Page 1

12 0 2 r e b o t k o ate 1

Upd

Verantwoordelijke uitgever: Edith Buntinx, DiNAC vzw

SCHOOLJAAR 2012-2013

Nascholingsaanbod basisonderwijs

DOd Tulpinstraat 75 3500 HASSELT

Tel. 011 26 44 60 Fax 011 26 44 69 dinac@diohasselt.be www.diohasselt.be/dinac


Beste lezer Hier zijn we weer met de gloednieuwe nascholingsbrochure 2012-2013 voor het basisonderwijs. Zoals we dat al een aantal jaren doen, hebben we behouden dat wat goed was en waar nog vraag naar is, maar ook nieuwe bronnen aangeboord om de professionele ontwikkeling van directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren op een professionele manier te stimuleren. Zoals altijd hebben we dat gedaan in overleg met de pedagogische begeleiding en rekening houdend met de suggesties die we via de evaluatieformulieren en in gesprekken met directies kregen. Concrete klaspraktijkgerichte nascholing blijft ons handelsmerk. Daarom is er bij de samenstelling van het aanbod altijd bewust gekozen voor sessies die voldoende kaders aanreiken maar ook de vertaalslag maken naar de klaspraktijk en met ruimte om te oefenen en te ervaren. Nieuwe accenten Deze keer hebben we ons aanbod geordend volgens leergebieden, leergebiedoverschrijdende thema’s, zorg/GOK en werkvormen. Dat betekent zeker niet dat we de GOK-thema’s niet meer bespelen, maar we willen ze meer geïntegreerd in de leergebieden aanreiken.  Voor de leergebieden hebben we een heel ruim aanbod voor Nederlands en muzische vorming. Er is een nieuw aanbod voor Frans en de collegiale consultatie van bewegingsopvoeding is nu in ons aanbod opgenomen.  Bij de leergebiedoverschrijdende thema’s ligt het accent vooral op ICT en sociale vaardigheden. Voor ‘leren leren’ hebben we een aanbod in samenwerking met het Eekhoutcentrum (Kortrijk).  Zoals de voorgaande jaren vindt u ook heel wat sessies die uw zorg/zorg+ en uw GOK-beleid kunnen helpen ondersteunen.  Tenslotte bieden we ook sessies aan die leerkrachten laten kennismaken met en oefenen in nieuwe werkvormen. Inschrijven kan met het daarvoor voorziene inschrijvingsformulier. Voor de praktische organisatie willen we vragen om uw inschrijvingen voor het einde van het schooljaar aan ons te bezorgen. Dat geeft u ook de zekerheid dat de gekozen sessies nog niet volzet zijn. Maar inschrijven kan natuurlijk ook nog in september en in de loop van het hele schooljaar. Teamgerichte nascholingen kunnen alleen aangevraagd worden bij de coördinator die dan de procedure verder zal opvolgen. Indien u vragen heeft of meer inlichtingen wenst omtrent bepaalde onderwerpen, mag u gerust contact opnemen met onze dienst (tel. 011 26 44 60 - e-mail: dinac@diohasselt.be). Het DiNAC-team staat ook in 2012-2013 weer klaar om alle sessies van a tot z te verzorgen. U kunt op ons rekenen en wij kijken uit naar uw reservaties.

Edith Buntinx Coördinator


ALGEMENE INFO Ordening van de inhouden De brochure bestaat uit 4 delen: deel 1: algemene sessies voor het basisonderwijs; deel 2: sessies die de drempelwerking willen stimuleren; deel 3: sessies bestemd voor het kleuteronderwijs; deel 4: sessie bestemd voor het lager onderwijs. Binnen elk deel is er een ordening volgens het hoofdthema van de sessies.

   

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde

leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen



Bij de individugerichte nascholing staan de data meestal vermeld. Voor de nascholingen ICT kunnen we op dit moment nog geen concrete data vastleggen. Begin september worden die via onze website bekend gemaakt. Wie al ingeschreven heeft, krijgt per post een bevestiging met de juiste datum.



De data voor de teamgerichte initiatieven worden vastgelegd in samenspraak met de nascholer. Een overzicht van alle sessies die voor een teamgerichte aanpak in aanmerking komen, vindt u achteraan in de inhoudstafel.

Inschrijving/Aanvraag 

Bij ieder initiatief staat een referentienummer. Dit is belangrijk voor de verwerking van de inschrijvingen. Vermeld dus bij elke inschrijving het juiste referentienummer.  De aanvraag voor een teamgerichte nascholing gebeurt bij de coördinator. Zij neemt contact op met de betrokken nascholer die dan de inhoud en praktische organisatie verder met de school regelt.  Gelieve het facturatieadres te vermelden indien dit verschilt van de naam en het adres van de school.

Bevestiging/Annulering 

Voor alle individugerichte nascholingsinitiatieven ontvangt u van ons een bevestiging. Gelieve aandacht te geven aan de vermelde datum. Als een sessie volgeboekt is, organiseren we bijkomende reeksen op nieuwe data.  Annuleren kan enkel tot 3 werkdagen voor de aanvang van de sessie. Wie nadien nog annuleert, zal de deelnameprijs moeten betalen. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen met de coördinator worden besproken.

De prijs 

Voor individugerichte nascholingen bestaan er twee tarieven: Tarief A: een sessie van een halve dag (3 uren) = 40 EUR per persoon Tarief B: een sessie van een hele dag (minimum 5 uren) = 80 EUR per persoon (incl. broodje) Voorwaarde: minimum 10 deelnemers Voor een aantal sessies waarbij bijvoorbeeld ook materiaal geleverd wordt, is er een hogere deelnameprijs. U vindt die terug bij de beschrijving van de sessie.  Voor teamgerichte nascholingen werden de prijzen aangepast. Basisprijs: 320 EUR (tot 8 deelnemers) per sessie tot 3 uur / 440 EUR per sessie van 4 uur Vanaf 9de deelnemer + 40 EUR per deelnemer per sessie Maximumprijs (tot 25 deelnemers): 600 euro (tot 3 uren) / 710 euro (4 uren) Voorwaarde: minimum 8 deelnemers / maximum 25 deelnemers Voor de verplaatsing van de nascholer wordt een forfaitair bedrag van 25 EUR aangerekend.  Een paar weken na afloop van de sessie ontvangt de school een factuur en het deelnameattest. De betaling gebeurt pas na ontvangst van de factuur.


Basisonderwijs - algemeen  -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Collegiale consultatie - bewegingsopvoeding

Theorie: praktische uitwerking van het nieuwe leerplan Praktijk: ‘Bewegen tot het klinkt’ gegeven door Musica

Inhoud Voormiddag: Musica, impulscentrum voor muziek gaat ervan uit dat muziek geen enkel jong kind onbewogen laat. Hoe beïnvloeden de muzikale parameters onze bewegingen? Maar ook, welke invloed heeft beweging op klank? Wat is het klinkende resultaat van snelle voeten of zwierende armen? Namiddag: collegiaal overleg i.v.m. de praktische uitwerking van het nieuwe leerplan. do 08-11-12: GVB ‘Klim-Op’, Kloosterstr. 9A, Meeuwen-Gruitrode voor de volgende SG : SG Opglabbeek SG Katholiek Basisonderwijs Ge-Negen SG Katholiek BaO Meeuwen-Gruitrode SG De KuBuS Kath BS Groot Bree SG BoKaLoRe Bocholt SG PALLINCO Overpelt SG Kath. Basisscholen Neerpelt SG Hamont-Achel vzw K.B.H.A. SG Lommel L.K.B. SG Maaseik Eycker Kath. Basisscholen Maasland (E.K.B.M.) SG Oeterse  Scholengem.  BaO  (OSB)

do 22-11-12: GVB ‘De Kievit’, Vijverstraat 6, Hasselt voor de volgende SG : SG Heusden-Zolder SG Vrij Basisonderwijs Beringen SG Klavertje 5 - Lummen SG Katholieke Basisscholen Tessenderlo SG H2 – Ham - Heppen SG Leopoldsburg - Tessenderlo - Lummen SG KBG De Speling Genk G.V. Basisschool Meisjes Hoevenzavel G.V. Basisschool Jongens Hoevenzavel SG Erika Houthalen-Hechteren SG Sint-Hubertus As - Zutendaal SG DUOO Centrum SG KT-Scholengroep Hasselt SG Auton. Vrije BS Hasselt - De Zevensprong SG Zonhoven SG Halen/Herk-de Stad SG Maasmechelen KBM-Z vzw SG Eisden Vrije Basisscholen MaasmechelenNoord (VBMN) SG Lanaken - Kesselt

do 29-11-12: GVB ‘Nieuwland’, Nieuwland 12A, Borgloon voor de volgende SG : SG KODIEKO Diepenbeek - Kortessem SG Wellen-Borgloon-Heers HEWEBO SG HESBANIA SG Tongeren vzw Kath. BaO Tongeren BuLo Klimop-school, Tongeren SG Hoeselt - Bilzen vzw KODB SG Riemst - Voeren RIEVOE

Aandacht Meebrengen: schrijfgerief, jaarplanning, leerplan BO - Sportieve kledij voorzien!

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon lager- en kleuteronderwijs en bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding.

INDIVIDUGERICHT 8/11/12: GVB ‘Klim-Op’ Meeuwen-Gruitrode

INDIVIDUGERICHT donderdag 8 november 2012 OF donderdag 22 november 2012 OF donderdag 29 november 2012 telkens van 9 tot 15.30 uur

Liesbet Hoorelbeke, Musica vzw, Lieve Van Lancker, Karin Vandereijken en Marij Hubrechts ref.nr.

22/11/12: GVB ‘De Kievit’ Hasselt 29/11/12: GVB ‘Nieuwland’ Borgloon

13.01/BCC prijs IG: tarief A

- 3-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriÍntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Schrijfmotorische vaardigheden in de bewegingsklas Inhoud

Hoe ziet de ontwikkelingslijn van de schrijfbeweging eruit? Welke psychomotorische basisvoorwaarden zijn nodig om tot schrijven te komen? Via dans en expressie komen we op een speelse manier tot het ontwikkelen van schrijfvaardigheden.

Aandacht Schrijfgerief meebrengen en sportieve kledij voorzien!

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs, bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding, leerkrachten kleuteronderwijs en 1e leerjaar en zorgleerkrachten.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1 :donderdag 16 mei 2013 van 9 tot 12 uur VOLZET REEKS 2 :donderdag 16 mei 2013 van 13 tot 16 uur (nog 7 plaatsen)

Karin Vandereijken ref.nr. 13.02/BSM prijs IG: tarief A

- 4-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Kinderen leren beter als ze zich goed in hun vel voelen… Bewegingspedagogiek gebaseerd op Veronica Sherborne Inhoud Kinderen leren beter als ze een goed lichaamsbesef hebben en ze zich goed in hun vel voelen. Het programma Sherborne bewijst elke keer opnieuw dat we dit kunnen realiseren met heel eenvoudige bewegingsoefeningen waarbij we als materiaal de grond, onszelf en de zwaartekracht gebruiken. Leerkrachten die dit programma volgden, zeggen steeds dat ze er samen met de kinderen heel veel plezier aan beleven. We raken immers het ‘hart’ van wat opvoeden is. De basishouding van de begeleider is hierbij koesteren en los-laten. Koesteren is het aanbieden van een relatie waarbij het kind zich veilig en geborgen voelt. Los-laten is het stimuleren tot eigen zijn, ervan genieten dat het kind is zoals het is. Ervaar dit zelf en volg dit programma samen met uw collega’s. Je zal dan ook ervaren dat dit de teamgeest sterk bevordert. Een bijkomend pluspunt. Werkvorm - Via bewegen werken aan zelfvertrouwen. - Werken aan bewustwording van het eigen lichaam. - Relatiespelletjes gericht op samen-werken, zorgen voor elkaar en assertiviteit. - Bewegingsactiviteiten gericht op ruimte-bewustwording. Aandacht Deelnemers worden verwacht in losse vrijetijdskleding!

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuter- en lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS1: donderdag 24 januari 20123 van 9 tot 16 uur (VOLZET)

Monique Melotte, Tiralala vzw

REEKS2: donderdag 7 maart 2013 van 9 tot 16 uur

ref.nr. 13.03/BSH prijs IG: tarief B

- 5-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Professionalisering ProfS+

Scheidingen, nieuwe gezinnen en hun relatie met het onderwijs

Inhoud De scheidingstrend en de vorming van nieuw samengestelde gezinnen is niemand ontgaan, al is het moeilijk om de omvang en de diversiteit van dit fenomeen correct in te schatten. Tijdens het eerste deel van de studiedag staat Dimitri Mortelmans stil bij de verschuivingen die gezinsvorming en -ontbinding hebben ondergaan in de afgelopen decennia. Daarna neemt hij de gevolgen van relatiebreuken onder de loep: de financiële gevolgen voor ouders, de gevolgen voor ziekte en gezondheid van de ex-gezinsleden, de gevolgen voor schoolresultaten van kinderen. Na de pauze wordt de vertaling gemaakt naar de klas- en schoolpraktijk. Juriste Elien Werbrouck bespreekt de juridische consequenties waar je als school, als directeur vaak mee te maken hebt. Rik Prenen, CLB-medewerker, gaat in op de socio-emotionele gevolgen voor kinderen en ouders en bespreekt aandachtspunten over de aanpak van communicatie met al de betrokkenen. Er is telkens voldoende kans om in te gaan op concrete vragen van directeurs. Dit is een herhaling van de sessie die Dimitri Mortelmans bracht tijdens het driedaags congres van maart 2012 in Oostende, met als verdieping de vertaling en concretisering naar de klas- en schoolpraktijk. Aandacht Dit is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst waarbij DiNAC vzw de logistieke ondersteuning verzorgt.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Directeurs basisonderwijs en coördinerende personen scholengemeenschap die de opleiding ProfS achter de rug hebben en/of minstens drie jaar ervaring hebben.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 2 oktober 2012 van 9 tot 13 uur

Prof Dr. Dimitri Mortelmans - Elien Werbrouck - Rik Prenen - Hilde Boven ref.nr. 13.04/BPE prijs IG: tarief A

-6-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Beginnende zorgcoördinatoren: eerste jaar Inhoud Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling. Concreet worden een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen in staat stellen hun taak als intern begeleider effectief en efficiënt uit te oefenen. Kijken vanuit ontwikkelingsgericht perspectief staat hier centraal. Volgende inhouden komen in dit eerste jaar aan bod:  de opdracht van de interne zorgbegeleider (2 sessies);  handelingsgericht werken - MDO (2 sessies);  zorg in kleuteronderwijs (2 sessies);  evaluatie van kinderen (2 sessies). Aandacht Dit is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst waarbij DiNAC vzw de logistieke ondersteuning verzorgt.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

beginnende zorgcoördinatoren

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT 8 bijeenkomsten gespreid over het schooljaar:

Veerle Boelen, Reinhilde Bielen en Paul Nijs, pedagogisch begeleiders ref.nr.

donderdag 27 september 2012 - donderdag 11 oktober 2012 dinsdag 13 november 2012 - dinsdag 27 november 2012 donderdag 13 december 2012 - donderdag 10 januari 2013 donderdag 28 februari 2013 - donderdag 28 maart 2013 telkens van 13.30 tot 16 uur

13.05/BZ1 prijs IG: 25 euro per sessie

-7-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Beginnende zorgcoördinatoren: tweede jaar Inhoud Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling. Concreet worden een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen in staat stellen hun taak als intern begeleider effectief en efficiënt uit te oefenen. Kijken naar kansen staat hier centraal. Volgende inhouden komen in dit tweede jaar aan bod:  communicatievaardigheden (2 sessies);  vergadertechnieken en groepsdynamica (2 sessies);  zorgbeleid, samen met de directie (3 sessies);  reflectiegroep (1 sessie). Aandacht Dit is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst waarbij DiNAC vzw de logistieke ondersteuning verzorgt. (Aan zorgcoördinatoren met enige ervaring wordt de kans geboden om in het tweede jaar in te stappen zonder het eerste jaar gevolgd te hebben. Om de voorwaarden te bespreken, vooraf contact opnemen via paul.nijs@vsko.be.)

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Beginnende zorgcoördinatoren die het eerste jaar van de opleiding hebben gevolgd.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT 8 bijeenkomsten gespreid over het schooljaar:

Lief Didden en Paul Nijs, pedagogisch begeleiders donderdag 15 november 2012 - donderdag 22 november 2012 ref.nr. donderdag 10 januari 2013 - donderdag 17 januari 2013 13.06/BZ2 dinsdag 26 februari 2013 - dinsdag 26 maart 2013 dinsdag 16 april 2013 - donderdag 16 mei 2013 prijs telkens van 13.30 tot 16 uur (nog 7 plaatsen) IG: 25 euro per sessie -8-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Beginnende zorgcoördinatoren: derde jaar Inhoud Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling. Concreet worden een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen in staat stellen hun taak als intern begeleider effectief en efficiënt uit te oefenen. Kijken naar kansen staat hier centraal. Volgende inhouden komen in dit derde jaar aan bod:  tijdmanagement (1 sessie);  praten met ouders en met kinderen (2 sessies);  collegiale consultatie, coaching en omgaan met weerstanden (2 sessies);  reflectiegroep (3 sessies). Aandacht Dit is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst waarbij DiNAC vzw de logistieke ondersteuning verzorgt. (Aan zorgcoördinatoren met enige ervaring wordt de kans geboden om in het tweede jaar in te stappen zonder het eerste jaar gevolgd te hebben. Om de voorwaarden te bespreken, vooraf contact opnemen via paul.nijs@vsko.be.)

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Beginnende zorgcoördinatoren die de eerste twee jaren van de opleiding hebben gevolgd.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT 8 bijeenkomsten gespreid over het schooljaar:

Paul Nijs, pedagogisch begeleider ref.nr.

dinsdag 25 september 2012 - donderdag 29 november 2012 donderdag 13 december 2012 - donderdag 10 januari 2013 donderdag 17 januari 2013 - donderdag 28 februari 2013 donderdag 28 maart 2013 - donderdag 25 april 2013 telkens van 13.30 tot 16 uur

13.07/BZ3 prijs IG: 25 euro per sessie

- 9-


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Preventief omgaan met probleemgedrag op school en in de klas. Inhoud Probleemgedrag komt voor in elke school. Het is een aspect dat we niet meer kunnen wegdenken. Leerkrachten moeten erop reageren. Ze kunnen niet anders, willen ze dat het probleemgedrag niet escaleert. Reageren vanuit intuïtie helpt zelden in dit geval. Een professionele houding is daarbij erg belangrijk. De eerste vraag die op deze studiedag wordt gesteld is welke de mogelijke oorzaken zijn van het probleemgedrag dat kinderen stellen. Wetenschappelijk onderzoek stelt immers dat het meeste probleemgedrag zich installeert tussen 0 en 3 jaar. Vervolgens gaan we op zoek naar de bril waarmee we naar kinderen die moeilijk doen, willen kijken. Is het een bril die kijkt naar het probleemgedrag als symptoom of een bril die ook de onderliggende problemen van het kind weergeeft? Als de bril duidelijk is, kunnen we op zoek gaan naar een wijze om met het probleemgedrag om te gaan. Er wordt vertrokken vanuit de overtuiging dat het beter is te voorkomen dan te genezen. De vijf pijlers van Patterson, uitgewerkt naar school- en klassituaties, geven een mogelijkheid tot preventie. Tot slot worden ook de technieken straffen en belonen in het plaatje ingepast. Naast een aantal basisprincipes, worden ook de valkuilen en gevaren ervan bloot gelegd. Doelen De deelnemers denkstof bieden om de visie, het beleid en de praktijk van hun school en/of klas m.b.t. probleemgedrag te onderzoeken. Werkvorm Hoewel het geheel in de eerste plaats een lezing is, wordt er interactief gewerkt met de deelnemers. Doorheen het verhaal worden door de deelnemers korte oefeningen gemaakt.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

directeurs, zorgcoördinatoren en leerkrachten basisonderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 22 oktober 2012 van 9 tot 12 uur

Albert Janssens, CeSMOO ref.nr. 13.08/BOP prijs IG: tarief A

- 10 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Omgaan met probleemgedrag: een traject voor een school Probleemgedrag is in vele scholen momenteel een probleem waar men als team niet meer onderuit kan. Binnen dit traject is het de bedoeling als schoolteam: inzicht te verwerven in de oorzaken van probleemgedrag; kennis te maken met een preventief kader en het als instrument te gebruiken om de eigen school/klas in beeld te brengen m.b.t. dit thema;  het straf- en beloningsbeleid in de school/klas onder de loupe te nemen.  

Inhoud Het traject bestaat uit: 1) een uitgebreide intake; 2) een pedagogische studiedag waarin de theoretische achtergronden van probleemgedrag, straffen en belonen en leerkrachtstijl daarbij worden uitgelegd; 3) Een personeelsvergadering waarbij het team zelf de werking van de school m.b.t. probleemgedrag in kaart brengt. Hierna volgt een praktijkopdracht. 4) Een personeelsvergadering waarbij de praktijkopdracht wordt geëvalueerd en beslist wordt welke de volgende stap wordt. Hierna volgt een praktijkopdracht. 5) Afsluitende personeelsvergadering waarbij een stappenplan naar de toekomst wordt opgesteld. De inhoud wordt vooral bepaald door de schoolsituatie. De ondersteunende kaders komen o.a. van L. Koning (Gloot), visie op schoolstructuur, Patterson (5 pijlers), Klein (mediatie), Angenent, PAD, beleidsvoerend vermogen, maar ook kaders die de school reeds gebruikt m.b.t. probleemgedrag en sociale vaardigheden. OPGELET! Scholen die in dit traject willen stappen, doen dit met het hele schoolteam. Dit traject is niet bedoeld voor

scholengemeenschappen.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

schoolteams basisonderwijs

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

Albert Janssens, CeSMOO ref.nr. 13.09/BOT prijs 1250 euro + verplaatsingskosten

- 11 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Wat vraag ik aan mijn kind? Zeven denkstappen om een probleem op te lossen … Inhoud Wanneer kinderen regelmatig omwille van cognitieve redenen moeten afhaken in hun werk, wekt dat niet alleen bij hen frustratie op. Vaak worden leerkrachten dan ook geconfronteerd met hun gebrekkige kennis over het cognitieve functioneren in het algemeen. We weten bijvoorbeeld wel wat vergelijken is, maar hebben zelden voldoende stil gestaan bij de cognitieve functies die het vergelijkingsproces moeten ondersteunen. Door het gebrek aan kennis hiervan, kunnen de kinderen niet remediëren zoals het moet. Tijdens deze studiedag maken we kennis met die onderliggende cognitieve functies die kinderen moeten inzetten en met een stappenplan waardoor wij ze gemakkelijk kunnen ontdekken. Doelen De dieperliggende cognitieve functies die ons handelen bepalen leren kennen en leren zien in het werk van kinderen. Werkvorm Praktische oefeningen op het niveau van de deelnemers, korte theoretische vastzettingsmomenten en analyseren van filmmateriaal.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgcoördinatoren,

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 1 februari 2013 van 9 tot 16 uur

Albert Janssens, CeSMOO ref.nr. 13.10/BZD prijs IG: tarief B

- 12 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Communicatiestijlen

Ken elkaars stijl en communiceer beter via de platina regel.

Als we communiceren met elkaar is het soms zoeken om op dezelfde golflengte te geraken. Soms gaat het als vanzelf, maar meer dan eens praat je langs elkaar langs heen. In het ergste geval vraag je je af of de ander wel dezelfde taal spreekt. Om in dit zoekproces helderheid te creëren bieden we je vier duidelijke handvaten aan. De vier communicatiestijlen zijn vier noemers. Ze verwijzen telkens naar een bepaalde manier van kijken en denken. Iedere persoon gaat vanuit zijn/haar persoonlijke stijl de wereld tegemoet. Als je die kijk van jezelf en de ander snapt, bezit je een enorme troef om de communicatie aan te gaan. Inhoud We laten je op een actieve manier de vier communicatiestijlen zien en ervaren. Je ontdekt jouw voorkeurstijl en denkt vervolgens na over de consequenties van die stijl voor jezelf als directie, mentor, beleidsmedewerker, coach. Een analyticus leidt immers op een andere manier zijn team dan een promotor. Idem dito voor de zorger en regisseur. Je staat stil bij de vaardigheden die nodig zijn om de vier stijlen te hanteren. Want net als iedereen ben ook jij in staat om dat te doen. Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuter- en lager onderwijs en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 19 oktober 2012 van 9 tot 16 uur

Koen Mattheeuws ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school - 13 -

13.11/BCS prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Communiceren met ouders

Hoe we op hetzelfde spoor kunnen geraken.

Inhoud Tijdens deze werkwinkel vertrekken we van de verwachtingen van de diverse deelnemers. Het benoemen en afbakenen van de reële vraag is daarbij essentieel. Communiceren met ouders is een vlag die vele ladingen kan dekken. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat ouders niet naar je luisteren, maar komt hun boodschap wel bij jou binnen? Ouders willen jouw oplossing niet meteen aanvaarden, maar heb je hen al de tijd en de ruimte gegeven om die te laten bezinken? Bekijk je het kind wel eens vanuit het perspectief van de ouders? Vraag je wel eens hoe zij het verder zien? Zo ja, sta je dan open voor wat ze aanbrengen? Via dit soort vragen krijgen we een duidelijker zicht op hoe jij communiceert met de ouders van jouw leerlingen. Aan de hand van een aantal actieve werkvormen kunnen volgende thema’s aan bod komen:  mogelijke effecten van goede communicatie met ouders;  enkele theoretische inzichten om de communicatie met ouders beter te kunnen plaatsen. (de escalatieladder, het ijsbergmodel, zender –ontvanger);  het slecht nieuws gesprek;  belemmerende vooroordelen;  het algemene schoolklimaat als basis voor de communicatie;  ondersteuning binnen het team. Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuter- en lager onderwijs en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS1: donderdag 7 februari 2013 van 9 tot 16 uur (nog 2 plaatsen) REEKS 2: maandag 18 maart 2013 van 9 tot 16 uur

Erwin Vermesen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

IG: tarief B TG: zie algemene info

- 14 -

13.12/BCM prijs


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Positieve ouderbetrokkenheid

Aanrader voor leerkrachten met minder dan 10 jaar praktijkervaring

Inhoud Ouderbetrokkenheid bestaat al zolang er scholen zijn. Ouders zijn er in alle maten en gewichten: hoog- of laagopgeleid, autochtoon of allochtoon, nonchalant of veeleisend, respectvol of respectloos, geïnteresseerd of … Het is dus een zeer heterogene groep en daar moet je rekening mee houden als je ouders wil bereiken of betrekken. Veel (jonge) leerkrachten knappen af op de geringe betrokkenheid van ouders of directe communicatie van hoogopgeleide ouders. Wat verstaan leerkrachten onder ouderbetrokkenheid en verstaan de ouders daar hetzelfde onder? Hoe kan je als leerkrachtenteam de ouderbetrokkenheid vergroten? Hoe kan je allochtone ouders betrekken bij het schoolgebeuren? Vanuit reflectie gaan we actie ondernemen. Je krijgt goede voorbeelden uit het onderwijsveld. We bespreken ook de valkuilen bij ouderbetrokkenheid. We werken als concrete actie het oudercontact van september op een eigentijdse manier uit.

Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten, zorgcoördinatoren, gokleerkrachten en directies kleuteren lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 18 april 2013 van 9 tot 15.30 uur

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.13/BPO prijs IG: tarief B

- 15 -


individugericht teamgericht

e z l

kleuteronderwijs lager onderwijs

t

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Ambras in de klas Inhoud Soms loopt een klas volledig in het honderd. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als leerkracht, titularis weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Niets helpt nog. Tijdens deze vorming proberen we inzicht te krijgen wat er zich nu eigenlijk afspeelt. Je krijgt nieuwe inzichten over belemmeringen en mogelijkheden in je klas. We gaan dus verder dan gewoon maar theorietjes bekijken... we gaan aan het werk ! Hiervoor gebruiken we de techniek van “een organisatieopstelling”

Werkwijze Bij een opstelling wordt gekeken naar de klas als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van lln in hun klas en op het functioneren van een klas als geheel. Daarbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, van sleutelfiguren en gebeurtenissen en naar de onderlinge verhoudingen van lln, klassen en de diverse geledingen in de school. Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de klas vandaan komen. Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen hersteld worden. Hoe werkt een opstelling? Bij een organisatieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van uw klas. Tijdens een organisatieopstelling plaatst de case-inbrenger intuïtief representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en andere leden van de klas in de ruimte. Wat er dan feitelijk opgesteld wordt, is het innerlijk beeld van het klassysteem dat de vrager diep onbewust meedraagt. Het bijzondere is dat de representanten als vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De begeleider (de opsteller) bekijkt en voelt waar in de opstelling de balans verstoord is en waar dit op duidt. Hij zal dan kiezen voor een interventie. Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen. Alle interventies hebben als doel een opening of oplossing te bewerkstelligen en uiteindelijk te komen tot een opstelling waarin de energie weer kan gaan stromen. Dit proces kan zeer helend zijn.

Aandacht Maximum 16 deelnemers doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Iedereen die fundamenteel wil kijken wat zich nu echt in klassen afspeelt.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT Vrijdag 18 januari 2013 van 9 tot 16 uur VOLZET

Erwin Vermesen ref.nr. 13.14/BAK prijs IG: tarief B

- 16 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

rd e e l nnu

gea

Mijn team zit in het slop!

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Inhoud Soms loopt een team volledig in het honderd. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als directie, pedagogisch begeleider weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Alles ligt gevoelig en lijkt wel een kluwen. Tijdens deze vorming proberen we inzicht te krijgen wat er zich nu eigenlijk afspeelt. Je krijgt nieuwe inzichten over belemmeringen en mogelijkheden van je team. We gaan dus verder dan gewoon maar theorietjes bekijken... we gaan aan het werk ! Hiervoor gebruiken we de techniek van ”een organisatieopstelling”.

Werkwijze Bij een opstelling wordt gekeken naar een team als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van mensen in een team en op het functioneren van een team als geheel. Daarbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, van sleutelfiguren en gebeurtenissen en naar de onderlinge verhoudingen van collega’s, groepen en de diverse geledingen in de school. Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen het team vandaan komen. Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen hersteld worden. Hoe werkt een opstelling? Bij een organisatieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van uw team. Tijdens een organisatieopstelling plaatst de case-inbrenger intuïtief representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en andere leden van het team in de ruimte. Wat er dan feitelijk opgesteld wordt, is het innerlijk beeld van het teamsysteem dat de vrager diep onbewust meedraagt. Het bijzondere is dat de representanten als vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De begeleider (de opsteller) bekijkt en voelt waar in de opstelling de balans verstoord is en waar dit op duidt. Hij zal dan kiezen voor een interventie. Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen. Alle interventies hebben als doel een opening of oplossing te bewerkstelligen en uiteindelijk te komen tot een opstelling waarin de energie weer kan gaan stromen. Dit proces kan zeer helend zijn.

Aandacht Maximum 16 deelnemers doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Iedereen die fundamenteel wil kijken wat zich nu echt in teams afspeelt.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 11 oktober 2012 telkens van 9 tot 16 uur

Erwin Vermesen ref.nr. 13.15/BTS prijs IG: tarief B

- 17 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Met verhalen voor kinderen zorgen … naar aanleiding van een echtscheiding. ‘Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen.’

Johan Anthierens - Vlaams journalist, satiricus en schrijver (1937-2000) Inhoud Een scheiding brengt voor kinderen én ouders heel wat te weeg; zowel tijdens de scheiding maar zeker ook daarna. Kinderen lijden onder ruziënde ouders - voor, tijdens en na de scheiding. Een scheiding kan een zeer ingrijpende vorm van verlies zijn voor het kind. Tijdens de scheiding zijn ouders soms minder betrokken op hun kinderen. Zij zijn gedurende die periode minder aanspreekbaar omdat ze het druk hebben om zichzelf overeind te houden. Vandaar dat ze het ook moeilijk hebben om te zien wat hun kind belast. Te veel veranderingen verbonden aan de scheiding hebben tevens hun invloed op de prestaties op school. Tijdens de voormiddag gaan we ervaringen en vragen delen rond dit thema. We inventariseren de vragen waarmee jij in je klas of school worstelt. Welke boeken of verhalen kunnen kinderen troosten in situaties voor en na de scheiding? Hoe ziet een voorleeskoffer rond dit thema eruit? Ludo Driesen, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en gedragstherapeut, werkt in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg / Limburgs Instituut voor Therapie en integrale Personenzorg (CGG/litp) Campus Noord-Limburg.  Hij is auteur van diverse Garant-boeken, waaronder Ik wil mama én papa, allebei.. Ludo Driesen geeft in de namiddag antwoord op de vragen van de groep en geeft advies wat je best (niet) doet. Deze sessie wil jou (preventief) ondersteunen wanneer je geconfronteerd wordt met echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen! Werkvorm Interactieve sessie doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten, zorgcoördinatoren, gokleerkrachten, godsdienstleerkrachten en directies kleuteronderwijs en lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 6 december 2012 van 9 tot 15.30 uur

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.16/BVE prijs IG: tarief B

- 18 -


individugericht teamgericht

lze

kleuteronderwijs lager onderwijs

t

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Met verhalen voor kinderen zorgen … naar aanleiding van een sterfgeval. Peter Adriaenssens: ‘Iemand troosten is niet proberen zijn probleem op te lossen. Het is veel meer bereid zijn om iemands verdriet te delen.’

Inhoud Elke school wordt geconfronteerd met de dood, soms naar aanleiding van een (slepende) ziekte, verkeersongeval, zelfdoding ... Leerkrachten krijgen te maken met heel diverse verlieservaringen en weten niet altijd hoe ze hiermee moeten omgaan. Soms vragen ouders en kinderen ondersteuning van de school. Verdriet kan jaren sluimeren en onverwacht opflakkeren. Hoe uiten kinderen hun verdriet? Welke signalen herkennen we en welke signalen zijn moeilijker te interpreteren? Welke boeken kunnen kinderen ondersteunen en waarom kunnen verhalen kinderen emotioneel ondersteunen? Je krijgt ook tips hoe je een verteltas rond de dood kan maken die kinderen (preventief) ondersteunt. Een verkeersongeval, zelfdoding …. kan voor kinderen een erg ingrijpende gebeurtenis zijn. Hun gevoel van veiligheid wordt plots stukgeslagen. Kinderen moeten dit gebeuren een plaats zien te geven in hun leven. Die ervaring waait onvermijdelijk ook de klas binnen. Leerkrachten kunnen dan een belangrijke rol spelen. Maar hoe pak je dit aan? Jaklien Eyckerman, een ervaren rouwtherapeut, geeft ‘s namiddags antwoord op de vragen van de groep en doorloopt het rouwproces bij kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Deze sessie wil jou (preventief) ondersteunen wanneer je geconfronteerd wordt met verlies en verdriet! Werkvorm Interactieve sessie doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten, zorgcoördinatoren, gokleerkrachten, godsdienstleerkrachten en directies kleuter- en lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 9 oktober 2012 van 9 tot 15.30 uur (VOLZET)

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.17/BVS prijs IG: tarief B

- 19 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Betoverd door Kamishibai en Fundels Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs

Inhoud In deze sessie proef je de magie van Kamishibai en FUNDELS. Jij mag proeven en proberen of deze werkvormen jouw kinderen (of je school) kunnen betoveren. Welke platen en FUNDELS zijn er momenteel beschikbaar en hoe organiseer je een samenwerking met jouw bibliotheek? We bespreken krachtige werkvormen om de ontluikende geletterdheid in de kleuterschool te stimuleren. Je krijgt een heleboel tips om de woordenschat van kinderen te vergroten. Hoe organiseer je best voorleessessies tussen kinderen? Welke valkuilen vermijd je best? Hoe kan je de taalontwikkeling stimuleren van taalzwakke kinderen met FUNDELS? Welke boekjes zet jij in bij anderstalige of taalzwakke kinderen? Ken je de NIK-NAK meertalige kinderboeken? Hoe kan je de ouderbetrokkenheid verhogen om thuis ook van boekjes te genieten? Je krijgt leuke ideeën en de kans om te genieten van nieuwe prentenboeken. In de namiddag leer je de knepen van het vak om nog beter interactief voor te lezen. Wil je graag uitwisselen met andere scholen en leuke ideeën meenemen voor je Voorleesweek van 2012? Ben jij altijd op zoek om je literaire competenties te verrijken? Schrijf je dan in voor deze actieve sessie! Je kan een Kamishibai bestellen bij de lesgever aan € 28. Werkvorm Interactieve sessie doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten, zorgcoördinatoren, gokleerkrachten en directies basisonderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 11 oktober 2012 van 9 tot 15.30 uur (VOLZET)

Daniëlle Daniëls

TEAMGERICHT in samenspraak met de school vanaf 2012

13.18/BKF prijs

TEAMGERICHT in samenspraak met de school vanaf 2012

ref.nr.

IG: tarief B TG: zie algemene info - 20 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Taalpret : wie knipt de tenen van de reus? Inclusief gedichtenbundel t.w.v. €18,5 (doelgroep: 2,5 - 12 jaar)

Inhoud Ben jij op zoek naar leuke ideeën bij een gedichtenbundel die je meekrijgt naar je klas? Houd jij van klank, kleur, ritme en rijm? Houd jij van experimenteren met mooie woorden en ronkende zinnen? Wil jij bewust het fonemisch bewustzijn van je kinderen vergroten om te leren lezen en te leren schrijven? Zoek jij een leuke gedichtenbundel die de kinderen in de basisschool veel leesplezier bezorgt? Leer jij graag dichters en gedichtenbundels kennen? Wissel jij graag uit met collega’s?

Schrijf je dan in voor pret met poëzie! Een aanrader voor mensen die nog nooit een sessie rond poëzie volgden. Je kan deze ideeën gebruiken voor een poëtisch schooljaar en je krijgt tips voor gedichtendag 2013. Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten, zorgcoördinatoren, gokleerkrachten en directies basisonderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 9 november 2012 van 9 tot 15.30 uur (VOLZET)

Daniëlle Daniëls

TEAMGERICHT in samenspraak met de school vanaf 2012

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

ref.nr. 13.19/BVP prijs IG: tarief B TG: zie algemene info

- 21 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Verrassend verbeeldend vertellen Inhoud Voorlezen en vertellen zijn twee verschillende talige activiteiten. In deze sessie verrijken we het vertellen in de klas. Welke vertelbehoeften hebben kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen? Hoe kan ik chaotische vertellers ondersteunen? En toen, en toen, en toen …. Hoe kan ik het luistervermogen van kinderen trainen tijdens vertelmomenten? Wat betekent dat voor de organisatie van mijn vertelactiviteit? Welke motiverende technieken kan ik inzetten? Hoe ga ik vanuit een verhaal om met zeer actieve kinderen in de groep? Welke manieren zijn er om rust te creëren? Wat kan ik doen om kinderen bij het verhaal te betrekken? Je krijgt voorbeelden hoe vertelpantomime taalzwakke kinderen kan ondersteunen. Ben jij graag ACTIEF bezig met taal dan is deze sessie iets voor jou. Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten basisonderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 21 maart 2013 van 9 tot 15.30 uur (VOLZET)

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.20/BVB prijs IG: tarief B

- 22 -


Basisonderwijs - drempelwerking  


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

2 s k e re n e 1 s k t e e z re l vo

:

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Een muizensprong … (deel 2) Inhoud Deze sessie is een vervolg op de gesmaakte ‘Muizensprong van 2008, 2009, 2010 en 2011!’ We starten met een reflectie en uitwisseling over de drempel tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Vervolgens bekijken we hoe je wiskundige woordenschat kan oefenen met o.a. de mooiste rekenverhalen. Je krijgt een rijk aanbod van recente titels met concrete tips. Hoe kan je de ouderbetrokkenheid verhogen bij dit ontwikkelingsproces? Leuke tips krijg je voor in de klas en voor thuis. Deze tips kan de leerkracht van het eerste leerjaar inzetten in september en oktober 2013. (Taal- en reken-)zwakke kinderen hebben nood aan structuur, herhaling en continuïteit in hun leerproces. Tijdens de ouderavond van september kan je deze tips doorgeven aan de ouders. Tijdens de namiddag krijg je een verrassingsmenu waarin muzische vorming centraal staat. Laat je verrassen maar vooral inspireren! Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten derde kleuterklas en eerste leerjaar. Je schrijft in met een duo, trio d.w.z. per school is er een leerkracht derde kleuterklas EN eerste leerjaar en/of zorgleerkracht aanwezig

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT Reeks 1 donderdag 7 maart 2013 van 9 tot 15.30 uur VOLZET

Daniëlle Daniëls

Reeks 2 vrijdag 8 maart 2013 van 9 tot 15.30 uur VOLZET

prijs

- 23 -

ref.nr. 13.21/BMW IG: tarief B


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Filosoferen met Filo en Sofie!

Doelgroep: derde kleuterklas en eerste graad lager onderwijs

Inhoud Filosoferen met kinderen stimuleert het zelfstandig denken van kinderen, maakt ze respectvol mondig en leert hen luisteren naar argumenten van anderen. In een snel veranderende maatschappij kan filosoferen je ondersteunen om kinderen te leren omgaan met een grote diversiteit aan waarden en gewoonten. In deze sessies leer jij hoe jij de denkvaardigheid, de participatie, de taalvaardigheid en het leren omgaan met diversiteit kan stimuleren bij JONGE kinderen. Filosoferen past perfect binnen de GOK-visie op goed onderwijs. Voorbeeldvragen die aan bod komen :  Welke leerkrachtstijl is er nodig om te filosoferen zonder moraliserend of betuttelend een bepaalde inhoud te poneren?  Welke verhalen zijn geschikt om te filosoferen?  Wat zijn goede onderzoeksvragen?  Hoe leer je kinderen filosofisch na te denken over hun gedrag en hun gevoelens?

Werkvorm 2 interactieve sessies Jij kan de sessie onmiddellijk uittesten in je klas.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten derde kleuterklas en eerste graad, zorgcoördinatoren, gokleerkrachten en directies basisonderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT woensdag 14 november 2012 van 9 tot 12 uur EN donderdag 29 november 2012 van 9 tot 15.30 uur

Daniëlle Daniëls ref.nr.

13.22/BFK TEAMGERICHT prijs in samenspraak met de school TEAMGERICHT vanaf 2012 in samenspraak met de school vanaf 2012 IG: tarief A + B TG: zie algemene info - 24 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Muzikale dialogen (kleuters - 1 ste graad LO) Inhoud Deze workshop is geïnspireerd op de Music Learning Theory van Edwin Gordon, invloedrijk onderzoeker, docent en auteur omtrent de muzikale ontwikkeling in de vroege kindertijd. Hij ontwikkelde een muziekmethode die start vanaf de geboorte en inspeelt op de bijzondere ontvankelijkheid voor muziek bij jonge kinderen. Het basisprincipe is dat het jonge kind een muzikale taal verwerft analoog met het verwerven van de moedertaal. Volgens Gordon heeft elk kind het potentieel om muziek te leren. De aanpak bestaat erin muzikaal te ‘praten’ met het jonge kind. Het kind wordt ondergedompeld in de muzikale taal van zijn omgeving en geraakt intuïtief vertrouwd met melodie, ritme, dynamiek, beweging enz. Vanuit dit wederzijdse communicatieve spel bouwt het een ‘muzikaal vocabulaire’ op. Dit vocabulaire laat toe creatief om te gaan met muziek. Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs (3de kleuterklas) en lager onderwijs (1ste graad)

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 26 februari 2013 van 9 tot 12 uur

Liesbet Hoorelbeke, Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

13.23/BMD prijs

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

IG: tarief A TG: zie algemene info - 25 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Muzikale kamishibai

(3de kleuterklas - 1ste graad LO)

Inhoud

Kamishibai is een vorm van Japans verteltheater. Letterlijk betekent het ‘papieren theater’. Fascinerende A3-tekeningen geven scènes weer uit een verhaal. Beschouw het als een voorloper van televisie of animatiefilm. De magie van het kleine theater en de vaak felle kleuren van de tekeningen sporen kinderen aan om muziek te maken. Zo ontstaat een verhaal waarbij klank en kleur elkaar wederzijds beïnvloeden. Schilderijen zoals die van Mondriaan met hun contrasterende kleuren en vlakken vormen de concrete inspiratie. Maar de deelnemers stellen ook zelf ‘een Mondriaan’ samen en brengen hem tot klinken. Een unieke werkvorm die veel inspiratie biedt om ook thuis met kinderen muziek te maken bij prentenboekjes.

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs (3de kleuterklas) en lager onderwijs (1ste graad)

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 15 maart 2013 van 9 tot 12 uur

Liesbet Hoorelbeke, Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

13.24/BMK prijs

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

IG: tarief A TG: zie algemene info - 26 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Jonge kinderen stimuleren in hun ontwikkeling door kwalitatieve interactie - ‘MISC’ Inhoud De wetenschappelijke wereld gaat steeds meer akkoord over het groot belang van de interactie die een opvoeder/leerkracht heeft met het jonge kind. Nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap leveren onomstotelijke bewijzen hiervoor. De goede boodschap is dat het in ieders mogelijkheden ligt om dit soort interactie te ontwikkelen. Voor de inhoud van deze studiedag wordt er geput uit de kaders van S. Greenspan, Maslow, Laevers, maar vooral van P. Klein die in haar MISC-concept gebruik maakt van de meest recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het belang van de relatie voor de ontwikkeling van het kind.

Doel ◊ Leerkrachten van jonge kinderen tools geven om stil te staan bij hun relatie die ze met hun kinderen aangaan. ◊ Leerkrachten inzicht geven in de kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie. ◊ Leerkrachten inzicht geven in het belang van een kwaliteitsvolle interactie met jonge kinderen voor de ontwikkeling van de hersenen. Werkvorm Hoewel deze studiedag vooral als lezing wordt uitgewerkt, wordt het geheel getoetst aan veel beeldmateriaal en oefeningen met de deelnemers. Dat laatste is afhankelijk van de grootte van de groep. doelgroep

locatie

leerkrachten kleuter- en eerste graad lager INDIVIDUGERICHT onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en DiNAC vzw - DOd andere beleidsondersteuners Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT maandag 21 januari 2013 van 9 tot 16 uur

Albert Janssens, CeSMOO ref.nr. 13.25/BKI prijs IG: tarief B

- 27 -


Kleuteronderwijs


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e s z l t a o v a l : 1 p r g o n r2:

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriÍntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Creatieve stemspelletjes Inhoud Via creatieve spelletjes (her-)ontdekken we de mogelijkheden van de eigen stem. Lachoefeningen, ademtechniek en stembeheersing zitten slim verpakt in leuke liedjes die onbewust inspelen op goed stemgebruik. We ontdekken hoe je muzikale spelletjes inzet om rust te brengen of aandacht te vragen. Leerkrachten die van zichzelf denken dat zij niet kunnen zingen, overtuigen we ontegensprekelijk van het tegendeel.

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs (peuters en 3-jarigen)

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS1: dinsdag 5 februari 2013: van 9 tot 12 uur VOLZET REEKS2: datum volgt

Liesbet Hoorelbeke, Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school - 28 -

13.26/KCS prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriÍntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Beeldend werken met kleuters Inhoud Kleuters worden tovenaars en goochelen met kleuren. Verhaaltjes kunnen inspiratie vormen, maar hoe doe je het dan? Kunnen kleuters tekenen naar de werkelijkheid? Hoe pak je dat beschouwen aan om aan de slag te gaan? Breng je favoriete verhaaltje mee om rond te werken en leer hoe je kan tekenen en schilderen met kleuters vertrekkend van een verhaal, de werkelijkheid, een foto, ... Je krijgt ook tips over boeken waar je inspiratie kan opdoen.

Aandacht Maximum 15 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: dinsdag 15 januari 2013 van 9 tot 12 uur VOLZET

Inge Vanhoof

REEKS 2: vrijdag 18 januari 2013 van 9 tot 12 uur VOLZET

13.27/KBW prijs

ref.nr.

IG: tarief A - 29 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Werken met papier-maché Inhoud Gemakkelijke en bruikbare voorbeelden worden uitgewerkt en aangereikt. Zo leer je enkele technieken die we direct zullen toepassen. Je zal een reliëf maken, figuren opbouwen uit afvalmateriaal en zand, samen met de techniek papiermaché. Elk kan zijn eigen uitwerking kiezen, zo doe je nog meer inspiratie op!

Aandacht Maximum 15 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: dinsdag 13 november 2012 van 9 tot 15 uur VOLZET

Inge Vanhoof

REEKS 2: vrijdag 30 november van 9 tot 15 uur VOLZET

13.28/KPM prijs

ref.nr.

IG: tarief B - 30 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Taal beschouwen met kleuters… is dat moeilijk? De schildzebra Een  schildpad  vond  het  leven  naar Want  niemand  keek  ooit  naar  haar. Ze  kroop  toen  treurig  in  de  tuin En  zuchtte:  door  dat  groen  en  bruin Kan  niemand  weten  waar  ik  zit. Ze  schilderde  zich  toen  zwart  en  wit En  toen  men  vroeg:  zeg,  wat  is  dat? Zei  ze  gewoon:  een  zebrapad.

Inhoud Vanaf 1 september 2010 zijn er herziene eindtermen van kracht voor het leergebied Nederlands: domein Taalbeschouwing. Ook het deelleerplan Taalbeschouwing werd herzien. Het nieuwe deelleerplan Taalbeschouwing is opgebouwd uit drie delen: taalbeschouwing - strategieën (inter)culturele gerichtheid. Deze drie delen willen we op een praktische manier uitwerken. Werkvorm We gaan heel concreet in op volgende vragen:  Waarover kunnen we verwonderd zijn en nadenken met kleuters?  Taal beschouwen in de kleuterklas: hoe doe je dat?  Hoe kan je de doelen van het nieuwe deelleerplan concreet uitwerken? Alle ideeën zijn heel concreet te gebruiken in de kleuterklas. Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch uitsluitend op maandag, dinsdag of woensdag.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs 4- en 5-jarigen, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directeurs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 9 oktober 2012 van 9 tot 12 uur

Miech Donders

TEAMGERICHT 1 sessie van 3 uur volgens afspraak

TEAMGERICHT in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag) - 31 -

ref.nr. 13.29/KTB prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

t e lz

vo

Het stimuleren van beginnende geletterdheid Inhoud Kleuters komen al vroeg in aanraking met geschreven en gedrukte taal, op een manier die bij hun ontwikkeling past. We zien beginnende geletterdheid niet zozeer als een voorbereiding op het eerste leerjaar. Maar beginnende geletterdheid houdt in dat we kleuters op een leuke en zinvolle manier laten kennis maken met geschreven en gedrukte taal. Taal die voor hen een échte functie heeft. We doen een aanbod van activiteiten die de kleuters interessant en zinvol vinden met een duidelijk doel. Deze module legt het accent op • de verschillende fasen in beginnende geletterdheid; • het uitwerken van een kleuterproject waarbij beginnende geletterdheid centraal staat; • de aanpak van beginnende geletterdheid in kleine groep; • het stimuleren van beginnende geletterdheid in de verschillende hoeken.

Werkvorm Een interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs, (4- en 5-jarigen), gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: 19 februari VOLZET REEKS 2: 26 februari VOLZET REEKS 3: 12 maart 2013 VOLZET Van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr. 13.30/KBG prijs IG: tarief A

- 32 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e s z l t a o v a l : 1 p r g o n r2:

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Taalvaardigheid stimuleren voor de jongste kleuters: introductie ‘Bonte Boel’ en ‘Peuterprikkels’ Inhoud ‘Bonte Boel’ en ‘Peuterprikkels’ zijn twee bronnenboeken waarmee de taalvaardigheid van de jongste kleuters wordt gestimuleerd. In ‘Bonte Boel’ ligt de klemtoon op de ontwikkelingsdomeinen beeld, muziek en beweging. In ‘Peuterprikkels’ wordt gewerkt met allerlei leuke en speelse activiteiten. Werkvorm In deze introductiemodule gaan we heel concreet in op volgende vragen:  Hoe stimuleren we de taalvaardigheid van de jongste kleuters via het werken met ‘Bonte Boel’ en ‘Peuterprikkels’?  Hoe zijn de twee bronnenboeken opgebouwd?  Hoe zijn de belangstellingscentra van ‘Bonte Boel’ opgebouwd?  Hoe werk je de activiteiten uit?  Hoe kun je de interactie met de kleuters spontaan uitlokken?

Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch enkel op maandag, dinsdag of woensdag.

doelgroep

locatie

leerkrachten kleuteronderwijs INDIVIDUGERICHT (2,5 tot 4-jarigen), gokleerkrachten, DiNAC vzw - DOd zorgcoördinatoren en directies Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: VOLZET REEKS 2: datum volgt nog

Miech Donders ref.nr.

TEAMGERICHT TEAMGERICHT in samenspraak met de school in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag) - 33-

13.31/KTS prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

De verteltafel … creatief verwerken van een verhaal Inhoud De verteltafel is een plaats waar kinderen een verhaal naspelen. Met behulp van zelfgemaakte attributen kunnen kinderen het verhaal op verschillende manieren spelend vertellen. Werkvorm We stellen verschillende verteltafels voor en geven een beknopte verantwoording. Maar we willen vooral verteltafels uitwerken en uitproberen bij enkele nieuwe prentenboeken.     

Je ervaart wat een verteltafel is en wat je ermee kunt bereiken; welke stappen je kunt zetten bij het uitwerken van een verteltafel; hoe je een scenario kunt ontwerpen; hoe je een prentenboek kunt verwerken door allerlei verteltafels; de werkwijze en de opbouw van de verteltafel. Alle ideeën zijn heel concreet te gebruiken in de kleuterklas. Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch uitsluitend op aandag, dinsdag en woensdag.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs (4 en 5-jarigen), gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 5 november 2012 van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag)

- 34 -

13.32/KVT prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek Inhoud Expliciet werken aan mondelinge vaardigheden kan door het aanbieden en ondersteunen van betekenisvolle luistertaken. Deze luistertaken worden voor de kleuters aangeboden in de luisterhoek. In deze module gaan we heel concreet in op volgende vragen:  Hoe wordt een luisterhoek, waarin motiverende luistertaken worden aangeboden, uitgewerkt?  Hoe wordt het werken met luistertaken geleidelijk opgebouwd?  voor begeleide activiteiten;  voor zelfstandige activiteiten;  voor afspraken en materialen in de luisterhoek.  Hoe kan je differentiëren vanuit de mogelijkheden van de kleuters?  Op welke wijze kunnen we motiverende luistertaken uitwerken, rekening houdend met criteria voor goede luistertaken?  Hoe ondersteunen we de zwakke kleuters? Alle ideeën zijn heel concreet te gebruiken in de kleuterklas. Tijdens de sessie wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch uitsluitend op maandag, dinsdag en woensdag.

De deelnemers die deze module hebben gevolgd, kunnen zich inschrijven voor een vervolgsessie. Nieuwe luistertaken worden dan samen uitgewerkt, gefeedbackt en uitgewisseld. Per trimester wordt één vervolgsessie gepland (zie volgende pagina). doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 25september 2012 van 9 tot 16 uur

Miech Donders ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school - 35 -

TEAMGERICHT in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag)

13.33/KLL prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Uitwisseling: uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek Je kunt  aan  deze  sessies  deelnemen  als  je  de  module  ‘Uitwerken  van   betekenisvolle  luistertaken  voor  de  luisterhoek’  hebt  gevolgd. Op vraag van de deelnemers van de voorbije schooljaren organiseren we drie vervolgsessies (één sessie per trimester). Per sessie worden verschillende motiverende luistertaken uitgewerkt door de deelnemers bij een zelfgekozen prentenboek. Deze uitgewerkte luistertaken worden gefeedbackt en bijgestuurd in functie van criteria voor een goede luistertaak. De afgewerkte luistertaken worden onder de deelnemers uitgewisseld. Na drie sessies beschikken de deelnemers over een ruime verzameling motiverende luistertaken. Tijdens de sessie wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht!

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs, gokleerkrachten en zorgcoördinatoren die de sessie ‘Uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek’ gevolgd hebben.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT sessie 1: dinsdag 23 oktober 2012 sessie 2: dinsdag 29 januari 2013 sessie 3: dinsdag 23 april 2013 telkens van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr. 13.34/KLU prijs IG: tarief A

- 36 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Uitwisseling: Kleuters experimenteren met ontdekdozen en ontdektafels Je kunt  aan  deze  sessie  deelnemen  als  je  de  module  ‘Kleuters   experimenteren  met  ontdekdozen  en  ontdektafels’  hebt  gevolgd. Op vraag van de deelnemers van het voorbije schooljaar organiseren we drie vervolgsessies (één sessie per trimester). Per sessie worden verschillende ontdekdozen uitgewerkt door de deelnemer. De nadruk ligt op het zelfontdekkend leren van de kleuters. De afgewerkte ontdekdozen worden onder de deelnemers uitgewisseld.

Na drie werksessies beschikken de deelnemers over een ruime verzameling ontdekdozen. Tijdens de sessie wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht!

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs, gokleerkrachten en zorgcoördinatoren die de sessie ‘Kleuters experimenteren met ontdekdozen en ontdektafels’ gevolgd hebben.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT sessie 1: dinsdag 13 november 2012 sessie 2: dinsdag 22 januari 2013 sessie 3: dinsdag 7 mei 2013 telkens van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr. 13.35/KOU prijs IG: tarief A

- 37 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Talige peuterprikkels voor de peuterjuffen Inhoud Ik ervaar in het veld dat er een grote behoefte is om uit te wisselen tussen peuterjuffen. We starten met een opdracht waarbij de vragen van de peuterjuffen concreet worden. In deze sessie zet ik spiksplinternieuwe boekjes voor peuters in de kijker met heel concrete tips voor in de klas. Ik bied een structuur aan die kinderen helpt om de taal in het boek op te nemen. Wat is het verschil tussen een verteltas en een voorleeskoffer? Welk middel is interessant om de ouderbetrokkenheid te verhogen bij de taalontwikkeling? Je leert van concrete ervaringen uit het veld. Welke ouderbetrokkenheid is heel erg belangrijk bij allochtone ouders? Je krijgt concrete tips uit het onderwijsveld. Zin in een actieve verdiepende sessie op maat van peuterjuffen? Schrijf je dan in!

Werkvorm Interactieve sessie doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

peuterjuffen en kinderverzorgsters

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 16 november 2012 van 9 tot 15.30 uur VOLZET

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.36/KTP prijs IG: tarief B

- 38 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

De Droomfabriek, een ondernemend project voor het kleuteronderwijs Durf jij je kinderen in de klas verantwoordelijkheden geven? Mogen ze zelf groepjes samenstellen bij groepswerk? Durf jij samen met de kinderen op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor gestelde problemen? Dan ben jij misschien een ondernemende leerkracht! Vlajo werkte met ‘De Droomfabriek’ een strategie uit om ondernemend onderwijs een plaats te geven. En dit al vanaf de eerste kleuterklas… Met De Droomfabriek willen we leerkrachten een middel aanbieden om ondernemend gedrag bij kinderen te stimuleren. Zelfsturing en creativiteit nemen hierbij een bijzondere plaats in. Inhoud In deze vorming starten we met een hoekenwerk waar je kennis maakt met activiteiten die ondernemingszin een kans geven binnen het kleuteronderwijs. Aan de hand van uw eigen ervaringen geven we het theoretisch kader, dat aan de basis ligt van het project, meer ‘body’. Vervolgens laten we je kennismaken met ‘De Droomfabriek’ en bieden we het concreet materiaal aan waarmee je onmiddellijk op de school aan de slag kunt. Tijdens de uitwerking van het project krijgt u toegang tot een website waarop lessuggesties (technologie, coöperatief werken, breed evalueren, suggesties voor kleuters, ...) staan die iedere leerkracht naar eigen mogelijkheden kan gebruiken om het project meer vorm te geven. Bovendien kunt u, na deze vorming, vraaggestuurd ook beroep doen op onze ondersteuning. Aandacht Geen specifieke voorkennis vereist. Openstaan om met de visie en/of het materiaal aan de slag te gaan binnen de klas of de uitwerking van het project ervan te ondersteunen / op te volgen / … Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

directies en leerkrachten kleuteronderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT woensdag 20 februari 2013 van 9 tot 12 uur

Vlajo - Martin Nica ref.nr. 13.37/KDF prijs IG: 40 euro (materiaal inbegrepen)

- 39 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Puzzelen met kleuters Inhoud Kleuters puzzelen … Sommigen krijgen er niet genoeg van, anderen hebben er een afkeer van. Deze module legt het accent op een rijk en gevarieerd puzzelaanbod. We geven een antwoord op de volgende vragen:  Hoe organiseer je het puzzelen? Hoe bouw je een puzzelhoek uit?  Welke gradatie bouw je in, rekening houdend met het beheersingsniveau van elke kleuter? Hoe kan je differentiëren?  Welke puzzelsoorten kan je aanbieden en wat zijn de specifieke kenmerken?  Hoe kan je zorgen voor een rijk en gevarieerd puzzelaanbod? Alle ideeën zijn heel concreet te gebruiken in de kleuterklas. Werkvorm Een interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: dinsdag 4/12/2012 VOLZET REEKS 2: maandag 21/01/2013 VOLZET REEKS 3: dinsdag 5/03/2013 VOLZET van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr. 13.38/KPK prijs IG: tarief A

- 40 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Meervoudige intelligentie in de kleuterklas

Bekijk jouw kleuters door een MI-bril en leg het fundament voor hun verdere schoolloopbaan.

Het onderwijs doet vooral een beroep op 2 soorten intelligenties: de verbaal linguïstische en de logisch mathematische. Leerlingen hebben echter diverse intelligentiepatronen. (8 in totaal) Ze leren het best en het meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op de diversiteit aan intelligenties. Inhoud Met de trainer van Art de Co maken we nu nadrukkelijker de koppeling tussen MI en de kleuterklas. Ze gingen op zoek naar tal van activiteiten om de intelligenties te prikkelen. Ze zochten voorbeelden om de drie niveaus van de handelingsgerichte aanpak vorm te geven. En tenslotte komen ze langs met een korfje didactische structuren die bruikbaar zijn in de kleuterklas én later in het basisonderwijs. Met MI in de kleuterklas leggen we nog nadrukkelijker de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens deze workshop leer je : ▪ ▪ ▪ ▪

de verschillende intelligenties kennen; de intelligenties via concrete toepassingen ervaren; de begrippen matchen, stretchen en vieren kennen; hoe je M.I. met je team in de kleuterklas kunt implementeren.

Aandacht Maximum 28 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 25 januari 2013 van 9 tot 16 uur VOLZET

Koen Mattheeuws ref.nr. 13.39/KMI prijs IG: tarief B

- 41 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Mijn kleuter wordt zindelijk Inhoud In deze module willen we heel concreet ingaan op de volgende vragen:  Wat is zindelijkheid en welke belangrijke methoden van zindelijkheidstraining zijn ontwikkeld?  Bestaat er een regelgeving i.v.m. zindelijkheid op de kleuterschool?  Welke trainingsmethodes kan je toepassen in de klas?  Wat is het effect van de zindelijkheidstraining op de werkdruk bij de kleuterleidster?  Hoe werk je een zindelijkheidstas uit om kleuters en ouders te stimuleren (met leuke prentenboeken, beloningssysteem, allerlei concrete tips)?  Op welke wijze kunnen de ouders en de school samenwerken?

Werkvorm Een interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten kleuteronderwijs (2,5 en 3-jarigen), gokleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en kinderverzorgsters

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 20 november 2012 van 9 tot 12 uur (nog 1 plaats)

Miech Donders ref.nr. 13.40/KKZ prijs IG: tarief A

- 42 -


Lager  onderwijs


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Dansen tot het klinkt. Inhoud Dat muziek in ieders lijf zit, is zoveel als een open deur intrappen. Maar hoe is de taal van het lichaam verbonden met die van de klank? Hoe zijn muzikale patronen vaak geworteld in het lichaam? Is expressie hierbij een eindpunt of een begin? Vanuit de bewegingsideeën van Laban koppelen we aan bij de oeroude verbinding tussen beweging en klank. Voor we het beseffen is het onderscheid nog maar moeilijk te maken. We gebruiken expressieve bewegingen om alledaagse materialen expressief tot klinken te brengen en muziekinstrumenten te bespelen met eenvoudige techniciteit. Voor deze workshop is geen specifieke muzikale voorkennis vereist. Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 22 januari 2013 van 9 tot 12 uur

Sandra Delgadillo, Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

13.41/LDK prijs

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

IG: tarief A TG: zie algemene info - 43 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t ts e z a ol pla v : og 1 r :n r2

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Joepie muziek!

Of hoe je het leerplan muzikale opvoeding kan omzetten naar de praktijk.

Inhoud Hoe begin je er aan? Het leerplan muzikale opvoeding is heel uitgebreid en toch moet je proberen om het helemaal gezien te krijgen. In deze navorming gaan we samen in het leerplan snuisteren. Wat staat er allemaal in? Hoe kan je dit in de klas aan bod laten komen op de korte tijd die je hebt. We bekijken het eerst kort theoretisch en gaan dan zelf aan de slag. Via korte en iets langere oefeningen rond ritme, kinderpartituren, opnames maken en beluisteren, zingen , …, zien we wat voor welke klas / leeftijd mogelijk is. Zo komen we tot een mogelijke, flexibele uitwerking van het leerplan.

Aandacht De deelnemers brengen hun leerplan muzikale opvoeding mee! Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten eerste tot zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT juf nOortje REEKS 1: vrijdag 21 september VOLZET ref.nr. REEKS 2: vrijdag 5 oktober 2012 13.42/LJM van 9 tot 12 uur prijs IG: tarief A - 44 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t ts e z a ol pla v : og 1 r :n r2

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Zingen, het hele jaar rond. leerkrachten 1e - 3e leerjaar

Inhoud Veel leerkrachten zijn op zoek naar leuke en toffe liederen. In deze navorming gaan we aan de slag met een tiental liederen. Je leert de liederen en krijgt ze ook mee op cd. Bij elk lied kijken we ook even kort wat je er nog mee zou kunnen doen. Dit kan een muzikale verwerking zijn, een beeldende verwerking, een verwerking bij taal, … De liederen kunnen in het Nederlands zijn, maar ook liederen in andere talen of nonsentaal komen aan bod. Aandacht Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten eerste tot derde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: vrijdag 12 oktober VOLZET REEKS 2: vrijdag 7 december 2012 van 9 tot 12 uur

juf nOortje ref.nr. 13.43/LZO prijs IG: tarief A

- 45 -


individugericht teamgericht

e z l

kleuteronderwijs lager onderwijs

t

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Zingen, het hele jaar rond.

leerkrachten 4e - 6e leerjaar

Inhoud Veel leerkrachten zijn op zoek naar leuke en toffe liederen. In deze navorming gaan we aan de slag met een tiental liederen. Je leert de liederen en krijgt ze ook mee op cd. Bij elk lied kijken we ook even kort wat je er nog mee zou kunnen doen. Dit kan een muzikale verwerking zijn, een beeldende verwerking, een verwerking bij taal, … De liederen kunnen in het Nederlands zijn, maar ook liederen in andere talen of nonsentaal komen aan bod.

Aandacht Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten vierde tot zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT Vrijdag 23 november 2012 van 9 tot 12 uur VOLZET

juf nOortje ref.nr. 13.44/LZB prijs IG: tarief A

- 46 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

We stelen de show!

Of hoe je een show/musical in elkaar kan steken met de klas of de school.

Inhoud Veel scholen willen graag een leuk schoolfeest en zijn wat uitgekeken op de losse dansjes van alle klassen. Ze doen dan een beroep op externe mensen om een musical te komen aanleren of kopen er één aan. Dit is heel kostelijk en tijdrovend. Het kan ook eenvoudiger en met veel meer inbreng van de kinderen. We bekijken samen welke stappen je moet nemen om met je klas of de hele school een show of musical op te voeren. We bespreken waar je moet aan denken, welke mogelijkheden er zijn, … Aan de hand van geleide opdrachten gaan we ook een mini-musical in elkaar steken. Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten eerste tot zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT Vrijdag 11 januari 2013 Van 9 tot 12 uur VOLZET

juf nOortje ref.nr. 13.45/LWS prijs IG: tarief A

- 47 -


individugericht teamgericht

lze

kleuteronderwijs lager onderwijs

t

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriÍntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Muzische tussendoortjes voor elke dag leerkrachten 1e - 6e leerjaar

Inhoud De meeste leerkrachten zijn het er over eens; tussendoortjes in de klas bevorderen de concentratie van de leerlingen. Maar in de praktijk worden er maar in weinig klassen tussendoortjes gedaan. In deze sessie spelen we korte spelletjes die tussen de lessen door gespeeld kunnen worden. Er zitten dans-, muziek- en dramaspelletjes bij. De spelletjes hebben als bedoeling de concentratie en het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten. Ook wordt het creatief denken van de kinderen gestimuleerd. Al de spelletjes krijg je achteraf mee in een bundel. Aandacht Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten eerste tot zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT Vrijdag 8 maart 2013 Van 9 tot 12 uur VOLZET

juf nOortje ref.nr. 13.46/LMT prijs IG: tarief A

- 48 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Drama met kinderen

leerkrachten 1e - 6e leerjaar

Inhoud Hoe kan je als leerkracht je leerlingen laten improviseren? Moet je zelf acteur zijn en een krak in het improviseren? Nee! Via spelletjes en korte dramaopdrachten zal je zien dat je als leerkracht de leerlingen op een eenvoudige manier kan stimuleren. Je leert ook hoe je kinderen kunt brengen tot het creëren van eigen toneelstukjes.

Aandacht Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten eerste tot zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT Vrijdag 25 januari 2013 Van 9 tot 12 uur VOLZET

juf nOortje ref.nr. 13.47/LDK prijs IG: tarief A

- 49 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Klopperop!!! (1e - 3e leerjaar)

Ritmisch leren omgaan met materialen en/of lichaam.

Inhoud Al trommelend, stampend, vegend, klappend, knippend, … wordt er tijdens deze workshop muziek gemaakt met allerlei materialen (emmers, cementkuipen, stokken, muziekinstrumenten, …) en het lichaam. We gaan onze eigen lichamelijke en creatieve mogelijkheden exploreren en verruimen a.d.h.v. (geluiden) verhalen, liedjes en eenvoudige bodydrum. Plezier gegarandeerd! Na deze sessie heb je materiaal en tips om zelf aan de slag te gaan! Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten eerste, tweede en derde INDIVIDUGERICHT leerjaar DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT woensdag 6 maart 2013 van 9 tot 12 uur

Sabine Coolen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school alleen op woensdagvoormiddag

- 50 -

13.48/LKO prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Klopperop!!! (4e - 6e leerjaar)

Ritmisch leren omgaan met materialen en/of lichaam.

Inhoud Al trommelend, stampend, vegend, klappend, knippend,…. wordt er tijdens deze workshop muziek gemaakt met allerlei materialen (emmers, cementkuipen, stokken, muziekinstrumenten, ballen,….) en het lichaam. We gaan onze eigen lichamelijke en creatieve mogelijkheden exploreren en verruimen a.d.h.v. (geluiden) verhalen, liedjes en bodydrum. Ook gaan we en ritmisch en dansant schouwspel creëren. Plezier gegarandeerd!!! Na deze sessie heb je materiaal en tips om zelf aan de slag te gaan Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten vierde, vijfde en zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT woensdag 20 maart 2013 van 9 tot 12 uur

Sabine Coolen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school alleen op woensdagvoormiddag

- 51 -

13.49/LKB prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Ik heb een idee! (1e - 3e leerjaar) Creatief met eenvoudige materialen.

Muzische opvoeding is voor de meeste leerlingen een topmoment in de week. Zich expressief kunnen uiten is voor velen een manier om zich te ontladen, om creatief te zijn. Maar hoe moet je je lessen opbouwen zodat hun creativiteit toeneemt? Ben je daarom op zoek naar concrete en bruikbare suggesties om de creativiteit van je leerlingen te prikkelen? Wil je ondergedompeld worden in allerlei didactische werkvormen om dadelijk muzisch aan de slag te gaan met de kinderen in jouw klas? Dan mag je deze vorming niet missen!

Inhoud We gaan met eenvoudige materialen zoals emmers, doekjes, zaklampen, stokken, ballonnen, … leren hoe je muzisch de creativiteit kan prikkelen. We doen zelf heel veel oefeningen en leren creatieve ideeën te bedenken bij de materialen om je expressief (dramatisch) te kunnen uiten en uitleven. Je krijgt verrassende tips en ideeën mee die je dadelijk kan gebruiken in je klas. Aandacht Deelnemers dragen gemakkelijke kledij en brengen een zaklamp mee! Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten eerste, tweede en derde INDIVIDUGERICHT leerjaar DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT woensdag 17 april 2013 van 9 tot 12 uur

Sabine Coolen ref.nr. 13.50/LID prijs IG: tarief A

- 52 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Griezelen (1e tot en met 3e leerjaar) Een workshop vol creatieve griezel

Inhoud De meeste kinderen vinden griezelen leuk. Ze vinden het spannend en willen zichzelf uitdagen. In deze navorming leer je hoe je muzisch de kinderlijke creativiteit en fantasie kan prikkelen. We gaan samen lekker griezelen met spannende en enge verhalen, gedichten en muziek a.d.h.v. bewegingsexpressie. We laten muren tot leven komen, doen enge geluidenputten open, laten verlichte vingers dansen in het donker… Benieuwd??? Laat jezelf (en later je leerlingen) verrassen in deze spannende en magische workshop. Puur griezel- en schrikplezier verzekerd!

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten eerste, tweede en derde INDIVIDUGERICHT leerjaar DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT woensdag 10 oktober 2012 van 9 tot 12 uur

Sabine Coolen ref.nr. 13.51/LGR prijs IG: tarief A

- 53 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

s t t e lz laa o : v og p 1 r :n r2

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Sintexpressie (1e tot en met 3e leerjaar) Muzische activiteiten rond Sinterklaas

Inhoud Sinterklaas: het feest voor jonge kinderen. Ieder jaar klopt hun hartje vol verwachting. Maar wil je als leerkracht eens iets anders dan altijd weer die Sinterklaasliedjes?? We gaan een verhaal muzisch uitbeelden en wanen ons in een speelgoedwinkel. Je komt te weten hoe het zieke paard van de Sint snel is genezen en wat voor een ritmegevoel hij wel niet heeft… En bovendien zal je nooit meer twijfelen aan het bestaan van de Sint… Na deze sessie heb je drama-, bewegings-, en dansideeën en tips om het sinterklaasfeest eens “anders” muzisch uit te werken. Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten eerste, tweede en derde INDIVIDUGERICHT leerjaar DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: woensdag 17 oktober 2012 van 9 tot 12 uur VOLZET REEKS 2: woensdag 24 oktober 2012 van 9 tot 12 uur

Sabine Coolen ref.nr. 13.52/LSE prijs IG: tarief A

- 54 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Percussie: eens wat anders ... (4e tot en met 6e leerjaar) Ritmisch leren omgaan met materialen en/of lichaam.

Inhoud Ergens op tokkelen, pingelen, kloppen en tingelen geeft soms al een kick. Als je dan die ritmische geluiden gaat ordenen en samenvoegen krijg je een heerlijke groove waarin iedereen een muzikale rol speelt. Haal er vervolgens nog wat plastieken potjes, knikkerzakjes, tafels, … bij en leuke composities ontstaan. Na deze workshop kan je met je klas ritmische werken creëren die de leerlingen zeker zullen aanspreken!!!! Aandacht Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten vierde, vijfde en zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT woensdag 16 januari 2013 van 9 tot 12 uur

Sabine Coolen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school alleen op woensdagvoormiddag

- 55 -

13.53/LPE prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

t e lz

vo

Stress?!! Stop! Stil. Rust … (1e - 3e leerjaar)

Ontspanningsoefeningen: als les of als tussendoortje.

Wil je graag eens zelf ervaren wat een ontspanningsles met je doet? Dat kan zeker! Inhoud In deze workshop op maat van de kinderen kan je kennis maken met verschillende ontspanningstechnieken en/of materialen … Via drama, muziek en beweging gaan we enkele uurtjes heerlijk (non- en actief) genieten. En natuurlijk hoort daar ook een (rug/handen) massage bij. Aandacht Gemakkelijke kledij alsook een handdoek en een matje voorzien! Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten eerste, tweede en derde INDIVIDUGERICHT leerjaar DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT woensdag 13 maart 2013 van 9 tot 12 uur VOLZET

Sabine Coolen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school alleen op woensdagvoormiddag

- 56 -

13.54/LSO prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Stress?!! Stop! Stil. Rust … (4e - 6e leerjaar)

Ontspanningsoefeningen: als les of als tussendoortje.

Wil je graag eens zelf ervaren wat een ontspanningsles met je doet? Dat kan zeker! Inhoud In deze workshop op maat van de kinderen kan je kennis maken met verschillende ontspanningstechnieken en/of materialen … Via drama, muziek en beweging gaan we enkele uurtjes heerlijk (non- en actief) genieten. En natuurlijk hoort daar ook een (rug/handen) massage bij. Aandacht Gemakkelijke kledij alsook een handdoek en een matje voorzien! Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten vierde, vijfde en zesde leerjaar

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT woensdag 13 maart 2013 van 9 tot 12 uur (nog 1 plaatsje)

Sabine Coolen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school alleen op woensdagvoormiddag

- 57 -

13.55/LSB prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

s t t e lz laa o : v og p 1 r :n r2

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Werken met papier-maché Inhoud Afvalmaterialen worden omgetoverd tot leuke, simpele en kleine werkjes: een vaasje, een boekensteun, dieren,… Stap voor stap wordt alles opgebouwd met plastieken flessen, blikken, lege potjes en kranten. Sommige kunnen we direct afwerken met leuke patroontjes anderen kan je thuis verder beschilderen a.d.h.v. een demonstratie. Iedereen zijn eigen interpretatie, ieder een uniek werk!

Aandacht Maximum 15 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs (1e tot 6e leerjaar)

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS1: dinsdag 3 oktober 2012 van 9 tot 15 uur VOLZET REEKS2: datum in aanvraag

Inge Vanhoof ref.nr. 13.56/LPM prijs IG: tarief B

- 58 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

Innovatie in onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Frans: taalgebruik en communicatieve vaardigheden Inhoud Wie zijn ze ? Wat doen ze ? Wat moeten we er mee ? De Europese gedachte speelt hoe langer hoe meer in onze samenleving. Scholen ontdekken meer en meer de noodzaak om moderne vreemde talen (anders) aan te bieden. Recente studie geeft aan dat het aantal kinderen dat vlot de Franse taal spreekt helaas te laag is. Vind je zelf niet de juiste oefeningen om een les gespreksvaardigheden op te bouwen ? Wil je creativiteit in je Franse les invoeren? Wil je kinderen ‘triggeren’ om zelf aan de slag te gaan in een nieuwe taal? Heb je zin om Frans op een innovatieve manier in je klas te brengen ? Volg deze unieke module die gebruik maakt van het nieuwe praktijkboek Frans dat helemaal aansluit bij het nieuwe leerplan Frans. Samen werken we aan Franse taalvaardigheden. Deze zijn geënt op de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan Frans. Het praktijkboek Frans is een heel waardevol ideeënboek waar je achteraf veel gebruik van kan maken.

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten 5de en 6de leerjaar INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd lager onderwijs Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT donderdag 21 februari 2013 EN donderdag 28 februari 2013 telkens van van 9 tot 15 uur

Bart van Puyenbroeck

TEAMGERICHT in samenspraak met de scholen- TEAMGERICHT op niveau van de scholengemeenschap gemeenschap - 59 -

ref.nr. 13.57/LFT prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

Innovatie in onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Frans: interactief werken met websites Frans Inhoud Beschikken jullie over een computerlokaal of computers in de klas? Indien ja… Heb je dan nood aan websites die je kan gebruiken tijdens de les of tijdens contractwerk/hoekenwerk? Wat vind je allemaal op het internet? Hoe kan je deze sites Frans gebruiken in de klas? Tijdens deze module werken we actief op het internet. We vertrekken vanuit de sites die aangegeven zijn in het praktijkboek Frans. Dit innovatieve boek verschijnt in september 2012 op de markt en kan als ondersteuning dienen bij het nieuwe leerplan Frans. We wisselen ervaringen uit en denken na over de creatieve verwerking in de klas.

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

leerkrachten 5de en 6de leerjaar INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd lager onderwijs Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT donderdag 31 januari 2013 EN donderdag 7 februari 2013 telkens van 9 tot 12 uur

Bart van Puyenbroeck ref.nr. 13.58/LFI prijs IG: tarief A

- 60 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

Innovatie in onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Workshop taalinitiatie Frans Inhoud

Vreemdetalenonderwijs in het basisonderwijs… Taal is een middel om te communiceren en zo het verlangen naar andere talen te stimuleren. Wat is taalinitiatie ? Wat weet je erover ? Hoe wil je Frans aanpakken in je eigen klaspraktijk ? In deze module staat sensibilisering voorop! Daarnaast creëren we een innovatief draagvlak, werpen we een blik op de leerlijnen, proeven we van welbevinden bij leerlingen EN leerkrachten,… Verder werken we een activiteit taalinitiatie SAMEN uit : - de aard, het verloop en de duur van een activiteit; - overzicht van didactisch materiaal; - diverse taalhandelingen …

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Leerkrachten 3de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar en leerkrachten die taalinitiatie geven in hun school.

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 17 januari 2013 van 9 tot 12 uur

Bart Van Puyenbroeck

TEAMGERICHT op niveau van de scholengemeenschap

13.59/LFW

TEAMGERICHT in samenspraak met de scholengemeenschap

ref.nr.

prijs IG: tarief A TG: zie algemene info

- 61 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Het nieuwe leerplan Taalbeschouwing… Beter dan of beter als? Inhoud Vanaf 1 september 2010 zijn er herziene eindtermen van kracht voor het leergebied Nederlands: domein Taalbeschouwing. Ook het deelleerplan Taalbeschouwing werd herzien. Het nieuwe deelleerplan Taalbeschouwing is opgebouwd uit drie delen: taalbeschouwing - strategieën (inter)culturele gerichtheid. Deze drie delen willen we op een praktische manier uitwerken. Werkvorm We gaan heel concreet in op volgende vragen:?  Taal beschouwen: hoe doe je dat volgens het nieuwe deelleerplan?  Hoe kan je de doelen van het nieuwe deelleerplan concreet uitwerken?  Hoe vind je aansluiting met het secundair onderwijs? Tijdens de module worden praktische voorbeelden aangeboden die je meteen kan gebruiken in de klas.

doelgroep

locatie

leerkrachten lager onderwijs, INDIVIDUGERICHT gokleerkrachten, zorgcoördinatoren DiNAC vzw - DOd en directeurs Tulpinstraat 75 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT maandag 15 oktober 2012 van 9 tot 12 uur

Miech Donders

TEAMGERICHT 1 sessie van 3 uur volgens afspraak (op maandag, dinsdag of woensdag)

- 62 -

ref.nr. 13.60/LTB prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Het Schrijfpaleis: werken aan schrijfvaardigheid Inhoud Het Schrijfpaleis is een bronnenboek om met leerlingen aan schrijfvaardigheid te werken. Het creatief schrijven wordt in motiverende schrijftaken uitgewerkt. Dit bronnenboek biedt een overzicht van uitdagende schrijftaken. Werkvorm Op een interactieve wijze maak je kennis met de motiverende schrijftaken. We gaan heel concreet in op volgende vragen:  Welke schrijftaken zijn voor kinderen motiverend en betekenisvol?  Hoe ga je concreet aan de slag met de schrijftaken van Het Schrijfpaleis?  Hoe kan je de schrijftaken integreren in hoeken- en contractwerk?  Hoe evalueer je het creatief schrijven?  Op welke wijze kunnen we als schoolteam de schrijftaken plannen? Alle schrijftaken zijn heel concreet te gebruiken in de klas. Tijdens de sessie wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch uitsluitend op maandag, dinsdag en woensdag.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 19 november 2012 van 9 tot 12 uur

Miech Donders

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag)

- 63 -

ref.nr. 13.61/LSP prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

lze

kleuteronderwijs lager onderwijs

t

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Het nieuwe AVI-systeem … geen doel op zich Inhoud Basisscholen kunnen de technische leesontwikkeling van leerlingen volgen met AVI. Het nieuwe AVI-systeem vervangt geleidelijk het oude. Niet alleen de niveaus zijn aangepast, ook het meten en de toetsen. Tijdens deze module willen we de deelnemers laten kennismaken met het nieuwe pakket. Werkvorm We gaan heel concreet aan de slag met de volgende vragen: Wat houdt de vernieuwing van AVI in? Waarom werd AVI vernieuwd? Wat zijn de voordelen van de nieuwe aanpak voor scholen? Hoe en wanneer wordt de vernieuwde AVI afgenomen? Hoe vinden leerlingen boeken op hun eigen leesniveau, nu de aanduiding van de AVI-niveaus verandert?  Meet AVI ook begrijpend lezen?    

Een erg belangrijke vraag blijft: welke plaats krijgen de AVI-resultaten in het huidig leesonderwijs? En wat met begrijpend lezen en leesplezier? We bespreken de sterktes van de AVI-toetsen, maar ook de valkuilen. Tijdens de sessie wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch uitsluitend op maandag, dinsdag en woensdag.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

° leerkrachten lager onderwijs, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies ° zorgcoördinatoren en gokleerkrachten van eenzelfde scholengemeenschap

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 15 oktober 2012 van 9 tot 12 uur VOLZET

Miech Donders

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag)

- 64 -

ref.nr. 13.62/LAV prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Een tien voor taalvaardigheid? Screenen met SALTO Inhoud SALTO is een screeningsinstrument dat de schoolse taalvaardigheid meet van leerlingen die het eerste leerjaar starten. De resultaten op de toets geven aan welke leerlingen extra zorg en ondersteuning nodig hebben op vlak van taalvaardigheid. Werkvorm We gaan heel concreet aan de slag met de volgende vragen:   

Hoe neem je SALTO af en op welke wijze scoor je SALTO? Hoe interpreteer je de resultaten? Hoe kan je het taalvaardigheidsonderwijs afstemmen op de behoeften van de zorgleerlingen?

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten 1ste leerjaar, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 17 september 2012 van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr. 13.63/LSS prijs IG: tarief A

- 65 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Van niveaulezen naar tutorlezen Inhoud Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid die kinderen moeten opbouwen. Door de tutorlezenmethodiek zetten we leerlingen uit het lager onderwijs aan tot elkaar ondersteuning geven bij begrijpend lezen. Oudere leerlingen (tutors) begeleiden leerlingen (tutees) bij begrijpend lezen. Werkvorm In deze module gaan we concreet in op volgende vragen:  Hoe worden de tutoren voorbereid op de samenwerking, zowel naar sociale vaardigheden als naar de inhoud?  Op welke wijze worden de tutees voorbereid op het leesproject?  Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld?  Hoe kan de leerkracht de leerlingen begeleiden?  Hoe krijg je tutorlezen op gang in jouw school? Hoe kun je dit leesproject implementeren op school?  Welke leereffecten mag je verwachten op korte en lange termijn? We bespreken de sterktes van deze werkvorm. Wil je op school het lezen op een efficiëntere manier aanpakken, schrijf je dan in voor deze sessie. Je kunt de praktische uitwerking meteen toepassen in jouw klas/school. Deze module kan ook worden aangevraagd als pedagogische studiedag of als personeelsvergadering doch uitsluitend op maandag, dinsdag en woensdag.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directeurs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 26 november 2012 van 9 tot 12 uur

Miech Donders ref.nr.

TEAMGERICHT TEAMGERICHT 1 sessie van 3 uur volgens afspraak in samenspraak met de school (op maandag, dinsdag of woensdag) - 66 -

13.64/LNT prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Spreekbeurten … een fobie of een uitdaging? Inhoud Op een vernieuwende manier de spreekvaardigheid van leerlingen oefenen is een uitdaging. Maar spreken in een monologische situatie is meermaals het memoriseren van een gekopieerde tekst. En leerlingen uit een taalarme thuissituatie beschikken niet altijd over voldoende mogelijkheden. Veelal wordt het spreken in de vorm van een spreekbeurt heel eng geëvalueerd. In deze nieuwe sessie staat een zinvolle en uitdagende aanpak van ‘een spreekbeurt’ centraal. Werkvorm We gaan heel concreet aan de slag met de volgende vragen:  Welke spreekbeurten zijn functioneel en motiverend?  Hoe kan je doelgerichter te werk gaan?  Op welke wijze kan je leerlingen ondersteunen voor, tijdens en na de spreektaak?  Welke nieuwe werkvormen kan je aanbieden?

We bespreken de sterktes van deze werkvorm. Wil je op school het spreken op een efficiëntere manier aanpakken, schrijf je dan in voor deze nieuwe sessie. Je kunt de praktische uitwerking meteen toepassen in jouw klas/school.

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs van het vierde tot en met het zesde leerjaar, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS1: VOLZET REEKS2: VOLZET REEKS 3: dinsdag 19 maart 2013 van 9 tot 12 uur (nog plaats)

Miech Donders ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school TEAMGERICHT 1 sessie van 3 uur volgens afspraak (op maandag, dinsdag of woensdag)

- 67 -

13.65/LSF prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

lze

kleuteronderwijs lager onderwijs

t

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Spelvormen voor kinderen met lees- en spellingsproblemen Inhoud Vanuit observatie, toetsgegevens en diagnostiek worden lees- en schrijfproblemen van leerlingen vastgesteld. Door een preventieve en remediërende aanpak willen we zo snel mogelijk inspelen op de noden van de leerlingen. De leerkracht kan door speelse werkvormen de lees- en schrijfproblemen aanpakken. Werkvorm We gaan heel concreet in op de afname van een diagnostische toets om een duidelijk beeld te krijgen van de lees- en/of schrijfproblemen;  de compensatorische aanpak als efficiënte methodiek voor de leerkracht in de klas. Met specifieke aandacht voor  een aanbod van korte, speelse oefeningen  de klasorganisatie  een evaluatie van de werking. 

Tijdens de module worden vele praktische oefeningen aangeboden die je meteen kan gebruiken in de klas. We verwachten een actieve inbreng van de deelnemers!

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten 1ste graad lager onderwijs, gokleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 27 november 2012 van 9 tot 12 uur VOLZET

Miech Donders ref.nr. 13.66/LSV prijs IG: tarief A

- 68 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Goede praktijkvoorbeelden om een leesbeleid uit te werken Inhoud Lezen is van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij. Door het lezen van literatuur, op school en in de vrije tijd, kunnen leerlingen diverse schoolse vaardigheden en maatschappelijke inzichten opdoen. Het bestrijden van onderwijsachterstand kan hand in hand gaan met leesbevorderende activiteiten. De vraag is welke ondersteuning en samenwerking er nodig is om een krachtig leesbeleid uit te bouwen met leesrendement? In deze sessie bespreken we goede praktijkvoorbeelden uit het onderwijsveld. Als jurylid van de ‘Beste Boekenjuf’ lees ik in de dossiers prachtige praktijkvoorbeelden. Je krijgt een inkijk welk groeiproces deze scholen aflegden. Hoe gebruik je de leeskaarten in de brochure ‘Beste Boekenjuf 2012’? Wat zijn succesfactoren en welke valkuilen loeren er om de hoek? Je kan een veranderingsproces alleen maar aansturen als er op beleidsniveau een visie is rond goed leesonderwijs. Werkvorm interactieve sessie

doelgroep

locatie

Zorgcoördinatoren, INDIVIDUGERICHT beleidsondersteuners en directies DiNAC vzw - DOd lager onderwijs Tulpinstraat 75 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school vanaf 2012

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT maandag 1 oktober 2012 van 9 tot 15.30 uur (nog enkele platsen vrij)

Daniëlle Daniëls

TEAMGERICHT in samenspraak met de school vanaf 2012

prijs

- 69 -

ref.nr. 13.67/LVP IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Met kinderen creatieve gedichten schrijven en tips voor een spetterende Gedichtendag Inhoud De afgelopen jaren hebben heel wat leerkrachten de kracht van poëzie ervaren tijdens Gedichtendag. Er zijn schitterende acties ondernomen om van Gedichtendag een kinderfeest te maken op schoolniveau. In deze sessie wisselen we goede ideeën uit zodat je geïnspireerd naar je klas en school gaat. Heel wat leerkrachten laten kinderen een elfje, haïku of naamgedicht schrijven tijdens Gedichtendag. In deze sessie krijg je een waaier aan leukere schrijfopdrachten en geef je kinderen creatief ‘schrijfplezier.’ Zin in magneetgedichten, stiftgedichten …. schrijf je dan in! Genieten van taal staat centraal in deze sessie. Je krijgt tips voor een poëtisch schooljaar en voor een spetterende Gedichtendag!

Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 10 januari 2013 van 9 tot 15.30 uur

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.68/LCG prijs IG: tarief B

- 70 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Taalpret: als de bomen straks gaan rijden ... Inclusief gedichtenbundel t.w.v. €17,50

Inhoud Sinds Frank Adam in 2001 debuteerde in de kinderpoëzie, worden zijn versjes gesmaakt door heel wat kleuters en kinderen uit de lagere school. De hedendaagse gedichten die Frank Adam schrijft, maken menig kind aan het lachen. De prettig gestoorde gedichtjes vatten dan ook de leefwereld van de kinderen perfect samen: snottebellen, bloot zijn, computers, Sinterklaas, een nieuw kindje in het gezin ... Frank Adam weet duidelijk wat er leeft bij de jongere generatie. In 'Als de bomen straks gaan rijden' worden meer dan tachtig versjes van deze auteur gebundeld. Ze werden onderverdeeld in elf hoofdstukken. Voor elk hoofdstuk werd een themagedicht gekozen. De titel van dit gedicht vind je, geschreven in twee mooi gekozen lettertypes, aan het begin van het hoofdstuk. Hierna volgen het gedicht zelf en enkele andere gedichten die een link hebben met het eerste gedicht. Ben jij op zoek naar leuke ideeën bij een gedichtenbundel die je meekrijgt naar je klas? Houd jij van experimenteren met mooie woorden en ronkende zinnen? Schrijf je dan in voor pret met poëzie! Je kan deze ideeën gebruiken voor een poëtisch schooljaar en je krijgt tips voor gedichtendag 2013.

Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Leerkrachten (5 tot 12 jaar) zorgcoördinatoren, gokleerkrachten en directies basisonderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 13 december 2012 van 9 tot 15.30 uur (nog 4 plaatsen)

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.69/LTP prijs IG: tarief B

- 71 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Te gek! Praten over geestelijke gezondheid!

In samenwerking met onderwijscoördinator leefgroep 2 Kinder Psychiatrisch Centrum (KPC)

Inhoud De Vlaming slikt massaal veel antidepressiva, de wachtlijsten bij psychologen zijn nog nooit zo lang geweest als nu en ons zelfmoordcijfer is schrikwekkend hoog. Iedereen kent wel iemand die ooit in behandeling is geweest bij een psycholoog of een psychiater. Wat is er aan de hand? Heeft het te maken met de maatschappij waarin we vandaag leven? Hebben er zich de voorbije jaren veranderingen voltrokken in onze samenleving die een invloed hebben op ons psychische welzijn? Er is ook sprake van een toenemende medicalisering: mensen grijpen sneller en sneller naar een pilletje. Ze zoeken een snelle en gemakkelijke oplossing die het liefst van al buiten henzelf ligt. De consumptie van antidepressiva en Rilatine ging de voorbije jaren spectaculair de hoogte in. Mensen krijgen vaker een label toegekend: ASS, ADD, ODD, ADHD, OCD, BPD en sommigen van hen blijken daar zelfs blij mee te zijn. In deze sessie kijken we welke kinderen kwetsbaar zijn om psychische problemen te ontwikkelen. Wanneer is een opname op de afdeling kinderpsychiatrie nodig? Ingrid Jacquemyn, onderwijscoördinator leefgroep 2 Kinder Psychiatrisch Centrum (KPC), vertelt over haar ervaringen en deelt haar expertise. Zij zet mensen aan het denken door een casus uit het onderwijsveld aan te reiken. Ze biedt een kader aan om naar kinderen te kijken. Waarom zijn boeken belangrijk wanneer kinderen psychische problemen hebben? Welke effecten kunnen boeken hebben op psychische problemen? In deze sessie staat het kind met psychische problemen centraal. Werkvorm Interactieve sessie

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs en zorgcoördinatoren

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 14 maar 2013 van 9 tot 15.30 uur VOLZET

Daniëlle Daniëls ref.nr. 13.70/LTG prijs IG: tarief B

- 72 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Filosoferen met kinderen!

Doelgroep: tweede en derde graad lager onderwijs

Inhoud Hét probleem van kinderen en jongeren vandaag is eenzaamheid. Achter al hun gechat en ge-sms zit een klein en eenzaam hart verscholen. (Uitspraak van kinderpsychiater Peter Adriaenssens) Filosoferen met kinderen stimuleert het zelfstandig denken van kinderen, maakt ze respectvol mondig en leert hen luisteren naar argumenten van anderen. In een snel veranderende maatschappij kan filosoferen je ondersteunen om kinderen te leren omgaan met een grote diversiteit aan waarden en gewoonten. Kinderen leren praten over hun gevoelens en leren nadenken over (levens)vragen kan heel wat psychische ballast wegnemen. Jij leert jouw kinderen tijdens het filosoferen op een andere manier kennen en sommige kinderen zullen je verrassen door hun uitspraken. In deze sessies leer jij hoe jij de denkvaardigheid, de participatie, de taalvaardigheid en het leren omgaan met diversiteit kan stimuleren bij je leerlingen. Filosoferen past perfect binnen de GOK-visie op goed onderwijs. Voorbeeldvragen die aanbod komen :  Welke leerkrachtstijl is er nodig om te filosoferen zonder moraliserend of betuttelend een bepaalde inhoud te poneren?  Welke verhalen zijn geschikt om te filosoferen?  Wat zijn goede onderzoeksvragen?  Hoe leer je kinderen filosofisch nadenken over hun gedrag en hun gevoelens? Werkvorm 2 interactieve sessies met veel concrete oefeningen om uit te proberen in de klas. Jij kan de sessie onmiddellijk uittesten in je klas.

doelgroep

locatie

leerkrachten, zorgcoördinatoren, INDIVIDUGERICHT gokleerkrachten en directies lager DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 onderwijs 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT woensdag 7 november 2012 van 9 tot 12 uur EN vrijdag 30 november 2012 van 9 tot 15.30 uur

Daniëlle Daniëls

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

IG: tarief A + B TG: zie algemene info

- 73 -

ref.nr. 13.71/LFK prijs


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

De Droomfabriek, een ondernemend project voor het lager onderwijs Durf jij je kinderen in de klas verantwoordelijkheden geven? Mogen ze zelf groepjes samenstellen bij groepswerk? Durf jij samen met de kinderen op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor gestelde problemen? Dan ben jij misschien een ondernemende leerkracht! Vlajo werkte met ‘De Droomfabriek’ een strategie uit om ondernemend onderwijs een plaats te geven. En dit al vanaf de eerste kleuterklas… Met De Droomfabriek willen we leerkrachten een middel aanbieden om ondernemend gedrag bij kinderen te stimuleren. Zelfsturing en creativiteit nemen hierbij een bijzondere plaats in. Keer op keer horen we nadien van leerkrachten dat ze versteld staan van wat de leerlingen aankunnen en aandurven. Inhoud In deze vorming starten we met een hoekenwerk waar je kennis maakt met activiteiten die ondernemingszin een kans geven binnen het lager onderwijs. Aan de hand van uw eigen ervaringen geven we het theoretisch kader, dat aan de basis ligt van het project, meer ‘body’. Vervolgens laten we je kennismaken met ‘De Droomfabriek’ en bieden we het concreet materiaal aan waarmee je onmiddellijk op de school aan de slag kunt. Tijdens de uitwerking van het project krijgt u toegang tot een website waarop lessuggesties (technologie, coöperatief werken, breed evalueren, suggesties voor kleuters, ...) staan die iedere leerkracht naar eigen mogelijkheden kan gebruiken om het project meer vorm te geven. Bovendien kunt u, na deze vorming, vraaggestuurd ook beroep doen op onze ondersteuning. Aandacht Geen specifieke voorkennis vereist. Openstaan om met de visie en/of het materiaal aan de slag te gaan binnen de klas of de uitwerking van het project ervan te ondersteunen / op te volgen / … Maximum 25 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

directies en leerkrachten lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT woensdag 21 november 2012 van 9 tot 12 uur

Vlajo - Fabienne Geuens ref.nr. 13.72/LDF prijs IG: 40 euro (materiaal inbegrepen)

- 74 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

TRAJECT ‘Multimedia in de klas’: sessie 1 - Klik! Digitale foto’s als extra leermiddel Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Meer nog: beelden weken woorden los. Digitale foto’s voeren in deze sessie het hoge woord. Hoe kunnen we foto’s efficiënt gebruiken in onze lessen? Hoe maken we goede foto’s en beheren we ze op onze PC? Inhoud We leggen creatieve links tussen foto’s en taallessen, Muzische Opvoeding, Wereldoriëntatie, ... We gaan zelf werken met beelden en ervaren zo hoe we onze kinderen in de klas zowel ICT-vaardigheden bijbrengen en tegelijk bezig zijn met leren van taal, WO .... De gratis programma’s die aan bod komen zijn:  Picasa: foto’s beheren, bewerken, publiceren (ook op het web);  Photostory: fotoverhalen maken;  Comic Life: stripverhalen maken;  verschillende internettoepassingen die leuk en leerrijk zijn. Je krijgt ook een technische basis mee zodat je begrijpt waar je mee bezig bent. Op die manier kan je ook echt verder, zowel thuis als in de klas. Aandacht Moeilijkheidsgraad:  Maximum 12 deelnemers

OPGELET! Graag mee te brengen: eigen digitale fotocamera met verbindingskabeltje! Deze sessie kan ook voor het ganse team ingericht worden, indien de school beschikt over de nodige infrastructuur (een computerlokaal met 1 pc per persoon, goed werkende pc’s, de mogelijkheid om programma’s te installeren, internetverbinding, projector, …) Moeilijkheidsgraad:  basis: je kan overweg met de pc, een beetje surfen, mailen, tekst verwerken en nu wil je iets nieuws leren.  je kan vlot overweg met de pc en je hebt al een beetje ervaring met het onderwerp maar wil zeker meer leren.  je bent een leerkracht die de pc voor vele taken gebruikt, je hebt al ervaring in het onderwerp maar je wil van jezelf een gevorderd gebruiker maken. doelgroep

locatie

leerkrachten lager onderwijs INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT REEKS1: dinsdag 9 oktober 2012 van 9 tot 16 uur = VOLZET REEKS2: dinsdag 23 oktober 2012 van 9 tot 16 uur

Bart Boelen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school TEAMGERICHT 2 sessies van telkens 3 uur - 75 -

13.73/LM1 prijs IG: tarief B Traject: 215 euro TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

TRAJECT ‘Multimedia in de klas’: sessie 2 - Geluid afspelen en opnemen met de PC: een waaier aan mogelijkheden! Liedjes, muziek, luisteroefeningen, verhalen, dICTees, spreekoefeningen, interviews, ... dingen die we al jaren doen in de klas. De computer en mp3-speler geven er nu een extra dimensie aan. Inhoud Hoe gaan we ons oud geluidsmateriaal digitaal maken? Kunnen we een liedjesbibliotheek op de pc aanmaken? Hoe neem ik een dICTee op de PC op? Samen een verhaal maken met behulp van de computer ... In deze sessie gaan we onze creativiteit gebruiken en technische vaardigheden aanleren om alles wat met geluid te maken heeft de baas te kunnen. We leren iTunes op de computer gebruiken om onze ‘geluidsbibliotheek’ te beheren. Met een microfoon en het programma Audacity maken we geluidsopnames (verhalen, spreekoefeningen, interviews, e.d.) Aandacht Moeilijkheidsgraad:  Maximum 12 deelnemers OPGELET! Leermaterialen, taalmethodes, boeken, cd’s enz. zijn handig om iets concreet te maken. Deze sessie kan ook voor het ganse team ingericht worden, indien de school beschikt over de nodige infrastructuur (een computerlokaal met 1 pc per persoon, goed werkende pc’s, de mogelijkheid om programma’s te installeren, internetverbinding, projector, …) Moeilijkheidsgraad:  basis: je kan overweg met de pc, een beetje surfen, mailen, tekst verwerken en nu wil je iets nieuws leren.  je kan vlot overweg met de pc en je hebt al een beetje ervaring met het onderwerp maar wil zeker meer leren.  je bent een leerkracht die de pc voor vele taken gebruikt, je hebt al ervaring in het onderwerp maar je wil van jezelf een gevorderd gebruiker maken. doelgroep

locatie

leerkrachten lager onderwijs INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT dinsdag 26 maart 2013 van 9 tot 16 uur

Bart Boelen ref.nr.

TEAMGERICHT 2 sessies van telkens 3 uur

13.74/LM2 prijs IG: tarief B Traject: 215 euro TG: zie algemene info

- 76 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

TRAJECT ‘Multimedia in de klas’: sessie 3 - Actie! Reporter, tv-programma, youtube, stopmotion animatie: workshop video! Een gsm, een fototoestel, een ipod, een webcam, … je kan er makkelijk een video mee opnemen. Je kinderen in de klas doen het waarschijnlijk al thuis, waarom niet in de klas? Inhoud In deze sessie leren we de didactische mogelijkheden kennen van werken met verschillende middelen. We gaan video opnemen, koning Youtube komt langs en we maken onze eigen stopmotionfilm. Na deze sessie kan je: • video opnemen met verschillende apparaten; • video monteren met eenvoudige gratis software; • video vinden op het internet; • een eigen animatiefilm maken; • je video publiceren op het web. Aandacht Moeilijkheidsgraad:  Maximum 12 deelnemers Deze sessie kan ook voor het ganse team ingericht worden, indien de school beschikt over de nodige infrastructuur (een computerlokaal met 1 pc per persoon, goed werkende pc’s, de mogelijkheid om programma’s te installeren, internetverbinding, projector, …)

Moeilijkheidsgraad:  basis: je kan overweg met de pc, een beetje surfen, mailen, tekst verwerken en nu wil je iets nieuws leren.  je kan vlot overweg met de pc en je hebt al een beetje ervaring met het onderwerp maar wil zeker meer leren.  je bent een leerkracht die de pc voor vele taken gebruikt, je hebt al ervaring in het onderwerp maar je wil van jezelf een gevorderd gebruiker maken. doelgroep

locatie

leerkrachten lager onderwijs INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt TEAMGERICHT in samenspraak met de school

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT donderdag 28 maart 2013 van 9 tot 16 uur VOLZET

Bart Boelen ref.nr.

TEAMGERICHT 2 sessies van 3 uur

13.75/LM3 prijs IG: tarief B Traject: 215 euro TG: zie algemene info

- 77 -


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Interactieve lessen maken met Notebook (smartboard)

Notebook is een softwarepakket dat veel mogelijkheden biedt om je lessen zelf te ontwerpen en van interactieve elementen te voorzien. Inhoud In deze sessie leren we hoe we zo’n les opbouwen en de interactiviteit te verhogen. Daarnaast leer je:  de nieuwe kenmerken van notebook 11;  oplossingen verbergen en tonen;  interactieve elementen uit de lesson activity toolkit gebruiken;  de activiteitenbouwer gebruiken;  schermopnames maken met de software;  je lessen delen met anderen. Deze sessie is ook als uitwisselingsmoment bedoeld. Je brengt je eigen notebooklessen mee en toont ze aan de anderen. Zo leren we van elkaar!

Aandacht Moeilijkheidsgraad:  Maximum 12 deelnemers Deze sessie kan ook voor het ganse team ingericht worden, indien de school beschikt over de nodige infrastructuur (een digitaal bord, een computerlokaal met 1 pc per persoon, goed werkende pc’s, de mogelijkheid om programma’s te installeren, internetverbinding, projector, …) Moeilijkheidsgraad:  basis: je kan overweg met de pc, een beetje surfen, mailen, tekst verwerken en nu wil je iets nieuws leren.  je kan vlot overweg met de pc en je hebt al een beetje ervaring met het onderwerp maar wil zeker meer leren.  je bent een leerkracht die de pc voor vele taken gebruikt, je hebt al ervaring in het onderwerp maar je wil van jezelf een gevorderd gebruiker maken. doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Leerkrachten die meer uit hun digibord willen halen!

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: dinsdag 27 november 2012 VOLZET REEKS 2: dinsdag 5 maart 2013 van 9 tot 12 uur

Bart Boelen ref.nr.

TEAMGERICHT TEAMGERICHT in samenspraak met de school 1 sessie van 3 uur - 78 -

13.76/LBI prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Bordonafhankelijke tools op je digibord

Allerlei handige programmaatjes die je digibord nog meer doen schitteren.

Soms mist de meegeleverde software van je digibord de eigenschappen die jij voor bepaalde lessen nodig hebt. Er bestaan vele gereedschappen en applicaties die je lessen wel die meerwaarde kunnen geven. Inhoud

In deze sessie ontdekken we (gratis) toepassingen die je bordsoftware kunnen vervangen. Maar ook vele kleine toepassingen die handig en plezierig zijn om te gebruiken. Gebruik je zelf leuke toepassingen op je digibord? Neem ze mee, laat ze zien tijdens de sessie! Je leert  een gratis en betalend alternatief voor je bordsoftware kennen;  kwisjes maken;  groepen maken;  namen trekken;  toetsjes afnemen;  educatieve spelletjes spelen.

Aandacht Moeilijkheidsgraad:  Maximum 12 deelnemers OPGELET! Meebrengen: eigen tools, websites Deze sessie kan ook voor het ganse team ingericht worden, indien de school beschikt over de nodige infrastructuur (een computerlokaal met 1 pc per persoon, goed werkende pc’s, de mogelijkheid om programma’s te installeren, internetverbinding, projector, …) Moeilijkheidsgraad:  basis: je kan overweg met de pc, een beetje surfen, mailen, tekst verwerken en nu wil je iets nieuws leren.  je kan vlot overweg met de pc en je hebt al een beetje ervaring met het onderwerp maar wil zeker meer leren.  je bent een leerkracht die de pc voor vele taken gebruikt, je hebt al ervaring in het onderwerp maar je wil van jezelf een gevorderd gebruiker maken. doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: woensdag 28 november VOLZET REEKS 2: dinsdag 22 januari 2013 VOLZET REEKS 3: dinsdag 19 februari 2013 VOLZET van 9 tot 12 uur TEAMGERICHT 1 sessie van 3 uur

Bart Boelen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

- 79 -

13.77/LBO prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

t e lz

vo

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

De iPad in de klas De iPad krijgt veel aandacht in de media. Het multi-touch scherm, zijn compact voorkomen en makkelijk te bedienen applicaties zijn troeven die in de klas uitgespeeld kunnen worden. Is dit een opgeklopte hype of heeft het toestel en zijn software potentieel als leermiddel? Inhoud In deze gaan we kennis maken met het concept voor de iPad en het gebruik in het onderwijs bekijken. We gaan ervaren hoe we kunnen surfen, boeken lezen, foto's en video bekijken, geluid afspelen en vele andere toepassingen kunnen gebruiken. Na deze sessie zal je: kennisgemaakt hebben met de iPad; vele (onderwijs)applicaties kennen die werken op de iPad; gewerkt en gespeeld hebben met de iPad; weten welke rol de iPad kan spelen voor leerlingen; weten hoe je de iPad als lesgever kan gebruiken; de didactische meerwaarde van de iPad voor jouw lespraktijk kunnen inschatten.

Aandacht Geen voorkennis vereist Maximum 12 deelnemers OPGELET! Meebrengen: als je zelf een iPad hebt, welkom! Deze sessie kan ook voor het ganse team ingericht worden, indien de school beschikt over de nodige infrastructuur (een computerlokaal met 1 pc per persoon, goed werkende pc’s, de mogelijkheid om programma’s te installeren, internetverbinding, projector, …)

doelgroep

locatie

leerkrachten lager onderwijs INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

data en uren

lesgever

INDIVIDUGERICHT REEKS 1: dinsdag 11 december 2012 van 9 tot 12 uur VOLZET REEKS 2: dinsdag 11 december 2012 van 13 tot 16 uur VOLZET

Bart Boelen ref.nr.

TEAMGERICHT TEAMGERICHT in samenspraak met de school 1 sessie van 3 uur - 80 -

13.78/LIP prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Coöperatieve Leerstrategieën

Een systematische en onderbouwde manier om leerinhouden actief te verwerken en leerprestatie te verhogen.

Inhoud Door veel onderlinge interactie tijdens het leren, voelen leerlingen zich betrokken. Als ze als hecht team op een actieve manier leren samenwerken, ervaren alle kinderen leersucces en wordt het klasmanagement geoptimaliseerd. Professor Spencer Kagan werkte deze visie uit in Coöperatieve Leerstrategieën (voorheen Structureel Coöperatief Leren genoemd), met geschikte werkvormen en bijpassend klasmanagement. SCL is een werkwijze waarbij leerlingen effectief samenwerken in groepjes van twee of vier leerlingen ongeacht of het over taal, rekenen of een andere lesinhoud gaat. Deze aanpak is bewerkt voor het Nederlandstalig onderwijs. Uniek voor deze werkwijze zijn de GIPS-principes: Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie. Coöperatief Leren maakt gebruik van didactische structuren. Dit zijn aansprekende activiteiten die leerlingen effectief laten samenwerken met gebruik van jouw leerstofinhouden en -methoden. Leerlingen leren van én met elkaar en ze leren meer. In het basisboek staan ruim 90 structuren uitgewerkt, waarmee allerlei lessen verrijkt kunnen worden. Werkwijze In deze werkwinkel besteden we aan dacht aan:      

de basisprincipes Structureel Coöperatief Leren; werken in teams (4-tallen in 1 klas); coöperatief (klas)management; de wil tot samenwerken; de vaardigheid om samen te werken; een aantal didactische structuren (werkvormen).

Aandacht Maximum 28 deelnemers doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 20 november 2012 van 9 tot 16 uur

Saskia Vandeputte ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school - 81 -

13.79/LCS prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

“Hoe ben je slim?” i.p.v. “Hoe slim ben je?” Meervoudige Intelligentie.

Het onderwijs doet vooral een beroep op 2 soorten intelligenties, nl. de verbaal linguïstische en de logisch mathematische. Leerlingen hebben echter diverse intelligentiepatronen. Dat is de M.I.-theorie. Zeg dus niet ’Hoe slim ben je?’ maar wel ’Hoe ben je slim?’ Leerlingen leren het best en het meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op de diversiteit aan intelligenties. Inhoud Als jij je als leerkracht realiseert dat leerlingen op verschillende manieren slim zijn en hiermee bewust rekening willen houden, dan transformeert dat de onderwijswerkelijkheid. Het wordt mogelijk om je onderwijsaanbod beter af te stemmen op de leerbehoeften en leervermogens van de leerlingen. De benadering van professor Kagan geeft hier een directe en eenvoudige basis voor: matchen, stretchen en vieren. We presenteren een aanpak van meervoudige intelligentie die zich eenvoudig in laat passen in lessituaties, zonder dat daar complexe veranderingen in de school voor nodig zijn, zonder veel testwerk en zonder ingewikkelde organisatie. Tijdens deze workshop leer je: ▪ ▪ ▪ ▪

de verschillende intelligenties kennen; de intelligenties via concrete toepassingen ervaren; de begrippen matchen, stretchen en vieren kennen; Hoe je M.I. met je team in de kleuterklas kunt implementeren.

Aandacht Maximum 28 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT vrijdag 18 januari 2013 van 9 tot 16 uur

Koen Mattheeuws ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school - 82 -

13.80/LHB prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Breinvriendelijk leren. Het brein als leidraad voor het leren Met de hersenen in gedachten voor de klas.

Inhoud

Door wetenschappelijk onderzoek is er steeds meer bekend over de structuur en werking van onze hersenen en ons cognitief functioneren. Deze kennis wordt gebruikt bij het bedenken van nieuwe hersenvriendelijke onderwijsmethoden. Bij hersenvriendelijk leren of breinvriendelijk leren - wordt het educatieve aanbod afgestemd op de manier waarop onze hersens werken. De aandacht gaat hier naar leerlinggericht onderwijs: de kwaliteit van het leren wordt niet bepaald door de leerstof, maar door de informatieverwerking van de lerende. Leraren moeten openstaan voor elk kind en voor de wijze waarop een kind informatie verwerkt. In deze sessie wordt verteld en actief beleefd hoe deze vormen hun intrede kunnen vinden in het dagdagelijkse lesgebeuren … en dit met theoretische linken onderbouwd.

Werkwijze     

Je komt te weten wat ‘breinvriendelijk leren’ kan betekenen. Je krijgt een kader aangeboden voor het creëeren van een ‘breinvriendelijke’ klas. Je ervaart voorbeelden van ‘breinvriendelijk’ werken. Je maakt kennis met een project uit de dagelijkse praktijk. Je proeft van een aantal dingen die hopelijk uitdagen tot …

Aandacht Maximum 24 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 11 maart 2013 van 9 tot 16 uur

Kurt Teugels ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

- 83 -

13.81/LBV prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Kernkwaliteiten

Ga in je uitdaging staan en leer omgaan met je valkuilen en allergieën.

Inhoud Kernkwaliteiten: iedereen bezit ze. Je loopt er echter niet mee te koop (onze Vlaamse aard?). Toch is het waardevol om ze onder ogen te zien. Dankzij Daniël Ofman kan je die talenten, die zo natuurlijk aanvoelen, in een ruimer kader plaatsen: het kernkwadrant. Door middel van dit kwadrant krijg je zicht op jouw valkuilen en allergieën. Plots wordt duidelijk waarom je tegen bepaalde mensen (leerlingen, collega’s, ouders) aanloopt en zij tegen jou. Je krijgt niet alleen inzicht, je leert ook hoe je een evenwicht kan bewaren tussen je valkuil en je allergie. Dat kan door op zoek te gaan naar de ideale vorm van je kernkwaliteit. Eens je die gedefinieerd hebt, kan je concrete stappen uitwerken om deze zogenaamde uitdaging aan te gaan. Door met een team op zoek te gaan naar elkaars kernkwadranten ontstaat er een ruimer beeld van datzelfde team: een figuurlijke röntgenfoto van de talenten van het team. Werkwijze   

thematische kennismakingsoefening; theoretisch kader; individu- en groepsgerichte praktijkoefeningen.

Aandacht Maximum 24 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag 17 januari 2013 van 9 tot 16 uur

Saskia Vandeputte ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

- 84 -

13.82/LKW prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Energizers: introductie 2012

Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten.

Inhoud Welke naam je ze ook geeft, ze komen goed van pas tijdens het klas houden. Daar spelen we op in tijdens deze workshop. Het klimaat in de klas is zeer bepalend voor de wijze waarop je les geeft. Of is het omgekeerd? Het klasklimaat is niet iets wat ons zo maar overkomt. Zowel leerkracht als leerlingen kunnen aan dit klimaat werken. Alleen weten we niet altijd hoe. Deze workshop biedt daarom een waaier aan concrete werkvormen. Zo heb je meteen een aantal concrete ideeën om aan dat positieve groepsklimaat te werken. “Dat ga ik morgen in mijn klas doen!” is dan ook een vaakgehoorde reactie na afloop.      

ijsbrekers groepen spelenderwijze verdelen energizers die een groepsvormend karakter hebben kijk-, zeg- en denkoefeningen rustbrengers afscheidsspelletjes

Werkwijze Deze werkwinkel is een actief gebeuren. We nodigen je uit om actief deel te nemen bij het uitproberen van de werkvormen. Zo beleef je het effect ervan en verlaagt de drempel om er straks zelf mee aan de slag te gaan. Net zoals bij de leerlingen heeft iedereen wel het recht om te passen. Als we een positief leef – leerklimaat willen creëren is de onderlinge en individuele veiligheid immers essentieel. Afgelopen jaar hebben de Art de Co trainers deze werkwinkel een facelift gegeven. Ze hebben dertig (!) nieuwe oefeningen uitgewerkt en bijeengezocht. Zo kunt u zich voor een tweede keer laten inspireren! Aandacht Maximum 24 deelnemers doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT maandag 26 november 2012 van 9 tot 16 uur

Hilde Teunen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

- 85 -

13.83/LEI prijs IG: tarief B TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

d r e e nnul

gea

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Peer Mediation

Van conflict tot kans. Een kennismaking met conflictbemiddeling binnen het onderwijs Inhoud  Je leert de basisprincipes van bemiddelen kennen;  Je krijgt zicht op de verschillende stappen van een bemiddelingsproces;  Je leert die stappen op een actieve manier kennen door er zelf mee aan de slag te gaan;  Je gaat na hoe we bemiddeling kunnen inzetten op verschillende niveaus (leerlingen- en teamniveau);  Je staat stil bij de mogelijke vragen, hindernissen en valkuilen;  Je leert organisaties kennen, die jouw school kunnen ondersteunen bij een traject om bemiddeling in jouw school te implementeren. Deze sessie biedt een manier om kennis te maken met een aanpak die in diverse sectoren van onze maatschappij steeds meer veld wint. Het is een kans om eens te proeven van de mogelijkheden en af te wegen wat bemiddeling voor jouw school kan betekenen.

Werkwijze    

videofragment bekijken; theoretisch kader schetsen; oefenen; reflecteren.

Aandacht Maximum 20 deelnemers

doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

leerkrachten lager onderwijs en directies

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT dinsdag 25 september 2012 van 9 tot 12 uur

Erwin Vermesen ref.nr.

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

TEAMGERICHT in samenspraak met de school

- 86 -

13.84/LPI prijs IG: tarief A TG: zie algemene info


individugericht teamgericht

kleuteronderwijs lager onderwijs

rd e e l nnu

gea Peer Mediation

Een preventieve manier om met pesten aan de slag te gaan

leergebieden bewegingsopvoeding Frans muzische vorming Nederlands wereldoriëntatie wiskunde leergebiedoverschrijdende thema’s ICT leren leren sociale vaardigheden zorg/zorg+ - GOK-beleid werkvormen

Inhoud Bemiddeling kunnen we omschrijven als een poging om conflicten constructie in te dijken: neutrale bemiddelaars ondersteunen hun medescholieren/leerlingen om bij ruzie samen een oplossing te vinden waarmee beide partijen tevreden zijn. De opleiding die we aanbieden is veel ruimer dan geweldpreventie. Werkzame geweldpreventie heeft diepreikende, veelvuldige en creatieve steunpunten nodig, alsook een lange adem. Ze doelt individueel op een verruiming van handelingsbekwaamheden in alledaagse conflictsituaties en zet systematisch in op de verbetering van het sociale klimaat. We willen in deze éénjarige opleiding de deelnemers ondersteunen in het ontwikkelen van sociale, communicatieve en conflictbemiddelende vaardigheden. We leiden in eerste instantie de leerkrachten op tot bemiddelaars. In tweede instantie leiden we hen op tot trainers zodat ze zelf aan de slag kunnen gaan om hun leerlingen/scholieren op te leiden tot bemiddelaars. Werkwijze Het opleidingsprogramma omvat 4 modules: 1. BASISIDEEËN: Conflict en bemiddeling We gaan op zoek naar wat een conflict kan zijn, hoe we zelf met conflicten omgaan en vooral hoe we er mee om kunnen gaan. (begripsvorming conflict, de mens in conflict, conflictanalyse, diagnostische methoden, interventiemogelijkheden en -vormen, machtsdriehoek) 2. COMMUNICATIE We gaan heel concreet aan het werk via oefeningen en rollenspelen. (Ik-boodschappen, vier-orenmodel, ontgiften, ijsbergmodel, effectieve en niet-effectieve communicatie, …) 3. BEMIDDELING IN THEORIE EN PRAKTIJK Basisidee, wortels en principes van bemiddeling. Bemiddeling: basisidee en stappen binnen de methode Bemiddeling in de praktijk: training a.d.h.v. rollenspel De bemiddelaars: profiel 4. OMZETTING EN BEGELEIDENDE MAATREGELINGEN/OPLEIDING TOT LEIDER De deelnemers stappen - ondersteund door de docent - zelf in de rol van trainer. Aan het eind van de begripsontwikkeling staat een individueel omzettingsconcept voor de eigen praktijk. Hoe bouwen we het project uit in onze eigen school? Aandacht Om deze opleiding en implementatie ervan binnen de school optimaal te laten renderen, stellen we twee deelnemingsvoorwaarden: 1) maximale aanwezigheid; 2) deelname aan de rollenspellen. doelgroep

locatie

data en uren

lesgever

Scholen uit het lager en secundair onderwijs die conflictbemiddeling via scholieren/leerlingen willen invoeren. Leerkrachten, zorgcoördinatoren, ...

INDIVIDUGERICHT DiNAC vzw - DOd Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

INDIVIDUGERICHT donderdag en vrijdag 25 + 26 oktober 2012 donderdag en vrijdag 22 + 23 november 2012 maandag en donderdag 3 + 6 december 2012 maandag en dinsdag 14 + 15 januari 2013 telkens van 9 tot 16 uur

Erwin Vermesen ref.nr.

- 87 -

13.85/LPT prijs 1 dln/school: 500 euro 2 dlns/school: 950 euro 3 dlns/school: 1350 euro


13.21/BMW 13.22/BFK 13.23/BMD 13.24/BMK 13.25/BKI

23 24 25 26 27

NIEUW!

X X X X X

X X X X X X X X X X X

VERVOLG!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

X X X

X X

X X

X

X

X

X X X X X X X X

13.01/BCC 13.02/BSM 13.03/BSH 13.04/BPE 13.05/BZ1 13.06/BZ2 13.07/BZ3 13.08/BOP 13.09/BOT 13.10/BZD 13.11/BCS 13.12/BCM 13.13/BPO 13.14/BAK 13.15/BTS 13.16/BVE 13.17/BVS 13.18/BKF 13.19/BVP 13.20/BVB

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NIEUW!

NIEUW!

IND. TEAM

BLZ. REF.NR.

KO+LO KO+LO KO+LO KO+LO KO+LO

BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO LO LO BO BO BO BO BO

BO/KO/LO

ZORG GOK MO MO ZORG

BASISONDERWIJS -drempelwerkingEen muizensprong of een reuzensprong? Deel 2 Filosoferen met Filo en Sofie (KO en 1ste graad) Muzikale dialogen (3de kleuterklas - 1ste graad LO) Muzikale kamishibai (3de kleuterklas - 1ste graad LO) Jonge kinderen stimuleren in hun ontwikkeling door kwalitatieve interactie - MISC (lezing)

THEMA BO BO BO ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG NED NED NED

TITEL BASISONDERWIJS -algemeenCollegiale consultatie bewegingsopvoeding Schrijfmotorische vaardigheden in de bewegingsklas Bewegingspedagogiek gebaseerd op V. Sherborne - initiatie Professionalisering ProfS+ Beginnende zorgcoördinatoren - eerste jaar Beginnende zorgcoördinatoren - tweede jaar Beginnende zorgcoördinatoren - derde jaar Preventief omgaan met probleemgedrag op school en in de klas (lezing) Omgaan met probleemgedrag: een traject voor een school Wat vraag ik aan mijn kind? Zeven denkstappen om een probleem op te lossen Communicatiestijlen Communiceren met ouders Positieve ouderbetrokkenheid Ambras in de klas Mijn team zit in het slop! Met verhalen voor kinderen zorgen… naar aanleiding van een echtscheiding Met verhalen voor kinderen zorgen… naar aanleiding van een sterfgeval Betoverd door Kamishibai en Fundels Taalpret: wie knipt de tenen van de reus? Verrassend verbeeldend vertellen

INHOUDSTAFEL

Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Musica vzw Musica vzw Albert Janssens

Pedagogische begel. Karin Vandereijken Monique Melotte Dimitri Mortelmans Pedagogische begel. Pedagogische begel. Pedagogische begel. Albert Janssens Albert Janssens Albert Janssens Art de Co Art de Co Daniëlle Daniëls Erwin Vermesen Erwin Vermesen Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls

LESGEVER/ORGANISATIE


NIEUW!

NIEUW! NIEUW!

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

NIEUW! NIEUW!

NIEUW! NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

X X X X X X X X X X X X X X X

13.26/KCS 13.27/KBW 13.28/KPM 13.29/KTB 13.30/KBG 13.31/KTS 13.32/KVT 13.33/KLL 13.34/KLU 13.35/KOU 13.36/KTP 13.37/KDF 13.38/KPK 13.39/KMI 13.40/KKZ

13.41/LDK 13.42/LJM 13.43/LZO 13.44/LZB 13.45/LWS 13.46/LMT 13.47/LDK 13.48/LKO 13.49/LKB 13.50/LID 13.51/LGR 13.52/LSE 13.53/LPE 13.54/LSO 13.55/LSB

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

X X X X X X X X X X X X X X X

IND.

BLZ. REF.NR.

X X X X X X X X

X X

X

X X

X X X X X

X

TEAM

LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO

KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO

BO/KO/LO

Dansen tot het klinkt! Joepie muziek! Zingen, het hele jaar rond (1ste - 3de leerjaar) Zingen, het hele jaar rond (4de - 6de leerjaar) We stelen de show! Of hoe een show/musical in elkaar steken Muzische tussendoortjes voor elke dag Drama met kinderen (1ste -6de leerjaar) Klopperop!!! (1ste - 3de leerjaar) Klopperop!!! (4de - 6de leerjaar) Ik heb een idee (1ste-3de leerjaar) Griezelen (1ste - 3de leerjaar) Sintexpressie (1ste - 3de leerjaar) Percussie: eens wat anders … (4de- 6de leerjaar) Stress?!! Stop! Stil. Rust… (1ste - 3de leerjaar) Stress?!! Stop! Stil. Rust… (4de - 6de leerjaar)

LAGER ONDERWIJS

KLEUTERONDERWIJS Creatieve stemspelletjes Beeldend werken met kleuters Werken met papier-maché Taal beschouwen met kleuters… is dat moeilijk? Het stimuleren van beginnende geletterdheid Taalvaardigheid stimuleren voor de jongste kleuters: 'Bonte Boel' en 'Peuterprikkels' De verteltafel… creatief verwerken van een verhaal Uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek Uitwisseling: uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek Uitwisseling: kleuters experimenteren met ontdekdozen en ontdektafels Talige peuterprikkels voor de peuterjuffen De Droomfabriek, een ondernemend project voor het kleuteronderwijs Puzzelen met kleuters Meervoudige intelligentie in de kleuterklas Mijn kleuter wordt zindelijk

TITEL

MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO BO BO

MO MO MO NED NED NED NED NED NED NED NED WO WIS ZORG ZORG

THEMA

Musica vzw Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen

Musica vzw Inge Vanhoof Inge Vanhoof Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Daniëlle Daniëls Droomfabriek Miech Donders Art de Co Miech Donders

LESGEVER/ORGANISATIE


VERNIEUWD!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

X X X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO BO LO LO

LO LO LO LO

X X X

X

TEAM BO/KO/LO

X X X

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

13.56/LPM 13.57/LFT 13.58/LFI 13.59/LFW 13.60/LTB 13.61/LSP 13.62/LAV 13.63/LSS 13.64/LNT 13.65/LSF 13.66/LSV 13.67/LVP 13.68/LCG 13.69/LTP 13.70/LTG 13.71/LFK 13.72/LDF 13.73/LM1 13.74/LM2 13.75/LM3 13.76/LBI 13.77/LBO 13.78/LIP 13.79/LCS 13.80/LHB 13.81/LBV 13.82/LKW 13.83/LEI 13.84/LPI 13.85/LPT

IND.

BLZ. REF.NR. Werken met papier-maché Frans: taalgebruik en communcatieve vaardigheden Frans: interactie werken met websites Frans Workshop taalinitiatie Frans Het nieuwe leerplan taalbeschouwing… Beter dan of beter als? Het Schrijfpaleis: werken aan schrijfvaardigheid Het nieuwe AVI-systeem, geen doel op zich! Een tien voor taalvaardigheid? Screenen met SALTO Van niveaulezen naar tutorlezen Spreekbeurten … een fobie of een uitdaging? Spelvormen voor kinderen met lees- en spellingsproblemen Goede praktijkvoorbeelden om een leesbeleid uit te werken Met kinderen creatieve gedichten schrijven en tips voor een spetterende gedichtendag Taalpret: als de bomen straks gaan rijden? Te gek! Praten over geestelijke gezondheidszorg! Filosoferen met kinderen De Droomfabriek, een ondernemend project voor het lager onderwijs Traject 'Multimedia in de klas' Sessie 1: Klik! Digitale foto's als extra leermiddel Traject 'Multimedia in de klas' Sessie 2: Geluid afspelen en opnemen met de PC Traject 'Multimedia in de klas' Sessie 3: Actie! Reporter …: workshop video Digibord 1: werken met notebooksoftware Digibord 2: werken met bordonafhankelijke tools iPad: werken met de iPad in de klas Coöperatieve Leerstategieën 'Hoe ben je slim?' i.p.v. 'Hoe slim ben je?' Breinvriendelijk leren. Het brein als leidraad voor het leren Kernkwaliteiten Energizers: introductie 2012 Peer Mediation (introductiesessie) Peer Mediation (traject)

TITEL MO FR FR FR NED NED NED NED NED NED GOK NED NED NED ZORG GOK WO ICT ICT ICT ICT ICT ICT ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG

THEMA

Inge Vanhoof Bart van Puyenbroeck Bart van Puyenbroeck Bart van Puyenbroeck Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Droomfabriek Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Art de Co Art de Co Art de Co Art de Co Art de Co Erwin Vermesen Erwin Vermesen

LESGEVER/ORGANISATIE


NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

VERVOLG!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

13.04/BPE 13.05/BZ1 13.06/BZ2 13.07/BZ3 13.08/BOP 13.09/BOT 13.10/BZD 13.11/BCS 13.12/BCM 13.13/BPO 13.14/BAK 13.15/BTS 13.16/BVE 13.17/BVS 13.21/BMW 13.25/BKI 13.39/KMI 13.40/KKZ 13.70/LTG 13.79/LCS 13.80/LHB 13.81/LBV 13.82/LKW 13.83/LEI 13.84/LPI 13.85/LPT 13.37/KDF 13.38/KPK 13.18/BKF 13.19/BVP 13.20/BVB

IND.

BLZ. REF.NR.

X X X X X X X X X X X

X

X X

X

X

TEAM

BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO LO LO BO BO KO+LO KO+LO KO KO LO LO LO LO LO BO LO LO KO KO BO BO BO

BO/KO/LO Professionalisering ProfS+ Beginnende zorgcoördinatoren - eerste jaar Beginnende zorgcoördinatoren - tweede jaar Beginnende zorgcoördinatoren - derde jaar Preventief omgaan met probleemgedrag op school en in de klas (lezing) Omgaan met probleemgedrag: een traject voor een school Wat vraag ik aan mijn kind? Zeven denkstappen om een probleem op te lossen Communicatiestijlen Communiceren met ouders Positieve ouderbetrokkenheid Ambras in de klas Mijn team zit in het slop! Met verhalen voor kinderen zorgen… naar aanleiding van een echtscheiding Met verhalen voor kinderen zorgen… naar aanleiding van een sterfgeval Een muizensprong of een reuzensprong? Deel 2 Jonge kinderen stimuleren in hun ontwikkeling door kwalitatieve interactie - MISC (lezing) Meervoudige intelligentie in de kleuterklas Mijn kleuter wordt zindelijk Te gek! Praten over geestelijke gezondheidszorg! Coöperatieve Leerstategieën 'Hoe ben je slim?' i.p.v. 'Hoe slim ben je?' Breinvriendelijk leren. Het brein als leidraad voor het leren Kernkwaliteiten Energizers: introductie 2012 Peer Mediation (introductiesessie) Peer Mediation (traject) De Droomfabriek, een ondernemend project voor het kleuteronderwijs Puzzelen met kleuters Betoverd door Kamishibai en Fundels Taalpret: wie knipt de tenen van de reus? Verrassend verbeeldend vertellen

TITEL

                                                                                                         INHOUDSTAFEL  GEORDEND  VOLGENS  HOOFDTHEMA

ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG ZORG WO WIS NED NED NED

THEMA

Dimitri Mortelmans Pedagogische begel. Pedagogische begel. Pedagogische begel. Albert Janssens Albert Janssens Albert Janssens Art de Co Art de Co Daniëlle Daniëls Erwin Vermesen Erwin Vermesen Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Albert Janssens Art de Co Miech Donders Daniëlle Daniëls Art de Co Art de Co Art de Co Art de Co Art de Co Erwin Vermesen Erwin Vermesen Droomfabriek Miech Donders Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls

LESGEVER/ORGANISATIE


NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

13.29/KTB 13.30/KBG 13.31/KTS 13.32/KVT 13.33/KLL 13.34/KLU 13.35/KOU 13.36/KTP 13.60/LTB 13.61/LSP 13.62/LAV 13.63/LSS 13.68/LCG 13.69/LTP 13.23/BMD 13.24/BMK 13.26/KCS 13.27/KBW 13.28/KPM 13.41/LDK 13.42/LJM 13.43/LZO 13.44/LZB 13.45/LWS 13.46/LMT 13.47/LDK 13.48/LKO 13.49/LKB 13.50/LID 13.51/LGR 13.52/LSE 13.53/LPE

IND.

BLZ. REF.NR.

X X X X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X X

TEAM

KO KO KO KO KO KO KO KO LO LO LO LO LO LO KO+LO KO+LO KO KO KO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO

BO/KO/LO Taal beschouwen met kleuters… is dat moeilijk? Het stimuleren van beginnende geletterdheid Taalvaardigheid stimuleren voor de jongste kleuters: 'Bonte Boel' en 'Peuterprikkels' De verteltafel… creatief verwerken van een verhaal Uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek Uitwisseling: uitwerken van betekenisvolle luistertaken voor de luisterhoek Uitwisseling: kleuters experimenteren met ontdekdozen en ontdektafels Talige peuterprikkels voor de peuterjuffen Het nieuwe leerplan taalbeschouwing… Beter dan of beter als? Het Schrijfpaleis: werken aan schrijfvaardigheid Het nieuwe AVI-systeem, geen doel op zich! Een tien voor taalvaardigheid? Screenen met SALTO Met kinderen creatieve gedichten schrijven en tips voor een spetterende gedichtendag Taalpret: als de bomen straks gaan rijden? Muzikale dialogen (3de kleuterklas - 1ste graad LO) Muzikale kamishibai (3de kleuterklas - 1ste graad LO) Creatieve stemspelletjes Beeldend werken met kleuters Werken met papier-maché Dansen tot het klinkt! Joepie muziek! Zingen, het hele jaar rond (1ste - 3de leerjaar) Zingen, het hele jaar rond (4de - 6de leerjaar) We stelen de show! Of hoe een show/musical in elkaar steken Muzische tussendoortjes voor elke dag Drama met kinderen (1ste -6de leerjaar) Klopperop!!! (1ste - 3de leerjaar) Klopperop!!! (4de - 6de leerjaar) Ik heb een idee (1ste-3de leerjaar) Griezelen (1ste - 3de leerjaar) Sintexpressie (1ste - 3de leerjaar) Percussie: eens wat anders … (4de- 6de leerjaar)

TITEL NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO

THEMA

Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Daniëlle Daniëls Miech Donders Miech Donders Miech Donders Miech Donders Daniëlle Daniëls Daniëlle Daniëls Musica vzw Musica vzw Musica vzw Inge Vanhoof Inge Vanhoof Musica vzw Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Juf nOortje Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen Sabine Coolen

LESGEVER/ORGANISATIE


VERNIEUWD!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

X X X X X X X

X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X X X

70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

13.56/LPM 13.73/LM1 13.74/LM2 13.75/LM3 13.76/LBI 13.77/LBO 13.78/LIP 13.22/BFK 13.57/LFT 13.58/LFI 13.59/LFW 13.01/BCC 13.02/BSM 13.03/BSH 13.54/LSO 13.55/LSB

IND. TEAM

BLZ. REF.NR.

BO BO BO LO LO

LO LO LO

LO LO LO LO LO LO LO KO+LO

BO/KO/LO Werken met papier-maché Traject 'Multimedia in de klas' Sessie 1: Klik! Digitale foto's als extra leermiddel Traject 'Multimedia in de klas' Sessie 2: Geluid afspelen en opnemen met de PC Traject 'Multimedia in de klas' Sessie 3: Actie! Reporter …: workshop video Digibord 1: werken met notebooksoftware Digibord 2: werken met bordonafhankelijke tools iPad: werken met de iPad in de klas Filosoferen met Filo en Sofie (KO en 1ste graad) Frans: taalgebruik en communcatieve vaardigheden Frans: interactie werken met websites Frans Workshop taalinitiatie Frans Collegiale consultatie bewegingsopvoeding Schrijfmotorische vaardigheden in de bewegingsklas Bewegingspedagogiek gebaseerd op V. Sherborne - initiatie Stress?!! Stop! Stil. Rust… (1ste - 3de leerjaar) Stress?!! Stop! Stil. Rust… (4de - 6de leerjaar)

TITEL MO ICT ICT ICT ICT ICT ICT GOK FR FR FR BO BO BO BO BO

THEMA

Inge Vanhoof Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Bart Boelen Daniëlle Daniëls Bart van Puyenbroeck Bart van Puyenbroeck Bart van Puyenbroeck Pedagogische begel. Karin Vandereijken Monique Melotte Sabine Coolen Sabine Coolen

LESGEVER/ORGANISATIE


INSCHRIJVINGSFORMULIER INDIVIDUGERICHTE INITIATIEVEN 2012 - 2013 TITEL: …………………………………………………………………..…………………..…..………………..…………………….. REF.NR.:  …………………………………………………..…………………..……………………………………………………… DATUM V/D SESSIE(S):  ………………………..…………………..…………………………………………………………. …………………..…………………..……………………………..…………………..…………………………………………………

SCHOOL: ADRES:

................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

...........................................................................................................................................................................................................

TELEFOON: .................................................................................... FAX:

_____________________________________________

E-MAIL: ...................................................................................................................................................................................................................... (Indien facturatieadres verschillend van schooladres:) NAAM:

......................................................................................................................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................................................................. GEMEENTE:

...........................................................................................................................................................................................................

TELEFOON: ................................................................................... FAX:

_____________________________________________

INDIVIDU: schrijft in voor volgende leerkrachten: 1. NAAM: ..............................................................................................................................................................................................................

geeft les in: .................................................................................................................................................. (leerjaar / kleuterklas) ADRES:

............................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

.................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................................................................. 2. NAAM: ..............................................................................................................................................................................................................

geeft les in: .................................................................................................................................................. (leerjaar / kleuterklas) ADRES:

............................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

.................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................................................................. 3. NAAM: ..............................................................................................................................................................................................................

geeft les in: .................................................................................................................................................. (leerjaar / kleuterklas) ADRES:

............................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

.................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: .............................................................................................................................................................................................................

Terugsturen naar DiNAC vzw, Tulpinstraat 75 3500 Hasselt dinac@diohasselt.be


INSCHRIJVINGSFORMULIER TEAMGERICHTE INITIATIEVEN 2012 - 2013 TITEL: …………………………………………………………………..…………………..…..………………..…………………….. REF.NR.:  …………………………………………………..…………………..………………………………………………………

SCHOOL: .............................................................................................................................................................................................................. ADRES:

....................................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE: ......................................................................................................................................................................................................... TELEFOON:

...............................................................................................

FAX:

..........................................................................................

E-MAIL: ..................................................................................................................................................................................................................... CONTACTPERSOON: ............................................................................................................................................................................... (Indien facturatieadres verschillend van schooladres:)

NAAM:

....................................................................................................................................................................................................................

ADRES: ................................................................................................................................................................................. GEMEENTE: ......................................................................................................................................................................................................... TELEFOON:

...............................................................................................

FAX:

..........................................................................................

TEAM: (aankruisen wat past)

AANTAL



LEERKRACHTEN BASISONDERWIJS

……………………………..



LEERKRACHTEN KLEUTERONDERWIJS

……………………………..



LEERKRACHTEN LAGER ONDERWIJS

……………………………..

VOORSTEL DATA ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................

Terugsturen naar DiNAC vzw, Tulpinstraat 75 3500 Hasselt dinac@diohasselt.be


INSCHRIJVINGSFORMULIER COLLEGIALE CONSULTATIE - BEWEGINGSOPVOEDING 2012 - 2013 TITEL: Collegiale  consultatie  -  bewegingsopvoeding REF.NR.:    13.01/BCC DATUM V/D SESSIE(S):    O  8/11/2012      -      O  22/11/2012      -      O  29/11/2012        (datum aanduiden aub)

SCHOOL:

................................................................................................................................................................................................................

GROEP (zie lijst) : ADRES:

....................

......................................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

...........................................................................................................................................................................................................

TELEFOON: .................................................................................... FAX:

_____________________________________________

E-MAIL: ...................................................................................................................................................................................................................... (Indien facturatieadres verschillend van schooladres:) NAAM:

......................................................................................................................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................................................................. GEMEENTE:

...........................................................................................................................................................................................................

TELEFOON: ................................................................................... FAX:

_____________________________________________

INDIVIDU: schrijft in voor volgende leerkrachten: 1. NAAM: ..............................................................................................................................................................................................................

geeft les in: .................................................................................................................................................. (leerjaar / kleuterklas) ADRES:

............................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

.................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................................................................. 2. NAAM: ..............................................................................................................................................................................................................

geeft les in: .................................................................................................................................................. (leerjaar / kleuterklas) ADRES:

............................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

.................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................................................................. 3. NAAM: ..............................................................................................................................................................................................................

geeft les in: .................................................................................................................................................. (leerjaar / kleuterklas) ADRES:

............................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE:

.................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................................................................. Terugsturen naar DiNAC vzw, Tulpinstraat 75 3500 Hasselt dinac@diohasselt.be

Aanbod Dinac 2012-2013 - update okt  

Nacsholingsaanbod DInac

Aanbod Dinac 2012-2013 - update okt  

Nacsholingsaanbod DInac

Advertisement