Page 1

‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫کارگروه کمیته کوهپیمایی‬

‫روشهای شب مانی‬ ‫درکوهستان و طبیعت‬

‫تألیف ‪ :‬آقای جلیل بیدکی‬ ‫عضو هیئت موسس باشگاه کوه نوردی سبکاد بجنورد‬ ‫مربی درجه ‪ 3‬کوهپیمایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫سوابق و تجربیات نویسنده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارآموزی سنگ نوردی و مربيگری درجه ‪ 3‬سنگ نوردی‬ ‫‪ -2‬کارآموزی یخ و برف‬ ‫‪ -3‬دوره پزشکی کوهستان‬ ‫‪ -4‬هواشناسی کاربردی کوهستان‬ ‫‪ -5‬دوره مقدماتی کمک های اوليه‬ ‫‪ -6‬دوره تکميلی کمک های اوليه‬ ‫فعاليتهای کوه نوردی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬شروع کوهنوردی سال ‪1361‬‬ ‫‪ -2‬عضویت در هيئت کوه نوردی بجنورد و صعود به قلل مرتفع محلیی ( آالداغ ‪ ،‬سیالو‬

‫‪ ،‬آغ چیانرر ‪ ،‬یامیان‬

‫داغ ‪ ،‬قورخود )‬ ‫‪ -3‬صعود به اکثر قلل مرتفع کشور ( دماوند ‪ ،‬علم کوه ‪ ،‬گرده آلمانها ‪ ،‬سبالن ‪ ،‬اشترانکوه ‪ ،‬زرد کوه ‪ ،‬شير کیوه ‪،‬‬ ‫بينالود ‪ ،‬سهند ‪ ،‬الوند ‪ ،‬تفتان ‪ ،‬ملک کوه و ‪) ...‬‬

‫‪ -4‬شرکت در ساخت اولين دیواره سنگ نوردی داخل سالن در استان خراسان بزرگ در بجنورد‬ ‫‪ -5‬شرکت فعال در ساخت جان پناه سالو‬ ‫‪ -6‬عضو هيئت موسس گروه کوه نوردی سبکاد بجنورد‬ ‫‪ -1‬گشایش مسير دیواره بلند سبکاد در بجنورد‬ ‫‪ -8‬شرکت در کالسهای بازآموزی مربيگری سنگ نوردی‬ ‫‪ -9‬مسئوليت گروه کوه نوردی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد‬ ‫‪ -11‬همکاری با هيئت کوه نوردی استان خراسان شمالی‬ ‫‪ -11‬همکاری با هيئت کوه نوردی کارگران استان خراسان شمالی‬

‫‪2‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫مقدمه ‪.......................................................................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫هدف ازبیواک کردن ‪................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫تاکتیک بیواک ‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫جانپناه ‪.......................................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫انتخاب مکان جانپناه ‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫انواع سرپناه ها ‪..........................................................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫سرپناه با استفاده از پانچو (تک شیبه) ‪........................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫سرپناه پانچویی (دو طرفه) ‪.........................................................................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫چادر سرخپوستی سه میله ای ‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪13‬‬

‫چار سرخپوستی یک میله ای ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫چادر سرخپوستی بدون تیرک ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫سر پناه یک نفره ‪.......................................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫سرپناه ننویی سرخپوستی ‪............................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫سرپناه تک شیبه متناسب با نوع مکان ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫سرپناه تخت باتالقی ‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫سرپناه های طبیعی ‪.....................................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫سرپناه با تکه هایی از اجسام بدرد نخور و باقی مانده ‪................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫سرپناه برفی با استفاده از گودال درخت ‪....................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫سرپناه ساحلی ‪...........................................................................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫سرپناه صحرایی ‪........................................................................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫سرپناه فوری ‪.............................................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ساخت سر پناه در هوای سرد ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪31‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫سرپناه غار برفی ‪........................................................................................................................................‬‬

‫‪32‬‬

‫سرپناه چال برفی ‪.......................................................................................................................................‬‬

‫‪33‬‬

‫سرپناه بلوک برفی و چتر نجات ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪34‬‬

‫خانه برفی ایگلو ‪........................................................................................................................................‬‬

‫‪34‬‬

‫سرپناه تک شیبه برفی ‪................................................................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫سرپناه به کمک درخت افتاده ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫سرپناه گودال حفر شده دور یک درخت‪....................................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫سرپناه های اظطراری ‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪36‬‬

‫سرپناه شاخه ای ‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪36‬‬

‫سرپناه از ریشه درخت افتاده ‪......................................................................................................................‬‬

‫‪36‬‬

‫سرپناه گودال ‪...........................................................................................................................................‬‬

‫‪36‬‬

‫سرپناه از تنه (کنده) افتاده یک درخت ‪......................................................................................................‬‬

‫‪31‬‬

‫سرپناه حصار سنگی ‪...................................................................................................................................‬‬

‫‪31‬‬

‫سرپناه از درختان تازه (نهال ) ‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪38‬‬

‫سرپناه باشا ‪.................................................................................................................................................‬‬

‫‪38‬‬

‫سرپناه خیمه سرخپوستی ‪............................................................................................................................‬‬

‫‪39‬‬

‫سرپناه های پیشرفته ‪...................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫سرپناه پوششی بافته شده‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪41‬‬

‫سرپناه غارها ‪.............................................................................................................................................‬‬

‫‪41‬‬

‫پل ها و موانع ساخته شده انسانی ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪42‬‬

‫سرپناه النه روباه ‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪42‬‬

‫سرپناه سنگی ‪............................................................................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫سرپناه سنگر ‪..............................................................................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫سرپناه چمنی ‪.............................................................................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫سرپناه شاخه و درختها ‪...............................................................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫سرپناه با برگهای پهن ‪................................................................................................................................‬‬

‫‪44‬‬

‫سرپناه کنده ای ‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪44‬‬

‫سرپناه از شاخه های بریده شده ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪45‬‬

‫سرپناه با استفاده از چتر نجات ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪45‬‬

‫سرپناه خیمه ای بااستفاده چتر نجات ‪...........................................................................................................‬‬

‫‪46‬‬

‫سرپناه مخروطی بصورت افقی ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪46‬‬

‫بانوج ‪.........................................................................................................................................................‬‬

‫‪46‬‬

‫سرپناه پانچویی ‪..........................................................................................................................................‬‬

‫‪41‬‬

‫سرپناه غار برفی ‪.........................................................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫سرپناه ایگلو ‪..............................................................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫سرپناه گودال برفی ‪...................................................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫سرپناه چاله درختی ‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫کیت بقاء ‪................................................................................................................................................‬‬

‫‪49‬‬

‫منابع و ماخذ ‪............................................................................................................................................‬‬

‫‪51‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫روشهای شب مانی در طبیعت‬ ‫مقدمه‬ ‫هر طبیعت گردی اعم از کوهنورد ‪ ،‬کوه پیما ‪ ،‬جنگل نورد ‪ ،‬کویر نورد و ماجراجو که به نوعی در آغوش طبیعتت بستر‬ ‫می برند با توجه به اینکه شرایط محیطی آب و هوا ‪ ،‬اتفاقاتی کته در طبیعتت رم متی دهتد از دستت شتخو کوهنتورد‬ ‫خارج بوده و مانند برف و بوران ‪ ،‬تگرگ ‪ ،‬صاعقه ‪ ،‬ریزش سنگ و مسدود شدن مسیر و گم شتدن بتوی ه در هتوای مته‬ ‫آلود و یا جنگل و کوه سبب این خواهد شد که شخو طبیعت گرد بطور غیر عمد و بصورت ناخواسته شب را در هوای‬ ‫آزاد و طبیعت ماندگار شود ‪ .‬ماندگاری شب در طبیعت اگر فرد خواسته باشد نه تنها خطر آفرین و سخت نیست بلکه بتا‬ ‫داشتن لوازم کافی لذت بخش هم می باشد اما ز مانی می تواند خطرنتاک و ستخت باشتد کته ایتن شتب متانی بصتورت‬ ‫ناخواسته و بدون داشتن امکانات اولیه برای شب مانی باشد ‪.‬‬ ‫شب مانی در طبیعت را اصطالحاً بی واک کردن ‪ ،‬یا بیتوته کردن می نامند ‪.‬‬ ‫بیووووواپ ‪:‬پووووی ‪ :‬وستتتتیله ای استتتتت مخصتتتتوک و ستتتتبک وزن کتتتته در شتتتتب متتتتانی هتتتتای کتتتته در‬ ‫لبه ی ن امناسب جهت زدن چادر موجود نیست مورد استفاده قرار می گیرد و معموالً با میخ روی دیوار نصب می شود ‪.‬‬ ‫تتتتتور بتتتتی واک ا وستتتتیله ای استتتتت از جتتتتنو نتتتتایلون و پرلتتتتون مقتتتتاوم کتتتته بتتتته شتتتتکل گهتتتتواره بافتتتتته‬ ‫می شود و به وسیله سیم بکو طرفین آن میخ و بلوک به دیواره متصل می شتود و ستنگ نتورد در هنگتام شتب در آن‬ ‫استراحت می کند ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫هدف از بیواپ کردن ‪:‬‬ ‫سه دلیل برای بیواک کردن در کوهستان وجود دارد ا‬ ‫‪ -1‬حالت اظطراری یا حداقل شب مانی برنامه ریزی نشده در کوهستان‬ ‫‪ -2‬حالت برنامه ریزی شده و بدلیل طویل بودن یک برنامه یک روزه‬ ‫‪ -3‬حالت تاکتیکی و از پیش برنامه ریزی شده‬ ‫هدف از مجموعه گرد آوری شده زیر بند یا حالت ‪ 1‬می باشد که این خود می تواند به دالیل ذیل باشد ا‬ ‫‪-‬‬

‫فرا رسیدن شب و عدم دید قبل از رسیدن به کمپ یا نقطه مورد نظر‬

‫‪-‬‬

‫هوای خراب به خصوک در هنگام بازگشت ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫حوادث ‪ ،‬ماند صدمات جسمی ‪ ،‬بیماری ‪ ،‬ریزش سنگ یا بهمن – صدمه در اثر سقوط‬ ‫تاکتیک در بیواپ‬

‫تاکتیک در بیواک کردن معموالً صبر کردن برای تغییر شرایط مسأله ساز است ‪ ،‬ممکن استت صتعودی در اوج گرمتای‬ ‫روز متوقف شود و منتظر شرایط بهتر برف در عصر بود یا در نزدیکی قلته ممکتن استت شترایط بتدی حتاکم گتردد در‬ ‫حالیکه تجهیزات بیواکی در اخت یار نیست ‪ ،‬اگر بواسطه سختی صعود ‪ ،‬شکاف یخی ‪ ،‬سرما ‪ ،‬تغییر در مسیر ‪ ،‬گتم کتردن‬ ‫راه تأخیر ایجاد شد به ناچار بایستی بیواک کرد ‪ .‬با دانشی از چگونگی بیتواک بتا استتفاده از حتداقل تجهیتزات تمتامی‬ ‫کوههایی که در یک قدمی قله آنها بازگشته اید را می توانید با موفقیت صعود کنید ‪ .‬در شرایطی که اتفاق افتتاده استت‬ ‫که شما مجبور به بیواک شده اید باید موارد زیر را بررسی نمایید ‪.‬‬ ‫خونسردی خود را حفظ کنید ‪ ،‬از فکرتان استفاده کنید و برنامه ریزی کنید و خود را زنده نگه دارید ‪ .‬نه اینکته در کتوه‬ ‫انرژی تان را صرف کنید ‪.‬‬ ‫سه گام اصلی و اساسی برای بقا را فراموش نکنید ا‬ ‫‪ -1‬توقف فعا‪:‬یتها ‪:‬‬ ‫در مواقع بحرانی اکثر افراد سرگردان و بی هدف به راه خود ادامه می دهند ‪ ،‬مهمتترین کتار شتما در صتورت‬ ‫بروز یک شرایط بحرانی باید توقف فعالیتها و ارزیابی شرایط بحرانی پیش آمده باشد ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪ -2‬تشخیو موقعیت و اولویت بندی نیازها ا‬ ‫در این مرحله شما باید مهم ترین نیازمندیهای خود را برای بقا در شرایط محیطی کته در آن هستتید را تشتخیو دهیتد ‪،‬‬ ‫آنها را به ترتیب اولویت برای خودتان فراهم کنید ‪ .‬مهمترین این عوامتل شتامل متوارد زیتر استت ‪ ،‬امتا تعیتین دقیت آن‬ ‫بستگی به موقعیت محیطی که در آن هستید دارد ‪.‬‬ ‫‪ – 1-2‬ضرورتهای ایمنی مانند پوشاک ‪ ،‬سرپناه ‪،‬آتش‬ ‫‪ -2-2‬ارسال پیام کمک ( سوت ‪ ،‬فریاد ‪ ،‬بی سیم ‪ ،‬موبایل )‬ ‫‪ -3-2‬زنده ماندن ( غذا و آب )‬ ‫‪ -4-2‬ادامه مسیر ( با کمک نقشه ‪ ،‬قطب نما ‪ ،‬جی پی اس )‬ ‫‪ -5-2‬سالمت ( روانی و جسمی )‬

‫ابتکار عمل ‪:‬‬ ‫‪ -3‬برای برآورد کردن نیازها از تجهیزات همراه یا از مواد طبیعی که اطراف وجود دارد استفاده کنیتد ‪ .‬متوارد ذکتر‬ ‫شده باال را می توان بصورت نمودار زیر بیان کرد ا‬

‫بتتتترای زنتتتتده مانتتتتدن در طبیعتتتتت مهمتتتتترین فتتتتاکتور وجتتتتود ستتتترپناه متتتتی باشتتتتد ‪ ،‬ایتتتتن ستتتتر پنتتتتاه در‬ ‫آب و هوای گرمسیری می تواند شما را در برابر آفتاب و گرما و اشعه های نور خورشید محافظت نماید ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫در مناط سرد سیری می تواند شما را در برابر سرما ‪ ،‬بتاد و بتاران و طوفتان ف بترف و‪ ....‬محافظتت نمایتد و در منتاط‬ ‫کویری از بادهای کویری که همراه با شن و ماسه هستند و هم چنین از آفتاب سوزان کویر شما را در امان نگه می دارد ‪.‬‬ ‫هدف از مطالب گردآوری در ادامه ساخت انواع جانپناه های طبیعی می باشد که برای زنده ماندن در طبیعتت متی تتوان‬ ‫آنها را با توجه به محیط اطراف ساخت ‪ ،‬و شرایط ادامه حیات را برای خود فراهم آورد ‪.‬‬ ‫جانپناه ‪:‬‬ ‫یک جانپناه خوب می تواند شما را در برابر نور خورشید و اشعه های مضر آن و باد و باران حشترات ‪ ،‬گرمتا یتا سترما ‪،‬‬ ‫رطوبت ‪ ،‬حفاظت کند ‪ .‬جانپناه می تواند به شما احساس سالمت بدهد و شما را در حفظ تمایل برای ادامه حیات کمک‬ ‫کند ‪ .‬در برخی موارد نیاز شما به جانپناه ممکن است بر نیاز شما برای غذا و احتماالً آب اولویت داشته باشد ‪ .‬برای مثال ‪،‬‬ ‫تماس طوالنی در معرض سرما می تواند باعث خستگی و ضعف شدید و از پا افتادگی شما شود ‪.‬چون شخو خسته می‬ ‫تواند دیدی بدون اختیار داشته باشد ‪ .‬در نتیجه تمایل به ادامه زندگی را از دست می دهد ‪ .‬معمولی ترین خطا در ساخت‬ ‫یک جانپناه‪ ،‬خیلی بزر گ درست کردن آن است ‪ .‬یک جانپناه باید برای حفاظت از شما به اندازه کافی بزرگ باشد هم‬ ‫چنین می بایست به اندازه کافی کوچک باشد ‪ ،‬حرارت بدن شما را کنترل کند ‪ ،‬مخصوصاً در آب و هوای سرد ‪.‬‬ ‫انتخاب مکان جانپناه‬ ‫زمانیکه شما در شرایط بقا ادامه حیات هستید ‪ ،‬فکر می کنید ‪ ،‬ساخت جانپناه از اولویت باالیی برخوردار است پتو هتر‬ ‫چه زودتر به دنبال جانپناه باشید ‪.‬‬ ‫چنانچه این کار را انجام می دهید ‪ ،‬به خاطر داشته باشید که به مکانی احتیاج خواهید داشت که باید دارای شترایط ذیتل‬ ‫باشد ا‬ ‫‪ -1‬می بایست شامل موادی برای ساخت نوع جانپناهی که شما نیاز دارید ‪ ،‬باشد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬می بایست به اندازه کافی بزرگ و سطح کافی برای دراز کشیدن راحت شما را داشته باشد ‪.‬‬ ‫زمانیکه این ضروریات را مورد توجه قرار می دهید ‪ ،‬نمی توانید شرایط حساب شده و یا امنیتت خودتتان را نادیتده‬ ‫بگیرید ‪ .‬و توجه کنید که آیا امکان ا‬ ‫‪-‬‬

‫اختفاء از دید دشمن را ارائه می کند ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دارای مسیرهای خروجی می باشد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫در صورت لزوم برای فرستادن پیام ‪ ،‬مناسب باشد ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪-‬‬

‫حفاظت در برابر حیوانات وحشی و سقوط احتمالی صخره و درختان خشکیده ای که ممکن است در اثر وزش بتاد‬ ‫سقوط نمایند را ارائه می نماید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫بدون حشرات و خزندگان و گیاهان سمی باشد ‪.‬‬

‫هم چنین باید مسائلی را به خاطر داشته باشید که می تواند در محیط شما بوجود آیند برای نمونه ا‬ ‫‪-‬‬

‫جلوگیری از مناط سیل گیری ناگهانی در تپه ماهورها‬

‫‪-‬‬

‫جلوگیری از مناط بارانی یا صخره های لغزنده در نواحی کوهستانی‬

‫‪-‬‬

‫جلوگیری از مناط نزدیک آب که پایین تراز خط باالی آب ( باالترین موجودی آب در شرایط بحرانی ) هستند ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫در برخی مناط ‪ ،‬فصول سال ‪ ،‬رابطه قوی با مکانی که انتخاب می کنید دارد ‪ ،‬مناط ایده آل برای یک جانپنتاه در‬ ‫زمستان و تابستان با یکدیگر متفاوت است ‪ ،‬در طول ماههای سرد زمستان ‪ ،‬مکانی الزم است که شتما را از سترما و‬ ‫باد محافظت کند ‪ ،‬لیکن منابع سوخت و آب نیز داشته باشد ‪ ،.‬در طول ماههای تابستان در ناحیه ای مشابه نیز آب را‬ ‫خواهید خواست ‪ ،‬این مکان باید تقریبا ‪ ،‬بدون حشره باشد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫در صحرا مواد مورد نیاز برای ساخت سرپناه ( جانپناه) در دسترس نیست ‪ .‬پوشاندن بدن به وسیله شن محافظت اولیه‬ ‫ای در مقابل گرما بوجود می آورد و از دست دادن آب از طری پوست را کاهش می دهد ‪.‬‬ ‫ویزگیهایی که باید زمین مورد نظر برای ایجادسرپناه داشته باشد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫زمینی پهن و گسترده برای راحت خوابیدن‬

‫‪-‬‬

‫قسمتی مرتفع که آب به آنجا راه نیابد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ایمن در برابر باد ‪ ،‬جهت های شرقی و یا جنوبی تپه ها ‪ ،‬جنگلها و موانع دیگر را برای این کار انتخاب کنید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫از آبراهه ها ی خشک شده دوری کنید ‪ ،‬چرا که یک توفان ممکن است جانپناه شما را دچار سیل کند‬

‫‪-‬‬

‫بهتر است برجستگی که برای ساختن سرپناه انتخاب می کنید رو به نسیم باشد یا منطقته ای در معترض نستیم دریتا‬ ‫باشد که حشرات دور شوند ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مناطقی در جنگل که در نزدیکی جریانهای تند آب قرار دارند بسیار مناسب است بدلیل اینکه پشه ها از این جریان‬ ‫تند دوری می کنند ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫از چاله های در معرض آب گرفتگی و از ردپای حیوانات دوری کنید ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ب‪:‬‬ ‫آیا آب در دسترس است ‪.‬‬ ‫سرپناه فرد را حداقل ‪ 21‬متر پایین تر و دورتر از منابع آب خود بسازید ‪ .‬بدین ترتیب می توانید از آب آلوده نشده‬ ‫استفاده کنید ‪.‬‬ ‫در نزدیکی آب های راکد ویا آبهایی که با جریان بسیار آرام ‪ .‬جانپناه نستازید ‪ ،‬چترا کته ایتن آبهتا احتمتاالً دارای‬ ‫مقدار بسیار زیادی حشره است ‪.‬‬ ‫عوامل دیگر ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫در معرض دید باشید که بتوانید در مواقع لزوم کمک بخواهید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫سرپناهی کوچک بسازید چرا که بدین ترتیب انرژی کمتری مصترف متی کنیتد ‪ ،‬گرمتای کمتتری نیتاز داریتد ‪ .‬و‬ ‫معموالاً این چنین سرپناهی ساختار پیچیده ای ندارد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫توجه کنید که چه مدت در آن محل خواهید ماند ‪ ،‬چه مدت طول می کشد تا سرپناهتان را بسازید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مقدار انرژی الزم برای ساختن سر پناه را محاسبه کنید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫در مناطقی با آب و هوای معتدل سرپناه خود را رو به جنوب بسازید ‪ ،‬در این حالت خورشتید بیشتترین گرمتا را بته‬ ‫شما می دهد ‪ ،‬و سرپناهتان را گرم و خشک نگه می دارد‬

‫ ورودی سرپناهتان را رو به شرق بسازید که بتوانید از اولین اشعه های خورشید استفاده کنید‪ ،‬این وضعیت شما را گترم‬‫و روحیه تان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ از ساختن سرپناه در میان انبوه چوب های ضخیم جنگل اجتناب کنید‪ ،‬چرا که به دلیل کمبود تابش خورشتید و وزش‬‫باد به سختی خشک می شود‪.‬‬ ‫ سر پناه خود را روی زمین های سنگی نسازید‪ ،‬برای خوابیدن‪ ،‬کندن زمین و فرو بردن تیرک مشکل خواهید داشت‪.‬‬‫ در معرض جریان قوی باد مثل ورودی دره ها قرار نگیرید‪.‬‬‫ از مناطقی که در آن احتمال سقوط مخروط و شاخه های کاج وجود دارد‪ ،‬دوری کنید‪.‬‬‫ در زمان توفان در زیر درختان بلند قرار نگیرید‪.‬‬‫‪ -‬از مخفیگاه های حیوانات مثل خر س ها دوری کنید‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ از نزدیتتتتک شتتتتدن بتتتته النتتتته مورچتتتته هتتتتا‪ ،‬زنبورهتتتتا‪ ،‬النتتتته هتتتتای زنبورهتتتتای ستتتترم و حشتتتترات‪،‬‬‫و گیاهان سمی بپرهیزید‪.‬‬ ‫ از درختان خشک شده و آن هایی که احتمال افتادنشان وجود دارد‪ ،‬دور شوید‪.‬‬‫ از کناره های پر از چوب و مرطوب رودهای آرام که خانه پشه ها هستند دوری کنید‪.‬‬‫ در شیب ها سرپناه نسازید‪ ،‬اگر راه دیگری ندارید کانال آبی در قسمت باال و اطراف سرپناه خود بکنید‪.‬‬‫ در دره های عمی که در مسیر جریان های بسیار سرد قرار دارند سرپناه نسازید‪.‬‬‫ از م ناط بهمن دوری کنید‪ ،‬احتمال ریزش سنگ در تابستان و بهمن در زمستان در این مناط وجود دارد و بهمن های‬‫تابستانی و رانش زمین های گلی در اثر ریزش باران اتفاق می افتد‪ ،‬این مناط را می توان از روی کمبود پوشش گیتاهی‬ ‫تشخیو داد‪.‬‬ ‫‪ -‬در زمستان از لبه های برخی کوه ها دوری کنید‪.‬‬

‫انواع سرپناه ها (جانپناه ها)‬ ‫زمانی که به دنبال مکانی برای جانپناه (سرپناه) هستید‪ ،‬نوع سرپناهی را که می خواهید (نیاز دارید) را به خاطر بسپارید در‬ ‫عین حال می بایست این موارد را نیز در نظر بگیریدا‬ ‫ چقدر زمان و تالش برای ساخت سرپناه نیاز دارید‪.‬‬‫ آیا سرپناه شما را از عواملی مانند آفتاب‪ ،‬باد‪ ،‬بارندگی (برف و باران) به اندازه کافی حفاظت خواهد کرد‪.‬‬‫ آیا نوع و اندازه پارچه الزم برای ساخت آن را دارید‪.‬‬‫برای پاسخ به این سواالت‪ ،‬می بایست بدانید چگونه ‪،‬انواعی از سرپناه ها را بسازید و چه مصالحی برای ساخت آن الزم‬ ‫دارید‪.‬‬ ‫‪ -1‬سرپناه با استفاده از پانچو (تک شیبه)‬

‫‪Pancho Lean-to‬‬

‫برای ساخت این نوع سرپناه تک شیبه زمان کم و کمترین امکانات صرف می شود (شکل ‪ )5-1‬به یک پانچو (یتا شتنل‬ ‫باران) ‪ 2‬تا ‪ 3‬متر طناب‪ ،‬سه تیرک حدود ‪ 31‬سانتی متری و دو درخت یا میله دارای فاصله ای بین ‪ 2‬تا ‪ 3‬متر نیاز دارید‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫قبل از آن که درختان و یا مسیرها را برای ساخت انتخاب کنید مسیر باد را کنترل کنید‪ ،‬اطمینان پیدا کنید پشت بام تتک‬ ‫شیبه‪ ،‬به سمت باد خواهد بود‪.‬‬ ‫برای ساخت سرپناه تک شیبه ‪ ،‬روکش بارانی را با بند ببندید و آن را محکم بکشید‪ .‬پانچو «بارانی» را از درازا بچرخانیتد‬ ‫و به سه قسمت تا کنید‪ ،‬و آن را با بندها محکم کنید‪.‬‬ ‫طناب را به د و قسمت ببرید‪ ،‬یک سمت باالی بارانی را با نیمی از طنتاب را بته روپتوش گلولته شتده و گوشته بتارانی و‬ ‫سمت دیگر آن را به درخت باریسمان( سیم یا طناب) ببندید‪ .‬نیمه دیگر را به گوشه دیگر ببندید‪.‬‬ ‫چوب خیسی را (حدود ‪ 11‬سانتی متر) به هر طناب ‪ 2/5‬سانتی متری که به قسمت پایین از پانچو که بته صتورت گلولته‬ ‫درآمده است را وصل کنید‪ .‬این چوب های خیو از جریان آب باران به پایین به سمت طناب ها بام تک شیبه محافظت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ریسمان های (حدود ‪ 11‬سانتی متر طول) را به هر گوشه گلوله شده در راستای لبه باالیی پانچو محکم کنیتد کته باعتث‬ ‫خواهد شد آب به پایین سرپناه جریان یابد بدون اینکه به درون آن چکه کند‪.‬‬ ‫ طناب ها را در حدود میانه (ارتفاع) درخت ها محکم کنید‪ ،‬از یک چرخش دو نیم گره یا پاپیونی کته ستریع بتاز متی‬‫شود استفاده کنید‪.‬‬ ‫ بارانی را پهن کرده و آن را به زمین محکم کنید‪ .‬چوب های ریز شده را در میان طناب گلوله شتده روپتوش بته درون‬‫زمین فرو ببرید‪.‬‬ ‫چنان چه در نظر دارید از سرپناه تک شیبه برای بیشتر از یک شیب استفاده کنید که انتظار بارنتدگی متی رود‪ ،‬حفاظتت‬ ‫مرکزی را برای سرپناه انجام دهید‪ .‬این حفاظت را با یک بند انجام دهید‪ ،‬یتک انتهتای طنتاب (ریستمان) را بته روکتش‬ ‫پانچو و دیگری را به شاخه های آویزان وصل کنید‪ ،‬مطمئن شوید هیچ مشکلی در ریسمان (طناب) وجود ندارد‪.‬‬ ‫روش دیگر قرار دادن میله ای عمودی در زیر مرکز سترپناه تتک شتیبه استت‪ .‬ایتن روش فضتا و حرکتات در سترپناه را‬ ‫محدود خواهد کرد‪.‬‬ ‫ برای حفاظت بیشتر در برابر باد و باران‪ ،‬مقداری خار و خاشاک‪ ،‬کوله پشتی تان و یا سایر تجهیزات را در کناره هتای‬‫سرپناه قرار دهید‪.‬‬ ‫ برای کاهش اتالف گرما‪ ،‬چند نوع ماده عای همچون برگ و یا سوزنی های کاج را روی بام بریزید‪.‬‬‫‪8‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫تذکرا زمانی که در خواب به سرمی برید‪ ،‬بیش از ‪ 81‬درصد گرمای بدنتان را به زمین انتقال می دهید‬

‫شکل ‪5-1‬‬ ‫‪ -2‬سرپناه پانچوئی (بارانی‪ ،‬دو طرفه) ‪:Pouncho Tent‬‬ ‫این سرپناه همانند شکل (‪ ) 5-2‬سایه نمای کمی را برای شما فراهم می کند‪ ،‬و شما را در مقابل عوامل محیطی از هتر دو‬ ‫طرف حفاظت می کند‪ .‬در عین حال فضا و منطقه قابل مشاهده کمتری نسبت به سرپناه تک شیبه دارد‪ ،‬که زمان واکنش‬ ‫شما به هنگام تشخیو دشمن را کاهش می دهد‪ .‬برای ساخت این سرپناه به یک بتارانی دو طنتاب ‪ 1/5-2/5‬متتری‪6 ،‬‬ ‫چوب تیز دارای طول ‪ 31‬سانتی متری و دو درخت با فاصله ‪ 2-3‬متر نیاز دارید‪.‬‬

‫شکل ‪5-2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫برای ساخت سرپناه‪:‬‬ ‫ روکش پانچو (بارانی) را از قسمت وسط مشابه به سرپناه تک شیبه بارانی محکم کنید‪.‬‬‫ طناب ‪ 1/5-2/5‬متری را به روپوش گلوله شده مرکزی در هر کناره پانچو را محکم کنید‪.‬‬‫ سایر انتهای این طناب ها را در حدود ارتفاع زانویی به دو درخت در فاصله ‪ 2‬تا ‪ 3‬متری وصل کرده و پانچو را محکم‬‫بکشید و ببندید‪.‬‬ ‫ کناره پایین بارانی (پانچو) را محکم بکشید و آن را با چوب های تیز شده از طری روپوش گلوله شده پانچو بته زمتین‬‫محکم کنید‪.‬‬ ‫ روندی مشابه را در لبه دیگر پانچو دنبال کنید‪.‬‬‫چنان چه به حفاظت مرکزی (‪ ) 1‬احتیاج دارید‪ ،‬از روش های مشابه مانند سرپناه تک شیبه بارانی‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬حفاظت‬ ‫مرکزی دیگر (‪ )2‬مجموعه ‪ A‬شکلی از خارج سرپناه است نه روی مرکز سرپناه از درون (شکل ‪ )5-3‬است‪ ،‬از دو میلته‬ ‫یا چوب بلند ‪ 91 -121‬سانتی متری استفاده کنید‪ ،‬دو انتهای باالیی شاخه ها را بترای شتکل دادن آن بته صتورت ‪ A‬بتا‬ ‫ریسمان (طناب) محکم ببندید تا مرکز سرپناه حفاظت شود‪.‬‬

‫شکل ‪5-3‬‬ ‫روش های دیگر ساخت سرپناه شیب دار (‪ )Lean-to‬به شرح زیر است‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


Mountaineering Club SEBKAD North khorasan

11 /http://sebkad.blogfa.com


Mountaineering Club SEBKAD North khorasan

12 /http://sebkad.blogfa.com


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫‪ -3‬چادر سرخپوست ها سه میله ای‪:‬‬ ‫چنانچه‪ ،‬چتر نجات (یا پانچو یا یک پالستیک بزرگ) و سه میله دارید وشرایط به شما اجازه می دهد‪ ،‬می توانیتد چتادر‬ ‫سرخپوستی با چتر نجات درست کنید‪ ،‬ساختن این سرپناه آسان است‪ ،‬و زمان کمی صرف می شود‪ .‬و حفاظت از عامتل‬ ‫محیطی را فراهم کرده و می تواند به عنوان وسیله ای هشدار دهنده به جهت تقویت کردن میزان کمی از نور آتتش یتا‬ ‫شمع عمل کند‪ ،‬این چادر برای چندین نفر و تجهیزات آن ها کافی بوده و پخت و پز و نگهداری هیزم ها را امکان پذیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫می توانید این چادر را با کمک بخش هایی از چتر نجات شخصی بسازید‪ ،‬در صورت به کار گیری چتر نجات شخصتی‬ ‫استاندارد به سه میله دارای طول ‪ 3/5‬تا ‪ 4/5‬متتری و قطتر ‪2‬تتا ‪ 5‬ستانتی متتر ی نیتاز داریتد‪ .‬بترای ستاخت ایتن چتادر‬ ‫شکل (‪)5-4‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ میله ها را روی زمین قرار داده و آن ها را با هم در یک انتها ببندید‪( .‬نوع بستن میله ها به یکدیگر مانند شکل های زیر‬‫است‪).‬‬

‫ قالب (چهارچوب) را بلند کرده و میله ها را برای شکل دادن یک سه پایه توسعه دهید‪.‬‬‫ برای حفاظت بیشتر‪ ،‬میله های اضافی را در مقابل سه پایه بگذارید‪ 5 .‬یا ‪ 6‬میله اضافی بهترین تاثیر را دارند‪ .‬لیکن آن‬‫ها را به سه پایه اصلی (نکوبید) یا نبدید‪.‬‬ ‫ مسیر باد را تعیین کرده و ورودی را با زاویه ‪ 91‬درجه یا بیشتر از مسیر باد قرار دهید‪.‬‬‫ چتر نجات را روی قسمت پشتی سه پایه پهن کرده و حلقه انتهای افساری را در باالی سایبان قرار دهید‪.‬‬‫ حلقه افساری را روی قسمت باالی میله بدون تکیه گاه قرار دهید‪ ،‬سپو میله حفاظتی را در مقابل سه پایه قرار دهید‪ .‬به‬‫طوری که راس چتر‪ ،‬در ارتفاع یکسانی روی سه میله قرار گیرد‪.‬‬ ‫ چتر را دور یک میله سه پایه بپیچید‪ ،‬و چتر می بایست دو الیه دور آن پیچیده شود‪ ،‬و بامابقی چتر سه پایه را محصتور‬‫کنید‪.‬‬ ‫ ورودی را به واسطه ب ستن کناره های تاشده چتر‪ ،‬دور میله بدون تکیه گاه ایجاد کنید‪ .‬می توانید میلته هتا را کنتار هتم‬‫قرار دهید تا ورودی سرپناه بسته شود‪.‬‬ ‫ تمامی قسمت های اضافی چتر را در زیر میله ای چتر و درون آن قرار دهید تا کفی برای سرپناه ایجاد شود‪.‬‬‫‪ -‬منفذی ‪ 31‬تا ‪ 51‬سانتی متری در ب اال برای تهویه هوا قرار دهید‪ ،‬چنانچه بخواهید درون چادر آتش روشن کنید‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫‪ -4‬سرپناه سرخپوستی یک میله ای (‪)one- pole parachute tapee‬‬ ‫برای ساختن این سرپناه بخش چهارده شاخی چترنجات‪ ،‬یک تیرک یا میله محکم مرکزی به عنوان هسته اصلی و سوزن‬ ‫الزم دارید‪ .‬نخ های معل را به استثنای طول های ‪ 45-41‬سانتی متر در نوار کناری چتر قطع کنید‪.‬‬

‫برای ساختن این سرپناه‬ ‫ مکان سرپناه را انتخاب و دایره ای با قطر ‪ 4‬متر روی زمین ترسیم کنید‪.‬‬‫ پارچه چادر را با کمک بندهای باقیمانده در نوار کناری چتر‪ ،‬روی زمین قرار دهید‪.‬‬‫ پو از این که تص میم گرفتید چادر کجا باشد‪ ،‬تیرک یا میلته اصتلی را نصتب کترده و اولتین طنتاب را محکتم بته آن‬‫ببندید‪.‬‬ ‫ پارچه چادر را محکم تا بند بعدی بکشید‪ ،‬تیرکی را روی دایره ترسیم شده نصب کرده و بند را به آن محکم کنید‪.‬‬‫ پروسه تیرک گذاری را ادامه دهید تا زمانی که تمام بندها محکم شده باشند‪.‬‬‫ باالی چتر (پارچه چادر) را به میله مرکزی‪ ،‬با بندی از چتر که قبالً بریده اید‪ ،‬شل ببندیتد و از طریت آزمتایش و خطتا‬‫نقطه ای را تعیین کنید که در آن پارچه چادر محکم کشیده می شود‪ ،‬زمانی که میله مرکزی به صورت قائم است‪.‬‬ ‫ سپو پارچه را به میله مرکزی محکم وصل کنید (ببندید)‪.‬‬‫ با کمک بندهای بریده شده درز چادر را از باال به پایین به یکتدیگر بدوزیتد و ‪ 1‬تتا ‪ 2‬متتری را بترای در ورودی بتاز‬‫بگذارید‪.‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪ -5‬سرپناه سرخپوستی بدون تیرپ‬ ‫از پارچه ها و مصالح مشابه با چادر سرخپوست ها تک تیرکی البته بدون تیرک استفاده کنید‪.‬‬ ‫برای ساختن این چادر‬

‫ طنابی را به باالی پارچه چتر با بند مربوطه به آن که قبالً بریده شده محکم ببندید‪.‬‬‫ طناب (ریسمان) را روی شاخه ای از درخت بیاندازید و آن را روی تنه درخت محکم کنید‪.‬‬‫ از لبه مخالف درب ورودی شروع کنید‪ ،‬تیرک ها را روی دایره ترسیم شده ‪ 3/5‬تا ‪ 4/5‬متری نصب کنید‪.‬‬‫ اولین ریسمان را روی نوار کناری پایینی محکم کنید‪.‬‬‫ نصب تیرک ها و محکم کردن ریسمان هابه آن ها را ادامه دهید‪.‬‬‫ پو از زدن تیرک ها به پایین پارچه ریسمان (طناب) متصل به بدنته درختت را بتاز کنیتد‪ ،‬پارچته چتادر را بته واستطه‬‫کشیدن این ریسمان (طناب) محکم کرده و آن را مجدداً سفت به بدنه درخت وصل کنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬سرپناه یک نفره‬ ‫سرپناه یک نفره را می توانید به آسانی با کمک یک چادر بسازید‪ ،‬این سرپناه نیازمند یک درخت‪ ،‬و سه تیرک است‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫یک تیرک می بایست به طول حدود ‪ 4/5‬متر و دو تیرک دیگر حدود ‪ 3‬متر طول داشته باشد‪.‬‬ ‫برای ساخت این سرپناه‬ ‫ تیرک ‪ 4/5‬متری را به درخت در حدود ارتفاع کمی وصل کنید‪.‬‬‫ دو تیرک ‪ 3‬متری را روی زمین در هر دو طرف در مسیر مشابه با تیرک ‪ 4/5‬متری قرار دهید‪.‬‬‫ چتر تا شده را روی تیرک ‪ 4/5‬متری بگذارید به طتوری کته حتدود میتزان مشتابهی از پارچته چتتر در هتر دو طترف‬‫(کناره) آویزان باشد‪.‬‬ ‫ پارچه های اضافی زیر تیرک های ‪ 3‬متری جمع کرده و آن را روی زمین‪ ،‬درون سرپناه بته عنتوان کتف سترپناه پهتن‬‫کنید‪.‬‬ ‫ قسمت آب پخش کن (تیرک ‪ 4‬متری) را بین دو تیرک های ‪ 3‬متری در ورودی سترپناه قترار دهیتد تتا بته درون ستر‬‫نخورد‪.‬‬ ‫ از هر پارچه اضافی برای پوشش ورودی استفاده کنید‪.‬‬‫ پارچه چتر که به عنوان سرپناه سرخپوستی استفاده شده این سرپناه را در برابر بتاد مقتاوم متی کنتد و سترپناه بته انتدازه‬‫کافی کوچک است که به آسانی گرم شود‪ .‬یک شمع در صورتی که با دقت استفاده شود‪ ،‬می تتوان درون چتادر را در‬ ‫دمای ثابتی نگه دارد که راحت باشد‪ .‬این سرپناه زمانی که بر می بارد حتی برف سبک رضایت بخش نیست و سترپناه را‬ ‫فرو خواهد ریخت‪.‬‬ ‫شکل های دیگر سرپناه یک نفره به صورت زیر است‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫‪ -7‬سرپناه یا ننوی سرخپوستی (‪)Parachute Hammock‬‬ ‫می توانید به کمک ‪ 6‬تا ‪ 8‬الیه سه گوش از چتر نجات و دو ردخت با فاصله حدود ‪ 4/5‬متری یتک ننتو بستازید‪ .‬ماننتد‬ ‫شکل ‪5-8‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪ -8‬سرپناه تک شیبه متناسب با نوع مکان (زمین)‬ ‫چنان چه در منطقه ای جنگلی هستید و مصالح طبیعی به اندازه کافی دارید می توانید این سرپناه را بسازیدا‬ ‫بدون کمک ابزارها یا حتی یک چاقو‪ ،‬زمان زیادی طول می کشد تامین نوع سرپناه را بسازید در مقایسه با انتواع دیگتر‪.‬‬ ‫لیکن شما را از عوامل طبیعی محافظت خواهد کرد‪.‬‬ ‫دو درخت با فاصله حدود ‪ 2‬متری‪ ،‬یک تیرک حدود ‪ 2‬متری طول و ‪ 2/5‬سانتی متر قطر ‪ 5‬تا ‪ 8‬تیرک با طول حدود ‪3‬‬ ‫متر و قطر ‪ 2/5‬سانتی متر برای ساخت نیاز خواهید داشت‪.‬‬ ‫گیاهان رونده برای محکم سازی و حفاظت افقی به درخت ها و سایر تیرک ها‪.‬‬ ‫نهال ها یا گیاهانی برای قطع کردن برای تیرهای چوبی‬

‫برای ساختن این سرپناه تک شیبها‬ ‫ تیرک ‪ 2‬متری را به دو درخت در ارتفاع کمری یا سینه وصل کنید‪ .‬این حفاظت افقی است‪ .‬چنانچته درختت ایستتاده‬‫در دسترس نباشد دو پایه ای را با کمک چوب های ‪ Y‬شکل تا دو سر پایه بسازید‪.‬‬ ‫ یک انتهای تیرهای چوبی را روی یک کناره حفاظت افقی باالیی قرار دهید‪ ،‬همانند تمام سترپناه هتای نتوع بتام تتک‬‫شیبه مطمئن شوید که کناره پشت بام (شیب) را رو به باد گذاشته اید‪.‬‬ ‫‪ -‬گیاهان رونده را روی تیرهای چوبی ضربدری کنید‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ چهارچوب اصلی را با خار و خاشاک ‪ ،‬سوزن های کاج‪ ،‬برگ ها و علف بپوشانید‪ ،‬اول از پایین شروع کنید و مسیر را‬‫رو به باال به صورت تخته پوشی ادامه دهید‪.‬‬ ‫(تخته پوشیا تخته ها را طوری روی هم قرار دهید که تخته باالی نیمی یا قسمتی از تخته پایین را بپوشاند‪).‬‬ ‫ پوشال‪ ،‬برگ ها‪ ،‬سوزن های کاج یا علف ها را درون سرپناه به عنوان زیرانداز و جای خواب قرار دهید‪.‬‬‫در آب و هوای سرد به واسطه ساخت دیوار بازتاب کننده آتش‪ ،‬راحتی سرپناهتان را بیشتر کنیتد (شتکل ‪ .)5-9‬چهتار‬ ‫تیرک بلند ‪ 1/5‬متری را درون زمین بگذاریتد تتا از دیتواره حفاظتت کنتد‪ .‬ستبزه هتا و علتف هتای هترز را زیتر و روی‬ ‫تیرک های حفاظتی قرار دهید‪.‬‬ ‫دو ردیف کنده های تیرکی برای ایجاد فضای داخلی درون دیوار را شکل دهید‪ .‬به طوری که بتواند درون آن را با گتل‬ ‫پ ر کند‪ .‬این عمل نه تنها دیوار را مستحکم می کند بلکه آن را برگشت پذیر در برابر حترارت متی کننتد‪ ،‬ستپو بتاالی‬ ‫تیرک های حفاظتی را محکم کنید‪ ،‬بنابراین کنده های سبز و گل در جای مناسب قترار خواهتد گرفتت‪ .‬شتما بتا کمتی‬ ‫تالش بیشتر می توانید اتاق خشکی داشته باشید‪.‬‬ ‫چند تیرک با قطر ‪ 2‬سانتی متری را ببرید (طول آن به اندازه بین تیر حفاظت افقی و باالی دیواره انعکتاس دهنتده گرمتا‬ ‫بستگی دارد)‪ .‬یک انتهای تیرک ها را روی تیر حفاظت افقی بام و سر دیگر آن را روی بتاالی دیتواره برگشتت دهنتده‬ ‫حرارت قرار دهید‪ .‬چوب های کوچک تری را در سراسر بین این تیرک ها قرار دهید هتم اینتک مکتانی بترای خشتک‬ ‫کردن‪ ،‬لباس ها‪ ،‬نگهداری گوشت و ماهی دارید‪.‬‬ ‫‪ -9‬تخت باتالقی (‪)Seamp bed‬‬ ‫در باتالق یا لجنزار‪ ،‬یا هر منطقه ای با آب راکد یا زمین مرطوب‪ ،‬تخت باتالقی شکل (‪ )5-11‬شما را خارج از آب نگه‬ ‫میدارد‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫زمانی که این چنین مکانی را ا نتخاب می کنید‪ ،‬آب و هوا باد‪ ،‬جزر و مد و مواد در دسترس را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫برای ساختن تخت باتالقی‪:‬‬ ‫ به دنبال چهار درخت جمع شده در یک مستطیل باشید یا چهار تیرک را ببرید و آن ها را درون زمین محکم کنید‪ .‬تتا‬‫آن ها یک مستطیل را شکل دهند‪ .‬این ها باید به اندازه کافی از یکدیگر فاصله داشته و محکم باشند‪ .‬تا قد و وزن شما را‬ ‫تحمل کند و شامل تجهیزات شما باشند‪.‬‬ ‫ دو تیرک را ببرید که در تمام طول مستطیل ادامه یابند‪ ،‬این ها می بایست برای تحمل وزن شما به اندازه کافی محکتم‬‫باشند‪.‬‬ ‫ این دو تیرک را به درخت ها (یا تیرک های قائم) محکم کنید‪ ،‬مطمئن شوید به انتدازه کتافی از ستطح زمتین یتا آب‬‫ارتفاع داشته باشند‪ .‬که جزر و مد و باال آمدن آب امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫ تیرک های اضافی را ببرید و آن ها را در تمام طول مستطیل ادامه دهیتد‪ .‬آن هتا در راستتای عمتود دو تیترک کنتاری‬‫گذاشته و آن ها را محکم کنید‪.‬‬ ‫ باالی قالب تخت را با برگ های پهن یا علف بپوشانید تا سطح خوب نرمی شکل بگیرد‪.‬‬‫ جای آتش را به واسطه ریخت خاک رس‪ ،‬گل و الی و گل آبه روی یک گوشه از تخت بتاتالقی و اجتازه دهیتد تتا‬‫خشک شود‪ .‬بدین ترتیب روی تخت باتالقی می توانید آتش روشن کنید‪.‬‬ ‫ سرپناه دیگر طراحی شده برای باال نگه داشتن شما‪ ،‬خارج از آب یا زمتین مرطتوب از ترکیتب بنتدی مستتطیلی مشتابه‬‫همانند قسمت باتالقی باال استفاده می کنید‪ ،‬خیلی آسان قطعات چوب و شاخه ای را به طول مناسب روی قسمت داخلی‬ ‫درختان می ریزید تا زمانی که مواد کافی برای باال رفتن سطح خواب باالتر از سطح آب به وجود آید‪.‬‬ ‫سرپناه های طبیعی‬ ‫شکل بندی های طبیعی را نادیده نگیرید که سرپناه را برای ما فراهم می کنند‪ ،‬مانند غارها‪ ،‬شکاف های صتخره ای کپته‬ ‫ای خار و خاشاک‪ ،‬گودال های کوچک‪ ،‬صخره های بزرگ‪ ،‬روی کناره های پشت به باد تپته هتا‪ ،‬درختتان بتزرگ بتا‬ ‫شاخه های آویزان‪ -‬درختان ا فتاده با شاخه ها عظیم‪ ،‬در عین حال زمانی که شکل بندی طبیعی را برای ساخت سرپناه در‬ ‫نظر می گیریدا‬ ‫‪ -‬از زمین های کم ارتفاع مانند آب کندها‪ ،‬دره های کم عرض‪ ،‬بسترهای نهری دوری کنید‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ مناط پست‪ ،‬هوای سرد را که سنگین است را در شب به سمت خود جمع می کنند و در نیتجته ستردتر از زمتین هتای‬‫مرتفع اطراف خود هستند‪ .‬زمین های دارای خار و خاشاک با ضخامت زیر و ارتفاع پست حشرات زیتادی را جمتع متی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ مواظب مارهای سمی‪ ،‬کنه ها‪ ،‬عقرب و مورچه های گزنده باشید‪.‬‬‫ مراقب صخره های شل‪ ،‬شاخه های خشکیده‪ ،‬نارگیل ها‪ ،‬و یا سایر گیاهان طبیعی که ممکتن استت روی سترپناه شتما‬‫بیفتد باشید‪.‬‬ ‫سرپناه با تکه هایی از اجسام به درد نخور باقیمانده ‪:‬‬

‫‪Debris Hut‬‬

‫برای گرما و سهولت ساخت این سرپناه یکی از بهترین موارد است‪ .‬زمانی که سرپناه مخصوک ادامه حیتات باشتد‪ ،‬ایتن‬ ‫سرپناه را بسازید‪.‬‬ ‫برای ساختن این سرپناها‬ ‫ با ساختن یک سه پایه با دو چوب کوتاه و یک دیرک افقی بلند یا واسطه قرار دادن یک انتهای دیرک افقی بلند روی‬‫قسمت باالیی یک پایه محکم آن را بسازید‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ دیرک افقی بلند (تیرک در امتداد سرپناه) را به کمک روش سه پایه یا به واسطه محکم کردن آن به یتک درختت در‬‫حدود ارتفاع کمر‪ ،‬ایمن کنید‪.‬‬ ‫ چوب های بزرگ را در راستای دو سمت افقی نگه دارید تا یک طرح گوه سه گوش مانند ایجاد شود‪.‬‬‫مطمئن شوید طرح گوه به اندازه کافی عریض باشد تا متناسب بدن شما باشد‪ ،‬و به اندازه کافی شیب دارد که رطوبت را‬ ‫جذب نکند‪.‬‬ ‫ چوب های نازک تر و خار و خاشاک را به صورت ضربدری روی طرح گوه مانند قرار دهید ایتن هتا یتک شتبکه را‬‫تشکیل می دهند که ماده عای (علف‪ ،‬سوزن های ماج‪ ،‬برگ ها) از افتادن از میان سقف کلبه به درون منطقه مخصوک‬ ‫خواب‪ ،‬حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ در صورت امکان تکه پاره های نرم‪ ،‬سبک‪ ،‬و خشک را روی کلبه گوه ماننتد اضتافه کنیتد تتا زمتانی کته متاده عتای‬‫حداقل ‪ 1‬متر ضخامت داشته باشد‪ ،‬هر چه ضخیم تر باشد بهتر است‪.‬‬ ‫ الیه ای به ضخامت ‪ 31‬سانتی متر از ماده عای را درون سرپناه قرار دهید‪.‬‬‫‪ -‬در ورودیا ماده عای را انبار کنید‪ ،‬به طوری که بتوانید هر زمان برای بستن ورودی‬

‫آن ها را به دورن بکشید‪.‬‬

‫ به عنوان مرحله آخر در ساخت این سرپناه تخته ها یا شاخه ها را روی قسمت باالیی الیه تکه پاره و متواد زائتد اضتافه‬‫کنید تا از حرکت مواد عای به هنگام طوفان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫سرپناه برفی با استفاده از گودال درخت (‪)tree- pit snoe shelter‬‬ ‫چنان چه در آب و هوای سرد هستید منطقه پوشیده از برف است‪ ،‬جایی که درختان همیشه ستبز رشتد متی کننتد‪ ،‬یتک‬ ‫وسیله حفاری دارید‪ .‬می توانید سرپناه گودال درختی را مانند شکل (‪ )5-12‬بسازید‪.‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫برای ساخت این سرپناه‪:‬‬ ‫ درختی را با شاخه های انبوه پیدا کنید که پوشش باالی سر را فراهم کند‪.‬‬‫ برف اطراف تنه درخت را بکنید تا به عم و قطری که می خواهید برسید یا تا زمانی که به زمین برسید‪.‬‬‫ برف را در قسمت اطراف بیرونی گودال جمع کنید تا حفاظت تامین شود‪.‬‬‫ سایر شاخه های اصلی درخت همیشه سبز را پیدا کرده و قطع کنید‪ .‬آن هتا را روی قستمت بتاالیی حفتره بگذاریتد تتا‬‫پوشش باالی سر اضافی به شما بدهد‪ .‬شاخه های بریده شده درختان همیشه سبز را در پایین گودال برای عای بندی قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫سرپناه ساحلی‪:‬‬ ‫این سرپناه شما را درمقابل خورشید‪ ،‬باد‪ ،‬باران و گرما حفاظت می کند‪ ،‬با کمک مواد طبیعی ساختن آن آسان تر است‪.‬‬

‫برای ساختن این سرپناه‪:‬‬ ‫ چوب های شناور و یا سایر مواد طبیعی را برای استفاده به عنوان تیرک های چوبی و ابزاری برای حفاری پیدا و جمع‬‫کنید‪.‬‬ ‫ نکاتی را انتخاب کنید که باالتر از سطح آب است‪.‬‬‫ کانالی (گودالی) را با خط از شمال به جنوب حفر کنید‪ ،‬به طوری که کمترین میزان خورشید را دریافت کند‪ .‬کانال را‬‫بلند و عریض بسازید تا بتوانید به راحتی در آن دراز بکشید‪.‬‬ ‫ خاک یا ماسه را در سه کناری کانال کپه کنید‪ ،‬هر چقدر کپته بلنتد تتر باشتد‪ ،‬فضتای بیشتتری درون سترپناه خواهیتد‬‫داشت‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ تیرک های حفاظتی (چوب های شناور و یا سایر مواد طبیعی) را روی آن قرار دهید که در امتداد کانتال روی قستمت‬‫باالیی کپه باشد این کار را ادامه دهید تا چهارچوبی برای سقف تشکیل شود‪.‬‬ ‫ ورودی سرپناه را با حفاری ماسه بیشتری در مقابل آن گسترده کنید‪.‬‬‫ از مواد طبیعی همچون علف یا برگ های خشک برای شکل دهی به تخت درون سرپناه استفاده کنید‪.‬‬‫سرپناه های صحرایی ‪:‬‬

‫(‪)Desert shelter‬‬

‫در محیطی خشک‪ ،‬زمان‪ ،‬تالش و مواد نیاز برای ساخت یتک سترپناه را در نظتر بگیریتد‪ .‬چنتان چته شتما پارچته هتایی‬ ‫همچون بارانی (پانچو) برزنت یا چتر نجات دارید‪ ،‬آن را همراه با مشخصه های منطقه همچون بیرون زدگی صتخره هتا‪،‬‬ ‫کپه های شنی یا حفره بین تل ماسه ها یا صخره ها برای ساختن سرپناهتان‪ ،‬به کار ببرید‪.‬‬ ‫* با کمک برون زده گی صخره ای‬

‫ یک انتهای پانچو (برزنت‪ ،‬چتر نجات یا سایر موارد) را به لبه بیرون زده گی با کمک صخره ها یا سایر وسایل سنگین‬‫محکم کنید‪.‬‬ ‫ انتهای دیگر پامچو را محکم کنید به طوری که بهترین سایه ممکن را فراهم سازید‪.‬‬‫* در منطقه شنی‬ ‫ کپه ای از شن را ساخته یا از کناره یک تلماسه شنی برای یک کناره از سرپناه استفاده کنید‪.‬‬‫ یک انتهای پارچه (پانچو) را به باالی کپه با کمک شن و ماسه یا سایر مواد سنگین محکم کنید‪.‬‬‫ انتهای دیگر را محکم کنید‪ ،‬تا بهترین سایه ممکن را فراهم کند‪.‬‬‫تذکرا چنان چه شما پارچه کافی دارید‪ ،‬آن را به دو نیم تا کرده و فضای ‪ 31‬تا ‪ 41‬سانتی متری بین دو نیمه ایجاد کنید‪،‬‬ ‫این فضا دما را پایین سرپناه کاهش می دهد‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫سرپناه ساخته شده روی زمین شکل (‪ )5-14‬می تواند حرارت نیم روز را بیشتر از ‪ 16‬تا ‪ 22‬درجه سانتی گتراد کتاهش‬ ‫دهد‪ .‬در عین حال ساخت آن‪ ،‬نیازمند زمان و تالش بیشتری نسبت به سایر سرپناهاستت‪ ،‬از آن جتا کته تتالش جستمانی‬ ‫باعث می شود شما عرق کنید‪ ،‬و از دست دادن آب بدنتان افزایش یابد آن را قبل از حرارت روز بسازید‪.‬‬

‫برای ساختن این سرپناه‪:‬‬ ‫ منطقه ای کم ارتفاع یا گود را بین صخره ها پیدا کنید‪ .‬در صورت لزوم حفره هایی با عم ‪ 45‬تا ‪ 61‬ستانتی متتر و بتا‬‫عرض و طول کافی برای خوابیدن راحت شما ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ شن و ماسه ای را که از حفره بیرون ریخته اید‪ ،‬برای ساختن کپه اطراف سه کناره سرپناه جمع کنید‪.‬‬‫ در انتهای باز حفره شن بیشتری را بکنید به طوری که ورود و خروج شما از سرپناه راحت باشد‪.‬‬‫ حفره ها را با پارچه بپوشانید‪.‬‬‫ پارچه ها را به کمک شن و ماسه‪ ،‬صخره ها و یا سایر مواد سنگین محکم کنید‪.‬‬‫ چنان چه بار اضاف ه دارید‪ ،‬می توانید دمای نیم روز را در حفره با کمک محکم کردن پارچته ‪ 31‬تتا ‪ 45‬ستانتی متتری‬‫باالتر از پوشش دیگری کاهش دهید‪ .‬این الیه بندی پارچه ها‪ ،‬دمای داخلی را ‪ 11‬تا ‪ 21‬درجه کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫نوع دیگر سرپناه سایه ای روی زمین‪ ،‬دارای ساختاری مشابه است‪ .‬به استثنای این که تمامی کناره ها و برای جریان هتوا‬ ‫باز هستند‪ .‬برای ماکزیمم حفاظت نیازمند حداقل دو الیه از پارچه چترنجات هستید‪ ،‬شتکل ‪ 5-15‬رنتگ ستفید بهتترین‬ ‫رنگ برای انعکاس گرماست‪ .‬الیه زیری می بایست از پارچه ای تیره تر انتخاب شود‪.‬‬

‫‪ -1‬جان پناه های فوری (بالدرنگ)‬ ‫جان پناه هایی پیدا کنید که کمترین اصالح را داشته باشید‪ .‬مانند شکل‬

‫استفاده از هواپیمای ساقط شده‪ -‬یا درخت تنومندی که بر زمین افتاده استت و یتا چتال برفتی ایجتاد شتده در پتای یتک‬ ‫درخت و یا استفاده از سنگ ها و پانچو و ‪...‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪ -2‬جان پناه معمولی(کلی)ا‬ ‫در آب و هوا ی معتدل نیازمند آن پناهی هستید که شما را در برابر آب باران حفاظت کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬یک فضایی گرم (چهارچوب)ا‬ ‫در هوای سرد نیازمند جان پناهی هستید که بسته و عای باشد مانند چاله برفی‪ ،‬غار برفی‪.‬‬ ‫‪ -a‬برف از بهترین مواد عای است‪.‬‬ ‫‪ -b‬را ه هوایی (تهویه)ا برای جلوگیری از مسموم یت با گاز منواکسید کربن در زمانی که یتک شتعله روشتن در فضتای‬ ‫بسته وجود دارد نیاز است‪.‬‬ ‫‪ VI-7‬و ‪ VI-6‬و کمی توضیح برای شکل و نمو ساخت‬

‫‪ -4‬جان پناه سایه دارا در آب و هوایی گرم به جان پنتاهی نیتاز داریتد کته شتما را در برابتر گرمتا و اشتعه متاوراءبنفش‬ ‫حفاظت کند‪.‬‬ ‫‪ -a‬برای کاهش حرارت (گرما) سقف جان پناه را باید باالتر برد یا کف آن را تقریباً ‪ 18‬اینچ پایین تر برد‪.‬‬ ‫‪ –b‬برای حفاظت در برابر گرما باید از سقف با دو الیه استفاده کرد به طوری که فاصله بین آن ها باید بین ‪ 12-18‬اینچ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -c‬رنگ سفید بهترین رنگ برای انعکاس گرماست پو الیه رویی باید سفید و الیه زیری باید از مواد تیره باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬جان پناه چهارطاقی (اسکلت دار)‬

‫‪28‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫در آب و هوایی گرم و نواحی گرمسیری و مرطوب جان پناهی نیاز دارید که بتاالتر از ستطح زمتین باشتد تتا شتما را از‬ ‫رطوبت و حشرات محافظت نماید‪( .‬شکل ‪)VF-9‬‬

‫ساختن جان پناه‪:‬‬ ‫ درب ورودی با باد غالب منطقه زاویه ‪ 45-91‬درجه داشته باشد‪.‬‬‫ با مواد قابل دسترس روی آن را بپوشانید‪.‬‬‫ اگر از مواد طبیعی اطراف استفاده می کنید آن ها را طوری آرایش دهید که به صورت الیه ای از تته شتروع کنیتد بته‬‫طوری که هر الیه الیه قبلی را بپوشاند‪.‬‬ ‫اگر از مواد اسفنجی (خلل و فرج) یا چتر نجات و یا پتو و یا امثال آن استفاده می کنید‪.‬‬ ‫ در صورت امکان آن را به صورت سفت و محکم بکشید‪.‬‬‫‪29‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫ در هنگام باران شدید از الیه اضافی استفاده کنید‪.‬‬‫ مواد سازنده جان پناها‬‫‪ -1‬الوار یا تیکه هایی از الوار‬ ‫‪ -2‬وسایل و یا قسمت هایی از یک هواپیمای ساقط شده‬ ‫‪ -3‬پتو‪ -‬پانچو‪ ،‬یا چتر نجات و پتو نجات‬ ‫‪ -4‬ورق پالستیکی‪ ،‬یا کیسه پالستیکی‬ ‫‪ -5‬پوست درختان افتاده‬ ‫‪ -6‬شاخه ها و برگ های پهن و خزه های خشک شده‬ ‫‪ -1‬علف های سبز و چمن‬ ‫‪ -8‬برف‬ ‫‪ -9‬ماسه و سنگ‬ ‫‪ -e‬ساختار تخت خوابا‬ ‫برای ساختن یک تخت برای محافظت از سرما و نم زمین‬ ‫‪ -1‬از الوار ویا الستیک حباب دار‬ ‫‪ -2‬شاخه برگ های خشک شده و یا خزه های خشک‬ ‫به عنوان زیرانداز از وسیله ای برای نشستن استفاده کنید‪.‬‬ ‫ساخت سرپناه در هوای سرد‪:‬‬ ‫محیط اطراف شما و همچنین ابزاری که با خود حمل می کنید‪ ،‬تعیین خواهد کرد که چته نتوع سترپناهی را متی توانیتد‬ ‫بسازید‪ .‬شما سرپناهتان را می توانید در منطقه پوشیده از درختان انبوه‪ ،‬منطقه باز و روباز‪ ،‬و منطقه لم یزرع انتخاب کنید‪،‬‬ ‫معموالً در مناط پوشیده از درختان انبوه می تواند بهترین مکان انتخاب شما باشد‪.‬‬ ‫در صورتی که در مناط لم یزرع فقط برف به عنوان مواد سازنده وجود دارد مناط پوشیده از درختت چتوب و یتا تیتز‬ ‫الزم برای ساخت سرپناه را فراهم می کند‪ .‬هم چنین چوب الزم برای آتش و پنهان شدن از نظر دشمن‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫توجها در هوای خیلی سرد از فلزات (از قبیل بدنه هواپیما) برای ساخت سرپناه نباید استفاده کنید‪ .‬چون فلز حرارتتی کته‬ ‫شما تولید کرده اید به طرف دیگر (سرد) هدایت می کند‪.‬‬ ‫سرپناه ساخته شده از یخ و برف معموالً نیازمند ابزاری مانند تبر یخ یا اره یخ می باشد‪ .‬همچنین شما باید دقتت و انترژی‬ ‫زیادی برای ساخت این نوع سرپناه صرف کنید‪ .‬در پایان ساخت این سرپناه از تهویه شدن هوا مطمئن شتوید‪ .‬مخصوصتاً‬ ‫اگر قصد داشته باشید درون آن آتش روشن کنید‪ .‬اغلب بلوک های برفی و یخی باعث نگهداری گرمتا و جلتوگیری از‬ ‫باد می شوند‪.‬‬ ‫برای ساخت از یک کیسه جمع آوری بلوک برفی استفاده کنید‪ .‬سرپناه را بیشتر از آن چه نیاز دارید نسازید‪ .‬ایتن باعتث‬ ‫کاهش هوای گرم در داخل خواهد شد و یک اشتباه کشنده خواهد بود در هوای سرد‪.‬‬ ‫ساخت سرپناه بزرگ تر از اندازه موردنیاز گرمای بدن را خیلی سریع تر از تولید گرما و نگهداری آن خواهد بود‪.‬‬ ‫فضای سرپناه را کوچک نگه دارید‪.‬‬ ‫هرگز به صورت مستقیم روی زمین (داخل سرپناه) نخوابید‪.‬‬ ‫ مقداری شام و برگ کاج‪ ،‬علف یا دیگر مواد عای برای آن که زمین گرمای بتدن شتما را جتذب نکنتد روی ستطح‬‫داخلی سرپناه قرار دهید‪.‬‬ ‫ منواکسید کربن در سرپناه بدون تهویه تولید می شود و آن مسموم کننده است‪.‬‬‫ منواکسید کربن خیلی خطرناک است آن گازی بدون رنگ و بدون بو است‪.‬‬‫هر وقت شما آتشی داشتید که ناقو می سوزد‪ ،‬آن ممکن است گاز منواکسیدکربن تولید کند‪.‬‬ ‫ شما همواره راه تهویه را چک کنید‪.‬‬‫ حتی در یک سرپناه دارای تهویه سوختن ناقو می تواند سبب تولید گاز مستموم کننتده منواکستیدکربن کته معمتوالً‬‫نشانه ای ندارد‪.‬‬ ‫ غش کردن و مرگ می تواند بدون هیچ اخطاری اتفاق بیفتد‪.‬‬‫بعضی وقت ها ممکن است ضربان محکم‪ ،‬فضار در شقیقه‪ ،‬سوختن چشم ها‪ ،‬سردرد‪ ،‬ضربان کوبنده‪ ،‬و خواب آلتودگی‬ ‫و حالت تهوع رم بدهد‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫از مشخصات پیدا شدن عالمت مسمومیت با منوکسید کربن می توان رنگ سرم در بافت لب ها دهان و نزدیک پلک ها‬ ‫را نام برد‪.‬‬ ‫ اگر شما دارای هر یک از عالئم و نشانه های ذکر شده باشید‪ ،‬خود را در معرض هوای تازه قرار بگیرید‪.‬‬‫چندین نوع سرپناه در مناط محصورآمیز وجود دارد که شما می توانید سریع بسازید و به کار ببریتد‪ .‬استتفاده زیتادی از‬ ‫برف به عنوان عای بندی می توانید داشت باشید‪.‬‬ ‫‪ -1‬سرپناه غار برفی‬ ‫سرپناه غار برفی شکل ‪ 15 -4‬موثرترین نوع سرپناه است‪ ،‬زیرا برف بهترین کیفیت عایقی را دارد‪.‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫به یاد داشته باشید که سرپناه غار برفی زمان و انرژی زیادی را می خواهد‪ .‬برای ساختن آن شما حتماً خیو خواهید شد‪.‬‬ ‫در ابتدا شما به برفی آورده شده توسط باد یا جمع شده از بارش که به عم تقریبی ‪ 3‬متر باشد نیاز داریتد‪ .‬کته شتما متی‬ ‫توانید غار را درون آن حفر کنید‪.‬‬ ‫ساخت سقف کمانی این سرپناه باعث قوی تر شدن آن شده اجازه می دهد برف آب شده از آن مانند زهکشی به طرف‬ ‫پایین و به طرفین باشد‪.‬‬ ‫صفحه یا طاقچه استراحت و خواب را باالتر از مدخل ورودی غار جدا کنید‪ .‬طاقچه خواب را از دیواره غار برفی با حفر‬ ‫یک شیار کوچک بین طاقچه خواب و دیواره جدا کنید‪.‬‬ ‫این طاقچه از ذوب شد برف و خیو شدن شما و ابزار شما جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫این نوع ساختار مخصوصاً مهم است اگر شما می خواهید یک سرپناه غار برفی مستحکم و گرم‬ ‫مطمئن شوید که سقف سرپناه غاربرفی به اندازه کافی بلند باشد‪ .‬به طوری شما بتوانید روی طاقچه خواب بنشینید‪ .‬مدخل‬ ‫ورودی را با بلوک برفی یا هر ماده عای دیگر مسدود کنید‪ .‬و از سطح پایین ورودی برای آشپزی استفاده کنید‪.‬‬ ‫دیواره ها و سقف باید ‪ 31‬سانتی متر ضخامت داشته باشد‪.‬‬ ‫یک تهویه استوانه ای در سقف ایجاد کنید‪.‬‬ ‫اگر شما یک توده برفی به اندازه کافی بزرگ برای ساخت غار برفی با کمی تغییر پشته برف را به اندازه کافی برای حفر‬ ‫غار برفی بزرگ کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬سرپناه چال برفی‬ ‫پشت ا یده ساخت این سرپناه پیدا کردن سطحی که پایین تر از سطح جو قرار گرفته استت از بترف بته عنتوان عتایقی بتا‬ ‫کیفیت استفاده کنید‪.‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫اگر شما در یک میدان برف فشرده قرار دارید برف ها را به صتورت بلوکته هتا ببریتد و از آن هتا بترای ستاخت سترپناه‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫از برف ها و بلوکه های بریده شده به عنوان پوشش باالی سر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اگر پانچو و دیگر مواد سازنده سقف در اختیار دارید می توانید استفاده کنید‪.‬‬ ‫فقط یک ورودی درست کرده و از آن استفاده کنید‪ ،‬از یک بلوک برفی و یا یتک کیسته پربترف و یتا مچالته شتده بته‬ ‫عنوان درب ورودی استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬سرپناه بلوپ برفی و چترنجات ( یا پانچو)‬ ‫برای ساختن این سرپناه از بلوک برفی استفاده کنید‪.‬‬ ‫از چتر نجات یا پانچو برای پوشاندن سقف آن استفاده کنید‪.‬‬

‫اگر برف باریده شده سنگین است در فاصله های منظم برای جلوگیری از ریزش سقف باید روی چتر یتا پتانچو را تمیتز‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬خانه برفی یا ایگلو‬ ‫در مناط معین بومیها به صورت تکراری رفت و آمد می کنند‪ ،‬این نوع سرپناه استتفاده متی شتود (شتکل زیر)ایگلوهتا‬ ‫برای شکار و ماهیگیری سرپناه های موثرتری هستند‪.‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫اما ساخت آن ها نیازمند بعضی تمرینهاست تا بتوان آن ها را ساخت‪ ،‬اغلب باید شما یک‬ ‫مکان مناسب و درخور داشته باشید به طوری که بتوانید در آن جا بلوک های برفی را برش بزنید‪ .‬هم چنین ابزار مناسب‬ ‫برش هم داشته باشید‪ .‬مثل (اره برف یا چاقو)‬ ‫‪ -5‬سرپناه یک طرف شیبه برفی‬ ‫ساختن این جان پناه به همان روش ساخت ‪ Lean-to‬با درخت و دیگر وسایل است فقط برای عای سازی دور و بر آن‬ ‫از برف استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬سرپناه به کمک درخت افتاده‬ ‫برای ساختن این سرپناه یک درخت افتاده پیدا کنید و برف زیر آن را حفر کنید‪ ،‬برف زیر آن عمی نخواهتد بتود‪ .‬شتما‬ ‫شاخه های زیرین آن را ببرید و می توانید آن ها را برای تقویت پوشش سقف استفاده کنید و سپو می توانیتد روی آن‬ ‫را با برف عای بندی کنید‪.‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪ -7‬سرپناه گودال حفر شده دور یک درخت‬ ‫برف اطراف یک درخت بزرگ و مناسب را حفر کنید و بیرون بریزید‪ .‬آن را خیلی عمی نکنید‪.‬‬

‫در نزدیکی پایه درخت از شاخه های بریده شده برای پوشش سقف استفاده کنید‪.‬‬ ‫از یک فرش یا پانچو برای سقف استفاده کنید تا مانع ریزش برف از روی درخت به داختل سترپناه شتود‪ .‬اگتر آن را بته‬ ‫طور مناسب بسازید شما یک میدان دید ‪ 361‬درجه خواهید داشت‪.‬‬ ‫سرپناه های اضطراری‬ ‫‪ -1‬سرپناه شاخه ای‪:‬‬ ‫نگاه کنید به شاخه هایی که به طرف زمین برگشتن و یا شاخه هایی که بر روی زمین افتادن که این ها می توانند شتما را‬ ‫در برابر باد حفاظت کنند‪.‬‬ ‫مطمئن شوید که آن ها امن هستند و به هر حال روی شما نمی افتند‪.‬‬ ‫می توانید آن ها را با بستن ریسمان و بافتن در شاخه های دیگر اضافه کنید و آن را ایمن سازید‪ .‬درختان کاج و درختتان‬ ‫پهن برگ بیشتر مناسب این تکنیک هستند‪.‬‬

‫‪ -2‬سرپناهی از ریشه درخت افتاده‪:‬‬ ‫ابتدا درخت افتاده ای را پیدا کنید که خاک فشرده در البه الی ریشه های آن قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫خاک ریشه ها را خارج کرده و از آن (ریشه ها) به عنوان حصار و مانع استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫اطراف و روی آن را پر کنید‪ ،‬پر کردن اطراف ریشه هتا پتانستیل آن را افتزایش خواهتد داد و یتک پایته محکتم بترای‬ ‫ساخت سرپناه ارائه خواهد کرد و زحمت شما کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سرپناه گودال‪:‬‬ ‫یک تورفتگی کم عم در زمین بالدرنگ حفاظت از باد برای شما را فراهم خواهد کرد‪ .‬و یک پایه طبیعی برای ساخت‬ ‫سرپناه فراهم خواهد کرد‪ .‬با این احل باید مراقب باشید در مناط مرطوب و یا روی تپه ها آب به زیرش نفوذ نکند‪.‬‬ ‫تعدادی کنده اره نشده سبک برای روی عرض گودال مطاب شکل قرار دهید و سپو یک کنده بزرگ تر مطاب شتکل‬ ‫به صورت عمود روی آن ها قرار دهید‪.‬‬ ‫شاخه های کوچک تر گذاش ته شده روی آن ها سطح شیب داری خواهد داد (مطاب شتکل) کته شتما را از نقتوذ بتاران‬ ‫حفاظت می کند‪ .‬در پایان چمن‪ ،‬شاخه ها و ریز برگ های خشک را روی آن قرار دهید‪.‬‬

‫‪ -4‬سرپناه از تنه کنده افتاده یک درخت‪:‬‬ ‫تنه افتاده یک درخت به تنهایی یک باد شکن خوب می تواند فتراهم کنتدو یتک گودشتدگی درستت دیگتر آن بترای‬ ‫ساختن یک سقف شیب دار یک طرفه از شاخه ها را فراهم می کند‪.‬‬

‫‪ -5‬سرپناه حصارسنگی‪:‬‬ ‫یک سرپناه با راحتی بیشتر است اگر سقف آن به اندازه کافی برای نشستن بلند باشد‪.‬‬ ‫بنابراین یک دیوار کوتاه با سنگ در اطراف چاله یا سورام حفاری شده درست کنید و درزهای آن را با گتل و لجتن و‬ ‫برگ و شاخه های کوچک بگیرید و در پایان سقف آن را با شاخه ها و چمن بپوشانید‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫‪ -6‬سرپناه از درختان تازه (نهال)‬ ‫اگر شما تصادفاً در جایی که نهال های زیادی رشد و نمو کرده اند قرار گرفته اید‪ ،‬ابتدا زمین بین آن ها را پاک کنیتد و‬ ‫نوک شاخه ها و یا نهال های انعطاف پذیر را با ریسمان به یکدیگر ببندید‪ ،‬و سپو شاخه های بین آن ها را به یکدیگر و‬ ‫با سرخو و علف محکم کنید‪ ،‬اثر مشابهی را می توان با فرو بردن و قرار دادن شاخه های انعطاف پذیر در زمتین و ختم‬ ‫کردن و بستن آن ها با یکدیگر را داشت‪.‬‬

‫اگر شما یک پشه بند و یا اگر شما کیت اضطراری همراه داشته باشتید بایتد درآن یتک پوشتش ضتدآب داشتته باشتید‬ ‫پوشش را روی نهال ها قرار داده و با وزنه های سنگ و یا کنده را برای محکم کردن روی آن قرار دهید‪.‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪ -7‬سرپناه باشا‪:‬‬ ‫یا یک پانچو ضدآب‪ ،‬زیرانداز‪ ،‬یا یک قطعه تارپولین یا ورق پالستیکی می تواند آن چته را در ارتتش بته آن پاشتا متی‬ ‫گویند باسازید‪ .‬چندین طرح در زیر وجود دارد به یاد داشته باشید همیشه در صورت امکان اگر از سرپناه طبیعی استفاده‬ ‫می کنید خودتان را از زمین عای کنید و همیشه خودتان را با یک زیرانداز مقاوم حفاظت کنید‪.‬‬

‫‪ -8‬خیمه سرخپوستی‬ ‫این نوع سر پناه به عنوان بهترین خانه های سرخپوستان امریکای شمالی شناخته می شود ‪.‬‬ ‫با متصل کردن سه تیرک و یا بیشتر قائم با هم به شکل یک مخروط ‪ – .‬ابتدا شما باید آنها روی قرار داده و بته یکتدیگر‬ ‫گره بزنید قبل ا ز آنکه آنها را عمود کنید ( برپا) ‪ ،‬و سپو روی آن ‪ ،‬پوست ‪ ،‬چیزایی به شکل ورقه ‪ ،‬صفحاتی از درخت‬ ‫توس ‪ ،‬پوست درخت‬

‫عو عو ‪ ،‬بپوشانید ‪.‬‬

‫مطمئن شوید که یک سورام در بالی آن به عنوان هواکش داشته باشید ‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫سرپناههای پیشرفته‬ ‫‪ -1‬صفحه ها و یا دیواری موازی چسبیده به هم ‪.‬‬ ‫ آن ممکن است بصورت یک دیوار ساده بوسیله دو ستون عمودی که از زمین فرو برده شده است ساخته شود ‪ .‬که‬‫این در ستون در باال به یکدیگر گروه خورده اند ‪ .‬سپو بین این دو ستون درست شده از الوار را باید با ختاک دیگتر‬ ‫؟؟ پر کرد تا شکاف بین آنها بسته شود ‪.‬‬ ‫* این دیواره به عنوان یک باد شکن می تواند استفاده شود ‪.‬‬

‫سرپناه پوششی بافته شده ( چپری )‬ ‫‪-‬‬

‫یک چیز برای دیوار و یا سف ‪ ،‬بافته شده از نهالهای قابل ارتجاع ‪ ،‬شاخه هتای کوچتک ‪ ،‬ستاقه علفهتای ستبز و‬ ‫چمن و یا برگهای بلند‬

‫‪-‬‬

‫ابتدا یک چهار چوب از مواد انعطاف پذیر کم بسازید و انتهای آنها را گره بزنید ‪ .‬و به نرمی با مواد گفتته شتده‬ ‫داخل آن را ببافید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اگر شما کمی طناب دارید چهارچوب اصلی را روی زمین قترار داده بیاویزیتد و بعتد آن را از روی زمتین بلنتد‬ ‫کنید و تمام ‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪‬‬

‫این دیوار به تنهایی و یا به تعداد دلختواه از امکانتا ت اجتازه دهتد متی تتوان بته عنتوان ستقف یتا دیتواره حایتل‬ ‫جلوگیری از باد و گرما استفاده کرد و یا در ساخت سرپناههای مختلف با توجه به امکانات و سلیقه شما استفاده‬ ‫شود ‪.‬‬

‫برای کندن پوست درخت ابتدا دو شکاف با عم مناسب بصورت موازی از باال و پایین ایجاد کنید و سپو در برش‬ ‫در باال و پایین زده و پوست درخت را از آآن جدا کنید ‪.‬‬ ‫غارها ‪:‬‬ ‫غارها یک سرپناه آماده شده است ‪ .‬حتی غارهای کوچک ساخته شود هم می تواند قابل سکونت باشند و آنهایی را‬ ‫که بزرگتر هستند می تواند به عنوان یک سرپناه دائمی و ایده آل باشند ‪.‬‬ ‫غارهای قرار گرفته در سنگ های مرتفع دره ها یک جای خشک را فراهم می کنند ‪ ،‬حتتی اگتر نشتت کتوچکی از‬ ‫آب از طری سقف داشته باشند ‪.‬‬ ‫غارها می توانند سرد باشند ‪ ،‬و گاهی اوقات محلی برای حیوانات ‪ ،‬آن سرزمین که ممکن است متورد ضترب و شتتم‬ ‫قرار گرفته باشند ‪ ،‬شما باید با احتیاط به آنها نزدیک شوید ‪ .‬اگر عالمت دیگتری مبنتی بتر ستکونت حیتوانی در آن‬ ‫دارید ‪ ،‬آتش روشن کنید و با احتیاط نزدیک شوید اما مطمئن شوید که راه فراری برای آنها در نظر گرفته اید ‪.‬‬ ‫یک ایده خوب خوب عای و خشک باید کمک خوبی باشد برای مقابله با مشکالت دیگر مراقب سقوط سنگ‬ ‫باشید ‪ ،‬ود خانه جدید خود بدام نیفتید ‪.‬‬ ‫اتش باید بسوی پشت غار نگهداشته شود ‪ ،‬دود برخاسته از آن به سوی سقف باال می رود و از آن خارج متی شتود ‪.‬‬ ‫درد ناشی از آتش نزدیک ورودی غار به هر ترتیب وارد غار خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اگر غار رو به باد قرار دارد می توان با دو صفحه یکی در هر طرف که که با هم تداخل دارند ( همپوشتانی ) بته‬ ‫عنوان درب ورودی استفاده شوند ‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫پل ها و موانع ساخته شده انسانی‬ ‫پیدا کردن و استفاده از موانع طبیعی و یا دست ساز برای اقامت موقت مکان خوبی است ‪.‬‬ ‫مثالً ا استفاده از زیر پل ها ‪.‬‬

‫‪42‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫سرپناه النه روباه‬ ‫در هوای گرم اگر سرپناهی ندارید یک گودال و یا النه روباه در دیواره خاکی یک تپه حفر کنید مانند شکل زیتر و‬ ‫یک النه روباه با عم الزم برای حفاظت خود بسازید و سپو به اندازه ای که در آن راحت باشید بزرک کنیتد بعتد‬ ‫روی آن را با پوشش قابل دسترس بپوشانید ‪.‬‬

‫سرپناه سنگی ‪:‬‬ ‫برای حفاظت در برابر نور خورشید ‪ ،‬باد ‪ ،‬درجات پایین شب در مناط کوهستانی ؟؟ و باالتر از خط رویش درختان‬ ‫‪.‬‬

‫سرپناه سنگر‬ ‫پانچو پوششی است برای سایبان در طی روز ‪ ،‬از پانچو می توان به عنوان روکش در شتب استتفاده کترد اگتر بتاران‬ ‫نبارد ‪.‬‬

‫سرپناه چمنی یا خاکی‬ ‫در مواردی که دیگر روشهای ساخت سرپناه استفاده نمی شود ‪ .‬در جلگه ها ‪ ،‬دشتت هتا ‪ ،‬منتاط پستت و علفزارهتا‬ ‫مناط کوهستانی بصورت برج دیده بانی ‪ ،‬آن ساده ترین نوع دیوار برای شکست باد است ‪.‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫سرپناه شاخه ای و درختها ‪:‬‬ ‫این سرپناه ها می توانند در روش های مختلف در هر درجه حرارتی بسازید ‪ .‬در مناط جنگلتی گرمستیری در جنگتل‬ ‫آن مواد برای ساختن یک صفحه برای نگه داشتن ‪ ،‬کناره ی زمین استفاده شود ‪ (a‬چهار طاقی یا تک شیبه‬ ‫این یکی از ساده ترین سرپناههاست و می توانید شما آنها را شبیه یک دیوار آراسته کنید ‪ .‬؟؟؟ گرما و کف زمین یتا‬ ‫طبقه اگر زمان کمی دارید ‪.‬‬

‫سرپناه با برگهای پهن‬ ‫شاخه های برگ دار و علف های نیزار را به زمین برسانید و آنها را با میخ چوبی محکتم بته زمتین ببندیتد ایتن چهتر‬ ‫چوب را با شاخه های قطع شده ضخیم و کلفت کنید ‪.‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫سرپناه کنده ای‬ ‫پل یا تیر خوابیده روی آن بزرگتر از شکل چهر طاقی است ‪ ،‬پو سقف آن را با مواد گیاهان برگ دار بصورت نسبتاً‬ ‫ضخیم در صورت امکان بپوشانید در صورت امکان از سرخها ‪ ،‬پوست درختان ‪ ،‬بپوشانید ‪ ،‬بیاد داشته باشید که ابتتدا‬ ‫در ته آن کار کنید ‪ .‬تا باال نیاید ‪.‬‬

‫ِسرپناه از شاخه های بریده شده ‪:‬‬ ‫یک سرپناه ضد آب کوچک ممکن است داشته باشید که به سرعت ساخته می شود ‪.‬‬ ‫اندکی درخت برگ دار کوچک را در نظر بگیرید اندکی آن را برش بزنید و آن را طوری بیاندازید که تنته درختت‬ ‫تقریباً پنج پا از سطح زمین ارتفاع داشته باشد ‪ ،‬ولی لبه تنه درخت به آن اتصال داشته باشد ‪.‬‬ ‫شاخه های آن را در سمتی که نیاز دارید ببرید و همه آن را روی دیگر شاخه های بریده شده قرار دهید ‪.‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫پوشش سرپناه را با شاخه های بریده شده و هم چنین مواد جمع شده از دیگر درختان تقویت کنید ‪.‬‬

‫سرپناه با استفاده از چتر نجات‬ ‫اگر چتر نجات در دسترس دارید که برا ی حمل سبک است ‪ ،‬و جای کمی را اشغال کند ‪ ،‬اگر چته در برابتر بتاران ضتد‬ ‫آب نیست ولی ضد باد است ‪ ،‬و در برابر گیاهان نسبتاً مقاوم است اگر در هنگام بر پا کردن با بدن تماس پیدا نکند ‪.‬‬

‫سرپناه خیمه ای با چتر نجات ‪:‬‬ ‫چتر را از یک شاخه و یا یک درخت آویزان کنید و به آن گره بزنید ‪.‬‬ ‫سر پناه مخروطی بصورت افقی‬ ‫آن یک سرپناه با صرفه است و سطح و محیط در مقابل باد ؟؟؟ کمتر است ‪.‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬

‫با نوج‬ ‫اگر چه آن یک سرپناه نیست ‪ ،‬آن در جنگل بسیار گران است ‪ ،‬برای دور نگه داشتن شما از نتم زمتین ‪ ،‬اگتر بته انتدازه‬ ‫کافی طناب در اختیار داشته باشید ‪ ،‬ساخت آن سخت نیست ‪.‬‬ ‫خوابیدن در آن سرد است بجز در نواحی گرمسیری ‪.‬‬

‫سرپناه پانچه ‪:‬‬ ‫برای خودمان می توانیم سرپناه بسازیم و با کمک پانچه و دیگر مواد الزم دیگر ‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫سرپناه غار برفی‬ ‫این سرپناه در توده برف آورده ( یا هریک محل جمع شده ) ساخته میشود و یا در بترف عمیت جهتت درب ورودی‬ ‫آن باید دور از باد باشد ‪.‬‬

‫سرپناه ایگلو‬ ‫بلوک های برفی را بصورت موازی و کمی اریب قرار می دهیم راه ورودی به تونل باید دور از باد باشد ایتن سترپناه‬ ‫به برف خیلی سرد و سخت نیاز دارد ‪ .‬بدون بیل برف و یا اره برفی ساختن آن مشتکل استت از بعضتی انتواع دیگتر‬ ‫سرپناه ‪.‬‬

‫سرپناه گودال برفی ‪:‬‬ ‫برای یک نفر ‪ ،‬بسیار ساده است ساختن آن ‪ ،‬اگر برف نرم و نازک است برای پوشش سقف می توان از شتاخه هتای‬ ‫قطع شده یا پانچو استفاده کرد ‪.‬‬ ‫سرپناه چال درختی‬ ‫یک تورفتگی طبیعی در برف یا درپای یک درخت ایجاد کنید ‪ ،‬و با شاخه های آویزان و با درهم بافتن دیگر شتاخه‬ ‫ها سقف آن را ضخیم تر کنید ‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫کیت بقا‬ ‫محیط اطراف کلیدی است برای اینکه شما چه نوع اقالمی در کیت بقا نیاز خواهید داشت ‪.‬‬ ‫چه وسایلی و ابزاری شما قرار بدهید در کیت بقای ‪ ،‬کیت بقا شی وابسته است به اینکه شما چطور آن را حمل کنید ‪.‬‬ ‫یک کیت اگر حمل شود روی بدن ‪ ،‬آن باید کوچک از یک کیت باشد که حمل متی شتود بتا وستیله نقلیته اغلتب‬ ‫طبقه بندی ( الیه بندی )بقای شما ‪ ،‬نگهداری می شود و بهترین و مهمترین اقالم در روی بدن ‪.‬‬ ‫برای مثال ا نقشه شما و قطب نما باید همیشه بر روی بدن شما باشد ‪ .‬حمل کنید چه اقالمی که کمتر مهم هستند توی‬ ‫کوله تجهیزات ‪،‬‬ ‫جای وسایل بزرگ و حجیم در کوله پشتی است ‪.‬‬ ‫برای مجهز کردن کیت بقا یتان‬ ‫‪-‬‬

‫انتخاب کنید ‪ ،‬اقالمی را که شما استفاده می کنید برای بیشتر از یک منظور اگر شما دو قلم که همان کار را برای‬ ‫شما انجام می دهد بجای یکی از آنها شما وسیله ای برای کار دیگر قرار دهید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اقالم شما نباید تکراری باشد ‪ ،‬در نتیجه کیت بقاءی شما کوچک و کم وزن خواهد شد ‪ .‬کیت بقتای شتما الزم‬ ‫نیست استادانه درست شده باشد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫شما فقط به عملکرد وسایل که با آن برخورد دارید احتیاج دارید و شما احتیاج دارید به یتک جعبته یتا غتالف‬ ‫برای نگهداری آنها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫برای جعبه یا خالف آن می توانید از جعبه فراگیری باندها استفاده کنید ‪ .‬از جعبه کمک های اولیه استفاده کنید‬ ‫و یا هر جعبه مناسب دیگری استفاده کنید ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫این جعبه ( کیت بقاء) باید ضد آب و یا مقاوم در برابر آب‬

‫‪-‬‬

‫آسان حمل شود یا روی بدن حمل شود (بسته شود )‬

‫‪-‬‬

‫با دوام‬

‫در داخل کیت بقای شما باید وجود داشته باشد ا‬ ‫‪-‬‬

‫کمکهای اولیه‬

‫‪-‬‬

‫قطره یا قرک تصفیه آب‬ ‫‪49‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


‫‪Mountaineering Club SEBKAD North khorasan‬‬ ‫‪-‬‬

‫ابزار روشن کردن آتش‬

‫‪-‬‬

‫ابزار عالمت دادن‬

‫‪-‬‬

‫ابزار بدست آوری ( تهیه ) غذا‬

‫‪-‬‬

‫ابزار سرپناه‬

‫بطور مثال این اقالم باید باشند ا‬ ‫‪-‬‬

‫کبریت فلزی – کبریت ضد آب‬

‫‪-‬‬

‫فندک‬

‫‪-‬‬

‫تله سیمی‬

‫‪-‬‬

‫آینه عالمت دهی‬

‫‪-‬‬

‫قطب نمای مچی‬

‫‪-‬‬

‫نخ ماهیگیری و تله گذاری‬

‫‪-‬‬

‫قالب ماهیگیری‬

‫‪-‬‬

‫شمع‬

‫‪-‬‬

‫عدسی دستی کوچک‬

‫‪-‬‬

‫قرک ‪oxytetracycline‬‬

‫‪-‬‬

‫قرک تصفیه آب‬

‫‪-‬‬

‫پتو خورشیدی‬

‫‪-‬‬

‫تیغ های جراحی‬

‫‪-‬‬

‫نخ بخیه‬

‫‪-‬‬

‫ظرف نگهداری و ذخیره آب‬

‫‪-‬‬

‫سوزن و نخ‬

‫‪-‬‬

‫چاقو‬

‫تکنیکهای بقا را بخوانید و تمرین کنید‬ ‫‪51‬‬ ‫‪/http://sebkad.blogfa.com‬‬


Mountaineering Club SEBKAD North khorasan

:‫منابع وماخذ‬ ‫ بروشور تبلیغاتی بقا در کوهستان هیئت کوهنوردی استان تهران‬-1 ‫ سایت آوای کوهستان‬-2 ‫ کتابهای پی دی اف ا‬-3 Survival-mrcp-3-02f fm-21-76 Us.army-survival,evasion and recovery –fm 3-50,3 Combat survival and evasion Survival evasion and recovery mcrp-3-02 h Fm 21-76-us- army- survival Emergency shelter

51 /http://sebkad.blogfa.com

ravesh haye shab mani  

dar kohestan & tabiat