Page 1

GUIA RECURSOS PER A INFANTS, PARES, MARES, FAMILIARS I MESTRES SOBRE INFANTS AMB DISCAPACITATS I/O NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

Dades del municipi Municipi: L’Hospitalet de Llobregat Web municipal: www.l-h.cat Contacte: Irene Gálvez Domingo galvezdi@diba.cat Població beneficiada La guia es dirigeix a pares i mares, familiars i amics en general, mestres, curadors i infants amb o sense discapacitats. En aquest darrer cas, creiem important sensibilitzar i fer entendre a altres nens i nenes que és una discapacitat o una dificultat d’aprenentatge per tal de sensibilitzarlos envers aquestes situacions. Projecte La Biblioteca Josep Janés disposa d’un centre d’interès de materials relacionats amb les discapacitats infantils al Racó de Pares. Aquest fons està en continu creixement. La guia de recursos bibliogràfics recull una sèrie de recomanacions lectores en diferents suports: monografies per a infants amb discapacitats, per als seus familiars a nivell divulgatiu, per a mestres a nivell pràctic i per a infants en general des dels neolectors fins als joves, amb l’objectiu d’educar en el respecte i sensibilització cap a altres infants amb diferents discapacitats. L’abast temàtic de la guia engloba diferents aspectes: lúdics, culturals, esportius, educatius, experiències en primera persona, legislació, turisme, estimulació precoç i un apartat d’adreces webs d’associacions, portals i centres de documentació i biblioteques especialitzades en discapacitats.


Aquest fons s’està localitzant com a fons especial i localitzant amb diferents icones, segons siguin inclusius o sobre discapacitat. Conté: •

Lectura fàcil

Llibres en llengua de signes

Audiollibres

Contes SPC

Solapes

Llibres tàctils

Llibres inclusius per a infants amb discapacitat auditiva

Llibres inclusius per a infants amb discapacitat intel·lectual

Llibres divulgatius per a familiars

Llibres educatius per a mestres

Literatura infantil sobre la diversitat funcional

Aquesta guia no resta aïllada del pla estratègic de la Biblioteca Josep Janés i de la Xarxa de Biblioteques Públiques de L’Hospitalet de Llobregat sinó que s’integra en una sèrie d’objectius i activitats a mig i llarg termini adreçades en primer lloc, a garantir el dret dels infants amb discapacitats a gaudir d’un servei bibliotecari adient a les seves necessitats i en segon lloc, a treballar la sensibilització ciutadana, especialment la infantil. Amb aquest propòsit aquest any es duen a terme les següents activitats: -Hora del conte inclusiva trimestral. -Celebració del Dia Europeu i Internacional de les Persones amb Discapacitat, la setmana del 3 de desembre s’han realitzat activitats dirigides a infants i adults. La guia va ser presentada per la Biblioteca Josep Janés en representació de la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet de Llobregat davant de la Comissió intermunicipal de persones amb discapacitat i a la Comissió Tècnica de Professionals de L’Hospitalet que treballen en serveis i entitats per a persones amb discapacitat. Per altra banda, el Negociat per la promoció i la participació de les persones amb discapacitat d’aquest mateix Ajuntament van incloure la Xarxa de Biblioteques de


L’Hospitalet de Llobregat abans esmentades a la programació d’activitats del Dia Europeu i Internacional de les Persones amb Discapacitat de la ciutat. Arrel d’aquestes presentacions també realitzem suggeriments de lectura a la web de Sifu (inclusió laboral de persones amb discapacitat). Per últim, el projecte futur de la Biblioteca Josep Janés és el d’ampliar el fons relacionat amb les persones amb discapacitat, obtenir els títols més adients per aquests infants, familiars i mestres, establir noves relacions i col·laboracions amb institucions, associacions de pares i mares, escoles, etc. relacionades amb infants amb discapacitats.

Profile for Silvia Fernández

(josep janés)  

1a edició dels "Esmorzars infantils" (XBM - Baix Llobregat Sud) - Activitats per a persones amb discapacitats a la biblioteca Josep Janés.

(josep janés)  

1a edició dels "Esmorzars infantils" (XBM - Baix Llobregat Sud) - Activitats per a persones amb discapacitats a la biblioteca Josep Janés.

Profile for sfer
Advertisement