Rigsret når minister bryder loven - Seismo Explainer bogeksempel

Page 1

UNG LE T

Explainer ∙ Politik

Rigsret når minister bryder loven Julius Tromholt-Richter John Præstegaard


Andre Explainer-bøger fra Seismo:

og mange flere ...


UNG LE T

Explainer ∙ Politik

Rigsret når minister bryder loven

Julius Tromholt-Richter John Præstegaard


Når en minister måske har gjort noget ulovligt Vi skal alle overholde vores lands love, og gør vi ikke det, så kan vi blive dømt og komme i fængsel. Det gælder også for vores ministre, der skal lede landet, som det står i loven. Hvis en minister bliver mistænkt for at have handlet ulovligt i sit arbejde, kan personen blive stillet for en dommer og dømt. 2


En domstol for en minister kaldes en rigsret. Her i bogen kan du læse om, hvad der kan ske, når en minister bliver mistænkt for ikke at have fulgt loven. Du kan også læse om baggrunden for Danmarks sjette rigsret mod Inger Støjberg, en tidligere minister. 3


Hvad kan der ske? Når en minister har gjort noget forkert, kan Folketinget udtrykke sin utilfredshed på to forskellige måder. Første mulighed er at ministeren kan få det som kaldes, en næse. Hvis en minister får en næse så fortæller det, at andre politikere er utilfredse med det, som ministeren har gjort. Og så sker der ikke mere i den sag. Anden mulighed er at stille ministeren for en rigsret.

Venstres tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen fik i 2015 en næse, i en sag om lækkede oplysninger om Helle Thorning-Schmidts skattesager.

4


Rigsretten foregår her i lokalerne til Højesteret, som er en del af Christiansborg.

Når man stilles for en rigsret En rigsret er en særlig domstol, som kan dømme en minister, som har gjort noget ulovligt. Hvis ministeren kendes skyldig, kan straffen i værste fald blive en fængselsdom. Det sker stort set aldrig, at en minister kommer for en rigsret. Det er kun sket én gang tidligere inden for de sidste 100 år. Det var i 1993. 5


Tamilsagen I 1993 blev den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen ved en rigsret idømt fire måneders betinget fængsel, i det der blev kaldt Tamilsagen. Der skal være flertal i Folketinget, for at kunne bringe en minister for en rigsret.

Tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen.

6

betinget = at man ikke skal i fængsel, selv om man er kendt skyldig. Modsat betyder ubetinget, at man skal i fængsel.


Hvad var Tamilsagen? Tamiler er et folk fra landet Sri Lanka. a.. Landet var plaget af borgerkrig fra 1983 til 2009, og mange tamiler flygtede til Danmark i 1980’erne. Flygtninge har ret til at få deres efterladte familie bragt i sikkerhed i et land, hvor der ikke er krig. Det kaldes at blive familie-sammenført.

Danmark

Indien

Sri Lanka

Erik Ninn-Hansen fjernede den mulighed, h hed, så familierne ikke kunne blive bragt sammen. mmen. men. Det var ulovligt, og han blev dømt i en rigsret 1995. i t i 1995

Tamilske børn.

7


Inger Støjberg, født i 1973 Inger Støjberg har været aktiv i politik siden 1994 og opstillet til Folketinget for Venstre første gang i 1999. 4. februar 2021 meldte hun sig ud af Venstre. Fra 2015-2019 var hun udlændinge og -integrationsminister og havde ansvaret for udlændinge i Danmark: Hvem må rejse ind i landet? Hvem må blive dansk statsborger? Hvor mange flygtninge skal vi tage imod? Hvordan hjælper vi udlændinge, som er kommet til Danmark? 8


Hjerk kirke, som Inger Støjberg er kommet meget i.

Inger Støjberg Danmarks sjette rigsret kaldes Instrukssagen og har Inger Støjberg som hovedperson. Inger Støjberg er vokset op på en gård ved byen Hjerk, nord for den jyske by Skive. Hendes forældre har begge været medlem af det lokale menighedsråd, og måske har deres engagement for kirken betydet, at Inger Støjberg allerede tidligt interesserede sig for noget større og gik ind i politik. menighedsråd = er en gruppe mennesker, der sammen med præsten styrer det kirkelige arbejde i det sogn, der hører til kirken.

9


Et nygift par på deres bryllupsdag.

Hvad går Instrukssagen ud på? Instrukssagen er fra 2016 og handler om gifte par, som er flygtet til Danmark. Hvis man flygter fra sit eget land – for eksempel på grund af krig – kan man søge om asyl, når man kommer til Danmark.

10

asyl = når man beder om hjælp i et land til at blive beskyttet. Det kan være, at man ikke kan rejse tilbage til sit eget land på grund af sin race, religion, seksualitet eller politisk holdning. Måske vil man blive slået ihjel eller udsat for tortur, hvis man vender tilbage.


Sandholmlejren i Nordsjælland. Danmarks største asylcenter.

Alle udlændinge kan søge om asyl i Danmark. Hvis man bliver godkendt til at få asyl, kan man blive i Danmark, indtil det er sikkert at rejse hjem igen. Hvis man får asyl, er man flygtning. Mens man venter på at få at vide, om man kan få asyl, skal man bo på et asylcenter. I 2016 kom der flere par til Danmark, hvor piger under 18 år var gift med ældre mænd. 11


Inger Støjberg, som var minister dengang, mente ikke at Danmark er et land, hvor piger under 18 år kan være gift med ældre mænd. Inger Støjberg havde udtalt, at hun ikke mente, at barnebrude hører til i Danmark. At hun ville beskytte pigerne mod at bo sammen med deres ældre mænd, så de kom til at bo hver for sig i asylcenteret. Denne udtalelse fik hendes ministerium til at udsende en pressemeddelelse den 10. februar 2016.

Inger Støjberg stopper indk vartering af barnebrude på asylcentre Fremadrettet må asylansøge re under 18 år ikke bo sammen med en ægtefælle eller samlever. I aktuelle sager om barnebrude bliver parrene nu skilt ad. Udlændinge-, integrationsog boligminister Inger Støjberg skrider nu ind over for barn asylcentre og beder Udlændin ebrude på danske gestyrelsen om at ændre prak sis. Fremadrettet kan ingen asylansøgere bo sammen med mindreårige en ægtefælle eller samleve r. Udlændinge-, integrationsog boligminister Inger Støjberg udtaler: ”Det er fuldstændig uaccepta belt, at der i øjeblikket bor mind reårige i det danske asylsyste ægtefælle eller samlever, og m med en jeg har bedt Udlændingestyrels en om straks at sætte en stop selvfølgelig sikre, at unge pige per for det. Vi skal r ikke bliver tvunget til at leve i et forhold med en voksen på asylcentrene.” I januar iværksatte Inger Støj berg en hastehøring for at få et overblik over omfanget af danske asylcentre. Hastehø barnebrude på ringen viser, at der i øjeblikke t er indkvarteret 27 mindreå operatørerne på asylc rige

12


I den stod, at alle par, som ankom til et asylcenter, skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år, også selvom de havde børn sammen. Pressemeddelelsen blev opfattet som en direkte instruks fra Inger Støjberg. Derfor gik man på asylcentrene i gang med at skille flere par fra hinanden.

En klage får sagen til at rulle Adskillelsen fik et par fra Syrien til at klage, og i den forbindelse fandt man ud af, at det der foregik var ulovligt. I Danmark har vi ingen ret til at bestemme, hvem der ikke må være sammen uden først at have vurderet hvert enkelt pars sag. Det er en menneskeret. Instruksen blev derfor ændret den 1. juli 2016. Fra den dag skulle man følge loven og vurdere hvert enkelt pars sag. Spørgsmålet var nu, om man kunne opfatte Inger Støjbergs udtalelse i pressemeddelelsen som en instruks - og om hun vidste, at den var ulovlig? 13


Det skulle en stor undersøgelse, som kaldes en kommission, finde ud af.

Hvordan arbejder en kommission? Når man nedsætter en kommission, så bestemmer Folketinget, at noget skal undersøges grundigt. Det kan fx være, om en minister har gjort noget ulovligt. En undersøgelseskommission skal være uafhængig af Folketinget. Det betyder, at de personer som udvælges til at sidde i kommissionen, skal være neutrale og hverken må holde med personen under anklage eller med dem, der anklager personen.

Socialdemokratiet Radikale Venstre 14


Kommissionen skal afhøre folk og læse dokumenter i sagen, for at finde ud af, hvad der er sket. Det er altid en jurist, der står i spidsen for kommissionen. Kommissionen kan ikke dømme i sagen, men skal finde ud af, om der er blevet gjort noget ulovligt. Hvis der skal oprettes en kommission, så skal et flertal af de 179 politikere i Folketinget stemme for.

Enhedslisten

Socialistisk Folkeparti

jurist = en person som er uddannet i dansk lov. Det kan være en dommer eller advokat.

Alternativet

15


Inger Støjberg er en af de mest kendte politikere i Folketinget. Hun er tit blevet interviewet til TV.

Kommissionen i Instrukssagen I sagen om Inger Støjberg stemte partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet for at nedsætte en kommission. Den fik navnet Instrukskommissionen, da den skulle undersøge brugen af den instruks, som Inger Støjbergs ministerium gav i 2016 om at adskille asylpar, hvor den ene part var under 18 år. 16


I spidsen for undersøgelsen blev der valgt en dommer og to advokater. De afhørte i løbet af 2020 mange forskellige mennesker i sagen. I december 2020 blev kommissionen færdig med undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen I undersøgelsen står der blandt andet: 1. Den instruks, som Inger Støjbergs ministerium gav, var klart ulovlig. 2. Inden pressemeddelelsen med instruksen blev sendt ud, havde embedsværket fortalt Inger Støjberg, at instruksen var ulovlig. Så hun var altså klar over, at det ikke var lovligt at adskille parrene. 17


Embedsværket er alle dem, som hjælper ministeren med sit arbejde. Hvis en minister vil foreslå en ny lov, er der ansat nogle eksperter i de danske love, som skal hjælpe ministeren med at finde ud af, om den nye lov er lovlig. 3. Det var et klart ønske fra Inger Støjbergs side, at alle par skulle skilles, hvis den ene part var under 18 år. Også selvom hun vidste, at det var ulovligt.

Embedsværket i Udlændinge- og Integrationsministeriet består af mere end 350 personer. Så der er mange personer, der kan tjekke op på, om alt er i orden.

18


Alle par blev adskilt, også et par hvor manden var 18 år og kvinden 17 år.

Hendes embedsværk var klar over, at det var hendes ønske. Derfor sendte de pressemeddelelsen ud. Men der findes ikke beviser for, at Inger Støjberg direkte har beordret sine folk til at gøre noget ulovligt. 4. Inden undersøgelsen startede, skulle Inger Støjberg svare på spørgsmål om sagen foran Folketinget. Det gjorde hun fire gange. Her har hun både løjet og sagt forkerte ting med vilje.

19


Beviser nok til en rigsretssag Et flertal af partierne i Folketinget besluttede derefter, at nogle advokater skulle se, om der kunne findes beviser nok til at stille Inger Støjberg for en rigsret. I januar 2021 meddelte advokaterne, at de mente, at der var beviser nok.

Den 2. februar 2021 skete den endelige afstemning i Folketinget om Inger Støjberg skulle for en rigsret. 141 stemte for. 20


Herefter skulle alle partierne i Folketinget stemme om der skulle startes en rigsret mod Inger Støjberg. Den 2. februar stemte et flertal på 141 ud af 179 folketingsmedlemmer for en rigsret. Danmarks sjette rigsret blev en realitet.

Her er en tidligere rigsret i fuld gang på Christiansborg i 1877. 21


Er den syvende rigsret på vej? I efteråret 2020 iværksatte statsminister Mette Frederiksen aflivning af alle mink nk på minkfarme i Danmark. Det skete aff frygt for, at mink kunne sprede coronavirus til mennesker. Aflivningen startede før den var blevet et vedtaget i Folketinget. Socialdemokratiet atiet holder fast ved, at det ikke var en ordre, men bare en pressemeddelelse. Hvis den kunne opfattes som en ordre, er det ulovligt. Sagen betød, at en minister på området måtte gå af. Måske bliver sagen til den syvende rigsretssag? Mette Frederiksen.

22

13 millioner mink blev aflivet i efteråret 2020.


Rigsretssagen mod Inger Støjberg er nok afsluttet i 2022. Samme år som der kommer afklaring på om Mette Frederiksen har gjort noget ulovligt i sagen om aflivning af 13 millioner mink.

Hvad synes du? Hvad betyder det for et demokrati, hvis politikere bryder loven, og undskylder det med, at det er i en god mening? Hvilken ansvarsfølelse synes du, en person som varetager en ministerpost skal have? Hvad tænker du, når de øverst ansvarlige for vores land ikke overholder loven? 23


Rigsret når minister bryder loven Julius Tromholt-Richter og John Præstegaard Explainer ∙ Politik Lix 31, 1356 ord 1. udgave, 1. oplag 2021 Seismo Forlagsredaktion: Kari Astrid Thynebjerg Fotos: Creative Commens, Pixabay, Colourbox, News Oresund, Folketingets Bibliotek, Stephanie Sinclair, Integrationsministeriet, Anima Tryk: Danmark ISBN 978-87-7212-997-6 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftaler med Copydan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. seismo.dk/explainer


Daglige letlæste nyheder På seismo.dk kan du finde aktuelle nyheder og baggrundsartikler, som alle er letlæste og indtalte.


Når en minister gør noget ulovligt, kan personen stilles for en rigsret. Det er en særlig domstol for ministre, som kun har været i brug en gang før de sidste 100 år. Et flertal i Folketinget besluttede i februar 2021, at Inger Støjberg skal stilles for en rigsret, for en sag, som kaldes Instrukssagen. I denne bog kan du læse om dansk rigsret, om sidste gang vi havde en og hvad der førte til, at Inger Støjberg skal stilles for en rigsret som den sjette minister i danmarkshistorien. Bagerst i bogen er der spørgsmål, som du kan bruge som udgangspunkt for at arbejde videre med emnet. Rigsret når minister bruger loven er tilrettelagt med 1356 ord, lix 31. ð

Politik Kultur Videnskab Identitet Online Økonomi

Explainer er en bogserie, der med udgangspunkt i aktuelle emner, ønsker at bidrage til den demokratiske dannelse og oplysning om vores samfund og verden, ved at formidle vigtige emner med et lavt lix-tal.

Seismo er også et nyhedsmedie der via seismo.dk henvender sig til unge, der gerne vil følge med i den verden vi lever i, men som oplever at andre nyhedsmedier skriver lange artikler i et svært og indforstået sprog. Et af mediets bærende principper er at forklare det, som andre medier opfatter som indlysende og alment kendt blandt sine læsere. ISBN 978-87-7212-997-6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.