Page 1

Cyfeiriadau'r cwmpawd 18/18

oherwydd fy mod wedi deall y gwaith yn dda

oherwydd fy mod i ddim wedi esbonio fy ateb :(

cwestiwn 20 2/5

:D cwestiwn 11 1/5 :(

Cyfeirnodau grid 4 rhif 17/17 :D oherwydd fy mod i ddim wedi darllen y cwestiwn yn ofalus!

oherwydd fy mod wedi darllen y cwestiynau yn ofalus :)

Emily