Page 1

van harte welkom /1

scholenbrochure roeselare/ardooie 2013/2014


Kip

zonder

kop?

Kies de school die jou past en kom echt alles te weten.

Is het een kip of een haan? In elk geval, als een kip slaapt, dan steekt zij al eens haar kop tussen haar veren. Op die manier lijkt het wel alsof de kip of de haan even geen kop heeft.

Inhoud Welkom

5

Zorgbeleid

7

Geografische ligging

8

Scholen

10

- H. Kindsheid

12

- Barnum

18

- Klein Seminarie

22

- Broederschool

26

- VMS

30

- Burgerschool

34

- VABI

40

- VTI

46

- VISO

54

- Onze Jeugd

60

Internaten

66

CLB

71

Studieaanbod

73


/4

/5

Welkom Sinds september 1999 is de scholengroep Sint-Michiel de overkoepelende vzw, die het volledige aanbod van het katholiek secundair onderwijs van de regio RoeselareArdooie organiseert. De 10 secundaire scholen die de vzw vertegenwoordigen, werken intens samen op pedagogisch, didactisch, materieel en financieel vlak. De vzw Scholengroep Sint-Michiel is verantwoordelijk voor deze 10 scholen en waakt over de kwaliteit van ons regionale onderwijsaanbod. Wij bieden de twaalfjarigen een brede waaier van studierichtingen in vier onderwijsvormen: algemeen- (aso), technisch- (tso), beroepssecundair (bso) en buitengewoon (buso) secundair onderwijs. Leerlingen die kiezen voor het internaat, worden warm onthaald en goed begeleid in één van onze drie modern uitgeruste en leerling vriendelijke internaten: Internaat Zuid en Internaat Noord bevinden zich in Roeselare, Internaat Oost in Ardooie. Deze brochure wil alle twaalfjarigen en hun ouders wegwijs maken in het secundair onderwijsaanbod van de scholengroep Sint-Michiel en eveneens inspiratie wekken voor de toekomstige studieloopbaan. Het is de bedoeling dat iedere leerling “zijn plekje” ontdekt, want uiteindelijk gaat het erom dat iedere twaalfjarige de meest geschikte school en opleiding kan kiezen binnen de regio Roeselare-Ardooie. Naast deze handige brochure kan je ook heel wat nuttige informatie vinden op onze website: www.sint-michiel.be.

Iedere leerling “zijn plekje”

Wij zijn ervan overtuigd dat de scholengroep Sint-Michiel alle troeven in huis heeft om de toekomstdromen van twaalfjarigen werkelijkheid te laten worden. Hoewel alle katholieke secundaire scholen van de regio RoeselareArdooie heel wat onderlinge afspraken maken en eenzelfde koers varen, legt elk toch eigen accenten in onderwijs en opvoeding. Dit zal je gaandeweg ontdekken tijdens het lezen van deze brochure. Samen en toch verschillend, met diepe wortels in het verleden én met oog en aandacht voor wat de toekomst ons brengt, een sterke groep die ook jouw vertrouwen waard is!

Paul Dejonghe Voorzitter schoolbestuur


SCHOLENGROEP

michiel SCHOOL VAN JE LEVEN

/6 SCHOLENGROEP

michiel

Zorgbeleid: onze missie

SCHOLENGROEP

michiel michiel SCHOLENGROEP

SCHOOL VAN JE LEVEN

Alle jongeren in onze regio hebben recht op degelijk onderwijs. Daarom wil de scholengroep Sint-Michiel aan iedere jongere gelijke kansen geven om een kwaliteitsvolle vorming en opleiding te volgen. Jongeren verschillen nu eenmaal van elkaar en Sint-Michiel houdt in het onderwijsaanbod en in de begeleiding rekening met die verschillen.

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOLENGROEP

michiel

SCHOLENGROEP

michiel michiel SCHOLENGROEP

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOLENGROEP

michiel

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOOL VAN SCHOLENGROEP

michiel

JE LEVEN

SCHOOL VAN JE LEVEN

Als onderdeel van haar onderwijsopdracht maar binnen de grenzen van haar eigen draagkracht, neemt elke school ook de zorg voor leerlingen met specifieke noden ter harte. Zo probeert zij optimaal met die noden rekening te houden. Binnen elke school wordt begeleiding en zorg door het volledige schoolteam gedragen.

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOLENGROEP

SCHOLENGROEP

michiel

michiel

Elk lid van het team werkt dan ook mee aan de realisatie en de uitvoering van begeleidingsinitiatieven. Een aantal actoren vervullen een meer specifieke rol:

SCHOOL VAN SCHOLENGROEP

michiel

JE LEVEN

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOLENGROEP

SCHOOL VAN SCHOLENGROEP

michiel

JE LEVEN

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOLENGROEP

michiel

michiel

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOOL VAN JE LEVEN

/ / / / /

de directie de leerlingenbegeleider de GOK-leraren (GOK = Gelijke OnderwijsKansen) de klassenleraren de CLB-medewerker (CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding) / diverse externe ondersteunende organisaties

In iedere school is een cel leerlingenbegeleiding actief, die wekelijks bijeen komt. Tijdens dit overlegmoment tussen directie, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers worden leerlingen besproken die nood hebben aan begeleiding op het vlak van leren, studeren, schoolloopbaan, sociaal-emotioneel functioneren,.. We streven ernaar acute problemen onmiddellijk aan te pakken. Op het niveau van de scholengroep bouwen alle scholen samen het zorgbeleid uit door het uitwisselen van ervaringen en het verhogen van de expertise van nascholing. Samen werken we de afspraken over de 'extra' zorg uit, waar alle scholen zich achter scharen en die we elk willen waarmaken. Een goede communicatie met alle betrokkenen is van het allergrootste belang. Daarom neemt de school steeds contact op met de ouders van de betrokken leerling, vooraleer een aangepaste begeleiding wordt opgestart. Tijdens dat gesprek wordt de strategie van de begeleiding besproken en toegelicht. Indien nodig, dan wordt er een begeleidingsovereenkomst opgemaakt, waarin duidelijk wordt vermeld wat van elke partner verwacht wordt tijdens het begeleidingsproces. De scholengroep Sint-Michiel engageert zich voor het welzijn van elke jongere.

/7


m

re

ve

seste enwe g

at

ra

t rs

vij

m

m

ha

ve

eg

vij

nw

e ste

at

ra

t rs

is

oo

ard

OLV BROE

g

we

en

te es

sta tion sstr aat

sta tion sstr aat

bever

ARDOOI E ARDOOIE

gaa om o enb gr o

marktplein

blekerijstr aat

brug stra at

spanjestra raat at

IHK IHK

n tlaa oos

n

ka

bert

I laa

n

I laa

ka

trakelweg

kon in

g al

bert

ARDOOI E ARDOOIE

t aa aaatg totraram s s o e e eu annnb grbor

blekerijstr aat

bever

at

tra

es

e

gui

do

rum rbuem b

eek

ses

tee

gui

gez

do

elle

laa

n

nw

eg

t

t

aa

tr enns egge fw vij

srt.r. ses erd tee nwamb d eg tr. lbeekkeessr.t e lb d e r. d d dr. an VISO-D VISO-D alan tr laI I et lber aalb g ning onni kko

aa

an alan

tlaI et rI r e b l aalb ngg nini n o kko

eek

en eken nnek henn vann ‘t‘t he hoff va ho

.r. dsrt ber m da

tr enns egge fw vij

str. elbeekkeesr.t ddr.r. ddelb VISO-D VISO-D

rum rbuem b

/9

ef

eld

d an

t aa

tr

es

m

m

ha

seste enwe g

we stl aa n

we stl aa n

m

raat stat idsidtra zuzu

t aa str e ers iep

en eken nnek henn vann ‘t‘t he hoff va ho

n aa stl we

n aa stl we

OJ

raat stat idsidtra t zuzu raa ijst ker ble

t aa str e ers iep

OJ

re

eld

g al

CLB

b

ef

kon in

- CLB

st. st.mm icic hh ieie lsls trr.t.

Algemene diensten Sint-Michiel

meenses teenweg

- AD

bru gs es tee nw eg

Onze Jeugd

st. st.mm icic hh ieie lsls trr.t.

- OJ

meenses teenweg

VISO Campus Polenplein

bru gs es tee nw eg

- VISO_P

b

at zijstra

t traa zes we

VISO Campus Delbekestraat

ea

rs

e ev

t aa str ze we

- VISO_D

d ar

at t ttrra n rnnss llaa koo daen elnla nd ma aat tt ttrraa rrnnss kooo at t a r rata est at sst wez ra riek t st fab aa t ai aaat str ka srtar ze ers we inn sp . aat t t trt.r n ssss nssttrr ataat llaa eid orn sttrra daen rh ko ttsss h elnla j ve nd ecch ni brre ma n huub aelaa aat tt g la t. h ttrraa jules sst. rrnnss kooo at an stra t gas gaela la rata jules at sst ra riek ef st fab sdre ai ions at t ka statrssrtaraa e inn sp . .. trt.r att ssstr ssss efef raata t r ereree nssdr eid ssst lalae statio rh htts ddee jve ecch strrt. ni brre euus n a la hhiei huub lagae maa t. h jj..m .r. jules sst. tstr atos stra p laan ngsr.t gtaa s lagae doorga jules tara setsr ef rrieri sdre ohro ions i rhi stat nern heh

Centrum Leren en Werken

at lsstra hande

- CLW

.. ssstr ereree t elalae traat dde

Vrij Technisch Instituut

refef nssd statio

- VTI

tr.r. sts po

Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut

rds strrt. noo hieieuus h maa jj..m

- VABI

ngsr.t doorga

Burgerschool

t traaa tasrat seetsnr arrietrti ohkro i rhi nern heh

- BURG

at lsstra hande aat rasatr eitsste gitsg

Vrije Middelbare School

at stra ten kat

- VMS

eg

ew

ea

rs

e ev

d an

gas thui ssrt. r .

hu go

ve rri es rt.

t traat rds noo

Broederschool

at zijstra

d ar

ois rdo ve a rri OLV BROE es rt. ww ww eveev eveev reijrsrij. reijrsij . r t t t tsr. . . s r r r l l s s t t . a a t t l l s s a a r r n n t t n n r r e e d d e e dlilblablao dbbo a l a . . l l r r i l t. i o t. ouuw eegg eegg wwi eisr .ww uuwws eisr wnssw aa. . srt.tr rt.tr nw otrrr.. aa. or c c e e i i . . r tr t t . . h h s s e e ert c grgacaeert st st ergrgaae teer dd. .mme dd.a.m am at ise ise aaaat t a t t r r o o a a t t rar tra trao t do esstt ars ars at traa dss dssard ar ru anne ela eleas tra raat raat n n t t s s s a a k k t t e s s b we we ko ko nc am am nc marktst. st. ci e ci e onns onns o o c c c c plein riikk riikk nddr nddr hheen hheen CLB CLB CLB CLB t t raa raa tst tst s s . . oooo oooo ilstrtr. ilstrtr. brug stra uuils uuils at AD AD CD CD dik dik t t sm sm t at aa uid uid straa raa raat at atra at spanjestra str ses scehs IHK IHK . ch tst r. ratst BURG BURG te e te e BURG BURG t a a t tra s s s str b b s s o o u u nw nw s s n n s s o o n n e e u u n n eg e s s d d e e g o o ro ro le CLW le CLW olfn olfn a. a. CLW CLW at.laf at.laf n at VISO-P at VISO-P sts. in VISO-P VISO-P tr.r. sts. in . a a laa w w r . t t r r r t t t a a t t a a e e s s l l a a l l ost s s a a l l r r n n e e t ts o p p a a e e n n e e t t s s r r n n t t s n n n n e e s s traa trlae n n le nans en en enns ma no no t Po at leleme Po gro gro lele VTI VTI VTI VTI VMS VMS VMS VMS t t a a a a r r t t s rens ersrte.tr.klaren ersrt.tr. paters paters pat pat e kla rm . . . a rm a r r t KSR KSR s str.r e e KSR KSR t t mo mo t t a a ra ra ss t ss t mi mi VABI r r VABI VABI tr. es e e . VABI t r ers estr.rt. rses k perses k peers ieiep ieiep trakelweg molenstraat molenstraat at tra ns tte ka

- BROE

hu go

t an raa westla erijst k ble

Klein Seminarie

t

- KSR

ho og lee ds es g teast en huis we srt. r. g

eg

ew

at rijstra stoke BARN BARN

nn weesstltlaaaa w

Barnum

ho og lee ds es te en we g at stra ten kat

- BARN

an westla

H. Kindsheid

nn weesstltlaaaa w

- IHK

aa rasatr eitsste gitsg

/8

Geografische ligging

at rijstra stoke BARN BARN

rumbe

ekses

rumbe

teenw

eg

ekses

teenw

eg

gez

elle

laa

n


/ 10

Wie is David? Kies de school die jou past en kom echt alles te weten.

David is de naam van het wereldberoemde beeldhouwwerk van Michelangelo. Het monumentale standbeeld van 5,17 m werd gecreĂŤerd tussen 1501 en 1504 in Firenze.

scholen /


/ 12

H. Kindsheid

/ 13

adres: Wezestraat 2 – 8850 Ardooie tel.: 051 74 46 84 fax.: 051 74 80 14 e-post: ihk.ardooie@ihka.be webstek: www.ihka.be

Het IHKA is een zesjarige aso/tso-school in een groene omgeving waar elke leerling (letterlijk) de ruimte krijgt en vindt om zich te ontplooien. - Onze school biedt veiligheid en geborgenheid in het rustige Ardooie. De makkelijke bereikbaarheid (via fiets of bus) is ongetwijfeld één van onze troeven. - Iedere leerling wordt door een sterk team van directie, leerlingenbegeleiders, leerkrachten en opvoeders van dichtbij gevolgd, een naam wordt een gezicht. - Inspraak en christelijke waarden zijn pijlers van ons opvoedingsproject. - Bij ons krijg je een degelijke intellectuele vorming op weg naar een succesvolle toekomst!

Onze sterke troeven voor een succesvolle toekomst Zorg voor elke leerling Leerlingen zijn aan het IHKA geen nummer, maar een VIP (een ‘ very important person’). Onze slogan is niet voor niks "Een naam wordt een gezicht!". Elke leerling heeft recht op de beste didactische en pedagogische begeleiding. Het is dus normaal dat zij goed gestructureerde cursussen krijgen en dat de leerkracht alles uit zijn trukendoos haalt om zijn leerstof te verkopen en daarbij gebruik maakt van de modernste technieken en middelen. Jongens of meisjes die omwille van een duidelijke leer- en/ of gedragsstoornis (dyslexie, dyscalculie, adhd, ass,...) belemmerd worden in het verwerken of aanleren van leerstof, krijgen haalbare maatregelen (bv. het gebruik maken van het programma Kurzweil). Die worden in een individueel begeleidingsplan, in afspraak met de ouders en de leerling, vastgelegd.

De cel leerlingenbegeleiding

Remediëring

Directie en enkele leerkrachten vormen samen de cel leerlingenbegeleiding. Elke leerling met socio-emotionele en/ of leer- en gedragsproblemen kan bij ze terecht. Ook al is het misschien om enkel een beroep te doen op een luisterend oor.

Remediëring heeft tot doel leerproblemen op korte termijn op te lossen (bv. na ziekte, probleem bij een beperkt deel van de leerstof van een bepaald vak,...).

Wanneer het probleem de school overstijgt, helpen zij – indien gewenst en in alle discretie – zoeken naar externe hulp (bv. voor logopedie, een psycholoog, gonbegeleiding,...) Eénmaal per week zit de cel leerlingenbegeleiding samen met een medewerker van het centrum voor leerlingenbegeleiding (clb).

De vakleerkracht, de klassenraad of de directie kan het initiatief nemen tot het organiseren van één of meerdere remediëringsmomenten (opnieuw uitleggen van de geziene leerstof, het maken van extra oefeningen, het bespreken van een examen of toets,...). Ook de leerling zelf kan zo’n moment aanvragen via de vakleerkracht of de cel leerlingenbegeleiding. Leerlingen uit de eerste graad die blijk geven dat zij voor een bepaald lesonderdeel een achterstand opgelopen hebben, kunnen op vraag van de vakleerkracht of de cel leerlingenbegeleiding op dinsdag- of donderdagavond voor de ‘leerklas’ uitgenodigd worden. Zij die op zoek zijn naar de juiste studiemethode kunnen evenzeer voor de leerklas uitgenodigd worden.


/ 14

Een degelijke intellectuele en culturele vorming Wij willen onze leerlingen voldoende intellectuele bagage meegeven zodat ze in staat zijn om levenslang te studeren. Dit veronderstelt dat zij voldoende basiskennis meekrijgen waarop ze kunnen verder bouwen. Daarnaast leren ze de strategieën (vaardigheden) om informatie te verwerven en te verwerken om zo tot nieuwe inzichten te komen. Leerlingen uit onze aso-afdeling of uit de richting Sociale en technische wetenschappen worden aan het IHKA klaargestoomd voor de hogeschool of universiteit (bachelor- of masterniveau). Hiervoor werken wij niet alleen op het gebied van de intellectuele vorming, maar ook op het vlak van het aankweken van een studiemethode die gericht is op het toenemend zelfstandig verwerken van steeds groter leerinhouden. Discipline en studie-inzet zijn kernkwaliteiten van een goede student. Culturele vorming mag in ons opvoedingsopdracht niet ontbreken. De leerlingen krijgen de kans om te proeven van elke vorm van kunst (schilder-, beeldhouw-, woordkunst, muziek, architectuur, literatuur,...). Vandaar verlaten de leerlingen regelmatig het schooldomein om cultuur in de breedste zin van het woord te gaan opsnuiven of krijgen ze de kans om zelf cultuur te scheppen (bv. schooltoneel, filmproject,...).

Leren leren

Het beoordelen van onze leerlingen

In onze maatschappij is levenslang leren heel belangrijk. Dit betekent dat wij als school de plicht hebben om onze leerlingen de nodige vaardigheden aan te leren om – zelfstandig – informatie (leerstof) te verwerken.

Algemeen

De evaluatie van attitudes

We beoordelen onze leerlingen op drie manieren: 1. het dagelijks werk; 2. de attitude (leef- en leerhouding); 3. het proefwerk.

Tijdens de voorlaatste week voor de herfst- en krokusvakantie houdt de school attitudeklassenraden.

Een cursus 'leren leren' op zich is niet voldoende. Elke vakleerkracht helpt de leerling verder door vakgebonden studietips te geven. Op het elektronisch leerplatform kunnen de jongens en meisjes de verschillende tips terugvinden. Leerlingen weten op die manier wat ze van elk vak moeten kennen en kunnen. Elke leerling heeft ook zijn eigen leerstijl. Het is dan ook belangrijk dat wij hen daarvan bewust maken. De leerkracht zorgt dan ook voor voldoende variatie in de didactische aanpak tijdens het lesgebeuren . Leerlingen leren ook het best van elkaar. Vandaar dat er tijdens de lessen kansen worden gecreëerd waarbij leerlingen aan elkaar leerstof kunnen en mogen doorgeven. Dit gebeurt vanzelfsprekend onder het wakende oog van een leerkracht. Alhoewel het ‘leren leren’ vooral tijdens de les zelf gebeurt, krijgen de leerlingen van de eerste graad ook enkele heel duidelijke richtlijnen en tips over het studeren in het klassenuurtje door de klassenleraar. Leerlingen van de tweede graad kunnen op aanvraag enkele sessies ‘leren leren’ volgen. Dit wordt in samenwerking met het clb en de cel leerlingenbegeleiding georganiseerd.

Jacques Delors Learning to learn

Learning to do

Learning to live togheter

(leren leren)

(vaardigheden aanleren)

(leren samenleven)

Learning to be

Evaluatie van het dagelijks werk De punten voor het dagelijks werk zijn afkomstig van de schriftelijke beurten (grote of kleine toetsen) en de huiswerken. Het aantal schriftelijke beurten (SB’s) per vak is afhankelijk van het volume van het vak en de leeftijd van de leerlingen. Het aantal schriftelijke beurten per dag moet beperkt worden in onderlinge afspraak tussen de leerkrachten. Elke grote toets (GT) moet minstens veertien dagen en een kleine toets (KT) minstens één week vooraf op de toetsenkalender op eloV (elektronisch leerplatform) vermeld staan. De leerkracht geeft telkens aan welke leerstof er getoetst wordt, wanneer die opgegeven werd, of het over een grote toets of kleine toets handelt en wanneer die plaatsvindt. Er kan slechts één grote toets of twee kleine schriftelijke beurten per dag gegeven worden. Onaangekondigde toetsen gaan alleen over de leerstof van de vorige les of van les zelf. Het aantal punten op een onverwachte overhoring is beperkt. Huiswerk is in de eerste plaats bedoeld om - geziene leerstof vast te zetten; - voor te bereiden op nieuwe leerstof; - in de klas gestarte oefeningen/taken in het kader van zelfactiverende werkvormen (begeleid zelfstandig leren, contractwerk ...) af te werken.

(leren zin geven aan het leven)

In de eerste en tweede graad krijgen de leerlingen elke maand een maandrapport. Dit is een overzichtelijke samenvatting van alle resultaten van de verschillende toetsen voor de diverse vakken. De derde graad krijgt dit rapport voor de herfst- en de krokusvakantie.

De leef- en leerhouding van elke leerling (één voor één) wordt uitvoerig besproken en in een attituderapport samengevat. Naarmate de leerling ouder wordt, leggen wij meer en meer de nadruk op zelfstandigheid.

De examens In 1ste en 2de graad aso/tso - 3 volledige examenbeurten: Kerstmis, Pasen en juni In de 3de graad aso/tso - 2 volledige examenbeurten: Kerstmis en juni - Met Pasen worden slechts voor enkele vakken examens georganiseerd als onderdeel van het examen van juni. Het is de bedoeling om de leerlingen gewoon te maken aan het studeren van grotere hoeveelheden leerstof. Op die manier bereiden wij de leerlingen voor op het verder studeren.

/ 15


1ste leerjaar A

/ 16

2de jaar

MO

LA

HA

STV

Nijv.tech.

MW

LA

HA

STV

bouwhout

mech.elektr.

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

2

2

Biologie Dactylografie Engels

2

2

2

2

2

2

/ 17

Een groene, gezonde en gezellige school in een veilige buurt

Frans

6

4

6

4

4

4

4

5

3

3

3

Een groene school

Geschiedenis

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

In het IHKA zitten de leerlingen niet tussen vier muren opgesloten. Er is heel veel ‘groene’ ruimte.

Handel

2

Informatica

1

3

1

1

1

5

Latijn

Een veilige buurt

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Nederlands

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

Plastische opvoeding

2

2

2

2

2

4

4

5

5

2

2

5

1

Realisatietechnieken

4

Sociale en technische vorming

4

3

Socio-economische initiatie

2

Technologische activiteiten Techniek

4 2

2

2

2

2

Wiskunde

6

4

6

4

4

5

5

4

4

4

4

Totaal

32

32

34

32

32

33

33

31

35

34

34

Wetenschappelijk werk

2

2

2

2

3

Tweede graad aso

aso

tso

Economie

Wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

aso

tso

Derde graad aso Economie moderne talen

Economie wiskunde

Moderne talen wetenschappen

Wetenschappen wiskunde

Sociale en technische wetenschappen

H. Kindsheid bevindt zich in een landelijke gemeente. Er is in de nabije omgeving geen aantrekkelijke uitgangsbuurt die de jongens of meisjes in verleiding kan brengen. De bushaltes tref je ook in de onmiddellijke nabijheid van onze schoolpoort.

Een gezellige school De drempel tussen leerlingen en leerkrachten wordt zo laag mogelijk gehouden. Leerlingen kunnen een leraar of directielid altijd aanspreken, zolang ze dit op een beleefde, respectvolle manier doen. Leerlingen krijgen voldoende kansen tot inspraak in het schoolbeleid. De leerlingenraad komt regelmatig samen en organiseert heel wat activiteiten om de dagdagelijkse sleur op school te doorbrekten (een gekke week organiseren, de dag van de jeugdbeweging,...). Een afvaardiging van de leerlingenraad zetelt ook in de schoolraad. Op de agenda van dit orgaan krijgen ze een vast punt. We houden zeker rekening met de verzuchtingen van de leerlingen.

Een gezonde school Gezondheid en veiligheid dragen wij als school hoog in het vaandel. Allerlei acties over gezonde voeding, antiroken, verkeersveiligheid,... moeten leerlingen aanzetten om bewust te leven.

Christelijk geïnspireerd Het IHKA is een katholieke school. We nemen onze onderwijstaak dan ook op vanuit een christelijke levenshouding. Binnen de Kerk van Jezus Christus werken wij als katholieke school mee aan de opvoeding en het onderwijs van jonge mensen. We willen hen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden: - die bekwaam zijn om op basis van de nodige informatie en vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen,... - die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, gedragen door een christelijke overtuiging. Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en samen kunnen werken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.


/ 18

Barnum adres: Stokerijstraat 9 – 8800 Roeselare tel.: 051 21 05 02 fax.: 051 24 52 78

We engageren ons om kwalitatief sterk onderwijs aan te bieden met een boeiende kijk op talen, wiskunde, wetenschappen, techniek, informatica en economie.

e-post: info@barnum.be webstek: www.barnum.be

Barnum bruist van activiteiten

Barnum … een voetje voor! BARNUM is een boeiende school op mensenmaat met aandacht voor iedereen. Wij staan naast jou! Je krijgt er de uitdaging en de ruimte om je talenten optimaal te ontwikkelen.

Naast ons lessenpakket leggen we duidelijke accenten op cultuur, milieu, mondiaal, sport en gezondheid.

We stimuleren je creativiteit en dagen je uit om leergierig en nieuwsgierig te zijn. Activiteiten in lesverband, maar ook daarbuiten en onze vele werkgroepen zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan vlug naar www.barnum.be We zijn een school op mensenmaat, waarbij we vlug al onze leerlingen goed kennen en zij ook mekaar en hun leerkrachten goed kennen. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in een veilige omgeving. Hoe ziet zo’n schooldag er uit in Barnum?

/ 19


12.05u Middagpauze. Even uitblazen! In ons restaurant kan je dagelijks een gezonde warme maaltijd nemen die op school is klaar gemaakt. Ook voor een belegd broodje of een vegetarische maaltijd kan je er terecht. Trek in een kom soep met je eigen boterhammen? Ook dat kan!

/ 20

EEN BARNUM-SCHOOLDAG 8.25u Het belsignaal! Alle leerlingen gaan rechtstreeks naar hun klaslokaal of het vaklokaal waar zij les hebben. De eerste twee lesuren kunnen beginnen… Een lesuur duurt 50 minuten en na 2 lesuren is er een korte pauze. Alle leerlingen hebben een eigen klaslokaal en voor bepaalde vakken gaan ze naar een vaklokaal zoals voor aardrijkskunde, fysica, scheikunde, informatica, … . Je kan ook een kluisje huren om er specifiek materiaal in op te bergen. 10.10u - 10.25u De eerste ‘break’ van de dag: tijd om even te ontspannen.

- Tijdens een sportief uurtje kan je ook nog extra sporten (dans, skeeleren, volley, basket, atletiek, zelfverdediging, krachtbal, badminton, voetbal,…). - Wil je vlot leren typen? Dan is er voor jou gratis TYPTOP. - Surfen op internet? Hiervoor kan je terecht in het OLC (Open LeerCentrum). - De koppen samen steken voor een groepswerk? Samenwerken aan een opdracht kan je gerust in het open leercentrum. - Ben je een boekenwurm? Het OLC geeft je ook hiervoor alle kansen… - Een stil moment om nog wat te studeren of gewoon om na te denken? Hiervoor is er de middagstudie. 13.15u Na de middag starten de lessen opnieuw om 13.20u en is er een pauze van 15u tot 15.10u. Normaal zijn er 7 lesuren per dag, maar op vrijdag hebben alle klassen 8 lesuren. De school eindigt dus om 16u en op vrijdag om 16.50u. 16.00u School’s out! Je kan gratis studie volgen vanaf 16.20u tot 18.20u, maar het einduur kan je aanpassen als je een trein of bus moet halen… Er is ook mogelijkheid om op school een vieruurtje te nemen.

1ste LATIJNSE

1ste MODERNE

2de GrLa

2de LA

2de MoWe

Godsdienst

2

2

Godsdienst

2

2

2

Nederlands

5

Nederlands +

-

5

Nederlands

4

4

5

1

Frans

3

4

4

Frans Frans +

4

4

Engels

2

2

2

-

2

Grieks

3

-

-

Latijn Wiskunde

5

-

Latijn

4

5

-

4

4

ICT

1

1

1

Wiskunde +

-

2

Socio-Economische initiatie

-

-

2

Aardrijkskunde

2

2

Wiskunde

4

5

5

Natuurwetenschappen

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Geschiedenis

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

Muzikale opvoeding

1

1

Wetenschappelijk werk

-

-

2

Plastische opvoeding

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Techniek

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Techniek

2

2

2

Klassenuur

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Totaal uren

33

33

De school staat borg voor een goede studiebegeleiding, waarbij de klassenleraar het eerste aanspreekpunt is. Leraars en directie zijn vlot bereikbaar. Daarnaast is er een vlotte samenwerking tussen alle vakleerkrachten, de cel leerlingenbegeleiding, de zorgcoördinator en het CLB. We hebben aandacht voor duidelijke afspraken en een directe communicatie. Goede afspraken maken goede vrienden! Respectvol omgaan met jezelf en met de anderen, daar maken we werk van. Ouders zijn in Barnum van harte welkom…en Barnum is bovendien een oudervriendelijke school.

Klassenuur

1

1

1

Totaal uren

33

33

33

Wij staan naast jou, maar ook peters en meters helpen onze 12-jarigen graag op weg in de boeiende wereld van het middelbaar en vooral in die van Barnum. Onze school biedt ruimte voor hart en geest: tijd om even stil te staan bij pastorale momenten maar ook ruimte om creatief aan de slag te gaan en zo je talenten verder te ontwikkelen.

In Barnum heb je een voetje voor! We verwelkomen je dan ook graag in BARNUM! Ann Sarre, Koen Germonprez en het hele schoolteam.

/ 21


/ 22

Klein Seminarie

/ 23

adres: Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare tel.: 051 26 47 26 fax.: 051 26 47 27

JOUW SCHOOLDAG OP HET COLLEGE

e-post: college@kleinseminarie.be webstek: www.kleinseminarie.be

Kies voor jouw toekomst in een Latijnse, Griekse of moderne studierichting op het College. Je zal er heel wat bijleren: wiskundige structuren ontdekken, Franse werkwoorden vervoegen, Julius Caesar in de les Latijn en Alexander de Grote in de les Grieks ontmoeten, in wetenschappen experimenteren …

8.10 uur | morgenstudie Vanaf 7.50 uur kan je terecht in de studiezaal: je beschikt er over een eigen plek met bergruimte voor boeken en cursussen. Handboeken kan je huren, de werkboeken worden aangekocht.

Al meer dan 200 jaar staat het Klein Seminarie voor een degelijk studiepeil in taal, wiskunde, wetenschap, economie en cultuur. In een open, groen domein dagen we je uit om te groeien in kennis, vaardigheden en inzicht. Natuurlijk verwachten we van jou interesse en zin voor initiatief. Zo heb je uitstekende slaagkansen in het hoger onderwijs.

8.20 uur | lessen Je krijgt zeven lesuren per dag, telkens van een andere vakleerkracht. Een waaier van vakken komt aan bod: van godsdienst over Nederlands naar wiskunde of plastische opvoeding. Er zijn ook nieuwe vakken bij: techniek, natuurwetenschappen of Latijn bijvoorbeeld.

Je eigen stek Je krijgt als eerstejaars op het College onze speciale aandacht: een eigen stek met een aparte speelplaats, studiezaal en klaslokalen, je eigen lunchrefter met stripbib, spelotheek en leesbibliotheek. Op woensdagnamiddag sport en speel je met je vrienden van je jaargroep.

7.35 uur | Het college is gemakkelijk en veilig te bereiken. Het domein ligt op enkele minuten van het station en er zijn bushaltes vlakbij. Kom je met de fiets, dan beschik je over een vaste standplaats in de fietsenstalling.

… niet zomaar een boterhamrefter, je kan er muziek beluisteren, babbelen, strips lezen, schaken, gezelschapspellen spelen… en je kan er een drankje en een koek kopen. – Silke en Jonathan

13.00 uur | De studiezaal is opnieuw open.

10.00 uur | speeltijd Tussendoor is er een onderbreking om uit te waaien en eens de benen te strekken op de grote speelplaats.

13.25 uur | lessen In de namiddag krijg je drie (op vrijdag vier) lessen. Dat kan een uurtje Frans, aardrijkskunde of informatica zijn. We beschikken over prima uitgeruste vaklokalen: muziekklas, sporthal, computerklas, labo’s, technieklokaal,... En elk leslokaal is voorzien van multimediaprojectie en internettoegang.

10.15 uur | lessen In een vlot tempo vliegt de voormiddag voorbij. Vier lesuren actief meewerken en meedenken. Je wil toch ook talen leren, je hersenen pijnigen op moeilijke vraagstukken, zelf proeven doen, poëzie lezen,…

15.55 uur | speeltijd Zo, de lesdag zit er op! Een half uur uitblazen is nu wel echt nodig. Je kan een vieruurtje nemen in het restaurant of een drankje met koek gebruiken in de lunchrefter. Je kan ook terecht in de leesbibliotheek.

Voor LO hebben we onze eigen looppiste en ook een echt voetbalveld. – Joren

16.30 uur | avondstudie Samen met anderen onder toezicht studeren is leuk. Je leert er met de regelmaat van een klok werken. De studie stellen we verplicht, maar een vrijstelling van een studiemoment is mogelijk voor de academie, sport, busverbinding,…

Samen leren en leven Samen met je vrienden studeren is motiverend: wij bieden verplichte studietijd op school aan, met een aanbod van individuele leerbegeleiding. Je klassenleraar, vakleerkrachten en opvoeders worden je persoonlijke gidsen. Het is belangrijk dat je je goed in je vel voelt en daar zorgen we voor met de leerlingenbegeleiding: in het College werken we samen aan een fijne schoolsfeer van hartelijke omgang, dialoog en solidariteit, respect en inzet.

11.55 uur | middagpauze Ons schoolrestaurant biedt een dagvers middagmaal uit eigen keuken aan. Breng je liever een lunchpakket mee, dan kan je terecht in de lunchrefter. Tijdens de middagpauze is er volop tijd om je te ontspannen op de aparte speelplaats. Over de middag is er een groot aanbod van activiteiten en je kan voor kleine en grote vragen altijd terecht bij je twee opvoeders.

Creatief Het Klein Seminarie verruimt je blik op mens en wereld vanuit de christelijke inspiratie. De vele lesmomenten, het klassenuur en de sportieve, creatieve en solidaire projecten bieden hiervoor alle ruimte: film, toneel, muziek (o.a. Kunstkriebels, Foodstock), pittige sport, excursies, Europese uitwisseling, minionderneming, studiereizen bedrijfsbezoeken, een actieve leerlingenraad, onze loopwedstrijd ‘Dwars over de Mandel’, de driedaagse Kasseltocht,...

Het Klein Seminarie, het College waar je je thuis voelt en je talenten kan ontplooien!

… alle sportievelingen kunnen hier sporten zoveel ze willen: over de middag, op woensdagnamiddag, voetbal- en badmintontornooi, dans,... te veel om op te noemen. – Aico en Robbe

18.00 uur | Einde van een goed gevulde schooldag.


JE BENT LEERGIERIG? / 24

Je kiest voor de 1ste Moderne? Dan krijg je een brede vorming met extra accenten op talen en wiskunde. Je bent een doorzetter en ook gemotiveerd om regelmatig te werken. In het uurtje Nederlands Plus, Frans Plus en wiskunde Plus krijg je zowel individuele ondersteuning als extra uitdagingen voor het vak: remediëring, inoefening en verdiepingstaken. Natuurwetenschappen is één van mijn leukste vakken omdat we allerlei experimenten uitvoeren, op zoek gaan naar bosbewoners en alle organen van een dier leren kennen… – Movsar

1ste LATIJNSE

1ste MODERNE

2de LA

2de GL

2de Mw

Godsdienst

2

2

Godsdienst

2

2

2

Nederlands

5

Nederlands Plus

-

5

Nederlands

4

4

5

1

Frans

4

4

Frans

5

4

5

Engels

2

2

2

Frans Plus

-

1

Grieks

3

-

-

Latijn

5

-

Latijn

4

5

-

Geschiedenis

1

1

Geschiedenis

2

2

2

Wiskunde

4

5

Wiskunde

5

5

5

Wiskunde Plus

-

1

Socio-economische initiatie

-

-

2

Aardrijkskunde

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

1

Techniek

2

2

Wetenschappelijk werk

-

1

2

Muzikale Opvoeding

1

1

Techniek

1

2

2

Plastische Opvoeding

2

2

Muzikale Opvoeding

1

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

Klassenuur

1

1

Klassenuur

1

1

1

TOTAAL

33

33

TOTAAL

33

33

33

Latijn is zeer leuk. Ik leer er stap voor stap veel nieuwe woorden maar ik leer er ook over een keitoffe, boeiende cultuur. Het is nieuw voor iedereen en juist dat maakt Latijn zo bijzonder. – Louis

Je kiest voor de 1ste Latijnse? Dan krijg je een brede vorming met 5 lesuren klassieke studiën per week. Je hebt een sterke aanleg voor talen, je bent goed in analytisch denken en je toont belangstelling voor algemene cultuur en geschiedenis? Dan is Latijn iets voor jou. De studierichting Latijn vergt een stevige portie werkkracht en doorzetting.

/ 25

De opvoeders zijn super, je kan er alles aan vertellen. Ze helpen je met welke problemen ook: het zijn lieve mensen met een goed hart. – Anouck, Gilles en Bieke

Het college wil jouw talenten aanspreken en helpen ontwikkelen. Jouw werklust en ambitie gaan samen met ons engagement.

Je leercoach

Je klassenleraar

Het Klein Seminarie kiest voor een vlot contact met je ouders: een bericht of telefoon volstaat voor een afspraak met leerkracht, opvoeder of directie. Met de digitale brieven en de webstek informeren we je over het reilen en zeilen van het bruisend collegeleven.

is de centrale persoon in je studiebegeleiding. Hij of zij besteedt tijdens het klassenuur aandacht aan leren: je leert een dag– en weekplanning maken, hoe je de leerstof kunt schematiseren, samenvatten en inoefenen.

Je vakleerkracht geeft je concrete studietips om de leerstof te verwerken en in te studeren. Deze leerwijzers vind je ook op eloV, het online elektronisch leerplatform, waar je leerondersteuning krijgt met zelftoetsen, presentaties, oefenmateriaal,…

Je opvoeder is de vaste begeleider van je jaargroep tijdens de ontspanning en in de studietijd.

zorgt tijdens de avondstudie voor individuele leerondersteuning in de vakken Frans, Nederlands en wiskunde.

Je bent leergierig en creatief? Dan zetten wij samen de stap! Welkom in het Klein Seminarie. Heb je al een kijkje genomen op onze schoolsite op internet? Megacool toch, al die foto’s, het weekmenu, interessante info,… – Indra


/ 26

Broederschool

/ 27

adres: Mandellaan 170 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 03 03 fax.: 051 24 71 18 e-post: olvr@broederschool.skynet.be webstek: www.broederschoolroeselare.be

Dag meisje Dag jongen Straks moet je een belangrijke stap in je leven zetten. Een nieuwe school kiezen is beslist een hele opgave, maar evengoed een boeiende uitdaging. Dit is onze school, de Broederschool. Een zesjarige asoschool met een mooi aanbod aan studierichtingen.

De Broederschool: een veilig nest. Wij zijn niet superklein, en al evenmin megagroot. We zijn een “middelgrote” school, met zo’n 450 leerlingen. Bij ons vind je een warme, familiale sfeer. Samenwerken en persoonlijk contact met klasgenoten, leraars, opvoeders en directie: het kan ook in Roeselare! Bij ons voel je je goed, maak je vrienden, ontdek je de wereld.

De Broederschool: kansen voor je toekomst!

De Broederschool: een school met een open kijk.

De Broederschool: een eigen succesvolle aanpak

Slagen in je studie is belangrijk! Door persoonlijke begeleiding, rapporten op geregelde tijdstippen, georganiseerde contacten ouders-leerkrachten zorgen de leerkrachten van het eerste jaar voor een soepele overgang van de basisschool naar het tempo en de andere stijl van het secundair onderwijs. Ook in het hoger onderwijs halen onze oud-leerlingen goede resultaten, beter dan het Vlaams gemiddelde. Bij ons groei je stapsgewijs naar zelfstandigheid.

De school stopt niet aan de muren van de gebouwen. Een minionderneming leert je de kneepjes van het zaken doen, excursies en projecten scherpen je interesse voor wetenschappen aan. Vanaf het vierde jaar kun je deelnemen aan uitwisselingen met scholen uit andere taalgebieden; uiteindelijk de beste manier om in de praktijk kennis te maken met de taal, de cultuur en de mensen uit Wallonië, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, Finland, Zweden, Litouwen, …

Net als alle andere 'Broederscholen' wereldwijd, kiezen wij voor modern onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. We willen bewust een goedkope school blijven. We gaan niet voor dure prestigeprojecten, maar investeren in wie we het belangrijkst vinden: onze leerlingen.

Alle klaslokalen beschikken over multimedia. Er zijn ook verschillende prima uitgeruste computerlokalen. – Arne

Wat me vooral aantrekt in deze school, is de joviale sfeer. Iedereen gaat op een losse, vriendschappelijke , doch zeer respectvolle manier met elkaar om. Leerlingen krijgen veel inspraak en vragen staat altijd vrij. Er hoeft niet altijd gedreigd te worden met straffen en men leert naar elkaar luisteren. Het blijft natuurlijk een school, en er moet gewerkt worden, maar ik heb het gevoel dat iedereen zich hier echt lekker in z'n vel voelt. De school is progressief, optimistisch en biedt prachtige culturele projecten aan. Ik heb nog geen moment spijt gehad van m'n keuze zovele jaren geleden. – Lotte


De Broederschool: een participatieve school.

/ 28

De Broederschool: een geslaagde gemengde opvoeding. In 1981 kozen wij als eerste vrije school in Roeselare voor een gemengde opvoeding. Ruim dertig jaar later hebben wij een bijna perfecte mix van jongens en meisjes.

Tijdens de middagpauze kan je kiezen uit een brede waaier van activiteiten: sport, gitaarles, gezelschapsspellen, schoolkoor, internet, bibliotheek, dactylo,... – Annelies

De Broederschool: sportief en creatief. Hou je van sport, dan ben je bij ons aan het goede adres. Elke middag kun je sporten, binnen of buiten. Op woensdagnamiddag kun je onder de deskundige vleugels van de sportleraars meedoen aan sportwedstrijden, maar ook recreatief sporten. Wist je trouwens dat de volleybalploeg van Knack bij ons begon? Maar er zit ook muziek in onze school. In ons schoolkoor Allegria kan je tonen hoeveel noten je op je zang hebt, en als je wil kan je ook gitaarles volgen.

EERSTE LEERJAAR A

BASISVORMING

27 uur

TWEEDE LEERJAAR

BASISVORMING

28 uur

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Nederlands

5

Nederlands

5

Frans

4

Frans

5

Wiskunde

4

Engels

2

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

5

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Techniek

2

Techniek

2

KEUZEGEDEELTE

5 uur

Een school kan je niet in je eentje opbouwen. Wij maken samen school. De adviesraad is een groep personeelsleden die om de twee weken met de directie overlegt over de schoolse actualiteit. We hebben een actieve ouderraad. Ouders denken met ons mee over hoe we ons schoolproject kunnen realiseren. Ook als leerling mag je onze school helpen ‘maken’. Een groep enthousiaste leerlingen van de hogere jaren (4, 5 en 6) vormt samen de leerlingenraad. Bovendien krijgt elke klas van het eerste jaar een meter of peter (leerlingen uit het 5de en 6de jaar) die hen met raad en daad bijstaat.

OPTIE: MODERNE WET.

Nederlandse expressie/ICT

1

Wetenschappelijk werk

Frans

2

Socio-economische initiatie

Wiskunde

2

TOTAAL

TOTAAL

32 uur

4 uur 2 2 32 uur

De Broederschool: een boom met stevige wortels. De eerste graad is gemeenschappelijk. In de tweede graad heb je de keuze tussen ‘Economie’ (de leerweg met 4 of 5 uren wiskunde) en ‘Wetenschappen’. Daarna bieden we heel wat sterke studierichtingen aan, die écht kansen bieden voor de toekomst. Heb je interesse voor moderne talen? Aanleg voor wiskunde? Of misschien wil je de economische of wetenschappelijke toer op? Bij ons kun je het allemaal kiezen. Het duurt nog wel even voor het zover is, maar als die tijd komt, helpen wij zoeken naar de richting die het best bij je past: Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, Moderne talen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.

De Broederschool: praktisch. Van elk plekje in de regio Roeselare kun je, via een netwerk van veilige fietspaden, gezwind naar de Broederschool fietsen. Ook met het openbaar vervoer zijn wij vlot bereikbaar. Onze school ligt op enkele minuten wandelen van het vernieuwde trein- en busstation.

/ 29


/ 30

Vrije Middelbare School VMS

/ 31

adres: Arme-Klarenstraat 40 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 42 48 fax.: 051 26 11 99 e-post: vms@vmsroeselare.be webstek: www.vmsroeselare.be

Beste twaalfjarige, Over enkele maanden zet je een grote stap in je jonge leven. Directie, leerkrachten en opvoeders van de VMS staan klaar om jou daarbij te helpen. Samen met jou overbruggen we de overgang van lagere naar middelbare school. Daarbij staan studiemethode en studiebegeleiding centraal. Vóór de herfstvakantie weet elke leerling dat planning, herhaling en regelmaat heel belangrijk zijn. Tussentijdse evaluaties, maandrapporten en oudercontacten helpen de leerlingen verder op de goede weg. ‘Deskundig begeleiden’ staat echter niet voor betuttelen. Zelfstandig kunnen werken als je na zes jaar de VMS verlaat op weg naar nog grotere studieuitdagingen, dat is ons streefdoel.

De titularissen van het eerste jaar: Lindsey Cneut, Lore Vandamme, Saskia Vanderhaeghe, Friedl Roels, Sabrine Gunst en Hans Delafontaine.

Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo, directie.

In de eerste graad volg je bij ons Moderne wetenschappen. In de tweede graad kun je je verder ontplooien in wiskunde, talen, wetenschappen, economie en humane wetenschappen. De derde graad rondt het geheel af met een ruime waaier aan afdelingen.

Een hart en een visie

Jouw persoonlijke begeleider

Tussen 12 en 18 moet je leren omgaan met vreugde, hoop, conflicten en verdriet. Dat gaan wij niet uit de weg. Wie met anderen of zichzelf in de knoop ligt, vindt altijd een luisterend oor en een vangnet bij een van de drie leerlingenbegeleiders.

In de VMS zorgt een vast team van zes klastitularissen voor de begeleiding van de eerstejaars. “Die begeleiding begint al op 1 september”, vertelt titularis Sabrine Gunst.

De leraar zit niet op een troon. En toch vinden we discipline heel belangrijk. Dat moet leiden naar zelfdiscipline en de nodige feeling om de leraar en de opvoeder – naargelang de omstandigheden – met het nodige respect of in vertrouwen te benaderen. De VMS vindt het een prioriteit om haar leerlingen goed te begeleiden bij hun studies. Iedere vrijdagavond krijgen eerste- en tweedejaars de kans om een sessie ‘leren leren’ te volgen. Zij studeren er onder begeleiding, krijgen er studietips en ontwikkelen geleidelijk aan een eigen studiemethode. De leerlingen leren er onder andere dag- en weekplanning maken en hoe ze de leerstof kunnen schematiseren, samenvatten en inoefenen. Ook voor de leerlingen van de tweede en de derde graad organiseren we sessies 'leren leren'.

Het volledige VMS-team.

“Tijdens de eerste week maken we de leerlingen wegwijs op school. We krijgen ook heel veel vragen van hen. Het is immers een grote stap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Zo besteden we ook veel aandacht aan studietips en aan het examensysteem. Op onze school worden de klasgroepen zo klein mogelijk gemaakt. Als titularis zijn we ook de contactpersoon tussen de leerlingen en de andere leerkrachten. Zo pols ik vaak bij mijn collega’s hoe mijn leerlingen het bij hen in de klas doen. We zien er ook op toe dat de leerlingen tijdens de eerste weken van het schooljaar contact leggen met andere leerlingen. Dat is meestal geen probleem omdat we bij de verdeling van de klassen in het eerste jaar steeds proberen rekening te houden met wensen die geformuleerd worden.”


Het DNA van de VMS / 32

De VMS en de ouders: wij scholen samen

Een blijvende stempel

De sport- en cultuurweek ‘Forza’

Elk jaar maken de eerstejaars begin september een uitstap naar het Zwin. Onze VMS-sfeer komt er niet zomaar. Daar bouwen wij aan, elke dag. En ook dit jaar zetten we een goede VMS-traditie verder: het meerdaagse kamp voor de eerstejaars. Drie dagen lang trekken we naar het West-Vlaamse Heuvelland waar de leerlingen en hun leerkrachten-begeleiders zich uitleven, leren samenwerken en elkaar beter leren kennen.

De week voor de krokusvakantie beleeft de school haar jaarlijkse Forza-week. Daar waar de negatieve aspecten van de sport al te vaak een plaats in de spotlights opeisen, willen we als school vooral de positieve waarden van de sport aan onze leerlingen meegeven: inzet, doorzettingsvermogen, fair play, je grenzen verleggen, tegen je verlies kunnen… De leerlingen kiezen uit een waaier aan sportieve en culturele workshops.

Peters en meters

Een competitieve geest

Om het de eerstejaars nog makkelijker te maken, organiseert de leerlingenraad elk jaar het initiatief ‘meters en peters’. Wil je iets weten of zoek je iemand voor een goede babbel, dan kun je ook bij je ‘peter’ of ‘meter’ terecht. Enkele enthousiaste ‘anciens’ bieden een luisterend oor en zoeken samen met jou een oplossing voor je kleine en grote problemen.

Onze VMS’ers meten zich regelmatig met leerlingen uit andere Vlaamse scholen. We moedigen onze leerlingen aan om deel te nemen aan taalwedstrijden en wetenschapscompetities zoals de opstelwedstrijd van het Davidsfonds, Olyfran en de Vlaamse Olympiades voor wiskunde, biologie, chemie, fysica en humane wetenschappen.

Peter Callewaert, Els Feys en dochter Bauke (3HWb) uit Hooglede “Wij ervaren de VMS als een school zonder drempel met een ideale overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. De sfeer en de goede studiebegeleiding waren voor ons belangrijk. We ervaren de VMS als een open school waar er een goede communicatie is tussen leerlingen en leerkrachten. De school besteedt aandacht aan het welbevinden van de leerlingen en geeft hen de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen.”

Veronique Deryckere en zoon Michiel Verlinde (6MTWe) uit Rumbeke “Papa Marnik is zelf oud-leerling van de VMS en heeft heel goede ervaringen met de school. Dit is een kleinschalige school met een jong leerkrachtenteam. Van bij het eerste bezoek voelde Michiel zich goed in deze school. De VMS biedt veel mogelijkheden om zich als leerling te ontplooien, zowel op het vlak van studies, cultuur en sport. We merken een aangename mentaliteit tussen leerlingen en leerkrachten. De oudercontacten verlopen hier vlot en spontaan.”

Eerste graad 1ste leerjaar A

32

2de Moderne Wetenschappen

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Nederlands

5+1

Nederlands

4

Frans

5

Frans

5

32

Expressie

0,5

Engels

2

Wiskunde

6

Wiskunde

5

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Informatica

0,5

Natuurwetenschappen

2

Informatica

1

Natuurwetenschappen

1

Muzikale Opvoeding

1

Muzikale Opvoeding

1

Techniek

2

Techniek

2

Plastische Opvoeding

2

Wetenschappelijk Werk

2

Socio-Economische Initiatie

2

Tweede graad (3de en 4de jaar) aso

aso

aso

Economie

Wetenschappen

Humane wetenschappen

Derde graad (5de en 6de jaar) aso

aso

aso

aso

aso

aso

Economiemoderne talen

Economiewiskunde

Moderne talenwiskunde

Moderne talenwetenschappen

Wetenschappenwiskunde

Humane wetenschappen

/ 33


/ 34

Burgerschool adres: Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare tel.: 051 26 46 66 fax.: 051 26 46 67

We zitten in de richting Handel en die is niet te onderschatten. Maar als je de richting met succes beëindigt, dan ben je goed voorbereid voor het hoger onderwijs. Iets verder in de brochure vind je een lijst met de studierichtingen die je kan kiezen na de Handel. Het zijn er heel wat. Je vindt er zeker iets dat jou kan interesseren.

e-post: info@burgerschool.be webstek: www.burgerschool.be

Van harte welkom in de Burgerschool Mogen we onszelf even voorstellen? Wij zijn Hanne en Robin. Wij lopen sinds september 2012 school in de Burgerschool. Wij willen graag jullie gids zijn in deze brochure. Onze school is een tso/bso-school met een aanbod van alles wat met Handel en Informatica te maken heeft. Maar dat leggen wij je straks verder uit.

Met knikkende knieën zaten we begin september naast onze ouders in de auto op weg naar school. We hadden het nog nooit zo benauwd gehad. Maar eenmaal aangekomen, kregen we een warm onthaal. Met de hulp van onze peters en meters, leerden we elkaar al vlug kennen en voor we het wisten waren we vertrokken voor het 1e trimester.

Wat deed ons kiezen voor de Burgerschool? We leerden de Burgerschool voor het eerst kennen tijdens de demodagen waar alle tso/bso-studierichtingen werden voorgesteld. De Burgerschool pakte uit met een mooie voorstelling van wat de studierichting Handel precies inhoudt. Wij waren meteen verkocht want computers, iPads, cijfers en talen interesseren ons wel. Daarom bezochten we op de infoavond in april de Burgerschool voor een tweede keer. We werden er heel gastvrij ontvangen en we kregen er een uitgebreide rondleiding. We werden meteen overtuigd van onze keuze: HANDEL! Ondertussen zijn we al een flink stuk gevorderd in het schooljaar, en we kunnen jullie nu al het volgende vertellen:

Nu, zes maanden later, voelen we ons hier al flink thuis. Na zes jaar in de lagere school, waren we toe aan een nieuwe uitdaging. Van een uitdaging gesproken: leerrijke uitstappen, zelfstandig opzoekingswerk op iPad, leren werken met computerprogramma’s zoals Word, Excel, Prezi, actieve werkvormen in klas zoals groepswerk, spreekoefeningen, enz…

Maar het is hier niet al leren dat de klok slaat: over de middag is er ook heel veel sport, dans, film,…en ook de leerlingenraad organiseert veel activiteiten. Vorig jaar draaiden ze hier de klok 50 jaar terug en kwam iedereen in ouderwetse kledij naar school. En in mei van dit jaar, wordt er zelfs een hele namiddag gedanst en gezongen! Benieuwd wat dit zal geven! Kortom, de zes jaren die wij tegemoet gaan, worden vast en zeker zes gouden jaren.

IS HANDEL EEN GOEDE KEUZE? Je weet nu nog niet wat je later wil worden, maar je wil een zo ruim mogelijke keuze hebben. Je studieresultaten zijn behoorlijk tot goed. Hoger onderwijs behoort tot jouw mogelijkheden. Of je ziet het niet zitten om verder te studeren, maar wil toch een interessante job? Dan zit je goed in de Handel. Handel is immers zoveel meer dan kantoorwerk, informatica of talen. De reclamewereld, de vrijetijdssector, de culturele centra, transportbedrijven,… zitten op jou te wachten. Handel, dat is / een polyvalente studierichting, / een degelijke voorbereiding op Hoger Onderwijs, / meer tijd om de basis grondig uit te diepen, / geen saaie theorie, maar praktijkgericht en concreet.

/ 35


DE EERSTE GRAAD / 36

In het eerste leerjaar krijg je ruimschoots de kans om te ontdekken wat je kunt en wat je graag doet. Je leert er ook leren. Met de hulp van de leraren die je studietips geven, ga je stap voor stap vooruit. Wij zorgen voor kleine klasgroepen in het eerste jaar, zodat we leerlingen goed kunnen opvangen en begeleiden. Vanaf het tweede jaar staan een aantal nieuwe vakken op het programma. Je krijgt er klavierstudie op de modernste pc’s. Het taalonderricht wordt uitgebreid met Engels en er wordt een taalstage Frans in Rochefort georganiseerd. Het spreken van Frans en Engels wordt in kleine groepjes ingeoefend in onze talenklas.

In het zesde jaar van elke richting laten we je kennis maken met de bedrijfswereld via de veertiendaagse stage. In informaticabeheer, Handel en Boekhouden-Informatica verwerf je het attest bedrijfsbeheer.

De tweede graad

98% van de leerlingen studeren verder. En met succes!

Naast een ruim pakket algemene vakken worden specifieke vakken aangeboden: bedrijfseconomie, informatica, zakelijke communicatie in vreemde talen. In de studierichting Handel zijn de vakken bedrijfseconomie en wiskunde meer uitgebouwd. Gaat je aanleg of interesse vooral uit naar talen, dan kies je de studierichting Handel-talen. Om je taalvaardigheid te verhogen kan je in de tweede graad een taalstage volgen in Exeter (Engeland).

De derde graad Wie informaticabeheer/IT en netwerken kiest, wordt opgeleid tot pc- of netwerkbeheerder. Je hebt een uitgesproken belangstelling voor informatica en beschikt over voldoende logisch inzicht en redeneervermogen. Je beschikt tevens over een zeker technische vaardigheid. Kies je voor Handel/Marketing en ondernemen, dan kies je voor de meest algemene studierichting. Binnen de talen is er veel aandacht voor de praktische vaardigheden, zoals spreken en schrijven. Je maakt kennis met een commercieel pakket met aandacht voor marketing. Je leert werken met een professioneel boekhoudpakket. Wie Boekhouden-informatica/Accountancy en IT kiest, kiest voor boekhouden, toegepaste informatica en programmeren. Je leert heel grondig werken met de modernste softwareprogramma's. Heb je bijzondere aanleg voor talen, hou je van gevarieerd secretariaatswerk en leg je graag sociale contacten, dan kies je voor de studierichting Secretariaat-talen/Officemanagement en communicatie.

Wie Onthaal en Public Relations kiest, wordt opgeleid tot onthaalbediende en pr-medewerker. Je bent sociaal geëngageerd en hebt interesse voor talen en psychologie. Een praktisch organisatorische geest en een commerciële ingesteldheid, zijn pluspunten. Deze studierichting behoort tot het domein toerisme.

Bacheloropleidingen (3 jaar) studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde bedrijfsmanagement, accountancy, event- & vrijetijdsmanagement, financie- & verzekeringswezen, logistiek management, marketing, toerisme en recreatie, communicatiebeheer, bedrijfscommunicatie, public-relations, pers en voorlichting, secretariaatsbeheer, zakelijk vertalen en tolken, medisch secretariaat, secretariaat-talen, toegepaste informatica, multimedia en communicatietechnologie, office management, event & business communication, management assistant Studiegebied sociaal-agogisch werk sociaal werk, assistent in de psychologie, maatschappelijk assistent, orthopedagogie Studiegebied gezondheidszorg ergotherapie, logopedie, verpleegkunde Studiegebied onderwijs kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs Studiegebied industriële wetenschappen en technologie grafische vormgeving Steeds meer leerlingen behalen na het volgen van een schakelprogramma een master diploma, bv. handelswetenschappen. Getuigenissen van oud-leerlingen: zie www.burgerschool.be

OF MISSCHIEN KIES JE VOOR EEN STUDIERICHTING IN HET BSO? Je wil een praktisch en creatief beroep? Je wil na het zesde jaar meteen aan de slag? Of liever eerst nog het zevende jaar specialisatie? Dan kan je bij ons de richting Verkoop of Kantoor volgen. VERKOOP - creativiteit - sociale vaardigheid - winkelinrichting - werken met kassa - stage in verschillende winkels KANTOOR - organisatietalent - computervaardigheid - aantrekkelijke werkvormen - tempo op maat - stage in verschillende bedrijven Beide richtingen bieden aangepaste werkvormen: - zelfstandig werken onder begeleiding - projectweken - kleine klasgroepen

Eerste leerjaar B: een ideale werkmethode! Kleine klasgroepen, persoonlijke begeleiding. Voor wie werkt: resultaat gegarandeerd! Het is belangrijk dat onze leerlingen leren organiseren, routine aankweken, regelmatig studeren én leren leren. / Daarom zijn de klasgroepen klein. Op die manier kunnen we individueel werken, snel problemen ontdekken én remediëren met meer succeservaringen als gevolg. / Daarom evalueren we in 1B niet met examens, maar alleen met kleine en grote toetsen. Op die manier moeten onze leerlingen geen grote hoeveelheden leerstof in één keer verwerken. Bovendien hebben we al snel degelijke informatie, zodat we vlugger hulp kunnen bieden. / Daarom organiseren we driemaal per jaar een projectweek. Leren gebeurt meestal in de klas. De leerkracht geeft les en de leerling werkt mee en noteert. Maar er zijn leerlingen die graag actief leren. “Al doende leert men!”. Om aan die diversiteit bij onze leerlingen tegemoet te komen, organiseren we op het einde van elk trimester een projectweek. In die week werken we een thema uit, zodat de leerlingen (inter)actief met leren bezig kunnen zijn. Een projectweek is ook dé gelegenheid om vakoverstijgende eindtermen aan bod te laten komen: milieueducatie, gezondheidseducatie, ICT, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, …

/ 37


/ 38

Enkele voorbeelden van projectweken: - Chocolade: Waar komt chocolade vandaan? Hoe wordt chocolade gemaakt? Wat is eerlijke chocolade? En natuurlijk werden er ook lekkere chocoladehapjes gemaakt. - Feest vieren: Hoe vieren de mensen elders in de wereld feest? En waarom? Welke muziek spelen ze dan? Wat eten ze dan?

Het OLC is een ruimte waar alle informatiebronnen (computer, internet, woordenboeken, naslagwerken, cd’s, tijdschriften,kranten …) beschikbaar zijn. Vooral zelfstandig werken en leren verwerken van de stroom aan informatie wordt één van de uitdagingen van het hedendaagse onderwijs. Vandaar dat wij in ons OLC veel aandacht besteden aan begeleid zelfstandig leren vanaf de eerste graad. De leerlingen herkennen hierin het hoekenwerk en contractwerk uit het lager onderwijs.

/ 39

In het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar worden twee domeinen aangeboden: verkoop en decoratietechnieken en kantoor. Je leert de basisknepen van decoratie. Je leert er typen en maakt kennis met de handelsvakken. Ook hier werken we in kleine groepjes, zijn er toetsen i.p.v. examens en eindigt elk trimester met een heel leerrijke projectweek.

Eerste graad tso Handel LEERJAAR

Eerste graad B-stroom 1e j.

2e j.

LEERJAAR

1e j.

2e j.

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

3

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

3

1

Plastische opvoeding

2

Wiskunde

4

3

Techniek

2

2

Nederlands

4

5*

Wiskunde

5*

5*

Frans

2*

2

Nederlands

6*

5*

Decoratie

7

Frans

5*

4*

Handel

2

Engels

2

Klavierstudie

Informatica

2

Techniek

2 9***

2

Handel

2

3

Project Leefsleutels

1

1

Project Leefsleutels

1

1

Totaal uren

33

34

Totaal uren

33

33

* = extra inoefenen van de leerstof bv. 5*: 4 uur leerinhoud + 1 uur extra inoefenen

* = extra inoefenen van de leerstof bv. 5*: 4 uur leerinhoud + 1 uur extra inoefenen


/ 40

Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut

/ 41

adres: Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare tel.: 051 26 47 26 fax.: 051 26 47 27 e-post: info@vabi.be webstek: www.vabi.be

LESSENTABEL EERSTE GRAAD A-STROOM GRAAD LEERJAAR

Heb je een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu? Ben je geïnteresseerd in landbouw, tuinbouw of dierenzorg? Of heb je een boontje voor wetenschappen en biotechnologie? Dan ben je bij het VABI, het Vrij Agro– en Biotechnisch Instituut in Roeselare aan het juiste adres. Vier verschillende studierichtingen of opties bereiden je voor op een job in de brede agrarische sector of op verdere studies. Het VABI wil ten allen tijde de leerling centraal stellen. Daarom stelt ons opvoedingsproject dat onderwijs meer moet zijn dan kennisoverdracht. Van bij de eerste schooldag begeleiden wij onze leerlingen op een aangepaste manier.

De stap van de lagere school naar het secundair onderwijs maak je maar één keer. De eerste schooldag laten we jou kennismaken met de school op een speelse manier. We zullen je vertellen over de schoolgewoontes en onze verwachtingen. Je verneemt ook wie je klassenleraar is en welke vakleraars je hebt. In de loop van de maand september trekken de eerstes ook samen op tweedaagse. Daar maken we kennis met elkaar. Na die startmaand nodigen wij alle ouders uit op een eerste contactavond.

In onze eerste graad zet je klassenleraar je op weg tijdens een vast lesuur per week: leuker leren en leuker leven. Hij/zij helpt je bijv. om de boekentas te maken. Je krijgt ook heel wat nuttige leer– en examentips. Je klassenleraar gaat ook na of je extra steun nodig hebt bij kleine of grotere problemen. Samen met jou, je ouders en andere zorgbegeleiders op school stelt hij/zij dan een plan op met maatregelen. Als je bijvoorbeeld dyslexie hebt, kan je hierdoor meer tijd krijgen om je examen af te werken.

Algemene vakken

1 1TA meer technische vakken

2TA meer technische vakken

1TA meer algemene vakken

2TA meer algemene vakken

Godsdienst

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

1

2

1

Natuurwetenschappen

2

2

3

2

Frans

4

3

5

3

Geschiedenis

1

2

1

2

Informatica

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

Nederlands

5

5

5

5

Plastische opvoeding

2

Wiskunde

4

4+1

5

5

Agrarische technieken

3

3

2

3

Nijverheidstechnieken

2

Techniek

2

2

2

2

33+1*

34

33+1*

34

Engels

2

2

1

2

Technische vakken

Praktische vakken Totaal uren

4

Doorstroming Plant-Dier-Milieu Technieken tso * leuker leren en leuker leven

4

Doorstroming Biotechnische Wetenschappen tso


/ 42

Technische vakken en praktijk in de eerste graad A-stroom

Wat na de eerste graad A-stroom?

Agrarische technieken

Na de eerste graad van de A-stroom met meer algemene vakken kun je in het derde jaar tso kiezen voor Biotechnische wetenschappen. Vanaf het derde jaar maak je kennis met typische vakken voor deze sterk theoretisch-technische richting. Hierbij ligt het accent op wetenschappen, wiskunde en laboratoriumwerk. Je bestudeert de levensprocessen van plant, dier en mens . Na de 3de graad tso Biotechnische wetenschappen kies je er voor om verder te studeren. Enkele voorbeelden van studies die oud-leerlingen met succes volgden: professionele bachelor in de cel- en gentechnologie, in de voedings- en dieetkunde, master in de industriële wetenschappen ( chemie, milieukunde,…), in de biowetenschappen, in de biologie of in de diergeneeskunde…

Hier leer je wat gezonde voeding is en maak je kennis met de basisbegrippen van plant, dier en milieu.

Techniek In dit vak maak je kennis met elektriciteit, energie, mobiliteit, voeding, land- en tuinbouw. Vanuit deze verkenningsgebieden werken we dan projecten uit.

Nijverheidstechnieken In deze lessen leer je omgaan met verschillende werktuigen (zaag, vijl, boormachine, soldeerbout, …) en materialen (houtsoorten, metalen, …). Je leert technische tekeningen begrijpen en maken. Je hebt aandacht voor algemene en persoonlijke veiligheid op de werkvloer.

Praktijk In het tweede jaar heb je 4 uur praktijk. 'In 1TA met meer technische vakken' ligt de nadruk op praktische vaardigheden en basishandelingen over planten en dieren. Je bereidt je voor op de richting Plantdier- en milieutechnieken. 'In 1TA meer algemene vakken' bereid je je meer voor op de richting Biotechnische wetenschappen. Daar leer je vooral praktische vaardigheden voor labowerk en enkele basishandelingen over planten en dieren.

Meer algemene vakken

Meer technische vakken Na de eerste graad van de A-stroom met meer technische vakken kun je in het derde jaar tso kiezen voor Plant- dier- en milieutechnieken (PDM). Drie opties zijn mogelijk: - Optie dierenzorg: met meer praktijk- en technische vakken dierenzorg; - Optie landbouw: met meer praktijk- en technische vakken landbouw; - Optie tuinbouw: met meer praktijk- en technische vakken tuinbouw. Na de derde graad tso Planttechnische wetenschappen of Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (optie dier of optie landbouw) kun je starten in het hoger onderwijs met een professionele bachelor.

/ 43


/ 44

LESSENTABEL EERSTE GRAAD B-STROOM GRAAD LEERJAAR

1 1BA

Wat na de eerste graad B-stroom?

Techniek

Na de eerste graad van de B-stroom kun je in het derde jaar bso kiezen voor PLANT-DIER EN MILIEU (PDM). Opnieuw zijn drie opties mogelijk: - Optie dierenzorg: met meer praktijk- en technische vakken dieren; - Optie landbouw: met meer praktijk- en technische vakken landbouw; - Optie tuinbouw: met meer praktijk- en technische vakken tuinbouw.

Hygiëne, voeding, veiligheid en gezondheid zijn thema’s die uitvoerig aan bod komen in dit vak. 2BA

Plant en groei

Algemene vakken Godsdienst

Technische vakken en praktijk in de eerste graad B-stroom

2

2

Frans

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

3

2

Muzikale opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

3

Dit vak krijg je in het tweede jaar en is ook praktijkgericht. Je leert werken met verschillende tuingereedschappen. Je leert de eigenschappen van planten kennen en herkennen. Af en toe maak je een bloemstukje. Je bereidt je hiermee voor op de optie tuinbouw van de tweede graad.

Dier en leef

Plastische opvoeding

3

1

Wiskunde

4

3

In dit vak leer je over verschillende dieren en hun voedingsgewoonten, hun gedrag, huisvesting en voortplanting. Ook hier maak je kennis met de praktijk op onze schoolhoeve. Je bereidt je hiermee voor op de optie landbouw of de optie dierenzorg van de tweede graad.

Plant- en groeimilieu

3

Algemene techniek

Dier- en leefmilieu

3

Dit theoretisch vak wordt in het tweede jaar gekoppeld aan de praktijk en gaat voornamelijk door in de machineloods en het elektriciteitslokaal. Basisvaardigheden als boren, vijlen, schuren, schroeven en solderen leer je er allemaal.

Informatica

1

Technische vakken

Techniek

9

Algemene techniek

2

Praktische vakken

8

Totaal uren

33+1*

33+1*

Doorstroming Plant-Dier-Milieu Bso * leuker leren en leuker leven

Praktijk In het tweede jaar heb je 8 uur praktijk. In deze lessen kan je proeven van de verschillende opties die je kan kiezen na het tweede jaar (landbouw, tuinbouw of dierenzorg). Je legt je eigen tuintje aan en steekt de handen uit de mouwen in de serres. Je leert verschillende dieren hanteren en verzorgen.

Na de derde graad bso Dierenzorg, Landbouw of Tuinbouw kun je nog een zevende specialisatiejaar bso volgen. Op onze school bieden wij volgende specialisaties aan: - Landbouw: veehouderij en landbouwteelten; - Tuinbouw: tuinaanleg en tuinonderhoud of tuinbouwproductie; - Dierenzorg: gespecialiseerde dierenverzorging (algemeen, fokkerij, dierenspeciaalzaak of trimmen). Als je slaagt in het zevende specialisatiejaar bso, behaal je een volwaardig diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer. Je kunt na de derde graad bso net zo goed als na een derde graad tso starten met je beroepsloopbaan, hetzij op een landbouwbedrijf, een tuinbouwbedrijf of in de brede sector van de dieren en hun verzorging (pension, dierenspeciaalzaak, dierenvoeders, …).

/ 45


/ 46

Vrij Technisch Instituut

Het 1ste leerjaar van de 1ste graad Eerste leerjaar A 1A2 optie techniek-wiskunde-talen adres: Leenstraat 32 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 88 fax.: 051 20 39 81 e-post: info@vtir.be webstek: www.vtiroeselare.be

Beste ouder, Beste jongere,

Eerste leerjaar B

Je droomt van techniek tot in haar meest verborgen facetten. Je wil niet louter vaststellen dat, maar ook nog weten hoe en waarom iets werkt. Je hebt een sterke aanleg voor talen, wetenschappen en wiskunde en je hebt een sterk ruimtelijk inzicht. Je bent leergierig en je belangstelling is ruim. Je wil uiteindelijk – als alles mee zit – na je secundaire studies heel graag verder studeren.

Welkom in de wondere wereld van wetenschappen en techniek !

Eerste leerjaar A 1A1 optie techniek

Het VTI van Roeselare. Een goede keuze reeds vanaf het 1ste jaar. In onze 1ste graad kan je je interesses en talenten uitgebreid verkennen. Je vroege studiekeuze zal je leerprestaties bevorderen. Techniek als bewuste eerste keuze in je schoolloopbaan is een slimme zet! Onze maatschappij heeft getalenteerde wetenschappers en technici broodnodig. Elke jongere is anders en moet de kans krijgen zich ten volle te ontplooien vanaf het 1ste jaar secundair onderwijs. Het ingerichte keuzegedeelte, de opties en beroepenvelden in de 1ste graad in het VTI ondersteunen het studieaanbod in de 2de en 3de graad. Je proeft van de verschillende technologische studiegebieden.

Dat is zeer verrijkend en helpt je bij een juiste studiekeuze naar de 2de graad. Bij deze overgang kan je immers kiezen voor een theoretische of een praktische benadering van de technologie. Bij ons wordt vanaf het begin van je secundaire loopbaan de focus gelegd op je sterktes, je talenten, je interesses en je capaciteiten. We willen je laten schitteren! Op een aparte speelplaats sluit je in het 1ste jaar vriendschappen en word je ondergedompeld in onze bijzondere VTI-sfeer. Je maakt vanaf het begin kennis met de soepele overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs en onze jarenlange traditie op gebied van individuele begeleiding op jouw maat ! Kijk maar…

Je hebt een grote voorkeur voor al wat techniek is en je bezit een zekere handigheid. Je bent vrij goed begaafd. Studeren schrikt je niet af. Je ziet jezelf als toekomstig technicus of – wie weet – als kaderlid.

Als je omwille van bepaalde redenen een leerachterstand opgelopen hebt in het lager onderwijs of als je praktisch aangelegd bent, verlangt om te werken maar toch een brede basisvorming wil, dan kies je voor het eerste leerjaar B. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken. Hier kom je terecht in kleine groepen, waar je in de mate van het mogelijke individueel gevolgd wordt en waar men zeker rekening houdt met je beginsituatie (jouw bereikt taal– en wiskundeniveau). We zorgen ervoor dat je interesse en talenten ten volle worden ontdekt.

1A techniek wiskunde-talen

1A techniek

1B

Godsdienst

2

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

Geschiedenis

1

1

Vakken

Maatschappelijke vorming

3

Plastische opvoeding

2

2

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

Frans

5

4

2

Nederlands

5

5

4

Wiskunde

5

4

4

Algemene vakken

27

25

23

Techniek

3

3

9

Technische activiteiten

2

4

Totaal technische vakken

5

7

9

Totaal

32

32

32

2TIW

2TBH of 2TME

2BVL

Doorstromen naar:

/ 47


/ 48

Het 2de leerjaar van de 1ste graad

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Het tweede leerjaar met basisopties (TSO)

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Dit is een logisch vervolg van het eerste leerjaar A. Er is nog geen sprake van “studierichtingen” of van de onderwijsvormen “aso, bso, kso, tso”. De leerling krijgt een fundamenteel, gemeenschappelijk gedeelte en kiest uit een aantal basisopties. Vandaar dat de benaming van dat 2de jaar naar de gekozen basisopties verwijst. Een leerling uit 1A Techniek die slaagt en geen keuzebeperking door de klassenraad werd opgelegd, kiest uit de basisopties:

- Industriële Wetenschappen (IW) (bij voorkeur voor leerlingen uit 1A Techniek-wiskunde-talen) - Mechanica-Elektriciteit (ME) - Bouw- en Houttechnieken (BH) - of gaat over naar het BVL (keuze uit 3 combinaties beroepenvelden). In het derde leerjaar zal de leerling een onderwijsvorm en een studierichting moeten kiezen, die bij voorkeur bij de gekozen basisoptie van het tweede leerjaar aansluit.

Het BVL is bedoeld voor de leerlingen die een eerste jaar B gevolgd hebben, maar ook leerlingen met leermoeilijkheden uit het eerste jaar A kunnen overschakelen naar het BVL. In het BVL kiest de leerling tussen drie mogelijke combinaties van 2 beroepenvelden: - Decoratie-Hout (DH) - Elektriciteit-Metaal (EM) - Bouw-Hout (BH)

/ 49

De leerling maakt in het beroepsvoorbereidend leerjaar kennis met een aantal technieken. Op basis van deze ervaring zal hij of zij dan in de tweede graad een studierichting uit het beroepssecundair onderwijs kiezen. Het BVL wil bijgevolg een voorbereiding zijn op een sterk praktisch gerichte opleiding in het beroepssecundair onderwijs (bso). Ook de algemene vakken krijgen een meer praktische benadering.

Vakken Vakken Godsdienst

2TIW

2TBH

2TME

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Toegepaste natuurwetenschappen

1

1

1

Engels

2

2

2

Frans

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

Nederlands

5

4

4

Wiskunde

5

4

4

Algemene vakken

25

23

23

Techniek

2

Techniek

2

Techniek

2

Technische activiteiten IW

3

Bouw/hout

3

Elektriciteit/mechanica

3

Technische vakken

5

Technische vakken

5

Technische vakken

5

Technische activiteiten elektriciteit

2

Bouw

3

Elektriciteit

3

Technische activiteiten mechanica

2

Hout

3

Mechanica

3

Praktische vakken

4

Praktische vakken

6

Praktische vakken

6

Totaal

34

Totaal

34

Totaal

34

Decoratie-Hout

Uren

Godsdienst

2

Frans

1

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

3

Plastische opvoeding

1

Wiskunde

3

Totaal algemene vakken

17

Bouw-Hout

Elektriciteit-Metaal

ICT-informatica

1

ICT-informatica

1

ICT-informatica

1

Decoratie/hout

4

Elektriciteit/metaal

4

Bouw/hout

4

Technische vakken

5

Technische vakken

5

Technische vakken

5

Decoratie

6

Elektriciteit

6

Bouw

6

Hout

6

Metaal

6

Hout

6

Praktische vakken

12

Praktische vakken

12

Praktische vakken

12

Totaal

34

Totaal

34

Totaal

34


Een deskundige basis voor een boeiend vervolg. / 50

/ 51 Master of bachelor

specialisatie

derde graad

Bachelor of tewerkstelling

Tewerkstelling of specialisatie

Bouwconstructie planningstechnieken

Dakwerken

Wegenbouw

Houtconstructie en planningstechnieken

Renovatie bouw

Industriële houtbewerking

Stuur- en beveiligingstechniek

Decoratie en restauratie schilderwerk

Industriële elektriciteit

Computergestuurde Mech. Productietechnieken

Industrieel onderhoud

Carrosserie spuitwerk

Hout- en bouwkunde

Bouwtechnieken

Bouwplaatsmachinist

Elektriciteit elektronica

Houttechnieken

Ruwbouw afwerking

Elektromechanica

Elektrische installatietechnieken

Industriële wetenschappen

Mechanische vormgevingstechnieken

Houtbewerking

Autotechnieken

Schilderwerk en decoratie

Ruwbouw

Elektrische installaties Werktuigmachines Centrale verwarming en sanitaire installaties Carosserie

tweede graad

Hout- en bouwkunde

Bouwtechnieken

Bouw

Elektriciteit elektronica

Houttechnieken

Hout

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Industriële wetenschappen

Mechanische technieken

Schilderwerk en decoratie Elektrische installaties Basismechanica

Wetenschappelijke opleidingen

Wetenschappen en techniek Technische opleidingen

Vakgerichte opleidingen

Leren kiezen. Leren leren. Leren leven. Werken aan de totale persoonsvorming Leren kiezen We willen dat je een eigen identiteit verwerft. Wie ben je? Wat kan je goed en wat kan je minder goed? Het is belangrijk dat je ontdekt wat je kwaliteiten zijn, dat je de kans krijgt om deze te benutten en vanuit succeservaringen zelfvertrouwen krijgt. Leren leren Wij willen je wegwijs maken in de vele kanalen die onze informatiemaatschappij biedt. Levenslang leren is in onze kennissamenleving, waarin kennis zo snel achterhaald is, zowel belangrijk voor leerlingen in een finaliteits- als

voor leerlingen in een doorstromingsrichting. We helpen je om stap voor stap de juiste leervaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt om je zelfstandigheid te vergroten. Leren leven Wij willen vooral dat je je goed voelt in je vel. Je mag opkomen voor jezelf, voor je eigen mening. We helpen je wanneer je het alleen niet aankan. We waarderen je zoals je bent, met je kwaliteiten en beperkingen. Wij verwachten van jou ook respect en verdraagzaamheid naar anderen toe.


Het VTI van Roeselare. Waarom? Daarom!!

Het VTI van Roeselare. Een grote school met een aanpak op jouw maat.

/ 52

Soepele overgang van de basisschool naar het secundair

Optimale onderwijskansen

Individuele begeleiding op maat van elke leerling

- verder bouwen op de zorg van het lager onderwijs - aparte speelplaats - pauze = veel sport en spel - ervaren klas- en vakleerkrachten - contactdagen

- modern ingerichte werkplaatsen en laboratoria - heel uitgebreide ICT-infrastructuur - nieuwste machines en apparatuur

- leerlingen kennen bij hun naam - zorg bieden = uitgaan van de ongelijkheid van elke leerling - ook aandacht hebben voor de sterken - indien nodig: individueel handelingsplan bij leer- en ontwikkelingsstoornissen - actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen - sessies leren leren - sociale vaardigheidstraining - huiswerkklas

Zo, je speurtocht doorheen die ‘grote school’ zit erop! Want, dat is het VTI, een grote school met veel leerlingen. En toch … Met zijn aparte aanpak in de eerste graad is het VTI ook een school op jouw maat. Je kunt je er echt thuis voelen. Een waardenvolle opvoeding is onze zorg. Het VTI is een veeleisende school.

Wij verwachten van je een grote inzet bij het studeren, bij het werken in de klas. Sleutelwoorden zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, geëngageerd, respect, stiptheid,… zijn attitudes voor het leven ! Kiezen voor het VTI is kiezen voor de ontplooiing van je talenten … kiezen voor je toekomst …

Bezoek zeker onze website www.vtiroeselare.be

Het VTI van Roeselare: School voor wetenschap en techniek

Jarenlange traditie op gebied van leerlingenbegeleiding

Christelijk geïnspireerd

Kwaliteits- en waardenvol onderwijs

- een warme school met duidelijke en heldere afspraken - leerlingenbegeleider / jaarverantwoordelijke is altijd beschikaar voor leerlingen en ouders - leerlingenbegeleider = luisterend oor - brede basiszorg voor alle leerlingen - interne deskundige ondersteunende zorgbegeleiding op school

- we vormen hoofd, hart en handen vanuit een christelijk perspectief - aandacht voor solidaire acties - extra zorg voor de zwakkere - KTIW = Katholieke Technische Instituut Werking - (klas) vieringen

- vakdeskundige leerkrachten - de maatschappelijke evolutie op de voet volgen - intense samenwerking met de bedrijfswereld - hoog niveau - hoge slaagcijfers in het hoger onderwijs - leerlingen worden fijne, veerkrachtige mensen

/ 53


/ 54

Het 1ste jaar

VISO

Vakken Campus Dr. Delbekestraat

Campus Polenplein

adres: Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare

adres: Polenplein 23 – 8800 Roeselare

tel.: 051 20 88 77 fax.: 051 24 67 18

tel.: 051 20 14 57 fax.: 051 24 51 14

e-post: info@viso-roeselare.be webstek:www.viso-roeselare.be

1A STV

1A TW

1B

Godsdienst

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

Frans

4

4

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

1

1

1+1

Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding

Sterk in de zachte sector Welkom in VISO! In onze twee campussen kan je kiezen uit een ruime waaier van studierichtingen in de zachte sector, een sector waarin het omgaan met mensen centraal staat. We zien het als onze kerntaak om je een stevige basis mee te geven en je grondig voor te bereiden op het werkveld of het hoger onderwijs. We willen je creativiteit en je talenten waarderen en stimuleren. Door het vertrouwen dat we in onze leerlingen hebben, krijgt elke leerling alle kansen, ook jij! We proberen je voldoende weerbaarheid mee te geven en van jou een gelukkige en zelfstandige volwassene met een gezonde levensstijl te maken. Door de ontwikkeling van al je talenten en je totale persoonlijkheid bouwen we graag samen met jou aan een mooie toekomst!

Talenten ontdekken en versterken

1 + 1**

3

Natuurwetenschappen

2

2

2

Nederlands

5

5

4 + 1**

Plastische opvoeding

2

2

3

Techniek

2

2

6

Wiskunde

4

4+1

4

Creatie en vormgeving

2

Leefsleutels

1

1

1

In het eerste jaar heb je verschillende mogelijkheden:

Sociale en technische vorming

2

2

Het 1ste leerjaar A (campus Polenplein) - 1A STV: voorbereidend op Sociale en technische vorming - 1A TW: voorbereidend op Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen (1)

(1)

Als nieuwe leerling in VISO word je heel goed opgevangen. Via onthaaldagen, klas- en jaaractiviteiten en peters en meters voel je je onmiddellijk thuis!

Het 1ste leerjaar B (campus Dr. Delbekestraat) - Voorbereidend op Beroepsvoorbereidend leerjaar In het eerste jaar besteden we extra aandacht aan jouw begeleiding. In 1A volg je de vakken techniek, creatie en vormgeving en sociale en technische vorming in kleine groepen en in 1B is dit zelfs voor alle vakken zo. Welke keuze je ook maakt, van één ding mag je zeker zijn. We doen ons uiterste best om jouw talenten te ontdekken. We geven je ook een stevige basis mee door voldoende tijd uit te trekken om de leerstof uit te leggen en in te oefenen, op een tempo dat aangepast is aan jouw noden.

Begeleidingsuur *

1

Klasuur

(1)

(1)

Totaal

32 (34)

32 (34)

(1) 32 (33)

De schooleigen keuzes zijn in de lessentabel blauw gekleurd. * Met aanbod van studiebegeleiding/huiswerkklas, van extra begeleiding voor Nederlands (enkel voor 1A), wiskunde en Frans en van training klaviervaardigheid (enkel voor 1A) . ** 1 u. extra inoefening van leerstof, uitbreiding.

/ 55


Het 2de jaar / 56

Ook in het tweede jaar blijven we inzetten op veel ondersteuning en een stevige basis. We spelen nog meer in op je talenten en bouwen je basiskennis verder uit in voorbereiding op een goede studiekeuze in de tweede graad.

De A-stroom

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) (campus Dr. Delbekestraat) Hier kan je kiezen voor 2 van de 3 beroepenvelden: - Haarzorg (campus Polenplein) - Mode (campus Dr. Delbekestraat) - Verzorging-voeding (campus Dr. Delbekestraat)

Elke leerling krijgt alle kansen

Creatieve, gelukkige jongeren

- Wens je hulp om je studietijd te leren plannen of bij het studeren? - Voel je je nog niet thuis in het secundair? - Heb je dyslexie of een ander leerprobleem? - Kamp je met kleine of grote zorgen? - Twijfel je welke studierichting je wil kiezen? - …

Heel wat initiatieven kleuren het schoolleven in VISO:

(campus Polenplein) Vakken

Hier kan je kiezen tussen: - Sociale en technische vorming (2 STV) - Techniek-wetenschappen (2 TW)

Vakken

2 STV

2 TW

BVL

godsdienst

2

Frans

2

ICT

1

lichamelijke opvoeding

2

maatschappelijke vorming

2

muzikale opvoeding

1

godsdienst

2

2

natuurwetenschappen

2

aardrijkskunde

1

1

Nederlands

3

engels

2

2

plastische opvoeding

1

frans

3

3

Wiskunde

3

geschiedenis

2

2

Leefsleutels

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Inhaalles wiskunde

(1)

muzikale opvoeding

1

1

Keuze uit 2 van de 3 beroepenvelden

natuurwetenschappen

1

1

Beroepenveld Haarzorg

nederlands

4

4

- Plastische opvoeding

1

plastische opvoeding

1

- haarzorg

6

techniek

2

2

Beroepenveld Mode

5

- mode

wiskunde

4

5

Beroepenveld Verzorging-voeding

1

- personenzorg

2

- zorg voor leef- en woonsituatie

2 3

techniek-wetenschappen ICT

1

sociale en technische vorming

7

klasuur

1

1

- zorg voor voeding

Totaal

34

32

Totaal

7

34 (35)

We proberen je zoveel mogelijk te helpen in de les en tijdens een speciaal begeleidingsuur GOK (gelijke onderwijskansen). Leerlingen worden er o.a. in kleine groepjes geholpen met extra uitleg, studiebegeleiding, huiswerk of oefeningen voor een hoofdvak. Is dit onvoldoende, dan krijg je persoonlijke begeleiding buiten de les van de klasleerkracht of het GOK-team. In VISO staan ook vijf leerlingenbegeleiders paraat om in vertrouwen te luisteren en samen met jou te zoeken naar een goede aanpak van je probleem. Ons doel: elke leerling op school alle kansen bieden, ook wie het moeilijk heeft. Bij problemen geven we je zorg op maat. Onze leerlingenbegeleiding is één van de sterke troeven van VISO. We streven er naar dat iedereen zich goed voelt op school en zich in de beste omstandigheden kan ontplooien. Ook ouders mogen steeds bij ons aankloppen, want we vinden ze belangrijke partners. Daarom nodigen we je ouders trouwens regelmatig uit voor een oudercontact en andere infomomenten. Wie je ook bent, je krijgt hier kansen, want jouw toekomst telt!

- ontspannende middagactiviteiten (sport, dans, toneelclub, relaxatie,…); - een actieve leerlingenraad die heel wat toffe activiteiten voor je in petto heeft; - pastorale en culturele vorming (zoals film, toneel, muziek, bezinningsdagen,…); - allerlei gezonde en milieubewuste acties. We maken graag veel tijd en ruimte voor deze activiteiten naast de lessen. Zo moedigen we je creativiteit aan in een open en warme sfeer en geven we je een goed gevoel, ook op school! Wist je trouwens dat dit welbevinden van leerlingen, naast beweging en gezonde voeding, het stokpaardje is van onze gezonde school? Neem zeker ook een kijkje op onze website www.viso-roeselare.be voor meer info en foto’s over de vele activiteiten in VISO!

/ 57


Grondige voorbereiding op hoger onderwijs en werkveld

/ 58

Moderne aanpak

Krachtige leeromgeving

De lessen in VISO zijn niet zomaar lessen. Er zit ontzettend veel variatie in. Van gewone lessen over projectdagen en thema’s, naar begeleid zelfstandig leren. Bovendien blijven we ook niet binnen de schoolmuren. De vele educatieve uitstappen en studiebezoeken zorgen voor extra leerkansen.

Om op een moderne manier les te kunnen geven, investeerden we in VISO de voorbije jaren veel in de leeromgeving. We verbouwden heel wat lokalen tot ruime, luchtige leslokalen. We staken vijf wetenschapslokalen in het nieuw, er is een ruim lokaal voor voeding waarin veertien moderne leskeukens en de nieuwste toestellen staan, een groot muzisch-creatief lokaal, een nieuw ict-lokaal dat we dankzij een mobiele wand en laptops van 30 naar 50 pc’s kunnen ombouwen… Ook de komende jaren staan nog enkele mooie projecten op stapel.

Steeds vaker neem je als leerling zelf je leren mee in handen. Je krijgt opdrachten die je alleen of in groep moet uitvoeren waarbij de leerkracht niet langer vooraan staat, maar rondloopt als coach. Op die manier kan de leerkracht je ook individueel bijsturen. We doorbreken hiervoor ook vaak de klassieke klasindeling. In de labo’s, leskeukens of het muzisch-creatief lokaal werk je vaak in duo of in groepjes. Ook in de algemene vakken maken we regelmatig gebruik van actieve werkvormen. De verschillende computerlokalen gebruiken we bijvoorbeeld heel vaak. In heel wat richtingen werken we ook steeds meer vakoverstijgend. Leerkrachten van verschillende vakken bundelen hun krachten en schotelen je projecten en uitdagende opdrachten voor waarin meerdere vakken aan bod komen. Op deze manier ontdek je naast de vakspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes ook de linken tussen deze vakken. Zo ontwikkel je belangrijke competenties voor je verdere studies of voor het werkveld.

Elk lokaal is voorzien van een pc met internet en beamer waardoor een leerkracht veel meer kan tonen tijdens een les. Ook de zeven ict-lokalen, de leslokalen met pc’s achteraan, de digitale borden en enkele tablets zorgen voor een optimale digitale ondersteuning. Op de digitale leerplatformen bzl (begeleid zelfstandig leren) en Dokeos vind je les- en oefenmateriaal voor verschillende vakken. De zelfontwikkelde Competentiemeter geeft aan jou en je ouders zeer concreet uitleg over de evolutie die je maakt in verschillende vakken en over je attitudes.

BSO (3de graad)

TSO (3de graad)

Haarzorg Droom je er van om later in een kapsalon te werken? Zie je jezelf knippen, brushen, kleuren,…? Wil je klanten goed advies geven? Heb je creatieve ideeën en vaardige vingers? Dan is Haarzorg geknipt voor jou!

Gezondheids- en welzijnswetenschappen In GWW staat de studie van en omgang met de gezonde mens centraal. Je maakt kennis met de gezondheids- en welzijnssector en krijgt heel wat wetenschappen. GWW bereidt je voor op verdere studies, vooral in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale sector.

Mode Je hebt interesse zowel voor kledij als voor accessoires, interieur en presentatie. Je wil ook graag verkopen in de modesector. Je bent handig, creatief, nauwkeurig en vriendelijk. Herken je je hierin? Dan is Mode je richting.

Organisatiehulp Ben je praktisch ingesteld? Organiseer je graag? Help je graag anderen? Wil je later aan de slag kunnen als logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen of als logistiek medewerker in de voeding, interieur of onderhoud? Dan is Organisatiehulp iets voor jou. Verzorging Spreekt de zorg voor kinderen en bejaarden je aan? Ga je graag met mensen om en hecht je veel belang aan hun gezondheid en verzorging? Je wordt voorbereid op een beroep in de zorgsector. In het zevende jaar kan je je specialiseren in Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg/ Zorgkundige.

Schoonheidsverzorging Mensen een mooi, verzorgd uiterlijk bezorgen boeit je en gelaatsverzorging, manicure en pedicure interesseren je. Dan is Schoonheidsverzorging je op het lijf geschreven. Je kan nadien in het werkveld stappen als schoonheidsspecialist of verder studeren.

Sociale en technische wetenschappen Ga je graag om met mensen? Is organiseren en creatief zijn iets voor jou? Dan spreekt STW je zeker aan. Sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en voeding zijn belangrijk. Deze veelzijdige richting stoomt je klaar voor verdere studies, vooral in het onderwijs, de sociale sector en de gezondheidszorg. Techniek - wetenschappen Genieten wiskunde, biologie, chemie en fysica je voorkeur en ben je er goed in? Wil je de kennis in de praktijk omzetten in de labo’s? Dan is TW iets voor jou. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs, vooral in de wetenschappelijke sector, de gezondheids- of milieuzorg en de sector van de biotechniek.

/ 59


/ 60

Opleidingsvorm 3

Onze Jeugd adres: Iepersestraat 245 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 58 86 fax.: 051 26 37 05 e-post: info@onzejeugd.be webstek: www.onzejeugd.be

Wie zijn wij?

Samenwerking met internaat

‘Onze Jeugd’ maakt deel uit van de scholengroep SintMichiel. Wij zijn de enige school voor buitengewoon onderwijs binnen deze scholengemeenschap.

Voor leerlingen met een dossier bij het Vlaams Fonds (VAPH) bestaat er een mogelijkheid om te verblijven in een aangepaste leefgroep (samenwerking met verschillende internaten).

Wat bieden wij aan? In het buitengewoon onderwijs bestaan er opleidingsvormen met een onderverdeling in types. Het onderwijs dat aangeboden wordt in “Onze Jeugd”: opleidingsvorm 3 voor type 1 en type 3, Opleidingsvorm 4 voor type 3. Bij de type 3 leerlingen hebben wij zowel aandacht voor leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis) als voor leerlingen met GES (gedrags-, emotionele stoornis). Verder in de folder vindt u aparte informatie over beide opleidingsvormen alsook een focus op de autiwerking. Leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden na doorverwijzing door een CLB en een juiste attestering.

Wat beogen wij?

Latere tewerkstelling!

Wij verzekeren een degelijke opleiding die zorgt voor vakbekwame mensen. Bij het slagen in hun studies in het 5de jaar krijgen onze leerlingen een volwaardig getuigschrift van de gevolgde opleiding. Hiermee kunnen ze terecht op de gewone arbeidsmarkt. Na de gedane studies voldoen de leerlingen aan alle wettelijke bepalingen voor de VDAB. Wie een kwalificatie, attest van verworven competenties of vaardigheden behaalt, kan zich inschrijven voor een extra jaar (alternerend leren).

Door de doorgedreven praktijkopleiding en aansluitend de stageperiodes in 4de en 5de jaren is de kans op tewerkstelling heel groot. De aandacht voor attitudes (stiptheid, gedrag, werkzaamheid,…) zijn eveneens een bijkomende troef op tewerkstelling.

Waarom buitengewoon?

Zo ziet de structuur er bij ons uit:

Kleine klasgroepen bieden garantie om de leerlingen individueel te volgen. Uw zoon/dochter kan de vijf jaren doorlopen op een eigen tempo. Het individueel handelingsplan zorgt voor de maximale ontwikkeling van uw dochter/zoon. De leerlingen kunnen altijd met hun problemen terecht bij de leerlingenbegeleid(st)er(s), die ieder moment van de dag klaarstaan voor een gesprek. In vergelijking met het gewoon beroepsonderwijs is er een ruimere aandacht voor de praktijklessen in uiterst goed ingerichte werkplaatsen. U, ouders, wordt zoveel mogelijk bij de opleiding van uw dochter/zoon betrokken door huisbezoeken, oudercontacten, opendeurdag of andere schoolactiviteiten. We hebben veel aandacht voor attitudevorming (tewerkstelling). Door stageperiodes bereiden we de leerlingen voor op de werkelijkheid. We zorgen voor extra begeleiding bij leermoeilijkheden. We doen begeleide bedrijfsbezoeken, studiereizen en projecten die de lessen levensechter maken. We verzorgen een intensief contact met het CLB. We doen klassenraden waarbij de evolutie van elke leerling wordt besproken. Voor leerlingen met ASS is er een aangepaste aanpak en begeleiding (zie verder in deze folder).

Onze onderwijsaanbod: Wij hebben twee opleidingen namelijk: - Hoeklasser - Werkplaatsschrijnwerker.

Observatiejaar - Aanbod van verschillende opleidingen. - Na het observatiejaar kiest men een opleiding. Opleidingsfase: 2 + 3 - Aanleren van basistechnieken. Kwalificatiefase: 4 + 5 - De leerlingen bekwamen zich in hun beroep en lopen stage. Na het 5de jaar kan men een kwalificatiegetuigschrift behalen of een getuigschrift van verworven bekwaamheden en competenties. Hierna kan men een alternerende opleiding volgen. Voor meer details en lessentabellen surf naar: www.onzejeugd.be of vraag ze bij ons op het secretariaat.

/ 61


Opleidingsvorm 4 / 62

Wat beogen wij?

Latere tewerkstelling:

Wij richten ons tot jongens en meisjes met gedrags- en/of emotionele problemen (GES) die het peil van het gewoon beroepsonderwijs aankunnen. Op ditzelfde onderwijsniveau kunnen bij ons ook leerlingen terecht met problemen binnen het autisme spectrum (ASS). De lessen binnen opleidingsvorm 4 zijn op bso-niveau. Op het einde van de loopbaan behalen de leerlingen dan ook de eindtermen van het bso.

Door de aard en de begeleiding tijdens de opleiding en aansluitend in de stage in de derde graad is de kans op tewerkstelling zeer groot.

Waarom Buitengewoon? Door het hanteren van een individueel volgsysteem (attitudefiche) worden attitudes en gedrag dagelijks geëvalueerd. Een team van leerlingenbegeleiding (psychologen, opvoeders, opgeleide leerkrachten) staat dagelijks in voor het opvolgen van de leerlingen. De individuele problematiek van de leerling staat centraal. Een time-outlokaal is voorzien (TAVA). We hebben kleine klasgroepen ( max. 6 lln.). In de eerste graad kunnen leerlingen, waarvan de diagnose van autisme of ASS werd vastgesteld, les volgen in een aangepaste klasgroep. Vanaf de tweede graad wordt iedereen geïntegreerd in de structuurklassen van OV4. Wij hebben aandacht voor de individuele noden van elk kind. Er is bij ons ook een stille speelplaats. U, ouders, wordt zoveel mogelijk bij de opleiding van uw dochter/zoon betrokken door huisbezoeken, oudercontacten en opendeurdag of andere schoolactiviteiten.

/ 63

De aandacht voor attitudes (stiptheid, gedrag, werkzaamheid,…) zijn eveneens een bijkomende troef op tewerkstelling. Na het slagen in de eindproef, de GIP en de stage behalen de leerlingen het studiegetuigschrift van het beroepssecundair onderwijs.

Ons onderwijsaanbod: Zo ziet onze structuur er uit: - het eerste leerjaar B - het beroepsvoorbereidend leerjaar nijverheid - tweede graad hout - tweede graad basismechanica - tweede graad bouw - derde graad houtbewerking - derde graad lassen-constructie - derde graad ruwbouw In het 2de jaar van de 3de graad leggen de leerlingen een geïntegreerde proef af ( GIP). Stageperiodes: 3 weken voor 1ste jaar van de 3de graad 6 weken voor het 2de jaar van de 3de graad.

GON:

Auti-Project: Onze Wereld

Onze school biedt ook ondersteuning aan bij leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs. Leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen volgden vroeger les in onze school of volgden minstens het vorige schooljaar 9 maanden onderwijs in een type 3 school. De ondersteuning is voor 1 schooljaar, gedurende 2 lestijden per week. Leerlingen met een diagnose ASS (type 3) krijgen ondersteuning voor 1 schooljaar, en na overleg en attestwijziging twee bijkomende jaren (type 7) gedurende 2 lestijden per week. Vooraf wordt er met alle belanghebbende partijen een integratieplan opgesteld.

Een open school met een speciale autiwerking : - Vanaf 13 jaar met een duidelijke diagnose autisme of autismespectrumstoornis. - Met een attest buitengewoon onderwijs, uitgereikt door een CLB voor OV3 of OV4. - Met een attest buitengewoon onderwijs uitgereikt door een CLB voor type 1 of type 3. Een autiwerking met een duidelijk doel voor ogen: - Integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. - Aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. - Klaarheid scheppen in een wereld van onduidelijkheden. - Leren omgaan met veranderingen en emoties. Naast het bieden van een specifieke aanpak steunt onze werking op volgende punten: - duidelijkheid - visualisatie - individualisatie - functionaliteit - samenwerking met ouders en andere begeleidingsdiensten. En dit alles met gespecialiseerd en voortdurend bijgeschoold personeel.


/ 64

iPod voor dummies?

Kies de school die jou past en kom echt alles te weten.

De naam stethoscoop - borstkijker - lijkt wat vreemd gekozen, want met dit toestel luistert een arts naar het lichaam van de patiĂŤnt. Stethofoon zou juister zijn...

Internaten / CLB /


/ 66

Internaat, onze troef!

/ 67

De Scholengroep Sint-Michiel organiseert het internaat voor alle jongeren van zijn scholen. De drie locaties (Noord, Zuid, Oost) werken samen om je zoon/dochter steeds bij te staan in zijn studie, de ontspanning en vooral het opgroeien naar volwassenheid. Onze internaten dragen hartelijkheid hoog in hun vaandel. De scholengroep investeert in die internaten die garant staan voor een efficiënte studiebegeleiding en borg staan voor deugddoende ontspanning. Onze eigen keukens bereiden dagelijks gezonde en evenwichtige maaltijden. Iedere intern heeft een eigen kamer, een privéplekje dat binnen het ruime groepsgebeuren de ontwikkeling in zelfstandigheid verzekert. Onze internen kunnen steeds terecht bij de begeleiders die bekommerd zijn voor een hartelijke opvoeding.

Internaat Oost Wij verwelkomen alle leerlingen van het secundair van H. Kindsheid en basisschool De Boomgaard, zowel jongens als meisjes.

Onze internaten, uw tweede thuis! Internaat Zuid Internaat Zuid biedt een thuis op school voor àlle jongens uit àlle secundaire scholen van de scholengroep en de meisjes uit het VABI en het VTI. Studie- en leerbegeleiding Uiteraard begeleiden wij onze internen tijdens hun dagdagelijkse taken en lessen. Wij bieden iedereen de kans om in alle rust, ernst en stilte te studeren. Iedereen krijgt daarenboven intensieve, individuele studie- en leerbegeleiding tijdens de studietijd. De opvoeders wonen ook regelmatig de besprekingen op de dagschool van de internen bij en houden contact met de leerkrachten. Ontspanning voor een gezond lichaam en geest Elke avond kunnen de internen terecht in diverse ruimtes waar ze kunnen lezen, spelletjes spelen, biljarten, tv kijken of gewoon met elkaar en de opvoeders wat keuvelen...

Dagelijks zijn er avondactiviteiten (zoals bv. fitness, basketbal, kaarten,…) waar elkeen vrij kan op intekenen. Elke week tonen we eveneens een film op groot scherm of kijken we live naar de rode duivels! Op woensdagnamiddag zorgen we voor een grote waaier aan activiteiten. Benieuwd naar ons foto-archief? Zie: www.internaatzuid.be Hartelijke opvoeding: samen-leven, -werken, -zijn Op ons internaat leren de leerlingen samen-leven, samenwerken, samen-zijn. Groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan centraal. Waarden als eerlijkheid, respect en beleefdheid staan bij ons hoog in het vaandel! De leerlingen worden ook bij de goede werking van het internaat betrokken via de internaatsraad. Contact: Internaat Zuid, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare tel: 051 26 47 38 internaatzuid@sint-michiel.be - www.internaatzuid.be

Hartelijke en professionele begeleiding Onze professionele opvoeders staan klaar om de internen op een persoonlijke manier te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Bij hen kunnen ze altijd met hun grote of kleine problemen terecht, voor een luisterend oor of om goede raad. De opvoeders besteden veel tijd aan het opvolgen van het school- en/of studiewerk. Zij controleren en begeleiden de leerlingen van de basisschool bij het maken van het huiswerk. Zij sporen de leerlingen van het secundair onderwijs aan bij het aannemen van een gepaste studiehouding en geven tips die hen helpen bij het zelfstandig leren verwerken van de leerstof. De leerlingen van de basisschool en de secundaire school worden in een aparte leefgroep ingedeeld zodat we hen op een passende manier kunnen begeleiden. Vaste structuur Het internaat zorgt voor een duidelijke structuur. Jongeren hebben nood aan regelmaat: er wordt tijd gemaakt voor gezond eten, studie/huiswerk, ontspanning, hygiëne en slapen.

Gezellige ontspanning in een rustige omgeving Ons internaat is gelegen in een rustige, groene omgeving en heeft eveneens een comfortabele infrastructuur aan: sportaccommodatie en twee huiselijke leefruimtes (één voor de internen van de lagere school en één voor internen van het secundair onderwijs). De kleintjes kunnen op buitenspeeltuigen en een zandbak heel wat plezierige uurtjes beleven terwijl de 'groten' kunnen biljarten, tafeltennissen, badmintonnen, … in daartoe geschikte zalen. De opvoeders organiseren verschillende activiteiten die de vriendschappelijke sfeer onder de internen versterken zoals uitstappen, spel- en filmavonden. Op het internaat is er weinig plaats om zich te vervelen. Het is in elk geval een plaats waar men leert samenleven. Contact: Internaat Oost, Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 www.ihka.be/internaat ihk.ardooie@ihka.be


/ 68

Internaat Noord

Kan je de internaten bezoeken?

Internaat Noord is het internaat voor alle meisjes van de volgende scholen:

De individuele begeleiding en de hartelijke betrokkenheid van de opvoeders bieden de internen alle kansen.

Onze internaten kan je bezoeken tijdens de opendeurdagen. Op andere dagen of tijdstippen is dit ook mogelijk, maar dan maak je best vooraf een afspraak met de internaatverantwoordelijke van de locatie.

- Barnum; - Klein Seminarie; - Burgerschool; - VISO; - Broederschool; - Vrije Middelbare School.

We bieden studiebegeleiding die aan de verschillende studierichtingen en persoonlijke noden is aangepast.

Je thuis voelen, ook op internaat We hebben extra aandacht voor je individuele ontplooiing en staan steeds paraat om je te begeleiden en te steunen zowel in je schoolse evolutie als in je sociale ontwikkeling. Studeren, meer dan alleen betere resultaten Door individuele opvolging via schoolagenda, internaatsagenda en de schoolse opdrachten slagen we erin de internen op te volgen en ze in het dagelijkse schoolwerk te begeleiden. Een goede studiemethode is de basis voor goede resultaten maar vooral het stimuleren van de interesse voor de lessen is ook onze zorg.

Gevarieerd ontspanningsaanbod In groep sporten, met vriendinnen TV-kijken maar ook op uitstap naar zee, de schaatspiste, de internatenhappening, … versterken de groepsgeest en geven je tegelijkertijd de kans om een aantal nieuwe activiteiten te ontdekken. Ook zelf iets organiseren en verantwoordelijkheid nemen krijgt voldoende aandacht. Naast de gezonde en gevarieerde maaltijden biedt onze eigen keuken ook de kans aan de internen om culinair actief te zijn tijdens keuzeactiviteiten. Contact: Internaat Noord, Stokerijstraat 9, 8800 Roeselare tel. (na 17.00) 051 25 14 01 internaatnoord@sint-michiel.be www.internaatnoord.be

Is er nog plaats? Onze internaten staan open voor alle leerlingen van onze Scholengroep. Inschrijven kan vanaf de paasvakantie.

Wat kost het verblijf op het internaat? De richtprijs voor het verblijf op onze internaten kun je vinden op de websites. Wanneer er meerdere familieleden (broer, zus) intern zijn in een internaat van onze scholengemeenschap, is er extra korting voorzien. De internaatsrekening wordt maandelijks gefactureerd.

Wat moet je meebrengen? Alle kamers zijn gemeubeld. Je kan de kamer ook inrichten naar eigen smaak (posters, foto’s), weliswaar in afspraak. U zorgt zelf voor een (plastieken) matrasbeschermer, een hoeslaken, donsdeken, donsovertrek, kussen en kussensloop, een tapijtje, een badjas, pantoffels, toiletgerei (handdoek, washandje, zeep, douchegel,…), eventueel een bureaulamp en een radio/cd-speler,…

/ 69


SCHOLENGROEP

SCHOLENGROEP

michiel

michiel

SCHOOL VAN JE LEVEN

SCHOOL VAN JE LEVEN

CLB

/ 70 SCHOLENGROEP

michiel SCHOOL VAN JE LEVEN

/ 71

SCHOLENGROEP

michiel SCHOOL VAN JE LEVEN

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat samen met de school in voor het bevorderen van het welbevinden van alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan.

CLB: SAMEN BEGELEIDEN Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen bij ons terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Samen zoeken wij naar antwoorden op allerlei vragen en problemen die zich kunnen stellen op verschillende domeinen: - Schoolloopbaan: vragen over studiekeuze, informatie over studierichtingen,… - Leren en studeren: onderzoek en begeleiding van leeren ontwikkelingsproblemen,… - Preventieve gezondheidszorg: systematische medische onderzoeken, aanbod van vaccinaties, informatie en begeleiding bij medische problemen,… - Persoonlijke en sociale problemen: begeleiding van problemen in verband met gedrag op school en thuis, vragen rond opvoeding en relaties,…

michiel SCHOOL VAN JE LEVEN

michiel

Wie informatie, advies of begeleiding wenst kan rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Tijdens de openingsuren kan je ook vrijblijvend langskomen. Weet dat onze medewerkers echter vaak op school zijn of in gesprek. Als je een telefonische afspraak maakt, ben je zeker dat ze tijd voor je kunnen vrijmaken. Als onze openingsuren voor jou echt niet haalbaar zijn, dan zoeken we naar een afspraak buiten de openingsuren. Je kan ook een bericht (via e-mail) sturen naar de medewerkers die de school begeleiden. De e-mailadressen zijn te raadplegen via onze website. Contact: Kattenstraat 65, 8800 Roeselare elke werkdag open van 8u-12u en van 13u-17u op woensdagavond open tot 18u op vrijdag open tot 16u uitgez.: maandagnamiddag enkel telefonisch bereikbaar. tel: 051 25 97 00 e-post: info@clbroeselare.be webstek: www.clbroeselare.be

SCHOLENGROEP

SCHOLENGROEP

Het Vrij CLB van Roeselare werkt in het secundair onderwijs samen met alle katholieke scholen uit de regio Roeselare-Ardooie. In het centrum werken teams die bestaan uit artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen. Het CLB werkt ook nauw samen met andere hulpverlenende diensten uit de regio.

SCHOLENGROEP

michiel


H. Kindsheid Barnum

/ 73

Klein Seminarie

Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut Vrij Technisch Instituut VISO Onze Jeugd

6de jaar

ASO - Economie - moderne talen - Economie - wiskunde - Moderne talen wetenschappen - Moderne talen - wiskunde - Wetenschappen - wiskunde

ASO - Economie - moderne talen - Economie - wiskunde - Grieks - Latijn - Latijn - moderne talen - Latijn - wiskunde - Latijn - wetenschappen - Moderne talen wetenschappen - Wetenschappen - wiskunde

ASO - Economie - moderne talen - Economie - wiskunde - Moderne talen wetenschappen - Wetenschappen - wiskunde - Moderne talen - wiskunde - Humane wetenschappen

ASO - Economie - Grieks - Grieks - Latijn - Latijn - Wetenschappen

ASO - Economie - Wetenschappen

ASO - Economie - Grieks - Grieks - Latijn - Latijn - Wetenschappen

ASO - Economie - Wetenschappen - Humane wetenschappen

2A - Grieks - Latijn - Latijn - Moderne wetenschappen

2A - Moderne wetenschappen

2A - Grieks - Latijn - Latijn - Moderne wetenschappen

2A - Moderne wetenschappen

1A - Algemene vakken (moderne) - Latijn

1A - Algemene vakken (moderne)

1A - Algemene vakken (moderne) - Latijn

1A - Algemene vakken (moderne)

Barnum

Broederschool

Klein Seminarie

VMS

Stokerijstraat 9, 8800 Roeselare tel.: 051 21 05 02 fax: 051 24 52 78 info@barnum.be www.barnum.be

Mandellaan 170, 8800 Roeselare tel.: 051 20 03 03 fax: 051 24 71 18 olvr@broederschool.skynet.be www.broederschool-roeselare.be

Zuidstraat 27, 8800 Roeselare tel.: 051 26 47 26 fax: 051 26 47 27 college@kleinseminarie.be www.kleinseminarie.be

Arme-Klarenstraat 40, 8800 Roeselare tel.: 051 20 42 48 fax: 051 26 11 99 vms@vmsroeselare.be www.vmsroeselare.be

5de jaar 4de jaar

2de GRAAD

Burgerschool

ASO - Economie - moderne talen - Economie - wiskunde - Grieks - Latijn - Latijn - moderne talen - Latijn - wiskunde - Latijn - wetenschappen - Moderne talen wetenschappen - Moderne talen - wiskunde - Wetenschappen - wiskunde

3de jaar

Vrije Middelbare School

3de GRAAD

Broederschool

1ste GRAAD 1ste jaar 2de jaar

/ 72


ASO - Economie - Wetenschappen

TSO - Handel - Handel - talen

TSO - Sociale en technische wetenschappen

BSO - Kantoor - Verkoop

2A - Latijn - Moderne wetenschappen - Bouw- en houttechnieken - Handel - Mechanica - elektriciteit - Sociale en technische vorming

BSO - Moderealisatie en -verkoop - Organisatiehulp - Verzorging

TSO - Biotechnische wetenschappen - Plant-, dieren milieutechnieken

BSO - Moderealisatie en -presentatie - Verzorging - voeding

BSO - Plant, dier en milieu

BSO - Haarzorg

TSO - Bio-esthetiek - Sociale en technische wetenschappen - Techniek wetenschappen BSO - Haarzorg

7de specialisatie 6de jaar

3de GRAAD

BSO - Dierenzorg - Landbouw - Tuinbouw en groenvoorziening

5de jaar

TSO - Gezondheids- en welzijnswetenschappen - Schoonheidsverzorging - Sociale en technische wetenschappen - Techniek wetenschappen

4de jaar

BSO - Kantoor / Office-assistent - Verkoop / Retail-assistent

TSO - Biotechnische wetenschappen - Dier- en landbouwtechnische wetenschappen optie Dier - Dier- en landbouwtechnische wetenschappen optie Landbouw - Planttechnische wetenschappen

SPECIALISATIEJAAR 7de TSO / Se-n-Se: - Esthetische lichaamsverzorging 7e BSO: - Haarstilist

2de GRAAD

TSO Boekhouden-informatica / Accountancy en IT Handel / Marketing en ondernemen Informaticabeheer / IT en netwerken Secretariaat-talen / Office management en communicatie Onthaal en public relations

SPECIALISATIEJAAR 7de BSO: - Kinderzorg - Mode - verkoop - Organisatie - assistentie - Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

SPECIALISATIEJAAR Se-n-Se: - Bouw constructieen planningstechnieken - Computergestuurde mechanische productietechnieken - Hout constructieen planningstechnieken - Stuur- en beveiligingstechnieken

7de BSO: - Carrosserie- en spuitwerk - Decoratie en restauratie schilderwerk - Industriële elektriciteit - Industriële houtbewerking - Dakwerken NIEUW! - Renovatie bouw - Wegenbouwmachines - Industrieel onderhoud

TSO - Autotechnieken - Bouw- en houtkunde - Bouwtechnieken - Elektriciteit - elektronica - Elektrische installatietechnieken - Elektromechanica - Houttechnieken - Industriële wetenschappen - Mechanische vormgevingstechnieken

BSO - Bouwplaatsmachinist - Carrosserie - Centrale verwarming en sanitaire installaties - Elektrische installaties - Houtbewerking - Ruwbouw - Ruwbouwafwerking - Schilderwerk en decoratie - Werktuigmachines

TSO - Bouw- en houtkunde - Bouwtechnieken - Elektriciteit - elektronica - Elektromechanica - Elektrotechnieken - Houttechnieken - Mechanische technieken - Industriële wetenschappen

BSO - Basismechanica - Bouw - Elektrische installaties - Hout - Schilderwerk en decoratie

BUSO Opleidingsvorm 3: Alternerend leren: - Alle opleidingsprofielen

BUSO Opleidingsvorm 3: Kwalificatiefase: 4e+ 5e: - Hoeklasser - Werkplaatsschrijnwerker Opleidingsvorm 4: 5e: - Lassen-constructie - Houtbewerking - Ruwbouw 6e: - Lassen-constructie - Houtbewerking - Ruwbouw

BUSO Opleidingsvorm 3: Opleidingsfase: 2de+ 3de: - Hoeklasser - Werkplaatsschrijnwerker Opleidingsvorm 4: 3de: - Basismechanica - Hout - Bouw 4de: - Basismechanica - Hout - Bouw

Leren en Werken Bouw: - Metselaar - Tegelzetter - Dakdekker - Bekister Metaal: - Hoeknaadlasser - Plaatlasser - Pijplasser - Lasser TIG - Lasser MIG/MAG - Lasser beklede elektrode - Productiemedewerker metaal Hout: - Interieurbouwer - Machinale houtbewerker - Werkplaats buitenschrijnwerker - Werkplaats binnenschrijnwerker Personenzorg: - Logistiek helper in de zorginstellingen - Verzorgende Distributie: - Magazijnmedewerker Verkoop: - Verkoper, kassier, aanvuller Voeding-horeca: - Keukenmedewerker - Grootkeukenmedewerker - Hulpkok - Hulpkelner

1A-2A - Sociale en technische vorming - Techniek - wetenschappen

1A - Algemene vakken (moderne) - Latijn - Handel - Nijverheidstechnieken - Sociale en technische vorming

1B-2BVL - Decoratie - Kantoor en verkoop

1B-2BVL - Land- en tuinbouw

1B-2BVL - Haarzorg - Mode - Verzorging - voeding

H. Kindsheid

Burgerschool

Vabi

VISO

VTI

Onze Jeugd

VTI

Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel.: 051 74 46 84 fax: 051 74 80 14 ihk.ardooie@ihka.be www.ihka.be

Kattenstraat 7, 8800 Roeselare tel.: 051 26 46 66 fax: 051 26 46 67 info@burgerschool.be www.burgerschool.be

Zuidstraat 27, 8800 Roeselare tel.: 051 26 47 26 fax: 051 26 47 27 info@vabi.be www.vabi.be

Campus Dr. Delbekestraat: Dr. Delbekestraat 24, 8800 Roeselare tel.: 051 20 88 77 - fax: 051 24 67 18

Leenstraat 32, 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 88 fax: 051 20 39 81 info@vtir.be www.vtir.be

Iepersestraat 245, 8800 Roeselare tel.: 051 20 58 86 fax: 051 26 37 05 info@onzejeugd.be www.onzejeugd.be

Leenstraat 72, 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 78 fax: 051 21 21 79 info@clwr.be www.clwr.be

Campus Polenplein: Polenplein 23, 8800 Roeselare tel.: 051 20 14 57 - fax: 051 24 51 14 info@viso-roeselare.be www.viso-roeselare.be

2de jaar

1A-2A - Agro- en biotechnieken

1ste GRAAD

1A-2A - Handel

1ste jaar

3de GRAAD

6de jaar 3de jaar

4de jaar

5de jaar

TSO - Sociale en technische wetenschappen

1ste GRAAD 1ste jaar 2de jaar

2de GRAAD

ASO - Economie - moderne talen - Economie - wiskunde - Moderne talen wetenschappen - Wetenschappen - wiskunde

SPECIALISATIEJAAR 7de BSO: - Gespecialiseerde dierenverzorging - Tuinaanleg en -onderhoud - Tuinbouwproductie - Veehouderij en landbouwteelten

3de jaar

SPECIALISATIEJAAR 7de BSO: - Kantooradministratie en gegevensbeheer - Winkelbeheer en etalage

7de specialisatie

/ 74

2A - Bouw- en houttechnieken - Industriële wetenschappen - Mechanica - elektriciteit

1A - Optie techniek-wiskundetalen - Optie techniek

1B-2BVL - Bouw-hout - Elektriciteit-metaal - Decoratie-hout

BUSO Opleidingsvorm 3: Observatiefase: - Hoeklasser - Werkplaatsschrijnwerker Opleidingsvorm 4: 1B - 2BVL: - Nijverheidstechnieken

/ 75


/ 76

Notities

Scholengroep Sint-Michiel brochure 2013-2014  
Scholengroep Sint-Michiel brochure 2013-2014  

Scholengroep Sint-Michiel brochure 2013-2014

Advertisement