Te Berde April 2024

Page 1

TEBERDE

Samenwerking met de buurt

Op bezoek bij…

De wilgeman

Aan de slag via jobcoach

APRIL 2024 Het relatiemagazine van Severinus

SAMEN

Bij Severinus vinden we het belangrijk dat cliënten leven in een sociaal netwerk en verbonden zijn met anderen. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een netwerk van verwanten, andere betrokkenen, vrijwilligers en buurtgenoten om zich heen, die een actieve rol hebben in de begeleiding en ondersteuning. We vinden het belangrijk dat dit sociale netwerk er ook nog is als een cliënt bij Severinus gaat wonen of op een andere manier zorg en ondersteuning ontvangt. Daarom zijn we samen met cliënten, verwanten, vrijwilligers, het sociale netwerk en de buurt de samenwerking aan het verbeteren.

We zijn een ontdekkingstocht gestart waarin we onderzoeken hoe we de samenwerking met het sociaal netwerk van de cliënt in de praktijk kunnen vormgeven. Verderop in deze Te Berde lees je hier meer over.

Tegelijkertijd zien we dat er veel aan de hand is in de zorg. De Nederlandse bevolking vergrijst en verandert; het aantal mensen dat zorg nodig heeft wordt groter. We zien, ook in de gehandicaptenzorg een hoge werkdruk, uitval en verloop van medewerkers en veel inhuur van extern personeel. Mede hierdoor staat de kwaliteit van zorg soms onder druk. Ook hier zoeken we naar oplossingen door samen te werken.

Samen binnen het woonhuis, de dagbesteding, binnen de ambulante zorg en de ondersteuning aan gezinnen. Samen binnen het cluster en het team. Samen binnen het ondersteuningsprogramma. Samen tussen zorg en bedrijfsvoering. Samen met andere zorgorganisaties. Maar ook samen in de wijk, met buurtgenoten, met onze vrijwilligers, met cliënten en verwanten en met onze sociale partners binnen Veldhoven.

Samen kunnen we het verschil maken.

2
■ Voorwoord

NIEUW KANTOOR;

VERHUIZING

AANTAL AFDELINGEN

Als onderdeel van het vastgoedplan wordt er op locatie Platanenlaan 28 in 2025 gestart met de realisatie van een nieuw onderkomen voor dagbesteding en een nieuw restaurant (inclusief soos). De nieuwe locatie zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen. Hierover hebben we ouders en verwanten tijdens verschillende bijeenkomsten in 2022 en 2023 geïnformeerd. Om plaats te maken voor de dagbesteding, verhuizen onze collega’s van de afdelingen bestuur, staf en bedrijfsvoering naar een nieuwe

TROK SWUEIN KORT NIEUWS

locatie op Bastion 2 in Veldhoven. Deze verhuizing staat gepland in juni van dit jaar. De afdelingen behandeling, sport en beweging, het kinderdagcentrum, de paramedici en het zorgmanagement blijven in de toekomst gehuisvest op de Platanenlaan 28. Deze teams en afdelingen verhuizen tijdens de verbouwing naar een tijdelijk onderkomen. Op dit moment worden hiervoor meerdere opties verkend. Zodra er meer informatie bekend is over de locatie en het moment van verhuizen, worden alle betrokken cliënten en wettelijk vertegenwoordigers hierover tijdig geïnformeerd. ■

SPONSORS MAKEN AANKOOP ELEKTRISCHE ROLSTOELBUS MOGELIJK

Sinds januari rijdt er bij Severinus een prachtige elektrische rolstoelbus rond. De bus is volledig betaald met sponsorgelden en subsidies. Op donderdag 25 januari organiseerden wij een feestelijk moment om samen met alle sponsors, de ingebruikname van de bus te vieren. De rolstoelbus rijdt op elektriciteit en is daarmee ook nog eens een duurzame aanwinst. Door een tekort aan externe chauffeurs is Severinus de laatste maanden steeds meer ritten voor cliënten zelf gaan verzorgen. Hiervoor was echter wel een extra bus nodig en die stond niet op de begroting. In samenwerking met het bedrijf Saam is er contact gezocht met een groot aantal (Veldhovense) bedrijven om sponsors te werven. Van ZZP-ers tot MKB-ers, er waren veel ondernemers die graag hun steentje bij wilden dragen. Wij willen alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage! ■

NIEUWE DIRECTEUR ZORG

In januari is Teun Haans gestart als nieuwe directeur zorg bij Severinus. Hij neemt hiermee het stokje over van Jenny Kleene die deze rol het afgelopen jaar op ad interim basis vervulde. Teun woont met zijn vrouw en twee kinderen in Udenhout, nabij Tilburg. Teun heeft ruim 17 jaar ervaring in de (gehandicapten)zorg. Zijn laatste rol was die van Clustermanager bij stichting Sterk Huis. Naast zijn werk bij Severinus zet hij zich in voor kansengelijkheid voor kinderen en promoveert hij op het onderwerp netwerksamenwerking.

Wij wensen Teun veel werkplezier toe. ■

3 Kort nieuws ■

Samenwerking met de buurt en inclusie

Het voelt goed om iets voor elkaar te kunnen betekenen

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een netwerk van verwanten, andere betrokkenen, vrijwilligers en buurtgenoten om zich heen, die een actieve rol hebben in de begeleiding en ondersteuning. Severinus vindt het belangrijk dat cliënten leven in een sociaal netwerk en verbonden zijn met anderen. Bij het brede sociale netwerk kan het gaan om een nichtje, een (voormalige) buurjongen of een oud klasgenootje. Al deze mensen kunnen een rol in het leven van de cliënt blijven spelen, evenals huidige buurtgenoten.

Hoe zorgen we er voor dat cliënten van Severinus erbij horen in de buurt en betekenisvolle contacten hebben? Hoe kijken buurtgenoten daar zelf eigenlijk tegenaan? Op welke manier zijn zij betrokken bij Severinus en de cliënten? We gaan in gesprek met Aaltje Hofman, buurtgenoot en vrijwilliger bij Severinus, om haar te vragen naar haar ervaringen.

Terug naar 1998

Daarvoor gaan we eerst terug naar 1998. Het jaar dat Aaltje en haar man Ab in de woonwijk De Berkt kwamen wonen. Aaltje: “Wij kwamen 26 jaar geleden als een van de eerste buurtbewoners in de wijk wonen. De woonhuizen van Severinus stonden er al. Dat waren nog de ‘oude’ woonhuizen van Severinus. In de jaren daarna werden die stuk voor stuk afgebroken en kwam er nieuwbouw.

Onze huizen werden als het ware om de huizen van Severinus heen gebouwd. Ik weet nog dat alle kopers door Severinus werden uitgenodigd om te vertellen over Severinus en het samenleven in de wijk. Ik vond dat een heel goed initiatief. Er werd verteld over de bewoners van de woonhuizen van Severinus en over zaken om rekening mee te houden als buurtbewoners. Daardoor was het eerste contact gelegd en was er een goed besef bij ons als buurtbewoners. Er was meteen een gevoel van ‘we willen er samen echt iets van maken’. Er werden gezamenlijk activiteiten door buurtbewoners en Severinus georganiseerd, zoals de jaarlijkse Nieuwjaarswandeling met snert, vuurwerk, de markt op Koninginnedag, een barbecue in de zomer, muziekmiddagen en de kermis. Dat zijn momenten waarop bewoners van

4 ■ Samenwerking

Severinus, hun begeleiders en andere buurtgenoten elkaar ontmoeten en je ontmoet elkaar ook op straat. Ik kijk daar met heel veel plezier op terug.”

Buurtgenoot en vrijwilliger

Behalve buurtgenoot, is Aaltje ook al jaren vrijwilliger bij Severinus. Hoe is het contact met Severinus vanuit die rol? Aaltje: “Ik ben opgeleid tot verpleegkundige. Inmiddels ben ik met pensioen, maar ik heb jaren gewerkt bij een bejaardencentrum. Ik heb dus affiniteit met de zorg. Bij Severinus ben ik vrijwilliger bij het sjoelen, op woensdagavond. Dat doe ik al jaren. Een heleboel bewoners kennen mij daarvan. Dan wordt er op straat naar mij geroepen ‘Hé Aaltje!’. Daarnaast ga ik een paar keer per jaar iets doen met een bewoonster van Severinus en haar zus, bijvoorbeeld naar Coppelmans, het Citycentrum

of Schipperstop. Op het terras zitten, koffie drinken en vliegtuigen kijken. Dat vindt ze geweldig. Zulk soort dingen doe ik dus ook. Dat vind ik gewoon heel leuk. Als vrijwilliger ingezet worden bij activiteiten doe ik ook graag. Met carnaval ben ik mee geweest. Een aantal jaren terug bestond Severinus 60 jaar en zijn we met zijn allen naar de Beekse Bergen geweest met ik weet niet hoeveel bussen, misschien wel 10, allemaal bewoners. Het was één groot feest. Ach, dat was zo leuk!

Mijn man is ook vrijwilliger bij Confetti, hij speelt basgitaar bij die band. In coronatijd heeft hij samen met twee medewerkers van Severinus, Johan en Peter, filmpjes gemaakt: Mannen van de Brink. Mijn man maakte de opnames en verwerkte ze tot steeds een nieuwe aflevering.

Er was meteen een gevoel van ‘we willen er samen echt iets van maken' “ “
5 Samenwerking ■
Aaltje en Patty aan de wandel.

Deze filmpjes waren een alternatief voor de dagbesteding in de coronatijd. De filmpjes zijn openbaar (YouTube) en worden nog steeds met veel plezier bekeken, niet alleen binnen Severinus, maar ook bij andere instellingen. Het voelt gewoon goed om iets voor elkaar te kunnen betekenen.”

Nieuw leven in blazen

Laten we vooruit spoelen naar 2024. Aaltje: “Een aantal van die activiteiten wordt nu niet meer georganiseerd, zoals de markt met Koninginnedag. Die werd te groot en is toen naar het Citycentrum verhuisd. Dat was wel

een heel goede en laagdrempelige manier om de bewoners van Severinus te leren kennen. De tijd verandert natuurlijk ook, net als de bewoners in onze wijk. Er is in de afgelopen jaren best wat verloop geweest. De nieuwe bewoners van de wijk zien natuurlijk wel dat er bewoners van Severinus rondlopen in de wijk, maar ze hebben niet dezelfde introductie gehad als wij in het begin. Nu merk ik minder van deze bijzondere wijk, dan in het begin. Voor mijn gevoel worden we minder betrokken bij activiteiten en nieuwtjes. Dat is jammer. Naast evenementen, werden er ook ander

type activiteiten georganiseerd. Zo werd er een buurthulpverleningscursus georganiseerd voor buurtbewoners samen met de brandweer, EHBO en politie. Er kwam een reanimatie cursus. Veel buurtbewoners hadden belangstelling en namen eraan deel. Veiligheidshesjes en instructies zoals waar te verzamelen en hoe te handelen werden aan de betrokken deelnemers uitgereikt. Daar hebben we al heel lang niets meer van gehoord. Wat mij betreft zou het wel weer nieuw leven ingeblazen mogen worden. Ik vind die saamhorigheid in de wijk juist fijn.

Al die activiteiten zijn een aanleiding om elkaar te ontmoeten en dingen samen te doen. Het is heel bijzonder hoe deze wijk in elkaar zit. Maar mensen komen ook niet zomaar bij elkaar op de koffie. Bij de nieuwe buurtbewoners is het ook soort van onbekendheid, dus je moet ze wel uit hun huis halen en benaderen. Het begint met contact met elkaar en daarvoor zijn allerlei dingen te verzinnen. Sterker nog, veel ideeën zijn er al. Uitgenodigd worden op de koffie, twee keer per jaar de tuintjes schoffelen of cliënten van Severinus die lege flessen ophalen. Dus ik zou zeggen: kom op Severinus, treed naar buiten. Presenteer je, dat is gewoon leuk.” ■

6 ■ Samenwerking
Patty, Aaltje en Tommy gezellig aan de koffie.

Samenwerking sociaal netwerk

Hoe ziet de samenwerking tussen zorgverleners, het netwerk van de cliënt, vrijwilligers en de buurt er in de praktijk uit? Hoe gaan we die de komende jaren vormgeven? Dat gaan we bij Severinus verder ontwikkelen samen met cliënten, verwanten, vrijwilligers, buurtbewoners en medewerkers in de vorm van een expeditie: een ontdekkingstocht. We weten nog niet alles en gaan ontdekken waar we uitkomen.

Waarom vinden we samenwerking belangrijk?

Severinus vindt het belangrijk dat cliënten leven in een sociaal netwerk en verbonden zijn met anderen. Daarin trek je dus van meet af aan samen op. De zorg en ondersteuning door verwanten, vrijwilligers en buurtgenoten komt niet op de tweede plaats na de professionele zorg, maar heeft een gelijkwaardige plek. Bovendien kunnen cliënten zelf ook iets voor een ander betekenen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die het glas ophalen bij buurtbewoners.

Ontdekkingstocht tot nu toe

De afgelopen maanden hebben we veel informatie en mooie voorbeelden opgehaald bij medewerkers en over hoe andere organisaties deze samenwerking vormgeven. Ook hebben we uitgezocht wat het

zorgkantoor belangrijk vindt voor de komende jaren. Aan de hand van al de verzamelde informatie hebben we een conceptvisie en -beleid geschreven. Dat hebben we eerst voorgelegd aan ons directieteam om te toetsen of we de juiste richting te pakken hebben. En dat hebben we. Als vervolgstap gaan we in gesprek met managers en teammanagers, om ook hun inbreng te krijgen en met hen te bespreken wat zij én de medewerkers nodig hebben om de samenwerking met verwanten en het brede sociale netwerk vorm te geven. De komende maanden zullen we ook met onze medezeggenschapsraden verder in gesprek gaan.

Eerste editie Expeditie Café Donderdag 25 januari organiseerden we ons eerste Expeditie Café waar cliënten, verwanten, vrijwilligers,

buurtbewoners, een lid van de cliëntenraad en medewerkers samen in gesprek gingen over de samenwerking in de praktijk. Dat leidde tot mooie gesprekken en uitwisseling van goede voorbeelden van hoe fijn we al samenwerken en ideeën om dat juist verder te verbeteren. Er liggen dus nog volop kansen. In elk geval concluderen we dat door regelmatig en open met elkaar in gesprek te gaan, de samenwerking juist versterkt wordt. Dat blijven we dus ook doen. Ons tweede Expeditie Café heeft inmiddels ook al plaats gevonden.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten of meedoen? Kom dan naar één van onze Expeditie Cafés. Houd daarvoor onze website in de gaten of neem contact op met Yfke Froentjes, beleidsadviseur Severinus, via Yfke.froentjes@severinus.nl ■

7 Sociaal netwerk ■

NIEUW WERK!

Lara Jansen heeft onlangs 2 overeenkomsten getekend. Bij de Jamin in het Citycentrum werkte ze al vanuit Pronk, maar ze is daar nu werkzaam vanuit de afdeling Jobcoach. Daarnaast is ze gestart met werken bij de Xenos. Op beide werkplekken heeft Lara het super naar haar zin. ■

gezell

Op dinsdag 30 januari werden wij opgehaald door chauffeurs Ellen en Saskia. Zij brachten ons naar het kantoor van taxibedrijf Van Gerwen. Daar werden we ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens kregen wij een jubileumboek cadeau. Dat had een speciale reden. Wij hebben namelijk hele mooie kunstwerken gemaakt die in het boek zijn verschenen. Als klap op de vuurpijl kregen we ook nog een mooie pet! We zijn erg trots op het resultaat en bedanken Van Gerwen voor de leuke samenwerking! ■

■ Kleurrijk 8

FABIAN VD MEULENGRAAF EN LIAN THOLEN

Hallo,

Wij zijn Fabian en Lian en we vieren graag samen vakantie. We logeren dan eerst bij de een en dan bij de ander. We doen gezellige dingen in onze vakantieweek, zoals bowlen en uit eten. We hebben bijna 14 jaar verkering en dat gaat goed.

Groetjes van Lian en Fabian. ■

ige praat

CARNAVAL

XEM

Xem vindt het heel leuk om naar Xieje te gaan. Er worden heel veel leuke dingen gedaan.

Zo gaat hij zwemmen, maar soms ook bowlen. Dit is helemaal een feest.

Xem komt graag naar Xieje na schooltijd en in de vakantie. ■

Carnaval zit er al weer een tijdje op, maar er hebben verschillende leuke activiteiten plaatsgevonden. Als eerste was er natuurlijk de carnavalsviering bij Severinus. Daarnaast vond op 20 januari de Prinsverkiezing van De Rinussen plaats in Uitgaanscentrum De Kers. Hierna stond “t Knorrebal in D’Ouw School in februari op de planning. Dit werd gevolgd door carnaval op de Vliegbasis Eindhoven. Het was wederom een gezellige carnaval dus! ■

9 Kleurrijk ■

De cliëntenraad op bezoek bij… De Wilgeman

Ik ben op bezoek bij Erwin van der Zwan en zijn persoonlijk begeleider Carolyn Bel. Een bijzonder bezoek omdat ik de zus van Erwin ben en als lid van de cliëntenraad mijn eerste interview mag afnemen voor Te Berde. Hoe heeft inspraak (eigen regie) vorm gekregen in het dagelijks leven van Erwin?

Als 14-jarige kwam Erwin vanuit Piusoord (nu Amarant) wonen bij Severinus, inmiddels 40 jaar geleden. Na een aantal interne verhuizingen heeft hij zijn plekje gevonden binnen De Wilgeman. Daar woont hij in een eigen unit en volgt hij een op hem afgestemd dagprogramma. Zijn persoonlijk begeleiders ondersteunen hem hierin.

Carolyn vertelt dat de begeleiders pictogrammen ophangen van het dagprogramma. Dit kan een eetmoment zijn of een activiteit alleen of samen. Daarnaast helpt Erwin regelmatig mee bij huishoudelijke taken, zoals het opvouwen van de was.

Foto: Plak-je-plaatje

Favoriete activiteiten zijn voor Erwin kleuren, overgooien met de bal, Memory en Plak-je-plaatje. Deze laatste activiteit is een eigen ontwerp van Carolyn. Het is een spel waarbij een plaatje naast of op hetzelfde plaatje wordt geplakt. Het spel slaat goed aan bij Erwin en bezorgt hem ontspannen momenten. Het is inmiddels ook beschikbaar voor andere cliënten bij Severinus.

Bianca van der Pols, Carolyn Bel en Erwin van der Zwan.

Erwin is regelmatig onder begeleiding buiten te vinden voor een fijne wandeling. Samen met persoonlijk begeleider Miel gaat hij graag zwemmen en ontspannen in het warme bubbelbad. Met eten en drinken heeft Erwin eigen regie en maakt hij met behulp van foto's zijn eigen keuzes.

Voor Erwin zijn de dagelijkse vaste momenten met zijn begeleiders belangrijk. Regelmatig laat hij zijn mooie lach aan hen zien. Ook kan hij erg genieten van bezoekjes van familie of bewoners die even komen kletsen of zelfs een minioptreden geven op de trommel. Erwin kan zelf ook goed kletsen en vertelt zijn begeleiders en bezoek graag wat hem bezighoudt.

Ik sluit mijn bezoek af met voorlezen. Ontspannen ligt Erwin op de bank te luisteren naar een nieuw avontuur van Jip en Janneke.

Bianca van de cliëntenraad

Mogen we jou interviewen over je ervaringen met inspraak en inbreng? Laat het ons weten!

clientenraad@severinus.nl ■

10 ■ Cliëntenraad

Nieuwe leden bewonersraad

Eind 2023 werden er verkiezingen gehouden voor de bewonersraad. Drie nieuwe leden werden gekozen. We zijn natuurlijk benieuwd wie de nieuwe leden zijn. Graag stellen we de nieuwe leden van de bewonersraad voor.

" Het is goed om na te denken over de belangen van bewoners.”

RINA

"Hoi, ik ben Rina en woon al 12 jaar bij Severinus op de Heikantsebaan 48. Doordat ik hier al lang woon, heb ik door de jaren heen al veel veranderingen binnen Severinus en op het woonhuis meegemaakt.

Op dit moment werk ik met veel plezier bij zowel Pronk in het Citycentrum als Westerwind in Best. Het leukste vind ik om creatief bezig te zijn. Mijn hobby's zijn dan ook kaarten maken, diamond painting, lezen en creatief bezig zijn met mijn zusje. Daarnaast vind ik het ook leuk om in mijn vrije tijd te zwemmen, te zingen, naar de bibliotheek te gaan en om de week een drankje te doen bij de Disco soos.

Naast mijn vrije tijd ben ik ook nog ervaringswerker en zit ik in de bewonersraad. Ik heb me aangemeld als kandidaat voor de bewonersraad om mee te denken over dingen die spelen bij Severinus. Ik vind het belangrijk om over de belangen van bewoners na te denken en hierbij rekening te houden met waar ze gelukkig van worden.”

PASCAL

"Hallo, ik ben Pascal en ik woon sinds 21 augustus 2012 op Aangelag 17. Hiervoor heb ik drie jaar op de Buizerd en drie jaar op de Kromstraat gelogeerd.

Op dit moment werk ik bij Pronk. Grote hobby's van mij zijn Formule 1, het Eurovisiesongfestival en het bordspel Catan. Verder is de kermis in Zeelst altijd een groot feest voor mij, waar ik dan ook vrijdag- tot dinsdagavond te vinden ben.

Daarnaast wil ik graag bij de bewonersraad, zodat er meer toegankelijk wordt voor slechtziende en in het speciaal voor rolstoelers en rollators. Dit is echt mijn grote wens. Ook vind ik het belangrijk om zaken waar cliënten tegenaan lopen bespreekbaar te maken. Het is belangrijk dat iedereen gehoord wordt. Als laatste ben ik ook graag zelf op de hoogte van dingen die spelen binnen Severinus.”

" Mijn grote wens is dat iedere bewoner fijn kan wonen en werken bij Severinus”

SJORS

“Hallo allemaal, ik ben Sjors, 26 jaar oud. Ik woon al vijf jaar lang op Brandrood 39. Overdag werk ik bij High Chaparral en op de Keldershoeve.

Mijn hobby's zijn fitness, korfbal, darten en voetbal. Ik train dan ook bij RKVVO G1 en speel daarnaast nog voetbalwedstrijden. In de weekenden ga ik graag naar PSV en vind ik het leuk om te vissen.

" Het is belangrijk dat iedereen gehoord wordt.”

Ik ben sinds januari lid van de bewonersraad. Ik heb me hiervoor aangemeld, omdat het een leuke nieuwe uitdaging voor mij is. Mijn grote wens is dat iedere bewoner fijn kan wonen en werken bij Severinus. Daarnaast vind ik het ook gezellig om samen te zijn met andere leden en kijk ik dus uit naar de uitstapjes.” ■

IDEE VOOR DE BEWONERSRAAD?

In de vorige editie stond een artikel over de nieuwe ideeënbussen die zijn opgehangen. Fijn om te merken dat deze goed gebruikt worden, want ideeën zijn altijd welkom. Let op dat je ook een naam en telefoonnummer of e-mailadres vermeldt, zodat we de inzenders ook kunnen antwoorden!

15 Bewonersraad ■

Aan de slag via Jobcoach

Monique van de Pol en Judith Koopmans zijn Jobcoach bij Severinus. Zij gaan op zoek naar een passende werkomgeving voor cliënten. Deze vraag komt binnen vanuit het zorgbureau. Samen met de cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of zorgcoördinator onderzoeken ze wat de wens met betrekking tot werk van de cliënt is. Deze wens kan ook een droom zijn. Dan wordt er gekeken welke elementen deze droom zo mooi maken en hoe daar in kleine stapjes naartoe gewerkt kan worden. De boodschap richting de cliënten is dan ook altijd: “Je weet nooit wat je kunt totdat je het probeert”.

Bij de vraag van de cliënt wordt een passende werkplek gezocht. Dit kan intern bij Severinus zijn of extern bij een bedrijf in de regio. In deze zoektocht naar een nieuwe werkplek is een match tussen de cliënt en de nieuwe collega’s erg belangrijk. Alle dienstverbanden beginnen dan ook met een proefperiode. De Jobcoach is altijd in de buurt om zowel de cliënt als de werkgever te coachen.

We volgen vandaag Niels Schooltink. Hij is een echte bezige bij. Hij werkt binnen Severinus bij de Verwensuper op Akkereind, de supermarkt op de Berkt, op de koelbus én bij de Vlijst. Daarnaast werkt hij ook nog bij Plus van Reijen in Veldhoven. Hij neemt ons vandaag een dagje mee tijdens zijn werk op dinsdag in zowel De Verwensuper op Akkereind als bij Plus van Reijen in Veldhoven.

■ Jobcoach 12
Niels Schooltink

Niels begint op dinsdagmorgen bij de De Verwensuper op Akkereind. Dit doet hij nu ruim twee jaar. Stipt om 9.00 uur arriveert hij op de fiets. Er is eerst even tijd voor koffie met zijn collega Lisette Bierings. En dan om 9.15 uur gaan de deuren van de winkel open.

Dit is het leukste baantje van Severinus. “ “

Niels doet in de winkel eigenlijk alles, maar het uitpakken van de container vindt hij het leukst. Hij zet de geleverde producten netjes op hun plek in het schap. Hierbij let hij goed op de houdbaarheidsdatum. Daarnaast helpt hij zijn klanten met bijvoorbeeld het tellen van producten zodat ze ook naar huis gaan met het aantal dat er op het boodschappenlijstje staat. Daarna rekent hij alles af aan de kassa.

13 Jobcoach ■

In de middag gaat Niels thuis lunchen en pakt hij vervolgens de fiets naar zijn andere baan. Op dinsdagmiddag werkt hij op de emballageafdeling bij supermarkt Plus van Reijen in Veldhoven. Niels sorteert de bierflesjes, waarbij hij goed op de etiketten en op de hoogte van de flesjes let. De flesjes met een bijzondere vorm zet hij in een aparte krat. Het is vandaag een drukke dag, want er staan veel flesjes op Niels te wachten.

De collega’s van Niels zijn erg blij met hem. Supermarktmanager Wesley van Reijen over Niels: “Ik word meteen vrolijk als Niels binnenkomt. Hij noemt mij altijd Wes, dat vind ik erg leuk. En tijdens zijn werk bij de emballage zingt hij mee met de muziek. Soms komt hij dan even naar me toe om te zeggen dat er een mooi nummer gedraaid wordt. Niels is zo puur en open, dat zorgt voor een glimlach op ieders gezicht.”

De petflessen en blikjes worden allemaal in een grote zak verzameld. Dit gebeurt deels automatisch, maar soms moet Niels ook zelf wat achtergebleven flessen opruimen. Als de grote zak vol zit, sluit Niels de zak af met een grote tie-wrap. Hierna zet hij de zak weg, zodat hij opgehaald kan worden.

Kratten die gevuld zijn met lege flesjes, zet hij op de goede container. Hij laat zien dat er per container regels gelden voor het aantal kratten dat erop mag staan. Ook hier houdt hij rekening mee.

Wesley van Reijen, Monique van de Pol, Niels Schooltink en Judith Koopmans.

Bedankt dat we een dag met je mee mochten lopen Niels. We wensen je nog heel veel werkplezier toe! ■

14 ■ Jobcoach

Vrijwilliger bij Severinus Live

Severinus Live heeft iedere drie weken op dinsdagavond tussen 19.30 en 21.00 uur een uitzending. Het programma Severinus Live wordt via een livestream uitgezonden en is online door iedereen te bekijken. Het maakt hierbij niet uit of je bij Severinus woont of elders. Het programma wordt gemaakt door een medewerker, vrijwilliger en cliënten van Severinus. Tijdens de uitzending kan er gebeld worden om een praatje te maken, een nummer aan te vragen of gewoon om iemand de groeten te doen. Vlak voor aanvang van de uitzending spreken we met Mattijs Haasnoot. Hij is één van de vrijwilligers van Severinus Live.

Sinds maart 2022 werkt hij als technicus mee aan het programma. “Ik had wat tijd over en ik vond het leuk om die tijd met vrijwilligerswerk in te vullen. Mijn broer Michiel, woont bij Severinus. Vandaar dat ik contact heb gezocht met de coördinator vrijwilligers en heb gevraagd wat de mogelijkheden waren binnen Severinus. Zij tipte mij het plekje bij Severinus Live.”

De studio

Severinus Live wordt uitgezonden vanuit een echte studio. Deze bevindt zich in het hoofdgebouw aan de Platanenlaan. Er wordt gebruik gemaakt van het programma OBS Studio. Verder staat er een camera gericht op de presentator die de show aan elkaar praat. Vanaf half acht start er een intro waarna de presentator in beeld komt. Hij praat met gasten die inbellen of langskomen. Als medewerker in de techniek zoek je de verzoeknummers op en zet deze klaar. Naast Severinus Live worden er via de livestream ook pub quizzen, bingo-avonden, belevingstheaters en themaavonden uitgezonden.

Waarom de techniek?

Mattijs geeft aan dat hij niet persé op de voorgrond wil staan. Vandaar dat zijn voorkeur uitging naar de techniek achter het programma. Als IT-er heeft Mattijs bovendien affiniteit met techniek. Bij zijn start werd hij zeker niet meteen in het diepe gegooid. “Na een eerste kennismakingsgesprek heb ik eerst een uitzending bijgewoond. Ik keek goed

naar wat er gebeurde achter de knoppen, maakte wat aantekeningen en stelde vragen. Zo zijn er een aantal sessies geweest waarbij ik de laatste keer de techniek zelfstandig heb opgepakt.”

Voor en door cliënten

Severinus Live is er voor en door cliënten. Luisteraars die zelf in het bezit zijn van een mobiele telefoon bellen het vaakst in. Als ze via Whatsapp bellen komen ze live in beeld. Daarnaast heeft de show enkele vaste gasten die regelmatig een bezoek aan de studio brengen. Dit zijn Weerman Thijs, Roy Rauw met zijn muzikale top 3 en Loic die komt spelen op zijn keyboard.

Mattijs vertelt dat er ook bewoners zijn die graag de techniek willen verzorgen. “Ik verzorg de techniek nu samen met Niels. Hij start alles op en ik help hem een beetje. Dat vind ik zelf eigenlijk het leukste. Ik vind het mooi om er gewoon naast te zitten en er te zijn voor eventuele vragen.”

Waarom Severinus Live?

“Je geeft mensen een podium, daar worden ze heel erg blij en gelukkig van. Daar krijg je zelf ook energie van.”

Interesse?

Severinus Live is op zoek naar vrijwilligers. Laat het vooral weten als jou dit leuk lijkt. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Miriam Janssen, coördinator vrijwilligers, Severinus, 040-25863311. ■

15 Severinus Live ■
Jos Ritzerfeld, Niels van Beers en Mattijs Haasnoot.

Scheefweef

laat ik een gedicht borduren waar haal ik de draad vandaan ik zoek maanden, weken, uren tot ik een zak vuil zie staan

daarin zit een lap gevouwen kluwen wol en van katoen ook wat rood en zelfs wat ‘gouwen’ en wat veters voor mijn schoen

ik kan springen rond van vreugde vind de inhoud voor mijn vers al dit ouds dat niet meer deugde is mijn taart onder de kers

ik ga breien, vlechten, haken met al wat ik tegenkom ik weef prachtig tussen staken met mijn vingers ruw en krom

ik prik rood tussen de banen zodat logica verschijnt pak de draad op met wat tranen zoveel soorten uitgelijnd

spinsel van de vreemdste dingen sprankel spat er blij vanaf afgedankt lijkt te gaan zingen mooi blijkt koren én het kaf

omgevormd tot een nieuw leven niks is recht maar in verstek open ogen kunnen geven om dit schitterend gebrek

Judith Baken-van den Hoogen

Judith is ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, maakt deel uit van het schrijversgezelschap Explanade in Waalre en schrijft voor kerkblad de Torenvalk.

Daarnaast heeft ze een praktijk voor natuurgeneeswijzen en schrijft ze wekelijks een column over de natuur, bewustwording en zingeving.

Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven | Postbus 6666 | 5500 MA Veldhoven T 040 258 63 11 | E info@severinus.nl | I www.severinus.nl

Te Berde is het relatiemagazine van Severinus en komt elk kwartaal uit. | REDACTIE Anne Smetsers en Jolanda Spronk, Afdeling Communicatie & PR E communicatie@severinus.nl | CLIËNTINFORMATIE Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/voor-mij T 040 258 63 19 | VERTROUWENSPERSONEN Kijk voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers op www.severinus.nl/ klachten. Voor medewerkers vind je de vertrouwenspersonen op het Severinus Intranet. | KLACHTEN Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/klachten | DRUKWERK

| VORMGEVING KARBEEL Reclame & Publicaties

All Color
16 ■ Gedicht
COLOFON Facebook Instagram Linkedin YouTube SeverinusVeldhoven severinusveldhoven Severinus Severinus Veldhoven

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.