MKB Westland - STREAMER - 2017 - Nummer 3

Page 14

Flinke stappen gezet door Kredietunie Westland Kredietunie Westland, een initiatief van o.a. MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland, bestaat alweer ruim 1,5 jaar. In deze periode zijn er flinke stappen gezet.

D

iverse investeerders en coaches zijn aangetrokken en een aantal Westlandse ondernemers hebben een aanvraag tot geldverstrekking gedaan. Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West hebben de opstartfase van Kredietunie Westland mogelijk gemaakt. De kredietunie is inmiddels zover, dat de eerste kredietaanvraag per 1 mei jl. is uitbetaald. Evert van Malkenhorst, voorzitter van Kredietunie Westland is trots op wat de kredietunie de afgelopen maanden heeft neerzet. “We zijn druk bezig geweest met het opstellen van een uitgebreid businessplan, het vaststellen van het financieringsbeleid en het geven van presentaties bij o.a. de leden van VNO-NCW Westland-Midden-Delfland, Rabobank Westland en VVD-Westland. Ook hebben we meegewerkt aan een zeer interessante

workshop over alternatieve vormen van financiering, georganiseerd door MKB Westland, en hebben we diverse communicatiemiddelen laten ontwikkelen zoals een duidelijke website en brochure. Maar we zijn ook actief op de social media kanalen LinkedIn en Twitter.”

VERSCHIL KREDIETUNIE EN CROWDFUNDING Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers die elkaar krediet verlenen. De deelnemers in een kredietunie hebben een onderlinge band. Een voordeel van een kredietunie is dat je als ondernemer niet alleen een lening kunt krijgen, maar ook coaching en advies van ondernemers die in jouw sector of regio ervaring hebben. Bij crowdfunding vis je dan wel in een grotere vijver, je krijgt geen coaching en advies.

Kredietunie Westland wil met coaching het verschil maken. In het bestuur is Cees van Veldhoven verantwoordelijk voor de coaching. Cees wordt hierin bijgestaan door Inge Vermeulen en Patrick Franken; zij vormen samen de coachingscommissie. Deze commissie geeft een advies aan het bestuur bij de aanstelling van een nieuwe coach. Tevens zoeken zij een coach die past bij de financieringsaanvrager. Middels coaching wil de kredietunie het kredietrisico zo klein mogelijk houden.

EERSTE FINANCIERINGSAANVRAAG UITBETALEN Per 1 mei jl. is de eerste financieringsaanvraag uitbetaald. Er liggen nog meer aanvragen, welke de komende periode worden beoordeeld. De looptijd voor de aanvragen is vier tot zes weken. Naast kredietaanvragen is Kredietunie Westland ook nog steeds op zoek naar leden die gevestigd zijn in of een binding hebben met de regio Westland. Leden die bijvoorbeeld ondernemer zijn of zijn geweest en bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching. Heeft u behoefte aan krediet of wilt u, via Kredietunie Westland, geld lenen aan andere ondernemers in het Westland, neem dan contact op via info@kredietuniewestland.nl

www.kredietuniewestland.nl

STREAMER NR 3 JULI 2017