –250-400 cm bitarteko fatxaden araudi bera–.

Plano-aldaketa

2. Gainerako errotuluetan, ezarritako sekuentzia behar beste errepikatuko dugu, “logotipoaren bertsio trinkoa” elementutik hasi eta ondoren deskribatzailea jarriz.

Plano-aldaketa duen fatxadaren adibidea.

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

160. orrialdea


Eskuliburu honen edukiari edo ikus-nortasun berriaren ezarpenari buruzko galderarik edo zalantzarik baduzu, jo ezazu hona: publicidad@laboralkutxa.com

LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

161. orrialdea


LABORAL Kutxa markaren eskuliburua

162. orrialdea

Laboralkutxaren marka manuala