BOEM Magazine - Nr. 6 - 2019

Page 1

BOEM! B E D R I J F S O N R O E R E N D G O E D

E N

M E E R

THE RET MA AIL

NUMMER 6

EDWARD KOORNNEEF:

|

‘VASTGOEDTAK ALTIJD TEN DIENSTE VAN RETAILACTIVITEITEN’ KARIN ZWINKELS

We werken samen aan een sterke economie in Westland

VASTGOEDEIGENAREN NAALDWIJK

Werken graag mee aan aanpak leegstand

RESET SPA

Volledige human reset in privésetting

2019


PARTICIPANTEN VAN BOEM IN WESTLAND

Batenburg

Malkenhorst

Rijnpoort Makelaars

Santen Gassile

Gemeente Westland

Bedrijfshuisvesting

Makelaars

Heulweg 80

Makelaars

Stokdijkkade 2

Honderdland 71

Koningstraat 9

2295 KH Kwintsheul

Oude Liermolenweg 3

2671 GW Naaldwijk

2676 LS Maasdijk

2671 JS Naaldwijk

(0174) 294 652

2678 MN De Lier

140174

(0174) 28 25 55

(0174) 62 86 28

info@rijnpoort.nl

(0174) 511 300

info@gemeentewestland.nl

info@batenburg-bhv.nl

info@malkenhorst-

rijnpoort.nl

delier@santen-gasille.nl

gemeentewestland.nl

batenburg-bhv.nl

makelaars.nl

santen-gasille.nl

malkenhorstmakelaars.nl

BEDRIJFSUNITS TE KOOP TE KOOP BEDRIJFSUNITS TE KOOP BEDRIJFSUNITS TE KOOP VANAF 55M2 EN VANAF €105,000,- V.O.N. EX BTW.

€€€ 2 EN V ,-,-,-V.O.N. EX BTW. V ANAF 55M2 ANAF ,,000 ,000 V V ANAF ANAF 55M2EN ENV V ANAF ANAF€€105 105 105,000 V.O.N.EX EX EXBTW BTW BTW ,- V.O.N. V ANAF55M2 55M2 EN V ANAF 105 000 V.O.N. .. .

OP

OPEN DAG 2 NOVEMBER • 9.30 - 12.00 UUR LOCATIE: DELTAWEG, VLAARDINGEN

LEV

NG ERI

IN Z

IC

TST L AA HT,

E

IT UN

SB

ES

IK CH

BA

AR

.


VOOR WOORD Retail 3.0: van transactie naar … attractie! Het zal u niet ontgaan zijn: we leven in tijden van transformatie, zeker ook in de retailsector. Wie een blik in de toekomst werpt, ziet een winkellandschap met consumenten die zich anders gedragen bij het besteden van euro’s. Hoogste tijd dus voor een BOEM! Retailspecial, gepresenteerd tijdens - hoe kan het ook anders - het jaarlijkse Retailevent van MKB Westland en gemeente Westland! Enkele voorspellingen voor 2030? De consument 3.0 is geen bezitter, maar wordt veel meer een gebruiker. Hij gooit niet meer weg, maar geeft door. Een transactie wordt een attractie, ofwel winkelen wordt - nog veel meer dan nu het geval is - een beleving. Natuurlijk hebben al deze ontwikkelingen niet alleen negatieve gevolgen, maar bieden ze ook kansen voor de Westlandse vastgoedmarkt en retail. Ontwikkelaars, pandeigenaren, winkeliers en gemeenten zullen hier - liefst nu al - op in moeten spelen. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld door de Economische Visie, die de gemeente Westland met partijen als MKB Westland, Glastuinbouw Westland en VNO-NCW Westland-Delfland ontwikkelt. Wethouder Karin Zwinkels blikt in BOEM! vooruit op de visie, die in 2020 handen en voeten gaat krijgen. Hoe ziet ons winkellandschap er over pak hem beet 10 jaar uit? We vroegen het aan Edward Koornneef van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling. Zijn antwoord leest u in een boeiende reportage, die meteen een primeur herbergt! Wat helder werd tijdens het Rondetafelgesprek met onze partners Batenburg Bedrijfsmakelaars, Rijnpoort Makelaars, Santen & Gasille Makelaars en Malkenhorst Makelaars: samenwerking is dé sleutel tot een gezonde(re) toekomst voor de winkelgebieden in Westland. In meest brede zin van het woord welteverstaan. Dus niet alleen retailers en vastgoedeigenaren, maar ook BIZ’en, winkeliersverenigingen, de gemeente en niet te vergeten de consument zelf. Wat wil die laatste eigenlijk zélf? Wat consumenten willen, hebben een aantal van onze geïnterviewden al ontdekt. Althans, dat denken de zojuist gestarte ondernemers achter welzijnsinitiatieven als Reset Spa en Inner Stance in Naaldwijk. Ook waren wij te gast bij Miko Koffie West, dat via een curieus toeval een droomlocatie in Poeldijk. Dit en nog veel meer interessante informatie in deze speciale retaileditie van BOEM! Ik wens u tot slot heel veel leesplezier en succes bij de commerciële uitdagingen die er op úw pad komen. Shirley Schelkers Uitgever

P.S. Trots kan ik u melden dat onze vastgoedborrel een officiële status heeft gekregen. Deze gaat nu voortaan door het leven als de ‘Westlandse Vastgoedborrel’. De volgende vindt plaats op vrijdag 6 december 2019. Locatie is Biersteker Bouw-, Dak- en Geveltechniek in Naaldwijk.

3


COLOFON Nummer 6, najaar 2019 Uitgave BOEM in Westland is een uitgave van SD Communicatie. Van ondernemers voor ondernemers! Oplage 3.500 exemplaren

6

Uitgever Shirley Schelkers 06 511 08 723 shirley@sdcommunicatie.nl

4

Karin Zwinkels

Ontwerp, opmaak en realisatie SD Communicatie, Naaldwijk

INHOUDSOPGAVE

Advertenties Shirley Schelkers shirley@sdcommunicatie.nl T 06 511 087 23

6

Karin Zwinkels

Interviews Fred Louter Roel Batelaan

8

Edward Koornneef

Fotografie SD Communicatie

‘We werken samen aan een sterke economie in Westland’

‘Vastgoedtak altijd ten dienste retailactiviteiten’

12 Vastgoedeigenaren Naaldwijk willen meewerken aan aanpak leegstand

www.boeminwestland.nl

boeminwestland

Copyright © 2019 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van of voor eventuele schadelijke gevolgen door (het gebruik van) de geplaatste artikelen of advertenties. Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze uitgave.

14

Rondetafelgesprek BOEM!

18

Reset Spa

‘Gericht samenwerken kan bijdragen aan bezettingsgraad winkels’

20 22

‘Volledige human reset in privésetting’

iko Koffie West vindt ‘bij M toeval’ droomlocatie Nieuwbouw zwembad ‘De Boetzelaer’ ligt op schema


14

Rondetafelgesprek

24

Inner Stance

24 Inner Stance Naaldwijk

‘Dit pand heeft de goede energie’

34 Laan van Waalhaven 283 in

20

Miko Koffie

Den Haag

36 Financiële impulsen voor

Westlandse bedrijfsleven

38 JPT: Investeer in je gezondheid, start met Personal Training

18

Reset Spa

5


KARIN ZWINKELS

‘We werken samen aan een STERKE ECONOMIE in WESTLAND’ Karin Zwinkels is al anderhalf jaar wethouder van Economische Zaken in Westland. Naast deze belangrijke portefeuille vallen ook arbeidsmigratie, duurzaamheid, externe positionering, Greenport Westland, kennis & innovatie en kust, toerisme & recreatie onder haar verantwoordelijkheid. Een brede schakering aan onderwerpen, die stuk voor stuk passen bij de energieke wethouder. BOEM! ging met Zwinkels in gesprek over de economische visie, die momenteel wordt ontwikkeld.

6 Nog voor het gesprek met wethouder Zwinkels goed en wel is begonnen, steekt de CDA-politica van wal: “Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een economische visie voor Westland. Deze wordt nu ambtelijk voorbereid en gaat daarna nog langs het college, de raadscommissies en de gemeenteraad*. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat raadsleden in BOEM! lezen hoe het gemeentelijk beleid eruit gaat zien. Ik kan dus in algemene zin schetsen wat er gebeurt, maar de specifieke uitwerking volgt later …”

Breed palet

Zo breed als de portefeuille van de wethouder, zo breed wordt de opzet van de economische visie die ontwikkeld wordt; van agrologistiek tot glastuinbouw, van MKB-bedrijven tot onderwijs, van arbeidsmarkt tot innovatie. “Het wordt een groot beleidsstuk, maar er wordt per jaar een agenda gemaakt. Het is van belang dat het complexe vraagstuk van economische ontwikkeling en het daarmee samenhangende ruimtegebruik integraal wordt bekeken. We moeten niet elk afzonderlijk gebied als postzegel bekijken. Elke gemeente staat voor grote uitdagingen, ook Westland. We willen zó veel op dat relatief kleine stuk

grond, misschien moeten we wel de hoogte in. Alleen dan kan het op sommige plaatsen groen blijven en dat is weer belangrijk met het oog op de klimaatadaptatie,” aldus Zwinkels.

Samenwerking met belangenorganisaties

De gemeente wil het nieuwe economische beleid vormgeven in overleg met de verschillende belangenorganisaties. Wethouder Zwinkels licht toe: “De wethouders en ambtenaren gaan met regelmaat in gesprek met bijvoorbeeld Glastuinbouw Westland, MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland. Met elke organisatie bespreken we de branchegerelateerde zaken; met Glastuinbouw gaat het over arbeidsmigranten, energie en restwarmte. Met VNO bespreken we de bereikbaarheid en ontwikkeling van bedrijventerreinen en met MKB zitten we om de tafel over ontwikkelingen in de diverse dorpscentra. Het is ook goed dat de organisaties zich proactief laten horen. De drie genoemde instanties hebben samen met Patijnenburg een visie op de arbeidsmarkt voor het jaar 2022 geschreven. Dat is voor gemeente Westland beleidsmatig een belangrijke bouwsteen. MKB Westland heeft in september de speerpunten aangebo-


vastgesteld. Verder kunnen we mensen trekken en gezamenlijk de leegstand aanpakken. Vervolgens is het wel aan de markt. De samenwerking is gelukkig erg goed.”

Streekmarkt

Het gesprek wordt beëindigd met de vraag aan Zwinkels of er een wens is met de winkelcentra: “Een mooie streekmarkt op regelmatige basis! Op die manier kunnen we het verhaal vertellen van de Westlandse glastuinbouw en van Westland als geheel. Het draagt ook bij aan een stuk Westlandmarketing en betekenisvol toerisme. Wat dat betreft is ‘Puuur’ in Midden-Delfland een mooie wijze waarop streekproducten worden neergezet in de markt. Verder hoop ik dat winkeliers en horeca elkaar zullen blijven versterken. Ze vullen elkaar daadwerkelijk aan en zorgen zo voor levendige centra en verbinding.” *Kort voordat BOEM! ter perse ging, is de economische visie voor het eerst geagendeerd in de raadscommissie Economie en Financiën.

Karin Zwinkels

den aan burgemeester Arends, zij gaven onder andere aan dat ‘levendige (winkel)centra’ een belangrijk item is.”

Levendige winkelcentra

Iedereen zal het belang van een gezellig centrum onderschrijven, maar de retail staat onder druk. Veel mensen kopen online en de vraag van het winkelend publiek is veranderd. De wethouder blijkt op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied: “Vroeger ging je naar de winkel omdat je iets nodig had, nu komt er veel meer kijken bij het winkelen. Want waarom gaat men tegenwoordig nog naar een echte winkel? Klanten willen beleving en ontmoeting! Ondanks de opmars van de e-winkels, wil men uiteindelijk toch kunnen passen, proeven, ruiken en voelen. Het idee over ‘beleven en ontmoeten’ maakt het mogelijk dat ook niet-commerciële organisaties in een winkelcentrum een rol kunnen krijgen. Waarom zou er geen eenvoudige zorg geboden kunnen worden in een popupwinkel of waarom zou de culturele sector geen workshops kunnen geven? Juist de verbinding is belangrijk. De gemeente heeft een rol qua bestemmingsplan en binnen de retailvisie zal ook een kernwinkelgebied worden

Marjan Naaktgeboren

Centramanager actief in gesprek met gemeente Westland Marjan Naaktgeboren, sinds september 2017 centramanager bij MKB Westland, is actief in gesprek met de gemeente over het retailbeleid dat opgenomen wordt in de economische visie. Belangrijke pijlers voor MKB Westland zijn het vaststellen van de kernwinkelgebieden, het juist toepassen van bestemmingsplannen en de algehele uitstraling van de centra, waaronder de vergroening. Naaktgeboren: “We zien met elkaar dat er iets moet veranderen en dat moet snel. We willen immers voorkomen dat er situaties ontstaan zoals met winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, waar winkelend publiek een centrum gaat mijden. Zo ver is het in Westland gelukkig niet; wel moeten we met elkaar alert blijven en zorgen dat we straks niet achter de feiten aanlopen. Bij de diverse bij MKB Westland aangesloten BIZ’en haal ik input op over de wensen die er leven in de kernen. Dit kan naast het terugdringen van leegstand ook gaan over het aanpassen van de blauwe zones, het starten van een ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ of het aangaan van samenwerkingsverbanden met vastgoedpartijen. Samen met de gemeente is MKB Westland druk bezig om levendige winkelcentra te behouden en waar nodig te versterken.” marjan@mkbwestland.nl

7


EDWARD KOORNNEEF VAN KOORNNEEF RETAILGROEP

‘VASTGOEDTAK altijd ten dienste RETAILACTIVITEITEN’ Edward Koornneef kwam recent in het nieuws door het groene licht dat er

8

kwam voor zijn project De Rentmeester in Naaldwijk. Maar er is (veel) meer nieuws te melden vanuit Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling, dat volgens Koornneef zelf altijd in dienst staat van zijn uitdijende retailactiviteiten.

Opening Oud-Beijerland

Exact op de geboortedag van zijn in 2017 overleden vader komt het gesprek al snel op de rol die Waling Koornneef senior heeft gespeeld in het zakelijke leven van zijn zoon. Die is niet gering geweest en mag zeker niet worden onderschat. Zo prentte hij zijn zoon vanaf zijn jongste jaren in om zich bijvoorbeeld altijd op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het lokale vastgoed. ‘Als er iets te koop stond of werd gebouwd, dan moest ik dat weten’, aldus Koornneef. ‘Waarom? Daar kon je als middenstander eventueel je voordeel mee doen. Als ik iets had gemist, dan kreeg ik een standje van hem. Ik heb zijn lessen altijd goed onthouden,

want nog elke maand maak ik een rondje door de verschillende regio’s waar ik onderneem om te zien wat er speelt op vastgoedgebied.’

Oud-Beijerland

De wijze lessen van zijn vader hebben “junior” bepaald geen windeieren gelegd. Zijn vastgoedportefeuille groeit en is met name gevuld met strategische aankopen en bezittingen. ‘In principe staat de vastgoedtak altijd in dienst van de retailtak’, zegt Koornneef. ‘Het doel is dus niet om in vastgoed te beleggen voor rendement, maar om vastgoed te gebruiken op een manier die bijdraagt aan het succes van de Jumbosupermarkten die we exploiteren. Een goed voorbeeld hiervan is Oud-Beijerland, waar we enkele jaren geleden een grote loods opkochten, om de na de sloop hiervan de vrijgekomen ruimte te transformeren tot parkeerplaatsen voor onze klanten. Dat gaf de mogelijkheid om te groeien en investeren, met als resultaat een onlangs volledig verbouwde en uitgebreide supermarkt. De winkel heeft daardoor nu ook een aanzuigende werking


op andere plaatsen in de Hoeksche Waard. In Oud-Beijerland zie je overigens ook al elementen terug van de Jumbo Foodmarkt die in 2021 in Naaldwijk opent. Nee, Jumbo Oud-Beijerland is geen pilotproject voor Naaldwijk, maar we zullen onze ervaringen zeker meenemen naar Westland.’

Pijletuinenhof

Een ander project waar Koornneef zijn tanden in heeft gezet, is Pijletuinenhof. Samen met Weboma en Van Mierlo kocht hij in 2016 met Koorneef Vastgoed & Ontwikkeling het verzorgingstehuis van Careyn. Koornneef: ‘Inmiddels zijn de tekeningen gereed; ik verwacht dat er in 2020 wordt gestart met de bouw. Er komen 70 appartementen voor een zeer brede doelgroep, zowel koop als huur. De drie partners opereren met elkaar onder de naam KMW Vastgoed. KMW staat voor Kwalitatief Mooi Westland, maar het zijn meteen ook de eerste letters van onze bedrijfsnamen. Een toepasselijke woordspeling dus.’

De Rentmeester

Pijletuinenhof

Gelukkig voor Koornneef is “hoofdpijndossier” De Rentmeester met de recent verleende vergunning definitief gesloten. Nu is het zaak om vooruit te kijken en te starten met ongetwijfeld zijn meest prestigieuze project tot nu toe. Met de komst van

9

Edward Koornneef


westlandbon

Kent u de Westlandbon al? Het leukste cadeautje uit de regio.

De mogelijkheden zijn eindeloos!

Bent u ondernemer/winkelier?

Met de cadeaucard van de Westlandbon kan men

lokale winkeliers. Bij u dus! Met deze bon vindt de

terecht bij de Westlandse winkeliers en ondernemers.

ontvanger altijd wel een cadeau dat bij ‘m past.

Van een dagelijkse boodschap tot een trendy outfit,

De mogelijkheden zijn immers eindeloos: van een

een heerlijk kopje koffie en/of lunch tot een luxe

dagelijkse boodschap bij de bakker, tot een trendy

parfum. De ontvanger vindt altijd wel een cadeau dat

outfit en van klusartikelen tot luxe parfum. Daarmee

bij ‘m past. Een mooie bijkomstigheid is dat men met

is het een ideaal cadeau voor jong en oud en voor

de Westlandbon de lokale economie stimuleert!

elke gelegenheid.

Cadeaucard Westlandbon valt bij iedereen in de smaak Een leuke attentie voor een verjaardag, moeder-/ vaderdag, kerst, pasen of het slagen voor je examen. Ook kunt u zakelijk de Westlandbon weggeven als relatiegeschenk los of in een kerstpakket. De cadeaucard zit bovendien in een luxe

De Westlandbon kan worden ingeleverd bij

De bon is verkrijgbaar in waardes van € 10,- tot € 150,-

Waarom zou u zich aansluiten? De Westlandbon stimuleert de Westlandse economie. De ontvanger kan de bon immers alleen inwisselen bij lokale ondernemers. Voor u een aantrekkelijke manier om nieuwe klanten te werven.

geschenkverpakking en is daardoor extra leuk om weg te geven.

Neem contact op met ons via 0174-266361 of info@westlandbon.nl

westlandbon.nl


Tweede Jumbo Foodmarkt op komst! De eerste Jumbo Foodmarkt is nog niet eens geopend, of de plannen voor een tweede megasupermarkt bevinden zich al in een vergevorderd stadium. ‘Het is 100% zeker dat Jumbo Koornneef een tweede Foodmarkt gaat openen’, bevestigt Edward Koornneef. ‘Over de locatie kan ik nog weinig zeggen, maar ga er maar vanuit dat het in Noord- of Zuid-Holland is. Het jaartal van de opening zal rond 2022 liggen.

11 De Rentmeester

de Jumbo Foodmarkt (en 47 appartementen) is Koornneef ervan overtuigd bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Naaldwijk en de Naaldwijkse detailhandel. ‘Cijfers in andere plaatsen met een Jumbo Foodmarkt tonen aan dat er een positieve spin-off ontstaat. Andere winkeliers zullen hier dus van profiteren. Dat is goed voor hen en het Westland als gemeente. Hoe ik naar de retailsituatie in Westland kijk? Het is helder dat de individuele Westlandse gemeenten door woningbouw dichter naar elkaar toegroeien. Het wordt steeds meer één. Ik zie Naaldwijk in de toekomst als de spreekwoordelijke hoofdstad van Westland, waar de meeste detailhandel zich zal concentreren. In de omliggende kernen zal nog wel ruimte en markt zijn voor winkels met vooral eerste levensbehoeften. Ik voorzie daarnaast een herijking van de retail in Westland. Wat ik daarmee bedoel? Neem winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. De helft wordt gesloopt omdat er geen behoefte meer is aan zoveel

winkelmeters. De vrijkomende ruimte zal ingezet worden voor woningbouw. Dat scenario sluit ik ook zeker in Westland niet uit.’

Kwintsheul

Tot slot kijkt Koornneef met veel voldoening naar zijn supermarktproject in Kwintsheul. Ook dat is na een lange en moeizame voorbereiding een schot in de roos gebleken. ‘Het is echt een succes, waar ik heel blij mee en trots op ben. We kwamen van ver, maar door een goede bouw, een uitstekende winkeloppervlakte en niet te vergeten ook hier weer een ruime parkeergelegenheid zien we nu de positieve resultaten van onze inspanningen. Dat geeft een uitstekend gevoel. Ja, retail is nu eenmaal een leuk spel, zeker als je de spelregels een beetje kent. Ik ken ze inmiddels wel aardig, met dank dus ook aan mijn vader’, lacht Koornneef. www.koornneefretailgroep.nl


‘VASTGOEDEIGENAREN Naal meewerken aan aanpak LEEG

12

Leegstand: veel winkelcentra in Nederland hebben hiermee te maken, zo ook een aantal centra in Westland. Ondertussen is algemeen bekend dat dit probleem helaas niet zomaar is op te lossen. De wens van het publiek verandert, mensen kopen steeds meer online en de verwachting van bezoekers van een centrum is de afgelopen jaren enorm gewijzigd. Het is belangrijk om dit probleem met elkaar aan te pakken en vooral niet naar elkaar te kijken of te wijzen. Vandaar dat MKB Westland in Naaldwijk het gesprek is aangegaan met een aantal vastgoedeigenaren en winkeliers. Deze denktank is in september van dit jaar voor het eerst bij elkaar gekomen. In deze sessie is met elkaar de problematiek besproken en gekeken naar de diverse rollen. Bij de volgende bijeenkomst zal ook de gemeente aansluiten zodat de winkeliers en vastgoedeigenaren hun ideeën kunnen delen en mee kunnen denken over op te stellen gemeentelijk beleid. Belangrijke onderwerpen in dit beleid zijn kernwinkelgebieden en het vaststellen van bestemmingsplannen. Na de eerste bijeenkomst bleek dat er een gemeenschappelijk doel is; een bloeiend centrum waaraan iedereen op zijn manier een bijdrage kan en wil leveren. MKB Westland kijkt dan ook uit naar de verdere samenwerking. Aan vier hoofdrolspelers hebben wij gevraagd: hoe loopt het proces om de leegstand aan te pakken?

Aart den Haan, eigenaar Den Haan mode

“Ik ben erg blij met het proces dat MKB Westland heeft opgezet. Het is goed dat de partijen op deze manier op één lijn komen. Straks voegt ook de gemeente zich nog bij het proces; samen met de BIZ en MKB zal er een

kernwinkelgebied worden vastgesteld. Drie punten in de aanpak van de leegstand vind ik belangrijk; mogelijk moet een deel van de winkels ruimte maken voor meer horeca zodat dit goed is aangesloten. Ten tweede zou er veel ruimte moeten worden geschapen voor lokale winkeliers, dit voorkomt dat het Naaldwijkse centrum een kopie wordt van alle andere winkelcentra. Het derde punt is de medewerking van projectontwikkelaars; huurprijzen zullen moeten worden vastgesteld naar rato van omzet. Nu is er sprake van een scheve huur die menig winkelier niet langer kan betalen. De leegstand in De Tuinen is nu circa 15% , na 22 jaar zal er misschien iets vernieuwd moeten worden. Ik zie de gesprekken om de leegstand aan te pakken met vertrouwen tegemoet.”

Huub Elders, Colliers International

“Wij beheren vastgoed voor o.a. het SPF, het Spoorwegpensioenfonds. Bij leegstand van onze winkelunits is er een standaardprocedure waar we ons ook in De Tuinen aan houden. Het is nog erg vroeg om nu al uitgebreid naar buiten te treden over de structurele aanpak van leegstand in Winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk. Wij zijn uitgenodigd door Marjan Naaktgeboren van MKB Westland en zijn graag in gesprek gegaan. Het is goed dat er actie wordt ondernomen. Ik hoop dat er over een half jaar meer te melden valt over onze aanpak. Wel kan ik in algemene zin schetsen hoe wij werken. Zo moet de ruimte er representatief uit blijven zien; wij ruimen de post achter de deur op, de ramen worden gewassen, uitingen van de vorige huurder worden verwijderd, er wordt mogelijk gedecoreerd of er worden schermen met zogenaamde visuals geplaatst en andere huurders kunnen desge-


dwijk willen

STAND’

wenst producten etaleren. Ook popupwinkels behoren tot de mogelijkheden. Graag maken we stappen in dit proces, samen met de andere partijen om tafel.”

Rein Wiendels, BIZ Naaldwijk

“Naaldwijk heeft een prachtig centrum, maar de leegstand van winkels moeten we wel aanpakken. In het centrum zelf trekt het nu gelukkig aan, in Winkelcentrum De Tuinen is het probleem relatief groter. Het soort huurder is ook anders; mede vanwege de huurprijzen zie je dat in De Tuinen meer retailorganisaties en ketens panden betrekken. In de rest van het centrum zitten vooral zelfstandige winkeliers. Naaldwijk heeft een kwaliteitsinjectie nodig; bepaalde soorten winkels zijn er genoeg. Zo heeft Naaldwijk geen behoefte aan veel meer kappers, modezaken, telefoonwinkels en uitzendbureaus in het centrum. Daarentegen zouden er meer verszaken welkom zijn; een banketbakker, bloemist, groenteboer of poelier. Ook een schoenenzaak in het hogere segment zou een verbreding van het aanbod geven. Het aantrekken van deze bedrijven is een uitdaging voor BIZ Naaldwijk en MKB Westland. De gemeente is aan de beurt om het centrum te versterken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een helder kernwinkelgebied vast te stellen en een stimulansbonus voor bedrijven in te voeren die naar dit centrum

Heeft u ideeën over leegstand, wilt u ook meedenken of wilt u in uw centrum ook een dergelijk overleg opstarten? Neem contact op met marjan@mkbwestland.nl

verhuizen. Huizen in aanloopstraten kunnen worden gewijzigd in woningen. Zo zijn er alleen maar winnaars.”

Onno van der Heijden, Marma Vastgoed

“Vroeger bleven winkelstraten jarenlang hetzelfde, tegenwoordig zal een winkelstraat sneller veranderen. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren zullen deze trends continu moeten volgen. De consument blijft vernieuwing zoeken, dit gaat aan Naaldwijk niet voorbij. Zo zie je dat er ook landelijk meer horeca is en dat is goed voor een centrum. Mensen zoeken beleving en zo wordt het drukker in het centrum en verblijven mensen er langer. Het Wilhelminaplein biedt al de nodige horecagelegenheden, maar dit kan nog uitgebreid worden. Een ander verbeterpunt zie ik bij de weekmarkt; deze kan de aantrekkingskracht van het centrum verbeteren. Zo zie je dat de horeca en de markt al goed samenwerken. De leegstand moet overigens worden aangepakt met een complete verbetering van het centrum; de bestrating kan beter, er moet vaker onkruid worden verwijderd, er moet vaker worden schoongemaakt en de logische ronde door centrum moet worden versterkt. Herinrichten van de openbare ruimte kan het winkelend publiek subtiel beïnvloeden. Overigens wil ik het beeld bijstellen dat verhuurders alleen uit zijn op ‘quick wins’. Het tegendeel is waar; de waarde van het overige vastgoed gaat dan namelijk omlaag. Er wordt goed gekeken of een nieuwe huurder wel bijdraagt aan de gewenste kwaliteit. De gemeente is nu aan zet; een retailvisie zal duidelijkheid geven en vervolgens per kern zijn beslag kunnen krijgen.”

13


RONDETAFELGESPREK BOEM!

‘GERICHT SAMENWERKEN aan BEZETTINGSGRAAD wi

14

Initiatieven van MKB Westland, de gemeente Westland, BIZ’en, winkeliersverenigingen, een heuse leegstandsmakelaar en individuele middenstanders ten spijt, volgens de bedrijfsonroerendgoedmakelaars in Westland is het een heuse uitdaging om leegstand in Westlandse kernen te voorkomen, dan wel in rap tempo te verminderen. Toch is er wel degelijk hoop. De bedrijfsonroerendgoedmakelaars Marc Westland (Rijnpoort Makelaars), Arno Lem (Santen & Gasille Makelaars), Evert van Malkenhorst (Malkenhorst Makelaars) en Elco Bouwmeester (Batenburg bedrijfshuisvesting) over de huidige retailsituatie in Westland.


kan bijdragen inkels’

15

V.l.n.r.: Arno Lem, Marc Westland, Evert van Malkenhorst en Elco Bouwmeester

Drie van de vier heren ontmoetten elkaar een kleine twee jaar geleden ook al tijdens een rondetafelgesprek. Was toen de locatie het gezellige Ottica op het Wilhelminaplein in Naaldwijk, nu werd er heerlijk geluncht in het sfeervolle Hotel Restaurant Unicum Elzenhagen in Poeldijk. ‘Veel is er als het gaat om leegstand in twee jaar natuurlijk niet veranderd’, trapt Lem af. ‘Dit zijn processen die vragen om geduld en een lange adem. Belangrijk om te realiseren is overigens wel dat leegstand geen typisch Westlands probleem is. Dit speelt landelijk en heeft deels te maken met de opkomst van internetwinkels.’

Berlijn-syndroom

Dat mag dan zo zijn, toch ziet Bouwmeester ook positieve uitzonderingen, ook in onze directe omgeving. ‘Ik was recent in Zoetermeer en daar kon je over de hoofden lopen. Daar doen ze dus echt iets heel erg goed. Wat dat is? Dan zoek ik het toch met name in de gerichte samenwerking tussen de lokale ondernemingen en grootwinkelbedrijven. Consumenten worden daar bijvoorbeeld met treintjes naar het centrum vervoerd. Heel creatief. Ik zou willen zeggen: ga met elkaar – middenstanders, winkeliersverenigingen en gemeenten – kijken in andere plaatsen wat er daar gebeurt op retailgebied en


Elco Bouwmeester: ‘Westland lijkt op Berlijn, dat heeft ook geen écht centrum’

Evert van Malkenhorst: ‘Je hebt sneller een vrachtwagen aardappels in Berlijn dan een werknemer uit Schiedam met het OV in Westland’

leer van elkaar. Al blijft het per gemeente maatwerk. Als ik kijk naar Westland lijden we hier een beetje aan het Berlijn-syndroom. Wat dat is? Berlijn heeft net als de Westlandse dorpen geen echt centrum; alles is nogal versnipperd. Anticipeer daar gericht op door klantgericht met elkaar samen te werken.’

Volgens diezelfde Westland kan ook het vinden van personeel een hindernis zijn: ‘Als ik een pand aanbied, wordt er soms gekscherend bij gevraagd of ik er ook een goede winkelmedewerker bij kan leveren. Gebrek aan goed personeel is soms een reden om een winkel niet te openen.’

Diversiteit

Bereikbaarheid

16

Als het gaat om samenwerken heeft Marc Westland nog wel een voorbeeld waarbij dat beter kan. ‘Ik kan in Naaldwijk een pand op een C-locatie (buiten centrum, red.) al meerdere malen verhuren. De gemeente steekt daar echter een stokje voor vanuit het streven om winkels naar kernen te laten verhuizen. Dat is een prima ambitie, maar de prijzen in een centrum liggen een stuk hoger. Dat willen deze huurders niet. De prijs is vaak het struikelblok. Het zou daarom ook goed zijn als grote panden gesplitst kunnen worden. Verder pleit ik voor meer diversiteit in dorpskernen. Niet te veel van die grootwinkelbedrijven, die zie je vrijwel overal al. Het gaat erom dat je mensen een leuk en bij de betreffende dorpskern passend dagje uit kan bieden.’

Van Malkenhorst vult als het gaat om personeel meteen aan: ‘Medewerkers hebben te maken met een Westland dat slecht bereikbaar is via het openbaar vervoer. Je hebt gekscherend gezegd een vrachtwagen aardappels sneller in Berlijn dan een werknemer met het OV uit pakweg Schiedam in Westland. Overigens moeten we ook niet vergeten dat we nog niet zo heel lang één gemeente zijn. Dit zijn langdurige processen. Tezamen met al die andere ontwikkelingen zorgt dit ervoor dat winkeliers zoekende zijn. Meer horeca kan een rol spelen in het aantrekkelijk maken van winkelkernen, zodat je een aanzuigende werking vanuit de gehele regio krijgt. Neem nu Naaldwijk of ’s-Gravenzande, daar komen mensen toch op af. Kortom: het


Arno Lem: ‘Leegstand is geen typisch Westlands probleem’

Marc Westland: ‘Gebrek aan personeel is soms ook een reden om een winkel niet te openen’

17 hele plaatje moet kloppen. Dat blijft voor een groot deel natuurlijk toch de verantwoordelijkheid van middenstanders.’ Lem: ‘Wij makelaars kunnen daar hooguit in bemiddelen en faciliteren. Dát zijn onze taken.’

Voorbeelden

Op de vraag of er recente middenstandsuccessen gemeld kunnen worden, blijken er zeker enkele positieve voorbeelden in Westland te zijn. Van Malkenhorst: ‘De SAP.BAR en IJssalon LKKR in Naaldwijk doen het goed. En wat te denken van enkele conceptstores aan de Rembrandtstraat en Prins Hendrikstraat in Naaldwijk? Die schijnen het ook uitstekend te doen.’ Bouwmeester: ‘Een mooi eigen voorbeeld van geslaagd ondernemerschap vind ik nog altijd de dames van modewinkels LOVADO in De Lier.’ Lem: ‘Mensen zijn ook erg enthousiast over Queen@beds en Chocolaterie So Sweet Chocolade in de Molenstraat in Naaldwijk. Wat deze winkeliers gemeen hebben? Ze treden buiten de gebaande paden. Ze bieden meer een beleving, zoals dat tegenwoordig heet.’

Schaarste

Aan het einde van het rondetafelgesprek werd er ook nog even kort gesproken over bedrijfsmatig vastgoed en het aanbod hierin. De conclusie is simpel: Westland heeft geen aanbod meer en zit vol. Bouwmeester: ‘Dat was twee jaar geleden eigenlijk al het geval. Honderdland Fase 3? Daar is wel over gesproken, maar dat is een complex dossier. Vooralsnog wordt daar geen concrete actie in ondernomen. De schaarste in bedrijfsmatig onroerend goed wordt overigens ook opgemerkt door omliggende gemeenten. Zij proberen Westlandse ondernemers te verleiden om ook buiten Westland te kijken voor aantrekkelijke bedrijfslocaties. Dat is jammer, maar dit is nu eenmaal de markt waarin we ons bevinden.’


18

‘Volledige HUMAN RESET in privésetting’ Al jarenlang droomde Jennifer Visée (34) van haar eigen wellness spa. Binnenkort - begin november - komt haar droom uit. Dan opent ze aan de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk de eerste wellness/floating van Westland: Reset Spa. ‘Onrustig erin, herboren eruit!’

In een pand dat vanwege de ideale ligging en aantrekkelijke wellnessmogelijkheden al geruime tijd haar aandacht had, kunnen bezoekers uit Westland en omgeving binnenkort terecht voor een volledige “human reset”, zoals Visée het ook treffend verwoordt in haar bedrijfsnaam. ‘Ik heb goed over de naam Reset Spa nagedacht’, zegt de in Poeldijk woonachtige onderneemster. ‘In deze markt bestaan al heel veel namen die op elkaar lijken. Ik vind de benaming zeker op zijn plaats. Mensen komen hier binnen met soms wat onrust in zich, maar gaan na een paar heerlijke ontspannen en

gezellige uurtjes herboren naar buiten. Ze zijn zeg maar “gereset”. Dat is ook onze doelstelling: goed zorgen voor lichaam en geest.’

Diverse doelgroepen

Het concept van Reset Spa is bijzonder te noemen en vooralsnog uniek in Westland. Bezoekers boeken bij voorkeur online hun eigen privé wellnessruimte (geschikt voor 2 tot en met 6 personen), die bestaat uit een sauna, stoombad, infrarood cabine, whirlpool, relaxhoek met openhaard en doucheruimte. Optioneel kan daarbij eventueel een losse floa-


Reset Spa ook ideaal voor werkgevers én werknemers Naast twee privé wellnessruimtes, heeft Reset Spa ook twee los te boeken floatrooms beschikbaar. Volgens Jennifer Visée zijn de gezondheidsvoordelen van het verwarmde zoutwater-/magnesiumbad legio: ‘Floating is niet alleen ontzettend populair vanwege de ontspannende en rustgevende eigenschappen, maar ook vanwege de heilzame werking op tal van klachten. Ik kan mij goed voorstellen dat ondernemers hun medewerkers een keer in bijvoorbeeld twee weken een floatingsessie aanbieden. Daarmee verkleinen ze de kansen op ziekteverzuim aanzienlijk en krijgen ze de beschikking over vitale en beter presterende medewerkers.’ www.resetspa.nl

19

tingsessie geboekt worden. ‘Mensen reserveren een van onze twee ruimtes voor minimaal 2,5 tot maximaal 6 uur. Ze kunnen dan met uitsluitend eigen gezelschap gebruikmaken van alle faciliteiten. We richten ons op diverse doelgroepen. Denk aan koppeltjes, vrienden- en/of vriendinnengroepjes, familieleden. Daarnaast is het geschikt als cadeau voor bijvoorbeeld een babyshower, een vrijgezellenuitje, maar ook de zakelijke bezoeker is bij ons van harte welkom. Kortom, er is heel veel mogelijk, eventueel in combinatie met eenvoudige horeca.’ In het voortraject van het project werden de zakelijke belangen van Jennifer tijdens de onderhandelingen met de verhuurder uitstekend behartigd door Maarten van der Starre van Rijnpoort Makelaars. Het kantoor uit Kwintsheul voerde de onderhandelingen met het namens de verhuurder opererende Malkenhorst Makelaars. ‘Dit zijn grote beslissingen in mijn leven’, aldus Jennifer, ‘dan wil je wel dat je met het huurcontract achteraf niet voor

verrassingen komt te staan. De samenwerking met Maarten van Rijnpoort was uitstekend. Hij had niet alleen de kennis en kwaliteiten voor deze opdracht, maar is ook een heel fijn mens in de persoonlijke omgang gebleken.’

Vormgeving

Jennifer kwam bij Rijnpoort Makelaars overigens terecht via een tip van René Hoek van HET architectenbureau, niet geheel toevallig het bureau dat haar begeleidde in het vormgeven en de indeling van het 170 m² grote pand. Jennifer: ‘Mijn eigen ideeën hebben zij uitstekend vertaald naar papier en daarmee ook naar de praktijk, met twee ruimten die weliswaar dezelfde faciliteiten hebben, maar toch elk een eigen sfeer uitstralen. Door de fijne samenwerking tussen alle partijen is de verbouwing van het pand, weliswaar met enige vertraging, uitstekend verlopen. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik nodig mensen van harte uit om snel een bezoekje te brengen aan Reset Spa.’


20

MIKO KOFFIE WEST vindt ‘bij toeval’ DROOMLOCATIE Soms is ondernemen ook gewoon toeval. Dat ondervonden Henri en Angelique de Groot van Miko Koffie West in Poeldijk recent. Waren ze al ruim twee jaar op zoek naar een nieuwe locatie voor hun bedrijf in koffie en koffiemachines voor de zakelijke markt, via een curieus toeval werd het nieuwe pand hen plotseling zomaar in de schoot geworpen.


‘Onze dochter kocht een nieuwe woning via Malkenhorst Makelaars’, zegt Henri in het bedrijfspand op ABC Westland in Poeldijk, dat ze in november gaan verlaten. ‘Toen ik een kijkje ging nemen op de website van deze makelaar, stuitte ik op een bedrijfslocatie aan de Saturnus op bedrijventerrein De Planeten in Poeldijk, waar voorheen een drukkerij was gevestigd. Ik was meteen enthousiast en ben samen met mijn vrouw Angelique gaan kijken. Na een bezichtiging met de makelaar besloten we ervoor te gaan. Binnen de kortste keren was het aangekocht. Wat ons zo triggerde aan dit pand? Het is een uitstekende zichtlocatie en heeft een goede exposure. Dat heeft het voor op ons vorige adres, waar we qua mogelijkheden weliswaar goed zaten, maar wat totaal aan het zicht onttrokken werd. Na 11 jaar ABC Westland verlaten we met heel veel herinneringen, maar ook met een heel goed gevoel deze locatie.’

Buurman

De verkoop van de locatie op ABC Westland verliep via Marc Westland van Rijnpoort Makelaars in Kwintsheul. ‘Een bewuste keuze’, zegt Henri. ‘Rijnpoort Makelaars had namelijk het pand ook de vorige keer verkocht.’ ‘Maar eerlijk is eerlijk’, verklapt Angelique, ‘we hadden de makelaar amper nodig voor de verkoop. We wisten immers van de latente interesse van onze achterbuurman. Die had in het verleden al eens aangegeven ons pand graag bij zijn eigen bedrijf te betrekken. We hebben hem ingelicht over onze plannen. Aan tafel in onze showroom was de verkoop snel geregeld. Maarten zat erbij en hoefde amper iets te zeggen, ha ha.’ www.koffiewestland.nl

Vooruit

In november betrekken Henri en Angelique de nieuwe locatie aan de Saturnus. Op het moment van schrijven wordt er echter nog druk gewerkt aan de renovatie en herinrichting van de nieuwe bedrijfsruimte. ‘We hebben er meer aan moeten doen dan we vooraf hadden ingeschat’, aldus Henri. ‘Zo moesten de gevels grondig gereinigd en opnieuw gevoegd worden. Ook aan de kozijnen moest een en ander gebeuren. Zo rolden we van het een in het ander. Maar goed, we hebben besloten om het meteen helemaal goed te doen, zodat we voorlopig vooruit kunnen.’

Ligging

Net als op de vorige locatie bestaat de bedrijfsruimte van Miko Koffie West ook nu uit een kantoorgedeelte, ruime showroom, een magazijn en een werkplaats. ‘In totaal beslaat het zo’n 450 m²’, aldus Angelique. ‘Naast de zichtbaarheid is ook de ligging uitstekend. Ons werkgebied beslaat de regio Westland, Den Haag, Zoetermeer en omgeving, dus dit is een prima uitvalsbasis naar onze relaties.’

Toekomst

Henri besluit: ‘Met de verhuizing breekt weer een nieuwe fase in onze bedrijfsgeschiedenis aan. In 2003 zijn we klein begonnen in het voormalige pand van Auto Oostdijk in Monster, waar ik destijds ook werkzaam was. Na tussenstapjes naar de Vlotlaan en ABC Westland zijn we nu beland aan de Saturnus in Poeldijk. Hier kunnen we met ons team van zeven mensen – inclusief wijzelf, onze dochter en mijn schoonvader – met een gerust hart verder bouwen aan een succesvolle toekomst van ons bedrijf.’

21


Nieuwbouw ZWEMBAD ‘DE BOETZELAER’ ligt op schema

22

Nog vóór de aanstaande feestdagen wordt - ijs en weder dienende – de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van zwembad ‘De Boetzelaer’ in Monster. De mensen van De Boetzelaer hebben dan een waar huzarenstukje geleverd, want het is nog nauwelijks een half jaar geleden dat het zwembad in vlammen op ging. De bouwtijd neemt naar verwachting een jaar in beslag. Als tegenvallers uitblijven biedt de nieuwe Boetzelaer dan in maart 2021 weer volop zwem- en spetterend waterplezier.

Menig bouwproject in ons land loopt uit de hand door een lange duur of stroperigheid in het ontwikkelproces en financiële tegenvallers bij de aanbesteding. André van den Berg (voorzitter De Boetzelaer) en Peter Wielaart (directeur) geven aan dat bij de nieuwbouw van het zwembad daarom gekozen is voor een bouwteamconstructie. “Voordeel van onze manier van werken is dat direct vanaf het begin de expertise van architect, de adviesbureaus en het bouwbedrijf is samengebracht. Door deze manier van werken is de kwaliteit van het


23

bouwplan er op vooruit gegaan en is het uiteindelijke ontwerp voor de nieuwe Boetzelaer ook financieel haalbaar omdat partijen tijdens het hele ontwerp- en ontwikkeltraject samenwerkten vanuit een taakstellend budget. Door deze aanpak is het hele proces ook nog eens een stuk vlotter verlopen, dan bij een klassieke aanpak het geval zou zijn geweest.” André van den Berg en Peter Wielaart vinden de investering van ruim 13 miljoen euro prima te verantwoorden. “We maken een zwembad dat

minimaal veertig jaar meegaat. Een zwembad voor de hele gemeente, voor alle dorpen. Het wordt een gebouw gericht op de toekomst volgens het succesvolle tweebadenconcept van de ‘oude’ Boetzelaer. Daarnaast worden ook weer een whirlpool, een knuffelmuur, een kleuterbad en een spectaculaire glijbaan gerealiseerd en komt er een horecavoorziening in het gebouw. Buiten wordt een terras aangelegd. Het gebouw wordt bijna energieneutraal. Warmte wordt zoveel als mogelijk hergebruikt en er komen zonnepanelen op het dak”.


24

INNER STANCE NAALDWIJK

‘Dit pand heeft de GOEDE ENERGIE’


Toen Kees Vreugdenhil en Joris Schouten van franchiseorganisatie Inner Stance groen licht kregen om zich aan te sluiten bij de high end performance studio, was de volgende stap het vinden van een goede locatie. Dat is gelukt. Via Arno Lem van Santen & Gasille Makelaars kwamen de Westlanders terecht op het Van Tijnplein 31 in Naaldwijk. “We wisten meteen: dít is het.”

toestellen en kunstgras inloopstrook goed kwijt konden. Ook is er ruimte voor een keuken en meerdere douchegelegenheden. Ons hoofdpand is 112 vierkante meter groot. Hierin vinden de fysieke trainingen plaats. Daarnaast hebben we een aparte trainingsruimte van 40 vierkante meter tot onze beschikking, waarin we onze relaties met mentale coachingtrajecten begeleiden.’

Vreugdenhil (51) en Schouten (25), die elkaar al jarenlang als buren kenden, herkenden dit jaar tijdens diverse hardlooptrainingen elkaars complementaire kwaliteiten. Daar moesten ze iets mee, zo vonden ze. ‘We houden allebei van sport en wilden graag iets doen op het gebied van personal training & coaching’, zegt Vreugdenhil. ‘Joris was al werkzaam op dat gebied, terwijl ik toe was aan een carrièreswitch. Tijdens onze gesprekken besloten we ervoor te gaan. Franchisegever Inner Stance gaf ons met hun concept het laatste zetje. We waren meteen enthousiast, dít was exact wat we zochten op het gebied van personal coaching.’

Tevreden

Energie

Beide ondernemers zijn tot slot erg tevreden over de rol die Arno Lem van Santen & Gasille Makelaars heeft gespeeld bij de bemiddeling tussen huurder en verhuurder: ‘Arno was erg daadkrachtig en zorgde ervoor dat alles in korte tijd kon worden afgehandeld. Zo konden we snel doorschakelen bij het concretiseren van onze plannen. Niets dan complimenten dus voor Arno.’

Waar moest het pand in praktische zin aan voldoen? Vreugdenhil: ‘Het moest een bepaalde diepte en breedte hebben, zodat we onze

Inner Stance Naaldwijk Van Tijnplein 31, Naaldwijk www.innerstance.com

Dat betekende wel dat de Naaldwijkers op zoek moesten naar een passende locatie voor hun nieuwe onderneming. Schouten: ‘Voor ons waren Naaldwijk en ’s-Gravenzande de enige opties in Westland. Het werd uiteindelijk dus een pand aan het Van Tijnplein in Naaldwijk. Toen Kees en ik hier binnenstapten voelden we de goede energie. We keken elkaar aan en wisten: dit is het.’

Een paar weken na het besluit om het pand te gaan huren, was het al klaar voor gebruik. Begin oktober ontvingen ze de eerste klanten, half oktober ging Inner Stance Naaldwijk écht open. ‘We hebben dus best een drukke periode achter de rug’, zegt Schouten. ‘Dit alles met het doel om zo snel mogelijk onze klanten hier te kunnen verwelkomen. We zijn heel tevreden met het eindresultaat. Het is een sfeervolle ruimte met een goede uitstraling geworden. Natuurlijk zijn onze ruimtes voorzien van alle mogelijkheden die onze klanten nodig hebben, zowel op fysiek als mentaal gebied.’

25


AANBOD

Maasdijk | Honderdland 394 HUURPRIJS € 2.850,- PER MAAND EXCL. BTW

De Lier | Jogchem van der Houtweg 16

LIGGING

BEDRIJVENTER HONDERDLAND

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

KOOPPRIJS

€ 3.600.000,- K.K.

LIGGING

HANDELSCENTRUM WESTERLEE

OPLEVERINGSNIVEAU GOED

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

OPLEVERING DIRECT

VLOEROPPERVLAK

1.900 M HAL, 468 M KANTOOR EN RUIM BUITENTERREIN

BIJZONDERHEDEN GECOATE VLOER, HEATERS, 2

VLOEROPPERVLAK 272 M2 BG, 100 M2 VERDIEPING

2

2

OPLEVERINGSNIVEAU GOED

BETONNEN ENTRESOLVLOEREN,

OPLEVERING

LUXE KANTINERUIMTE, OVER-

MEDIO Q1 2020

BIJZONDERHEDEN 7 DOCKS, 4 KOELCELLEN, 34 PARKEERPLAATSEN VOOR PERSONENAUTO’S, 6 PARKEERPLAATSEN VOOR

HEADDEUR, KRACHTSTROOM,

TRUCKS ZONDER OPLEGGER, KANTOOR 2015 GERENOVEERD

ALARMSYSTEEM EN 3 PARKEERPL.

26

Wateringen | Turfschipper 47-49 De Lier | Jogchem van der Houtweg 4

HUURPRIJS

VA € 3.625,- PM EXCL. BTW

LIGGING

BEDRIJVENTER WATERINGSE VELD

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A4

KOOPPRIJS

€ 2.700.000,- K.K.

VLOEROPPERVLAK

VANAF 375 M2 KANTOOR (BG)

LIGGING

HANDELSCENTRUM WESTERLEE

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG MOGELIJK

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

OPLEVERING DIRECT

VLOEROPPERVLAK

600 M HAL, 850 M KANTOOR EN RUIM BUITENTERREIN

BIJZONDERHEDEN UNIEKE ZICHTLOCATIE! VOORZIEN

2

2

OPLEVERINGSNIVEAU GOED OPLEVERING

VAN PANTRY, TOILETTEN, SYS-

MEDIO Q2 2020

TEEMPLAFOND, ZONWERENDE /

BIJZONDERHEDEN 3 ELEKTR. OVERHEADDEUREN, LICHTSTRAAT, BOVENLOOPKRAAN, LUXE KANTINE INCLUSIEF KEUKEN,

ISOLERENDE BEGLAZING, VANAF 5

TURN KEY KANTOOR, AIRCONDITIONING EN ENTRESOLVLOER VAN 216 M , UITBREIDING HAL MOGELIJK 2

PARKEERPLAATSEN

Maasdijk | Honderdland 542

Naaldwijk | Slotenmakerstraat 11

Maasdijk | Honderdland 235

KOOPPRIJS

€ 740.000,- V.O.N.

HUURPRIJS

€ 1.750,- PER MAAND EXCL. BTW

HUURPRIJS

€ 2.500,- PER MAAND EXCL. BTW

LIGGING

BEDRIJVENTER. HONDERDLAND

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN DE WOERD

LIGGING

BEDRIJVENTER HONDERDLAND

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

BEREIKBAARHEID GOED

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

VLOEROPPERVLAK 111 M2 BEDRIJFSRUIMTE, 111 M2

VLOEROPPERVLAK 200 M2 BEGANE GROND, 160 M2

VLOEROPPERVLAK VANAF 439 M2 EN 176 M2 VERDIE-

OP DE VERDIEPING

PING OPLEVERINGSNIVEAU

NIEUWBOUW BEDRIJFSRUIMTE

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OP DE VERDIEPING OPLEVERINGSNIVEAU GOED

OPLEVERING DIRECT

OPLEVERING DIRECT

OPLEVERING DIRECT

BIJZONDERHEDEN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSUNITS

BIJZONDERHEDEN VV OVERHEADDEUR, REPRESENTA-

BIJZONDERHEDEN BETONNEN VLOER, HEATER,

MET UITSTEKENDE MOGELIJK-

TIEVE ENTREE, PANTRY MET

BETONNEN ENTRESOLVLOER,

HEDEN EN VOLDOENDE PARKEER-

KANTINERUIMTE, CAMERABEVEILI-

KANTINERUIMTE, OVERHEADDEUR,

GELEGENHEID

GING, ALARMINSTALLATIE EN

LICHTSTRAAT, VIDE, ALARMSYS-

4 PARKEERPLAATSEN

TEEM EN 4 PARKEERPLAATSEN


Honderdland 71 2676 LS Maasdijk (0174) 28 25 55 info@batenburg-bhv.nl www.batenburg-bhv.nl

TRANSACTIES

VERKOCHT

De Lier | Vreeburchlaan 3

VERKOCHT

Naaldwijk | Slotenmakerstraat 27

810 M2 BEDRIJFSRUIMTE

145 M2 BEDRIJFSRUIMTE

104 M2 KANTOORRUIMTE

145 M2 KANTOORRUIMTE

350 M2 BUITENTERREIN

85 M2 BUITENTERREIN

BEDRIJFSWONING

27

VERHUURD

De Lier | Leehove 40

VERHUURD

‘s-Gravenzande | Franklinstraat 2P

725 M2 BEDRIJFSRUIMTE

97 M2 BEDRIJFSRUIMTE

1.400 M2 BUITENTERREIN

75 M2 ENTRESOLVLOER

464 M2 KANTOORRUIMTE

VERHUURD

De Lier | Leehove 20

VERHUURD

De Lier | Oude Liermolenweg 7

1.893 M2 BEDRIJFSRUIMTE

190 M2 KANTOORRUIMTE

1.330 M2 BUITENTERREIN

7 PARKEERPLAATSEN

232 M2 KANTOORRUIMTE


AANBOD

Wateringen | Naaldwijkseweg 18 Kwintsheul | Heulweg 95

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 639.000,- K.K.

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO EN OV

LIGGING

AAN DOORGAANDE WEG

VLOEROPPERVLAKTE

CA. 217 M2

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO EN OV

OPLEVERINGSNIVEAU BEDRIJFSRUIMTE MET DIVERSE

VLOEROPPERVLAKTE

CA. 660 M2

OPLEVERINGSNIVEAU

BEDRIJFSHAL MET DIVERSE KANTOORRUIMTES

OPLEVERING:

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN OVERHEADDEUR EN APARTE

BIJZONDERHEDEN

BEDRIJFSHAL MET OVERHEADDEUR EN DIVERSE KANTOORRUIMTES OP CENTRALE LIGGING

€ 318.000,- K.K.

LIGGING: BEDRIJVENTERREIN WESTLAND BUSINESS CENTER

OPSLAGBOXEN IN OVERLEG LOOPDEUR, DIVERSE OPSLAGBOXEN, VIJF EIGEN PARKEERPL.

28 ’s-Gravenzande | Dijckerhoek 89 (type G8) KOOPSOM

€ 529.500,- K.K. EXCL. BTW EXCL. MEERWERK

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN DIJCKERHOEK

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

VLOEROPPERVLAKTE

CA. 406 M (BVO)

OPLEVERINGSNIVEAU

CASCO

OPLEVERING

MEDIO APRIL 2020

BIJZONDERHEDEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSUNIT MET VERDIEPING EN EIGEN PARKEERPLAATSEN, HOOGWAARDIGE AFWERKING

2

’s-Gravenzande | Franklinstraat 1A5 HUURPRIJS

€ 975,- P.M. EXCL. BTW

LIGGING

BEDRIJFSGEBOUW FLEX PROPERTY

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

VLOEROPPERVLAKTE

CA. 100 M2

OPLEVERINGSNIVEAU

TURNKEY INGERICHTE

KANTOORRUIMTE OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN GESTOFFEERDE EN INGERICHTE KANTOORRUIMTE MET HOOGWAARDIGE AFWERKING

De Lier | Leemidden 40 Naaldwijk | Molenstraat 11

VRAAGPRIJS

€ 169.000,- K.K., EXCL. BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

HUURPRIJS

€ 2.459,- P.M., EXCL. BTW

VLOEROPPERVLAKTE

CA. 181 M2

LIGGING

CENTRUM NAALDWIJK

OPLEVERINGSNIVEAU

BEDRIJFSRUIMTE MET

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO EN OV

VERDIEPINGSVLOER

VLOEROPPERVLAKTE

CA. 80 M2

OPLEVERING

OPLEVERINGSNIVEAU

WINKELRUIMTE MET PANTRY EN BERGRUIMTE

BIJZONDERHEDEN FLEXIBEL IN TE DELEN BEDRIJFS-

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN MULTIFUNCTIONELE WINKELRUIMTE, NAAR EIGEN WENS IN TE DELEN, MET BREDE ETALAGE OP A-LOCATIE IN HET CENTRUM VAN NAALDWIJK

IN OVERLEG RUIMTE MET VERDIEPINGSVLOER, OVERHEADDEUR EN EIGEN PARKEERPLAATSEN


TRANSACTIES

VERHUURD

‘s-Gravenzande | Dijckerhoek 20 Huurder: Grapewine BEDRIJFSUNIT VAN CA. 48 M2 (BVO) OP DE BEGANE GROND VAN PROJECT DIJCKERHOEK FASE 1

Koningstraat 9 2671 JS Naaldwijk 0174-628628 info@malkenhorstmakelaars.nl www.malkenhorstmakelaars.nl

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

‘s-Gravenzande | Pompe van Meerdervoortstraat 23 RUIM OPGEZETTE WINKELRUIMTE MET EEN VLOEROPPERVLAKTE VAN CA. 568 M2 TEGENOVER HET WINKELCENTRUM

29

VERKOCHT

Poeldijk | Saturnus 2 Koper: Miko Esprenzo Koffie Service BV MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE MET BEDRIJFSHAL EN KANTOORRUIMTES OP BEDRIJVENTERREIN “DE PLANETEN”

VERKOCHT

‘s-Gravenzande | Edisonstraat 26-F Koper: Moerenhout Installatietechniek REPRESENTATIEVE BEDRIJFSUNIT MET OPSLAGRUIMTE OP DE BEGANE GROND EN KANTOOR OP DE VERDIEPING


AANBOD

Honselersdijk | Grote Waard 23A Wateringen | Herenstraat 170

HUURPRIJS

HUURPRIJS

€ 1.775,- PER MAAND EXCLUSIEF BTW

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND MET SNELLE VERBIN-

LIGGING

AAN DE RAND VAN HET LEVENDIGE EN DRUKKE CENTRUM VAN WATERINGEN

BEREIKBAARHEID

AAN DE DOORGAANDE WEG MET GOEDE ZICHTBAARHEID EN GOEDE PARKEERMOGELIJKHEDEN

VLOEROPPERVLAK

WINKELVLOER PARTERRE CA. 114 M²

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERING

PER DIRECT

€ 2.100,- PER MAAND, EXCL BTW

LIGGING BEDRIJVENTERREIN “DE HONSEL NOORD”

BIJZONDERHEDEN KARAKTERISTIEKE MULTIFUNCTIONELE WINKELRUIMTE. IN OVERLEG MET GEMEENTE WESTLAND MOGELIJKE BESTEMMING: KANTOOR / MAATSCHAPPELIJK / GEZONDHEID / AMBACHTELIJK / CATERING

30

DINGEN NAAR ALLE WESTLANDSE KERNEN VLOEROPPERVLAK 250 M2 PARTERRE, 110 M2 ENTRESOL, 32 M2 KANTOOR OPLEVERINGSNIVEAU

MODERNE AFWERKING

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN

2 EIGEN PARKEERPLAATSEN

Monster | Vlotlaan 507 Den Haag | Loosduinse Hoofdstraat 260

HUURPRIJS

€ 1.195.,- PER MAAND, EXCL BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN VLOTLAAN

BEREIKBAARHEID GOED BEREIKBAAR VANUIT ALLE VRAAGPRIJS

€ 318.000,- K.K., EXCLUSIEF BTW

HUURPRIJS

€ 2.475,- PER MAAND, EXCLUSIEF BTW

VLOEROPPERVLAK

100 M2 KANTOORRUIMTE

LIGGING

IN HARTJE CENTRUM VAN LOOSDUINEN

OPLEVERINGSNIVEAU

AFGEWERKT EN GEMEUBILEERD

BEREIKBAARHEID

GOED BEREIKBAAR, ZOWEL MET OPENBAAR VERVOER ALS MET DE AUTO

OPLEVERING

IN OVERLEG

VLOEROPPERVLAK

WINKELVLOER PARTERRE CA. 160 M²

BIJZONDERHEDEN 2 EIGEN PARKEERPLAATSEN EN

OPLEVERINGSNIVEAU

PAND IS RECENT GEMODERNISEERD

EXTRA PARKEERGELEGENHEID

OPLEVERING

IN OVERLEG

VOOR BEZOEKERS

BIJZONDERHEDEN

LIGGING AAN VERBINDINGSSTUK TUSSEN WINKELGEBIEDEN WAT VEEL TRAFFIC GENEREERD

WESTLANDSE KERNEN

Monster | Monsterseweg 9 Wateringen | Linnewever 40

HUURPRIJS

€ 575,- PER MAAND, EXCL BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN WBC

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND MET SNELLE VERHUURPRIJS

€ 1.100,- PER MAAND, EXCL BTW

BINDING VIA BLOEMENROUTE EN

LIGGING BEDRIJVENTERREIN WATERINGSE VELD BEREIKBAARHEID UITSTEKEND MET SNELLE VERBINDING VIA BLOEMENROUTE EN SNELWEGEN A4, EN A13

SNELWEGEN A4, EN A13 VLOEROPPERVLAK 48 M2 KANTOORRUIMTE OP DE

VLOEROPPERVLAK 65 M2 PARTERRE EN 65 M2 VERDIEPING

VERDIEPING

OPLEVERINGSNIVEAU

PRIMA NIVEAU, PAND IS RECENT GESCHILDERD AAN DE BUITENZIJDE

OPLEVERINGSNIVEAU

NETTE AFWERKING

OPLEVERING

IN OVERLEG

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN

2 EIGEN PARKEERPLAATSEN

BIJZONDERHEDEN

2 EIGEN PARKEERPLAATSEN


TRANSACTIES

Heulweg 80 2295 KH Kwintsheul (0174) 294 652 info@rijnpoort.nl www.rijnpoort.nl

VERKOCHT

VERHUURD

700 M2 BEDRIJFSRUIMTE

Lagraauw Crejative Reclame

Rijswijk | Steenplaetsstraat 7

Honselersdijk | Fazantlaan 1

220 M2 VERDIEPINGEN 125 M2 KANTOORRUIMTE

31

VERKOCHT

VERHUURD

67 M2 BEDRIJFSRUIMTE

Informatel

Wateringen | ’s-Gravenzandseweg 43

Wateringen | Veenland 29

67 M2 VERDIEPING 140 M2 KANTOORRUIMTE PARTERRE 133 M2 KANTOORRUIMTE VERDIEPING

VERHUURD

VERHUURD

Alegria Body Care

OOV-Support

Naaldwijk | Koningstraat 3

185 M2 WINKELRUIMTE

Wateringen | Westlandseweg 3

120 M2 BEDRIJFSRUIMTE 120 M2 VERDIEPING


AANBOD

Wateringen | Herenstraat 23, 25, 25a

Hoek van Holland | Zekkenweg 8

VRAAGPRIJS

€ 1.295.000,- K.K.

VRAAGPRIJS

LIGGING

CENTRUM VAN WATERINGEN

LIGGING ZICHTLOCATIE AAN DE RAND VAN BEDRIJVENTERREIN “DE ZEKKEN”

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER AUTO EN OPENBAAR VERVOER, NABIJ N211

BEREIKBAARHEID

VLOEROPPERVLAK 509 M² WINKELRUIMTE, 155 M² BUITENRUIMTE, 130 M² OPSLAG

€ 795.000,- K.K. UITSTEKEND PER AUTO

VLOEROPPERVLAK 475 M² SHOWROOM, 75 M² ENTRESOL, 650 M² BUITEN-/OPSLAGTER-

VERDIEPING, 115 M² ZELFSTANDIGE WONING

REIN

OPLEVERINGSNIVEAU

IN HUIDIGE STAAT

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERING

THANS IN VERHUURDE STAAT

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN

TWEE WINKELRUIMTEN EN ZELFSTANDIGE 5-KAMER WONING

BIJZONDERHEDEN THANS IN GEBRUIK ALS GARAGEBEDRIJF

32 Wateringen | Herenstraat 71

De Lier | Hoofdstraat 43

HUURPRIJS

€ 3.550,- PER MAAND

VRAAGPRIJS

€ 349.000,- K.K.

LIGGING

CENTRUM VAN WATERINGEN

LIGGING

CENTRUM VAN DE LIER

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER OPENBAAR VERVOER EN PER AUTO, NABIJ N211

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND PER AUTO EN OPENBAAR VERVOER, NABIJ N223, A-20 EN A-4

VLOEROPPERVLAK

203 M² WINKELRUIMTE, 96 M² KANTOORRUIMTEN

VLOEROPPERVLAK

178 M² WINKELRUIMTE

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERING

IN OVERLEG

OPLEVERING

PER DIRECT

BIJZONDERHEDEN TWEE EIGEN PARKEERKEERPLAATSEN VOOR DE DEUR, OOK

BIJZONDERHEDEN HOEKLIGGING, VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID, IN HET

UITSTEKEND GESCHIKT ALS KANTOOR

CENTRUM GELEGEN

Naaldwijk | Rembrandtstraat 30

De Lier | Leehove 79

HUURPRIJS

€ 5.000,- PER MAAND

VRAAGPRIJS

LIGGING

CENTRUM VAN NAALDWIJK

LIGGING ZICHTLOCATIE OP BEDRIJVENTERREIN “LEEHOVE”

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER OPENBAAR VERVOER EN PER AUTO

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND PER OPENBAAR VERVOER EN PER AUTO, NABIJ N223,

VLOEROPPERVLAK

280 M² WINKELRUIMTE, 105 M² WINKEL-/STUDIO

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

VLOEROPPERVLAK

357 M²

OPLEVERING

PER DIRECT

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN MIDDEN IN WINKELCARRÉ VAN NAALDWIJK GELEGEN, PARKEREN IN DIRECTE OMGEVING

€ 389.000,- K.K.

A-20 EN A-4

BIJZONDERHEDEN BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN 2 EIGEN PARKEERPLAATSEN


TRANSACTIES

Oude Liermolenweg 3 2678 MN De Lier (0174) 511 300 delier@santen-gasille.nl www.santen-gasille.nl

VERKOCHT

VERKOCHT

535 M² KANTOORRUIMTE

DELFPARK, 68 BEDRIJFSUNITS

130 M² BEDRIJFSRUIMTE

IN UNITS VAN 68 M² TOT 198 M²

Wateringen | Turfschipper 25

Delfgauw | Verlengde Spiegelmakerstraat

33

VERKOCHT

VERKOCHT

154 M² WINKELRUIMTE

HET COLLECTIEF, 4 BEDRIJFSUNITS

24 M² KANTOORRUIMTE

IN UNITS VAN 150² TOT 300 M²

VERKOCHT

VERHUURD

330 M² BEDRIJFSRUIMTE

70 M² WINKELRUIMTE

Naaldwijk | Molenstraat 15-17

Hoek van Holland | Zekkenweg 56 -60 180 ² BUITENTERREIN

Wateringen | ’s-Gravenzandseweg

‘s-Gravenzande | Marktplein 19


SHOWROOM-/KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE MET VEEL MOGELIJKHEDEN OP STEENWORP AFSTAND VAN WESTLAND!

LAAN VAN WAALHAVEN 283 IN DEN HAAG Op de grens van Westland op bedrijventerrein Ypenburg in Den Haag is momenteel een bedrijfslocatie met veel mogelijkheden te huur. Volgens Onno Reibestein van Reibestein en Partners Bedrijfshuisvesting is de ruimte op de begane grond geschikt voor tal van bedrijfsdoeleinden, detailhandel in meer volumineuze goederen, groothandel, dienstverlenende bedrijven of zelfs voor opslag!

34

Voor de eventuele huurder van de bedrijfslocatie aan de Laan van Waalhaven 283 is het goed om te weten dat nadat de huurovereenkomst is gesloten het bedrijf Wendy van der Voort de contactorganisatie wordt. Wendy van der Voort is een groeiend bedrijf, barstensvol ambitie. Mariska ter Schuur van Wendy van der Voort: ‘Wij pakken diverse vastgoedzaken op, zoals kopersadvieswerkzaamheden bij nieuwbouw en beheerwerkzaamheden. Vanuit de beheerportefeuille hebben wij Reibestein en Partners Bedrijfshuisvesting gevraagd de verhuur van dit object te verzorgen. Zodra de huurovereenkomst is getekend bij de makelaar worden wij de vaste contactpersoon voor de nieuwe huurder. Wij ontzorgen onze opdrachtgever door het uitvoeren van diverse beheerwerkzaamheden. Denk hierbij aan het financieel beheer (incasseren van huurpenningen), administratief beheer (contactpersoon voor de huurders) en technisch beheer (onderhoud). Dit doen wij met een team van vier gedreven meiden. Enthousiasme, vertrouwen, eigenwijs en trots: daar geloven we in en dat vinden we belangrijk!’ www.wendyvandervoort.nl

Wie er bezichtigt, wordt zich meteen bewust van de vele mogelijkheden en voordelen, zowel intern als extern. ‘De ruimte op de begane grond heeft een oppervlakte van circa 400 vierkante meter’, zegt Reibestein. ‘Interessant is dat het meerdere toegangen heeft, zowel aan voor- als achterzijde. Momenteel bestaat het pand uit een showroom/ bedrijfsruimte, een personeels- en kantoorruimte, een extra entree met tochtsluis én een pantry met drie toiletten. De aangeboden benedenverdieping is echter zeer flexibel in te richten. Belangrijk om te weten voor eventueel geïnteresseerden is dat de eigenaar bereid is om mee te denken met de potentiële huurder en praktische aanpassingen aan het


Huurprijs

€ 3.375,per maand (exclusief parkeren, servicekosten en B.T.W.)

35

pand kan en wil laten uitvoeren. Deelverhuur is daarbij ook een denkbare optie.’

Lichtinval

Eenmaal binnen valt de enorme lichtinval op. Met voor en achter grote glazen gevelvlakken en tevens een schuifpui aan de achterzijde is het pand zeer transparant te noemen, iets wat bij een showroom ook verwacht mag worden. Toch is de lichtfactor niet alleen maar interessant wanneer het pand wordt gebruikt als showroom. Voor kantoormedewerkers van dienstverlenende bedrijven moet het een feestje zijn om in zo’n lichte omgeving te kunnen werken. ‘Hier zou een heel gezonde en stimulerende kantooromgeving gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld met moswanden en veel planten’, aldus Reibestein.

Bereikbaarheid

Een extern voordeel van deze bedrijfslocatie zijn de vier te huren parkeerplaatsen op eigen terrein, los van de gratis parkeermogelijkheden in de directe omgeving van het pand. Ook is de bereikbaarheid zeer interessant. Reibestein: ‘Dit adres ligt op bedrijventerrein Ypenburg, waar ook bijvoorbeeld DHL is gevestigd. Dat zegt wel iets. Het heeft directe snelwegverbindingen naar Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Door

de centrale ligging tussen Schiphol en Rotterdam/ The Haque Airport zijn er ook internationaal goede en snelle aansluitingen. Ook met het openbaar vervoer is deze locatie goed te bereiken. Bus en tram bevinden zich op een steenworp afstand. Kortom: een pand met heel veel mogelijkheden. Westlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn, leid ik graag een keer geheel vrijblijvend rond.’

Meer informatie? Kijk op www.reibestein.nl


36


Financiële IMPULSEN voor WESTLANDSE

BEDRIJFSLEVEN

Het Westlandse bedrijfsleven kan veel op eigen kracht, maar op bepaalde gebieden is de financiële steun van de overheid een welkome aanvulling. Soms heeft ‘de markt’ namelijk een steuntje in de rug nodig. Dat kan bijvoorbeeld via gemeentelijke fondsen, waarnaar veel Westlandse ondernemers de weg al weten te vinden. De redactie van BOEM! schept duidelijkheid over twee fondsen, te weten de ‘Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland’ en de ‘Subsidieregeling Investerings Impuls Retail’.

Subsidieregeling Investeringsimpuls Retail

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

De gemeente Westland werkt momenteel aan het opstellen van de Subsidieregeling Investeringsimpuls Retail, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 van kracht wordt. Het fonds wordt de vervanger van het huidige MKB-investeringsfonds. De reden van de wijziging is een heroverweging van de werkwijze die voortkomt uit het WestlandProgramma 20182022 en het Uitvoeringsprogramma 2019. In de nieuwe regeling zal net als bij de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland een onafhankelijke adviescommissie de gemeente adviseren bij aanvragen. De doelstelling van de regeling is het aantrekkelijker, levendiger en veiliger maken van winkelgebieden. Dit wordt gedaan via een financiële impuls op basis van cofinanciering. Er kunnen bijvoorbeeld activiteiten worden gesubsidieerd voor het professionaliseren van ondernemerschap en concrete projecten.

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland bestaat al sinds 2016. De regeling is al veelvuldig door bedrijven gebruikt, zoals door startups, ondernemingen die willen opschalen en consortia van meerdere bedrijven en kennisinstellingen. De doelstelling van deze regeling is het ondersteunen van projecten die aantoonbaar bijdragen aan de kennis- en innovatieontwikkeling binnen Westland. Hierbij ligt de focus op het tuinbouwcluster en is er aandacht voor leefomgeving en werkgelegenheid. In 2019 is er in totaal 450.000 euro gereserveerd voor dit fonds. De minimale hoogte van een subsidie bedraagt 25.000 euro, het maximum per aanvraag is 100.000 euro. Er is overigens sprake van cofinanciering van tenminste 50% van de totale projectkosten. Bij een aanvraag beoordeelt een onafhankelijke commissie de aanvraag. Deze geeft een advies aan gemeente Westland. Er wordt vooral getoetst op inhoudelijke en financiële haalbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders kent uiteindelijk de subsidies toe. In 2019 zijn er 2 subsidierondes. De eerste ronde liep van mei tot juni. De tweede ronde is geopend van 1 tot 31 oktober, u heeft dus nog slechts een paar dagen de tijd! Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Westland. Ga naar ‘Ondernemen’ en ‘Subsidies’. www.gemeentewestland.nl.

37


ONDERNEMERS OPGELET!

INVESTEER in je GEZONDHEID , start met PERSONAL TRAINING Ruim twaalf jaar geleden startte Jeroen Pronk JPT Personal Training & Coaching aan de Smederijstraat in Naaldwijk. Na 2 jaar was het tijd om uit te breiden. Er werden meer trainingsruimtes geopend en later werd ook de start met JPT Body & Mind gemaakt. Hiermee biedt JPT een totaalconcept aan, waaronder: Personal/Bodytec Training, Lifestyle & Voedingsadvies, Vitaliteitcheck, Fysiotherapie, Fysio Bodytec, Cryotherapie, Coaching, Mindfulness en Massages. Kortom, diensten die elkaar aanvullen om het doel te bereiken. Jeroen weet als geen ander hoe het drukke ondernemersleven in elkaar steekt en heeft zijn dienstverlening daar helemaal op aangepast. We zien dat dit aansluit bij de wens van andere ondernemers, managers, leidinggevende en mensen die willen investeren in hun gezondheid. Alles gaat op afspraak en hiermee zijn we de stok achter de deur. We hebben geen vaste openingsen sluitingstijden. De klant bepaalt wat de beste tijd is om even een uurtje tussenuit te zijn om aan de algehele fitheid te werken. JPT heeft inmiddels alles in huis om de klant zo goed en efficiënt mogelijk te helpen naar een fitter en gezonder leven. Dit gaat natuurlijk niet alleen om sporten maar omvat de hele levensstijl. Daarom bestaat ons team uit 15 specialisten waaronder Personal Trainers, Lifestyle & Voedingscoach, Mental/Mindfulness Coach, Fysiotherapeuten en Masseuses.

nieke Ervaar onze ue: ti ac leden

Training • 1 x Personal heck tc ei lit ta • Vi ek • Intakesgespr Voor

€ 99,00!

Wij brengen de klant in fases dáár waar hij of zij wil komen. Jeroen: ”Tijdens een intakegesprek bespreken we de doelstellingen. Na een uitgebreide vitaliteitcheck maken wij een persoonlijk trainingsprogramma en gaat de klant met zijn/ haar Personal Trainer aan de slag.” Met één-opéén trainingen, gericht op persoonlijke aandacht, gaat de personal trainer in één van de zeven luxe studio’s met jou aan je fysieke en/of mentale doelen werken. Sinds een jaar hebben wij een nieuwe dienst aan ons totaalpakket toegevoegd; Cryotherapie. Je staat 3 minuten in -110 tot -140 graden, wat vele gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Zo ervaar je onder andere een betere nachtrust, herstel je sneller na het sporten en heeft het een helende werking op huidproblemen. Naast een gevarieerd trainingsprogramma zijn ook gezonde voeding en een goede levensstijl belangrijk. De Personal trainers begeleiden de klant naar het gewenste resultaat. Als je elke dag moet presteren op werk, moet je lichaam en geest in topconditie zijn en wij helpen daar graag bij!

Kom kennis maken of plan een proefles in. Neem contact op via info@jptraining.nl of bel naar 0174-760800. Meer informatie op www.jptraining.nl


WESTLANDS

EERSTE LUXE PRIVÉ WELLNESS

OPENT BINNENKORT ZIJN DEUREN IN HARTJE NAALDWIJK

FINSE SAUNA’S STOOMBADEN WHIRLPOOLS INFRAROOD CABINES FLOATROOMS Één uur floaten in onze zoutwater baden is een bewezen methode om lichaam en geest volledig tot rust te laten komen.

Secretaris Verhoeffweg 17b Naaldwijk

resetspa.nl

info@resetspa.nl


3 EDITIE e

ONTMOET JE NETWERK TIJDENS DE WESTLANDSE VASTGOEDBORREL

Het netwerk waarbij twee unieke elementen samenkomen: vastgoed en professionals die zich dagelijks in de vastgoedwereld begeven. Ben je gerelateerd aan het vastgoed; beleggers, vastgoedadviseurs, makelaars, gemeente, advocaten, notarissen, bouwbedrijven, elektraen installatietechiek, architecten, consultants, accountants, concept- en projectontwikkelaars, retailers etc. Hoofddoel van deze Westlandse Vastgoedborrel is dan ook om het versterken van het contact tussen de vastgoedprofessionals. Als bezoeker van deze borrel kun je onder het genot van een drankje en een hapje netwerken.

AANMELDEN shirley@sdcommunicatie.nl

powered by

WAAR? Biersteker Slotenmakerstraat 60 2672 BL Naaldwijk

V 06 RIJDA .12 .20 G 19

HOE LAAT? 17.00 - 20.00 uur

PROGRAMMA 17.00 uur 17.45 uur

Inloop Welkom door Shirley Schelkers 17.50 uur Presentatie Giel Biersteker over zijn nieuwe pand en circulair bouwen. Netwerken onder genot van borrel & bites 20.00 uur Einde


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.