Page 1

Romaanse talen en culturen - Franse taal en cultuur - Spaanse taal en cultuur

Radboud Universiteit Nijmegen


2

Inhoud 3 > Romaanse talen en culturen aan de Radboud Universiteit Nijmegen 4 > Bacheloropleiding

- Het eerste studiejaar Franse taal en cultuur

- Het eerste studiejaar Spaanse taal en cultuur

- Het tweede en derde studiejaar

Franse taal en cultuur - Het tweede en derde studiejaar Spaanse taal en cultuur

15 > Masteropleiding 16 > Aan de slag na je studie 18 > Maak kennis met de Radboud Universiteit Nijmegen

Colofon Studeren in Nijmegen 2013/2014 is een ­uitgave van de Radboud Universiteit ­Nijmegen. Redactie: HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Ontwerp: Nies en Partners bno, Nijmegen Fotografie: Dick van Aalst, Bert Beelen, Anouk Bleumer, Manon Bruininga, Harm Derks, Duncan de Fey, Erik van ’t Hullenaar, Fleur Janssen, Bart Nijs Fotografie en Gerard Verschooten Deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samen­gesteld. Aan de inhoud kun je geen rechten ­ontlenen. Eventuele op- en aan­merkingen kun je richten aan de Radboud ­Universiteit Nijmegen.


3

Romaanse talen en culturen aan de Radboud Universiteit Nijmegen Heb je een voorliefde voor Frankrijk, Spanje of Spaans-Amerika, een talenknobbel, boekverslaving of interesse in andere culturen? Dan biedt Romaanse talen en culturen je de ideale uitdaging. De opleiding bestaat uit twee richtingen: Frans en Spaans. Deze talen hebben naast hun oorsprong, het Latijn, voor een deel ook hun geschiedenis, cultuur en literatuur gemeen. Dat maakt het interessant om ze in samenhang te bestuderen. Aan het begin van de opleiding kies je voor één van de twee studierichtingen. De taal van je keuze is de taal die je goed leert spreken en schrijven. Ook bij het bestuderen van de cultuur, de taalkunde en de literatuur ligt het accent op Frans óf Spaans. Duidelijke taal Taal is een vak. Daarom krijg je in Nijmegen het volle pond. Onder intensieve begeleiding van topdocenten volg je minstens 15 uur college per week in alles wat met de Franse of Spaanse taal en cultuur te maken heeft. Je bent bij ons geen nummer: het onderwijs is kleinschalig en je kunt rekenen op uitstekende ­begeleiding. Hierdoor weet je na het eerste halfjaar zeker of je in de gekozen opleiding verder wilt en kunt. Daarna kwalificeer je je verder met methoden en technieken, verbreding en verdie­ping, academische vorming en arbeidsmarktoriëntatie. Zo krijg je een volledige, academische vakbagage mee waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Duidelijk toch? www.ru.nl/duidelijketaal

Dit maakt Romaanse talen en culturen in ­Nijmegen uniek Romaanse talen en culturen in Nijmegen is geen massastudie. We hebben veel oog voor je persoon­ lijke ontwikkeling en je kunt rekenen op goede ­begeleiding. Hierdoor verloopt de overgang van ­middelbare school naar universiteit een stuk soepeler. Bij de richting Frans zijn vanaf de eerste dag bijna alle colleges in het Frans. Dat lijkt pittig, maar je went er snel aan. Voor het Spaans nemen we iets meer tijd: na een half jaar worden sommige delen van de colleges in het Spaans gegeven. Om je hierbij zo goed mogelijk te helpen, organiseren de docenten tijdens de eerste twee weken een speciaal programma. Je werkt daarbij intensief aan je taalbeheersing: grammatica, uitspraak, spreek- en luistervaardigheid. Dit doe je bijvoorbeeld met oefeningen in een professioneel talenlab, door het instuderen van een toneelstuk of het bekijken van en het discussiëren over films. Om de taal perfect te leren beheersen en de cultuur van dichtbij te leren kennen, studeer je in het derde jaar enkele maanden aan een Franstalige of Spaanstalige universiteit, bijvoorbeeld in Avignon, Barcelona, Bordeaux, Granada, Guanajuato (Mexico), Lausanne, Madrid, Nice of Parijs.

Taal is een vak In Nijmegen kies je voor verdieping www.ru.nl/duidelijketaal


4

De studie Romaanse talen en culturen aan de Radboud Universiteit bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar. Na de bachelor kies je voor een masteropleiding van één jaar. Het eerste jaar (de propedeuse) is een inleiding op het vakgebied. In de jaren daarna verdiep je je steeds verder.

Bachelor opleiding Gezamenlijke en specifieke colleges De bacheloropleiding Romaanse talen en culturen bestaat uit de richtingen Franse taal en cultuur en Spaanse taal en cultuur. Sommige vakken volg je ­gezamenlijk, zoals Romaanse taalkunde en Van woord tot zin, maar veruit de meeste colleges zijn taalspecifieke colleges. Je neemt actief deel aan de colleges en werkgroepen en werkt intensief samen met medestudenten en docenten. In de werkgroepen geeft de docent bij elke opdracht een korte inleiding waarna je de opdracht uitvoert en bespreekt. Doordat de groepen klein zijn, is er veel ruimte voor individuele begeleiding. Franse taal en cultuur Frankrijk is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Maar zonder kennis van de Franse taal is het slecht zaken doen. Bovendien is talenkennis alleen niet genoeg. Want waarom wil een Fransman bij een zakenlunch pas tijdens de koffie praten over het af te sluiten contract? Spreken alle Fransen ­hetzelfde Frans? En waarom kun je het moderne Frankrijk niet begrijpen zonder iets te weten over de Franse Revolutie? Je kunt een taal alleen leren als je je ook verdiept in de bijbehorende cultuur, ­geschiedenis, literatuur en taalsystematiek. In het Nijmeegse studieprogramma komen al deze onderdelen aan bod.

Spaanse taal en cultuur Spaans is een van de belangrijkste talen van de ­wereld. Zo’n 400 miljoen mensen spreken het: in Spanje, in Latijns-Amerika, maar ook in de Verenigde Staten, waar ruim 35 miljoen ‘hispanics’ wonen. Daarom is er bij de richting Spaanse taal en cultuur niet alleen aandacht voor Spanje, maar ook voor ­andere Spaanstalige gebieden, met name LatijnsAmerika. Je leert de taal goed spreken en schrijven en je verdiept je in de cultuur, geschiedenis en ­lite­ratuur van Spanje en Spaanstalige landen in ­Latijns-Amerika. Hoe ziet de opleiding eruit? De bacheloropleiding bestaat uit verschillende ­onderdelen: een major, een core curriculum op het gebied van de geesteswetenschappen en drie ­minoren. De major is het kernprogramma van je ­studie en omvat 120 studiepunten. Het core curriculum van 15 studiepunten is een algemene oriën­tatie op de geesteswetenschappen, met een vak ­filosofie,

Toelatingseisen • vwo-diploma, alle profielen • hbo-propedeuse • colloquium doctum (toelatingsonderzoek voor mensen van 21 jaar en ouder; zie brochure ­colloquium doctum)


5

een keuzevak, te kiezen uit een groot ­aanbod op het gebied van onder meer literatuur, ­filosofie, geschiedenis, taal, religie en kunst en ten slotte een vak dat je de mogelijkheid geeft om je ­alvast te oriënteren op de arbeidsmarkt. De overige 45 studiepunten zijn gevuld met drie minoren (keuze­pakketten). Met minoren van je eigen ­opleiding verdiep je je kennis over het vakgebied. Je kunt ook minoren ­volgen van andere (letteren)opleidingen om je ­kennis te verbreden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor Journalistiek, Archeologie, Chinastudies of ­Psycholinguïstiek. In de minorruimte kun je ook een stage lopen of een periode in het buitenland ­studeren. Het minoraanbod kan jaarlijks wisselen. Begeleiding Goede studiebegeleiding vinden we erg belangrijk. De opleiding heeft een eigen studieadviseur die voorlichting geeft over het studieprogramma. Ook adviseert hij bij het maken van keuzes tijdens de studie. Daarnaast kent elk studiejaar een mentor, die je helpt met vragen over de overgang van de middelbare school naar de universiteit en over de voortgang van je studie. Bovendien geeft hij/zij je advies over de manieren om te leren studeren.

Taalverwerving In het eerste jaar besteed je een kwart van je tijd aan taalverwerving. Veel werk doe je zelfstandig. Je volgt bijvoorbeeld uitzendingen van de Franse tv en radio. Je oefent je taalvaardigheid ook tijdens hoor- en werkcolleges, want die worden in het Frans gegeven. Vakken taalverwerving • Mondelinge vaardigheden: luistervaardigheid, spreekvaardigheid, uitspraak, vocabulaire • Schriftelijke vaardigheden: grammatica, vertalen, schrijfvaardigheid Taalkunde De taalkunde bestudeert de taal als systeem. Je analyseert de structuur van ogenschijnlijk willekeurig geordende klanken, woorden en zinnen. Waarom is bijvoorbeeld de woordvolgorde van het Frans anders dan die van het Nederlands? Wat zijn de klanken van het Frans en waarom zijn die uniek? Hoe is het Frans vanuit het Latijn ontstaan en waarin verschilt het van de andere Romaanse talen? Doordat een deel van de taalkundecolleges wordt verzorgd in samenwerking met de richting Spaans, krijg je een unieke blik op het Frans als Romaanse taal.

Het eerste studiejaar Franse taal en cultuur De richting Franse taal en cultuur bestaat uit vier ­onderdelen: taalverwerving, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. In het eerste bachelorjaar krijg je een inleiding in deze onderdelen, zodat je al snel een goed beeld van de studie krijgt.

Schema studieprogramma propedeusediploma

1

2

bachelordiploma

3

masterdiploma

4

bacheloropleiding

masteropleiding

Isabel Ruesen Student Frans ‘In mijn derde jaar studeerde ik samen met een vriendin een halfjaar aan de universiteit van Angers, een fantastische ervaring. Geschiedenis, literatuur, taalkunde, vertalen: Franse taal en cultuur is enorm veelzijdig. Vooral taalkundige kwesties vind ik interessant. Beïnvloedt je moedertaal de manier waarop je naar de wereld kijkt? Die vraag onderzoek ik in mijn scriptie. Omdat de studie onder Romaanse talen valt, behandelen we ook de belangrijkste literaire werken uit het Spaans en Italiaans. Na mijn studie wil ik graag een traineeship doen bij de Europese Unie. Het lijkt me geweldig om als tolk/vertaler in een ­internationale omgeving te werken.’


6

Bindend studieadvies

Vakken taalkunde: • Taal en structuur Romaans/Frans • Taal en geschiedenis Romaans/Frans • Van woord tot zin Letterkunde De letterkunde bestudeert de belangrijkste stro­ mingen in de literatuurgeschiedenis en behandelt de belangrijkste werken uit de canon, zoals Honoré de Balzac, Émile Zola, Marcel Proust en hedendaagse schrijvers als Patrick Modiano, Pascal Quignard of Michel Houellebecq. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de theoretische aspecten van de literaire tekst: hoe is een tekst opgebouwd? Wat is literatuur ­eigenlijk? En waarom is de ene tekst belangrijker of ‘literairder’ dan de andere? Vakken letterkunde: • Franse letterkunde 19e eeuw • Franse letterkunde 20e eeuw • Tekstanalyse (analyseren en becommentariëren van tekstfragmenten uit de Franse letterkunde 19e-21e eeuw) Cultuurkunde Binnen het programma van cultuurkunde bestudeer je de geschiedenis van Frankrijk; van de nadagen van de Zonnekoning Lodewijk XIV tot de opkomst van Charles de Gaulle. Daarnaast behandelen we ook ­aspecten van de hedendaagse Franse maatschappij zoals het politieke systeem, het onderwijs en de ­media, maar ook de integratieproblematiek in de ­Parijse banlieue. Vakken cultuurkunde: • Geschiedenis Franse cultuur • Hedendaagse Franse cultuur • Atelier culture

Om ervoor te zorgen dat je tijdig je opleiding ­afrondt, hanteert de Radboud Universiteit ­Nijmegen een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minstens twee derde van het maximale aantal studiepunten moet halen. Lukt je dit niet, dan moet je de opleiding verlaten. Om je zo goed mogelijk te helpen, biedt de ­Radboud Universiteit studenten de nodige ­begeleiding door studieadviseurs, docenten en ouderejaars studenten.

Het eerste studiejaar Spaanse taal en cultuur In het eerste jaar van de bachelor leer je in korte tijd goed Spaans spreken en schrijven. Ook krijg je inleidingen in de vakonderdelen taal-, letter- en cultuurkunde. Een groot deel van de tijd zul je Spaans spreken, lezen en schrijven. Je werkt daarbij met ­authentiek Spaans materiaal, afkomstig van radio, televisie, internet en uit kranten en tijdschriften. Taalverwerving De meeste studenten die Spaans gaan studeren, ­beheersen de taal nog niet. Daarom besteden we in het eerste jaar veel tijd aan het ontwikkelen van je spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. Dat doe je onder begeleiding van docenten en met modern studiemateriaal. Je oefent deze vaardigheden in groepen tijdens werkcolleges of individueel met ­speciale computerprogramma’s. Vakken taalverwerving: • Mondelinge taalvaardigheid • Schriftelijke vaardigheid • Grammatica


7

Radboud Honours Academy

Taalkunde Welke klanken gebruik je in het Spaans? Hoe vorm je woorden? Hoe bouw je zinnen op? Je leert niet alleen hoe je de taal moet spreken en schrijven, maar ook hoe de Spaanse taal in elkaar steekt. Ook besteed je aandacht aan de geschiedenis van de taal. Hoe ontwikkelde het Spaans zich in de loop van de eeuwen tot de wereldtaal die door 400 miljoen mensen wordt gesproken? En in welke opzichten verschilt het Spaans in Spanje van het Spaans in Latijns-Amerika? Vakken taalkunde: • Taal en structuur Romaans/Spaans • Taal en geschiedenis Romaans/Spaans • Van woord tot zin Letterkunde Als je Spaans studeert, leer je veel over de geschiedenis, de cultuur en de literatuur van de Spaanstalige landen. In de letterkundecolleges besteed je aandacht aan de literatuurgeschiedenis (van de eerste geschreven teksten tot heden) en de literatuurtheorie. In het eerste jaar bestudeer je de periode vanaf het begin van de middeleeuwen tot nu. In het college Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde krijg je een overzicht van de stromingen in deze periode. Bij het college Tekstanalyse ga je dieper in op fragmenten uit de Spaanse literatuur en film. Vakken letterkunde: • Geschiedenis Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse Letterkunde • Tekstanalyse • Grandes textos

Gevraagd: talent en ambitie Ben je getalenteerd en van plan om het maxi­ male uit je studietijd te halen? Dan biedt de Radboud Honours Academy exclusieve programma’s die je naast je opleiding kunt volgen. Zo krijg je de mogelijkheid om je ­extra te ­verdiepen in het eigen wetenschapsgebied, of om juist over die grenzen heen te kijken. Het propedeuseprogramma bestaat uit twee honours classes van elk zeven bijeenkomsten in de avonduren. Met studenten van verschil­­ lende opleidingen en onder begeleiding van toponderzoekers ga je aan de slag met de ­onderwerpen Wetenschap en media en Het hart van de wetenschap. Aan het einde van je eerste jaar, kun je ­solliciteren naar een plaats in één van de ­negen disciplinaire honoursprogramma’s, of naar een plaats in het universiteitsbrede interdisciplinaire honoursprogramma. Studenten die aan hun masteropleiding ­beginnen, kunnen tot slot kiezen uit drie ­exclusieve programma’s. Aangeboden: voorsprong in je loopbaan De Radboud Honours Academy vormt een unieke ontmoetingsplaats voor getalenteerde studenten, topdocenten en internationale partners, bedrijven en overheden. De deel­ nemers wisselen onderling kennis en ervaring uit en als student word je persoonlijk gecoacht door experts uit verschillende branches. Een studie- of werkverblijf in het buitenland is een belangrijk onderdeel. Zo word je voorbereid op een verantwoordelijke functie in een internationale omgeving. Als je een programma van de Radboud ­Honours Academy hebt afgerond, ontvang je een speciale honoursbul. De waarde daarvan wordt expliciet uitgedragen naar buitenlandse universiteiten en andere partners van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer weten? Ga naar www.ru.nl/honoursacademy


8


9

Cultuurkunde In de cultuurkundecolleges krijg je meer inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis en de cultuur van Spanje en Spaans-Amerika. Bij de colleges Mondelinge vaardigheden en Schriftelijke vaardigheden speelt de hedendaagse Spaanse cultuur een belangrijke rol. Het actuele nieuws over Spanje en Spaans-Amerika bekijk je in een breder historisch en cultureel verband. Krijgt de ETA haar zin en wordt Baskenland een nieuwe Europese staat? Blijft Cuba een communistische staat? Je leert de achtergronden kennen van dit soort kwesties. Vakken cultuurkunde: • Cultuurkunde Spanje • Cultuurkunde Spaans-Amerika • Estudios Culturales Hispánicos

Het tweede en derde studiejaar Franse taal en cultuur In het tweede bachelorjaar verdiep je je in taal­ verwerving en in de taal-, letter- en cultuurkunde. Zo houd je je bijvoorbeeld bezig met sociale variatie van het Frans in Frankrijk of in Canada en met de

Succesvol studeren Om ervoor te zorgen dat je je studie succesvol kunt doorlopen, bieden wij je goed georganiseerde opleidingen en goede begeleiding. Als student sta je er niet alleen voor, maar je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid voor je studieverloop. En die begint al bij je studiekeuze. Zorg dat je je goed laat informeren zodat je met realistische verwachtingen aan een studie begint. Heb je een goede studiekeuze gemaakt? Dan zijn inzet, enthousiasme en planmatig werken de belangrijkste ingrediënten om je studie tijdig af te ronden. Bedenk dat studeren een voltijdse bezigheid is die volledige inzet van je vraagt! Als je Romaans studeert, is het van belang dat je affiniteit hebt met taal, cultuur en literatuur en dat je open staat voor andere culturen. Daarnaast moet je een actieve en kritische studiehouding hebben en het leuk vinden om dingen tot op de bodem uit te zoeken.

a­ llernieuwste Franse en Franstalige romans. De aandacht voor taalbeheersing blijft nadrukkelijk in het programma aanwezig. In het majorprogramma van het derde bachelorjaar volg je colleges (Literair) Vertalen en krijg je werkcolleges over de nieuwste theorieën op het gebied van de taal-, letter- en cultuurkunde. Daarnaast kies je een aantal minoren. Je sluit de bacheloropleiding af met een werkstuk. Je kiest hiervoor zelf een ­onderwerp binnen het vakgebied letter-, taal- of ­cultuurkunde. Minoren Bij Franse taal en cultuur kun je onder meer de minor Franse taal-, letter- en cultuurkunde volgen. Hierin specialiseer je je verder in de vakonderdelen die in de major al aan de orde zijn gekomen. Ook kun je je voorbereiden op de taaltoetsen DELF/DALF die de opleiding afneemt. Deze internationaal erkende ­certificaten geven in Frankrijk direct toegang tot de universitaire opleidingen. Daarnaast verzorgt de opleiding de minoren Italiaans en Spaans. Je kunt ook minoren van een andere opleiding kiezen. Educatieve minor en master Ambieer je een carrière in het onderwijs? Dan kun je je tijdens je studie al kwalificeren voor een docentfunctie in het voortgezet onderwijs. Wanneer je ­tijdens je studie de educatieve minor afrondt, dan heb je na het behalen van je bachelordiploma de ­bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en de t-instroom van het vmbo. Vervolgens kun je na je master nog een educatieve master volgen en daarmee je eerstegraadsbevoegdheid ­behalen voor het voortgezet onderwijs in het vak van je studie.


10

Ideeën voor je p ­ rofielwerkstuk

Stage en studeren in het buitenland Nijmegen is een geweldige studiestad, maar de ­wereld is groter. Studeer je Frans, dan is een buitenlandverblijf een vast onderdeel van je studie. In het derde studiejaar studeer je een periode aan een Franse of Franstalige universiteit, bijvoorbeeld in Avignon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lausanne, Nice of Parijs. Omdat je studiepunten krijgt voor de vakken die je daar volgt, hoef je geen studie­ vertraging op te lopen. Meer informatie hierover vind je op www.ru.nl/romaans/onderwijs/studerenbuitenland. Je kunt ook een stage volgen bij een ­bedrijf of ­instelling in Frankrijk. Tijdens een stage breng je de kennis en vaardigheden die je inmiddels hebt ­opgedaan in de praktijk en oriënteer je je alvast op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn een stage bij een vertaalbureau in Brussel, bij het Nederlandse Verkeersbureau in Parijs of bij de Volkskrant als ­correspondent voor Frankrijk. Vakken in het tweede en derde jaar Taalverwerving • Schriftelijke vaardigheden • Grammatica en Vertalen • Wetenschappelijk Schrijven Letter- en cultuurkunde • L’extrême contemporain: Franse en Franstalig ­literatuur van de XXIe eeuw • Franse letterkunde XVIe-XVIII eeuw Taalkunde • Van klank tot woord • Taal, cultuur en maatschappij Taal-, letter- en cultuurkunde • Méthodes littéraires: Textes possibles • Méthodes linguistiques: taal, théorie en méthode • Literair Vertalen Discipline-ondersteunend vak • Wijsgerige reflectie Bachelorwerkstuk

Start je binnenkort met je profielwerkstuk en zoek je nog een boeiend onderwerp? Op www.studereninnijmegen.nl vind je een ­overzicht van ­onderwerpen. De site bevat ook ­onderzoeksvragen en verwijst naar externe ­bronnen rondom het onderwerp.

Minoren bij Franse taal en cultuur • Verdiepingsminor Franse taal-, letter- en ­cultuurkunde: - Franse taalkunde: Taal, cultuur en denken - Franse letterkunde: French and Fresh Theory - Franse letterkunde: Letterkunde van Québec - Franse cultuurkunde: Paris de la Belle Époque aux Années Folles • Minor Italiaans • Minor Spaans

Het tweede en derde studiejaar Spaanse taal en cultuur In het tweede bachelorjaar verdiep je je in de ­taalverwerving en in de taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. Zo volg je bijvoorbeeld colleges over de Spaanse film of over grote Spaanse mythen als Don Quijote, Don Juan en hun hedendaagse ­bewerkingen. De aandacht voor taalbeheersing blijft nadrukkelijk in het programma aanwezig. In het majorprogramma van het derde bachelorjaar bestudeer je bijvoorbeeld de Spaanse film en leer je teksten te vertalen. Ook bekwaam je je verder in het schrijven van Spaanse teksten. Daarnaast kies je drie minoren. Je sluit de bachelor af met een werkstuk over een onderwerp op het gebied van de Spaanse letter-, taal- of cultuurkunde. Minoren Bij de richting Spaans kun je de minor Spaanse taal-, letter- en cultuurkunde volgen. Hierin specialiseer je je verder in de vakonderdelen die in de major al aan de orde zijn gekomen. Daarnaast biedt Romaanse ­talen en culturen ook de minoren Italiaans en Frans aan. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een minor van een andere (letteren)opleiding.


11

faq vraag Hoe groot zijn de onderwijsgroepen bij Frans en Spaans?

antwoord Het onderwijs bij Romaanse talen en culturen is kleinschalig. Meestal zit je in een groep van twintig tot vijfentwintig studenten. Het onderwijs is intensief en je krijgt veel individuele ­begeleiding.

vraag Moet je al een mondje Frans of Spaans kunnen spreken voor je aan de studie begint?

antwoord Nee, dat hoeft niet, alhoewel het natuurlijk niet verkeerd zou zijn. De colleges bij Frans worden vanaf dag één in het Frans gegeven. Dat lijkt snel, maar na vier, vijf weken weet je niet meer anders. Bij Spaans wordt een wat langere aanloop ­genomen en wordt stukje bij beetje de taal ­geïntroduceerd. Vanaf het tweede jaar zijn alle colleges in het Spaans.

vraag Bestudeer je bij Romaans alleen Spanje of ook Spaans-Amerika?

antwoord In Nijmegen schenken we evenveel aandacht aan Spanje als aan Spaans-Amerika. Dus niet alleen Don Quichot, Almodóvar en Carlos Ruiz Zafón komen aan bod, maar ook Columbus, Eva Perón en Gabriel García Márquez.

vraag Wat kun je worden als je Romaans hebt ­gestudeerd in Nijmegen?

antwoord Onze studenten komen in een heleboel ­verschillende beroepen terecht. Sommigen ­worden leraar, anderen (literair) vertaler en weer anderen gaan onderzoek doen aan de ­universiteit of vinden werk op ambassades, in het bedrijfsleven, in de handel, bij uitgeverijen of in de journalistiek.


12

Stage en studeren in het buitenland Studeer je Spaans, dan is een ­buitenlandverblijf van een half jaar of een jaar een vast onderdeel van je studie. In het derde studiejaar studeer je een periode aan een Spaanse of Spaans-Amerikaanse universiteit. ­Bijvoorbeeld in Almería, Barcelona, Cáceres, Granada, Guanajuato (Mexico) of Santiago de Chili. Wil je je alvast oriënteren op de arbeidsmarkt, dan kun je ­kiezen voor een stage. Tijdens de stage bij een ­bedrijf of instelling breng je je kennis en vaardig­ heden in de praktijk. ­Voorbeelden zijn een stage bij het ­Nederlands ­Instituut in Madrid, het ANWBsteunpunt in ­Barcelona of de ­Boliviaanse ambassade in Den Haag. Voor ervaringsverhalen van onze ­studenten in het buitenland, ga je naar www.ru.nl/ letteren/­studereninhetbuitenland.

Peter de Jong Student Spaans ‘Ik kan kletsen met de locals in Madrid. Ik kan de ­politieke verhoudingen bestuderen tussen de ­Spaanstalige wereld en de Verenigde Staten. Ik kan de prachtige boeken van García Márquez in de originele taal ­lezen. Er gaat een wereld voor je open als je de Spaanse taal en cultuur kent. Aanvankelijk wilde ik iets met mijn Spaans doen in de journalistieke of diplomatieke betrekkingen, maar ik raak er steeds meer van overtuigd dat ik van literatuuronderzoek mijn werk zou willen maken. Marías, ­Borges en ­Fuentes, de Spaanstalige literatuur is enorm rijk. En het gaafste aan mijn studie: ik ga een halfjaar in Buenos ­Aires studeren!’

Vakken in het tweede en derde jaar Taalverwerving • Mondelinge taalvaardigheid • Schriftelijke taalvaardigheid • Grammatica Letterkunde • Mitos hispánicos • De Borges al best seller: estudios de recepción Taalkunde • Van klank tot woord • Taal, cultuur en maatschappij Cultuurkunde • De Spaanse film • Stereotypen: de Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur Literair Vertalen Discipline-ondersteunend vak • Wijsgerige reflectie Bachelorwerkstuk • Metodología Minoren bij Spaanse taal en cultuur: • Verdiepingsminor Spaanse taal-, letter- en ­cultuurkunde: - Adquisición y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (AELE) - Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde: Grandes Textos - Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde: Pop in literatuur - Spaans en Spaans-Amerikaanse Cultuur: Identidad y diversidad • Minor Italiaans • Minor Frans


13


14

Studievereniging ¿Ouisí? Wil je meer met Romaanse talen en culturen doen dan alleen je studie? Studievereniging ¿Ouisí? organiseert het hele jaar door gezellige activiteiten. Zo houdt de studievereniging regelmatig een borrel waarbij docenten en studenten na college samen wat drinken. Andere ­activiteiten op de campus zijn bijvoorbeeld Frans of Spaans getinte filmavonden en lezingen. Verder is er ­ieder jaar een Beaujolaisavond, een Open Podiumavond en een studiereis naar Frankrijk of Spanje. Via ¿Ouisí? is het tevens mogelijk om je studieboeken met korting te bestellen. Meer informatie: kijk op www.ru.nl/romaans en klik op ‘studievereniging’.


15

Bij alle bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit hoort een master die je zonder extra eisen kunt volgen. Als je binnen de bachelor bepaalde keuzevakken volgt, kun je soms in een andere master van de Radboud Universiteit instromen. Je kunt ook kiezen voor een master bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.

Master opleiding Met het behalen van je masterdiploma mag je je Master of Arts (MA) en doctorandus (drs.) noemen. Na de bachelor Romaanse talen en culturen kun je in Nijmegen doorstromen naar twee masters: ­Taalwetenschappen/Linguistics en Letterkunde. Taalwetenschappen In de master Taalwetenschappen/Linguistics ­(Engelstalig) kun je zelf een accent aanleggen in je programma. Zo kun je kiezen voor een programma dat sterk gericht is op de Franse of Spaanse taal, maar je kunt ook kiezen voor brede taalweten­ schappelijke onderdelen.

Letterkunde In de master Letterkunde kun je een programma ­kiezen dat zich richt op de Franstalige of Spaanstalige letterkunde. Daarnaast heb je de mogelijkheid je in te schrijven voor één van de meer thematisch ­georiënteerde masterprogramma’s: • Middeleeuwse en vroegmoderne letterkunde • Europese letterkunde • Literair bedrijf Vertalen Binnen de masters Taalwetenschappen en Letter­ kunde kun je in je vrije ruimte voor 20 studiepunten vakken volgen op het gebied van (literair) vertalen. Lerarenopleiding Wil je na je studie voor de klas staan? Na afronding van een bachelor Romaanse talen en culturen en een master Taalwetenschappen of Letterkunde (met voldoende vakken in Frans of Spaans) kun je de universitaire lerarenopleiding volgen. Deze duurt één jaar en is sterk praktijkgericht. Je besteedt de helft van de tijd aan een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Meer informatie vind je op de website van het Instituut voor Leraar en School (ILS): www.ru.nl/ils.

www.ru.nl/master


16

Aan de slag na je ­studie Afgestudeerden Romaanse talen en culturen vinden in verschillende sectoren een baan. Door het grote lerarentekort zijn de beroeps­ perspectieven in het onderwijs zeer goed. Voor sommigen ligt een ­wetenschappelijke carrière aan een universiteit in het verschiet. ­Behalve in de onderwijs- en vertaalsector vinden afgestudeerden ­Romaanse talen en culturen hun weg in het bedrijfsleven, bij de ­overheid, in de journalistiek of in de toeristische sector. Wanneer je werk vindt in het onderwijs of onderzoek, dan ben je dagelijks met de Franse of Spaanse taal bezig. In enkele andere sectoren speelt het vakgebied een minder prominente rol. Afgestudeerden bekleden dan functies waarin hun goede mondelinge vaardigheden en culturele oriëntatie van belang zijn. Enkele voorbeelden: redactionele functies bij uitgeverijen, voorlichter bij culturele organisaties of overheids­ instanties (ministeries, gemeenten, schouwburgen, musea) en functies bij de vele instellingen of commerciële bedrijven die behoefte hebben aan hoogwaardige contacten met Frans- of Spaanstalige ­partners.

Afgestudeerden Romaanse talen en culturen ­werken bijvoorbeeld als: • pr- of communicatiemedewerker in het(internationale) bedrijfsleven • docent Frans/Spaans voortgezet en hoger ­onderwijs • journalist • redacteur voor een uitgeverij • professioneel vertaler • onderzoeker aan een universiteit • medewerker ontwikkelingssamenwerking/­ vluchtelingenwerk

Kelly Theunissen Alumna Romaanse talen en culturen / Frans Docent Frans ‘Vanaf de eerste dag waren de colleges in het Frans, zo leer je het echt goed spreken en verstaan. Maar je leert veel meer dan de taal alleen, je gaat bijvoorbeeld ook in op de Franse geschiedenis en ­literatuur. De docenten hebben veel kennis en door de kleinschaligheid kennen ze je bij naam. Het geeft me voldoening jongeren iets te leren over een andere taal en cultuur. Niet alleen zodat ze een goed cijfer halen voor de toets, maar zodat ze hun wereld kunnen vergroten. Met een brede studie als Frans kun je overigens ook buiten het onderwijs goed terecht: het bedrijfsleven, de journalistiek, de communicatie: ­mogelijkheden genoeg.’

www.studereninnijmegen.nl


Yvonne Hendrix Alumna Romaanse talen en culturen / Spaans Medewerker Mexicaanse Ambassade ‘Ik heb tijdens en na mijn studie Spaans vaak moeten uitleggen dat de opleiding absoluut geen talencursus is. De taalkundige vakken zijn best pittig en je krijgt veel colleges over de geschiedenis, cultuur en literatuur van Spaanstalige ­landen. Veel afgestudeerden gaan het onderwijs in, of worden vertaler, maar ik wilde graag meer dan alleen met de Spaanse taal bezig zijn. Nu heb ik een hele afwisselende baan bij de Mexicaanse Ambassade waar negen diplomaten werkzaam zijn. Een van mijn belangrijkste taken is het volgen van de Nederlandse media: welk beeld van Mexico wordt er neergezet? Verder onderhoud ik contacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, doe ik vertaalwerk, maak ik nieuwe diplomaten wegwijs in Nederland en organiseer ik evenementen, zoals de Mexicaanse nationale feestdag. Vooral die afwisseling maakt het leuk, elke dag is anders!’

Maak werk van je studie De arbeidsmarkt… een sprong in het diepe? Niet als je je tijdens je studie al voorbereidt op je ­toekomst. Daarom biedt de ­Radboud Universiteit onder ­andere loopbaanadviesgesprekken en vaardigheidstrainingen aan. Ook kun je een aantal ­maanden praktijkervaring ­opdoen door stage te lopen bij een bedrijf of instelling.

17


18

Maak

kennis

met de Radboud ­ Universiteit Nijmegen

2012 28-29 september > Onderwijsbeurs in Eindhoven 4-5 oktober > Onderwijsbeurs in Groningen 3 november > Open dag 14-15 november > Onderwijsbeurs in Zwolle

Dagje meelopen Wil je een dag meelopen met een student(e) ­Romaanse talen en culturen? Neem dan contact op met de Centrale Studentenbalie, T: (024) 361 23 45, E: studievoorlichting@ru.nl.

2013 19, 21, 28 maart > Proefstuderen Letteren voor 5 en 6 vwo’ers 13 april > Open dag 7 juni > Last minute Radboud voor 6 vwo’ers

Kijk op www.studereninnijmegen.nl voor het laatste nieuws over de ­voorlichtingsactiviteiten.


19

Heb je vragen over de opleiding? Secretariaat Romaanse talen en culturen T: (024) 361 28 85 E: m.lagerweij@let.ru.nl

Heb je algemene vragen? Radboud Universiteit Nijmegen Centrale Studentenbalie Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen Bezoekadres: Comeniuslaan 4, Nijmegen T: (024) 361 23 45 E: studievoorlichting@ru.nl I: www.studereninnijmegen.nl www.facebook.com/studereninnijmegen twitter.com/studerenijmegen www.youtube.com/studereninnijmegen

Vraag ook de algemene 足brochure aan op www.studereninnijmegen.nl voor meer 足informatie over de 足universiteit en de stad 足Nijmegen.


www.studereninnijmegen.nl

Brochurenummer 9

Faculteit der Letteren • Nederlandse taal en cultuur • Engelse taal en cultuur • Duitse taal en cultuur • Romaanse talen en culturen • Griekse en Latijnse taal en cultuur • Taalwetenschap • Communicatie- en informatiewetenschappen • Algemene cultuurwetenschappen • Geschiedenis • Kunstgeschiedenis

Radboud universiteit romaanse talen  

Bij wijze van test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you