Page 1

Jaarverslag 2011

Diensten Kredieten Verzekeringen KaArten Technologie


�2


Jaarverslag 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 24h/24

Profiel

p. 4

Voorwoord

p. 6

Bestuur

p. 8

Opmerkelijke feiten en geschiedenis

p. 10

Kerncijfers

p. 12

Partnerships

p. 15

Innovaties

p. 18

Compliance

p. 20

Risicobeheer

p. 21

Onze waarden

p. 22

Duurzame ontwikkeling

p. 23

Financiële staten

p. 24

Voor meer inlichtingen: arlette.perreman@buyway.be +32(0)2 209 81 83

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u30

Phone Express 24u/24 7d/7

070/222.750

070/222.720

Adres

Kaart gestolen of verloren? 24u/24 & 7d/7

24u/24

Anspachlaan 1/11 1000 Brussel

24h/24

24u/24

24h/24

www.buyway.be 24u/24

Volg ons op : 24h/24

24u/24

070/666.677

�3


Profiel

het nummer 1 in financiering op het verkooppunt in België en in Luxemburg

De specialist in consumentenkrediet Wij bieden een waaier aan producten en diensten aan: > Kredietkaarten (en thans ook kaarten met uitgesteld debet en prepaid kaarten). > Autokredieten. > Technische en operationele partner in het beheer van consumentenkrediet toevertrouwd door derden. > Makelaar in kredieten en verzekeringen.

De commerciële visie Wij staan aan de zijde van onze partners en onze klanten om: > Optimale financieringsoplossingen voor te stellen waarbij de terugbetalingscapaciteit van de klant voorop wordt gesteld. > Een gepersonaliseerde opvolging van elk dossier aan te bieden, wat resulteert in een nog betere dienstverlening. > Te innoveren door nieuwe producten te lanceren die de aankoopdaad nog makkelijker maken. > De klanten van onze partners te dienen aan wie we ons platform ter beschikking stellen.

Betrouwbaarheid Om financieringsoplossingen voor te stellen op het verkooppunt is een betrouwbaar informatiesysteem vereist dat ontwikkeld en onderhouden wordt door gespecialiseerde teams. Dit is de uitdaging die onze medewerkers dag na dag met succes aangaan.

Leadership Als nummer één op het vlak van het krediet op het verkooppunt in België en in Luxemburg, wil Buy Way zijn buitengewone expertise aanwenden om een Europese speler te worden inzake consumentenkrediet op het verkooppunt.

�4

Kredietkaarten – Kaarten uitgesteld debet – Prepaid betaalkaarten – Autokredieten - Technische en operationele partner - Makelaar in kredieten en verzekeringen


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Juridisch organigram

Apax  Partners Wallet 100 %

EESV Buy Way Services

Buy Way Personal Finance 100 %

Buy Way Tech

KBC Consumer Finance

Fimaser

BNP Paribas Personal Finance Nederland

Eenheden Buy Way Personal Finance 

B uy Way Tech 

Vennootschap van Belgisch recht, eigendom van Wallet, houder van de goedkeuring «kredietgever». Een dossier «betalingsinstelling» werd aan de bevoegde overheid overhandigd.

Vennootschap voor 100% in handen van Buy Way Personal Finance. Heeft de technologie in handen die wordt gebruikt door de leden van het EESV, meer bepaald de licentie van het softwareplatform SICLID.

EESV Buy Way Services Europees Economisch Samenwerkingsverband waarvan de leden de ter beschikking gestelde technologie en know-how van Buy Way Tech gebruiken. Het EESV telt volgende leden:

• Buy Way Personal Finance

• BNP Paribas Personal Finance (Nederland)

• KBC Consumer Finance

• FIMASER ( joint venture tussen de Groep Carrefour en de Groep BNP Paribas Personal Finance)

De werkingskosten van het EESV worden verdeeld onder de leden volgens gezamelijk vastgelegde verdeelsleutels. Het beheer van het EESV is in handen van Damien Guermonprez, CEO van Buy Way Personal Finance.

Apax partners: een geëngageerde aandeelhouder aan onze zijde Buy Way Personal Finance is voor 100% in handen van Wallet, een holdingmaatschappij, met als belangrijkste aandeelhouders het fonds APAX France VII (50,5%) en het bedrijf Altamir Amboise (38,3%) genoteerd op de Beurs van Parijs.

�5


2 Voorwoord

Voorwoord van de Chairman: De operationele resultaten 2011 ter hoogte van 10,8 M€ bevestigen de 5,4 M€ van 2010. Buy Way Personal Finance heeft in 2010 de noodzakelijke kritische grootte bereikt die toelaat om de beheerskosten te dekken die altijd zwaar doorwegen in het domein van het consumentenkrediet. Maar deze worden gelukkig gedeeld met drie andere partners in het kader van een EESV van middelen. Zoals we vaststellen heeft deze progressie plaats gehad in uitstekende omstandigheden wat het risicobeheer aangaat, omdat de octrooiregels reeds eind 2007 werden aangepast aan de ontluikende economische crisis. Dit resultaat bevestigt de degelijkheid van ons business model ondanks een delicate economische omgeving en moedigt ons aan om onze ontwikkelingspolitiek verder te zetten. Zo hebben wij de diversificatie van onze inkomsten vergroot door onze know-how te commercialiseren door middel van een daartoe opgericht filiaal: Buy Way Tech. Dit filiaal heeft in 2011 een assistentieovereenkomst ondertekend met KBC Consumer Finance bijkomstig aan de verkoop van het aandeel dat Buy Way bezat in dit filiaal van KBC Bank. Zij ontvangt ook de inkomsten van de licenties inzake informatica die worden toegekend aan de leden van de EESV Informatica (BNP Paribas Nederland, Fimaser, KBC CF, Buy Way PF). De verkoop van verzekeringsproducten op het klantenbestand en de bijdrage voor de productie van autoleningen aan een filiaal van de ING Groep, hebben een forse stijging van inkomsten uit commissies toegelaten, alsook een daling van de omloop van langlopende kredieten en de blootstelling aan risico’s. Het gevolg van de diversificatiepolitiek van onze middelen is een toename van 13% van het Netto Bankproduct tot 43 M€ tegen 38 M€ vorig jaar.

Damien Guermonprez - Christian Guiraud Deze evolutie van ons business model laat toe om die beroepen te valoriseren die het succes hebben gemaakt van Buy Way inzake consumentenkrediet. Mettertijd heb ik het kader en de teams van Buy Way een unieke ervaring in België zien vergaren die ons bedrijf heeft toegelaten om, ondanks de economische en financiële storm, te groeien. Wanneer de meeste spelers van het krediet het moeilijk kregen met een stijgend risico, verbeterde Buy Way zijn prestaties. Hieraan wil ik toevoegen dat naast professionalisme een sterke teamspirit ons heeft toegelaten om tijdens deze periode snel die beslissingen te nemen die zich opdrongen inzake beheer en deze uit te rollen. Hierdoor sluit Buy Way een bijzonder sterk en stevig boekjaar af. Dat al onze medewerkers bij deze hiervoor hartelijk bedankt worden. Christian Guiraud CHAIRMAN

�6


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Voorwoord van de CEO: Buy Way is een nieuw zelfstandig merk op de markt van het consumentenkrediet dat kapitaliseert op de knowhow van een bedrijf dat 20 jaar geleden onder een goed gesternte uit de retail is ontstaan. Onze missie bestaat erin om aan een breed publiek een verantwoord krediet aan te bieden, op mensenmaat, in de verkooppunten van onze partners. Om dit te realiseren willen wij niet alleen bijdragen tot het succes van onze partners, ketens en concessiehouders, maar ook dat onze klanten een positieve en bestendige ervaring beleven. Dit betekent koopkracht genereren én nagaan of onze klanten de aflossingen van hun krediet kunnen nakomen en tevreden zijn over onze dienstverlening. Onze methodes voor de toekenning van een krediet zijn ontstaan uit de praktijk en zijn erop gericht onze klanten te beschermen zoals onze uitstekende resultaten inzake risicobeheer dit aantonen. De kwaliteit van onze dienstverlening, ons objectief, maakt van onze klanten ambassadeurs van ons merk. De resultaten van deze politiek liegen er niet om: in 2011 hebben wij ons NBP zien groeien met 13% tot 43 M€ dankzij onze diverse producten (commissies, erelonen, technische assistentie, licenties voor informatica). Bijgevolg bedraagt het deel van de financiële marge dit jaar slechts 65% van het Netto Bankproduct tegenover 78% in 2010. De algemene kosten die stegen met 7% tot 25,1 M€ zijn onder controle, de exploitatiecoëfficient zijnde teruggebracht van 61% tot 58% van het NBP.

Onze risicokosten van 7,2 M€ zijn voor het vierde jaar op rij gedaald. De risicolast staat op 17% van het NBP samen met een provisionele stock boven de 80% op dubieuze omloop. Uiteindelijk is ons netto resultaat bekomen uit de exploitatie verdubbeld en gestegen tot 10,8 M€ . Dit toont de stevigheid van ons economisch model aan, ook in tijden van crisis. Ten laatste, Buy Way stelt haar expertise ook ter beschikking van de partners uit de wereld van de banken door middel van de EESV Buy Way Services. Deze heeft zijn activiteit met 12% zien groeien in 2011. In 2012 zal onze nieuwe ondernemingsvisie ons leadership door technologische innovatie bevestigen. Buy Way ontwikkelt momenteel zijn nieuwe informaticatool «front» om er een concurrentieel voordeel van te maken. Voor ons, maar vooral voor onze partners uit de retail en de autosector. Buy Way versterkt ook zijn positie in de nieuwe distributiekanalen door als een hub voor financiële diensten te handelen, om in staat te zijn steeds meer klanten te bedienen met een maximale doeltreffendheid. Ik nodig u uit om dit tweede jaarrapport door te nemen. Deze geeft u een beeld van 2011 en van onze krachtlijnen inzake ontwikkeling Veel leesplezier, Damien Guermonprez CEO

«Wij willen niet alleen bijdragen tot het succes van onze partners, ketens en autoconcessiehouders, maar ook dat onze klanten een positieve ervaring beleven in een bestendige vertrouwensrelatie.» Damien Guermonprez CEO

�7


3 Bestuur CEO

Damien Guermonprez

Executive Secretary

Jérôme Vallée

Head of Sales & Marketing

Business Applications

Risk Assessment & Direct Granting

Direct Sales & Marketing

Financial Planning

Global Infrastructure

Scoring & Expert Systems

Retail

Accounting

ICT Security

Credit Collection & Litigation

Automotive

Head of ICT Lionel Blart

Lionel Blart

Head of ICT

�8

Internal Audit

Head of Risks

Jérôme Vallée

Head of Risks

CFO

Hugues Lucet

Ugo Setti

Ugo Setti

Head of Sales & Marketing

Damien Guermonprez CEO

Hugues Lucet CFO


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Head of Administration Chantal Brabander

Head of Compliance & Indebtedness

Human Ressources

Compliance

Project Management

Indebtedness

Legal

Fraud

Thierry Genard

Facility Management

Raad van Bestuur van Buy Way Personal Finance: Christian GUIRAUD, Voorzitter Monique COHEN, Bestuurder Guillaume COUSSERAN, Bestuurder Jacques CAMPAGNE-IBARCQ, Bestuurder Chantal Brabander

Head of Administration

Thierry Genard

Head of Compliance & Indebtedness

Apax Partners, vertegenwoordigd door : Julien GAUTHIER, Bestuurder Damien GUERMONPREZ, Afgevaardigde Bestuurder �9


4 Opmerkelijke feiten en geschiedenis Structurele opmerkelijke feiten

Consumer Finance

Verkoop van ons belang en voortzetting van het partnership In 2011 verkocht Buy Way haar belang van 40% in KBC Consumer Finance (ex KBC Pinto Systems). De bestaande samenwerking tussen Buy Way en KBC Consumer Finance binnen de EESV wordt verlengd en een nieuwe overeenkomst werd ondertekend door beide partijen.

Buy Way: het merk met de knowhow In oktober 2010 sloeg BNP Paribas Personal Finance Belgium met zijn nieuwe naam een belangrijke bladzijde in zijn geschiedenis om en werd Buy Way Personal Finance. Zo werden wij een onafhankelijker speler op de markt van het consumentenkrediet in België en Luxemburg. In 2011 verdwenen Cetelem- en het Aurora-netwerk om plaats te maken voor ons nieuw merk: BUY WAY. Dit zorgde voor een nieuwe wind en dag na dag groeien de toekomstperspectieven!

Oprichting van Buy Way Tech Buy Way Tech, dienstverlenend bedrijf opgericht in april 2011, stelt ter beschikking:

•Z ijn technologie ten voordele van het EESV en haar leden.

•Z ijn technische expertise ten voordele van zijn partners.

Vandaag delen alle Buy Way-teams dezelfde basis in de Anspachlaan, in het hartje van Brussel. In april 2012 vormen wij een team van 250 professionals, gepassioneerd door onze verschillende activiteiten.

GESCHIEDENIS VAN EEN PERMANENTE EVOLUTIE 1988

• Oprichting van Fimaser, 40/60 joint venture tussen de CetelemGroep en GB-INNO-BM. • Promotie van het krediet.

� 10

1996

• Vestiging van Cetelem in België, een 60/40 joint venture tussen Cetelem Groep en de GIB Groep.

2000

• De Cetelem Groep neemt 100% van de aandelen van Cetelem Belgium over en verovert de Luxemburgse markt. •C etelem Belgium ondertekent een overeenkomst met de Groep KBC, met het oog op het ter beschikking stellen van de technologie van de revolving-kaarten aan de instellingen KBC, Centea en CBC.

2005

• Kanaal Internet.

2006

• Autokredieten.

2007

• Kanaal makelaars.


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Opmerkelijke feiten voor onze activiteiten Activiteit Retail:

Activiteit Direct:

• Verhoging van 27% van het aantal gerecruteerde klanten, onder andere door onze partner Makro.

• Verhoging met 46% van de activiteit in 2011.

• Ondertekening en lancering van nieuwe overeenkomsten met de ketens Galeria Inno en Fit for fun.

• Nieuw kanaal Smartphone.

• Succesvolle lancering van de prepaid kaart.

• Maandelijks overzicht in kleur.

• Exclusieve samenwerking met Photo Hall en Hifi International.

Activiteit Autokrediet: • Succes van de samenwerking met Record Bank. • Hernieuwing van het exclusief samenwerkingsakkoord met KIA.

2008

• Co-branded Visa en MasterCard kaarten. • Aankoop van UCBEL, specialist in hypothecair krediet. Cetelem Belgium wordt omgedoopt tot BNP Paribas Personal Finance Belgium. • In december wordt BNP Paribas Personal Finance Belgium te koop gesteld na beslissing van de Europese Commissie als gevolg van de overname van Fortis door BNP Paribas.

Activiteit Makelarij in kredieten en verzekeringen: • Ondertekening van diverse partnerships met leners en verzekeraars. • Succes van de campagne in samenspraak met Genworth.

2009

•F usie met het bedrijf Fidexis dat aanvankelijk voor 51% in handen was van Dexia, en voor 49% van de Franse vennootschap Laser Cofinoga.

2010 • Overname door het investeringsfonds Apax Partners en overdracht van de hypothecaire activiteit aan Fortis.

2011

2012

• Naamsverandering in • Kanaal Smartphone. Buy Way Personal •A ctiviteit Finance en Buy Way makelaarschap. Services. Vervanging van het merk Cetelem door Buy Way. • Verkoop van de 40% in KBC Consumer Finance. • Prepaid kaart. �11


5 KERNCIJFERS VAN buy way personal finance Perimeter van het consumentenkrediet (IFRS gegevens) Netto Bankproduct  (€ M.) 38

43

2010

2011

Eigen vermogen (€ M.)

Nettoresultaat voor belastingen (€ M.) 10,8 5,4 2010

2011

Solvabiliteitsratio (%)

111,4

Productie (€ M.) Kredietkaarten – Nieuwe financieringen 2007

12,1 %

18,9 %

268

2009

239

2010

224

2011

243

Leningen – Direct & Makelaars 2007 2008

76,8

252

2008

60 32

2009

19

2010

21

2011 4 2010

2011

2010

2011 Leningen – Distributie

Productie van kredieten (€ M.) 336 333

2010

2011

Risicokosten (% van de omloop)

2007 2008 2009 2010

1,9%

1,6%

2010

2011

44 35 26 23

2011 22

Leningen – Auto’s Aantal klanten 516.381 552.536

Aantal actieve klanten 251.797 263.379

2010

2011

Aantal medewerkers (voltijds) 216

2010 � 12

220

2011

2010

2007

62

2008

60

2009

63

2010

68

2011

64

2011 > Totaal Productie 2007

419

2008

396

2009

347

2010

336

2011 333


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Omloop (€ M.) Kredietkaarten – Omloop 2007

236

2008

250

2009

236

2010

234

2011 253

Leningen – Direct & Makelaars 2007

117

2008

100

2009

Nieuwe kaarten

86

2010

2008

74

68.869

2009

2011 52

53.455

2010

40.962

2011 51.899 Leningen – Distributie 2007

32

2008

30

2009

26

2010

25

Nieuwe leningen 2008

31.812

2009

25.391

2010

22.825

2011 19.118

2011 24

Kaarten + Leningen 2008

Leningen – Auto’s 2007

63.787

2011 71.017

135

2010

78.846

2010

107

2009 2011

2009

72

2008

100.681

155 111

164 *

> TOTaAL OMLOOP 2007

458

2008

488

2009

485

2010

488

2011

440

493*

* Waarvan 52,7 in disconto.

� 13


5 KERNCIJFERS VAN HET EESV BUY WAY SERVICES

Aantal behandelde dossiers 2008

660.333

2009

771.410

2010

1.017.242

2011 1.139.835

Totaal jaarlijkse kosten (€ M.) 2008

11,8

2009

12,4

2010

12,4

2011 13,5

Jaarlijkse kost per dossier (€ ) 2008

17,9

2009 2010

16,1 12,2

2011 11,8

Andere kerncijfers Sociaal bilan: > > > > > >

250 medewerkers, equivalent aan 220 voltijdse jobs. Mannen: 45%. Vrouwen: 55%. Gemiddelde leeftijd: 30 jaar. 13 nationaliteiten. Afwezigheidsgraad: 4,84%.

Communicatiestromen in 2011: > Meer dan 1 miljoen oproepen verwerkt. > Meer dan 3 miljoen stuks post ontvangen en verzonden. > Meer dan 4,5 miljoen e-mails verzonden en verwerkt. � 14


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

6 PARTNERSHIPS

Met vooraanstaande ketens en zelfstandigen Als een actieve en geëngageerde partner begeleidt Buy Way de ketens en de zelfstandigen. Wij stellen hen de nodige middelen ter beschikking om twee essentiële objectieven te bereiken: hun zakencijfer verhogen en de relatie met hun klanten versterken. > De omzet van de partners verhogen door: -- Een verhoging van het aantal bezoeken op het verkooppunt. -- Een merkbare verhoging van de gemiddelde korf.

> De band met hun klanten versterken door: - Een klantenrelatie die begint in het verkooppunt. - Oplossingen die aangepast zijn aan de behoeften. -E en langetermijnrelatie ondersteund door een continue communicatie.

Kaarten

Leningen op Afbetaling

www.hifi.lu IL Y A TOUJOURS UN MAGASIN HIFI INTERNATIONAL PRES DE CHEZ VOUS

10 JAAR lang een sterke en succesvolle samenwerking tussen Makro en Buy Way. Het bewijs van het belang van onze producten en diensten voor de moderne distributie.

� 15


6 Partnerships (VERVOLG) Sector van de retail

Sector van de financiële diensten

Buy Way heeft de ambitie om verder marktaandelen te veroveren op zijn twee historische markten: België en het Groothertogdom Luxemburg.

Als onafhankelijke partij bevindt Buy Way Personal Finance zich in de ideale positie om innoverende partnerschappen aan te gaan met andere spelers uit de financiële sector.

Buy Way heeft het partnership met Galeria Inno uitgerold na in 2010 de aanbesteding te hebben gewonnen. We hebben ook getekend met de Fit For Fun-keten die 16 centra telt.

BANKEN

In februari 2012 heeft Photo Hall beslist om het samenwerkingsakkoord met Buy Way te verlengen en te versterken door ons de exclusiviteit te geven.

� KBC Consumer Finance is lid van het EESV en maakt gebruik van het platform van Buy Way Services.

Consumer Finance

� Fimaser, Joint Venture tussen de bank van de Groep Carrefour en de groep BNP Paribas Personal Finance, geniet van dit zelfde platform. � Record Bank: herfinancieringsakkoord voor de autoactiviteit en partner voor onze makelaarsactiviteit. VERZEKERAARS EN MAKELAARS � Cardif, De Limburgse, Wall’assur, Record, ZA, Afi Esca, Genworth, Krefima: V ia dit nieuw kanaal positioneert Buy Way zich als makelaar en biedt het zijn klanten volledig op maat uitgewerkte oplossingen.

� 16


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Sector van de autoconcessiehouders Dankzij zijn statuut van onafhankelijke partij, heeft Buy Way Personal Finance ook een belangrijke plaats kunnen bemachtigen in de sector van het autokrediet en van de financiering van vrijetijdsvoertuigen met het merk KIA als referentiepartner. Overwinning van de KIA BUY WAY in het BTCS kampioenschap 2011 voor toerismewagens. Onze eerste ervaring als sponsor van een sportteam was al dadelijk een schot in de roos. De Kia Buy Way voerde nagenoeg het hele competitieseizoen het klassement aan en liet daarbij de zogenoemde officiële fabrieksteams achter zich. De piloten van de Kia Pro-Ceed waren Philippe Stéveny en Didier de Radiguès, die hierbij zijn terugkeer in de autosport maakte. Buy Way staat aan de zijde van zijn partnersconcessiehouders. Zowel in de concessies als aan de rand van het circuit.

«Wij zijn permanent op zoek naar dé oplossing die zal beantwoorden aan de tijdelijke behoeften van onze klanten. En dit zowel inzake kredietkaarten, persoonlijke leningen, autoleningen of verzekeringen. Buy Way zet zich in om steeds een antwoord te vinden op de vraag van de klant. Dat is ons DNA.» Ugo Setti Head of Sales & Marketing � 17


7 Innovaties Inzake innovatie focaliseert Buy Way een aanzienlijk deel van zijn aandacht en van zijn energie op 4 nieuwe krachtlijnen: de kanalen Internet en Smartphone, de prepaid kaart en het maandelijks overzicht.

Kanaal Internet

Kanaal Smartphone

In 2011 gaf Buy Way zijn website een volledig nieuwe look and feel. Daarbij werd ook zijn Homebanking helemaal herbekeken met een nog groter gebruikscomfort voor de klanten voor ogen. De internetverkoop kreeg er nog een troef bij voor alle klanten in het bezit van een cobranded MasterCard. Zij hebben voortaan de mogelijkheid om ook online aankopen te doen met een krediet 0% JKP.

Begin 2012 lanceerde Buy Way een applicatie voor kredietbeheer via smartphone: raadpleging van het beschikbaar saldo, online stortingen op de rekening van de gebruiker, aanvragen tot verhoging van de kredietlijn.

«Buy Way is niet alleen een financiële speler, maar bovenal een onderneming die kansen ziet en erin slaagt deze om te zetten in een commercieel en maatschappelijk succes. De innovaties en ontwikkelingen moeten in dienst staan van het bedrijf, de partners en de klanten.» Lionel Blart Head of ICT

� 18


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Prepaid kaarten

Nieuw maandelijks overzicht

Als pionier op het gebied van de prepaid kaart in België en Luxemburg lanceerde Buy Way in juni 2011 een prepaid kaart verbonden aan een kredietkaart. Deze lancering werd door de professionals in de sector bekroond met een nominatie voor de «Trophées 2011 des Cartes Innovantes» in de categorie «International – prepaid». De kaart wordt gebruikt zoals een MasterCard, waarvan het alle functies overneemt: betalingen, geldafhalingen, aankopen op het verkooppunt en op internet. Bovendien is de kaart zowel beschikbaar in een plastic versie als in een virtuele versie voor online verrichtingen. In alle veiligheid en privacy wegens niet-nominatief.

Hoe kunnen we de informatie naar onze klanten verbeteren en tegelijk een nieuw commerciële dynamiek ontwikkelen? Het is de hamvraag die Buy Way heeft beantwoord door samen met Speos, filiaal van bpost, een nieuw maandelijks overzicht te ontwikkelen: sterk gepersonaliseerd en volledig in kleur. Het is een echte opportuniteit om de tevredenheid van onze klanten te verhogen door hen een maandelijks overzicht te geven dat beter gestructureerd, duidelijker en transparant is, samen met boodschappen in functie van hun profiel. De eerste kwalitatieve en meetbare resultaten tonen het aan: deze nieuwe maandelijkse overzichten hebben een duidelijke meerwaarde voor de klanten en vormen een hefboom om onze rentabliteit op te krikken.

Voortbouwend op dit succes lanceert Buy Way in 2012 een nieuwe prepaid kaart, die niet verbonden is aan een kredietkaart. Ze zal online en bij een ruim netwerk distributeurs in België verkrijgbaar zijn. Ze zal ook alle functies van een echte MasterCard bieden.

� 19


8 Compliance De processen en procedures ter controle waarborgen niet enkel de kwaliteit van onze dienstverlening naar de klanten toe. Ze staan ook in voor het goed functioneren van een bedrijf dat zo complex en doeltreffend is als Buy Way. Drie controleorganen binnen onze organisatie vervullen elks binnen hun welbepaald domein hun specifieke rol.

De Compliance De Compliance is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve functie. Zijn rol en zijn competentiedomeinen evenals de beginselen zijn vastgelegd in het Charter van Compliance, meer bepaald: > Strijd tegen witwassen van geld en financieren van het terrorisme. > Integriteit jegens de klanten in het kader van alle activiteiten. > Bescherming van de gegevens en beroepsgeheim. > Preventie van belangenconflicten. > Onafhankelijkheid van de commissarissen. > Whistleblowing. > Elk ander domein aangegeven door het Directiecomité of de Raad van Bestuur.

De missies > A nalyseren van de wetgevende en regelgevende ontwikkelingen om te anticiperen en eventuele gevolgen voor de activiteiten te evalueren, in samenwerking met het juridisch departement.

De interne audit De interne audit is een onafhankelijke en objectieve activiteit die Buy Way de zekerheid moet bieden over de mate waarin de risico’s gecontroleerd worden. Er wordt met name gewaakt over het doeltreffende karakter en de concrete toepassing van het interne controleorgaan waarbij zonodig aanbevelingen worden gedaan om de doeltreffendheid te vergroten. Verder is er ook aandacht voor de constante verbetering van de werking van alle entiteiten van de onderneming. Een auditcharter beschrijft de doelstellingen, de taak, de verantwoordelijkheid en de werkingsmodaliteiten van een interne audit en bepaalt zo de fundamentele beginselen van de interne audit. De strategie, het niveau en de werkingsregels van de interne audit worden vastgelegd door het Directiecomité binnen een kader dat wordt goedgekeurd door het Comité van Audit, Risico’s en Compliance.

De externe controle De controle van de financiële toestand en van de jaarrekeningen van de onderneming wordt toevertrouwd aan een accountant die wordt aangesteld voor een periode van maximum drie jaar door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De functie van wettelijke controle van de rekeningen van Buy Way wordt uitgeoefend door Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk STRAGIER.

> I dentificeren, analyseren en meten van de risico’s van de nietnaleving en van de reputatie die kunnen voortvloeien uit de huidige en toekomstige activiteiten en financiële opbrengsten of elke perimeterwijziging van de onderneming. > Bieden van bijstand in het kader van de ontwikkeling en invoering van compliance procedures en andere documenten. > Controleren van de naleving van de verplichtingen inzake compliance, rekening houdend met de mogelijke risico’s. > De financiële regulatoren of elke andere bevoegde instantie op de hoogte brengen van elk verdacht incident of elke verdachte transactie, voor zover dit vereist is door de lokale wetgeving. > Eerste gesprekspartner van de regulatoren. � 20

«Controleprocessen en -procedures waarborgen de kwaliteit van onze dienstverlening naar de klanten toe.» Thierry Genard Head of Compliance & Indebtedness


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

9 Risicobeheer Buy Way is een verantwoordelijke en geëngageerde speler inzake consumentenkrediet. Daarom zijn een verhoogde waakzaamheid inzake te hoge schuldenlasten en een diepgaande analyse van de situatie van de klant, tools die toelaten om de activiteit beter te piloteren. Zo verhogen we de klantentevredenheid, maar voorkomen we ook dat te veel klachten of invorderingen moeten beheerd worden. De risicolast 2011 van Buy Way bedraagt in IFRS-normen 7,2 M€, en toont een continue daling ten opzichte van de vorige jaren: > Daling van 22% tegenover 2010.

Het uitstekend risicobeheer heeft toegelaten om de groei van het resultaat van de onderneming te ondersteunen. Dit is de uitdrukking van een specifieke en bestendige know-how bij Buy Way.

> Daling van 40% tegenover 2009.

Het risico is beheerst en bedraagt 1,6% in verhouding tot de omloop Deze daling van de blootstelling aan de risico’s kan worden verklaard door: >H erziene en verbeterde sytemen van scores, van kredietverlening en van invordering.

De te hoge schuldenlasten en de witwaspraktijken van geld vormen de grootste risico’s voor Buy Way. De strijd tegen de te hoge schuldenlasten vormt ook een uitdaging voor de onderneming om zich te differenciëren van zijn Europese concurrenten. Dit door aan te tonen, onderbouwd door cijfers, dat het toekennen van een krediet op verantwoorde wijze gebeurt. Buy Way heeft effectief één van de laagste risicokosten van de sector in Europa.

>E en aanzienlijke daling van onbetaalde bedragen. >E en doeltreffender invorderingskanaal.

Risicolast in IFRS-normen 3,00%

- 40 % in euros

2,50% 2,00% 1,50% 1,00%

2,8 %

3,2 %

2,5 %

1,9 %

1,6 %

2007

2008

2009

2010

2011

0,50% 0%

«De zeer lage risicokost is het resultaat van onze constante wil om kredieten toe te kennen op een respectvolle, verantwoorde en ethische wijze.» Jérôme Vallée Head of Risk � 21


ONZE WAARDEN

BEHENDIGHEID

SOLIDARITEIT

Onze medewerkers worden gevormd om te kunnen antwoorden op elke vraag over krediet in een permanent veranderende omgeving.

Bij Buy Way werken we actief aan de cohesie tussen de afdelingen met de wil om samen in dezelfde richting te evolueren.

BETROUWBAARHEID Buy Way Personal Finance kan, dankzij zijn ICT-teams, zijn partners super doeltreffende en constant gemoderniseerde tools aanreiken voor de toekenning van een financiering.

VERTROUWEN

DIENSTVERLENING •O ns team adviseurs bedient onze eindklanten met een succesgraad van 97% op binnenkomende lijnen. •O nze adviseurs in de aangesloten verkooppunten zijn totaal toegewijd aan onze klanten en onze geprivilegieerde partners.

Wij communiceren alle informatie die nodig is om een krediet in alle transparantie te beheren (via gedetailleerde maandelijkse overzichten, Homebanking, e-mails, SMS, voice server, enz.).

«Bij Buy Way zetten wij in op permanente vorming om de talenten van vandaag te laten ontluiken en er nieuwe aan te trekken.» Chantal Brabander Head of Administration � 22


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

DUURZAME ONTWIKKELING In zijn hoedanigheid van verantwoordelijke onderneming aarzelt Buy Way niet om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling. Deze engagementen maken integraal deel uit van de ontwikkeling van de onderneming. Drie krachtlijnen worden naar voor geschoven:

De risico’s op te hoge schuldenlasten afbouwen en strijden tegen witwaspraktijken. De expertise van een kredietverlenende onderneming zoals Buy Way rust op de capaciteit om verantwoord te lenen aan klanten, door hun terugbetalingscapaciteiten in te schatten. De risicolasten blijven zo de laagsten van de sector. Het is de uitdrukking van een specifieke en bestendige know-how. Het is primordiaal dat zowel de lener als de ontlener de nodige verantwoordelijkheidszin tonen. Diverse actielijnen: � Naar de klant: •E en lange expertise in het inschatten van de risico’s op te hoge schuldenlast. •S ystematische raadpleging van de bestanden van de Kredietcentrale van de National Bank van België. � Intern: • Maandelijkse meting van het risico door twee verschillende afdelingen: de directie Risk en de directie Compliance. • Objectieven van de medewerkers gelijkgesteld met de objectieven inzake risico. • Respect voor de eigen deontologische code. • Financiële waakzaamheid. � Respect van externe normen: •S PF Economie. • Belgische Nationale Bank. • Beroepsvereniging van het Krediet. � Deontologische Code en Gedragscode:

• O pstelling van een deontologische code eigen aan Buy Way: geheel van regels over «goed gedrag», individueel of collectief, alsook de principes en verplichtingen door allen onderschreven om op een integere en loyale manier te handelen.

• O nderschrijving van de Gedragscode van de Beroepsvereniging van het Krediet.

tegen de discriminatie 2 Strijden inzake werkgelegenheid. In een cosmopolitische stad als Brussel vormt de strijd tegen discriminatie inzake werkgelegenheid een andere belangrijke uitdaging. Buy Way maakt werk van de diversificatie van zijn personeelsbestand: zijn 250 medewerkers verdelen zich over 13 nationaliteiten. Wij hebben ook het Brussels Diversiteitscharter voor onderneming ondertekend. De Head of Administration, belast met Human Resources, volgt de uitvoering ervan op.

van de dienstverlening 3 Kwaliteit naar de consument. Jaarlijks wordt het respect van onze engagementen inzake dienstverlening naar onze B2B-partners en finale klanten gemeten door een extern en onafhankelijk bedrijf. De onderneming verbindt zich er toe om de 10 engagementen naar de klant te communiceren en te doen respecteren: transparantie, correcte prijs, klantgerichte dienstverlening, confidentialiteit, klantentevredenheid, beheer van het kredietverloop, verzamelen van gegevens, beheer van het kredietrisico, voorkomen van de risico’s en beheren van schulden. Op dit punt hanteert Buy Way als basisprincipe inzake schuldinvordering het actief luisteren naar de klant. We beschikken over verschillende types oplossingen, in functie van de tegengekomen probleemstellingen. Het is de bedoeling de volledige schuld te behandelen eerder dan de onbetaalde rekeningen.

� 23


FINANCIELE STATEN VAN buy way personal finance Geconsolideerde cijfers Balans ACTIVA

Nota’s

IFRS in €

Geldbeleggingen

2010

14.229.567

27.438.885

Handelsvorderingen

(1)

396.671.171

440.558.743

Financiële vaste activa

(2)

81.495

2.471.495

360.371

363.864

Materiële vaste activa Immateriële vaste activa

(3)

20.000.791

20.571.453

Overige vorderingen

(4)

24.387.635

12.271.833

455.741.021

503.676.275

2011

2010

111.471.802

76.854.710

336.072.000

418.172.000

8.197.218

8.649.565

455.741.021

503.676.275

PASSIVA

Nota’s

IFRS in €

Eigen vermogen Financiële schulden Overige schulden

2011

(1) De portefeuille van leningen wordt geboekt volgens de methode van de effectieve rentevoet (IAS 39). (2) Minderheidsbelangen van 40% in KBC Consumer Finance werden in 2011 verkocht. (3) Goodwill geboekt bij de fusie van Fidexis NV en BNP Paribas PF Belgium. (4) Omvat actieve belastingslatenties ter waarde van 16,6 M€, waarvan 7 M€ op 2011.

Buiten balans Buy Way Personal Finance heeft in oktober 2010 met BNP Paribas Fortis onderhandeld over een kredietlijn van 600 M€. Deze werd teruggebracht tot 400 M€ in december 2011 op initiatief van Buy Way, wat de herfinanciering voor de komende jaren garandeert.«De goede resultaten bevestigen de strategische oriëntaties die in 2010 werden genomen: diversificatie door servicing en bemiddeling en de wijziging van onze productmix naar producten met een hogere toegevoegde waarde.» Hugues Lucet CFO � 24


BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2011

Resultatenrekening Resultatenrekening

2011

2010

Creditrente

38,4

41,4

Debetrente

-10,5

-11,8

Financiële marge

27,9

29,5

19,1

11,9

Inhoudingen en commissies

-4,0

-3,4

Netto bankproduct

43,0

38,0

Algemene kosten

-25,1

-23,4

Bruto bedrijfswinst

17,9

14,7

Risicokost

-7,2

-9,2

Nettowinsten voor belastingen

10,8

5,4

Resultatenrekening

2011

2010

Creditrente

8,3%

8,5%

Debetrente

-2,3%

-2,4%

Financiële marge

6,1%

6,1%

Verzekering en diverse producten

4,1%

2,5%

-0,9%

-0,7%

9,3%

7,8%

-5,4%

-4,8%

Bruto bedrijfswinst

3,9%

3,0%

Risicokost

-1,6%

-1,9%

Nettowinsten voor belastingen

2,3%

1,1%

ANDERE FINANCIËLE RATIO’S

2011

2010

Algemene kosten / NBP

58%

61%

Risico / NBP

17%

24%

IFRS in M€

Verzekering en diverse producten

IFRS in % van de omloop

Inhoudingen en commissies Netto bankproduct Algemene kosten

De voorgestelde cijfers zijn een verkorte versie van de vennootschappelijke jaarrekening opgesteld conform de in België van toepassing zijnde boekhoudreglementering. De commissaris, Mazars bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stagier, heeft over de vennootschappelijke jaarrekening van Buy Way Personal Finance – goedgekeud tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders van 8 mei 2012 – een verklaring afgelegd zonder voorbehoud. � 25


FINANCIËLE STATEN VAN buy way pErsonal finance Geconsolideerde cijfers (VERVOLG) Merkwaardige gebeurtenissen tijdens het boekjaar: >V erkoop van de 40% participatie in KBC Consumer Finance. >O prichting van een filiaal BUY WAY TECH voor 99,9% in handen. >H erziening van de coëfficiënt voor de provisionering naar aanleiding van een nieuwe studie.

De activiteit Tijdens het boekjaar 2011 is de kredietopbrengst gestegen tot 332,8 M€. In 2011 werden 51.899 nieuwe kredietkaarten geopend, of een verhoging van 27% in vergelijking met 2010. Op 31/12/2011 bedraagt de omloop 439,8 M€, of een

� 26

vermindering van 10% in vergelijking met 2010. Dit is het resultaat van het partnership met Record Bank.

Resultaten 2011 Het operationeel resultaat van Buy Way bedraagt 10,8 M€ in 2011, of een verdubbeling in vergelijking met 2010. Dit resultaat bevestigt de strategische oriëntaties die in 2011 werden weerhouden. > Een stijging van 13% van het NBP, door: ‑ Een diversificatie van de inkomsten door servicing en bemiddeling. ‑E en aanpassing van de productmix naar producten met een hogere toegevoegde waarde. > Een verhoging van 7% van onze algemene kosten. > Een verlaging van de risicolast met 22% .


Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u30

070/222.750 Phone Express 24u/24 7d/7

070/222.720 Kaart gestolen of verloren? 24u/24 & 7d/7

070/666.677 Adres

anspachlaan 1/11 1000 Brussel Website

www.buyway.be

Voor meer inlichtingen: arlette.perreman@buyway.be +32 (0)2 209 81 83 www.buyway.be Volg ons op:


Diensten Kredieten Verzekeringen KaArten Technologie

Jaarverslag Buy Way 2011  
Jaarverslag Buy Way 2011  
Advertisement