Valstar Visie - Magazine 2021

Page 1

NUMMER 13 | SEPTEMBER 2021

VA L S TA R

VISIE

R E N OVAT I E É N V E R DUUR Z A M E N

De Nederlandsche Bank DUURZ A A M E N G E ZO N D

Hogere productiviteit in gezonde gebouwen WO N I N G B O UW

De uitdagingen van een compleet nieuwe woonwijk