Page 1

SF BASIC BETONGPONTON Flytande helbetongpontoner är ett problemfritt bryggalternativ. Basic är en pontontyp som följer den övriga marknadens konstruktionsprincip och är en volymprodukt med användning i mindre utsatta lägen. Fokus har lagts på bra baskrav för att ge en extremt prisvärd ponton. Pontonerna är som standard utrustade med två rör för el och vatten. Pontonkopplingarna är så starka att förankring kan göras i förankringsbrunnar, varannan pontonskarv. Ingjutningshylsor är i rostfritt. SF Pontona är SF Marinas svenska försäljningsbolag. SF Marinagruppen har en global verksamhet och lång erfarenhet av marina konstruktioner till världens alla hörn.

Våra betongbryggor är utvecklade och dimensionerade för vårt tuffa kustklimat med höststormar och hårda vintrar. Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym. Detta borgar för hög kvalitet och lång livslängd. Betongbryggans fördelar  helt osänkbar konstruktion  hög bärighet  hög vikt som ger stor stabilitet  lång livslängd & lite underhåll  miljövänlig  brygga och båt flyter alltid lika högt Användningsområdet för SF Basic är i första hand inne i småbåtshamnar, där hög kvalitet och stabilitet krävs. Vid utsatta lägen rekommenderar vi produkter ur vårt övriga breda ponton sortiment.

SF BASIC BETONGPONTON Längd: 9.95m, 14,95, 19,95. Bredd: Med träfender 2.65m, 3,25m. Betongbredd: 2.4 m & 3m. Höjd: 0,9 m. Vikt ca: 9ton, 13ton, 17ton. Fribord: ca 0.5 m. Bärighet: ca 500 kg/m2 Koppling: 2st per skarv. Kopplingens brottlast: 2 x 18ton per skarv.

Betong: C30/37, Luft 6%. Vct 0.45 Armering: Nps 500, BS500BT Täckskikt min. 30mm Cellplast: EPS 60 Ingjutningshylsor: Rostfritt. Träfender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm, NTR klass A Elrör: 2st Ø46/50mm Förankringsbrunnar: 4st Rätt till konstruktionsändringar förbehålls.

SF Po n t o n a

SF Po n t o n a

SF M a r in a Sys t e m

Industrihamnen, 471 99 Vallhamn Stig Jansson 0304-668182

Gribbylundsvägen 15, 187 62 Täby Andreas Neumüller 0703-705758 Fredrik Odhe 0705-846226

Propellergången 4, 417 64 Göteborg 031-779 07 65

www.sfpontona.se

2013-09-19

SF Basic Betongponton  
SF Basic Betongponton  

på svenska

Advertisement