__MAIN_TEXT__

Page 1

 

!"# $%&'()*(+,-,'%-. '(/0#&'1)0 (')(&)(.#((2

! )(3.'(4% 5'%)(6%

 (%)")%-. 7%'1(+,%)0) Alina Branda )2.-)(7%8(.2)'%-.

Sfera Politicii         

       

9 .:9.)

;+ .:9.)

" 9(*%%/&< #*=>%&)%4%% "'))()1( Irina Stahl Adriana Bondor "'))(+%'%0 ?(1')%",,)#)(

SEMNALE

VOLUM XXI    

7-((#-)/)-, &%(9.-.'%0) "%@%C%&):%C-')*%

Profile for Revista Sfera Politicii

175 - Scoala sociologica de la Bucuresti. Contexte, tendinte, crize - Sfera Politicii  

Sfera Politicii este prima revista de stiinta si teorie politica aparuta în RomAnia, dupa caderea comunismului. Revista apare fara intrerupe...

175 - Scoala sociologica de la Bucuresti. Contexte, tendinte, crize - Sfera Politicii  

Sfera Politicii este prima revista de stiinta si teorie politica aparuta în RomAnia, dupa caderea comunismului. Revista apare fara intrerupe...

Advertisement