Gagyi József – Imre Attila (szerk.): Új média-terek

Page 6

A kiadvány megjelenését támogatta:

Lektor: Veress Károly (Kolozsvár) Sorozatborító: Miklósi Dénes

A szakmai felelősséget teljes mértékben a szerkesztők, illetve a szerzők vállalják. Első magyar nyelvű kiadás: 2014 © Scientia 2014 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ÚJ MÉDIA-TEREK. Konferencia ( 2010 ; Târgu-Mureş) Új média-terek : konferencia : 2010. március 5–6., Marosvásárhely / ed.: Gagyi József, Imre Attila. - Cluj-Napoca : Scientia, 2014 ISBN 978-973-1970-67-7 I. Gagyi, József (ed.) II. Imre, Attila (ed.) 659.3 004.032.6(063)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.