Gazeta Seledka

Gazeta Seledka

Nizhny Novgorod, Russian Federation

The monthly newspaper about the cultural life of Nizhny Novgorod.