ScienceOnline Leiden inspiratiemagazine Unconference 28 mei 2015

Page 14

14

9 TIPS TIP 1

TIP 2

Gebruik verschillende zoekmachines: niet alleen Google, maar ook Bing of de privacy-vriendelijke DuckDuckGo of IXQuick

Gebruik verschillende browsers. Beste keus is Firefox. Tor schermt je IP-adres af, maar is veel trager.

TIP 3

Wis regelmatig cookies en lso’s (local shared objects).

TIP 4

Zoek browser-addons om privacy te verbeteren.

Ontsnap uit je filterbubbel

TIP 9

Voor links naar websites voor meer informatie, kijk hier

STEL: je zoekt iets op internet. Dan bepalen locatie, eerder zoek- en surfgedrag en zelfs het merk computer jouw zoekresultaten. Zoekmachines filteren jouw vraag. Negen tips van Maarten Sprenger om (een beetje) uit de filterbubbel te ontsnappen…

TIP 7

TIP 8

Gebruik Google’s zoekcommando’s. Wil je weten hoe? The Huffington Post geeft 13 tips.

TIP 5

Kies voor Facebook een aparte browser. Facebook gebruikt je hele gedrag op internet en dat zie je terug in zoekresultaten.

Zoek nooit met één woord. Maak de zoekopdracht zo specifiek mogelijk.

TIP 6

Kijk in de toolbox van bitsoffreedom.nl hoeveel jij bloot geeft op het internet, en pas eventueel je gedrag aan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.