Page 1

EDITION WILHELM HANSEN WH31501

Niels Marthinsen

SKRIFTESTOLEN (THe Confessional) 2005

VOLUME 1/2

Score


Niels Marthinsen

SKRIFTESTOLEN Libretto: Kerstin Klein-Perski frit efter Christian Winthers novelle

AKT 1 Partitur


KÌrligt tilegnet Mette og Søren


PERSONERNE GABI WHITE...............................................englænder, Miguels hustru - lyr./dram. sopran MIGUEL TORRES DEL MONTILLA...................................spansk greve - lyrisk baryton JULIAN.......................................................................amerikansk arkitekt - lyr./dram. tenor ENKEGREVINDEN.................................................Miguels mor - dramatisk mezzosopran RACHEL.......................................................kammerpige hos grevefamilien - lyrisk sopran FADER DANIEL...................................................grevefamiliens skriftefader - karakterbas MR. WHITE....................................................................................................Gabis far - bas MRS. WHITE.....................................................................................Gabis mor - stum rolle LÆGEN....................................................................grevefamiliens huslæge - karaktertenor LÆGENS KONE...................................................................................................karakteralt EN KORDRENG...............................................................................................drengesopran EN HÅNDVÆRKER.....................................................................................karakterbaryton KOR: Indbyggere i Torres del Montila, håndværkere, munke, nonner, skikkelser fra Gabis drøm

AKT 1 Forspil...................................................................................................................................................

5

Billede 1, Katedralen. Middagstimen. Scene 1 Gabi, Julian, kor................................................................................................................... Scene 2 Gabi, Enkegrevinden, Julian, Miguel, kor........................................................................... Scene 3 Rachel, Enkegrevinden, Fader Daniel, kor.......................................................................... Scene 4 Gabi, Enkegrevinden, Julian, Miguel, en håndværker, kor.................................................

28 65 91 121

Billede 2, Gabis værelse. Siesta. Gabi, Enkegrevinden........................................................................................................... Gabi, Miguel........................................................................................................................ Gabi, Rachel, Mrs. White, Mr. White, kor........................................................................... Gabi, Mr. White, Mrs. White, kor........................................................................................

147 172 202 241

Scene 5 Scene 6 Scene 7 Scene 8

Mellemspil 1......................................................................................................................................... 276 Scene 9 Scene 10 Scene 11 Scene 12 Scene 13

Billede 3, Katedralen efter siestaen. Gabi, kor............................................................................................................................... Julian, Miguel....................................................................................................................... Gabi, Rachel, Enkegrevinden, Lægens kone, Julian, Lægen, Miguel, Fader Daniel, kor.... Gabi, Rachel.......................................................................................................................... En kordreng, Miguel, Fader Daniel.......................................................................................

Spilletid for Akt 1: ca. 70 minutter

296 310 327 365 380


INSTRUMENTATON i AKT 1 3 fløjter, både 2. & 3. dobler på piccolo 3 oboer, både 2. & 3. dobler på engelskhorn 3 klarinetter: 1. i Eb, A & Bb; 2. & 3. i A & Bb, begge dobler på basklarinet 3 fagotter, både 2. & 3. dobler på kontrafagot 4 horn i F 3 trumpeter i C 2 tenorbasuner 1 basbasun, dobler på euphonium 1 kontrabastuba i Bb Pauker: d-a, Bb-f, F-c, D-A Synthesizer 2 percussionister: 1 bækken på stativ, 2 par bækkener, 1 hi-hat, 2 par kastagnetter, 2 sæt rørklokker, 2 stortrommer, 2 tam-tam'er, 1 klokkespil, 2 skralder Førstevioliner Andenvioliner Bratscher Celloer Kontrabasser

Transponeret partitur


SKRIFTESTOLEN Opera i to akter FØRSTE AKT

Forspil

> bœ œ J

Con moto q. = 108

1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

& 68 & 68 & 68 & 68 6 &8

>œ J f œ>œ J f> œ J f >œ œ J f˙

‰ ‰ .

Œ

Œ

Œ

˙.

f˙ . ˙.

& 68

f ˙.

B6 8

‰ ‰

Perc.

Synth.

?6 j ‰ 8 bœ > f ?6 8 ? 68 b œj ‰ . f

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙.

b>œ

> bœ œ J

Œ ˙.

> bœ œ J ˙.

Œ

˙.

a2

> œ J > œ J

∑ œ J

b>œ

˙.

> œ bœ J ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

Œ

∑ ‰

f ˙ ˙˙ .. ˙ ˙˙ .. B 68 .. f bouché > +œ ‰ & 68 œ ‰ ‰ Œ J f bouché + j ‰ & 68 œœ ‰ ‰ Œ > f straight mute > # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. 6 &8 f straight mute >œ ‰ & 68 œJ ‰ ‰ Œ f B 68 ∑

J

Œ

bœ J bœ J

open

# œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ. œ.

# œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ bœ

œ J

nœ bœ bœ

J J

œ J œ J œ J

j j œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ > >

∑ ‰

nœ bœ bœ

˙˙ ..

∑ Œ

œ

˙˙ ..

∑ ‰

> bœ œ bœ

˙.

œ bœ

˙.

# œ. J

nœ bœ bœ

> bœ œ bœ ‰ > #œ #œ œ ‰ > a 2 #œ #œ œ ‰

œ. œ. œ.

œ

> bœ œ bœ ‰

open

œ. œ. œ.

> bœ œ bœ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œœ œœ > > . . . . # œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

# œ. J

‰ ‰

Œ

J J

œ bœ J

nœ bœ bœ nœ

œ bœ J

œ

œ #œ J

nœ #œ œ

œ #œ J

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

œœ >

‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > >

‰ # œœ > # œ. œ. œ.

‰ j ‰ œœ œœ > > .œ œ. œ. œ. œ. œ.

j b œ. ‰ ‰

j œ. ‰ ‰

b œ.

j œ. ‰

‰ œ.

68

œ

œœœœœœœœœœ

œœœ

œœœ

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œœœ

œ œœ

œœ œ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ œ œ œœœ

œœœ

6 8

œ

œœœœœœœœœœ

œœœ

œœœ

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œœœ

œ œœ

œœ œ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ œ œ œœœ

œœœ

f

f b œ bœ b œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 & 8 bœ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ f oboe ˙. ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. 6 & 8 n˙ . ˙. ˙. ˙. n ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. Con moto q. = 108

>œ & 68 J f non div. pizz > 6 œœ & 8 n œJ f pizz j B 68 b œ > f pizz > b ? 6 œJ 8 f pizz > b ? 68 œJ pizz

1

œ J

˙˙ ..

Castagnets with sticks 2

Œ

Castagnets with sticks

1

a2

very hard sticks

Timpani

Œ

> œ J

© Niels Marthinsen 2006

f

j j œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ > >

Œ

arco

Œ

arco

Œ

Œ

Œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œœ n œœ > > arco œ>œ ‰ ‰ œ>œ ‰ ‰ J J j j bœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ > > arco > >œ bœ J ‰ ‰ J ‰ ‰ arco

œ œ >

b œœ > œ>œ bœ > b>œ

‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > > > ‰ œœ ‰ œœJ ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ > > >œ >œ ‰ ‰ J ‰


6

7 1

&

Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

& & & & & B

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

nœ nœ nœ nœ nœ nœ ˙.

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

B ˙˙ ..

œ

>œ .

œ

>œ .

œ

>œ .

œ

#>œ .

œ

#>œ .

œ

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

bœ œ œ J ‰ bœ œ œ J ‰ bœ œ œ J ‰ bœ œ œ J ‰ œ œ #œ J ‰ œ œ #œ J ‰

nœ nœ nœ nœ #œ #œ

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

bœ œ bœ J ‰ bœ œ bœ J ‰ bœ œ bœ J ‰ bœ œ bœ J ‰ œ œ nœ J ‰ œ œ nœ J ‰

&

&

# œ. & J &

# œ.

‰ ‰ Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ nœ bœ œ

bœ œ bœ n œ nœ œ œ

œ.

nœ . n œ . b œ .

œ . nœ . bœ . bœ . œ .

œ œ nœ bœ œ

bœ œ bœ n œ nœ œ œ

œ.

nœ . n œ . b œ .

5

œ.

nœ . n œ . b œ .

#œ . #œ .

5

œ . nœ . bœ . bœ . œ .

œ œ nœ bœ œ

œ . nœ . bœ . bœ . œ .

œ œ nœ bœ œ

#œ . # œ . n œ .

# œ . # œ . œ . nœ . œ .

nœ # œ # œ #œ n œ œ

#œ . # œ . n œ .

5

5

5

# œ . # œ . œ . nœ . œ .

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > ‰ j‰ ‰ œ œ œœ #œ œ > > > # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œ. J

‰ ‰ Œ

# œ. J # œ.

bœ œ bœ n œ nœ œ œ 7

#œ #œ œ #œ #œ œ #œ 7

#œ #œ œ #œ #œ œ #œ

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œœ >

∑ ‰ ‰ Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œœ >

‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > ‰ j‰ ‰ œ œœ œ > > ∑

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

?

?

b œ.

7

˙.

˙˙ .. ∑

Œ

a2

‰ œ.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. J ‰ ‰ Œ Œ

1° ‰ œ. f

∑ ∑

j ‰ œ. ‰ œ. ‰

œ

œœœ œ œœœ

œ œ œ œ œ œ œœœ

œ

œœœ œ œœœ

œ œ œ œœ œ œœœ

œ

œœœ œ œœœ

œ œ œ œœ œ œœœ

œ œœœ œ œœœ

œ

œœœ œ œœœ

œ œ œ œ œ œ œœœ

œ

œœœ œ œœœ

œ œ œ œœ œ œœœ

œ

œœœ œ œœœ

œ œ œ œœ œ œœœ

œ œœœ œ œœœ

b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

˙˙ ..

oboe

&

7

˙.

?

&

bœ œ bœ n œ nœ œ œ

˙.

j ‰ œ. ‰ œ. ‰

7

˙.

b œ.

7

˙.

œœ >

# œ.

5

nœ # œ # œ #œ n œ œ

castagnets

˙.

˙˙ ..

˙.

˙˙ ..

&

2

&

Vla.

B

?

?

CB

2

Vlc.

œ . nœ . bœ . bœ . œ .

Perc.

Vl.

nœ . n œ . b œ .

castagnets

1

œ.

B

1

Synth.

>œ .

˙.

œ œ >

b œœ > œ>œ bœ > b >œ

˙˙ ..

‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > > > ‰ œœ ‰ œœ ‰ J j ‰ œ ‰ œ ‰ > > > >œ ‰ œ ‰ J ‰

˙.

˙˙ ..

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙.

œ œ >

b œœ > œ>œ bœ > b >œ

˙˙ ..

‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > > > ‰ œœ ‰ œœ ‰ J j ‰ œ ‰ œ ‰ > > > >œ ‰ œ ‰ J ‰

˙.

˙˙ ..

∑ ∑ Œ

‰ œ.

Œ

‰ B œ. ∑


7

1

œ

14

&

1

œ

Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

‰ Œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

b >œ .

bœ .

œ.

bœ .

œ

b >œ .

bœ .

œ.

bœ .

œ

> B œJ ‰ ‰ œ .

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ

œ

& & & &

œ #œ #œ

>œ .

>œ .

‰ ‰ ‰

B œœJ ‰ ‰

a2

&

& œ.

>œ .

>œ .

œ.

œ.

œ.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. J ‰ ‰ Œ & &

B œ. ? ? ?

œ.

œ

œ J œ J

bœ J

>œ .

œ.

œ.

œ

œ

œ J

œ J

œ J

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ

‰ Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

b>œ œ œ >œ œ œ >œ b>œ œ œ >œ œ œ >œ b>œ œ œ b>œ œ œ b>œ b>œ œ œ b>œ œ œ b>œ b>œ œ œ >œ œ œ >œ

b>œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œœ >œœ œœ œœ >œœ œ ‰ œ ˙. > # œ. J ‰ ‰ Œ # œ. J ‰ ‰ Œ >˙ .

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

œœœ œœœ œœœ

castagnets

bœ œœ . & J ‰ ‰ b œ .. œ & J ‰ ‰ œ. oboe

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. æ œ˙ . ˙ ..

nœ.

œ.

nœ.

œ˙ . ˙ ..

œ

j œ

œ.

œ

j œ

&

&

B œ.

>œ . >œ .

B œ. ∑

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Œ

‰ Œ

Œ

œœ

‰ Œ

œ

‰ Œ

> ‰ bœ œ œ œ œ œ œ > > sul G > ‰ bœ œ œ œ œ œ œ > >

œ

œ J œ J

>œ >œ

œœ

œ J œœ J

œ œ œ

œ œ œ œ

bœ œ œ ‰ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ ‰

œ œ œ

œ œ œ œ

n œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

Œ

‰?

Œ

‰?

Œ

>œ b œ . J

Œ

bœ . >

bœ . > > ‰ œœ ‰ ‰ J j ‰ # œœ ‰ ‰ > œ nœ J œœ œ

œœ J

bœ. >

bœ. > >œ œ ‰ J j # œœ ‰ > œ ˙˙ ..

j ‰ œ > j ‰ œ > > ‰ œœ ‰ J j ‰ œœ ‰ > œ œ. J

œœ œœ ‰ ‰ ‰ ‰

œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ ˙˙ .. ˙˙ ..

˙. b ˙˙ ..

˙˙ ... ˙

?

‰ b œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

‰ b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

‰ b œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

‰ b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ

œ

œ œœ œ œ œ œ

non div.

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

‰ œj ‰ .

brass choir

non div.

‰ Œ

œœ

j b œ. ‰

√ b ˙˙ .. b ˙˙ ..

œ œœ œ œ œ œ

Œ

#œ œ œ œ œ œ

‰ b œj ‰ ‰ .

œ œ œ œ

œœ œœ

œ œ œ œ

‰ Œ

bœ œ œ œ œ œ ‰bœœœ œœœ

j ‰ œ > ∑

œ œ œ œ

‰ Œ

œœ

œ œ œ œ

Œ

bœ œ œ œ œ œ

j ‰ bœ >

‰ œ. æ

œœ œœ .. J

j ‰ ‰ bœ >

Œ

œœ

œ œ. J

‰ œ. æ

nœ œ . J

œ

œ

œ J

‰ Œ

œœ ..

Œ

sul G

œ

j ‰ ‰ Œ . ƒ >œ ‰ Œ

œ

> œ. b œœ œ . J a 2 > bœ . œ ‰ Œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. æ

> b œœ J

œ œœ œ œ œ œ

Œ

bœ œ œ

>œ b œ . J

œ œœ œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ

?

> bœ

‰ Œ

1 1

œ

œ J

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ

œ

∑ œ

œ

bœ J

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

castagnets

2

Synth.

‰ Œ

> bœ

>œ b œ . J >œ b œ . J Œ

œ

œ J œ J

‰ b œj ‰ ‰ >

œ

j bœ ‰ >

œ œ. J œ œ. J

‰ œj ‰ >


8

21 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

&

>œ œ

&

bœ J Œ œœ J Œ

b>œ & J ‰ ‰ Œ >œ œ & J ‰ ‰ Œ #>œ J ‰ ‰ Œ & > # œœ & J ‰ ‰ Œ ?

2

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

> > B œ ?

n˙ . >

?

? b œj ‰ ‰ Œ .

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

bœ J

œ.

˙.

œ

‰ Œ

˙˙ ..

Œ

b>œ. J f

œ

b>œ œ> ‰ bœ ‰ œ J

œ

b œ. J

>œ æ

Œ

œ J

œ J

‰ œ œ œ œ ‰

œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œœœ œ œ ∑

bœ n œ œ 4 œ œ ‰ bœ œ 4

≥ ≤ ≥ ≤ ≥ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ > pizz quasi chitarra >≥ ≤ ≥ ≤ ≥ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰

pizz quasi chitarra

b>œ

œ

œ

œ bœ n œ 7

œ

œ nœ

bœ b œ ‰

œ. œ.

Œ

Œ

> œ

≥ ≤ ≥ ≤ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰

œœœ œœœ œœœ œœœ

≥ ≤ ≥ ≤ sim. œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰

œœœ œœœ œœœ œœœ

sim.

≥œ œœ

œœ≤ œ

≥œ œœ

œœ≤ b sim. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ ‰

unis. pizz

˙. ˙.

>≥ ≤ ≥ ≤ ≥ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰

Œ

pizz non div.

œ bœ nœ bœ ∑

>œ æ

2

Π7

non div.

∑ ∑

> œ ‰ œ bœ œ

>œ œ b œ œ & ‰ ‰ J

? n˙ . n˙ . >

˙˙˙ ... ˙.

div.

˙˙˙ ... ˙.

˙˙ ..

& ˙˙˙ ... b˙ .

bœ Œ J

Œ

Œ

œ œ œœ œ œœ œ œ œ

> B œ

œ œœœ œœœœœ

non div. œœœœœ œœœ œœ œ B b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ ‰ ‰ Œ

Œ

œœœœœ œœœœœ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ & n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ

œ œ œœ œ œœ œ œ œ

? n˙ . n˙ .

œ œœœ œœœœœ

brass choir

Œ

Œ

œœœœœ œœœœœ

castagnets

œ.

p j ∑ ‰ bœ Œ b ˙ . J ‰ ‰ œœ œ œœœ œœœœœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ .. . ... ..... . . .. . .. . . . bœ Œ ‰ ∑ ∑ J

œ œ b œ. œ. œ. œ œ œ. œ. >œ œ œ b œ. œ. b>œ œ. œ. >œ œ œ.

˙.

˙˙ ..

&

& n ˙˙ .. > > œ

Œ

Œ

œ.

b œ. œ. œ œ œ. œ. >œ & ‰ ‰

˙. ˙˙ ..

n˙ . > >. & ˙˙ .

2

1

# œ # œ œ œ # >œ J ‰‰ > # # œœ # œœ œœ œœ n # œœ J ‰‰

œ.

castagnets

Synth.

‰‰

˙.

?

bœ œ œ n œ

a2

n˙ . >

1 Perc.

b œ b œ œ b œ b>œ J ‰‰ > b b œœ œœ œœ n b œœ b œœ J ‰‰ b œ b œ œ b œ b>œ J ‰‰

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ


9

27

&

2+3

&

1

&

2+3

&

1 in A

&

&

?

?

&

3+4

&

1

&

2+3

&

B

?

?

?

1 Fl.

Ob.

Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

œœœœœ

œœœœœ

castagnets 1 Perc. 2

Synth.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

castagnets

&

?

&

b>œ œ b >œ bœ œ b œ J J

non div.

>œ æ >œ æ

nœ # œ

œ ‰œ œ œ œ J œ Œ J

œ œ œ

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

œœœœœ

œœœ

œœœ

œ #œ #œ #œ

& b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ B b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ > B b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ ?

œœ œœœ ∑

7

n>œ

œœœ œœ

‰ Œ

> œ

œ

‰ >œ

œ

b >œ œ bœ

non div.

œ J

‰ #œ

œ

b>œ

œ J

j œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ ‰ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ > b œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J > j œœœ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰‰ ‰ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J ∑

# œ nœ bœ

œ J

œœœ

œ

b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœœœœœœœœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ∑


10

33 1 Fl. 2+3

& &

1 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

3 4

6 Π8

3 4

6 8

‰ ∑

?

3 4

3 4

6 8

Œ

‰ ‰

?

43

68

Œ

‰ ‰

&

3 4

6 8

‰ œ œ # œ œ œœ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ.

3 4

6 8

∑ ∑

&

3 4

6 Π8

6 Π8

6 8

&

1

&

2+3

&

B

6 8

?

3 4

?

3 4

6 8

?

3 4

6 8

Tbni. 3

Tb.

Timp.

>œ æ

castagnets 1 Perc.

>œ æ

castagnets

2

Synth.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ J œ J

?

œ œ œ œ

œ œ œ œ

>œ æ

œ J

>œ æ

œ J

>œ b œ n œ œ

œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ > >œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ > œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ Œ

bœ œ œ œ

6 ˙. 8

œ

a2 b œœ b œœ œœ œœ n œ

#œ J

#œ J

œ #œ J

œ J

œ #œ J

œ J œ > œ >

œ J ‰ ‰ ‰ œ f > Œ ‰ ‰ œ f

œ œ œ œ 43 œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ 68 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœœ œœœ œœœœ

œ œ œ œ 43 œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ 68 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœœ œœœ œœœœ

3 4

4

4

b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ > > b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ > b œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ >œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ > >œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ > œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ Œ

6 8

3 4

> bœ œ œ bœ œ bœ nœ œ

œ œ œ œ #œ

a2

6 8

3 ˙. 4

7

3 4

œ œ œ œ œ & b œœ œœ œœ œœ œœ > b œ> œ œ œ œ B b œœ œœ œœ œœ œœ > B b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ?

p

&

&

˙.

3+4

1+2

#œ J

3 4

&

#œ J

68 Œ

œ œ œ œ #œ

43

&

6 Π8

Cl. 2+3 in A

∑ ∑

Ob. 2+3

3 4

&

1

œ œ œ œ

Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙.

6 8

bœ nœ bœ n œ #œ n œ 3 bœ œ œ 4 3

3

3

6 8

∑ >œ

#œ J

œ

#œ J

j 3 6 4 b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ 8 b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ ‰ ‰ Œ > > 34 b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ 68 b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ ‰ ‰ Œ J >j 3 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œJ ‰ ‰ Œ 3 4

6 8

Œ

arco div.

‰ ‰œ œ >

#œ J ‰ ‰ ‰


11

38

&

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙.

Œ

‰ ‰

Œ

‰ ‰

Fl.

2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

œ nœ #œ ‰ &

& ‰

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

> œ œ #œ # œ nœ bœ

#>œ J

œ nœ #œ & ‰ # œ #œ œ & ‰

?

1

&

> œ œ #œ # œ nœ bœ

#>œ J >œ J

# œ #œ œ

>œ J

Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > bœ ˙. ˙. ˙. ˙. 3

Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b>œ ˙. ˙. ˙. ˙.

b œ b œ b>œ J ‰

œ b œ bœ œ œ œ

b œ b œ b>œ J ‰

œ b œ œ n œ b œ n>œ

œ b œ œ n œ b œ n>œ

˙.

˙.

œ.

˙.

˙.

œ.

œ b œ bœ œ œ œ

œ >œ J ‰

&

&

&

B

? ? ?

b>œ œ œ J J

œ ˙.

bœ ˙.

œ œ J

Œ

œ >œ J ‰

open

œ J

bœ œ #œ œ œ J ‰ ‰ Œ ‰ bœ œ #œ œ œ J ‰ ‰ Œ ‰ œœ .

∑ œ œ J

œ J

œ

#œ œ #œ 4

Perc. 2

Synth.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ bœ

‰ Œ œ œ J

∑ > bœ J ‰ ‰ Œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ 4

œ #œ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ #œ #œ #œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ #œ #œ #œ

4

‰ ‰

4

4

bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ # œ # œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ #œ œ œ œ

1° œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ

˙.

b˙ .

4

>j b œ b œ‰ œ J f open

j œœ œœ ∑

j b œœ J

‰ ‰ bœ œ

œ b b œ˙ .

4

œ œ J

4

j œ œ bœ

œ bœ œbœ

open bœ bœ J

œ œ

œ œœœ œœœ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ

œ

œ œœœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œœœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœœ œœœ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ

œ

œ œœœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œœœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

castagnets 1

a2 œ . . .. . . . . . ‰ ‰ œ œ # œ œ b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙.

œ œ #œ œ œ œ

bœ p

œ œ #œ œ œ œ

& œœ œœ. œœ n œœ œœ. œœ œœ # œœ œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑

bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ

castagnets

&

?

& ‰ & Œ

œ nœ #œ ‰ Œ

B

B

? œ œ

> œ œ #œ # œ nœ bœ

#>œ J

arco

b>œ œ œ J J

unis.

> œ œ #œ # œ nœ bœ

#>œ J

œ # œ # œ n œ b>œ ‰

arco

&

œ œ J

œ J

b>œ

œ b œ bœ œ œ œ

b>œ

œ b œ bœ œ œ œ

b œ b œ b>œ J ‰

œ b œ bœ œ œ œ

bœ b œ J ‰ bœ b œ J ‰

#œ œ #œ 4

œ

b>œ J ‰ ‰ Œ

3

‰ ‰ ‰

bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ 4

bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ . Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ .

4

4

bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ


12

45 1

&

Fl. 2+3

&

~~~~~~~~~~~~ œ. ~~~~~~~~~~~~ œ.

& ‰

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

& ‰ & ‰ & ‰

bœ œ œ bœ œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ

2

Vla.

Vlc.

CB

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ bœ œ œ n œ ˙ . ˙. ˙. 5

?

&

Œ

& Œ

#œ œ œ œ

œ . bœ n œ œ bœ œ œ bœ ‰ & j j b œ œ bœ

œ & ˙.

Œ

#œ nœ ‰ nœ nœ

˙. œ bœ J

œ œ J

4

b œ b œ œ b œj œ ∑ 3

œ bœ 4

˙.

œ.

˙.

œ.

œ.

œ # œ œ bœ œ œ nœ ‰ 7 > œ œ œ œ b œ b œ bœ ∑

œ bœ bœ bœ 4

?

∑ œ œ œ œ œ œ >œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ >œ

?

& &

œ œ œ œ

&

~~~~~~~~~~~~~~ œ. bœ ~~~~~~~~~~~~~~ œ. bœ

& ‰

bœ œ œ

?

‰ ‰ œ æ ƒ ‰ œ æ ƒ

œ œ œ nœ œ œ œ nœ

>œ œ œ

œ

ƒ œœœ

œœ œ

œœ œ

œœœ

œœ œ

œœ œ

bœ >

Œ

b œœ œœ œ œœ

arco non div.

œ œ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~ œ gliss b œj >

b œœ œ œœ

œœ œ œœ

œœ œ œœ œ b œœ

b œœ œ œœ

œœ œ œœ

œœ œ œœ œ b œœ

j œ nœ ˙.

∑ ‰‰Œ ‰

#œ . p

#œ # œ œ œ œ œ #œ œ J J J‰ f #œ # œ œ œ œ œ #œ J J‰ f œ œ œœ œ œ œ J J‰ f œ œ œœ œ œ œ J J‰ f ∑ ˙.

j œ nœ ˙.

j b œœ ‰ ‰ Œ ‰ J

œ

œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ >œ

j œ nœ ˙.

˙.

˙.

∑ ∑

4

Œ

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ >œœ

#˙ . p ˙. p

3

3

3

3

n˙ .

#˙. ˙.

#˙ .

˙. #˙.

3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ >œœ 3

3

œ bœ œ 4

œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ >œ

i Ÿ˙i.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b Ÿœ .~~~~~~~~~~~~ œ n œ b œ5 n œ œ b œ J i Ÿ˙i.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b Ÿœ .~~~~~~~~~~~~ b œ n œ b œ5 n œ œ b œJ œ non div. J ‰ ‰ B b œœ œœ œ œœ

>œ J

œ œ bœ œ œ n œ

B

>œ œ œ

#œ . p

gliss ~~~~~~~~~~~~~~~ b œ b ˙ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J

?

>œ J

œ

castagnets

J‰‰Œ ‰

#œ . p œ

B

?

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. œ œ #œ œ œ œ #˙ . ∑

œ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. œ œ #œ œ œ œ #˙ .

4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ bœ œ œ n œ ˙ . ˙. ˙.

castagnets

Vl.

Œ

Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ . ˙. œ.

2

1

b œ n œ b œ n œ œ bœ J‰‰Œ ‰ 5 b œ n œ b œ n œ œ bœ

?

Perc.

Synth.

Œ

Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ . ˙. œ.

#œ . #œ . p

div.

j œ nœ ˙. œ nœ ˙.

˙.

#˙ . f

˙. #˙. f

˙. ˙.

˙.

#˙ .

˙ . #˙ .

∑ ˙. ˙.

œ J œ J œ J


13

53 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

&

&

& ‰ & ‰ & ‰ & ‰

#œ #œ œ œ

#œ #œ œ œ

œ œ œ œ

>œ J >œ J >œ J >œ J

œ œ

œ œ # œ # œJ œ œ # œ # œJ

œ

œœ œ

œ

œœ œ

œ J œ J

œ œ œ œ

#œ J

œ œ

#œ J

œ

œ J

œ

œ J

œ J œ J œ J œ J

bœ bœ bœ bœ

œ œ œ œ

œ œ

. œ œ

œ œ

œ œ.

œ œ œ œ

. œ bœ . œ bœ

nœ # œ œ bœ nœ # œ œ bœ nœ œ œ bœ nœ œ œ bœ

?

Œ

‰B

?

Œ

&

3+4

&

1

&

2+3

&

B

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

2

Vla.

Vlc.

CB

œ nœ

bœ œ œ œ œ œ >

j œ #œ

œ œ œ œ œ œ #œ . > >

j œ #œ

bœ œ œ œ œ œ œ. > > œ œ >œ œ œ œ >. #œ

j œ #œ

œ œ >œ œ œ œ >. #œ

œ #œ J

œ. >

œ #œ J

?

?

?

&

?

j œ #œ nœ . F j œ #œ nœ . F j œ œ bœ . F j œ œ bœ . F œ #œ nœ . J F œ #œ nœ . J F

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2

Vl.

f

œ nœ

j œ #œ

Perc.

1

f #œ B .

œ nœ

œ œ œ œ œ œ #œ . > >

1

Synth.

#œ .

œ nœ

œ. f

œ.

#œ .

& #˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

& ˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

B

Œ

B

Œ

?

˙. ˙.

˙. f

unis.

œ. p

œ.

˙. p

#˙ . p

œ. p ? ‰ œœ .. p

œ. p


14

2+3

&

98 Œ

1

&

98

bœ œ œ œ œ 68 ‰ #œ f œ œ bœ œ 6 œ ‰ #œ 8 f 68 ∑

2+3

&

9 8

1 in A

&

98 Œ

‰ Œ

&

98 Œ

‰ Œ

62 1 Fl.

&

98 Œ

‰ Œ ‰ Œ

Ob.

Cl. 2+3 in A

1

Fg.

2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

B

98

B

98

&

98 Œ

œ. œ. & #œ ‰ œ ‰ p ∑ & ∑

& B

? ?

∑ ˙.

?

1 Perc. 2

Synth.

&

?

Œ

œ bœ œ #œ nœ #œ œ œ #œ # œ

œ J

Œ

œ J

Œ

nœ bœ nœ >

ƒ # >œ

nœ bœ nœ >

> ‰ nœ f

œ #œ

j œ ‰ ‰ Œ

j œ ‰ ‰ Œ

œ ‰ ‰ Œ J

b˙ . p ˙˙ ..

p

˙. b ˙ .. ∑

b˙ . f

˙.

˙˙ ..

b ˙ ..

f ˙.

˙.

# œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ J p ∑

# œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ J f ∑

68

68

68

98

68 # >œœ ‰ ‰ Œ J f a2 68 # œ n œ 5 > > n>œ >œ >œ #>œ f 68 ∑ 68

Œ

68

‰ ‰

p

˙˙ ..

˙ ..

f

∑ ∑

98

98

68

∑ ∑

98 98

∑ ∑

68 68

98

68

98

&

2

&

98 Œ

Vla.

B

Vl.

68 Œ

‰ # œœ ..

˙.

Œ

˙˙ ..

98

98

˙˙ ..

‰ Œ

98

#œ J # >œ

bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ # œ #œ

ƒ œ b>œ b œ œ 68 R ≈ J ‰ œ œ bœ bœ f œ b>œ b œ œ 68 R ≈ J ‰ œ œ bœ bœ f

œœ. ‰ 9 # œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ 8 J J # # œœ ..

98

1

6 8

#œ J

˙.

Vlc.

? ˙ .. ˙

98 ˙.

CB

? ˙.

98 ˙ .

9 ˙ .. 8 ˙

68

pizz

68

∑ ‰ Œ

b œ 68 œ œ œ œ #œ #œ. æ # œœ .. æ

non div.

#œ. æ

68 6 8 68

# >œ f #œ J f > #œ J f # >œœ J f # >œ J f

#>œ

Œ

‰ #œ

‰ ‰

œ n œ #œ > >œ œ # œ pizz

∑ ˙˙ .. p œ ‰ ‰ Œ J œ J ‰ ‰ Œ ˙.

arco

p

‰ ‰

˙˙ ..

bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ # œ #œ f

arco

˙. f Œ

Œ

Œ

> œ J pizz > œ J pizz

pizz

>œ J

˙.

j #œ > # >œ J

# >œ J

‰ ‰ ‰


15

68 1 Fl. 2+3

&

&

œ œ œ # œ œ

˙.

˙.

&

1

1 in A Cl. 2+3 in A

1

Fg.

2+3

1+2 Cor. 3+4

Tb.

Timp.

˙ ..

& b˙ .

˙.

b˙ .

˙.

b˙ .

˙.

& ˙˙ ..

b ˙ ..

˙˙ ..

b ˙ ..

˙˙ ..

b ˙ ..

Œ

B ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

Œ

a2 ?

B ˙˙ ..

˙ ..

˙˙ ..

˙ ..

˙˙ ..

˙ ..

Œ

?

f

œ. œ. œ. & # œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ. œ. œ. & # œ ‰ œ ‰ œJ ‰

2

Vlc.

CB

. # œœ

œœ.

œœ.

‰ ‰

œœ. J œœ. J

Œ

Œ

&

B

?

?

∑ &

?

&

˙.

B ˙.

œ f

œ

œ

Œ ˙. ˙.

? Œ

arco

? Œ

arco

‰ œ. ‰ œ.

œ. œ. œ. œ.

‰ œ. œ.

bœ ∑

œ

gliss

œ œ bœ œ bœ œ

œ

œ

‰ ‰

j bœ ‰ ‰ Œ Œ nœ ‰ J ƒ > ƒ j Œ bœ ‰ > ƒ ∑

‰ œ ‰ J > j œ ‰ >

œ.

5 œ. ‰ ‰ J ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰ J ‰

œ. ‰ œ.

œ. ‰ J ‰

. . . # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ J b œ.

œ.

Œ

œ. ‰ J ‰

œœ. ‰ œœ.

œœ. ‰ J ‰

j bœ ‰ œ ‰ œ ‰ > > >

j bœ ‰ œ ‰ œ ‰ > > > >œ >œ >œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J

j #œ ‰ œ ‰ œ ‰ #œ œ œ > > >

j #œ ‰ œ ‰ œ œ. œ. œ. f j #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ. œ. f

∑ œ ‰ œ œ ‰ J ‰ > > > j bœ ‰ œ ‰ œ ‰ > > >

∑ Œ

bœ œ œ b œ œ bœ bœ

œ

œ

#œ .

œ

œ J

#œ .

œ

pizz

bœ R≈ ƒ bœ R≈ ƒ bœ R≈ ƒ bœ R≈ ƒ Œ

>œ b>œ ‰ nœ ‰ œ ‰ J J >œ >œ ‰ nœ ‰ œ ‰ J J >œ n>œ ‰ # œJ ‰ œJ ‰ >œ >œ ‰ b b œœ ‰ œœ ‰ J J j j bœ ‰ œ ‰ > > ƒ

arco

œ. f

7

œ

b œ.

œ œ #œ œ bœ nœ œ # œ b œ n œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ

œ œ bœ œ bœ œ

j j bœ ‰ œ ‰ > > ƒ >œ >œ nœ ‰ œ ‰ J J ƒj j #œ ‰ œ ‰ #œ œ > > ƒ

œ œ œ œ #œ

j j bœ ‰ œ ‰ > > ƒ

7

&

Œ

?

Œ

arco

Vla.

# œœ.

˙.

2

Vl.

Œ

˙˙ ..

1

1

Œ

˙ ..

Perc.

Synth.

œ bœ bœ bœ œ

˙˙ ..

2+3

3

Œ

˙ ..

& ˙. ˙.

&

Tbni.

b œ. œ. J ‰ J ƒœ. œ. J ‰ J ƒ œ. œ. J ‰ J ƒ . . # œœ ‰ œœ J J ƒ b œ. œ. J ‰ J ƒ œœ. œœ. J ‰ J ƒ

˙.

1

1+2

˙. f

bœ œ bœ œ b œ

˙.

Ob. 2+3

œ œ œ # œ œ

>œ >œ >œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J #>œœ ‰ >œœ ‰ >œœ ‰ J

>œ >œ >œ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ œ œ J j bœ ‰ œ ‰ œ ‰ > > >

f

∑ >œ >œ b>œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J

œ.

∑ 5

∑ Œ Œ

œ. f ‰ œ. ∑ ∑

f


16

74 1 Fl. 2+3

1 Ob.

#œ #œ œ œ J ‰ & f

#œ J

œ #œ œ J

&

#œ .

? ?

œ.

Œ

4

# œ œ œ nœ #œ nœ #œ

#œ.

œ.

j œ ‰ œ ‰ œ œ. œ. œ. j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ. œ.

j j #œ ‰ œ ‰ œ & # œœ ‰ œœ ‰ œœ œ. œ. œ. . . . j j # œ œ œ # œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ & œ œ œ œ. œ. œ. . . .

œ J

b œ œ œ œ œ œ. . œ. œ

a2

&

3+4

œ œ #œ

&

Cl.

Cor.

œ

1+2

>œ J

&

2+3

#œ # œ œ ∑

1 in A

Fg.

œ J

&

1

œ #œ J

2+3

2+3 in A

œ

‰ œœ œœ . . ‰ œœ œœ . .

‰ œœ œœ . .

f

Œ

‰ ‰

œ. œ. f

œ. œ. >œ œ œ œ œ. œ. >œ œ œ œ

n œ œ œ # œ œ œ nœ n œ # œ n œ œ œ œ # œ # œ œ œ n œ # œ nœ œ # œ œ œ n œ œ bœ œ # œ œ. œ. b œ. œ. >œ œ œ œ ∑ ∑ Œ ‰ ‰ f œ. œ. a2 b œ. œ. >œ œ œ œ ∑ ∑ Œ ‰ ‰ f 4

4

Œ Œ

4

4

4

n œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ J

. . . . ‰ b œœ œœ ‰ n # œœ œœ

j œ ‰ œ. j œ ‰ œ.

. . . . ‰ b œœ œœ ‰ n # œœ œœ

2+3

&

B

3

Tb.

Timp.

˙.

?

&

?

&

Perc.

2

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

p

?

1

Synth.

˙.

n œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ J

?

j œ ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. #œ œ œ J j œ ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. #œ œ œ J

&

Tbni.

‰ œœ œœ . .

‰ ‰

nœ #œ œ #œ . œ n œ.

œ. œ. >œ œ œ œ

1

1+2

#œ .

Œ

n œ # œ œ # œ œ. n œ.

&

œ.

#œ .

œ.

B #œ .

4

# œ œ œ nœ #œ nœ #œ

Œ

# œ œ œ nœ #œ nœ #œ Œ

#œ.

‰ #œ.

œ.

#œ .

œ.

#œ .

n œ œ œ # œ œ œ nœ n œ # œ n œ œ œ œ # œ # œ œ œ n œ # œ nœ œ # œ œ œ n œ œ bœ œ # œ 4

4

4

4

4

n œ œ œ # œ œ œ nœ n œ # œ n œ œ œ œ # œ # œ œ œ n œ # œ nœ œ # œ œ œ n œ œ bœ œ b œ 4

4

4

4

4

4

?

?


17

82 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2

Cor.

3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& & &

b œ>. b œ>.

&

œ J

b œ>.

& #œ &

œ J

b œ>.

œ J œ

4

b œ>.

œ J

?

?

2

Vla.

Vlc.

CB

œ J 4

œ #œ

&

& Œ

bœ J p

B

œ J

œ

nœ J

œ.

Œ

œ œ # œ œ #œ œ

œ.

Œ

œ œ # œ œ #œ œ

œ.

bœ 4

?

b >œ Œ J ƒ b >œ Œ J ƒ . # œ #œ œ #œ #œ . . #œ #œ œ #œ #œ .

?

bœ .

Œ

Œ

œ

nœ #œ

˙. œ

∑ ‰

‰ ‰

œ J

œ

œ >

œ J

œ J ∑

œ. œ

œ J

œ.

b >œ J f

œ J

bœ bœ bœ bœ nœ bœ œ J

∑ œ nœ œ bœ

french horn

Π4

bœ nœ b œ œ n œ bœ

œ #œ œ bœ

bœ bœ

4

4

bœ 4

4

Œ

Œ

&

‰ nœ

œ

b >œ J ƒ œ pizz b > J pizz

ƒ

7

nœ J ‰ ‰

œ

œ

4

4

j œ > j œ >

˙˙˙˙ ... .

>œ J

nœ nœ J nœ J

nœ J

j œ ‰ j œ ‰ œ J Ï

nœ J

‰ ‰ ‰

˙˙˙˙ ... .

˙˙˙˙ ... .

œ œ œ œ

œ œ

ƒ

œ œ œ

Œ

?

˙.

œ

Œ bœ bœ bœ bœ nœ œ bœ J

?

œ

œ J

œ #œ œ bœ œ

?

B

œ J F

œ

œ

Œ

Œ

œ

.

œ

œ bœ nœ œ #œ œ

œ #œ œ bœ œ

& #œ

> œ œ nœ . > œ nœ œ

œ

œ bœ nœ œ #œ œ

œ nœ bœ œ # œ nœ œ J

&

4

n>œ J

œ >

nœ #œ

&

n>œ J

œ >

œ

#œ J

œ

Œ

œ.

bœ .

?

œ # œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ # œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ

œ

œ J

. #œ nœ nœ n œŒ # œ ‰ . # œ nœ nœ nœ #œ Œ ‰

2

Vl.

œ J

‰ bœ œ & bœ œ bœ . ‰ Œ œ b œ & bœ œ bœ . Œ

Perc.

1

œ J

œ nœ œ bœ œ J

1

Synth.

œ nœ bœ œ # œ œ nœ J

˙˙˙˙ ... . #œ #œ œ œ #œ

#œ #œ œ #œ #œ

#œ #œ œ # œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ >œ œ J ‰

nœ bœ œ nœ œ

Œ

nœ bœ œ nœ œ ‰

n>œ J n>œ J

Œ

œ J


18

86 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

&

&

& & & & ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

3+4

?

˙.

œ. œ.

˙. ˙. ˙.

bœ .

˙.

bœ .

b˙ . > b˙ . >

> œœ . n b œœ ..

& # œ œ. œ . œ. &

œ.

# œœ . œœ ..

>> œœ . n b œœ .. >

œ œ J œ œ œ œ J œ œ J œ œ J

Œ

Œ

œ. œ. œ.

bœ . >

œ

œœ . n b œœ ..

# œœ . œœ ..

œœ . n b œœ ..

œ

‰ ‰ ‰

j bœ œ . > j bœ œ . >

> œœ . œœ .. >> œœ . œœ .. >

œ.

œ.

œ

# œ #œ # œ n œ #œ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ

#œ .

5

œ.

5

4

4

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ

#œ J #œ J

œ.

œ J

œ.

œ J

Œ

Œ

œ.

Œ

Œ

bœ . >

b˙ . >

bœ . >

b˙ . >

œœ . b œœ ..

# œœ .

œœ ..

œœ .

n b œœ ..

# œœ .

œœ ..

œœ . b œœ ..

# œœ .

œœ ..

œœ .

n b œœ ..

# œœ .

œœ ..

>

Œ

bœ . > bœ . >

# œœ .

œœ ..

œœ . nb œœ ..

# œœ .

œœ ..

œœ . nb œœ ..

?

Timp.

? ?

1 Perc. 2

& Synth.

&

Vl. 2

&

˙˙˙˙ ... . œ œ

Vlc.

CB

˙˙˙˙ ... .

˙˙˙˙ ... . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰

œ B b œœœ ‰ ‰ Œ J ß arco non div. œ ? b œœ ‰ ‰ Œ œ J ß arco ? b œj ‰ ‰ Œ ß non div.

Vla.

˙˙˙˙ ... .

french horn

&

1

˙˙˙˙ ... .

#œ #œ

œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

Œ

˙˙˙˙ ... . j j œ œ j j œ œ

œ

œ

j œœ ‰ #œ ‰ ‰ #œ ß œ # ‰ # œœ ‰ ‰ œ J ß ‰ bœ ‰ ‰ J ß

Œ Œ Œ

> bœ œ J > bœ œ J œ b œœœ Œ J ß œ b œœ Œ œ J ß j bœ Œ ß

>> œœ . nb œœ ..

&

Tb.

> œœ . nb œœ ..

Œ

2+3

3

œ œ

œ.

œ œ

œ.

Œ

Œ

Œ

œ

4

4

&

Tbni.

œ

˙.

œ.

#œ .

˙.

1

B

# œ # œ #œ n œ #œ

œ

1+2

œ

œ. œ

# œœ . œœ ..

œ œ

œ.

bœ . >

œ

œ.

‰ ‰

#œ #œ

j œœ ‰ #œ ‰ #œ ß œ # ‰ # œœ ‰ œ J ß ‰ bœ ‰ J ß

œ

œ

œ

œ

‰ ‰ ‰

œ b œœœ ‰ J ß œ b œœ ‰ œ J ß j bœ ‰ ß

j #œ œ

J

j #œ œ

bœ J

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j j œœ œœ > j œ œ > ‰

j #œ œ

j #œ œ

j œ œ j œœ #œ ‰ #œ ß œ # ‰ # œœ ‰ œ J ß ‰ bœ ‰ J ß

‰ ‰ ‰


19

œ #>œ #>œ > # œ >œ > #œ 9 & 8 œ #>œ #>œ #>œ >œ > #œ 9 & 8

92 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A

&

Cl. 2+3 in A

&

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& &

?

œ. œ. œ œ

>

2

Vla.

Vlc.

CB

œœ . b œœ ..

œœ . b œœ ..

‰ Œ

9 #>œ ‰ ‰ Œ 8 J

9 8 9 8 9 8

6 8 6 8

a2

6 8

9 #>œ ‰ ‰ Œ 8 J

9 8

6 8

9 8

9 8

œ. œ.

‰ Œ

‰ Œ

Œ

Œ

bœ . >

6 8 6 8 6 8

a2

œœ . b œœ .. # œœ . œœ .. b œ .

gliss

a2

œœ . b œœ .. # œœ . œœ .. b œ .

gliss

9 Π8

‰ Œ

œ # œ #œ #œ œ 9 & # œ 8 nœ > œ > B Œ ‰ 98 œ b œœœ Œ J ß >œ œ ? Œ œ Œ 9 ‰ bœ 8 œ ßJ j ? Œ ‰ 98 Œ bœ Œ ß

œ > >œ >œ > œ >œ >œ ‰

œ # œ œ œ #œ j ‰ ‰ #œ œ 10 > non div. j œ ‰ ‰ #œ œ > ß >œ non div.# # œœ J ‰ ‰ #œ œ ß Œ ‰ bœ ‰ J ß

œ œ œ.

b >œ J

œ

bœ bœ œ .

b >œ J

œ

bœ bœ œ .

œ.

68 ‰ œ # œ. # œ. 6 ∑ 8

j œ #œ

j‰ œ œ . #œ .

j #œ œ

j œ œ > ∑

6 8

6 8

œ œ œ 6 ˙˙˙˙ ... 8

˙˙˙˙ ...

6 ˙˙˙˙ ... 8

œ # œ #œ #œ œ œ sul G œ #œ # œ 9 n>œ >œ >œ > œ # œ œ œ #œ œ # œ 6 R≈ # œ œ ‰ ‰ & 8 8 #œ œ œ œ œ œ œ J 10

œ

œ.

6 8 6 8

‰ œ œ œ œ

œ

>œ J

œ œ œ.

‰ ‰ Œ

9 8

&

œ J

œ

œ

6 b œJ 8

7

œ J

>œ J

?

œ bœ

œ J

œ

œ œ œ.

œ J

œ

9 8

#œ f ∑

œ bœ

œ J

œ

>œ J

j #œ

ƒ

ƒ

œ

œ J

œ œ œ.

‰ ‰ Œ

?

french horn

œ

œ

œ œ

œ J

œ

œ

6 b œJ 8

6 8

&

ƒ >œ .

‰ #œ

œ J

>œ J

œ

œ ‰

œ œ

œ J

œ

9 8

‰ Œ

ƒ >œ .

‰ #œ

œ J

9 Π8

œ

œ ‰

œ œ

œ J

?

ƒ >œ .

‰ #œ

œ J

Œ

9 8

œ

œ ‰

œ œ

9 8 9 8

ƒ >œ .

‰ #œ

B

œ

œ ‰

&

ƒ >œ .

6 8

‰ Œ

œ

6 8

bœ . >

>œ .

Œ

98 Œ

2

Vl.

j bœ œ . > j bœ œ . >

n>œ ‰ ‰ Œ J

‰ Œ

Perc.

1

œ n>œ >œ œ n>œ > œ

>> & œœ . œœ ..

1

Synth.

> & œœ . œœ ..

&

9 8

n>œ ‰ ‰ Œ J

œ J

6 ‰ 8

6 8

œ

œ J

˙˙˙˙ ...

œœ

˙˙˙˙ ...

˙˙˙˙ ...

˙˙˙˙ ...

#œ œ œ œ œ œ œ

‰ #œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ

œ œ ‰ œ œ J œ #œ

œ œ #œ ‰ J ∑

œ œ

j œ œ > >œ œ J ∑

œœ œœ

œ œ œ

œ œ #œ ‰ œ #œ œ œ œ #œ #œ

j œ

˙˙˙˙ ...

œ œ œ œ œ # œ œ # œ 6 œR #œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ ‰ ≈ ‰ 8 #œ œ #œ œ œ œ œ œ J J j j j 68 ‰ # œ œ œ #œ œ ‰ #œ #œ non div. pizz

œ

œ ‰ œœ ‰ œ J j œ œ

#œ J #œ J

œ ∑

œ J


20

98 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

#œ & ‰ #œ & ‰ #œ & ‰ #œ & ‰ & ‰

œ œ

œ J

œ œ

œ J

œ œ

œ J

œ œ

œ J

œ bœ

œ J

œ bœ

œ J #œ

œ J #œ

œ J #œ

œ J #œ

bœ œ J

œ

bœ œ J

œ

& œ B

j nœ œ œ œ

? ? ?

Perc.

Vlc.

CB

œ

œ #œ œ

1 4

Œ

6 8

1 4

3 j œ 4 #œ ‰ Œ > > > 3 j œ 4 œ ‰ Œ >

Œ

6 8

1 4

Œ

6 8

1 4

Œ

6 8

n œ nœ > > #œ œ > > œ bœ nœ

& &

?

œ

‰ œ.

a2

n œ.

# œ. # œ . œ. # œ. œ a2 > n œ. # œ. # œ . œ. # œ œ . > ∑ j n œ. ‰ ‰ Œ ƒ ∑

œ #œ œ bœ . > œ #œ œ bœ . > ∑

∑ ∑

3 4

3 4

6 8

∑ ∑

1 4 1 4

1 4

3 4 3 4

3 4

œ J

œ

œ

œ

œ

œ. # œ # œ œ ∑

3 4

3 4

œ.

6 8

∑ ∑

3 j‰ ‰ 4 bœ

œ œ œ bœ . > œ. bœ . >

6 8

3 4

b b œœ ..

6 8

6 8 6 8

ritardando molto

non div.

1 4

œ.

3 4

arco

1 4

œ ‰ n œœ œ j œ nœ > n>œ > > œ #œ j ‰ j œ œ > n>œ > œ #>œ œ œ œ > > > >œ J Œ ‰ Œ

.

Œ

6 8

1 4

j œ

3 4

Po rt

Œ

#œ œ œ # œ ‰ # œ ‰ # # œœ ‰ #œ œ #œ œ œ J j nœ œ œ #œ #œ œ œ œ œ. œ

3

œ œ

Œ

1 4

6 8

. . œ # œ œ # œ œ. œ œ

p

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

b >œ .œ œ J œ

6 ‰ 8

p œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

1 ∑ 4 > œ. œ. œ. œ. œ >œ >œ 1 4

3 4

j bœ ‰ p

6 ‰B 8

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

6 8 j ‰ Œ œ nœ bœ œ œ œ. p f 3 3 6 Œ 4 8 j ‰ Œ œ nœ bœ œ œ œ. p f 3 6 ∑ ∑ 4 8

bœ J ‰ p

3 4 œ bœ œ

j œ œ œ & # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ œ ?

œ. # œ # œ œ

œ J

& ‰ œœœ œœœ œ

B œ

nœ J

2

Vla.

œ

1

2

j bœ nœ

Œ

&

Vl.

œ #œ œ

1 4

1

1

j bœ nœ

bœ bœ

3 j n œ nœ œ 4 # œ ‰ Œ > > > >

6 8

Synth.

œ bœ bœ

Œ

Timp.

j bœ nœ

bœ bœ

6 8

3 j n œ nœ œ 4 # œ ‰ Œ > > > >

?

&

Tb.

œ J

œ bœ bœ

Œ

3+4

3

nœ J

œ J

j bœ nœ

bœ bœ

3 j n œ nœ œ 4 # œ ‰ Œ > > > >

Cor.

Tbni.

nœ J

œ J

œ bœ bœ

1+2

nœ J

œ J

j bœ nœ

A tempo q. = 108

ritardando molto

bœ bœ

?

& ‰

2+3

nœ J

œ J

œ bœ bœ

#œ œ > > > œ bœ nœ œ 3 j ‰ Œ 4 œ > œ. 3 œ bœ œ Œ ‰ 4

œ J

&

1+2

nœ J

j bœ nœ

6 8

A tempo q. = 108

43 œœ

6 8 j ‰ ‰ Œ œ f 6 pizz ‰ ‰ Œ 8 j œ f 68 ∑

3 4

6 r≈ ‰ ‰ Œ 8 œ

3 4

œœ œ œ p 3 Œ œ bœ bœ œ œ f p 3 Œ œ bœ bœ œ œ f p

pizz

6 r≈ ‰ Œ 8 œ

1 4 ?

1 4 1 4 1 4 1 4

1 4

1 4

1 4

41

1 4

1 4

Œ ‰


21

105 1 Fl. 2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

1 &4

6 8

1 &4

6 8

1 &4

6 8

> 1 œ &4 f 1 &4 ∑ 1 &4

b >œ f

B1 4

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Vl.

2

Vla.

Vlc.

CB

6 8

6 8

Œ

1 œ & 4 #œ > f 1 & 4 œœ > f 1 &4 ∑

6 8

œ. œ.

1 &4 œ > f ? 1 a2 4 œ > f ?1 4 œ > f ?1 ∑ 4

6 8

?1 4

6 8

?1 4

1 4 1 4 1 &4 1 &4

6 8

6 8 6 8

6 8

1 œ & 4 œœ œ f non div. arco 1 œœ &4 œ œ f non div. œ B 41 œœ œ f non div. œ ?1 œ 4 œ œ f non div. ?1 4 œ œ f

œ œœœ œ œ œ

œf œ œ

œ œ œ

œ

œ œœœ œ œ œ

f œ œ œ

œ #œ œ nœ

œ œ #œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ œ

f œ #œ œ

bœ œ œ

? a2

œ

œ

6 8

œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

Œ Œ j #œ #œ j #œ #œ

j #œ

nœ . #œ . >

#œ . n œ. >

˙.

˙.

˙.

‰ ‰

6 8

Œ

6 8

Œ

œ

‰ ‰

Œ j œ. #œ # œ. #œ > j #œ œ. œ. #œ > j #œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

ritardando molto

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ

œ #œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ #œ œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ #œ œ

œ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ nœ œ

bœ œ œ bœ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ. >

œ œ

œ

bœ Œ

j œ> œ . j œ œ. >

œ bœ œ œ

Œ j #œ #œ j #œ #œ

j #œ

nœ . #œ . >

œ #œ œ bœ

œ œ œ

œ œ œ

œ

j #œ œ . > j #œ œ . > œ œ

#œ . n œ. >

nœ . >

œ œ

œ

j œ œ j œ œ

j œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ

Œ

Œ Œ

Œ

j œ #œ > j #œ œ >

œ œ

3 4 3 4 3 4 3 4

3 4 œ œ J

œ œ

j œ œ >

3 4

3 4

#œ . > Ï subito #œ . > Ï subito

3 4

3 4 3 4 3 4 3 4

3 4 3 4

3 4

3 4

∑ ∑

3 4 3 4

3 4

Œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œœœ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ œ

œ œ œ

œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

œ

≤ j œ œ œ .. œ œ

>œ J

œ

non div.

68

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ > f

j #œ œ . >

Œ

j #œ œ . >

nœ . >

˙.

6 8 6 8

bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ bœ

j œ> œ . f j œ œ. > f

œ.

6 8

œ

œ. œ.

6 8

6 8 6 8

œ œ œ

f œ bœ œ œ Œ

non div. arco

1

6 8

6 8

2+3

œ

6 8

œ œ œ

œ.

œ œœœ œ œ œ Œ Œ

≤j œ bœ œ b œ œ .. j #œ œ . >

3 4

ritardando molto

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

œ bœ bœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ Œ Œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

≤ j œ œ œ .. œ œ

>œ J

œ.

œ

œ Œ Œ

≤j œ bœ œ b œ œ .. j #œ œ . >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ > >œ .

3 4 3 4 43

Œ.

3 4

Œ.

3 4


22

8 111

& 43

1

Fl.

2+3

1 Ob. 2+3

1 in A Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

& 43 & 43 & 43 & 43 & 43 ? 43 ? 43 & 43

œ

Subito piu mosso q = 144

Ï subito œ Ï subito

Œ

Œ

Œ

Œ

˙. Ï subito

˙.

˙. Ï subito ˙.

˙.

Ï subito ˙.

1 Perc.

Synth.

2

Vla.

Vlc.

CB

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

p ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙

#˙.

˙.

f

˙. ˙.

p ˙˙ .. p #˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙

˙. ˙.

˙. ˙.

˙.

˙. Ï subito

˙.

p

b˙. b˙. p˙

˙˙ . .

p ˙ ˙ p ˙˙ . .

˙.

˙.

˙. ˙.

˙˙ . .

Œ

˙. p

˙.

˙. ˙.

˙.

˙. ˙.

˙.

Ï subito

˙˙..

˙. ˙.

˙. ˙.

˙.

Œ

˙. ∑

L.V.

Œ

Œ

Œ

& 43

?

n ˙˙˙˙ .... ƒ church organ b# ˙˙˙ .. ˙ ..

˙˙˙˙ ... .

˙˙˙ .. ˙ ..

#˙ . p ˙.

Œ

#˙ .

˙.

˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙ ˙ ˙.

˙ p

∑ ∑

Œ

Œ

∑ ˙. æ

˙˙˙ .. ˙ ..

˙˙˙ .. ˙ ..

˙˙˙ .. ˙ ..

Œ Œ

˙˙ . .

Œ

˙˙˙˙ ... .

p ˙˙ . . p

Œ

˙˙ ˙

harmon mute

#˙ . ∑

˙.

Œ

#˙ .

˙˙ ..

harmon mute

Œ

˙˙

˙.

˙

˙. p

˙˙ ..

˙. æ

˙˙˙˙ ... .

Œ

#˙.

˙. æ π

Bass Drum

p ˙˙

˙.

˙.

˙.

p

˙˙ ..

p ˙

L.V.

p

˙˙

Œ

Ï 43 œ Ï & 43

Œ

˙.

˙.

Œ

˙.

˙

Œ

? 43 # œ Œ œ Ï Clash Cymbals Œ 43 œ

b>˙˙ . . P b>˙ .

P

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. π ∑

˙. æ

˙˙˙˙ ... .

œ p

Œ

Œ

˙˙˙˙ ... . p # b ˙˙˙˙ ... .

Subito piu mosso q = 144

& 43 # ˙˙æ.. > Ï subito & 43 # ˙˙æ.. > Ï subito non div. > ˙. B 43 # ˙ . æ Ï subito ? 43 #˙ . > Ï subito div. ?non 43 ˙˙ .. > Ï subito non div.

Vl.

˙˙ ..

˙.

Ï subito ˙ . & 43 ˙ . Ï subito b ˙˙ . ? 43 . Ï subito ? 43 b ˙ .

8 1

˙˙ ..

˙.

Ï subito

Tam-tam

2

˙

˙˙..

ord. sticks

Timp.

˙.

˙˙..

Ï n ˙. & 43 b ˙ . Ï subito ˙. 3 &4

? 43

˙.

f

Œ

˙

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙æ. ˙.

æ. # ˙˙ . p n ˙˙æ.. p b ˙˙æ.. p

p

˙˙ .. p

b ˙˙æ..

B

# ˙˙ .. æ

non div.

˙˙ ..


23

9

& ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

∑ ˙.

˙.

∑ ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

119 1 Fl.

2+3

1 Ob.

&

& ˙.

2+3

& b ˙˙ ..

1 in A

& #˙ .

Cl. 2+3 in A

& #˙ . ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

œ #œ Œ

˙.

˙.

˙˙ .. #˙ . ∑

Œ

#˙ .

#˙ . #œ

œ

œ

#˙ .

œ œ

œ

œ

œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ #œ œ œ # œ #œ œ œ

#˙ .

#˙ .

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

œ

œ œ

œ

#˙ .

#˙ .

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

#˙ .

œ

œ

œ œœ œ œ œœ œ # œ #œ œ œ

a2

&

a2

&

˙>. P ˙>˙ ..

˙. & ˙. ˙. ? ˙.

? ?

p

∑ œ œ œ #œ œ œ œ œ p ∑

bass drum

& ˙˙˙ ... ˙.

˙. æ π

church organ

? ˙˙ .. ˙˙ ..

Œ

b˙ . ˙.

p ˙. ˙.

Œ

b˙ .

˙.

œ

œ #œ ‰ J J

F

Œ Œ

œ

˙˙

#˙ .

#˙ .

#˙ .

#˙ .

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

#œ #œ

˙

œ

˙

œ

˙˙ .. #˙ .

#˙ .

#˙ .

#˙ .

#˙ . ∑

#˙ .

#˙ . ∑

œ œ

#œ .

˙. ˙.

˙. ˙.

œ

œ

œ

œ œ

œ

P

Œ

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙æ. ˙.

˙æ. #˙ .

∑ ˙˙˙ ... ˙.

œ J

#œ . ‰ #œ #œ J J #œ . ‰ #œ #œ J J ˙.

˙. ˙.

œ

œ

œ œ

˙>.

#œ #œ J

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& ˙æ.. #˙ &

B b ˙˙æ.. B n ˙˙ .. æ ?

˙˙ ..

∑ ∑

˙æ. ˙.

b ˙æ. ˙.

# ˙˙ .. æ ˙˙ ..

˙æ. #˙ . n ˙˙æ..

b ˙˙æ..

b ˙æ.. ˙ ∑ ˙˙ ..

# ˙˙ .. æ ˙˙ ..

œ

p

b ˙æ.. ˙

∑ ∑

˙æ. ˙.

b ˙æ. ˙.

n ˙˙ .. æ

# ˙˙ .. æ

˙˙ ..

˙˙ ..

œ J

P >˙ . ˙. P ˙ ˙

œ œ Œ œŒ J J p

‰ œ Œ J

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙æ. #˙ .

˙æ. ˙.

3

˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ ..

œ

#œ #œ J

œ J

Œ Œ ∑

˙˙˙ ... ˙.

9 1

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. π 3

˙˙˙ ... ˙.

œ

p ˙

˙.

˙. æ π

œ J

˙. ˙.

b >˙ . ˙. P b >˙ .

b˙ . ˙.

‰ œ Œ J ˙˙˙ ... ˙.

b ˙˙ .. #˙ .

˙.

œ œŒ œŒ J J p 3

Œ

˙.

#˙ .

#œ .

˙.

b˙ .

˙.

#˙ .

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 # œ ˙. ˙. œœœ œœœœ π p ∑

Œ

œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ #œ #œ œ œ # œ #œ œ œ # œ #œ œ œ # œ #œ œ œ

˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ ..

œ

œ #œ ‰ J J

p ˙˙

3

˙˙˙ ... ˙.

F #œ

˙

∑ ∑

3

˙˙ ..

p ˙

? ˙.

˙.

P ˙ ˙

œ œ

œ œœ œ œ œœ œ # œ #œ œ œ

˙

˙˙ ..

#˙ .

˙.

˙.

˙˙ ..

b ˙˙ .

#˙ .

#˙ .

b˙ .

Perc.

Synth.

&

1

2

n ˙˙æ..

b ˙˙æ..

b ˙æ.. ˙ ∑ ˙˙ ..

# ˙˙ .. æ ˙˙ ..

Œ


24

& ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙. & ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

127 1 Fl.

2+3

˙.

˙.

˙.

˙.

& ˙.

b˙ .

˙.

˙

2+3

& b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙

1 in A

& #˙ .

1 Ob.

Cl. 2+3 in A

& # # ˙˙ .. ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

œ

& #œ

#œ #œ

˙.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

#˙ .

œ œ

œ

? ?

#œ œ #œ œ

œ œ

œ

œ #œ #œ œ

#œ #œ

˙

˙.

4

& ˙æ.. #˙ &

B b ˙˙æ.. B n ˙˙ .. æ ˙˙ ..

Œ Œ

∑ ˙. æ π

˙˙˙˙ ....

∑ ˙æ. ˙.

b ˙æ. ˙.

# ˙˙ .. æ ˙˙ ..

4

4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙. ˙.

œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

Œ

˙.

Œ

b ˙˙ ..

œ œ

œ

œ

˙. ˙˙ ..

#˙ .

#˙ .

#˙ .

#˙ .

#˙ .

∑ #˙ .

#˙ .

∑# ˙ .

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

˙

œ

˙.

˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙>. P ˙>˙ ..

œ

P

p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 # œ ˙. ˙. œœœ œ œ œ œ π p ∑

œ œ Œ œŒ J J p

‰ œ Œ J

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙æ. #˙ .

˙æ. ˙.

˙æ. #˙ .

3

n ˙˙æ..

˙˙˙˙ ....

b ˙˙æ..

b ˙æ.. ˙ ∑ ˙˙ ..

3

# ˙˙ .. æ ˙˙ ..

Œ

∑ ˙˙˙˙ ....

b ˙æ.. ˙

∑ ∑

˙. æ π

˙˙˙˙ ....

∑ ˙æ. ˙.

b ˙æ. ˙.

n ˙˙ .. æ

# ˙˙ .. æ

˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ

œ

œ

œ œœ œ œ œœ œ #œ #œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ œœ œ œ œœ œ #œ # œ œ œ nœ b œ œ nœ

nœ bœ

œ

nœ b œ œ nœ

4

Œ

œ

4

Œ

œ

nœ bœ

4

4

˙

Œ

p ˙˙

Œ

b˙ . ˙.

p ˙. ˙.

Œ

b˙ .

˙.

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. π œ œŒ œŒ J J p

‰ œ Œ J

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙æ. #˙ .

˙æ. ˙.

3

˙˙˙˙ ....

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ ..

p ˙

˙.

œ

˙.

P ˙ ˙

˙. ˙.

P b>˙ .

˙˙ ..

#˙ .

b˙ .

5

b ˙˙ .

#˙ .

œ

#œ #œ œ #œ #œ

b˙ .

#˙ .

˙

5

˙.

#˙ .

b˙ .

#œ #œ œ #œ #œ

b>˙ . ˙.

b˙ . ˙.

˙˙˙˙ ....

˙˙ .. ˙˙ ..

œ œ

˙.

∑ #˙ .

#˙ .

b˙ . ∑

œ œ œ #œ œ œ œ œ p

? ˙˙ .. ˙˙ ..

#œ #œ

3

church organ

œ

4

˙.

˙˙˙˙ ....

œ

˙.

#˙ .

#˙ .

∑ #˙ .

œ #œ #œ œ

p ˙. ˙.

œ

#˙ .

˙.

œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ

bass drum

œ œ

p ˙ ˙

?

œ

œ œ

? b˙ .

&

1

#˙ .

b˙ . ? ˙.

1

Synth.

#˙ .

˙. & ˙.

Perc. 2

#˙ .

œ œœ œ œ œœ œ #œ #œ œ œ

& #œ

&

#˙ .

˙.

n ˙˙æ..

˙˙˙˙ ....

b ˙˙æ..

b ˙æ.. ˙ ∑ ˙˙ ..

3

# ˙˙ .. æ ˙˙ ..

Œ


25

10 135

&

1

˙.

˙.

˙.

q. = h

Meno mosso h = 96

2 ˙ 2

˙.

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9

œ b# œœœ # œœ œ b œœ n œ œ œ œ b œ œœ œ 13

Fl.

2+3

∑ ˙.

& ˙.

˙.

& ˙.

1

∑ ˙.

Ob.

2+3

1 in A

& ˙˙ .. & #˙ . ∑

Cl. 2+3 in A

& #˙ .

#˙ .

#˙ . #˙ .

#˙ .

2 2 #˙

#˙ .

∑ #˙ .

Fg. 2+3

1+2

&

Cor. 3+4

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

2

Synth.

œ

4

4

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ bœ

˙.

˙.

˙. & ˙.

˙. ˙.

? b˙ . ? ?

P

4

œ

œ

œ

œ

2 2 22

3

& ˙˙˙˙ ... .

church organ

? ˙˙ .. ˙˙ ..

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& ˙æ.. #˙ &

B b ˙˙æ.. B n ˙˙ .. æ ?

˙˙ ..

∑ ∑

æ. # ˙˙ . b ˙˙æ.. ˙˙ .. æ

˙˙ ..

5

3

œ #œ œ # œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ J 11

œ ‰ œ

b>œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

f b>œ

Œ

Ó

Œ

Ó

w

œ J f œ œ J f w w

f

22

œœœ # œ œ # œ œ 5

Meno mosso h = 96

√ œ œ #œ œ #œ bœ nœ œ œ œ œ #œ œ #œ œ 22 œ 22 b ˙˙æ 22 ˙˙ æ

22 ww >f

Œ

œ œ

w ∑

2 æ 2 # ˙˙

Œ

f

2 2

q. = h

13

œ

2 ww 2 ww

˙˙ .. ˙˙ ..

3

œ

2 ˙. 2 ˙˙˙ .. .

˙˙˙˙ ... .

#œ œ œ # ˙œ œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œœ

5

œ

22 2 w 2 æ π

œ

œ

22 w

10 1

œ œ nœ #œ f∑

w 22 w

j œ œ œ

#œ œ œ # œ # œ œ #œ R ≈ ‰

œ œ

j œ œ # œ œ # œ œ œ b œ œ # œ œ œ # œ œ #œœ œb œ# œ œ J œ #œ œ # œ œ œ #œ œ ‰ f b>˙ œ œJ ‰ Ó f ƒ Œ b˙ Œ Ó b˙ > ƒ

2 ww 2

œ f

Ó

2 2

œ œ œ #œ œ œ œ œ p ∑

bass drum

4

b>˙ . ˙. P b>˙ .

b˙ . ? ˙.

1 Perc.

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ f

3

f

Œ

12

7

œ

f

2 #œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ œ #œ #œ œ #œ œ j n œ œ œ œ œ œ œ ? 2 œ œ # œœ œ # œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ 2 œœ # œœ œ # œ #œ #œ œ œ # œ #œ œ œ f bœ

J

2 2 #˙

f j œœ ‰

11

?

1

7

22 w bw

Œ

˙˙

œ œ

2 2 w

Œ

˙

˙

22 ˙ Ó

w

˙˙æ ˙˙æ

˙˙ æ

w æ

œ #œ œ # œ œ

œ #œ

f

œ # œ œ #œ œ œ ∑

w æ æ # ˙˙

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙˙ æ

˙˙

˙˙ æ p

Ó

f f f


26

˙

139 1 Fl.

&

2+3

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in A

&

Cl. 2+3 in A

& ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

Ó

w

p

∑ w ∑

?

Synth.

1 Vl.

#w > ƒ˙

w

w >

w

w

w >

w

w

w

w

#w >

w

w

w p>

w

w >

#w > F

w

w

w

w

#w >

w

#w

w

w

#w

w

#w

w

#w

b œ 5œ œ b 3˙ ˙ œ œ b˙

˙ 3˙ b˙

˙

Ó

œ

˙ 3˙ b˙

˙ ˙

w w

˙

Ó Ó

> œ bœ œ œ

bw f

bass drum

˙. f

church organ

(√)w & æ f

bœ œ œ b˙ ˙ œ b˙ 5

w

w f

œ #œ œ

f

B

?

w F

w ∑

F ∑

w æ F

œœœ

p w p

n˙ p n˙ p

bw p bw

œœœœ

p

∑ w

w æ π w æ

w p w

Œ Ó

p

Ó

∑ w

3

˙

3

˙

#˙ #˙

˙

˙

˙

˙

w

w

w p

w

w

bw bw

w

w

w ∑

w æ

w æ

w æ π

Œ Ó

w ∑

œœœœ

œœÓ

3

3

∑ w

w æ π w æ

w

w æ p

œ b˙ . ˙

˙

œ b˙ . ˙

3

w

w

Œ Ó

∑ w

∑ 10

˙

w

w

w ∑

3

w ∑

w æ p

˙

œœÓ

w

Œ Ó

œœœ

˙

w

Ó

3

bw

w

Ó

3

∑ w æ p

straight mute

p

∑ w

w

w

#w p

bw p

Œ Ó

√w æ p

nw

w æ

w

w

˙ ˙ 3

∑ œ

B

w p

3

w

w

Vla.

w

3

bw f bw f

w

a2

> œ bœ œ œ

&

CB

a2

2

Vlc.

w

?

Œ Ó

Œ Ó

w >

Perc.

&

w

w

1

2

œ

#w >

3° open

Timp.

w

w

&

Tb.

œ

w

w >p

2+3

?

Œ Ó

w

w

w

?

w

#w > F

&

3

w

Œ Ó

w

1

Tbni.

œ

w >

&

?

∑ œ ∑ Œ Ó Ï

w

w

3+4

1+2

p œ

w

#w > ƒ

? ˙ ˙ &

w

w

10

w æ π

Œ Ó

w

w æ

œœœ

w æ p


27

151 1 Fl.

&

2+3

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in A

&

Cl. 2+3 in A

& ?

1 Fg. 2+3

1+2

? &

Cor. 3+4

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& ? ? ?

w

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ Ó

w

Œ Ó

w

#w >

w

w

w

w

#w #œ Ó 3

œ

#œ Ó 3

œ

∑ bw

˙ ˙

bass drum

w

w

church organ

?

w

w

w

w

#w

w

w >

˙ n ˙3. b œ

#w

bw bw

w

3

w

w

w >

˙ n˙ . bœ

#w

w

w

#˙ >

˙ nœ

w

w

w

w

w

w

#w

w

b˙ Œ œ

˙

˙

b˙ Œ œ

˙

3

3

w #w p

bw

w

w

w

w

3

b˙ .

w

b˙ . œ

bw bw

w

w

w

w

Œ Ó

w

Ó?

˙

œ ˙

Ó?

˙

w w

w

w æ p

& æ

w æ

B

B

w æ π

w æ p

w æ π w æ

w æ p

w æ π

w

π

w p

π

˙

w p

˙

w

w

˙

∏ ∏

w

bw bw

˙

∑ ∑

œœœ

w

Œ Ó

w æ p

&

ww

Ó ˙ p dolce œ Œ Ó

Chimes

w

π

w æ π w æ

&

w π

n ww p ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ Ó w w œ > π

∑ ∑

w

w

3° cup mute

∑ w æ

11

(√) w & æ π (√)w

2° cup mute

#w

w

cup mute

π

#w

w

attacca

w

#w

w

w

w

Œ Ó

˙

˙

muta in piccolo 1+2

w

#w

#w

bw

3

∑ ∑

3

Œ Ó œœœœ

w

w

œœœ

3

w

w

3

3

œ

w

muta in cl 1. in Eb

3

w

∑ w

˙ nœ

w

w

#˙ >

˙

Œ Ó œœœœ

?

œ

w

Perc.

Synth.

w

#w >

?

&

œ

w

3

1

2

w

w

11

ww π

#w

˙

# # # www

n n n www

#w æ p

#˙ æ

˙

www ˙ æ ˙ æ

#˙ æ

bw

bw æ bw æ

w

www

attacca

bw æ π bw æ π


28

Billede 1 Scene 1

Katedralen. Middagstimen. Håndværkere arbejder på at restaurere katedralen, og en gruppe munke krydser scenen. Gabi, netop ankommet til Andalusien for første gang, kommer ind fulgt af Julian.

4 &4

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

Timpani

1 Perc. 2

Synth.

Gabi

Julian

T Munke B

1

Vl.

a2

& 44 & 44

π

œ.

Ó

Ó

Ó

& 44

Ó

?4 4

? 44

4 &4

4 &4

‰ Ó

Ó

4 &4

4 &4

ƒ p subito

5

7

6

7

Œ Œ

a2

œ œ œ œ œ #œ nœ 7 f œ œ œ œ œ #œ nœ 7 f

œ # œ # œ # œ # œ n œ nœ œ #œ #œ œ #œ nœ 6 p 2° b œ n œ œ œ œ b œ bœ œ œ œ œ œ bœ 6 7 p 7

3

B

œ p

œ

œ

straight mute

wwp wp ‰

p

˙

j œ

˙˙

b ˙˙ p

œ

p3

œ

œ

œ J ƒ œ J ƒ œ J ƒ

j #œ ƒ œ J ƒ w

n œœ J > ƒ j œœ > ƒ

˙ œ

3

4 4

Ó

Ó

Ó

& 44 ?4 4

& 44

V 44

4 V4 ?4 4 & 44

Vla.

B 44 ?4 4

√ > b œ >œ >œ >œ b˙ œ J ‰ π ƒ p subito loco √ > b˙ œ œ œ. bœ œ J æ æ π ƒ p f bœ œ b œ œ œ bœ œ bœ œ # œ nœ œ bœ œ bœ œ ∑ J 7 f p b˙ Ó Œ œ ˙ p

?4 Ó 4

Œ œ p

˙.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

œœ

>3 #œ

> œ

p

p Œ

œœ

œœ

#œ J

˙ ˙ p

Œ

˙ ˙ p

∑ ∑

Œ ∑

˙ p

œ J Œ

#œ œ.

b œœ

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

œ œ

∑ ∑

˙

ww w

Œ Œ

Ó div.

˙

˙ p

œ

Œ Œ

˙˙-

Œ

œ

∑ ∑

˙

˙˙

˙˙

Guds

lam

Guds

œœ

˙

Œ

n œœ

˙-

lam

j ‰ Ó œbœ œbœ œ > > > > > # >œ n >œ >œ b >œ ƒ

Ó non div. n>œ œ J ƒ b>œ J ƒ

œœ

p church bells

j ‰ Ó œbœ œbœ œ > > > > > # >œ n >œ >œ b >œ ƒ

# œœ

#œ nœ ‰ œ.

nœ J

Chimes

O

Œ

n b œœ

˙

pO ww œ f

œœ

˙-

˙ ˙˙ p Bass Drum > ˙ æp ? ˙˙

p w

# œœ

˙˙-

˙˙˙-

œ

ƒ

œœ

œ œ.

Tranquillo q = 144

Ó

Ó

Œ

p

? 44 & 44

˙˙ #˙

œ

œ J ƒ

Œ j œ˙

? 44

p œ œ bœ œ #œ nœ œ nœ œ #œ #œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ 6

straight mute

? 44

5

?4 4

œ œ bœ œ #œ nœ nœ œ nœ œ #œ nœ œ #œ #œ nœ œ œ

Œ

4 &4

& 44

CB

bw

4 &4

2

Vlc.

Tranquillo q = 144

∑ ∑ bœ

p 3

œ

œ

3

w w

œ

nœ ∑

œ

3

œ


29

12 5 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

&

Fg. 2+3

1+2

Tb.

Timp.

Perc. 2

Synth.

Ju.

T Munke B

1 Vl. 2

Vlc.

CB

Ó

&

œ œ

#œ J

∑ ∑

? Ó

˙˙-

w

>˙ æ ? ww

bass drum

V

w

& & B œ bœ ? div.w w p ˙ ? ˙

œ

œ œ

ww

Ó ˙˙ Ó

Ó

˙˙-

˙-

˙-

Ó

Ó

Ó

w

ww w

∑ ˙

˙

˙˙

fa

-

-

-

fa

-

-

-

˙˙

˙ p

-

-

-

-

-

-

˙˙

bœ œ œ œ œ

ww

˙˙-

Œ

3

3

ww

3

˙

? Ó

œ œ f

Œ

3

V Ó

˙˙

Œ

3

œ

church bells

?

Œ

˙

˙ & ˙˙

b œœ

˙˙

˙-

? Ó

?

# b œœ

w w

&

?

n œœ

Œ

w w

3

Vla.

œœ > Í œ nœ J ‰ f Í > œ # œ œ nœ # n œœ Í> Œ œ œ

chimes

1

&

3

#œ nœ B œ # œ ‰ n œ # œœ . J

1

Tbni.

&

1+2

3+4

2+3

& n b œœ b œœ b œœ œœ œœ œœ # n œœ œœ

Cor.

Tbe.

&

B

1

˙˙˙-

. œ bœ

> nœ J F

Œ

? œ.

Œ

? œ.

w w

œ œ

Œ

œ

˙ ˙˙

>˙ æ ww w

Ó

3 2

Œ

de

-

-

-

rens

søn

œ

Ó

œ bœ

w w

œ

3

Œ

Œ œ œ 3

Œ bœ œ Œ œ #œ 3

3

w w

32 3 2

nœ w w

b b œœœ

œœœ ...

div. in 3

j b b œœœ J

˙œ˙ .

w w

j œ n œ˙ . n˙ ∑

Ó

œ œ p

œ

Ó Ó

œ

4 4 44 44 44 44

Ó

nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 44

Ó

˙ ˙ ˙ p

Ó

32

Ó

32

32

j œ

Ó

Ó

Ó

44 44 44 4 4 4 4 4 4 44

œ

#œ .

Du

rys

-

œ Ó J

44

ter!

44 44

∑ Meno mosso q = 108

44

32

b>˙w˙ b 32

Ó

œ Ó

32

Ó

Ó

32

44

Ó

Ó

32 q .»q

44

Ó

˙ ˙˙

Œ

4 4

˙

w

4 4

Ó

3 >˙ 2 æ 3 ww 2

12

3

32

Ó

˙˙

32

32

˙˙

32

søn

- rens

32

-

3 2

˙

Œ

4 4

œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ 44 Œ Œ p 32 44 Ó Ó ˙ ˙

-

32

œ

32 b b>˙˙ æ p

Œ

w

flutter tongue

Ó

˙

de

p

Œ

Ó

w

32

32

j #œ œ

œ œ œ œ œ. ∑ F marcato

Ó

ww

32

F marcato

> œ F

32

œ œ œ œ œ.

2° cup mute

3 2

∑ ∑

3 2

j #œ œ

œ œ

w

˙ p

#˙ .

w

˙

Œ

w w

ww

q .»q

Meno mosso q = 108

w w ˙ ˙

˙ ˙

œ

44 44 44 44


30

11 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

4 &4

4 &4

4 &4 4 &4 4 &4

œ b œ œ bœ œ œ #œ 6

4 &4 Ó œ ?4 œ 4 ?4 œ œ 4 œ œ & 44 Ó

Ó

5

œ œ bœ œ #œ nœ

Perc. 2

Synth.

Ju.

T Munke B

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ œ

˙ ˙

˙˙˙-

w

? 44 w w ? 44 Ó

˙-

∑ ˙

Gud

˙˙

Gud

af

˙˙

af

3 Ó 2 3 Ó 2

˙

˙˙

Gud

Gud

∑ # n ˙˙

ww

˙

w

˙

w

˙ ˙ ˙ ˙

Ó

˙

w

3 Ó 2

44

∑ Ó Ó

Œ

Ó ˙

˙˙

lys

Ó

lys

4 ˙4

# # ˙˙ > Ó

˙

˙∑

4 4

4 4

˙ ˙ ˙˙

œ

œ

œ

œ

>˙ æ

œ

Ó

#˙ ∑

Ó

Ó

Ó

w

w

w

44 ˙ 4 ˙˙ 4

Ó ˙

af

˙˙

af

lys

4 4 ww 44 w w 44

3 # œ 3œ œ œ œJ

bæn

lys

-

œ

ken der - ov

-

re

∑ ∑

˙ ˙ w w

# # ˙˙ > Ó

œ

Ó

˙˙

˙

˙.

ww

œ

Ó

ww

44

œ

n œœ œœ œœ œ œ˙ œ œ œ

44 ww

4 4

> œ

œ

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ Œ œœ

˙ ˙

˙˙-

4 4

4 4

œ œ

˙ ˙

Œ

˙4 ˙ 4

4 4

w w

44 Ó

44

Ó

3 2

32 Ó w 32 w

44

Ó

œ

3 2 3 2 ww

Ó

˙˙-

>˙ æ

˙

kom

Ó

˙ ˙˙

ww

32 Ó

44

˙-

32 ˙˙

32 œ # œ œ

Ó

3 w 2

32

1 solo

w 3 w 2

3 2

∑ ˙

32 ˙

3 Ó 2

˙

B 44 Ó

32

˙

4 &4

ww

?4 Ó 4

32 Ó

˙˙

church bells

˙-

˙ ˙˙

>˙ æ

32 Ó

> œ ˙ p ˙˙˙˙-

? 44 ˙˙

4 &4

4 4

Œ

˙

4bassÓdrum 4

V 44 Ó

œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ 32 œ œ œ œ œ œ Œ œ 44 œ œ œœ œœ

˙ ˙

?4 Ó 4

V 44

œ œ œ œ œ œ œ œ 32 œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ Œ œœ œœ 44 œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ Ó Œ œœ Ó Œ Ó

?4 Ó 4

? 44

‰ Œ ‰ Ó

chimes

1

œœ

?4 Ó 4

4 &4 Ó

4 4

3 2

4 4

4 4

3 2

4 4

3 2

œ

?4 4

æ ww

& 44

3 2

4 4

b ˙æ˙ > ‰ Œ œ œ

& 44 Ó & 44

3 2

flutter tongue

3 2

˙˙ w w

n b ˙˙ >


31

17 1 Fl.

13 Come sopra q = 144

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

Fg. 2+3

1+2

Tb.

Timp.

Perc. 2

Synth.

Ga.

T Munke B

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Ó

?

&

w w

œ œ

w w

œ œ

&

? Ó

∑ ∑

˙˙˙-

? Ó ? ?

w

˙˙-

˙ & ˙˙ Ó >˙ æ ? ww

bass drum

Ó

church bells

?

w

&

Œ Ó ∑ ∑

˙œ

Œ Ó

˙˙˙-

Œ Ó ∑

V Ó

w w

œ œ

˙˙-

? Ó ˙˙

& &

w

˙˙-

Ó

Œ Ó

Ó

œ

Œ Ó

Ó

ww

˙

˙˙ ˙˙

Ó

Ó

˙˙

>˙ æ ˙˙

ww

˙

˙

w

Ó ˙

˙

˙

˙˙

som

˙˙

har

skabt

him

-

mel

˙˙

˙˙

og

˙˙

han

som

har

skabt

him

-

mel

og

jord

Ó

˙˙

w w

# # ˙˙ >

˙˙

˙ ˙ w w

jord

˙˙ > F Ó

œœ # # ˙˙ w w

˙ ˙˙

˙

˙

Œ ‰ nœ J Ó

Lidt

Ó

# œœ > f

n œœ œœ # # œœ œ Œ nœ ç ˙ Ó ˙ w w

#œ œ œ b œœ b œœ œœ ∑

# œ #œ #œ

∑ Œ

Œ

∑ ∑

Ó

œœ œœ œœ b b œœ œ œ œœ œ œ

œœ

Œ Ó

Œ Ó

w w

œ œ

w w

œ œ

œ

w

ww

˙ ˙˙

w

Œ # œ œ # œ # œj J så

er

jeg

˙-

˙˙-

˙˙-

˙-

˙∑

Ó

Ó

œ

j j œ œ ˙

ww w

œ

mig selv

i

ww w

w

nœ Œ Ó -

gen

ww

∑ ∑

∑ ˙

˙

˙

˙˙ e

-

˙˙

ne

˙˙

e

-

ne

han

han

˙

˙˙

er

er

w w

˙ ˙ w w

Ó

w w

w w

˙˙˙-

w

˙˙-

Œ Ó

>˙ æ ww

3

œ œ3 œ b œœ œœ œœ œ œœ

Œ

œ b œœ œ œœ œ

w w

œœ œœ œœ œœ

w w

œ œŒ Ó J J

skyg- ge

œ Œ œ

œ œ

˙

˙ ˙

˙ ˙

w ∑

˙

Ó

nw nw

w-

w w

˙ ˙

˙-

œ œ

œ œ

ww-

œ

#w #w

˙ ˙

∑ ˙˙-

w w

˙ ˙

˙-

w

˙

Œ Ó

˙˙-

˙-

Ó

han

B ˙˙ # n ˙˙ > ? w w ˙ ? ˙

˙-

∑ ˙

>˙ æ ww

w ∑

œ œ

˙ Ó ˙˙

ww

w w

13 Come sopra q = 144

1

Ó

chimes

1

&

3

˙ ˙ p ∑

1

Tbni.

&

1+2

3+4

2+3

&

Cor.

Tbe.

n˙ p n˙ ˙ p ∑

?

1

w w


32

28 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

w w

Fg. 2+3

1+2

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Perc.

? Ó ∑

Ga.

Ju.

T Munke B

church bells

?

3

œ #œ œ

& V

V w

3

œ

3

#œ œ

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙˙

˙

˙ ˙˙ ww

˙

w

-

-

hel

-

-

-

-

˙˙

Ó ∑

˙˙-

œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

ww

Ó ∑

3

#œ œ

Œ Œ

˙

˙

˙˙

ww

˙

˙

w

Ó

Œ œ œ

˙.

det

førs

er

œ œ œ

œ #œ œ #œ œ 3

3

œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ

3

3

œ œ

w w

œ œ

Œ Œ ∑

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

œ

œ bœ

Ó

bœ œ

œ bœ

b œœ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

Œ

œ

w

œ

˙ ˙˙

>˙ æ ww

-

-

te

gang

3

˙

˙

Ó

Ó

Ó

˙˙

>˙ æ ˙˙

ww

˙

˙

w

˙

œ œ œ

œ œ

Œ

jeg får

-

? Ó

∑ 14

?

w w

w w

tutti

Œ#œ#œ ˙ w w Ó

3

˙ ˙

3

œ

w w

3

œ nœ œ œ >

˙

w w ˙ ˙

3

œ œ œ

Ó

3

œ œ œ œ œ œ

w w Ó

˙ ˙

bœ p

œ

Œ

˙ 3

ww

b œ œJ J

el - ler

bœ œ #œ œ J J an

-

∑ ∑ ∑

#œ Ó œ œ

˙

unis.

Œ

dre slag

Ó

˙

œ œ œ

Meno mosso q = 108

3

Œ

Œ

lig

˙ ˙

Ó ∑

lig

Œ

cup mute

-

œœ

Œ

-

œ

˙˙

-

Œ

- de - slag

œœ

w

3

he -

˙ ˙˙

Ó

w œ

Œ

Œ

˙

-

3

œ

ritardando 1

œœ b œœ n œœ b ˙˙

˙ ˙

œ # œ œ- . # œ ˙

Ó

w w

3

3

œ œ #œ œ œ œ #œ 3

-

œ

3

3

˙ ˙˙

œ œœ b œœ œ œœ œœ œœ

w Œ

œ

3

>˙ æ ˙˙

˙

œ #œ œ

Ó

-

Œ

3

3

-

Ó

œ

3

œ b œœ œœ b œ œœ œ œœ œ

Ó

hel

? ww

œ œ œ

b œ œœ 3 œœ b œ œ œ œœ œœ

Œ

˙-

˙

3

˙ ˙

œ

3

>˙ æ ˙˙

˙

œ

œ 3 œ3 œœ b œ œ œ œ œ œœ œ

˙

? ˙˙

Synth.

œ

Ó

Ó

bass drum

Œ

? w-

2

bœ bœ

& Ó

& Ó

˙ ˙

& Ó

?

w w

? ww

w w

&

w w

chimes

1

Œ

˙ ˙

3 œ b œ œ œ œ & œœ œ œœ œœ

&

œ œ

Cor. 3+4

Meno mosso q = 108

3

?

w w

?

1

14

ritardando

Œ œ bœ

œ œ

˙

‰ œ bœ J

bœ œ

œ œ

œ

œ

Œ Œ


33

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1

&

&

˙ & ˙

a2

3+4

&

1

&

Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

& œ œ nœ ? ?

?

? ww

Ju.

T Munke B

w

V œ V

husk

?

n œ œJ œ . J ∑

lan

-

œ J

det

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& &

B b œj n œ ? ?

œ œ # œ œJ J J

œœœ ˙˙˙-

Ó Ó

Œ

w w Ó

∑ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

œœ œ ˙˙-

œ œ œ ˙˙-

œ œ œ ˙˙-

˙-

˙-

Œ

˙

˙-

˙˙

>˙ æ ˙˙

ww

˙

˙

w

œœ J ˙

˙ ˙˙

Ó

-

˙

-

-

˙

- si - en

˙˙ e

-

˙˙

ne

˙˙

e

-

ne

han

Œ Œ

han

Œ #œ ˙

please!

˙ ˙˙

œœœ

œ Ó

Ó

Ó

Ó

w ˙

˙˙

hel

-

-

er

hel

-

-

ww

Œ Œ ∑

Œ ∑

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙

˙-

˙ ˙˙

˙

˙

w

-

-

˙˙

-

-

-

-

lig

w w w w

Ó

j œ œ ‰ œj œj œ œ ˙˙˙˙# ˙-

˙w

∑ Ó

>˙ æ ww

Ó

w ∑

Ó

lig

Œ

˙ ˙˙

-

œ

∑ ww

-

Œ

˙-

˙

˙˙

˙

Œ

œœ œ œœœ ˙˙˙˙-

>˙ æ ˙˙

Ó

w

er

œ œ œ œœœ ww-

>˙ æ ww

˙˙

w-

w

˙

w

˙

œ œ bœ œ œ œ œ œ

œ œ

ww

œ bœ œ œ œ œ œ œ

w w

˙œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œœ

Œ

œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ

w w

œ œ œ ˙˙-

œ œœœ œœ J

∑ ∑

˙ ˙

Œ

w w

˙ ˙

Come sopra q = 144

#œ œ J

œ #œ ˙ œ #œ ˙

œ œ J

Ó

˙

œ. œ.

Ó

-

œ #œ . œ #œ . J

Ó

midt i An - da - lu

˙ ˙

Œ

œ

# œ œJ b œJ n œJ ˙ J

w

accelerando 1

œ œ

>˙ æ ww

du er

w w

˙ ˙˙

church bells

?

œ œ

w

bass drum

w w

Ó

∑ chimes

Ó

2

Synth.

#œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ #œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ p œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œœ œœœ œœ

Ó

œ bœ nœ bœ œ œ œ bœ

œ œ œ

?

&

œœœ

#œ Œ #œ p

& ‰ œ œ bœ œ œ œ œ p sempre ? ∑

w w

&

1+2

œ œ J

& w

2+3

œ. œ.

∑ # œ œ b œ n œ ˙˙ #œ œ bœ n œ f ∑

&

?

Fg.

Come sopra q = 144

accelerando

36

∑ ˙

˙

˙

˙˙ e

-

˙˙

ne

˙˙

e

-

ne

han

han

˙

# ˙˙

er

er

œ >˙ J f

˙

w w Ó

œ

div.

˙ ˙

œ

w w

w w ˙ ˙

Ó

˙ ˙ Ó

˙˙ ˙

div. in 3

˙ ˙

ww w w w

ww w w w


34

44 1 Fl.

15

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

&

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Œ

œ œ

˙ ˙

Perc.

? ?

Œ

œ

˙

Ó

? ˙˙

Ga.

T Munke B

church bells

˙

b œœ

p

˙˙

œœ b œœ ˙˙ J ‰

œœ b œœ J ‰

˙˙

œœ b œœ J ‰

˙˙

a2 œœ œ ‰ Œ Œ J

œ

˙

œ

>˙ æ ˙˙

ww

˙

w

Œ

j œœ œ ‰ ˙˙-

Œ

ww

-

-

-

-

hel

-

-

-

-

˙˙

˙˙

j‰ œœ œœ ˙˙

j ‰ œœ œœ

œ œ #œ

œ nœ œ œ œ #œ

œ œ bœ

˙˙

j‰ œœ œœ

œ œ œ

œ œ #œ

œ

Œ

ww

ww

w

˙

hel

œœ

w

w

? ww

Œ

& V

˙

˙ ˙˙

bass drum

œ œ

# ˙-

˙

& Ó

?

‰ œ # œj ˙˙

? w-

2

Synth.

˙ ˙

j j & œ œ # œj œ œ œ ‰ w? w

chimes

1

Œ

œ n œ œJ ‰ Œ & œ #œ #œ # œ œ œ œ œ œ # œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ nœ œ nœ œ #œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ bœ b œ b œ b œ b œ n œ b œ œ œ b œ b œ œ œ b œ b œ œ b œ œ œ b œ œ n œ n œ œ œ œ b œ œ b œ œ b œ œ b œ bœ & œ œ œœ œ œ œœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ # ˙˙j ‰ j ‰ Œ n˙ ? j ‰ bœ ˙ j ∑ ∑ Œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ ˙ œ bœ ˙ p ? # ˙˙˙˙j ‰ j ‰ Œ # ˙˙∑ ∑ Œ j‰œ ˙ j ‰ œœ œœ œœ œ ˙ œœ œœ ˙˙ b œœ ˙˙ b œœ ˙˙ p j‰ j ‰ j‰ j‰ Œ Ó Œ Œ Œ ∑ & œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ

3+4

Tbe.

-

-

-

-

w

Ó

œ œ

hvil - ken

œ œJ œ J

b˙ kø

-

lig - hed

œ

j‰ Œ Ó œœ ∑

œœ œ

œ œ #œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ

her

som

-

œ

w

œ

-

les

Ó

Ó

Ó

Ó

w

# œ œJ Œ Œ J œ ån-de

˙

Ó

lig

Ó

# ˙˙

œœ

w

>˙ æ ww

#œ -

ww

open

˙ ˙˙

˙. eng

open

Œ bœ

Œ

˙˙

eng

-

˙

# ˙˙ e

-

e

-

lig

Œ ˙˙ Œ Œ ∑

˙ ˙ ˙ ˙˙

˙˙

>˙ æ ˙˙

˙

˙

œ #˙

-

˙

œ

les

ån -

# ˙˙

˙

˙˙

ne

han

ne

han

15 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

? ˙˙ ˙ ? ˙ ˙

Œ Ó

˙˙ ˙ ˙ ˙

ww w w w

Ó

ww w junis. œ ‰ œ bœ

˙

p ˙

˙

˙.

∑ j œ ‰œ ˙

˙.

∑ j œ ‰ bœ

œ

∑ ˙

j œ ‰ œ

j‰ œ #œ

w w

div.

˙ ˙

˙ ˙


35

52 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

œ

œ

&

∑ Œ

œ

œ ˙

œ

‰ Ó

& bœ œ œ nœ œ œ œ œ ˙# ˙? ? ˙˙

# ˙˙-

&

1 Perc.

? ? &

œ

˙

œ

chimes

bass drum

? ww

Ga.

Ju.

T Munke B

œœ Œ

˙

2

Synth.

œœœ

? ˙˙

Œ Œ

& œ V V

˙

de

strej

her

-

-

er

her

-

-

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

? ? w w

#œ œ

œ #œ

Œ

#œ œ œ p

œœ œ # œ œ Œ

j œ #˙

w

œ

Œ

Ó

Ó

Ó

ww

ww

fer

mig

∑ ˙

-

-

-

-

# ˙˙

-

-

-

-

re

Œ

re

Ó ∑

∑ ∑

œ œ ‰ œ œ œ #œ œ p ∑ w w

#œ glem

Ó

w w

w œ œ Œ

œœ

œ

œ œ

nœ œ

œ œ nœ œ œ # œ J J J 3 nu

ik - ke

œ œ unis. w

œ #œ

˙

‰ œ # œ œJ œJ œJ œJ œ at

træk - ke vej - ret selv

∑ ∑

Meno mosso q = 108

div.

œ œ

œ

#œ œ

∑ ∑

3 2 bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p a2 32 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p # ˙˙32 Ó 32 Ó

˙˙-

# ˙˙-

3 2

32

3 2

32 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 3 ww 2

Ó Ó

3 2

3 2

3 ˙ 2 # ˙˙ 32 œ

Ó

Ó

Œ Ó

Ó

32 # www ... ww .. p grand piano 3 2 #w. 32 32

3 Ó 2 3 Ó 2

˙

# ˙˙ e

-

e

-

˙˙

ne

ne

16 Come sopra q = 144

3 2

>œ w ‰ œ # œ œ œ œ œ œ œ 32 # œ # œ f œ nœ 3 #w. œ Œ œ 2 w. œ #œ div. w 3 w. 2 #w.

4 4

4 4 bœ œ bœ œ œ œ œ œ 44 44

œœ œ œ œ œœœ ˙# ˙# ˙˙-

44 # ˙˙4 4

44

44 4 4

j j j œ œ ‰ nœ œ #œ œ w w

4 4 #w 4 4

4 4

4 ˙ 4 # ˙˙ 44

œ

44 # www ww

44

4 4

4 4

3 2

4 4

3 2 #w

4 4 4 4

3 2

nœ œ #˙

3 2

œ.

Come sopra q = 144

3 2

# œœ œ # œœ œ œœ œ

Ó

Ó

œ œ

# œ œ # œœ œ œœ œ œ ∑

Œ

Œ

œ œ

3 2

ritardando 1

œ #œ

œ

Œ

œ

œœ

w

# ˙˙

w

-

œ

œ

œ

? ˙˙

er

Ó

œ

œ œ #œ

>˙ æ ww

Œ œ

Œ ∑

w œ

œ œ œ ‰ Ó

œ œ #œ œ œ œ

˙ ˙˙

w

œ#œ#œ

Œ

# ww-

ww

church bells

?

w-

ww

& œ œ #œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ

w

Timp.

#œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ

œ œ œœœœœœ

&

Tb.

& œ #œ #œ œ œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ

?

1

3

Tbni.

1+2

&

2+3

w

16

Meno mosso q = 108

3+4

Tbe.

ritardando

#w

44

4 #˙ 4

Ó Œ

Ó

∑ ∑

˙

4 # ˙˙ 4

# ˙˙

4 4

han

er

han

4 4 44

w

p 44 # w w 4 w 4 #w

er


36

59 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

& & bœ & œ

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

œ

w-

?

1

Perc.

Ju.

T Munke B

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

bœ œ œ

œ

œ

œ œ œ

˙-

˙

? ww

œ œ

œ œ œ œ

# ˙˙-

˙˙

bœ œ œ œ œ b œ œ œ n œ b œ b œ. œ b œ œ bœ bœ bœ œ œ 3 3 5 œ œ œ ∑ œ œ œ J ‰ Œ bœ

w

3

œ >œ J

3

ww

>œ œ >œ J J

œ J

œ

œ

3

nœ bœ

>œ J

&

& j & œ #œ

j j #œ œ œ œ ‰

? Ó

& Ó Ó

V

# ˙˙˙

www ww w

w -

her

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#w Ó

-

-

-

-

re

# ˙˙ -

www ww

Œ

œ de

˙

˙˙

-

# www ww

˙

? ww

w ˙

gam

# www ww

# œ œ œ nœ -

-

-

3

-

le

#w

spa

œ 3

-

nie

-

œ

re

vids

B

? ˙ ˙

#˙ ˙

&

? ˙ ˙

˙ #˙

w w w w

te

re

&

#œ -

Ó #w w w #w

˙ p

˙ w w w w

#œ F

#œ p w w w w

3

œ

3

œ œ J

3

Œ

œ #œ œ nœ #œ nœ ˙ p ∑

her

w F

3

# ˙˙˙ ˙˙

˙

j #œ

j j œ œ #œ

œ J

b œ bœ

œ

grand piano

Ó

œ

bass drum

? ˙˙˙ ˙˙

Ó

˙

?

j j #œ œ #œ œ ‰

œ

˙ ˙

?

V

˙ ˙

? Ó

?

3

&

2

Synth.

bœ œ œ

chimes

1


37

64 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

&

#œ #œ

& Ó &

œ œ

œ # œ nœ œ # œ nœ

œ bœ œ bœ 7

44

œ 34 ˙ . Œ Œ f 34 ∑ 43

&

43

44

œ #œ b œ n œ bœ n œ œ # œ œ bœ nœ œ œ # œ b œ n œ Œ Œ & nœ bœ œ œ œ 43 13 f a2 ˙ œ b ˙˙ 3 Ó & 4 f ˙ #œ œ bœ œ # œ œ ˙ œ ? #œ 43 7 f a2 ˙ #œ ˙ ˙ ? Ó 3 4 f 7

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

∑ ∑

? Ó

?

Ju.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

43

j œ œ p

œ œ œ œ

bœ b œ.

43 3 4

b ˙˙ .

?

&

43 43

43

? www ww ?

V Œ

3

hvor

-

œ

# œ3

dan

man

byg

B nœ

? ˙ ˙ ? ˙ ˙

-

ger

#œ 3

œ

#œ Ó Ó

ƒ 3 ˙ 4

he

43

& &

#œ 3

4 4

43

> 34 ˙ æ f 43

43 ˙ . f unis.

w

p bœ p nœ p nœ p

43

43

3 4

Œ

Ó

43

Œ

Ó

3 4

44

Ó

44

44

Œ

4 4

43

44

44

43

44

p

43

43

43

bœ Œ œ

œ #œ œ

bœ œ œ ‰ œ œ œ

43

44

43

3

den

p bœ bœ

Œ

bort

44

44 44 44 44

43

byg - ger

œ # œ œ bœ nœ ‰ œ œ #œ p5 ∑ ˙ p

3 4 ˙

he

43

œ

Œ

œ

43

44 44

43

44

n˙.

˙. p sempre

43

-

3 4

p w

#œ œ œ 4 nœ 4

# œ œ œ n˙

43

b n ww

˙

43

3

44

43

w

44

43

grand piano

4 4

f

?

44

43 ˙ . f 43

2

Synth.

43

&

43

44 n w p 44

43

43 43

˙

˙. 43 ˙ . æp . 34 æ˙

œ -

den

bort

# n ˙˙ ..

-

de

fra

krop

og

œ

bœ b b ˙˙ .. b˙ .

Œ œ

œ #œ œ

b œ œ œJ ‰ œ

3


38

71 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

?

3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

# ˙˙ ..

Ga.

Ju.

∑ 3

&

?

?

˙.

? &

b ˙˙ .

?

chimes

bass drum

grand piano

? &

Munke B

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

? & &

?

4 4 44 44 44

œ

44

44 # ww 44 w

nœ œ nœ œ œ œ œ œ

œœœœœœœ œ

5

3

Ó

Œ

p œ œ #œ œ œ œ ∑

œ œ ‰ # œ œ # œ # œJ J J ∑

44

44

∑ ∑ ∑

#˙ œ

n # wwwww p

Œ

#w

Ó

Ó

Ó

Ó

œ

˙˙˙ ˙˙

# ˙˙˙ ˙˙

˙

44

44

# ˙˙-

# ˙˙-

44

˙˙-

˙-

n˙ .

‰ # œJ p 1°

# ˙-

44

44

p # ˙˙-

# ˙-

˙-

44 17

Ó

Œ

œ

Mi

-

˙.

guel

Œ

œ

#˙ œ

www ww w

# www ww #w

har...

# ˙˙ e

-

e

-

Ó Œ

Ó

∑ ∑

˙

˙˙

ne

ne

# ˙˙

han

˙

# ˙˙

er

han

er

44

44

44 44 44

∑ ∑

non div.

ww #w w w #w

div.

˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙

˙˙ #˙ ˙ ˙ #˙

ww w w w w

#˙ #˙

œœœ œ œ œœœ

œœ œœœœœœ

44

Ó

Œ

w w

4 4

w w

nœ nœ # œ #œ œ # œ nœ # œ œ nœ # œ œ #œ # œ

44

B #˙. ?

44

V #˙ V

sjæl

T

3

44

w w p

4 4

44

œ #œ œ # œ #œ nœ #œ #œ #œ

44 44

3

?

Synth.

&

Tbni.

&

1

1+2

a2

&

2+3

& ‰ j œ œ # œ œ #œ . # ˙ ?

3+4

Tbe.

17

ww #w w w #w


39

18 78 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob.

w & w &

2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

& œ w?

1

&

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Perc.

Ju.

T Munke B

œ œ

˙

œ

œ œ

œ œ œ ˙-

œ

œ œ

# ˙˙-

‰ #œ

œ #œ œ ˙ œ #œ œ ˙ 3

œ

œ. œ.

œ œ

w

œ œ œ

œ œ

œ œ

‰ #œ

œ œ

œ œ œœ œœ œ œ

Ó

Ó

#œ œ œ Œ J

‰ #œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

B ˙ ˙ ? ˙ ˙ ? ˙ ˙

Œ

&

Œ

œ

Œ

# ˙˙˙ ˙˙

œ

www ww

#˙ # www ww

w

œ #˙ . J

œ.

Mi - guel

har

œ

talt

˙

˙˙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#w

-

-

-

Ó

Ó

Ó

œ #œ œ œ 3

me - get

˙

# ˙˙

-

Œ

Ó

re

om dig

˙˙˙ ˙˙

Œ

˙

Ó

œ

# ˙˙˙ ˙˙

Œ

˙˙˙ ˙˙

Ó

Œ

˙ ‰ œJ

om

˙ mig?

Œ

œœf straight mute ‰ œ f j ‰ Œ nœ straight mute

#œ # œ œ f 3

Œ

Œ

#œ # œ œ f 3 3

#œ # œ œ

#˙ ˙ ˙ #˙

w w w w w w

Œ

j ‰ nœ

Œ

Ó ∑

w w

#w w w #w

˙ ˙

f

˙ ˙ ˙ ˙

#˙ ˙ ˙ #˙

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Œ

œœ J œ J

3

œœœ

# œ# œ œ 3

œœœœœœ 3

3

# œ# œ œ

‰ ‰

# œ# œ œ

Œ

œ œ f

Œ

Œ

# œ# œ œ

3

3

3

# œ# œ œ

œ J

œ

Gud

œœ œœ œœ J J af

af

Gud

Piu mosso q = 162

∑ ∑

œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ

Ó Œ

œ-

Œ

œ J

œ

∑ ˙ ˙

œ

œœ-

a2

f Gud ‰ œœ

œœ

Gud

˙ ˙

j nœ ‰

re

œJ

Ó

∑ accelerando

œœJ

18 1

her

Œ

her ? ww

Œ

V

w

Œ

V

Œ

3

& Œ

Œ

˙

f

Œ

?

?

j œ ‰ #œ # œ œ ß f 3 Œ ‰ # œœ œœ # œj ‰ # œœ #œ f ß nœ # œ œ # œ # œJ J ‰ J J f ∑ Œ

grand piano

œœ J

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

? ˙˙˙ ˙˙

Ó ∑

Ó

Œ

& Ó

?

œ œ J f

?

?

#œ œ œ Œ J

‰ #œ

w w

œ ˙ œ ˙ J

ww

#œ œ œ Œ J

Piu mosso q = 162

bass drum

Ga.

œ

#œ œ œ Œ J

&

2

Synth.

œ

˙˙

chimes

1

œ œ œ

œ & J #œ &

2+3

œ

˙. ˙.

? ww

3+4

Tbe.

&

accelerando

sul D

unis.

#œ # œ œ f unis. œ # ‰ œ #œ 3

f

3

f subito j nœ ‰

Œ

Œ

Œ

Œ

œ ‰ # œ# œ

nœ J

# œ# œ œ 3

3


40

84 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

&

w & w p

& & &

& b œj ‰ Œ ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

j œ ‰ ß ? j ‰ # # œœ ß jœ ‰œ & nœ p. . stopped + & j ‰ # œœ ß &

Perc.

Œ

Œ

Œ

Œ Œ œ œ œ . . .

?

?

? œj ‰ Œ ?

Œ

Œ

? œj ‰ Œ

grand piano

j ‰ Œ œ

Œ ∑

Munke B

j œ ‰ Œ

Vl. 2

Œ

œ œ œ œ & ‰ J J œJ J # œJ

œ œ

#œ #œ œ 3

3

#œ #œ œ

til kun

-

?

Œ

#œ >

-

V

Vla.

Vlc.

CB

B

>œ œ ‰ Œ

? œj ‰ Œ œ ? J ‰ Œ

Œ ∑

j œ ‰ Œ j ‰ Œ œ œ -

œ -

sten

‰ œ ‰ œœ

lys

& &

Œ

af

lys

af

lys

#œ #œ œ #œ #œ œ 3

3

j œ ‰ Œ œ J ‰ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ J . . . . . . . Œ

Œ

5 #œ # œ œ 4 3

3

#œ # œ œ

45 5 4 45

j œ ‰ Œ

Œ

Œ Œ

5 #œ # œ œ 4 3

œ ‰ # œ # œ 45 3

#œ # œ œ 3

Œ

Œ

Œ

œœ b œœ b # œœ 44 œ # œ b œ bœ bœ œ

j œ ‰ Œ

Œ

Œ

j œ ‰ Œ

Ó

j ‰ Œ œ

Ó

œ œ

Œ

#œ > Ó

-

Œ

3

dra

-

‰ œœ

han

han

-

-

-

-

œ œJ b œ J som har skabt œœ œœ œœ b œœ J J J œ J

som

Ó

Œ

Œ

Œ

Œ

#œ # œ œ #œ # œ œ 3

3

j œ ‰ Œ œ J ‰ Œ

œ œ œ œ n œgliss

œ p

œœœ

œ œ

3

nœ -

44 4 4 4 4

4 4

len

44

Œ

4 4

Œ

4 4

>œœœœœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œ

Œ

44 4 4

har skabt

4 4

44

œ

‰ œ

œ J ‰ Œ

Œ

ƒ ˙.

hvor smukt du res - tau - re - rer ka - te

j œ ‰ Œ

j j j j ‰ œ œ œj œ # œj œ œ œJ # œJ J

>œ œ ‰ Œ

#œ #œ œ

Œ

Œ

4 4

4 4

Œ

Œ

4 4

44

Œ

Œ

Œ

44

4 4

∑ Œ

4 4

44

œ œ- b œ

∑ Œ

6

∑ œœ œœ- b œœ

œJ

‰ œŒ

Œ

Œ

∑ œœJ

44

Œ

Ó

œ‰ œ

4 4

Ó

j ‰ Œ bœ

j œ ‰ Œ ß 3 j ‰ Œ œœ œœ œœ # # œœ ß 3 j nœ ‰ Œ œ # œ # œ‰ + j ‰ Œ # œœ ß

44

Ó

Œ

#œ # œ œ

4 4

nœ bœ bœ bœ œ nœ 6 f # œ # œ œœ b œœ b œœ œœ œ œ 6 f Œ

Ó

3

5 4 45

œœœ

5 4

Ó

3

5 œ œ 4 #>œ 5 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 45

Ó

Œ

œœ œœ œœ J J

Œ

œ œ œ J J

Œ

5 4

Ó

Œ

5 #œ # œ œ 4 3

f

Œ

5 4 5 4

œ œ # œ œ # # œœ # # œœ n œœ œ ‰ œ œ #œ J p f subito 6 ∑

˙. ˙.

#œ #œ J

45

œ- œ œ- œ ‰ J J

lys

1

3

œœ- œœ œœ- œœ J ‰ J

‰ œ3

Ó

œ‰ œ

‰ #œ œ #œ

Œ

œ. œ.

45 b œj ‰ œ œœ 3 ‰ # œ œ 45 œj ‰ #œ ß 3 5 j ‰ ‰ œœœœœœ 4 # # œœ ß ‰ 3 54 n œjœ œ ‰ #œ # œ œ p. . + 45 j ‰ # œœ ß 5 4

Œ ∑

˙. ˙. p

5 4

Œ

3

45

Œ

j œ ‰ Œ ß 3 j ‰ Œ ‰ œœ œœ œœ # # œœ ß ‰ f3 j œ œ nœ ‰ Œ œ # œ #œ . . ‰ + j ‰ Œ # œœ ß ‰ #œ œ #œ

Œ

din kær - lig - hed

T

œ œ œ

j ‰ Œ bœ

& #œ >

?

3

bass drum

Ga.

Ó

2

Synth.

∑ ‰

5 4

∑ Œ

45

Ó

Œ

Œ

œ œ

&

chimes

1

œ œ f

5 4

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

#œ #œ œ #œ #œ œ 3

B

3

44 4 4 4 4 44


41

88

4 &4

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

#œ #œ & 44 J ‰ Œ

Perc. 2

Synth.

T Munke B

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ

4 &4 & 44 4 &4

bœ J ‰ Œ

# œœ & 44 J ‰ Œ ?4 4 #˙ ß ?4 4 # ˙˙ ß 4 #œ & 4 œJ ‰ Œ b +œ & 44 œJ ‰ Œ ß 4 &4 & 44 ?4 4 ? 44

œ J ‰ Œ

?4 4

‰ œ-

?4 4

4 V4

‰ œ

? 44

‰ œœ

B4 4

Œ

œ

j œ ‰

œ

œ 3

œœ

œœ

3

Œ Ó ∑

bœ J ‰

# œœ J ‰

# ˙˙ ß 6 #œ ‰ œ b œœ b œœ b # œœ œ ‰ # œ J b œœ œ b œ b +œœ ‰ J ß

Œ

- œ- œ œ b œ J

‰ #œ

Œ

Œ Œ

#˙ ß

j œœ ‰

œœ

œ

#œ 3

Œ

œ J ‰

Œ

‰ # œœ

œ

j œ ‰

Œ

Œ

Œ

Ó

œ

œ 3

œœ

œœ

3

# œœ J ‰

# ˙˙ ß 6 #œ ‰ œ b œœ b œœ b # œœ œ ‰ # œ J b œœ œ b œ b +œœ ‰ J ß

∑ ∑

n ˙˙-

bœ J ‰

˙-

# # œœ

œœ

# œ-

œ

‰ #œ

Œ

Œ Œ

#˙ ß

j œœ ‰

œœ

Œ

œ

Œ

œ

#œ 3

œ J ‰

Œ

‰ # œœ

œ

j œ ‰

Œ

Œ

Œ

Ó ∑

œŒ

n n ˙˙

Œ

Œ

œœ œœ œ œ œ n œgliss

œ p

œ

œ

3

œœ

han

som

har skabt

f

w # # www Œ

har skabt

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

n˙ n ˙˙

3

œœ

œœ

œœ b b œœ œœ b b œœ J ‰ ‰ J

3

œœ œœ œ œ œ n œgliss

œ p

œ

œ

3

Œ

b ˙-

-

-

-

him

-

-

-

f

w # # www

Œ

Œ

Œ

Œ

# # œœ

mel

œ

œ

˙

œœ

n œœ

b ˙˙

mel

og

og

œ

œ

# ˙˙-

Ó ∑ ∑

œ-

5

œ nœ # œ # œ n œ # œ œ œ œ 5

3

œœ œœ œ œ œ n œgliss

œ p

œ

œ

3

Œ Ó #œ > Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w f

# # wwww ß w # # www Œ

jord

Œ

jord

˙˙ e

-

-

œœ

e

-

-

ne

Œ

‰ #œ

Œ

œ >œ

œ

œ

3

3

œ œ œœœœ œ œœ œ

œ >œ # œ n œ œ œ œ œ œ J ‰

Œ

Œ

œ œ

#œ n œ œ bœ œ # œ ‰

œ œ

œ #œ

œ

œ

3

3

œ œ œœœœ œ œœ œ

œ b>œ

œ >œ # œ n œ œ œ œ œ # œ nœ œ bœ œ #œ œ J ‰

Œ

Ó

n œœ-

˙-

Œ

∑ œ

œ œ

Ó

∑ œœœœ

œ

# # wwww ß

him

#œ > œ.

œ œ

#w ß

Œ

œ nœ

bœ œ

# ww ß 6 #œ ‰ œ b œœ b œœ b # œœ œ ‰ Œ # œ J b œœ œ b œ b +œœ ‰ Œ J ß

‰ #œ

œ

# # wwww ß

œ bœ J

œœ b œœ J

#œ > œ.

œ

j œœ ‰

œœ

œœ-

œ

Œ

Œ

œ J ‰ Œ

nœ bœ

Œ

œ J ‰ Œ

3

# œœ

œ

œœœœœœœœ

han

œ >œ

Œ

a2

Œ

som

Œ

#œ # œ n œœ

#œ # œœ # # œœ # œ

‰ # œœ

œ

3

#œ #œ J ‰

4 &4

? 44

Œ

#œ # œœ # # œœ # œ

Œ

?4 w 4 # # www grand ß piano ?4 4 w # # www

B 44

3

#œ #œ J ‰

& 44 # œ > bass drum 4 œ. 4 f

& 44

#œ # œœ # # œœ # œ

- œœ- œœ œœ b œœ J

œ‰ œ

chimes

1

>œ J ‰ Œ

n>œ #œ

œ J ‰ Œ

œ

3

?

#w

Ó Ó

ne


42

19 92 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

b œ œ bœ œ œ b œ œ œ &

Fg. 2+3

&

œ œ œ œ & bœ œ œ œ

œœ b œ œ œ œ b b œœ b b œœ & ?

bœ bœ

∑ œ œ œ œ œ ∑

&

?

1

&

#œ b ww

w

˙

ww

˙˙

j œ œ ‰

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

&

˙˙-

œ ? œ

˙-

? œ

n n ˙˙

# œ-

n ˙-

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

T Munke B

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

5

œ

? œœ

˙

w > F

œ œ œ #œ œ # œ nœ œ

œ #œ # œ #œ œ œ œ œ

w

b b œœ

n ˙˙

hel

-

han

er

hel

-

?

j œ #˙

w Ó

Œ

œ

w

˙ > F

w >

w

j œ . #œ nœ .

j # œ nœ .

w j œ bœ.

j œ #œ .

Ó

Ó

# # ˙˙

lig

œ Œ ˙

w

˙˙

˙˙

ww

˙

j j œ œ œ œ b œ œJ # œ œ J

Œ bœ

Mi

Ó

-

guel kun - ne

ik - ke

ha’ haft

en

Œ

#œ œ œ œ œ œ œ

-

bœ Œ

re ven end

Ó

Ó

B

?

div.

ww > F div. w w > F w w > F

div.

F œ-

w >

˙-

œ

F

œ-

Ó

œ

w

w

ww Ó

F Œ œ F œe Œ nœ

Come sopra

œ b˙ -

œ

œœ ˙˙

-

q = 144

-

ne

-

ne

œœ

han

œ # œ n˙

œœ # # œœ n n ˙˙

han

her

-

er

her

-

ww

ww >

˙ ˙

˙ ˙ >

w w

w w >

w w

w w >

w w

er

ww > w w >

Ó

ww w w

Œ

ww

˙˙ > ˙ ˙ >

j œ˙ n n ˙˙

œ # œ- n ˙-

˙˙ ˙ ˙

e

w

19 ritardando

w

dig

w

w

œ nœ bœ J

lig

j‰ œ œ

œ

j j j nœ œ . œ œ . œ bœ . œœ # ˙n œœœœ # œœ œ ˙ #œ

ww

#œ . bed

Œ

œ Œ

˙

w

a2

w

?

&

&

han ˙˙

er

a2

j œ bœ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w œ Œ Ó p F ? w n w ∑ www grand F church bells piano ? ∑ n ww wwww

V

bass drum

&

q = 144

F # ˙F #œ Ó J

? #œ nœ # œ n>œ . œ œ #œ œ nœ # œ nœ ?

?

œ. F # # ˙˙

5

Tb.

j œœ œœ ‰

w F

2° cup mute

Ó

# # œœ

w

3+4

Tbe.

F

˙

bœ œ #œ œ œ ‰ bœ œ bœ œ œœ œ œ nœ bœ œ #œ œ œ œ œ F #œ # œ œ œ # œ #œ œ #œ œ

Cor.

&

1+2

Come sopra

ritardando

w w >


43

100 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

&

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

? ?

T Munke B

? & &

w w œ.

? # ww

j œ ˙ p

? ? & bass drum

w

˙

˙

˙˙-

Ó

#˙ # ˙˙-

p non cresc. # ˙˙p non cresc. ∑

∑ ∑

Ó

œ

w

church bells

?

œ

ww

ww

V ˙

Ó

? # ˙˙

Ó

Ó

re

Ó

re

œ œ #œ p

‰ œ œ #œ # œ ∑

Œ

#œ nœ

œ œ nœ œ ˙

œ bœ # œ œ #œ # œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ #œ

j‰ Œ bœ œ bœ bœ ˙˙-

nœ #œ œ n œ bœ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ # ˙- . n œ- # ˙n ˙F ˙- . ˙. F

w

w

Ó

w >

? w-

? w Synth.

∑ & œ j‰ Œ œ #œ œ œ p 2° & ‰ œ œ b œ bœ œ œ œ b œ #œ œ nœ bœ œ œ œ p ?

1

ritardando

p ˙˙-

# # œœ

p

w

w

w >

w

n˙ n ˙˙-

# ˙˙-

˙-

˙-

n ˙˙-

∑ ∑ Ó

n ˙˙-

# # ˙˙w > w

j œ ˙

œ œ œ œ.

w

w

w

w >

muta in euphonium

p p

w

Œ

w

ww

Ó

w

ww

˙

˙

han

som

skal

˙˙

# ˙˙

n ˙˙

han

som

skal

døm

døm

w

ww

F #˙ . F ˙. ˙.

œ

nœ -

-

-

-

-

# # œœ -

-

-

Œ Ó

ww

p #˙

me

le

p ˙˙

n ˙˙

me

le

-

-

-

-

ven

# # ˙˙

ven

w

œ Œ

w

ww

˙ -

-

˙

˙

de

og

de

5 4 45 5 4 5 4 5 4 5 4 Ó

˙ ˙

# # ˙˙

og

˙ -

-

-

˙˙

-

˙ -

-

- de

˙ ˙

- de

ritardando 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

ww

? w w ? w w

ww > w w > w w >

ww w w w w

ww > w w > w w >

ww w w w w

ww > w w > w w >

ww w w w w

ww > w w > w w >

45 5 4 5 4 45

ww

˙ n ˙˙

5 4

5 4

œ

œœœ

5 4

5 4

5 4

b œ œ œ œ œ b œ b œ œ b œ œ œ œ œ 45 bœ J ˙˙ ˙˙5 4 ˙˙˙˙ # # ˙˙ 5 ˙ ˙ 4

Ó

45

bœ J

w

5 4

5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 5 4


44

20 108 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

& 45

Meno mosso q = 120

& 45 & 45

& 45 œ œ ˙ bœ œ

? 45 œ

? 45 5 &4

œ bœ bœ œ

bœ œ œ bœ

˙

? 45 œœ ? 45

˙ ˙

˙.

˙

˙.

˙

& 45 ˙ . p ? 45 ? 45 ? 45

Timp.

? 45

45

Perc. 2

Synth.

Ga.

Ju.

T Munke B

? 45 ˙ .

church bells

?5 4 ˙˙ .. & 45

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ œ œ bœ œ . vent

V 45 ? 45 & 45

3

lidt

Meno mosso q = 120

& 45

B 45 œ œ ? 45 œ œ ? 45 œ œ

˙

œ bœ bœ œ

unis.

bœ œ

˙

bœ œ œ bœ œ bœ

‰ jœ œ œ œ œ œ

‰ j œ œ ‰ j œ #œ œ œ p ∑ ∑

32 Ó

œ

3 Ó 2

ww

32

œ 32 b œ J

end

-

nu

32 Ó

32 Ó 32 Ó

Ó

Œ

Ó

Ó ˙

π på # ˙˙

Ó

∑ ∑ ww >

w w > div. w w >

œ

˙

œ œ œ #œ

œ

Ó

Œ

œ Ó

œ

œ œ œ œ 1° ˙ p

#œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ Ó

œ œ œ bœ b œ . ˙Ó

w w

œ bœ nœ œ œ œ #œ J

nœ œ œ J J

44

44

44

w

n ˙˙

44

den

den

44

44 44

mør

-

-

mør

-

-

# # ˙˙

w w w w

n ˙˙

-

ke

tids

-

-

- ke

tids

ven

Ó Ó

-

-

-

Ó Ó

w w w w

Ó

-

-

w w > w w >

-

˙ ˙˙

∑ ww >

-

∑ ww

Œ

#œ œ nœ œ bœ nœ œ œ

w w > w w >

w

˙

˙˙

-

ww >

œ

˙

-

œ J

ww

han

˙

∑ ww

Œ

∑ ˙

œ

w

Œ

ww

Ó

ww

44 # # ˙˙

44

Œ

w

ww

44 44

œ

j bœ

˙˙-

Ó

44

j #œ

œ.

44 π

Ó

div.

44

4 4 ∑

32 32 Ó

Œ

w

44

44

32

∑ unis.

32

32 Ó

a2

44

32 Ó

Ó ∑

V 45 Œ

32

Ó

32

32

bass drum

Œ

32

& 45

20

˙

Tb.

1

32 b˙

cup mute

44

32 4 ‰ ‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ #œ œ nœ # œ œ nœ #œ œ nœ # œ œ 2° 32 44 Ó ∑ ∑ Ó ‰ bœ nœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ ˙ ˙ #˙ ˙w32 Ó 44 # ˙ Ó π wwn ˙˙n ˙˙32 Ó # ˙˙44 # # ˙˙# # ˙˙ Ó π 32 Ó 44 w w w w 32 44 ∑ ∑ w w 3 4 ∑ ∑ ∑ ∑ 2 4

˙

44

32

44

32

44

32

& 45

& 45

32

y -

-

-

y -

-

-


45

114 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

œ.

&

& &

Ju.

T Munke B

œ

#œ œ œ #œ #œ œ œ # œ # œ œ #œ œ œ

5

&

w

∑ ∑

œ

œ J

chimes

bass drum

church bells

&

w

∑ œ #œ

œ bœ 5

œ #œ J

œ ‰ Œ J

Ó

œ #œ

œ œ œ nœ #œ œ bœ

5

5

∑ Ó

Ó

∑ #œ

œ #œ nœ nœ J ‰ J

˙. ‰

#œ n œ #œ n œ œ œ œ #œ œ bœ

#œ œ nœ œ #œ # œ J J

# ˙-

w

w

∑ œ

# œ nœ . J

#œ J

∑ ∑

œ #œ J

Ó

Ó

#œ J ∑

ter

œ J

˙

#˙ der

-

-

-

-

-

-

-

der

-

-

-

-

-

-

-

n ˙˙

œ mig

˙

p œ

w

ww

˙

Ó

Ó

œ

lad

ham

˙

Ó

˙˙

ste

dag

ste

dag

Ó

Œ

-

-

œ

∑ ∑

-

Ó

˙

Ó

# ˙˙

œ J ‰ -

‰ œJ œJ # œJ n œ

te

her er

#˙ # # ˙˙

den

et råd

fra en

˙

n ˙˙

den

‰ nœ

œ #œ J J

stran

œ ‰ #œ . J

-

ger

y

-

-

-

# # ˙˙

der -

-

-

y

-

-

-

der -

-

-

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& &

B

ww

ww

?

w w

w w

?

w w

w w

∑ ww > w w > w w >

ww

ww

w w

w w

w w

w w

˙

n ˙˙

21 1

nœ #œ

ww

˙ ven

w

˙-

n ˙˙-

# # ˙˙w

4

˙-

w

œ

5

5

5

n ˙˙-

# # ˙˙-

∑ œ

5

w > w >

œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ #œ # ˙-

˙-

# ˙˙-

Ó

∑ œ nœ # œ

œ.

? # # ˙˙

5

œ œ 5

œ œ nœ #œ œ #œ

Munkene går ud; deres sang toner bort.

ww

V V

œ

˙.

?

?

œ #œ

œ

bœ œ

ww-

w

?

&

w-

˙

?

bœ œ

w

&

?

Œ

n ˙˙-

? # # ˙˙-

?

œ nœ

5

œ œ #œ n œ bœ #œ n œ

bœ œ b œ œ œ bœ J œ b œ b œ & œ bœ œ œ bœ œ œ ˙? #˙

?

œ

œ

15

?

Ga.

#œ J

15

&

2

Synth.

21

ste

ste

just


46

119 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

& # œ nœ œ # œ œ œ œ n œ œ b œ # œ n œ b œ œ nœ bœ œ nœ b œ œ 5

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

? w

? & & ? ?

Ó Ó

˙

œ nœ œ # œ n œ # œ J J

? chimes

bass drum

Ju.

?

Munke B

œ

œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙˙

w w

w

˙

w

w

˙

œ.

œ JŒ

#œ .

n œ #œ . J

w

j œ œ

œ

#œ .

œ nœ #œ

w w Ó

j nœ Ó

œ nœ œ œ .

w

˙. #œ J

œ

˙

œ #œ nœ

œ.

5 4

Ó

˙

Ó

œ

w

ww œ her

? ˙˙

w

Ó

Ó Ó

ww

3 œ œœ J ˙

3 #œ œ ‰ œ œ nœ J J JJ

må du

la - de so

-

-

˙

∏˙ ˙

-

len her

y

-

-

y

-

-

-

ske

e

˙

˙ ˙˙

der

-

n ˙˙

der

-

ste

# # ˙˙

-

-

j #œ . #œ ‰

ste

-

w

nœ œ J -

-

˙ ˙ ˙

dag.

#œ .

œ ne

-

nœ œ J Œ œ

væl - digt

Œ ˙ 3

Ó

Œ nœ

grumt

selv

om

du bli - ver hans grev

5 4

5 4 5 4

w w

w w

w w

w w

w w

w w

-

ww > w w > w w >

5 4

ww

5 4

3

ww

5 4

œ # œ # œ œ œ #œ œ 5 J J J J 4

dag.

ww

5 4

45

ww > w w > w w >

3

œ

ww

˙

w w

˙

w

ww

w

5 4

Ó Œ

5 4 5 4

Œ

5 4

#œ ˙ J

œ

5 4

˙

5 4

Ó

5 4 5 4

w

w >

5 4 5 4

w >

Ó

œ >

˙

5 4

dag

? w w

˙˙

w

Ó

? w w

n ˙˙-

˙-

V ˙

B w w

˙

w

w

#œ nœ

˙-

5 4

3

Ó

&

3

œ œ V J J œ

&

7

dag

1

5

like you:

T

Œ

∑ ∑

5

church bells

# # ˙˙-

w >

# ˙-

w >

5

5 4

bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

∏ ˙˙-

Ó

˙

5

˙-

Ó

?

&

5

? ww ?

5

&

? Synth.

5

5 4

ww w w w w

5 4 5 4 5 4 5 4


47 126 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

5 &4

Perc. 2

Synth.

Ju.

& 45 œ

œ œ #œ > >

5 &4

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ

? 45

?5 4 ˙.

˙

˙.

˙

5 & 4 n˙

? 5 œ# œn ˙ 4 ? 45

? 45 Œ

p

?5 4

5 œ &4 45

?5 4

4 4 44

?5 4

5 n˙ V4 5 &4 5 &4

B 45 ˙ . ˙. ? 5 ˙. 4 ˙. ? 5 ˙. 4 ˙.

-

#w > ww > Ó

˙ ∑

>w

4 4

œ w>

4 w 4

Ó Ó

4 4

∑ ∑

Ó

4 4

-

-

-

-

œ Œ

4 4 4 4

∑ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙

44 ww 4 w 4 w 4 w 4 w

w>

˙

w

˙˙

ww

43

˙˙

˙.

˙˙ ..

∑ ∑

3 4

43

43 3 4

>˙ .

f subito

˙.

3 4 ˙˙˙ ... f subito 34 ∑ 3 ˙. 4

∑ ∑

˙˙ .. ˙.

˙.

3 4 ˙˙ ..

∑ ∑ ∑

˙˙ ..

3 4

43

ww

22

˙ p ∑

3 4

w

unis.

3 4

3 4

de

Ó

˙ .. ˙

f

3 4

œ Œ Ó

>˙ . ˙.

#˙ . >f subito 3 4 ˙ .. ˙ > f subito 34 ∑

w ∑

Subito piu mosso q = 180

f . . . . . . . . 3 œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ œ #œ œ œ œ # œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ n œ œ œ œ œ 4 a2 f œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ 3 œ œ bœ œ nœ œ œ œ #œ œ œ # œ #œ œ œ # œ œ #œ #œ œ œ n œ œ œ 4

w œ Œ

43

h k h»h h Meno mosso q = 96

ww >

j œœ n œœ œœ œœ œ .. # ˙ œ #˙

w>

3 4

#w >

w

44

-

ww >

œ œ 3œ œ 4 ˙ 4

#w >

# ˙˙ p

4 ˙. 4 44

church bells

w

44

˙

w

4 4 ˙

˙

4 4 w w >p 44 ∑

4 4

œ# œ nœ

#w >

œ ˙

˙

bass drum

44

4 4

in

1

4 4

chimes

1

4 4

5 &4

& 45

44

5 &4

?5 4

4 4

& 45

?5 4

h k h»h h

22

Meno mosso q = 96

œ œ. J

œ œ. J

˙

3 4

Subito piu mosso q = 180

3 4

43 Œ ˙

3 4 Π3 4

Œ Œ ∑

>œ ‰ J f div. œ # œ B‰ J f unis.

œ

œ.

œœ

œœ ..

œ J œœ J

œ œ œœ œ œ

# œœ n œœ œœ œœ # # œœ œœ

&


48 134 1 Fl. Picc. 1+2

&

œ œ # œœ n œœ b b œœ œ # œ œ # œ œ œ œ #œ œ œ # œ œ œ œ nœ # œ œ # œ J‰Œ Œ & # # œœ œ œ œ n œ f œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 5

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

& &

œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ J 5

5

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

œ #˙ .

&

?

p ˙ p

n˙ #œ n˙ .

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ . œ œ #˙ . J

&

&

? ? &

?

&

#œ . œ #œ J

œ Œ Œ

#˙ . j #œ . #œ œ

œ Œ Œ

Œ Œ

Œ œ œ

∑ ˙ hans

œ

˙

&

&

n >˙ .

#˙ . p ˙˙ ..

> b b ˙˙ ..

B ˙˙ .. ∑

p

˙.

n˙ .

˙˙ ..

˙˙ .. ∑

∑ ∑

#˙ .

œ #˙

˙

œ ˙

#œ œ #œ

nej

œ

Œ œ œ

œ ˙

#œ œ #œ

œ

#œ œ #œ

œ

er

træt

af

at

con sord.

#˙ p

con sord.

∑ ∑

œ

#˙ p ?

˙. > >˙ .

œ #˙ œ #˙ ˙. ˙.

˙

˙

˙. ˙.

œ ˙ ˙. ˙.

Œ #œ

Œ # œ œ # œ . œJ # œ jeg

œ

œ

Œ Œ # # œœ

'bli - ve'

A tempo q = 180

˙.

œ

p strings ∑

grev - in - de?

˙.

∑ œ

p

˙.

#>˙ .

?

j #œ . #œ œ n˙ .

bli - ve

˙

œ. œ œ J

B

˙. ˙.

?

˙. ˙.

&

˙.

?

#>˙ . #˙ . p

ritardando 1

?

˙.

A tempo q = 180

?

Ga.

b >˙

2

Synth.

3

6

& ?

1

ritardando

˙. ˙.

œ

Œ Œ Œ Œ Œ

œ Œ #œ #œ non div.


49 146 1 Fl.

&

?

œ #œ œ

#˙ #œ

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

? ? & &

? &

∑ ∑

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ #œ

œ #œ

˙

œ #œ ˙ .

œ

œ nœ Œ ∑

∑ œ

Œ

˙

œ #œ

˙.

n˙ ˙.

œ #œ

˙ ˙.

œ #œ n˙ ˙

œ #œ ˙ Œ ˙.

œ bœ ˙ #œ œ ˙ ˙.

&

? œ n˙ œn ˙

&

strings

&

&

Œ nœ ? Œ nœ Œ nœ ∑

j nœ . œ œ

œ #œ

˙

˙

œ

œ nœ ˙

œ #œ

Œ

∑ ∑

Œ œ œ

gyn -de at

˙ #œ

væ - re

Œ nœ œ

œ œ œ

˙ #œ

Œ œ œ

˙ #œ

Œ œ œ

n œ . œj œ

j œ nœ . #œ œ ‰ #œ .

œ #œ ˙

j j œ nœ . #œ œ ‰ #œ œ

Œ œ . # œj

-

Œ œ . # œj

be

˙

har

at

œ œ œ

for

bœ nœ ˙

n œ . œj œ

for - ladt

œ #œ ˙

j j œ nœ . #œ œ ‰ #œ œ jeg

˙.

Œ œ . # œj

˙.

œ œ œ

˙.

n œ . œj œ

œ œ œ

˙ #œ

˙. p

j j œ nœ . #œ œ ‰ #œ œ

˙.

1° straight mute

Œ œ . # œj

alt

B Œ

?

˙

&

n˙ .

j j œ . b œ œ bœ . œ œ #˙

? œ n˙

Ga.

˙ p

?

2

Synth.

&

1° con sord.

jeg har

œ . #œ œ #œ . nœ œ J J

˙

œ . #œ .

˙

fulgt den

#œ . nœ . rø - de

œ . #œ œ #œ . nœ œ J J œ . #œ œ #œ . nœ œ J J

œ

Œ ˙

∑ œ

skæl - ven

˙

œ

˙

œ

Œ ˙ gy

Œ ˙ Œ ˙

-


50 159 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

&

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

? &

? & &

? &

? ?

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& B

? ?

2 4 ∑ 42 ∑ 2 4 ∑ 2 4 ∑

42 ∑

2 4 ∑

2 4 ˙

42 ∑

2 4

˙

42 ∑

Mezzo tempo

3 4

43 3 4 3 4 43 3 4

3 4 ˙ p 43 ˙ .. ˙ 3 4 3 4

˙

43 3 4

3 4 ˙. 43

3 4 . ˙

˙. ∑

#œ Œ nœ n˙ .

œ

2 4 ˙

2 4 ∑ 42 ∑ 2 4 ∑

˙

# ˙˙ .. ∑

œ

˙

∑ ˙

&

n˙ .

˙.

n˙ .

˙.

˙.

#˙ .

˙˙ .. p

# ˙˙ ..

con sord.

∑ ∑

˙.

˙.

#œ n œ #˙ nœ ˙.

#˙ .

b˙ .

˙.

˙. ∑

˙˙ ..

#˙ .

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

# ˙˙ ..

∑ œ

˙

˙.

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

b˙ .

˙.

˙.

œ ˙

n˙ .

#˙ .

˙.

∑ œ #œ

3 4

∑ œ ∑

43

3 4 Π3 4 43 3 4

Œ œ œ

n˙ bœ

œ ˙

˙

˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙ bœ

œ ˙

Œ œ œ

jeg har

∑ œ œ bœ ∑

fulgt ham

23 A tempo q = 180

Œ œ œ ˙

œ

˙ bœ

œ

som

œ ˙

˙ bœ

œ ˙

˙

œ

gør

at

˙

n˙ .

˙ ˙

Œ b˙

Œ b˙ mit

∑ n˙ .

Œ b˙

n˙ .

œ

Œ b˙

n˙ .

bru - ser

min

hud

bœ œ

4 4

3 4

44

4 4

4 4

w

3 4 43 3 4

3 4

43

4 b˙ . 4 44

4 4 b˙

3 4

œ 3 4 43

∑ n˙

3 4

44

43

4 4

3 4

43

44

43

4 œ œ œ œ 3 4 4 44

œ

3 4

w

4 4

œ

43

44

œ

3 4

4 4

hvis

bœ œ ‰ œ n˙ J ‰ œJ n ˙

3 4

4 4

œ

bœ œ ‰ œ n˙ J

blod

œ

bœ œ ‰ œ n˙ J

4 4

œ ˙

3 4

4 4

44 œ œ œ œ 43

∑ bœ

˙

œ

#˙ .

Œ

accelerando molto

44

43

Mezzo tempo

42 ˙

3 4

#œ Œ nœ n˙ .

2 4 ˙

˙.

43 ˙

ritardando

42 ∑

- bet

-

2 4 ∑

dy -

bœ œ ‰ œ n˙ J

fra

œ

set

œ ˙

˙

n˙ .

˙ bœ

a2

Œ b˙

#œ Œ nœ n˙ .

˙.

˙˙ ..

2 4 ˙

#œ Œ nœ n˙ .

43

42 ∑

23 A tempo q = 180

Œ œ œ p ∑

˙. ? ˙.

&

2 4 ∑

42 ˙ ˙ p 2 4 ˙ #œ nœ ˙ 2 ∑ 4 ∑

˙.

˙.

2 4 ∑ 42 ∑

˙ #œ n˙ .

strings

&

˙.

2

Synth.

˙. ˙. ˙ #œ n˙ .

&

&

ritardando

-

4 œ œ œ œ 3 4 4 -

-

-

accelerando molto

44 œ œ œ œ 43 4 œ œ œ œ 3 4 4 4 4

4 4

44

3 4 43 3 4


51

173 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 43

œ œ & 43 œ

œ œ œ

h. = 144

˙.

non cresc.

& 43

& 43

3 &4 3 &4 ? 43 ? 43

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

& 43

& 43 ˙ . ˙. 3 ∑ &4 & 43

˙˙ ..

f ˙˙ .. f

œ

b˙. f

˙. ˙. f

˙. #œ

∑ ∑

#˙ . p # ˙˙ ..

œ #œ œ

?3 4

43

3 &4 ? 43

& 43

œ œ & 43 œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ & 43 œ

œ œ œ

strings

? 43

œ œ & 43 œ œ œ & 43 œ

˙.

œ

f

b˙. f

œ

#œ Œ Œ p bœ Œ Œ p #˙ . p

b ˙˙ œ # ˙˙ . b ˙˙ .. œ # # ˙˙ ... f ∑ ∑ ˙.

Œ Œ #œ π œ Œ #œ

œ œ bœ

U ∑

U ∑

U ∑

˙˙ .. π

U ∑ U ∑ U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

b ˙˙ .. π

∑ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

f b˙ f

œ

p #œ p

Œ Œ

U ∑

Œ Œ

U ∑

? 43

U ∑ U ∑ U ∑

œ œ bœ

œ

œ

œ

œ Œ Œ

Œ bœ

∑ œ

˙˙

Œ ∑

˙˙ ..

˙˙ ..

˙

˙˙ ..

#œ ∑

n˙ .

œœ # # œœ œœ ∑

b œœ n# œœ b œœ # ˙˙ # œœ b n ˙˙ . # œ

˙ #œ n˙ . π ∑ ∑

b œœ n # œœ œœ

b œœ n # œœ b œœ

˙ # œ n ˙ #œ n˙ œ b ˙ .

œ

œ Œ bœ

∑ ∑

ker

h. = 144

˙ bœ n˙ . π ∑ ∑

n˙ #œ n ˙ .

U ∑

Subito meno mosso q = 144

B 43 ? 43

U ∑

U ˙

˙.

U #˙ œ n˙ . π U Œ Œ ∑ #œ œ p U ∑ ∑

f ˙

U ∑

Œ

open

accelerando

U ∑

U ∑

p

Œ Œ

p # œœ Œ Œ p ∑

b˙. f ∑

˙˙ ..

˙.

? 3 ˙. 4

Subito meno mosso q = 144

˙˙ ..

˙˙ ..

˙ bœ n˙ . u - den

˙˙ ..

˙˙ ..

œ Œ #œ

ham

œ œ bœ

var

jeg en

n˙ flam

-

œ #˙.

me

der

#˙. #˙.

π

œ

kvæ - les

accelerando div.

b ˙˙ .. π

div.

b ˙˙ .. π

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

b œœ n # œœ œœ

b œœ n # œœ b œœ

˙ # œ n ˙ #œ n˙ œ b ˙ .

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

b œœ n # œœ œœ

b œœ n # œœ b œœ

˙ n ˙ # œœ b n ˙˙ . # œ


52 188 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob.

24 Piu mosso q = 180

& &

&

1 in Eb

&

2+3 in A

Fg. 2+3

1+2 Cor.

&

? ˙˙ .. π & ˙

3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

?

Ga.

œ œ #œ n˙ .

a2

œ # œ œ #œ 4

Vla.

Vlc.

CB

b˙ . b ˙. #œ

#˙ . p ˙. ˙. p

œ

#˙ .

n˙ . n˙ .

˙

p

#˙ .

n˙ .

# ˙˙ ..

#œ n˙

Œ

∑ Œ Œ # ˙˙ ..

˙.

œ œ

˙

œ œ

˙

œ

b˙ .

˙.

˙

œ

b˙ nœ

˙ #œ

˙ n ˙˙ ..

n ˙˙ ..

#˙ . ˙.

˙˙ ..

∑ b˙ .

˙.

˙.

œ. œ œ J

n b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

b˙ .

˙.

b˙ nœ

˙ # œ # œ œj œ .

n˙ . ˙.

∑ #˙ .

#˙ . p

#˙ .

∑ ∑

˙. p

˙.

œ #œ

Œ

˙.

b˙ .

˙.

b˙ .

˙.

n˙.

n˙.

˙

œ

n˙ .

˙.

∑ ∑

œ. œ œ J

˙. ˙.

˙

# ˙ .. ˙

˙˙ ..

n œ . nœ œ J

˙.

# ˙˙ ..

open

#˙ .

#˙ .

#œ œ œ

˙.

∑ ∑

∑ ∑

∑ ˙

4

ham var jeg

en

œ # œ œ #œ 4

œ # œ œ #œ 4

˙˙˙ .. ˙˙ . ..

œ œ

p o œ œ p

Œ

#œ n˙

fros - sen

o œ œ

j œ . nœ œ # ˙˙ ..

ild

œ œœ J

gnis - ten

œ J

jeg

bœ nœ

#œ n˙ #œ œ ˙ #œ n˙ #œ œ ˙

˙ œ n ˙˙ ..

bœ nœ

˙ b b b ˙˙˙ ...

b˙ .

b˙ .

˙ œ n n ˙˙˙ ...

b b ˙˙ ..

n n ˙˙ .. ˙

œ

Œ œ œ

˙

œ

b˙ .

tab - te

fandt jeg

i

hans

blik

˙

œ

b˙ .

˙

˙

œ

b˙ .

˙

˙

˙ #œ œ ˙ #œ œ

˙ ˙˙ .. ˙. ˙. Œ

# œ b n ˙˙ .. b ˙˙ .. b n b ˙˙˙ ...

œ. œ œ J

glæ - den jeg

Œ Œ

œ. œ œ J œ . œJ œ

#œ nœ

˙.

4

#œ nœ

œ # œ œ #œ

& Œ œ #œ

˙ #œ

b˙ .

˙.

#œ œ œ

& Œ œ #œ

unis.

œ . #œ œ J ˙.

n˙ .

˙.

& œ œ˙ # œ Œ

& Œ œ #œ

n˙ .

œ˙ . # œ œ # œ

˙.

# # ˙˙ ..

n ˙˙ ..

p

n˙.

b n ˙˙ ..

#˙ .

n ˙˙ ..

#˙ .

n˙.

∑ #˙ .

&

?

œ œ

?

˙

B

œ J

unis.

2

œ œœ J

˙

24 Piu mosso q = 180

Vl.

p

˙ nœ

œ J

u - den

1

p œ ˙

œ œœ J

?

?

? ˙.

strings

& #˙ .

2

Synth.

?

1

& Œ œ #œ

2+3

Cl.

#œ œ œ ∑

œ . œ Œ #œ œ œ J

søg - te

flam -me - de

œ . œ Œ #œ œ œ J œ . œJ Œ # œ œ œ


53

&

1 Fl. Picc. 1+2

& &

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2

Tb.

Timp.

1 Perc.

œ #œ #œ

œ

œ

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

f ˙ n˙ ∑

∑ Œ

˙ f

& #˙ . # ˙. &

? œ.

œ nœ J

&

&

? #˙ .

&

&

? & & & B

? ?

n˙ . f

#˙ .

n˙ . n˙ .

˙

Œ œ p

# # œ˙ p

œ #œ

∑ #œ . #œ œ J ˙. #˙ .

˙

Œ

˙. ˙.

˙. p

∑ ∑ ˙. p

∑ n˙ .

œ

˙

œ

œ œ #œ œ

con sord.

con sord.

∑ ˙.

#˙ . ∑

œ bœ i

œ ‰ J hans

œ bœ

œ bœ . ∑

œ œ œ J

ƒ nœ œ œ

∑ ˙.

Œ œ

favn

i hans

œ nœ œ f œ nœ œ f

˙.

∑ Œ

˙

˙.

favn

˙. p

Œ #œ #œ

A tempo q = 180

˙. p

˙.

œ #œ #œ

˙.

œ #œ #œ

˙

jeg går

ritardando

œ #œ #œ

˙. ˙. p ˙. ˙. p

œ

#˙ . p

ham

i

∑ ∑

˙ b ˙ .. ˙˙ ..

˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙. ˙.

˙. ˙.

∑ ∑

∑ #˙ .

˙.

∑ ∑

˙.

∑ ∑

Œ b˙ p

∑ #˙ .

˙.

4

˙

˙.

œ

œ œ œ œ

˙

# ˙˙ ..

#˙ .

˙ b ˙ .. p

˙.

4

˙. p

˙.

bœ œ bœ

˙. ∑

f

b˙ . b˙ .

˙˙˙˙ ... .

œ nœ œ

˙.

˙.

œ œ

n˙ .

#˙ . ˙.

#˙ .

#œ nœ

n # ˙˙ ..

#˙ .

˙

n˙ .

˙.

˙ #œ p

˙

#˙ .

œ

˙.

∑ #˙ .

op

j œ # œ . # œ # œœ # ˙ . # œœ

ritardando poco a poco

œ bœ

strings

∑ # # ˙˙ ..

∑ ˙.

#˙ .

˙ œ f œ nœ #œ

f

?

n˙ .

œ

Œ

a2

a2

˙ ˙ f

˙ ˙ f

∑ œ

˙˙ .. f

& #˙ .

œœ

Œ

2

Synth.

f ˙

? # ˙˙ ..

Tbni. Euph.

˙ œ œ œ

& &

œ # œ # œœ

˙. & #˙ .

?

1

A tempo q = 180

ritardando

201

œ œ #œ nœ 4

mø - de

u - den

˙. ˙˙ ..

b ˙˙ .. ˙

Œ

angst

bœ œ bœ

glø - den - de

˙

∑ &

Œ

bœ œ ∑

œ

hjer - te

ritardando poco a poco

˙

œ

˙

œ

˙

n˙ .

#˙ .

˙.

b˙ .

œ œ bœ

˙.

Œ

˙.

bœ œ


54

214 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

Meno mosso q = 81

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ga.

Ju.

˙.

˙˙ .. p ∑

∑ ∑

&

?

& #˙ . # ˙. & &

? b˙ .

˙ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

∏ ∑

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙˙ ..

˙˙ ..

Œ

Œ

Œ

∑ ˙. ˙.

˙.

˙.

˙.

˙

œ #˙ .

˙.

? #˙ .

˙.

˙.

Œ

˙. ˙.

˙.

&

˙. ˙.

˙.

˙. ˙. ∑

45

45

45 45 45

. 45 ˙˙ . p 45 5 4 5 4 5 4

˙. ˙.

bræn - den- de

sjæl.

œ œ

? ?

45 45

˙. ∏ ∑

˙.

dig

25 Doppio movimento q = 162

∑ ∑

˙.

∑ ∑

5 4

be - holdt

jeg

45

Œ

cup mute

#œ #˙ hjer

-

œ nœ -

-

tet

œ œ # œ œ œ œ3 œ n œ . b œ J

un

-

-

-

-

der

Œ n˙ tøj

#œ Œ -

et

œ

her

œ

œ

lyt - ter

œ 45 # œ Œ œ œ œ. J 45

Ó

œ 5 #œ Œ œ 4 œ œ. J 45

45

hvis jeg var

œ œ p ∑

˙

˙

Œ

˙.

B

Ó

œ

45

˙˙˙ .. .

˙˙˙ .. .

˙˙ ... ˙

œ

˙˙ ... ˙

& œ bœ

˙˙˙ .. .

div. in 3

45

45

& œ bœ

˙˙˙ .. .

∑ ˙˙˙ .. .

˙˙˙ .. .

œ

div. in 3

45

# œ œ nœ # œ œ nœ # œ œ nœ # œ ˙ .

V

&

Œ

& œ bœ

& ˙˙ ..

˙˙

strings

Œ

45

b˙ . Ó

45

˙˙

œ œ # œ œ nœ # œ œ n œ # œ œ n œ # œ œ n œ œ # œ n œ # œ nœ # œ n œ # œ œ n œ p ∑ ∑ ∑

œ & Œ b œ˙

b b ˙˙ ..

b ˙˙

œ œ nœ œ œ œ œ 45 # œ œ œ p ∑ 45

?

Meno mosso q = 81

1

˙˙

˙. ˙.

straight mute

˙

˙

˙.

˙˙ ..

∑ ˙.

˙. #˙ .

& ˙˙ ..

2

Synth.

˙˙ ..

?

1

25 Doppio movimento q = 162

#œ #˙

œ nœ

˙

Œ

œ . bœ bœ ˙ J

∑ ∑

#œ Œ

œ

œ

œ

∑ ∑

˙ al

˙

-


55

26

224 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

Ó & #˙. ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

˙.

Ju.

Œ b˙ Ó

b ˙˙ ..

˙˙ .. f

Œ

œ #œ n˙ . œ œ #œ œ #œ œ # œ œ ˙.

? &

nœ nœ œ œ

œœœ œ

Œ

3

Œ

3

6 8 68 6 8 68

68

6 8

68

68 68

og

-

œ ˙

de

68 26

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& &

B #œ ? ?

Œ

Œ ∑ ∑

œ œ

œ

Œ

Œ

pizz

œ Œ

Œ

œ

Œ

Œ

Œ

#>œ

˙.

π

Œ nœ œ œ ˙. f

arco

˙.

3

˙ ˙

68 68 ˙

ven - de

6 8

-

-

6 8

π

-

b ˙˙ .. b ˙ .

-

b ˙˙ .. b ˙ .

-

b ˙˙ .. b ˙ .

-

68

-

-

-

-

6 8

le

bå - de

le

œ œ

f 3 Œ nœ œ œ ˙

68

œ œ #œ JJ

œ # œ nœ œ #œ nœ # œ

#œ nœ œ # œ

˙

Œ

Œ

68

68

6 b˙ . b˙ . 8 ˙.

3

68

œœœ œ ˙

Œ

68

Meno mossoq. = 96

68

˙˙

&

V #œ

∑ ∑

&

b˙ Ó

&

˙. ˙.

?

?

Ó ˙

œ #œ œ nœ ˙ & œ #œ

2

Synth.

&

&

?

&

Julian peger mod to skriftestole.

68 68

Meno mosso q. = 96

˙ . ˙ . ˙ ˙ 68 ˙ . ˙ . f

˙. ˙.

π

˙. ˙.


56 233

&

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ nœ # œ #œ œ #œ J

3 3 f 3 œ ‰ & Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ƒ 8 œœ œ œ œ ‰ & Œ‰ œ œ œ œj ‰ ƒ #œ œ a 2œ # œ nœ# œ œ #œ ∑ & 3 3 f3 a 2œ œ œ b œ . b ˙ nœ œ #œ œ b ˙ . & ˙. 3 f3 3 8 ? Œ‰ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ j ‰ œ ƒ 8 a2 ? Œ‰ œ œ œ ‰ œ œ œœ j ‰ œ œ ƒ open œœ œœ. # œœ .. ∑ & open . # œœ .. œœ œœ ∑ &

& ?

&

?

f

bœ . f

j œ n# œœ ‰

œ nœ R≈ ‰

#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ J 3

3

œ J

3

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

‰ ∑ ∑ œ. ∑

7

∑ ‰

œœ œœ.

# œ # œ œ œ# œ n œ# œ n œj ‰ p œ œ œ œ œ# œ n œ œ ‰ J 7 p ∑

. . œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ

œœ œœ œ.œ p . . œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œ.œ p 3 œœœ . # œ œœ n œ œœ # œ ‰ j # œ œ œ œ. ‰ ‰ J 3 3 3 p

œ.

#œ .

œ.

#œ . p

œ.

œ # œ n œ œ œ# œ œ n œb œ n œ # œ œ œ # œ n œ œ œ# œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ b œ œ # œj ‰ œ œ #œ œ # œ œ # œ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 f clarinet 3 p œ # œœ b n œœ œ Œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Œ ‰ ∑ 3

3

#œ .

˙.

˙.

#˙ .

3

# # œœ ..

3

3

œ œœœ œ œ œ œ œ œ J

Œ

3

‰ œœ œœ . .

3

œœ œœ.

# œ œ # œ œ n œ # œ œn œ # œ p # œ œ œ œ œ b œ œ# œj ‰ ‰ p 7

3

# # œœ ..

3

œ œœ œœœ # œ œ œ n œ. J f3 3 3 Œ ‰

œœ œœ

3

j ‰ œ

œ #œ

Œ

œ.

Œ

œ œ œ. ‰ #œ œ œ

œ œ œ. ‰ #œ œ œ

œ

j ‰ ‰ œœ #œ J #œ #œ #œ œ # œ œ œ œ # œ #œ J

Œ

#œ .

˙˙ .. ß

œ #œ R≈ ‰

œœ J

œ.

œ. f

∑ &

œœ J

f œœ ..

∑ chimes

# œœ

straight mute

open

? &

Œ open œ>œ

œ #œ nœ

8

&

2

Synth.

&

œ œ #œ œ

a2

3

&

&

&

B

?

?

˙. ˙.

˙. ˙.

B

˙.

non div. œ # œ œ œ œ œ # œ œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œ # œ œ n œ # œ œn œ # œ # ˙˙ .. ˙ . >œ >œ > œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ bœ nœ 3 3 p3 p >œ >œ > œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ # œ œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œ # œ œ n œ # œ œn œ # œ ? bœ nœ j 3 3 #œ . œ nœ p3 div. j j ‰ ‰ #œ . œ nœ . . . b˙ ˙ œ œ #œ . œ nœ f p

> œ f > œ f

˙.

˙.

# ˙˙ .. ˙ . # ˙˙ .. ˙ .


57 240 1 Fl.

&

?

&

1

&

2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

& & ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

&

3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

?

Ju.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

straight mute

˙.

CB

? ˙. ˙. π

œ.

bœ .

œ.

œ b œJ b ˙ .

˙˙ ..

˙.

˙˙ ..

bœ . œ nœ J

œ bœ œ . J

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

˙˙ .. π

˙.

# ˙˙ .. ˙ .

˙.

˙. ˙.

#˙ .

#œ ‰ œ ‰ œ ‰#œ ‰ #œ ‰ œ ‰ går

man

hen

for

27 Piu mosso q. = 144

œ.

let

-

˙ . #˙ .

˙.

˙.

˙.

#œ .

œ # œ œ œJ J

˙.

-

-

- te

sit

hjer

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

˙.

˙.

˙. -

-

-

#˙ .

œ -

-

-

-

˙.

œ œ œ œ #œ ‰ Œ ‰ J

-

-

te

# ˙˙ .. ˙ .

# ˙˙ ..

∑ ˙. ˙.

∑ ˙. ˙.

˙.

# ˙˙ ..

˙.

# ˙˙ ..

˙.

# ˙˙ ..

˙.

# ˙˙ ..

˙.

# ˙˙ ..

˙.

œ.

˙.

∑ ˙. ˙.

˙.

#˙ .

œ. π

# ˙˙ .. ˙ .

at

˙.

˙˙ ..

˙.

˙. ˙.

bœ .

˙˙ ..

˙ . #˙ .

bœ . bœ ‰ bœ .

˙˙ ..

dér

˙. ˙ B #˙ . .

˙˙ ..

˙˙ ..

& ˙.

˙˙ ..

clarinet

˙˙ ..

& ˙ . #˙ .

˙˙ .. π ˙.

chimes

?

&

π

b œ b œ n œ b œ œ œ œ b œ. b œ b œ œ œ. b œ. bœ ‰Œ ‰ b œ. b œ b œ J J . . bœ œ œ œ bœ > ∑

&

œ

&

œ b œ b œ b œ œJ

accelerando 1

π

œ. b œ b œ œ œ œ. . b œ b >œ b œ ‰ œ. ‰ bœ J J J J ∑

?

V

œ

& b˙ . π ? ∑

2

Synth.

27 Piu mosso q. = 144

&

Picc. 1+2

Ob.

accelerando

# ˙˙ .. ˙ .

# ˙˙ ..

∑ unis.

˙. π

˙.


58

252 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

2+3

&

1 in Eb

&

&

Ob.

Cl. 2+3 in A

1

Fg.

2+3

1+2 Cor.

?

9 8

&

9 Œ ‰Œ ‰ . 8 # œœ . p 9 Œ ‰Œ ‰ 8 # # œœ .. p 9 ∑ 8

1

&

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

&

#œ . œ . p

?

?

#œ . œ . p ? ∑ &

2

Synth.

Ju.

j # œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ p ∑ ˙. ˙.

∑ ∑

& ˙ . #˙ .

j & œ . œ #œ ˙ .

clarinet

œ. V Œ ‰

men

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

hold dig

&

?

˙. ˙ B #˙ . .

? ˙.

∑ ∑ ˙.

9 8

Œ

Œ

9 8

&

9 ˙. 8

9 8 9 8 9 8

6 8

a2

bœ œ nœ # œ œœ œœ œœ œ œ # œœ # # œœ # œœ # œ œ f ∑

j‰ ‰ Œ ‰ œ

j œ ‰ ‰ Œ ‰ ˙˙ .. b ˙ .. œ J ‰‰Œ ‰ ˙˙ ..

Œ

5

#œ nœ bœ œ œ > > > > > #œ > f 6 ∑ 8

˙˙ ..

p

Œ

p

. . . . . . ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ J J p f ‰ ∑ ∑

b ˙ ..

˙˙ .. b ˙ ..

Œ ‰ ‰ #œ œ #œ œ p

˙.

p subito ˙. ˙.

˙ ..

˙˙ ..

p subito

˙ ..

p subito +. +. +. # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ J p ∑

˙˙ .. b ˙ .. ˙.

˙.

˙˙ ..

˙ ..

+. +. # œœ ‰ œœ ‰ ∑ ∑

6 8

6 8

∑ ∑ # œ œœ œ bœ œ 6 J ‰ ‰ Œ ‰ ˙. Œ ‰ Œ ‰ #œ 8 p f œ j ? 6 # œ n œ œ œ # œ nœ œ ‰ ‰ Œ ‰ 8 ∑ ˙.

6 8

f

f ˙.

˙.

˙˙ ..

6 8

˙˙ ..

#˙ . p

œ . bœ .

˙. ∑

∑ ˙. ∑

∑ œ œœ

f

bœ œ

#œ #œ #œ

nœ # œ

+. œœ ‰ J

Œ ‰

#œ # œ #œ p ∑

Œ ‰ œ.

œ . #œ .

der

hol - des

œ #œ

7

fra den ven

98

> # œœ ‰ ‰ J f 6 >œ ‰ ‰ 8 #œ J f 6 ∑ 8

6 8

9 œ œ œ 8 9 8

6 8

9 8

œ œ œ

6 8

9 8

œœ

9 œ ‰ œ ‰ œj ‰ Œ 8 # œ. œ. œ.

∑ ∑

6 8

#œ 6 J ‰ ‰ Œ ‰ 8 #>œ œ Œ ‰ 6 8 J f a 2 #> œ œ Œ ‰ 9 6 ∑ 8 8 J f > 9 Œ ‰Œ ‰ œ 6 # œR ≈ œJ ‰ œ 8 8 œœ #œ #œ #œ œ #œ f > > œ bœ a2 bœ œ 9 Œ ‰Œ ‰ 6 R≈ J ‰ bœ bœ 8 8 œ œ nœ bœ nœ f > n>œ œ # œ 9 6 Œ ∑ ‰ 8 8 f bœ 9 Œ ‰ Œ ‰ #œ œ œ 8 f 9 ∑ 8 a2

&

2+3

?

3+4

Tbe.

9 8

œ. -

∑ ∑

-

-

6 ˙. 8 -

6 8 68

œ. -

-

-

-

œ ‰ -

stre

œ ‰‰Œ ‰ J

n˙ . ˙ . p subito

œ . œ . œ œ bœ œ bœ œ

arco

œ . #œ .

Œ ‰ œ. p

œ . #œ .

bœ 9 Œ ‰ Œ ‰ # œ œ œ œ œ 6 #>œ ‰ ‰ œ n œ # œ 8 8 J > f div. . > unis. n œ # œ #œ #>œ 9 Œ ‰ Œ ‰ œ. 6 œJ ‰ ‰ œ 8 8 æ f #œ . #>œ pizz 98 ˙ . 68 J ‰ ‰ # œ ‰ æ f

œ J ‰‰Œ ‰ ˙.

arco

p

œ œ bœ ‰ œœ f pizz > œ J ‰ Œ

Œ

pizz

>œ J ‰

#œ #œ #œ #>œ J #>œ J

‰ ‰

Œ ‰ œ. p arco


59

261 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1

Fg.

2+3

1+2 Cor.

œ œœ b œ b œœ œœ b œœ n œœ œ œœ # œœ œœ œ & p f & &

œ œ #œ œ #œ œ œ # œ œ # œ # œ œ # œ #œ

?

˙.

˙.

˙. ? ˙.

Timp.

1

∑ ∑

&

?

Perc.

& nœ . ?

n œ.

œ.

chimes

2

& œ # œ œ nœ

œ

clarinet

Ju.

syn

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

der

B

œ œ œ # œ œ

? ‰

? œ

œ

œ ‰

3 4 3 4

#œ .

∑ j nœ ‰ b œ. p

j œ ‰ œ‰ œ. b œ. b˙ . œ. f

j j j 6 #œ ‰ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ 8 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. π

43

6 ˙. 8 ˙. π 68 ∑

68

43 43

3 4

43

nar

af

Gud

pizz

Œ

arco

3 4 3 4

˙. 43

non div. . b œ œ # n œœ ‰ bœ œ ≈ ‰ R b œ J bœ œ f p non div. œ. b œ œ bœ n œ b œ ‰ ≈ ‰ R J f p

muta in bass trombone

43

for

43

ne

ƒ #˙.

#œ .

68 Œ

œ.

œ. J

œ. J

‰ œ.

43 3 4

. . . œœ. # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ 3 ‰ J J 4 œ. œ. œ. œ. œ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ ‰ 43 J J

j j j 3 b œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ 4 p

Œ œœ œœ JJ JJ ∑

œ.

œ.

œ.

#œ .

œ

+ ˙. ˙. π

# œ #œ œ nœ #œ nœ # œ

œ.

#œ .

π

4

# œ œ œ nœ #œ nœ œ 4

Œ

+ ˙. ˙.

œ.

68

6 8

68

68

ken

Liberamente

Œ

œ. π

‰ . bœ π

a2

stopped

6 8

3 œ # œ œ œJ # œJ Œ

-

+ 6 #˙. 8 ˙. Í 68 ∑

el - ler a - ku - stik

a2

6 8

68

#œ .

œ ‰

6 Π8

6 Π8

œ œ b œR ≈‰ ‰ Œ f ∑

j œ‰œ‰ 3 œ. œ. 4 ∑

œ. œ. ‰ œ ‰ œ ‰ 43 J j ‰ œ ‰ œ ‰ 43 œ. œ. ∑

6 8

6 Π8

j j 3 œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ 4

œœ. œœ. œœ. ‰ ‰J‰ 3 4

œ. œ. œ ‰ œ J j œ ‰ #œ œ. # œ.

68

œ. ‰ œ. œ. ‰ ‰ J ‰ 43 œœ. ‰ œœ. œœ. # ‰ ‰ J ‰ 43 œ. œ. œ. ‰ ‰ ‰ J ‰ 43 ‰

‰ œ. π ∑

-

& &

#œ . J

-

Œ

bœ bœ œ b œ

?

. V œJ

œ.

? &

j b œ. ‰ p open œ. Œ nœ ‰ J p j Œ #œ ‰ # œ. p ∑

j j j 3 b œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ 4 p

Œ

Tbni.

Tb.

∑ b œœ. J ‰Œ Œ p. . œ œ J ‰J Œ p. . œœ œœ # Œ J ‰J p. . œ œ œ R ≈‰ J ‰ J p subito f œœ. œœ. J ‰J Œ p Œ

˙ ..

&

&

Euph.

7

7

b ˙ ..

1

1+2

& ˙˙ ..

&

2+3

&

3+4

Tbe.

&

28 A tempo q. = 144

Liberamente

6 8

68 Œ

‰ #œ .

#œ .

nœ ‰ # œ œ œ nœ

kom

her

og

28 A tempo q. = 144

68 6 8

6 8 #˙. π

vent

6 8 ˙. π

#œ 6 œ ‰Œ 8 π div. pizz

˙.

˙.

˙.

˙. ∑


60

270 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

. & œ #œ. & &

Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ju.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

>œ .

#œ.

>œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ

# >œ . #œ.

œ #œ œ #œ J

4

œ . #œ .

4

4

4

4

œ #œ œ #œ J

nœ nœ ‰ J

98 9 8 9 8

4

9 8

9 œ #œ nœ #œ #œ œ œ nœ 8

œ œ #œ 4

4

4

# œ n œ n œ # œ œ œ n œ œ b œ œ # œ 98 4

4

4

>œ J 98 f n œ œ #œ œ nœ # œ œ 9 # œ œ 8

œ #œ J

nœ nœ #œ œ

9 8

&

&

?

œ 9 J 8 p 9 8

9 8

?

?

&

chimes

&

?

V Œ ‰#œ.

& &

œ œ œ #œ

œ . #œ . går

der

-

o

-

ver

2

œ

# œ #œ œ nœ

og

sæt

-

ter

2

œ mig

#œ ind

œ. du

3° open

#œ. p

œ œ nœ J J

må ik

-

ke

ƒ #œ.

Œ

flyt

-

-

-

-

-

œ #œ J -

te

? b˙ . ∑

˙.

˙.

n˙ .

˙. p ∑

˙. p

#œ. ∑

>œ œ œ œ J œ.

> #œ. bœ nœ

œ #œ J

bœ b œ ‰ nœ nœ ‰ nœ #œ ∑

9 8 9 8

9 8

dig

#˙ .

9 8

˙.

9 8

‰ Œ

˙.

98

œ #œ J

9 8

œ œ J J

9 8

œ.

#œ .

œ.

B ˙.

?

nœ J ‰

jeg

1

œ.

2

Synth.

œ . #œ .

nœ .

&

Tbni.

œ.

&

1

1+2

# œ œ œ n œ # œ nœ œ n œ b œ œ bœ n œ b œ œ # œ œ œ nœ # œ n œ # œ # œ œ œ n œ œ œ œ # œ # œ # œ œ n œ œ p 4 4 4 4 4 Œ ‰ b œ b œ œ n œ b œ œ œ œ œ bœ œ & œ #œ nœ #œ œ œ #œ # œ œ œ nœ #œ nœ #œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ # œ œ . #œ . œ. 4 p > œ. œ >œ œ œ œ > . nœ . #œ œ . #œ œ. œ. #œ. œ . #œ . #œ œ ? J J ‰ ‰ p a2 . . . . . . . . . . nœ ? œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. Œ œ. ‰ œ. ‰ b b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ n n œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ ‰ b b œœ œœ ‰ n n œœ œœ ‰ #œ #œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ # œ #œ J J J J J p &

2+3

p ∑

& Œ ‰

3+4

Tbe.

&

9 8 9 8 98

‰ 98 > œœ œ œ 98 œ # œ # œ ‰ nœ œ f 9 ∑ 8 œ #œ J

nœ ‰ J


61

29

278

9 &8

1 Fl.

& 98 ‰ # œ # œ # œ f 9 &8 a2

Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl.

2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni.

& 98

∑ ∑

f

œ & 98 J

œ J

Œ

‰ ∑

>œ . œ .

Œ

ƒ bœ 2° b œ œ b œ b œ. n œ. 6 J‰‰œ 8 ƒ p œ. œ. 68 ƒ π œ. œ 6 J ‰ ‰ 8 ƒ π œ 68 ‰Œ ‰ ƒ stopped 68 +˙˙ .. π 6 ∑ 8 ∑ ∑

B

œ

œ

#œ nœ

∑ œ. R ≈ ‰ π ˙.

π œ

#œ .

˙.

œ #œ

œ #œ

œ f œ

‰ ∑

+œ . œ.

gliss

bœ J

6 8

68

œ J

œ J

68 œ . œ . Œ ƒ 6 8 ∑

œ

?9 8

68 œ . π church organ 6 ∑ 8

68 Œ

œ.

#œ .

her

-

-

œ J

-

œ J

œ.

#œ .

fra

Œ œ J

œ J

vil

œ #œ

œ #œ œ

f œœ f

œ #œ

œ

œœ

œ 7

œœ

+œ œ J f

œœ

œ

œ

98

œœ

9 8

œœ

98 98

9 8 98

lip + slide gliss

f

9 8

œ

œ œœ

98

œ

5

?

du

œ # œJ J

kun - ne

œ. hø

-

-

-

-

-

9 8

9 8 98 œ œ œ œ œ œ J 5 f 14 œœœœ œ œ œgliœ ss œ œ œ œœœ œ J

-

9 8 98

œ

‰‰

98 9 8

œ nœ

f

7

98

7

œ # œ nœ # œ

Œ

f

œ. ∑

+˙ . ˙.

œ bœ

œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

V 98

œ

9 8

& 98

. . . . . . . Œ # œ n œ ‰ # œ n œ œ b œ œ œr n œ≈ œ ‰ œ œ œ œ #œ œ R ≈‰ ‰ . . . . . . 7 π.

9 8

6 8

œ

68

ƒ

Œ

6 8

œ

6 8

b>œœ .. œœ ..

68

?9 8

chimes

Ju.

nœ #œ nœ œ

nœ .

Œ

& 98

?9 8

>œ J

#œ .

#œ . p

& 98 # œ f 9 &8

Timp.

2

68

bœ b œ b œ

œ ?9 J 8

? 98

Perc.

œ #œ n œ œ nœ bœ # œ # œ 68 œ

œ nœ bœ œ & 98 b œ œ b œ b œ f œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ # œ œ 9 œ & 8 ‰ œ #œ f > >œ >œ œ >œ œ œ ? 98 J J J

Tb.

1

œ #œ

9 &8

9 &8

Euph.

6 8

-

-

re

9 8 98 9 8 98

29 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 98 9 &8

B 98 #œ œf ? 98 J ? 98

68

∑ #œ #œ # œ œ >œ

œ #œ nœ œ n œ bœ # œ # œ œ

>œ J

œ J

œ

6 8

>œ . 68 œ . æ ƒ non div. 68 >œ . æ ƒ non div.

& &

68

œo . æ π œo . æ π

˙o . æ ˙o . æ

œ. æ

gliss

Œ

œ f œ

œ. æ ∑

98

sul E

f œ. æf

Bœ ?œ

œ

œ

œ

œ

œ 5

gliss

9 8 œ œ

98 98 98


62

282

9 &8

1

Fl. Picc. 1+2

Mezzo tempo q. = 72

& 98 œj‰ ‰ Œ ‰ Œ J

Ob.

2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg.

68

9 & 8 # œj‰ ‰ Œ ‰ Œ

‰ 68

9 & 8 j‰ ‰ Œ ‰ Œ #œ

‰ 68

& 98

? 9 j‰ ‰ Œ ‰ Œ 8 œ

‰ 68

68

3+4

9 &8

6 8

1

9 &8

6 8

9 &8

1+2

? 9 j‰ ‰ Œ ‰ Œ 8 œ

Tb.

?9 8

Timp.

?9 8

9 & 8 ˙. p 9 8

Œ

Perc. 2

& 98

Synth.

Ju.

? 9 ‰‰Œ ‰ Œ 8 j œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

98 ?

9 8

9 8

6 8

6 8

6 8

68 ‰ 68

6 8

B

9 8

œ. p

˙. f

a2

œ.

9 8

‰ Œ j j‰ ‰ Œ œ œ > > f j‰ ‰ Œ nœ > n˙ . > Í

6 8

Œ

68

œœ

œ

6 8

œ p

œœ # œœ n œœ # œœ n œœ p

œ œ œ œ œ œ 7

œ

œ #œ nœ # œ n œ œ #œ 7

Œ

9 8

lip + slide gliss

œ bœ

5

? nœ

œ

4

œ

œ p

&

98 œ .

p ‰ ∑ & 98 œ . æ p 9 œ . œ # œj 8 n œ

œ

gliss

f œ.

sul G

œ J

f

œ

f

6 8 68

œ

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8

√ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œ ? œ œ œœ œ œ œ œœœœ œ œœœ œ œœ œ œ œœœœœ œ f ∑

Subito allegro q. = 120

9 8

6 8

6 8

6 8

6 8

6 8 68 6 8

68

6 8

ø - re.

30

Œ

j j œ œ .b œ b œ œ b œj œ . j ‰ ‰ 98 nœ J R J li - ge ind i dit

68

6 8

98 Œ

j œœ > f j œœ > f

nœ œ œ

9 8

68 Œ ‰Œ j j #œ œ . œ # œ nœ . ß p subito 6 j 8 j j œ # œ n œ . œ#œ œ . œ # œ nœ . ß p subito

9 8

Œ

œ

68 ‰ nœ. œ f

œ œ œ

9 8

ke - de jeg dem

f

œ

œ

7

Œ

-

œœ J

9 8

som hvis

œ

gliss

p

4 œ œ b œ œj œ . JJ J

a2

f œ

#œ . n œ.

Œ

f œ

f œ #œ J f

‰ Œ j ˙. œ > > f ∑

tan-ker

6 8

9 8

‰ 68

9 8

#œ J

f # œœ n b œœ œœ # # œœ n n œœ # # œœ n n œœ

6 8

B 98 j ˙. œ #œ p subito ? 98 j‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ œ ?9 8 . ˙ p subito

9 Π8

f œ #œ œ .

8

9 Π8

∑ ∑

œ #œ œ # œ

Mezzo tempo q. = 72

9 &8

˙. ˙.

# œœ

œœ

f # œœ

5

œ œ . œ nœ œ œ V 98 œ ‰ J J J J # œJ 68 J Œ ‰ Œ n œJ œ . 9 &8

˙. ˙. p

open

œ

#œ œ

mi-ne smud-sig - ste

1

˙. ˙.

9 #œ œ 8 p

7

9 Π8

church organ

˙. b˙ . p

98 œ #œ p

œœ œœ œ

œœ

6 8

j œ œ œ œœ œ J f œ œ

7

9 œ 8 p

‰ 68

chimes

1

6 8

9 &8

Euph.

‰ 68

& 98

2+3

1+2

Tbni.

œ 98 œ p

6 8

? 9 j‰ ‰ Œ ‰ Œ 8 œ œ

Tbe.

9 8

Subito allegro q. = 120

2+3

Cor.

‰ 68

9 &8

1

6 8

30

6 8

œ

œ

œ #œ ?

gliss

œ

œ

œ

œ #œ œ

œ nœ œ bœ 5

œ

bœ j œ

68 68 6 8


63 289 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

6 &8

6 &8

6 &8 6 &8 6 &8 6 &8 ?6 8

˙˙ ..

j‰ ‰ Œ ‰ œ p ? 6 ‰‰Œ ‰ 8 j nœ p 6 &8 ?6 8

Perc. 2

Synth.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

∑ ∑

˙˙ ..

Œ ‰ B bœ . p ∑

œ.

œ.

Œ ‰ ‰

j j ‰ # œ œ >j # œ œ œ œ œœœ J œ ∑ Œ ‰ Œ p ∑ ∑

œ j# œ # œ j‰ œ œ œ œ ∑ p ∑

#œ œ œ nœ #œ nœ œ Œ ‰ œ . 4

j œ ‰œ ‰œ œ. œ. œ.

j œ‰œ ‰ œ œ. œ. œ.

a2

Œ ‰ B œ. p

#œ .

œ.

#œ .

j a 2b œ œ œ œ. n œ œ œ # œ . œ. œ œ œ œ J

jœ œ J ∑

nœ bœ œ #œ œ œ nœ nœ bœ œ #œ œ œ nœ 4

4

?6 8

j œ ‰ œ.

b œ nœ bœ œ œ œ # œ œ œ œ bœ nœ b œ œ

‰ œ œ ‰œ œ b œ. œ. œ. œ.

&

4

j œ‰œ ‰ œ ‰ œ. œ. œ. j œ‰œ ‰ œ ‰ œ. œ. œ. ∑

6 &8

6 &8

?6 8 ?6 8

6 & 8 ˙. p 6 8 ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ ‰ œ. ˙. ˙. ˙. ˙. π p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Clash Cymbals

?6 8

∑ ∑

6 &8

?6 8

6 &8 B 68

j‰ ‰ Œ ‰ ∑ œ p ? 6 ‰‰Œ ‰ ∑ 8 j œ p ?6 8 ˙. ˙. p

Œ ‰ bœ . p ∑ ˙.

œ.

nœ .

p

4

4

j ‰œ œ.

j Œ œ‰ b œ.

4

œ. # œ.

b œ nœ bœ œ œ œ # œ œ œ œ bœ nœ b œ œ

œ‰œ œ œ p. .

j œ ‰ œ ‰œ b œ. œ. œ.

œ.

œ

j #œ ‰ œ ‰ œ œ. œ. œ. j #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ. œ. p ∑

j‰ ‰ Œ ‰ œ p 6 ∑ &8

chimes

1

˙˙ ..

#œ œ œ nœ #œ nœ œ Œ ‰ œ . 4

œ.

#œ .

nœ bœ œ #œ œ œ nœ

4

b œ nœ bœ œ œ œ # œ œ œ œ bœ nœ b œ œ ∑ ∑

4

∑ ∑

4


64 Katedralens porte åbnes, og blændende sollys kommer ind.

31

accelerando 299

&

1

Fl. Picc. 1+2

1

œ. œ. >œ œ œ œ & F &

&

Ob.

2+3

1 in Eb

œ. . > & œ œ œ œ œ

Cl.

2+3 in A

1 Fg. 2+3

Cor.

3+4

1

œ J

#œ nœ œ nœ œ ∑ F 4

j œ #œ

#œ . > F >œ . F

œ J

œ

4

œ. œ. & ‰ # # œœ. œœ. ‰ œ œ œ. œ. & ‰ # # œœ. œœ. ‰ œ œ

F Œ

bœ œ

4

4

‰ b b œ bœ œ .

F ‰ Œ bœ b œ b œ bœ œ . F

. n œ nœ n œŒ # œ n œ ‰ . nœ nœ n œŒ # œ n œ ‰

4

4

j œ #œ

nœ .

œ J

œ

#œ .

# >œ ? J Œ f > #œ ? J Œ f . œ #œ œ #œ œ . . # œ œ œ #œ œ .

œ J œ J

1+2

&

&

&

Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

?

1

Perc. 2

Synth.

? ?

bœ œ œ bœ œ b œ b œ œ œ #œ

œ >

98 ‰ 98 ‰

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

j œ œ

œ

œ

∑ ∑

j œ œ

b>œ . ƒ b>œ . ƒ > bœ . ƒ > bœ . ƒ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

68

68 68

˙.

˙. ˙.

˙˙ .

˙˙ .. ˙˙ .

˙˙ .. ˙˙ .

b ˙˙ .. b ˙˙ .

b ˙˙ .. b ˙˙ .

p

68

6 8

68

˙ . b˙ .

b ˙˙ .. b ˙˙ .

b ˙˙ .. b ˙˙ .

œ ‰Œ ‰ ç clash cymbals ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L.V. 9 6 . . . . . ˙ ˙ ˙ œ 8 ˙ 8 œ ‰Œ ‰ F f ƒ ? 98 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

?

98

Clash Cymbals

68

31

& &

∑ ∑

∑ ∑

bœ nœ œ nœ œ bœ œ #œ #œ œ œ nœ B œ œ œ bœ œ œ nœ #œ 4 4 4 4 F 4 # >œ ? J ∑ ∑ Œ f # >œ ? J ∑ ∑ Œ f

∑ ∑

98 98

œ bœ œ #œ 9 #œ 8 œ #œ œ œ 4 f œ #œ œ 98 œ # œ œ J œ > œ 98 Œ J ‰ œ >

senza sord.

senza sord.

b œ bœ œ œ œ bœ œ b œ # œ œ œ œ œ #œ œ b œ bœ & bœ œ b œ &

˙æ. ƒ

gliss

˙.

˙ . b˙ .

b˙ .

6 8

98

˙.

>j œ‰‰Œ ‰ ∑ >j œ‰‰Œ ‰ ∑ ˙.

˙˙ .. b ˙˙ ..

98 9 8

ƒ ˙˙ ..

˙˙ .. b ˙˙ ..

9 8

ƒ ˙.

attacca

b ˙˙ ..

68 b ˙˙ .. b ˙˙ . p 68 ∑

98 98

68

˙˙ ..

ƒ >œ œ 6 J‰‰Œ ‰ 8 ƒ bœ b ˙˙ .. b ˙˙ . 68 ƒ >œ nœ 68 J ‰ ‰ Œ ‰ >œ nœ 68 J ‰ ‰ Œ ‰

accelerando

1

68

œ bœ œ b œ b œ bœ œ œ œ #œ

œ #œ nœ œ nœ bœ 9 #œ # œ œ 8 #œ #œ # œ #œ # œ f œ bœ œ b œ b œ b œ œ œ œ 98 œ œ œ œ œ f

6 8

œ bœ œ b œ b œ bœ œ œ œ #œ

f

> j œ œ n œ 98 nœ œ œ . > j œ œ n œ 98 nœ œ œ . 98 ∑

Tbe. 2+3

œ >

68

9 œ #œ #œ œ œ œ # œ . 8 # œ J œ f 98 # œ œ œ # œ #œ œ œ #œ . J œ f 4 4 4 a2 #œ b œ œ # œ # œ œ œ n œ œ b œ œ # œ 98 œ # œ œ œ

bœ œ #œ B œ œ œ b œ œ bœ œ n œ #œ n œ œ n œ œ 4 4 4 F 4 bœ œ #œ B œ œ œ b œ œ bœ œ n œ #œ n œ œ n œ œ 4

1+2

œ J

a2

&

>. œ F >. œ F

98

Piu mosso q. = 144

L.V.

Piu mosso q. = 144

b ˙˙ .. div. b ˙˙ .. 68 æ æ ƒ ˙. ˙. 68 æ æ ƒ div. b ˙˙ . b ˙˙ .. . 6 æ æ 8 ƒ > 68 œJ ‰ ‰ Œ ‰ ∑ ƒ > 68 œJ ‰ ‰ Œ ‰ ∑

∑ attacca

b ˙˙ .. æ ˙. æ

b ˙˙ .. æ ∑ ∑


65

Scene 2 Miguel kommer ind gennem katedralens døre fulgt af enkegrevinden og fader Daniel.

1

& 12 8

Fl.

Picc. 1+2

1

& 12 8 & 12 8

Ob.

2+3

1 in Eb

& 12 8 & 12 8

Cl.

2+3 in A

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

Timpani

1 Perc. 2

Synth.

Gabi

Enkegrevinden Julian

Miguel

Kor af håndværkere

& 12 8 ? 12 8 ? 12 8 & 12 8

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙.

ƒ

˙˙ ..

ƒ ˙. ƒ

b ˙˙ .. ƒ ˙. ƒ

b ˙˙ ..

& 12 8 & 12 8 B 12 8

˙˙ ..

˙˙ ..

b˙ .

˙.

˙.

p œ

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

b œœ

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

b ˙˙ .

Œ

p œ J p

b œœ

ƒ ˙.

# ˙˙ ..

n ˙˙ ..

b˙ .

b ˙˙ ..

b ˙˙ .

œ J p j œœ J p

Œ

Œ

4

˙˙ ..

œ

œ

œ

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

j œ

œ

‰ bœ

œ

Œ

˙˙ ..

# ˙˙ ..

Œ

˙˙ ..

n ˙˙ ..

∑ ∑ ∑ ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w. p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ ‰ Œ ‰ ˙. œ

p

œœ

œ

œ

œ

p

œ #œ œ n œ œ œ œ bœ œ n œ œ bœ œ œ œ # œ œ œ ∑ ∑

V 12 8

? 12 8

Presto q. = 144

∑ ∑

œ

? 12 8

œ 4

& 12 8

b ww .. 12 & 8 æ ƒ w. 12 & 8 æ ƒ div. b ww . . 12 B 8 æ ƒ

˙˙ ..

Clash Cymbals 12 ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 8 œ ç Clash Cymbals 12 ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 8 œ ç b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12 & 8 7 trumpet ƒ ? 12 ∑ 8

? 12 8

œ

œœ J p # œœ J p

? 12 8

œ

œ

& 12 8

œ

? 12 8

œ

œ

n ˙˙ ..

? 12 8

œ

b ˙˙ ..

p

# ˙˙ ..

? 12 8

p

n ˙˙ ..

ƒ

˙˙ ..

˙˙ .

# ˙˙ ..

ƒ

œ J p

˙.

b ˙˙ ..

muta in contra fagotto 1+2

˙˙ ..

˙.

˙.

ƒ

ƒ 12 # & 8 ˙˙ ..

div.

1

Presto q. = 144

B

b ww .. æ p w. æ b wwp .. æ p w. æ p


66

3 1

Fl.

Picc. 1+2

1

Ob.

2+3

1 in Eb Cl.

2+3 in A

Subito q. = 120

#œ J & f &

j #œ & J f bœ J & f

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

j œ J f

Perc.

Œ

Œ

˙˙ .. ‰

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

˙.

˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

b˙ .

˙.

˙.

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

˙.

˙.

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

ƒ

b ˙˙ .. ƒ ˙. ƒ

b ˙˙ .. ƒ

∑ ˙˙ ..

f & # ˙˙ .. &

˙˙ ..

˙.

ƒ

? &

Ó.

˙.

f

# ˙˙ .. n ˙˙ ..

n ˙˙ ..

# ˙˙ ..

# ˙˙ ..

n ˙˙ ..

˙˙ ..

& ?

ƒ œ

open

ƒ œœ ƒ

?

n ˙˙ .. œ œ œ œœ œœ œœ

n œœ J

Œ

# œœ J

Œ

œ

bœ œ

œ

œ bœ

œ œ œ

œ b œœ bœ

œ

œ

œœ œœ œœ

œ

œ bœ

œ œ

œ œ

Œ

Œ

œœ

œœœ

∑ ∑

?

# ˙˙ ..

ƒ # ˙˙ ..

∑ ∑

B

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. œ ‰ Œ ‰ Œ ƒ f p clash cymbals ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ ‰ Œ f ç œ b œœœ b n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœœœ b œœœœœ œœœ œœ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ œ J bœ ‰ ‰ Œ ‰ & 7 trumpet f ƒ œ œ b œ œ b œœ œ œ œ ? Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ bœ bœ & œ œ œ œ œœœ

œœ

œ

Synth.

gl

iss

.

2

Œ b ˙˙ ..

clash cymbals

1

˙˙ ..

f #œ & J f

&

˙.

Subito q. = 120

1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vlc.

CB

B ?

b ww .. æ f w. æ f b ww .. æ f w. æ f

b ww .. æ ƒ w. æ ƒ b ww .. æ ƒ w. æ ƒ

œ œ œ

œ

œœœ

bœ œ b œœ

œ


67

5 1

&

Fl.

Picc. 1+2

& &

1

Ob.

2+3

1 in Eb

& &

Cl.

2+3 in A

&

˙.

˙.

˙.

˙.

œ J

˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

b˙ .

˙.

˙.

j œœ J ‰

b ˙˙ ..

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

˙.

˙.

˙.

b ˙˙ ..

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

?

1 Fg. 2+3

1+2

? &

œœ

&

œœ

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

& &

œ

œœ

# œœ

œœ

# œœ

œ œ œ

œœ œœ œœ œœ

B

œ

bœ œ œ bœ

Synth.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

‰ ‰

b œœœ œœœ œ

trumpet

œœœ

œ bœ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

4

Œ

Ó.

4

j œœ ‰

Œ

Ó.

œ

‰ bœ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ b œœ œœ œœ œœ œ bœ bœ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ œ bœ

œ

œœ œœ œœ b œœ œ œ bœ bœ

Œ Œ Œ Œ

4 4

4 4

4 4

4 4

‰ b œœ œœ œœ

œ

œ

œ

œ bœ

œ œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ œœœ

œ b b œœœ

œ

b œœœ

œ œ > div. in 3 > b b œœœ

non div.

> b b œœœ

div. in 3

˙˙

˙

˙

˙

b ˙˙

˙˙

˙˙

p ˙

p

b ˙˙ p

4 4

p

12 8 12 8 12 8

12 8

∑ ˙˙

12 8

# ˙˙

n ˙˙

# ˙˙

12 8

n ˙˙

# ˙˙

n ˙˙

12 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

œœœ œœœ œœœ J J

12 8

œœœ œœœ œœœ J J

4 4

4 4

12 8

œœ œœœ

œ œœœ

˙˙

b ˙˙

4 4

Œ

n b œœœ

b ˙˙

p

12 8

œ œ

n b œœœ

˙

12 8

Œ

œ œ

˙

œ œ

p ˙

12 8

4 4

Œ

div.

˙˙

œ œ

j œ œ œœ œœ > j œ œ œ œ > œœœ œ>œœ J œœœ œ>œœ J

˙˙

12 8

b ˙˙

Œ

˙˙

p

12 8

4 4

˙

12 8

Œ

œœ

˙

j œ œœ > j œ œ > œ>œœ J œ>œœ J

4 4

4 4

Œ

œ b œ œ b œœ œ œ bœ bœ

4 4

4 4

œœœ b œœœœœ b œœœœœ œœœ bœ bœ

4 4

4 4

∑ œ ç œ ç

44

˙

p 4 # ˙˙ 4

œ œœ >

Œ

4 4

4 4

unis.

w. æ

b œœœ œœœ œœ œ œ œ œœ b œœ b œœ n œœ œ œ œ œœœ œ bœ

Œ

4 4

j œœ ‰

b ww .. & æ b ww .. B æ w. B æ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ œ œ bœ

Œ

clash cymbals

?

Œ

clash cymbals

&

j b œœ J ‰

?

&

Œ

?

&

œ J

?

j b œœ J ‰

# œœ # œœ œœ # œœ n n œœ œ n n œœ # # œœ œ n œ #œ #œ n œ

Perc. 2

œ J

# œœ # œœ œœ # œœ n n œœ œ n n œœ # # œœ œ n œ #œ #œ n œ

˙

œ œ œ j bœ œ j bœ œ

œ b b œœœ j œ œ j œ œ

œ

4 4 4 4

4 4

4 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 w 8 p 12 ∑ 8

∑ ∑

12 8

12 8 12 8


68

8 1

12 & 8

Fl.

Picc. 1+2

& 12 8 & 12 8

1

Ob.

2+3

1 in Eb

12 & 8 & 12 8

Cl.

2+3 in A

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

12 & 8 ? 12 8

˙. ƒ

˙˙ ..

ƒ ˙. ƒ

b ˙˙ .. ƒ ˙. ƒ

b ˙˙ ..

˙.

˙.

b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

b˙ .

˙.

˙.

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

˙.

˙.

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

ƒ

Perc. 2

Synth.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

‰ Œ ‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ Œ

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

∑ n œœ ‰ J ƒ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

12 & 8

# œœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ J ƒ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

p

˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

‰ Œ

B 12 8

>œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ ƒ clash cymbals 12 ‰ Œ ‰ Œ ‰ 8 œ ç b œœœ œœœ œœœ b œœœœœ b œœœœœ b œœœœ œœ œœ œœ bœ nœ œ 12 & 8 12 8

Œ

Œ

œœœ œ œœœ

& 12 8

œ œ b œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ œ b b œœœ œ bœ bœ

12 & 8

Œ

B 12 8

Œ

& 12 8 B 12 8 ? 12 8

Œ

Œ

j œ œ œ œœ œœ œœ >j œ œ œ œœ œœ œœ > > b b œœœ œœœ œœœ J > b b œœœ œœœ œœœ J

‰ œ œ div.

‰ œ bœ ‰ b œœœ œ ‰ b œœ ∑

j bœ bœ j bœ œ

œœœ J œœœ J

j œ œ j œ œ

˙˙ b ˙˙

ƒ ˙ ˙ ƒ

˙˙ ˙˙

ƒ ˙ ˙ ƒ

b ˙˙ b ˙˙

ƒ 42 ∑ 42

2 ˙ 4 n ˙ # ˙˙

# ˙˙ ..

ƒ ˙ 42 # ˙˙ n ˙

n ˙˙ ..

2 4

2 4

ƒ Œ

‰ Œ ‰ Œ

‰ Œ

42

‰ 42

‰ Œ

Œ

œœœ œœœ J œœœ œœœ J

Œ

Œ

Œ

j œ œ œ œœ œœ œœ >j nœ œ œ n œœ œœ œœ > bb œ>œœ œœœ œœœ J > b b œœœ œœœ œœœ J

unis.

∑ ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ‰ ˙. 4 ˙ p ∑ 42 ∑

b œœœ œœœ œœœ b œœœœœ b œœœœœ b œœœœ œœ œœ œœ œœœ œ œœœ bœ nœ œ 2 4 œ œ b œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ œ b b œœœ œ 2 bœ bœ 4

œ œ œ œ

ƒ

œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œ b œœ œœ œœ œœ œ œ œ 2 bœ bœ œ œ 4

bœ œ œ

˙ ˙

p ƒ œ œ œ œ b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ 2 4 ∑

unis.

2 4

p

p ‰ # ˙˙ ..

? 12 8

trumpet

42

b ˙˙ .

‰ ˙˙ ..

œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œ b œœ œœ œœ œœ œ œ œ bœ bœ œ œ

? 12 8

2 4

˙.

p

42

˙˙ .

p ˙.

42

˙.

p

2 4

b ˙˙ ..

p ˙.

& 12 8

? 12 8

˙.

∑ ‰

& 12 8

‰ Œ

Œ

Œ

˙.

clash cymbals

1

Œ

? 12 8 12 & 8

˙.

div. ‰ œœ

‰ ‰ ‰

œ œ n b œœœ n b œœœ

j bœ œ j bœ œ œœœ J œœœ J

j œ œ j œ œ œœœ J œœœ J

œ œ

œ œ œœœ œœœ

∑ ∑

2 4

2 4

42 42 42

∑ ∑

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

b˙ .

˙.

˙.

b ˙˙ ..

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

˙.

˙.

˙.

b ˙˙ ..

b ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

12 8

12 8

12 8

n œœ ‰ J

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

12 8

# œœ ‰ J

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

12 8 12 8 12 8

œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œ b œ b œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œœ ∑

12 8

12 8

12 8

>œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ ƒ 12 ‰ Œ ‰ Œ ‰ 8 œ ç b œœœ œœœ b œœœœœ b œœœœœ b œœœœ œœœ œœœ œ 12 ‰ b œ ‰ 8 12 8

12 8

12 8

Œ

12 8

Œ

12 8 12 8 12 8

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œœœœ œœœœœ œœœœ

œ b œ œ b œœ œ œ œ œ œœ œ œ bœ bœ ‰ œ œ œ j œ œ œ œœ œœ œœ >j œ œ œ œœ œœ œœ > > b b œœœ œœœ œœœ J > b b œœœ œœœ œœœ J

unis.

‰ œ œ div.

‰ œ bœ ‰ b œœœ œ ‰ b œœ ∑

j bœ bœ j bœ œ

œœœ J œœœ J

j œ œ j œ œ

œ œ œ œ

œœœ œœœ J œœœ œœœ J


69

12

&

1

Fl.

Picc. 1+2

& &

1

Ob.

2+3

1 in Eb

& &

Cl.

2+3 in A

&

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

1

&

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

j œœ J ‰ œ J

j b œœ J ‰ œ J

j b œœ J ‰

&

Œ

Œ

œ œ œ bœ

bœ œ œ

ƒ Œ Œ

trumpet

&

&

Œ

Vla.

B

Œ

B ?

b ˙˙ .

œ

œ

Œ

b œœœ

Œ

Œ

Œ

2 4

œ

œ

œ

‰ b œœ œœ œœ b œœ

œœ

œœ

b˙ ƒ

Œ

42

12 8 a2

12 8 12 8

a2

12 8 12 8

a2

12 8

œ œ œ

non dim.

œ œ œ non dim.

œ œ œ

non dim.

œ œ œ non dim.

5 œ œ #œ nœ œ bœ œ #œ œ # œ bœ œ nœ j #œ œ >

5 œ œ #œ nœ œ bœ œ #œ œ b œ œ œ n œ # œj #œ >

5 œ œ #œ nœ œ bœ œ #œ œ # œ bœ œ nœ j #œ œ >

5 œ œ #œ nœ œ bœ œ #œ œ # œ bœ œ nœ j #œ œ >

œ #œ œ #œ 5 œ #œ nœ #œ nœ œ #œ # œ # œ n œ # œ # œ n œ # œj non dim. >

bœ œ œ

non dim.

œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ > bœ œ j œ œ bœ œ

12 8

12 8 ~~~~~ œ gliss œ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 12 J 8 p ƒ œœ . . 12 ∑ 8

b˙ ƒ

j j bœ œ œ bœ œ œ

‰ b œœœ

œœœ œœœ œœœ J J

œ œ ‰ œ œœ œœ bœ œœ ‰ bœ ∑

j j bœ œ œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ J J

œ J

∑ Œ

œœ ..

‰ œ. ∑

12 8

Œ

Œ

Œ

# œœ .

Œ bœ .

p

12 8 w. 12 8

bœ ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 ˙. 42 ˙ 8 œ pŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 ˙. 42 ˙ 8 œ p œ œ œ œ œœ n œ œœ œœœ œ œœœ 2 12 ‰ ∑ 4 8 b b œœ œ 2 12 ‰ œ œ œ œ œ ∑ 4 8 œ œ

12 8

5

12 8 w.

j bœ

ritardando

12 8

42

Œ

b ˙˙

a2

42

42

œ œ ‰ œœ œœ

> b b œœœ œœœ œœœ J

ƒ

42

œ b œ œ b œœ b œœ œ bœ

œœœ œœœ

b ˙˙

42

42

˙

ƒ

42 ‰ bœ œ œ

˙˙

ƒ ˙

42

œœ b œœœ œœœ œœ b œ œ œœ b œœ b œœ

j œ œœ > j œ n œœ > > b b œœœ J

˙˙

42

p

˙

ƒ

42

clash cymbals

&

˙˙ ..

b ˙˙

ƒ ˙

42

˙.

p

˙˙

42

˙˙ .

p ˙.

? ?

˙˙ ..

˙

ƒ

42

˙.

p

Œ

b ˙˙ ..

p ˙.

bœ œ ‰ œœ œœ œœ œ b œ b œœ

2

CB

˙˙ ..

˙

42

&

Vlc.

p

Œ

˙.

Œ

Vl.

Œ

?

2

1

B

1

Synth.

Œ

˙.

clash cymbals Perc.

& &

2+3

?

3+4

Tbe.

œ J

∑ ‰ ƒ ‰ ƒ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

5 œ #œ nœ œ bœ œ # œ œ # œ b œ œ n œ # œj œ

ritardando 7 œ œ bœ œ #œ nœ œ bœ b œ n œ b œ n œ 12 œ b œ œ b œ œ # œ n œ œ bœ œ œ n œ bœ b œ bœ 8 #œ œ 8 unis. > j ‰ Œ 2 12 œ >œ b>œ >œ #>œ n >œ >œ b>œ œr ≈ ‰ ‰ Œ ‰ 4 bœ 8 > bœ 8 unis. > . b˙ bœ œ œ œ b œ œ œ œ #œ œ n œ bœ 12 œ 42 æ 8

42

unis.

2 4

unis.

42

b˙ æ

>. 12 b œ 8 12 8

œ #œ œ Œ

#œ # œ nœ ‰

œ # œ œ #œ œ nœ

œ œ œ b œ œ œ œ #œ œ n œ bœ œ # œ œ œ #œ œ nœ ? ∑


70

32 15 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob.

& & Œ

&

1 in Eb

&

2+3 in A

Œ

&

2+3

Cl.

&

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

4 4

4 4

4 4

& œ- . p

œ. -

œ- .

& #œ . n œ- . p B

n œ-œ ..

n # œ-œ ..

?

j œ j œœ

‰ ‰

44 4 4

4 4

?

4 4

?

4 4

?

4 4

∑ 32

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& œ p & Œ

œ ‰

œ œ. p

œ

œ

Ó

12 8

12 8

Œ

12 8

Œ

12 8 12 8 12 8 12 8

œ J ‰

12 8

12 8

12 8 12 8 12 8 12 8

∑ ∑

f til3 Gabi b œ ‰ œJ œJ J

œ J

3

œ œ J

3

næ - sen af

Ó

∑ œ ˙ ˙ æ

œœœœœ

12 8 12 8

borg - mest’

˙ ˙ æ

12 8 12 8

œ #œ J

Ó

bw

12 8

Du for - svandt for

π ˙ 4 ˙ 4 æ π w 4 4 p div.

12 8

Meno mosso q = 96

4 4

12 8

œ œ 4 œJ ‰ Œ œ œ œ œ 4 œ œnœ œ nœ œœœœ π 4 j ‰ Œ œ œ bœ bœ b œ œ 4 œ b œ œ # œ # œ bœ nœ π

œ œ œ œ œ œ bœ œ b œ œ œ œ bœ œ œ nœ bœ bœ b œ œ nœ nœ œ œ œ œ p 8 œ b œ œ b œ n œ b œ œ œ œ bœ œ œ œ ? œ b œ b œ œ b œj ‰ ‰ œ p b>œ b œ œ # œ n œ # œ ? Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ f B

w π

44

&

œ

p

j b ˙˙ œœ ‰ J

4 4

&

π

4 4 4 4

2

˙

4 b ˙˙ 4 π 4 4

b>œ

4 4

&

π

44

&

Œ

4 4

?

Ó ww

4 4

muta in cl. basso 1+2

Perc.

Mi.

p

4 4

1

Synth.

4 4

?

1

∑ b b ˙˙ ..

Meno mosso q = 96

nœ -

ren?

12 8 12 8

œ œ œ# œj ‰ ‰

12 8

#˙ ˙ æ

j nœ

12 8 12 8 12 8


71 Stesso tempo q. = 96

œ & 12 8 J

18 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

& 12 8

12 & 8 Π& 12 8

Œ

‰ ∑

j j #œ œ #œ p

œ ∑

12 & 8

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

> œ J

Œ

œ

œ J

44

ww .. p œ

j j bœ œ bœ

œ J

‰ #œ

2

nœ 2

44

& 12 8

12 & 8

∑ ∑

∑ ∑

44 4 4

44

12 & 8 ? 12 8 ? 12 8

12 & 8 & 12 8 B 12 8 ? 12 8 ? 12 8 ? 12 8 12 8 12 8

& 12 8 & 12 8

& 12 8 12 & 8 Œ & 12 8 Œ

j j #œ œ #œ p ‰

Œ

Œ œ

Œ

> œ J j œ p ‰

œ

œ J

œ

j œ

2 B 12 ‰ Œ Œ 8 œ nœ #œ œ Œ nœ #œ #œ ? 12 # œœ ‰ ‰ unis. # œ n œ 8 J œ # œ œ # œ # œ n œ œ n œ # œ # œj ‰ ‰ #œ

? 12 8 Œ

Œ

Œ

Œ

œ J

œ

j j bœ œ bœ

j œ

œ œ bœ œ bœ œ Œ

œ b œ œ #œ œ ‰ #œ œ. p

bœ .

Œ

Œ

œ bœ œ b œ œ œ # œ Œ

Œ

44

∑ ∑

4 4

44 44 44 4 4

44 ‰

f

œ

2

Und

-

œ skyld

pizz

2

#œ #œ

12 8 12 8

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

12 8 12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

∑ ∑

12 8 12 8

12 8

12 8

3 44 Œ œ œ œ # œ n œ 12 8 J J

jeg var ved

arco non div.

4 . 4 ˙ nœ ˙. #œ F 2 arco pizz 2 44 ‰ nœ w nœ #œ F ‰ Œ ‰ 44 ˙ . F œ œ nœ bœ j ‰ ‰ 44 n w #œ bœ F div. ‰ b œ b œ œ # œ # œ œ 44 w w F ‰

2

12 8

44

44

Œ

œ

4 4

4 4 44

˙. ˙.

F 4 nœ 4 n˙ F 44 w w F 4 ∑ 4

Stesso tempo q. = 96

1

Œ

at

be

-

12 8 12 8

12 8 12 8 12 8


72

21 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. 2+3 in A

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

12 & 8

Œ n˙ . n˙ .

& 12 8

p

12 & 8

bœ b œ œ b˙ . b œ bœ œ F p Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

b˙ . p b ˙˙ .. p

12 & 8 12 & 8 & 12 8 ? 12 8 ? 12 8

Œ

12 & 8

œ.

j bœ -

b œp

B 12 8 ? 12 8

j œ

Perc. 2

Synth.

Ga.

1 Vl. 2

Œ

? 12 8 12 8

œ-

CB

#œ svi

nœ p

12 & 8

? 12 8

œ

œ J

œ

>œ f

œ J

œJ

bœ .

œ. p

œ J

œ J

b œ-

b œ-

b>œ J

œ J

bœ .

œ.

œ

œ œ œ 3

œ œ œ 3

j œ

12 & 8

Vlc.

bœ .

œ.

˙ .. ˙ F Œ

12 & 8

? 12 8

& 12 8

B 12 8

j œ

œ

>œ >œ œ > œ œ > 3 f 3

œ > f

j œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w. ˙. œ. œ. p f ∑ ∑

12 8

Vla.

? 12 8

12 & 8

∑ bœ .

f

b˙ . ˙. F

clash cymbals 1

p

p

˙ .. ˙ p

12 & 8

n>œ .

˙.

˙. b˙ . p

12 & 8

& 12 8

a2

œ.

bœ p ≈

-

-

œ J

Œ

me

Œ

Œ

∑ Œ

Œ

b˙ . b˙ .

œ. œ.

b b ˙˙ ..

˙˙ ..

bœ œ bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ p

‰ ‰ bœ ‰ Œ ‰ œ œ p unis. bœ ≈ œ bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ p

pizz

∑ ˙. ˙.

œœ ..

>œ . œ. f >œ .. œ f

bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >f arco Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ > f bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > f


73

˙.

23

&

1

œ

Fl. Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. 2+3 in A

&

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

? œJ &

3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

œ J

œ œ J

2

œ.

#œ .

∑ ‰ ‰ œ #œ j‰ ‰ Œ > > >œ # >œ

Œ

œ.

‰ Œ

œ.

#œ .

#œ . ∑

Œ

π

9 8

Vla.

Vlc.

CB

#œ . #œ . œ .

15 8

#˙ .

15 8

15 8

∑ ∑

15 8 15 8

15 8 15 8

&

98

15 8

&

98

?

‰ Œ # œj œj œJ œj 98

15 8

Œ ‰ Œ

& & B

˙. ˙.

œ œ

ww ..

œ nœ œ . œ nœ œ . J ˙˙ ..

nœ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ #œ nœ nœ bœ œ nœ b œ >> > 5

bœ œ #œ

#œ œ . #œ œ . J

4

? bœ œ #œ nœ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ #œ nœ nœ bœ œ nœ >> 5 4 ? bœ œ #œ nœ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ #œ nœ nœ bœ œ nœ >> 5

4

bœ > bœ >

j œ ‰‰ Œ > j œ ‰‰ Œ > ˙. >

# œœ

‰ Œ

p unis. b œ œ œ œ J J p ‰Œ ‰ Œ ‰Œ ‰ Œ œ.

œ. π

‰ 98 98

‰ 98 ‰ 98 98

#œ . œ . œ . til - gi'

# # ˙˙ .. π #˙ . π

dig

Œ ‰ Œ ‰ ‰ n œJ œJ 15 8 hvor - dan

œœ ..

˙˙ ..

# œœ ..

15 8

#œ .

#˙ .

œ.

15 8

#œ . œ . œ . π ˙.

œ.

∑ #˙ .

#œ . π

#œ .

#œ . #œ .

12 8 12 8

œ œ œ œ 12 8 J J 12 8

∑ ∑

12 8 12 8

12 8

12 8

∑ Œ ‰ Œ ‰ œ.

˙

3

b œ bœ œ ‰ Œ ‰Œ ‰ Œ J som

født

har du det?

˙.

œ. ∑

15 8

# œ 12 8 på

‰ 12 8 12 8

15 8 15 8

12 8

15 8

12 8

15 8 15 8

12 8

15 8

98

#˙ .

15 8

12 8

12 8

12 8

98 98

12 8

15 8

9 8

98

12 8

12 8

‰ 98

12 8

œ . #˙.

98

12 8

12 8

15 8 15 8

p

15 8

#œ .

j œ #œ

œœ .. œ . #˙.

15 8

98

˙˙ ..

‰ 98

œ nœ œ . œ . J b˙.

15 8

&

Vl. 2

π

15 8

9 8

du må be' ham

1

œœ ..

9 8

f ˙˙ ..

9 8

œ nœ J

9 8 9 8

#˙ .

9 8

œ. π

œ . #œ . #œ .

9 8 9 8

‰Œ ‰ Œ

3

j j œ œ œ

98

p

#œ . ∑

Œ

œ.

~~~~~~~~~~~ œ ‰ p

Perc.

Mi.

3

?

1

Ga.

? j œ œ

#˙ . ∑

3

?

œ nœ œ . J

3 j ‰ bœ œ œœ œ œ œ œ & œ > > > > B ∑

clash cymbals

Synth.

œ

#œ œ . J

œ.

œ # œ 12 J 8 12 8 12 8 12 8


74

33 28 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

12 & 8 b˙ .

Œ ‰ Œ Œ ‰Œ ‰ Œ n œ˙ ‰ ˙. # . 12 & 8 π p 12 ∑ & 8

œ #œ w . ‰ Œ ‰Œ ‰ Œ ‰ J p ‰ œ œ œ œ ∑ #œ ‰Œ ‰

œ #œ w . Œ ‰Œ ‰Œ ‰ J ∑

4

œ œ bœ b ˙ . Œ J J

12 & 8

12 & 8

12 & 8 ? 12 8 ? 12 8 12 & 8

#˙ . p subito

12 & 8 12 & 8 & 12 8 B 12 8 ? 12 8

œ. œ.

#˙ . ∑

˙. ˙.

œ. œ.

˙. ˙.

œ. œ.

œ. ˙. œ. ˙.

œ. œ.

œ. œ.

˙. ˙. ∑

4

œ œ œ œ.

∑ œ.

œ.

œ œ œ œ 4

œ œ œ œ.

∑ ˙.

œ.

œ.

œ œ œ œ 4

œ œ œ œ. œ œ œ œ 4

∑ œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ > ∑ 7

∑ ˙.

œ.

œ. ˙.

∑ œ.

œ.

˙. ∑

12 n œ ‰ Œ ‰ Œ & 8 ny

œ. œ.

12 & 8

œ. œ.

Œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ œ b œ bœ œ œ nœ œ œ . œ œ œ œ p. . . ∑ ∑

12 & 8

œ. œ.

œ. œ.

2° straight mute

12 8 12 8

œ. œ.

? 12 n œ œ œ œ . 8 J J ˙ p ? 12 ∑ 8

? 12 8

œ. œ.

∑ ‰ Œ

‰ œ œ œ œ #œ ‰ Œ ‰ 4

tak - ket væ - re

ham

œ. Ju

œ #œ #œ ‰ Œ ‰ #œ. #œ. J

-

lian?

alt

han

œ.

œ.

rør'

ved

3 œ œ. # Œ œ Œ ‰

bli'r til guld

33

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

12 & 8

B 12 8

? 12 8 #˙ . p

Œ

#˙ .

w.

12 & 8 n˙ . ? 12 8

Œ

‰ Œ

‰ Œ ‰ œ #˙ . p j

w.

j œ #w.


75

34 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

œ b œ œ œ œ œ bœ b˙ . 7

&

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& &

B

nw .

? ? ?

n˙ . ∑

Œ ‰

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 4

˙. p

∑ ∑

œ.

3° straight mute

Œ ‰

œ.

˙.

# œ #œ

Œ ∑

6 4

6 4

46 6 4

Œ

6 4

&

j j j j j j ‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰

46 Œ œ œ ˙

46

?

til håndværkerne

& & B

? w. ?

∑ ∑

6 4

46

6 4

j bœ œ Œ œ J J œ œ . Œ ‰ 46

Al - le ven -

6 4

∑ ∑

12 8

4 4

‰ 44 4 4

w ∑

4 w 4 w p

∑ œ

Œ

12 Œ ‰ 8

œ.

œ.

ww

4 4

∑ ∑

12 8

Œ ‰Œ ∑

12 8

12 8

12 8

12 Œ # œj œ œ # œ ˙ . 8 J J 12 8

w

œ œ œ

Œ

˙

œ

44 Ó

Œ

‰ 44

p

4 4

Mi - guel

‰ 44

w

4 4

j œ 12 8 Œ œ œ.

4 4

Œ

44 4 4

œ œ

4 4

12 8

ter

Œ

œ

4 4 44

12 8

6 4

12 8

Œ

12 8 12 8

12 8

12 8

∑ ∑

bœ nœ

∑ ∑

> ‰ Œ ‰ b œ œ œ 44 w F 4 ∑ ∑ 4

#œ . # œ . ∑

12 8

& &

w

12 Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ > 4 8 4 Œ œ œ #œ ˙ . bœ œ œ w J J 12 4 ∑ ∑ 8 4

∑ œ #œ

> Œ ‰ b œ œ œ 44 w F 44 ∑ ∑

12 8

6 4

12 8 Œ ‰ 12 8

6 4

6 4

nœ nœ

6 4

6 4 Œ

12 8

46

12 8

6 4

∑ Œ bœ œ œ nœ . Œ ‰ J J p ∑

6 4

12 Œ ‰ Œ 8

6 4

46 Œ

12 8

6 4 w.

a2

12 n ˙ . 8

#˙ .

46

den væg sku' ha' vær'd klar i går!

1

Œ ‰ b œ œ œ 46 ˙ .

Œ ‰ Œ ‰ ˙. p ∑

2

Mi.

œ. œ. ˙.

Perc.

Egr.

&

1

Synth.

? œ. œ. ˙. œ. œ. ˙.

&

˙.

34 Subito allegro q = 144

Œ

fœ I'

œ œ J J Œ Ó

bag - ud!

34 Subito allegro q = 144

4 4

44

4 4 4 4

˙

œ

4 4 œ Œ Ó p pizz

Œ

œ

œ œ Œ ∑


76

41 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

&

?

1 Fg. contra 1+2

? w w

œ

Œ

œ œ œ

Œ

ww

œ

Œ

œ œ œ

5 4

5 4

ww

45

Œ

5 4

45 Ó

Œ

5 4

5 4 ˙˙ ..

ww

5 4

Ó

Œ

˙˙

œœ Œ Œ Ó

3+4

&

5 4

1

&

5 4

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& B

. ? ˙ ? ?

˙

œ ∑

∑ &

&

?

2

Hvk.

f Œ

˙.

Perc.

Mi.

œ

œ œ œ

1

Synth.

? Ó

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& B

?

˙

? Ó

Œ

œ œ œ

˙.

˙

œ ∑

f nœ

Œ

∑ œ hr.

5 4

bræt

p

˙.

nœ bœ œ 3

˙ w

œ

Œ

œ œ œ ˙

ŒB

j œ œ

œ œ

œ

∑ œ

œ.

Œ

bræt

sten

œ. for

45

5 4

˙.

Œ

˙ œ œ bœ œ œ ˙ . 3

Œ Ó

44

Ó

3

˙˙ ∑ ∑

˙

gliss.

w Ó

Œ

b 3œ œ œ n œ stuk - ka - tu - ren!

∑ œ œ œ Œ hm

4 4

44

4 4 4 4

œ œ

4 4

3

#˙ ∑

Ó

4 4

œœœœœœ

˙ ˙

a2

44

Œ

Ó

#˙ ˙

4 4

44

sten

4 4

Œ

4 4

œ

4 4

4 4

4 4

Œ

44

œ

Œ

4 4

4 4 4 4

˙ b˙

4 #˙ 4 #˙

5 4

5 4 Ó

4 4

Œ Œ Ó

for

5 4

Œ

˙.

œ Œ

5 œ. œ. 4

44

45

gre - ve

œ œ œ Œ

45

∑ ∑

Œ

5 4

Œ

Œ

5 ˙. 4 p 45 Ó

5 4 5 4

œ

5 4

#œ œ Ó

5 4

j

arco œ

#œ œ Ó

Œ

&

œ

45

Ja

1

f

4 4

œ

4 4

œ

44

˙

4 4

Cor.

p

Œ Œ Ó

&

1+2

4 4

∑ œ

Œ

Œ

j œ œ

Ó

˙.

˙


77

49 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

&

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

#w

œ

nœ œ

œ

˙

œ œ

œ

Ó

Œ

#˙ # ˙ # # ˙˙ ∑

˙ ˙

ww

&

n>œ # w J

œ.

35

Œ Œ

? w w

Œ

œ œ œ œ

#˙ #˙

Œ

#œ nœ #œ #œ œ œ ∑ œ bœ nœ œ œ œ

Œ

Œ

b˙ œ œ n˙ ∑

a2

œ b˙ œ b˙

œ

Œ

œ œ œ

Œ

n n ww

ww

œ

Œ

Œ

œ œ œ

Ó

ww

ww

#˙ ∑

ww

3+4

&

1

&

B

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& ? w ? ?

œ

1 Perc.

Mi.

˙

œ

&

? Ó

œ # œ n˙

Œ

œ œ

Ó

∑ 3

œ

œ ? œ œ Œ

œ œ -

∑ Œ

ik - ken!

nœ Ju

-

-

- lian

3 3 n œ # œ œ œ n œ œ #œ ‰J

og

jeg sag' det til jer for

˙

gliss.

w

∑ ˙.

œ œ œ

Œ

˙

œ

œ #œ #œ

mo - sa

Hvk.

&

Œ Ó

2

Synth.

Œ

læn- ge

f Œ

œ œ œ

w

∑ Œ

˙

Œ

œ

p Ó

œ œ

si - den!

#œ œ Ó

œ œ œ œ

œ

Ó

f nœ Œ

hm

˙.

ja

œ

#œ œ Ó

hr.

œ œ œ Œ

gre - ve

hm

35 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

? B

œ ˙.

Œ Œ œ

œ œ Ó

œœœ ˙ 3

Œ Œ

j #œ œ

w

œ œ >œ œ œ J 3

˙ Ó

?

œ

j œ #˙

Œ

œ œ œ Œ ˙.

˙ nœ bœ œ w 3

œ

Œ

Œ

œ œ œ ˙

Œ

B

j œ œ

Ó

˙.

˙

bœ œ œ 3


78

59 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

&

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

œ

Œ

œ

? w w

&

3

Tb.

Timp.

? ?

œ

1

2

Synth.

Mi.

Hvk.

&

gliss.

˙

?

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& B

œ œ

Œ

œ

œ

œ

œ #˙

Ó

˙

œ

Œ

 

b˙ Œ

gliss.

32

˙

3 2

œ bœ

3 2

3 2 3 2

vi

œ œ3 œ œ œ3 œ kæm - per mod ti - den med

œ œ3 œ #˙ hjer - te

j j j 3j j j j ‰‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Ó

Ó

3

men det' ik' en-gang

halv - fær - digt!

Ó

Œ

og kraft

nej

>œ >œ ? Œ œ œ # œœ n b œœ # n œœœ œ > œ ˙ œ œ œ œ œ ˙. B 3

div. in 3

3

Œ

j œ œ

>œ # œœ

unis. > bn œœœ # œœ œ œ œ > j œ œ œ ˙.

œ

Œ

œ

j #œ #œ

œ

œ

Œ ∑

4 4

44 b œ b œ œ Œ œ œ œ 4 p sempre ∑ 4

bœ b œ œ Œ œ œ œ ∑

4 4

4 4

44

∑ ∑

4 4

œ œ œ œ p œ bœ œ Œ

4 4 4 4

3 2

4 4

3 2

4 4

œ œ œ œ

32

˙.

nœ #œ œ 44

3 2

3 2

œ

Œ Ó

Ó ∑

ryg - gen vær - ker

4 4

4 4

4 4

hr. gre - ve

3 2

3 2

4 4

3 2

˙

4 4

3 2

4 4

3 2

4 4

44

˙.

nœ #œ œ 44 ∑ f 32 Œ Ó Ó 44 œ œ bœ œ Œ p sempre 3 2

Ó

32

3 2 œ

Ó

3 2 32

œ

3 œ Œ Ó 2 œ

˙ ˙

∑ Œ Ó

4 4

3 2

4 4 44

3 2

Œ

∑ ∑

3 2

32

œ œ 3 œ ? œ Œ

&

w œ

hm

1

&

œ Œ œ

Perc.

˙ b˙

3

Œ

Œ

˙

œœ

œ

B

? ˙

ww

˙ ∑

Œ

&

œ

Œ

&

Tbni.

œ

œ œ

1

1+2

Œ

&

2+3

œ

Œ

ww

3+4

Tbe.

œ

3 2

> b>œ > 4 n œœœ b œœ œœœ Œ 4 p sempre 4 ∑ 4 div. in 3

>œ b b>œœ œœ œ

>œ œœ Œ


79

67 1 Fl. Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

bœ œ Œ & bœ œ œ œ ? ∑

2

Vla.

Vlc.

CB

œ . œ bœ œ w 3

Œ

œ bœ œ U nœ #œ ˙ Œ œ bœ œ œ bœ ˙

3 2

3 2

32 3 2

Œ

n ˙#˙

44 # œ n œ # œ Œ œ œ œ 4 ∑ 4

Ó

f ∑ ˙-

œœ

4 4

4 4

œ#œ

4 4

3 2

4 4 44

n œœ œ 32 œœ # œœ- - # œ3 ∑ 2 œ- # œ- n œœ3 Œ œ œ œ 2 œ

n œœ œ œ # œ- - # œ∑ œ- # œ- n œ-

36 Subito piu mosso q = 144

œ 4 œ œ œ Œ 4 œ œ

Ó

Œ

œ œ œ œ œ œ

Œ

3 2

4 4

&

U ∑

4 4

3 2

∑ ∑

32 3 2

∑ ∑

3 2

U ∑

&

U ∑

& B

U ∑

? œ œœ œ œ 3

?

œ bœ œ Œ

?

œ bœ œ œ 3

œ bœ œ

&

&

U ∑

V

U ∑

U ∑

B

U ∑ >œ œœ Œ

œ bœ œ

Œ

> > b œœœ # n œœœ

>œ U n b œœ Œ

U ∑

œ œ

No stress friends

∑ >œ œœ Ó

b>œœ #œ

>œ œœ Œ Œ

j œ bœ

˙

œ.

bœ b œ œ ˙ 3

4 4

32

44

32

44

Œ

œ . œ bœ œ w

3 2

3 2

3 2

3 2

3

3 2

œ ˙

4 4

œ œ 3 Œ œ b œ œ 32 œ b œ n œ b œ œ # œ œ 44

∑ Œ

3 2

vi har en

unis.

4 4

3 2

4 4

li - vet er kort

4 4

Subito meno mosso q = 108

3 2

˙ f

44 4 4

∑ œ

Ó

U ∑

Œ

U œ b œ œ œ b œ b œ œ3 œ ˙ œ bœ œ œ

>œ b b>œœ ? œœ œ

3

3

da - gen er lang men

œ œ œ ˙

? œ œœ œ œ

B

U Œ

œ œ œ

U ∑ U ∑

&

bUœ

U ∑

&

Œ

œ ˙

-

3 2 ˙

ned til - ba - ge

4 4

4 4

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ Œ f >

div. in 3

∑ o Œ œ f ∑

4 4 4 4

pizz

36 Subito piu mosso q = 144

3 2

3 2

4 4

hel må

f

Œ

&

j œ œ

#œ nœ #œ œ œ œ

U ∑

sve - den lø - ber

Vl.

3

œœ œœ ˙˙

U ∑

bœ b œ œ ˙

3

1

œ.

2

Hvk.

U ∑

˙

?

Perc.

Ju.

U ∑

p

U ∑

&

Œ

U ∑

&

Ó

U ∑

1

Synth.

U ∑

&

j œ bœ

Subito meno mosso q = 108

Ó

B

> > > 4 # œœœ n b œœœ # n œœœ 4 Œ div. in 3 arco

4 4

f

∑ ∑

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ > > > > # œœœ n b œœœ # n œœœ

Œ Œ


80 76 1 Fl.

& w

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

&

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

œ œ œ Œ p

œ œ œ Œ p

œ

œ œ œ # œj œ œ œ œ # œj œ œ œ > non legato >

j œ #œ œ >

œ

œ

œ œ œ # œj œ œ œ œ # œj œ œ œ > > non legato

j œ #œ œ >

œ

3

3

3

3

2

Vla.

Vlc.

CB

3

œ œ œ # œj œ œ œ œ # œj > > ∑ ∑

œ œ

œ

j œ #œ œ >

œ

j j œ œ #œ œ œ œ œ #œ > >

œ œ

3

3

3

3

3

&

?

B

? ?

& & ?

w p

œ œ œ Œ

œ œ œ Œ œ

œ œ œ œ œ œ

3

3

3

œ œ œ #œ Œ 3

#œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ 3

∑ ∑

∑ œ œ œ Œ

∑ ∑

∑ œ œ œ

∑ Œ 3

sten for sten

œ

œ œ3 œ œ œ3 œ

vi

kæm -per mod ti - den med

œ œ3 œ #œ Œ hjer - te

og kraft

#œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ

ryg - gen vær - ker

sve - den lø - ber

3

&

B

B

& B

3 j Œ # œœ n b œœœ œ >p 3 j bœ Œ # œœœ n œœ > p

> # n œœœ Œ > # n œœœ Œ

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ Œ > > # œœœ

> n b œœœ

> # n œœœ Œ

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ > > # œœœ

> n b œœœ

> # n œœœ

Œ Œ

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ > > > > # œœœ n b œœœ # n œœœ

Œ Œ

> # œœœ n b œœœ œœ Œ > #>œ > > # œœœ n b œœœ >œœ Œ #œ

j œ œ #œ > 3

&

j œ œ #œ > 3

bræt for bræt

Vl.

œ

j œ #œ œ > 3

2

1

3

1

Hvk.

&

Perc.

Synth.

a2

? a2 &

w p

# œ bœ # œœ b >œœ >

œœ Œ œ >

> # >œœ b b œœœ >œœ Œ #œ œ

# œ bœ # œœ b >œœ > > # >œœ b b œœœ #œ

œœ Œ œ > >œ œœ Œ

?


81 84 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

&

j œ œ œ œ#œ œ œ œ > ? ∑ ∑

j j œ # œ œ œ œ œ #œ œ > > ∑

œ

j œ œ#œ œ œ œ >

j j œ # œ œ œ œ œ #œ œ > >

œ

?

3

œ œ

3

&

3+4

&

1

&

B

1+2 Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

1 Perc.

Hvk.

&

?

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

B

3

j œ #œ œ œ >

3

∑ ∑

œ #œ nœ bœ œ œ 3

3

∑ œ #œ nœ bœ œ œ

˙

3

∑ ∑

œ #œ Œ œ

3

∑ œ. œ.

Ó

∑ œ

œ œ3 œ #˙

men

li- vet er kort

3

∑ Ó

Œ

∑ œ

3 œ # œ3 n œ b œ œ œ

vi

mu - rer mør

-

ket

œ #œ œ Œ in - de

vi

dæk - ker snav

3 3 œ #œ nœ bœ œ œ

-

set

˙

∑ œ œ 3 œ œ œ 3# œ J J

Ó

til

vi stand -ser ti - den be -

> > >œ >œ # # œœ n n œœ Œ

œ # œœ > >œ # œœ

nœ b œœ > n>œ b œœ

œ œœ # œœ #œ > >œ œ # œœ B # œœ

>œ œ # œœ n b œœœ œœ # n œœ #œ œ b œ œ n>œœ # œœ n œœ œ # œ #œ

˙˙ ˙ ˙˙ ˙

˙ n b ˙˙ ˙ n b ˙˙

# ˙˙ ˙ # ˙˙ ˙

n b ˙˙˙ n b ˙˙˙

n˙ # ˙˙ n˙ # ˙˙

˙ n b ˙˙ ˙ n b ˙˙

# ˙˙ ˙ # ˙˙ ˙

œ. œ # œ J 3

j œ œ #œ > 3

∑ œ

j œ œ #œ > 3

B œ œ œ Œ n œœ # # œœ n n œœ > > ? n œœœ

œ

j œ #œ œ œ œ >

j œ #œ œ œ > 3

œ bœ œ œ Œ

&

3

Œ

j j œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ > > 3

œ

j œ #œ œ œ œ > 3

3

&

Ó

œ

3

da - gen er lang

1

j j œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ > > ∑ 3

œ ∑

3

&

3

œ œ œ #˙

2

Synth.

œ

œ bœ œ œ Œ

?

3

3

3

3

& ?

3

> Œ b n œœœ J 3 n>œœ Œb œ J 3

œœ œ œœ œ

>œ b œ n # œœ n œœ > >œ b>œ n # œœ n œœ

> # n œœœ Œ > # n œœœ Œ


82

92 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

&

?

1 Fg. contra 1+2

?

œ

œ

œ

œ

œ

j œ #œ œ >

œ

œ

j œ #œ œ >

œ

3

3

&

3+4

&

1

&

B

1+2 Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

. ? œ

œ.

œ. Œ œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ œ œ œ # œj >

œ œ œ œ # œj œ >

œ

3

œ œ # œj œ >

œ

3

j œ œ #œ œ >

œ

œ œ # œj œ >

œ

3

12 j 8 œ œ #œ > 12 ∑ 8

∑ ˙

∑ ˙

w

12 8 12 8

3

12 œ œ # œj 8 > 3

12 8

3

∑ ˙

œ

p

œ œ œ œ œ œ 3

3

j œ œ #œ œ >

3

12 8

12 8 12 8

12 8 12 8

?

∑ ∑

12 8 12 8

&

&

12 8

V

? œ

œ3œ œ 3 J Œ œ

& &

> B # œœœ n b œœœ > > > B # œœœ n b œœœ

B

gyn - der fra nul

1

œ

j œ #œ > 3

F

3

w

12 8

2

Hvk.

œ

3

w

12 8

?

Perc.

Ju.

j œ œ œ œ #œ œ > ∑

3

1

Synth.

œ

j œ œ œ œ #œ > ∑ 3

&

p

w

j œ #œ > 3

Ó

˙

12 8

vi

3 œ œ3 œ œ œ œ

˙

til - dæk - ker spo - ret som

-

˙

ben

har

˙

Ó

∑ Œ

w

œ3œ J

har

du

˙

˙

#˙ .

set

min

djæ

-

> # n œœœ

Œ Œ

#>œœ œ #>œœ œ

Œ Œ

# ˙˙˙ ˙ # ˙˙˙ ˙

b ˙˙˙˙

b ˙˙˙˙ ∑

˙ # ˙˙˙

˙˙ # ˙˙

12 8

-

12 8

œ

vel?

12 8

sat

# œœ n b œœœ œ > > > # œœ n b œœœ œ >

12 8

∑ > # n œœœ

12 8

# ˙˙ ˙ # ˙˙ ˙

j Œ # œœ n b œœœ œ > 3 j bœ Œ # œœœ n œœ > 3

> # n œœœ Œ > # n œœœ Œ

> # œœœ n b œœœ > > > # œœœ n b œœœ

> # n œœœ Œ > # n œœœ Œ ∑

> # œœœ n b œœœ > > > # œœœ n b œœœ

12 8 12 8

> # n œœœ Œ > # n œœœ Œ ∑

12 8 ?

12 8 12 8


83

99 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ju.

Hvk.

12 & 8

12 & 8

12 & 8

Vl. 2

12 & 8 12 & 8

& 12 8 Œ

4 4 4 4

? 12 8

? 12 Π8

‰ œœ ..

œœ .. œœ ..

12 & 8

12 & 8

& 12 8

4 4

∑ ‰ #œ . œ.

œ œ

w

3 j 44 j œ œ œ œ œ #œ œ œ > 44 ∑

a2 3 œ b œj 44 œ œ œ œ # œj œ œ bœ >

4 4

4 4

44 4 4

B 12 8

#w

a2

12 & 8

Come sopra q = 144

4 4

4 4

. . . ? 12 œ œ œ œ œ b œ œ œ œ. œ. œ. œ b œ œ 4 Ó 8 4

w

œ œ #œ œ #œ #˙

w

5

œ œ œ # œj œ œ œ œ # œj œ > > ∑ ∑ 3

3

œ

œ œ œ # œj œ œ œ œ # œj œ > > 3

œ

3

#œ œ

#w #w

#w w

œ œ

Œ

œ

w

w

˙

> œ Œ œ J

w

3

? 12 8

44

? 12 8

4 4

12 8 12 8

4 4 4 4

4 4

12 V 8

4 4

? 12 8

4 Ó 4

12 & 8 12 & 8

4 4

& 12 8

12 & 8

Vla.

Vlc.

? non 12 div.˙ . 8 ˙.

unis.

unis.

B 12 8

44 4 4

#˙.

˙. ˙.

B

44

∑ Œ

œ

Œ Œ œJ

Ó

w

jeg

∑ 3

w p

œ #œ œ #œ w

fandt ham bag - ved

3 œ œ

kru

œ

-

∑ ˙

ci - fik

w -

-

-

-

-

-

-

-

-

hm.

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ Œ > div. in 3 > > > 4 # œœœ n b œœœ # n œœœ Œ 4 4 4

div. in 3

#˙.

37 Come sopra q = 144

B 12 8

CB

4 4

Stesso tempo q. = 144

1

37

Stesso tempo q. = 144

3 j > Œ # œœ n b œœœ # n œœœ Œ œ > 3 j b œ n>œ Œ # œœœ n œœ # œœ Œ >

Ó

> > # œœœ n b œœœ # n œœœ Œ > > > > # œœœ n b œœœ # n œœœ Œ Ó

unis. pizz

Œ ?œ p pizz

> # œœœ

Œ

> # œœœ

n b œœœ > > n b œœœ

œ

œ p

> # n œœœ Œ > # n œœœ Œ

œ œ

œ

œ ∑

œ #œ œ # œ #œ œ # œ œ œ #œ

unis.

?

œ #œ #œ œ # œ œ œ #œ

unis.

Œ

œ œ œ # œ œ #œ œ

œ # œ œ œ # œ œ #œ œ Ó

&


84

105 1

&

&

&

2+3

&

1 in Eb

&

Fl. Picc. 1+2

1 Ob.

w

w p

1 Fg. contra 1+2

?

w w

3+4

&

1

&

B

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

? ?

w

clash cymbals

2

Synth.

Ju.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

& ΠV

w

?

p harp

&

œ

& Ó

œ #œ œ B œ #œ & œ #œ œ #œ œ ?

w w

w w

a2

œ œ œ

œ

Œ œ œ bœ

œ

3

a2

œ œ

3

œ œ

œ .

ss gli

Œ Ó ∑

˙ ∑

œ w œ J æ 3 wo sul A gliss. #˙ æ œ œ #œ œ # œ œ #œ œ œ #œ œ # œ J‰Œ Ó arco

œ

œ œ # œ œ # œ œJ ‰ Œ Ó #œ œ œ #œ œ # œ ∑

set

Ó 38

w

æ wo æ div. in 4 b ww ww b ww ww

div. in 4

?

arco div.

w w

œ Œ Ó p ∑ gg b œœœœ gg b œœœ gg œœ Œ Ó ggg b œœ gg gg œ gg œœ gg œ Œ Ó ggg œ gg œ gg

˙

Œ

˙.

et

mes

w æ wo æ ww ww ww ww w w

-

Ó

æ wo æ ww ww

Œ

Ó

n>œ ‰ œj ‰ J > ∑

œ

˙

p

œ #œ œ 3

œ œœœ œ #œ œ

Ó

Ó

Œ

Ma

˙

æ wo æ

œ œ -

-

-

œ œ #œ œ œ #œ

æ

5

-

œ

pizz unis.

œ œ œ Œ

Œ

ma?

œ Ga

œ œ -

Œ Œ

det

∑ ∑

∑ Ó

œ

3

bi?

J‰Œ Ó œo J‰Œ Ó

∑ ∑

œ

Œ

3

ww ww w w

Œ

j‰ j ‰ #œ #œ > > ∑

j‰ j ‰ j‰ Œ œ œ œ p

ter - værk!

w

Ó

˙.

1° œ Œ? π ∑

œ

Œ

œ

œ œ œ

∑ œ

w

Œ

w

œ œœ œœœœ

?

w w

w

Perc.

w w p

w

? w

w p

&

#w p w

∑ ∑

Tbe.

Cor.

w

&

1+2

w

∑ ∑

w

& w w ?

w

Cl. basso 1+2

38

˙

˙

Ó

œ

unis.

p

œ


85 113

&

2+3

&

1 in Eb

&

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob.

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

& &

& j‰ Œ j ‰ j ‰ j‰ Œ j‰ j‰ j‰ Œ j‰ j‰ œ. œ œ. œ œ. #œ #œ #œ #œ > > . > . > ? ∑ ∑ ∑ œ. ‰ œj ‰ œ. ‰ Œ #>œ ‰ # œj ‰ #>œ ‰ Œ œJ. ‰ œ. ‰ J . J J > J J

? >œ ‰ Œ J

?

œ #œ œ œ #œ #œ

?

F ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

3

3

? ?

1 Perc. 2

Synth.

Mi.

&

?

3

œ œ œ #œ nœ ? J J J J her må

3

3

∑ Œ

3 4

nœ bœ

œ

œ

43

. ‰ n œJ

. ‰ # œJ

3 bœ 4

œ

44

4 Ó 4 44 4 4

p

p

> 1° . œ ≈ œ # œ 44 J ‰ Œ n œJ ‰ Œ f p subito

œ œ J 3

3

68 6 8 68 6 8 68 6 8 68

6 8

4 4

6 8

44

œ

6 8

4 4 4 4

œ

44 j ‰ Œ j ‰ Œ j ‰ j ≈ œ œ #œ n œ. # œ. n œ. > p subito f 4 ∑ ∑ 4

œ # œ # œ œ œ œ # œ # œ œ b>œ n œ

j ‰ 43 ‰ j Œ j ‰ bœ œ # œ. > > 3 ∑ 4

3 4

4 Ó 4

3 4

&

1

&

&

2+3

3 4

3+4

Tbe.

3 4

œ. ‰ ‰ b>œ Œ b>œ ‰ 3 ‰ b>œ Œ n œ. ‰ J J J J 4 J F

43

j ‰ ‰ jŒ bœ œ. > F ∑

Cor.

3 4 43

&

1+2

ritardando

4 4

>œ ˙ f ∑

4 4

œ 4 œ J 4

6 8 68 6 8

3 4

3 4

∑ ∑

∑ ∑

3 4

4 4

6 8

43

44

68

I se!

43

3 4 3 4

3 4

44 Œ

4 4 4 4

4 4

œ œ #œ œ p

∑ ∑

6 8 68 6 8 6 8 6 8

6 8

ritardando 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

B ˙ ? œ

Œ

˙

œ #˙

Ó

Ó

#œ #œ

œ #œ œ œ œ œ #œ

Œ Ó

3 4

3 4

43

4 4

4 4

44

œ # œ œ œ œ œ #>œ n œ 3 œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 #>œ #>œ #>œ ˙ 4 4 3 3 F p subito f arco > > œ 34 Œ ‰ # œJ Ó ∑ Œ Œ ≈ n œ # œ 44 J ‰ Œ Ó

6 8 68 6 8 6 8 68


86

120 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Egr.

Mi.

& 68

#œ .

& 68

œ. & 68 & 68 & 68

œ ∑

œ

œ J œ J

n˙ .

44

∑ n˙ .

& 68

44

44 ˙ . 44

44

j‰ ‰ ‰ j‰ œ. # œ. ? 68 ∑ . ? 6 b œJ ‰ ‰ ‰ # œ. ‰ 8 J

Œ

Œ

˙.

118 # ˙ .

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ. nœ

118

∑ #œ

118

118

˙.

œ.

118 #˙ .

œ. nœ

˙.

4 4

11 8

& 68

44

118

6 &8

?6 8 ?6 8

? 6 #œ . 8 ? 68 68 6 8

? 68

œ.

#œ .

6 #œ . &8 6 &8

sik

? 68

œ -

œ J k'en

44

44 4 4

44

-

4 ˙ 4 4 4 -

& 68

B 68

& 68 B 68 œ . ? 68

#œ.

#œ .

œ.

118 œ Œ

- vel.

44

44

44 nœ .

. 44 ˙

44 Œ œ

118 118

∑ #œ

118 118

œ

œ . nœ .

Ju

-

lian

œ. >

#œ .

œ

∑ ‰Œ

œ .. œ

œ ‰ Œ ‰ Œ œ ∑

œ. JŒ f

œ. œ.

∑ œ

œ . nœ .

#œ .

œ ‰ Œ ‰Œ œ

∑ #œ .

œ

b˙ .

œ.

œ

œ #œ . Œ ‰Œ J

œ

∑ œ.

Œ ‰

11 8 #œ . 118

#œ.

11 8

œ

œ . bœ

bœ . nœ .

11 8

44

œ.

œ. p

11 8

118 11 8

-

11 8

œ . bœ

118

4 4

œ . 4 œ # œJ œ 4

œ.

sød lil - le djæ

11 8

4 4

11 8

4 4

nœ nœ œ J J J œ.

118

4 4

6 &8

44

˙.

6 &8 & 68

œ

‰ j ‰ ‰ 44 Œ j 118 # œ . œœ .. œœ ‰ Œ œ ‰ Œ ‰ Œ œ . # œ. # œ œ œ œ. 44 118 ∑ ∑ ∑ ∑ œ. # œ. # œ. n œ. 4 11 J J ‰ J ‰‰ 4 Œ ‰ Ó Œ ‰ Œ ‰ ‰ J Œ ‰Œ ‰ Œ 8 Œ

39 1

Meno mosso q. = 96

39

∑ œ. nœ

er

en

œ.

ud

œ. -

∑ ∑

∑ œ.

œ

mær - ket

Œ ‰

œ.

hånd

-

∑ #œ .

œ

vær - ker.

en gud -

Meno mosso q. = 96

Œ ‰ ? Œ œj œ .

j œ œ Œ ‰ Œ #œ œ .

pizz œ . œJ 11 8 œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

j œ œ Œ ‰ Œ œ œ.

œ ‰Œ ‰ Œ ‰Œ

œ bœ

œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

Œ ‰ Œ n œj # œ .

be -

œ nœ

œ ‰Œ ‰ Œ ‰Œ


87 127 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& œ. bœ . ? ?

2

Vla.

Vlc.

CB

58

U ∑

58

U ∑

U ∑

58

œœ . œœ ‰ Œ ‰ Œ . ∑

U ∑

58

U ∑

58

U ∑

58

U ∑

58

&

58

U ∑

&

58

U ∑

&

&

? ˙. ? ? ?

#˙ .

&

?

œ . nœ

∑ ∑

58 58

5 8

?

& & B

œ bœ J Œ

kunst - ner!

hans

blik

? Œ ‰ Œ œj b œ .

U∑ U∑ U ∑

58 œ.

U ∑

58

bœ . Œ ‰

U ∑

58

U ∑

58

bœ . nœ .

U ∑

58

U ∑

58

∑ œ.

U ∑

58

nå - det

Vl.

5 UŒ ‰ œ 11 b œ . n œ . 8 8

2

1

œ . bœ

bœ . nœ .

Perc.

Mi.

œœ ‰ Œ ‰ Œ

1

Synth.

œ.

bœ . nœ .

œ

U ∑

58

U ∑

U ∑

58 U

bœ . nœ . œ . bœ

bœ . nœ . œ . bœ

nœ . œ . bœ

bœ .

118

118

Œ ‰ b œ .. œ ‰ Œ bœ œ

Œ ‰ œ. œ ‰ Œ œ. œ

Œ ‰ #œ . œ ‰ Œ # œ. œ

118

118

118 118

118 . b b œœ . 118

‰ Œ ‰ Œ

œœ

118

118

118 118

118 ˙.

118 118

˙.

œ

118

∑ œ . bœ

b˙ .

∑ œ. œ

˙.

bœ . bœ . œ . nœ

Œ ‰ œ. œ. œ

.

œ.

hans

blik

af

Œ ‰ bœ

11 8

∑ œ.

118

118

U 58 œ . Œ 118 5 8

œ.

-

dæk

-

ker

en

glemt

œ. #œ

de

bœ . Œ ‰ œ

œ. -

tal

-

je

hans

11 8

118

Œ ‰ bœ ‰ Œ ‰ Œ

Œ ‰ nœ ‰ Œ ‰ Œ

118

n œ b œ Œ ‰ Œ b œ n œ b œJ n œ œ 58 b œ . œ 118 Œ ‰ Œ œ b œ n œ œ b œ n œ J J ? 58 U∑ 118 b œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ bœ bœ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

bœ ‰ Œ ‰ Œ bœ nœ œ J Œ ‰ bœ ‰ Œ ‰ Œ

bœ ‰ Œ ‰ Œ nœ œ œ nœ ‰ Œ ‰ Œ œ b œ nœ J J


88 134 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. 2+3

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Mi.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙.

œ.

bœ . nœ œ . p ∑

˙.

œ. ∑

bœ . nœ œ .

œœ ‰ Œ

&

&

&

? ?

#˙ .

? ?

& ? ?

& & B

? ?

œ . nœ

œ.

œ.

bœ nœ bœ nœ œ œ J

œ.

‰ Œ

œœ ..

œœ ‰ Œ ∑

œ.

bœ .

∑ Œ ‰

‰ Œ

œœ . .

œ.

n˙ .

œœ ‰ Œ

œ.

˙.

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

˙.

∑ œ.

-

der

Œ

Œ

∑ œ.

. ‰ œ

hans

hæn

œ -

œ.

bœ .

- der

gi'r

liv

˙. -

-

-

∑ Œ ‰

∑ œ.

n˙ .

til

den

-

-

˙.

de

sten

bœ nœ œ #œ Œ b œJ n œ b œ n œ Œ œJ b œ n œ ‰ Œ ∑

Œ

‰ Œ ‰ œ œ div.

j œ‰ ‰ Œ œœ J f bœ Œ ‰ Œ ‰ œ bœ nœ

n˙ . b b ˙˙ . . p

div. in 2

‰Œ ‰Œ

bœ ‰ Œ ‰ Œ bœ

‰ Œ

j œ‰ ‰ Œ œœ J f Œ ‰ Œ ‰ #œ œ bœ nœ

b˙ . b b ˙˙ . . p

bœ ‰ Œ ‰ Œ

unis.

‰ Œ

j œœ ‰ ‰ Œ œ J f Œ ‰ Œ ‰ œ #œ œ bœ

b ˙˙˙ .. . p

Œ

Œ

f bœ ‰

∑ œ.

-

‰Œ

bœ . nœ œ .

œœ

œœ ..

œ. ∑

bœ . nœ œ .

˙.

œœ ..

œœ

‰ Œ

œ

œœ . .

‰Œ

œ.

?

‰ Œ ‰

b˙ .

&

Œ

hæn

1

œ.

nœ .

1 Perc. 2

Synth.

bœ .

&

?

1

œ . bœ

bœ . nœ .

œ ‰Œ ‰Œ

‰ Œ

hans

j œœ ‰ ‰ Œ œ J f Œ ‰ Œ ‰ œ œ #œ œ

b n ˙˙˙ ... p

œ ‰Œ ‰Œ

‰Œ


89 Piu mosso q. = 120

40

˙.

140 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

&

f

&

Œ

f

&

œ. œ

˙.

œ.

&

œ. œ

∑ ‰

Œ ‰Œ

&

œœ œœ b b œœ .. œœ œ œ œ œœ œ œœ œ & œ œ œ œ œœ œœ œ f ? ∑ 5

? b ˙˙ .. f

#œ. œ #œ. œ

˙.

#œ . œ ∑

b˙ .

p

∑ ∑

bœ . œ

˙.

˙. f

#œ . œœ # œœ œ b b œœ . œœ # œ œœ # œœ œœ œ # œ # œœ # œœ œ 5

œœ œœ b b œœ .. œœ b b ˙˙ .. œ œ œ œœ œ œ œ œ 4 œœ œœ œ

˙. n˙ .

Œ

5

#œ. œ #œ. œ

œ. ∑

∑ ∑

5

œ. œ

‰ œ.

a2

˙.

œ.

œ. œ.

Œ

Œ

œ bœ nœ œ #œ œ .

p

Œ

œ b œ n œ b œ n œ œ. ∑

∑ Œ

n˙ .

∑ œ . bœ b ˙ .

p

œ. Œ

œ. œ

&

3+4

&

1

&

1+2 Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

&

˙.

? ? ?

˙. f

?

1

&

?

40 div.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙.

-

-

Œ ‰Œ

˙.

˙.

∑ œ.

bœ .

Œ ‰Œ

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰#œ p ∑

œ. œ

˙.

œ.

bœ .

œ. Œ

nœ . œ

-

-

œ. œ

˙.

lig - hed

væk

Œ ‰Œ

-

-

-

-

˙.

ker den

skjul

‰Œ # ## œœœ p # # œœ .. œœ œ. œ

œ œ œ œ #œ. œ œ œœœ œ 4 5

œ. œ

Œ ‰Œ

˙OO˙ ....

‰ Œ n n ˙˙˙ ... # œ # # œœ f p æ # # œœ .. œœ n n ˙˙˙ ... æ œ. œ ˙.

f B n b ˙˙˙æ.. . æ f sempre ˙. ? f arco œ ? œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ œœœ f

#œ . œ -

-

b b ˙OO˙.. .. b ˙˙˙ ... f

-

te

˙.

œ.

∑ Œ

Œ

∑ p œ. œ ‰

‰ Œ

kraft

hans

˙. øm

œ. œ -

-

-

Œ ‰Œ

‰Œ

# ## œœœ p

˙.

#œ . œ

˙.

œ.

bœ œ b œ n œ .

œ. œ

˙.

œ.

Œ

nœ . œ

bœ .

œ.

Piu mosso q. = 120

& b ˙OO... b ˙. f div. in 3 ˙˙ ... & b˙

Œ ‰Œ

˙.

?

kær

1

Œ ‰Œ

2

Mi.

Œ ‰Œ

Perc.

Synth.

Œ

-

hed


90

146 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

&‰

# œœ b œ n œ b œ n œ .

& & & & &

˙.

?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

3

Tb.

Timp.

# œ œb œ n œ b œ n œ . ‰ Œ

∑ ∑

œ .n œ ˙ .

# œ œb œ n œ b œ n œ . ‰ Œ

œ . bœ b ˙ .

œ. œ ˙.

œ . bœ b ˙ .

œ. œ ˙.

U Œ œj b œ n œ œ # œ œ # œ œ p f U ∑

U ∑

U œ. ‰œ # œ œ b œ n œ Œ ‰ b œ n œ œ # œ œ b œ . œ œ . œ ‰ Œ ‰ Œ F U ∑ ∑ ∑

œ . nœ ˙ .

œ. œ

œ ‰œ.

œ .bœ ˙ . > F

U ∑

U ∑

U ∑

&

?

U ∑

œ . bœ . p

U ∑

U ∑

U ∑

? &

nœ . œ œ . bœ .

? œ . bœ .

? ?

Perc. 2

Mi.

1

Synth.

œ. Œ ‰œb œn œœ# œ Œ

&

Tbni.

1

1+2

attacca

&

2+3

œ œ # œ œ bœ nœ .

3+4

Tbe.

Œ

œbœ n œ b œ n œ . ‰# œ Œ

&

?

?Œ ‰Œ

nœ . œ

∑ ‰

œ. -

œ. œ ˙. frem - kal

>˙ . nœ . œ œ . bœ . nœ . œ œ . b œ . nœ . œ œ . bœ . nœ . œ œ . b œ . nœ . œ #œ . œ . bœ . nœ F

-

der

Œ Œ ‰#œ . den

bort

-

gem

∑ œ. œ #˙.

œ. œ ˙. -

te

∑ œ.

Œ

œ.

U Œ

U ∑ U ∑ U ∑ U ∑ œ . UŒ

U ∑ U ∑ U ∑

sjæl.

attacca

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

?

&

B

?

U ∑ U ∑ U ∑ U ∑ U ∑


91

Scene 3 Rachel kommer ind.

Stesso tempo q. = 96

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. 2+3

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

Timpani

1 Perc. 2

Synth.

Rachel

Enkegrevinden

Fader Daniel

Kor af håndværkere

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

12 & 8 ‰

# œ.

œ.

œ. # œ

œœœœœ

#œ œ

œ

6

œb œ œ. R ≈ f

n œ œ. #œ. œ. #œ. œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. nœ. œ. #œ p ∑

12 & 8

12 muta in cor anglais 1+2 & 8

12 & 8 12 & 8 & 12 8

? 12 8 Π? 12 8

Œ

B

bœ. f

& 12 8

& 12 8

œ. R p

œ.

& 12 8

2° cup mute

? 12 8

œ. œ. œ. f

œ.

œ.

Œ ∑

# œ.

œ.

7

8

r œ. p

œ

Œ

Œ ∑

& 12 8

& 12 8

? 12 8

12 8 12 8

? 12 8

12 & 8 ? 12 8 12 & 8 & 12 8 B 12 8 ? 12 8 ? 12 8

Stesso tempo q. = 96

œ-

# œ-

œ- .

œ-

œ-

œ- .

Œ

nœ œ ≈ œ œ œ #œ π œ

œ

? 12 8

? 12 8

# œ.

˙. p

b œ b œ œ. b œ. œ. œ. œ n œ n œ # œ n œ œ œ œ ∑

Œ

1°con sord.

12 & 8 ΠB 12 8

# œ œ œ # œR ≈ ‰ #œ œ #œ p

6

œ.


92

3 1 Fl.

41

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

&

Tbni. 3

Tb.

Timp.

& B

? ? ?

π

œœ n b œœ J

‰ Œ

‰ Œ

œ J ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 32 #˙ f p 3 ∑ 2

7

b˙ .

?

p

∑ bœ

‰ Œ

b œœ

‰ Œ

˙. ˙. p ˙˙ .. p

∑ ∑ ∑ ∑

cup mute

b˙.

b˙. b ˙.

32 w . nw .

32

b˙. b˙.

b˙. n˙ . b˙.

cup mute

32

b ˙˙ .. p ˙. p

32 bw .

3 2 32 32 32 32 32

32

&

&

Perc. 2

Ra.

π b b œœ ..

con sord.

œ bœ J

p

32

1

Synth.

bœ .

‰ ‰

œ #œ # œ nœ #œ œ

?

#˙ p

32

∑ ‰ Œ

32

#œ B J ‰ ‰ Œ π ?

1

1+2

&

&

œ

J ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 32

8

bœ & J ‰ ‰ Œ

&

2+3

f subito

&

3+4

Tbe.

>œ >œ >œ œœœœ œ # n œ œ œ œ. ≈ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ

3 2

w. w.

w. w. bw .

˙ b˙

98

98

∑ ˙ n˙ ∑

∑ ∑

∑ ∑ ∑

98

#œ . œ . bœ . #œ . œ . bœ .

98 98 9 8

˙.

98

œ.

œ.

#œ.

œ.

#˙.

œ.

98

98

98 98 98 98 98 9 8

# ˙˙ ..

œœ ..

˙˙ ..

œœ ..

˙˙ ..

6 4 œ. 6 4

œ . 46 46 46 6 4 46 œœ ..

?

46 46 46

46 46

32

98

32

98

Œ ‰ Œ ‰ #œ .

œ. œ œ œ œ

32

98

32

98

∑ ∑

98

46

98

46

2° + 3° cup mute

32

46

9 8

6 bœ . 4

#œ. œ . œ . #œ . œ.

98

#œ.

Er'et

2

så'n

2

gre - ven

46 46 6 4

46

2 œ œ œ # œj œj œ . 46 J

ta’r sig a' sin grev-in'?

41 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

?

&

B

?

3 2 32 32

∑ ∑

9 8 98 98

46 6 4 46 46 46


93

9 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

6 &4 & 46 6 &4 6 &4 6 &4 6 &4 ?6 4 ? 46 6 &4 6 &4 6 &4 6 &4 ? 46 ?6 4

Tb.

?6 4

Timp.

?6 4

1 Perc. 2

Synth.

# œ œ bœ

Ó

Œ

∑ 4

nw.

∑ ∑

bw. nw. w. w.

w.

6 4 6 4

6 &4 ?6 4

œ œ #œ

8

∑ #œ #œ J fj j ‰ # # œœ œœ f j œœ ‰

# œœ . . >f

œœ ..

œœ ..

œ.

œ.

12 8

œœ .. > f

n œ>œ J f >œ J f

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

B 46

˙.

Œ ‰Œ ‰

12 8

12 8

12 8 12 8 12 8

œœ

œ nœ J j n œœ

œ œ

œœ J

œ œ

œœ

j #œ #œ j # œœ

œœ

œœ J

œœ

. n œ. # œ. n œ. # œ. œ ‰ ≈ R ‰ R≈≈ R ‰ R≈≈ R ‰

b ˙˙ .. 12 8 p 12 ˙ . 8 p 12 8

?6 4

#œ œ œ # œ #œ

j ‰ # # œœ œœ J

CB

‰ Œ

> ‰ ‰ ≈ #œ œ œ f subito

# œœ .. > f

12 8

?6 4

∑ ‰ Œ

Vlc.

f

& 46

Vla.

12 8

12 8

1

6 &4

12 8

Œ

12 8

12 8

8

ww .. ww ..

7

12 8

#œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ f 12 ∑ ∑ 8

6 &4

2

12 8

# œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p subito

12 Π8

5

Ra.

Vl.

12 8

. œ. . œ. œ. . œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ . œ #œ #œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ


94

13 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

&

œ œ #œ œ .œ # œ. œ. # œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ # œ

&

#œ & #œ

œ. & R

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& Œ

œ. nœ .

n œœ ..

#œ # œ # œœ .. ‰

# œœ # # œœ .. Œ

? Œ

Œ

?

Œ

8

œ œ œ f

œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ b b ˙˙ .. p

straight mute

œ

1° open

œ œ œ f

3

nœ . p œ

œ

œ

Œ

‰ Œ ‰ Œ

j œ œ œ # œj # ˙ . ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ. p4 ∑

8

3

straight mute

‰ Œ

Œ

‰ ‰

œ # # ˙˙ .. œ p bœ b œ bœ b œ J ‰‰ Œ ‰ Œ ‰ p ˙. œ ˙. Œ ‰ ‰ œ p

œœ .. œ. œ.

œ

p Œ ‰ ‰ nœ œ œ Œ œ 4

œ œ œ œ. Œ ‰ Œ ‰ j j œœ œ œœ œ n œ œ œœ œœ œ# œ . Œ

∑ œ # # œœ .. œ

œœ ..

œ œ. ‰ œ œ.

œ. œ.

Œ

‰ ‰

œ # # ˙˙ .. œ ∑

Œ

œ ˙. ‰ ‰ œ ˙.

œ œ J J bœ Œ ‰ Œ ‰ f p bœ . œ ‰‰ Œ ‰ Œ ‰ œ. œ J f p bœ b œ bœ b œ J ‰‰ Œ ‰ Œ ‰ p ∑ ∑

&

&

?

2

?

∑ œ.

Pas

œ.

dig

œ.

selv

42

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

? ?

Œ

‰ Œ

∑ ∑

Œ

‰ Œ

∑ ∑

Œ

‰ Œ

‰ œj # ˙ . p ∑ ˙. ‰ ˙. p div.

w. w. w.

∑ ∑

4

Perc.

Egr.

Œ

1

Synth.

& Œ

?

?

& # # œœ

4

&

#œ & #œ

b˙ . œ. # œ . œ Œ ‰ Œ ‰ Œ nœ . # œ #œ . p œ #œ œ # œ œ œ # œ œ # œ . #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ R ‰

? Œ

1

4

&

42

w. w.

Ra -


95

17 1 Fl. Picc. 1+2

& &

& Œ ‰Œ ‰Œ

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

#œ œ #œ œ . & œ œ œ œ. Œ œ

& œ. œ. ? ? œœ ..

3

Tb.

Timp.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

7

œœ # # ˙˙ .. ∑

œœ ..

œ ˙. ‰ œ ˙.

œœ . .

œœ # # ˙˙ .. ∑

œœ ..

˙˙ . .

œ ‰ œ

#˙ .

œœ . .

œ . nœ .

˙ ..

∑ ∑

œœ # # ˙˙ .. ∑

‰ œœ ˙˙ ..

∑ Œ ‰

˙˙ ..

Œ ‰ ˙˙ ..

Œ ‰ bœ œ œ 6 Œ ‰Œ ‰ 4 46

œœ . . œ .. œ

46 6 4 6 4

˙.

∑# ˙

˙. p

b˙.

. # # ˙˙ .

.

. n n ˙˙ . ∑

12 8 12 8 12 8 12 8

Œ # œœ # # œœ Œ b n œœ n n œœ 12 8

46

46

12 8

&

?

&

&

‰Œ ‰Œ

46

12 8

6 4

12 8

?

? ?

2

1

bœ .

7

12 8

Perc.

Egr.

œ œ œ œ œ œ bœ

12 8

1

Synth.

j œ . œ œ b˙ œ œ œ b œ œ œ b œ ..

46

46

12 8

&

Tbni.

bœ b œ n œ œ œ œ œ b w . 7

1

1+2

4

j œ nœ œ œ

œ b œ bœ

46

& &

2+3

&

3+4

Tbe.

Rachel rækker en vandflaske til Gabi.

? œ

chel!

& &

j j #œ œ œ og

lad

#œ .

mænd

-

œ. e

œ.

-

ne

nœ . pas

-

-

œ . #œ. - se

#œ . œ .

?

j œ #w.

#œ . p ww . .

˙. œ.

œ.

nœ .

œ.

ww . .

œ.

Œ nœ

#œ .

#œ œ.

œ œ # œ #œ n œ œ > F #˙ . œ . nœ . ww . .

œœ . .

˙˙ . .

12 8 12 8

46

12 8

6 4

12 8

46 6 4

12 8 12 8

∑ ∑

46

12 8

46

12 8

46

œ .. œ

12 8

6 4

j j 6 œ #œ œ n œ n ˙ . 4 p . ˙ Œ ‰ Œ ‰ 46

12 8

46

de - res

12 8

6 4

B

? ww ..

46

12 8

∑ ˙.

#˙ . 46 # ˙ .

˙. ∑

n n ˙˙ ..

12 8 12 8 12 8


96 23 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

12 & 8

4 4

5 4

& 12 8

44

45 Ó

Œ

12 & 8

4 4

12 & 8 n˙ . œ œ #œ Œ J J & 12 8 ˙. & 12 8 Œ ‰ Œ ‰ ? 12 8

? 12 Œ ‰ œ . 8 œ.

Œ ‰ œ œ œ 44 w ˙. > ∑ F F 44 Œ ‰ œœ œ #w > 44 j ‰ Œ Ó œœ #˙ # ˙ .. F 44 ∑ ∑ # œ .. œ

12 & 8

& 12 8

12 & 8 12 & 8 ? 12 8 ? 12 8 ? 12 8 ? 12 8 12 8 12 8

& 12 8 ? 12 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Œ

j

a 2œ

p

˙. ˙.

Ó

3

œ œ œ n˙ nœ bœ œ ˙

44

4 4 4 4 4 4 44 4 4 44

4 4

44

4 Ó 4

B 12 8 Œ ‰ Œ

‰ Œ ‰ b œ œ œ 44 w > F 44 ‰ œ Œ Ó #˙ . F non div. unis. 44 œ ‰ ˙. œ œ œ Œ F

44 4 4

& 12 8

? 12 8 Œ ‰ Œ

j œ b˙

? 12 8 Œ ‰ Œ

a2

˙ drik

œ Œ Ó

Ó

p

3

Ó

5 4

45

5 4

5 4

5 4

5 4

45

5 4

45

5 4

∑ ∑ ∑

45

5 4

45

5 4

∑ œ œ œ œ Œ p

œœ œ œ Œ p ∑

∑ œ œ œ œ Œ

pizz

‰ œ œ œ p

45

œœ œ œ Œ

non div.

7:6 3

45

5 4 5 4

ud!

w

Œ # œjœ œ œ 45 œ # œ # œ # œ œ œ œ œ œ n œ n œ œ œ J ‰ œ nœ nœ # ˙ J J 3 p ∑ ∑ 45

Ó

Ó

4 4

12 & 8

12 & 8

5 4

∑ ∑

w

‰ 44

4 4 4 4

w

5 4 45 œ œ pizz

45

œ

œ ∑

Ó


97

43 30 1 Fl. Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

& &

Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

? &

3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?

?

? ?

44

∑ ∑

44 44

˙ b˙ f

44 # ˙ #˙ f 4 4 44 4 4 44 44 44 44 44

˙ ˙ ƒ ∑ ˙ ˙ ƒ

f

∑ ∑

74 74 74

&

44

Œ œ œ œj œ på fru

74 74 74 74 74

-

74 œ œ Œ œ œ # œ n œ # œ J J

-

74

-

e

p

# # ˙˙ ..

74

j œ #œ

#˙ .

ww p

7 4

3

˙

Œ Œ

44

œ œ œ

Ó

pas

Ó

7 4

74

44

&

?

74

bœ œ œ 7 ˙ 4 3 p 74

44 44

2

74

∑ j œ ˙.

74

74 74

Perc.

Ra.

3 7:6

44

6 œ 4 n œ n œ œ œ œ œ œ bœ œ n œ #œ # œ œ œ # œ œ œ n œ bœ œ J 4 3 f ƒ non5dim. a 2 #œ # œ œ #œ œ n œ # œ œ n œ bœ œ œ n˙ 44 b œ Œ œœœœœœ œ ƒ non5 dim. 6 3 3 f 44 ∑ ∑

&

1

Synth.

œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ # œ .

& # œ˙ .

?

1

&

det' med so - len som

j œ œ j #œ . œ nœ . œ Œ med ond'

øjn’

43 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

&

?

B

?

4 4

4 4

44 44 44

Ó

œœ œ p

7 4

7 4

74 74 Ó

Œ œ œ p 74 œ Œ Ó

œ œ Œ Ó

Œ

œ Œ Ó œœ Ó

Ó

Ó

div. arco

b b ˙˙ ..

Œ


98

35 1 Fl. Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

1

&

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

&

?

?

1 Vl. 2

Vla.

?

Vlc.

CB

? & #œ nœ # ˙

en gang ramt...

44

∑ ∑

Ó Ó

div. arco

œ

unis.

w

œ œ œ Œ

w œ œ œ

Œ

Œ

˙ Ó

Ó

˙

w

œ œ

4 4

Œ Œ 44 Ó

4 bb œœ Œ 4 Ó

4 nw 4

œ œ œ

Œ

Ó

œ œ

œ

-

œ

˙ œ œ bœ

˙

3

o - ver - tro - isk

som

3

œ

œ #œ

en gam - mel

arco

j œ˙

j œ #˙

˙. ˙. w

j b œ nœ 3

w

nœ bœ œ w 3

w

b˙ . kæl

-

Ó

˙ w

Œ bœ

ling

Œ ∑

˙

Ó

Œ Œ

j œ œ

w

j œ œ

˙.

p

j œ œ

w

bœ œ œ ˙ 3

˙.

bœ œ œ ˙ 3

˙

˙

w

œ

Œ Ó

4 4

3 2

4 4

et

hjer

3 2 3 2

œ

3 œœœœœœ 2 ˙ 3

œœœœœœ 3 ˙ 2 3

3 ˙ 2

n˙ af

j œ œ

˙

Œ œj n œ ˙ j œ nœ

w

4 4 44

4 4

te

Œ

Œ

Œ Œ

n œ 44

44

-

# œœ 44

∑ ∑

32 # ˙

4 4

4 4 4 4

3 2

4 4

44

32

44

4 4

32

3

4 4

Ó

3 œœ # œœ # œœ Œ œœ 2 p open 32 # œ n œ œ Œ #œ p 3 Ó 2 œ œ œ

3

4 4

3 2

hun har

4 4

Ó

32

œ œ # œ #œ

men

Ó

3 2

3 2

œ

3 2 3 2

44

˙ w 3 œ Œ 2 œ œ œ Œ

∑ ∑

32

Œ Ó

∑ ∑

44 Œ ˙

4 4

Œ

3 2

œ

œ ∑

3 2

4 4

3 2

œ

œ Œ

3 2

œ

4 4

œ œ œ

3 2 32

œ œ bœ

4 4

œ p œœ

w

4 4

pizz

Œ

Œ

b˙ .

44

˙.

w œ œ œ

3

œ œ #œ

4 4

Ó

œ œ œ p

a2

˙

a2

w

li’

&

3

4 4 œ œ œ Œ p

4 4 4 4

˙ œ œ bœ

a2

œ œ œ p 44 ∑

&

? Ó

4 4

4 4

? Ó

44

B Ó

4 4

&

4 4

?

&

44

2

Egr.

Ó

Perc.

Ra.

j #œ œ # œ œ > 4 œ Ó Ó 4 œ 3

1

Synth.

4 w 4 p 4 4

& &

2+3

w

4 4 44

& b b œœ œ œ p ? Ó nœ n œ œ p subito ? ∑

3+4

Tbe.

&

˙

4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


99

43 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

44

4 &4

4 &4

& 44 4 &4 Π4 &4 & 44 ? 44

œ w

?4 œ 4

j #œ œ

F

œ œ

4 &4 4 &4

?4 4

œ

5

Ó

Œ

Œ

Œ

5

∑ #w œ

œ

œ

Œ

∑ œ >f œ > f subito > œ f subito

œ >

bœ > bœ >

œ > œ > œ >

Œ Ó

Œ Ó

?4 4

œ

4 4 4 4

?4 4

œ

bœ >

œ >

∑ ∑

4 &4 ˙

Ó

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 44

œ

& 44

?4 w 4

Œ

open

f >œ >œ œ bœ f >œ # >œ œ# œ

open

>œ œ Œ >œ œ Œ >œ

Œ

# œ # œœ œ Œ œ œ p Œ œœ b œœ œœ p ∑

>œ œ Œ

> n œœ Œ

f >œ >œ >œ Œ f œ b>œ œ Œ > > f subito Œ œ bœ œ f ∑

# œ # œœ œ Œ œ œ œœ b œœ œœ

œ œ œ œ # œ nœ

Œ

b œœ # œœ n œœ

3

3

>œ . # œ œ œ œœœ J‰Œ J œœœœœ

j œ œ

˙

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ > > > f subito œœ œœœœ Ó œ œ œ œœœ œœ œœ f ∑

w

#w

ƒ >œ . # œ œ J‰Œ J

ƒ

Œ

j j Œ Ó œ b œ œ œ #œ œ bœ œ œ # œ œ p ∑ ∑ Œ œ bœ œ p ∑ ∑ Œ œ bœ œ p ∑

Œ

44

B 44 w ? 44 w

guld

1

# >œ n # >œœ œ f # >œ n # >œœ œ f >œ # >œ

w p

Œ

Œ

∑ ∑

4 &4

œ

open

œ >

Œ

∑ ∑

Œ

# œœ J‰Œ Ó

œ œ œœ # œœ œ œ ƒ

open

4 &4

? 44

œ œ

4 &4

? 4 # œœ 4

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 5

˙ ˙

‰ b œ œJ p subito

‰ b œ œJ p subito

˙

œ Œ

Ó

Œ

˙

œ Œ

Ó

Œ

nœ nœ


100 50 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

& w ?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

w

w

w

Ó

Ó

j Œ bœ #œ > 3 Œ œj #œ 3

œ œ

Œ

Ó

Œ

a2

>œ >œ

œ #œ # œ œ œ œ

non legato

# œœ n n œœ # œœ Œ

# œœ n œœ œ œ

non legato

2

Vla.

Vlc.

CB

3

œ œ œ œ

3

Œ

# œœ # œœ œœ Œ

Œ

œœ b œœ œœ

œœ b œœ

3

3

œ œœ #˙ œ œœ ˙ 3

3

# œœ # œœ n œœ Œ

Œ

œ œ Œ > >œ b œ Œ

nœ bœ > > b>œ b>œ

œ œ œ œ œ

œœ

Œ

œ œ n œ n œœ n œ #œ #œ n œœ œ œ œ # œœ # œ ∑

Œ

œ œ œ œ #œ nœ

Œ

b œœ # œœ n œœ ∑

?

?

œ bœ œ Œ

?

∑ ∑

?

∑ &

?

non legato

œ

œ

œ

j j j j œ #œ œ bœ œ œ #œ œ bœ œ œ #œ œ bœ œ œ #œ œ bœ 3

3

& & B

? ?

œ œ

Œ

Ó ∑

w

Ó

b˙ ∑ ∑ ∑

nœ ˙

œ #œ ˙ ‰ b œ œJ œ # œ œ b œ ˙ ‰ b œ œJ œ # œ œ b œ œ # œ 6

∑ ∑ ∑

6

œ œ

Œ Œ

#œ #œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ vi

tæt - ner spræk-ker

œ

œ

w

œ

œ

w ∑

ŒB

p

dæk- ker ska - van- ker

œ œ œ œ

3

∑ ∑

3 bœ bœ œ Œ bœ

ar

og sår

dem

b œ 3œ œ n ˙ tryl -ler vi bort

3

œ

3

w

œ

œ œ œ œ œ 3

w

œ #œ #œ œ œ œ

Ó

3

3

œ #œ #œ œ œ œ

3

Œ œ

3

j j j œ œ # œ œ b œ œ œ# œ œ b œ œ œ # œ 3

w

nœ ˙

3

œ

Œ

3

? Ó

œ

Hm

Vl.

#œ œ œ œ œ

2

1

#œ œ œ œ

œ #œ œ Œ œn œ œ

œœ

Ó

&

1

Hvk.

& œ nœ nœ Œ #œ #œ œ Œ & œ œ œ # œœ # œ ∑ &

Perc.

Synth.

∑ ∑

bœ b>œ b>œ >œ Œ 3

#˙ ∑ ∑

œ œœ n˙ 3


101

59 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

? ? ?

œ #œ œ œ

# œœ n œœ # œœ Œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ œ

# œœ n œœ

œ

œ bœ œ œ œ œ 3

œ

# œœ

Œ

œœ

Œ

˙˙

Œ

˙˙

3 Œ # œj # œ œ œ > 3 Œ j œ œœ œ >

˙˙

∑ œ Œ œ

œ #œ œ Œ œ œ œ

# œœ Œ

# œœ n œœ # œœ Œ ∑

3

j œ œ #œ œ bœ 3

œ

&

&

œ œ3 œ œ œ J

Ó

Ó

Ó

Ó

œ #œ œ

3 3

∑ œ œ œ> œ œ J 3

œ

ma - ler vi gla - de

#˙ #˙

∑ > œ bœ œ œ J 3

œ œ œ Œ

œ

står mål med en

b˙ . b˙ .

œ œ

∑ ∑

œ bœ œ œ œ œ 3

vel

œ

3

in - tet

j nœ . œ

œ J

3

œ

b œ œ œ # œj œ b œ œ œ # œj ∑

3 œ b œ3 œ œ œ œ

nœ .

3

3 œ b œ œJ œ

j j œ #œ œ bœ œ œ # œ œ 3

œ #œ œ

j œ #œ œ bœ œ 3

∑ ∑

œ

j œ #œ œ 3

B

?

w

B

w

#˙ ˙

p

w

& ˙

˙ ˙

& ˙

˙˙

˙˙

?

w

b ˙˙

?

˙

˙ > >˙

Œ

j œ bœ œ œ # œ œ bœ

?

˙

∑ œ œ

œœ

œœ

∑ #œ œ

#œ œ

3

3

Œ

˙

Ó

tris - te fa- ca - der

1

œ œ œ œ œ œ 3

œ Œ œ

œ n œ # œœ

&

3

3

& # œœ n œ œ Œ œ œ &

> œ œ œ œ J 3 > œ b œ œJ œ

j œ œ œœ œ > œ œ œ> œ œ J 3

& œœ b œ œ Œ œ œ

2

Hvk.

1

Ra.

Perc.

Synth.

&

?

1

3

b˙ -

˙

pud

-

3

bœ œ b œ œ > Œ Ó

set

bw

˙

w

hol'

da

op!

mur.

w

Ó ∑

Œ

Œ #œ

Ó

˙

w

w


102 Fader Daniel holder et nedtaget krucifiks frem.

67 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob.

œ

œ

œ bœ œ ˙ J J

45 Piu mosso q = 180

6 4 ˙

œ

Œ

˙

#˙ .

6 4

f ∑

6 4

6 4

3 2 3 2

1 in Eb

&

&

6 4

3 2

?

?

6 4

3 2

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& œœ # œ n œ Œ œ œ ∑

?

?

?

2

6 4 6 4

6 4

?

& œ bœ œ ˙ #œ 3

?

fa - der er bleg

som

˙ voks

Ó

f bœ œ Kru - ci

1

&

Vl.

œ œ

2

&

Vla.

B

?

Vlc.

CB

B

6 4

Ó

œ

œ bœ œ ˙ J J

œ

j j œ bœ œ ˙ ∑ ∑ ∑

-

6 4

∑ Ó œ

Œ

bœ nœ

fik

-

set

6 4 ˙ ˙

#œ #œ

3 2

3 2 nœ

∑ ∑

3 2

œ fra

bœ nœ Va - ti

œ œ

Œ

Œ #œ

œ

#˙ -

ka

-

Œ Œ

net!

˙

˙

be

#˙ . f

#˙ . f

-

-

3 2 3 2 32

Œ

2 2

œ

#˙ -

sud

˙ p ˙

p

-

7 4 7 4

Ó Ó

f nœ f

2 2

#˙ .

2 2

œ œ

2 2 2 2

∑ ∑

2 2 2 2

2 2

2 2

#˙ . van

7 4 #˙ .

74 #˙ .

loco

2 2

2 2

7 4

√ nœ

2 2

let!

2 2

7 4

7 4

7 4

Ó

2 2

2 2

Œ

2 2

7 4 7 4

2 2

7 4

2 2

7 4

7 4

Ó

3 2

2 2

7 4

7 4

3 2

œ

3 2 3 2 3 2

3 2

6 4 Œ œ . œj œ œœ # # œœ # œœ œœ #œ . œ #œ F œ œ b œ n œ 6 Œ œ . b œJ n œ 4 F 6 ∑ 4 div.

Œ Œ

3 2

45 Piu mosso q = 180

46

œ

˙

3

6 4

∑ 3

F.Da.

&

6 4

∑ ∑

Perc.

Ra.

6 4

2 2

7 ˙. w 4 ˙. w > f non dim. 7 ∑ 4 #˙ . w >f non dim. 7 ∑ 4 ˙. w ˙. w >f non dim. 7 ∑ 4 . b˙ w > non dim. f ˙. w 7 ∑ 4 ˙. w > non dim. f 3 ∑ b œ n œ b œ b œ n œ b œ 74 nœ bœ n œ œ bœ nœ

3 2

7 4 ˙. w >non dim. 7 ∑ 4 7 4

3 2 b œ œ f 55 3 3 3 Œ Œ ‰ bœ nœ bœ 2 œœ œœ # # œœ œœ n b œœ # n œœ œœ # # œœ œœ n œ # œ œ œ # œ b œ n œ œ œ # œ #œ #œ œ f 3 ∑ ∑ 2

3 3 j j 6 b œ b œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ 4 œ b>œ œ f > ˙ #œ œ bœ ? 6 ∑ Ó 4 f

1

Synth.

6 4

3 2

œ bœ nœ Œ Œ ‰

# œœ n œœ # œœ Œ

&

6 4 Œ œ . b œj n œ œ # œ œ œ > F 6 j 4 Œ œ œ . œ # œœ œœ # # œœ # œœ >œœ #œ . F 6 ∑ 4

œ #œ œ Œ œ œ œ

& # œœ n œ œ Œ œ œ &

6 4

3 2

&

Ó

p

3 2

CA 1+2

6 4

˙

unis.3 3 3 bœ bœ nœ bœ 7 œœ b œœ # n œœ Œ Œ ‰ n œ b œ 2 n œ b œ n œ b œ b œ n œ b œ n œ 4 5 f div. bœ 3 œ bœ nœ b œœ # n œœ b œœ # n œœ œœ b b œœ n n œœ œ 7 œ 3 œ # œ n b œ n œ œ Œ Œ ‰ œœ œ 2 # œ œ # œ 4 5 3 f #˙ . 3 ? 7 ∑ ∑ 2 4 f

#˙ -

2 2

œ œ

hel - li - get!

#˙ #˙

∑ ∑

2 2

2 œ œ 2 2 œ œ 2 2 2

œ œ

B

2 2 2 2


103 73 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2

2 &2 ˙

œ

& 22

2 & 2 œœ # # œœ ˙

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2

& 22 ˙ ˙ ?2 2 ˙ ?2 ˙ 2 ˙

œ œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ-

œ-

Œ

œ- .

œ # œ œ. J

6 4

3 2

œ J‰Œ Œ Œ Œ Œ 3 2 ƒ 32 ∑ 46

œ œ #œ #œ œ œ œ 6 4 7

46

2 &2

Œ

2 &2 ?2 2

∑ ∑ ∑

2 2 2 2

2 &2 ?2 2 2 &2

15 ˙ . 8 p 15 8

2 &2 2 &2

15 8

∑ ∑ ∑

?

b˙ .

˙. ˙. p

con sord.

6 4

˙˙ .. p

cup mute

158

46

15 8

15 8 15 8 15 8 Come sopra q. = 96

6 4

6 4

∑ ∑ ∑

15 8

158

15 8 15 8 15 8

∑ ∑

6 4 6 4 6 4

3 2 3 2

b˙ . n˙ .

3 2 3 2 3 2 32

∑ ∑

3 2

3 2

3 2

3 2

∑ Œ bœ œ b˙ det som blødt'

46

6 4

32

b˙ . b˙ .

6 4

32

b˙ .

6 4 6 4

3 2 b˙ . b ˙.

con sord.

6 4

3 2

15 8

15 8

15 8

œ

6 b ˙˙ .. 4 p cup mute 6 4 ˙. p 6 4

15 8

3 bœ nœ bœ nœ bœ bœ œ 2 B2 3 bœ B 2 œœ b œœ # n œœ œœ # # œœ œœ n œ 2

?2 2

15 8

ritardando

1

‰ ‰

Œ

B

3

Ra.

Œ

p

‰ ‰

bœ & 22 # œœ b œœ # n œœ œœ b # œœ n œœ n œ 158

? 22

Synth.

#œ œ

.j œ bœ œ bœ J . .

Timp.

2

Œ

Œ

œ. ‰.

3 2

46

?2 2

Perc.

Œ

œ.

- œ #œ ‰

œ b œ n œ œ # œ 158

& 22 œ # œ

Tb.

1

œ. p # œ œ œ 15 # œ œ # œ # œ R≈ ‰ 8 p 6 158

. #œ ‰ ‰ Œ

6 4

œ œ œ

3

. œ ‰ ‰ Œ

6 b˙ . 4 p 6 4

?2 2

Tbni.

15 8

œ b b œœ n n œœ b œœ n # œœ 15 ‰ œ 8 Œ œ

3

Cor.

158

∑ 3

2 &2

15 ‰ 8

Œ

2 &2

œ œ œœœ œ œ # œ. œ. # œ. œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. # œ. œ n œ n œ œ œ œ œ nœ 6 J‰Œ Œ Œ Œ Œ 3 4 2 p ƒ 32 ∑ ∑ 46

Come sopra q. =. 96.

ritardando

∑ ∑

œ 32

til

3 2 3 2 32 3 2 3 2


104

46 Piu mosso q = 180

accelerando 76 1 Fl. Picc. 1+2

3 &2

3 &2

3 &2 Ó

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ra.

F.Da.

3 &2 Ó 3 &2 3 &2 ?3 2 ?3 2

∑ œ #œ œ #œ p 3

bw

& 32

3 &2

w ?3 w 2 bw

?3 2

œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

?3 2

CB

6 4

6 4 b ˙˙ F 6 4 ˙ F 6 4 Œ

Œ Œ

6 4

B 32 Ó B3 Ó 2

6 4

6 4 Œ

6 4

œ bœ nœ

Œ

Œ

Œ b b ˙˙

Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

f bœ den

#>˙ ˙

nœ #œ

˙

w b w .. f ˙.

œ

f b˙ b ˙ .. f

œ œ ∑

7 4

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

n>œ

œ œ #œ

œ.

b˙ f ˙

4

Œ

Œ Ó

Œ

nœ œ n˙

7 4

7 4

7 4

ud

œ

-

læn - ding

skal

˙ blot

nœ œ n˙ re

-

∑ Ó

œ œ

Œ œ #œ 4

œ #œ 4

stau -

∑ œ œ

Œ Œ œ œ b˙ Œ Œ œ œ b˙

-

œ

n œ>

œ

œ>

p

Ó

Ó

Ó

Ó

œ

Œ

œ

Œ

œ

∑ ∑ ∑ ∑

-

re

œ -

-

7 4

-

re!

re

-

pa

-

∑ ∑

7 4

Œ

7 4

Œ

div.

Œ

div.

7 4

œ>

7 b˙ . 4

7 4

7 4

4 œ œ #œ

w w p

7 4 7 4

œ

w w p

7 4

œ>

w

nœ bœ Œ J ‰ Œ ß Œ n œj ‰ Œ ß . b˙

7 4

œœ # # œœ œœ n # œœ # œœ n œœ # # œœ p bœ 3 nœ œ #œ œ #œ œ

œ n˙ > b>˙ Œ b˙ f Œ b˙ ˙ >f

7 4

a2

œ

3

# ˙˙ > b>˙

œ

7 4

Œ

74

Œ Ó

Œ

7 #œ 4

74

Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

7 4

Œ

Œ

7 4

Œ

7 #œ 4 #œ

Œ

œ

7 4

a2

Œ

7 4

7 4

˙ b˙ f

œ

7 4

œ œ œ œ œ œ œ bœ 6 J ‰ Œ 4 7 p 3 f unis.n œ œ # œ œ n # œœ 6 œœ œœ b œœ # n œœ œ b œ n œ ‰ Œ ? 4 J f p 3 nœ 6 Œ ∑ Œ 4 f œ #œ œ #œ

Œ

Œ

Œ b˙

46 Piu mosso q = 180

6 4

Œ

Œ

6 4

f

6 4 6 4

Ó

påsk'!

b>œ

6 4

3 bw &2

œ

Œ

6 4 ˙ ˙ F 46

3 &2

œ œ

46 b ˙˙ F

3 &2

Œ

6 4

3 &2

?3 2

6 4

Œ

œ œ

accelerando 1

œ

7

3 2 3 2

?3 2

œ b˙

f b ˙ œœ œ # œ œ n # œœ 46 œ n œ n œ œ # œ # œœ b œœ # n œœ œ b œ n œ 7 p f œœ ˙ 6 œ #œ #œ ∑ œ 4 #œ 7 f 6 ∑ 4

3 &2 w w

?3 2

œ b˙

3

& 32 n ww

?3 2

œ œœ 6 œ œ œ 4 7 f 6 4 œ œ œ œ 6 œ œ bœ nœ 4 œ

#˙ >

# ˙˙ >

n˙ n˙ >

œ œ #œ œ #œ œ bœ p 3 b œœ # n œœ œœ b # œœ n œœ n b œœ # n œœ p w w 3


105

80 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

& &

Fg. contra 1+2

& Œ

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

> ˙ #œ

œ

& Π& Π&

> ˙ #œ > ˙ #œ

˙˙ >f n>˙ f

˙ > ˙ n˙ >f n˙ ˙ >f

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3

3

œ

œ

œ

œ

œ

3

3

œ œ > ˙ #œ œ œ ˙

n ˙> 3

3

3

w w p w w p

n b œœ ? Œ J ‰Œ Ó ß ? Œ œj ‰ Œ Ó ß b ˙ . bœ ? ?

œ œ > ˙ #œ œ œ ˙ 3

n ˙>

˙.

˙

b b ˙˙

˙ ˙

Œ ˙˙ p Œ b ˙˙ p

# ˙˙

n ˙˙ ∑

Œ

Ó

Ó

˙.

&

&

B Œ ? Œ ? Œ

˙ >f

-

ser

-

ve

-

˙˙ ˙˙ .. b œ n œ œ œ # œ œ #œ æ æ p f bp˙ subito 3 ˙ .. b n ˙˙ œ b œ n œ æ # n œœ œœ b # œœ n œœ n œ # œ œ æ f p subito p w ˙. ˙ w ˙. ˙

b ˙˙ >f ˙ ˙ > f non dim.

3

div.

12 8

12 8

j œ œ. bœ œ .

œœ ..

12 8 12 8 12 8 12 8

j nœ #˙ . nœ n ˙ .

‰ Œ

Œ

œ.

bœ.

Œ ‰ ‰ nœ

œ.

bœ.

Œ ‰ ‰ nœ

œ

‰ Œ ‰Œ ‰

Stesso tempo

men

han

q. = 120

œ

j j œ œ œ

ar - bej

-

der

Œ ‰

∑ œ.

Œ ‰

j j #œ œ œ Œ ‰

j bœ nœ . bœ b œ .

#œ œ œ Œ ‰ J J

12 Œ ‰ Œ ‰ œ . 8 12 8

Œ ‰ Œ

p open 12 Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ ‰ œ 8 p 12 Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ ‰ 8 œ p

12 8

#˙ #˙

q = q.

b˙ b˙ æ ˙ n˙ æ

4

12 8

12 8

re!

4

œ nœ J

Œ #œ œ œ

kon

œ #œ # œ nœ .

re!

Œ #œ œ œ

n œ œ # œ œ # œJ J J

12 8

12 8

Ó

œ

12 8

Œ

nœ œ Œ J J bœ

Œ ‰ Œ

˙.

Œ ‰ Œ

12 8

q. = 120

œ # œ œ œ œ bœ œ nœ ˙ . 12 8 J J J J p 12 ∑ 8 œ #œ œ 12 J J œ œ b œJ œ n œ ˙ . 8 J p j 12 8 œ # œ Œ ‰ Œ #œ #œ œ œ #œ #œ nœ . p4 12 8 œ # œJ œJ # œ œ n œJ œ n œJ ˙ . p 12 ∑ 8

12 8 12 8

Stesso tempo

12 Œ ‰ 8

Ó

q = q.

12 8

&

&

3

˙

-

3

-

3

˙

3

a2

? b˙ .

3

œ #œ > #˙ #œ œ œ #˙

> n˙

?

3

w

&

re -

1

n ˙>

œœ # # œœ œœ Œ œ œ # œ n # œ n œ # œ œ #œ ˙ p f b œ n œ 3 œ œ # œ œ #œ Œ ˙ p f

2

F.Da.

œ œ > ˙ #œ œ œ ˙

3

Perc.

Egr.

œ 3

> ˙ #œ

1

Synth.

œ 3

? Œ

1

∑ #œ . dag

#œ . og

#˙ . nat

Œ

Œ ‰

#œ œ J J œ œ bœ han

ra

Œ ‰

4

-

nœ œ

se - rer


106

85 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

47

& &

bœ œ œ n œ œ nœ œ J J n œ J J & #œ & œ # œ nœ . &

Œ #œ

œ œ

?

nœ œ J J œ

œ œ #œ #œ œ œ œ 7

˙.

œ # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

?

4

œ

w.

7

&

3+4

&

1

&

Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

&

œ. ? œ.

Œ ‰Œ ‰ Œ

?

j j œ #œ œ œ bœ .

?

2

F.Da.

&

? &

? bœ . grun

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

nœ œ J

Perc.

Egr.

nœ œ J

? #œ #œ œ œ bœ . J J

1

Synth.

œ. -

œ œ

#œ œ œ # œ œ . J #œ œ œ # œ œ . J

Œ ‰

j bœ bw . bœ b w .

Œ ‰

Œ ‰Œ ‰

vælt - er hel - li - ge sten!

og

hvem

har

gi - vet ham

œ. œ. fri -

e

&

?

?

w.

w. ∏

#œ . œ .

˙˙ ..

˙. ˙.

Œ ‰Œ ‰ Œ ‰Œ ‰

˙.

Œ ‰Œ ‰ ∑

˙.

˙. Œ ‰ Œ ‰ ˙ .. ˙

Œ ‰Œ ‰œ ‰Œ ‰ ww ..

p

˙.

w.

Œ ‰ . œ

bœ .

min

søn

œ . #œ .

ved

hvad

47

Œ ‰Œ ‰ w. p

˙. ˙.

w.

Œ ‰Œ ‰

hæn - der?

div.

˙. p Œ ‰Œ

church bells

Œ ‰Œ ‰

han

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰ Œ ‰ ? ˙˙ ..

den!

˙˙ .. Œ ‰Œ ‰ ˙. ˙. Bass Drum p Œ ‰ Œ ‰œœ œ œ ‰ Œ ‰ ∑ p

‰ nœ

Œ ‰Œ

œ œ # œ œ œJ # œJ œ . J J J J

Œ ‰Œ ‰

Chimes

B

˙.

œ. œ. œ. œ. œ. J J

cup mute

˙. p

˙. ˙. p

div.

w. w. Œ ‰Œ ‰

œ.

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰Œ

Œ ‰Œ ‰

&

Œ ‰Œ ‰

œ.

œ ‰ ˙.

bœ œ Œ J J nœ

˙.

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ ..

&

˙. p

w. w.

∑ ∑

˙. œ.

Œ ‰Œ ‰

˙. p

˙. ˙.

open

˙. ˙. open p Œ ‰Œ ‰ ˙. ˙. p ∑

Œ ‰Œ ‰

˙. ˙.

w.

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰ œ #œ œ b˙ .

˙. p

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰Œ ‰

1+2

n˙ .

œ. # œ.

n˙ .

˙. ˙.

Œ ‰ Œ ‰ ˙. ˙. w. w.

œ.

han


107

91 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

& &

Œ ‰

& b˙ .

& Œ b œj œj œ ˙ . F ∑ & 1°

& Œ ‰ Œ ‰

Fg. contra 1+2

1+2

? Œ ‰ Œ ‰ &

Cor. 3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

˙. ˙.

Œ ‰Œ

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰Œ

Œ ‰Œ ‰ ∑ ˙˙ ..

˙.

˙.

?

Œ ‰Œ

˙.

Perc.

? Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ ..

Synth.

Egr.

F.Da.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

? Œ ‰ Œ ‰ &

#œ .

˙.

? Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ gør

& B

? w. w.

? Œ ‰ Œ ‰

˙.

˙. œ. ˙.

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰ Œ

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰ Œ

‰ ∑ ∑

˙.

˙˙ ..

˙.

Œ ‰Œ ‰

Œ ‰Œ ‰

bœ bœ œ bœ . nœ . œ . bœ .

bœ . nœ .

den

ven - der

gre - ve

Œ ‰ Œ

‰ ∑

˙. ˙.

b˙ . b ˙.

˙. ˙.

˙.

Œ ‰ Œ

‰ œ ‰Œ ‰

˙.

Œ ‰ Œ

œ . bœ .

n˙ .

sig

gra

i

‰ Œ ‰ . bœ bœ .

-

-

-

den

Œ ‰

gam - le

˙.

w.

Œ ‰Œ ‰

˙. ˙.

Œ ‰ Œ w. w.

‰ b˙ . b˙ .

w. w. Œ ‰Œ ‰

18 8

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 44

˙.

b˙ .

œ . bœ .

gre - ve

b˙ .

4 4

18 8

18 ˙˙ .. 8

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 44

18 8

4 4 4 4

18 8 ˙.

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 44 4 4

w.

4 4

˙. ‰ ˙ .. n˙

18 Œ ‰ Œ 8 18 Œ ‰ Œ 8

Œ ‰ Œ ‰ 44

‰ œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 44

18 ww .. 8 18 8

Œ ‰ Œ ‰ 44 Œ ‰ Œ ‰ 44

w.

j j 18 8 bœ bœ œ œ œ . nœ . œ . œ .

4 4

18 8

4 4

18 8

18 8

lig

-

18 8

b˙ .

w. w.

w. w. ∑

18 8

ven

˙.

b˙ .

w. w.

œ

Œ ‰ Œ ‰ 18 8 Œ ‰ Œ

Œ ‰ Œ ‰ ˙. ˙. w.

18 œ . 8

Œ ‰ Œ ‰ 18 8 Œ ‰ Œ

œ . nœ .

˙.

4 4

b˙ .

Œ ‰Œ ‰

w.

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 44

Œ ‰ Œ ‰ b ˙˙ ..

ww ..

18 8

4 4

Œ ‰ Œ ‰ 18 8 Œ ‰ Œ

Œ ‰Œ ‰

4 4

4 4

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ b ˙˙ ..

b˙ .

4 4

‰ w.

˙. ‰ b b ˙˙ ..

Œ ‰ Œ

˙.

˙. b˙ .

> F

18 8

b˙ .

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰Œ ‰

˙.

Œ ‰Œ ‰

gam - le

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰Œ ‰

4 4

a2

b˙ .

w.

18 8

4 4

18 Œ ‰ 8 œ œ œ w.

‰ b˙ .

œ

˙.

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ ..

w.

Œ ‰ Œ ‰Œ

&

Œ ‰Œ ‰

ww ..

church bells

˙.

18 8

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰Œ ‰

Œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰

Œ ‰Œ ‰œ ‰Œ ‰

bass drum

˙. ˙.

˙. Œ ‰ Œ ‰ ˙ .. ˙

& Œ ‰ Œ ‰ ˙.

2

˙. ˙.

˙. ˙.

w.

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ ..

chimes

1

˙. ˙.

? Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ .. ?

w.

Œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰

˙.

? Œ ‰ Œ ‰

b œ bœ œ b˙ . >

˙. œ. œ ‰ ˙.

&

Œ ‰

Œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰

˙.

˙. ˙.

w.

˙.

? w.

1

bœ bœ œ bw . > F

18 8

hvor

18 Œ ‰ Œ 8 18 8

ger

w. w.

‰ w. w.

han

lig - ger

4 4

4 4 4 4 4 4 Œ ‰ Œ ‰ 44


108

97 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

48 Stesso tempo q = 180

q. = q

4 &4

4 &4

? 44 ˙

œ œ‰ J

? 44

4 &4 4 &4

? 44

?4 4 ?4 4 ?4 4

w

Perc.

& 44 4 4

bass drum 2

Synth.

F.Da.

#˙ ˙ f

œ œ

j‰ œ œ

œ

f

#˙ f ˙ #˙ f

? 44

church bells

? 44 ?4 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

4 &4

nœ œ J f

> Œ # ˙˙ openf Œ ˙ >f

Œ

& 44 B 44

? 44 ˙ ˙ ? 44

pizz div. in 3

∑ ∑

j œ œ‰ œ œ

# œœœ

œ œ

j‰ œ œ

œ

œ

˙ #˙

œ J ‰

j‰ œ

#˙ ˙

œ œ

j‰ œ œ

œ

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ

œ œ

˙ #˙

œ J ‰

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ

œ

œ J ‰

˙

œ

j‰ œ

#˙ ˙

œ œ

j‰ œ œ

œ

œ

˙ #˙

œ J ‰

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ

œ ∑

˙

œ J ‰

œ

œ J ‰

˙

œ

j‰ œ

#˙ ˙

œ œ

j‰ œ œ

œ

œ

˙ #˙

œ J ‰

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ

˙ ∑

˙

œ. J

œ œ œ J J

œ. J œœ

œœ

œ œ. J er

pizz

Œ

Ó

#œ œ pizz ß div. # œœ ß

Œ

Ó

Œ

Ó

œ œ œ J J

œ. J

‰ #œ

œ œ œ J J

œ. J

Œ

b>˙ #˙

Œ

˙

œ

˙ >

w

j œ œ

œ

n œœ

œ œ œ. f

# œ #œ

j nœ œ œ œ #œ œ œ œ Œ

#w

#œ . ka

# œœœ

ß # œœœ ß

œ ß

#œ œ ß # œœ ß

œ nœ

œ œ J -

te

-

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

œ œ

‰ #œ

œ œ œ J J

œ. J

Œ

b ˙˙

Œ

˙

œ.

Œ

#œ #œ

˙

-

# œœœ

ß # œœœ ß

œ ß

#œ œ ß # œœ ß

Ó

œ

œ œ

#˙ -

œ

œ œ œ J J

œ. J

‰ #œ

œ œ œ J J

œ. J

Œ

˙˙

Œ

œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

˙ ∑

j œ œ

j œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ

œ.

Œ

#w Œ

- len

Œ

# # œœ

Œ

œ # œ œ œj œ œ #œœ œ œ

#w -

# n œœ

œ dra

œ. J

˙

j œ œ

Ó

œ œ œ J J

# œ nœ

Ó

œ

œ œ. J

jeg

# œœœ

ß # œœœ ß

œ ß

#œ œ ß # œœ ß

œœ

er

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

œ

œ J ‰ j‰ œ

#˙ ˙

œ œ

j‰ œ œ

œ

œ

˙ #˙

œ œ

œ J ‰

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ œ J J

œ. J

œ œ œ J J

œ. J

‰ #œ

œ œ œ J J

œ. J

‰ #œ

œ œ œ J J

œ. J

Œ

˙˙

Œ

w

j œ œ

œ J ‰

œ

œ œ œ J J

œ

˙

Ó

div.

#˙ ˙

˙

˙

˙

Œ

œ pizz ß

j‰ œ

œ J ‰

œ J ‰

Ó

ß

œ

œ

œ

Œ

ß # œœœ

˙

˙

˙

& # œ #œ

ƒ #œ

œ J ‰

œ J ‰

j #œ œ œ œ #œ œ œ œ f œœœœ Œ Ó ƒ

#w

œ

œ

Œ

Πf

˙

˙

#œ f

œ J ‰

3° straight mute

open

œ

straight mute

#œ œ J f

˙

jeg

pizz div. in 3

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ

48 Stesso tempo q = 180

q. = q

œ J ‰

œ

Œ ∑

œ J ‰ j‰ œ

chimes

1

œ œ

w w w w

œ J ‰

˙ f b˙

& 44

4 &4

f

& 44

˙

4 &4

œ

f

& 44

4 &4

˙

n b œœ œ

œ # œ œ œj œ œ #œœ œ œ œ.

#œ œ

Œ

#w #˙

por

# œœœ

ß # œœœ ß

œ ß

#œ œ ß # œœ ß

Ó

œ #œ

˙ -

ten

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

n˙ Œ #˙ Œ

˙

j œ œ

œ œ

non cresc.

b œœ œ

non cresc.

j œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ. #œ

Œ

# œ nœ

#w

Ó

œ

œ œ

til

pa

# œœœ

ß # œœœ ß

œ ß

#œ œ ß # œœ ß

j œ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

-

œ


109

104 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

˙

œ

œ J ‰ œ J ‰

Perc.

˙

Vla.

Vlc.

CB

˙

œ J ‰

œ

œ J ‰

œ ∑

œ

œ J ‰

#w w

˙ ˙

œ œ

j œ ‰ œ

#w

˙

œ

j‰ œ

& #˙ #˙

œ œ

j‰ œ œ

#˙ #˙

œ œ

j‰ œ œ

#˙ #˙

œ œ

j‰ œ œ

˙ b˙

œ œ

j œ ‰ œ

œ

œ

œ

œ

&

? #˙ #˙

œ œ

& &

‰ #œ

&

‰ #œ

&

? ?

œœ œ

? ?

&

church bells

? ?

Œ

˙

& & B

# # œœœ

ß # # œœœ ß

#œ ß ? #œ œ ß ? # # œœ ß

œ œ

#˙ #˙

œ J ‰

j‰ œ j œ ‰ œ

œ œ

˙

œ

#˙ #˙

œ œ

œ J ‰

j‰ œ j œ ‰ œ

bw

˙

w #w

œ

˙ ˙

œ œ

œ. J œ. J

œ œ œ J J Ó

‰ nœ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

‰ #œ Œ

œ œ œ

# ˙˙

n˙ .

# œ #œ

Œ

Œ

# # œœœ

ß # # œœœ ß

#œ ß #œ œ ß # # œœ ß

#œ œ

#œ Va

j œœ

Ó

œ

n œœ

œ. J

‰ #œ ‰ #œ

œ œ œ J J ∑

œ œ œ J J

Œ

# >œ

œœ # # œœ œœ œœj œœ œ.

œ œ œ J J

Œ

œ. J

œ œ œ J J

#w Œ

# œ-

‰ œ

œ. J

œ œ œ J J ∑

Œ

j œœ

œ. J

œ œ œ J J

‰ #œ

Ó

œ #œ #œ #œ œ œ œ œ #w

j‰ œ j œ ‰ œ

œ

œœ # # œœ œœ œœj œœ œ.

˙

&

#˙ #˙

œ J ‰

∑ œ œ œ J J b œœ

˙

j‰ œ j œ ‰ œ

œ

-

œ œ. J ti

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

œ

Œ

nœ œ #œ œ œ nœ

n˙ .

-

-

ka

# # œœœ

ß # # œœœ ß

#œ ß #œ œ ß # # œœ ß

j œœ

Ó

#w

-

#œ -

œ. J œ. J

˙

‰ nœ ‰ #œ Œ Œ

w

# ˙˙

-

-

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

œ œ œ J J

œœ

œ. J

Ó

Œ

Ó

#w

#w

Œ

net

# # ww

2°open

œ ∏

˙ ∑

# œ nœ # œ n œ œ œ # œ œ

˙

j œœ # œœ œœ œœ œœ œ.

Œ

Œ

ß # # # œœœ ß

#œ ß #œ #œ ß # # œœ ß

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ Œ

Ó Ó

# œœœ ß # œœœ ß

œ ß #œ œ ß # œœ ß

∑ ∑

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ Œ

Ó Ó

j œ > Ÿ~~~ ‰ œ J p

#œ nœ œ œ œ œ #œ

Rom

# # # œœœ

j‰ œ j œ ‰ œ

œ # œ #œ #œ œ nœ œ œ #œ

Œ

j j œœ # n œœ œœ œœ œœ œœ œ.

œ J ‰

j j œœ # # œœ œœ œœ œœ œœ œ.

œ. J

œ œ œ J J

j œœ # n œœ œœ œœ œœ œ.

œ J ‰ j œ ‰

œ

˙

œ œ

˙

œ J ‰

˙

j‰ œ

œ J ‰

œ

w

œ

œ

˙

w

˙

w

œ J ‰

j‰ œ

Vl. 2

œ J ‰

œ

œ

ven

1

œ

bass drum

F.Da.

œ J ‰

j‰ œ

2

Synth.

œ

œ

chimes

1

&

?

1

œ

∑ ∑

L.V.

?


110

110 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

&

&

&

&

&

& ?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

?

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

# ww p

? ?

Perc. 2

Synth.

F.Da.

Vlc.

CB

j j j j œ nœ œ œ œ œ Ó

˙ ˙

w

Ó

˙

8

12 8

bw

Ó ∑

j j œ œ œ œ bœ œ œ > nw w Ó

w

ww

12 8 ˙. ˙.

w w

˙. ˙.

? n ww church bells p subito ? w ? Œ

˙

# ww

n ww

12 8 12 8

#w

nw

ud

#œ -

œ

Ó

læn - ding

˙

12 8 Ó ∑

hvem

tje

-

&

&

B æ w p ?unis. Œ œ p unis. ? Œ œ p

Ó Ó

b wæ œ #œ

Œ

Ó

Œ

Ó

n wæ œ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

wæ œ œ

ner

han?

con sord. unis. arco

con sord. unis. arco

Œ

Ó

Œ

Ó

Ó

œ

œ J

Œ bœ 4œ œ œ #˙ . J

‰ œ J bœ . p

œ bœ J

˙.

œ.

w.

bœ ˙ .

Œ ‰ Œ

Œ ‰ Œ

Œ ‰ Œ

˙.

12 8

12 8 12 8

Œ Ó Œ Ó

12 Œ ‰ ‰ ‰ Œ 8 œ gliss œ p 12 ∑ 8

12 8

∑ ∑

∑ ∑ ∑

w. ∑ œ.

nœ.

˙.

12 8 wæ .

Œ ‰ Œ ‰

œ œ bœ œ .

bœ bœ ‰ J

#œ .

ww ..

49 Meno mosso q. = 108

π #w

œ

12 8

12 8

#w

π wæ

œ nœ œ J

. 12 8 ww .

w

˙

12 8

w w

ww

w

˙˙ ..

12 8

ww

12 w . 8 w.

w

˙

˙˙ ..

w

w

˙Œ . ‰ Œ œ. œ

12 8 w.

w w

˙

12 8

ww

Ó

n ww

12 8

Ó

˙˙

arco

Vla.

Ó

œ nœ œ 12 J J #œ

w ww p bass drum ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w w œ Œ Ó

Vl. 2

Ó

&

den

1

j œ # œ œj œj œ œj

#w #w

Ó

ww

#w p

˙

˙˙

Ó

˙

w ˙ ˙

˙˙

w p

Ó

˙˙

12 8

w

ww

12 8

p

w

∑ Ó

# ww p

& œj œ œj œj œ œj p ? ∑ ?

w #w p

∑ Ó

˙

˙

chimes 1

w p

˙˙

nw p

# ww p

&

3+4

#w

49 Meno mosso q. = 108

#œ . nœ .

nœ .

˙.

nœ .

œ.

#˙ . . gliss  .

œ.

sul C

12 Œ ‰ ‰ œ 8 œ div.

12 Œ ‰ ‰ 8 œ

œ ‰ Œ œ

‰ Œ

œ

˙.

gliss

∑ ∑

.

œo .


111

117 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1

& & &

˙.

œ.

˙.

œ.

4

œ.

œ nœ

œ

œ

Œ

J nœ .

& Œ ‰ ‰ œ œ. œ œ. ? ∑

œ œ bœ œ . j œ bœ

œ

Œ

œœ ..

n œ # œ n œJ œJ œ ˙ . J

# œ œ # œ œ # œJ œ J J

œ

‰ nœ

Œ ‰ Œ ‰ Œ bœ

& œ. &

‰ ‰

Œ œ

4

œ ‰ bœ J

œ œ

œ œ bœ œ .

œ.

œ b œJ œ

j j œœ œœ b œœ œœ œœ ∑

œ.

Œ ‰ Œ ‰

nœ œ œ bœ œ J ‰ J

j j œ œ # # œœ # # ˙˙ .. œ œ

œ œ

#œ .

Œ

œ ˙ .. ˙

œ œ

Œ

‰ Œ

?

Œ

‰ Œ

&

Œ

‰ Œ

3+4

&

Œ

1

&

Œ

Œ

Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

? ? ? ? Œ ‰‰

?

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

#˙ .

o. ˙ B

œo .

œ œ

œ gliss œ

gliss 3

som

œ.

er

kir

Œ

‰ bœ

œ #œ ‰ Œ ‰

Œ

-

Œ ‰ œ.

nœ.

#œ .

nœ .

œ.

œ.

#œ .

#œ .

#œ.

œ.

#œ .

#œ .

œ.

œ . gliss ˙ .

Œ

‰ ‰ œ œœ b b œœ œ

Œ

‰ ‰

3

3

œ bœ bœ

œœ œ

œœ œ

3

3

w. w. w. w.

‰ ˙˙ .. p cup mute ‰ Œ ‰ ˙. p ∑

∑ ∑

ww ..

cup mute

w.

‰ Œ

œ

∑ ∑ ∑ ∑

#œ .

.

w. w.

‰ Œ

te

gliss

w.

#œ .

œ.

-

w. w.

˙. ˙. p con sord. ‰ Œ ‰ ˙. ˙. p ∑

ed

-

#œ . œ.

˙o .

œ # # œœ œ ‰ Œ ‰ œ #œ ‰ Œ ‰

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ nœ

-

-

-

-

-

˙.

œ.

#˙ .

n˙ .

œo . Œ Œ

bœ .

gliss

bœ .

arco div. in 2

‰ ˙˙˙ .. ˙ .. p div. arco ˙ . ‰ Œ ‰ ˙. p ‰ Œ

œ œ b œ bœ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œœœ œ œœ Œ œJ # œ œ bœ bœ b œ4 œ J J b œ b˙ . J

‰ Œ

œ œ

con sord.

‰ Œ

Œ

7

˙. p ‰ ˙. ˙. p

#œ.

œ œ bœ

-

œ.

˙. #˙ .

mør - ke

hjer

œ.

‰ Œ ∑ œ œ.

∑ j j œ bœ œ œ

4

œ œ J J #œ

kens

nœ .

-

œ.

? Œ ‰‰œ œ ‰ œ bœ œ œ ? Œ ‰‰

gliss

n˙ . œ.

˙.

œ œ bœ

3

j j & Œ ‰ Œ ‰ œ #œ œ nœ

&

‰ ‰

du

1

Œ

?

Egr.

&

2

Synth.

‰ bœ œ œ

j œ bœ

‰ Œ ‰

œ œ #œ J J

œ

-

-

-

nœ .

nœ .

œ. gliss

#œ .

gliss

œ. ww .. ww .. w. w.

œ œ J J #œ

der

-

#œ .

kop

bœ œ n œj œj

-

œ.

i

#œ . #œ .

˙. #œ .

pen

˙.


112

122 1 Fl. Picc. 1+2

& &

#œ #œ #œ

œ

7

& œ

1

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

& n œœ . œ # œ œ œ Œœ œ ‰œ Œ Œ & w. & Œ ? Œ

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

? Œ

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

& Œ

‰ Œ

‰ ∑

&

?

‰ Œ

‰ Œ

Egr.

1 Vl.

&

?

& &

Vla.

B

CB

#œ .

net

#œ .

œ.

#œ .

#˙ .

w. w.

Œ ‰

Œ

Œ ‰

Œ

Œ ‰

Œ

#œ .

#œ .

? Œ

‰ Œ

? Œ

‰ Œ

‰ ˙˙ ..

Œ ‰

Œ

∑ Œ

n˙ .

‰ ˙˙˙ .. ˙ .. ˙. ‰ ˙.

œ

gliss

j j œ œ œ

kan

du

œ.

œ.

œ.

#˙ .

n˙ . ww .. ww .. w. w.

œ

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰

w. w.

ww ..

-

re

#˙ .

œ.

nœ.

#œ.

n˙ .

#œ .

nœ . Œ ‰ Œ ‰

œ œ J Œ Œ

Œ ‰ Œ ‰

#œ .

˙. ˙. ‰ ˙˙˙ .. ˙ .. ˙. ‰ ˙.

gliss

-

7

-

#œ.

nœ.

œ.

n˙.

œ. ww .. ww .. w. w.

˙.

œ

‰ Œ

3

spin

˙. ˙.

‰ n œ b œ œ œ œ œ b œ œ nœ œ œ œ œ œ bœ .

min søn?

#œ .

liberamente

Œ

˙. ˙.

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ ..

∑ œ.

œ.

n œ # œJ œJ œ u - den

∑ #œ.

œ.

Œ ‰ Œ ‰

w.

‰ Œ

bœ œ œ > F

Œ ‰ Œ ‰ ˙. ˙.

w. w.

˙.

Œ ‰

Œ ‰ Œ ‰ ˙. #˙ . Œ ‰ Œ ‰ ˙.

w. w.

˙. ˙.

Œ

#˙ .

w.

˙. ˙.

Œ ‰

Œ ‰

w. w.

‰ ˙. ˙.

hvad

#˙ .

n˙ .

‰ ˙. #˙ . ‰ ˙.

sit

b˙.

‰Œ ‰

œ.

œ.

˙.

Œ

bœ nœ œ

Œ ‰

w.

Œ

n˙ . ∑

Œ

ww ..

‰ Œ

˙.

Œ ‰

w. w.

Œ ‰

Œ ‰ œ ˙ . bœ b œ œ J

w. w.

w. w.

˙.

#œ #œ œ > F Œ ‰ > b˙ . œ œ œ bœ bœ œ ˙. Œ J J F

Œ

& œ.

‰ Œ

w.

˙.

œ

Œ

bœ .

?

2

Vlc.

Œ ‰ #œ #œ œ n˙.

n˙ .

Œ ‰

œ.

˙. ˙.

‰ ˙˙ ..

# œ.

œ œ n œœ b œœ œ œ# b œœ œ nœœ œ œœ œœ œ # œ˙ # œ œ . J œ nœ J J J J

˙. ˙.

‰ Œ

2

Synth.

œ J J b œœ

œ.

7

4

? Œ

j œ œœ

‰ ˙. ˙. ‰

? Œ

˙.

‰ ˙. #˙ . ‰ ˙.

‰ Œ

? Œ

œ

3

& Œ

&

œ

-

-

-

˙.

œ . gliss # œ .

-

-

#˙ . œ.

gliss

nœ .

#˙ . œ.

œ.

de

œ.

di

-

œ.

ne

Œ ‰

#œ #œ œ > F Œ ‰ Œ ‰

œ . gliss n œ . gliss n œ .

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙˙ .. ˙ .. ˙. Œ ‰ Œ ‰ ˙.

gliss


113

127 1 Fl.

Œ ‰ Œ ‰ Œ #œ #œ œ p ∑

œ # œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ .

Œ

& w. w. ? w.

Œ ‰ Œ ‰ ˙. #˙ .

w. w.

Œ

‰ Œ

Œ ‰ Œ ‰ ˙. ˙.

w. w.

Œ

‰ Œ

Œ

&

Œ ‰ Œ ‰

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2

3+4

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

Œ ‰ Œ ‰

? w. w.

Cor.

Tbe.

w. w.

Œ ‰ Œ ‰

w. w.

&

? ww .. ? ?

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

?

Œ ‰ Œ ‰

&

? & œ. & &

-

bœ .

? ww .. ww .. w. ? w.

w.

˙. ˙.

w. w.

˙. ˙.

w. w.

ww ..

˙.

œ

‰ Œ

w.

4

œ

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ 7

œ

‰ ˙. #˙.

w. w.

‰ Œ

‰ ˙. ˙.

w. w.

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

˙.

w.

˙. ˙.

w. w.

˙. ˙.

w. w.

Œ

‰ Œ

‰ ˙˙ ..

Œ

‰ Œ

‰Œ ‰

j œ œ

Œ

‰ Œ

˙.

ww .. w.

‰ Œ

œ

Œ

de

‰ bœ bœ œ bœ . af

sul G

bœ .

˙.

7

j j nœ œ œ # œ nœ œ œ # œ .

B œ.

4

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ ..

trå

1

?

Egr.

Œ ‰ Œ ‰

w.

2

Synth.

a2

Œ

bœ .

saf

œ

-

œ.

ten

bœ . i

bœ . din

‰ Œ ‰ Œ ‰Œ ‰

Œ ‰ œj n œ .

˙.

b œ . gliss œ . gliss b œ . gliss b œ . Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. Œ ‰ Œ ‰ ˙.

œ.

gal

Œ

bœ . -

-

˙. ˙.

ww .. ww .. w. w.

œ. -

de

j j # œ œ nœ œ.

gliss

Œ

œo

4

#œ œ træk

-

j j œ œ bœ

nœ #œ ke

i

œ.

œ # œ #œ #œ

œ.

#˙ .

‰ Œ

‰ #˙ .

7

di

œ

-

œ

œ

˙.

#˙.

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

‰ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ‰ ˙.

ne

gliss

w. trå

-

-

-

-

˙.

œ.

˙. wo .

n˙ .

ww .. ww .. w. w.

-

# œ.

-


114

1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

#˙ . ‰ ∏ ∑

Œ

& b˙ . &

& Œ

‰Œ

? Œ

‰Œ

w.

˙.

w.

˙. ˙.

w. w.

˙. ˙.

w. w.

& Œ

‰Œ

˙. ˙.

‰ ˙˙ ..

‰Œ

‰Œ

&

?

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰

ww ..

˙.

Œ ‰ Œ ‰

∑ ∑

œ

‰ Œ

œ bœ œ œ bœ œ bœ œ nœ bœ œ œ & # œ nœ nœ . 7 3

liberamente

nœ . de

Œ

‰ Œ

˙. ˙.

∑ ∑ ∑ ∑

w. w.

ww ..

˙.

‰ Œ

∑ ∑ ∑

w.

œ

˙. p

˙. ∑

Œ ‰œ œ 2

i

dit

#œ . ur

-

˙.

gam

-

-

nœ . le

b˙ .

Œ

b˙ . p tuba ˙. ‰

Œ

Œ

spind

n ˙˙ .. ˙.

j j j j œ œ œ œ œ œ #œ

lok

-

50 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& nœ

‰Œ

‰ #˙.

& ˙. B

œo .

? Œ ? Œ

œ # œ # œ #˙ .

˙.

œ . gliss b œ . ‰Œ ‰Œ

‰ ˙˙˙ .. ˙ .. ‰

˙. ˙.

#œ . gliss

bœ .

gliss

œ.

ww .. ww .. w. w.

nœ .

nœ . Œ ‰Œ ‰

Œ ‰

#˙. #œ .

nœ.

œ ‰ ‰ Œ ‰ œ . œ . #œ . J

˙.

sul C

‰‰ Œ #œ #œ œ n˙. œ # œ n œ œ œ œ # œ œ œ n œ b œ œ n œj > F f Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ j‰ ‰ Œ œ b œ # œ œ nœ œ nœ f gliss

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙˙ .. ˙ .. Œ ‰ Œ ‰

˙. ˙.

œ.

bw .

ww .. ww .. w. w.

#˙.

w. w.

Œ ‰ Œ ‰ ˙˙ .. Œ ‰ Œ ‰

w.

? Œ

Œ ‰ Œ ‰ ˙. ˙.

w. w.

‰Œ

Œ ‰ Œ ‰

w. w.

&

?

˙.

‰Œ

? Œ

Œ œj œj œ ˙. w. w.

& Œ

? Œ

j j œ œ nœ n˙ .

Œ ‰ Œ ‰ ˙. #˙ .

‰ ˙. ˙.

&

Œ

w. w.

?

Egr.

‰ ˙. #˙.

‰Œ

? Œ

‰ Œ

2

Synth.

50

132

b˙ .

ke

flu - er

sul A

˙o .

‰ ∏

‰Œ ‰ Œ

s glis

∑ ∑

med

˙o . æ f


115

137 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

3

Tb.

Timp.

1 Perc.

? &

&

?

œ.

#˙ . p

? ?

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

j #œ

œ

œ

Œ

& nœ

˙o .

3

œ gliss b œ p non cresc.

gliss

-

Œ

3

gliss

œ

gliss

‰ Œ

œ

‰ Œ

Œ

Œ

Œ

œo .

œ.

- ning - ord

œ. fan

gliss

p

˙.

-

-

˙.

Œ Œ

œ.

œ

ge

dem

gliss

˙.

pizz

unis. pizz

j œ- œ-

b œ-

bœ œ bœ œ p non cresc. 3

3

bœ œ p non cresc.

. œ-

bœ J

med

œ bœ J

tun

-

-

n œ-

nœ nœ nœ

œ-

œ-

œ- # œ-

3

3

œ

3

-

-

#œ #œ

œ-

-

-

-

-

-

-

via sord.

‰ Œ

‰ Œ

j ‰ ‰ Œ œ

‰ Œ

‰ Œ

j œ ‰ ‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

via sord.

.

œ œ

-

œ ‰ ‰ Œ J

gliss

gliss

7 3 3 3 œ bœ b œ b œ œ œ b œ bœ nœ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ

liberamente

non cresc.

j bœ . p non cresc.

œ gliss

-

‰ Œ

Œ

œ.

‰ Œ

Œ

sul G

& bw . ∏ ˙o . B æ p ?

Œ

Œ

œ œ œ J J

‰ Œ

?

#œ #œ

&

? ˙. ˙.

j ‰ ‰ Œ œ œ

j j œ œ #œ œ œ #œ

&

j j œ œ œœ œ œ p non cresc.

?

hon -

1

∑ Œ

‰ Œ

∑ ∑

w.

tuba

‰ Œ

? b ˙˙ ..

Egr.

œ bœ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ nœ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ > b œ #œ œ nœ œ nœ ‰ ‰ Œ J f ∑

2° cup mute

2

Synth.

&

Tbni.

p

?

1

1+2

œ œ œ œ œ œ n œ nœ œ œ b œ œ

&

2+3

#˙ .

&

3+4

Tbe.

#˙ .

œ œ œ


116

140 1 Fl. Picc. 1+2

& Π&

‰ Œ

œ œœ

p

& Œ

‰ Œ

CA 1+2

& Œ

‰ Œ

1 in Eb

& Œ

‰ Œ

& Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

1 Ob.

Cl. basso 1+2

? Œ

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

? Œ

& Œ

‰ Œ

? ?

w. 18 8 w. 18 8

18 8

18 8 Π18 8

chimes

& Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

bass drum

˙. ˙˙ .. p œœœœ p

? & #œ .

Œ

Vla.

B Œ

‰ Œ

? Œ

‰ Œ ‰ Œ

˙. ˙˙ ..

div. in 2

arco

arco div.

˙˙ .. ˙. ˙.

18 8

b œœ J

œ œ p

straight mute

Œ

Œ

. 18 8 www .. 18 8 w .. w . 18 8 w. w

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

Œ

œ

gliss

Œ

œ œ

œœ n # œœ J

#œ #œ

Œ

4

‰ b b œœ

œœ

œ

bœ ste

-

œ -

-

œ.

gliss

œ

12 8

12 8 œ

gliss

4

gliss

œ

gliss

12 8

12 8 12 8

12 8 12 8 œ

œ

dem

12 8

12 8

œ.

12 8

œ.

med

dit

12 8

∑ ‰

12 8

ne

12 8

12 8

∑ ‰

12 8

12 8

3

18 8

18 8 œ

18 8

18 Π8

gen

#œ œ œ œ pizz œ ‰ œœ œ

Œ

18 8 œ.

18 8

n˙.

‰ Œ

? Œ

pizz

Œ

18 8 18 8 Œ

Œ

18 8 ˙.

12 8

18 8

?

˙˙ ..

. 18 8 w

& Œ

CB

ww .. 18 8

2

Vlc.

˙. p

œ œ # œ œ œ n œ bœ œ # œ œ œ nœ b œ œ œ # œ œ n œ b œ œ n œ œ œ # œ œ œ 12 8

œ

œ œ # œ # œ n œ œ 18 œ n œ œ #œ œ œ n œ b œ œ œ 12 # œ œ n œ bœ œ œ œ œ # œ œ œ nœ b œ œ # œ œ œ n œ b œ œ œ 8 #œ œ nœ bœ œ 8

straight mute

?

‰ Œ

Vl.

œw. . 18 8

> # ˙˙ .. >p >˙ . p ˙. ˙. >p

12 8

œ b œ œ #œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ bœ œ œ 18 # œ œ n œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ b œ œ # œ œ œ 12 8 8

>p # >œ .

&

& Œ

1

18 8

&

?

Egr.

>˙ . p > # ˙˙ ..

&

2

Synth.

œ # œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ b œ œ #œ œ œ n œ b œ œ n œ œ œ # œ œ œ n œ bœ œ œ 18 # œ œ n œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ b œ œ # œ œ œ 12 8 8

12 8

œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

12 8

Œ

Œ

12 8

12 8


117 Enkegrevinden giver fader Daniel en kuvert.

12 j & 8 nœ ‰

142 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl.

basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

12 & 8

Œ

Œ

Œ

12 & 8 nœ bœ œ # œ œ œ n œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >f a2 12 n œ b œ œ # œ œ œ n œ b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ & 8 f 12 & 8 nœ œ œ # œ œ œ n œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ >f > œœ .b œ œ # œ œ œ n œœb œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12 & 8 >f ? 12 w> . 8 ? 12 w . 8 . w > 12 & 8 12 & 8

12 & 8 w.

12 straight mute & 8 Œ j j b œœ œœ # n œœ p non cresc. j j ? 12 Œ œ 8 b œœ œœ n œ

? 12 8

? 12 Π8

chimes 12 ˙ .. & 8 ˙˙ .

12bassœdrum 8

? 12 8

j j œ œ œ p non cresc. 3

œ

gliss

Œ

œ

∑ gliss

#œ Œ

Œ ∑

? 12 8

œ #œ

œ œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

‰ Œ

‰ Œ

œ #œ œ œ œ œ p

∑ ˙. ˙. ˙.

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

gliss

4

œ

4

œ

4

gliss

‰ ‰

b œœ

#œ Œ Œ

gliss

w. w. >

Œ

œ

Œ

œ

∑ &

Œ

˙. ˙˙ ..

j œ œ

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

12 w . & 8 æ arco

w. B 12 8 ww .. ? 12 8 w .. w ? 12 w . 8 . w

j j b œœ œœ # n œœ

œœ

j j œ b œœ œœ n œ

# œœ

j j œ œ œ

3

œ

gliss

Œ

œ

Œ

# # œœ œ #œ

gliss

Œ

4

gliss

4

œœ

# œœ

œ

4

œ

4

gliss

‰ ‰

Œ Œ

n b œœ F b œœ F

œ F

gliss

œ F

‰ ‰

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

blik.

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œœ p trumpet ∑

12 n w . & 8 12 & 8

≈ œ œ œ > f > œœœœœœœœœœœœ Œ ‰ >f p

w.

Œ

Œ

œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > f > œ#œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ > p f >w .

n b œœ

# œœ

Œ

# œœ

œœ

Œ

Œ

# # œœ

4

j œœœœœœœœœœœœœ ‰

œ œ

œœ

non cresc. straight mute

? 12 Π8

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œœ p ∑

w. æ

arco

wæ .

˙. ˙˙ ..

Œ

‰ Œ

˙. ˙.

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

˙˙ ..

w. æ w. ww .. ww .. w. w.


118

51

145 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2

& Œ

&

œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ n œ œ œ œ # œ #œ & œ œ œ #œ œ œ œ #œ nœ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ œ ≈ ‰ & a2

1

? ˙.

Œ

Œ

? ˙. ˙.

Œ

Œ

& Œ

& & Œ

Tbe.

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

& ‰ ? ?

Œ

∑ ‰

œ #œ œ œ œ #œ

p

œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ ∑ p

?

? &

œ œ

˙. p

∑ chimes

∑ ∑

2

Synth.

Œ

#œ # œ œ #œ œ #œ n œ # œ œ œ # œ œ #œ #œ #œ & œ #œ # œ #œ œ œ #œ #œ nœ #œ œ #œ œ aœ 2 #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ nœ #œ œ &

Cor. 3+4

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ f ∑

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ #œ œ ?

trumpet

q. = q

4 4 4 4

Vl.

4 4

2

Vla.

Vlc.

CB

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. &æ B ˙˙ .. ˙. ?

˙˙ ..

? ˙. ˙.

Stesso tempo q = 108

˙

ƒ

œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ

˙

œ

œ J p

#>˙

œ ∑

ƒ

4 4

4 4

p

nœ œ œ œ bœ n œ œœ J

œ J

j œ œ

œ J

j œ œ ‰

Œ

Œ

‰ ‰ ‰

nœ œ œ œ bœ n œ ‰

Œ

Œ

Stesso tempo q = 108

œ R ≈ ‰ ƒ œ 4 R ≈ ‰ 4 ƒ

q. = q

œ

œ J

f

œ œ # œ nœ # œ n œ #œ œ œ n œ #œ J ‰ ƒ p > œ n œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ 4 ‰ 4 p f ƒ > bœ b˙ œ ˙ œ œ œ œ œ 4 J ‰ 4 p ƒ f #œ #œ œ ˙ œ j ‰ ≈ 44 Œ œœ # ˙˙ ˙ œ ƒ > > p ƒ f >˙ œ 4 Œ j ‰ 4 œ ‰ #˙ f ƒ> p a2 ˙ œ 4 Œ j ‰ 4 œ ‰ #˙ ˙ œ > ƒ> p f œ j j œ #œ #œ # œ 4 R ≈ ‰ ˙ œ b œ ‰ ˙ 4 ˙ œ œ ƒ #˙ > > p j 4 Œ j ‰ ˙ œ 4 œ #˙ ˙ œ œ > #˙ > p œ ƒ œ œ #œ 4 J ‰ Œ Ó ∑ 4 3 ƒ 5 j œ ‰ Œ œ œ #œ œ # œ 4 œ n œ œ # œ œ œ œ œ Óœ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ # œ n œ # œ œ ∑œ n œ # œ 4 p ƒ >˙ œ > ˙ œ œ 4 ˙ œ œ ˙ œ ‰ 4 J J p ƒ 4 j ‰ j 4 ˙ œ œ ˙ œ > p ƒ> 4 ∑ 4 j ‰ ˙ œ œ ƒ> p 4 œ Œ Ó Œ Ó 4 œ œ p ç ˙ 44 w Ó ˙˙ w ç p Tam-tam 4 ˙ Ó 4 ∑ f œ #œ n ˙˙˙ œœœ œœœ œ œ 4 J ‰ ∑ 4 4 4

51

1

Fader Daniel går.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

4 4

Œ

Œ

Œ

4 4

Œ

div.

˙˙ >

div.

# ˙˙ >

# ˙˙ > ƒ # ˙˙ > ƒ

unis.

#˙ > ƒ

j b œœ p j œœ p j b œœ p j œœ p j œ p

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

# ˙˙ > # # ˙˙ > n # ˙˙ >

# # ˙˙ > #˙ >

j œœ

j œœ

j œœ

j œœ

j œ


119

148 1 Fl. Picc. 1+2

& &

#>˙

œ

p

f

œ J

& bœ œ œ œ # œ œ œ n œ # œ nœ # œ œ œ nœ #œ nœ

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb

& &

Cl. basso 1+2

& ?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1

Tbe.

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

>˙ ˙

œœ

œœ J

b>˙

œ

˙ >p >˙

œ f œ

œ ‰ J j œ ‰ œ

p

f

p ˙

f œ

p ? ˙ ˙ >p

f œ œ f j œ ‰ œ

& ˙˙ >

j œ ‰ œ

& ˙ ˙ >

Synth.

1 Vl.

>˙ ? ˙ ?

Œ Œ

? ? &

œ

∑ Œ

Vla.

B Œ ? Œ ? Œ

Œ

j ‰ œ

Œ

Ó

# # ˙˙ > # # ˙˙ > # # ˙˙ > # # ˙˙ > #˙ >

Œ

j œ œ

>˙ ˙

p b>˙

Ó

˙ œœ

œœ J ‰

f œ

p ˙

œ J ‰

f œ

˙ >p >˙

œ f œ

p ˙ ˙ >p

j œ œ

f œ œ f j œ ‰ œ

˙ ˙ > ˙ ˙ >

œ J ‰

f ∑

j œ œ

Œ

p

œ J ‰ j œ ‰ œ Œ

j œ ‰ Œ œ ˙

j œ œ

j‰ Œ œ

˙ >

∑ Œ

Ó

Ó

j # œœ ‰ # œœ ‰ J j #œ ‰

˙˙ >

Œ # ˙˙ > Œ Œ

˙ >˙ ˙

œ

b>˙

œ

˙ >p >˙

œ f œ

œœ

p

f

p ˙

f œ

p ˙ ˙ >p

Œ

œœ J ‰ œ ‰ J j œ ‰ œ œ J ‰

f j œ œ ‰ œ œ f j œ ‰ Œ œ

˙ ˙ >

j ˙ œ ‰ Œ ˙ œ > 3 œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ #œ œ j œ ‰ Œ >˙ ˙ ˙ >

3

∑ Œ

>˙ ˙ > ˙

j # œœ ‰

Œ

j‰ # # œœ

Œ

# # œœ ‰ J

Œ

j # œœ ‰

#œ ‰ J

Œ

Œ

#>˙

œ

p

∑ ∑

>˙ ˙

p b>˙

œ œ ‰ Œ J j ‰ Œ œ

Ó

p ˙

Ó

f

œœ

œœ J ‰ œ J ‰ j œ

œ f œ

p ˙ ˙ >p

œ

f œ œ f j œ ‰ œ

˙ ˙ >

œ J ‰ j œ ‰ œ

n œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

3

œ œ ‰ Œ J

˙ >

∑ Œ

j‰ Œ œ

Ó

Ó

˙˙ > >˙ #˙ >˙ ˙ >˙

j # n œœ ‰ j b œœ ‰ œœ ‰ J

b œœ ‰ J œ ‰ J

Œ Œ Œ Œ Œ

œ

œ J

f

œœ J

p ˙

œ J

f œ

˙ >p >˙

œ

f œ œ f j œ ‰ œ j œ ‰ œ

˙ ˙ >

j œ

œ f œ

p ˙ #˙ >p

œ J

j œ ‰ œ Œ Œ

œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 F 3

œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ F #>˙ œ #˙ œ ‰ Œ J 3

3

3

#˙ >

∑ Œ

j ‰ œ

3

Œ

Ó ∑ Ó

# www ww

ww www

b ˙˙ >

œ J

f œ

˙

www ww

œ

f œœ

p b>˙

˙

p # ˙>˙

>˙ ˙

p

˙ ˙ >

Œ

j œ ‰ Œ œ

˙ ˙ >

>˙ >˙

f œ

˙ >p >˙

œ

œ J ‰

f œ

Ó

ww www

Œ #˙ #˙ > Œ

f

œ J ‰

www ww

ww www

j ‰ # œœ

p

˙

www ww

œœ

œ

œ

˙

#>˙

7:6

˙ p ∑ >˙ œ ˙ œ ‰ Œ J

œ

˙ p www & ww p grand piano ? ww www & Œ

œ

p

Œ

œ œ J

˙ >

& Œ

CB

j œ ‰ œ

∑ b œ œ œ œ œ & # œ œ n œ # œ nœ # œ œ œ nœ #œ nœ

2

Vlc.

&

tam-tam

2

œ J

#>˙

#w # www >˙ ˙ # ˙˙ > #>˙˙ > # ˙˙ #>˙

# # œœ ‰ J

Œ

# œœ ‰ J

Œ

j b œœ ‰

b œœ J ‰ œ ‰ J

Œ

Œ Œ

>˙ ˙ f # ˙˙ > f > # ˙˙ f >˙ #˙ f > #˙ f

b œœ J

# œœ J

œœ J

œœ J

œ J

&


120

153 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb

& &

Cl. basso 1+2

& ?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1

œ

p

p # ˙>˙

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

p b>˙ p

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ J j œ

œ œf

p

f œ œ f j œ ‰ œ

˙ & ˙ > F & ˙˙ > F

œœ J

œ

˙ >p> ˙

œ J

f

˙

j œ ‰ œ

œ œ J

3

Œ

Œ

Œ

j œ ‰ œ Œ Œ

3

3

3

#>˙ ? #˙ F ? #˙ > F ? ? &

#œ F ˙

3

œ œ J

∑ Œ

3

Œ

j ‰ œ

Œ

Ó ∑ Ó

f

#>˙

Œ Œ

n œ b œ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ & ∑ 3

Œ

b œ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ & nœ

tam-tam

1

œ

f œ

? ˙ #˙ >p

2

Synth.

f

f œ œ

3

Tbe.

œ J

bœ J ‰ p œ J ‰ p

f

œ œ œ œ

b œ œ œ nœ > f 3 > b œ œ œ nœ >f 3 >˙ 3

œ

˙

œ

œ œ

#˙ >f #˙ >f #œ f

˙

o w wo wo wo

j œ ‰ œ p j œ ‰ œ p

˙

˙ f

o w

&

œœ J ‰ p

f #>˙

unis.o & w >

> wo

œœ J ‰ p œ J ‰ p

> # ˙˙ f >˙

# www ww f #w # www

o & w > unis.>o w B p unis.>o w ?

œ J ‰ p

f

& # www ww grand F piano ? #w # www

unis.

f > # # ˙˙ f >˙

Œ ˙ ˙ > f ˙ #˙ > f

bœ J ‰ p

œ œ

Œ

Ó ∑

b>˙

œ f ∑

œ f œ œ

œ

œ J ‰

#>˙

œ

œ

f

œ f œ

b>˙

œ J

f œ œ f

>˙ #˙

w >p non dim. # >w

œ ‰ œ J

∑ œ

Œ

bœ œ œ nœ

œ

Œ

bœ œ œ nœ bœ œ œ œ

3 3

3

#œ p

Ó

Œ

#w p non dim. >w

w >

w

w

w

w

w

w

p non dim. >w w p non dim.

w>

w

+ ww >p + ww >p

# >w

p

B

w

>w

w >p > 1° w

œ J ‰

w

p non dim. ∑

œ œ ‰ J

f

n >w

œ J ‰

#>˙ n˙

œ

œ ‰ J p j ‰ œ p j ‰ œ p

œ J ‰

w

w w

w w

+ # ww > + # ww >

+ # ww > + ww >

w

w w

Ó

œ

w p ˙

∑ www ww w www ∑

sul pont

sul pont

sul pont

sul pont div.

sul pont non div.

?

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

∑ www

ww

w ww

ww ww

ww ww

w p>

w >

w >

w >

w >

ww > >w w

ww > w> w

ww >p >w w p

w >

Ó

w p

w p> w >p

Œ

www

ww Ó

œ

w >


121

Scene 4

1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

12 & 8

Stesso tempo q. = 108

& 12 8 12 & 8 & 12 8 12 & 8 12 & 8

∑ j œ # # ˙˙ . .

Œ nœ

#˙ .

#˙ .

∑ bœ .

Œ ‰ b˙ . p

œ.

p∑

b ˙˙P..

1/2 stopped

12 & 8

Œ ‰ ˙.

? 12 8

& 12 8

? 12 8

12 & 8

p

& 12 8

Œ ‰

? 12 8

nœ .

œ ..

Œ ‰ b˙.

b +˙˙ ..

stopped

˙˙P..

p b ˙˙P..

Œ ‰Œ ‰ ∑

b ˙˙ .. f bœ .

f #˙ . #˙ . f

œ œ

# # œœ .. f

œœ

open

œ J #œ.

œ nœ J

bœ .

œ

# # ˙˙ ..

j œ #œ.

Œ

# ˙˙ . . ˙.

#˙ .

p ˙. ˙. p

n œ˙ ..

˙˙ ..

. # # ˙˙ .

œ

˙.

nœ . ˙.

j œ # œ n˙ . b ˙.

n˙ .

˙.

˙˙ ..

j ‰ Œ ‰ j # œ œ n œ œ # # œœ œœ # œ # œ J J J J

œ

œ J

#œ .

œ

nœ œ. J

œ

œ J

#œ œ J

œ J

‰ Œ

‰ Œ

Tuba

? 12 8

Timpani

? 12 8

12 8

∑ ∑

12 & 8

V 12 8 ? 12 8

∑ ∑

1 Perc. 2

Synth.

Gabi

Enkegrevinden

Julian

Miguel

En håndværker

Borgere

& 12 8 12 & 8 ? 12 8

? 12 8

Stesso tempo q. = 108

n n ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

n n ˙˙ ..

Vl. 2

n n ˙˙ ..

# # ˙˙ ..

n n ˙˙ ..

Vla.

B 12 8

Vlc.

CB

? 12 8 ? 12 8

p

#œ .

œ #œ n œ . J f p unis. . #œ œ #œ n œ . J f p div. in 3 æ æ # # # ˙˙˙ ... n n ˙˙˙ ... >f p nœ b œ œ œ œ œ œ œ œ f p div. pizzœ ‰ Œ ‰ Œ ‰ #œ f

-

‰ Œ

le - men

œ.

gent

œœ œ Œ

-

-

le

-

‰ Œ

men!

n˙.

#˙ .

n˙.

æ n n ˙˙˙ ...

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

jeg

kun

-

ne

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙.

œ

˙.

œ

æ ˙˙˙ ...

˙æ. # # ˙˙ ..

j j #œ œ nœ j j #œ œ nœ

œ bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ # œ œ œ ∑

‰ œ ∑

#˙ .

-

æ # # # ˙˙˙ ...

-

#œ œ nœ J J

œ #œ J

-

œ

œ #œ J

œ.

∑ unis.

œ nœ œ J ∑

& 12 8 # # ˙˙ .. p div. & 12 8 # # ˙˙ .. div.

1

Gent

til Miguel og Julian

#œ .

& 12 8

12 & 8

? 12 8

œ #œ. J

‰ Œ

œ

‰ Œ

Œ

bœ .

a2

‰ Œ

b ˙˙ ..

p ˙.

bœ . œ. f

open

˙˙ ..

p n ˙˙ ..

f

œ

p

# # ˙˙ .. f #˙ .

+ n ˙˙ ..

∑ ∑

B 12 8

n˙.

#œ #œ æ # # # ˙˙˙ ...

œ œ œ J J

j j #œ œ #œ

j j #œ œ #œ

# n œœœ

‰ Œ

œ œ œ J J

nœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ b œ œ ∑


122

7 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

52

&

118

&

118

#œ & nœ

Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

j nœ œ J

j œ #œ œ #œ J

˙. n˙.

˙. œ.

. œ #œ œ œ œ œ # ˙ n œ &

˙.

#œ .

#œ nœ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

nœ nœ

‰ Œ

&

j j bb œœ n n œœ œœ œœ >

#œ > ? #œ #œ >

j œ j œ œ

j œ #œ j œ #œ œ #œ

&

b b ˙˙ ..

˙˙ . .

˙.

˙.

˙. ˙.

bœ nœ

˙. ˙.

3+4

&

1

&

B

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

?

? ?

Ga.

Mi.

∑ . # # ˙˙ . p n˙ . #˙ . p

n˙ . ˙. ∑

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ .

nœ . #œ .

# # ˙˙ .. #˙ .

#˙ . #˙ . nœ .

#˙ . #˙ .

˙. ˙.

# n œœ œ #œ

˙. ˙.

bœ .

œ.

œ

nœ .

‰ Œ ‰ 118 11 8

#œ .

118

118 11 8

‰Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰Œ

‰ Œ

11 8

118

11 8

11 8

‰ Œ

118

11 8

118

11 8

118 118

11 8

?

˙.

&

∑ ˙.

be

-

svi

7 œ œ œ # œ œ œ # œ n œ œ n œ œ3 œ b œ b œ

-

-

-

-

-

-

-

bœ . -

œ. -

-

- met

bw .

i

-

gen!

118

∑ œ nœ œ œ J J

liberamente

-

œ œ #œ J J

ha - ve

#˙ .

‰ Œ

& #œ

j j n# œ˙ . œ œ œ n œœ

n˙ . #˙ .

118

&

?

#˙ . #˙ .

2

Synth.

7

?

1

&

Œ

‰ bœ

.

œ.

skynd

118

œ b œJ 11 8

52 1

&

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& #œ B

unis.

? Œ

? #œ #œ >p

j j œ œ #œ

˙.

#œ .

#œ .

‰ Œ

j j œ œ #œ

˙.

#œ .

#œ .

Œ

j j nœ œ # œ ‰ Œ œ œ

3

pizz non div.

#œ #œ

˙.

œ ‰Œ ‰ œœ œ ‰Œ ‰ œ

˙.

nœ ∑ ∑

œ.

‰ Œ

#œ . ˙.

j œ # œ œ n œj œj # œ

j j # œ nœ œ œ n œ

œ œ œ œ J J p

‰ # # ˙˙æ... #˙

bw .

æ n n ˙˙˙ ...

div. in 3

arco

‰Œ

‰Œ ‰ Œ

æ # # ˙˙ ..

div. in 2

nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ p

‰ Œ

n œœ

‰ bœ .

unis.

118

∑ b˙. π œ.

bœ .

œ. p œ.

j 118 œ bœ #œ .

118

11 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ 8 > 118 ∑ ∑


123 12 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Mi.

11 &8

11 &8

11 &8

? 11 n œ # œ œ n œ œ . b œ 8 J J

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

nœ .

‰ œ.

œ.

11 j 8 bœ œ j 11 b œ œ 8

‰ œ . bœ

j œ œ œ . #œ j œ œ œ . #œ ∑

11 8

j j 12 8 # œ œ œ œ n œ # œj œj n œ ˙. b ˙.

12 4 12 4 12 4

118

12 4

11 8

12 8

∑ Œ ‰ Œ

12 8

11 8 11 8

12 8

12 œ œ œ œ # œ œ œ œ 8 J J J J 12 ˙ . 8

#˙ . ∑

118 œ . bœ œ J 11 n œ . 8

12 4

∑ œ . #œ . œ œ œ #œ . nœ J œ . nœ #œ .

j j 11 n œ # œ œ n œ œ . b œ 8 ∑

12 4 12 4

? 11 8

12 Π8

11 &8

12 8

11 8

12 8

11 8

12 4

& 118

12 8

118

12 8

118

12 4

11 &8

? 118 ? 11 8

12 8

? 11 8

118

& 118 11 &8

& 118

œ . bœ i

œ . bœ

j j B 118 nœ #œ œ nœ œ . bœ

? 118 b œ b œ œ œ œ œ œ b œ bœ œ œ > ? 118 ∑

118

11 8

for

12 8 12 8 12 8 12 8

-

-

-

vej'n

118

œ.

œ

kom - mer

‰ Œ ‰ 118 ∑ j j nœ bœ œ œ bœ ‰ Œ ‰ 118 Œ ‰ œ . œ . œ . œ #œ . nœ œ œ œ 11 œ œ œ œ œ œ œ œ n œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ ∑

118

12 8

. 12 ˙ 8 se

12 8 12 8

12 ˙ . 8

-

-

-

11 8

118

11 8

n˙ .

11 b ˙ . 8

ne

∑ ∑ n˙ .

-

-

-

12 4 12 4 12 4

11 8

-

12 4

∑ ∑

12 4

118

12 8

jeg

12 8

11 8

12 8 12 8

12 n œ b œJ œJ œ # œ ‰ Œ ‰ 11 Œ ‰ n œ . 8 8 12 8

∑ b˙ .

12 8

11 8

12 4

11 8

12 4

118

12 8

118

12 8

. ? 11 b ˙ 8

12 8

? 11 8

12 8

12 8

11 8

12 8

118

12 4

11 8

12 4

∑ Œ ‰

re

118

11 Œ ‰ Œ 8 11 b ˙ . 8

12 4

12 4

118

12 8

11 8

12 8

11 8

12 8

118

12 8

œ.

11 8

12 8

12 8

B 11 8

11 &8

12 8

& 118

‰ Œ

118

∑ #œ.

11 8

12 8 12 8

118

12 œ . 8

11 8

12 8

dig

1

12 8

& 118

12 8

11 8 11 8

12 8

& 118

12 8

11 &8

12 8

œ jeg

12 4 12 4

∑ ‰Œ ‰

œ

Œ ‰œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 11 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12 8 œ 8 arco unis. œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 11 Œ ‰ Œ ‰ œ . œ 12 8 8 ∏

12 4 12 4 12 4 12 4


124 17 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

12 &4

11 8

12 8

12 &4

11 8

12 8

12 &4 12 &4

> 12 & 4 bœ Œ Œ ww .. œ > ? 12 Œ Œ Ó Œ Ó 4 œ Œ Œ > . ? 12 b ww . œ 4 Ó Œ > 12 &4 Ó

Œ

P

& 12 4 Ó

Œ

P

12 &4

P

˙. ˙.

. # ˙˙ . P

˙. ˙.

˙. #˙ . ∑

& 12 4

Œ Ó

Œ

˙

Œ

P

b ˙˙ .. P

b ˙˙ ..

12 4

12 &4 12 &4 w. kom

12 &4

& 12 4 w. B 12 4 w.

#˙ -

-

-

mer

Œ Ó

Œ

#˙ #˙

Œ Ó

Œ

Œ Ó

Œ

œ . #œ . œ . #œ .

œ . bœ œ . bœ

bœ . nœ .

œ . bœ œ . bœ œ . bœ

bœ . nœ . bœ . nœ .

12 8

12 Œ ‰ ‰ 8 n œ # œœ .. œ

∑ ∑

œ. œ.

Œ ‰ ‰ # œ œ . b b œœ .. œ œ.

∑ # ww .. > f

12 8

12 8

118

11 8

12 8

12 8

11 8

12 8

118

11 8

11 ˙ . 8 se

118 11 8

-

-

ne

b˙ . -

œ . bœ

b˙ .

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

> ? 12 œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 11 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 8 F ˙. ? 12 b w> . Œ 118 ∑ ∑ ˙ 4 p

12 8

Œ ‰Œ

12 8

12 8

Œ ‰Œ

re

∑ ˙.

12 8

œ . bœ -

12 8

11 8

œ . #œ œ . #œ

118

12 8

11 8

11 8

118 b œ . n œ . b œ . n œ ∑

11 8

12 8

11 b œ . n œ . b œ . n œ 8

11 8

? 12 4

11 8 bœ . nœ . bœ . nœ .

118

? 12 4

118

12 8

118

? 12 4

? 12 4

˙

Œ

B 12 4

11 8

& 12 4

? 12 4

11 8

12 8 12 8

12 œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >w . 8 p subito f pizz œ 12 ∑ ∑ ‰Œ ‰Œ ‰Œ ‰ 8 ß


53 23 1 Fl. Picc. 1+2

&

1

&

Ob.

&

∑ ∑

CA 1+2

&Œ ‰Œ

1 in Eb

&Œ ‰‰

Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2

‰ ‰

Œ

œ œ œ œ p

œ œ bœ œ bœ nœ b œ œ œ b œ n œ nœ œ nœ œ bœ œ œ p f ∑ ‰

bœ œ œ bœ œ œ nœ œ

œ bœ nœ œ œ ‰ bœ œ œ bœ nœ œ bœ f p bœ bœ œ œ œ nœ œ #œ œ ≈ ‰ ‰ f œ œ # œ œ #œ œ b œ œ œ #œ œ #œ œ #œ f œ # œa 2 b œ n œ n œ # œ œ b œ n œ œ n œ œ œ n œ # œ nœ

œ #œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ p œ #œ bœ bb œœ n œ # œ œœ œ œ. & Œ ‰ ‰ œ #œ . œ. œ œ. p bœ œ. ? Œ ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ ? Œ ‰ ‰ œœ p

b œœ

œœ ..

œœ .. ∑

&

Œ Œ

‰ ‰

Œ ‰

Cor.

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

‰ ‰

Œ ‰

ƒ

œ.

œ

#œ . œ.

œ #œ œ

?

∑ ∑

?

&Œ ‰Œ

2 2 22 22

f

ƒ 2 Ó 2

2 2

22

bœ nœ œ œ

1

&

Vl. 2

&Œ ‰‰

œ œ bœ .

Vla.

B

Vlc.

?Œ ‰‰ œ œ p div.

CB

?

œœ

œœ . .

œ. œ. ∑

b œ œ nœ b œ b œ œ œ œ b œ œ œ b œ ‰ œ b œ nœ œ œ œ f œ bœ nœ œ œ b œ œ œ œ œ nœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ f bœ œ bœ nœ œ bœ nœ Œ ‰ ‰ f œœ . b b œœ .. b b œœ ‰ ‰ b œœ . Œ

arco

œ.

bœ .

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ bœ n œ

˙ >non dim.

œ

a2

+ n ˙æ˙ >

flutter tongue

flutter tongue

ƒ

q. = q

2 2 22 2 2 2 2 2 2

œ ‰ J

j‰ œ ˙ j‰ œ ˙

+ Œ œæœ

+ ˙æ˙

+ Œ œæœ

+ ˙æ˙

œ b˙ J‰

Mezzo tempo h = 54

˙

j‰ œ ˙

Tam-tam

œ œ J‰

˙ f

√ œ b˙ 22 b œ n œ œ # œ œ # œ J ‰ 6 ƒ 2 ∑ 2

53

œ ˙ J‰

œ

Ó

œ œ J‰

˙ >non dim.

+ ˙æ˙ > open b œ Œ

2 2

œ bœ nœ œ œ b œ b œ œ œ bœ n œ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ œ f ∑

Œ

2 2

Œ

∑ œ

Œ

22 2 2

nœ p

œ

#œ #œ 2 #œ œœœ œœ # œœ œ 2 # œ

2 2

oboe

˙ >non dim.

Ó

3

‰ ‰

˙

22 b œ ƒ b 2 b œœ 2 ƒ

‰ Œ

?

22

22

&

3

&

?

ƒ œ œ bœ nœ

2 2

bœ n œ œ #œ œ # œ œ b˙ J ‰ 6 ƒ ∑ œ œ bœ R ≈ ‰ Œ ‰ J ƒ ˙ œ œ J ‰ œ œ œ # œ œ bœ n œ œ # œ J ‰ ‰ J 6 ƒ

Œ ‰ œ œ b œ n œ 2 b œœ ‰ œ # œ œ # œ œ b œ n œ œ œ b# œœ b œ œ œ n œ # œ 2 bœœ œ œ œ 4 ƒ f

B

œ

b b œœ ..

œ. œ.

œ bœ

bœ nœ œ œ

bœ .

&

2

Synth.

Œ Œ

f

œ œ bœ nœ

q. = q

125

Mezzo tempo h = 54

bœ n œ œ #œ œ # œ œ b˙ J ‰ 6 ƒ bœ n œ œ #œ œ # œ œ J ‰ Ó 6 ƒ bœ div. > Œ n ˙˙ æ ƒ bœ bœ Œ æ n ˙˙ ƒ > bœ Œ ˙ ˙ ƒ >

ÓTam-tam ˙ f ∑ bœ

˙. ∑ w

∑ ww æ wæw œ œ

j œ‰˙ œ ˙


126

27 1 Fl. Picc. 1+2

1

& Ó &

CA 1+2

&

1 in Eb

&

basso 1+2

˙

& ?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

?

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ

w

w ∑

œ bœ œ bœ œ 5

j‰ œ œ ˙

j‰ œ œ ˙

j‰ œ œ ˙

+ ˙æ˙

3

3

3

j‰ œ ˙

œ

˙

j‰ œ ˙

œ

˙

&

?

∑ ∑

Œ bœ œ œ - - p ∑

˙

& B

? ?

œ bœ J‰

tam-tam

Ó (√) . ˙

tam-tam

&

5

+ Œ œæœ

∑ ˙

Ó bœ

˙

œ bœ œ bœ œ

Ó

5

? æ ww

? œ œj ‰ ˙ œ œ ˙

ww æ

æ ww

j œ œ‰˙ œ œ ˙

ww æ

æ ww œ œ

6 4

p

&

Œ bœ œ œ

#œ ∑

p

j œ ‰ ˙ œ ˙

I

Œ

ww æ p

æ ww p ˙ ˙

for

Œ

q=q

46 46 46 46

j œ œ ‰ 46 œ œ

+ Œ Œ œæœ Ó

Œ

Œ ˙

˙.

˙

˙.

˙

˙.

˙

+ ˙æ˙ ..

Œ

la

∑ Œ Ó

˙

Œ

Œ Ó

Œ

œ

˙

˙ p

bœ ˙ ka

bœ -

te

-

˙

dra

˙˙ . >. ˙. ˙. >p

Œ

˙

˙.

˙

+ ˙æ˙ ..

+ Œ œæœ

+ ˙æ˙ ..

+ Œ œæœ

˙˙

˙˙ ˙ ˙

Œ

Œ Œ

˙˙ . >. ˙. ˙. >

Œ Œ

Œ œ b œ- b œ -

Œ Ó

Œ

Œ Ó

Œ Œ

bœ ˙ len sam

œ

Œ

˙ ˙

w.

Œ Ó

Œ

Œ Ó

Œ

Œ Ó

Œ

b ww ..

b b ˙˙ ..

Œ

Ó

-

œ

Œ Œ

men

Œ œ bœ b œ mand

∑ ˙˙ . >.

Œ

˙.

-

Œ

Œ Ó

˙˙ ..

Meno mosso q = 108

˙˙ . >p .

˙.

˙.

div.

Œ

˙

Œ Ó

de

Œ

˙.

-

Œ

+ Œ Œ œæœ

∑ œ p ˙ p

Œ

+ Œ Œ œæœ

+ ˙æ˙ ..

6 b ww .. 4

-

œœ b œ œœ b œœ n œ œ œ bœ Œ #œ

˙

œ

6 4

Œ

46

Œ

+ Œ Œ œæœ

˙

bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ b œ œ œ

Œ

+ ˙æ˙ .. p non dim. + ˙æ˙ .. p non dim. œ œ ‰ Œ J

46

46

˙

6 4

˙

3

B ww æ

6 4

2° straight mute

˙. p

w.

&

6 4

˙

6 4

n œ- b œ ˙

˙. p

Œ Ó

&

6 4

˙

46

&

+ Œ Ó œæœ

˙. p

3

˙

46

œ œ ‰ Œ Ó J

w

46

œ œ ‰ Œ Ó Œ J œ œœ b œ œœ b œœ n œ œ œ bœ Œ #œ p

w

46

Meno mosso q = 108

?

oboe

+ Œ Ó œæœ

œ œ b˙

46

j ‰ 46 œ œ j ‰ 46 œ œ

+ ˙æ˙

+ ˙æ˙ f + + Œ œæœ ˙æ˙ f œ bœ œ bœ œ

œ

j‰ œ ˙

46

œ- œ- # ˙ p non dim. j‰ ˙ œ œ

œ œ n˙

+ ˙æ˙ F + + Œ œæœ ˙æ˙ F b œ n œ œ œ b œ œ- b œ7 p ∑

+ & æœ Œ œ

+ Œ œæœ

3

œ œ J ‰ 46 p ∑ 46

œ- œ- ˙p non dim. ˙ Ó ∑π

œ œ b˙ ∑

j‰ œ œ ˙

j‰ œ œ ˙

˙

œ J‰

j‰ œ œ ˙

+ & æœ Œ œ

Perc. 2

œ œ bœ J ‰ Œ &

Ob.

Cl.

Œ

q=q

og

∑ ˙˙

˙˙ ˙ ˙

Œ

Œ Œ

˙˙ . >. Ó ˙˙ . >. ˙. ˙. >

˙˙

Œ

˙ ˙

Œ

j bœ œ œ p > Œ ˙˙

Œ ‰

unis.


127

34 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

b˙ .

p

& Œ

&

?

Egr.

Mi.

˙

˙.

˙

∑ Œ

?

Œ

œ

˙ ˙

Œ Œ Œ

+ Œ œæœ

Œ

Ó

Œ

& b˙ . hu

˙

˙.

˙

˙.

˙

+ Œ œæœ

+ ˙æ˙ ..

bœ -

b œ-

Œ

b˙ .

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

B Ó ?

˙˙ . >.

? ˙. ˙. >

Œ

Ó

Œ

b ˙˙ ..

Ó

Œ

b˙ .

Ó

Œ

œ

˙ ˙

b b ˙˙ ..

˙˙

Œ

?

a2

Œ

?

a2

straight mute

straight mute

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

œ #œ œ #œ

b˙ . ∑

stru

j bœ œ œ

˙˙ ˙ ˙

Œ

Œ Œ

Œ

œ

œ

Ó ∑

œ ik

˙.

œ bœ œ -

ke nu

q=e

˙˙

˙˙ . >.

˙˙

j b œ b œ œ >˙ œ J f ˙ ˙

Œ nœ Œ Œ

˙ p

˙. Œ

œ ‰ œJ

ma - ma

Œ

œ

œ

vi

har

vig

œ nœ ˙ .

˙. ∑

˙˙ .. f b˙ . ˙.

œœ Œ

-

Œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ Œ

9 4 49 9 4 9 4 49

f œ

œ

œ

du

er

fa

-

mi - li - ens

49 49

9 4 49 49

49 9 4 49 49

wæw .. f

49

div.

wæw .. f

wæw .. f pizz œ Œ œ f

49

9 4 bœ œ œ

9 4

9 4

ti - ge...

œ œ bœ

9 4

9 4

f

œ œ bœ

œ œ Œ

Œ

œ

w. f

˙ f ˙ f w.

œ

49

9 4

f

˙.

bœ œ œ

w. f

w.

54 Piu mosso q = 144

˙˙ . >.

˙. ˙. >

Ó

Œ

∑ ˙˙

9 4

49

f

f w. w. f

Œ

B

œ œ bœ

œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ ‰ # œœ J ‰ J f bœ œ œ œ ˙ J ‰ bœ J ‰

Œ

Ó

f subito

f >œ J ‰ Œ

- - - œ bœ nœ bœ

Œ

>œ >œ #>œ #>œ

Œ

Œ

& ˙˙ .. >

˙.

˙

Ó

&

˙˙ ..

œ

a2

Œ

accelerando 1

˙

œ

˙

Œ

-

b ˙˙ ..

Œ

-

+ Œ œæœ

Œ

œ

Œ

˙.

-

b˙ .

˙.

+ ˙æ˙ ..

œ nœ œ

Œ

Ó

˙˙ ..

Œ

& ˙.

> > > œ œ œ œ # œ # œ œ œ >œ >œ œ œ n œJ ‰ Œ f subito ∑

Œ

tam-tam

?

?

&

Œ

+ Œ œæœ

B

oboe

œœ œœ

˙.

& b˙

2

Synth.

˙

tam-tam Perc.

˙.

&

#œ #œ œ œ œ œ œ œ n œ n œ œ œ

q=e

+ & æ˙ . ˙.

1

b œ-

54 Piu mosso q = 144

+ & æ. ˙˙ .

?

œ

bœ œ œ œ œœ œ b œ

&

?

1

b˙ .

- - œ- b œ n œ b œ

accelerando

9 4 Œ

Ó

Œ

9 4


128 39 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor.

9 & 4 Œ b œ œ œJ ‰ œ œ œ Ó ∑ & 49 9 &4

> bœ 9 œ &4 9 &4 Œ

j œ ‰ #œ œ œ Ó œ

˙ ˙

w. p

˙

?9 4

1

9 &4

2+3

& 49

1+2

B9 4

3

? 49

Tb.

? 49

Timp.

?9 4

w. p

Perc. 2

Synth.

Egr.

∑ ∑ ∑

w. p

49

9 &4 & 49

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

9 & 4 ww .. p B 49 . ww . p ?9 4 w. w . p ? 49

-

œ

Œ 46 Œ œ

Π46

ved nu

Π46 6 4

w. f w. f

46 # ˙˙ .. f ˙. 6 4 ˙. f 46 w. Œ 46 f œ f

5 Œ Œ œ b œ œj ‰ œ Œ 44 # œ n œ # œ Œ b œ œ 4 #>œ n œ œ p 44 ∑ ∑ ∑ 45

Œ n œ #œ Œ > ∑

Œ # œœ # œœ œœJ ‰ œ # œœ # œœ œ p j‰ Œ œ œ #œ œ #œ œ # œœ œœ Œ # œœ J ‰ ˙˙ .. p œ Ó Œ ˙ p w. w. p

Œ n œœ # # œœ Œ > Œ Œ b œ bœ > a2 > œ Œ œ Œ

#˙ #˙

w. p ∑

œœ Œ Œ

Œ

˙. ˙. p #˙ . ˙. p

Œ

p

5 >˙ 4 Œ

5 4

45 45

5 4

œ

46

he

-

le

by

-

en

∑ ww .. p

Œ Ó

Œ

Œ 44 w w p sempre Œ 44 w p sempre Œ 44 w p sempre 4 ∑ 4

Œ

4 œœ Œ 4 Œ n œœ # # œœ Œ - œ Œ 4 Œ # œœ- # œœ- Œ œ 4 44

Π44 4 4

w

p sempre œ p ˙ p ˙ p

b˙ b˙

w w

w w

w

w

w

w

# # ˙˙ # ˙˙ w

œœ Œ œœ Œ

œ

w

Œ Ó

Ó

4 4

45

44

ven - ter

5 4 ww 5 4 w w 45

44

Ó

Œ 44 w w p sempre 4 Œ 4 ww p sempre 4 Œ 4 ww p sempre 44 œ Œ Ó œ p

ww

ww

ww

ww

ww

ww

Œ Œ Œ

Œ nœ # œ Œ œ- b œn œ- # œŒ œ œ Œ

œ œ Œ 5 4

45

44

œ Œ œ

œ

4 4

œ Œ

œ

˙

> bœ Œ nœ Œ

45

45 ww

ww .. p ww .. p

w

44

∑ ˙

œ

w

5 4 45

Œ ˙

w

œ Œ Œ 45 Œ # ˙ ˙ œ œ œ Œ Œ 45 Œ ˙˙

4 4

œ Œ 4 b˙ 4

45 w w

5 4

5 4 4 Œ # œœ n œœ # œœ Œ 4 ## œœ n œœ # # œœ Œ > 5 Œ 44 Œ 4 Œ b œ nœ bœ œ #œ œ > 5 ˙>˙ œœ Œ 4 b œ˙n œ œœ Œ 4 Œ 4

6 4 Ó

Œ 46 æw . ˙˙ w . f Œ 46 æ . ˙˙ ww . f Œ 46 æ ˙ ˙ ww .. f 46 œ Œ œ

w.

Œ Ó

5 4

5 4

w. p

œ œ Œ Œ

46

-

œœ

Π46 w . w.

6 4

œ ˙.

œ œ ˙ bœ J ‰ Œ 46 Œ

46

˙

œ

j‰ œ ˙

n œœ ˙˙ # n œœ Œ 46 Œ # œœ J ‰

œ #œ Œ 46 Œ # n œœ # œœ n œœJ ‰ œ œ œœ

46

ver - ho

6 4

9 œ bœ &4

46

6 4

tam-tam

& 49

˙

49

o

1

˙

tam-tam 1

Œ Ó

? 49 w . w.

?9 4

Tbni.

˙

œ œœ œœ 9 œ ‰ n œœ J ‰ œœ œœ œœ Ó &4 J >œ œ b œ œ B 9 œ‰ Œ Ó 4 J

3+4

Tbe.

œ

œ

Œ 46 Œ œ b œ œj ‰ œ n œ œ

Enkegrevinden, Miguel, Gabi og Julian går over mod katedralens porte. Håndværkerne er allerede gået ud bortset fra een.


129 46 1 Fl.

55

& Œ nœ #œ Œ

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Hvk.

œ Œ

Œ

Œ

& Œ n œœ # # œœ Œ

# # ˙˙

bœ bœ œ œ Œ & Œ

b˙ ˙

œ œ

œ Œ

& Œ

Œ

œœ Œ

? w w ? ? &

w w

& b # œœ n œœ - - B # œœ n œœ ? ?

w

?

&

?

b # œ-œ n œœ# œ- n œœ œ

open

Œ

j œ œ

f

# œœ Œ # œœ Œ ˙

w

∑ ∑

∑ ∑

b # œ-œ n œœ# œ- n œœ œ

# œœ Œ # œœ Œ

b # œ-œ n œœ# œ- n œœ œ

∑ ∑

&

# œœ Œ # œœ Œ

∑ ∑

1 Perc. 2

Synth.

B Œ nœ bœ Œ

1

œ œ œ œ # œj p

œ œ œ œ # œj œ

# œœ Œ # œœ Œ

Œ b # œ-œ n œœ- # œ-œ # œ- n œ- # œœ œ œ Œ

>œ # œ œ œ J 3

3 œ œ œ œ # œj p œ- œ- œŒ

Œ b # œ-œ n œœ- # œ-œ # œ- n œ- # œœ œ œ Œ

Œ b # œ-œ n œœ- # œ-œ # œ- n œ- # œœ œ œ Œ

3 œ œ œ œ # œj œ œ

œ œ œ

Œ

∑ ∑

∑ œ œ œ

∑ ∑

∑ Œ

Hm

∑ ∑

∑ fœ

œ œ

rejst er rejst

∑ ∑

∑ Œ

œ œ œ hm

∑ 3

Œ

œ

œ # œ œ œ œ3 œ

ste -

-

3

- nen lig

55 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & ww B

? ?

ww ww

3

∑ ∑ ∑

j œ #œ

œ

3

3

3

∑ ∑

Œ

∑ 3

∑ ∑

j nœ n b œœ œ> >œ n œb Œ# œ œ J

# œœ Œ # œœ Œ

-

ger


130 55 1 Fl.

&

?

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

B

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

? ? &

Hvk.

? œ ? ?

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ

œ œ # œj 3

b œœ b œ#œ

&

œœ œœ

n œœ-

Œ

œ- Œ œ

3 œ œ œ œ # œj

#œ œ œ Œ

œœ œœ

b œœ b œ#œ

œ œ

n œœ-

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

œ #3œ œ # œ ? Œ den skal

?

œ œœ-

œ b œœ-

œ œ # œj œ œ

3

3

œœ œ ˙

#>œœ b & con sord. p > Ó Œ & b # œœ p ∑ Ó

Ó Œ œ œ -œ - - #b œœ- n n œœ b œœ

œ Œ œœ- Œ

œ œ # œj

3

Œ

œ- Œ œ

&

hvor

1

& b # œœ n œœ n œ Œ - - n œ- - B # œœ n œœ # œœ Œ

1 Perc. 2

Synth.

# œœ

n œœ œœ # œœ

œ œ # œj

œ

œ œ #œ œ #œ Œ

Œ

# œœ n œœ n œœ

n œœ 3

œ œ œ

3

˙˙

con sord.

˙˙

˙˙

b˙ #˙

n ˙˙

# ˙˙

Œ

Œ

n˙ ˙ ˙˙

∑ ∑

j œ œ œ 3 j œ œ œ 3j œ #œ œ #œ œ #œ 3

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

#œ œ œ Œ

#œ œ œ œ œ

hm

man - dens hus

3

œœ œ ˙ 3

er

3

œ

hans ko - nes

œ # œ3 œ # œ Œ ka

-

Ó

Œ

te - dral

∑ œ # œ3 n œ n œ œ œ

œ stor

3

-

-

- me kan

œ #œ œ Œ su - se

hagl

&

?

& B

?


131 63 1 Fl.

&

?

Ó

# ˙˙ # # ˙˙

3 2

Ó

# ˙˙ # ˙ ˙

3 2

&

CA 1+2

&

1 in Eb

& B

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

#˙ & b˙ & b # ˙˙ &

Hvk.

n˙ ˙

?

? ?

& & ?

œ œ

# ˙˙

&

?

b˙ #˙

n ˙˙ ∑

1 Perc. 2

Synth.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3 Œ œj œ œ œ > >œ œ B Ó Œ bœ œ J

Ó

j œ œ #œ œ œ œ

3

3

b # œ-œ n œœ# œœ- n œœ

j œ #œ œ œ

# œœ-

3

# œ-œ Œ

b # œ-œ n œœ# œœ- n œœ

Œ

# œœ-

j œ œ #œ œ œ

n b œœb œ#œ

Œ

n œœ n œœ

n b œœb œœ

j œ œ #œ œ œ œ

3

# œ-œ Œ

3

Œ

˙˙

∑ ∑

Œ

32

32

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

32 32

32

∑ 3 3 œ #œ nœ nœ œ œ

œ

œ œ3 œ œ œ J

ŒÓ

ned

kær - lig-hed fal-mer

3 œ œJ œJ œ # œ ‰ J‰

hm

hm hm

3 œ œ3 œ œ œ # œ

˙ n˙

kær-lig-hed fal-mer men

æg - te

w -

ska

-

-

&

?

&

B

?

œ œ œ Œ Ó

3 2 -

Ó Ó Ó

-

44 4 4 44 44

44

3 ˙ œ Œ # œJ

-

4 4

˙

4 4

44 44

bet be - står.

3 2

32

4 4

∑ ∑

3 2

4 4

32 32

44

3 Œ œ # œj ˙

32

4 4

3 2 b # œœ n œœ # œœ Œ - - - - 32 # œœ n œœ # œœ Œ

4 4

3 2

3 3 j j j3 œ œ œ#œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ 2

4 4

32

3

4 4

3 2

44

3 2

44

3 2

# ˙˙ # # ˙˙

44

3 2

j‰ ‰œ œ œ . œ #œ 3

# ˙˙

32

kan pis - ke

1

1

basso 1+2

32

&

Cl.

Picc. 1+2

Ob.

32

&

∑ ∑

44

4 4 44 44 4 4 4 4 44


132

56

71 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2 1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Hvk.

4 &4

& 44

4 &4

& 44

& 44

& 44 ? 44

open

& 44

& 44

4 &4

B 44 ? 44

3 Œ b œj n œ # œœ Œ n œ œ- > - > nœ #œ Œ # b œœ œ œ Œ J

j œ œ œ œ #œ œ 3

? 44 w ? 44 44 44

& 44 & 44

w

3

b # œ-œ n œœ- # œ-œ Œ # œœ- n œ- # œœœ Œ

j œ œ œ #œ 3

œ œ œ

j œ #œ 3

open

w w

#w #w

w w

Œ

b # œ-œ n œœ- # œ-œ Œ # œœ- n œ- # œœœ Œ œ œ #œ

?

œ # œJ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 44

# œ. œ. œ. J ‰ J ‰ J ‰

w

œ # œ œ # œ œ b œ n œJ ‰ Œ Ó ∑

w

w

∑ ∑

w

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

w

w

Ó

Œ

pizz

œ p

œ

B 44

?4 4

Ó

Håndværkeren går.

? 44

non cresc.

? 44 w & 44

# œ. ‰ J

3

56 1

. ‰ œJ ‰

œ bœ nœ œ #œ œ bœ nœ œ # œ œ # œ b œ n œ œ œ œ #œ non cresc. 1° . . . . . b œ. n œ œ ≈ œ. œ # œ œ # œ œ J ‰ ∑ Ó

w

œ. J

j # œ. ‰ p

#w #w

straight mute

& 44

B 44

œ

œ

Œ

unis. pizz

œ p

Œ

œ

arco

∑ ˙ œ

∑ ∑ ∑

gliss

w

æ

œ

wO

unis.

p

Œ Ó

∑ ∑


133

&

U ∑

Picc. 1+2

&

U ∑

1

&

78 1 Fl.

Ob. CA 1+2

1 in Eb

& &

Cl. basso 1+2

& B

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

?

Œ

U Œ Œ b˙ p U > > Œ ˙ bœ u > U >p Œ ˙ b>œ > 1° U p> b>œ Œ ˙ p U > b>œ Œ b˙ p U ∑

Tbe. 2+3

w

U & ww

non dim.

3

? U w

non dim.

Tb.

Timp.

?

w

U∑ U∑

Perc. 2

Egr.

Ju.

1 Vl. 2

Vla.

&

U ∑

&

U ∑

&

U w æ

U wæ # w & ww wO B

div. in 4 arco

U www ? w æ p arco w ? U w p

CB

Et

œ

œ

œ

3

Œ

Œ

˙

. . staccato sempre r . œ ≈ œr œ ≈ r œ ≈œ # œ r œ ≈ œœ # œ n œ œ œ # œ n œ œ # œ n œ . staccato sempre 3

3

˙

œ J

Œ

œ J

Œ

Ó

∑ ∑

ww

w p

w

w

bw

w

smukt

w

par

æ

æ

w

∑ bœ u

w

-

-

-

œ

o -

-

-

ver

∑ ˙

3

-

truf

˙ -

-

-

-

-

-

-

-

w

æ

nœ -

-

-

fet!

æ

unis.

w

# wwwwæ

# wwwwæ

www w æ

www w æ

w w

w w

wO

wO

Œ

œ

b˙ p

Ó

w

U V Œ Œ b˙

j œ

3

3

&

div. in 4

Vlc.

U ∑

non dim.

1

Synth.

w

œ. # œ. n œ. œ. œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ

f > > 7 > > > 5 > > > 6 > > 5> > r≈ ≈ œ # œ œ n œ œ # œ œ nœ œ # œ œ n œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ ∑ . . . f f b œ œ b>œ J ‰ Ó 3

w w

w

? U

b>œ

œ

w w

w w

non dim.

œ > >œ

œ J

w w

ww

U w ? w

> bœ >

b>œ

> œ bœ > > > b œ> œ œJ ‰ > > bœ œ œ >œ œ >œ > 2° œ >œ œ œJ b>˙ ‰ Œ p >œ bœ > b > œ œ œ œ J ‰ œj œ > > œ œ œ >

w w

non dim.

Tbni.

œ b>˙

U & w

non dim.

open

1+2

œ b˙ > œ b>˙

w w

U & n ww

bœ >

> œ b˙ >

#U w & nw

non dim.

1

bw

b˙ >p

> b œ œ >œ œ > œ

æ ∏

Œ


134

57

œ œ b œ œ œ b>œ œ œ > œ bœ œ ‰ & 5 6 ƒ ≈ œ œ # œ nœ ≈ œ #œ n œ # œ # œ # œ nœ œ œ #œ n œ œ &

> œ

83 1

Fl.

Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

& Ó

& œ.

b œ œ b œ n œ b œJ

B

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Ju.

œ

#œ . œ n œ b œ n œ œ b œ n œ b œ n œ œ # œ œ 12 b œ n œ b œ n œ œ 8 œ # œ œ nœ 6

Vla.

Vlc.

CB

Œ

Œ

Œ

Œ

12 8 Œ

Œ

&

12 Π8

&

12 Π8

12 ˙ . 8

# # ˙˙ .. p n ˙˙ ..

& Ó ? Ó ? ?

∏ ˙

1° straight mute

∏ ∑

&

V Ó

Œ

12 Π8

12 8 Œ

12 Π8

œ af

-

-

-

-

œ. 12 8 -

&

w

& æ p B ? ?

∑ ∑ ∑

12 Π8

˙.

-

-

-

5

œœ .. œ. œ. œ. œœ

œœ

# œœ œœ ..

œ J F œœ J F œ J F

-

#œ .

ter

you.

div.

b œœ .. æ p

˙˙ .. æ

12 Π8

Œ

12 8 Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

12 Π8

œ

œ

œ

j #œ œ. f Œ ‰ Œ j œ œ. f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ . ˙. p ∑ ∑ b œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ Œ ‰ Œ ‰ ≈ ƒ trumpet 8 ∑

q. = 96

œœ ..

Œ

bœ J F Œ

12 8 æ

j # # œœ >f ? j œ > fj #œ œ > f

˙.

Meno mosso

e=e

Œ

12 8

8

9

œ.

12 8 12 8

œœ . .

12 8 Œ

∑ ∑

œ.

˙.

12 8

B

&

p

12 ˙˙ .. 8

?

Vl.

2

?

∏ ˙˙

œ œ œ œ n œ œ nœ œ # œ œ nœ œ #œ œ bœ nœ œ # œ nœ nœ # œ

bœ J

˙

œ J ‰

F œ J F

3

57 1

œ.

12 Π8

&

Œ

7

bœ nœ œ œ bœ J

12 œ 8

œ #œ œ # œ #œ œ œ # œ

‰ ‰ bœ œœ b œ ‰œ œ bœ bœ œn œ œ œn œ b œ bn œœ n œ b œ b œ b œ bœ ≈ œ bœ œ œ œ œ ≈ œ

œ. 12 8 12 8

Œ

1 Perc. 2

Synth.

j bœ p

Meno mosso

non cresc.

&

& ‰

#œ œœ # œ

q. = 96

#œ œœ œ œ œ œ # œ n œ 12 J œ nœ n œ ‰ ‰ 8 p nœ œ nœ #œ nœ #œ nœ œ n œ œ ≈ œœ # œ 12 n œ œ ≈ œœ # œœ n œ 8 R e=e

gliss

b œœ æJ p unis. œ &J æp j #œ œ > f

&

div.

bœ œ bœ bœ œ bœ bœ

f œœ .. æ œ. æ œ. œ.

7


135

85

&

1

Fl.

Picc. 1+2

& &

1

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

& & & ?

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

? &

Tbe.

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

ƒ

n ˙˙ .. ƒ ˙. ƒ

˙˙ ..

& B

? ? ?

n˙ .

˙.

˙.

b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

b˙ .

˙.

˙.

˙˙ ..

ƒ ˙.

˙.

ƒ

˙˙ .. ˙. ˙. ˙. ˙˙ ..

ƒ & # ˙˙ .. &

1

n˙ .

ƒ n˙ . ƒ

b ˙˙ ..

& & V & &

Vla.

&

Vlc.

&

CB

b œœœ

trumpet

Vl. 2

Œ

œ

p

˙˙ ..

?

œ

œœœ

œ 7

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ

p œ J p

>œ .

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

˙˙ .. œ.

b>œ .

œ.

Œ

œ

œ.

‰ #œ

˙˙ ..

>œ .

#œ .

>œ .

nœ .

œœ J p # œœ J p

œœ ..

# œœ ..

n œœ ..

# œœ ..

b œœ ..

n œœ ..

œœ ..

n œœ ..

# œœ ..

n œœ ..

œœ ..

b œœ ..

∑ ∑ ∑

Œ

Œ

Œ

Œ

∑ œœœ

∑ œ

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

œ

p

œœ

œ

œ

œ

œ #œ œ n œ œ œ œ bœ œ n œ œ b œ œ œ œ #œ bœ n œ ∑

w. b ww .. æ ƒ nw . æ ƒ b ww .. æ ƒ w. æ ƒ ˙. ˙.

œ

œ J p j œœ J p

œœœ

Œ

Œ

b˙ .

œ

˙˙ ..

2

1

‰ ‰

n ˙˙ ..

˙.

‰ ‰

Œ

# ˙˙ ..

˙.

>œ .

œ.

n ˙˙ ..

>œ .

Œ

# ˙˙ ..

1

Ju.

˙.

˙.

n ˙˙ ..

Perc.

Synth.

˙˙ ..

# ˙˙ ..

b ˙˙ .

ƒ

˙˙ ..

œ J p j œœ J p œ

Œ

Œ

b ww .. æ p w. æ p b œœ .. æ p w. pæ

b>œœ .. æ

n œ>œ .. æ ∑

n>œœ .. æ


136

Fl.

Picc. 1+2

1

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

&

˙˙ ..

˙˙ ..

f f

#œ & J f ˙˙ .. & f ˙. & f

Œ

Synth.

Brg.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

ƒ

ƒ

˙˙ ..

# ˙˙ ..

# ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

# ˙˙ ..

# ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

#˙ .

˙.

˙.

#˙ .

˙.

˙.

˙.

#˙ .

˙.

˙.

˙.

?

?

ƒ ƒ

& # ˙˙ .. f & # # ˙˙ .. f

Œ

n œœ ..

# œœ ..

n # ˙˙ ..

# œœ ..

n œœ ..

Œ

Œ ∑

B

?

#œ œ #œ ≈ # œœ # œœ n œ œ# œ #œ ≈ # œœ # œœ # œœ n # œœ# œ ‰

œ J ƒ

Œ

open

open

open

?

∑ ∑

tam-tam

n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ f Œ

trumpet

7

Œ

Œ

&

?

∑ œœ # œœ b # œœ n œœ œœ b # œœ b œ n œ œ # œ # œœ

ƒ # ww ..

ƒ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ

Œ ˙. p Œ #w. p

‰ Œ ‰ Œ

‰ f ˙œ. . f ‰ Œ

open

Œ open f ‰ #œ .

œ. Œ

‰ f

‰ ‰

?

Œ ƒ œœ

œ ‰ Œ ç œ ‰ Œ ç œ œœœ œœœ œœœœœ œœœœ œ bœ

œ œ œœ œ

œ œ œ œ œ f

œ. Œ

Œ

‰ Œ ‰ Œ

4

œœ n b œœ n œœ # œœ

‰ ‰

œ

œ œœ œ œ œ œ

# ˙œ ..

œ ..

Œ œ.

nœ .

œ.

p

n œ ..

∑ ∑

‰ Œ ‰ Œ

‰ Œ ‰ Œ

‰ ‰

œœœœ œœ œœ œœ œœœ œ œœœ nœ œ

∑ ∑

œœœ œœœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœœœ œœ œœ œœ œœœ œ œœœ bœ nœ œ f

∑ Œ

4

œœ n b œœ n œœ œ #œ

œœ # œœ b # œœ n œœ œ b # œœ b œ n œ œ œ # œ # œœ

tam-tam

# ww ..

?

∑ ∑

# # ˙˙ ..

&

&

Œ

˙.

˙˙ ..

&

˙.

˙˙ ..

Perc. 2

˙˙ ..

Œ

&

&

˙˙ ..

˙.

.

&

˙.

Folk trænges i katedralens porte i et forsøg på at få et glimt af Gabi.

iss

1

˙.

˙.

gl

87

b˙ .

ƒ ‰ œ ..

Der!

‰ Œ ∑

Œ

‰ƒ # œ .

Der!

Œ Œ œ. Œ

∑ ‰ n Œœ ‰ .

‰ #˙ . Œ

‰ nœ .

der!

der!

der

Œ œ.

nœ .

n œ ..

Der!

1 Vl.

&

2

&

Vla.

&

Vlc.

&

CB

?

ww .. æ f w. æ f b ww .. fæ wæ. f

ww .. æ ƒ w. æ ƒ b ww .. ƒæ wæ . ƒ

ww .. æ w. æ

b ww .. æ

B

wæ .

?


137

90 1

Fl.

Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

&

œ œ œ œ

p j œœ J ‰ ‰ & p œ œ œ œ & p & & &

# œœ œ œ œ J ‰ ‰ p #œ œ œ œ p

œ œ œ

Œ

Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Perc. 2

Synth.

Vl. 2

j & # œœ ‰ p j & # œœ ‰ p

Vlc.

CB

Œ

œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ Œ ‰ Œ ‰

?

4 4 4 4

˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙

4 4

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

# ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

˙.

ƒ

ƒ ˙. ƒ

‰ # ˙˙ ..

n # ˙˙ ..

4 # ˙ n # ˙˙ # ˙ n ˙˙ 4 #˙ ˙

Œ ˙.

4 4

p ‰ nœ .

# # ˙œ ..

4 4

#œ .

4 4 4 4

˙ Ó

12 n # œœ ‰ ‰ 8 J ƒ 12 # œj ‰ ‰ 8 #œ ƒ œ œ œ 12 ‰ 8 f 12 Œ ‰ 8 12 # ˙˙ .. 8

er

#˙ . ? Œ & œœ œ >p & œ œ p> div.

> B b œœœ p div. in 3 b œ>œœ ? p ?

Œ #˙ .

#œ . ‰ j œ œœ > j œ œ >

œ.

hun!

# # ˙œ ..

der

er

j œ œ œœ œœ > j œ œ œ œ >

œ œ œ œ

œ>œœ œœœ œ>œœ J J

œœœ

œ>œœ œœœ œ>œœ J J

œœœ ∑

Œ #œ . hun!

j j œ œ œ œ œ œ j j œ œ œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ J J œœœ œœœ œœœ J J

4 4 4 4

Ó

n˙ ˙

Ó

der!

12 8 12 8

Œ # ˙˙ ..

12 8

Œ

4 4

12 8

Œ

4 4

12 8

Œ

4 4

12 8

Œ

4 4

12 8

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

Œ

Œ

‰ Œ

Œ

Œ

‰ Œ

œ ..

œ˙ ..

#œ .

Œ

‰ ? #œ .

# ˙œ ..

œ.

œ œ œ

Œ

‰ Œ

Œ

Œ

‰ Œ

Œ

œœœœœ œœœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œnœ œ œ œ ∑ n ˙œ ..

der

er

Œ j œ œ œ œœ œœ œœ > f j œ œ œ œ œ œ >f b œ>œœ œœœ œœœ J f b œ>œœ œœœ œœœ J f

‰ œ œ ‰ œ bœ ‰ b œœœ ‰

b œœœ ∑

˙˙ ..

˙˙ ..

p

p ˙.

2 4 2 4

˙.

p

# ˙˙ ..

2 4

# ˙˙ .

p #˙ .

2 4

˙.

p

2 4 2 4

‰ Œ

‰ # ˙˙ .. p

# # ˙˙ ..

‰ œ.

2 4

2 ‰ # # ˙˙ .. n # ˙˙ .. 4 p œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 ‰ 4 F œœ .. # œ .. 2 Œ ‰ œ .. 4 2 4 2 4

#w . >f

‰ œ ..

˙.

2 4

œ œ œ œ œ œ œ

˙.

2 4

‰ Œ

der!

4 4

‰ Œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 w 12 >œ w. ‰ 4 8 p ƒ tam-tam 4 12 œ ‰ ∑ 4 ∑ 8 ç œœœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœœ b œœ n œœ œœ œœ œ œœ œœœ œœœ œn œ œ œ 4 bœ œ 12 ‰ b œ ‰ ∑ & 4 8 f trumpet p ? 4 12 ∑ ∑ 4 8

Œ

#w . >f

12 8

‰ Œ

# ww .. >f w. >f w.

12 8

Œ

12 8

4 4

f ˙

˙ n˙

Ó

4 4

˙.

12 8

Œ

?

˙.

12 8

?

˙.

4 4

4 # ˙˙ # ˙ n ˙˙ # ˙ 4 #˙ ˙

12 8

˙.

œ #œ œ

# ˙˙ ..

œ.

12 8

˙.

œ œ œ œ

‰ # ˙˙ ..

#œ .

12 8

4 # ˙˙ # ˙˙ ˙˙ ˙˙ 12 # ˙˙ .. 4 8 ƒ ˙ ˙ ˙ # ˙ # 4 12 ˙ . 4 8 ƒ 4 12 ∑ 4 8

Œ

œ. & #˙ . B #˙ . Œ

4 4

&

div. in 3

Vla.

œ œ œ

unis. non div.

1

œ œ œ œ

œ #œ œ

?

œ. & #˙ . Brg.

Œ

œ œ œ Œ ‰

tam-tam

1

œ œ œ

?

1

œ œ œ œ

#w . >f #œ œ œ f Œ

œœ ..

‰ #œ .

# œ˙ ..

j j œ œ œœ œ œ

Œ

j j œ œ œ œ œ œ

Œ

œœœ œœœ œœœ J J

Œ

œœœ œœœ œœœ J J

‰ Œ ‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

2 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ‰ ˙. 4 p 2 ∑ 4

œœœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œnœ œ 2 œ œ ‰ bœ 4 F 2 ∑ 4

#œ .

der

2 4

# œ ..

Œ

hun!

œ.

er

Œ

>w . w. f

unis. non div.

hun!

j œ œ œ œœ œœ œœ >F j nœ œ œ œ œ œ F> b œ>œœ œœœ œœœ J F b œ>œœ œœœ œœœ J F

‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œœœ ‰

œœœ

‰ œ ..

2 4

œ.

2 4

en

en

j j œ œ œ œ œ œ j j œ œ œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ J J œœœ œœœ œœœ J J

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4


138

58 94 1

2 &4

Fl.

Picc. 1+2

2 &4 2 &4

1

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

˙

˙

˙˙

˙˙

˙

12 8

2 &4 ?2 4 ?2 4

˙˙ ˙ ˙ ˙

2 & 4 n # ˙˙ # # ˙˙

2 ˙ & 4 #˙

? 42 # ˙˙ ?2 4

Timp.

?2 4

2 4

Synth.

˙

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

j œœ J ‰

Œ

# ˙˙ .

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

˙.

˙.

tam-tam

2 &4

12 8

12 8

?2 4

trumpet

? 2 # ˙˙ 4

halv

-

-

12 8

˙. ˙.

12 8

halv

-

-

12 8

-

-

˙˙ ..

-

-

58 1 Vl.

2 &4

2 &4

Vla.

B 42

Vlc.

?2 4

2

CB

?2 4

˙˙

12 8

Œ

12 8

Œ

12 8

Œ

12 8

12 8

p

Œ

-

j # œœ J ‰

Œ

#œ J

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

˙. n˙ .

œ

œ œ œ

œ

œ

F

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

-

-

-

˙. n˙ . spa

n b ˙˙ ..

-

spa

œ œ ‰ œœ œœ œ œ

œ œ

œœœ œœœ œœœ œœœ

œ œ

œ bœ

‰ b œœœ ‰

b œœœ

œ

p

˙˙ ..

# ˙˙ .

˙.

˙.

p p

œœ J

˙.

2 4

œ

œœœ

F

-

-

œœœ œœœœœ œœœœœ œœœ œ

œ

-

-

-

-

-

j œ œ j œ œ

-

-

j œ œ j œ œ

-

-

-

œœ ..

œ. n˙ . ni

œ œ

Œ

œœœ œœœ œœœ J J œœœ œœœ œœœ J J

Œ

œ œ

œœœ

Œ

Œ

ww .. ƒ

f

-

œ. œ.

Œ

Œ

œœœ œœœœœ œœœœœ œœœ œ

œœ

-

-

ni

-

j œ œœ > j nœ œ > b œ>œœ J > b œœœ J

-

˙.

-

-

-

œ œ

-

-

œœœ œœœ œœœ œœœ

-

œ œ

œ bœ

‰ b œœœ ‰

12 8 12 8

# ˙˙

12 8

˙

12 8 12 8

# b ˙˙

12 8

˙

12 8

˙ ˙

42

˙ ˙

12 8

# # ˙˙ n # ˙˙

œ

œ œ œ

12 8 12 8 12 8

˙˙

12 8 12 8

˙

12 8

˙

Œ

2 4

5

2 4

j j œœ œœ œœ J J

œ œ ‰ œœ œœ œ œ

-

-

œ. -

˙

12 8

12 Œ 8 œ ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ˙ 12 ˙. 4 8 p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 12 ˙. 4 ˙ 8 p œ #œ œœ œœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ nœ 2 ‰ 12 ‰ 4 8 Œ

-

-

Œ

˙

2 4

2 4 ‰

˙˙

2 4 # # ˙˙

2 4

# œœ ..

œ.

˙˙

2 4 n # ˙˙

# # ˙˙ ..

œœ

˙

2 #˙ 4 2 4

œœ J

˙

2 # ˙˙ 4

2 4

w. ƒ

-

˙.

w. ƒ

Œ

-

2 4

‰ # # ˙˙ .. n # ˙˙ .. p œ œ œ œ œ œ ‰

œœ

œ. ˙.

-

f

œœ ..

œ f Œ

-

p ˙.

‰ # ˙˙ .. p

œ

œ œ œ

n b ˙˙ ..

œœœ œœœœœ œœœœœ œœœ œ

˙˙ ..

2 4

Œ

œ

˙˙ ..

p

2 4

2 4

œ

j œ œœ > j œ œ > b œ>œœ J > b œœœ J

Œ

-

œœœ

Œ

˙.

w. ƒ ww .. ƒ

12 8

˙.

ww .. ƒ

>œ ƒ 12 œ 8 ç

Œ

˙˙ ..

12 8

œ J

2 ~~~~~~~~~~~~~~~ 12 4 ˙ 8

2 ˙ & 4 #˙ Brg.

Œ

12 8

tam-tam

2

12 8

˙

?2 4

Perc.

ƒ

12 8

Tb.

1

œ J

12 n # œœ ‰ ‰ 8 J ƒ 12 # œj ‰ ‰ 8 #œ ƒ œ œ œ 12 ‰ 8 p 12 ˙ .. 8 ˙

2 & 4 # # ˙˙ n # ˙˙ 2 &4

˙.

12 # ˙˙ .. 8 ƒ 12 # ˙ . 8 ƒ 12 8

˙

2 #˙ &4

˙.

ƒ ˙.

12 8

2 # ˙˙ # ˙˙ &4

˙.

ƒ

12 8

˙

˙.

b œœœ

-

-

j œ œ j œ œ

2 4

# œœ .. œ. œ.

er!

2 4

er!

j œ œ j œ œ

œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ J J œœœ œœœ œœœ J J

2 4 2 4

˙˙ ˙ ˙

12 8 12 8

œ #œ œ œ œ bœ nœ 12 ≈ bœ 8 5 p 12 ∑ 8

2 b˙ 4 æ unis. b˙ 2 æ 4 2 4

12 8

unis.

˙˙

12 8 12 8 12 8


139

98 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

œ #œ œ # œ œ bœ œ # œ nœ œ bœ bœ non dim. ƒ a 2œ # œ œ #œ œ bœ œ # œ nœ œ bœ 12 bœ & 8 ƒ non dim. œ #œ œ # œ œ bœ œ 12 # œ nœ œ bœ bœ & 8 non dim. ƒ a 2œ # œ # œ # œ œ bœ 12 œ bœ œ # œ nœ bœ & 8 ƒ non dim. œ #œ # œ œ 12 # œ nœ œ bœ œ # œ nœ & 8 œ ƒ non dim. 12 & 8 ww .. 12 & 8

? 12 8

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

w. w.

œ & 12 8 n # œœ # # œœ œ 4 ƒ 4 12 # œ n œœ # œ & 8 #œ #œ ƒ œ 12 J ‰ & 8 ƒ 12 Œ & 8 ? 12 8

Œ

? 12 8 ? 12 8

Timp.

? 12 8

Perc. 2

Synth.

Brg.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

j j œ #œ

5

œ œ #œ >

œ œ # œ # œ œ # œj > 5

j Œ œ

5

œ œ #œ >

j œ œ bœ b œ bœ œ > 5

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

w.

# œœ

# œœ

œœ # œœ Œ

Œ

# œœ

œœ

œœ # œœ Œ

Œ

Œ

Œ

œ#œ J œœ J

œ. œ.

Œ

# œ- .. œ # œ- . œ.

œ. œ.

œ œ J œ œ J

~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ‰ ƒ tam-tam~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 œ ‰ 8 ƒ œ #œ œ # œ œ bœ 12 & 8 trumpet ƒ non dim. œ bœ ? 12 Œ 8

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

n œ- . œ. p

nœ . n œ- . p b n ˙˙ ..

# œœ # œœ

n ˙- . ˙.

b œ- . #œ .

œ- . œ.

bœ . b œ- .

œ. œ- .

œœ ..

a2

œ f

œ # œ #œ nœ #œ

j œ #œ J er j œ œ J

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

5 œ # œ nœ œ bœ bœ œ œ # œ # œ œ # œj œ # œ nœ œ bœ bœ œ œ #œ #œ œ #œ J 5

œ. œ.

#œ . œ.

j œ œ J j œ œ J

3 2

Œ

Œ

gra

#œ œ

-

-

r œ #œ nœ œ #œ nœ ‰ Œ ‰ Œ ‰ #œ nœ #œ ≈ ‰ > > > > > > > > > ƒ b>œ . œ œ #œ nœ œ œ œ B 12 8 # œ œ # œ # œ nœ œ # œ œ œ bœ œ p ƒ > bœ . œ œ #œ nœ œ œ œ # œ œ # œ # œ nœ œ # œ œ œ bœ œ ? 12 8 ƒ p 8

-

vid?

n˙ . ˙.

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

3 2

œ #œ nœ œ #œ nœ #œ nœ #œ nœ œ #œ nœ #œ nœ œ #œ œ #œ #œ nœ œ # œ œ œ œ bœ 8 7 ƒ p

hun

3 2

3 2

12 & 8

#œ . œ.

3 2

Œ

œ. œ.

3 2 32

b n ˙˙ ..

3 2

# œœ

3 2

? 12 8

ww ..

#œ #œ # œ #œ nœ #œ f œ œ # œ #œ nœ #œ f

œ œ J j œ œ

œ. œ.

Œ

unis.

a2

12 & 8

? 12 8

w.

12 8

12 & 8

Œ

tam-tam

1

5

w.

? 12 8

Tb.

œ œ # œ # œ œ # œj >

3 2

œœ .. œ. œ.

Œ

3 2

Œ

3 2

œ œ 32 #œ #œ œ œ œ œ œ b˙. #œ œ nœ f 3 Œ ‰ bœ . œ b œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ # œ # œ 2 p f 8 n œ n œ 32 bœ œ nœ #œ œ #œ œ #œ nœ œ nœ #œ nœ #œ œ œ nœ œ œ n œ œ œ # œ #œ f bœ œ nœ #œ œ #œ œ #œ nœ œ nœ #œ 3 #œ œ nœ œ # œ œ œ œ nœ œ œ #œ 2 f œ œ œ #œ œ #œ 3 Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 2 f j œ


140

100 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1

& 32

& 32

& 32 & 32

3 &2

& 32 Ó

? 32 œ # œ nœ œ b œ œ œ œ bœ œ nœ n œ b œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ p

& 32

Ó

? 32

Tb.

?3 2

Timp.

? 32

2

Synth.

Brg.

1 Vl.

2

Vla.

Vlc.

CB

œ b œ œ œ n œ œ œ œ #œ n œ # œ œ œ #œ n œ œ bœ œ œ œ #œ n œ œ œ ∑

1+2

Perc.

œ b œ œ œ n œ œ œ œ #œ n œ # œ œ œ #œ n œ œ bœ œ œ œ #œ n œ œ œ

˙#˙ ˙˙

˙˙˙˙-

# ˙˙-

?3 2 Ó

?3 Ó 2

Ó

œ & 32 J p

& 32 œ # œ n œ p B 32 # œ n œ œ p ? 32 œ ‰ J p œ # œ nœ ? 32 p

œ

‰ Œ

Ó

Ó

Ó

Ó

b n ˙˙

Ó

Ó

n ˙˙

Ó

Ó

n ˙˙-

Ó

˙ ˙

˙

>. œ

œ J j œ

œ. >

œ b œ œ bœ œ œ œbœ œ œ œ J ‰

Œ

œ J

b œ b œ bœ œ œ œ b œ œ œ œ

œ œ œ Œ

# ˙˙

vær'

hans

#˙ ˙

bœ bœ œ ‰

mor!

#˙ ˙

œ J

pizz

pizz

j œ œ J

#œ #œ

nœ nœ

œ

œ

3

3

œ

bœ œ œ # œ n œ œ œ œ

# œ n œ œ b œj ‰ œ œ # œ n œ œ # œ œ

œ bœ œ œ nœ œ œ œ #œ J

> Œ œ f

# ˙˙

ku'

Ó

unis.

Œ

hun

f

œ œ bœ œ #œ œ bw f

b ˙˙

˙ #˙

œ œ bœ œ #œ œ bw f

˙

#˙ .

# œ #œ nœ œ #œ œ nw f

œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ n œ b œ œ n œ . > œ bœ œ œ œ # œ

œ #œ

# ˙˙

& 32 Ó

œ #œ

#œ œ # œ nœ

nœ nœ

# ˙˙ # ˙˙

& 32

œ #œ

bœ nœ p

f

32 32

∑ b œ n œ œ # œ œ # œ œœ œœ ## ˙˙ .. bœ nœ œ # œ œ # œ f > #œ ˙. Œ f > b œœ ww Œ ‰

œ bœ œ œ nœ œ # œ œ #œ nœ # œ œ œ #œ nœ œ nœ œ œ œ #œ nœ # œ œ

& 32

? 32 Ó

1

bœ œ œ œ bœ œ œ p œ

? 32 œ # œ nœ œ b œ œ œ œ bœ œ nœ n œ b œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ p

Ó

3

Ó

& 32

œ # œ œ œ # œ œœ ## œœ œœ œ #œ œ œ #œ p

Ó ∑

& 32 Ó

Tbni.

Ó

2+3

Tbe.

Œ

œ n œ bœ œ œ # œ n œ œ œ œ

œœ

non div.

arco non div.

#˙ . # ˙. f

arco

#w f

œ #œ œ œ bœ œ #œ œ b˙ . f œ #œ œ œ bœ œ #œ œ bw f œ #œ œ œ bœ œ #œ œ bw f


141

103

& Œ

1 Fl. Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Eb

&

Cl. basso 1+2

˙ ˙

p w p ww

p #œ

p & Œ

‰ ‰

? Ó

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

œ œ œ œ œ œ œ p F œ œ Œ

œ œ #œ œ # œ œ #œ F

j #œ p

?

B

œ >˙ f

ww

? œ ? Œ

p ‰

j #œ p

Œ œ

œ

Perc.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ. p

˙

j œ

˙ ˙

w w

˙˙

ww

b˙ ˙

b ww . œœ.

Œ

j nœ

#œ >

˙

Œ

Œ

>œ œ J j œ œ >

b˙ ˙

w w.

b>œ

n œ-

œ

œ

œ bœ 3

j œ

j #œ

w p

>œ J

˙

œ.

œ-

#œ J

j œ

œ

>œ >œ > œ >œ

œ

F ‰

3

j #œ

3

j nœ

#œ >

&

?

w & w

1

bw. w.

2

Brg.

˙ ˙

˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? w. w. π p

1

Synth.

w

˙ ˙

œ-

œ-

j œ

œ J

p

œœ F ∑

w & w

œ.

Ó

˙

œ œ F

& ˙. ˙. p & ˙˙ . . p & ?

œ

˙

#˙ ˙

hvid

?

ww

& œ p &

som

nœ p B ≈

˙ ˙

Œ Œ

Œ Œ

div.

div.

œ œ

π œœ π

˙ ˙ ˙˙

bœ œ b œ œ œ bœ œ nœ b œ œ œ nœ b œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ p ? ≈ bœ œ b œ œ œ bœ œ nœ b œ œ œ nœ b œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ p ? ≈ bœ œ b œ œ œ bœ œ nœ b œ œ œ nœ b œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ p

nw #w

por

w w

œ. œ.

p ww p

-

-

-

-

-

œ œ J

-

˙ ˙

-

-

-

-

#˙ ˙ ˙ ˙

ce

j bœ bœ Œ

-

-

-

‰ ‰

-

-

>œ œ J

b>œœ J

n œ bœ œ œ n œ bœ œ œ n œ bœ œ œ n œ b œ œ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ > n œ bœ œ œ n œ bœ œ œ n œ bœ œ œ n œ b œ œ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ > n œ bœ œ œ n œ bœ œ œ n œ bœ œ œ n œ b œ œ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ >


142

105 1 Fl.

&

Picc. 1+2

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

w

nw

&

œ #œ

B w

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

?

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Ó

w.

nw &bw w ? w ‰

œ #œ

œ # œ # œ >œ >œ >œ > #œ 3 3 p F j ‰ œ œj #œ

Œ

#œ nœ bœ p

j ‰ œ #œ .

3

&

j nœ ‰ Œ

œ

Ó

Œ

Ó

ww

Ó

w w

#˙ #˙

ww ..

œ n˙ œ n˙

bœ œ œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ n œ bœ œ œ B nœ > f 7 6 5 ? nœ bœ œ œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ n œ bœ œ œ > f 7 6 5 ? nœ bœ œ œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ n œ bœ œ œ > f 7

6

5

nw w w

w

œ œ. J

# # ww

b ww

w w

œœ n n œœ .. J

Ó

Ó

Ó

Ó

w

Ó

˙.

œ ˙

ww ..

Ó

Ó

œ.

nw #w

Ó Ó

Ó Ó ∑

˙ ˙

w w

˙ ˙

som

b ww

˙˙ ˙˙

œ . #œ œ œ œ ‰ bœ œ J J J J ∑

˙ p ˙ p

∑ ∑ ∑

∑ #˙ ˙

er

œ œ œ. J

∑ Ó

Ó

Ó

˙

is

en

w nw

Ó

Ó

˙

Ó

en

˙˙

œœ unis. œ #œ #œ

œ bœ > >

j œ ‰Œ >

Ó

Ó

Ó

Ó

œ bœ > >

j‰ Œ œ >

Ó

Ó

œ bœ > >

j‰ Œ œ >

nœ . # œ œ nœ œ œ . J J

˙

œ n œ .. œ#œ J

∑ #˙ ˙

jŒ œ

œ nœ . J

Œ ‰ bœ ˙ J

Ó

j œ . n œ œ nœ Ó

Ó

˙

Ó

Ó

j j Œ œ . œ bœ œ œ .

Ó

#˙ #˙

j j j j # œ . # œ œ œ œ ‰ nœ œ

Œ ‰ œœ ˙˙ J

˙

Ó

œ œ Ó

Ó

‰ œ.

ket

Ó

bw

Ó

-

bw .

-

œ.

-

j Œ œ œJ œ . œ

blik

j Œ j œ œ œ. œ. œ ˙ w

Ó

‰ j nœ œ œ bœ .

œ.

w w

Ó

w ? nw

b˙ ˙ ˙ ˙

læn

&

ww

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ? w œ œ   œ f gliss tam-tam Ó Ó ˙ f tam-tam Ó Ó ˙ f ∑ & ?

#œ ˙ œ ˙

ww

Ó Ó

#œ #œ Ó

˙. ˙.

&

bw . w.

œ n˙ œ n˙

∑ w

‰ j œ. nœ œ œ

œ.

#˙ #˙

w. & w.

Ó

Ó

w & bw Brg.

j ‰ œ #œ .

j j œ œ #œ

w & w

?

Ó

? œ J

œ

w & w &

œ n˙

˙

w

Ó


143

110 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

59

& & & & &

˙

˙

w. w.

Fg. contra 1+2

Œ & œj œ j œ œ b˙

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

?

Synth.

& œ.

bœ ˙ J

œ. & œ.

œ J

bœ ˙ #œ ˙ J

&

˙-

?

?

œ.

˙-

j #œ ˙

œ.

j #œ ˙ œ ˙

œ. œ.

˙-

w. w. >

#w.

w.

w.

w.

w.

w w w

w

&

?

-

-

-

j œ b œ œ œ. bw.

j œ #œ.

œw . n œ ˙

Ó

∑ n˙

Ó

Ó

Ó

˙

Ó

w.

∑ ˙

Ó Ó

Ó

˙

Ó

˙

˙ -

j œ nœ . œ œ.

Ó

Ó

tam-tam

#w.

Ó

tam-tam

j œ nœ .

w.

æg

bw. #w.

w.

˙

Ó

? œ œ j œ œ Œ #˙ J

#w . ? w

w

w.

œ œ. œ nœ. J

w & #w w ? w

æg

Brg.

˙

˙ n ˙-

œ ˙

#˙ .

˙ & w

˙-

4

Perc. 2

4

nw . w.

. B #w

1

˙-

˙-

˙

-

-

-

-

˙˙

b ˙˙

te

Tor

˙˙

˙

n˙ n˙

-

te

Tor

-

4

res

˙ ˙

˙˙ del

4

res

˙˙

˙ ˙

Mon

del

Mon

˙ ˙

-

-

# ww ti

ww . ti

-

-

-

-

-

-

˙ ˙

w w

˙

ww

la

-

-

la

˙

˙w

˙

˙˙

b ˙˙

en

æg

te

Tor - res

˙

#w w

-

en

æg

-

˙˙ ˙ ˙

˙ ˙

n˙ n˙

te

Tor - res

4

4

˙˙

˙˙

del

˙ ˙

Mon

-

del

Mon

-

˙ ˙

# ww ti

-

ww . ti

˙ ˙

la

˙

-

-

59 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

?

& B

?

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

-


144 Katedralens porte lukker sig bag grevefamilien og Julian.

60 117 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

& Ó

Œ

& Ó

Œ

&

f ∑

œ

œ œ

œ œ

œœf œœ # # œœ œœ Œ f Œ #œ œ œ #œ f

& Ó & Ó & Ó

ww >f #œ œ œ Œ œ f a2

B Ó ? Ó

w >f

& Ó

Œ

#œ nœ œ #œ

f

Œ #œ œ œ œ f straight mute Ó Œ #œ œ ˙ & F straight mute Œ # œœ œœ œœ # œœ & Ó F ? Ó w>w f ? Ó w >f ? Ó w >f 3°

& Ó

?

Ó

˙ Ó f ˙ Ó f # œœ œœ œœœ # œ œ œ # œœ Œ f flute ∑

tam-tam

Ó

tam-tam

& Ó ?

& ww Brg.

œ

?

˙

en

#œ #œ

œ œ

#œ #œ

œ œ

œ #œ #œ # # œœ œœ # œœ œœ œ œœ # œœ #œ #œ #œ # œ œ ˙˙

Œ

œœ

#œ #œ

œ œ

˙

Œ

œ

œ #œ ˙˙ > œ #œ ˙ >

#œ œ # œ #œ œ œ #œ #œ

œ œ

#œ œ # ˙˙

œœ Œ

˙>˙

˙

œ Œ

˙

œ

˙ >

Ó

Ó

Ó

Ó

˙˙

œ

œ #œ

œ œ # œœ œ # œœ œ

Ó

Œ

˙ > œ f ˙

Ó

œ # œ #œ #œ œ œ œ

œœ

#œ #œ

œ # œ #œ #œ œ œ œ # œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ

ww

# œ #œ

ww .. > #œ #œ

Œ

#œ #œ

# œ #œ #œ œ œ ˙

# ˙˙

œœ Œ

ww> ..

w

œ Œ

w

œ

w. >

Œ

Œ

42

œ #œ

42

Ó

æg

-

-

#w w

en

æg

-

Œ

Ó

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Ó

œ Œ f

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

-

-

-

-

˙˙

b ˙˙

te

Tor

˙ ˙

n˙ n˙

-

te

Tor

-

˙˙

4

res

˙ ˙

˙˙

del 4

res

˙˙

˙ ˙

Mon

del

Mon

˙ ˙

-

-

# ww ti

ww . ti

-

-

-

-

-

-

Œ Œ

Œ

#œ nœ œ #œ # œ œ

˙ > ˙ > œ

Œ

˙

Ó

˙

œ œ

˙˙

œœ Œ

˙

œ Œ

˙

œ

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

42

Ó

42

˙

-

œ

Œ

# œœœœ # œœœ œœœ n œ œœœ œœœœœ # œœœœœ œœœœ # œ œ œ # œ 4 # œ 2

la

-

œ

Ó

42

˙˙

-

> Œ ˙˙

Ó

4 2

# # # œœœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ # # œœ œœ œœ

œœ

œ

42

Ó

œ

˙

#œ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œ ˙˙

42

˙

˙ >

#œ #œ #œ œ œ ˙

42

Ó

Œ

œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ

œœ 42

# œœœœ # œœœ œœœ n œ œœœ œœœœœ # œ œ œ # # œ œ

˙

#œ #œ

42

Ó

Œ

œ

42

Œ

˙˙ ˙˙ œœ > œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ

4 2

œ

œ œ # œœ œ # œœ œ

˙

œœ

42

# # # œœœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ # # œœ œœ œœ

˙w

42

œ #œ

#œ # œ œ #œ #œ #œ œ œ œ

42

Œ œ # œ œ #œ

w. >

˙

œ œ

#œ œ

# œœ œœ œœ œœ # œœ

ww

œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œœ œœ # œœ œœ œœ 42 # œœ œœ # œ œœ

œ #œ

#œ œ # œ #œ œ œ

œ # œ #œ #œ œ œ œ

˙˙

œ œ

42

w. >

#œ nœ œ #œ

œ

42

œ œ

œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ

42

#œ #œ # œ œ

œ # œ #œ #œ œ œ œ œ

œ #œ

œ #œ #œ # # œœ œœ # œœ œœ œ œœ # œœ #œ

Œ

œœ

œ œ

#œ #œ

#œ # œ #œ #œ œ œ œ

w

Œ œ # œ œ #œ

˙

la

œ #œ

-

ww

-

4 2

ww

Ó

ww -

Ó

la

F

˙

en

F˙ en

32 32 32 32 32 32 3 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3 2 32 3 2 32 32 3 2

60

& Ó

pizz unis.

& Ó

pizz

2

Vla.

B Ó

pizz

1 Vl.

Vlc.

? Ó

pizz

pizz

CB

div. ? non Ó

œ f œ f

Œ œ f œ Œ œ f

œ œ œ œ œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

Ó

4 2

Ó

Œ

Ó

Ó

42

Ó

œ Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Ó

œ Œ œ

42

Ó

Ó

42

Ó

œ œ

œ

42

Ó

Œ

Ó

Ó

3 2

Œ

Ó

Ó

32

œ Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

œ Œ œ

32

Ó

Ó

32

œ œ

œ

32


145

122 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb Cl. basso 1+2

1 Fg. contra 1+2

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

3 &2 3 &2 3 &2 3 &2 3 &2 3 &2 B3 2 ?3 2 3 &2 3 &2 3 &2 3 &2 ?3 2 ? 32 ?3 2 ?3 2 3 2

tam-tam

1 Perc. 2

Synth.

3 2

tam-tam

Vla.

Vlc.

CB

œ

œ #œ #œ ∑

œ #œ #œ

œ

œ

# œ œœ œœ # œœ ˙˙ #œ # œœ #œ

œ

ww > œ œ w >

œ

œ œ

Œ

œ #œ #œ œœ

œ #œ #œ #œ

œ

œ

œ

œ #œ #œ

# œ œœ œœ #œ # œœ

œœ

w >

œ

w >

œ ∑

˙

Ó

˙

œ Œ œ Œ

œ œ

Œ Œ Œ

Ó

Ó

3 &2 & 32 B 32 ?3 2 ?3 2

œ

œ

œ

ww > #œ œ w >

Ó

œ

œ œœ œ

œ

œ

˙

æg

#w w

æg

œ œ œ œ œ œ

-

-

-

-

-

-

-

-

nœ #œ

œ #œ

ww>

œ œ œœ

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

œ

œœ

œ

œ

œœ

Œ

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

˙

œ

œ

œ

œ #œ #œ œœ

Œ

w >

Œ

œ

w >

Ó

œ

˙

Ó

˙

œ # # œœœ œœœ œœœ # œœœœ # œœœœœ œœœœ œ #œ

œ œ œ œ œ œ

-

4

res

˙ ˙

-

˙˙

˙˙

res

Mon

˙ ˙

˙ ˙

del

Mon

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

-

ti

-

-

Œ #œ

œ Œ

ww >

œ

Œ

Œ

w >

œ

ww . -

ti

œ œ œ œ œ œ

-

-

-

œ œœ œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

œœ # # œœ

œœ

œ #œ #œ œœ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ Œ Œ

ww>

œœ

w >

œ

w >

œ Œ

œ F ˙ ˙

# # œœœ

Œ

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

-

œ œ œ œ œ œ

Œ Œ

Œ Œ

œ # œœ

Œ #œ ww >

œ

Œ

w > Œ

Œ

œ œ

Œ

œ #œ #œ ∑

œ

# # œœ

œœ # œœ ˙˙

œ #œ #œ

œ

œœ

#œ #œ #œ

œ #œ #œ œ

œ

œ #œ #œ œ #œ #œ

œœ

w >

œ œ

˙

Ó

˙ Œ

-

-

-

te

æg

-

-

-

-

te

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

œ œ œ œ œ œ

œ

Œ Œ Œ

œœ œœœ # œœœ œœœ œ œ œ

-

Œ

œ

Ó

æg

#w w

Œ

Ó

Ó # # œœ

œ

œœ ˙˙

w>w

w >

Œ

œ #œ

œ

Œ # œœ # # œœ œœ

# œœ

œ

œ #œ #œ

en

en

-

Œ

Œ

˙w

la

Ó

œ

œ

p ˙

ww

Ó

Œ

œœœ # œœœœœ # œœœœœ œœœ œ

˙

Œ

œ

Ó

p ˙

Ó

Œ

Œ # œœ œœ œœ œœ ˙˙

la

Ó

œ

œ

œ

w w

Œ

œ #œ

œ #œ

œ

˙ ˙

-

œ

œ

Œ

œ

#œ nœ œ #œ #œ

Œ #œ

œ

Ó

-

œ

œ

Œ

Ó

-

œœ

Œ

nœ # œœœœ # œœœœœ œœœœ # œœœ # œœœœ # œœœœ œ

# ww

Œ

del 4

Ó

∑ ˙˙

œ

œœ ˙˙ œœ

Œ

œ #œ #œ

œ #œ #œ

w>w

Œ

œ

œ ˙

œ #œ #œ

# ˙˙

œ

w >

œœ

˙

œœ œœ ˙˙

w >

Tor

Ó

w >

œ

te

Œ

Œ

œ #œ

n˙ n˙

Ó

œ

œ

˙ ˙

Ó

ww > nœ #œ

Tor

Œ

Œ

œ

œœ # œœ ˙˙

œ

œ #œ #œ

nœ #œ #œ #œ #œ

œ

œ #œ

# ˙˙

œ

te

Ó

œœ œœ

œœ

œ #œ #œ

nœ #œ

œ

#œ n œ œ # œ #œ

b ˙˙

Ó

œ #œ

œ # œ #œ

œ

nœ #œ

œ

˙˙

Œ

œœ # œœ

˙w

œ #œ

œ

œ

# œœ œœ

œœ ˙˙

ww>

# œœ œœ

œ #œ

œ

œ #œ #œ #œ

flute

?3 2

2

œ

?3 2

Brg.

Vl.

œ

# œœ œœ œœ œœœ # œœœ œœœ œœ œ œ œ 3 # # œœ &2

3 &2

1

œ

˙

˙˙ ˙ ˙

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó


146

127 1 Fl. Picc. 1+2

1 Ob. CA 1+2

1 in Eb

& Œ

Fg. contra 1+2

1+2

#œ œ œ p a2 & Œ œ œ œ p & Œ &

?

ww >

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1

w >

Ó & Œ

Cor.

3+4

& Œ

B Œ

1

p

&

Cl. basso 1+2

#œ œ œ

&

Ó

#œ œ œ p

Ó bœ œ œ p

? ?

Ó

Vlc.

Œ

CB

œ œ

B œ œ

? œ œ

œ

p Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Œ

˙˙

res

# # œœœ

˙˙

Œ

œ Œ œ

Mon

˙ ˙

Mon

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

∑ œ œ œ

œ

Œ

ti

œ p œ p œ p œ p œ œ p

œ

œœ

-

Ó

Ó

Ó

Ó

œ Œ

-

# œœ œœ n b œœ

# œœ œœ # # œœ

œ

œ

ww > non dim. F œ Œ œ

œ

œ

œ œœ

œ ∑

œ

œ

w > non dim. F

Œ Œ Œ

-

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

œœ œ

œ œ

# œœ œœ n œœ

# œœ œ # œœ

w > non dim. F

œ

˙ F ˙ F Œ

œ

œ

n n œœ œœ œ Œ œ

œ

œ

Œ

œ

#œ #œ ˙

œ # # œœ

#œ #œ ˙

a2

#œ ww .. >f œ

œ #œ ˙

Ó

Ó

Ó

Ó

# œœ œ # # œœœ n n œœœ œ # # œœœ

˙ n˙ > f

˙

nœ Œ >

Ó

Ó

˙ n˙ > f

˙

nœ Œ >

Ó

Ó

˙

n>œ

Ó

Ó

˙ #˙ >f

˙

nœ >

Ó

Ó

˙ n˙ > f

˙

Ó

Ó

˙ n˙ > f

#œ ‹œ ˙

#œ #œ ˙

w. >f

œ œ

˙ n˙ #˙

œ n œ œœ

œ #œ #œ #œ ˙

˙

Œ Œ Œ

œ n n œœ œ

Ó

˙ #˙ > f

f

w. >f

> Œ nœ Œ > nœ >

nœ >

Œ

muta in cl. 1 in Bb

muta in fagotto 2+3

Ó Ó

Ó Ó

Ó

Ó

∑ Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

ww .. w.

w. >f

w.

Ÿ~~~~~~~~~ b ˙ gliss œ.

Ó

Ó

˙ f ˙ f

Ó

p Ó

Ó

Ó

œ #œ ˙

˙ n˙

œ # œœ

nœ Œ >

a2

w>w ..

Œ

w.

>

>f ˙ n˙ >f

Œ

ww ..

Ó Ó #œ #œ #œ ˙

-

œ

œ

Ó œœ

w > non dim. F

œ

w>w

ww ..

Ó

œ

Œ

˙

Œ

œ

œ

Œ

la.

-

œ

œ

bœ œ bœ

w. w.

-

œ

∑ nœ œ #œ

˙ ˙

-

œ

œ

F non dim.

nœ œ Œ n œœ œ œœ

-

-

Œ Œ

-

œ

œ

œ

non dim.

-

Œ

œ

œ

-

œ

ww . ti

œ

Œ

non dim.

#œ œ œ Œ # œœ œœ p

-

œ

Œ n n œœ

œ

˙ p ˙ p

# ww

œ

Œ

non dim.

w >p

-

œ

œœ

w >p

˙ ˙

del

œœ

ww>

œœœ

œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

Œ # # œœ œœ œœ

p

œ

œ

non dim.

Œ

œ

Œ

Œ

#œ œ œ

w >p

Œ

Œ

ww >p non dim. #œ œ œ Œ

Œ

œ

œ œ œ

Œ

Œ

˙˙

del 4

res

œ

#œ œ œ

Œ

∑ 4

˙ ˙

œ

Œ

œ

#œ œ œ

Œ

#œ œ Óp œ

Ó

flute

-

œ

œ

bœ œ Ó œ p

Ó

?

n˙ ? n˙

œ

œœ

# # œœœ œ œœœ & Œ

?

œ

œ

-

œ

œœ

w >

˙

&

œ

œ

œ p tam-tam ˙

&

œ

w >

Tor

Vla.

Œ

? ww> ?

œ

œ

Œ

& Ó

Tor

2

Œ

& Œ # # œœ œœ œœ p

Œ

˙ & b˙

Vl.

Œ

#œ œ œ p

tam-tam

1

Œ

Œ

2

Brg.

Œ

#œ œ œ p Ó

Perc.

Synth.

Œ

f

f

∑ ∑

˙

Œ

Ó ∑

la.

œ F œ F œ F œ F œ œ F

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

œ f œ f œ f œ f œ œ f

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Ó


147

Billede 2 Scene 5 Gabis soveværelse. Siesta. Gabi viser sin garderobe frem for enkegrevinden.

1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

Timpani

1 Perc. 2

Synth.

Gabi

Enkegrevinden

6 &8

Moderato

& 68

& 68

6 & 8 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ > ƒ ∑ & 68 a2

6 &8

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3 4

43

43

3 4 b˙ . ˙ . 43 3 4

∑ ∑

> j ? 68 b œ . œ . œ œJ ‰ ‰ 43 b ˙ . ˙ . ƒ j a 2 >. ? 6 b œ œ . œ œ ‰ ‰ 3 b˙ . ˙ . 8 J 4 ƒ 6 &8

6 &8

& 68 6 &8 B 68 ?6 8 ? 68 ? 68 68 68

& 68 ?6 8 6 &8 & 68

3 4

3 4

43

3 4

43

3 4

43

43

∑ ∑

43

43

43

3 4

3 4

43

∑ Moderato

1

q. = 120

& 68

6 &8

q. = 120

B 68 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ > ƒ > j ? 6 bœ . œ . œ œ ‰ ‰ 8 J ƒ b >œ . œ . œj œ ?6 J ‰‰ 8 ƒ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

68

68 6 8 68 6 8 68

‰ . 43 œ œ.

∑ ∑

43 3 4

œ. œ. 3 J‰‰ 4

j bœ œ

6 8

j bœ œ

68

6 8

68

6 8

68

68

68

6 8

43

43

œ. œ. 3 4

68

j j‰ bœ œ

J‰‰

6 8

∑ ∑

3 4

68 6 8 6 8 68

6 ˙ ˙ 8 68 6 8

˙ ˙ 6 J‰ 8

j bœ œ

j bœ œ

j bœ œ j bœ œ

∑ ∑

3 4

6 8

3 4

43

3 4

43

43

43

3 4 43

68

68

68

6 8

68

68

6 8

∑ ∑

3 4

68

68

3 4

j j‰ bœ œ

j bœ œ

68

68 6 ˙ ˙ 8 68 6 8

˙ ˙ 6 J‰ 8

j bœ œ

j bœ œ

j bœ œ j bœ œ

∑ ∑

6 8

3 4

6 8

3 4

43

3 4

43

43

43

3 4 43

68

68

68

6 8

68

68

6 8

∑ ∑

3 4

68

68

3 4

43 3 4 43 43 43 3 4 3 4 43

43

68

43

68

43

68

43

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

43 b ˙ . ˙ . 3 b˙ . ˙ . 4 3 4

68 6 8 6 8

j j bœ œ ‰

‰ œ . œ . 43

œ. œ. 3 J‰‰ 4

j bœ œ

3 4

j j bœ œ ‰

j bœ œ

˙ ˙ 68

˙ ˙ 6 J‰ 8 ∑

6 8

j bœ œ j bœ œ

œ. œ. œ . œ . 43 œ. œ. œ . œ . 3 4 ∑

3 4

j j bœ œ ‰ j bœ œ

˙ ˙ 68

˙ ˙ 6 J‰ 8 ∑

6 8

j bœ œ j bœ œ

œ. œ. œ . œ . 43 œ. œ. œ . œ . 3 4 ∑

3 4

3 4

43

43

3 4

>œ œ. >œ œ. 6 b œ. œ. œ. œ. 3 b ˙ . ˙ . ‰ J‰ 8 ‰ 4

j bœ œ

>œ œ. >œ œ. 6 b œ. œ. œ. œ. 3 b ˙ . ˙ . ‰ J‰ 8 ‰ 4

j bœ œ

3 4

68

6 8

3 4

43

6 ‰ 3 ‰ œ œ. œ œ. 8 b œ. œ. œ. œ. 4 b ˙ . ˙ . > > 68 ∑ ∑ ∑ 43

43

j j‰ bœ œ

6 8 68

3 4

68

43

43

6 8

∑ ∑

6 8

43

43

œ. œ. œ . œ . 3 4

∑ ∑

œ. œ. œ . œ . 3 4

3 4 43

3 4

3 œ. œ. œ . œ . 4

˙ ˙ 6 8

43

6 8

J‰

68

43

43

6 8

∑ ∑

6 8

43

43

œ. œ. œ . œ . 3 4 ∑

œ. œ. œ . œ . 3 4

6 8

43

3 4

3 œ. œ. œ . œ . 4

43

j bœ œ

3 4

68

68

˙ ˙ 6 8

43

j j‰ bœ œ

J‰

∑ ∑

6 8

6 8

6 8

68

6 8

68

6 8

68

68

∑ ∑

68

68

68

6 8

6 8

68

∑ pizz div. in 3

68 œ œœ > ƒ pizz div. in 3 6 ∑ 8 œœœ > ƒ 6 j j bœ œ ‰ œ œ œ œ 8 ‰ bœ . >.>. j bœ œ > œ œ. >œ œ. 6 ‰ b œ. ‰ J 8 ∑

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

43 3 4 43 3 4 43 43

43

43

∑ ∑

43 3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8 68 6 8 68 6 8 6 8 68 6 8 6 8 68 6 8 68 68

68

∑ ∑

‰ œœ ‰ 43 œ >

43

68

68

68

3 4

6 8

68 6 8 6 8 68 68

‰ œœ ‰ 43 ∑ œ > 3 œ. ‰ œ. œ. 4 b ˙ . ˙ .

6 8

3 4

6 8

œ. ‰ œ. œ. 3 b ˙ . ˙ . 4 ∑

68 6 8


148 11 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1

& 68

& 68

6 &8 & 68 & 68 & 68 ?6 8

j b œ œ œ. œ. j b œ œ œ. œ.

1+2

6 &8

6 &8

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

& 68 & 68 B6 8 ? 68

Tb.

? 68

Timp.

?6 8

1 Perc. 2

Synth.

68 6 8

6 &8 ? 68

43

43 œ œ . .. ∑ 43

‰ j b œ œ œ. œ

2+3

Cor.

3 4

? 68

Fg.

43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

.. ‰ œ œ 43 .. ‰ œ œ 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

43 43 3 4 43 43 3 4 43

3 4

43

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68

68

6 8

43

3 4

68 3 b˙ . ˙ . 4 68 68

∑ ∑

43 43

68

68

6 8

68 œ œ > b œ. œ. > œ. œ. >.>. 68 ∑ ∑

j j‰ bœ œ œ œ œ œ

68

>œ œ. >œ œ. 6 b >œ b œ. œ. >œ œ. œ. ‰ J 8 j > . >. 68 b ˙ . ˙ . 43 b œ œJ ‰ >œ œ. >œ œ. 68 b œ b œ œ. œ œ œ. 6 b˙ . ˙ . 3 8 4

6 8

6 8

68 68 6 8 68 68 6 8 68

6 8

68

43

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

43 43 3 4 43 43 3 4 43

3 4

43

j bœ œ

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

6 8

68 68 6 8 68 68 6 8 68

6 8

68

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

3 4

68

6 8

43 b ˙ . ˙ . 68 43 43

∑ ∑

68 68

3 b˙ . ˙ . 6 4 8 b˙ . ˙ . 6 43 8 3 4

3 4

43 43 3 4 43 43 3 4 43

3 4

43

68

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j b œ œ œ. œ. j b œ œ œ. œ.

68 68 6 8 68

6 8

68

6 8 6 8

6 8

43

43 œ œ . .. ∑ 43

‰ j b œ œ œ. œ

68

3 4

6 8 68

43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

.. ‰ œ œ 43 .. ‰ œ œ 43

43 3 4 43 43 3 4 43

3 4

43

3 4

68

∑ ∑ ∑

43

43

3 4 43 43 43

∑ ∑ ∑

6 Œ ‰ 3 8 b œ. b œ. œ. 4 >œ b >œ b œ > 68 Œ ‰ b œ 43 œ b œ b œ. . œ. > > b >œ

∑ ∑

68 68

3 4

68

68 6 8

3 4 43

61

6 8

6 8

68

68

6 8

68

68

6 8

68

∑ ∑

6 8

68

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

43 43 3 4 43 43 3 4 43

3 4

43

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 6 8 68 68 68 68 6 8 68 6 8 68 6 8 68 6 8 68 68 6 8 68

6 8

68

6 8

61 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 68 & 68 B 68 ? 68 ?6 8

Œ ‰ œœ ‰ 43 œœ œœ œœ œ œ œ œ > Œ ‰ œœœ ‰ 43 œœœ œœœ œœœ > j 3 j bœ œ œ œ ‰ œ œ 4 ‰ bœ bœ œ .. .. j b œ œ œ. œ. œ. œ. 3div. b œ b œ œ ‰ 4 ‰ bœ bœ œ J b œ œ 3 bœ ∑ J 4 ‰

68 68

∑ ∑

43 43

6 . 3 8 b˙ ˙ . 4

∑ ∑

68

∑ ∑

6 bœ œ 8 b œ. œ. œ. œ. . . > > > > j unis. . > > 68 b ˙ ˙ . 43 b œ œJ ‰ >œ œ. >œ œ. 68 b œ b œ. œ. œ œ. œ. 6 8

3 4

j j bœ œ ‰ œ œ œ œ

68

6 8

43 43

∑ ∑

68 68

3 6 4 b˙ . ˙ . 8 34 b ˙ . ˙ . 68 3 4

6 8

Œ ‰ œœ ‰ 43 œœ œœ œœ œ œ œ œ > Œ ‰ œœœ ‰ 43 œœœ œœœ œœœ > j 3 j b œ œ œ œ ‰ œ œ 4 ‰ b œ bœ œ .. .. j b œ œ œ. œ. œ. œ. 3div. b œ b œ œ ‰ 4 ‰ b œ bœ œ J b œ œ 3 bœ ∑ J 4 ‰

68

6 8

68

68 Œ ‰ b œ b œ. . œ. . .. 6 Œ ‰ bœ bœ œ 8 unis.

43 43

∑ ∑

3 >œ b œ 4 bœ > > 43 œ b œ b œ > > > > > 3 œ b œ b >œ 4

68 68 6 8 68 6 8


149 21 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8 & 68

6 &8 Π& 68 ?6 8

6 &8 ? 68

& 68

6 &8

?6 8

6 &8 ?6 8

3 4

6 &8 Œ

f ‰ œ.

Borg

6 unis. ‰‰ &8 j j . bœ œ . œ œ p> B 68 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ > p subito ?6 ‰ œ 8 . b œ. b œ œ œ. p subito ? 68 ∑ arco

-

6 8

3 4 œ bœ bœ

6 8

3 4

6 8

ren

3 4 b˙ .

˙.

6 8

3 6 4 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8 43

68

3 4

‰ Œ ‰ 43

‰ Œ ‰ 43 ∑

3 4

43

3 4

3 4

3 4

43

3 4

3 4

43

∑ ∑

3 4

3 4

3 4

6 8 6 8 6 8

68 6 8

˙ ˙

6 8

68

∑ j j bœ œ

3 4

‰ ‰ œ . œ . 43

3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 > ∑ 43

∑ j j bœ œ ‰

∑ ∑ ∑

43

3 4

3 4

43

3 4

3 4

43

3 4

3 4

4 3 œ œ bœ bœ 4

dokt' - ren vil ha'

j bœ œ

3 4

3 4

3 4

∑ ∑

6 8

6 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8

6 8

68

6 8

68

6 8 6 8 68 6 8

∑ œ > œ >

6 8

6 8

68

6 8

6 8

68 6 8

6 8

6 8

6 8

‰ ˙ ˙

6 8

68

j j bœ œ

6 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8

∑ j bœ œ

3 4

43

3 4

68 6 8 6 8 68 6 8 6 8 68

3 4

6 8

3 4

6 8

43

68

3 4

6 8

6 8

6 8

œ bœ

œ

ko - ner - ne

3 4

3 4

3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 > ∑ 43

6 8

43

3 œ. œ. œ . œ . 4

6 8

3 4

6 8 68

3 4

68 6 8

∑ ∑

3 4

œ

3 4

3 4

6 8 6 8

43

6 8

3 4

∑ ∑

œ bœ

3 4

kys

3 4

43

6 8

3

‰ Œ ‰ 43

68

3 4

‰ Œ ‰ 43

bœ bœ œ œ Œ

3 4

3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 > ∑ 43

6 8

∑ ∑

3 4

3 œ. œ. œ . œ . 4

œ Œ

‰ 43

6 8

‰ 43

68

6 8

‰Œ

3 4

6 8

6 8

‰Œ

43

6 8

6 8

3 4

68

œ >

6 8

ker

œ >

6 8

3 4

-

68

6 8

3 œ bœ 4 2

43

6 8

buk

œ.

6 8

∑ ∑

68 6 8

3 4

68

b œ b œ œ œ ‰ 43

6 8

43

6 8

3 4

68

6 8 6 8

‰ Œ ‰ 43

43

6 8

3 4

œ >p

68

-

œ >p

6 8

mest'

6 8

68

3 4

6 8

43 3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

68

43 3 4

6 8

3 4

?6 8

6 8

3 4

68

3 4

? 68

43

B6 8

3 4

6 8

3 4

6 &8

6 8

3 4

68

3 4 43

6 &8

6 &8

3 4 ˙.

6 8

43

‰ œ. f j‰‰ b œ . œ . œj œ p> ∑

6 &8

3 4

6 8 6 8 6 8

j j bœ œ ‰

6 œ œ. œ œ. 8 > > 6 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8 ∑

68


150 29 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

6 &8 & 68

6 & 8 Œ ‰ bœ . 6 &8

6 &8

& 68

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

43

3 4 ˙.

& 68

6 &8

3 4

6 &8 B6 8 ? 68 ?6 8

6 &8

3 4

3 4

6 & 8 bœ .

bœ .

6 &8 & 68

ha'

∑ ∑

6 8

6 8 6 8

to

˙.

68

3 6 4 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8 3 4

6 8

6 8 68

∑ ∑

3 4 3 4 43

3 4

3 4

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 6 8

3 4

43 3 4 43

j j‰ bœ œ

3 4

6 8

68

6 8 6 8 6 8 68 6 8 6 8 68 6 8

6 8

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

3 4

43

3 4

3 4

3 4

43

3 4

3 4

43

3 4

3 4

Œ Œ

6 3 8 œ ‰Œ ‰ 4 > 68 ‰ Œ ‰ 43 œ >

∑ ∑

3 4

3 4

6 8

6 8

68 6 8 68 6 8

6 8 œ > 68 œ >

6 8 6 8 68

6 8

6 8

‰ Œ ‰ 43

6 8

3 4

‰ Œ ‰ 43

68

43

3 4

3 4

43

3 4

3 4

43

∑ ∑

3 4

3 4

3 4

6 8

6 8 68

j j‰ bœ œ

6 8 6 8 68

∑ ∑

3 4

˙.

3 4

6 8 68

43

68 6 8

3 4

3 4 b˙ .

6 8

43

6 8 6 8

3 4

6 8

œ >

6 8

6 8

6 8

68

∑ ∑

6 8

6 8

6 8

68

43 3 4

‰ Œ ‰ 43

6 8

3 4

‰ Œ ‰ 43

6 8

68

43

‰ Œ ‰ 43

∑ œ >

3 4

3 4 3 4 43 3 4 3 4 43 3 4 3 4 43

3 4

3 4

3 4

b œ œ œ b œ ‰ 43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

luft

-

68

43

6 8

43 3 4

∑ ∑

3 4

3 4 3 4

6 8

B 68 ‰ b œ œ ‰ œ œ 43 b ˙ . . . . . ?6 œ 8 œ . b œ. b œ œ œ. > ?6 ∑ 8

68

‰ Œ ‰ 43

6 8

6 8

‰ Œ ‰ 43

3 4

68

6 8

3 4 ˙.

43

œ >

6 8

43

œ >

j ‰ Œ ‰ 43 ‰ b œ b œ œ 68 ∑ p 3 6 ∑ ∑ 4 8 b˙ . ˙ . ∑

68

3 4

6 8

3 4

?6 8

43

6 8

43

6 8

3 4

68

3 4

?6 8

3 4

43

68

43

6 8 6 8

3 4

68

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

?6 3 8 œ ‰ Œ ‰ 4 > ? 68 ‰ Œ ‰ 43 œ > 6 &8

6 8

43

skal

1

3 4

j bœ œ

kys

j 43 ‰ b œ b œ œ 68

j œ. œ. ‰ œ. œ. 43 ‰ b œ b œ œ

3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 b œ. b œ. œ œ œ. œ. > 3 ∑ ∑ 4

43

Œ

68

b œ œ. œ œ. b >œ b œ. œ. >œ œ. > > 68 b ˙ . 34 b œj j ‰ œ œ 68 b œ b œ œ œ ˙. œ > œ. > œ. > . œ. > . 6 œ 3 6 8 œ . b œ. b œ œ œ. 4 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8 œ œ. b œ. b œ œ > > 6 3 6 ∑ ∑ ∑ 8 4 8

œ.

43

3 œ. 4 b ˙ .

68

∑ ˙.

68

œ. 43 b œ b œ œ œ œ œ 68 . . .. 3 4

6 8

j bœ œ

43

œ. œ. ‰ œ. œ. 43

3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 > 3 ∑ 4


151 38 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3 &4 & 43

∑ ∑

6 8 68

3 4

?3 4

3 &4 ? 43

3 &4

& 43

3 &4 3 &4 B3 4 ? 43 ?3 4 ?3 4 43 3 4

3 &4 ?3 4 3 &4 3 &4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 6 8

3 b >˙ . 4

6 8 œ ‰Œ > 68 ‰Œ œ > 6 8

68

6 8 6 8 6 8 68 6 8 6 8 68

6 8

6 8

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

3 4

b œ. b œ. œ.

B 43 ‰ b œ b œ œj 68 Œ ‰ b œ b œ. œ . . ?3 6 4 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8 œ œ. b œ. b œ. œ. œ. > ?3 6 ∑ ∑ 4 8

3 4

43

3 4

3 4

43

3 4

3 4

∑ ∑

3 4

j & 43 ‰ b œ b œ œ 68 Œ ‰

3 4

6 Œ ‰ bœ . 8 6 8

3 4

‰ 43

for

‰ 43

3 4 43

∑ ∑

43

j6 3 & 4 ‰ bœ bœ œ 8 Œ ‰ bœ . f 3 6 ∑ ∑ &4 8 & 43

62

Enkegrevinden er utilfreds med det tøj Gabi viser frem.

3 4

68

6 œ. 8 b>œ . 6 bœ . 8 f 68 6 8 6 8

>œ .

6 8

68 6 8 68 6 8 6 8 68

6 8

6 8

43

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4 3 4 43 3 4 3 4 43 3 4 3 4 43 3 4 3 4 43

3 4

3 4

3 4

6 œ ‰Œ ‰ 3 8 4

gråt!

3 > 4 bœ bœ œ > > a2 3 œœ .. 4 œ b œ œ > > > > ∑ ∑ 43

6 8

6 8

3 4

bœ . œ . > > 68 f bœ . œ . > > f 6 ∑ 8

3 b˙ . 4 3 4

6 8

>. > 43 œ b œ b œ 68 b œ œ . f > > 43 œ b œ b œ 68 b œ . œ . f > 3 6 4 œ bœ bœ 8 bœ . œ . > f 3 6 b>œ . œ . ∑ 4 8 > f

3 4

bœ > bœ >

6 8

6 8

68 6 8 68 6 8

ΠΠ68 ΠΠ68

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68

6 8 6 8 6 8 68 6 8 6 8 68 6 8

6 8

6 8

∑ ∑

6 8

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

> 43 b œ b œ œ 68 > > 43 b œ b œ > > 3 4 bœ bœ > > 3 4 bœ bœ > >

3 4

43 3 4 43 3 4 3 4 43

6 ∑ œ 8 > 6 ∑ œ 8 > 6 ‰ œ bœ œ . b œ. b œ. œ 8 > p subito

∑ ∑ ∑

3 4 3 4 43 3 4 3 4 43

3 4

43

3 4

∑ ∑

3 4

3 4

62

3 4

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

68 6 8 68 6 8 6 8 68

43

∑ ∑ ∑ ∑

68

6 8 6 8 6 8 68 6 8 6 8 68

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

3 4

43

6 8

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

43 3 4 43 3 4 3 4 43

68

∑ ∑ ∑ ∑

43

3 4 3 4 3 4 43 3 4 3 4 43

3 4

6 8

3 4

3 4

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8 6 8 68 6 8 6 8 68 6 8

3 4

43

Œ ‰ b œ œJ 43 p 3 ∑ 4 3 4

œ œ bœ bœ 3 4 4 p œ œ bœ bœ 3 4 p

4

∑ ∑ ∑ ∑

6 8

68

6 8

6 8

68

6 8

6 8

43

6 8

6 8

43

68

3 4

6 8

6 8

‰ œ b œ œ. b œ b œ 43 . .

68

3 4

43

6 8

3 4 3 4 43 3 4 3 4 43 3 4 3 4 43

3 4

3 4

3 4

Œ ‰ b œ œJ 43 po - li -

6 8

68

68

Œ b œ b œ œ œ 68 > .>. 3 6 3 6 4 b ˙ . ˙ . 8 b œj œj ‰ ‰ œ . œ . 4 b œj œj ‰ ˙ ˙ 8 ∑

6 8

6 8

68

3 4

j bœ œ

3 4 43 43 3 4

3 œ. œ. œ . œ . 4


152 48 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3 &4

3 &4

bœ Œ Œ

& 43

& 43 3 &4 3 &4 ?3 4 ? 43

˙

˙ ∑

& 43

3 &4 B3 4 ? 43 ?3 4 ?3 4 43 3 4

3 &4 ?3 4

68 6 8

∑ ∑ œ.

6 8

6 8

68 œ œ

3 &4 3 &4

6 8

6 8 68

œ. œ.

68

6 8

6 8

3 4

6 8

B 43

68

?3 4 ?3 4

en

68

Œ b œ b œ œ œ 68 . .. .

j j‰ bœ œ ˙

œ.

˙

6 8

-

ke

3 4

-

j bœ œ

68

mand

œ. ∑

68

3 4

3 4 43

œ

3 4

43

3 4

3 4

-

6 8

68

68

di - rek

-

68

6 8 b œ 68 er

3 4

43

6 ‰ ‰ œ 43 b ˙ . 8 œ b œ œ œ œ . . . œ. > .>.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙.

6 8

68

6 8

3 4

43

3 4 3 4 3 4 43 3 4 3 4 43

3 4

3 4

3 4

3 œ ‰Œ ‰ 4

68

68

68

∑ ∑

6 8

6 8

6 8

3 4

43

>˙ .

6 8

68

68

∑ j œœ j œ œ

6 8 6 8

6 8 6 8

3 4

68 6 8

3 4

6 8

43

68

3 4

6 8

3 4

6 8

43

68

3 4

6 8

6 8

6 8

3 4

Œ œ bœ

63

3 4

43

beg - ge

43

6 3 8 b˙ . ˙ . 4 unis.

68

68

43

3 4

3 4

6 8

6 8

3 4

3 4

68

43 3 4

6 8

3 4

∑ ∑

6 8

6 j 3 bœ bœ 8 b œ œ œ. œ ‰ œ. œ 4 ‰ b œ b œ . .

6 8

div. . ‰ œ b œ. ‰ œ. œ. 43 ‰ b b œœ b œœ

6 8

68

43

6 8

6 8

3 4 43

6 8 6 8

gift

> Œ œ b œ œ œ 68 b œ œ b œ œ œ œ. 43 Œ œ b œ. œ œ. 68 . > .>. >

j j‰ bœ œ œ

6 8 68

6 8

68

3 4

f n œ b œ n œ # œ 3 œ b œ n œ b œ b œ 6 n œ>œ œœ>. 3 ˙>˙ . . n œ 8 .. . 4 4 4 f

6 8

63

4

68 6 8

6 8

nœ bœ nœ # œ 3 œ bœ nœ bœ > > n œ b œ 68 n œ . œ . 43 4

6 8

3 4

6 8

43

68

43

6 8

3 4

6 8

tør’n

6 8

6 œ b œ œ b œ b œj 3 ˙ 8 4

3 œ ‰Œ ‰ 4

43

68

3 4

6 8

43

6 8

6 8

3 4

3 4

68

œ nœ

3 4

6 8

œ

43

b œ 68

œ nœ

3 4

68

3 4

bank

3 4

6 8

Œ

bœ .

3 4 43

68

6 8

j b œ b œ 43 ˙

bœ .

6 8

∑ œ Œ

œ.

6 8

43

3 œ. œ. œ . œ . 4

6 8

6 8

œ b œ b œ œ œ œ 43 . .

3 4 43

6 8

6 8

43

6 8

3 4

bœ .

3 &4

43

68

6 8

6 8

3 4

6 œ. 8

6 8

3 4

68

6 8

43

œ

3 4

œ

3 4

68

3 4

3 4

bœ œ bœ nœ 6 J J 8

& 43

3 &4

ti - mest' - ren er

43

3 4

6 8

bœ bœ

68

3 4

Œ

bœ bœ

6 8

bœ bœ 3 4

6 8

bœ bœ 3 4

6 8

43 3 4

68

œ Œ

2

6 8

6 8

3 4

43

2

6 8

3 4

6 8

bœ .

3 4

6 3 8 b˙ . ˙ . 4

6 8 68

j j‰ Œ bœ œ

f

6 8

Œ

68 6 8

6 8 œ œ œ .>. > f p subito

j j‰ bœ œ œ


153 57 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

6 &8

3 4

j & 68 œ b œ œ ‰ 43 p 1° & 68 œ b œj œ ‰ 43 p ∑ & 68 43

& 68

& 68

? 68 ˙ . p ? 68 ˙˙ .. p

& 68

& 68 B 68 ? 68 ? 68 ? 68 68 68

& 68 ? 68

43

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

∑ ∑ ∑

68 68 68 68

& 68 B 68 ? 68

œ. œ.

68

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

43 43 43

∑ ∑ ∑

3 œ œ bœ bœ 4 ˙ œ p subito ? 68 b œ 3 œ 4 b œ œ b˙ . ˙ . œ œ > . . >. . 4

68 68 68 68 68

hån

68

-

-

∑ ∑

>j >j ‰ ‰ œœœ œœœ ‰ ‰ J J p 2 œ . b œ bœ

div. in 2 pizz

j bœ œ

-

68 Œ

den

43 43

68

∑ unis. arco

43 ‰ j œ b œ n œ œ #œ 43 b œ b œ œ

∑ ∑ ∑

68 68

68

68

68

68

68

Œ

68

68

2

68

68

œ b œ œ b œ b œ 43 œ

68

43

68

68

68

43

68

68

43 43

68

43

68

43

68

43

68 68

43

6 8

68

43

Œ

43

Œ

43

43

Œ

43

Œ

43

43 43

68

3 œ bœ 4 œ

68

68

b œ b œ 43 œ 2

men på

43

68

2

68

j & 68 œ b œ œ ‰ 43 Œ œ œ 68 & 68

œ Œ Œ 6 43 8

kys - ser selv

1

3 4

43 œœ Œ Œ 68

& 68 & 68

43

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

43

43 43 43 43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68 68

∑ ∑

68

68

3 4

43

43 43 43 43

∑ ∑ ∑

43 ‰ œ bœ 43 ‰ œ bœ 43

43

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

68

68 68 68 68

j 68 œ . œ > j 68 œœ . œ >.

68 68 68 68 68 68

43 43

∑ œ. >

68

43

68 68

43

68

43

68 68

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

3 œœ .. 4 > 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

68

43

68

43

68

43

68

43

68

43

68

43

68

> Œ ‰ œjœ ‰ ‰ œ J œ . bœ .

68 68

div. in 2 pizz

43

43 œœjœ ‰ œœjœ ‰ œœjœ ‰ J J J 43 œ n œ œ

68 68 68

3 j6 3 j6 œ. œ. ‰ œ. œ. 4 ‰ b œ b œ œ 8 Œ ‰ b œ. b œ. œ. 4 ‰ œ b œ b œ 8

unis. arco

43

68

43

j j3 j j 3 ‰ j œ # œ œ 68 bœ nœ œ œ #œ œ 4 œ bœ nœ œ 4 4 œ b œ n œ # œ 43 œ b œ œ b œ b œ 68 n œ . œ . 43 œ > > 3 ‰ œ b œ œj 68 ‰ b œ œ b œj 43 4 ˙.


154 66 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

3 &4

3 &4

& 43 3 &4 & 43 3 &4

?3 4 ˙. > f ? 43 ˙˙ . >f .

∑ ∑ ∑

3 &4

& 43

3 &4 3 &4 B3 4 ? 43 ?3 4 ?3 4 43 3 4

3 &4 ? 43 3 &4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

6 8

68

6 8 ˙. p 68 ˙˙ .. p 6 ∑ 8 ∑

6 8

68

6 8

∑ ∑

6 8

43

3 4

68

6 8

68

68

6 8

6 . bœ . 3 bœ Œ 8 œ 4 an!

43

3 4

4

blik - ke - ne

er

68

68

6 8

man

-

43

3 4

6 œ 8

Œ ‰ œ.

6 œ 8

3 j j œ œ œ bœ 4

ge

tun

-

3 4

6 8

68

∑ ∑ ∑

6 8

6 8

∑ ∑

68

6 8

6 8

œ bœ

œ 6 8

ger - ne

43

3 4 3 4 43

6 œ œ œ œ 8

43 3 4 3 4

3 4

3 4 43

6 8

6 8

68

6 8 6 8

68 6 8

6 8

68

6 8

6 8

∑ ∑

68

6 8

6 8

68

3 4

Œ Œ

b œ œj œj œ 43

œ œ

fler'

68

3 4

œ 6 8

Œ Œ

43 3 4

68

3 4

6 8

3 4

43

∑ ˙.

43

∑ ∑

68

-

68

-

6 8

43

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

6 8

3 4

j j b œ œ œ œ 43 ˙. 3 4

68

∑ ∑

6 8

3 4

6 8

3 4

68

43

6 8

43

3 4

6 8

3 4

3 4

68

Œ œ b œ œ 68 œ bœ œ 6 8

3 4

6 8

3 4

43

68

3 4

6 8

43

6 8

3 4

6 8

œ œ 3 b˙ 4

6 8

43

j j œ œ œ bœ œ. Œ ‰

68

3 4

Œ 68 n œ b œ

∑ ∑

68

43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

43

6 8

3 4

68

43

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4 3 4

6 8

43

3 4

Π68

Π68

3 4 43

3 4

6 8

43

6 8

43

68

3 4

Œ

3 4

3 4

6 8

œœ

3 4

6 8

68

43

68

3 4 œ Œ

6 8

3 4

68

3 4

6 8

Enkegrevinden nikker anerkendende mod den dragt Gabi holder frem.

j j 3 6 3 6 4 Œ œ bœ œ 8 bœ œ œ œ 4 œ œ œ œ 8 p a 2 œ bœ œ œ 3 6 3 b˙ œ 6 ∑ 4 8 4 8 4 p 68 68 ∑ ∑ ∑ 43 43

6 8

6 8

43

68

∑ ∑

3 4

6 8

64

6 œ 8

min

64 1 Vl. 2

3 &4 & 43

Vlc.

CB

B 43 ˙˙ . >f . non div. ?3 4 ˙˙ .. >f ? 3 ‰œ j 4 bœ bœ > > > f non div.

Vla.

6 8 68

∑ ∑

unis. arco

3 4 Œ œ œ p bœ div. in 2 34 Œ œ œ œœ œœ - p 3 4 œœ Œ Œ

6 8 ˙˙ .. p 6 3 8 ˙˙ .. 4 œœ Œ p 6 j‰ Œ Œ 3 ∑ 8 œ 4 >

6 bœ 8

68 ˙ . ˙˙. . 6 œ 8

j j œ œ œ 43 œ œ 43 œ œ œ œœ œ b œ 43 œ Œ J J

Œ 68 b œ . . œj j ‰‰ 43 b ˙ . œ œ 6 3 8 b œ . œ . œj œj ‰‰ 4 b ˙ . p

œ

˙. ˙.

6 œœ 8 Œ 68 6 8 6 8

b ˙˙ ..

43

j j 3 œ œ œ œ 4

j j‰ ‰ bœ œ j j‰ ‰ bœ œ

3 œ. œ. 4 3 œ. œ. 4

Œ œ

6 œ 8

Œ œœ œœ 68 œ œ - 6 ∑ 8 j j‰ bœ œ ˙ j j‰ bœ œ ˙

6 ˙ 8 6 ˙ 8

˙˙˙.. .

43

œ œ œ b œ 43 J J j bœ œ j bœ œ

3 œ. œ. œ . œ . 4 3 œ. œ. œ . œ . 4

œœ œœ œ Œ j j‰ bœ œ ˙ j j‰ bœ œ ˙

œ

6 œ 8 6 œœ 8 Œ 68 6 ˙ 8 6 ˙ 8


155 75 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8 & 68 & 68 & 68 & 68

3 4

43

& 68

43

43

? 68

68 œ œ bœ œ œ œ œ bœ 68 ‰ .

68

43

& 68

& 68

& 68 B 68 ? 68

& 68 & 68 & 68 B 68 ? 68 ? 68

∑ ∑

43

œ.

œ.

søn

be

-

43

∑ ∑

68

bœ œ œ hø - ver

al

b ˙˙ ..

j bœ œ

3 œ. œ. œ . œ . 4 3 œ. œ. œ . œ . 4

œ œ œ

68

43

43

43

43

43

43

∑ ∑

43 43

43

43

68 œ ‰ b œ . den

68

43

68

68

43

68

∑ ∑

68

bœ 6 43 œ œ 8 støt

-

-

68 3 68 4 b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ 68

bœ .

68 œ.

œ.

bœ .

43

68 œ œ bœ

43 b ˙ .

68

68 ‰ ‰ œ œ 43 b ˙ . ˙ . 68 œ b œ œ œ œ . . . . >.>.

j j‰ bœ œ œ

68 ‰ ‰ œ œ 43 b ˙ . ˙ . 68 œ b œ œ œ œ . . . . >.>.

j j‰ bœ œ œ

43

43 43

43

œ. -

œ. - te

68 68

68

43 b œ b œ œ

kan

43 43

43

43

43 43 43 43 43 43

∑ ∑

43

43

68 œ ‰ Œ ‰ 43 få

. 6 b˙ 8

3 œ ˙ 4

6 8

. 68 b ˙ f 68 b ˙˙ .. f 68 ∑

34 œ ˙

68

68 b ˙˙ ..

68

b˙ . œ bœ œ 68 43 f .. b œ b ˙ œ 34 œœ œ b œ 68 ˙ f

43 43

68

han

68

43

68

43

68

43

68

43

68

43

68

43

68

68 68

68

68

68

68

68

43

68

68 œ ‰ Œ ‰ 43

68

68

68

68

68

3 ∑ 4 œ œ bœ f 34a 2 ∑ œ œ bœ f 34 œ œ bœ œ œ œ œ œ b œ

68

43

43

43

68

b ˙˙ .. j bœ œ

68 68

œ œ bœ

j j 3 œ œ œ œ 4

68

43

43

68

j j b œ 43 œ œ œ 43

68

-

68

68

68

68

68

43

3 4 b œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ. œ. bœ œ œ 43

68

6 8

43

68

68

68

3 4

68

68

43

? 68

43 43

& 68

43

43

68 68

43

? 68

43

43

? 68

43

43

68

43

43 œ œ b œ œ bœ 34 œ

43

43

6 8

43

43

68

∑ ∑

& 68

68

43

? 68

œ œ bœ bœ œ œ

3 4

68

j j b œ 43 œ œ œ œ. œ. 43 ∑

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68

68 68 68 68 68

∑ ∑

68

68

68

43 43

∑ ∑

œ ˙

˙ .. 34 ˙ ∑

68

43 ˙˙ ..

43

68

68 68

˙. 43 ˙ .

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43 43 43 43 43

43 43

43

∑ ∑

3 68 3 68 b œj ‰ ‰ Œ ‰ 4 4 œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ b œ f 68 68 j ‰ ‰ Œ ‰ ∑ ∑ 43 43 bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ b œ f j 3 6 3 6 ∑ ∑ 4 ‰b œ bœ œ 8 4 œ b œ 8 œJ ‰ ‰ Œ ‰ œ f 3 j 6 3 6 j ‰ ‰b œ bœ œ 8 ˙ . b ˙ . 4 ˙ . b˙ . 8 ˙ . b˙ . b œ œ œ. œ œ. œ 4 . . f 3 ‰ b œ j 68 j ‰ 43 ˙ . b ˙ . 68 ˙ . b ˙ . b œ œ œ. œ œ. œ 4 b œ œ b ˙ . . ˙ . . f

43

68 68 68 68 68

43 43

68

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 68 68 68 68 68 68 68

68 68

68

∑ ∑

68

43

68

43

68

43

43

68 68

43 ˙ . b ˙ . 68 43 ˙ . b ˙ . 68


156 85 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

65

œ . œ # œ œ 43 œ # œ œ 68 # ˙ . f sempre a2 . 6 & 8 œ . œ # œ œ 43 œ # œ œ 68 # ˙ f sempre 6 3 6 ∑ ∑ ∑ &8 4 8

3 œ nœ Œ 6 4 8

3 4

& 68

43

6 &8

6 &8

6 &8

& 68

6 &8

?6 8 68 6 8

6 &8 ?6 8 6 &8

Vl. 2

Vla.

B 68

Vlc.

?6 8

3 4

Kan vi ta'

? 68

6 8

3 4 ˙˙ ..

# ˙˙ .. p

j œ #œ

œœ p. .

43 œ ˙

˙. p ˙. p

res - ten

3 4

non div.

CB

i

3 4

6 # ˙˙ .. 8

3 6 #˙ . 4 ‰ œ n œ œj 8

∑ ∑ ∑ ∑

-

6 8 6 8 68 6 8

6 8 #˙ . p 68 # ˙ . #˙ . p

∑ ∑

6 8 6 8 68 6 8 6 8

6 8

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43 œ ˙ 3 4 ˙˙ ..

3 4 œ œ œ > > >

Œ ‰ œ 43 œ œ œ. . œ. > > >œ

3 4

43

6 œ. 8 68 œ .

3 4

3 4

3 4 #˙ .

3 4

43

3 4 3 4

∑ ∑

3 4

6 8 #œ #œ œ #œ > >> > œ œ >> f 68 # œj ‰ ‰ Œ ‰ > f 6 œ. Œ ‰ 8 #œ . >f non div. > 6 œœ .. 8 œ. f 68 ‰ œ. #œ >f

3 4

43 3 4 3 4 43

6 8

#œ >

#œ #œ œ #œ ∑

˙

˙

œ

Œ Œ

3 4

43

43 3 4

3 4 #œ . kan

3 4

6 8

3 #œ #œ œ #œ 4 œ œ #œ p 68 ∑ 43 6 8 œ. œ # œj p 6 ∑ 8 68

3 4 3 4 43

68

∑ ∑

6 8

her

3 4 3 4 43 3 4 3 4

∑ ∑

43 3 4

3 4

3 4

#œ nœ #œ 6 œ . 8 væ - re

43

6 8

3 4

6 8 68 6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

43 ∑

6 8

43 3 4

6 8 6 8

3 4

68 # ˙ . ˙.

3 4

68

3 4 3 4

# œ 68 #˙ .

#œ. ∑

6 8

3 4

han

#˙ . #˙ .

43

6 œ. 8

˙

3 4

6 8

3 4 3 4

68 6 8

3 4

6 8

#œ.

6 8 6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

3 4

6 8

3 4

68

# œ n œ # œ 68 œ .

43

43 ∑

6 8

43

#œ nœ #œ 6 œ . 8

3 4

6 8 6 8

43

68 # ˙ . ˙.

3 4

68

3 4 3 4

6 8 #˙ .

#œ . ∑

6 8

#œ .

6 8 6 8

43

43 3 4

ten?

3 4

43 # ˙ . n˙ .

68

6 8

3 œ nœ Œ 6 4 8 -

∑ ∑

6 8

68 6 8

3 4

68 #˙ .

3 ‰ j6 œ. œ. 4 œ n œ œ 8

43 3 4

-

3 4

6 8

3 4

af

43

43

6 8

3 4

f Œ ‰ œ # œJ œJ 43 œ # œ œ 68 # ˙ . J

6 &8 & 68

68 6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

65

1

43 3 4

68

3 4

68

43

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

43

?6 8

3 4

? 68

43

6 8

3 4

B6 8

6 8

3 4

68

3 4

6 8

3 4

6 &8

43

6 &8

3 4

6 8 68

3 4

? 68

43

?6 8

3 4

43 œ n œ Œ 68

3 4

#œ.

når

3 4

6 3 #œ #œ œ 8 #œ #œ # œ 4 œ œ #œ œ œ #œ ∑

68

6 8

6 8 œ. #œ

n˙ ∑ ∑

68

43

3 j 4 œ #œ

3 4 43


157

94 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

3 &4 & 43

˙

˙

3 &4

3 &4

3 &4

? 3 #˙ 4

1 Fg.

? 3 #˙ . 4 #˙ .

1+2

3 &4

3 &4

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

3 &4

3 &4

3 &4 & 43 B 43

Vlc.

?3 4

CB

? 43

6 8

6 8

6 8

˙

3 &4

nœ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

?3 4

6 8

6 8

3 4

6 . 8 ˙

6 8

3 4

68

6 8

?3 4

68

?3 4

6 8

68

? 43

6 8

B 43

6 8

6 8

3 &4

3 &4

3 #˙ . 4

6 ˙. 8 #˙ .

2+3

Cor.

68 ˙ . 6 8

& 43

6 ˙. 8

som

∑ ∑

6 8 68

œ.

3 4

3 4 43

∑ Œ

Œ

Œ

Œ

3 4

3 4

3 4 43 43 3 4 3 4 3 4

3 4

3 4

3 4 3 4 43

3 j 4 œ #œ nœ f 3 ‰ # œ. ∑ 4 f # œ. ∑ 43 ‰ f

a2

68

6 8

6 8

68

6 8

6 8

∑ ∑

Rattle

Rattle

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

43

6 8

6 8

68

3 6 4 b˙. ˙ . 8 3 4 43

∑ ∑

6 8 68

3 6 4 b˙. ˙ . 8

j j‰ bœ œ

3 6 4 b˙. ˙ . 8

j j‰ bœ œ

3 4

3 4

3 4 3 4 43 43 3 4 3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

6 8

6 8

68

j bœ œ

‰ œ . . 43 œ

j j‰ bœ œ

6 ˙ ˙ 8

j bœ œ

3 4

43

3 4 3 4 3 4 3 4

∑ ∑

6 8

∑ ∑ œ‰Œ Œ J

6 8 6 8

6 8

6 8

œ‰Œ Œ J

6 8

3 4 b˙ . p 3 ∑ 4 3 4 43

3 4

Œ Œ

j j‰ bœ œ

Œ Œ

p p

6 8

68

68

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

43

68

6 8

43

3 4

6 8

j j‰ bœ œ

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

∑ ∑

68

6 8

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 6 4 bœ œ œ 8

3 4

6 8

3 4

6 8

68 6 8

∑ ∑ ∑

œ. # œ. œ œ 68 b œ . . œj j ‰ ‰ œ œ . . > ƒ > j œ. # œ. œ. œ. 68 b œ . œ . œ œJ ‰ ‰ ƒ

43 3 4

∑ ∑

68

6 8

3 6 4 b˙. ˙ . 8 b˙. ˙ . 6 43 8

∑ j j‰ bœ œ j bœ œ

3 4

68

3 4

68

43

6 8

6 8

43

3 œ. œ. œ . œ . 4 ∑

6 8

3 4

3 œ. œ. œ . œ . 4

6 8 6 8

3 4

3 4 3 4

6 8

6 ˙ ˙ 8

6 8

6 8

j j‰ bœ œ

6 8

68

Œ Œ

∑ ∑

68

j j‰ bœ œ

6 8

‰ œ . . 43 œ

68

3 4

6 8

3 4

‰ . 43 œ œ.

6 8 6 8

43

j j‰ bœ œ

3 4

6 8

6 8

Œ

3 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 >˙ . 3 6 ˙. 8 4 ˙. 8 ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 >˙ . 3 6 ˙. 8 4 ˙. 8 ƒ 6 3 6 ∑ ∑ ∑ 8 4 8

66

6 8 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ > ƒ a2 6 8 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ > ƒ

68

Œ

6 8

6 8

6 8

3 #˙ . 4 ∑

6 8 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ ƒ> 6 ∑ 8

3 4

6 8 68

3 4 nœ f 3 #œ 4 #œ f

6 œ #œ œ œ #œ 8 # œ œ #œ œ œ #œ #œ non cresc. 68 ∑ ∑ 6 8

3 4

3 4

6 ˙. 8 6 8

. 43 # ˙

∑ ∑

helst

66

43 3 4

‰ œ . . 43 œ

J‰‰

œ. œ. 3 4

j j‰ bœ œ

j bœ œ

J‰

ik - ke for

Œ Œ

3 4

68

43

6 8

3 4

6 8

˙ ˙ 6 8

6 8

j bœ œ

68

3 4

œ. œ. œ . œ . 3 4

6 8

∑ j j‰ bœ œ

p

j bœ œ

6 8

6 ˙ ˙ 8

J‰Œ Œ p

68


158

103 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Egr.

6 &8

6 &8

œ . bœ .

6 &8

& 68 6 &8

& 68

?6 8

?6 8

& 68

6 &8

6 &8

6 &8

B 68

?6 8

?6 8

?6 8

6 8 6 8

6 &8

43

3 4 3 4 3 4

me - get

∑ ∑

43

3 4

3 4 3 4 43 3 4 3 4 3 4

3 4

6 bœ . & 8 bœ .

3 4

∑ ∑

3 bœ œ Œ 4

∑ ∑

?6 8

43

3 4 3 4

6 &8

3 4

3 4

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

6 8

68 6 8

Eng - land

6 8

68

6 8

6 8

6 8

68

6 8

6 8

6 8

6 8

3 bœ œ Œ 4

6 8

∑ ∑

68

∑ ∑

6 8

6 8 6 8

3 4 b˙ .

43

3 4

6 8

6 8

6 8 6 8 68 6 8

3 4

6 8

43

3 4

3 4

43 3 4 3 4

6 8

3 4

6 8

∑ ∑

6 8 6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4 bœ nœ

œ

in - tet

der

43

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

∑ ∑

3 4 3 4

3 4

6 8 6 8

6 8

om

Ox

6 8

œ

-

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43 3 4

3 4 43

3 4

3 4

ford

in - tet

3 4

6 8

6 8 6 8

6 8

mit

3 4

43

3 4

6 8 6 8 6 8

43

3 4

3 4 3 4

3 4

6 8 6 8

6 8

∑ ∑

6 8 6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

f 6 Œ ‰ . 3 œ bœ œ 8 œ 4 liv?

grev

-

in

68

68

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

68

6 8

43

œ 68 # ˙ .

af

3 4 ˙.

3 4

6 8

68

3 4

6 8

3 4

68

6 8

3 4 Œ bœ œ œ œ >.>. f 3 4 Œ bœ œ œ œ >.>. f

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

68

3 4

6 8

43

3 4

6 8

6 8

3 4

43

6 8

3 4

68 ˙ .

68

3 4

∑ ∑

43

67

6 Œ ‰ . 8 œ f 6 ∑ 8

3 4

˙.

6 8

˙.

3 4

3 4 3 4

˙.

6 œ . #œ . 3 n˙ 8 4

6 bœ . nœ œ 3 bœ b œ 8 J 4 min - der

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

6 8 68

6 8

68 6 8

43

6 8

3 4

6 8 6 8

43

68

3 4

6 8 6 8

3 4

68 ˙ .

œ ∑

3 4

6 8

6 8

3 4 3 4

6 8 68

6 8

3 4 ˙. p ∑ 43 ˙ . p œ . n œ œ 43 b œ b œ J ∑

68 6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

3 4 3 4

6 8

3 4

˙.

-

den

6 8 6 8

67 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8

6 &8

B 68 ? 68 ?6 8

j bœ œ

3 4 3 4 3 4

3 œ. œ. œ . œ . 4 ∑

3 4

∑ ∑

6 8 6 8

∑ ∑

6 >j ‰ ‰ >j ‰ ‰ 8 œœœ œœœ J J p 6 ‰ j j‰ bœ œ œ œ œ œ 8 b œ. œ. ‰ œ. œ. >.>. 6 ∑ ∑ 8 ∑

div. in 2 pizz

3 4 3 4

∑ ∑

3 j j 4 Œ œœœ ‰ œœœ ‰ J J 43 b ˙ . ˙ . 3 4

6 8 6 8

∑ ∑

> Œ ‰ œj ‰ ‰ œœJ 68 j ‰ b œ œ œ. œ œ. œ . . 6 8 6 8

3 4 3 4

∑ ∑

3 j 4 Œ œœœ ‰ J 43 ‰ b œ b œ 3 4 ‰ bœ bœ

j œœœ ‰ J j œ

6 8

6 8

6 8

3 4

3 4

3 4

68 3 b˙ . ˙ . 4

j 6 b˙ . ˙ . 3 4 œ 8

j j‰ bœ œ

j bœ œ

6 8

6 8

6 8 ΠΠ68

6 J ‰Œ Œ 8

∑ ∑

3 4

3 4

3 4 43

6 8 6 8 6 8 68

3 Œ b>œ œ. >œ œ. 6 4 8 f


159

113 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Egr.

6 &8

& 68

6 & 8 b˙ .

& 68

6 &8

& 68

6 &8

∑ ∑

3 4

6 &8 & 68 b œ .

œ

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8

& 68 Œ B 68 Œ

ik - ke

pizz

div. pizz

œ >f

‰ œ œ >f div. pizz > ? 6 Œ ‰ œœ 8 f >œ b œ. œ. >œ œ. b ?6 8

‰ 43

6 8

œ bœ ver

6 8

∑ œ

œ

œ

‰ 43 œ œ œ œ œ œ ‰ 43 œœ œœ œœ œ. 3 b ˙ . 4

-

˙.

68

3 4 3 4

∑ ∑

3 4 43

3 4

3 4

-

le

Œ

6 8

Œ j bœ œ

œ >

Œ

Œ

‰ 43

œ

œ

‰ œ ‰ 43 œ œ œ œ œ œ œ > > ‰ œœ ‰ 43 œœ œœ œœ

œ. œ. œ. œ. 3 ‰ 4 ‰ bœ b œ

hvem

si'r

6 Π8 unis. arco

3 4

43

3 4

unis. arco

6 8 6 8 68 6 8 6 8 6 8

68

6 8

6 8

6 8

∑ ∑

6 8 68

6 8

6 8

3 #˙ . 4

68

3 4

#œ .

68

3 4

6 8

43

6 8

3 4

∑ ∑

6 8

∑ œ

68

3 4 43

f 6 œ. 8

mand

3 4

∑ ‰

sin

6 8

b œ b œ 43 œ J

œ.

3 4

43

3 4

6 8

3 4

6 8 68

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

6 8

43

6 8

68

˙.

3 4

68

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 8

6 8

3 4

j œ

˙.

3 4 n # ˙˙ ..

# œœ ..

j œ

j 6 œ 8 œ.

3 4

Œ

68

6 8

strå

6 8 68

6 8 #œ. œ. p 6 8

3 4

3 4

43

6 8

3 4

6 8

68

6 8

68 ˙ .

6 8

3 4

43

6 8

6 8 68

43

3 œ. œ. ‰ œ. œ. 4 ‰ b œ b œ

68

-

j bœ œ

Œ

˙.

j 6 œ 8 œ.

6 8

6 8

3 œ. œ. ‰ œ. œ. 4 ‰ b œ b œ

6 8

o

j bœ œ

3 4 3 4

6 8

œ 43 b œ J

68

3 4

6 8

3 4

?6 8

3 4 43

6 &8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8 68

6 8

68

˙.

43

68

3 4 ˙. f ∑ 43 ˙ . f œ . b œ b œ 43 œ Œ J ∑

6 8

˙.

3 4

?6 8

3 4

?6 8

43

Œ

43

?6 8

3 4

B 68

3 4

3 4

6 &8

œ

3 œ. >œ œ. œ. 4 b ˙ . 3 œ. >œ œ. œ. 4 b ˙ . ∑

6 &8

3 4 bœ

6 8

3 4

?6 8 b œ b œ. > ?6 8 b œ b œ. >

43

6 &8

3 4

6 8

det?

68

6 #œ œ œ #œ 8 p arco 34 68 œ # œ œ œ # œ œ # œ œ œ #œ œ # œ

3 4 œ # œ œ œ # œ #œ

6 œ# œ 3 8 œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ 4 p subito œ #œ j 6 œ #œ œ #œ œ J 3 ‰ ‰ 8 4 œ p subito

Œ

Œ

œ # œ œ œ # œ 68 œ # œ œ # œ œ œ #œ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ # œJ P ∑

6 8 6 8


160

119 1 Fl. 2+3

6 &8

& 68 œ . 6 &8

1

œ

œ #œ œ œ # œ œ #œ œ

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8

6 &8

6 &8 6 &8 B 68 ?6 8 ?6 8 ?6 8 6 8 6 8

6 &8 ? 68 6 &8

6 &8 ?6 8

3 4

3 4

?6 8

43

6 &8 6 &8

œ

j œ œ œ 3 œ œ‰œ 4 J f 3 ∑ 4

Ob.

CA 1+2

#œ #œ œ œ œ

3 4

œ J‰Œ Œ 6 8 œ J ‰ Œ Œ 68

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4 3 4

3 4

3 4 3 4 43 3 4 3 4 3 4

3 4

∑ ∑

3 4

3 4

∑ ∑

3 4 43 3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

6 8 6 8 6 8 6 8

43

3 4 Œ Œ

3 4 Œ Œ

6 8

6 8 6 8 68 6 8 6 8 6 8

6 8

6 8 68 6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

3 4 3 4 43 3 4 3 4 3 4

3 4

6 œ # œ œ œ # œ 3 ˙. 6 ˙. & 8 n œ# œ œ# œ œ œ# œ 4 8 f 6 œ # œ œ œ # œ 3 œJ ‰ Œ Œ 6 ∑ & 8 n œ# œ œ# œ œ œ# œ 4 8 f œ # œ œ œ # œ n œ# œ J ‰ ‰ 3 ˙. 6 ˙. B 68 4 8 F f œ œ # œ œ # œ œ #œ ?6 Œ 3 J 6 ‰ ∑ 8 4 ‰Œ Œ 8 F f ? 68 68 ∑ ∑ ∑ 43

3 4 43

ƒ œ f œ

3 4

3 4

3 4 Œ Œ

∑ ∑

œ f bœ bœ

68

∑ ∑

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

œ œ. ˙ 6 œ ‰ œ. 3 ˙ 8 4

∑ ∑

f

6 8 . ˙ ˙. 6 ˙. 8 6 8 6 8 6 8 6 8

˙.

6 8

6 8

∑ ∑

6 8

6 8

6 8

68

3 4

ΠΠ68

3 4 3 4

6 8

6 8

3 4

68

6 8

68

œ p 4 œ #œ œ #œ nœ nœ # œ 3 œ Œ Œ 6 ∑ 4 8 f 3 6 ∑ ∑ 4 8

6 8

6 8

43

˙.

6 8

3 4

3 4

43

3 4

3 4

3 4

∑ ∑

3 4

3 4

3 4

43

6 8 6 8 6 8

3 4

˙.

3 4 3 4

˙.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

p

6 8

6 8

6 8

6 8

68

6 8

3 4

43 3 4

3 4

6 ˙. 8

3 4 Œ Œ 3 ˙. 4 p

pizz

œ ß

pizz 3 Œ Œ œ 4 ß ∑ 43

6 8

6 ˙. 8 6 8 68

∑ ∑

er

6 8

6 8

œ

bli'r

det

43 3 4 3 4

3 4

∑ ∑

3 4

3 4

3 4

68

3 4

6 8

43

3 ˙. 4 p

som han

3 4

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

68

>œ .

œ>œ .. ∑

6 8

6 8 6 8

3 4

3 4

> 6 œ. 8 >œf . œ 6 . 8 f

3 4

6 8

6 œ . bœ . 3 œ œ nœ 6 œ ‰ Œ ‰ 3 Œ 8 4 8 4 er

43

6 >œ . >œ . 3 8 4

3 4

3 4 Œ œ œ

Mi - guel

3 4

68

3 4

3 4

6 8

> > œ œnœbœnœ œ # œ 3 6 .. œœ .. 3 ∑ 4 8 4 > > 3 6 3 ∑ ∑ 4 8 4

∑ ∑

68

3 4

43

‰ Œ ‰ 43

6 8

‰ Œ ‰ 43

6 8

6 8

p œ

6 8

∑ ∑

œ

3 4

43

6 œ. œ. 3 8 4 op

til

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

43

68

43

68

43


161

128 1

Fl.

2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

3 &4

3 &4

3 >˙ . &4 > ˙ # 3 ˙ .. &4 > ∑ & 43 & 43 ?3 4 ?3 4

>˙ .

Vl. 2

6 8

6 ˙. 8

6 ˙˙ .. 8 68 68

˙.

6 8

˙>˙ ..

∑ ∑

˙. 6 ˙. 8

3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

3 ˙. 4 p 3 œœ Œ 4 p 43 43 3 4 3 4

3 &4

6 8

3 4

& 43

68

43

3 &4

6 8

3 &4 B 43

6 8 6 8

68

3 &4

p œœ

43

3 4 Œ

3 &4

6 8

3 4 Œ

div.

arco

sul D

Vla.

Vlc.

CB

B 43

?3 4

?3 4

68

6 œ. 8 p arco

6 8

#œ .

43 Π3 4

˙.

3 4 Œ

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

> 3 #˙ 4 Œ ˙ 43 43

43

6 8 68 68 6 8 6 8

6 8 6 8

68

6 8

i

din

œœ # œ n œœ p #œ J œ œ b œ J p

skyg

‰ gliss

gliss o œo # œ sul E o œo œ Œ p non cresc.

43

-

#œ . ge

68 6 8 6 8

œo

œo .

Œ

‰ 43

˙. 6 ˙. 8 ∑

3 4

68

43

68

43

6 8 6 8 68 68 6 8 6 8

6 8 6 8

68

6 8

68

43 ˙ 3 4

3 4

6 8

3 4

3 4 3 4

43

Œ

œ n œ.

# œ. ∑

68

6 œ. 8 6 8

œ. ∑

6 8 6 8

68

6 8

43

6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

68

43

6 8

43

6 8

3 4

div.

# >œ œ œ # œ .

>˙ 3 Œ ˙ 4

˙.

3 6 4 Œ œœ œœ œœJ ‰ 8 ˙˙ .. ‰ œ.

6 8

43

3 4

j j 3 œ 6 4 Œ œœ œ œœJ ‰ 8 œœ œœ œœ œœ

6 8 ˙O .. O . ˙. o sul D ˙ . 6 8

3 4 Œ

68

∑ >˙

43

43

œ œ œ œ J J

43

68

3 4

6 8

3 4

68 œ . ‰

3 4 3 4

6 8 ˙˙ ..

3 4

3 4

6 8 ˙.

3 4

3 4 Œ ˙ > 3 4 Œ # ˙˙ > ∑ 43

6 8

43

6 8

43

68

3 4

68

3 4

6 ˙˙ .. 8

3 4

6 8

3 4

˙ p

6 8

68

6 8

6 8

œ

∑ œ œ œ J J

68

6 8

plads

3 4

3 4

3 &4

ger han en

#œ .

3 4

œ.

6 8

6 8

3 4

œ œ œ œ œ œ J J

3 4

œ œ

3 4

Œ

43

œ œ œ J J

6 8

4 68 œ œ œ œ 43 œ

-

3 non cresc.

43

œ

œ

œ

Œ

p

bœ œ Œ & 43

væl

Œ

œ

68

3 4

∑ ∑

œ

6 8

Œ

3 4

3 4 3 4

6 8

? 43

6 8

3 4 3 4

6 8

?3 4

68

?3 4

68

? 43

6 8

ham

1

6 8

œœœœ œ œ œ œ 6 8 p non cresc. 6 œ œœœ œ œ œ œ œ 6 8 p non cresc. 6 8

68

3 4

3 4

3 4

43

43

3 4

3 4

∑ ∑

3 4 3 4

43

3 4

43

3 4 Œ œ bœ œ

6 8 œ n œj œj œ

3 4

3 4

6 8 œ n œj œj œ

3 4

œ

68 œ

43

œ.

6 #œ . 8

unis.

43 Œ œ 3 # œ # œ. 4 3 4

unis.

6 8

j j œ œ œ œ. ∑

3 4 3 4


162

68

136 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

& 43

& 43

& 43

3 & 4 Œ # œœ œ œœ œ ∑ & 43 ? 43 Œ >˙

& 43

3 4 43

& 43 ? 43

6 8

∑ ∑ ∑ ∑

68

68

43

43 3 4 43 3 4

∑ ∑ ∑

43

43

3 4 43 43 43 43 43

43

43 j ‰ Œ Œ œ π. ∑ 43

3 4

68

43

∑ ∑

68

& 43

68

∑ ∑

œ œ œ J J

68

68

68

68

? 43

6 8

68

? 43

68

68

? 43

6 8 ˙˙ . .

6 8

B 43

68 ˙˙ ..

& 43

& 43

68

68 œ

> ? 43 Œ ˙˙

3 &4

68

3 &4

68

43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 68 68 6 8 68 6 8 68 68

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3 &4 Œ œ œ œ & 43

B 43 Œ œ œ œ ? 43 ? 43

œ # œ.

# œ.

6 8 68 6 8 68

œ œ œ œ.

j j œ œ œ j j œ œ œ j j œ œ œ ‰ Œ

3 4

68 68 68 68 68

68

68 68 68 6 8

43

68

3 4

6 8

‰ 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 1

68

6 8

6 8

68

∑ ∑

Mezzo tempo q. = 60

68

68 œ # œ œ n œ b œ 3 œj ‰ b œj ‰ j ‰ 68 4 . . b œ. . . b œ. p

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

43 3 4

43

43

43

43

3 4

43

43

43

43

43

43

3 4

3 4

43

∑ ∑

43

3 4 43

6 8

b˙ . ˙ . π

b˙ . ˙ . π 3 ∑ 4 b˙ . ˙ . π ∑ 43 b ˙ . ˙ . π 3 b œ . œ . œj œj ‰ ‰ 4 b ˙ . ˙ . > π

43

‰ ‰ Œ j j bœ œ f 6 ∑ 8

68

j j‰ bœ œ a2

f

‰ Œ # œj f p a2 68 j j ‰ ‰ Œ ‰ bœ œ f 68

j j‰ bœ œ

68

68

6 8

68 68 6 8 68 6 8 68 68

43

68

j6 œ 8 j 68 œ 6 8 68

43

43

3 4

43

œ œ # œ ‰ œ # œj 43 3

43

68

43

68

∑ ∑ ∑ ∑

68

∑ ∑

6 8

68

68

3 4 43 43 43 43 43 43

3 4

43

68

j œj 43 œ œ 3 ∑ 4

68

43

j 3 j œ œ œ 4

68

43

68

j œ œ œJ 43

68

j œ œ œJ 43

6 8

43

3

68

∑ ∑

3

68

œ œ ‰ # œ œ œ 68 J

43

68

43

43

68

3 4

3

43

68

43

Œ #œ j œ œ p 3 Œ # œ œj œ p ∑

43

68

3 4

43

68

43

œ œj œ œj 3 3 a2 p Œ œ œj œ œj p3 3 ∑ Œ

3 4

68

68

43

‰ Œ

Mezzo tempo q. = 60

68

68

6 8

43

∑ ∑

43

68

Gabi tager en udfordrende klole frem.

43 43

fœ ‰ J œj Œ

43

68

43

‰ ‰ Œ

3 4

68

3 4

‰ ‰ Œ

43

6 8

43

‰ Œ

3 4

6 8

3 4

‰ Œ

næs - te!

j j bœ œ

f

j j bœ œ

f

j j bœ œ ‰

f

j j‰ bœ œ

f

j j‰ bœ œ

f

‰ œ. . œ p

43 43

68

∑ j j‰ bœ œ

˙

˙

68

∑ j bœ œ

43

3 œ. œ. œ . œ . 4


163

144 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 43 n œ . & 43 n œœ .. & 43

3 & 4 # œœ .. & 43 # œ . & 43 ? 43 ? 43

œ

œ #œ J j œ #œ bœ n œ

∑ Œ

∑ ∑

& 43

& 43

B 43

? 43

? 43

? 43

3 4 3 4

3 &4

œ.

très

3 &4

?3 4 ?3 4

68

∑ ˙

˙. ˙. ˙.

43

˙˙ .. ˙.

43 43 3 4

Œ

Œ ∑

j #œ #œ

>

68

43

68

43

68

68

68

68

68

6 8 68 6 8 6 8

43

3 4

˙.

chic!

∑ ∑ ∑ ∑

3 4 43 3 4 3 4

68 68

68 œ

6 8 -

6 8 6 8

∑ œ >f œ > f >œ

f 6 j 3 jj 6 ˙ 8 b œ œ œ. œ. œ . œ . 4 b œ œ ‰ >œ œ. >œ œ. 8 ‰

œ.

‰ ‰

œ œ > .

‰‰

œ. ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ > œ. ‰ ‰ >œ œ. ‰ ‰ ‰ bœ œ ‰ . . f

j j bœ œ

j j bœ œ j j bœ œ

œ

‰ ‰Œ

‰ ‰Œ

‰ ‰Œ

68

43

68

43

skal

bœ .

43

den

68

œ. œ. ≈ ‰ ‰ 68 j ≈‰ ‰ b œ œ œ. œ .

˙.

6 8 6 8

68

3 4

43 Œ

nœ -

de

6 8

∑ ‰

œ œ œ > . > 3 4 Œ œ œ‰ œ > . > > . > 3 4 Œ œ œ‰ œ

‰ œ œ 43 b ˙ . . .

6 8

˙.

œ

re

∑ ‰

6 œ. ‰ 8

Œ

‰ œ œ‰ ‰ > . > ‰ œ œ. ‰ ‰

6 8

Œ j bœ œ

b œ- œ-

43

œ œ > .

œ. œ. ≈ ‰ ‰

‰‰

3 4

6 8 68 68

œ-

j 6 œ 8 j 6 œ 8

68 6 8

68 68

68

68

68

68

∑ ∑

6 8 6 8

68

3 4

Œ

œ. ‰ 68

œ-

43

43

-

œ-

43 ‰ b œ

∑ bœ .

œ-

∑ ∑

68

43 ‰ b œ

3 4 3 4

‰ 68

œ.

43

68

œ-

43

3 4 bœ 43 b œ-

43

6 8

68

43

68

43

43

43

68

43

68

43

3 4

68

‰œœ . . ‰œ . œ.

68

œ 3 4 œ

j bœ œ

6 8

3 4

bœ J

68

68

bœ œ J

6 8

˙.

3 4 3 4

68

˙.

43

˙.

43

68

˙.

43

-

œ 43 œ

43

in

43

œ

43

3 4

68

3a 2 4 b˙. f 34 b˙. a2 f 43 b˙. f ‰ œ œ 43 b ˙ . . . ‰ œ 43 b ˙ . . œ.

6 8 68

œ. ‰ ‰ œ.

bœ J

6 8

grev

68

‰ bœ f. ‰ bœ f.

68

68

6 8 6 8

Œ

68

Œ

68

3 4

68

43

6 8

6 8

43

bœ œ J

œ

68

43

Œ

43

68

43

3 4 3 4

6 8

3 4

68

43

68

43

6 8

œ f

43

j 3 œ b œ œ # œj 4

68

43 ∑

68

6 j bœ nœ 8

j j‰ bœ œ

6 #œ 8

68

B 43

68

& 43

68 j œ #œ

∑ ∑

? 43

68

6 8 6 8

3 &4

68

j b œœ # n œœ 68

& 43 3 &4

68

6 8

b œ bœ

at - trak

3 4

43 Œ

-

œ

tiv

6 8

∑ ‰

œ œ œ > . > 3 4 Œ œ œ‰ œ > . > > . > 3 4 Œ œ œ‰ œ

‰ œ œ 43 ‰ b œ . .

6 8

œ.

‰ 68

6 œ. ‰ 8 œ. ‰ 68 j 6 œ 8


164 accelerando 151 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

& 68

43

& 68

& 68 ‰ b œ b œ œJ 6 & 8 b˙.

˙.

b˙.

˙.

b˙.

˙.

b˙.

˙.

& 68 6 &8 ? 68 ? 68

43

b˙.

3 4

& 68

6 &8

43 43 3 4

? 68 ? 68 6 8 68

& 68

43

?6 8

3 4

& 68 ‰ b œ b œ œ b œ œ œ og

re - præ

3

-

-

43

-

43

43

68

6 8

-

-

3 4

∑ ∑

43

3 4

43

68 œ

Œ

tiv

6 8

43

43

43

43

3 4

68

43

6 8 68

43

68

43

68

3 4

68

43

68

43

68

- sen - ta

43

43

3 œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 4 > 3 4 jœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > . . > . . > . . > . . 3 4 jœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > . . > . . > . . > . . 3 j b œ b œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ 4 > . > . > . > . 3 j b œ b œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ 4 > . > . > . > .

68

43

j bœ œ

68

43

6 8

43

68

43

68

˙.

43

68

˙.

6 8

˙.

43

68 68

˙.

6 8

˙.

43

68 68

3 4

6 8

œ bœ bœ œ œ nœ J J 3

-

68

œ

68

68

43

68

3 4

68

43

68

68

43

Œ

3 œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 4 b ˙ . 3 4 b˙ . œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 3 4 b˙ . œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 3 œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 4 b ˙ .

6 8

43

43

43

6 3 œ œ. œ œ. 8 b >œ b œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 4 b ˙ . > >

43

68 œ

43

? 68

> ‰ Œ j j bœ œ > j j ‰ Œ bœ œ > j j ‰ Œ bœ œ >

43

B 68

‰ Œ

j j bœ œ

6 œ œ. œ œ. 8 >œ b œ. > > 68 œ œ œ > b œ. > œ. > œ. 6 8 œ œ œ. œ œ. > b œ. > > 6 œ> œ. >œ œ. 8 b >œ b œ.

‰ Œ

>

3 4

& 68

j j bœ œ

43

˙.

& 68

˙.

68

43

œ

68

43

3 4

43

68

43

68

43

accelerando

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 68 6 &8 B 68

œ > œ > >œ

? 68

b˙.

? 68

43

∑ œ. œ. œ.

‰ ‰ 43

‰ ‰

œ œ > . ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ 43 > . > ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ 43 ˙.

43

∑ œ > œ > >œ j j bœ œ

>

‰ Œ

Œ

œ. ‰ Œ œ. ‰ Œ

Œ

œ.

‰ Œ

Œ

68 6 8 68 68

∑ œ > œ > >œ

œ. ‰ œ. ‰

œ.

œ > œ > >œ

œ. ‰ œ. ‰

œ.

43 3 4 43 43

œ > œ > >œ

6 3 œ œ. œ œ. 8 b >œ b œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 4 b ˙ . > >

œ.

œ > œ. ‰ œ > œ. ‰ >œ

œ.

œ > œ. ‰ œ > œ. ‰ >œ ˙.

œ.

‰ 68

6 œ. ‰ 8 œ. ‰ 68 68

œ > œ > >œ

œ. ‰ œ. ‰

œ.

œ > œ > >œ

œ. ‰ œ. ‰

œ.

3 4 43 43

3 œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. 4 >

j b œ bœ


165

156 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

3 &4

3 &4

3 &4

3 & 4 ‰ bœ 3 &4 ‰ 3 &4 ‰

6 8 6 8

f 6 Π8

∑ œ

œ

œ

?3 ‰ 4 bœ

?3 ‰ 4 bœ

œ œ # œ œ # œ œ œ #œ œ œ # œ œ # œ œ #œ œ œ # œ 3 œ # œ œ # œ œ œ #œ 4 5 œ #œ œ œ f œ # œ œ œ #œ œ # œ œ # œ œ # œ œ #œ œ 3 œ # œ œ # œ œ œ #œ 4

69 A tempo q. = 120

5

j 6 œ 8

6 j 8 Œ œ 6 j 8 œ œ.

œ bœ nœ

j 6 œ 8 Œ

œœ J

j 6 œ œ 8 œ

œ #œ œ œ œ # œ œ #œ œ 3 3 f 3 ∑

bœ nœ bœ bœ bœ bœ ‰

j œ

bœ bœ bœ bœ ‰

œœ

> 3 #˙ . 4 3 4

6 ˙. 8 ˙. 6 ˙. 8

œ b œ b œ 3 b œJ 6 4 ‰Œ Œ 8

œ #œ œ œ œ # œ œ #œ œ #œ œœ # # œœ # œœ # œœ # œ

3

#œ J‰Œ Œ 6 8 #œ J‰Œ Œ 6 8

3

3

5

3 4 3 4

# >˙ .

6 8 6 8

>˙ . 3 ˙. 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 ˙ 4 ˙ 3 ˙ 4 3 4

∑ ˙.

3 4

3 4

œ

˙.

3 4

6 8

œ

6 8 6 8

∑ ˙.

œ . #œ . œ a 2œ œ 3 œ 6 4 8

˙. 6 ˙. 8

˙.

6 8

œ œ. œ œ œ 68 œ . œ œ 43 # œ Œ œ 68 #œ œ J ∑

˙

6 8

3 4 3 4 3 4 3 4

6 8

∑ ˙. #œ

6 8

6 8

ΠΠ68

3 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 &4 & 43 ?3 4 ?3 4 ?3 4 3 4 43

6 8 68

6 8

& 43 ?3 4 3 &4 3 &4

6 Π8

œ œ œ > . > B 43 ‰ œ œ. œ > >

‰ 68 Œ

œ. œ œ. > ‰ ‰ 6 Œ œ. œ œ. 8 >

3 4

j 6 œ 8 œ.

3 4

Œ

#œ f

œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8 68 6 8 6 8 6 8

∑ ∑

6 8

3 4 43

3 4

68

j œ

3

3

6 8

det

er

6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

3 4 43

68

vig - tigt at

œ

3 4 ˙

#œ 3 J 6 4 ‰Œ Œ 8 3 4

3 4

6 8

∑ ∑

6 8 68

6 8

43

68

œ. 3 œ œ œ 6 œ. œ œ 3 œ Œ œ 6 4 8 8 J 4

6 œ. 8

5

5

6 8 68

#œ 3 #œ œ 6 œ #œ. 3 ˙ ‰ 4 J‰Œ 8 4

œ #œ œ œ #œ œ

6 8

43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

6 8

6 8 68

3 4

3 j‰ Œ Œ 6 œ 4 #œ 8 ˙. œ # œ œ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ #œ non div. œ œ # œ œ 3 >˙˙ .. 6 ˙˙ .. œ #œ œ # œ œ œ # œ 4 8 œ # œ œ # œ œ #œ æ æ ‰

? 3 >œ œ. ‰ >œ œ. ‰ >œ œ. ‰ 6 œ #œ œ 4 8 œ # œ œ # œ œ œ #œ œ #œ œ R ?3 ‰ 4 bœ

43

69 A tempo q. = 120

3 4 43

6 8

3 4

68

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 8

3 4

68

B3 4

3 &4

6 8

alt

6 8

bli’r per

˙.

-

fekt

min

3 #œ nœ #œ 6 4 8

6 3 6 œ 8 œ . œ œj 4 œ Œ œ 8

3 œ 6 4 œ‰Œ Œ 8 J

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

∑ ∑

6 8 6 8

3 4

6 8


166

163 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Egr.

6 &8 & 68 6 &8

œ

‰ Œ ‰ 43 p #œ œ . #œ . 6 œ . #œ . 3 # œ &8 4 6 &8 & 68 ?6 8

œ

p ˙. ? 6 ˙. 8

2

Vla.

Vlc.

CB

43

‰ Œ ‰ 43 3 4

∑ ∑ œ œ œ œ

68 6 8

68

∑ ∑

b œ˙ . œ b œ

3 4

b œ>œ ..

6 8

b >˙ .

>. 43 b ˙˙ . 3 4

œ a2 6 œ ‰œ œ 3 8 J 4 6 8

b>œ .

3 4

43

>œ . b>œ .

3 4

f >œ . b œ>œ .. 6 8

3 4

6 ˙. 8 68 ˙˙ .. 6 8

œ bœ œ

6 œ. 8 ˙. 6 8

˙.

∏ b >˙ .

68

6 8

b ˙>˙ ..

6 8

˙.

3 4

43 3 4

œ . 43 3 4 43

3 4

˙˙ ..

3 4

& 68

43

68

43

68

43

6 &8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 &8

3 4

6 &8 B6 8 ?6 8

3 4

?6 8

3 4

?6 8 6 8 6 8

3 4 3 4

3 4

6 &8

3 4

?6 8 & 68

6 œ . #œ . &8 er

6 8 6 8

6 8

43

3 #œ 4

œ

œ

e - nes - te

3 4 3 4

3 4

6 8

68

6 œ ‰ j3 8 œ nœ 4 barn

i

3 4 #œ 3 4

œ

œ

6 j 8 n œ ‰ œ nœ F 6 ∑ 8

B 68

?6 8

3 4

6 8

?6 8

3 4

6 8

en

3 4 3 4 3 4

6 8

œ bœ œ

rig og en

-

3 4

6 bœ 3 8 œ œ œ. 4 -

- gang

6 ˙. 8

˙. œ bœ œ

3 4

6 . 8 œ

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 œ. 4

Œ Œ

6 8

68

6 8

6 8

Œ Œ

6 8 6 8

6 8

˙. p

b˙ p

3

3

3

5

43

3 4

3 4

3 4 3 4 3 4

3 4

∑ ∑

43 3 4

3 4

3 4

3 4

3 4 3 4

Œ

œ

œ

snart

er

˙.

70

3 4

6 8 bœ .

œ

6 8 ˙. ˙˙ ..

6 8

3

slægt

6 8

π

œœœœœœœœ

6 ˙. 8

3div. in 3 4 b˙ . b ˙˙ .. p div. in 3 3 4 b b ˙˙˙ ... p div. in 3 pizz b œ 3 bœ Œ Œ 4 œ p

œ œœœœœœœœ

3 4

6 bœ œ œ 8 b œ b œ œ œ .

3

mæg - tig

68

3 4

6 8

6 8

6 8

3 4

43

6 8

3 4

6 8

3 œ ‰ 4

6 8

3 4 43

6 8

43

6 8

70

68

3 4

68

3 4 3 4

6 bœ . 8 ˙. 6 8

3 4

6 8

43

6 8 6 8

p

3 4

6 8

3 4

6 nœ #œ nœ œ 3 # œ # œ nœ œ #œ œ 6 n˙ . &8 4 8 6 & 8 œ . #œ .

3 4

p œœ

3 4

6 8

œ

6 8 68

˙.

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

œ Œ Œ p œœ Œ Œ p ∑

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

4

Vl.

3 4

6 8

43

søn

1

3 4

>œ . f > œœ .. f

‰ 43 3 4 3 4

˙˙˙ ... ∑

b b ˙˙˙ ... π

b b ˙˙˙ ... π bœ 3 bœ 4 œ π

˙˙˙ .. . ˙˙˙ ... Œ

Œ


167 172 1 Fl.

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

3

Tb.

Timp.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

∑ œ œ bœ œ bœ

?

b˙ .

b˙ . p b ˙˙ .. p

3

˙˙ ..

∑ ∑

nœ . œ œ J p

b ˙˙ .. p ˙. p

∑ ∑

œ œ œ œ bœ 3

˙.

n ˙˙ ..

∑ ∑

Œ ‰ œj b œ œ b œ œ œ . . œ. . . œ. . . œ. ∑p ∑ ˙. ˙ Œ ∑

˙. ˙.

˙ .. ˙ ˙.

˙. ∑

&

?

&

B

? ?

? &

bœ bœ œ

a2

˙. p œ bœ œ ∑

j bœ . bœ œ ∑ œ Œ Œ

j œ . bœ œ ∑

∑ b˙ . b ˙. p

∑ b b ˙˙ ..

œ. œ

Œ

Œ

œ œ œ . œJ

œ œ b˙ .

j œ œ

œ

œ œ

a2 œ ‰ œj œ

œ œ œ œ ∑

œœœœ œœ œœœœ œœ

a2

œ bœ

œ n˙

sies - ta - en

for

b b ˙˙˙ ...

b b ˙˙˙ ... bœ ? bœ Œ œ

˙

œ

& ?

&

B

j bœ . bœ œ

&

bœ bœ œ

2

1

5

Perc.

Ga.

œœœœœœœ

1

Synth.

?

&

Tbni.

1

1+2

&

2+3

&

3+4

Tbe.

-

bi...

˙˙˙ .. . Œ

˙˙˙ ...

Œ

unis. arco

b˙ . p

b˙ .

˙.


168

183 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb

71

&

&

& œ.

œ œ J

&

&

∑ ∑ œ œ œ œ œ œ ∑

Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

&

f ˙

# ˙˙ .. p

˙. f

&

B

&

&

?

? ?

2

&

? &

#˙ . p

# ˙˙ .. p

∑ ∑

p

#œ #œ #œ #œ #œ

#˙ .

#œ Œ Œ F nœ nœ Œ Œ F Œ Œ nœ F nœ nœ Œ Œ F #˙ . ˙. n˙ .

œ nœ

œ nœ

#˙.

˙. p

˙.

˙.

p

˙˙ .. ∑

˙˙ ..

∑ ∑

œ

˙.

#˙ . p

˙˙ ..

œ

n˙ . p n˙ . p

œ

#˙ .

f ˙. b˙ . f

œ

#˙ .

œ

˙ f ˙ ˙ f

n˙ f n˙ f n˙ f ˙ ˙ f

#˙ . #˙ . p #˙ .

œ

f

∑ œ

&

Perc.

Egr.

˙. ˙. f ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ f ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ f

1

Synth.

Enkegrevinden giver Gabi en pakke.

∑ ∑ ∑

Œ Œ œ #œ œ œ en

ga - ve fra

œ œ œ œ œ

n˙ svi

∑ œ

-

#œ Œ Œ

∑ Œ nœ œ

ger - mor

hvis han

∑ #˙

sta

∑ œ

-

dig

b œ œ œ œ nœ 3

hol

-

der

dig

71 1

&

Œ

&

Œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙˙ .. f

B

div. in 2

?

div. in 2

?

˙˙ .. f

div.

œ œ p

# ˙˙ .. p # ˙˙ .. p

œ œ p

nœ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

nœ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ

˙.

˙.

b˙.

˙

œ

unis.

˙.

n˙ .

˙

œ

unis.

#˙.

div.

nœ Œ Œ nœ f nœ Œ Œ nœ f # ˙æ. f bœ Œ Œ f ∑

Œ

unis.

Œ

nœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ p

unis.

n˙ . F

nœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙. p div. ˙. ˙. p

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.


169

196 1 Fl. 2+3

1 Ob.

& #˙ . & #˙ . &

CA 1+2

&

1 in Bb

& &

?

1

∑ ∑

1+2

&

Cor.

&

?

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

B

? ?

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Egr.

∑ ∑

3+4

Tbe.

&

& Œ

œ œ

?

& #œ

Œ Œ

43 Œ

6 8

68

68

6 8

∑ ∑

68

68

hen

68

43

˙. mig?

3 4

˙. ˙. j j bœ œ

j j bœ œ j j bœ œ j bœ œ

‰ ‰ œ. ‰ ‰

œ.

‰ ‰ œ. œ.

J ‰ ‰

œ. J ‰ ‰

j bœ œ

6 8

68

68

68

œ

œ

sørg

for

43 3 4 43 3 4

68

b˙ .

6 8

b˙ .

68

j j‰ bœ œ

j j bœ œ

˙

˙

j j bœ œ ‰

˙ ˙

j bœ œ

J ‰

j bœ œ

˙ J ‰

3 4

43

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

3 4

43

43

68

dren

-

-

68

-

j j bœ œ j bœ œ

68 6 8

Œ bœ bœ

68

‰ Œ b œœ ‰

˙

‰ ˙

J ‰

˙

j bœ œ

˙ J ‰

3 4

43

68 68

˙

6 8

˙ ˙

68

˙

6 8 6 8 68

68 6 8

6 8

6 8

6 8

3 4 43

∑ ∑

6 8 68

43

68

43

bœ bœ œ œ -

ge!

‰ 43

68

43

68

43

-

j j bœ œ

3 4

68

j j bœ œ

3 4

68

œ

Œ

3 4

68

bœ bœ

Œ

Œ

3 4

‰ œJ œJ œJ 43

‰ 43

‰ 43

43

68

der kom - mer

6 8

43

Œ

b œ. œ. 43 œ. œ. b œ. . a 2 6 b œj œ œ œœ œ . œ . 3 8 4 b œ. œ. j œ. œ. 3 68 b œ œ 4 . b œ œ. a 2 j b œ 6 œ œ œ œ. œ. 3 8 4

Œ

3 ‰ œ. œ. 4

6 8 68

43

œ

‰ 43

j bœ œ

6 8

3 4 43

j j‰ bœ œ

6 8

œ

œ.

6 8

3 4

68

œ

œ.

6 8

3 4

68

œ.

68

3 4

∑ œ

43

b˙ .

43

68 68

œ.

68

43 Œ

œ.

6 8 68

œ.

6 8

43

œ.

6 8

œ.

6 8

43

6 8

43

˙.

68

43

6 8

68

43

6 8

3 4 43

68

43

3 4

68

˙. ∑

3 4

68

˙.

˙.

3 4

3 4

68

˙.

. ‰ 43 b ˙

3 4

6 8

˙.

b˙ . ‰ 43

∑ ∑

f

b˙ .

43

68

˙ f ˙ ˙f

‰ 43 b ˙ .

6 8

til

‰ 43

6 8

f Œ Œ ‰ # œ 68 J

‰ 43 b ˙ .

6 8 68

3 4 Œ

6 8

den der?

43 Œ

a2

˙.

68 b œ . œ . œj œj ‰ >f 68 j‰ b œ . œ . œj œ >f 6a 2 b œ . œ . œj œj ‰ 8 >f j > 68 b œ . œ . œ œJ ‰ f j a 2 b> œ 6 . œ. œ œ ‰ 8 J f

˙.

2+3

68

6 8

? ˙. ˙.

Fg.

68

Cl. basso 1+2

72

68

∑ Œ

Œ b œ b œ œ 68 3

kun

72 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

?

3

œ # œ œ œ nœ b œ bœ œ 3

œ # œ œ œ nœ b œ bœ œ

˙. ˙. ? . ˙

∑ ∑ ∑

68

j‰ bœ >f 6 8 j‰ bœ >f 68pizzb œj ‰ > f 68 Œ 6 Œ 8

‰ Œ ‰ Œ

‰ 43

68

6 j 3 œ 4 bœ bœ œ œ œ œ 8

pizz

œ. J pizz ‰ Œ œj f pizz ‰ Œ œj f ‰ Œ

arco

43 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 68 43 b œ b œ œ œ œ œ 68 3 6 4 bœ bœ œ œ œ œ 8

43

3 4 œ œ œ bœ bœ œ > 3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 > 3 œ œ bœ bœ œ œ 4 > 3 œ œ bœ bœ œ œ 4 >

68

6 8 œ bœ b œ œ œ œ b œ. b œ œ œ œ. œ 68 . . b œ b œ œ œ œ œ 68 6 bœ b œ œ œ œ œ 8

43

3 4 œ œ œ bœ bœ œ > 3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 > 3 œ œ bœ bœ œ œ 4 > 3 œ œ bœ bœ œ œ 4 >

68

6 8 œ bœ b œ œ œ œ b œ. b œ œ œ œ. œ 68 . . b œ b œ œ œ œ œ 68 6 bœ b œ œ œ œ œ 8


170

1

Fl.

2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

bœ .

b˙ .

˙.

6 &8

œ.

6 &8

œ.

bœ .

3 4 b˙ .

6 ˙. 8

6 &8

œ.

bœ .

b˙ .

˙.

6 &8

œ. œ.

bœ . bœ .

204

6 &8

b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. a 2 6 b œj œ œ œ œ . œ . &8 j bœ œ

b œ. œ.

3 4

3 4 3 4 3 4 3 4

œ. œ. 3 4

6 8

6 8

˙. ˙.

3 4

6 ˙. 8 ˙.

‰ b œ œ. > b œ œ. > > b œ œ. j j bœ œ ‰ œ œ bœ œ b œ œ. > >œ œ. b j bœ œ b>œ œ. ‰ J

j j bœ œ

6 ‰b œ œ ‰ 8 . . b œ. œ. b œ. œ. a 2 6 ‰b œ œ ‰ œ œ 8 . . b œ. œ. b œ. œ. 6 ‰ ‰ 8

œ nœ œ

bœ .

6 8

œ

3 4 œ nœ œ

bœ nœ œ bœ nœ 6 bœ bœ nœ œ # œ œ b œ n œ 8

3 4

6 8

7

œ nœ œ

3 4

b˙ .

6 8

˙.

3 4 b˙ .

6 8

j bœ œ

b œ. œ.

j bœ œ

3 4 3 4

ƒ b nœ œ œ nœ ˙

b œ. b œ. œ b œ.

œ. œ. œ œ.

3 4 #œ œ bœ 3 b œ n œ b # œœ 4 bœ œ nœ œ bœ

?6 8

j bœ œ

2+3

?6 8

j bœ œ

1+2

& 68

43

68

43

68

43

6 &8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

1 Fg.

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

6 &8

?6 8 ?6 8

Timp.

? 68

Perc. 2

Synth.

Egr.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 8 6 8

6 &8

6 &8 6 &8 B 68 ?6 8 ?6 8

43 bœ .

œ.

de

kan

68

∑ ∑

6 8 6 8

68

3 4

? 68 6 &8

3 4 3 4

6 8

43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

B6 8

b>œ œ. b œ. œ. > . œ œ b œ œ 6 b œ œ a 2œ. œ. 3 b ˙ . ‰ J ‰ bœ œ 8 ‰ 4

j bœ œ

3 4

6 &8

Tb.

1

b œ. œ. a 2 œ œ œ. œ. 3 4

˙.

6 8

˙.

3 4

3 4

3 4

43

∑ ∑

3 4 3 4

43

3 4

6 8 6 8

68

6 8

3 4 bœ nœ œ

6 œ bœ 4 œ œ 3 b œ nœ œ 8 4

3 4

6 8

gi'

slæg - ten

3 4 œ œ b œ bœ œ œ œ bœ b œ œ > 3 œ œ. b œ. b œ œ œ. 4 b œ. b œ. œ œ > 3 œ œ bœ b œ œ œ 4 b œ bœ œ œ > 3 œ œ bœ b œ œ œ 4 b œ bœ œ œ >

6 8

Tor - res del Mon

-

3 4

œœ œ œ bœ b œ > œ. œ 68 œ œ. b œ. b œ . > 6 œ œ 8 œ œ bœ b œ > 6 œ œ 8 œ œ bœ b œ >

œœ

3 4

ti

-

-

∑ bœ bœ œ œ œ œ

-

3 4 3 4

43

œ

6 bœ b œ nœ 8 -

la

6 8 6 8

3 6 œ œ. 4 b œ. b œ. œ œ œ. œ. 8 3 6 œ œ 4 bœ bœ œ œ œ œ 8 3 6 œ œ 4 bœ bœ œ œ œ œ 8

∑ œ >

œ bœ bœ

œ

œ

œ >

œ bœ bœ

œ

œ

œ > œ >

œ. b œ. b œ œ bœ bœ

œ

6 8

œ

œ

3 4 bœ b œ œ œ

3 4 3 4 3 4 3 4

J‰Œ

œ

Œ

œ f

6 8

Œ

6 8

Œ

6 8

Œ

6 8

j œ #œ

j j œ #œ ‰ j œ #œ

J‰Œ

#œ J‰Œ

j œ #œ

J‰Œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8

f

6 8

pizz

#œ >

68

∑ ∑

6 8 6 8

68

3 4

‰ Œ ‰ 43

6 8

43

3 4

6 8

3 4

43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4 3 4

˙.

3 4

3 4 # œ œ #œ œ œ œ > œ. n œ 68 # œ # œ. œ. œ œ œ. 43 . > 6 3 œ nœ 8 # œ #œ œ œ œ œ 4 > 6 3 œ nœ 8 # œ #œ œ œ œ œ 4 >

bœ b œ œ œ œ nœ

3 4 bœ b œ œ œ

3 4

6 8

3 4

3 4 b œ. b œ. œ œ

6 8

68

œ.

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

6 8

6 8

kraft

#˙ .

68

bœ 3 nœ œ 4 sin

#˙ .

3 4

∑ ∑

#˙ .

6 8

43

6 8 6 8

#˙ .

68

#˙ .

3 4

68

6 8

3 4

a2 6 n>˙ . 8 ƒ 6 n˙ . 8 > ƒ a 2 n> ˙. 6 8 ƒ n>˙ . 6 8 ƒ a 2 n> ˙. 6 8 ƒ

6 8

43

6 8

˙.

6 8

3 4

6 8

˙.

6 8

3 4

6 8

˙.

6 8

3 4

68

b œ n œ b n œœ 3 bœ bœ 4

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

œ. œ

6 8

b œ. œ

6 8

3 4

b œ. œ. bœ œ

6 8

3 4

6 8

j bœ œ

ƒ

ƒ n œ œœ b b œœ 3 bœ 4

œœ ..

bœ œ b œ. œ. j . 6 b œ œ b œ œ. 8

˙.

3 b˙ . 4

œ.

bœ b œ nœ

bœ . 6 bœ . 8

3 œ #œ œ 4 œ #œ œ

7

3 4

nœ œ bœ

6 8

Œ nœ

œ

til - ba

Œ œ

‰ j œ >œ # œ > œ Œ

-

6 8 6 8 6 8

œ. œ # œ # œ œ. œ 68 . . 6 œ œ #œ #œ œ œ 8 6 œ œ #œ #œ œ œ 8


171

212 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Egr.

& 68

& 68

& 68

& 68

?6 8

?6 8

& 68

& 68

6 &8

œ. œ.

& 68 œ .

68 68

43 43

3 4

6 &8

& 68 œ .

œ.

68 68

∑ ∑

68 68

6 8

6 8

43 œ # œ

Œ

ge.

j œ #œ j œ #œ

68

‰ ‰

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰

43

3 œ œ. œ. 4 ‰ œ 43 ‰ œ œ. œ. œ 3 œ. œ. 4 ‰ œ œ .œ œ. 3 4 ‰

#œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

3 4 3 4 43 43 43 43

43 43

3 4

∑ ∑

3 4

43

68

68

68

œ œ. œ. œ. œ. 3 œ ‰ 4 ‰

68

j œ #œ

œ. œ.

68 68

j œ #œ

œ. œ.

6 8

j œ #œ

43 43

68 6 8

3 4

?6 8

6 8

43

6 8

#˙.

43

? 68

#˙.

43

68

#˙.

68 68

#˙.

43

6 8

#˙.

43

? 68

3 4 ˙. > 43 ˙. > 43 ˙ . f> > 3 ˙. 4 f >˙ . 3 4 f

43

? 68

3 4

B 68

43

68 68

3 4

6 &8

43

6 œ. &8

43

j œ 6 Œ œ 8 œ 68 Œ J œ œ 68 Œ J œ J 6 Œ 8 œ œ 6 J 8 Œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68

68 68 68 68

68 68

6 8

∑ ∑

6 8

68

43

43

68

68

68

‰ œ # œ œ 43 # œ # œ œ 68 œ . . . . > ƒ 3 68 ‰ 4 œ. #œ #œ œ œ. # œ. œ. > ƒ a2 ‰ œ. # œ. œ. 43 # œ # œ œ 68 œ . > ƒ œ. œ. œ. 3 # œ œ œ 6 > . ‰ 4 8 œ ƒ a 2 œ. œ. œ. # œ œ œ 3 6 >œ . ‰ 4 8 ∑

6 8

#œ. >

a2

68 6 8

43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

3 4 3 4 43 43 43 43

43 43

3 4

∑ ∑

3 4

43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

68 6 8 68 6 8 68 68 68 68

68 68

6 8

∑ ∑

ƒ

6 8

68

# >œ .

43

43

43 3 4 nœ > 43 n œ >

attacca

68

68

68

3 4 nœ >

6 œ bœ 8 œ > > > 68 œ œ > b>œ > 6 œ bœ 8 œ > > > 6 bœ bœ 8 œ > > >

43

43

∑ ‰Œ ‰ ‰Œ ‰

#œ. >

43 n œ >

#œ. >

3 6 4 n œ bœ bœ 8 œ ‰ Œ ‰ > > > >

#œ. >

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4 3 4 43 43 43 43

43 43

3 4

∑ ∑

3 4

43

68

6 8

68

68

68

68

∑ ∑

68 68

6 8

∑ ∑ ∑

6 8

∑ ∑

68

‰Œ ‰

68 6 8

‰Œ ‰

∑ attacca

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 68

43

œ œ > œ #œ œ œ & 68 Œ ‰ œ œ # œ 43

œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ

68 68

B 68 # œ # œ. œ. œ œ œ. 43 œ. œ # œ # œ œ. œ 68 . . > ? 6 #œ 3 6 8 #œ œ œ œ œ 4 œ œ #œ #œ œ œ 8 > ? 68

3 6 # œ #œ œ œ œ œ 4 œ œ # œ # œ œ œ 8 >

3 4 œ œ #œ # œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ > 3 4 œ œ #œ # œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ > 3 # œ # œ. œ. œ œ œ. 4 œ. œ. # œ # œ œ. œ. > 3 #>œ # œ œ œ œ œ 4 œ œ # œ # œ œ œ

68 68

#œ #œ œ >

#œ #œ œ > 68 # œ œ #œ . . > 6 #œ 8 #œ œ >

3 6 #œ #œ œ œ œ œ 4 œ œ #œ # œ œ œ 8 #œ #œ œ > >

68 43 # œ œ œ œ œ œ œ >ƒ 68 43 # œ œ œ œ œ œ œ >ƒ pizz > œ. œ. œ. 43 # œJ ‰ Œ Œ 68 œ ƒ 3 6 > œ œ œ 4 #œ œ œ 8 œ ƒ 3 6 > œ œ œ 4 #œ œ œ 8 œ ƒ

‰ 43 #œ n œ bœ > > > ‰ ‰ 43 #œ n œ bœ > > > > > ‰ # œ ‰ 43 n œ b œ > ‰ # œ ‰ 43 n œ b œ > > > ‰

bœ > bœ >

68 68

œ > œ >

‰Œ ‰ ‰Œ ‰

b œ 68 œ ‰ Œ ‰ > > 6 bœ 8 œ ‰ Œ ‰ > > ‰ # œ ‰ 43 n œ b œ b œ 68 ‰Œ ‰ œ > > > > >


172

Scene 6 Gabi betragter sig selv i et spejl.

1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. in F 3+4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

Timpani

1 Perc. 2

Synth.

Gabi

Miguel

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8 6 &8 6 &8 6 &8 6 &8 6 &8

Stesso tempo q. = 120

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Subito mezzo tempo

∑ ∑

nœ #œ

p

œ

p # œœ ..

œ.

‰≈ 2

œ. nœ.

˙.

˙.

b˙ . ˙ .

b˙ . ˙ .

j bœ œ

b˙ . ˙ .

b˙ . ˙ .

j bœ œ

œ.

#œ . # œ.

a2

b˙ . p . œ # œ. n œ. b œ. n œ. b ˙ . œ. . . # œ. n œ. b œ. >œ b œ ˙. ? 6 bœ œ bœ œ ‰ ‰ ‰ 8 p a 2 œ. b œ. . œ. # œ. n œ. b œ. n œ. b ˙ . # œ. n œ. b œ. >œ b œ œ b œ œ ˙. ?6 ‰ ‰ ‰ 8 p

q. = 60

J

Œ

J

Œ

œ #œ œ nœ œ œ

p

œ œ œ.

œœ ..

# œœ

œ. ‰ ‰

œ

‰ ≈

œ # œ œ nœ œ œ

˙. œ.

# n œœ ..

œœ

6 &8

6 &8 B6 8 ? 68 ?6 8 ?6 8 6 8 6 8

6 &8 ?6 8 6 &8 ?6 8 6 &8

∑ ∑

∑ ∑

Stesso tempo q. = 120

Subito mezzo tempo

6 &8

B 68

?6 8

?6 8

∑ 1 solo

#˙ . p

∑ œ. œ.

∑ ˙.

∑ b˙ .

. O. p

1 solo

(œ )

œ.

1 solo

#O. œ.

#œ . p 1 solo ˙. p œ .. œ

2 soli

p

2

œ œ

6 &8 6 &8

nœ œ

q. = 60

. O.

(œ )

œ.

œ.

#O. œ. œ.

œ # œ ..

#œ # ˙ ..

nœ.

œ.

˙.

nœ.

‰ ‰


173 10 1 Fl. 2+3

1 Ob.

œ.

œ

. & n # œœ .

# n œœ

&

&

CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. basso 1+2

Fg. 2+3

1+2 Cor.

? n b œœ ..

3

Tb.

Timp.

Vlc.

CB

non cresc.

‰≈

œ #œ œ # œ œ #œ

‰ ‰

‰ nœ .

œ

‰ n œœ ..

# œœ

œ. œ.

# œœ

‰≈

œ nœ œ œ bœ œ

‰≈

œ.

# œœ ..

# n œœ

‰ ‰

œ.

œ #œ œ nœ œ #œ

n b œœ

non cresc.

non cresc.

‰ ‰

‰≈

œ.

œœ ..

# n œœ

‰ ‰

œ.

œœ ..

# œœ

&

?

? ?

?

& & B

œœ ..

‰ Œ

# œœ

‰ Œ

#>œ œ # œ œ œ œ #œ f

f subito œ. ‰ œ. f subito

œ.

#œ . œœ ..

œ.

œ

#œ . œ.

œ œ

. O.

œ.

œ.

# œO . .

(œ )

œ.

bœ .

# n œœ .. ∑

∑ ∑

. O.

œ.

nœ .

# œO . .

(œ )

nœ .

œ.

∑ ∑

. O.

bœ .

œ.

# œO . .

(œ )

non cresc.

non cresc.

bœ .

#œ .

. n # œœ .

non cresc.

bœ . n œœ ..

.) O.

œ.

#œ.

# œO . .

(

œ

œ. œ. œ.

nœ .

œ. #œ . ∑

ritardando

non cresc.

˙. #œ .

∑ 73

. O.

œ.

œ.

# œO . .

(œ )

œ. œ. œ.

œ.

œ. #œ. ∑

Mezzo tempo ancora e = 90

œ. f subito œ. f subito œ.

fœ subito . œ. f subito œ. f

#œ . œ.

12 8 12 8

œ # œ # œ œ n œ b œ œ > 12 b œ œ œ œ nœ n œ 8 7 F 12 ‰ Œ ‰ 8 #œ

12 8

12 8

#œ . ? n œ. ?

œ

œ. f œ.

#œ .

&

œ.

f subito ‰ œœ .. f subito

œ #œ œ œ œ #œ

B

Mezzo tempo ancora e = 90

∑ #œ

n b œœ ..

Vl.

Vla.

n œœ

œ

2

2

n # œœ ..

non cresc.

‰ bœ .

Perc.

1

1

Synth.

# œœ

œ.

73

&

&

Tbni.

œ. #œ .

# œœ

1

1+2

œ

∑ #œ

&

2+3

‰≈

œ #œ œ nœ œ œ

œ.

3+4

Tbe.

œ.

& ?

1

ritardando

œ.

‰ ‰

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

12 8 12 8

12 8

œ

œ.

œ

#œ .

œ.

œ

œœ ..

#œ . œ.

œ œ

œ.

œ

j œ œ >

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

j #œ

12 8


174 Piu mosso q. = 45

12 ˙ . & 8 p 12 ˙ . & 8 ˙. p 12 & 8

17 q = q. 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

12 & 8

Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Œ

˙˙ ..

b ˙˙ ..

∑ ∑

11 8

11 8 11 8

10

∑ ∑

12 8 12 8 12 8 12 8

9

12 & 8

11 8

11 8

12 & 8 & 12 8 B 12 8 ? 12 8 ? 12 8 ? 12 8 12 8 12 8

12 & 8 ? 12 8 12 & 8

Piu mosso q. = 45

˙.

p 12 & 8 Œ

Vla.

B 12 8 Œ

Vlc.

? 12 Π8

CB

11 8

q = q.

2

# # œœ

2

Vl.

& 12 8

Perc.

1

Œ

accelerando poco a poco

7 5 7 4 4 12 11 12 & 8 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ n œ # œ œ œ œ n œ œ œ œ # œ n œ 8 8 #œ nœ œ œ bœ nœ bœ œ bœ nœ b œ œ . #œ b œ p 12 11 1° 12 ∑ ∑ ˙. & 8 8 ‰ 8 b˙ . œ œ œ œ #˙ . # œ œ œ œ œ œ ˙. p ˙ . # œ ? 12 11 12 ‰ Œ ‰ ∑ ∑ ∑ 8 8 8 p ? 12 ˙ . 11 12 ‰ Œ ‰ ∑ ∑ ∑ #œ 8 n˙ . 8 8 nœ p

1

Synth.

˙.

10

1 in Bb

˙.

Miguel kommer ind.

? 12 j 8 œ p

Œ

Œ

Œ

Œ

˙.

œ ‰Œ ‰

#˙ . p b˙ . p

n˙ .

bœ ‰ Œ ‰

˙.

‰Œ ‰

‰Œ ‰ œ Œ ‰Œ ‰

Œ

˙. ˙. Œ

‰ Œ ‰ b˙ . p

11 8

11 8 118 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8

11 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

accelerando poco a poco

b˙ .

#˙ n ˙ .. p ‰ Œ

118

w.

11 8

11 8

11 8

11 8 11 8

∑ ∑

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8


175 21 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2 1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

12 & 8

12 & 8

12 & 8 12 & 8

12 & 8 Œ ‰

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

11 8

11 8 œ

12 8

12 8

12 8

∑ œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ

12 8

∑ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

11 8

11 8 11 8 11 8

∑ # œ œ bœ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ

12 8

12 8

12 8

11 8

12 & 8

11 8

12 8

11 8

12 & 8

11 8

12 8

11 8

12 & 8 12 & 8 B 12 8 ? 12 8

12 8 12 8

12 & 8 ? 12 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11 8 11 8 11 8

11 8

B 12 8

? 12 8

118

? 12 8

11 8

11 8 11 8

12 & 8 12 & 8

11 8

∑ ∑

11 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12 8 12 8 12 8 12 8

12 8

11 8

11 8

12 8

11 8

12 8

12 8 12 8

11 8 11 8

12 8

∑ ∑

12 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

118 11 8 11 8 11 8

11 8

12 8

12 8

11 8

12 8

12 8

11 8

11 8 11 8

Piu mosso q. = 108

12 8

11 8

∑ ∑

11 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11 8

11 8 11 8 11 8

11 8

12 8

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

12 8

∑ ∑

∑ ∑

11 8

12 8

11 8

œ . bœ

11 8

∑ ∑

œ.

12 8 12 8

11 8

11 8 b œ œ œ œ œ bœ bœ œœœ œœ > f 12 8 n œ ‰ b œ . b œ . œ . 118 œ ‰ b˙ . nœ .

œ

11 8

12 8

11 8 11 8

12 8

11 8

11 8

∑ œ nœ .

118 nœ . #œ . œ . bœ b œ œ bœ œ . bœ

12 8

#œ œ

12 8 œ bœ œ # œ œ œ b˙ . n ˙.

11 8

? 12 8

? 12 8

Synth.

12 b œ . 8 p 12 8

? 12 8

Timp.

2

œ œ bœ œ œ b œ œ œ bœ

11 8

11 8

12 8

118

? 12 8

Perc.

Subito mezzo tempo q. = 54

& 12 8 œ œ b œ Œœ . ‰ b Œœ . ‰ Œœ . Œ ‰ p

Tb.

1

11 8

Piu mosso q. = 108

12 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

118 11 8 11 8 11 8

11 8

12 8

12 8

11 8

12 8

12 8

11 8

11 8 11 8

Subito mezzo tempo q. = 54

12 8

11 8

∑ ∑

11 8

11 8 11 8 11 8 11 8 11 8


176 26 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

accelerando

11 &8

11 &8

& 118

a2 11 b œ . œ œj Œ &8 œ œj f 11 &8 œ nœ nœ œ œ nœ nœ œ œ œ œ

11 & 8 b ˙˙ . . f ? 118 b˙ . f ? 11 b ˙ . 8 b˙ . f

Mi.

œ œ œ

a2

#œ . Œ

œ.

‰Œ

a2

œ.

nœ .

11 &8

11 &8 B 118 ? 11 8

11 8 11 8

? 11 8 ? 11 8

bœ .

œ

“Ja

∑ œ œ œ J J Œ

hr. gre - ve

12 8 #œ .

œ

12 Π8

Œ

œ œ

11 &8

#œ . b>œ . #œ .

? 118

Synth.

nœ . nœ .

& 118

Timp.

2

nœ .

12 8

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

‰ Œ ‰

œ.

˙.

11 8

118

#˙ .

12 8 12 8

12 8

11 8 n œ b œj œj œ n œ .

œ

12 8

12 8

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

12 8

nej

hr.

B 118

12 # œ . 8 gre

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8

nœ . ‰ ‰ b œœ b b œœ .. n œ .

Œ

12 8

œ

12 8

12 8

˙.

12 8

12 8

? 11 8

bœ . ‰ ‰ b b œœ b œœ .. b œ .

12 Π8

? 118

11 8

12 8

12 8 12 8

& 118 11 &8

11 Œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ . b œ .. Œ ‰ ‰ œ b œ . n œ .. 8 b œ n œ œ # œœ .. œœ b œ . . œ bœ œ œ œ b œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ 11 œ œ b œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ 12 8 8

accelerando

1

q. = 108

12 118 8 b œ œ b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ

? 11 8

Perc.

‰ Œ

12 8

‰ ˙.

11 &8

Tb.

1

Œ

Œ

12 8

Come sopra

œ -

ve“

‰ Œ ‰ œ. og

-

11 8

-

Come sopra q. = 108

12 8 12 8

∑ ∑

12 8 12 8

12 8

11 8

der

12 8

118

11 8

12 8

11 8

12 8

11 8

12 8

118

12 8

11 œ b œJ œJ œ n œ . 8 Da - ni

-

els

118

11 8

11 8 118 11 8

12 8

12 8

11 8

b˙ . -

118

œ œ

œ. œ.

‰ ‰ œœ

11 8

11 8 11 8

˙. fa

11 Π8

12 8

∑ ∑

lat

bœ -

ter

12 8

12 8 12 8 12 8 12 8 12 8


177

31

12 & 8

1 Fl.

2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

& 12 8 12 & 8 12 & 8 12 & 8 12 & 8 ? 12 8

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Mi.

? 12 8 12 & 8

74 Mezzo tempo h = 54

œ #œ œ œ n œ n œ œ # œ h.œ = h # œ œ œ # œ œ œ # œ bœ 2 J ‰ Ó b œ œ œ #œ n œ n œ bœ n œ œ 2 œ n œ bœ œ œ 6 ƒ f œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ # œ n œ a2 œ nœ bœ œ #œ 22 J ‰ Ó b œ œ œ #œ n œ n œ bœ n œ œ œ n œ bœ œ œ 6 f ƒ b œ- . 2 Ó ∑ 2 p b œœ # n œœ œœ b b œœ n n œœ # œœ # œœ œ œ. œ œ œ œ # œ œ # œ n œ # œ œœ # œœ # œœ n œ # œ œ 2 J ‰ Ó œ. œ œ œ 2 J 6 ƒ -. œ œ œ œ # œ # œ œ b œ n œ œ œ nœ b œ œ œ 2 J œ # œ bœ nœ ‰ Œ 2 bœ œ œ #œ œ œ #œ p nœ œ 2 bœ œ ‰ Ó œ. bœ. ‰ œ œ. 2 œ. J b œ. œ. œ ƒ œ œ n œ n˙ . bœ œ œ œ œ 22 J ‰ Ó ƒ bœ œ bœ. bœ. œ. b œ œ ‰ Ó 2 b œ . b œ. ‰ b œœ œ. 2 J ƒ

2 2

& 12 8

22

12 & 8

2 2

B 12 8

12 & 8

2 2

? 12 8

?

2 2

? 12 8

2 2

? 12 8

22

Vl. 2

Vla.

w w ∏

Ó

12 & 8

2 2

Ó

? 12 8 ? 12 8

2 2 22

∑ œ. bag

œ bœ J

min

œ ryg

Œ

22

& 12 8 & 12 8 B 12 8

Vlc.

? 12 8

CB

? 12 8

∑ ∑

22

h. = h

22

Ó Ó

œ ˙-

∑ ∑

w w p

Œ œ > Chimes p & ˙˙˙ p Bass Drum > œ Œ p ? ˙˙ church bells

œ

p

˙ ˙

min

22

Ó

2 2

tutti div.

w w ∏

≥ ˙ ˙˙ p non dim. tutti ≥ div. in 2 ˙ ˙˙ p non dim. tutti div. in 2

œ

J ‰Œ ƒ

f

œ J ‰Œ ƒ

˙.

f

∑ Œ ∑

nœ bœ

p

œ5 b œ œ ∑

œ

p

j‰ Œ œ œ ƒ j‰ Œ œ œ ƒ

∑ ∑

w p Ó

œ

Ó

Œ

œ œ ‰Œ J ƒ j‰ Œ œ ƒ j‰ Œ œ ƒ Ó

˙˙˙

Ó

˙˙

˙˙

˙ ˙

Ó

Ó

∑ Ó

Ó

Ó

œ

Œ

Ó

œ

Ó

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

˙

Ó

Œ

∑ ∑

Ó

˙˙˙

œ Œ

far

j ≥ œ œ ‰˙ œœ œœ ˙˙ J j ≥ œ œ ‰˙ œœ œœ ˙˙ J w w p

Ó

w p

f

Mezzo tempo h = 54

Ó

œ b ˙-

w w p

Œ

2 2

p

w w p

w

2 2

œJ

w ∏

74 1

w w ∏

12 8 12 8

œJ

w w ∏

∏ 2 Ó 2

Œ

Ó

œ Œ

œ min

œ. far

Ó

bœ J

spø

∑ ∑

˙˙˙

j ≥ œ œ ‰˙ œœ œœ ˙˙ J j ≥ œ œ ‰˙ œœ œœ ˙˙ J j unis.≥ œ ‰Œ ˙ œ p non dim. ƒ

œ -

œ

œ #œ ger

i

∑ ∑

j ≥ œ œ ‰ ˙ œœ œœ ˙˙ J j ≥ œ œ ‰ ˙ œœ œœ ˙˙ J ≥ œ œ ‰ ˙ J

Œ

Œ

œ hver


178

36 1

&

&

Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb

œ pœœ-

&

&

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ- œ-

œœ- # œœ ∑

p

w > f n ww

w ˙˙

f wf

> w

˙ ∑

˙

f wwf

Ó Ó

˙.

˙˙ œ œ f

œ œ ∑ p

Ó

Ó

Ó

˙.

œ . #œ

#˙ .

œ.

118 # ˙ . p

œ . nœ

˙.

œ . #œ

#˙ .

œ.

118

œ Œ Œ

p # œ œ # œ n œœ Ó Œ p

# œ œ ∑# œ œ

œ.

. 11 # œ 8

118

118

˙

œ . nœ

11 8

q. = 108

118 # ˙ . a2

Ó

#œ œ

#œ p

Stesso tempo

Œ ‰Œ ‰ Œ ‰

œ

#œ .

œ.

#œ .

œ

#œ .

œ #œ

Œ ‰ Œ œj œ .

œ.

&

118

&

118

?

&

?

?

∑ ∑

∑ œ

& Ó

˙˙˙

Ó

œ Œ

bass drum

? ˙˙

˙˙

ww

˙

˙

w

?

church bells

& ? œ

œ

& &

Ó

Ó

Ó

œ Œ

ww

˙

w

Ó

Ó

˙˙˙

Ó ˙˙

∑ Ó

œ

Œ

Ó

œ œ

#œ œ

jeg er

de - res

∑ ∑ Œ ˙ gre

œ

Og

-

#œ œ #œ œ jeg er

din grev

œ Œ Ó

ve!

≥ ˙ ˙˙ ≥ ˙ ˙˙ ≥ ˙

j œ œ ‰Ó œœ œœ J j œ œ ‰Ó œœ œœ J œ œ ‰Ó J

Ó Ó Ó

≥ ˙ ˙˙ ≥ ˙ ˙˙ ≥ ˙

&

j œ œ ‰Ó œœ œœ J j œ œ ‰Ó œœ œœ J œ œ ‰Ó J

∑ ∑ ∑

q = q.

11 8

118 # ˙ . -

118 118

in

-

pizz

œ . nœ

#˙ .

œ.

‰Œ ‰ Œ ‰Œ

œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ

-

de

q. = 108

‰Œ ‰ Œ ‰Œ

11 # œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ 8 pizz

œ . #œ

p Œ ‰Œ ‰ Œ ‰ œ

∑ ∑

118

˙.

-

Stesso tempo

118

11 8

œ . nœ

œœ

118

11 . 8 #˙ flute p 118

œ

118

j B œœ œœ ‰ œ œ J ? œ œj ‰ œœ œœ J ? œ œ ‰ J

118

œ p

#œ.

11 8

11 8

118

11 8

Œ

? Ó

j œ œ Œ ‰ Œ #œ œ .

&

118 Œ ‰ Œ j œ œ.

#œ .

?

sæt - ning

1

Ó

chimes

1

œ- œ

œ- œp

Cl.

basso 1+2

b œœ- b œœ- œœ

p 7 n œ œ b œ œ b œ œ b œ n œ- b œ& &

œ- œ-

b œ-

q = q.

œ

œ ‰Œ ‰ Œ ‰Œ

et

œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ


179 44 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

& ˙.

œ.

& ˙.

œ

˙.

œ . bœ

b˙ .

œ.

œ.

œ

˙.

œ . bœ

b˙ .

œ.

& & œ.

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

œ . #œ .

Mi.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ. #œ .

œ. #œ .

∑ ∑

œ.

Œ

œ . bœ

nœ . #œ .

œ . #œ .

∑ ∑

&

?

?

&

& ?

?

& ˙. ?

flute

? nœ .

œ.

œ

Œ ‰ Œ ‰ œ

en

˙.

œ. #œ .

œ . bœ

b˙ .

œ.

nœ . #œ .

in - gen - ting

Œ

en

ma

-

&

?

‰Œ ‰ Œ ‰ Œ

bœ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

B

œ

œ

U 5 8 #œ ‰ Œ

œ . #œ

U 85 Œ ‰

œ . bœ

5 U 8 Œ ‰œ

? œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ

bœ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

œ œ

U ∑

85

U ∑

U ∑

85

U ∑

5 8

U ∑

‰Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ

U 5 œ ‰ nœ 8

min

5 8

U ∑

5 8

U ∑

85 5 8 85

U ∑ U ∑ U ∑

œ.

œ.

j œ œ #œ œ bœ nœ Œ

11 œ . b œ . 8 ˙. 118

Œ

œ.

œ . #œ . œ . #œ .

œ.

œ . bœ

œ . #œ . œ . #œ .

b˙ .

‰ bœ

b˙ .

œ.

bœ .

#˙ .

œ.

Œ

Œ

Œ ‰

Œ ‰

˙. ˙.

˙.

œ.

118

118

11 8

11 8

11 œ . b œ . 8 mors

Œ

sorg

œ.

bœ min

œ . #œ .

œ.

b˙ .

bœ .

fars

skam

Œ

œ . #œ .

Œ ‰

sku'

11 8

118 bœ ‰ Œ ‰ Œ

Œ ‰

‰ Œ

Œ ‰ bœ ‰ Œ ‰ Œ

‰Œ ‰ Œ

Œ ‰

œ . bœ

jeg

‰ Œ

œ

11 8 bœ ‰ Œ ‰ Œ

œ

˙.

11 8 118

11 8 œ . #œ .

œ . bœ

œ ‰ Œ ‰ Œ œj # œ œ b œ ‰ Œ ‰ Œ # œj œ œ

œ.

11 8

118

5 U 8 Œ ‰ nœ 5 U∑ 8

net

œ . bœ .

11 8

U ∑

85

-

118

118

U ∑

5 8

o

11 Œ ‰ Œ 8

11 8

U ∑

85

-

11 8

11 8

U ∑

5 8

œ

118 œ . #œ .

11 8

U ∑

5 8

ri

œ

5 8 5 8

œ.

11 8 œ . #œ .

#œ U p 11 ∑ 8

5 8

œ . #œ

&

U 85 Œ ‰ n œ U 5 ∑ 8

U

&

œ

bœ . œ n œ Œ ‰ Œ œ b œ . n œ œ Œ ‰ Œ b œ n œ œJ # œ œ 85 J J

&

nul

1

œ

œ . bœ

? Œ ‰ Œ # œj # œ .

2

Synth.

Œ ‰ Œ ‰

&

?

1

5 UŒ ‰ 8 nœ

œ

‰Œ ‰Œ

Œ ‰œ ‰Œ ‰Œ


180 51 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

& œ . #œ . & œ . #œ . &

Fg. 2+3

1+2 Cor.

& &

nœ . #˙ .

3

Tb.

Timp.

1 Perc.

Mi.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ

œ.

j Œ j bœ nœ œ #œ œ nœ #œ

Œ ‰

Œ ‰

˙.

˙.

b˙ .

œ.

œ.

˙.

œ

‰Œ

œ.

˙.

œ

‰Œ

œ #œ œ #œ ‰ Œ

‰ Œ

œ.

#œ .

œ.

#œ .

œ. Œ

œ.

œ

œ.

œ ‰

‰ Œ ‰

œ

#œ .

#œ . p bœ ‰ œ.

œ œ

œ b œJ n œ œ # œ œ

Œ ‰ Œ ‰ œ #œ œ œ œ. ˙. œ.

œ.

œ. Œ

œ.

œ . #œ .

œ

‰Œ

Œ

‰Œ

Œ

‰Œ

Œ ‰Œ ‰ Œ ‰Œ ‰

bœ . Œ

œ

‰ Œ

œ bœ nœ Œ ‰ Œ ‰ #œ

Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ ˙. œ.

∑ nœ #œ œ nœ œ. Œ

&

?

?

&

?

?

& œ . #œ . ?

flute

∑ ∑

? œ . #˙ . -

œ.

drig

ha'

∑ œ.

#œ .

. Œ ‰ ˙ ta'et

œ.

∑ œ.

#œ .

œ.

dig

med

˙.

‰ nœ .

œ

œ.

œ.

ba

-

ge

til

-

œ.

œ.

œ

œ . #œ .

œ.

œ.

#œ .

‰Œ

∑ ‰Œ

œ.

bœ nœ Œ ‰ Œ # œJ œ œ J for dem

er jeg

œ. dren

-

gen

bœ ‰ n œJ # œJ œJ der

B

? Œ ‰

‰Œ ‰ Œ

&

? Œ ‰ #œ ‰ Œ ‰ Œ

1 solo arco

˙.

∏ Œ

œ.

‰ Œ ‰ nœ nœ div.

œ ‰ Œ

˙.

p

œ.

œ ‰Œ ‰Œ œ

#˙ .

œ.

‰Œ

unis.

œ ‰Œ ‰ Œ

‰ Œ

&

‰ Œ

∑ Œ

œ

œ bœ ‰ œ #œ

œ . #œ . p

# œ œ œ #œ

˙.

∑ 3° con sord.

al

1

œ.

#œ .

2

Synth.

œ.

œ.

&

Tbni.

#œ .

1

1+2

œ.

& &

2+3

œ.

? ˙.

3+4

Tbe.

& n œ ‰ Œ ‰ Œ œj b œ n œ

? nœ . #˙ .

1

œ.

˙.

ik - ke turd'

œ.

œ ‰ Œ ‰ Œ

‰ Œ


181

57 1 Fl. 2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

& Œ ‰Œ ‰ & Œ ‰Œ ‰

Ga.

Mi.

#œ œ # œ œ bœ .

œ

‰ Œ

˙. bœ ? œ. ‰ #œ œ # œ œ ?

&

& œ . #œ . &

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ

œ.

Œ ‰Œ ‰ ˙.

Œ ‰Œ ‰

œ

Œ

‰ Œ

œ . #œ ‰ nœ #œ nœ bœ

Œ ‰Œ ‰

nœ #œ nœ # œ œ.

œ.

˙. p

œ

Œ ‰Œ ‰

˙. p

1° open

œ.

œ . #œ . ∏ œ . #œ .

œ.

#˙.

œ

œ.

œ œ

#œ.

œ

‰ Œ

‰ œ œ #œ œ ∑

œ.

œ.

46 46 6 4

46 œ b œ œ œ nœ Œ

∑ œ . #œ .

œ.

œ . #œ .

œ.

bœ p bœ

46 6 4

46 46

& B

œ.

? œ ‰Œ ‰ Œ

‰ Œ

?

#˙ .

˙. œ

œ. ∑

œ

‰Œ ‰ Œ

‰ Œ

tutti arco

˙.

œ ‰Œ ‰ Œ

‰ Œ

˙

œ

nœ ˙

tes

i

sin

˙

46 6 4

˙. p. ˙

∑ ∑ ˙ hjæl

-

œ

œ bœ œ

pe

dren - gen at

b˙ .

b˙.

b˙ . œ

b˙ .

hæ - ve sig

og

tur

b˙.

b˙.

œ œ œ œ bœ -

de

˙

6 4

6 4

46

b˙.

46 b ˙ . arco

˙ ˙.

b˙ . ˙.

Œ

b˙.

b˙.

œ ˙

6 4 bœ

˙.

œ

46

œ.

˙

&

˙.

46

- ken

˙ .. ˙

46

-

b˙. ˙.

46

-

œ

˙ .. ˙

46

-

˙

b ˙˙ ..

-

b˙ .

˙.

i kir

Œ

˙.

lo

Ó

˙.

-

b˙ . ˙.

˙.

‰ Œ

Œ

&

Ó

˙.

œ . #œ #œ nœ #œ nœ # œ J

6 4

skal

Œ

jeg

Ó

?

bœ . ? œ. #œ œ # œ œ J

œ

46

p Œ ‰ n˙ .

˙

∑ Œ

b˙ .

b˙. ˙.

Ó

˙˙ ..

n˙.

˙.

∑ n˙ .

b ˙˙ ..

b ˙˙ ..

œ œ #œ ˙.

b ˙˙ ..

&

46

œ Œ Œ

œ bœ œ

46

b˙. b˙.

b˙ .

?

flute

˙.

b˙.

?

b˙.

b˙.

˙.

46

b˙ .

&

˙.

?

b˙.

6 4 b b ˙˙ .. p

?

˙.

6 #˙ . 4

&

syn - ge so

1

œ.

˙. ∏

Œ

&

2

Synth.

˙. ∏

&

˙

œ

Ó

Œ

˙.

jeg er søn - nen der

˙

klem -

˙. ∑


182

64 1 Fl. 2+3

1 Ob.

1 in Bb

&

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

a2

&

nœ ˙

˙

nœ ˙

Ó

˙.

˙.

˙.

˙.

b˙ . ˙.

˙˙ ..

˙ b ˙ .. F

& ˙. F

b˙ . b˙ .

Œ

˙

œ

˙.

Œ

˙.

˙

Œ

b˙ . b˙ .

˙.

œ

˙.

p ˙.

a2

˙˙ .. œ

p

2° con sord.

˙. p

Œ

˙

Œ

b˙ b˙

˙

˙

˙.

˙

˙.

˙.

nœ ˙

w.

˙

w.

˙ ∑

∑ œ

˙

˙.

˙

˙.

˙.

˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙.

nœ ˙

˙

˙. p ˙.

˙

a2

˙.

˙.

˙

˙.

˙.

˙.

œ

˙

˙.

˙

˙.

˙.

˙

˙.

˙.

œ

˙

˙.

˙

˙.

˙.

Œ

˙. ˙.

˙. ˙.

Ó F

˙.

bœ b˙ . F bœ b˙ . F ∑

#˙ . F #˙ F

b˙ . F n˙ F n˙ F

˙

Œ Ó

œ nœ b œ b˙

œ Œ

#˙ .

Œ Ó

Œ

Œ Ó

Œ

Ó

b˙ .

b˙ .

Œ

1° open

b˙ . F Ó

Œ

œ nœ b œ b˙

Œ

1

&

&

?

?

?

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

?

2

Synth.

Ga.

Mi.

& Ó

Œ b˙ .

? Ó

Œ

flute

& ?

bœ œ fa

-

˙

b˙ .

∑ œ

˙

œ

ders hår - de

Ó ˙ greb

nœ ˙ nœ ˙

b˙ .

Œ

b˙ .

Œ

Œ Œ œ œ Œ Ó

˙

jeg skal

˙ ˙

Œ

bœ œ œ bœ

hjæl - pe søn

Œ

Œ

-

nen

b˙ .

˙

b˙ . b˙ ud

˙. ˙.

˙

Œ Œ

b˙ b˙

nœ ˙ nœ ˙

œ œ œ bœ

af

hår - de greb

fa - de - rens

nœ n˙ ∑

bœ bœ

w.

˙. F ∑

F ˙. Œ

Ó

˙

det

F Œ b˙

nœ b˙

det

som var

˙ bœ b˙ . F ˙ bœ b˙ .

Ó

w.

Œ

˙.

bœ nœ b œ b˙ œ som

Œ

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

B

&

? ?

˙.

F

∑ ˙

˙.

˙ ∑

∑ unis.

˙. p

˙.

b˙ .

˙.

˙. ˙. p

div.

˙. ˙.

∑ ˙.

˙. b˙ . ˙.

˙. ˙. ˙. ˙.

∑ ˙. ˙. ˙.

b˙ .

˙. ˙. ˙. ˙.

˙.

ven - der

til - ba

˙. b˙ . ˙.

˙.

˙.

#˙ .

unis.

˙.

˙. F

˙.

˙. F

œ

var

˙. F ˙. ˙.

œ

bœ œ nœ b˙

Œ

Œ Ó

75 1

œ

˙

b˙ .

b˙ .

˙.

˙. ˙. p

Œ

&

con sord.

Œ

œ nœ b œ b˙

3+4

Tbe.

Œ

˙. p

˙

˙

F

Œ

˙. F ? ˙. ?

˙

& &

basso 1+2

Œ b˙ .

& Ó

CA 1+2

Cl.

Œ b˙ .

& Ó

75

#˙ . #˙ . #˙ .

#˙ . > ˙ ˙

når

-

ge


183

. & bœ nœ b œ ˙

œ . œ . bœ . nœ .

72 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb

. & bœ nœ b œ ˙

œ . œ . bœ . nœ .

&

& ˙. ∑

&

w.

˙.

˙

bœ ˙ nœ

˙ bœ

˙.

˙

œ bœ œ œ n˙

∑ ˙

n˙ .

&

˙.

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

?

˙.

n˙ .

&

˙.

n˙ .

˙

#˙ .

∑ ˙.

˙.

œ

#˙ .

˙.

˙ bœ œ b ˙

Ó

Œ b˙ . >

œ

b˙ .

˙

˙.

˙.

˙.

1

&

?

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

?

?

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ

n˙ bœ ˙

œ

œ #˙

œ

a2

n˙ .

˙

˙.

b˙ .

Ó

Œ

Ó

˙.

Œ

n˙.

˙

œ

˙

˙.

˙

œ

n˙.

#˙ .

˙.

˙.

˙. Ó

b˙ .

open

b˙ b ˙ ..

Œ

∑ ∑

&

&

bœ nœ b œ ˙ .

œ . œ . bœ . nœ .

bœ nœ b œ ˙ .

flute

?

bœ œ b œ ˙ nœ & ? & & B

? ?

-

drig op

œ . œ . bœ . nœ .

˙

bœ . œ . œ . nœ .

w.

kær - lig - he - dens

høj

bœ ˙ nœ

œ bœ œ œ n˙ ˙.

-

-

œ #œ n˙

-

-

˙ -

-

Œ

˙ bœ œ b ˙ ˙ bœ œ b ˙

Œ

der

œ #œ nœ œ œ œ

n˙ bœ ˙

∑ ˙ bœ œ b ˙

œ

n˙ bœ Œ œ œ

b˙ .

b˙ . b˙ .

n˙ . n˙ . n˙ .

Ó b˙ . b˙ .

Œ

∑ ˙.

˙.

˙.

˙.

til - ba - ge hvor

#˙ .

˙

n˙ .

˙.

n˙ .

˙.

œ

højt

vi

end

#˙ .

˙

#˙ . #˙ .

fly - ver

det som

n˙ .

˙

#˙ .

#˙ .

#˙ .

#˙ .

Œ Ó

Œ

er

n˙.

når

U 2

j‰ œ #˙ œ f U Œ ˙ f U ˙ Œ f U ˙ Œ f U #˙ Œ ˙ f U #˙ Œ ˙ f U ∑

œ

Ó œ

al - drig

til mig

˙ nœ

n˙.

Ó

Œ n˙ . ˙. div.

Œ

˙ n˙ . ˙.

œ #˙ f U ∑

22 2 2 2 2 22

22 2 2 2 2 2 2 U

œ

slap

U

Œ

U ∑ U ∑

22

22

Œ Ó

frem

22

22

œ n ˙ UŒ f U ∑

œ ˙

22

2 2

U ∑

2

22

U ∑

œ #˙

ven - der

U j ‰ 22 œ

U ∑

œ #˙

det som var

Œ

˙

22

U ∑

n˙ .

Œ

˙.

˙.

b˙ .

til

w.

22

U ∑

œ #˙ f

22

U ∑

œ n ˙ UŒ f U n ˙ œ Œ f U ∑

U ∑

∑ ∑

˙. ˙.

∑ ∑

˙. ˙.

∑ ∑

˙.

˙.

˙. #˙ .

∑ ∑

˙.

˙.

˙. #˙ .

˙.

2°: open

n ˙˙ ..

b˙ .

œ #˙

?

al

Mi.

2

Synth.

n˙ .

&

œ

b˙. p

n˙ .

3+4

n˙ bœ ˙

b˙. p

#˙ . > ∑

#˙ .

Œ

∑ #˙ .

Ó

˙.

#˙ .

˙.

#˙ .

∑ ˙

∑ ˙.

˙ bœ œ b ˙

Cl. basso 1+2

Œ

2 2 2 2 2 2 2 2

jU 2 œ ‰ 2

˙ U n˙ Œ f

22 22


184 Stesso tempo 80 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

h. = h

2 & 2 Œ b˙ bœ p ∑ & 22

h = 54

˙

Ó

2 &2

& 22

Ó

Œ œ ∑ p

˙ w

2+3

?2 2

∑ ∑

1+2

& 22

2 &2

?2 2

2 2

∑ ∑

Fg.

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

2 &2 2 &2 ? 22 ? 22 ? 22

& 22 2 &2 ?2 2

2 & 2 #˙

Ó

dy

Stesso tempo

1

Vl.

2

& 22 2 &2

B 22 b ˙ p 1 solo

Vla.

CB

∑ b˙

?2 2 ˙˙ # # ˙˙ p ? 22 ∑ 2 soli

Vlc.

h = 54

∑ w

-

be

bœ œ ˙

ån - de- drag

∑ ∑ ∑

# # ww

∑ ∑

6 4

46

6 4

6 4

6 4

46

6 4 6 4 Ó

?

∑ Œ

2 2

22

2 b˙ ˙ 2 b ˙ b˙ p strings 2 2 b ˙ b˙

2 œ 2

førs - te

w

gang

76 Come sopra h. = 54

h = h.

46 6 4

6 w. 4 ∏

∑ ∑

tutti

6 4

46

tutti con sord.

6 4

6 w. 4 w. 6 4

w.

6 4 Ó

≤˙

2 b˙ 2 b˙

˙ b˙

6 w. 4 w.

unis.

46 w .

22 b˙ p

2 b˙ 2 b˙ 2 2

Œ

2 œ œ œ 2

hus -

≥ 22 Œ # œ 46 œ Ó n˙ p tutti ≤con sord. ˙ 2 Œ # œ- 46 œ ≥ Ó 2 n˙ p 2 w 6 ˙. 2 4 Ó Œ p tutti div.

2 2

ker

Π22 Π22 2 2

˙ b˙ b˙

b˙ w

du?

Œ Œ

≤ ˙-

22 b˙

6 w. 4 w. 6 4

w.

6 4 Ó

≤ ˙-

# œ- 46 œ ≥ n˙ 6 4 Ó

˙ b˙

6 w. 4 w.

46 w .

22

2 2

Œ

6 4 6 4 46 46 46 6 4 46

∑ ˙ b˙

˙

˙

kaj - en

Ó

Π22

Œ

Ó

Π22

Œ

2 2

6 4

2 b˙ 2 b˙

Œ ˙.

46

2 2

tu - ren langs

6 4

2 œ œ œ 2

46

2 2

2 2

46

22

≥ # œ 46 œ n˙

w

2 b˙ 2 b˙

6 4

46

6 4

22

∑ ∑

22

6 4

22

22

6 4

2 2

46

22

46

6 4

6 4

2 2

46

2 2

6 4

22

46

22

2 2

46

46

2 2

6 4

22

6 4

2 2

46

∑ ∑

46

2 2

6 4

22

22

∑ ∑

2 2

6 4

2 2

46

2 2

6 4

2 2

46

22

6 4

22

6 4

22

6 4

2 2

46

46

∑ ∑

6 4

2 2 22

6 4

22

6 4

2 2

6 4

2 2

46

22

∑ ∑

2 2

6 4 46

2 2

46

2 2

6 4

2 2

46

22

46

∑ ∑

6 4

2 2 22

6 4

22

6 4

2 2

46

22

6 4

2 2

6 4 46

2 2

6 4

2 2

46 w . w 46 w

2 2 22

6 4

Œ œ bœ œ

6 4

af

h. = h

w p

6 4 46

˙

? 22

1

h = h.

2 &2 2 &2

76 Come sopra h. = 54

≤ # ˙-

22 b˙

6 4 6 4 6 4 n œ 46

≤ # ˙-

n œ- 46 6 4

w

2 b˙ 2 b˙

6 4

˙ b˙

6 4

46


185

89 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &4

6 &4

& 46

?6 4 & 46

6 &4

6 &4

?6 4 ?6 4

6 4

& 46

? 46

6 &4 Ó ? 46

≥ & 46 œ n˙ 6 œ ≥ &4 n˙ B 46 Ó

? 6 ww .. 4 ? 6 w. 4

2 2

22 2 œ œ œ œ 2

dit stam - men - de

22

˙

˙

spørgs - mål

Π22

Œ

Ó

Π22

Œ

Œ ˙.

2 2

˙ b˙

Ó

≤ n ˙-

2 2 b˙

6 4

6 w. 4 w. 46

w.

6 4 Ó 46

≤ n ˙-

≥ œ- 46 œ ˙ ˙ b˙ b˙

6 4 Ó

6 w. 4 w. 6 4 w.

2 2

2 2

22 j 2 œ œ. œ œ 2

min hof - te mod

22

din

Ó

Ó

Œ

22

Œ

Ó

Œ

2 2

Œ

Œ ˙.

gliss

2 2

≤ n ˙-

46

w.

Œ b˙ P p 2 b˙ ˙ 2 b ˙ b˙

œ

64 œ b œ œ ˙

luf

≥ b œ- 46 œ b˙ 6 w. 4 w. 6 4 w.

2 2

-

2 2

Π22

var jeg fri

6 4 ˙.

-

22

Œ

Ó

Œ

2 2

Œ

b˙ .

2 2

6 4

46

ten køl - nes

wo

2 b˙ 2 b˙ 2 2 b˙

≤ b ˙-

46

n œ 46 -

≤ b ˙-

n œ 46 ˙ b˙ b˙

˙. b˙ .

6 4

b˙ .

b˙ .

œ bœ œ ˙

≥ œ n˙ ≥ œ n˙ o˙

6 4 b b ˙˙ .. 6 4 b˙ .

Œ

6 4 6 4 6 4 46 6 4

6 4

∑ ∑

2 2

6 4 46

2 b˙ 2 b˙

der var jeg

46

2 2

Π22

6 4

bœ bœ œ 2 b˙ 2

fø - ler du det?

Ó

2 2

22

6 4

22

6 4 b b ˙˙ ..

Œ

gliss

6 œ œ œ œ 4

Ó

sul C

˙ b˙

6 4

2 2

46

2 b˙ 2 b˙

Œ Ó

≥ b œ- 46 œ b˙

≤ n ˙-

2 2

22

6 4 Ó

der

œ

2 2 b˙

6 4

22

2 2

46

22

6 4

2 2

6 4

22

6 w. 4 w.

˙ b˙

w

6 4

46

2 b˙ 2 b˙

46

2 2

6 4

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

22

6 4

2 2

6 4

2 2

46

2 2

46

22

6 4

2 2

6 4

22

≥ œ- 46 œ ˙

w

2 b˙ 2 b˙

6 4

46

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

22

46

2 2

6 4

2 2

46

2 b˙ 2 b˙

strings

w.

22

? 6 ww .. 4

2 2

22

6 4

2 2

6 4

2 2 22

6 4

2 2

6 4

2 2

46

22

6 4

2 2

6 4

2 2

46

2 2

6 4

2 2

6 4 46

2 2

6 4

2 2

6 4

22

46

2 2

6 4

22

?6 4

6 4

2 2 22

6 4

2 2

6 4

2 2

46

22

6 4

2 2

? 46

2 2

2 2

6 &4

2 2

6 4 46

2 2

6 4

2 2

6 4

22

46

2 2

6 4

2 2 22

6 4

2 2

6 4

22

?6 4

2 2

& 46

2 2

6 4 46

2 2

6 &4

22

6 &4

2 2

fri

Ó

Π22

Œ

Ó

Π22

Œ

6 4

˙ b˙

6 4 46

6 4

≤ n ˙-

bœ œ 6 4 til

at

b œ 46 -

≤ n ˙-

b œ 46 -

Œ b˙ .

2 b˙ 2

6 4

b˙ .

2 2 b˙

6 4

˙. b˙ .

2 b˙ 2 b˙

˙ b˙

6 4


186

97 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1

6 &4

2 2

6 &4

2 2

6 &4 6 &4

& 46

6 &4 6 &4

1+2

? 46

Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

strings

?6 4

6 &4 Ó

? 6 b˙ 4

bli

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

bœ ˙

≥ 6 & 4 œ b˙ ≥ 6 & 4 œ b˙ B 46 b ˙ . ? 6 ˙. 4 . b˙ ?6 4 b˙ .

2 ˙ 2 ˙

˙. ˙.

2 2

Œ Œ ˙

-

2 2

b˙ .

b˙ .

22

2 2

? 6 ˙. 4 . b˙

2 2

2 2

6 4

2 2

2 2

6 &4

22

?6 4

2 2

?6 4

2 2

?6 4

22

6 &4

2 2

? 46

2 2

?6 4

ve hvem

jeg

Œ

Ó

Œ

˙. ˙.

b˙ .

#˙ ˙

#w nw

˙

nw

2 œ œ œ #œ 2

nœ 2 bw 2 -

Ó

˙

-

- ler

vil

2 Π2 2 Π2

2 nœ 2 bw 2 ˙ 2 ˙ 2 ˙ 2

œ

œ bœ

du det?

-

-

≤ b ˙-

Œ

-

-

le

2 2

6 4

2 2

6 4

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

6 4 6 4

6 4

46

6 4

6 4

6 4

6 4 ˙.

Ó

≤ b ˙-

œ-

-

6 4

-

#˙ ˙ ˙

≥ 6 œ nœ œ Œ 4 Ó ≥ 6 œ nœ œ Œ 4 Ó #w nw nw nw

2 2 w w

˙. ˙.

6 œ œ œ œ 2 4 œ #œ 2 #˙

77

œ-

2 #w 2

#˙ .

6 4 ˙. ˙.

6 4 ˙. 6 4 ˙. ˙. div. 6 4 ˙. ˙.

te - nen svø - ber

∑ ≤œ œ ≤œ œ #˙ . ˙. ˙. ˙. ˙.

# ˙# ˙-

os

2 2 2 2 2 2

ind

6 4 ˙. ˙.

∑ ≥ ˙ ≥ ˙

2 2 #w 2 2 w w 2 w 2 w

Ó Ó

sit

6 4

˙. ˙.

sil - ke - stof

6 4 Œ

≤6 Œ #˙ 4 6 4 ˙. 6 4 ˙. ˙. 6 4 ˙. ˙.

œ blidt

∑ ≤ # ˙-

22

n ˙n ˙-

#˙ . ˙. ˙. ˙. ˙.

6 4 6 4 6 4 46

bucket mute

bucket mute

∑ ∑

bucket mute

6 4 6 4 46 6 4

bw w ∏ w bw ∏

bw ∏

46 6 4 6 4

∑ ∑

6 4

˙

6 4

˙ ˙

˙ ˙

2 #w 2

#˙ .

6 #œ . œ œ Ó J œ œ 4 i

6 4

Suspended Cymbal 2 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 w 2 w 4 ∏ 2 6 2 ∑ ∑ 4

6 4 ˙.

2 2

2 2

2 2

6 4

2 2

6 4

22

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

46

2 2

46

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

22

6 4

22

6 4

22

6 4

2 2

46

2 2

2 2

46

2 2

6 4

-

22

6 4

6 4

∑ ∑

2 2

∑ ∑

2 2

6 4

2 2

46

af

2 2

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

6 4 6 4

2 2

6 &4

2 2

6 &4

2+3

Tbe.

2 2

77

≥ œ ≥ œ

2 2 w w 2 ˙ 2 2 2

Œ

2 w 2 w

6 4

∑ ≤ # œ-

≤ # œ2 2 œ Œ Œ 2 2 w w

6 4

mildt

2 2 œ Œ Œ 2 2 #w

w

6 4

œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

≥ œ ≥ œ

n ˙n ˙-

#˙ ˙ ˙ ˙ ˙

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4


187 105 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1

6 &4 & 46 6 &4 6 &4 6 &4

6 &4 ?6 4

b˙ . p b˙ . b ˙. p

?6 4

1+2

6 &4

6 &4

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

6 &4

6 & 4 w. w. [ f] = p w. ?6 . 4 w [ f] = p ? 46 w. [ f] = p ?6 ∑ 4 ?6 4

64 ~~~~~~~ ˙ Œ Ó p Tam-tam 6 4 ˙ Œ Ó p ?6 ∑ 4 susp. cymb.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

strings

?6 4

& 46

œ œ #œ œ œ nœ

6 &4

& 46

B 46

2 2

˙.

2 2

b˙ .

œ bœ -≤ Œ ˙ -≤ ˙ Œ

sul G

nw.

∑ w

2 2 bw bw

b b ˙˙ .. ∑

2 2

2 2

6 4 Ó 6 4

Œ #œ F a2 Œ #œ F ∑

6 4

46 Ó 6 4 6 4 6 4 6 4

2 2 2 2

6 4

2 w 2 bw bœ #œ

2 2 22

≥ 2 #œ 2

# ˙-

≥ 2 #œ 2

# ˙-

gliss

?6 4

?6 4

b˙ . b ˙.

˙. b˙ .

b˙ .

b˙ .

22 2 2

nw

2 2

22

bw w

6 4 6 4

46 Ó

2 2

Œ #œ œ vi

≤≥ ≤Œ b ˙ b œ- 46 œ œ Œ ˙ ≤≥ ≤b ˙ 6 Œ bœ 4 œ œ Œ ˙ wo

2 w 2 bw 2 bw 2

46

6 4

n˙ . 6 ˙. 4

#˙ . ˙.

œ- 22 22 2 2 2 2

6 4

46

2 2

2 2

2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 2 2 2

6 4

6 4

2 2 2 2

2 2 2 2

6 #˙ . 4 ˙.

#˙ . ˙.

˙.

˙.

46

2 2 22

2 2

6 4

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

46

œ

6 ˙. 4 b˙ .

2 ww 2

˙. b˙ .

2 2 w

b˙ .

b˙ .

-

-

-

-

≥ ≥ œ b œ b œ œ 46 b œ œ œ b œ œ œ 22 ≥ ≥ œ b œ b œ œ 46 b œ œ Œ Ó sul G

46 # w . 6 ˙. 4 b˙ .

6 4

nœ œ œ œ 2 œ nœ œ œ 6 Œ 46 n œ b œ 2 4 fly

6 4 b˙ .

gliss

˙. b˙ . b˙ .

2 2

22 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 w 46 w . ∏ 2 6 2 2 ∑ 4 ∑ 2

6 4 6 4

#w w

2 2

6 4

2 2

6 4

œ 2 2

6 4

œ œ

œ 2 2

6 4

œ œ ∑

6 4

2 2

Œ

6 4

2 w 2 w

Ó

6 4

2 w 2

˙.

6 4

Œ

6 4

væk

œ 22

2 2

6 4

2 2

b˙ . b ˙.

6 4

Ó

#œ 2 # ˙ 2

ri - der

˙.

6 4

2 2

6 4

22 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 ˙ Ó w 46 w . ∏ p 2 6 2 ˙ Ó 2 ∑ 4 ∑ 2

˙. b˙ .

bœ bœ

2 2 2 2

6 4 b˙ . b ˙.

2 2 nw #w [ f] = p #w 2 2 nw

2 2

b˙ .

2 2

6 4 6 4

∑ ∑

6 4

2 2

6 4 6 4

2 2

2 2

2 2

œ Œ 6 nœ œ œ œ 2 œ nœ œ œ 6 b œ 4 nœ 2 4 œ nœ œ œ œ 2 œ nœ œ œ 6 Œ 46 n œ b œ 2 4

2 2

2 2

22

2 2

6 4

2 2

2 2

#œ 2 # ˙ 2

6 4

œ

#œ 2 # ˙ 2

6 4 6 4

œ

6 #˙ . 4 ˙˙ .. ˙. [ f] = p 46 ˙. ˙. [ f] = p 6 ∑ 4

2 2

∑ b˙ . b ˙.

2 2

Œ

2 2

Œ

2 2

22

2+3

Fg.

2 2

-

Ó

Œ

œ œ

ver

2 2

Cor- do - ba

6 2 4 bœ œ œ œ Œ Œ 2

Œ 22 b œ n œ œ œ 46 wo

Ó

Œ Œ œ # œ 22

22

46

6 #˙ . 4 ˙.

# ˙˙ ..

2 w 2

6 4

2 ww 2

œ 2 2

22 2 2 2 2


188

113 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

2 &2 & 22 2 &2

Ó ∑

2 &2

6 4

& 22

46 6 4

?2 2

& 22

2 &2

?2 2 #w ? 22

Timp.

?2 2

2

Synth.

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

?2 2

Ó

2 &2

Ó

Gra

-

6 4

B 22

. 46 b w

?2 2

da

Se

6 # œ nœ 4 bœ œ Œ Ó

2 & 2 œ #œ Ó

#w ?2 # w 2

-

Ó sul G

6 ˙. 4 b˙ . ∑

6 4 b˙ .

-

&

2 ˙ 2 œ œ

vil

n˙ -

gliss

˙. ˙. ˙.

22 2 2 2 2

˙ ∑

2 2

2 2

w

22

2 2

2 2

la

#w F 3 2 w w 3 2

Ó

œ œ F 3 div. œ œ œ œ #œ 2 œ F ow 32 #w F w 3 w 2 w w F w 3 2 w F div.

2 #w 2 #w

#˙ #˙

œ œ ˙ gi

-

2 2

œ œ #œ œ œ 2 œ œ #œ œ œ 2 œ œ #œ Ó œ œ #œ

#˙ # # ˙˙ #˙

3 2

32

3 2

open

2 2 w

˙

22

2 2

2 2

˙

˙

ver

dig

œ #œ Ó œ #œ Ó

22 # w 2 #w 2 #w 2 2 #w

3 nw 2 nw 3 2

˙.

3 2

Ó

œ œ 3 œ œ 2

u

œ ˙ -

-

3 nw 2 nw 3 2 nw

-

46

46

2 2 22 2 2 22 2 2

∑ ∑

46

6 4

2 2 2 2

6 4

22

2 ˙ 2

˙

ver -

set

6 4 b b ˙˙ ..

2 2 2 2 2 2

6 4

œ œ œ #œ œ œ œ #œ Ó

22 # w

2 2 w

2 2

# œ œ nœ œ 2 Œ #œ 2

2 w 2 w

b b ˙˙ ..

2 2

6 4

2 œ œ œ #œ 6 2 œ œ œ 4 #œ

2 2

6 4

Ó

n˙ n˙

˙.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 w 4 w. ∏ 6 ˙ Ó 4 ∑ p 6 4 #w ˙. b˙ .

œ œ œ #œ 2 œ œ œ #œ 2

œ #œ Ó œ #œ

32 n w

ni

22

b b ˙˙ ..

6 4

2 w 2 w

n˙ n˙

6 4

2 2

6 4 b b ˙˙ ..

#w 2 w 2

˙ ˙

2 2

6 b˙ . 4

2 2

22

2 2

2 2

46

∑ ∑

#œ œ nœ œ 2 Œ #œ 2

6 4

22

46

Œ # œ # œ œ n œ œ 22

6 4

2 2

∑ ∑

2 2

32

2 2

6 4 6 4

22

˙ ∑

2 2

˙

2 2

3 2 ˙ Ó 2 ∑ 2 pŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 w. 2 w 2 2 ∏ 2 3 2 2 2 2 #w n˙ nw

jeg

3 n n ww 2 p open 3 2 nw p 32

22

3 2

3 2

22 ˙

œ ˙

3 2

2 2

˙.

3 2

2 ˙ 2

œ ˙

3 2 ∑

2 2

32

˙.

32

22 2 2

3 2

3 2

2 #w 2 #w

3 2

3 Œ 22 œ œ œ #œ 2

2 nœ œ œ # œ 2

˙

3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 2 w. 2 ∏ 3 ˙ Ó Ó 2 2 2

2 2

3 2

˙

2 2

22

32

2 2

3 2

2 2

32

˙

2 2

3 2

22

#˙ #˙ ∑

3 2

32 3 2

2 2

œ Œ

3 bw 2 F 3 2 nw nw F

> œ œ ˙

32

2 2

na

22

6 b˙ bœ b œ 4

22

2 2

3 2

2 2

6 4

2 2

6 4

22

> œ œ ˙

3 2

2 2

6 4

Ó

3 2

2 2

6 4

2 2

Ó

32

2 w 2 w

6 4

2 &2

46

strings

46

2 w 2

˙.

6 4

2 ~~~~~~~~~ 2 ˙ Ó p tam-tam 2 ˙ Ó 2

?2 2

6 4

susp. cymb.

Perc.

46

2 2

22

˙. ˙.

6 4

Tb.

1

˙.

6 4

2 & 2 #w #w #w ? 2 #w 2

6 4 b ˙ .. b˙

& 22

3 2

2 2

6 4

?2 2

6 4

œ Œ

6 b˙ b œ 4 bœ

2 &2

2 ˙ 2 œ œ œ Œ 22 ˙ œ œ

6 b˙ bœ bœ 4

Ó

den hvi

Ó

46 b ˙ . 6 4 b b ˙˙ .. 6 4 b˙ .

-

des - te

2 2

œ œ 2 œ œ 2

Ó

˙. b b ˙˙ .. b˙ .

22 2 2 2 2


189

121 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

& 22

œ œ œ œ 6 4

œ œ œ œ 6 & 22 4 & 22

& 22

2 &2 2 &2 ? 22

46

46

Perc. 2

Synth.

Ga.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

#œ œ ∑

22

œ nœ œ

œ ∑

46

46

œ

46

6 4

22

46

œ nœ œ

6 4

22

46

Œ Œ

œ f œ f

˙.

22 œ œ

46 b b ˙˙ ..

. b n ˙˙ .

œ ∑

22

∑ ˙

22 ˙˙

˙˙

22

46

22

46

22

& 22

46

22

46

22

6 4

& 22

46

? 22

46

? 22

46

? 22

46

? 22

˙. ˙.

#˙. ˙.

˙.

˙.

∑ ∑

22

22

& 22 Ó

œ œ 6 œ œ 4

& 22 œœ # œ Ó #œ B 22 w ?2 w 2 bw ? 22 b w

46

œ œ œ ˙.

gi - ver dig må

œ #œ Ó œ #œ Ó

46 n ˙ . 6 4 n n ˙˙ .. 46 n ˙ .

-

Ó

-

22 22

œ œ œ #œ 2 œ œ œ #œ 2 #˙.

n n ˙˙ .. n˙ .

46 46 46

22

œ.

˙

œ. ∑

74

œ œ J œ œ J

w

-

#œ œ

-

nen hed

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ

22 # w 2 #w 2 nw 22 n w

46 46 46 46

œ nœ

œ bœ œ bœ

œ bœ ‰ œ bœ ˙.

6 4 b b ˙˙ .. 46 b ˙ .

œ og

œ

gul

Œ

f œ

bræn -

22 œ œ

2 2

˙.

22

˙. ˙.

22

22

74

22

2 2

open

w bw F bw 74 b w F 74 bw F 74

74

-

- der

œ

mit

navn

œ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ 2 œ b œ œ œ b >œ J J J 2 ‰ œ b œJ œ œ ‰ b œJ f div. b > œ œ œ œ b œ œj 2 unis.œ bœ œ œ ‰ b œ œ œ œ bœ œ 2 ‰ J J J J f #˙ 22 ˙ ˙. n˙ . b ˙.

2 ˙˙ 2

˙ ˙

b˙.

22 ˙

˙

22

74

74

œ

22

22

22

˙. ˙. ˙ .. ˙

22 22

˙.

22

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 2 w 7 ˙ w Ó ˙ Œ 4 w. 2 4 ∏ p f F Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 2 7 ˙ Ó ˙ Œ 4 ∑ 2 w 4 w p f p p 22 74 w Ó ˙. 46 ˙ . ˙ #w ˙. f ˙˙ .. b w #w 6 b˙. n ˙ .. 2 ˙˙ 7 bw Ó nw 4 b ˙. b˙ 2 4 ˙

22

2 2

7 4

22

˙

˙

f b w 74 bw f

22

˙

74

74

22

74

7 4

22

46

22 n w

2 2

46

#w 22 # w

2 ˙ 6 2 Ó 2 4 ∑ 2 p tam-tam Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 w 22 46 w . ∏ 22 & 22 w 46 . # ˙ n˙ . strings ?2 w 6 2 2 bw 4 n n ˙˙ .. 2 n n ˙˙ .. œ œ œ œ 6 & 22 4

6 4

22

46

2 2

œ

74

7 4

∑ #˙

2 &2

œ

2 2

˙.

œ

22 2 2

22 œ œ

& 22

stjer - ne jeg

1

˙

22

susp. cymb.

1

#œ œ

2 2

46

˙

2 2

46

? 22 b ww

22

6 4

22

œ œ œ ˙.

6 4

w

œ œ œ ˙.

74 74 74 74

˙ œ œœ œ J œ œœ œ J œ

˙

œ.

ind

i

œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ J

Œ Ó

f 7 b b œœ Œ Ó 4 f 74 b w bw f div.

œ œ J

din

œ bœ nœ œ bœ nœ J œ bœ nœ œ bœ nœ J

2 2 22 22 2 2 22 œ 2 œ 2 J

Ó

Œ

Ó

Œ

˙˙ . .

22

œ 2 œ 2 J 22 2 2 22


190

2 ˙ &2

12 ˙ . 8

e=e

127 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

˙

& 22 & 22

2 &2

2 &2 & 22

w

?2 2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

12 8

12 8

B

12 8

B

12 8

12 8

bœ n œ œ n œ œ b œ œ œ œ p a2 bœ n œ œ n œ œ b œ œ œ œ p

12 Π8

5

4

œ

j Œ œ

? 2 ww 2

12 8

Œ

? 22

12 8

Œ

12 8

w

?2 2 ?2 2

12 8

∑ ∑

22

2 ˙ 2 F & 22 ww

tam-tam

Ó

2 w &2 ? 22

œ 2 &2 ‰ œ œ & 22 ‰ œ B 22 ? 22

?2 2 w

12 ˙ . 8 12 8

∑ j j œ œ œ # œj œ œ œ #œ j j œ œ œ # œj œ œ œ #œ

e=e

∑ ∑

œ n œ b œ n œ œ bœ f b œ œ n œ bœ nœ œ f

Œ

Œ

‰ bœ p

ƒ œ nœ ƒ

2 2 2 2

J

bw

bw

2 2

22

22

‰ b œœ p

œ nœ

22

œ J œ

b >˙ œ œ # œ œ # œ b œ n œ œ 2 J ‰ œ bœ n œ œ n œ œ œ # œ 2 b œ œ 6 n œ bœ nœ f n˙ b b œ . œ. 2 ˙ b œ. Ó œ. 2 f 22 b ˙ bœ . Ó œ. f 2 ∑ ∑ 2 ∑

2 2

2 2

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 22 œ w. œ. ‰ Ó 8 w. J ∏ f secco . 12 2 Ó ˙ 8 ∑ ∑ 2 œ # œ œ #œ œ f œ œ # œ œ œ # œ n œ œ bœ œ bœ n œ 12 22 J ‰ Ó œ œ ∑ b œ n œ b œ n œ 8 œ œ œ bœ n œ œ n œ œ 6 p f bœ 12 Œ ‰ b ˙ . œ. 2 Ó ˙˙˙ bœ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ 8 bœ . 2 b ˙. ˙˙˙

strings w ?2 w 2

hud

‰ Œ ‰ ‰ bœ œ œ bœ bœ n œ nœ bœ 2°

2 2

& 22

2 &2 w w

Œ

12 8

12 8

& 22

Œ

Mezzo tempo h = 54

. b œ n œ œ 6# œ œ # œ œ b œ œ œ œ # œ n œ œ bœ bœ n œ 2 œ œ b œ n œ ‰ b œ n œ œ œ 2 œ bœ n œ œ n œ œ bœ . 6# œ œ # œ œ f œ b œ n œ œ œ œ # œ bœ n œ n œ œ 22 J ‰ œ n œ b œ n œ œ bœ b œ œ œ œ bœ n œ œ n œ œ f b˙ 22 Ó ∑ p 2 ∑ ∑ 2 h. = h

unis.

CB

12 8

2 &2

susp. cymb. 1

œ.

12 8

ww

?2 2

œ.

˙. 12 8

78

Stesso tempo q. = 108

œ.

Œ

∑ Stesso tempo q. = 108

12 ‰ 8 œ # œ # œj n œj ‰ ‰ Œ p > 12 8 ‰ œ #œ j . # œ n˙ p 12 Œ ‰ ˙ . bœ . 8 p . 12 8 Œ ‰ b b ˙˙ .. b œœ . p 12 Œ ‰ 8 bœ . b˙ . p

22

78

œ.

bœ . b œ. bœ .

œ

‰ b œœ ‰ bœ

2 2

h. = h

22 œ.

bœ .

œ. œ.

bœ b œ ..

œ.

bœ .

Œ

œ œ œ J J

rejs

ka - te -

Mezzo tempo h = 54

2 n # œœ 2 f bb œœ 22 f 2 bœ 2 f

non div.

∑ ∑

Œ Œ Œ

˙æ > ˙˙ > ˙ >


191

131

&

1

Fl.

2+3

1 Ob.

& &

CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. basso 1+2

œ b˙

˙.

œ b˙

˙.

˙.

non dim.

w

&

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

B & & & &

w

Mi.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

7

?

?

Ó p

6 4

46

6 >w . 4 p 6 4 w .. w p>

46

6 4

6 4

&

? www www

˙. F

Ó

strings

?

œ

œ Œ

&

&

B

? ?

˙ ˙˙ ˙

œ

www www

Ó

œ Œ

din far!

˙˙ > F ˙ > F

˙˙ ˙

˙.

glæd

din

˙˙ > ˙ >

˙ ˙˙ ˙

p

Œ œ

mor!

re

˙˙ > ˙ >

˙˙ ˙

œ œ œ bœ -

præ - sen - ter din

Ó

b ˙˙˙ p

pizz senza sord.

∑ ˙

senza sord. div. in 3

˙æ >

www

˙

∑ ˙æ >

˙. p

www

∑ ˙

Ó

˙æ > F

˙.

www

œ #œ

ær

˙.

˙æ >p ˙˙ >p ˙ >p

Œ œ b œ >œ p w

w. w. >

6 4

Ó

w. w. >

w> .

j Œ ‰œ œ œ - p-

?

tam-tam

>w .

Ó

6 4

6 4 ww .. p> 6straight mute 4 w. p> 6 ∑ 4

?

Œ b œœ b œœ œœ œœ b œœ b œœ

?

bœ b œ nœ œ Œ œ œ

6 4 6 4

˙

bœ œ œ œ œ œ œ

6 œœ b œœ œœ œœ b œœ b œœ b œœ œœ œœ 4 b œœ œœ b œœ œœ œœ

dra - len!

1

nœ bœ œ bœ œ

- œœ- b œœ ˙˙ p nœ œ b œ œ bœ œ b œ nœ Œ Ó ∑

2

Synth.

6 œ œ b œ œ bœ nœ œ 4

?

1 Perc.

œ- b œ- ˙ p

5

B

1

non dim.

straight mute

6 4 6 4 ˙ 6 4

46 ˙ . ˙˙ ..

6 4 ˙. ˙.

w

˙.

6 4

w. >

w. >

∑ ∑

Œ Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Œ Ó

Œ œ bœ œ ˙ u - den

˙˙ .. ˙. ∑

˙

ww .. 46 w .

ww

w. w. >

by!

6 4 ˙.

w. w. >

6 n˙ . 4

6 4

Ju - lian

b b b ˙œ˙ .. œ œ

œ bœ holdt jeg

Œ

œ bœ œ nœ det

ik - ke

˙˙˙ ...

˙ Œ b ˙˙

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

ud


192

79

bœ œ œ & Œ

œ

œ œ

bœ œ & Œ œ œœ œ b œ

b œ œ bœ

œ œ

bœ œ

139 1 Fl. 2+3

a2

&

CA 1+2

&

1 in Bb

&

1 Ob.

Cl. basso 1+2

Œ

? w> .

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

? w. w. >

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

&

? w. w. > ? w. > ?

œ

œ

b œ n œ bœ

œ

œ

œ

b œ n œ bœ

j ‰ œ œ œ - - -

?

j - - œ b œ œ œJ ‰ œ œ - -

et

w. w. >

nœ œ # œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ

Œ Œ

œ #œ p Ó Œ

p Œ #˙. p Œ # ˙˙ .. p

∑ ∑

#w . ww ..

n b ˙˙ ..

˙˙

∑ ∑

w. w. >

w. >

w. >

˙

Œ

œ b˙ se - kund!

Ó

Œ

∑ Ó

Œ

hvem

Œ

∑ œ

har

œ

be

-

stemt

œ

vi

skal

b œ n œ bœ ∑

n œœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w. w. w. ∏ ∑ ∑ ∑

ha'

hver

Ó

sit

nœ ˙ so

œ.

nœ -

ve

-

-

œ nœ Ó J

Œ

rel - se?

79 Piu mosso h. = 54

&

Vla.

B

?

?

CB

2

Vlc.

˙. f Ó

b b b ˙œ˙ .. œ œ

Vl.

Ó

˙. & ˙˙. .

1

Œ

? œ œ

Ó

j - - > œ b œ œ œJ ˙ F w> .

j œ -

>w .

&

Œ Œ Ó

&

tam-tam

susp. cymb.

Œ

w. w. >

?

f

Œ Œ Ó

w. w. >

f bœ

&

3+4

& Ó

œ

Piu mosso h. = 54

h. = h

∑ bœ

bœ œ

Ó

∑ Œ

b˙ b˙ b˙ b œf

h. = h

f

˙. f ˙˙ .. f

œœ œ #˙. p

unis.

Œ Œ

bœ p

#œ p Ó ∑

p

Œ Œ

Ó

Œ Œ œ nœ

Œ Œ

Œ


193

145 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

&

#˙ . >f & . #˙ > f & &

& n˙ f & #˙ . ? f ? n˙ . b˙ . f

n˙ > ∑

n˙ >

Œ

Œ

#œ #œ nœ œ ∑

˙ ˙ n˙

Œ Œ

∑ 3

7

# œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ b œ œ > p f ∑ ∑ ∑

∑ n # ˙˙ .. π

b˙ .

b n ˙˙ ..

n # ˙˙ ..

∑ ∑

π

˙ .. ˙ π

∑ b n ˙˙ ..

n # ˙˙ ..

b n ˙˙ ..

∑ ˙.

b˙ .

˙. ˙.

˙. ˙.

˙.

b˙ .

˙. ˙.

˙. #˙.

∑ ∑

3+4

&

1

&

&

?

Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

?

? ?

œ. Œ Œ Ó f tam-tam Ó Œ ˙ p ∑ &

Œ

œ #˙

Œ

susp. cymb.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

? & ?

Œ

Ó

din mor?

& n˙ n œ bœ Œ Œ p f Œ Œ & œ Œ Œ b œ f p B ∑ ? ?

. # # ˙˙ . [p] = π

bucket mute

. n ˙˙ .

. n # ˙˙ .

bucket mute

#w . [p] = π

n˙ .

˙˙ ..

b˙. #˙.

#˙.

˙.

œ

œ

Ga

bi

nœ > f

Œ

-

bi

-

Œ

Ga

Ó

bœ ˙

Œ Œ

#˙ .

Œ Œ n˙

Ó

Ó

bœ ˙

Ó

˙. ˙.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w. w. w. π ∑ ∑ ∑

sempre pizz

˙. ˙.

&

1+2

˙.

Ó

jeg...

du...?

Œ


194

80

152 1 Fl. 2+3

1 Ob.

&

&

. & b b ˙˙ .

CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. basso 1+2

& ?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

˙˙ ..

b˙ . ˙. n˙ .

?

2

Synth.

Ga.

Mi.

˙.

b˙ .

˙. ˙.

n˙ . #˙ .

. b b ˙˙ .

b ˙˙ .. ∑ ∑

˙.

b˙ .

˙. #˙ .

˙. ˙.

∑ b ˙˙ .. ∑ ∑

. b b ˙˙ .

˙.

b˙ .

b˙ . n ˙.

˙. ˙.

∑ ∑

. b b ˙˙ .

b ˙˙ .. ∑ ∑

˙.

b˙ .

b˙ . ˙.

˙. ˙.

∑ b ˙˙ ..

˙.

w. w. p

b˙ . ˙.

2 2

6 4

22

&

&

? bn ˙˙ .. ? ?

b˙ .

?

˙. ˙. ˙.

b˙ . n˙ . ˙.

b˙ . b˙ .

˙. #˙ . n˙ .

b˙ .

b˙ . n ˙.

b˙ .

b˙ . b˙ . b˙ .

b˙ . b˙ .

b˙ . ˙. b˙ .

b˙ .

bw . n w. [ f] = p

b˙ . ˙.

w.

b˙ .

[ f] = p

&

bœ œ œ nœ œ

bœ . œ œ n˙ J

jeg vil snart væ - re

alt hvad du vil

Œ

Œ

bœ œ ˙ bœ hvis du ba - re...

Œ

bœ œ n˙

œ

hvis du ba - re...

Œ bœ nœ b ˙

œ

hvis jeg ba - re?

Ó

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

?

&

B

?

2 2

b˙ førs

-

2 ˙ 2 -

2 2 2 2 2 2

Œ

46

p ∑ ∑

b˙ 22 b ˙ b b ˙˙ p 2 ∑ 2

2 2

2 2

22

2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

6 4

n œ-

22

6 4

6 4

≤˙

2 2

6 4

- te

open

6 4

˙

2 2

46

6 4

22

Œ Œ

6 4 ˙

2 2

80

2 2

Œ

Π22

22 Œ ˙. π dolcissimo 2 Œ Œ 2 b˙ 22 ∑

46 Ó

Π22

Œ Œ

2 2

Œ Ó

2 2 2 2

6 4

b˙ ˙ ˙ π dolcissimo 22 ∑

?

? Œ

2° open

Ó

46 w . bw .

2 2

Œ Œ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w. w. w. w. w. ˙ p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & tam-tam

2 2

∑ Ó

ww . .

22 b ˙ b ˙ b b ˙˙ p

b ˙˙

46 6 4

6 4 Ó

22

b˙ .

Ó

2 2

2 2

˙

2 2

6 ˙. 4

6 4

œ ˙.

2 2

22 b˙ b˙

&

46

∑ œ ˙.

2 2

p

6 4

22

bw . n w. p b˙ Ó Œ Œ p 1° b ˙ Ó Œ Œ p w.

∑ ∑

2 2

&

1 Perc.

. n b ˙˙ .

2 2

22

2 2

6 4 Ó

Œ ˙

6 4

Œ Œ

˙

6 4 6 4

. 46 b ww . 6 4

førs - te

gang

6 4 œ

œ 2 2

≥ b˙

Ó ∑ ∑

hus

-

2 2

Π22 2 2 2 2 22 2 2


195

160 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

2 &2 & 22 2 &2 2 &2 2 &2

6 4

46

∑ œ ˙.

46

b ˙˙

?2 2

2+3

? 2 b˙ 2 b ˙ b˙ b˙

6 4

1+2

& 22

46

1 Fg.

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

2 &2 2 &2 2 &2 ? 22 ?2 2

?2 2 2 2 2 2

?2 2 2 &2 2 &2 B 22

6 4

gang

˙

˙

ker

≤˙ ∑ ∑

b˙ ? 22 b ˙ b b ˙˙ ?2 2

n œ-

6 4

6 4

6 4

22

46

2 2 2 2

2 2

˙

Œ Œ

du?

Ó ∑ ∑

aft'

b˙ 2 ˙ ˙ 2 du?

3

-

-

Π22 Π2 2 2 2

- nen

≤ n ˙-

b œ∑ ∑

b˙ 22 b ˙ b b ˙˙ 2 2

6 4

6 4

Œ œ œ œ 22 w hus - ker

Ó ∑

6 4 6 4

. 46 b ww . 6 4

46

22

2 2

Ó Ó

6 4

Π22 Π22 2 2 2 2

6 4

w blå

Ó Œ

˙ b˙ 3

din

≤ b ˙∑ ∑

b˙ 22 b ˙ b b ˙˙ 2 2

œ -

6 4

2 2 2 2

2 2

6 4 Ó 6 4 Ó 46

6 4 6 4

6 4

˙.

hånd

som af

œ œ œ 2 2

Ó ∑ ∑

bw

glas

2 2

6 4 Ó

glas

Π22 Π2 2

6 4 Ó

≤˙ ∑ ∑

b˙ 22 b ˙ b b ˙˙ 2 2

# œ-

2 2

2 2 22 2 2

22

2 2

2 2

2 2

˙.

22 2 2

2 2

2 2

∑ ∑

2 2 2 2

2 2

2 2

œ œ œ œ 2 2

aft'

-

˙.

Œ

≥ 6 Ó 4 œ n˙ 6 ∑ 4 6 4

6 4

. 46 b ww .

2 2

Œ

6 4

œ œ œ œ 2 2

6 4

22

6 4

œ œ œ œ 2 bw 2

min hånd som af

Œ

6 4

2 2

. 46 b ww .

2 2

Œ

ww . .

6 4

2 2

6 4

Œ

46

22 2 2

6 4 œ 6 4

2 2 bw

b˙ .

6 4 w. bw .

2 bw 2

6 4 Ó 6 4

6 4

2 b˙ 2 b ˙ b˙ b˙

2 2

6 4 ˙. 46

2 2

6 ˙. 4

2 œ ˙. 2

22

6 4

œ ˙.

6 4

2 2

œ ˙.

6 4

46

∑ œ ˙.

2 2

6 4

22 b˙ b ˙ b ˙˙ 2 ∑ 2

46

6 4 6 4

6 4

2 2

aft' - nen så

6 4 w.

2 2

Œ œ œ œ 22

˙ b˙

2 2

ww . .

6 4 Ó

3

22

Œ b˙

6 4

w Ó

Œ

6 4 w. bw .

2 2

6 4 œ

b ˙˙

22

2 2 2 2

46 6 4

Π22

blå

œ ˙.

2 2

Œ Œ

6 ˙. 4 ˙. 6 4

2 2

2 2

˙.

œ ˙.

22 b˙ b˙

6 4 Ó 6 4

2 2

6 4 Ó

2 2

46

2 b˙ 2 b ˙ b˙ b˙

Œ ˙.

6 4

46

2 2

6 4 ˙.

6 4 6 4

Π22

6 4

2 2

ww . .

6 4

2 2

Œ

6 4 Ó

˙ ˙ b˙

2 2

Œ

6 4

2 2

Ó

6 4 w. bw .

3

22

. 46 b ww . 6 4

6 4

2 2

6 4 œ

2 2

2 w 2

6 4 Ó

w

Œ

6 4

?2 2 2 &2

6 4 6 4

2 &2

Œ Œ

6 4

46

b ˙˙

2 2

b˙ .

6 4

22

6 4 ˙.

2 b˙ 2 b ˙ b˙ b˙

Œ ˙.

6 4

22 b˙ b˙

2 2

6 ˙. 4

2 œ ˙. 2

6 4

6 4

œ ˙.

2 2

46

46

∑ œ ˙.

2 2

6 4 ˙

?2 2

ww . .

6 4 Ó ˙

6 4

22

Œ b˙

6 4

w

Œ

6 4 w. bw .

˙

Œ Œ

6 ˙. 4 ˙. 6 4

œ ˙.

& 22 b ˙ b˙

6 4 Ó

2 2

nen så

2 2 Π22 2 2 2 2 22 2 2


196

168 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

2 &2 & 22 2 &2 2 &2 2 &2

∑ ∑ œ ˙. œ ˙. œ ˙.

& 22 b ˙ b ˙ b ˙˙ ?2 ∑ 2 ? 22 b ˙ b ˙ b b ˙˙ 2 &2

2 &2

2 w &2 2 & 2 bw

? 22

?2 2

?2 2

?2 2

2 2 2 2

6 4

46 6 4

b˙ .

ww . .

46 w . bw . 6 4 6 4

6 w. 4 6 4 nw .

∑ Œ Œ

6 4

6 4

2 2 2 2

B 22

6 4

∑ ∑

b˙ ? 22 b ˙ b b ˙˙ ?2 2

6 4

∑ ∑

2 2

. 46 b ww . 6 4

Œ Ó

6 4

2 2 2 2

b˙ 46 ˙

Œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Π22 2 2 2 2

6 4

6 4

≤ n ˙∑ ∑

22 b ˙ b ˙ b˙ b˙ 2 2

6 # œ- 4 6 4 6 4

b˙ 64 b ˙

6 4 b˙ .

˙.

2 2

22 2 2 2 2 2 2

2 2

Ó

≤ # ˙2 Œ 2 Œ n œ-

˙.

unis.

b˙ . b˙ .

el - ske

˙

˙

2 2 b˙

˙

22 ˙

6 4

˙

2 2 2 2

2 2

6 4

6 ˙ bœ œ ˙ 4 vil

jeg

≤ ≥ n œ- œ 6 œ œ œ Œ 4 Ó ˙6 ∑ ∑ 4 #w w w

6 4 n˙ . 46 ˙˙ .. div.

6 ˙. 4

˙. ˙˙ .. ˙

˙

2 ≥ 2 ˙

Ó

el - ske

6 4 Ó -≤ 6 Œ ˙ 4

22 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2 2

2 2

2 2

∑ ∑

2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

∑ Œ

˙ hvis

# ˙-

46

6 4

2 2

6 4 6 4

22

6 4

2 b˙ 2

22 w w 2 w 2

6 4

6 4

2 2 #w

2 2

˙˙ ..

6 4

2 2

˙.

6 4

2 2

# ˙˙ ..

˙˙ .. 6 n˙ . 4

6 4 6 4

œ #˙

˙.

6 4

2 2

n˙ .

6 4

22

œ #˙

6 4

2 2

46

˙

46

2 2

6 4 Œ

˙

6 4

2 2

6 4

2 2

6 4

2 2

2 2

6 4 Œ

6 4

22

6 4

2 2

46

6 4

2 2

46 ˙˙ ..

2 2 2 2

6 4

˙ #˙ 22 ∑

22 w w

46

2 2

2 #w 2

˙˙ ..

6 4

snart

œ

˙.

6 4

˙

œ 2 ˙ #˙ 2

œ 2 ˙ #˙ 2

˙ bœ ˙

6 4

∑ Ó

˙ bœ ˙

6 4

22

46 ˙˙ ..

∑ ˙

2 2

6 n˙ . 4

6 4

vil

2 2

46

jeg

2 2

6 4

œ

˙

6 4

2 2

46

6 4 6 4

2 2

œ

2 2

w

2 2

Œ

˙

Œ

œ

Œ

6 4

œ 6 ˙ bœ ˙ 4

2 2

2 2 2 2

Ó

2 2 œ ˙.

2 2

≥ œ #˙

˙.

Π22

Ó

œ ˙.

2 2

6 4

b˙ .

Π22

6 4

∑ œ ˙.

2 2

6 4

6 4

6 4

2 2

46

b˙ .

22

6 4

∑ ∑

Œ

6 4

6 4 6 4

2 2

2 2

2 &2

˙.

2 2

2 2

Ó

Œ

6 4

≥ 6 4 œ ˙

˙.

6 4

?2 2

-≤ 2 Œ #˙ &2 n œ-

6 4

Œ

2 2

blå

6 4

b˙ .

2 2

2 2

nw .

6 4

Œ Ó

2 2

46

2 2

22 b ˙ b ˙ b˙ b˙

22

6 4

6 4 b˙ . b˙ 64 b ˙

6 w. 4

blå

œ ˙.

22 b˙ ˙ b ˙ b˙

2 w &2 bw

œ ˙.

2 2

6 4

2 2

∑ œ ˙.

2 2

6 4

22

2 2

6 4

Œ b˙

46

2 2

6 ˙. 4 ˙. 6 4

∑ ∑

?2 2

46

6 4 6 4

2 &2

6 4

œ 2 2

du

≥ 2 nœ 2 2 2 2 2 22 2 2


197 177 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2 1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

2 &2 & 22 2 &2 2 &2 2 &2 2 &2

Mi.

œ n˙ .

#˙ .

œ n˙ .

#˙ .

#w

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

˙

˙

˙

b ˙˙

˙ ˙

& 22

2 &2

2 &2 & 22 ?2 2 ?2 2

22 22

& 22 ?2 2

? 2 b˙ . 2 ba

1

?2 2 w w

? 2 #w 2

?2 2

Synth.

˙˙

Timp.

2

6 4

˙ ˙

? 22

Perc.

w w

Tb.

1

2 &2 œ 2 &2 B 22 ?2 2 ?2 2

œ -

re

≤Œ Œ œ ∑ ∑

Ó

œ ˙

˙

œ

nœ 6 ˙ 4

#œ ˙

˙

œ Ó

6 4 6 4

nw

bw b w ..

6 nw 4

6 4 bw . b w.

# # ˙˙ ..

6 4

46 6 4

46 46

6 4

46

6 ˙ 4

46 6 4

˙

# ˙˙ ..

6 4

#˙ .

6 4

hvis

˙.

46

∑ œ œ b˙ jeg

ba

6 4 bw .

∑ ∑

˙ -

≥ #œ

-

˙. ˙.

div.

2 2

Œ Œ

˙.

2 2

2 2

22

# ˙-

≤Œ b˙

#˙ . #˙ .

jeg må

b œ 46 6 4 46 6 4 6 4

2 2 22

6 4

22 22

2 2

˙

œ ˙

b˙ .

˙.

b ˙˙ ..

46

6 4

46 46

6 4

#œ 6 4

2 2 2 2 2 2

2 2 22 2 2 2 2

22

2 2

∑ ∑

22 22

2 2

22

˙

bœ 2 2

2 2

46

bœ 2 2

22

6 4

22

2 2

46

b ˙˙ ..

6 4

22

œ ˙

6 4

2 2

˙

46

22

6 4

2 2

6 4

2 2

w w

2 2

˙

6 4

22

6 4 6 4

2 2

46

nœ 6 4

2 2

46

bœ bœ 6 4

≥ 2 œ 2

2 2 #w #w 2 #w 2 #w

6 4

6 4

Ó

22 #w

Π22

2 2

w w

Ó

81

˙˙ ..

46 46

2 2

#w

6 4 n n ˙˙ ..

6 4

2 2

2 #w 2

46

2 #˙ . 2

˙.

46

˙.

# ˙˙ ..

6 4

2 2

6 4

˙˙ ..

6 4

2 2

˙.

46

22

n˙.

n˙ .

6 4

22

#˙ .

n˙.

6 4

2 2

6 n˙ . 4

22

2 2

6 #˙ . 4 6 4

2 2 #w #w

2 2

# # ˙˙ ..

6 4

2 #w 2

22

#˙ .

46

∑ ˙.

2 2

# ˙˙ ..

Π22

- re

˙.

Π22

22 22

-≤ Œ n˙

22

6 4

2 2

46

˙

Ó

6 4

2 2

˙

6 4

≤ ≥ 6 œ # ˙Œ ˙# ˙- n œ 4 6 ∑ ∑ 4

∑ ∑

46

81

Œ

2 2

Œ #˙

≥ ≤ ≥ œ œ Œ ˙ bœ

2 2

œ b œ b œ b œ 46 b œ b œ n œ b œ œ b œ 22

22

fin

-

de

∑ ∑

Ó

2 2 2 2 2 2

∑ ∑ ∑ ∑

til

-

ba

6 4

46 b ˙ . 6 4 b b ˙˙ .. 6 b˙ . 4 b˙ .

-

ge

Ó

Π22

2 2

b˙ .

22

b˙ . b˙ .

2 2

b ˙˙ ..

2 2


198

185 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Mi.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 22 2 &2 & 22 2 &2 & 22 & 22 ? 22

46

∑ ˙

˙

˙ ˙

nw ww

? 22

∑ ∑

& 22

& 22

& 22 & 22 ? 22 ? 22 ? 22 ? 22 2 2 22

& 22 ? 22 ? 22

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B 22 n w ? 22 b w bw ? 2 bw 2 bw

˙. F 6 4 #˙ . F 64 w. F 46 . # ˙˙ . F w. 46 F 46 ˙˙ .. F

# ˙˙ ..

# ˙˙ ..

2 2 22 22

6 4

∑ ˙

˙

˙

bw

6 4 46

w.

ww

46 b n ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

46

46

22

46

46

22

46

22

46 46 46

2 2 22

22

46

˙. 46 alt

n˙. bli'r

22

46

46

∑ ∑

6 4 46

46

22

46

22

46

22

46

22

46

˙

˙

som

det

46 b œ œ b œ œ œ n œ 22 n œ #œ œ bœ F arco 64 b œ œ b œ œ œ n œ 22 n œ # œ œ b œ π 6 2 4 nw . 2 #w F 22 n w # ˙˙ .. 46 n n ˙˙ .. nw F unis. 6 2 4 n˙ . 2 nw n˙. F

46

46

22

46

22

46

w. skal

6 œ #œ 4 p 46

2 2

6 4

#˙.

2 2

46

22

46

46

22

46

˙.

46

22

Œ

22

6 4 46

46

22

46

22

46

22

46

22

46

22 22 22 22 22 22

∑ ∑

22

6 4

22 ww f n w 22 f 22 w w f

2 2 22

46

nw f

bw . 46

22

bw .

# # ww

22

22

46

2 Ó 2

22

46

w.

46 n ˙ . b ˙.

22 # w 22

46

22 2 2

46

˙.

22

46

˙.

46

2 2

46

& 22 n œ b œ œ b œ & 22

6 4

6 4 46

22

22

22 Ó

46

46

46

46

46

∑ ∑

6 4 46

46

46

œ œ 6 4

hvis vi

2 2 22

22

˙. ba

˙. -

bœ œ œ ‰ b œ œ œJ p subito div. b œ œ œ b œ œ œ ‰ J p subito div.

22 46 b œ b œ n œ 46 b œ œ œ œ nœ œ œ f bœ bœ œ œ œ 6 46 b œ œ n œ œ n œ 22 4 f 6 2 6 4 bw . 2 nw 4 w. f p subito 22 w 46 b n ˙˙ .. b ˙˙ .. 46 n # ˙˙ .. w f p subito 6 2 6 4 b˙. b˙. 2 w 4 n˙ . p subito f

re...

22

œœ œ œ œ œ ‰ œ œJ 22 œœ œ œ œ œ ‰ œ œJ 22 # ˙˙ .. n˙.

46

∑ ∑

6 4 46

46

22

46

22

46

22

46

22

46

22

46

22

46

22

46

Œ b˙

hvis

œ œ œ bœ œ œ œ ‰ bœ J J œ œ œ bœ œ œ œ ‰ bœ J J

2 bw 2 22 # w #w 2 2 #w

vi

46 œ œ 46 J œ œ 46 J 6 4 46 6 4


199 192 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Mi.

6 &4

6 &4

& 46 6 &4 & 46

& 46

6 &4

? 46

Vl. 2

?6 4

Vla.

Vlc.

CB

2 2

?6 4

2 2

46

22

6 4

6 &4

2 2

2 2

2 2

?6 4 ? 6 b˙ . 4

6 &4

22

ba

1

2 2

œ œ J œ œ J

B 46 b w . ? 46 b n ˙˙ .. ?6 . 4 b˙

œ

˙ -

-

œ œ bœ œ œ ‰ b œJ J œ œ bœ œ œ ‰ b œJ J

-

-

œ œ J œ œ J ˙˙ .. n˙ .

re...

2 2

nœ #œ œ œ œ œ œ œ 2 ‰ nœ #œ J J 2 nœ #œ œ œ œ œ œ œ 2 ‰ nœ #œ J J 2 2 nw 2 22 w w 2 2 w

46

6 4

6 4

6 4

6 4

46

∑ ∑

6 4

6 4

œ #œ œ #œ J œ #œ œ #œ J

nœ nœ J nœ nœ J

6 4 6 4 6 4

2 2

2 2

2 2

6 4

nœ œ œ nœ ‰ œ œJ nœ œ œ nœ ‰ œ œJ w.

46 n # ˙˙ .. 6 4 n˙ .

œ #œ #œ œ œ #œ ‰ #œ œ 2 J 2 œ #œ #œ œ œ #œ ‰ #œ œ 2 J 2 # # ˙˙ .. #˙ .

2 2

6 4

6 4

6 4

2 2

œ #œ œ #œ J œ #œ œ #œ J w

22 # w #w 2 2 #w

n œ nn œœ nœ ‰ J n œ nn œœ nœ ‰ J

œ œ J œ œ J

6 4 6 4 6 4

2 2

2 2

w.

46 n n ˙˙ .. 6 4 n˙ .

œ ## œœ œ‰ J J œ ## œœ œ‰ J J

# ˙˙ .. n˙ .

#œ nœ #œ nœ J #œ nœ #œ nœ J

2 2 2 2

6 4 6 4 46 6 4 6 4

46

6 4

6 4

46

∑ ∑

6 4

6 4

6 4

2 2 œ #œ œ #œ J œ #œ œ #œ J

46

2 2

∑ œ bœ œ bœ J œ bœ œ bœ J

∑ ∑

6 4

22

22

6 4

2 2

46

2 2

6 4

22

6 4

2 2

6 4

2 2

22

6 4

2 2

46

2 2

46

2 2

6 4

22

46

6 4

2 2

6 4

2 2

46

6 4

2 2

6 4

22

2 2

6 4

22

46

2 2

2 2

6 4

2 2

6 4

22

46

2 2

6 4

6 4

2 2

6 4

2 2 22

46

22

6 4

2 2

6 4

2 2

46

2 2

6 4 46

22

6 4

2 2

6 4

6 4

2 2 22

46

22

6 4

6 4 46

2 2

2 2

?6 4

22

2 2

6 &4

2 2

22

6 &4

2 2

? 46

2 2

2 2

?6 4

6 &4

œ

˙

6 &4

22

˙.

2 2

6 4

∑ œ nœ œ nœ ‰ J œ nœ œ nœ ‰ J

2 #w 2 22 w w 2 2 w

œ œ J œ œ J

œ #œ œ #œ J œ #œ œ #œ J

6 4 6 4 6 4 46 6 4


200

82 ritardando poco a poco 198 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

6 &4 & 46 6 &4 6 &4

& 46 # w . p 6 & 4 b n ˙˙ .. p

˙˙ ..

2+3

?6 4

1+2

& 46

Fg.

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

7 4

w. π dolcissimo 6 ∑ &4 ?6 4

?6 4

? 46

?6 4 46 6 4

6 &4

6 &4

42

74

74 7 4

74

˙.

4 2 42

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &4 B 46

42 ˙.

4 2

bœ bœ œ œ bœ j ‰ J J b œ œJ 74 œJ b œ œ œ œ Œ b ˙ . > 74 w #w. Ó

unis.

? 6 b˙ . 4

b˙ .

7 w 4 bw 7 4 bw

Ó Ó

˙

˙ bœ œ ˙

p dolcissimo 3 bw

3

w

Ó

∑ w

Œ bœ p 2° Œ œ p

˙. ˙.

nœ œ œ

∑ bœ

˙.

œ

˙.

Œ b œœ trumpet p Ó Œ bœ

˙. ˙.

bw

w

bw

alt

er

godt

Ó

b œœ bœ

˙.

˙˙ ..

4 2

3 3 œ œ œ œ b œ b œ n œ œ 22 ˙ bœ œ ˙

w

Π42 n w . bw . Π42 b w . . Π42 bb ww . div.

˙.

2 œ 2 ˙ bœ œ ˙ 3

b˙ ˙˙

b˙ b˙

22 w 2 n ww 2 2 w 2 w

Ó

Ó

œ bœ bœ bœ

Œ bœ œ nœ

3

Ó

Œ

unis.

˙.

œ

nœ œ œ

˙.

82 ritardando poco a poco

42

œ

2 2

w

3

22

3

bœ œ nœ œ

Ó

2 2 w

b˙ bœ œ ˙

œ bœ œ bœ

godt

˙

2 2

er

22

bw

22 2 2

˙

22

2 2

22

2 nw 2

2 2

a2

2 2

2 2

4 2

2 w 2 w

bw

42

bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ b œ œ œ œ b>˙ . J J J 7 J ‰ Œ 4 J

b ˙˙ ..

˙ ∑

42 4 2

b ˙˙

nw

˙˙

∑ ˙

22

2 2 w w

4 2

alt

? 6 b n ˙˙ .. 4

b ww .. w.

4 2

unis.

& 46

4 2 bw . p

7 w 4

w.

4 2

7 4

7 4

7 4

? 46

74

2 2

4 bw . 2 b w.

7 4

Π42 4 2

7 4

Ó

Π42

74 w

Ó

2 Ó 2

4 2

7 4

7 4

& 46

7 4 w w 7 4

6 &4

74 w

22

4 2

2 2

42

7 4

4 2

74

?6 4

1

7 4

b O˙ ˙

nœ œ ˙ ˙.

œ


201

205 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. basso 1+2

&

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

&

&

&

?

a2

˙ œ ˙ bœ 3

3

bw

&

& Ó & Ó ?

?

2

& ˙˙

trumpet

? ˙

∑ bœ

˙.

œ

˙.

˙.

bw

w

∑ susp. cymb.

Œ b œœ

˙. ˙.

Œ bœ

˙.

b œœ bœ

˙ ˙

3 b ˙ b˙ & Ó

blot

œ bœ

3

el

-

1

˙ bœ œ ˙ 3

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

B Ó

3

3

Œ

? Ó ?

b˙ bœ œ ˙

3

3

3

Œ bœ ∑

b b O˙ b b Oœ Oœ ˙O 3

bœ bœ

˙. ∑

w

45

w 45

5 4

45

˙.

Œ bœ Œ œ

b œ 45 ˙ . 45

∑ bw

5 4 ˙.

∑ ∑

˙ ˙˙

45

5 4

22 22

bw

˙

22

˙

2 2

w

˙.

Ó

gør

˙ #˙

˙

˙

˙

h = 63 ritardando

b wO w œ

˙.

22

œ

˙. ∑

22

45 ˙ .

22 b w

b b Oœ O˙ 45 Ó

22

45 Ó

22

Ó

Œ bœ ∑

˙. ˙. ∑

5 bœ 4 ˙. b œ 45 ˙ . 45

œ Œ œ Œ ∑

œ Œ

˙

Ó

w

1° open

˙

∑ # ˙˙

Ó

˙˙ # ˙ ˙

w w

˙ n˙

w

w

skal.

Œ

w

Ó

˙

˙

bœ ˙

w

2 2

du

22

b œ 45 ˙ .

det

∑ ˙

˙

Œ bœ

˙

˙

˙

˙

˙ ˙

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 ˙ w w w ˙ Ó 45 ˙ . ∏ p 5 2 ˙ Ó ∑ ∑ 4 ˙ Œ Ó 2 ∑ p 22 œ Œ ˙ ˙˙ .. Œ b œœ ˙˙ .. b œœ 45 ˙˙ .. œ ˙ ˙ n˙ œ ˙ ˙ œ ˙.

b ww

Ó

muta in cl. 2+3 in Bb

bw

b ww

Ó

w

bw

bw 2 bw 2

22

bw

bw

2 2 bw

22 n˙

2 2

22

œ 45 ˙ .

˙.

45

˙˙

attacca

22

. 45 ˙ ˙.

h = 54

22

5 4 ˙˙ .. 45

22

b ˙ .. 5 ˙ 4

3

˙.

Ó

ske - de

h = 72 ritardando

O˙ b b Oœ Oœ O ˙ &

3

ww

Ó

bw

3

Ó

tam-tam

œ

3

∑ nœ

∑ ∑

bw

bw ? p dolcissimo ∑

b ww

w

? straight mute

b˙ bœ œ ˙

w

˙.

Œ œ

˙ bœ œ ˙ 3

ww

∑ Œ bœ

w

&

45

∑ ∑

bw

Perc.

Ga.

Ó

bw

bw

1

Synth.

ww

3

h = 63 ritardando

œ œ b˙ & Ó 3

∑ ∑

& b ww

?

1

h = 72 ritardando

22 22

h = 54

O˙ b b Oœ Oœ b O b˙ ˙ bœ œ b ˙ 3

Ó Ó

22 bw unis.

3

3

attacca

b b O˙ b b œO œO b ˙O 3

3

b˙ bœ œ ˙

3

˙ ˙

3

˙ ˙ bw

3

n˙ n˙

b b wO bw

∑ Œ

˙ nœ Œ

˙ nœ

bw


202

Scene 7 Miguel går, og Rachel kommer ind for at forberede Gabi til siestaen.

1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1

6 &4 6 &4

1 Tbe. in C 2+3

1+2 Tbni. 3

Tuba

Timpani

U ∑ U ∑

?6 4

U ∑

?6 4

Perc. 2

Synth.

Gabi

Rachel

Mr. White

Kor

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ Œ Œ œ

˙˙ ..

Œ Œ

U ∑

6 &4

U ∑

? 46

U ∑

6 &4 & 46 ?6 4 6 &4 & 46 B 46 ?6 4 ?6 4

10 8

U ∑ U ∑ U ∑ Piu mosso q = 168

˙

p ˙˙ p

˙.

10 8

Ó

b˙.

Ó

# ˙˙ ..

˙ ˙

˙.

10 8 10 8

˙. ∑

˙

˙˙ . .

10 8

Œ

10 8

10 8 ˙

U ∑

?6 4

10 8

10 ˙˙ 8

˙.

6 Uœ Œ Œ Ó &4 p U 6 4 ∑ U 6 ∑ &4 Glockenspiel

1

U ∑

U ∑

10 8

U ∑

U 6 & 4 #œ ˙ p U 6 &4 œ ˙ p open ˙ ? 6 UŒ ˙ 4 p U ?6 œ 4 ˙ p ?6 4

10 8

U ∑

& 46

œ œ #œ œ #œ œ bœ nœ œ œ 10 Œ J J Œ J J 8 p 10 Œ 2° œ b œ n œ œ œJ Œ œ œ # œJ œJ # œ 8 J p 10 ∑ ∑ 8 10 8

U ∑

6 &4

& 46

œ.

U ∑

U ∑

1+2

3+4

p

6 &4

2+3

Cor. in F

Uœ œ b œ n œ .

& 46 6 &4

? 46

Fg.

Piu mosso q = 168

#œ #œ œ # œ œ œ

œ œ œ #œ œ nœ J J

œ œ # œ # œ œœ ## œœ œ œ #œ

4

4

∑ bœ b œ nœ œ #œ œ

œ #œ œ œ Œ #œ J J p ∑

˙

˙.

˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ . .

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

∑ >œ

∑ Œ

Œ

∑ ∑

˙

b˙.

˙

˙.

˙

˙.

˙

n˙ .

˙ ˙

˙

#˙ ˙

˙. ˙. ˙.

˙

˙. ˙. ˙.

10 8

10 8

10 8

‰ Œ œ Œ ‰ Œ

∑ n # ˙˙ .. æ f ∑

10 8

10 8

Œ

10 Œ œ Œ ‰ Œ ‰ Œ œ Œ ‰ Œ 8

10 8

n>œ nœ

Œ

10 8

∑ > >œ # œ >œ œ #>œ #œ J J f subito ∑

n>œ

10 8

10 8

4

# œ n>œ >œ n>œ œ #>œ J J f subito # œ n>œ >œ n>œ œ #>œ # œ nœ œ n œ œ # œ J J f subito ∑

˙. ˙. ˙.

œ œ œ #œ œ nœ J J

Œ #œ Œ ‰ Œ ‰

Ó

œ œ #œ Œ œ œ J J f subito

œ.

Ó

f œ. œ.

b˙ ˙ f n # ˙˙ æ

œœ J

b œœ .. ‰

Œ

Œ

‰ ∑

U ∑

10 8

U ∑

10 8

U ∑ U ∑ U ∑

10 8 10 8 10 8

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

œœ .. n # œœ ..

bœ œ . œ œ #œ œ #œ œ æ 7 f ∑

Ó

œ

œ.

∑ ∑ ∑

Œ


203

8 1 Fl.

&

?

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. 2+3 in Bb

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

& & &

Ga.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ.

œ œ

˙. ˙.

œ.

F

˙

#œ.

œ.

b ˙ b ˙ .. ˙ ˙ F

˙ n # ˙˙ ? ˙ n # ˙˙ .. n # ˙˙ æ æ F ˙ ? æ Œ ‰Œ ‰ Ó F ? ∑

˙.

˙ ˙ p

˙. ˙.

œœ .. n œœ ‰ ‰ b ˙æ˙ J æ æ p j b œ b œ . œ . œj œ J‰‰ ∑

p

p

b ˙˙ p

j j‰ œœ

‰ œæ . œ J ‰ ‰ æ.

˙˙ ..

œ #œ œ . J

˙

p

˙˙

Ó

˙. ˙.

∑ ‰ œ bœ bœ ˙

b ˙˙ ..

.. œæœ œjœ œ œ œæœ .. J‰ æ J‰‰ æ ∑

∑ j‰ ‰ Œ ‰ œœ

˙˙

∑ ∑ ˙.

˙

˙.

‰ œ œ ˙. ˙. b ˙ bœ

> . . . . . œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ b ˙æ˙ J‰ Œ Œ ‰Œ ‰ æ

j j‰ bœ œ

j j œœ

J ‰‰Œ ‰

&

&

?

∑ ∑

&

&

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

Œ

&

?

83

Ó

œ bœ nœ œ . J kort

Et

?

B

&

bœ bœ œ œ 4

Jeg

#œ.

. . œæœ œj œ œ œ œæœ .. J ‰ æ J‰‰ æ

j j‰ bœ œ

œ œ œ.

˙ ˙

œ

4

˙˙ ..

j j‰ bœ œ

œ œ œ œ

˙˙ ..

˙˙

b˙ ˙

b˙ p

?

2

Synth.

& œœ

83

be - hø - ver

bœ in

-

œ œ œ. JJ gen tje

be- søg!

nœ . -

nes

-


204

15 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

&

&

&

& &

˙.

Ga.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

‰ bœ œ œ bœ . bœ . b ˙. Ó p Ó Ó

n˙ . b ˙˙ .. p

∑ ˙ œ‰ Œ J

nœ . Œ

bœ . ‰Œ ‰

Œ

‰Œ ‰

Œ

‰Œ ‰

œ‰ Œ J

n œœ ‰ Œ J

œ œ b˙ . ‰ œ bœ bœ ˙ .

b ˙˙

Ó

b˙ . ˙.

b ˙˙

n˙ . ˙.

Ó

Œ

?

&

˙.

&

& ˙

? ? ?

> . > . .>.. œ œ b œ œ œ œ œ œ b ˙æ˙ Œ ‰Œ ‰ æ J‰ Œ

j j‰ bœ œ

˙˙ ..

.. œœ J‰‰

j œ œ

‰ bœ bœ œ . .. f a2 ‰ œ œœ . .. f subito

.. ‰œ Œ œ‰

‰ b œ b œjŒ ‰ b œ b œJ Œ

b œ bœ b œ œ ‰ Œ ‰ > > >>

3

> >3 > > b œ b œ b œ œj b œ bœ b œ ˙ . ‰ ‰ Œ ‰ > >3 > >æ

Ó

bœ œ JJ

p j‰ Œ Œ ‰ Œ œ p ∑

&

∑ ∑

& œ œ Œ ‰Œ ‰ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

for

a'

tjen'

den

j bœ b œ œ b œ œ nœ œ b˙

mindst'

skyg'

un - der

øjn'

Œ œj b œ b œJ

og jeg bli'r

∑ b˙

fy

-

œ bœ œ œ

-

-

&

?

&

B

?

j œ ‰ n œ œ J b œ b œ œ œ n œj n œ Œ Œ ‰ b œ . J men jeg har brug

‰ bœ bœ œ b œ ‰ Œ Œ pœ ‰ Œ ‰

‰ ‰

b œ b œ b œ ˙æ. > > >> ∑ 3

j j œ. œ œ

J‰ ‰ Œ p ∑

Œ

. . . ‰ œ œœ ‰ œ œœ . . . f subito ‰ bœ b œ. . œ. f

f

b ˙˙

j b ˙˙b œ œ .

Ó

b ˙˙ .

b ˙˙ ..

j j‰ ‰ b ˙˙ b ˙˙b œ œ . œ . œj œ J‰ ‰ Œ ‰ p ∑

b œ bœ b œ œ ‰ Œ ‰ > > >> 3

∑ ∑

b ˙˙ ..

ter

˙˙

j bœ bœ ‰ bœ bœ Œ

b ˙˙ . f ∑

Ó

&

?

˙˙ ..

˙˙

∑ ˙. ˙. .. .. ‰ b œ ‰ œ ‰ b œ b œj ˙æ . œ œ ˙. b œ b œ ∑ ‰ J æ

& ˙ n˙ Ó ?

&

j bœ bœ ‰ bœ bœ b ˙ . ˙.

Ó

n˙ . ˙.

?

2

Synth.

ret


205 22 1 Fl.

Rachel hjælper Gabi af med tøjet til siestaen.

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

b˙ a2 p & b˙ ? b˙ p ? ˙ b˙ p &

3+4

&

1

&

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

‰ ‰ j j œ œ. œ. ˙ œ ‰ ‰ j j œ œ. œ. ˙ œ j œ ‰ ‰ Œ ‰ j n œœ ‰ ‰ Œ

? ?

‰ b œ œ œj œ œ. œ œ . œ . j j . bœ œ ‰ b œ œ œj œ œ. œ œ . œ . j j . bœ œ ∑

j j bœ œ ‰ j j bœ œ ‰

Ó

œ œ œj œ œ. œ œ . œ . . œ œ œj œ œ. œ œ . œ . .

Ó

b˙ b ˙˙

j j bœ œ ‰ j j bœ œ ‰

œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ b˙ >. . . . . œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ b˙ >. . . . .

œ J jŒ œ > n œœ J jŒ b œœ >

j‰ ‰ j‰ ‰ Ó œ œ > > j‰ ‰ j‰ ‰ Ó œœ œœ > >

j ˙ œ œ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ j b œ bœ ˙ .

Œ ‰ j‰ ‰ Ó œ > Œ ‰ j‰ ‰ Ó b œœ >

Œ

Œ

j‰ ‰ Œ œ ∑

‰ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ b˙

j œ ‰‰Œ

bœ bœ œ bœ Ó

bœ . b˙

Œ

Ó

j j ˙ œ œ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ b œ b œ ˙ .

? bœ Œ ‰ bœ œ bœ bœ œ

bœ ‰ bœ bœ œ b œ bœ bœ b œ œ bœ œ œ ‰ bœ œ bœ b œ b œ bœ bœ

œ ‰ Œ Œ J

‰ Œ

?

&

&

?

2

Synth.

&

?

&

B

?

˙. ˙. ‰ j‰ ‰ œ > ‰ j‰ ‰ b œœ >

bœ œ

‰ œ bœ


206

84 28 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

&

43

&

43

&

&

1

&

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

&

œ œ b œ œ. œ œ œ. œ b ˙ ˙ œj œ œ. œ ‰ œ. œ . . > . > . > .

? ?

œ. ‰

. . . Ó Œ ‰ b œ bb œœ œ bœ œ . . . f ‰ b œ b œj Œ ‰ b œ. b œ. œ. f subito ‰ jŒ ‰ bœ bœ œ. œ. œ. f subito j‰ ‰ Œ ‰ œ b˙

‰ b ˙˙

j n œœ ‰ ‰ Œ

> > > 3 œ bœ bœ > œ b œ b œ b ˙˙ . . 3 > > > > 3 œ bœ bœ ˙ . > > > > 3

œ bœ bœ ˙ . > > > > ∑

˙˙ . ˙. ˙.

b ˙˙ b ˙˙ p

˙ b˙ p

Œ

‰Œ

‰ 43

Œ

‰Œ

Œ

‰Œ

˙ b˙ p j œ ‰‰Œ ˙ ˙˙

j # œœ ‰ Œ

∑ ∑

‰ bœ œ bœ b ˙

Œ

œ‰‰Œ J ∑

Œ

‰ Œ

j‰ ‰ Œ œ

‰ Ó

œ œ œ œ nœ

˙

j‰ ‰ Œ œ ∑

&

&

?

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

‰ 43

‰ 43

‰ 43

3 4

3 4

3 4

3 4 3 4

b˙. œ œ œ œ œ œ œ œ b œ n œ 43

?

43

œ bœ b ˙ ? b œ nœ b œ b œ bœ bœ bœ œ

2

Synth.

j j bœ œ ‰

j & j j ‰ b œ œ. b œ œ. œ. œ œ. œ. b ˙ ˙ œ œ œ. œ. ‰ œ. > > > bœ œ œ b˙ ? ‰ jŒ J ‰ ‰ j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ œ œ œ œ > > > > b ˙˙ n œœ ? ‰ jŒ ‰ ‰ ‰ ‰ j j J ‰ ‰ j‰ b œœ b œœ œœ œœ > > > >

&

2+3

&

3+4

Tbe.

&

˙.

‰ 43

43

3 4

∑ ∑

43

43 43 3 4

∑ ∑

84

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

? ?

43 43 43

con sord.

œ œ œ p 3 ∑ 4 3 4

œ œ œ ∑ ∑


207

35 1 Fl. 2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2 1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

&

∑ ∑

&

&

&

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

?

&

1

&

2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ga.

∑ ∑ ∑

&

?

? ˙.

?

?

&

&

2

Synth.

&

3+4

Tbe.

?

1 Vl. 2

Vla.

& &

CB

2 4 2 4 2 4

∑ ∑

B œ œ bœ

? Œ Œ #œ p ? ∑

∑ ∑ ∑ ∑

42

2 4

2 4

2 4 2 4 42 2 4 2 4 2 4

2 4

2 4

con sord.

Vlc.

2 4

42

j & ‰œ œ œ &

2 4 42

Ga - bi White

Ra.

2 4

42

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

5 8

5 8

85

85

5 8

5 8

5 8 85

5 8

∑ ∑

2 4 42 2 4

∑ ∑ ∑

2 4 ˙

5 8

∑ ∑

3 4

85 5 8

-

∑ ∑ ∑

5 8 œ.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4 43

5 8

œ 43

2 4 2 4 2 4

∑ ∑ ∑

2 4

42

2 4

2 4

2 4 2 4 42 2 4 2 4 2 4

2 4

42

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

œ œ ∑

5 8

5 8

85 5 8 5 8 5 8

5 8

5 8 5 8 85 5 8 5 8 5 8

∑ ∑

5 8

85

2 4 Œ bœ

5 8 œ.

2 4

5 8

42

stram

∑ ∑

2 4

42 œ œ 2 4 #˙ p

con sord.

85

43

3 4

3 4

3 4 43

3 4

∑ ∑

sild

5 8 Œ

5 8

5 8 œ

‰ Œ

2 4

3 4

sin fars

43

3

∑ ∑

Œ

Œ

3 4 ˙.

œ œ

∑ ∑

5 8

œ

2 4

85 5 8 5 8 85

‰ b œj 85

3 4

43

-

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2 4

42 2 4 2 4 2 4

∑ ∑ ∑ ∑

42

2 4

2 4

2 4 2 4 42 2 4 2 4 2 4

2 4

2 4

œ

ne!

3 4

min span - ske

42

2 4

43

42

3 4 œ bœ œ œ œ b˙ . f p bœ J ‰ ‰ Œ 43 #˙ . f b œ œ n œ Œ 43 ∑ p f 3 ∑ œ. œ 4

non cresc.

2 4 42

85

2 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2 4

5 8 85 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 85 5 8 5 8 5 8 85 5 8 5 8 5 8

5 8 85

5 8

∑ ∑

3 j2 4 ‰ œ œ œ 4 ˙

5 8 bœ .

∑ ∑

3 4 43

3 4

3 4

3 4

43

3 4

sko'

œ

43

5 8

dat - ter

3 4

3 4

85

2 Π4

5 8 85

24 œ

5 8

5 8

2 nœ 4

3 4

5 8

3 2 œ nœ œ œ 4 #œ œ œ bœ œ œ 4 43 œ

5 8

2 4

85

85

24

5 8

24

3 4 œ bœ œ œ

#œ 85 œ # œ # œ

2 4 24

3 j 4 ‰ œ b˙

œ

2 4

43

2 4

5 8

3 4 43

5 8

2 4

3 4

2 4

3 4

24

24

3 4

2 4

43

2 4

3 4

2 4

5 b œœ .. œœ ‰ 3 8 J 4 f p 5 3 8 œ œ œ j‰ 4 œ p f 5 3 8 œ j‰ 4 œ œœ p f œ 5 œ œJ ‰ 3 8 bœ 4 f p a2 œ 5 œ œJ ‰ 3 8 bœ 4 f p

2 4

3 4

2 4

∑ ∑

2 4

5 8 85

2 4

3 4

2 4

3 4

3 4

2 4 24

3 4

85

5 8

3 4

3 4 43

5 8

5 8 85

3 con sord. 3 2 Œ 4 Œ Œ 4 œ bœ œ #œ

42 œ œ 85 œ œ œ œ 43 œ 2 4

2 4

42

fat - tet

3 j œ 4 œ œj Œ Œ

tid

2 4

2 4 42

43

al

3 4 43

2 5 4 œ Œ 8 œ.

3 4

3 4

85

3 4

5 8

43

3 4

5 8

43

5 8

3 4

3 4

85

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4

3 4

5 8

43

5 8

3 4

85

mor

85

5 8

5 8

85

˙

5 8

2 4 ˙

5 8

2 4 n˙

5 8

42

85


208 46 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

5 &8

5 &8

& 85

& 85

5 &8

5 8

& 85

5 & 8 œ. hav

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

43

-

2 4

42

2 4

42

2 4

2 4

42

2 4

42

2 4

2 4

2 4

42

2 4

∑ ∑

2 4

2 4

3 œ 4 œ Œ Œ

de

2 4

2 4

3 4

?5 8

3 4

5 &8

43

3 4

?5 8

43

?5 8

3 4

3 4

? 85

3 4

?5 8

3 4

5 &8

43

5 &8

3 4

? 85

3 4

?5 8

43

5 &8

3 4

3 4

& 85

43

5 &8

3 4

ret

42

5 8

58 5 8

5 8

58

5 8 5 8

5 8

5 8

5 8

58

3 4

3 4

5 8

œ

blev

mit

42

∑ ∑ ∑ ∑

2 4

2 4

2 4

42

3 4

2 5 4 bœ œ 8 œ . Ga - bi

43

2 4

3 4

2 4

42

3 4

2 4

43

2 4

3 4

58

2 4

3 4

5 8

43

42

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

42

43

2 4

3 4

58

3 4

5 8

3 4

2 4 42

43

5 8

3 4

58

3 4 43

5 8

2 4

5 8

3 4 œ Œ bœ navn

Ga

5 8

58 5 8 58 5 8 5 8 58

5 8 5 8 58 5 8

5 8

2 4 œ œ

bi

5 8

5 8

3 4

3 4

3 4

43

2 4 2 4

2 4

3 4

2 4

5 8

vin - den

42

ter

2 4

3 4

2 4

-

2 4

ef

43

5 8

œ

2 4

5 8

3 j2 4 ‰œ œ œ 4 œ

2 4

3 4

∑ ∑

42

2 4 2 4

2 4

5 8

∑ ∑

2 4

58

42

43 b ˙ . p 3 ∑ 4

24

43

straight mute

5 8

2 4

42 ∑

3 4

3 4

3 4

58

2 4

3 4

5 8

2 4

58

3 4

5 8

24

3 4

2 4

43

24

5 8

2 4

3 4

5 8

2 4

3 4

58

43

3 4

3 ˙. 4 p 34 ˙˙ .. p

3 4

5 8

3 4

43

58

3 4

5 8

5 8

2 4

5 8

3 4 43

58

24

5 8

2 4

2 4

3 4

2 4

5 8 58

24

43

2 4

3 4

3 4

58

5 8

3 4

2 4 24

43

3 4

5 8

3 4 43

-

5 8

5 8

2 4

86

3 4

5 bœ . 8

œ

den

nat

3 4 ˙.

42 2 4 2 4 42 2 4

2 4

jeg

86 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 85 5 &8

∑ nœ .

B 85 œ .

43

3 4 œ Œ Œ #œ 3 œ 4 #œ Œ Œ

? 85 œ œ œ œ 43 œ œ Œ ?5 . 8 œ

42 2 4

∑ b˙

2 4 #˙ 42

3 2 œ 4 Œ Œ œ 4 ˙

58 5 8

43

œ

3 4 bœ bœ œ

58 œ œ œ œ

43 œ œ Œ

nœ .

5 8 œ.

œ

5 œ œj Œ 8

3 4 bœ œ œ 3 4 Œ #˙

42

2 4 œ œ 2 œ œ 4 42 œ . 2 4 ˙

58

5 œ. 8

43

∑ #œ

5 œ. 8

œ

œ 58 œ œ œ J J 5 8

3 4 3 4

∑ ∑ ∑

43 œ œ œ 3 4 ˙.

24 2 4

bœ > 2 bœ 4 >

24 œ œ 2 œ 4

58

43

5 Π8

‰ bœ

3 4 ˙.

42

div. 5 3 Œ > > 2 8 b˙ 4 4 œ œ b œ œ > > 3 2 œ 58 b ˙ 4 Œ bœ œ 4 > > > > ˙ œ œ 58 œ œ œ œ œ 43 Œ 42

Œ

2 4


209

57 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

2 &4

2 &4

& 42

& 42 ?2 4

& 42

2 &4

? 42 ?2 4 ?2 4

5 8

5 8

2 &4

5 8

85

5 8

˙

5 8

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

5 8

2 &4

5 œ œ œ 8 3

blev

∑ ∑

2 > > & 4 b œ bœ bœ œ div. > B 42 b œœ b œœ > ?2 ∑ 4

?2 4

3 4

5 8

5 8

œ.

til

5 8

5 > 8 b n œœ. . b œ. div. in 2

5 b>œ . 8 œ. 5 8

3 4

5 8 nœ .

Œ ∑

3 4

6 8

3 4 ‰ œ

6 8

∑ œ

sik - ken

∑ œœœ œœ ∑ œ

j œ 68

hu

-

3 4

6 8

3 4

6 8

2 &4

3 4

∑ ∑

3 4 3 4

3 4

∑ ∑

6 8

6 8

68 6 8

6 bœ . 8

3 4

3 4 3 4

3 4

œ.

6 # b ˙œ .. n œ . 8 68

6 8

6 8 6 8

œ . bœ .

6 8

6 8

6 8

6 8

6 8 6 8

6 8

hus - ker at det

3 4

3 4

3 4

blæst' mens

6 8

6 8

6 8

6 8

3 4

3 4 #˙

hun

blev

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

unis. 3 Œ >œ >œ 4

div. 6 œ>œ .. 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

3 4 ˙.

6 8

6 8

3 4

3 4

6 8

6 8

6 8

> > 6 > 3 4 Œ œ œœ 8 œœ .. 3 4

∑ ∑

3 4

6 8

68 6 8 6 8 68 6 8

6 8 6 8

68

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

-

3 œ 4 ‰

> œœ ..

>œ . œ. ∑ ∑

6 8

ga

œ -

87

3 4

6 8

vet

6 8

3 4

6 #œ œ œ œ ‰ 3 8 4

3 4

3 4

la

6 8

6 8

6 8

3 4

6 8

43

3 4

6 8

3 4

muta in euphonium

6 8

6 8

43

œ 6 J 8

3 4

68

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

43

œ 6 J 8

3 4

∑ ∑

3 4

6 8

68

3 4 3 4

6 8

43

3 4 ˙.

6 8

3 n˙ . 4 ˙.

3 4

68

3 4

œ . Œ ‰ 3 Œ j j œj œ 6 # œ . # œ . 4 #œ #œ J 8

kom'ls'

3 b˙ . 4

6 8

Mr. og Mrs. White kommer ind.

3 œ œ 4 ‰ p a2 œ 43 ‰ œ p 3 ∑ 4

6 8

43

6 8

Œ ‰ 43

6 8

3 4

3 4

6 8 68

3 4

68

3 4

6 8

3 4 43

œ œ 6 #œ . # œ 3 # œ Œ ‰ 4 Œ 8

œ . #œ . ∑

5 8 5 8

2 &4

œ.

43 3 4

3 4

6 8

?2 4

6 8

3 œ œ œ n œ n œ œ 68 ‰ b œ 4 # œ œ #œ p 3 6 ∑ ∑ 4 8

5 8

3 4

2 4

2 &4

3 4

6 8

6 8

43

3 4

∑ ∑

?2 4 2 &4

3 4

3 4

68

3 4 3 4

6 # œœ .. # œœ .. 8

3 4

6 #œ . #œ . 8

68

43

6 8

3 4 43

6 8

3 4

6 8

3 4

85

43

5 8

3 4

6 8 68

3 4

5 8

3 4

85

? 2 # ˙˙ 4

2 &4

5 8

∑ ˙

5 8

3 4 43

5 8

2 &4

85

2 &4

5 8

87

bi

œ 6 J 8

der

6 8 6 8

> 3 6 4 ˙˙˙... 8 F > 3 ˙˙ .. 6 4 8 F œ 3 ‰ œ œ œ œ 6 4 J 8 pœ ˙ 3 J 6 4 ‰ 8 p


210 66 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

6 & 8 œ œ œ œ.

3 œ 4 ‰

6 &8

3 4

& 68

43

& 68 œ œ œ œ . 6 &8 6 &8 ? 68 6 &8

& 68

6 &8

?6 8 ?6 8

& 68 œœ ‰ Œ ‰ p dolcissimo 6 8 ∑

Perc. 2

Synth.

Ga.

6 &8

?6 8

6 & 8 œ œ œ œ. bræn

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8 & 68

œœ .. p B 68 œ .. œ p œ. ? 68 ? 6 œ. 8

-

3 4

3 4

43

der

# œœ .. œ. œ.

ga - bi

3 4

Œ ‰ 43 ‰ œJ œ œ . 43 ‰ J

6 8

∑ ∑

der

6 8 68

6 . 8 œœ . œ œœœœ 6 . 8 ˙ 6 œ. 8 ∑

∑ ∑ ∑

3 4

3 4

3 4

-

ber

# œœ ..

6 8

68

6 8

68

6 8

6 8

6 8

68 œ . 6 8

œ.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

3 4

œœ ..

œ 43 œ Œ Œ 3 4

den he - de

43 3 4

∑ ∑

vind

6 8

68 Œ

6 œ. 8 œ œ œ 6 ˙. Œ ‰ 43 ‰ œJ œ 8 œ. œ.

43

3 4

6 8

43

6 8

3 4

3 4

68

3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 8

3 4

68

43

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

68

6 8 6 8 68

68

6 8

6 8 6 8

3 4

der tænd - te

3 4

6 8

3 4

unis.

œ. œ.

unis.

6 8

43 b œ œ œ 3 ˙. 4 ˙. 34 3 4

mors

6 8 68

6 . 8 œœ . œ. 68 div.

3 4

6 œ. 8

# œœ ..

68

43

3 4

3 4

3 4

43 3 4

6 8 6 8 68 6 8 6 8 68

6 8

43

68

3 4

P

3 4 ˙. 3 4 43 3 4

∑ ∑

6 8 6 8 6 8 68 6 8

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

68 œœ ‰ Œ ‰ 43 œœ Œ Œ 68 6 8

hun

˙o .

3 4

rejs - te fra

6 8

˙o .

43 œ œ œ 68 œ . œ .

detaché unis.

3 œ œ 4 œ detaché œ œ œ Œ ‰ 43 œ.

6 8

3 4

unis.

œ. œ.

3° P

3 4

senza sord. sul D

div.

œœ ..

6 8

6 8

3 6 œ œœ œ 3 œ œ 6 4 Œ Œ œ 8 J J 4 œ 8

blod

3 4

œ œ œ

6 8

3 4

6 8

68 ‰ Œ ‰ 43 œœ

flam- mer i min

3 4

6 8

3 4

6 ˙. 8 p 68 ∑

3 4

6 8

6 8

43

6 8

43

68

∑ ∑

68

6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

43

6 8 6 8

3 4

6 8

43

6 8

3 4

3 4

6 8

œ. œ .

œ œœ œ 3 œ œ 6 43 Œ Œ œ 68 J J 4 œ 8

3 4

6 8

3 4

œ œ œ

3 4

3 œ œ œJ 6 œ œ œJ œ œ œJ 3 œ œ œJ œJ 6 4 ‰ 8 4 8 œ œ œ œ. 3 4

∑ œœ ..

dræ

3 4

œ œ 6 J 8 œ œ œ œ.

3 œ 4 ‰

43

6 8 6 8

3 4

68 ‰ Œ ‰ 43 œœ

3 4

6 8

3 4

43

43

6 8

3 4

68

3 4

3 4

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

43

68

43

43

∑ ∑

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

? 68

68

3 4

?6 8

43

3 4

6 &8

68

3 ‰ œ œ œJ 6 œ œ œ œ œ œ 3 œ- œ œ œ 6 4 8 4 8 œ œœ œ ‰ 34 ‰ œ œ œJ 68 œ œ œ œ œ œ 43 œ- œ œ œ 68 œ œ œ œ. 3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 8 6 8

3 4

œ œ 6 J 8 œ œ œ œ.

3 4

?6 8

43 ‰ œ 3 4

gl.sp.

1

œ œ 6 J 8 œ œ œ œ.

3 4

detaché

6 œ. œ. 8 œ. œ. 68 6 8

flo - den den

3 4

œo ˙o

6 8

43 œ œ œ 68 3 œ œ œ 6 4 8 œ œ œ 34 68 3 4

6 8


211

76 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

& 68 & 68 & 68

œ. œ.

43

Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. 3

Tb.

Timp.

6 &8 & 68

6 &8

Perc. 2

Synth.

Ga.

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

P

3 4

& 68

43

& 68

? 68

43

? 68 ? 68 ? 68

68

43

? 68

43

68

68

68

68

68

43

68

43

3° P

43

6 ˙. 8

43

68

43 ˙ .

68

68

& 68 ˙ . p 6 ∑ &8

6 8

43

43

œ œ œ

68

68

68

43

43

3 4

68

68

68

3 4

P

43

43

43

& 68

43

68

43

∑ ∑ ∑

68

68

68

6 8

43

68

68

43

68

43

6 8 68

43

P 68 ˙ .

43

68

3 4 ˙.

68

43

6 8

43

43

6 8

6 œœ ‰ Œ ‰ 3 œœ Œ Œ 6 œœ ‰ Œ ‰ 3 &8 4 8 4

43

˙.

68

68

43

43

3 4

6 &8

-

œo . œo .

& 68 œ . œ . B 68 œ . œ . ? 68 ? 68

œ. œ. ∑

de

3 4

jord

hun

˙o

œo

rejs - te fra

6 8

˙.

43 œ œ œ 68 œ . œ . œ œ 6 œ. œ. 43 œ 8 43 43

œ œ œ ∑

68 68

œ. œ. ∑

pi

3 4

-

˙o .

gen

43

43

43 43 43

43

3 4

o. ˙ 6 8

43 œ œ œ 68 œœ .. # œœ . . div.

68

43 43

sne

o. ˙ 3 4 43

68 œ . œ .

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

43

43

43 3 4 43 3 4 43 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

3 4 43 43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑

43

43

3 4 43 43 3 4

∑ ∑ ∑ ∑

43 ‰ & œj ˙

68 œ . # œ &

43

68 3 œœœœœœ 4 68 ˙.

43

Meno mosso q = 144

68 Œ ‰

œ.

68 Œ ‰ œ . 68

68

6 8

6 8

68

68

. 68 ˙ f 6 ˙. 8 f 68

68

68 68

˙. ˙.

68

43

œ bœ œ 68

43 œ b œ œ 68 43

43

3 4

68 6 8

3 4

68 6 8

43

68

43

68

. . 34 ˙ ˙ p 3 ˙. ˙. 4 p 34 ∑ 43

43

43

68 6 8 68 68 68

43

&

68 68

68

68

3 6 4 œ Œ Œ 8 bœ 34 68 ∑

43

6 8

68

68

6 Œ ‰ œ. 8 88

43

68

43

68

Œ ‰ Œ ‰ œ.

p

3 6 4 œ bœ œ 8 rejs - te

3 4

43 b ˙ p 43

Œ ‰ ? 43 Œ ‰

68

Meno mosso q = 144

> 6 œœ ‰ ‰ 8 J f >œ 68 J ‰ ‰ f >o œ iss l œ n œ œ g 68 J ‰ ‰ f >o 6s œ glis8 J ‰ ‰ œ œ œ f >o œ ss gli 6 J ‰ ‰ œ 8 #˙ f

non div. 3 œ œœ ∑ 4 œ detaché 68 Œ ‰ 3 œœœœœœ 4 œœœ

6 8

88

hun

ritardando

div. 34 œ œ œ 68 œ . œ . 43 ∑ œ. œ. œ œ œ œ. œœœ 34 68 Œ ‰ 43 ‰ œJ œ

43

6 8

Œ

68 68

68

68 6 8

68

68 68

68

68 6 8

43

68 Œ

3 4

6 8

68

P 34 # ˙

6 8

43

68

68

43

˙.

68

3 4

hvid som

68

Œ

j3 6 œ . œ œ 3 œ Œ œ 6 œ œJ œ œ 3 b œ œ œ 6 œ . &8 8 J 4 8 #œ œ 4 n˙ J 4 rø

1

43

68 6 8

43

? 68

3 4

? 68

43 3 4

gl.sp.

1

68

œ . œ.

œ. œ œ 3 œ œœ j Œ œ 68 œ J œJ 43 b œ œ œ 68 œ . # œ œ 43 n ˙ J 4

1° P

1+2

œ œ œ

ritardando

43

6 8

n œ 68

˙.

68

b˙. p

fra

68 ∑

68


212 86 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

6 &8

bœ .

& 68 b œ . 6 &8

œ œ b œJ œ œ 3 # œ # œ ‰ Œ bœ n œ 4 bœ nœ œœœœ 3 bœ nœ #œ #œ œ œ œ b œ n œ œ 4 œ œœ ∑

6 &8

6 &8

6 ˙. &8

˙.

& 68

?6 8

6 &8 & 68

6 8

& 68

œ

flo - den

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8

6 & 8 bœ . œ. B 68 ˙. ? 68 6 &8

∑ œ. œ.

œ

den

b ϲ

3 4 Œ

3 4 ˙

bœ 3 J 4 43 3 4

p

Œ ∑ ∑

bœ rø

bœ > bœ Œ

-

-

6 8

-

nœ . œ .

6 œ . bœ . 8 non div. 6 ˙˙ .. 8 æ

68 6 8

∑ ∑

3 4

-

3 4 b˙ 3 ˙. 4 ˙. æ 43 3 4

œ - de

œ

3 4 b˙

∑ ∑

U ∑ U ∑ U ∑ U ∑ U ∑

6 8

U ∑

6 8

U ∑

U ∑ U ∑ U ∑

6 8

-

68

U ∑

6 8

6 8

-

U ∑

68

. 43 b œ n œ b œ

6 8

6 8

∑ ∑

U ∑

68

3 4

U ∑

6 8

U ∑ U ∑

6 8

3 4

68 œ . b œ .

3 4

6 8

43 Œ

6 8

43

‰Œ Œ

43

6 8

3 4

& 68 b œ .

‰Œ Œ

3 4

6 8

3 œ 4 J

43

U ∑

68

3 4

68

3 4

?6 8

3 4

43

6 &8

6 8

3 4

6 8

68 6 8

3 4

U 3 ‰ 4 œ U 3 ∑ 4

6 8

U 3 ‰ 4 œ

6 8 œ. > 68 œ. > 6 8 6 8

3 œ 4 J

68

3 4

?6 8

6 8

43

6 ˙. ˙. 8

43

?6 8

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

68

43

43

. . 6 ˙ ˙ 8

˙. ∑

68

˙.

43

6 8

3 4

6 8

3 ˙. 4

6 8

. 3 ˙ 4

˙.

68

68

3 4

6 8

43

. 6 ˙ &8

3 4

? 68

43

œ bœ J ‰ Œ

3 4

?6 8

3 4

& 68

3 4

6 8

Subito a tempo q = 168

3 4 43 3 4 3 4 43

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

43

3 4 3 4 3 4 43 3 4

∑ ∑ ∑ ∑

3 4

3 4

43 3 4 3 4

U 3 68 ‰ 4 nœ . œ

∑ ∑ ∑

68

6 8

6 8 68 6 8

bœ . œ

U 3 6 ‰ 4 8 œæ œæ. # œ 6 œœ .. # œ U‰ 3 8 4 æ U 68 ∑ 43 ‰ œJ U ? 3 œJ 6 ∑ 8 4 ‰

∑ ∑ ∑

3 4

68

3 4 3 4

6 8

43

43

6 8

3 4

68

6 8

43 3 4

6 8

6 8

68 6 8 6 8

68 œ œ œ œ. 6 8 6 8 6 8

œ œœœœ 6 . 8 ˙ 6 œ. 8

∑ ∑ ∑

3 4 3 4 3 4

6 8 68 6 8 6 8 68

6 8

43 œ

6 8

3 4 3 4

68

3 4

6 8

3 4 43

6 8

68

43 3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

68

6 8 # ˙œ .. # œ . p 6 8 œœ .. # œ . œ. p 68 ∑

3 4

6 8

43 3 4

Subito a tempo q = 168

U 3 ‰ 4

3 4

hvid

jord

6 8

6 8

6 8 68

6 8 6 8

6 8

∑ œ

som

∑ ∑ ∑

œ

sne

68 6 8 6 8 6 8

œœœ 6 Œ ‰ 43 ‰ œJ œ 8 œ ˙ 3 J 6 œ. 4 ‰ 8


213

89 94 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

6 &8

6 &8

& 68 6 &8 6 &8 & 68 ?6 8 ?6 8

Perc. 2

Synth.

Ga.

Mr.W.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

43

6 &8

6 &8

? 68 ?6 8 ?6 8 6 &8 6 8

& 68 ?6 8 & 68 ?6 8

3 4 43

3 #œ 4 # œ #œ p 3 ∑ 4

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4

f 3 # œ œ #œ 4 Hvid

som

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 68 ‰ œ # œ # œ # œ œ 43 # ˙ . Í div. 6 3 &8 4 ˙. œœ .. œœ .. ˙. Í div. 3 B 68 œœ .. 4 ˙˙ .. œœ .. Í œ. œ. ˙. ?6 3 8 4 Í ˙. ?6 3 >œ Œ 8 4 œ f Í

43

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

68 6 8

89 1

6 #œ ‰ Œ ‰ 3 8 4

68 6 8 6 8 6 8 6 8

œ. sne

œ. har

˙.

43 3 4

˙˙ .. ˙. œ.

∑ #œ œ du

œ‰Œ J ˙. ˙.

œ.

3 4

œ ˙

sgu'

œœ

3 4

68

6 nœ 8

œ œ œ 3 J J 4 nœ

al - drig væ - ret!

68

stol

U 43

n˙ .

6 ˙˙ .. 8

3 4

˙. 6 ˙. 8 ˙. 6 8

6 j 8 œ œ

43

3 4

œ.

∑ bœ på

∑ ∑ ∑

68

#œ. # œœ ..

68

6 œ œJ # œ . 8 ∑

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

œ din

43

68 Œ ‰ œ . 6 8

sul D

68

œ

far

˙o .

6 8 6 8

œ. œ 3 ‰œ œœœ 6 4 J 8 œ ˙ 3 ‰J 6 œ. 4 8

hvid

43 3 4 3 4

som

˙o .

sne

3 4 3 4 43 3 4

3 4

∑ ∑

6 8 œ . #œ . 6 8 ∑ ∑

3 4 3 4 3 4 43 3 4

2 68 Œ ‰ œ 43 œ

6 8

90

43 3 4

6 8

68

œœ ..

6 8

œ œ œ 43

‰ Œ ‰ 43

3 4

non legato

6 8

œ

3 4

6 8

43

68

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

43

3 4

68 œ .

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

∑ ∑

6 8

2 68 Œ ‰ œ 43 œ

6 8

43

3 4

68

3 4

#œ . 6 œ. 8

6 8

3 4

6 8

3 4 43

68

3 4

3 4

œ œ œ 43

6 œœ ‰ Œ ‰ 3 8 4

43

3 4

œ

3 4

6 8

3 4

68

6 8

6 8

6 8

‰ Œ ‰ 43 nœ

6 8

#˙ . 3 # ˙. 4 #˙ . 3 4

˙˙ ..

6 8

43 3 4

6 8

3 4

6 nœ 8 6 8

43

3 4

#œ #œ

6 8 œ .. œ

43

3 4

68 # œ˙ ..

3 4

3 œ œ œ 4

6 8

3 4

6 œ œ œ œ. 8 p 68 œ œ œ œ . p 6 ∑ 8

6 8

3 4

68

43

6 8

3 4

6 8

3 4

68

43

6 8

3 4

6 8

43

68

3 4

68

# œœ J‰Œ Œ

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 #œ 4 # œJ ‰ Œ Œ

6 8

43

6 8

3 4

6 8 6 8

43

6 8

U 3 4 43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 n ˙˙ .. 8

˙˙ ..

43

68 n # ˙˙ ..

˙˙ ..

3 4

6 8 68

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

68

3 4

6 8

3 4 43

6 8

43

6 8

3 4

6 8 68

3 4

#œ œ & 68 ‰ œœ # œœ # œœ œ œ 43 Í 6 #œ œ 3 & 8 ‰ œœ # œœ œœ œ œ 4 Í 6 3 ∑ &8 4

gl.sp.

1

3 4

90

68 6 8

hun

˙o . œœ ..

6 . 8 œœ .

œ œ œ 6 ˙. Œ ‰ 43 ‰ œJ œ 8 ˙. 3 6 œ. ∑ 4 8

3 4 43

Œ ‰ 43 Œ ‰ 43 3 4 3 4


214

103 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

& 43

œ œ œ

68

œ #œ œ œ œ œ

3 œ œ œ 6 #œ œ œ œ œ œ 3 b˙ &4 8 4 3 &4

& 43

3 &4

3 &4

? 43

? 43

& 43 ˙˙ .. 3 &4

& 43

& 43

? 43

& 43

? 43

? 43

6 8

68

6 8 6 8 68 68 68 Œ

Perc. 2

Synth.

Ga.

Vl. 2

68

?3 4

6 8

Vla.

Vlc.

CB

B 43

? 43

˙.

68

-

˙o .

6 8

68

68

˙.

? 43 b œ œ œ 68 ˙ .

43

68

3 4

6 8

-

-

43

∑ ∑ ∑

43

43

œ Œ Œ 43

∑ ∑

43

3 4

43

∑ ∑

- nen

43

43

43

2

˙o .

˙.

œ 3 bœ œ œ œ 68 Œ ‰ # œ 4

3 4

43

3 4

43

68

43

68

43

68

œ œ œ 6 #œ œ œ œ œ œ 3 b˙ & 43 8 4 -

68

43 ˙ ∑ œ

68

43

gre

œ 3 bœ Œ Œ 6 J 4 8

68

43

68

43

68

43

& 43

43

68

43

43

43

68

3 4

68

43

68

68

6 8

43

68

3 &4

3 4 3 4

43

& 43

68

6 8

68

68

œœ J

˙o .

6 8

o - ver -skar

1

6 8

‰ œ œœ œœ 43 œ œœ œœ 68 œ . œ . œ. œ. 3 6 ∑ ∑ ∑ 4 8

œ œ 6 #œ & 43 œ 8 ∑

43

43

43

˙.

œ 68 Œ ‰ # œ œ 43 b œ œ œ

43

œ. #œ. 2

3 4

68

3 4 3 4

gl.sp.

1

43

b˙.

trak

68 6 8

œœ ..

68 œ . œ. 68

˙o .

œ.

68 œ .

rød - der - ne

43 3 4

˙o .

œ. œ œ œœœœœœ 68 J 43 f bœ bœ œ œ 6 œ ‰œ J 3 8 4 f 6 3 ∑ ∑ 8 4

bœ œ œ œ œ 68 œ p 6 œ œ œ. 8 J p 6 ∑ 8

œ. bœ œ œ œ œ œ 68 43 3 4

68

68

43

6 8

6 8

68

68

3 4

3 4

43

43

43

6 8

68

68

œ œ

3 4

3 4

68

œ 43

œ œ ∑

68

68

68

43 43

68

68

68

68

68

68

43

43

43

43

43

∑ ∑

3 4

68

6 8

œ œ œ 43 f 34 ∑

68 68

43

43

∑ ∑

bœ bœ œ œ 68 œ ‰ œ J 43 op

68

˙o .

hun

klip - pe - de

43

˙o .

6 j 3 8 œ œ œ œj 4 b œ # œœ .. f unis. b œ œœ . 43 ‰ œj œ œ b œ œ 68 # œ œJ œ œJ 43 . f œ œ . . œ # œ bœ 6 Œ ‰ 43 ‰ œJ œ œ 8 43 f 68 œ . 43 ∑ ∑ 43 unis.

68

68

68

œ œ œ œ ∑

68

68

43

43

6 8

3 4

68

œ bœ œ ∑

43

68 œ

œ œ ‰ 3 œ J 4

˙o .

˙o .

bån - de - ne

6 8 œ p

j œ œ.

68 œ œ œ œ œ œ p œ. œ. 68 p 68 ∑

œ œ

klip - pe - de

43

3 œ 4 43 43 43

œ œ

œ bœ œ œ œ œ ˙

œ ∑

43 43 43 43

43

68

43

68

43

6 8

3 4

68 ‰ Œ ‰ 43 œ 68

3 4

68

43

68

43

68

43

6 8 68

43

‰ Œ ‰ 43

43

68 œ p 68

68 œ œ

3 4

43

68 œ œ œ œ œ œ p ∑ 6 ∑ 8

3 4

3 4

68

3 4

43

68

43

3 4

6 8

43

6 8 6 8

43

6 8 œ œ œ œ.

68 œ œj œ œj 43 œ œ œ œ œ œ ∑ f ∑ 6 3 ∑ ∑ 8 4

sul A

6 8

3 œ 4

œ.

43

68 œ œ œ œ.

43

68 œ œ œ œ.

43

bån - de - ne

6 8

div.

œœ ..

68 œ . œ.

# œœ ..

3 4

œ.

œœ . . œ.

43

68 œ .

œ.

43

div.

68

43


215

113 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Mr.W.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 43

˙.

& 43 œ- œ- œ & 43 ∑ 3 &4

3 &4

& 43

- 3 œ &4 Œ œ œ & 43 Œ œ œ 3 &4 ∑ & 43

& 43

?3 4

68 ˙- . 68 ∑ 6 8

6 8

68

? 43

68

? 43

68

68

œ 68 ˙ . ˙. œ 6 œœ 8 # ˙˙ .. 6 ∑ 8

68

68

6 8

91

43

43

43

3 4

43

3 4

43

43

43

43

3 4

43

3 4

68

43 # œ # œ # œ p ∑ 43

? 43

68

43

43

68

43

? 43

& 43

& 43

? 43

68

68

68

3 6 & 4 œ œ œ 8 ˙. ? 43

et ef - ter

68

et

43

43

43

3 4 ∑

68

68

68 6 8 68 6 8 68 68 68 68 6 8 68 6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

43

43

43

3 4

43

3 4

43

43

43

43

3 4

43

3 4

68 # œ ‰ Œ ‰ 43 n ˙ . 68

68

68

68

68

43

68

68

43

68

43

68 68 68 6 8

∑ ∑ ∑ ∑

34 # œ œ # œ 68 œ . œ . klip- ped' du

bånd' - ne

43

43

43

3 4

. 43 ˙ et

∑ ∑

3 4

∑ #œ

43

6 8

3 4

68

43

6 8

43

68

43

68

43

68

3 4

68

43

6 8

43

3 4

68

43

6 8

43

68

U ∑

68

U ∑

68

43

68

U ∑

68

43

68 68

U∑ U ∑

6 8

U ∑

68 6 8

43

43

3 4

U 68 ‰ œ . 43 œ œ # œ 68 œ . œ ef

-

-

- ter

? 43 ? 43

œ #˙

68

43

œ nœ œ . 68 J 43 ˙ . 68

43 ˙ .

∑ ∑

68 68

∑ ∑

43 43

unis.

˙.

68 3 œ . œ œj 4 ˙˙ .. ˙. 68 ∑ 43

non div.

68 68 68 68

43

68

68

6 8

68

6 8

68

68

68

68

6 8

68

6 8

43 ‰ œj # œ œ œ b œ p 43 ‰ œj # œ œ œ b œ p ∑ 43

68

43

68

3 4

3 4

43

43 Œ

U ∑ U ∑

68 68

68

3 4

œ #œ p ∑

3 4

43

6 8

68

43

68

6 8

43

68

6 8 68

6 8 68

68

43

68

43

68

43

68

43

68

43

43 43 43

68

68

68

3 4 Œ Œ œ

hun

43 43

68

43

‰ b œ 68 J

43

68

43

43

so - len

68

∑ ∑ ∑ ∑

68

∑ ∑

68 œ . #œ . 68 œ . œ. œ. 68 œ . œ .

non div.

68

œ

43

68

Meno mosso q = 144

43

68

6 . 3 8 œ œ œj 4 œ sluk - ke - de

68

ritardando

U 34 Œ 68 œ . Œ ‰ 43 œ œ 34 68 #Uœ . Œ ‰ 43 ∑ #˙ #œ U 68 3 Œ Œ 43 ∑ ∑ 4 œ ∑

43

Œ ‰ 43

et?

43

U ∑

68

B 43

U ∑

68

œ œ 6 œ . # œ n œ 3 # œ n œ œ 6 œ bœ j 3 68 3 68 œ 8 8 œ 4 œ 4 J 4 œ œ . œ J #œ . nœ #œ nœ 68

U ∑

non cresc.

68

3 4

68

3 œ œ œ # œ œ 68 œ . Œ ‰ 43 4 #œ n œ œ œ #œ œ

43

U ∑

6 8 68

43

3 4

U ∑

68

U ‰ œ . 43 œ # œ # œ 68 ‰

43

U ∑

6 8

43

68

43

U ∑

68

43

U ∑

68

43

43

U ∑

68

68

3 4

U ∑

68

43

43

43

U ∑

6 8

Meno mosso q = 144

3 4

U ∑

68

91

U ∑

6 8

& 43 œ & 43

U ∑

68

ritardando

43 43 43

∑ ∑

den

68

68 68 68 68


216

92 124 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

6 & 8 œ.

3 4 nœ #œ n œ

#œ .

& 68 œ .

43 n œ # œ n œ

#œ .

6 &8

& 68

6 &8

6 & 8 œ.

3 4

?6 8

6 &8 & 68

6 8

& 68

3 4

3 4

6 8

6 8

68

-

-

-

-

-

- de

∑ ∑

3 4

43

3 4

3 4

43 3 4

he

bœ . nœ 6 œ œ œ œ . 6 3 & 8 œ bœ œ #œ œ œ 4 nœ J 8 vil

3 4

6 8

3 4 Œ œ #œ ∑ ∑ 43

3 4

∑ ∑

3 4

3 4

6 8

3 4

œ . # # œœ .. œ. 6 ∑ 8

6 8

43

6 8

43

6 8

43 3 4

3 4

68

?6 8

3 4

68

3 4 3 4

6 8

3 4

6 &8

3 4

?6 8

43

43

?6 8

3 4 œ nœ #œ

68

#œ .

& 68

6 8

6 8

43 Œ œ b œ

6 8

3 4

68

68

43

6 &8

3 4

? 68

43

3 4 Œ œ œ

6 8

3 4

?6 8

3 4

6 &8

3 4

6 8

-

de

6 œ. œ. 8 68 œ. œ. 6 8

68

6 8

6 8

6 8

68

6 8

6 8 ˙.

68

∑ ∑

6 8

6 8

68

6 8

6 8

6 8

6 8

3 4 Œ œ œ

hun brød

68

43 n œ Œ Œ 3 4

43

3 4 3 4

68 6 8

3 4

6 8

43

68

3 4

3 4 #˙ 43

∑ ∑

3 4

3 4

6 8 ˙. b˙ . 68 ∑

43

68

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

3 4

6 8

for

43

6 8

men

ef - ter - lod

sin

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8

B 68

& 68 ?6 8 ? 68

∑ ∑

3 4

3 4

43 3 4 43

∑ ∑

6 8

6 8

68 6 8 68

∑ ∑

3 4

3 4

43 3 4 43

∑ ∑

6 8

6 8

68 6 8 68

œ. œ.

3 4

3 4

43 3 4 43

œ

Œ

6 8

68

6 8

œ

6 8 68

b˙ .

3 4 43

3 4

∑ ∑

68 œ . #œ . f p 6 ∑ 8

3 4 43 3 4 43 3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4 43 3 4

2 6 Œ ‰ œ 3 8 #œ 4

som

6 8

6 ˙. 8

∑ ∑ Œ

68 Œ ‰ b œ .

œ

43

6 8

Subito a tempo q = 168

3 4

3 4

∑ ∑

43

3 4

3 4

68

sjæl.

3 4

43

j 6 j j 3 3 4 #œ œ ‰ nœ 8 œ œ œ œ 4 ˙ . al - tid

3 4

6 8

3 4

92 1

3 4

6 8

6 œ. œ. 8

3 4

3 4

6 œ. 8 œ . # # œœ .. p f 6 8 # œœ .. # œ . œ. p f 68 ∑ 6 8

∑ ∑

3 4

6 8

3 4 3 4

œœ

Œ

68

∑ Œ

68

43 ‰ j œ œ # œ œ #œ 3 ∑ 4

43

43

6 8

3 4

68 6 8

3 4

6 8

43

6 8

3 4

6 8 6 8

3 4

2

43

3 4

68 Œ ‰ # œ œ 43

3 4

6 8

3 4

6 8

Subito a tempo q = 168

43

6 8

3 4

68

op

6 8

3 4

6 8

3 4 #œ œ Œ

Koret ind med glas i hænderne, ligesom gæster ved en reception.

Œ

6 8 68

unis.

∑ ∑

3 4 43 3 4 3 4 43


217

œ bœ bœ œ œ œ bœ œ 3 ‰ œJ œ 6 J 3 ‰ œ &4 8 4 p bœ bœ œ œ 3 bœ œ œ 6 œ bœ œ J 3 &4 8 4 J

133 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

3 &4

3 &4

3 &4

3 &4 3 &4

Timp.

?3 4

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

3 &4

3 & 4 bœ

drå

Kor

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

p 3 & 4 ˙˙ .. ?3 4

6 8

Ah

3 &4

3 & 4 bœ

B 43 ˙

œ

œ

-

ben

œ

œ œ

o sul D ˙ . 6 8

6 8

3 4 Œ

œ.

3 4

3 4

3 ˙˙ 4

ben

Œ

bœ .

6 8

o ˙. œ œ œ

3 4

6 œ. 8

œ.

6 8 ˙. ˙. 6 ∑ 8 6 8

6 8

6 8

skæl

6 8

-

3 4

œ

œ 3 J 4 œ . œj œ 3 4 ∑ ∑

3 4

3 4

6 8

# œœ ..

6 œ. 8 6 8

6 8

6 8

6 8

3 4

3 4 Œ œ œ œ œ 3 ∑ 4 ∑

3 4

œœ J

6 8

3 4

6 8

6 8 œ œ œ œ.

3 4 Œ œ œ

6 8 œ

3 4 b ˙˙ .. 3 b˙ . 4 ˙.

6 8 ˙. n˙ . 6 œœ .. 8

3 4 ˙ ˙

6 8 œœ . .

3 4

6 8

ver

før

den

ah

o ˙.

o ˙.

3 4

fal

6 8

o ˙.

-

der

# œœ ..

6 . 8 œœ . œ. 6 8 div.

6 œ. 8

# œœ .. œ. œ. œ. œ.

Œ

3 4 Œ œœ œœ 3 4

div.

œœ ..

som et

o ˙.

ah

3 4 ˙ œœ ˙ detaché 3 œœ 4 ˙˙ detaché œ œ œ 3 4 ˙. 3 4

hvirv

œœ ..

6 ˙˙ .. 8 o ˙.

6 8 œœ .. 6 œœ .. 8 œ. 6 8 6 8

œœ .. œœ .. œ. ∑

6 8 6 8

3 4 œ

3 4

6 8

œ

6 8

6 8

6 8

-

-

3 4 ˙˙ .. 3 4 Œ 3 4

6 8

œœœ œ 3 œ œ J 4 J -

6 8

3 4

-

6 8

3 4

ah

6 8

œ

6 8

3 4

6 8

# œœ

3 4

3 œ œ œ 4

6 8

œœ

3 4

6 8

6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

œ

6 8

3 4

3 œ œ 6 4 œœ 8 œ 3 6 4 ∑ 8

6 8

3 4 Œ

6 8

6 8

3 ˙. 4 ˙.

œœ ..

6 8

3 4

3 4

œ œ œ 6 J 8

3 4

6 ˙. 8 ˙. 6 8

3 4

6 8

3 4

6 œœ . 8 .

3 4 3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

œœœ œ 3 œ œ J 4 J

6 8

3 4

∑ ∑

3 4

3 4

3 4

6 8

6 8 œ -

œ œ. J

6 œ 8

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 œ œ œ œ. 8 6 8 œœ ..

3 4 Œ œ œ - 3 ∑ 4

3 4

6 8

3 4

6 œ 8

3 4

6 8

6 8

3 4 ˙. ˙. 3 ∑ 4

3 œ œ œ 4

œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ 3 œ 6 3 6 4 Œ Œ 8 4 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8 œ œ œ œ. 6 8

‰ ‰ Œ ‰ 43 œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ 3 œœœœœœ 6 œœœœœœ 3 J 8 4 J 4 œ. œ. œ œ œ œ. œ. ˙ œ 3 6 3 4 8 4

detaché

3 4

6 ˙˙ .. 8

Ah

3 4

3 4

3 œ œ œ 4 3 4

6 8

bœ bœ œ œ J 3 4 -

œ 6 œ. J 8

drå

6 8

6 8

p 3 ˙˙ .. 4

6 nœ 8 6 8

3 4

6 8

3 4

skæl - ver som

œ ? 3 ‰ œ œ œ bœ 6 4 J 8 ?3 4

6 œ bœ œ 8 J

6 8

∑ ∑

6 8 ˙˙ ..

œ œ. J

6 8

3 4

6 8

3 4

∑ ∑

?3 4

6 œ 8 p 6 8

3 4

3 4

œ œ. J

6 8

6 8

6 œ 8

6 8

3 4

6 8 œ œ œ œ.

6 8

3 4 ˙. ˙. p 3 ∑ 4

6 8

3 4

6 8

3 &4

6 8

3 œ œ œ 4

6 8

3 4 œ œ œ

6 8

gl.sp.

6 8

3 &4

6 8

3 4

6 ˙. 8

3 4

œ œ. J

6 8

3 4

6 8

?3 4 ?3 4

œ p

3 &4

Tb.

Œ

3 4

6 8

3 &4 Œ

6 8

?3 4

6 8

3 4 3 4

6 8

?3 4

6 8

3 &4

6 8

6 œ 8

o ˙.

3 œ 4 ‰ œ

œ -

œœ ah

len

-

œœ

œ 6 J 8

de

6 8 6 8 6 8

j œ œ œ 6 œ œ œ 8

3 6 4 ‰ œj œ œ œ œ 8 œ 3 ‰ œ œ œ nœ 6 4 8 J œ ˙ 3 ‰ J 6 4 8 unis.


218

142 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

6 &8 6 &8 6 &8

b˙ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J 3 6 4 8 b˙ œ. œ œ 3 œ œ œ œ œ 6 . J 4 J J 8 œ

6 &8

6 &8

6 & 8 œœ ..

# # œœ ..

3 4

3 4

6 &8

?6 8

6 &8 6 &8 ?6 8

Timp.

?6 8

6 œ. &8 6 8

2

Synth.

Ga.

6 &8 ?6 8

3 4

6 œ. &8

blad

Kor

6 ˙. & 8 ˙. œ. ? 6 œ. 8

3 4

œ œ 3 œ œ J 4 J

re - vet

# œœ ..

Vl. 2

Vlc.

CB

3 4

6 &8

3 œ 4 ‰ œ

œœ ..

B 68 œ .. œ œ. ?6 8 ? 6 œ. 8

# œœ .. œ. œ. Œ

œ.

6 8

6 8

œ

6 8 6 8

∑ ∑ ∑

6 8

∑ bœ

6 8

œ fra

3 ˙. 4 ˙.

div.

Vla.

3 ˙. 4 ˙.

6 ˙. & 8 ˙. div.

1

bort

6 8

œ

6 8

6 8

œ.

6 8

3 4

6 8

3 œ 4 3 4

gl.sp.

Perc.

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

œ 6 # œJ ‰ ‰ Œ ‰ 3 &8 4

Tb.

1

3 4

?6 8

3 4

6 8

6 8

∑ b˙ .

unis.

6 8

j œ œ œ 6 œ œ œ 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

˙

œ

3 4 ˙˙

œœ

3 4

3 4

3 4

6 8

f

œ

skål f ˙˙

œœ

for

˙. unis.

detaché

3 œ œ œ 4 ˙ œ 3 4 ∑

∑ ∑

3 4

3 4 3 4

3 4

-

ven

˙.

6 8 œ .. œ div.

œœ .. œœ ..

6 œœ .. 8 div.

6 bœ . 8 6 8

œ. ∑

œ

3 4 œ œ 3 œ 4 œ 3 œ 4 3 4

6 8

3 4

Œ Œ

3 4

3 4

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8 6 8 6 8 6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

6 # ˙˙ .. 8 f 6 # ˙˙ .. 8 f 6 ∑ 8

6 8

6 8

3 4

6 8

fald

3 4

3 4

3 4

j 3 œ 4 ˙

og

6 8

œ œœ œ œ 6 b œ œ œ b œœ 3 ˙˙ 8 J 4 skæl

3 œ 4 Œ Œ p a2 3 œ 4 Œ Œ p 3 ∑ 4

6 #œ ‰ Œ ‰ 3 8 œ 4 6 f 3 8 ∑ 4

3 4

6 8

3 4

6 8

93

6 8

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

3 4

6 8

6 8

6 8

3 4

œ #˙ . œœ 6 8 3 f # ˙˙ .. œ œ œ œœ œ 68 f 3 6 ∑ 8 6 8

j 3 œœ 4 ˙˙

˙.

3 4

œ 3 ˙ J 4

6 bœ œ œ œ 8

6 8

3 4 Œ œ œ

3 4

‰ œ œ

6 8

6 8

3 ˙ 4 3 4

∑ ∑ ˙.

6 8

6 8 6 8

3 4

‰ œ

6 8

3 4

6 œ 8

3 4

3 4

˙

3 4

6 œ 8 œ

˙

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

˙.

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

˙.

6 8

3 4

3 4

3 6 œ. 4 ‰ œj œ œ œ œ 8 œ . detaché œ. œ. œ 3 ‰ œ œ œ œ 6 4 8 J unis.

3 4

3 4

gren

6 8

˙.

3 4

‰ Œ ‰ 43 3 ∑ 4 ∑

œ 6 b˙ . J 8

sin

3 4

6 8 6 8

3 4

?6 8

3 4

6 &8

3 4

b˙ .

6 8

∑ ∑

6 8 6 8

6 8

6 8

3 4

6 8

3 œ 4 Œ Œ

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 # ˙˙ .. 8 6 8

# ˙˙ ..

skål!

œ œ œ œ 68 # ˙ . œ œ œ œœœ 5 f unis. œ œœ 6 ˙. œ œ œœ 8 œ œ œ œ œ 5 f unis. 6 œ œ œ œ 8 . œf . œ bœ 6 8 f 6 ˙. ∑ 8

hun

93

3 4

5

f

6 8

œ. œ.

3 4 bœ œ œ 3 n˙ . 4 p ˙. 3 4 p 3 4 ˙. p

6 8 6 8 6 8 6 8


219

6 œ. &8

œ

œ. & 68

œ

150 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

6 &8

& 68

6 &8 6 &8

& 68

6 &8

6 &8 ? 68

Timp.

?6 8

6 8

& 68

Perc. 2

Synth.

Ga.

6 &8

6 œ. &8 fulg

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

6 &8

te

68

6 8 6 8 68

∑ ∑

3 4

6 8

6 8

œ 3 b˙ J 4

læng

3 4

-

B 68 œ . ˙. ?6 8 ?6 8

3 b˙ 4 3 4

œ 6 œ. 8 Œ ‰ for

6 Œ ‰ œ. 8

-

œ

ført

af

œ

3 ˙ 4

˙. 43 b ˙ .

6 œ. 8 vin

6 œ. 8

3 4

œ

68 ˙˙ .. 6 œ 8 6 8

-

3 4

U∑ U ∑

3 4

œ. -

3 4

-

-

-

œ.

œ œ J ∑

3 4

3 4

43

3 4

3 4

43

6 8

68

3 4

3 4

43

6 8

68 œ ‰ Œ ‰ p 6 8 ∑ 6 8

6 8

3 4 3 4

den

for

U Œ

43

U ∑

3 4

U ∑

U Œ Uœ

-

ført

6 8 6 8

af

3 4

∑ div.

œœ ..

68 œ . œ. œ. 6 8 6 œ. 8

# œœ ..

3 4

œœ . .

43

œ.

3 4

3 4 3 4 3 4 43

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

hun

3 4

j œ œ 43

6 œ. 8

tab - te

6 8 6 8

œœ ..

68 œ . œ. 6 œ. 8

ba -

3 4

Œ ‰ B 43 ‰ œj œ œ œ œ 68 œ . ∑

43

6 8

3 4

68 3 œ ‰Œ ‰ 4

3 4

68

43

6 8

vin - den

6 8

3 4

6 8

68

3 4

3 4

∑ ∑

43

43

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

43

68

68

œ.

6 8

3 4

6 8

6 8 6 8

43

œ.

a2

3 4

68 œ.

3 4 3 4

6 8 œ.

U j 3 œ ‰ j 68 œ œ œœœ œ 4 œ œ œ

˙

œ 3 ˙ J 4

68

U ∑

œ œ œ 3 ˙ 4

non cresc.

6 8

3 4

6 8

U ∑

œ

6 8

U ∑

3 4

3 ‰ bœ œ bœ bœ œ 6 œ . 4 8 J

œ 6 œ œ œ œ œ œ 3 #œ nœ 8 4 6 8

6 8

3 ˙ 4

6 8

43

6 8

U ∑

U ∑

6 8

U ∑

3 4

68

68

U ∑

43

6 8

non cresc.

non div.

3 4

œ 68 n ˙˙ ..

œ b œ œ 43 ˙

3 4

U ∑

6 8

U ∑

43

6 8

43

3 4

6 8

U ∑ U ∑

68

U ∑

3 4

6 8

6 8

U ∑

3 4

68

3 4

6 3 œ #œ nœ 6 ˙ . & 8 bœ œ œ œ œ œ 4 8

43

sel

3 4

U ∑

3 4

68

43

U Œ

U ∑

3 4

6 8

43

6 8

3 4

68

U ∑

3 4

6 8

3 4

6 8

68

3 4

43

U Œ

n n ˙˙

3 4

6 8

43

3 4

6 8

3 4

43

3 4

68

∑ ∑

68

3 4

˙

3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 8

6 8 6 8

3 4

43

3 4

68

3 4

non cresc.

3 4

6 8

6 8 6 8

3 4

sin

6 8

3 4

œ -

43

3 4

6 8

43

?6 8

43

gl.sp.

3 4

3 4

68

3 4

3 4

6 8

6 8

œ nœ œ n œ nœ œ œ b œ 3 bœ 6 4 ‰ b œJ œ 8 non cresc. œ œ n œœn œœn œœ 34 ‰ b œj œ b œ b œ œ 68 œJ ‰ œJ J

∑ ∑

3 4

?6 8

43

6 &8

43

6 8

œ 6 8

3 4

6 &8

3 4

? 68

3 4 3 4

?6 8

œ #œ nœ

œ 3 b˙ J 4

Tb.

1

œ 3 J 4

Œ ‰ 43 Œ ‰ 43 œ.

3 4

Œ ‰ 43


220

159 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

3 & 4 ˙. 3 & 4 ˙.

6 8

& 43

& 43

3 &4

3 &4

?3 4

? 43

3 &4

& 43

& 43

3 &4

? 43

3 &4

Tb.

? 43

Timp.

?3 4

∑ ∑ ∑

& 43 œ Œ ‰ 43 ∑ gl.sp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

Kor

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& 43

?3 4

3 4 œ Œ œ #œ œ œ œ œ œ

6 3 8 #œ œ œ œ œ œ 4 œ Œ œ 68

68

6 8

68

68 6 8

68 6 8

3 4

68

43 œ Œ Œ

68

68

3 4

6 8

& 43 # œ œ Œ

68 Œ

. ‰ œ œJ 43 ˙

& 43

68

6 8

6 8

lan - cen

? 43

3 &4 3 &4

unis.

B 43

bœ œ œ

B 43 ˙ .

œ œ ? 43 b œ

68

i

43

43

68

dan

43 3 4

-

-

∑ ∑ ∑

68

sen

6 8

#˙.

68 # œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ

68 œ .

68

œ

68 ˙ .

43

div. 34 bb ˙˙ ..

3 4

con sord.

6 8 œ. 68

68 nn ˙˙ ..

œ. œ.

œ hun

∑ ∑ ˙.

3 4 œ œ œ 43 b ˙ . ˙. œ œ œ 43 ˙. 43 ˙ .

43

6 8

68

∑ ∑

68

6 8 68 68 68

43

œœ J

sig

3 4 43

b˙ .

68

læng

3 œœ œœ œœ 4

6 ˙. 8 ˙. ˙.

div. in 2

6 . 8 ˙˙ . b ˙˙ ..

68 ˙˙ .. b˙ . 68 B

68 ˙ . unis.

no

-

-

œ œ œ 43 ˙ œœœ 3 ˙ 4 -

-

sel

3 4 ˙˙ .. ˙. p 3 . 4 ˙ b ˙˙ .. p 34 ˙˙ .. p b˙ . 43 p ˙. 43 p

bris

Œ Œ

43

68

-

43 3 4

43 3 4

43

6 8

68

3 4 43

43 43

6 8

œ œ 43 œ - get

68

-

68

68

3 4

68 œ .

43

3 4

68

43

68 œ .

3 4

6 8

3 4

43

6 8

43

68 Œ ‰ œ .

f

˙˙˙ ... ˙. f div. div. in 2 3 œ œj œœ œœ œœ 4 b ˙˙˙ ... ˙. f 3 b ˙˙ .. 4 ˙˙ .. f œ œ œ œ œ œ 3 b˙ . 4 f b˙ . n˙. b˙ . 43 n ˙ . f œ.

43

6 8

43

3 4

68 œ ‰ Œ ‰ 43

3 4

6 8

94

div.

68

43 Œ œ b œ œ bforœ f skål 34 Œ

68

3 4

43

6 œ ‰Œ ‰ 3 8 4

Œ ∑

68 Œ

43

68

œ œ 3 J 4

6 8

43 ˙

68

hen

68

Œ Œ

43

43

6 8

œ œ J 3 4

68 6 8

3 4 ˙

68

6 œ. 8

3 4

6 8

3 4

œ.

6 8

3 œ œ œ 4

3 4

6 8

68 ˙ .

43

68 6 8

œ

68 n œ .

3 4

68

68

3 4

6 8

6 ˙. 8

43

œ

68

3 4

6 8

6 8

43

68 œ

a2 3 Œ œ œ 4 p a2 œ œ 43 Œ p ∑ 43

6 8

3 4

43

∑ ∑

3 4

6 8

3 4 43

6 8

43

3 œœœ 4 œ œ œ

43 Œ œ œ 43 ∑

43

68

gav

68

68

43 ˙

68

6 8

6 8

43

68

3 4

43

6 8

3 4

68 ˙ . -

43

6 8

43

3 4

68

3 4

68 œ Œ Œ 68 ∑

43

6 8

43

68

3 4

6 Œ ‰ 8 f sempre 6 Œ ‰ œ. 8 f sempre 68 ∑

68

œ œ œ

6 3 8 œ œ œ œ œ œ 4 bœ Œ Œ f 6 3 8 œ œ œ œ œ œ 4 bœ Œ Œ f 68 3 ∑ ∑ 4

6 8

3 4

6 8

43

43

68

3 4

68

43

∑ ∑

43

3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 8

68

3 4

68

43

43

68

43 3 4

68

∑ ∑

6 8

3 4

68

6 8

43

6 8

3 4

68

43

6 3 8 œœœœœœ 4 œ Œ œ 6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

43

6 3 8 œœœœœœ 4 œ Œ œ

œ.

94

3 4

68 œ . -

œ œ 3 J 4

- te - de

68 ‰ Œ ‰ 43 œ 68 œ ‰ Œ ‰ 43 og

6 ˙. 8 ˙.

3 4

68 ˙ . ˙. b˙ . 68

43

6 . 8 ˙ b ˙˙ ..

68

˙.

3 4

43 43


221

œ œ

#œ .

#œ . œ œ 3 Œ œ œ 6 #œ . &4 8

nœ nœ

3 &4

169 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc. 2

Synth.

Ga.

3 &4 Π3 &4

3 &4

& 43 & 43

& 43

?3 4

3 &4 3 &4 ?3 4 ?3 4 3 &4 3 4

6 8

6 8 6 8

3 &4 ?3 4

6 8

Kor

1 Vl. 2

3 4

køl

nœ -

-

-

ne

Π68

? 43 ˙

Π68

dans

3 & 4 b ˙˙ .. & 43

b ˙˙ ..

B 43 b ˙˙ ..

Vlc.

B 43 B3 4

b˙. ˙.

-

œ J

des

ƒ # œœ 34

œ #œ œœœœ œ œ œ œ 6 ‰ 3 J ‰ œœ 8 4 œœœœ 3 3 3 f œ unis. œ œ œ 68 œ œ œ œ œ œ œ œ 34 J ‰ œ f œ œ unis. œ 68 Œ ‰ ‰ œ 43 J ‰ œ f b˙. œ 68 34 3

3

non cresc.

b˙.

non cresc.

3 4

˙.

68

6 8 6 8

6 8

det blev

43

∑ ∑

3 4

-

-

68

68

68

6 8

6 8

6 8

6 8

6 8

∑ ∑

6 8 6 8

6 8

3 4

68

3 4

68

∑ ∑

68

43

3 4 3 4

6 8

3 4

e

6 8

3 4

Œ œj œj 68 b ˙ .

3 4

6 8

3 4

6 8 ˙.

3 4

6 8

43

6 8

6 8

43

6 8

43

6 8

ƒ 3 # œœ 4

3 4

43

68

6 8 ˙.

3 4

6 8

6 8

68 ˙.

-

- vig

6 8 ˙. 6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

43 43 43

∑ ∑ ∑ ∑

43

43 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

3 4

nat

43

∑ ∑

43 œ ˙

3 4 Œ Œ œ π 3 ∑ 4

3 4 3 4

Mezzo tempo q = 84

3 4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

6 8 6 8 68 68 68

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8

6 8

68

68

43

∑ ∑

68

6 8 6 8

6 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 4 ˙. 3 4

3 4

3 4 3 4

43

43

43

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

43

68

43

∑ ∑

43

3 4 3 4

6 8

6 8

6 8

68

68

68

68

68

68

6 8

6 8

6 8

6 8

6 8

∑ ∑

6 8

6 8

6 8 6 8

3 4

6 8 ˙.

3 4 3 4 3 4 3 4 43 43 43 43 43 43 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

3 4 3 4

3 4

6 8

3 4

3 4

43 Œ ¿ ¿

68 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 43 J J J J J J

liberamente

min mor

tri - ve - des al - drig i

Œ Œ

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

Œ Œ

68

43

68

43

68

43

68

43

skål!

unis.

6 8

43 Œ

68

Œ Œ

3 4

3 &4 ˙

Vla.

CB

3 4 3 4

3 4

Œ Œ

3 4

68

3 4 œ ˙ 3 4 œ ˙

68

3 4

œ œ 6 #œ . & 43 Œ 8 vin - den

3 4

6 8

3 4

68

43

6 8

43

6 8 6 8

68

6 8

j bœ ‰ œ b œ n œ b œ œœœ 43 ∑ f 3 ∑ 4 # œœ ‰ J f 3 ∑ 4

6 8

3 4

3 4 Œ

7

6 8

3 4

Œ œ œ 68 b ˙ . p a2 Œ œ œ 68 b ˙ . p 6 ∑ ∑ 8

43

Π68

3 4 Œ

3 4

Œ 68 œ .

˙

œ œ J

68

∑ ˙˙ .

6 8 68

? 43

68

? 43

6 8 6 8

& 43

6 8

œ J

Œ Œ

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

Œ Œ

68

43

68

43

68

Œ Œ

68 œ œ œ œ .

43 œ œ œ 68

43

68

68 ˙ .

. 43 ˙

68

6 8

3 4

œ œ

?

œ 68 b œ œ œ œ œ 43 ˙ . ∑

?

6 8

˙.

3 4 ˙.

6 ˙. 8 π

Mezzo tempo q = 84

6 8

3 4

43

68

43

43

68

43

43

68

43

3 4 ˙.

6 ˙. 8

3 4


222

95 179 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1

& 43 ˙

œ

& 43

& 43 3 &4 & 43 ? 43

1+2

& 43

? ?

œ >f ˙

˙.

3+4

& 43

1

& 43

? 43

∑ ∑

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

3 &4

? 43

Timp.

? 43

Perc. 2

Synth.

Ga.

Mr.W.

Kor

œ >f ˙

& 43

Tb.

1

& 43 43

& 43 ? 43

Vla.

B 43

Vlc.

CB

? 43

? 43 ˙ .

∑ ∑ ∑

∑ Œ

Œ

∑ ∑

˙

œ . #œ œ J

-

# œ nœ œ sgu'

in

-

œ bœ . J

q = 168

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

˙.

˙.

˙.

˙.

œ œ œ

˙

œ p œ p œ p

˙. ˙.

∑ ∑

Œ #œ œ

œ

˙˙ ..

˙.

˙˙ .

˙.

∑ œ - gen

p ˙. ∑

n˙ ste

˙˙ ..

-

der

Œ

∑ ˙˙ .

ah

œ œ œ Œ Œ -

œ Œ J

sig

∑ Œ

œ.

˙˙ .

ah

mig

Œ

˙˙ ..

œ. lil

-

œ J

le

œ

œ

grå

-

4 4 44 44 44 44 Œ

44 44 4 4 44 44 44 44

44 44

44

44

∑ #œ spurv

∑ ˙˙ .

ah

44

3

44

œ #œ œ œ nœ

44

44

ah

Œ Œ ‰ j œ f Œ Œ ‰ j œ f Œ Œ ‰ œj f

Œ

-

Œ

# ˙˙ .

ve - des

˙

tri

din mor

∑ A tempo

∑ ∑

œ œ #œ

#œ p

˙˙ .

œ >f ˙ œ >f ˙

œ . # œj # œ

˙˙ ..

& 43

˙

2

Vl.

#˙. p

f

˙.

? 43

& 43

˙.

&

¿ Œ

˙.

& 43 ¿

? 43

Eng - land

˙.

& 43

˙.

95 1

q = 168

? 43

Cor.

& 43

2+3

Fg.

A tempo

Œ

44 44 44 44 44

44

44

Œ

Œ

Œ

Œ

œ p œ p

˙.

˙

œ

˙.

˙

œ

44

4 œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ 4


223

190 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

4 &4

4 &4

4 &4

?4 4 ?4 4 4 &4 4 &4

˙ Ó

4 &4 ?4 4

4 & 4 ˙.

∑ #œ

?4 4

Timp.

?4 4

4 4

Perc. 2

Synth.

Mr.W.

4 &4

? 4 ‰ œJ ˙ 4

œ

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

?4 ˙ 4 Ó 4 &4 B 44 Ó ?4 4

3 4

j œœ œœ b œj œ œ bœ

Œ

œœ œœ b œœ

3 4 Œ

3 4 ˙. ˙.

3

3 4

3 4

Ó #˙

œœœœ

œ

?4 4 w >

œ

œ

œ

2 4

3 4

2 4

3 4

∑ ∑

∑ ∑ ∑

3 4 3 4 3 4

3 œ #˙ 2 #œ œ 3 4 4

ah

2 4 2 4

∑ ∑ ∑

mand

3 4

3 ˙. 4 ˙. 3 4 3 4

2 4 ˙ >

du

n b ˙˙ ..

har

skaf

-

œ

fet

dig?

˙˙ ..

#œ œ . ‰ J p n b ˙˙ .. ah

en

Œ

Œ

∑ ∑

œ.

#œ J

#œ .

nœ œ J

œ

b œœ

bœ J -

Œ

nœ œ . ‰ J

œœ œœ b œœ

œ

se - dreng

Œ

han kys

b ˙˙ ..

-

œ J

œ.

bœ œ J

ser

dig

som om

œœ

œœ

b œœ

ah

3 œ 4 #œ œ œ œ œ 3 4 ˙

œ

nœ Œ

œœ # œœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ‰ #œ ˙. ˙ œ œ ˙. >p > ∑ ∑ ∑

Œ

œ J

∑ Œ

b ˙˙ ..

bœ .

Œ

2 3 4 4 œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœœœœœ 3

˙˙ ..

n b ˙˙ ..

2 4

n b ˙˙ ..

œœ

Œ

3 4

2 #˙ 4 ˙

ah

b œœ p

2 4

Œ

3 4

det for en

4 &4

2 œ 3 b˙ 4 nœ # œ 4

2 4

hvad er

Kor

2 4

4 &4

2 4

&

2 4

?4 4

2 4

4 &4

2 4 2 4

Tb.

1

2 4 #˙ ˙

Ó #˙

3 4

∑ ∑

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

?4 4

2 4

4 &4

2 4

3 4 3 4

2 4

4 &4

2 4

4 &4

2 4

œ >

Œ

Œ

Œ

œœœœ

œ œ nœ bœ œ n œ œ œ #œ œ ˙.

3

‰ j #œ œ #œ

Œ

‰ j œ ˙

œ œ œ œ œ œ Œ

Œ

Œ

Œ

‰ j #œ > j ‰ #œ >

nœ #œ

b ˙˙

Œ

Œ

div.

Œ

Œ

div.

b ˙˙

n # œœ n # œœ

œœœœœœ

œ œ œ œ œ œ

˙.

˙

˙.

˙

œ œ > œ œ >

œœ œœ b b œœ J œœ œœ b b œœ J

j œ #œ j œ #œ

œ œ œ œ œ œ ˙. ˙.


224

96

199 1 Fl.

&

?

#œ #œ Œ Œ

#œ #œ Œ Œ

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. 2+3 in Bb

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

˙ & #˙ & Œ

Œ

&

?

&

&

œ #œ œ .

?

Mr.W.

œœ

œœ œœ Œ

œ J

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

# œ n>œ #œ nœ Œ

#œ Œ #œ > ∑

#œ #œ

œ #œ Œ œ #œ >

œ #œ œ #œ œ ‰ œ #œ œ #œ œ J

j ‰ b œ n œ œœ # œœ # # œœ œ #œ

n˙ n˙ ˙. n˙ .

‰ j œ #œ œ f ∑

œ #œ

˙

?

B ?

? ˙

∑ ∑

œ Œ Œ p ∑

j # œœ b n œœ Œ J

œ J

˙

hans

søs

b œœ

bœ ter!

∑ œœ œœ Œ

b œœ

Œ

-

œœ

# œœ J

# œœ unis.œ J

œ #œ > > œ #œ

˙˙ ˙

f subitoj j œ œ #œ Œ œ œ#œ fœ subito œ œœJ # # œœJ Œ

søs - ter - kys!

˙.

œ #œ œ #œ

-

# œœ b n œœ J J Œ

j j j j n˙ ‰ b œœ n # œœ œœ # # œœ # œœ ˙ J hvad er det for en mand œ œ # œ œœ # # œœ œ # œ œ n n ˙˙ ‰ J J J J J

se - dreng!

∑ 96

# # œœ

Œ ‰

Œ ‰

unis.

j bœ œ p> sempre

j bœ œ p> sempre b œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ p sempre ˙.

˙ ˙

œ >œ > œ œ

œ bœ >œ >œ >œ

œœ

Œ

œ bœ >œ >œ >œ

œœ

Œ

div.

div.

Œ Œ

œœœœœœ

œ #œ œ œ œ >

˙.

˙

˙.

˙

œ n>œ œ n>œ

œœ b œœ œœ > > > œœ œœ b œœ > > > ˙. ˙. ˙.

œ œ œ œ œ œ ˙

ah

j œ & œœ # œ

#˙ .

& # ˙˙

j œ & œ # œœ

œ œ. ? J # œJ

? Œ

&

œ œ

ah

1

œ œ

n>œ Œ nœ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > ? ˙ ˙. ˙ œ n>œ ˙ . œ #œ ˙. ˙ œ œ ˙. f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

du var

Kor

œ #œ œ #œ f subito œ œ œ œ f subito

2

Synth.

œœ

b b ˙˙ > ˙˙ > > ˙ ˙ ˙

œ œ œœ

hun

j œœ ‰

‰ œœ # œjœ œœ œœ

j œœ ‰

‰ œœ # œjœ œœ œœ

œ ‰ J

‰ œ

˙˙ .. œ æ œ f œ div. œ ˙ ˙ f div.

non div. œ œ œœ J

œ œ

#˙ . # ˙.

# ˙˙ ..

har?

> œœ # œœ œœ œœ # ˙˙ .. ƒ

unis. non div.

unis. non div.

. œœ œœ œœ # œœ # >˙˙ . ƒ œœ œœ œœ œœ >˙˙ ..

. b b ˙˙ . æ ˙. ˙.

ƒ

∑ ∑


225

209

&

2+3

&

1

&

1 Fl.

Ob.

1+2 Cor.

Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ga.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

œ

œ #œ

Œ

Œ

Œ

Œ œ

œ #œ nœ

œ

œ #œ

f # # ˙˙ .. f

œœ J ‰ Œ

Œ

Œ

∑ ∑

&

?

Œ Œ

œ œ π ∑

&

&

?

?

&

&

&

?

2

Synth.

œ #œ nœ

&

Tbni.

Œ œ

1

1+2

Œ

&

2+3

Œ

3+4

Tbe.

œ

bœ p

Œ

?

2+3

œ

bœ p

&

Fg.

œ

œ

1 in Bb

1

œ

&

2+3 in Bb

˙. π

œ

œ J ‰ Œ

CA 1+2

Cl.

˙. π

#˙ .

? &

& ˙˙ .. π . B ˙˙ . π ?

œ

œ

π

œ œ J

p ˙. p

˙. p œ p

j œ œ

al

-

œ

le

bœ ˙.

#˙.

Œ

j œ œ

svin

b˙ .

er

∑ ∑

œ

b ˙˙ ..

Œ

> bœ .

˙˙ ..

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

unis.

œ.

ik - ke

& ˙˙ .. π

?

∑ ∑

Œ

som

dig!

for

fra

mit

œ liv

Œ

œ p . œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ J‰ Œ p

Œ

Œ

n ˙˙ ..

∑ ∑

arco

b˙ . b˙ .

˙.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ b˙ . ∑

œ #œ med

˙.

din

ƒ . #˙ kær

b˙ . f

œ nœ œ œ œ 5

-

-

-

˙

Œ

- lig - heds - løs - hed!

unis.

b˙ . f

j‰ # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. n œ. f unis. ∑ ∑ ∑ ∑ j‰ # œ œ # œ œ # œ. . . œ. . . n œ. f unis. . . œ. œ. . n œ. b œ. . œ. œ. . . . . . œ # œ œ œ . œ nœ œ œ. # œ. œ œ # œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. b œ. n œ. # œ p f unis. pizz

svind

˙. f

œ #œ nœ -

f b˙ . # ˙. f

Œ œ

#˙ .

Œ

Œ

Œ

Œ

j‰ b ˙ ˙ œ. >

˙.

j‰ b˙ ˙ œ . > j b˙ ˙ œ ‰ . > b>˙ ˙ œ. J‰

˙.

œ. œ œ. œ. .


226

98

97 219 1 Fl.

&

?

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. 2+3 in Bb

?

1 Fg. 2+3

&

3+4

&

1

&

+ Œ Œ bœ f a2 + Œ Œ bœ f ∑

&

&

bœ nœ #œ

#œ œ nœ

Œ œ œ

Œ bœ œ p ∑

Œ œ #œ

?

œ Œ Œ

#œ Œ Œ

&

œ Œ Œ ∑

&

> Œ Œ #œ f ∑

1+2 Cor.

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

?

?

2

Synth.

Mr.W.

?

? #œ œ du

Kor

&

?

∑ #œ og

œ . œ #œ J

jeg

er

af

‹˙ sam -

me

˙

∑ Œ

slags

œ #œ nœ tan - ke

af

#œ Œ Œ stål

p ˙. # # ˙˙ ..

˙˙˙

œ bœ œ hjer - te

ah

sten

Œ

# # # ˙˙˙ ...

# ˙˙˙ ∑

+ + œ ˙ + + œ ˙ ∑

af

Œ

ƒ bœ Œ

jern

f b b n ˙˙˙ ... ah

Œ Œ

b œœ

Œ

+ ˙. f

Œ

∑ ∑

nœ bœ œ p ∑

j #œ . nœ #œ

nœ Œ Œ p ∑

∑ #˙

af

is

˙˙ .. ˙.

p # ˙˙ ..

˙˙ ..

œ ˙

hånd

f

+ #˙ p + #˙ p

bœ œ œ

#œ nœ œ vil - je

ah

> nœ œ œ f ∑

#œ Œ Œ

af

a2

Œ

ƒ sempre ˙ #œ sam

-

∑ ˙˙ ..

ah

98

97 1

&

div. in 3

Vl. 2

&

Vla.

B

?

Vlc.

CB

? Œ Œ œ

˙.

#˙ . ˙ . p ∑

#˙ . ˙ .

˙.

˙

Œ

˙ . # ˙. ˙.

b b b ˙˙˙ ... p # ˙. ˙ ˙.

œœ Œ Œ œ ˙.

Œ

˙ . n˙ .

b b ˙˙˙ ...

˙ Œ

#˙ .

Œ Œ

œœ Œ Œ œ

# ˙ . #˙ .

˙. ˙

Œ

#˙ .

˙.

˙. ˙

b b ˙˙˙ ...

div.

˙ b ˙ b œœ > f ˙

Œ

œ bœ >f

#œ >f #œ >f

˙. b ˙. ˙˙ .. ˙. f ˙˙ .. œ œ

n˙ n˙

˙ . b˙ . p Œ Œ # œœœ p # ˙˙ .. p #˙ p #˙ p

Œ

˙ . b˙ . ∑ ˙˙ ..

∑ ∑

me


227

232

œ #œ œ œ œ

&

Œ

&

Œ

&

CA 1+2

&

1 in Bb

&

&

?

∑ ∑

1 Fl. 2+3

1 Ob.

Cl. 2+3 in Bb

?

1 Fg. 2+3

1+2

Cor.

+ ˙. f

&

+ & ˙. f 3°

3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ga.

Mr.W.

+ œ Œ Œ

?

&

& #œ .

j nœ # œ

?

? œ Œ

Œ

&

&

? & ?

œ

˙

-

˙

de

en

& ?

Œ

Œ

Œ

Œ

˙˙ . . p

# ˙˙

open

Œ

Œ

Œ Œ

-

som

n˙ -

hed.

∑ # ˙˙ ..

# n ˙˙

˙˙ . .

# ˙˙

Œ

ke

af

œ

Œ

Œ

f #œ œ

Œ

f # œœ

tan

Œ

Œ

œœ -

-

œœ

te

af

Œ

œ

Œ

vil -

∑ Œ

F

Œ

∑ œœ

F œœ

- ke

hjer

# œœ Œ

Œ Œ bœ

sten

# œœ Œ

œ œ bœ -

hjer

Œ

Œ

stål

˙˙

Œ

Œ

∑ œ

Œ

n b ˙˙ ..

b˙. ˙.

œ œ bœ

Œ

-

tan

Œ Œ œ

F

Œ Œ

# n ˙˙

œœ

b˙. ˙. p

F œ œ œœ œ œœ œœ œ

Œ Œ

œ

open

nœ #˙

œ

œ œœœ

f

œœ

Œ

#˙ .

#œ f œœ œœ œ œ œœ œ

Œ

kol

Kor

&

2

Synth.

œ

Œ

-

Œ

b ˙ . b˙ .

œ œ œ b œ n œ œJ ‰ œ œ œ b œ n œ œ p F j œ œ ‰ œ œ œ nœ œ œ œ p F 5 œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œœ 6 p F ∑

n˙.

-

œœ # œ Œ œ œœ # œœ Œ - te

ah

1

&

Vl.

2

Vla.

Vlc.

CB

˙.

b˙ .

&

B

?

?

˙. b˙. ∑ # ˙˙ ..

b˙.

b˙ . ∑ n b ˙˙ ..

#˙ .

nœ ˙

b ˙ . b˙ . unis.

b˙. ˙˙ .. ˙. ˙.

#œ œœœœ œ J ‰ œ œ œ œ b œ nœ œ œ 7 f

6

œ œ œ œ bœ nœ œ J ‰ œ œ œ b œ nœ f œ 6 unis. œ œ J œœœœœ œ ‰ œ œ œ œ œ 7 f ∑ 5

6

Œ

n˙.

b˙ .

p sempre ∑

b˙.

5

6

Œ

n˙.

b˙ .


228

241

&

Œ

2+3

&

Œ

1

&

1 Fl.

Ob.

1+2 Cor.

Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ga.

&

?

& ˙. b˙ .

˙. n˙ .

# ˙˙

b˙ . b ˙.

n˙ . n ˙.

# ˙˙

Œ Œ ∑

˙. n˙ .

b n ˙˙

˙. n˙ .

b n ˙˙

Œ?

Œ?

˙.

#˙.

˙.

˙.

˙.

#˙.

˙.

˙.

&

?

&

&

?

?

& œ œ bœ

af

&

?

&

Vla.

B

? ˙ b˙ bœ œ ?

b˙ .

œ

Œ

Œ

Œ

∑ Œ

jern

Œ

vil

œœ

Œ

-

j‰ œ œ # œ œ œ œ œœœ F p 3 3 j‰ œ œ œ # œ œ œ œ F p œ #œ œ ‰ œ #œ œ œ œ # œ J p F ∑

n˙ .

œœ œ œ -

Œ

af

je

œœ œ Œ œ

∑ œ

hånd

œœ

∑ Œ

is

p # ˙˙

∑ b n œœ

hånd

af

p ˙˙

sam - me

b œœ

hånd

af

˙˙

Œ

is

Œ

˙˙

is

˙˙ # # œœ

hånd

af

˙

kol

-

de

˙˙ # # œœ

hånd

af

˙˙

Œ

is

˙

en

4 4

˙ . b˙ . π subito ∑

˙ . b˙ .

˙ . b˙ .

˙

Œ

b˙ .

# ˙˙

div.

p b˙

∑ div.

b n œœ Œ

˙˙ p

b œœ

˙˙

Œ

˙ . b˙ .

b˙ .

˙˙

∑ Œ

som

is

# # œœ

af

˙ . b˙ .

˙˙ # # œœ

n˙.

˙ . b˙ . ˙˙

˙.

Œ

œœ ˙˙

3 4

3 4

3 4

3 4

43

43

43

44

∑ ∑

4 4 n˙

Ó

44 Ó

Œ

3 4

hed

og

43

is

og

Œ

unis.

43

n˙ . en

-

som

˙˙ ..

-

en

-

som

-

43

˙ # œœ 43 ˙ ..

4 œ ˙ 4 œ ˙

44 Ó

44

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 34 ˙ . ˙. p 3 ∑ ∑ 4

44

-

43

44

43

44

˙˙ # # œœ

4 4

43

43

44

99

44

-

hånd

w

4 4

43

44

3 4

w

43

3 4

44

43

4 4

œœ ˙˙ ˙˙

4 4

∑ #œ

44

3 4

44

4 4

3 4

44

4 4

?

4 4

4 4

&

CB

2

Vlc.

Vl.

&

1

je

Kor

2

Synth.

œœ Œ Œ

&

Tbni.

1

1+2

&

2+3

3+4

Tbe.

?

2+3

&

Fg.

1 in Bb

1

œ œœ œœ œ œ œœ œ F

Œ Œ

99

&

2+3 in Bb

œ

œ

CA 1+2

Cl.

œœœ F

œ

∑ n˙ .

˙ . b˙ .

44 b ˙ 3 ˙ ˙ ˙ 4 ˙. #˙.

˙.

4 4 w

˙˙

# # œœ

4 œ ˙ 4 œ ˙

˙ # œœ 43 ˙ .. 3 4

˙.

∑ ˙. ˙. #˙. ˙˙ ..


229

253 1 Fl. 2+3

1 Ob.

&

˙.

p & ˙ .. ˙ p ∑ &

˙. ˙. ˙.

˙

œ ˙

˙.

˙.

Œ ˙ ˙

œ ˙ œ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

Œ

10 8 ˙ ˙ 10 8

˙. ˙.

10 8

10 8

&

10 8

10 8

10 8

10 8

10 8

2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

? ? ? &

Ga.

˙.

˙.

˙.

&

&

? ?

˙.

Kor

Vl. 2

Vla.

Vlc.

˙. b˙. ˙. b˙.

˙. ˙. ˙. ˙.

∑ ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙.

∑ ∑

&

?

& œ œ œ

∑ œ œ œ

&

& ˙. ? ˙˙ ..

hed.

∑ ∑

& & ˙.

B ˙ . #˙ . ? ˙˙ .. ? ˙˙ ..

fros

b˙ . en b ˙˙ .. en

n˙ . b˙. ∑

˙˙ ..

Œ ˙

set

i

-

-

˙.

som

˙˙ ..

-

b˙. hed. b ˙˙ ..

-

som

-

hed.

∑ b˙ .

˙ . b˙. b ˙˙ .. ∑

œ ˙

∑ ∑

Œ ˙

∑ ˙.

˙ . n˙. ˙˙ ..

˙. -

hjel

∑ ∑ ∑

˙. b˙ . b ˙˙ .. ˙.

10 8

∑ ∑ ∑

œ. œ. p subito ‰ Œ ‰ ‰ Œ

j j bœ œ j j bœ œ

‰ b œ œ œj œ œ. œ œ . œ . . ‰ b œ œ œj œ œ. œ œ . œ . . ∑

‰ b œ b œ bœ œ bœ b œ p f ∑

Œ

10 8

10 8

∑ ∑

bœ p

∑ ∑

‰ bœ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ

∑ ∑

˙.

‰ œ bœ bœ œ bœ p subito ∑

œ. œ. p subito

∑ ∑

Ó

‰ Œ

10 8 ˙

10 8

b œ b œ œ œj ‰ b ˙ ˙ œJ œ J f j‰ b ˙ ˙ œj œ f a2 ‰ j j b˙ ˙ œ œ f j œ ‰ b˙ f j b ˙˙ n œœ ‰ f 3

Mi

-

‰ Œ

j œ ‰ ‰ Œ

∑ ∑ ∑

∑ ‰ Œ

3

Œ ∑

bœ bœ œ œ

Œ

guel!

j j j ˙ b˙ bœ œ . œ . œ œ ‰ ‰

100

∑ b˙.

10 8

10 8

10 8

10 8

10 8

10 8 10 8

10 8

10 8

non div.

CB

&

hed.

1

u - den Mi - guel var jeg

Ra.

~~~~~~~~~~~~~~ ? ˙.

2

Synth.

&

Fg.

1 in Bb

?

˙.

&

1

˙

10 8

2+3 in Bb

Mr. og Mrs. White samt koret forsvinder, og scene bliver pludselig hverdagsagtig igen..

CA 1+2

Cl.

100

∑ ∑ ˙. ˙. ∑

˙.

10 8 10 8

10 8 ˙ b˙ ˙ . ˙ . 10 8 10 8

∑ ∑

∑ ∑

1 solo

b˙ f 1 solo b˙ f

j‰ ‰ Œ œ œ ‰ ‰ Œ J

‰ ‰

b˙ p b˙ p

œ ‰ ‰ Œ J


230 263 1 Fl.

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. 2+3 in Bb

&

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

? ?

Ó

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

j œ

‰ œ bœ bœ . b œ bœ bœ œ bœ . b œ œ ∑p ∑ ∑ j j j j j j j b œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ . œ . b œ œ ‰ œ œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ b ˙ œ œ œ. œ ‰ œ. œ ‰ b œ b œ ˙ . ˙ ˙. . . . . . >. j j j j j j b œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ . œ . b œ œ ‰ œ œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ b ˙ ˙ œ œ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ j . . . . > bœ b œ ˙ . ˙ . œ b˙ J jŒ j‰ ‰ j‰ ‰ Ó Ó Œ ‰ j‰‰ Ó Œ ‰ j‰ œ œ œ œ œ p > > > > > b ˙˙ œœ Œ Ó Œ ‰ j‰‰ Ó Œ ‰ j‰ J b œjœ œjœ ‰ ‰ œœj ‰ ‰ Ó b œ b œœ œ p > > > > >

Œ Œ ∑

‰ bœ .

‰Œ

&

&

? & œ bœ ? bœ b œ

? ?

bœ .

Œ

Ó

bœ ‰ Œ

j œ

Ó

œ

j j bœ œ ‰

‰ ‰

Œ b˙ . ∑

j bœ œ œ ∑

‰ b œ œ b œ œ. œ œ œ. œ b ˙ ˙ œj œ œ. œ . > . > .> . œ b˙ J‰‰ ‰ jŒ j‰ ‰ j‰ ‰ œ œ œ > > > ˙ ‰ j Œ j ‰ ‰ j ‰ ‰ b ˙ n œœJ ‰ ‰ b œœ œœ œœ > > >

j j bœ œ

b œ nœ bœ bœ bœ bœ bœ œ

œ bœ b ˙

∑ bœ Œ Œ ‰ Œ

&

? &

∑ Ó

& & B

? ?

Ó Ó

bœ . b œ al'

-

j œ

den

œ

Œ Œ

grev'!

∑ ‰ bœ . jeg

bœ bœ œ ‰ Œ si'r

det

bar'

∑ ‰ b œ bœ bœ . bå - de

rig

j œ

og

œ

kendt

Œ bœ . han

∑ œ.

for

b˙ -

står

b œ œ bœ J

ik’ hvor godt

b˙ b˙

œ jŒ J bœ œ> J >œœ Œ J

jŒ œ > >œ œ Œ J

jŒ œ > >œ œ Œ J

Ó Ó

Œ ‰ jŒ bœ > > Œ ‰ œœ Œ J

Ó Ó

Œ ‰ jŒ bœ > > Œ ‰ œœ Œ J

‰ jŒ bœ > > ‰ œœ Œ J

∑ bœ

j‰ ‰ œ > j‰ ‰ b œœ >

‰ œ. œ .

Œ ‰ bœ œ bœ

&

j œ

œ œ b œ œ. œ œ œ. œ b ˙ ˙ œj œ œ. œ ‰ œ. œ . . > . > .> .

bœ œ ‰ b œ bœ œ bœ bœ b œ bœ œ bœ œ œ ‰ b œ œ b œ bœ bœ b œ bœ ‰ œ bœ bœ

2

Synth.

jŒ jŒ œ œ > > >œ > œ Œ œœ Œ J J

b˙ b˙

œŒ J œ JŒ

jŒ bœ > >œ œ Œ J

œ J

han


231

101 269 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

& &

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

b˙ & Ó

Ga.

Ra.

œ Œ

j & ‰ b œ bœ Œ & ‰ b˙

? & &

? b˙

? Œ

œ bœ bœ ˙ . > > > >

˙. ˙.

˙ p

˙ p

b˙ b˙

˙

˙

œ. #œ.

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

‰ #˙ #˙ ˙ .

Œ

‰ Œ

j œ ‰ ‰ Œ

j‰ Œ # œœ

˙˙

‰ Œ

Œ

‰ Œ

∑ ∑

˙.

#˙ # ˙ ˙ . ˙˙

˙.

˙

œ ˙

Œ

˙ # ˙˙

j œ ˙.

Ó

œ œ œ œ nœ

œ #œ œ œ œ œ œ œ # œ #œ

˙

˙.

Œ

‰ Œ

œ

∑ ‰

Œ

‰ Œ

‰ Œ

œ

Œ

∑ ˙

-

œ.

#œ .

œ #œ œ .

guel

skal

bli - ve

fi

∑ œ. -

lo

n˙ -

∑ ‰ œ

Œ

sof

œ J

el - ler

œ œ œ œ. 3

kunst

-

ner

det!

101 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

?

? b˙

j‰ ‰ Œ œ œ ‰ ‰ Œ J

˙ ˙

j‰ ‰ Œ œ œ ‰ ‰ Œ J

‰ Œ

˙.

# œœ J ‰ ‰ Œ

‰ œ # œ # œ‰ œ‰ # œŒ # œ ‰ J œ J ‰ ‰ Œ ‰

‰ Œ

˙ ˙

j #œ ‰ ‰ Œ

˙

∑ ∑

˙. ˙. 1°

‰ œ Œ œ œ‰ œŒ œ ‰

Mi

har

˙.

Œ

& b˙

b ˙˙ b ˙˙ p

œ. #œ.

&

3

?

œ bœ bœ ˙ . > > > >

˙˙ .

˙

Œ

&

∑ > > > 3 œ bœ bœ > œ b œ b œ b ˙˙ . . > >3 > > 3

p ˙ p

a2

˙.

Œ

&

&

œ œ. œ. f. subito

j n œœ ‰ ‰ Œ

?

b œ. b œ. œ. f subito

j œ ‰ ‰ Œ

? ˙ b˙

?

‰ Œ ‰ ‰ bœ bœ œ . . . ‰

jŒ b œ bœ

2

Synth.

&

?

1

˙

œ

j #œ

må -


232

275 1 Fl. 2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

&

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

œ œ

Œ

Ga.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

‰Œ

&

j œ œ

J ‰

œ œ œj œ œ. œ. œ . œ . ˙˙ ..

Ó

j

Ó

œ œ #œ œ œ #œ # œ œ ∑ œ œ ∑

?

# œœ ‰ Œ J j œ œ # # œœ J J ‰Œ > œ J ‰Œ

˙œ ..

#˙.

Ó

>œ œ. œ. œ. œ. œ. ˙ J ‰ ‰ ‰

j œ œ

œ # œ # œ œ œ˙ .. Ó

Œ ‰

Œ ‰ Œ

˙

∑ Œ ‰ Œ

‰ ˙ >

a2

œ. œ.

j œ œ

œ. œ.

>œ œ ˙ . J ‰

j œ œ

˙.

J ‰

‰ Œ

œ #œ #œ ‰ œ œ # œ #œ œ œ œ # œ #œ œ œ # œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ #œ œ

#œ ‰ Œ Œ ‰ Œ ‰ J >œ >œ >œ ‰ JŒ J‰ ‰ J ‰ ‰ Ó

Œ

> > > ‰ # œœJ Œ œœJ ‰ ‰ œœJ ‰ ‰ Ó

>œ œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ.

>œ ‰ J‰ ‰ Ó > ‰ # œœJ ‰ ‰ Ó

Œ

>œ ‰ J ‰‰ > ‰ # œœJ ‰ ‰

>œ >œ J‰‰ J ‰‰

> > > ‰ # œœJ Œ œœJ ‰ ‰ œœJ ‰ ‰

&

&

?

&

&

? & ?

?

? &

∑ œ

Œ

Œ

‰Œ

ske

œ. ∑

? ?

hi - lo - sof!

helt

˙

ær

>œ œ>œ œ>œ # œ ‰ JŒ J‰ ‰ J ‰ ‰ Ó &

> > > ‰ œŒ œ‰ ‰ œ ‰ ‰ Ó J J J

-

‰ Œ

œ

‰ Ó

Œ

‰ #œ

li'!

Œ Œ

han

>œ # œ ‰ J‰ ‰ Ó > ‰ œ‰‰ Ó J

Œ Œ

sku'

>œ # œ ‰ J ‰‰ > ‰ œ ‰‰ J

œ

tak'

œ

œ

-

Œ

j œ

&

fi

œ

Œ ‰ œ.

B

Œ

œ œ J

&

&

Œ

Œ

>œ ‰ JŒ

?

Œ

j œ œ œ œj ∑ #œ œ œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ

2

Synth.

Œ

& œ # œJ ‰ Œ ?

1

Œ

&

œ œ œj œ œ. œ. œ . œ .

œ œ J

Ma - don - na for

œ J

en

>œ œ>œ >œ # œ œ ‰ JŒ J‰ ‰ J ‰ ‰ > ‰ œŒ J

> > œ‰‰ œ ‰‰ J J


233

281 1 Fl. 2+3

1 Ob.

&

˙ &˙ &

CA 1+2

&

1 in Bb

&

Cl. 2+3 in Bb

˙ ˙ œj œ œ. œ.

&

˙˙ œ

# ˙˙

? Ó

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

? Ó

# œœ Œ J

Œ Œ

œ

œ. œ #œ œ œ Œ Œ ‰

‰ Œ

˙ ˙.

˙

˙ ˙.

˙

3

‰ Ó

#˙ .

˙.

j‰ ‰ Œ ‰ #œ œ J ‰‰Œ ‰

Œ

‰ Œ

# œœ J ‰‰Œ ‰

∑ #˙ ˙ ˙ .

ritardando

œ œ œ #œ ‰ ˙ #œ ‰ Œ ‰

j a2 œ #œ ‰ ‰ Œ ‰ J ˙ ˙ >œ Œ ‰ J ‰‰ # ˙˙ >œ # œ Œ ‰ J ‰‰

?

‰ œ.

a2

∑ j # # œœ J‰‰ Œ

Ó ˙.

Œ

#˙ ˙ # œ .

˙ ˙

b ˙˙

œ.

˙

œ . #œ œ #œ J

Œ Œ ‰Œ ‰

j # œœ ‰ ‰ Œ

&

&

?

&

&

? & ?

?

? &

Ra.

&

œ.

kon'

Mi

-

bœ .

œ œ œ œ ‰Œ ‰

som

dig

3

bœ Œ Œ

˙ œ œ œ œ œœ ˙ J J J J JJ

guel

‰ Œ ∑

Œ ‰ œ.

Ó

∑ ˙

1° bœ œ œ œ nœ œ Ó ‰ bœ œ œ œ œ œ œ ‰ p ∑ ∑

kom- mer hjem til et

an

Ó

#œ -

∑ ‰ Œ

svar

‰ nœ.

Œ

œ

no'en

œ œ. er

al

2

Vla.

Vlc.

CB

& & B

? Ó

Œ

& Ó

Œ

-

œ œj # ˙

ti'

fe

-

œ ‰Œ ‰

rie...

ritardando

Vl.

muta in oboe 2+3

Ga.

1

œ œ œ œ œ # œ # œ # œ # œ œ œ n œ œ n œ œ. # œ # œ # œ œ œ n œ œ n œ œ. # œ # œ # œ œ œ n œ œ n œ œ.

j‰ ‰ Œ #œ j #œ ‰ ‰ Œ

Poco meno mosso q = 144

2

Synth.

œ. œ. ˙

Poco meno mosso q = 144

> ‰ # œœJ ‰ ‰ > ‰ œ ‰‰ J

b˙ ?

j œ‰ ‰ Œ œ‰ ‰ Œ J

‰ Ó ‰ Ó

&

˙.

˙

˙.

˙

œ. #œ .

#˙ .

œ. #œ .

#˙ .


234 288 1 Fl.

&

2+3

&

1

&

Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

ritardando poco a poco

&

Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ra.

Ó

Ó

Ó

Ó

Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43

Doppio movimento q = 144

Ó

Œ ‰ Œ ‰ 43

Ó

Ó

Œ ‰ Œ ‰ 43

Ó

&

Ó

Ó

&

Ó

Ó

?

Ó

Œ ‰ Œ ‰ 43

&

Ó

&

Ó Ó

Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43

Ó

Œ ‰ Œ ‰ 43

?

? ? & ?

?

?

&

Ó

Ó

ritardando poco a poco

1

Œ ‰ Œ ‰ 43

e=q

2

Synth.

102

œ œ bœ . b œ n œ œ œ b œ # œ œ œ. 3 # œ œ œ . & #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ # œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 4 π ∑ ∑ Ó Œ ‰ Œ ‰ 43 ∑ & ?

1

q = 72

Ó

&

Ó

? ˙

#˙ .

˙.

Ó

& ˙

#˙ .

˙.

&

B

Ó Ó

Œ ‰ Œ ‰ 43

Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43

Œ ‰ Œ ‰ 43

Œ ‰ Œ ‰ 43 q = 72

B

˙. ˙˙ . . π #˙ . π

n b ˙˙ ..

n ˙˙ . .

n˙ .

#˙ .

n ˙˙ . .

n˙.

n b ˙˙ ..

#˙ .

n ˙˙ . .

n˙.

#˙ .

œ #œ œ

œ œ œ-

œ œ- œ-

Œ œ œ - π ∑

Œ œ œ - π ∑

œ œ #œ

œ œ- œ-

∑ ∑

&

n b ˙˙ ..

1° con sord.

œ π

Œ Œ ∑

œ

Œ Œ ∑ ∑

œ

Œ Œ ∑

œ

&

Œ Œ ∑ ∑

œ

Œ Œ ∑ ∑

3° con sord.

œ œ œ

œ #œ œ #œ œ nœ

œ Œ b œ nœ œ œ

in- gen - ting

er hvad det

er

102 Doppio movimento q = 144

virk´ - lig

din

gre - ve

œ

Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

œ

Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

Œ œ #œ #œ œ œ er en

an-den end

Œ ‰ Œ ‰ 43

Œ ‰ Œ ‰ 43

e=q

Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43 Œ ‰ Œ ‰ 43


235 299 1 Fl.

&

2+3

&

1

&

&

Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

& &

n b ˙˙ ..

n˙ . ˙. #˙ .

B n˙.

1 Fg. 2+3

1+2 Cor. 3+4

1 Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

n b ˙˙ ..

n˙ . ˙. #˙ .

n˙.

n b ˙˙ ..

n˙ . ˙. #˙ .

n˙.

n b ˙˙ ..

n˙. ˙. #˙.

n˙.

n b ˙˙ ..

n˙ . ˙. #˙ .

n˙ .

n b ˙˙ ..

n˙ . ˙. #˙ .

n˙ .

?

&

Œ œ œ - -

œ œ #œ

œ #œ œ

œ œ œ - -

œ œ œ - -

Œ #œ œ - -

œ # œ- œ-

œ # œ- œ-

œ # œ- œ-

œ # œ- œ-

& œ œ- œ∑

&

œ œ- œ-

&

&

?

? ?

œ

Œ Œ

&

&

? &

œ

2

Synth.

œ

∑ ∑

du

tavs

œ ˙ -

he´en

Œ Œ ∑

œ

skju

ler

Œ Œ ∑ ∑

Œ Œ ∑

œ

œ

œ nœ œ

smert´

og

Œ Œ bœ

rer

∑ ∑

Œ Œ

-

œ

∑ #œ

-

œ

∑ ˙

Œ Œ

œ Œ œ tror

œ

œ œ œ

Œ Œ

den

Œ Œ

men

n˙.

œ

Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ

Œ Œ ∑

œ

∑ ∑

Œ Œ nœ

jeg...

Œ Œ

jeg

œ œ œ si'r

li’ - som

œ

Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ Œ min mor:

&

?

&

B

&


236 311 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

&

&

&

&

&

& B

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ra.

1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

n˙ .

. # # ˙˙ . #˙ .

∑ ∑

n n ˙˙ ..

# ˙˙ ..

n˙.

∑ ∑

n ˙˙ . . #˙ .

˙.

˙˙ ..

n˙.

n b ˙˙ ..

#˙.

∑ b˙ . ˙.

n b ˙˙ ..

n ˙.

˙.

œ # œ- œ

œ œ # œ-

œ- # œ- œ

œ bœ nœ

&

&

Œ Œ

Œ Œ

& Œ nœ œ - ∑

?

? ? &

2

Synth.

n n ˙˙ ..

&

Tbni.

. # # ˙˙ . # ˙.

1

1+2

&

2+3

˙˙ .. ˙.

?

3+4

Tbe.

Œ Œ

?

œ

Œ Œ

œ

Œ Œ ∑

œ

œ #˙

œ #˙

œ n˙

Œ Œ

Œ Œ ∑

Œ #˙

œ

Œ Œ

œ

b˙ .

œ b˙

œ #˙

œ #œ œ

#œ nœ #œ

tet

ka'

˙. mun

Œ Œ

∑ ∑

&

&

˙ -

-

œ

-

- den

œ ˙ ka'

ti

œ Œ œ -

e

men

hvad hjer

-

vil

ø

-

jet

ik

nœ ˙ -

ke

ly

-

˙.

b˙ .

ve

om

&

?

&

B

&


237 322 1 Fl.

&

1

&

CA 1+2

1 in Bb Cl. 2+3 in Bb

1 Fg. 2+3

1+2

&

2+3

Ob.

103

∑ ∑ ∑

&

œ

f #˙

œ

f

#˙ f

œ

b œ n œ œ # œ œ # œ œ b œJ ‰ Œ Œ œ œ # œ b œ n œ & œ #œ œ bœ nœ œ # œ œ b œ nœ œ # œ π f b œ œœ # œœ œœ œJ œ œ # œ œ b œ œ n œ œ œ œ œ n # œ œ ‰Œ Œ & œ. n œœ œœ # œœ œœ # œœ n œœ n b œœ n œœ œ œ. f # ˙ œ B ∑ f ˙˙ .. ? ∑ f &

Cor.

˙. ˙.

2° open

4° open

f

3+4

&

1

&

#˙ . ˙ . f ∑

?

Tbe. 2+3

1+2 Tbni. Euph.

Tb.

Timp.

1 Perc.

Ga.

j œ . #œ œ ∑

œ

˙.

˙

œ

˙.

˙

œ

˙.

#œ n œ #œ n œ #œ nœ œ #œ #œ n œ œ #œ œ 4

Œ Œ

#œ Œ Œ

Œ Œ

œ . #œ œ J

˙

œ

˙.

˙.

œ Œ Œ

œ Œ Œ p ∑

&

?

&

gl.sp.

&

?

∑ ∑

&

∑ ∑ ∑

œ Œ Œ f ∑

ƒ ˙ tak!

er

nok

œ. œ.

be - hold

din

slad

∑ œ.

#œ . -

der

œ . bœ . for

dig

103 1 Vl. 2

Vla.

Vlc.

CB

&

?

&

B

&

>

Œ Œ œJ # œJ œ Œ n œ det

∑ Œ

∑ ∑

>

∑ ∑

# œ˙ . n œ # œ

∑ ∑

˙˙ ..

∑ ∑

> > œ .. b œœ ..

œœ œ œ Œ Œ

#˙ .

˙

?

>œ . b >œ .

˙˙ ..

p

œ #˙

2

Synth.

œ . #œ œ J

˙

&

?

œ . #œ œ J


238

331 1 Fl. 2+3

1 Ob. CA 1+2 1 in Bb

&

&

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

&

˙ . #˙ . >f

˙ . #˙ .

˙ . #˙ .

& &

&

Cl. 2+3 in Bb

?

1 Fg. 2+3

1+2 Cor.

&

&

&<