Nr 238 - september 2012 Sennels Sogneblad

Page 1

sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 1

Sognebladet Sennels

238 september 2012


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 2

Kirkelig vejviser - praktiske vink Sognepræst Leif Hvass Clemmessti 10, Klitmøller Kontor: Gadekæret 6, 7700 Thisted Tlf: 97 98 50 32 E-mail: LNHV@km.dk hvassen@mail.dk (vedhæftede filer) Mandag er fridag. træffetid: Tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00 eller efter aftale Formand for menighedsrådet Ruth Hansen Sennelsvej 139 Tlf.: 97 98 52 37 Kirkeværge Svend Erik Zangenberg Christensen Glimtet 3 Tlf: 97 93 96 57

2

Regnskabsfører Hanne Gade Hanstholmvej 60

sognebladet

Kasserer Grethe Hansen Stevnsvej 4

Tlf.: 97 92 38 05

Fødsel: Anmeldelse sker til mig senest 14 dage efter fødslen. Desuden underskrevet Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis fadderskabet ikke skal fastslås af Statsamtet. Dåb: Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet døbes eller navngives. Tidspunktet for dåben kan aftales telefonisk. Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale med mig - gerne i hjemmet - om barnets navn, dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål. Navngivning anmeldes ligeledes til mig. Vielse: Også tidspunktet for bryllup i kirken kan aftales telefonisk. Parret fremskaffer ved henvendelse til bopælskommunen en såkaldt prøvelsesattest, som afleveres sammen med dåbsattesterne i forbindelse med samtalen om vielsen. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder.

Graver Frits Hove Gl. Hanstholmvej 2, Nors 7700 Thisted Tlf: 40 32 26 09 Mail:sennelskirke@gmail.com Træffes på kirkegården på hverdage i arbejdstiden. Fridag mandag og lørdag

Begravelse: Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i bopælssognet senest to hverdage efter dødsfaldet. Begravelsesforretningen er behjælpelig med at ordne dødsanmeldelse og øvrige papirer. Som ved de øvrige kirkelige handlinger kommer jeg gerne ud i hjemmet til en samtale om bisættelsen eller begravelsen og øvrige spørgsmål.

Kirkesangere Jens Andersen Mallevej 13 Amalie Andreasen Sennels Hede

Besøg: Man er til enhvcr tid velkommen til at kontakte mig vedrørende besøg. Også når det gælder besøg på sygehuset. Sognepræst Leif Hvass

Organist Niels Junget Gyvelvænget 104 7730 Hanstholm

Tlf: 97 98 50 29

Tlf: 97 98 53 63 Tlf: 61 10 78 57

www.sennelskirke.dk Tlf: 75 91 40 51 Tlf: 40 63 06 43


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 3

sognebladet

HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG D. 16. SEPTEMBER KL. 10.30

BUSK-DAG SØNDAG D. 28. OKTOBER KL. 9.00

1. SØNDAG I ADVENT SØNDAG D. 2. DECEMBER KL. 10.30 EFTERFØLGENDE KIRKEFROKOST AKTIVITETER

Forside: Sogneudflugtsdeltagere på vej ind i Venø kirke

HØJSKOLEDAG TORSDAG D. 25. OKTOBER STORSTUEN - FJORDGLIMT 09.30: Kaffe med rundstykke 09.50: Ved dagens begyndelse Sognepræst Leif Hvass 10.15: Foredrag v/ sognepræst Gitte Ishøy, Thisted 12.00: Middag 13.00 Foredrag v/ provst Anders Bonde, Hadsten 14.30 Kaffe Pris for hele dagen kr. 200 Tlmelding senest mandag d. 22. oktober til Fjordglimt

sognebladet

FAMILIE GUDSTJENESTER

Redaktion-ekspedition Sennels præstegård, Gadekæret 6 Tlf: 97985032 E-mail: hvassen@mail.dk Ansv. redaktør: Leif Hvass Økonomi: Hanne Gade Næste nummer af sognebladet udkommer i december måned. Stof til bladet indleveres senest 15. november. Tekst, lay-out, foto: Leif Hvass Oplag: 600 Tryk: Dantryk, Hurup

3

Udgives af Sennels menighedsråd og udkommer fire gange om året: marts - juni - september - december. Sognebladet uddeles til alle husstande i sognet. Ved evt. udeblivelse: Kontakt sognepræsten. Et eksemplar kan hentes i præstegården eller i kirkens våbenhus. Bidrag til sognebladet kan indbetales året rundt på: Bankreg.: 9090 kontonummer: 0500524200. På forhånd tak for støtten, der betyder, at bladet kan bevare sin nuværende standard og omfang.


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 4

kirkenyt

Tilbageblikket bringer tankerne tilbage på en ganske dejlig sogneudflugt, der fandt sted i begyndelsen af juni

4 sognebladet

måned. Vi var 50 deltagere og besøgte om formiddagen Venø, hvor vi fik fortalt om danmarks mindste sognekirke. På billedet ses tydeligt, at vi faktisk ikke kunne være flere i kirken denne formiddag. Efter en lille rundtur på øen kørte vi til Humlum kro, hvor vi indtog en ganske dejlig frokost. Derefter kørte vi over Lemvig til Bovbjerg, hvor vi ud over en stor naturoplevelse også fik en god og grundig indledning til et besøg på Søndergaardmuseet, der ligger helt ud til den høje skrænt. Indledningen blev foretaget af en medarbejder fra Lemvig museum

og foregik i et lille lokalmuseum, der gav os indblik i det liv, der herskede i Bovbjerg, da mange kunstnere valfartede til stedet. Desværre blev afslutningen præget af et mekanisk uheld med bussen. Det gav lang ventetid, inden to nye busser dukkede op og førte os sikkert tilbage til Sennels-dog næsten to timer senere end planlagt.


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 5

Høstgudstjenesten

afvikles på baggrund af mange års traditioner. I år er det søndag den 16. september, men allerede tirsdag afleverer børnehaven medbragte afgrøder. En festlig formiddag, hvor vi synger og der fortælles bibelhistorie. Om søndagen bæres igen eksempler på høstens afgrøder ind i kirken, der som vanligt er smukt pyntet af menighedsrådet. Denne gang er det konfirmander og minikonfirmander der står for indbæringen under præludiet. Konfirmanderne indledte onsdag d. 22. august deres vej frem mod konfirmationsdagen, som er den 7. april 2013. For holdet, der er på 21 elever, bliver det lidt anderledes end for de tidligere hold. Når vi når frem til juleferien afslutter jeg det første halve års

undervisning, hvorefter en vikarpræst vil tage over, når skolen igen begynder efter nytår. Jeg vil selvfølgelig gøre så meget, som det er muligt for at give holdet de samme betingelser som tidligere hold. Derfor tager vi også på studietur til Aalborg onsdag den 26. september, hvor vi har mulighed for at være sammen hele dagen. Vi skal besøge Aalborg Domkirke samt Margrethekirken, og en lille tur på gågaden bliver der også mulighed for. Konfirmanderne vil i lighed med tidligere år deltage i de familiegudstjenester, der afvikles frem til 1. søndag i advent. Som det sidste, jeg foretager med holdet, vil vi i begyndelsen af advent uddele en juleblomst til sognets ældste beboere.

5 sognebladet

kirkenyt


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 6

kirkenyt

Minikonfirmanderne

6 sognebladet

indledte allerede tirsdag den 4. september deres forløb. Når det sker på dette tidspunkt, er det fordi Lone og jeg ønsker, at Sennels skoles 3. klasse skal være sikret det tilbud, som alle andre 3. klasser gennem 16 år har fået. Derfor slutter vi også undervisningen med deltagelse i familiegudstjenesten 1. søndag i advent. I øvrigt vil vi gerne her i bladet udtrykke en stor tak for den opbakning, der altid har været omkring minikonfirmanderne. Det har været ganske få elever, der hen over de seneste 16 år ikke har ønsket at deltage. Det fortæller om en rigtig god forældreopbakning vedrørende kirkens tilbud til vore yngste sognebørn.

Eftermiddagsgudstjenesten

bliver Onsdag den 3. oktober kl. 14. Vi mødes som vanligt i kirken til gudstjeneste, og derefter går vi til konfirmandstuen, hvor der er kaffebord og underholdning. sognemøder i sidste halvdel af 2012 er nu fastlagt. Ud over Højskoledagen, som menighedsrådet, Aktivkomitéen og Fjordglimt arrangerer i fællesskab, bliver der to aftener, der kommer til at stå i sangens tegn.

Sangaftner i konfirmandstuen

Der vil i efteråret være mulighed for at komme i konfirmandstuen og synge netop den yndlingssalme eller sang, som du godt kan lide.

Vi - og det vil sig Kirkesangere og Organist - vil arrangere 2 aftener i efteråret, som vi vil kalde henholdsvis Salmestafet og Højskole sangbogsstafet. To hyggelige aftener, hvor du fortæller, hvad din yndlingssan/salme betyder for netop dig. Vi vil også have en hat, som vi sender rundt til at komme sedler i, hvis der er flere sange, du ønsker skal synges. Vi vil efter en times tid få vores kaffe, for derefter at synge nogle flere af de gode salmer og sange, som vi måske for sjældent synger. Den første gang vil vi synge salmer ,og det bliver Tirsdag d. 9. oktober. Anden gang vil vi tage fat i højskolesangbogen, og det bliver Tirsdag d. 6. november. Vel mødt til et par hyggelig aftener Kirkesangere og organisten.

Advents- og julekoncerter 2. søndag i advent (9. december) afholdes der som vanligt adventskoncert i Sennels kirke kl. 19.30. Denne aften kommer bl.a. Rytmisk Kor og synger os ind i adventtiden. Efter koncerten vil der som vanligt være arrangeret kaffebord i konfirmandstuen. I vort nabosogn i Hillerslev inviteres der ligeledes til en aften, hvor man synger julen ind i Hillerslev kirke. Det bliver onsdag den 19. december. Alle er velkomne. Niels junget


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 7

finder i år sted torsdag den 25. oktober i Storstuen på Fjordglimt. Gennem efterhånden mange år har vi kunnet samle en pæn flok til en dag, hvor i fællesskab hører foredrag, synger og spiser sammen. Vi indleder som vanligt med kaffe og rundstykke, hvorefter sognepræst Leif Hvass har nogle ord ved dagens begyndelse. Derefter giver vi ordet til sognepræst Gitte Ishøy fra Thisted. Hun vil denne formiddag gæste os med “Anna og Ane - et causeri om kunstneren Anna Ancher og hendes mor Ane Brøndum”. Gitte Ishøy skriver følgende: Anna Ancher husker følgende fra sin barndom : "- Midt i huset boede familien, og i køkkenet residerede mor, et poetisk gemyt og af udmærket forstand, men hun tog en tjenerindes skikkelse på, og sled fra morgen til aften ved komfuret. Hun var meget smuk, kun én gang kan jeg huske hende pyntet, grå silkekjole, grå hat med dybe, røde nelliker …. Vi sad i stuen og legede og læste; midt på bordet et tællelys, som vi alle halede til os. Drengene legede med deres sager, og min yngste bror sagde: "Anna, vil du være med? - Åh hun" sagde den store bror, "hun forstår sig kun på de kulører."" Tag med på en forunderlig tur til Skagen, ind i den ligeså forunderlige Brøndum familie, hvor især Ane og Anna træder frem som lysende skikkelser. To særdeles

spændende kvindeskæbner. Kom med ind i Anna Anchers farvestrålende billedverden. Som sidegevinst kommer I til at se billeder af Annas ægtefælle, Michael Ancher og andre verdenskendte kunstnere. Efter at vi har spist middag sammen, har vi inviteret provst Anders Bonde, fra Favrskov Provsti, Hadsten til at tale over titlen: “Er der noget at grine af, når vi bliver gamle”? Med udgangspunkt i mødet med mennesker, der er nået til en af de “ældste” klasser i “Livets skole”, giver Anders Bonde et muntert indblik i livets efterår, som for de fleste rummer mange spændende nu- ancer. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring. Det er Anders Bondes opfattelse, at ældre mennesker rummer ressourcer af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af. Højskoledagen slutter med eftermiddagskaffe kl. 14.30. Vi håber, at mange vil slutte op om dette sognetiltag.

Kirkens korshær har 100 års jubilæum i oktober måned 2012. Korshæren blev stiftet af pastor H.P. Mollerup i København. fortsættes side 8 minikonfirmander ved Vestervig kirke

7

Højskoledagen

sognebladet

kirkenyt


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 8

kirkenyt

8 sognebladet

faktisk født og opvokset i præstegården i den lille landsby Ljørslev på Mors. Foran kirkegårdslågen er der i den forbindelse rejst en mindesten for ham. Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Kirkens Korshær arbejder ud fra et kristent menneskesyn, det vil sige, at vi tror på, at ethvert menneske er unikt og uendeligt værdifuld. Alle mennesker har krav på absolut respekt, uanset social status. Vi siger i Kirkens Korshær, at vi møder vores medmennesker i øjenhøjde, også selv om de ligger ned. Kirkens Korshær har omkring 400 ansatte og 7000 frivillige medarbejdere. Arbejdet støttes af stat og kommuner, men drives hovedsaglig for privat indsamlede midler. Pengene til Kirkens Korshærs arbejde kommer primært ind gennem indtjening fra mere end 200 genbrugsbutikker og privat indsamlede midler. Også her i vort område findes der Korshærsarbejde i form af flere genbrugsforretninger - bl.a i Vildsund og Falsbjerg. Storkredsen for Thy og Mors har valgt at fejre jubilæet med et arrangement i Stagstrup kirke og kirkecenter tirsdag den 9. oktober kl. 19.00.

Styrelsesmedlem Bent Friis taler i kirken og tidligere landssekretær Leif Bønning fortæller i Kirkecentret om 100 år i Kirkens Korshær. Man håber, at mange vil slutte op om denne fejring af jubilæet.

Konfirmandstuen bliver renoveret her i efteråret. For 16 år siden istandsatte og moderniserede man den eksisterende konfirmandstue. Nogle år kom så ibrugtagningen af det nye præstekontor og depot, der blev indrettet i konfirmandfløjens ubenyttede hestestald. Ikke mindst brugen af konfirmandstuen har efterhånden sat sine spor. Årene igennem har der været undervisning af konfirmander og minikonfirmander, der har været afholdt rigtig mange sogneafterner og sogneeftermiddage. Hver måned har vi været samlet til kirkefrokost og sognets dagplejere har bebyttet lokalet en formiddag hver uge. Endelig har menighedsrådet afholdt sine møder i kopnfirmandstuen. Alt dette fortæller om stor aktivitet i lokalet, hvilket selvfølgelig også medfører slidtage. Den kommende renovering af både kontor, depot og konfirmandstue består først og fremmest i slibning og lakering af trægulvene. Desuden maling af vægge og loft. Det er menighedsrådets håb, at der også kan findes penge til udskiftning af borde og stole, hvilket er hårdt tiltrængt.


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 9

nyt fra menighedsrådet være et menighedsråd i Sennels, men på sigt er der mulighed for at lave et fælles pastoralråd. På et fællesmøde i september mellem de tre menighedsråd vil man beslutte sig og derefter sende en indstilling til biskoppen.

Menighedsrådsvalget

Tirsdag den 28. august blev der afholdt orienterende møde vedr. menighedsrådsvalget. Efter dette besluttede mødedeltagerne at afholde et opstillingsmøde. På dette møde lykkedes det at få udarbejdet en liste med kandidater og stillere. Man besluttede efterfølgende at indlevere denne liste til valgbestyrelsen. Sidste frist for indlevering af lister til valget er iøvrigt tirsdag d. 2. oktober kl. 19. Indleveringen kan ske hos henholdsvis Ruth Hansen og Karin Koldkjær.

Ny regnskabsfører

Efter at vor hidtidige regnskabsfører Peter Bach Larsen er gået på efterløn her i sommer, har menighedsrådet ansat Hanne Gade til at varetage denne vigtige stilling for menighedsrådet. Der skal lyde en stor tak til Peter Bach Larsen for det store arbejde han gennem en del år har udført for menighedsrådet. Ligeledes velkommen til Hanne Gade og tak fordi hun har villet tage over efter Peter Bach Larsen. Vi glæder os til samarbejdet.

sognebladet

På er møde mellem biskop Henning Toft Bro, provst Henning Sørensen, menighedsrådene fra Sennels, Hillerslev og Kåstrup sogne samt begge sognepræster præsenterede biskoppen et forslag til sammenlægning af de tre sogne til et fælles pastorat. Forslaget er fremkommet m.h.p. en opnomering af sygehuspræstens arbejde på sygehus Thy-Mors. Denne mulighed er tilstede nu, hvor sognepræstestillingen i Sen nels skal nybesættes først i det nye år. Hidtil har begge præstestillinger i henholdsvis Sennels og HillerslevKåstrup været såkaldte 75% stillinger. De sidste 2 X 25 % har så bestået henholdsvis i betjening af sygehuset og hjælpepræst hos provsten. Biskoppens forslag går ud på at opnomere sygehuspræstens arbejde til at udgøre 50% af stillingen i Sennels. Derfor skal præsten i Hillerslev-Kåstrup betjene Sennels sogn med 25%. På denne måde bliver der ikke nogen nedgang i præstebetjeningen - som hidtil 75%. For at en sådan ordning kan fungere vil der blive udarbejdet et regulativ for de to præster, hvor arbejdsområdene fremgår. Sennels menighedsråd har besluttet at arbejde frem mod en sådan ordning, der sikrer, at præsteboligen fortsat vil blive benyttet til bolig for præsten i Sennels. Ligeledes vil der også fremover

9

Pastoralsammenlægning


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 10

på hjerte v/sognepræst Leif Hvass

TANKER VED HØSTTID

10 sognebladet

Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. v15 Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. v16 Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« v17 Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« v18 Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« v19 Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. v20 Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. v21 Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. v22 Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!« Markusevangeliet 2,14-22

Når vi lægger et lille frø i jorden ved forårstide, sker der noget. Det ser vi hvert eneste år. Frøet spirer og det er ikke mennesker, der får det til det. Der skal mere end vor egen skaberkraft til. Og den skaberkraft overvælder os, når det lille frø bliver til en stor stængel med masser af kerner på. Majsmarkerne her omkring os bringer vel det tydeligste eksempel på dette. Vi kan i perioder næsten se, hvordan majsen gror fra dag til dag. Midt i al den oplevelse. Midt i al det, der gror hos os, må vi erkende,

at der er en, der er stærkere end os. Vi må erkende, at gud står bag det hele. alle vi mennesker lever, fordi gud ønsker, at vi skal leve. Sådan hører vi det også i skabelsesberetningen fra Det gamle Testamente. Gud står bag det hele. Enhver af os har fået livet på grund af gud. Og ikke nok med det. Vi har alle fået de samme betingelser at leve under. Derfor er der heller ikke forskel på os, når det er guds øjne, der kikker. Jo, han kan selvfølgelig godt se, at der både er gode og onde mennes-


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 11

børn af Gud. De forstår ikke hans omgang med Levi og hans venner. Men Jesus er sat til at forarge. Det vil han gøre i og med, at han kommer med noget helt nyt. Han kommer med det, der skal afløse det gamle. Mennesket skal se deres liv i et helt nyt lys. Og i det lys skinner tilgivelsen. Kun menneskesønnen kan gå så langt, at han rækker mennesker Guds tilgivelse. Det betyder jo, at mennesker får endnu en mulighed i livet. Tolderen skal ikke være forhadt resten af sit liv. Nej, han skal med ind i kredsen af mennesker, der lever i Guds nærhed. Der lever, som Gud ønsker det. Jesus skal kalde syndere og ikke retfærdige. Men hvem kan også kalde sig retfærdig? Er det ikke selvretfærdigheden, der træder frem, når man f.eks. dømmer nogle ude af kredsen af det såkaldte gode folk? Der ligger faktisk megen ironi i Jesu svar. De retfærdige, vi hører om, svigter jo Gud, når de ikke kan forstå, at Jesus er Guds søn. De bruger alt det menneskeskabte og ser slet ikke Guds herlighed. Mon de er mere kaldet end andre? Og de selvretfærdige bliver jo ved. Nu er det spørgsmålet om faste, der optager dem. Jesus og hans disciple burde faste, siger de. Men Jesus afviser det. Man skal ikke faste så længe brudgommen er sammen med dem. Ingen skal fornægte sig selv at være tæt ved Jesus, medens han er hos dem. fortsættes side 14

11

sker. Der er mennesker, der lever, som Gud ønsker det. Og der er mennesker, der ind imellem bryder de love, Han har givet os. Det ved Han godt. Men gud formår, hvad vi til tider kan have svært ved. Han er i stand til at tilgive. Så når vi fejrer høsten her igen i år, må vi holde fast i, at guds fortsatte skaberkraft gælder ethvert menneske. Er vi i stand til at sige tak til Gud - som vi gør det også her i dag - så vil Han også møde os. Så åbner Han op for livets sande mulighed, når vi søger Ham gennem tro. Denne kærlighedserklæring til mennesker møder vi også i teksten her i dag. Jesus skulle jo slet ikke kontakte tolderen, hvis han holdt sig til reglerne der i Israel. Tolderne hørte til en gruppe af mennesker, der blev holdt udenfor. De var desværre også selv skyld i det. Ikke alle men mange overså et af de ti bud. De var blevet rige af at snyde andre, når de arbejdede. De tog for meget i told og puttede det overskydende i deres egen lomme. Derfor blev de også regnet som syndere. Altså mennesker der gik imod guds love om livet. Og så hører vi faktisk, at en tolder, der hedder Levi, nu bliver discipel hos Jesus. Ikke at han selv ønskede det. Nej, det er Jesus, der opfordrer ham. "Følg mig" siger han kort. Og det gør Levi så. Senere sidder Jesus til bords sammen med både toldere og syndere i Levis hus. Igen forarger han dem, der kaldes retfærdige. Altså mennesker, der mener, de lever som

sognebladet

på hjerte v/sognepræst Leif Hvass


13.00 Reception i Nordthy-Hallen

10.30 15.s.e. Trinitatis Lukas 10,38-42

18.30 Jubilæumsfest i Hallen

9.00

Lørdag 15.

Søndag 16.

Lørdag 22.

Søndag 23.

10.30 18.s.e. Trinitatis Johannes 15,1-11

19 30 Sangaften i konfirmandstuen

Søndag 7.

Tirsdag 9

Markus 2,14-22

17.s.e. Trinitatis

14.00 eftermiddagsgudstjeneste Kaffebord - underholdning

9.00

Onsdag 3.

Oktober

Søndag 30.

Torsdag 27. 18.00 Høstfest i Storstuen Husk tilm elding

16.s.e. Trinitatis Johannes 11,19-45

10.30 Gudstjeneste - Fjordglimt

Fredag 14.

September

Søndag 2.

24.s.e. Trinitatis Johannes 5,17-29

Sidste s. i kirkeåret Mattæus 11,25-30

Mattæus 21 1-9

10.30 1.s.i. advent

Fjordglimt - Frokost

10.30 Afskedsgudstjeneste

13.00 Skovtur i Knudsbjerg Plantage v/ Egon Andersen

9.00

14.00 Aktivkomitéen - Fjordglimt Generalforsamling Billeder ved Egon Andersen

December

Fredag 30.

Torsdag 29.

Søndag 25.

Torsdag 22.

23.s.e. Trinitatis Markus 12,38-44

19.30 Foredragsforeningen Dommer Knud Lund. Thisted fortæller

9.00

Søndag 18. 19.00

Tosdag 15.

Søndag 11.

G UDSTJENESTER - M ØDER I S OGNET

sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 12


9.00

19.00 20.s.e. Trinitatis Mattæus 21,28-44 Annie Krog Foldager

9.30

9.00

Søndag 14.

Søndag 21.

Torsdag 25.

Søndag 28.

10.30 Gudstjeneste - Fjordglimt

10.30 Alle helgens dag Mattæus 5,13-16

19.30 Sangaften i konfirmandstuen

10.00 Basar og loppemarked Fjordglimt

Søndag 4.

Tirsdag 6.

Lørdag 10.

21s.e. Trinitatis Lukas 13,1-9 BUSK-dag - familiegudstj. Kirkefrokost - aktiviteter

Højskoledag - Storstuen Tilmelding

19.s.e. Trinitatis Johannes 1,35-51

Fredag 2.

November

1930

Torsdag 11.

Foredragsforeningen Generalfors. og foredrag

19.30 Sangaften i konfirmandstuen

Tirsdag 9.

3.s.i. advent JMattæus 11,2-10

10.30 Julesøndag Afskedsgudstjeneste

12.00 Julefrokost - Storstuen Tilmelding

9.00

19.30 Adventskoncert Kaffebord

Ændringer i gudstjenestelisten bekendtgøres fra prædikestolen og i dagspressen.

Søndag 30.

. . . .

Torsdag 13.

Søndag 16.

Søndag 9.

9.00

Søndag 9.

2.s.i. advent Lukas 21,325-36

14.00 Adventshygge - Fjordglimt Sognepræst Leif Hvass

Torsdag 6.

Mattæus 21,1-9 Familiegudtj. - kirkefrokost

sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 13


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 14

på hjerte v/sognepræst Leif Hvass Det gælder også for os så mange år senere. Opfordringen ligger i at være med i livet. Det er, hvad Jesus peger på. Han peger på et liv - et nyt liv - hvor selve den daglige tilværelse og omgangen med andre er det centrale. Det kræver, at vi kaster alle vore fordomme og selvskabte regler om livet bort. Vi skal lade det nye liv, som Jesus peger på, være det eneste, der styrer os. Her ved udgangen af den dejlige septembertid skal vi holde fast i

livets værdi. Gennem høsten er vi igen blevet erindret om Guds formåen. Hans kraft er så stor og vedvarende. Vort eksistensgrundlag fortælles gennem høsten. Her ved afslutningen af den lyse tid får vi lov til at samle forråd. Ikke alene forråd der skal sørge for vor fysiske mæthed i tiden fremover. Nej, også den åndelige mæthed er nødvendig i den mørke tid af året. Og den mæthed kommer til os gennem ordene fra Gud og Hans søn. De giver os forråd, der skal bruges, når mørket falder på.

14

SENNELS BORGERFORENING

sognebladet

I marts blev der konstitueret ny bestyrelse i Sennels Borgerforening, og siden da har vi afholdt møder ang. forskellige tiltag i Sennels by. Vi er så småt i gang med at forbedre vores hjemmeside med hjælp fra gode sennelsboer. I juni måned havde vi besøg af Nasar Khader til det det årlige grundlovsmøde på Hou Dås. Godt vejr og dejlig musik var med til at skabe en god stemning og dermed give alle en hyggelig eftermiddag. Efter en dejlig og til tider varm sommer mødes vi igen i Borgerforeningen, hvor vi har forskellige punkter på programmet. Vi står overfor mange spændende aktiviteter i efteråret og foråret- gengangere såvel som nye tiltag. Allerede d. 24. oktober afholder vi bankospil i Sennels Forsamlingshus, og efter stor succes sidste år fortsætter samme koncept. Der vil være mulighed for at købe amerikansk lotteri, bankoplader, kaffe, kage og vand. Der er fine præmier på spil til store så vel som små - så kom og få en hyggelig aften med familie og naboer. Ikke længe efter, når mørket og efteråret også har nået Sennels, er det atter tid til Tour de Sennels, hvor du vil kan få stillet din nysgerrighed om, hvordan din nabo bor eller måske skabe nye bekendtskaber. Efter at have indtaget lækker forret, hovedret og dessert tre forskellige steder, fortsætter festen i forsamlingshuset. Så selvom I ikke har været med endnu, er det ikke for sent. Hold øje med postkassen og støt det lokale. Susanne Skovbo Agesen


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 15

Nordthy-Hallen fejrer 25 Års Jubilæum Der inviteres til jubilæumsfest

lørdag d. 22/09-12 kl. 18.30 i Nordthy-Hallen. Maden leveres af Østerild Kro og musikken er vores lokale Malle Travellin Band.

Der vil være forskellige festlige indslag, og hallen er vært ved en let anretning. Vi håber på stort fremmøde til begge arrangementer. Bindende tilmelding til Jubilæumsfesten kan ske senest d. 17/09-12 til: Mette Møller på tlf. 51 24 66 23 eller info@sennels-em.dk Tjek vores hjemmeside www.nordthyhallen.dk

15

Der vil lørdag d. 15/09-12 fra kl. 13.00-17.00 blive afholdt reception. Alle er velkomne

sognebladet

Reception i Nordthy-Hallen.


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 16

rundt i Sennels

Nyt fra Nordthy - Hallen

16 sognebladet

Lørdag d. 11. august blev Sennels spinning lokale officielt indviet af borgmester Lene Kjeldgaard. 100 børn og voksne var mødt frem på denne solbeskinnede lørdag for at deltage i festlighederne. Sponsorerne trampede efterfølgende i pedalerne imens børnene legede i hallen, og der blev indtaget lidt godt til ganen. Vi vil i Fitnessforeningen gerne sige 1000 tak for opbakningen fra alle sponsorer og alle jer brugere. Vi glæder os til at se jer på cyklerne: Info omkring hold og booking findes på www.nordthyhallen.dk under fitness.


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 17

Sennels FDF Siden sidst har Sennels FDF været på sommerlejr, som i år foregik i Tipi ved Vester Vandet Sø. Vi var sammen med Glyngøre og Hillerslev FDF og var i alt ca 70 børn og voksne. Temaet var "pirat" og de store overnattede på tømrerflåder på Vandet Sø mens de mindre sov i telte. I løbet af ugen lærte børnene bl.a. at klatre i træer med sikkerhedsliner, slagte høns og tilberede dem til middag samt begå sig i skoven om natten. I år måtte alle FDF-ere tage en ven med på lejren, hvilket har medført at vi allerede nu har fået 4 nye medlemmer, hvilket vi er meget stolte af.

Vi siger i år farvel til Lisbet Rask Kjær og velkommen til Jakob Haaning. Vi er desværre kun tre ledere, som består af Annika Floutrup, som står for Puslinge med hjælpeleder Ann Gregersen. Tumlingen har Mads Hundahl og Pilte/Væbner har Jakob Haaning med hjælpeleder Martin Windfelt Rasmussen. Vi er meget interesseret, hvis nogle vil være ledere eller hjælpere kontakt Mads Hundahl 20352002 Kommende arrangementer: BUSKdag 28. oktober 2012 ved kirken kl. 9, børnediskotek lørdag den 17. nov kl. 15-17.30 for 3-5 år og fra kl. 15-19 for 6 årige og op, juleafslutning tirsdag den 4. december kl. 18.

17

sennels FDF


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 18

fjordglimt og aktivkomitè

FERIETUR Vi ser frem til ferieturen Herregården Hest Have ved Spøttrup som på nuværende tidspunkt er overstået. Turen fra den 3. til den 6. september bød på lidt anderledes oplevelser hvor vi boede i smukke omgivelser. Vi startede med et besøg på Livø, og turen med frokost er blevet sponsoreret af Lions Club Thylandia og tusind tak for det. Skives flotte udsmykning af rundkørsler fik vi at se og den smukke halvø Lundø, og sidste aften sluttede med en festaften. HØREOMSORG Høreomsorg v/Annie Bovbjerg kl. 10.00 onsdag d. 3. oktober, onsdag d. 21. november,

18

HØSTFEST Torsdag den 27. september kl. 18 afholdes der høstfest i Storstuen. Der skal foretages tilmelding for at kunne deltage

sognebladet

HØJSKOLEDAG Torsdag den 25. oktober højskoledag kl. 9.30 formiddag med Gitte Ishøj, Skagensmaler Anna Anker. eftermiddag med provst Anders Bonde fra Hadsten. Se udførlig omtale af dagen på side 8. BASAR og LOPPEMARKED Lørdag den 10. november kl. 10 - 16 Skrivebøger Tombola Amerikansk lotteri Der kan købes kaffe, øl, gløgg og æbleskiver. Mød op til en hyggelig dag Er der nogen som vil hjælpe så kontakt Storstuen. Husk vi modtager gerne "Lopper"


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 19

fjordglimt og aktivkomitè

GENERALFORSAMLING torsdag den 22. november, generalforsamling kl. 14.00 Dagsorden ifølge love. Aktivkomiteen er vært ved kaffen og der vises billeder v/Egon Andersen SKOVTUR torsdag den 29. november er der Skovtur i Knudsbjerg plantage kl. 13.00 v/Egon Andersen Gløgg, kaffe og æbleskiver nydes i skoven eller i Storstuen i tilfælde af dårligt vejr. Der kan købes gran.

GUDSTJENESTER Fredag d. 14. september kl. 10.30 Fredag d. 2. november kl. 10.30 fredag den 30. november Afskedsgudstjeneste for Leif Hvass. Efter alle gudstjenester på Fjordglimt er der mulighed for at deltage i den efterfølgende kirkefrokost

19

JULFROKOST torsdag den 13. december julefrokost kl. 12.00 Musikunderholdning v/Allan Holm fra Sydthy.

sognebladet

ADVENTSMØDE torsdag den 6. december adventsmøde kl. 14.00 v/Leif Hvass


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 20

sennels skole

0. klasse

SENNELS FOREDRAGSFORENING

Så er efterårsprogrammet på plads endnu engang. Vi lægger ud med

20 sognebladet

Generalforsamling torsdag d. 11. oktober kl. 19.30 i Stor stuen. Efter generalforsamlingen får vi besøg af Lisbeth Tjener fra Thisted, der kommer med en lysbilledserie der fortæller om "De kongeliges Slotte og boliger, samt Dronningens kunst" Kom og vær med, og har du lyst til at prøve at være med til at tilrettelægge foreningens programmer fremover, vil det være meget vekomment. Torsdag d. 15. november kl. 19.30 i Storstuen skal vi høre om "Ret og Retfærdighed" Denne gang er det tidligere dommer i Thisted Knud S. Lund, der kommer og fortæller om oplevelser fra et langt liv ved Retten i Thisted.

Bagest fra venstre: Signe Louise Andersen, Oliver Andersen, Jonathan Sandbæk Rokkjær, Noam Emil Thonsgaard Klainberger, Emma Vestergaard Ladefoged, Amalie Korgaard Kold, Kristoffer Bunk Kudsk Miderst fra venstre: Jasmin Morberg Augustinus, Caroline Mehl Ishøy, Marcus Søgaard Møller, Jack Phillip Holmes Kris tiansen, Gustav Sandbæk Sunesen, Jacob Holm Kjærsgaard Forrest fra venstre: Maria Hedegaard Münchow, Isabella Kiel Andersen På billedet mangler: Jens Holm Rishøj, Frida Myrup Heesgaard

6. klasse

Bagest fra venstre: Natacha Sandahl Jensen, Frederikke Jonasen, Maiken Green Bossen, Josefine Lund Larsen, Emma Præstegaard Schuster, Andreas Hun dahl Madsen, Sebastian William Lund Forrest fra venstre: Martin Kortegaard Jensen, Magnus Dahl Pedersen, Rasmus Frost Aas, Astrid Stagsted, Maiken Kilsgaard Kold, Pernille Katrine Kær Larsen, Karen Thrige Andersen, på billedet mangler: Jonathan Thonsgaard, Klainberger.


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 21

21

sognebladet

Sennels skole


sogneblad238_sogneblad197.qxd 05/09/12 12.36 Side 22

NyE BÆNKE I SENNELS Sennels Borgerforening har fra Lions Club modtaget et beløb til køb og opstilling af bænke i Sennels. Der er i løbet af sommeren blevet opstillet 6 bænke forskellige steder, til gavn og glæde for alle borgere i Sennels. Bænkene er opstillet følgende steder: Hjørnet af Mallevej/Thorhaugevej. Sennelsvej v/kirken (busholdeplad sen).

Hjørnet af Sennelsvej/Kirstens Bakke Hjørnet af Knudsbjergvej/Gadekæret Hjørnet af Mallevej/Ved engen. Foreningen håber, at rigtig mange vil benytte/bruge bænkene. Vi vil fra Sennels Borgerfoening samtidig rette en stor tak til Lions for støtten til bænkene. Sennels Borgerforening

Hjørnet af Sennelsvej/Kapitalstræde. 22 sognebladet

FORSAMLINGSHUSET VEDR. UDLEJNING - HENVENDELSE TIL HENRy BIRK, RØGGILDVEJ 6 TLF.: 97 98 53 04 eller 20 48 42 96


HOME-START THY

Familiekontakt - støtte til familier med små børn KOORDINATOR: Rikke Riis Kirk, Ballerumvej 124, 7700 Thisted, Tlf. +45 30 74 09 03 thy@home-start.dk - www.home-start.dk

Sennels Tømrer- & Snedkerforretning v/ Aase og Ejvind Nielsen Sennelsvej 123 Tlf. 9798-5349 Biltlf. 4041-3319 Fax 9798-5630 FRISØRSALONEN v/LENE JENSEN Knudsbjergvej 18 Telefon 9798-5379

Sennels Vognmandsforretning

Morten Smed

Malle Strandvej 5 - Sennels - 7700 Thisted - Tlf. 97 98 50 37 - Mobil 40 11 50 37

HØJLAND BILER aut. - så er det trykt

Tlf. : 97 95 20 00

PEUGEOT forhandler

Vilhelmsborgvej 17-19, Thisted, tlf. 9792 6677

www.dantryk.dk

I/S SMED

www.sennelsauto.dk

AUTO - TRAKTOR - VARMESERVICE Sennelsvej 66 - 7700 Thisted

Tlf. 97 98 60 44 JENS 40 45 93 44 - PETER 24 61 36 37

Leopardvej Thisted Leopardvej 3 · 7700 Thisted Tel.: 97 Tel.: 97 92 64 88 · Fax: 97 92 60 58

SENNELS Entreprenør & Maskinstation

MALLEVEJ 60 · SENNELS, 7700 THISTED · TLF.

www.sennels-em.dk

9798 5100 · BIL 40 31 17 75

e-mail: info@sennels-em.dk

fax 97 98 54 90


E D C ∙ E J E N D O M S M Æ G L E R E N Autoriseret

Hvor handler Thyboerne fast ejendom?

låneformidler

Selvfølgelig ved Ejendomsmæglerfirmaet

JØRGEN GRAVESEN Statsaut. ejendomsmægler MDE, valuar Storegade 22 . 7700 Thisted

9792-1999

Murer og aut. kloakmester

KARSTEN H. JENSEN Kirstens Bakke 1, Sennels, 7700 Thisted Fax 97 98 51 19 . Mobil 23 26 51 17

97 98 5117 • Service og reparation af storkøkken- og bagerimaskiner

• Alt i el-installationer Industri Landbrug Privat

• Varmepumper

• Installation af

IHC- og smart-house-anlæg IHC- net komp. med B&O

• Energi·rigtige løsninger

AUT. EL·INSTALLATØR / KMO certificeret

LG

Life’s Good

• Varmepumper • Jordvarme • Luft/vand • Luft/luft

www.pedersenel.dk · pedersen-el@mail.dk

TLF. 97 98 63 64 • 29 60 04 87

SENNELSVEJ 53 • SENNELS • 7700 THISTED

De

Købmandshjørnet

Sennels, 7700 Thisted Sennels

Bil: 3

Lasse Senne

9798-5017 Sennelsvej Telefon: 81 Sennels 7700 Thisted sennels@spar.dk

97 98 50 17

SPEC

Afse A se

Jørgen Strømgaard Hansen TØMRER& SNEDKERFORRETNING Sennelsvej 139 Hou, Thisted

9798-5237 Mobil-tlf. 2028-7737

Fra

Anta

Autoriseret Papiruld’s isolatør

Ufr Vestergade 20, Thisted Tlf. 9792-0599 www.tops.dk

p A/S - 1218121

Mod


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.