BRIFING CxM SERRA NORD 2021

Page 1

BRIFING CxM SERRA NORD SECCIÓ DE MUNTANYA DEL CLUB POLLENÇA


u

AVIS IMPORTANT, MÉS QUE UN BRIFING PAREIX UN MANUAL D’INSTRUCCIONS


DADES TÈCNIQUES

u

Distància: 18 Km

u

Desnivell: 343 md+ / 774 md-

u

Hora de sortida: 9:30h, 10:30 i 11:30

u

Lloc de sortida: Camp de futbol de Lluc

u

Avituallament: l’Empaltada

u

Tall de pas Pollença: 4h


NORMATIVA u

La cursa es regeix pel reglament de Curses per Muntanya – Trail de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

u

Només poden participar persones federades en muntanya (FBME, FEDME o altres territorials) amb CxM-Aut, Aut-2, B o superior.

u

Està permès l’ús de bastons. Si tenen puntes metàl·liques, aquestes hauran de dur taps de goma posats i uns de recanvi.

u

Tots els envoltoris aniran marcats amb el número de dorsal.

u

Es respectaran les indicacions dels àrbitres de CxM i del personal de l’organització.

u

Està totalment prohibit rebre ajuda externa durant tot el recorregut.

u

En cas d’alerta vermella meteorològica es suspendrà la cursa.

u

Hi haurà un servei de guarda-roba disponible per tots els participants.

u

S’hauran de seguir i respectar totes les mesures sanitàries contra la COVID-19.


HORARIS SORTIDA 9:30 (DISSABTE I DIUMENGE)

u

8:30 à Recollida de dorsals. Serà obligatori ensenyar la llicència federativa i el DNI.

u

9:00 à Obertura guarda-roba.

u

9:20 à Col·locació al caixó de sortida

u

9:30 à Sortida

u

PREGUEM COMPLIU ELS HORARIS ESTIPULATS PER EL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.

u

NO S’ENTREGARÀ CAP DORSAL QUE NO CORRESPONGUI ALS GRUPS DE SORTIDA


HORARIS SORTIDA 10:30 (DISSABTE I DIUMENGE) u

9:40 à Recollida de dorsals. Serà obligatori ensenyar la llicència federativa i el DNI.

u

10:00 à Obertura guarda-roba.

u

10:20 à Col·locació al caixó de sortida

u

10:30 à Sortida

u

PREGUEM COMPLIU ELS HORARIS ESTIPULATS PER EL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.

u

NO S’ENTREGARÀ CAP DORSAL QUE NO CORRESPONGUI ALS GRUPS DE SORTIDA

u

RECORDEU QUE NO PODREU ACCEDIR AL CAMP DE FUTBOL FINS QUE NO HAGIN SORTIT ELS PARTICIPANTS DE L’HORA ANTERIOR.


HORARIS SORTIDA 11:30 (DISSABTE I DIUMENGE) u

10:40 à Recollida de dorsals. Serà obligatori ensenyar la llicència federativa i el DNI.

u

11:00 à Obertura guarda-roba.

u

11:20 à Col·locació al caixó de sortida

u

11:30 à Sortida

u

PREGUEM COMPLIU ELS HORARIS ESTIPULATS PER EL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.

u

NO S’ENTREGARÀ CAP DORSAL QUE NO CORRESPONGUI ALS GRUPS DE SORTIDA

u

RECORDEU QUE NO PODREU ACCEDIR AL CAMP DE FUTBOL FINS QUE NO HAGIN SORTIT ELS PARTICIPANTS DE L’HORA ANTERIOR.


MATERIAL OBLIGATORI

u

Tassó o recipient equivalent.

u

Xip

u

Dorsal visible a la part davantera de la camiseta.

u

Paravents recomanable (sobretot diumenge)

u

Telèfon mòbil amb bateria carregada.

u

Manta d’emergència.

u

Calçat adequat

u

Mascareta x2 (quirúrgica)


LLOC DE SORTIDA

u

Camp de futbol de Lluc

u

https://goo.gl/maps/9kcRhsHyyHHNJf2 p7


RECORREGUT CxM SERRA NORD XS


PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT Protegir l’accidentat. Avisar del perill a la resta de participants. Si és possible, no deixar l’accidentat tot sol. Avisar directament a l’organització o al 112.


DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES

u

Respectaré sempre l’entorn. No faré malbé els recursos naturals tant en zones protegides com no protegides, ni els elements etnològics.

u

Respectaré i seguiré en tot moment l’itinerari del camí marcat per l’organització, evitant sortir del recorregut, quan entreni aniré sempre per senders marcats i evitaré els camp a través

u

Respectaré tots els membres de l’organització, els altres corredors, jutges, voluntaris i totes les persones involucrades en la cursa.

u

Tots els meus gels, barretes, etc., els duré adequadament marcats amb el número del meu dorsal.

u

No tiraré cap tipus de residu (embolcalls de gels, barretes, aliments o materials) fora dels llocs habilitats per l’organització.

u

Duré bastons sempre que estigui permès i, si els duc, ho faré amb els taps adequadament posats.

u

No emetré senyals lluminosos durant el recorregut, a excepció de la il·luminació frontal i posterior (llumet vermell) en els trams nocturns.

u

No cridaré ni faré renou innecessari durant el recorregut, respectant així l’entorn, ni en competició ni en els entrenaments.

u

Conec i accept els reglaments de curses per muntanya de la FBME, així com les zones de protecció i em compromet a complir-los.

u

Conec i accept les normes específiques de la cursa i em compromet a complir-les.


PROTOCOL DE SORTIDA u

Enguany s’ha adaptat la sortida per complir les mesures necessàries contra la COVID-19.

u

La sortida s’organitzarà en format roller-start en grups de 25 persones que aniran ordenats per número de dorsal: 1-25, 26-50, etc. Les sortides estaran separades per 5 minuts.

u

Fins al moment de la sortida serà obligatori l’ús de la mascareta.

u

S’hauran d’evitar els grups en el moments previs de la sortida.

u

Els propis participants deixaran la bossa guarda-roba dins el vehicle habilitat per a tal efecte.

u

L’ordre i el grup de sortida serà notificat als participants els dies abans de la cursa per correu electrònic.

u

Les sortides es donaran en llocs àmplis on es pugui garantir la distància de seguretat,

u

5 minuts abans de la sortida tots els participants s’hauran de col·locar al seu caixó de sortida.

u

La zona de sortida estarà tancada al públic i només hi podran accedir participants de cada hora de sortida.

u

Alhora, aquests participants hauran d’ocupar l’espai corresponent en funció del seu número de dorsal.


ORGANITZACIÓ DE LES SORTIDES

SORTIDES DISSABTE DORSALS DE L’1 AL 200

SORTIDES DIUMENGE DORSAL DEL 201 AL 400

Dorsal negre

9:30

9:30

Dorsal vermell

10:30

10:30

Dorsal verd

11:30

11:30

És molt important que respecteu aquest ordre així com els horaris de la recollida de dorsals i les sortides. Cada grup de sortida s’organitzarà en calaixos de 25 seguint l’odre de dorsals.


DORSALS 26 - 50

LES SORTIDES ESTARAN SEPARADES PER 5 MINUTS.

DORSALS 1-25

ARC DE SORTIDAGUARDA-ROBA

u

A la zona de sortida hi haurà servei de guarda-roba.

u

Després de cada sortida (9:30, 10:30 i 11:30) baixarem les vostres motxilles a Pollença perquè siguin allà quan arribeu a meta.

u

A la zona d’entrega de dorsals hi haurà etiquetes perquè les poseu vosaltres mateixos a la motxilla que dugueu.


PROTOCOL D’AVITUALLAMENT u

Els participants tindran totalment prohibit tocar qualsevol cosa dels avituallaments. Serà el personal voluntari el que serveixi als participants.

u

Dins la zona d’avituallament serà obligatori l’ús de la mascareta.

u

El personal voluntari encarregat de la gestió de l’avituallament haurà de dur mascareta i netejar-se les mans periòdicament.

u

Demanem als participants paciència i comprensió si els avituallaments son més lents. Eviteu aglomerar-vos sobre les taules i espereu mantenint la distància.


PROTOCOL D’ARRIBADA u

La zona d’arribada estarà tancada al públic per evitar aglomeracions. Només hi podrà accedir personal voluntari, sanitari i de l’organització.

u

Cada participant haurà d'abandonar la zona d’arribada el més aviat possible.

u

S’elimina l’avituallament final de meta i es donarà una bossa d’avituallament a cada participant on s’hi inclourà la medalla de finalista. Una vegada recollida la bossa, el participant haurà d'abandonar la zona d’arribada.

u

A partir del moment en que es creui la meta serà obligatori l’ús de mascareta. També us demanen que, quan entreu al nucli urbà de Pollença, tingueu la mascareta a mà i, si us creueu algú, us la poseu.

u

Preguem que no us quedeu a la zona d’arribada per evitar aglomeracions hi haurà personal de Protecció Civil controlant la zona.ATENCIÓ CREUERIA DE CARRETERA u

Després de passar pel Refugi de Son Amer haureu de creuar la carretera Ma-10. Recordeu que no teniu preferència i si venen cotxes els heu de deixar passar.

u

A la zona hi haurà personal voluntari degudament identificat.


u

Finalment només un volem demanar que, per favor, feu cas i respecteu el protocol sanitari contra la COVID-19 per fer d’aquesta una cursa segura.

u

I una coseta més, gaudiu tot el que pugueu de tornar a penjar-vos un dorsal. Nosaltres hi hem posat totes les ganes i il·lusió del món per fer-ho possible.


ENS VEIEM A POLLENÇA!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.