301 redirects i 2017

Page 1

301 redirects i 2017 Google har ændret på den måde 301 redirects opfattes og meldt ud, at en redirect til en ny side, der ikke er relevant, kan medføre en ”soft 404 fejl”. Oversat til dansk betyder det, at det i mange tilfælde ikke vil være en fordel, at 301 redirecte en slettet underside til f.eks. forsiden. Den praksis har eller de sidste mange år været en del af ”best practise” inden for SEO. En 301 redirect overfører pagerank m.m. fra alle indgående links og derfor var det tidligere interessant at få sat en redirect på en slettet underside. Hvad er formålet, set med Googles briller? Google ønsker at vise relevante søgeresultater og redirectes en bruger efter et klik i søgeresultaterne til en side, der ikke længere er relevant for søgningen, ja så bliver brugeren præsenteret for et knap så relevant resultat. Ved at fjerne pagerank flow til en irrelevant redirectet side, vil den falde i Googles søgeresultater mht. den pågældende søgning / søgeord. En webshop, der lå øverst på en produktsøgning vil dermed ikke længere blive vist højt, hvis produktet slettes og der redirectes til forsiden af shoppen. Det giver god mening i mange sammenhæng.

Hvad kan du gøre fremadrettet? Se har du et produkt, der ranker højt og trækker meget trafik ind til it website- og er du i den situation, at det ikke længere sælges fra din shop, så kan du omgå problemet på flere måder. Den lette løsning er at lade produktsiden ligge og lave en pop-up med gode alternativer. Det vil i en del tilfælde kræve, at du tager produktet ud af kategorierne, hvilket vil svække den interne linkning. Derfor vil der være behov for at linke til produktet fra et andet sted i din shop, hvor dine brugere sjældent kommer f.eks. på et sitemap. En anden løsning er at redirecte til et godt alternativt produkt og tilføje en tekst, der omhandler det udgåede produkt, med en forklaring på, hvorfor det alternative produkt er et bedre valg. Det vil give mulighed for at opbygge en side, der ikke virker irrelevant i Googles øjne. Løsningen er dog svær at få implementeret uden det for brugeren virker en anelse ”alternativt”. Er den slettede side ikke med indgående links og trækker den ikke trafik ind, så lad den få en almindelig fejl 404 side.


Det skader IKKE at have mange fejl404 sider, det er helt naturligt. Sørg dog for, at din fejl404 side er godt opbygget, så den viser brugeren gode alternativer til det søgte. Det kan f.eks. være ved at have links til dine kategorier eller mest besøgte undersider listet.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.