Page 1


É técnica de transmitir unha mensaxe desde un punto a outro. Radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de ordenadores.


A fibra óptica é un medio de transmisión empregado en redes de datos ; trátase dun fío moi fino e transparente, vidrio ou materiais plásticos, polo que se envían pulsos de luz que representan os datos a transmitir. O feixe de luz queda completamente comprimido e propágase polo interior da fibra.

A ÓPTICA R B I F E D CABEZA CABLES DE FIBR A

ÓPTICA


FIBRA ÓPTICA POLOS ÓCEANOS DO PLANETA

ESTE É UN MAPA SOBRE A FIBRA ÓPTICA EN ESPAÑA


Internet vía satélite ou conexión a Internet vía satélite é un método de conexión a Internet utilizada como un medio dun enlace de satélite. Recoméndase un sistema de acceso en lugares onde non hai cable ou telefonía, como áreas rurais ou remotas. Nunha cidade representa unha alternativa ao habitual, para evitar a saturación das liñas convencionais e un ancho de banda limitada.


É un sistema de comunicación sen fíos, que emprega ondas de radio en altas frecuencias, e transmítese a través de radio, semellante á telefonía móbil, pero con velocidades máis altas O problema que presenta é que o emisor e o receptor teñen que estar cerca.


A supercondutividade ĂŠ a capacidade de certos materiais para conducir electricidade sen resistencia nin perda de enerxĂ­a en determinadas condiciĂłns.


A nanotecnoloxía é o estudo, deseño, creación, síntese, manipulación e aplicación de materiais, dispositivos e sistemas funcionais a través do control da materia na escala nanometros, e da explotación de fenómenos e propiedades da materia na escala nano.


res, FGCS do na de or de ón ci ra xe ta in A qu i un fo s) em st Sy r te pu om C on ti ra (Fifth gene nais dos fi a ón ap X r po o ad nz la to proxec ver ol nv se de a er o iv ct xe ob u se O anos 1970. res que as do na de or de e as cl va no unha s de ía ox ol cn te as e as ad eg pr técnicas em ware e rd ha de o nt ta , al ci fi ti ar a ci intelixen eñen unha nt co s re do na de or es st E e. ar w soft ndo en la al ab tr es or ad es oc pr ro ic m serie de axes. im e z vo a r ce ñe co re n de po e lo parale


A síntese de voz é a produción artificial da fala humana. Un sistema utilizado para este fin chamase sintetizador de voz e pode facerse en software ou hardware. Síntese de voz é a miúdo chamado en inglés text-to-speech, referíndose á súa capacidade de converter texto en fala. Sen embargo, existen sistemas adecuados para a produción de discurso do texto a partir de representación lingüística simbólica da fala.


Recoñecemento Automático de Fala (RAF) é unha intelixencia artificial que ten como obxectivo permitir a comunicación de voz entre humanos e máquinas. O problema que xorde nun sistema RAF é cooperar con un conxunto de informacións de diversas fontes de recoñecemento, coa presenza de ambigüidades, incertezas e erros inevitables, para obter unha interpretación aceptable do sistema acústico recibido.


O recoñecemento de voz é unha ferramenta computacional capaz de procesar o sinal de voz emitida polos seres humanos e recoñecer a información contida nel, transformándoo en texto ou emitir ordes que actúan sobre un proceso.


Recentes avances na área dos polímeros orgánicos semiconductores demostraron que este tipo de materiais teñen enorme potencial como plásticos electrónicos en celdas solares, transistores, dispositivos emisores de luz e sensores entre outros. Isto é debido ó baixo costo, parámetros de operación, facilidad de procesamiento desde solucións orgánicas/acuosas e compatibilidadecon sustratos poliméricos flexibles. Estas calidades posibilitan que este tipo de materiais poida competir nun futuro cercano cos semiconductores inorgánicos tradicionais, principalmente cos de silicio.


A domótica é todo o sistema capaz de automatizar unha casa, ofrecendo servizos de xestión de enerxía, benestar, seguridade e comunicación, e poden ser integrados a través de redes internas e externas de comunicación, con ou sen fíos, e que goza dunha certa omnipresenza (control dentro e fóra da casa). Pódese definir como a integración da tecnoloxía no deseño intelixente dun espazo.

avances nas tics  
avances nas tics  

breve resumo sobre os avances nas tics

Advertisement