Hockey International Magazine April 2022

Page 1

Het GRATIS magazine voor elke hockeyliefhebber

HOCKEY INTERNATIONAL April 2022

JAMILON MÜLDERS pakt handschoen op PAM VAN DER LAAN in stroomversnelling

JORRIT CROON


ESTRO ULTIMATE BALL CONTROL

JORRIT CROON


Inhoudsopgave

Geen winnaars

1 2 3 4 5 6 7 8

Jamilon Mülders pakt de handschoen op bij Oranje

9 10 11 12 13 14

Florian Fuchs is bezig aan zijn laatste wedstrijden als hockeyer

15 16 17 18 19 Jorrit Croon geniet als het er straks écht om gaat

20 21 22 23

De Zestigplussers, hockeyers voor het leven

24 25 26 27 28 29 Herijking van Jongste Jeugd voelt als ‘veranderen om veranderen’

30 31 32

Ginella Zerbo combineert hockey nu met een nieuwe baan bij de NOS

HOCKEY

INTERNATIONAL Colofon Bladmanager Ingmar Kuper Hoofdredactie Eric Korver Fotoredactie Frank Uijlenbroek Redactie René van Hattum, Eric Korver, Rijcko Treep Natasja Weber Fotografie World Sport Pics Vormgeving Studio Konijn Druk Rodi Rotatiedruk BV Oplage 25.000 Verspreiding Via 150 grootste hockeyclubs en digitaal via alle clubs.

Verschijning Maandelijks Redactie 06 55 86 64 41 Mail eric@korvermedia.nl Commercie 06 23 88 44 22 Mail ingmar@hockey internationalmagazine.nl Uitgevers Korver & Kuper Uitgevers AB Hofmanweg 5A 2031BH Haarlem 06 23 88 44 22 www.hockeyinternationalmagazine.nl

FFU/WorldSportPics Vermeerstraat 1 7731SM Ommen 06 51 21 56 78 www.worldsportpics.com

NB Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Druk Rodi Rotatie Druk Visseringweg 40 1121AT Diemen 020-398 0808

Het hockeyseizoen nadert z’n climax met tal van mooie evenementen in het verschiet. Toch was er in de eerste maanden van dit jaar vooral aandacht voor iets waarmee de sport liever niet in de publiciteit wilde komen: het ongezonde prestatieklimaat bij de vrouwen van Oranje. Daarover sijpelde steeds meer naar buiten, en uiteindelijk resulteerde dat in een breuk tussen de KNHB en succescoach Alyson Annan. Dat de hockeybond met onmiddellijke ingang afscheid neemt van een coach die de Nederlandse vrouwenploeg bij de hand heeft genomen in de meest succesvolle reeks die hockey ooit heeft gekend, zegt natuurlijk wel wat. De betrokkenen – de speelstersgroep, staf, Alyson Annan zelf en de KNHB – houden vooralsnog de kaken stijf op elkaar als het gaat om wat er nu precies allemaal is voorgevallen. De bond houdt het bij de reactie op het rapport van Fijbes Consultancy, waarvan mensen die zijn behept met enige argwaan zich ook nog zouden kunnen afvragen hoe onafhankelijk dat is als het onderzoek is geïnitieerd door de hockeybond zelf. Vooralsnog krijgt de hockeybond het voordeel van de twijfel, al is inmiddels duidelijk dat ook de speelsters van Oranje niet onverdeeld gelukkig zijn met de handelwijze van de bond. Daarover meer in dit magazine. Maar dat de hele affaire nog wel een staartje krijgt, lijkt zeker. Dat er in de hele zaak geen enkele winnaar is, mag ook duidelijk zijn. De KNHB loopt een gevoelige deuk op in het onkreukbare imago. De speelsters blijken jarenlang te hebben moeten functioneren in een omgeving waarin ze niet zichzelf konden zijn en waarin ze zich niet altijd veilig voelden. Dat trekt een zware wissel, en wie weet wat daarvan de invloed is geweest op prestaties en functioneren. En Alyson Annan komt hier natuurlijk zelf ook beschadigd uit, nadat ze met Oranje toch ongekende prestaties heeft geleverd, Aan de andere kant regeert in de sportwereld meer nog dan waar ook de waan van de dag. En dat heeft geleerd dat een affaire als deze ook zomaar weer naar de achtergrond kan worden gedrongen. Zeker als de prestaties van Oranje zo bizar goed blijven. En de gelegenheid om zich opnieuw internationaal te profileren dient zich al snel weer aan. Oranje wacht immers een zomer met een wereldkampioenschap, dat deze keer wordt gespeeld in Nederland én Spanje. Pakt Nederland met de nieuwe coach Jamilon Mülders de wereldtitel, dan hebben slechts weinig mensen het nog over de donkere maanden die achter ons liggen. Dat daaruit echt wel degelijk lering moet worden getrokken, is iederéén duidelijk. Voorafgaand aan dat WK is er uiteraard eerst nog de EHL, waarin de Nederlandse clubteams weer een gooi kunnen doen naar Europese glorie. In die Euro Hockey League verdedigen Den Bosch en Bloemendaal hun titels bij respectievelijk de vrouwen en de mannen. Op het complex van Amsterdam komen bij de vrouwen de thuisclub en de titelverdediger in actie. Bij de mannen mogen Bloemendaal en Kampong zich meten in de beslissende fase van het toernooi. En dan komen daarna ook de play-offs er nog aan. Jorrit Croon zegt het in deze editie al: hij heeft ontzettend veel zin in die mooie fase van het seizoen. Wij denken dat dit voor iedereen geldt. Geniet ervan, en veel plezier met het lezen van dit magazine. Team Hockey International, Eric Korver, Frank Uijlenbroek, Ingmar Kuper

Hockey International is een uitgave van Korver & Kuper Media i.s.m. WorldSportPics. Hockey International werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Hockey International is geproduceerd onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

April 2022 - Hockey International - 3


De dames van Oranje kunnen weer juichen, maar de afgelopen jaren waren lang niet voor iedereen plezierig. (Foto WorldSportPics/Bert van der Toorn)

Ongezonde prestatiecultuur, aangepast gedrag en angst bij dames Oranje

Harde conclusies E

in rapport

en rapportage van Fijbes Consultancy bevestigt wat eigenlijk al enige tijd bekend was: binnen de selectie van het Nederlands vrouwenteam heerste een ongezonde prestatiecultuur waarin mensen zich niet veilig voelden en niet zichzelf waren. Er ontstond, zo staat in het rapport te lezen, ‘een blinde vlek waardoor relationele en emotionele struggles en problemen met mentaal welzijn niet zijn opgemerkt’.

Het zijn harde conclusies die in het rapport van Fijbes naar voren komen, waarbij de KNHB er overigens voor koos niet het hele rapport vrij te geven, maar slechts een samenvatting. Niettemin blijkt ook daaruit dat er veel mis was binnen het Nederlands team. Dat leverde al kort na de jaarwisseling het vertrek van bondscoach Alyson Annan op. Zij werd aangemerkt als degene die het ongezonde prestatieklimaat in de hand had gewerkt. In het vervolg daarop verzocht de hockeybond het onafhankelijke bureau van Fijbes onderzoek te doen naar de misstanden bij Oranje. De opdracht? In kaart brengen van signalen en ervaringen met de prestatiecultuur, het analyseren daarvan en hierover duiding en toelichting geven. Daaraan gekoppeld moest advies volgen voor verbetering. Fijbes koos ervoor een zo groot mogelijk aantal betrokken te spreken. Alle vanaf 1 januari 2020 betrokken speelsters en stafleden zijn geïnterviewd, teneinde een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. In totaal

ging het om liefst 47 personen die hebben deelgenomen. De conclusies liegen er niet om. Er wordt melding gemaakt van onder andere ’een prestatiecultuur waarbinnen onprettige, kwetsende en dubbelzinnige interacties worden ervaren in relatie tot de bondscoach, en in mindere mate tussen speelsters en stafleden’. De cultuureigenschappen hebben volgens Fijbes geleid tot ‘een blinde vlek waardoor relationele en emotionele struggles en problemen met mentaal welzijn niet zijn opgemerkt’ en ’een situatie waarin een aanzienlijk deel van de speelsters – maar ook enkele stafleden – (grote) druk, onzekerheid en angsten hebben ervaren’.

verkleinen van de machtsafstand en het vergroten van de cohesie. Maar er wordt ook gepleit voor het behoud van de sterke kenmerken van de prestatiecultuur. ’Uit de bevindingen wordt duidelijk dat onder meer de winnermentaliteit, hard werken, en hoge eisen stellen eigenschappen zijn die als essentieel worden geduid’, stelt Fijbes. De KNHB heeft de uitkomsten van het rapport omarmd en stelde in een reactie al bezig te zijn met verbeteringen. ’De KNHB erkent de uitkomsten van het onderzoek volledig, vindt deze onwenselijk, concludeert dat het prestatieklimaat niet veilig genoeg is geweest en betreurt dat’, zo stelt de bond in de officiële reactie.

Succesvol

Welzijnscheck

Natuurlijk wordt niet uit het oog verloren dat de aanpak ook leidde tot het verwezenlijken van de sportieve doelen. Oranje was onder Annan ongekend succesvol en veroverde maar liefst negen titels op rij. Een reeks die nog steeds voortduurt, en niet eerder werd vertoond in het vrouwenhockey. Maar de prijs was hoog. Er ontstond volgens Fijbes ‘aangepast gedrag door cultuurkenmerken, selectiedruk, sportieve ambitie en angst door kwetsende/dubbelzinnige interacties’. Het bureau komt ook met liefst vijftien aanbevelingen, waarvan de KNHB al te kennen heeft gegeven dat die allemaal zullen worden opgevolgd. Dat begint met een plan van aanpak voor het verbeteringen in de prestatiecultuur, prioriteit geven aan het doorbreken van aangepast gedrag en het

Al in februari is besloten tot onder andere het ’overgaan tot het invoeren van een periodieke welzijnscheck voor alle spelers, speelsters en stafleden van alle nationale teams inclusief de nationale jeugdteams’. Daarnaast is er ook afscheid genomen van de groep ’potentials’, die Annan in het leven had geroepen als een soort kraamkamer van Oranje. ’Alle trainingen en activiteiten van de potentials groep zijn voorlopig stopgezet. Mocht de KNHB een dergelijke constructie opnieuw in het leven roepen, dan zal de KNHB de voor- en nadelen ervan zorgvuldig afwegen’. De bond wil zoveel mogelijk verbeteringen al in het traject op weg naar het WK 2022 realiseren, maar beseft dat ook na dat toernooi wellicht nog een deel zal moeten worden bewerkstelligd.

4 - Hockey International - April 2022

Verklaring speelsters: ‘Signalen niet goed genoeg opgepakt’ In een reactie op de rapportage na het onderzoek naar de angstcultuur bij de nationale vrouwenploeg zijn de speelsters van Oranje zelf met een statement gekomen. De strekking daarvan is duidelijk: niet alleen de hockeysters moeten werken aan een gezonde toekomst, maar de hele organisatie moet daarin meegaan. ,,Ook de hockeybond moet nu verantwoordelijkheid nemen’’, stelt aanvoerster Frédérique Matla. In het statement van de speelsters komt onder andere naar voren dat zij van mening zijn dat er te laat of niet afdoende is gereageerd op aanwijzingen dat er iets mis was bij Oranje. ‘Wij vinden dan er onvoldoende aandacht is geschonken aan het uitvoeren van evaluaties, bijvoorbeeld na toernooien. Naar ons gevoel zijn we hierdoor niet goed genoeg gehoord. Signalen zijn zo onopgemerkt gebleven en daarom niet goed genoeg opgepakt. We realiseren ons ook dat er meerdere oorzaken zijn waardoor dit alles is ontstaan. Verschillende onderdelen van het gehele systeem zijn daar verantwoordelijk voor.’ ‘Het gevolg is dat er een heel verdrietige situatie is ontstaan waarbinnen zowel speelsters als stafleden zijn geschaad. We willen graag goed voor elkaar zorgen in een veilige en gezonde prestatiecultuur. Dat is belangrijk in de toekomst, maar ook bij het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden.’ In de media spreken de speelsters van afstand tussen selectie en bond. ’Dat moet samengaan in de toekomst. We gaan nu kijken of we vaker met elkaar in contact kunnen komen’, stelt Lidewij Welten. Binnen de selectie is inmiddels wel hard gewerkt aan een beter en gezonder prestatieklimaat. Daarin zijn ook vorderingen gemaakt, zegt Margot van Geffen. ,,We zijn nu allemaal hetzelfde boek aan het lezen, dat was in november nog niet het geval. In januari zaten we wél in datzelfde boek en inmiddels zitten we in hetzelfde hoofdstuk.’’


Jamilon Mülders als bondscoach van Oranje. ,,Voor deze tijd vervul ik die rol nu, maar dat gaat niet verder dan het WK.’’ (Foto WorldSportPics/Bert van der Toorn)

Duitser wordt op verzoek bondscoach tot en met het WK

Mülders pakt handschoen op

H

ij werd aangesteld als een tussenpaus, als de tijdelijke opvolger van Alyson Annan, die de vrouwen van Oranje zou begeleiden in de aanloop naar het wereldkampioenschap. Maar inmiddels pakte Jamilon Mülders de handschoen op. Hij staat straks ook tijdens de mondiale titelstrijd in Nederland en Spanje langs de lijn bij Oranje.

De rol van Jamilon Mülders rond het Nederlands team is in rap tempo veranderd. De 45-jarige Duitser werd in september vorig jaar binnengehaald als assistent van bondscoach Alyson Annan. Dat was een aanstelling voor een jaar, daarover liet Mülders geen misverstand bestaan. Maar in de maanden daarna was er eerst de plotselinge breuk met Annan, waarna Jamilon Mülders eerst tijdelijk werd aangesteld als interim-bondscoach om zo de hockeybond KNHB de gelegenheid te geven op zoek te gaan naar een coach die Oranje tijdens het WK van komende zomer kan begeleiden. Mülders zat zelf ook niet te wachten op een hoofdrol tijdens het WK. Maar ook dat liep anders, en inmiddels is duidelijk dat Mülders Oranje ook tijdens dat WK zal coachen.

Je zou de indruk kunnen krijgen dat Mülders twijfelt over zijn inspanningen bij Oranje, maar dat is zeker niet het geval, zegt hij stellig. ,,We zijn de eerste weken begonnen om de situatie een beetje door te krijgen, om navigatiepunten te zetten voor de meiden, voor de ploeg en voor de staf’’, vertelt Mülders. ,,Voor mij was het belangrijk een indruk te krijgen van wat er aan de hand is, hoe we dingen kunnen oplossen op het veld. Die indruk is heel positief geweest. De hele ploeg, de staf, het zijn allemaal geweldige mensen. En ik heb het gevoel dat ik dingen kan toevoegen die op dit moment nodig zijn tot en met het wereldkampioenschap. En dat proces zijn we nu ingegaan.’’

Stoppen Zondag 17 juli, de dag waarop in het Spaanse Terrassa de finale om de wereldtitel wordt gespeeld, voorafgegaan door de wedstrijd om het brons, zou dus de laatste werkdag van Mülders in dienst van Oranje zijn. Jeroen Bijl bevestigt dat nog eens. ,,We stoppen de samenwerking na het WK’’, stelt de technisch directeur van de KNHB. ,,Jamilon Mülders heeft duidelijk aangegeven niet de ambitie te hebben langer bondscoach te zijn. Hij had zelfs zijn twijfels om sowieso

bondscoach te worden.’’ Dat die stap toch is gezet, komt met name vanuit de selectie van Oranje. ,,De speelsters hebben aangegeven het prettig te vinden als hij blijf tot en met het WK.’’ Mülders zelf is ook helder. De positie van bondscoach bij Oranje mag dan een droombaan zijn voor het gros van de coaches, hij voelt er weinig voor langer aan te blijven dan nu is afgesproken. ,,Na het WK zet ik er zeker een punt achter’’, zegt Mülders. ,,Dan ben ik niet meer actief als coach of in welke andere positie dan ook. Bij mijn aanstelling was het plan een jaar actief te zijn, en als je vanaf september rekent iets minder zelfs. Maar tot en met het WK zou ik werkzaam zijn als assistent-coach. Het is nog steeds niet mijn ambitie hoofdcoach te zijn. Voor deze tijd vervul ik die rol nu, maar dat gaat niet verder. Er zijn voor mij nog andere dingen buiten het hockey. Mijn familie, mijn studie, mijn beroep. Dat is belangrijk voor me.’’

Beroep Hoewel Mülders dus zelf niet stond te trappelen, deed de KNHB niet vergeefs een beroep op zijn diensten. ,,Hij had voor zichzelf al bepaald dat de ambitie om bondscoach te worden er niet is’’, vertelt Bijl. ,,Mülders wilde echt assistent zijn van Alyson Annan. Kijken en leren. Maar in het proces dat nu gaande is, hebben wij een beroep gedaan op hem. We hebben hem echt de vraag gesteld of hij dit kon doen. Daar is hij op ingegaan en heeft hij toegezegd tot en met het WK.’’ Mülders zal daarbij sportief voortborduren op de succesvolle weg die Annan was ingeslagen. ,,Zij heeft mooie dingen neergezet, een mooi platform met meiden en

Mülders in een onderonsje met Xan de Waard. ,,Er is een mooi platform waarop we kunnen bouwen. Daarmee zijn we in Spanje al begonnen.’’ (Foto WorldSportPics)

een staf waarop we kunnen bouwen. Daar zijn we al in Spanje mee begonnen. En daarbij gaat het er niet om veel dingen te veranderen. Zeker niet. We zien dat we met deze manier van hockey veel kunnen bereiken. In dat hele proces is het belangrijkste wat de speelsters nodig hebben, zeker in het licht van wat zij hebben uitgesproken in de laatste weken. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Mijn inbreng is daarbij niet het voornaamste. Het gaat erom dat we aan het einde een goede ploeg hebben en een goede sfeer, en een selectie die een succesvol WK neerzet.’’ In de tussentijd wordt bij de KNHB gewerkt aan de opvolging van Mülders. Jeroen Bijl: ,,We zijn de zoektocht naar een nieuwe bondscoach gestart. We hebben een profiel om mee aan de slag te gaan en bekijken nu rustig wie het meest geschikt is om Oranje na het WK tot en met de Spelen van Parijs te leiden.’’

Jamilon Mülders In de internationale hockeywereld is de naam van Jamilon Mülders natuurlijk geen onbekende. Maar in Nederland gaat er niet altijd een belletje rinkelen. Begrijpelijk, want Mülders (45) was in zijn loopbaan vooral in zijn thuisland Duitsland actief. Als speler kwam hij tot 42 caps voor Die Mannschaft, en ook als coach was hij vervolgens succesvol. De man uit Düsseldorf werkte onder meer als bondscoach van diverse Duitse jeugdteams. Tien jaar geleden werd hij bondscoach van de Duitse vrouwen, met wie hij al een jaar later het Europees kampioenschap won en op de Spelen in Rio een bronzen medaille pakte. In 2017 stapte Mülders over naar de Chinese vrouwenploeg, voordat hij in september vorig jaar door de KNHB werd binnengehaald als assistent van Annan.

April 2022 - Hockey International - 5


Hoe je kunt scoren met een broodje gezond Een gezonde exploitatie van de kantine is voor vrijwel iedere vereniging van levensbelang. Dat zit ‘m niet alleen in het bieden van een uitgekiend assortiment, maar ook in een professionele bedrijfsvoering en een pro-actieve aanpak. Inmiddels is CAN10 al bij vijf verenigingen verantwoordelijk voor alle horeca-activiteiten. Wij realiseren daar aantoonbaar betere rendementen en dus meer inkomsten. Minder zorgen voor het bestuur en meer service en kwaliteit voor clubleden en gasten. Onze dienstverlening zou ook voor úw vereniging wel eens de juiste tactiek kunnen zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op en we leggen u graag uit wat ons motto ‘Gastvrijheid scoort’ voor u kan betekenen. T 0411 213 655 l info@can10.nl www.can10.nl

Gastvrijheid scoort!


Florian Fuchs zoals ze hem bij Bloemendaal zo vaak hebben gezien, wervelend langs in dit geval Kampongs Lars Balk. ,,Met elke wedstrijd wordt het emotioneler.’’ (Foto WorldSportPics/Koen Suyk)

Florian Fuchs werkt aan gouden afscheid bij de Mussen

Bloemendaal in het hart

door Eric Korver e mededeling was misschien niet helemaal onverwacht, maar kwam toch binnen bij Bloemendaal. Florian Fuchs zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. Hij deed dat afgelopen zomer al bij het Duitse elftal, maar zal dus ook niet meer op het hoogste niveau voor zijn club uitkomen.

D

Florian Fuchs stapte monter van het veld na de ogenschijnlijk moeiteloze zege van Bloemendaal tegen Den Bosch. Geen treffers van zijn stick deze keer, maar wel de drie punten, en daar gaat het in deze fase om. Het is nog steeds business as usual, stelt de 30-jarige Duitser. Competitiemodus,

noemt hij dat. ,,Punten pakken en fit blijven, al is dat ook wel een dingetje’’, zegt hij met een lach. Maar ook bij Florian Fuchs is er inmiddels toch echt het besef dat hij aan het aftellen is in zijn rijke loopbaan, waarin hij onder andere olympisch goud en twee Europese titels behaalde met Duitsland, en bij Bloemendaal twee landstitels en twee eindzeges in de EHL pakte. ,,Ik heb mijn keuze gemaakt en dat voelt ook goed, maar met elke wedstrijd wordt het emotioneler. We komen steeds dichter bij de EHL en de play-offs. Ik denk dat ik dingen veel bewuster meemaak, weet dat het mijn laatste keer is tegen bepaalde ploegen. Dat voelde ik met het nationale team ook. Ik ben benieuwd hoe het dan gaat als het écht de laatste wedstrijden worden.’’

Moeilijk Eerder hakte Fuchs dus al de knoop door om niet langer uit te komen voor Duitsland. De Spelen in Tokio waren zijn laatste toernooi voor Die Mannschaft. Hij nam afscheid met een vierde plaats. ,,Dat was op een negatieve manier bijzonder. Maar daar was de keuze duidelijk. Doorgaan was geen optie meer. Privé, werk; met alles er omheen was dat gewoon niet te doen als je honderd dagen per jaar reist en lang weg bent. En dan er dan ook

Florian Fuchs treurt na zijn laatste interland voor Duitsland: de verloren strijd tegen Australië om het brons in Tokio. ,,Dat was op een negatieve manier bijzonder.’’ (Foto WorldSportPics/ Frank Uijlenbroek)

nog veel tijd in steken om je lichaam fit te houden.’’ Nee, dan was voor Fuchs de beslissing om te stoppen bij Bloemendaal een stuk moeilijker. Hij is een Mus geworden in de zes jaar dat hij op het Kopje speelt. ,,Bij de club zou het misschien nog wel kunnen’’, verzucht hij. ,,Juist dat maakt het zo lastig. Omdat de club zo mooi is, het team ook. Echt fantastisch. Maar hockey heeft alles bepaald in mijn leven sinds mijn zestiende, en dan is dit een goed moment om de keuze te maken de focus te verleggen.’’ Geen makkelijk besluit, zegt Fuchs. Ook geen besluit dat hij in een weekje nam. ,,Ik heb daar echt heel goed over nagedacht. Dan praat je over weken of zelfs maanden. Maar dan weet ik ook dat mijn keuze doordacht is en een goede keuze. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik besef hoe mooi het is hier nu te staan, momenten waarop je terugdenkt aan alles. En dat zal nog vaker gebeuren. Maar ik weet ook wat erbij komt kijken als ik doorga. Ik heb er ook over gesproken met de mensen om me heen, maar uiteindelijk maak je die keuze zelf.’’ Bloemendaal is voor Florian Fuchs bijzonder geweest, al vanaf de eerste keer dat hij het oranje tricot aantrok. ,,Bloemendaal zit in mijn hart, maar dat zat de nationale ploeg ook. Dat afscheid met het team was ook heel bijzonder. Dit is toch iets anders. De band met Nederland is heel sterk. We wonen al zes jaar in Amsterdam en blijven daar ook, dus de connectie met de club blijft er sowieso ook. Dat gaat niet ophouden. Ik probeer zo vaak mogelijk te kijken en contact te houden met de mensen en de club. Daardoor voelt dit niet als een volledig afscheid.’’ Het is ook zijn maatschappelijke carrière

die meespeelt. Fuchs heeft al enkele jaren een bedrijfje met ploeggenoot Roel Bovendeert. Dat was, legt hij uit, de afgelopen jaren best een zoektocht. ,,Maar we zijn nu uitgekomen bij een idee waarvan we denken dat er heel veel potentie in zit en waarmee we stappen kunnen maken. Daar gaat straks echt de focus op. Dat is inderdaad een onderdeel geweest van mijn keuze. Als je met je werk écht gas wilt geven en daarnaast ook nog drie avonden in de week traint, dan is er daarnaast weinig tijd om andere dingen te doen.’’ Wat voor Fuchs nu resteert, is op de beste manier afscheid nemen. De Duitsers grijnst, want hij weet precies hoe hij dat wil doen. ,,Twee titels kunnen we pakken, de landstitel en de EHL. Dat leefde tot nu toe misschien iets minder, maar de EHL komt er nu snel aan, dat begint echt te kriebelen. Mijn laatste wedstrijden komen er steeds sneller aan, maar dat zijn wel de wedstrijden waarmee ik mijn afscheid een gouden rand kan geven. Dat is nu mijn doel.’’ Fuchs maakt er geen geheim van dat hij een man is met emoties. En die zullen er, verzekert hij, ook zeker komen. ,,Dat was al zo toen ik vertelde dat ik ging stoppen. Ik was nerveus, vond het spannend. Zo ben ik. En dat gaat straks met het team echt nog een keer uitbarsten. Wat je meemaakt binnen een team, wat je opbouwt met elkaar, dat zijn bijzondere dingen. Het is voor anderen misschien moeilijk te begrijpen waarom je zo emotioneel wordt, maar het is echt de band die je opbouwt, de dingen die je meemaakt, in de kleedkamer en op het veld. Ik vind dat echt fantastisch.’’

April 2022 - Hockey International - 7Rol Fiona Morgenstern bij Oranje verandert snel

Nieuwkomer én routinier

door Natasja Weber et twee goals in haar derde interland liet aanvaller Fiona Morgenstern zich in de Pro League-wedstrijd tegen de Verenigde Staten nadrukkelijk gelden in het Nederlands team. De laatbloeier maakte eind vorig jaar op 25-jarige leeftijd haar debuut. Inmiddels prijken er vier interlands en twee doelpunten achter haar naam en reist Morgenstern als ‘routinier’ af naar India waar Nederland in april twee Pro League-duels speelt.

M

Door de ongelukkige planning van deze interlands – kort voor de EHL en tijdens het WK onder 21 – kent de Nederlandse selectie voor het tweeluik met India een zeer bijzondere samenstelling. De internationals van Den Bosch en Amsterdam zijn evenals de speelsters van Jong Oranje niet beschikbaar. Met haar 25 jaar is Morgenstern nu één van de oudste speelsters in de selectie voor de dubbele ontmoeting in India. ,,Ja, het is aan de ene kant natuurlijk best wel gek dat ik nu in het Nederlands team opeens als een routinier wordt gezien’’, zegt de speelster van Oranje-Rood met een glimlach. ,,Maar ik denk dat het echt een mooie kans is om de jonge meiden op sleeptouw te nemen en om de lijnen uit te zetten. Het

zal een supermooie ervaring worden voor alle speelsters. Veel meiden maken zich op voor hun debuut; dat is al bijzonder en dan ook nog in India. Ook voor mij wordt het de eerste keer dat ik in India kom. Ik kijk er heel erg naar uit.’’

Debuut Waar Morgenstern in India een belangrijk rol vervult in het opvangen van nieuwkomers in de groep, stond ze een half jaar geleden nog aan de andere kant. Na anderhalf jaar in de zogenoemde ‘potentials groep’ te hebben getraind, werd de aanvaller in november voor de eerste keer opgeroepen door de toenmalige bondscoach Alyson Annan. In de Pro Leaguewedstrijd tegen de Belgische hockeysters maakte Morgenstern haar debuut in Oranje. ,,Ik ben heel goed opgevangen in de groep. Het was heel fijn dat ik al best wel wat speelsters kende, onder meer meiden met wie ik in Jong Oranje heb gespeeld en ook oud-ploeggenoten van Oranje-Rood. Dus daar was ik al vertrouwd mee. In het begin is het altijd lastig om je plekje te vinden, dat is gewoon zo. Maar ik heb redelijk snel mijn draai gevonden’’, zegt de student die bezig is aan haar master orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Zelf maakte Morgenstern in

een zeer onrustige periode haar entree bij het Nederlands team. Er waren in het najaar veel gesprekken over het prestatieklimaat binnen de ploeg en over de rol van bondscoach Annan daarin. ,,Natuurlijk kreeg ik daar echt wel wat van mee, al speelden de zaken zich voor mijn komst af. Maar de nieuwe speelsters werden niet overal bij betrokken en wij konden vooral lekker hockeyen. Ik vind het heel heftig wat er is gebeurd en iedereen weet dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen.’’

Lastige taak Zonder een oordeel te willen vellen over de vorige bondscoach zegt Morgenstern ‘heel blij’ te zijn dat assistent-bondscoach Jamilon Mülders de job als bondscoach heeft aangenomen. ,,Ik vind het heel knap dat hij die verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Dat vind ik echt sterk van hem, hij heeft natuurlijk best een lastige taak. Jamilon is echt een people manager, hij let heel erg op het welzijn van de speelsters. Wij zijn als speelsters heel blij dat hij nu voor de groep staat.’ Met het WK komende zomer in het verschiet hoopt Morgenstern zich de komende maanden in de WK-selectie te kunnen spelen. ,,Ik ga honderd

procent voor mijn plekje strijden’’, zegt de Eindhovense hockeyster, die bekendstaat om haar snelheid, techniek en fanatisme. ,,Alles is dit jaar gericht op het WK in Nederland en Spanje, daar wil ik heel graag bij zijn.’’ De afgelopen jaren zag Morgenstern veel teamgenoten met wie ze in 2017 met Jong Oranje op het EK speelde, doorstromen naar het grote Oranje. Bij Morgenstern gebeurde dat niet. ,,Op een gegeven moment denk je wel: gaat het ooit nog gebeuren? Maar ik heb nooit opgeven, het Nederlands team heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. Het enige wat ik kon doen, was me focussen op Oranje-Rood en daar laten zien wat ik in huis heb’’, aldus Morgenstern, die werklust en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel heeft staan. De lange aanvaller die bij haar club ook regelmatig op het middenveld speelt, verzaakt nooit. Hoewel Oranje-Rood bezig is aan een moeilijk seizoen wist Morgenstern zich te onderscheiden. ,,Ik zie mijn uitverkiezing voor het Nederlands team als een mooie beloning voor wat ik op het veld laat zien.’’

Fiona Morgenstern in actie voor Oranje. ,,Op een gegeven moment denk je wel: gaat dat ooit nog gebeuren? Maar ik heb nooit opgeven.’’ (Foto WorldSportPics/ Frank Uijlenbroek)


Jorrit Croon kijkt bij Bloemendaal en Oranje uit naar beslissende fase seizoen

Genieten

als het er om gaat

door Eric Korver orrit Croon zit er ontspannen bij. De stylist van Bloemendaal kent geen zorgen, en dat is weleens anders geweest. Hij is fit, beter dan ooit misschien. En nu nadert er een periode waarin hij zich graag wil laten zien. De strijd om de landstitel, een volgende eindzege in de EHL en als kers op de taart deze zomer het wereldkampioenschap. Croon is helder. Hij heeft er zin in.

J

Het is eind maart, het moment waarop de competitie z’n laatste fase ingaat. Nog iets meer dan een handvol wedstrijden en dan is het tijd voor de play-offs. Maart was Bloemendaal uiteindelijk ook goed gezind. Toegegeven, de start na de winterstop was stroef. Vijf punten verliezen in twee potjes is niet wat je van de Mussen verwacht. Maar het keerpunt kwam met de topper tegen Kampong, een partij waarin de koppositie in de hoofdklasse op het spel stond. ,,Een belangrijke pot, we hadden die drie punten echt nodig’’, blikt Jorrit Croon (23) terug op de zege op Kampong. Maar dat het dit seizoen misschien voor het eerst was dat er écht druk op zijn team stond, daar is hij het niet helemaal mee eens. ,,Bij Bloemendaal ervaar je altijd de druk om wedstrijden te móeten winnen. Misschien ziet het er af en toe wel makkelijk uit, maar wij voelen die druk zeker, of dat nou tegen Kampong is welke andere tegenstander dan ook. Maar het is waar, dat gevoel wordt wel zwaarder als je twee wedstrijden op rij niet wint.’’ Dat is de tol voor het spelen bij Bloemendaal. De Noord-Hollandse grootmacht is altijd en overal favoriet, zeker weer na de geweldige prestaties van de afgelopen jaren. Croon kan er niet mee zitten. ,,Dat is ook wat we als Bloemendaal van onszelf verwachten: goed hockey spelen en de meeste wedstrijden winnen. Die druk ligt altijd op de club en op het team, en eerlijk gezegd ervaren we dat niet als onprettig. Eigenlijk is het eerder ongebruikelijk als er géén druk op staat.’’

Altijd leuk Toch geniet ook Jorrit Croon meer als het er écht om gaat. ,,Natuurlijk, en tegen Kampong zijn het altijd leuke wedstrijden. Op het hoogste niveau zijn dat naar mijn mening de twee beste teams, en als die dan strijden om de koppositie is dat extra mooi. Zeker zoals nu. Mooi weer, volle bak publiek, en in je achterhoofd de wetenschap dat je twee keer niet hebt gewonnen en de koppositie uit handen kan geven, of aan de andere kant je positie kunt versterken en een gat slaan naar de rest. Ja, zo’n wedstrijd is dan extra leuk om te spelen.’’ Dat het langs de kant eindelijk weer eens volstond,

moet voor iedereen een verademing zijn geweest. Héérlijk, vindt Croon. ,,We waren er helaas bijna aan gewend te spelen zonder publiek, maar als dan de zon schijnt en er veel mensen zijn die in zo’n wedstrijd ook nog eens extra achter je gaan staan, dat is toch wel heel lekker.’’ Maar in zijn prestaties, vervolgt hij meteen, is hij daar niet gevoelig voor. ,,Ongeacht of er niemand staat, twee man, of volle tribunes, je moet gewoon goed spelen. Maar natuurlijk is het leuker, en kan het soms net een extra zetje geven.’’ Het achterliggende seizoen was niet alleen het seizoen van corona en alles wat de pandemie aan narigheid met zich meebracht, maar ook het seizoen van een wisseling van de wacht bij Bloemendaal. Michel van den Heuvel maakte als coach plaats voor de jonge Rick Mathijssen, die in de jaren daarvoor succesvol was met de vrouwen van Amsterdam. Dat sneeuwde misschien wat onder in de pandemie, maar met de dubbel – landstitel en EHL – liet Mathijssen zich wel meteen zien.

Fundering Toch is er niet zo veel veranderd, vertelt Croon. ,,Michel en Rick zijn wel twee heel verschillende coaches, maar uiteindelijk zijn het de jongens die in het veld staan die het moeten doen. Juist daar staat een heel sterke en vaste groep die al een tijd samenspeelt, waar jaren aan is gebouwd en gekneed. Die fundering is zó sterk, en dat in combinatie met het Bloemendaaldna dat al decennialang bestaat, maakt dat een nieuwe coach eigenlijk met name zijn eigen aandachtspunten inbrengt. Dat hij dingetjes net even anders doet en anders aanpakt. Maar in grote lijnen verandert er met een coachwissel niet zo veel. Bloemendaal zal altijd Bloemendaal zijn.’’ Croon is ook te spreken over de samenwerking met Mathijssen. ,,Het is natuurlijk altijd lekker als je veel wint, dan valt er meestal weinig te klagen. Maar het

Jorrit Croon als de nieuwe ambassadeur van Adidas. ,,Ben ik blij mee. Eén van de grootste en mooiste merken die er zijn op sportgebied, met de grootste namen in de grootste sporten onder contract.’’


Jorrit Croon in actie in de topper tegen Kampong. ,,Bij Bloemendaal ervaar je altijd de druk om wedstrijden te móeten winnen.’’ (Foto WorldSportPics/Koen Suyk) gaat echt goed. We hebben vorig jaar een supermooi seizoen gedraaid waar we heel blij mee waren. Die lijn willen we dit seizoen doortrekken, en eigenlijk willen we hetzelfde kunstje nog een keer laten zien. Ik denk dat we daarin goed op weg zijn. We spelen al het hele jaar goed hockey en ik denk dat dat nodig is om ook op het einde als het er echt toe doet op je best te zijn.’’ Dat oogt soms best wel lastig, om een seizoen door te komen waarin je eigenlijk ‘alleen maar’ bij de eerste vier hoeft te eindigen, om dan in de laatste fase met allesof-niets de prijzen te verdelen. Croon snapt dat dit misschien zo lijkt. ,,Maar aan de andere kant weten we ook van tevoren dat het zo is. En we weten ook dat je niet het hele jaar een beetje kunt lanterfanten om dan vervolgens tegen het einde heel goed te zijn. De basis daarvoor leg je gedurende het jaar, en daarin vergroot je je kansen door elke week zo goed mogelijk te zijn. Zo bouw je langzaam richting zo’n piek.’’

EHL Maar dat, vervolgt Croon, biedt natuurlijk geen garanties op het moment dat de prijzen worden verdeeld. ,,Dan moet je toch nog even afwachten hoe je er zelf voor staat, hoe andere teams ervoor staan. Maar wij zijn er allemaal van overtuigd dat het goed is gewoon het hele jaar hard te werken en scherp te zijn. Nu hebben we ook een mooie opbouw. Nu nog de competitie, straks de EHL waar we heel goed willen zijn en de eerste prijs van het seizoen willen pakken, en daarna mooi doorbouwen naar de play-offs.’’ In die EHL treft Bloemendaal een oude bekende, namelijk het Spaanse Terrassa. Een glimlach krult de lippen van Jorrit Croon. ,,Tja, daar kijken we onwijs naar uit’’, zegt hij. ,,Dat zijn echt de leukste wedstrijden om te spelen. De EHL is altijd iets speciaals geweest. Nu treffen we dan een

Spaanse tegenstander, maar het zijn altijd andere ploegen dan je in de competitie tegenkomt. Hopelijk met een zonnetje, volle tribunes. Daar kijken we met z’n allen enorm naar uit, om daar echt voor de prijzen te spelen.’’ Zelf kende Jorrit Croon wat moeilijke jaren in zijn loopbaan waarin hij vooral werd achtervolgd door blessureleed. Inmiddels heeft hij dat gelukkig achter zich gelaten. De Jorrit Croon van 2022 is, zoals hij het zelf zegt, fit, gezond en draait hartstikke lekker. ,,Daar ben ik blij mee, want het is inderdaad weleens anders geweest. Ik draai nu zelf de schroefjes steeds wat strakker aan richting de belangrijke periode, en ook daar zit een mooie opbouw in. Als je team goed speelt, ga je daar vanzelf in mee. Ik kijk ook persoonlijk echt uit naar de EHL en de play-offs, de wedstrijden waarin je echt om de prijzen speelt.’’

Adidas Ondertussen tekende hij onlangs ook nog een contract bij Adidas. ,,Die gaan me vanaf nu voorzien van sticks, schoenen en kleding. Alles Adidas. Ook daar ben ik blij mee. Adidas is geweldig, daar hoeven we het echt niet lang over te hebben. Eén van de grootste en mooiste merken die er zijn op sportgebied, met de grootste namen in de grootste sporten onder contract. Mijn contracten bij Princess en Asics liepen af. We hebben goede gesprekken gevoerd en uiteindelijk besloten in zee te gaan met Adidas.’’ Croon draait inmiddels al wat jaartjes mee in de top. Bouwde een indrukwekkend palmares op, en in Oranje staat de teller op dit moment op precies honderd interlands. Indrukwekkend voor een speler die toch pas 23 jaar is. Het heeft er alles mee te maken dat hij al heel jong zó goed was. Op je zestiende debuteren in de hoofdklasse, een jaar later de jongste debutant ooit in Oranje. Toch voelt Croon dat ‘pas’ zelf niet

zo. ,,Qua leeftijd zit ik daarmee wel redelijk in de onderkant van de groep, maar als ik puur naar hockeyervaring kijk voelt dat niet zo. Vier jaar HGC, vier jaar Bloemendaal. Da’s best flink.’’ In de loop der jaren is wel zijn rol veranderd. Logisch, stelt hij. ,,Wanneer je als jonge speler net komt kijken is je rol en wie je bent toch anders. Dat vormt zich vervolgens langzaam tot de meer volwassen speler die je een aantal jaren later bent. Die ervaring heb ik nu, en in die zin verander je elke keer naar een beetje beter.’’ In welk opzicht hij nu beter is dan bij zijn entree bij Bloemendaal is moeilijk te zeggen, vindt Croon. ,,Om dat specifiek te benoemen in ieder geval. Qua ervaring natuurlijk. Misschien ben ik me nu ook wat bewuster van mijn eigen spel dan vier jaar geleden, misschien was ik toen wat frivoler en risicovoller dan nu. Als type speler ben ik niet per se veranderd, wel iets volwassener. Ondanks die leeftijd, haha.’’

Verantwoordelijkheid Ook bij Oranje is zijn rol veranderd. ,,Daar geldt eigenlijk hetzelfde’’, vindt hij. ,,Alleen met de nuance dat bij het Nederlands elftal zo ongeveer een dozijn ervaren mannen gestopt is. Dan valt er in één keer heel veel weg, en als je dan puur naar ervaring kijkt zit ik ineens in de top drie van de groep.’’ Niet erg, vindt Croon. ,,Ik zit er inmiddels al een tijdje bij en vind dat je ook langzaam in zo’n rol moet kunnen groeien. Nu is er de kans wat meer verantwoordelijkheid te nemen, en elke wedstrijd mijn betere spel te laten zien, en dat is alleen maar mooi. Ik ben alleen maar blij dat het zo de goede kant op gaat.’’ Bij Oranje heeft natuurlijk een paleisrevolutie plaatsgevonden, want niet alleen ervaren spelers vertrokken, ook bondscoach Max Caldas maakte plaats voor Jeroen Delmee. ,,Dan zie je dat dus daar ook de hele dynamiek verandert. Maar tot nu toe heb

ik dat alleen maar ervaren als positief, verfrissend. We trainen hard, er zit een goede vibe in de groep. En natuurlijk zijn er nog echt veel dingen die beter moeten om ons te kunnen meten met de internationale top, maar ik ben in ieder geval blij dat die weg is ingeslagen. Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken, want het WK lijkt nu misschien nog ver weg, maar dat komt er sneller aan dan we denken. ’’ Dat wereldkampioenschap – komende januari in het Indiase Bhubaneswar en Rourkela – wordt wel ingegaan met een ploeg die eigenlijk nog in opbouw is. ,,Logisch met al die nieuwe spelers. Dat heeft tijd nodig, en dat hebben we eigenlijk niet eens zoveel. Dat moet dus onder wat hogere druk gebeuren dan normaal, en dat is ook wat het extra leuk en uitdagender maakt.’’ Daarvoor heeft Oranje in ieder geval de tien duels in de Pro League die voor juni op het programma staan. ,,Als we daar stappen kunnen blijven maken, ga ik in ieder geval straks met goed vertrouwen naar India.’’

Ramvol Met al die wedstrijden blijkt maar weer eens dat het schema van de hockeyers bijna steevast ramvol zit en er van de Spelen tot en met dat WK nauwelijks een rustmoment is. ,,Het is een uitdaging dat fysiek goed aan te kunnen’’, stelt Croon. ,,Als international leef je als fulltime prof en dan is het belangrijk goed op je lichaam te letten en goed voor jezelf te zorgen. Ik heb het geluk dat ik de afgelopen jaren dat soort fases heb meegemaakt en daarvan heb kunnen leren. Ik weet inmiddels van mezelf hoe ik me moet voorbereiden op dit soort periodes.’’ Klagen over drukte doet Croon niet. ,,Ik ben blij dat me als fullprof 365 dagen per jaar met mijn sport kan bezighouden, en ik kan me geen mooier leven wensen dan ik nu leid.’’

April 2022 - Hockey International - 11


Fraaie hockeyzegel in verkoop

N

ederland is weer een bijzondere postzegel rijker. Zeker de hockeyliefhebbers zullen genieten van de nieuwe zegel, die sinds eind maart verkrijgbaar is. In de serie Typisch Nederlands staat deze keer de hockeysport centraal.

Typisch Nederlands is een speciale serie van PostNL waarin – de naam zegt het al – echt Nederlandse onderwerpen worden belicht. Eerder verschenen al zegels met thema’s als grachtenpanden, woonboten, rijtjeshuizen, stolpboerderijen en houten huizen. Nu is dus gekozen voor hockey, wat de tweede is van vijf sporten waarin Nederlanders uitblinken die in het jaar 2022 aan bod komen. Eerder werd al de schaatssport belicht, de wielerzegel werd inmiddels ook uitgegeven en in de loop van het jaar volgen nog zeilen (9 mei) en voetbal (15 augustus). De hockeyzegel is een ontwerp van grafisch ontwerper Claire Bedon en creative director Edwin van Praet, van Total Design uit Amsterdam. Bedon, geboren en getogen Française, maakte schetsen in allerlei ontwerpstijlen: fotografisch, grafisch, illustratief en combinaties ervan. ,,We hebben bijvoorbeeld sporters geportretteerd, her-

kenbaar en onherkenbaar. Met de focus op de dynamiek wanneer sporters hun lichaam draaien om de inspanning te leveren. Ook zijn schetsen gemaakt waarin de lijnen op sportvelden als symbool dienen om snel de sport te kunnen herkennen. Tijdens onze presentatie reageerde PostNL enthousiast op het lijnenspel, in combinatie met een illustratieve aanpak van de sporters. Samen hebben we vervolgens de keuze gemaakt van vijf populaire sporten waarin Nederlanders excelleren, ook internationaal: schaatsen, hockey, wielrennen, zeilen en voetbal.’’

Passeerbeweging Op de postzegels van het postzegelvel Typisch Nederlands - hockey staat een illustratie van een hockeyster in actie, die met de bal aan de stick op het punt staat een passeerbeweging te maken. In de achtergrond zijn de 23-meterlijn en de slagcirkel afgebeeld, als symbolen voor de typische plattegrond van een hockeyveld. Onderaan elke postzegel staat een witte strook met daarin de sorteerhaak, het jaartal 2022, de landsaanduiding Nederland en de waardeaanduiding 1. In de uitwerking van de hockeyster is veel aandacht besteed aan de typische bewe-

ging die deze sport kenmerkt. ,,We hebben gaandeweg steeds meer ‘power’ in die beweging gebracht’’, aldus Bedon. ,,Als inspiratie zijn actiefoto’s gebruikt van sportfotografen. Daarbij kijk je naar de dynamiek van het lichaam, de kracht die het uitstraalt, de balans tijdens de inspanning. Ook van belang is dat de hockeyster niet zweeft, zij is in de postzegel verankerd. De hockeyster in de voorgrond en het hockeyveld in de achtergrond zijn zo gepositioneerd dat er diepte ontstaat. Dat is versterkt door schaduwen toe te voe-

gen, in elk lichaamsdeel en ook in de kleding. Natuurlijke schaduwen waardoor het lichaam geloofwaardig wordt en je duidelijk merkt waar het licht vandaan komt.’’ De postzegels – bedoeld voor post tot 20 gram binnen Nederland – zijn zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij het postkantoor in de Bruna-winkels en via www. postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.

Typisch Nederlands: hockey Scheenbeschermers aan en gaan Dankzij onze hockeysters staat Nederland al jaren aan de top! Reden voor PostNL om een ode te brengen aan deze typisch Nederlandse sport. De postzegelserie Typisch Nederlands draait om sporten waar Nederlanders een ster in zijn. Na schaatsen valt de eer toe aan hockey.

Bestel ze online!

Postzegels Typisch Nederlands - hockey online bestellen?

Deze en andere bijzondere postzegels bestel je gemakkelijk online in onze Collect Club webshop postnl.nl/collect. Of via onze klantenservice op telefoonnummer 088 - 868 99 00.

POS_2022_Filatelie_Hockey_227x165.indd 1

12 - Hockey International - April 2022

21/03/2022 14:55


Slechte reeks brengt zelfs play-offs nog in gevaar

K

Kampong in last

ampong zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat is geen gekke bewering na de slechts reeks die de formatie van coach Roelant Oltmans neerzette. De verliespartij in de topper tegen Bloemendaal betekende een tik die de Utrechtse club vooralsnog niet te boven is. Zelfs de play-offs kunnen daardoor nog in gevaar komen.

Even de tijd een paar weken terugdraaien, naar de dagen vooraf aan het altijd bela-

den treffen tussen koploper Bloemendaal en achtervolger Kampong. De regerend landskampioen had het even lastig na twee wedstrijden op rij zonder winst. Kampong, in blakende vorm getuige forse overwinningen op Tilburg en Hurley, was zelfs tot op een punt genaderd en kon op het Kopje zelfs de koppositie overnemen. Hoe anders is de situatie drie weken later. Bloemendaal won dat cruciale treffen, bracht de marge weer op vier punten en tankte zoveel vertrouwen dat de machine van coach Rick Mathijsen weer op volle

toeren draait. En Kampong? Daar kwam de klap blijkbaar zo hard aan dat de ploeg het spoor bijster is geraakt. Na de nederlaag tegen Bloemendaal werden nog eens vijf punten ingeleverd. Eerst was er verlies tegen Den Bosch, en vervolgens een gelijkspel tegen Klein Zwitserland en nóg een nederlaag, tegen Amsterdam. De gevolgen op de ranglijst zijn desastreus.

Uit het zicht Waar Kampong drie weken eerder nog de leiding in de Tulp Hoofdklasse had kun-

nen overnemen, is Bloemendaal nu uit het zicht verdwenen, met een voorsprong van liefst tien punten op de nummer twee. En die nummer twee, dat is niet langer Kampong, maar Amsterdam. Slechts één punt uit een reeks van vier wedstrijden is iets dat ook Kampong zich niet kan permitteren. De ploeg van Oltmans duikelde naar de derde plaats, die het team zelfs moet delen met Pinoké. Op moment van schrijven mogen we aannemen dat Kampong een einde aan de negatieve reeks maakt in het midweekse treffen met SCHC, maar dat biedt nog geen enkele garantie. Het is namelijk bloedstollend spannend in de strijd om de plaatsen die recht geven op een ticket voor de play-offs. Amsterdam, bezig aan een geweldige reeks, heeft opeens heel goede papieren om zich te plaatsen. Maar ook voor de Amsterdammers geldt dat de huid nog niet moet worden verkocht voor de beer geschoten is. De verschillen zijn namelijk minimaal. Bloemendaal leidt dus riant, en hoeft zich met acht punten voorsprong en vijf wedstrijden te gaan eigenlijk helemaal geen zorgen meer te maken. Achter de Mussen volgt Amsterdam, met daar weer een punt achter zowel Kampong als Pinoké. HGC volgt die twee op twee punten, en met een punt minder staat Oranje-Rood op plaats zes. Daarna houdt het wel op met de kandidaten voor de play-offs, want het gat naar Klein Zwitserland is met vijf punten normaal gesproken te groot.

Alle kanten op Maar vijf teams strijden dus om drie beschikbare plekken in een race die nog alle kanten op kan. Van die vijf lijkt Amsterdam echter het zwaarste programma tegemoet te gaan, waardoor dus inderdaad die huidige tweede plek uiteindelijk misschien zelfs nergens toe leidt. De Amsterdammers treffen nog Pinoké, Kampong, Bloemendaal én Oranje-Rood. Vier ploegen uit de top zes dus. Dan moet blijken wat de huidige reeks van zes overwinningen op rij werkelijk waard is. In het verlengde daarvan is er dus ook nog álles om voor te strijden voor de vier andere clubs. Kampong stuit daarbij ook nog op Pinoké en HGC, en heeft alles bij elkaar dus ook een verre van makkelijk programma. Pinoké heeft op zijn beurt ook allerminst een eenvoudig programma voor de boeg en datzelfde geldt eigenlijk ook voor HGC en Oranje-Rood. Wat dat betreft staat er slechts één ding vast: dat het slot van de reguliere competitie in de hoofdklasse zinderend spannend zal worden. Op 8 mei weten we wie Bloemendaal gaat vergezellen in de play-offs.

Terrance Pieters en Lars Balk balen na de nederlaag van Kampong tegen Bloemendaal. Dat bleek echter slechts een inleiding tot meer ellende. (Foto WorldSportPics/ Koen Suyk)

Hockey International - 13


Verdien geld voor je club!

H

et zijn moeilijke tijden voor veel clubs. De pandemie heeft zijn sporen nagelaten en soms een flink gat geslagen in de financiële huishouding. Maar daar is nu iets aan te doen. In samenwerking met Hockey International kun je nu geld verdienen voor je club.

Wij horen het je al denken: hoe dan? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Hockey International is het lande-

lijk hockeymagazine dat gratis bij een groot aantal hockeyclubs in Nederland ligt. Een blad boordevol interviews, reportages en achtergronden, vervaardigd door een kleine groep liefhebbers die het mooi vindt de hockeysport voor het voetlicht te brengen. Maar: het bestaansrecht van Hockey International berust op de commerciele samenwerking met partners die zich graag binnen de hockeysport willen profileren. En daar komt het clublid om de hoek kij-

14 - April 2022 - Hockey International

ken dat zijn vereniging graag wat extra financiële armslag wil bezorgen. We hebben allemaal wel onze netwerken, onze kennissen en onze vrienden. Die kun je nu inzetten om inderdaad geld te verdienen voor je club. Breng een verbinding tot stand tussen een sponsor of ander bedrijf en Hockey International. Volgt daar een samenwerking uit, dan vloeit een percentage van die inkomsten direct terug in de kas van je club. En dat kan weleens behoorlijk oplopen. Wat is er mooier dan

op die manier bijdragen aan die nieuwe bar in het clubhuis? Of aan het nieuwe trainingsmateriaal voor de jeugd, of het kamp voor de junioren? Die mogelijkheid is er nu dus. Meer weten? Neem dan even contact op met Ingmar Kuper. Dat kan telefonisch via 06-2388 4422 of via e-mail HYPERLINK "mailto:ingmar@hockeyinternational.nl" ingmar@hockeyinternational.nl


Yibbi Jansen schreeuwt het uit van vreugde nadat ze SCHC op voorsprong heeft gebracht in de topper bij Den Bosch. (Foto WorldSportPics/Koen Suyk)

Drie clubs komen nog in aanmerking voor play-offs

I

Strijd om vierde ticket

s er veel spanning in de hoofdklasse van de dames? Nee, op zich niet echt. Of het moet gaan om de strijd om het vierde ticket voor de play-offs. Dan is het namelijk zinderend spannend. Drie clubs komen nog in aanmerking voor dat laatste startbewijs.

Als we eerst even omhoog kijken, is het beeld van de hoofdklasse wel duidelijk. Den Bosch maakt bijna als vanouds de dienst uit. De Brabantse vrouwen zijn oppermachtig, al incasseerden ze eind maart wel een gevoelige nederlaag. Aan de Oosterplas was uitgerekend concurrent SCHC te sterk

voor Den Bosch, dat bij winst maar liefst op dertien punten voorsprong zou zijn gekomen. Maar dat liep dus anders. In een heerlijk gevecht was het in het laatste kwart niemand anders dan Yibbi Jansen die raak schoot voor de Stichtse en er zo voor zorgde dat Den Bosch nog enigszins op haar tellen moet passen. De voorsprong van de Bossche ploeg bedraagt nu acht punten, maar SCHC heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Stichtse hoeft op haar beurt weer niet te vrezen te worden ingehaald door Amsterdam, dat inmiddels al op zeven punten achterstand staat. Zo zijn bovenin de hoofdklasse de eerste drie tickets voor de

play-offs al zo ongeveer vergeven, want achter Amsterdam gaapt ook weer een gat van acht punten naar de achtervolgers.

Ambitie Dat zijn er drie: Pinoké, HGC en HDM. Alle drie boordevol ambitie aan het seizoen begonnen, en alle drie ruiken ze nu aan het toetje van het seizoen. Pinoké en HGC hebben in die strijd allebei 27 punten op hun conto, HDM moet het doen met een puntje minder. De marge naar plek zeven is ruim. Kampong volgt op zeven punten achter HDM. Als er dus spanning zit in de hoofdklasse is het vooral daar. HGC lijkt het daarbij het las-

tigst te krijgen. De club uit Wassenaar treft namelijk nog de directe concurrenten HDM en Pinoké, maar stuit ook nog eens op Den Bosch. Dat is een loodzwaar programma als je de punten keihard nodig hebt. Voor HDM is het evenmin makkelijk. Want naast HGC treft de Haagse club ook nog Pinoké, twee cruciale wedstrijden dus. Dat kan verkeerd aflopen, maar kan aan de andere kant ook perspectief bieden. Twee zeges en HDM is een stuk dichter bij de play-offs. Geldt eigenlijk ook voor Pinoké, dat dus ook beide rivalen nog treft. Zo kunnen de liefhebbers nog wat vuurwerk verwachten in die slotfase van de reguliere competitie.

Award voor fotograaf Frank Uijlenbroek

F

rank Uijlenbroek, internationaal bekend hockeyfotograaf en verbonden aan Hockey International, heeft een prestigieuze award gewonnen. In Londen mocht Uijlenbroek eind maart de Graham Wilson Award in ontvangst nemen.

Graham Wilson is niet voor niets de naamgever van deze award. De Engelsman was meer dan dertig jaar de hockeyspecialist voor de Daily Express, en was de laatste journalist met een wekelijkse column over de hockeysport. Wilson overleed in 2016. Hij was op dat moment onder andere voorzitter van de Hockey Writers Club Dat gezelschap riep kort daarna de Graham Wilson Award in het leven, die jaarlijks

wordt uitgereikt aan een journalist of fotograaf die zich binnen zijn vakgebied buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de hockeysport. Eind maart viel die eer dus Frank Uijlenbroek ten deel ‘for service to jockey journalism’, zoals in het juryrapport te lezen staat. Uijlenbroek was niet de e nige die in het zonnetje werd gezet, want de Hockey Writers Club kiest ook jaarlijks de spelers van het jaar. Die titel was dit keer weggelegd voor Nick Bandurak en Leah Wilkinson. Bandurak (28), speler bij Holcombe HC, werd afgelopen februari voor het eerst opgeroepen voor de Engelse ploeg. De 35-jarige Wilkinson komt uit Wales en speelt voor Surbiton HC. Ze maakte deel uit van de Britse ploeg die brons won in Tokio.

April 2022 - Hockey International - 15


Klaar voor een strafcorner tijdens de onderlinge wedstrijden van de Zestigplussers. ,,Die spelen we elke veertien dagen door het hele land.’’

Dag van de Zestigplussers: hockey, biertje en een babbel

Hockeyers voor het leven

door Eric Korver ockeyclub Victoria, op een gewone donderdag. Een mudvol parkeerterrein, volop drukte in het clubhuis en actie op elk veld van de Rotterdamse club. Overal gebeurt wel wat, maar het beeld wordt bepaald door één kleurtje. Grijs. Dit is deze dag het domein van NHC De Zestigplussers, de club voor hockeyende grijsaards die op hún manier nog lol willen beleven aan het spelletje. En met elkáár.

H

Toegegeven, het is even wennen als je zo’n dag bezoekt van de Zestigplussers. Als verslaggever die zelf al enigszins op weg is naar zijn pensioen waan je je ineens weer een jonge vent. Maar de schijn van de grijze haren bedriegt. Want deze mannen zijn nog zo jong als ze zich voelen, en vertikken het om thuis achter de geraniums te zitten. Hockeyers voor het leven, soms letterlijk tot de dood. In het riante clubhuis van Victoria kijken Huib Preij en Bert Feijtes uit over vijf velden vol spelers van ’hun’ Zestigplussers. Preij en Feijtes hebben beiden hun sporen in de hockeywereld al meer dan verdiend. De eerste was bijna zestig jaar lid van Victoria, de tweede komt al een bijna even lange periode uit bij Voordaan. Samen zetten ze zich met hart en ziel in voor de Zestigplussers. ,,Elke veertien dagen doen we dit’’, vertelt Feijtes (71). ,,Op allerlei grote vel-

den in Nederland, altijd met wel honderdtachtig tot tweehonderd spelers. Ja, dat zijn heel wat teams. Allemaal hockeyers van vroeger, die nu spelen als zestigplussers. Sommigen spelen nog in de gewone competitie, anderen niet meer. Maar hier ontmoeten we elkaar twee keer per maand.’’ Dat zijn de zogenaamde onderlinge wedstrijden, afgekort de OLW’s, legt Reinier van Kuyk uit. Ook hij is één van die drijvende krachten achter de Zestigplussers. Die OLW’s zijn het grote bindmiddel, gaat Van Kuyk (73) verder. ,,Je kunt bij ons spelen vanaf zestig jaar in de categorie 60-plus of 68-plus. Iedereen krijgt daarvoor een uitnodiging per mail, waarna je kunt aangeven of je wilt meedoen of niet. De avond tevoren krijg je vervolgens te horen in welk team je speelt en met wie, en in welke kleur je speelt. Dat kan rood of wit zijn. Allemaal keurige kleding, want je kunt natuurlijk niet zomaar even een poloo tje aantrekken.’’ Op alle kleding prijkt het logo van de Zestigplussers, maar in vrijwel alle gevallen ook de naam van de speler. Altijd handig, vindt Van Kuyk. ,,Want als je een beetje verstrooide ouwe lul bent, kan ik wel meteen op je shirt je naam zien, hahaha.’’

Smoelenboek De meeste spelers van de Zestigplussers kennen elkaar inmiddels wel. Daar zorgt het roulatiesysteem in de opstellingen wel voor. Elke keer speel je weer met andere mensen, en uiteindelijk zijn ze dan alle-

16 - Hockey International - April 2022

maal wel bekend. ,,En als ik het een keertje niet weet hebben we altijd nog het smoelenboek. Daar staat elk lid met een fotootje in. Dan kijk ik even en denk ‘o, dat is die’. In dat boekje staan verder activiteiten, foto’s, de interlands. Eigenlijk alles.’’ Bij het aanmelden als lid kan een speler aangeven op welke positie hij graag wil spelen. Van Kuyk: ,,Daar wordt dan rekening mee gehouden. Ik heb bijvoorbeeld een voorkeur voor de positie van spits, en dan sta ik eigenlijk altijd opgesteld als spits. Vervolgens speel je dan op een dag drie wedstrijdjes van 35 minuten, met daarna het sociale gebeuren. Bitterbal, biertje, kletsen. Da’s minstens zo belangrijk.’’ De club bestaat al ruim dertig jaar en bedient zich van de moderne communicatiemiddelen om de spelers op de hoogte te houden en bij elkaar te krijgen. Dat was, vertelt Huib Preij (75) in de beginjaren wel anders. ,,Alles ging toen nog per brief. Ons clubblad was een gestencild blaadje dat werd rondgestuurd. Jan ten Hoopen uit Wageningen heeft de club ooit opgericht met een aantal enthousiastelingen, en vooral door praten is het langzaam gegroeid. Op een gegeven moment kwam Charles Marres erbij, een voormalig Larenman en oud-international. Hij wilde het niveau wat opkrikken en zocht in zijn kring naar nieuwe leden. Zo zijn we uiteindelijk over het hele land verspreid.’’

Wereldkampioen En zelfs over de grenzen, want de Zestig-

plussers spelen ook internationaal. ,,Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. We zijn al twee keer wereldkampioen geworden’’, vertelt Preij. ,,Dan speel je toch tegen sterke Australiërs, Engelsen, Duitsers en Nieuw-Zeelanders. Dat is echt heel leuk.’’

‘Als je niet dood wilt gaan, moet je lid worden van de Zestigplussers’ Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet wel een stapje extra zetten, stelt Van Kuyk. Letterlijk zelfs. ,,We hebben selecties van 60-plus, 65-plus, 70-plus, 75-plus en zelfs 80-plus. Maar dan wordt er ook wel getraind en moet je zeker twee keer per week aan de slag. Betekent dat je inderdaad kunt meedoen aan EK’s, WK’s en andere toernooien, maar ook aan de Olympische Spelen. Ja, die zijn er ook. Krijg je een tenue van de bond, maar de rest moet je wel zelf betalen. Daarom koppelen spelers zo’n toernooi aan vaak aan een reisje.’’ Maar die activiteiten liggen alweer een tijdje achter ze, want ook de Zestigplussers zuchtten onder het juk van corona en de lockdowns. ,,Een moeilijke tijd’’, verzucht Van Kuyk.,,We hebben daarin echt geprobeerd contact te houden met de men-


Wiel Hansen: ‘Dit houdt me fit’

H

ij wordt geïntroduceerd als de oudste keeper van Nederland. ,,Klopt’’, beaamt Wiel Hansen met een lach. ,,Maar eigenlijk wás ik keeper en stá ik nu vooral in het doel.’’

Hansen is inmiddels 88 jaar, maar oogt dat absoluut niet. En het is niet alleen de tweewekelijkse hockeydag die hem fit houdt. ,,Nee, ik doe meer. Twee keer per week ben ik in de sportschool, ik trim op zaterdagochtend als training. En dan dit. Eind vorig jaar ben ik wel gestopt met de hockeycompetitie. Ze worden daar jonger en jonger en jonger. En ik niet.’’ Hij geniet nog elke keer van de bijeenkomsten van de Zestigplussers. ,,Dat spelen met leeftijdsgenoten is het mooiste’’, vindt de hockeyer uit Apeldoorn. ,,Het niveau bij de veteranen is nu gewoon te hoog. Sinds de bond dat heeft omgezet naar 45+ betekent dat in

sen. De vingers aan de pols gehouden; hoe gaat het met ze, hoe voelen ze zich, zijn ze ziek of juist weer beter. Dat was echt ook nodig, want sommige mensen hadden het echt moeilijk. We hebben ze met filmpjes op de hoogte gehouden van wat er gebeurde. Wat wij deden, wat anderen deden. Alles om maar contact te houden. Dat viel allemaal niet mee. In die tijd hebben er een heleboel toch gedacht dat ze te oud werden. Die stopten. Ja, daar hebben we even een dip van gehad, maar inmiddels zijn we weer fanatiek bezig om er weer nieuwe mensen bij te krijgen.’’

Rikketik Van Kuyk waarschuwt nieuwe leden nog weleens. Die worden lid, en willen zich meteen laten gelden, maar dat is niet altijd verstandig. ,,Als je meteen te fanatiek aan de slag gaat,. Kan dat problemen opleveren met je rikketik’’, zegt hij, terwijl hij met zijn hand op zijn borst klopt. Hij kent de voorbeelden uit de praktijk. ,,Iemand die zich aanmeldde omdat zijn vrouw vond dat hij een buikje kreeg. Had járen niets gedaan. We vertelden hem nog op te passen en eerst wat te trainen. Maar hij kwam, ging meedoen en kreeg al binnen een minuut een hartaanval.’’ Van Kuyk grinnikt. ,,Dat gebeurt af en toe, maar we hebben altijd EHBO rondlopen en beschikken over diverse AED’s. In veel elftallen zitten ook oud-huisartsen of mensen met een opleiding met de AED. Ik zeg weleens: als je niet dood wilt gaan, moet je lid worden van de Zestigplussers.’’ Het is de humor van mensen die weten dat ze in de herfst van hun leven zijn aanbeland. ,,Die man is ook gereanimeerd en loopt er nu gewoon weer bij.’’

Duizendpoot De drie zijn al lang betrokken bij de Zestigplussers. Preij was zelfs nog zes jaar voorzitter. Hij is een beetje de duizendpoot van de club, vertelt zijn collega Feijtes. ,,Huib heeft zo’n beetje alles gedaan wat er te doen is. Nu zorgt hij nog voor de website, deelt de teams in en werkt mee aan de

de praktijk dat je soms ook tegen spelers van 42, 43 jaar staat. Als je daar tegen staat te keeper, gaat de lol er snel af. Dit is gewoon leuk. Je ziet vaak ook oude kennissen. Het is een soort reünie. En sportief is het heel ontspannen.’’ Lachend: ,,Het gaat ook eigenlijk nergens om.’’ Hansen kun je met recht een enthousiast noemen. Hij stond ook al in Nederlands elftal boven 75 jaar en in dat boven 80 jaar, en hij maakte het eerste WK voor 75-plussers mee. ,,En ik probeer ook nog steeds wel de nul te houden. Da’s toch je eer hè. Soms heb ik geluk en lukt dat.’’ Het sociale aspect weegt ook voor Wiel Hansen zwaar. ,,In het begin van de dag is het leuk dat je iedereen weer even ontmoet. En dan na afloop de nazit. Een biertje, een goed gesprek, dat hoort er allemaal bij.’’

social media. Van alle markten thuis en hij verzet heel veel werk.’’ Anders dan bij veel andere clubs is het vinden van vrijwilligers niet het probleem. ,,Dat is bij ons zelfs makkelijk’’, legt Preij uit. ,,De meeste leden zijn gepensioneerd en hebben dus allemaal veel tijd. Vanochtend heb ik nog even op tafel gestaan om een oproep te doen voor twee functies. Die worden dan ter plekke ingevuld.’’ Samen maken ze ook deel uit van de communicatiecommissie. En daarbij worden de modernste middelen niet geschuwd. Na een oproepje onder de leden wie er kijk had op social media, bleef het angstvallig stil. Daarom doken Preij en Feijtes daar zelf maar in. ,,We hebben cursussen gevolgd, weten nu precies hoe Facebook, Instagram en LinkedIn werken, maken korte filmpjes en vlogs. Daarmee geven we ruchtbaarheid aan het bestaan van de Zestigplussers.’’

Reinier van Kuyk: ,,Corona was een moeilijke tijd waarin we echt hebben geprobeerd contact te houden met de leden.’’

Kameraadschap na afloop. Het sociale aspect is belangrijk bij de Zestigplussers.

Gelijkgestemden Al met al wordt het beeld geschetst van een unieke vereniging. Die conclusie onderschrijven Preij en Feijtes van harte, ,,Hier tref je allemaal leeftijdsgenoten, gelijkgestemden, liefhebbers. Dat maakt het leuk’’, vindt Feijtes. ,,We hebben wel wat verschil tussen de 60-plus en de 68-plus. Als je wat ouder bent en even niet volle bak wilt, kun je het ook wat rustiger aan doen bij de 68-plus.’’ Preij grijpt daar echter meteen even in. ,,Hier moet ik even corrigeren’’, zegt hij met een lach. ,,Want ook bij die 68-plus moet je volle bak. Als je oud bent, kan je niet meer zo snel, maar geef je toch alles wat je hebt. En ook bijzonder aan onze club is dat we niets hebben. Geen clubhuis, geen velden. Alleen leden. En elke twee weken reizen we naar een andere club in Nederland.’’ Leden van de Zestigplussers zijn ook aangesloten bij de KNHB. Ze staan geregistreerd als speciaal lid, vertelt Van Kuyk. ,,Daarvoor staan we een bijdrage af aan de bond, maar de leden betalen bij ons niet meer dan 85 euro per jaar en eenmalig vijftien euro entreegeld, verder niks.

Concentratie in de wedstrijdjes. In dit geval bij Pierre Jansen. Ja, ze worden geacht op een wedstrijddag vijf euro mee te nemen. Dat gaat in de pot voor de drank. De aanvoerder regelt dat weer. Plus de bitterballen natuurlijk. En dan organiseren we om het hockey heen ook nog andere dingen zoals zeilen, golf en tennis.’’ De KNHB is enthousiast over die bijzondere club. ,,Een leven lang hockey hè, daar gaat het tenslotte om. En de bond wil graag dat mensen blijven spelen.’’

Vriendengroep Duidelijk is wel dat de Zestigplussers in een behoefte voorziet. Dat blijkt wel uit de belangstelling. ,,Zeer zeker’’, stelt Reinier van Kuyk. ,,Behalve het potje hockey gaat het ook om het sociale contact. Wij zijn een vriendengroep van vijfhonderd tot zeshonderd man. We kennen elkaar, helpen elkaar. Laatst ook nog. Was er eentje die

een actie opzette voor Oekraïne omdat zijn vrouw met een autootje naar Polen wilde om te helpen. Dan dragen we allemaal ons steentje bij. Heel sociaal.’’ Iedereen doet ook z’n best om die club te laten groeien. Feijtes: ,,Doordat we veel gerichter bezig zijn, komen er nu mensen. Maar we moeten het ook hebben van de mond tot mondreclame.’’ Deze dag zijn er weer wat gastspelers van de partij, vertelt Preij. ,,Die worden door iemand meegenomen om eens te kijken. Ze spelen ook mee en mogen ervaren hoe dat is.’’ Feijtes: ,,We proberen ook de clubs te interesseren om onder hun leders de 60-plussers erop te wijzen dat wij er zijn. Dat bijt totaal niet met het clublidmaatschap, omdat wij altijd doordeweek spelen. Ik ben zelf ook nog steeds lid van Voordaan, maar speel ook met de Zestigplussers. Dat kan prima.’’

April 2022 - Hockey International - 17


The Hockey Factory was in 2005 de eerste aanbieder van online oefenstof voor hockeytrainers. Nu, 17 jaar later, omvat de database meer dan 600 oefeningen en trainingen. Met telkens nieuwe oefenstof speelt The Hockey Factory in op de laatste ontwikkelingen in hockey. Zo zijn de oefeningen voor de (jongste) jeugd gebaseerd op de visie van de KNHB t.a.v. spelgericht trainen. Coaches van topteams vinden inspiratie in de oefenstof van o.a. bondscoaches en hoofdklassecoaches. Geïnteresseerd? Ga naar www.thehockeyfactory.com voor een individueel- of club-account.

Kleur herkennen Uit: www.thehockeyfactory.com

Doel van de oefening: Verbeteren drijven met opkijken en van richting veranderen tijdens drijven. Om de succesbeleving te vergroten, gaan de F-jes op 1/8ste veld met 6(!) doeltjes spelen. De spelertjes moeten leren herkennen in welk doeltje zij het makkelijkste kunnen scoren. Daarvoor moeten ze leren om tijdens het drijven van de bal ook op te kijken. En als er voor een doeltje gekozen is, is het handig als je met de bal snel van richting kan veranderen.

Goud Smokkelen Uit: www.thehockeyfactory.com

Doel van de oefening: Verbeteren drijven met opkijken, ruimte herkennen en van richting veranderen tijdens drijven. Ten opzichte van de F-jes wordt het veld bij de E-tje niet alleen langer, maar ook breder. Om gebruik te maken van de breedte moeten de spelertjes leren om ook naar achteren en breed te spelen. De reverse (omkeren tijdens dribbelen) is een handige techniek hiervoor. In deze oefening wordt aangeleerd om tijdens het dribbelen te kijken waar de tegenstander is en om te keren als deze jou aanvalt.

Organisatie:

Zet 3 rijen van 3 doeltjes uit met behulp van gekleurde pylonen.

De oefening:

· Verdeel de spelers over de 3 doeltjes met ballen bij het begin; iedere speler heeft een bal · De trainer roept nu 2 kleuren, bijvoorbeeld “wit – blauw”; de spelers moeten eerst door het witte poortje en vervolgens in het blauwe doeltje scoren · Alle spelers gaan terug naar hun doeltje om een tweede bal op te halen; als iedereen klaar staat, noemt de trainer 2

Doel van de oefening: Oefenen van het nemen van shoot-outs Vanaf seizoen 2022-2023 wordt bij de 6en 8-tallen de strafbal vervangen door een shoot-out. Tijdens Jongste Jeugd trainingen is er meestal geen keeper. Met deze oefening proberen we de shoot-out zo veel mogelijk na te bootsen.

De oefening:

pylonen; de trainer kan nu 3 kleuren noemen waar de spelers doorheen moeten drijven, bv. “rood – wit – blauw”

ker vierkant (land Y) en pakken een nieuwe bal uit het rechter vierkant · Als de smokkelaar is getikt, moet deze weer buiten de cirkel met de bal · Hoeveel ballen liggen er na 1 minuut in het andere land?

· Variatie: als de douanier de smokkelaar heeft getikt, mag hij zijn bal hebben en in het doel leggen; wie heeft er meer goud, de douaniers of de smokkelaars?

Introductie:

de smokkelaars (wit) moeten goud smokkelen van het ene land naar het andere (laat de spelers zelf de landen benoemen). Om het goud te smokkelen, moeten ze langs de douaniers (bruin) in de cirkel.

De oefening:

· Alle smokkelaars pakken een bal uit het rechter vierkant (land X) en drijven naar de cirkel · De smokkelaars moeten nu een weg vinden door de cirkel; zij moeten door één poortje en weer uit de cirkel drijven zonder door de tikker (douanier) getikt te worden · Als dit lukt, leggen zij de bal in het lin-

De shoot-out oefenen zonder keeper: 1 tegen 1 tegen 1 Uit: www.thehockeyfactory.com

andere kleuren, bv. “rood – wit” · De oefening herhalen tot alle ballen bij de zijlijn liggen · Variatie: de spelers starten bij de oranje

en probeert te scoren; de aanvaller heeft daarvoor 8 tellen de tijd (hardop tellen!) · Als A scoort, de tijd om is of verdediger B de bal afpakt, valt B het doel van speler C aan; speler C mag pas uit het doel komen als speler B gaat aanvallen · Ondertussen stelt speler A zich op in het doel aan de overkant; als speler C de bal afpakt, valt C speler A aan; etc. · Variatie: speel zonder doeltjes, waardoor de aanvaller kan scoren door over de doellijn te drijven

· Speler A en verdediger B starten ieder vanuit hun doel · Speler A valt het doel van speler B aan

18 - April 2022 - Hockey International


KNHB komt na pilots met veranderingen

Herijking Jongste Jeugd

door Rijcko Treep er ingang van het seizoen 2022/2023 wordt er bij de wedstrijden van de Jongste Jeugd een aantal wijzigingen doorgevoerd. Met deze zogeheten herijking heeft de KNHB als doel om het spelplezier bij de hockeyers tot 12 jaar te vergroten en ze een veiligere omgeving te bieden. In onderstaand artikel zetten we de veranderingen op een rijtje en legt Joost van Geel, prestatiemanager van de KNHB, uit wat de achterliggende gedachte is.

oplossing te zijn. Bovendien waren de kinderen er veel enthousiaster over.’’

Spelbegeleider

Pilots

Na het uitvoeren van verschillende pilots heeft de KNHB de volgende wijzigingen aangebracht:

De rol van de spelbegeleider bij de Onder 8 jaar zal met ingang van komend seizoen enigszins veranderen. De spelbegeleider hoeft minder op te treden als een scheidsrechter, maar dient de kinderen vooral te enthousiasmeren en op een afstand te begeleiden. ,,Wij zijn van mening dat kinderen het beste leren hockeyen als ze tijdens de wedstrijden los worden gelaten. De training is ervoor om bijvoorbeeld de technische vaardigheden te leren en die dan op zaterdag toe te passen, te ontdekken in echte wedstrijdjes. Mocht de veiligheid in het geding komen of het spelplezier afnemen dan kan een spelbegeleider ingrijpen.’’

Tot slot worden er voor de overige leeftijdscategorieën, de Onder 10, 11 en 12,

P

Nieuwe benamingen In navolging van de voetbalsport komt ook de hockeysport met nieuwe benamingen voor de verschillende leeftijdscategorieën. Zo gaan de F’jes vanaf komend seizoen ‘Onder 8 jaar’ heten, wordt de E6 ‘Onder 9 jaar’ en gaat de E8 vanaf nu door het leven als ‘Onder 10 jaar’. ,,De reden waarom we deze benamingen gaan toepassen, is om eenduidigheid te krijgen. Uiteindelijk willen we deze verandering ook gaan doorvoeren naar de oudere leeftijden’’, aldus Van Geel.

Twee extra doeltjes Bij de jongste leeftijdsgroep, de Onder 8 jaar, worden er twee extra doeltjes op het veld geplaatst. Dat betekent dat de jonge hockeyers niet twee, maar drie doeltjes moeten verdedigen. ,,De vier doeltjes bevielen goed, maar we zochten naar een vorm waarin de kinderen vaker naar het midden spelen, aangezien de doelen bij de elftallen ook in het midden staan. We hebben allerlei experimenten gedaan en daaruit bleek het extra doeltje een goede

Langere speeltijd Een andere wijziging voor de Onder 8 jaar is dat de wedstrijden in plaats van twee keer 15 minuten twee keer 20 minuten gaan duren. ,,Alles heeft met plezier te maken en daarom willen we de kinderen zoveel mogelijk laten spelen. Volgens ons is twee keer twintig minuten een reële verbetering ten opzichte van twee keer vijftien minuten.’’

Er werd meer gehockeyd en gestreden tussen de twee teams, dat vonden we mooi om te zien. Daarnaast waren zowel de kinderen als de spelbegeleiders erg enthousiast.’’

Shoot-outs Vanaf komend seizoen zullen de strafballen verleden tijd zijn. Deze worden ingeruild voor shoot-outs, waarbij een speler alleen op de keeper afgaat en moet proberen te scoren. ,,Het voordeel van een shoot-out is dat kracht een minder grote rol speelt dan bij een strafbal.’’

de komende maanden meerdere pilots gehouden met teams van zes, zeven, acht en negen spelers. ,,We hebben inmiddels al een aantal pilots gedraaid, maar we willen dat eerst nog wat nader onderzoeken voordat we een duidelijke keuze kunnen maken in wat werkt en wat niet.’’ Volgens Van Geel sluiten alle bovenstaande veranderingen aan op de weg die de KNHB wil inslaan. ,,Met deze veranderingen hopen we het plezier en zoveel mogelijk het natuurlijke spelgedrag te verhogen. Op het moment dat kinderen lid worden van een hockeyvereniging staat het plezier centraal, dat ze veel leren en ontdekken en hopen we dat ze zo lang mogelijk aan onze sport verbonden blijven.’’

Veld kwartslag gedraaid De grootste verandering bij de Onder 9 jaar is dat het veld een kwartslag wordt gedraaid. Dat betekent dat een wedstrijd niet meer in de breedte van het veld, maar in de lengte van het veld wordt gespeeld. ,,Tijdens de pilots zagen we dat het natuurlijke spelgedrag veranderde toen het speelveld een kwartslag werd gedraaid.

Onder 8 gaat spelen met drie doeltjes voor elke partij. ,,We zochten naar een vorm waarin de kinderen vaker naar het midden spelen.’’

Voor de jeugd Onder 9 wordt het veld een kwartslag gedraaid zodat er nu in de lengte van het veld wordt gespeeld.

Joost van Geel,. prestatiemanager van de KNHB.


GA VOOR INTERNATIONAAL & UITDAGEND TOPHOCKEY OVERNACHTINGSKAMPEN | 10 T/M 18 JAAR IN AMSTERDAM, ANTWERPEN & BARCELONA

OF ZOEK HET AVONTUUR DICHTER BIJ HUIS DAGKAMPEN | 5 T/M 14 JAAR OP VERSCHILLENDE HOCKEYCLUBS DOOR HEEL NEDERLAND

WWW.SPORTWAYS.COM

Hockey International en Sportways

geven een kamp weg!

D

e SportWays Overnight Camps staan bekend als beste hockeykampen én om de internationale sfeer. Van heinde en verre komen spelers, goalies en begeleiders naar de hockeykampen toe om een onvergetelijke tijd te hebben. Een week lang gaan alle deelnemers de ultieme hockeybeleving aan, door te eten, slapen en trainen op tophockeycomplexen als AH&BC en SBHC Xenios (Amsterdam), Atlètic Terrassa Hockey Club (Barcelona) en KHC Dragons (Antwerpen).

De hele zomervakantie lang kunnen deelnemers terecht in Amsterdam, voor Top-, Eliteen Goaliekampen. Daarnaast zijn er ook de Specials, kampen met een bijzonder thema. Je staat bij elk kamp ruim 5 uur op het hockeyveld om aan je techniek te werken. Verwacht elke dag toffe demo’s, vernieuwende en uitdagende clinics en een bloedstollend spannend kamptoernooi. Je duikt letterlijk in het diepe tijdens de vetste survival van Amsterdam of plonst in het zwembad van Atlètic Terrassa Hockey Club. De week sluiten we af in stijl met een spectaculair eindfeest. Bij alle kampen komen internationale

topspelers langs om samen met jou jouw skills een boost te geven.

Het succes van de verschillende hockeykampen is te meten aan de positieve reacties en de jaarlijks terugkerende deelnemers en begeleiding. De unieke combinatie van fanatiek hockeyen en plezier maken, werkt zichtbaar verslavend en geeft kinderen, ouders en begeleiders een glimlach op hun gezicht. Al na één dag op een kamp is het duidelijk: It’s an unforgettable experience!

Wil jij kans maken op deze waanzinnige ervaring? Wij mogen één gratis kamp weggeven ter waarde van €675,-! Je kunt kiezen tussen overnachtingskampen in Amsterdam, Antwerpen en Barcelona*. Wil jij dit winnen? Volg @hockeyinternationalmagazine op instagram , scan daarna de QR-code of ga naar https://bit.ly/3LKcI14 en laat je gegevens achter. Wie weet ga jij deze zomer het avontuur wel aan! *: Elite Prep Hockey Camps, Elite Hockey Camps en volgeboekte kampen zijn uitgesloten van deze winactie.


Clubs nog niet enthousiast over herijking Jongste Jeugd

‘Voelt als veranderen om veranderen’ door Rijcko Treep eiden de wijzigingen bij de Jongste Jeugd ontegenzeggelijk tot meer spelvreugde en een natuurlijker spelgedrag? De KNHB is er heilig van overtuigd dat de veranderingen de hockeysport ten goede komen, maar hoe staan de clubs hier eigenlijk tegenover? Een rondje langs de velden maakt duidelijk dat de herijking van het hockeyaanbod tot twaalf jaar nog niet overal wordt omarmd.

L

,,Laten we vooropstellen dat we helemaal niet tegen verandering zijn’’, reageren de verantwoordelijken van HC Zwolle, GHBS Groningen en Schaerweijde eensgezind. ,,Sterker nog, we vinden het hartstikke goed dat de sport zich blijft evolueren, maar we vragen ons af of deze veranderingen het spelplezier voor de kinderen vergroten. Om eerlijk te zijn, voelt het een beetje als veranderen om het veranderen.’’ Eén van de wijzigingen waar de clubs hun vraagtekens bij hebben, is het toevoegen van twee extra doeltjes op het veld bij de Onder 8 jaar. De verandering houdt in dat jonge hockeyers nu drie doeltjes moeten verdedigen in plaats van twee. ,,Toen we dit te horen kregen, hadden we zoiets van: wat voegt dit toe?’’, zegt Hans Rein Jacobi, voorzitter van de commissie Jongste Jeugd bij HC Zwolle.

Die mening deelt Sybrand Adema, technisch manager van GHBS Groningen. Hij vreest in de nieuwe opzet voor grote uitslagen. ,,Bij de jongste teams wordt er sowieso al veel gescoord, laat staan als er twee doeltjes bijkomen. Voor het spelplezier is het misschien leuk als je makkelijker kunt scoren, maar dat betekent ook dat de uitslagen heel ver uit elkaar kunnen liggen. Ik vraag me af of de kinderen daar meer plezier uithalen.’’ Bij SV Kampong wordt het aanbrengen van twee extra doeltjes juist toegejuicht. Volgens Patrick Jeuken, technisch manager breedtesport, zorgen deze namelijk voor nieuwe spelinzichten. ,,Het daagt de aanvallende ploeg uit om meer te scoren en het daagt de verdedigende ploeg uit om meer te bewegen. Wij hebben hier als club al een tijdje mee geëxperimenteerd en het bleek een zeer welkome verandering.’’

Chaos Een andere grote verandering die de KNHB gaat invoeren, is het draaien van het veld bij de Onder 9 jaar. Deze wordt met ingang van komend seizoen een kwartslag gedraaid, waardoor de jonge hockeyers niet meer in de breedte van het veld, maar in de lengte van het veld hun wedstrijden zullen spelen. Het is een wijziging die HC Zwolle en GHBS Groningen met angst en beven tegemoetzien. ,,We snappen best dat ze het veld wat meer in verhouding willen brengen, maar door het veld te kantelen, ontstaat er alleen

maar meer chaos en gevaar’’, zijn ze het met elkaar eens. De clubs waarschuwen voor situaties waarin de ballen constant bij elkaar in het veld terechtkomen. ,,In de nieuwe opzet staan de keepers met de ruggen tegen elkaar, waardoor de kans groot is dat de ballen vaker in het andere veldje terechtkomen.’’ Volgens Jacobi had deze verandering niet gehoeven. ,,Als je het bestaande veldje hanteert, kun je gewoon gebruik blijven maken van de bestaande belijning en houdt een hek achter de achterlijn de ballen tegen. Dat werkte volgens ons prima.’’ Bij Kampong zijn ze niet zo bang voor chaotische situaties. ,,De meeste clubs hebben tegenwoordig buizen of touwen om de veldjes van elkaar te scheiden. Verenigingen kunnen er bovendien voor kiezen om doelplanken neer te leggen zodat de ballen niet in het andere veld terechtkomen, maar onze ervaring is dat het heel erg meevalt.’’ Jeuken ziet dan ook geen enkel bezwaar tegen het invoeren van deze wijziging. ,,In het oude scenario gebeurde er heel weinig in het zoeken van ruimte. Doordat het veld nu breder wordt gemaakt, krijg je meer breedtespel en worden de spelers onbewust uitgedaagd en getriggerd.’’

Spelenderwijs Naast de twee eerdergenoemde wijzigingen is er nog een aanpassing die niet overal

met open armen wordt ontvangen. De veranderende rol van de spelbegeleider, die wordt gevraagd zich minder met het spel te bemoeien, valt bij Schaerweijde en Kampong niet in goede aarde. ,,Ergens snap ik de intentie wel, maar als je iedereen zijn gang laat gaan, gaat degene met de grootste mond de regels bepalen. Daar wordt het spelletje niet leuker van’’, aldus Sofie van Essen, coördinator Jongste Jeugd bij Schaerweijde. Bij de Zeister club willen ze niet van de spelbegeleider af. ,,Wij vinden het belangrijk dat een spelbegeleider de regels spelenderwijs aan de kinderen uitlegt. Zodra ze de regels kennen, gaan ze het spelletje automatisch leuker vinden.’’ Jeuken is het daar helemaal mee eens. ,,Regels horen bij het spel, die moeten bij de ene club niet anders zijn dan bij de andere club. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren om te gaan met een spelbegeleider, zodat ze leren binnen de kaders te werken. Als de kinderen het spel zelf gaan bepalen, ben ik bang dat er allerlei discussies komen.’’ Is er dan geen enkele wijziging waar alle clubs volledig achter staan? Jawel. De langere speeltijd bij de Onder 8 jaar (deze gaat van twee keer vijftien naar twee keer twintig minuten) is volgens alle verenigingen een ’heel goede stap’. ,,Het gaat erom dat de kids plezier hebben en wij denken dat een langere speeltijd daar zeker aan bijdraagt.’’

April 2022- Hockey International - 21


De grootste beddenspeciaalzaak van de regio

Sponsor ʻʻ van de rust.

Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius Auping Store Buitenveldert A.J. Ernststraat 865 | Buitenveldert

www.goodnight.nl


Pam van der Laan vanuit promotieklasse naar Oranje

Loopbaan in

E

stroomversnelling

en paar seconden waren maar nodig om de wereld van Pam van der Laan volledig op z’n kop te zetten. Zo lang ongeveer duurde de mededeling dat het talent van Huizen deel uitmaakt van het Nederlands team dat in India twee wedstrijden voor de Pro League speelt.

De keuzes van de nieuwe bondscoach Jamilon Mülders verrasten niet alleen de buitenwacht, maar ook de speelsters die op zijn lijstje voorkwamen. Het was, zegt Pam van der Laan, een soort bommetje dat in de kleedkamer van Jong Oranje werd gegooid. ,,We werden bij elkaar geroepen en kregen te horen wat er ging gebeuren. Daarbij was er nog veel onduidelijk, een beetje chaos eigenlijk. Maar de volgende dag werd er al iets meer duidelijk. Van onze groep bij Jong Oranje mochten zes tot tien speelsters mee naar de Pro League in India. Zelf werd ik gebeld door coach Erik van Driel, die me vertelde dat ik ook meeging als ik niet nodig was bij het WK dat Jong Oranje gelijktijdig speelt. Ja, een enorme verrassing.’’ De ontwikkelingen zorgden voor ongeloof binnen de jonge groep van Van Driel. Van der Laan lacht. ,,Ja, dat was echt zo. Natuurlijk was het heel gaaf, maar we zaten elkaar ook wel even aan te kijken van ‘is dit echt zo?’.’’ Het besef dat ze bij het grote Oranje was gehaald moest ook bij Van der Laan zelf wel even bezinken. En daar had ze best een paar dagen voor nodig. ,,Er gebeurt natuurlijk veel. Ik werd benaderd voor interviews, en mijn telefoon ont-

plofte echt. Familie, vrienden, zelfs mensen van de club die ik nooit eerder heb gezien of gesproken. Iedereen feliciteerde me. En dan begin je wel te beseffen hoe groot dit is en wat voor kans dit is. Dat had ik in eerste instantie helemaal niet door.’’ Geval apart Natuurlijk is Pam van der Laan daarin nog een geval apart. Niet eens omdat ze met haar achttien jaar nog hartstikke jong is, maar vooral omdat ze met haar club Huizen niet eens in de hoofdklasse speelt. Huizen is de huidige nummer vier van de Promotieklasse. Er werd in de media al geroepen dat vaste klanten van Oranje moesten googelen naar hun nieuwe teamgenoten, en het is niet ondenkbaar dat daarbij ook de naam van Van der Laan weleens is ingetikt. ,,Dit komt ook voor mij natuurlijk heel onverwacht’’, erkent Van der Laan. ,,En vooral ook eerder dan ik ooit had ingeschat. Natuurlijk is uitkomen in Oranje wat je uiteindelijk graag wilt, maar op je achttiende verwacht je niet dat je ineens deze kans krijgt.’’ Nou is de loopbaan van Pam van der Laan eigenlijk al één grote stroomversnelling. Als vijftienjarige stond ze de ene week nog als ballenmeisje langs de kant en besliste ze een week later als invalster in de hoofdklasse het duel tussen Huizen en Hurley. ,,Het gaat snel, dat klopt’’, erkent ze. ,,Heel erg snel soms. Maar ik sta er zelf best wel nuchter in. Eerlijk gezegd wist ik in eerste instantie niet eens wat die Pro League was. Daar ben ik totaal nog niet mee bezig. Ik hockey eigenlijk nog vooral voor de lol.’’ Soms moet ze daarom

zichzelf nog weleens in de arm knijpen. ,,Dan vraag ik me af of ik wel besef wat ik allemaal doe.’’

Grappig Zele ziet ze er ook helemaal geen probleem in dat ze nog in de promotieklasse speelt. ,,Ik heb de artikelen wel gelezen, maar ik zag dat juist zelfs als iets grappigs. Een speelster uit de promotieklasse die meedoet in Oranje, da’s best zeldzaam. Maar het stoort mij echt niet. En natuurlijk wil ik graag weer in de hoofdklasse spelen. Dat hebben we met Huizen al twee jaar gedaan, al was ik toen echt nog heel erg jong. Maar op dit moment is dat voor mij nog geen noodzaak. Ik wil op een gegeven moment wel de overstap maken, maar ik wil eerst voor mezelf helder hebben wat ik precies wil en wanneer. Ook in de promotieklasse kan ik mezelf nog goed ontwikkelen. Ik ben nog jong, heb geen haast.’’ Bij Huizen was de ambitie dit jaar de promotie naar de hoofdklasse te realiseren. Daarvoor werd in de zomer ook versterking naar de club gehaald. Dat doel kan nog altijd worden bereikt, denkt Van der Laan. ,,Die promotie zit er nog steeds in. Als we de play-offs kunnen halen, hebben we een kans.’’ Bij Huizen heeft Van der Laan met Eddie Simmons en Taeke

Taekema ook coaches die nog kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling. ,,Ik heb verschillende coaches meegemaakt bij Huizen, maar ik vind die twee samen heel sterk. Het zijn leuke coaches, die in het team ook echt zorgen voor een leuke sfeer. Natuurlijk draait het om hockey, maar daarnaast hebben we ook plezier. En we leren veel. Eddie heeft veel ervaring, en Taeke natuurlijk ook tot op het hoogste niveau. Bovendien speel ik hier elke week zeventig minuten, dat is ook belangrijk.’’

Snelheid De tweedejaars studente fysiotherapie beseft heel goed welke kwaliteiten ze straks inbrengt in Oranje. Snelheid is haar voornaamste handelsmerk. ,,Dat is mijn allersterkste punt, ja. Zowel verdedigend als aanvallend. Alleen gebruik ik mijn aanvallende acties niet heel vaak omdat ik best bang ben fouten te maken. Ik hoop dat ik dat in de Pro League kan loslaten en die acties wel ga maken, want dat is echt mijn kwaliteit.’’ Misschien moet ze daarom haar grootste les wel leren op mentaal gebied, weet Van der Laan zelf ook. ,,Ja, dat denk ik wel. Ik moet echt dingen loslaten, moet beseffen dat ik fouten mág maken. Dat is voor mij echt wel een dingetje, zowel bij Huizen als bij Jong Oranje. Ik kan meer uit mezelf halen dan ik nu doe.’’ Ook straks in India, als ze haar debuut mag maken in Oranje. ,,Meer op gevoel spelen. Iets minder denken, iets meer doen.’’

Pam van der Laan stijlvol in actie in Oranje onder 18. ,,Natuurlijk is uitkomen in Oranje wat je uiteindelijk graag wilt, maar op je achttiende verwacht je niet dat je ineens deze kans krijgt.’’ (Foto WorldSportPics)

April 2022 - Hockey Interna-


BlackBear goaly armor wil dingen

W

ij vinden dat er op het gebied van keepers materiaaal te weinig concurrentie is. De economische wetten zeggen; dat bij voldoende vraag en weinig aanbieders de prijzen stijgen. Dit verstoorde marktevenwicht is nadelig voor de eindgebruikers.

Keepers willen niet alleen goed beschermd zijn, maar er ook goed uitzien. Dit is bij het hoge prijsniveau en beperkte budgetten van veel clubs moeilijk haalbaar voor “alle” keepers. Een keeper moet kracht en zelfvertrouwen uitstralen. Zo'n onverzettelijke houding heeft een sterk effect op de verdedigingslinie van elk team. Goed zittende, veilige en mooie materialen kunnen keepers daarbij ondersteunen. BlackBear wil dat iedere keeper het doel verdedigt in een uitrus-

ting die goed voelt. Een outfit om trots op te zijn! Kunnen wij het anders doen? Vroegen wij onszelf af. Kunnen wij een mooie, kwalitatief goede en veilige uitrusting tegen een betere prijs aanbieden. En dan voor alle keepers van een club… niet alleen voor de topteams, maar ook voor de lagere elftallen? Ja dit kunnen wij! Is het antwoord. Na 3 jaar op de markt te zijn wordt BlackBear bij veel clubs in Europa gebruikt van de jongste jeugd tot de veteranen. Duurzaam, comfortabel en modieus Het BlackBear assortiment is door een professioneel ontwerper ontwikkeld in samenwerking met hockeykeepers.Het resultaat: complete uitrustingen tegen een zeer concurrerende prijs. Duurzaam, veilig, comfortabel en modieus. Wil jij je iegen keepers uitrusting? Je eigen uitrusting, dat is toch wel het fijn-

24 - Hockey International - April 2022

anders doen

ste. BlackBear maakt dat nu ook voor jouw mogelijk met BlackBear Switch • Altijd een goed passende mooie uitrusting, voor een vast bedrag per maand. • Je eigen Legguards, klompen en handschoenen in een stevige roltas. • Eigen kortingscode met hoge korting voor de BlackBear webshop Met BlackBear Switch kun je altijd switchen. Zo heb je altijd een hele goed passende set. • Groter maat nodig? Switch it • Iets kapot? Switch it • Maandelijks opzegbaar

Foto’s Blackbear


Luna Fokke jubelt nadat ze Nederland in de halve finale tegen India op 2-0 heeft gebracht. Jip Dicke juicht mee. (Foto WorldSportPics/Frank Uijlenbroek)

Talenten zonder tegentreffer naar finale tegen Duitsland

Wereldtitel voor Jong Oranje?

J

ong Oranje lijkt in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom hard op weg naar de wereldtitel. In het WK voor speelsters onder 21 jaar is de Nederlandse ploeg tot nu toe oppermachtig, en lijkt de topfavoriet voor de eindzege. Daarvoor moet Jong Oranje in de finale nog wel afrekenen met de Duitse ploeg. Het is vervelend, maar meer dan melden dat Jong Oranje zich heeft geplaatst voor de finale van dat WK in Zuid-Afrika kunnen we helaas niet. Dit magazine gaat net op de pers een dag voordat die eindstrijd tegen de Duitse meiden wordt gespeeld.

D

Maar dat de ploeg van bondscoach Dave Smolenaars het al zó ver heeft geschopt, willen we zeker niemand onthouden. Jong Oranje is in Zuid-Afrika al vanaf de allereerste pot uitstekend bezig. In de – niet al te sterke – poule walste de ploeg over alle opponenten heen. In de eerste twee duels werden de Noord-Amerikaanse landen op dikke nederlagen getrakteerd. De Verenigde Staten moest er met 9-0 aan geloven, waarna Canada zelfs nog twee treffers meer moest incasseren. Tegendoelpunten viel er niet. Daar kwam ook het zwakke Zimbabwe niet aan toe. Die ploeg werd met liefst 18-0 aan de kant gezet, een uitslag die aangeeft dat de Afrikaanse

opponent werkelijk niets te zoeken heeft op een WK.

Indrukwekkend Tja, dan heb je drie potjes gespeeld, pak je de volle winst en staan er de veelzeggende doelcijfers 38 voor en nul tegen op het bord. Indrukwekkend. Dat was ook de manier waarop Jong Oranje vervolgens in de kwartfinale afrekende met gastland Zuid-Afrika. Dat werd met 5-0 van het veld geveegd, waardoor voor de ploeg van Smolenaars wat betreft het aantal tegentreffers de teller nog steeds op nul bleef staan. Dat was nog steeds zo na de halve finale tegen het lastige India, dat

het Oranje moeilijker maakte dan gedacht en ook dan de cijfers aangeven. Tessa Beetsma bracht Nederland op een voorsprong, maar het duurde tot acht minuten voor het einde voor Luna Fokke de Nederlandse ploeg in veilige haven kon schieten. Een minuut later bezegelde Jip Dicke de zaak: Jong Oranje naar de finale, en zelfs zonder tegentreffer. Daarin stuit de ploeg op de Duitse meiden, die in de halve finale afrekenden met Engeland. Mentaal voordeeltje: Duitsland incasseerde al wel een nederlaag, en wel in de poule tegen India. Maar hoe het echt afloopt kunnen we helaas pas melden in onze volgende editie.

EHL hockeyfeest in Wagener

e hockeysters van Den Bosch schreven vorig jaar geschiedenis door de boeken in te gaan als de eerste vrouwelijke winnaars van de EHL. Daar zat wel een naar randje aan: publiek was er niet bij de succesvolle Europese campagne van de Brabantse dames. Dat mag nu wel, wanneer de EHL van 13 tot en met 18 april neerstrijkt in het Wagener Stadion. Dat móet een hockeyfeestje opleveren.

Het was een prachtige eindzege die Den Bosch vorig jaar binnenhaalde in de eerste EHL voor vrouwenteams. Destijds werd in Amstelveen het Spaanse Club de Campo Vila de Madrid aan de kant gezet. De vreugde van Marloes Keetels was er niet minder om toen ze de trofee in handen mocht nemen, maar álles is natuurlijk leuker met een enthousiast publiek.

Dat gaat nu in ieder geval weer gebeuren. In het Wagener Stadion kunnen liefhebbers zich zes dagen lang vergapen aan tophockey. Bij de vrouwen wordt wat Nederland betreft gespeeld door Den Bosch en Kampong. Bij de mannen zijn Kampong en titelverdediger Bloemendaal erbij. Den Bosch opent op 15 april tegen Pegasus. Amsterdam neemt het dezelfde dag op tegen het Spaanse Club de Campo. Een dag eerder komen de mannen van Bloemendaal al in actie. Zij spelen dan tegen Atletic Terrassa, ook uit Spanje. De mannen van Kampong bijten wat de Nederlanders betreft de spits af. Zij spelen op de eerste dag, 13 april, tegen Uhlenhorst Mülheim uit Duitsland.

Den Bosch juicht als Marloes Keetels de trofee van de allereerste EHL voor vrouwen in handen heeft. (Foto WorldSportPics/ Frank Uijlenbroek)

Wat geldt voor de vrouwen van Den Bosch, geldt natuurlijk net zo hard voor de mannen van Bloemendaal. Ook zij boekten vorig jaar een geweldige zege, die toch net even minder glanzend werd door het ontbreken van publiek. Maar daaraan zal het nu niet ontbreken, want zowel Bloemendaal als Kampong kunnen natuurlijk reke-

nen op heel wat steun. En Jorrit Croon zegt het eerder in dit magazine al: ,,Met Bloemendaal willen we die twee hoofdprijzen binnenhalen, de EHL en de landstitel. We hebben er hard naartoe gewerkt en hebben er enorm veel zin in.’’ De finales van de EHL hebben plaats in het Paasweekeinde, op maandag 18 april.Ginella Zerbo leeft op bij NOS, maar rentree in Oranje is nog ver weg

Nieuw werk, nieuwe

energie

door Hans Hofstra inella Zerbo is nog altijd niet weg te denken van de Nederlandse velden. De spits werkt met haar ploeg SCHC dit jaar toe naar misschien wel het eerste landskampioenschap uit de geschiedenis. Daarnaast is Zerbo na een tijdje minder gescoord te hebben de laatste weken weer op schot. Maar een terugkeer in Oranje na haar afscheid in 2021 lijkt ver weg. Zerbo heeft andere prioriteiten.

G

Als een donderslag bij heldere hemel. Zo kwam het nieuws over het stoppen van Ginella Zerbo bij het Nederlands elftal binnen in het Nederlandse hockeywereldje. De spits, nog altijd makkelijk scorend voor SCHC, staat bij haar ploeg vaak op de goede positie in de cirkel. Jaren streefde ze naar het hoogst haalbare, namelijk het winnen van olympisch goud. Afgelopen jaar spatte die droom uiteen: Zerbo werd door bondscoach Alyson Annan niet meer geselecteerd. Niet veel later maakte de nog maar 24-jarige Zerbo bekend te stoppen met hockey voor het Nederlands elftal. Zerbo koos na het mislopen van het EK en de Olympische Spelen voor een maatschappelijke carrière bij de NOS. De motivatie

Typisch Ginella Zerbo, juichend na wéér een doelpunt voor SCHC. ,,Door het werk bij de NOS kreeg ik nieuwe energie en vind ik het ook weer leuker te trainen bij SCHC.’’ (Foto WorldSportPics/Koen Suyk)

Ginella Zerbo: ,,Mijn topsportmentaliteit kan ik goed gebruiken bij mijn huidige werkgever. Bij de NOS heb ik ook een team.’’

voor Zerbo om niet alleen op het hockeyveld, maar ook daarbuiten zichzelf te ontwikkelen lag ten grondslag aan een drastische verandering en het Nederlands elftal werd aan de kant geschoven. Een opvallend gegeven, aangezien ze in het seizoen 2018-2019 nog topscorer werd in de hoofdklasse. Toch lijkt het erop dat Zerbo geen moment spijt heeft van haar keuzes. ,,Mijn plezier was ik verloren bij het Nederlands elftal. Ik was toe aan een nieuwe impuls in mijn leven, haalde niet meer genoeg voldoening uit hockey. Vaak dacht ik eraan mezelf te gaan ontwikkelen als producer bij de TV. Een kans om dit te doen ontstond bij de NOS. Afgelopen jaar ben ik begonnen als junior-producer en sinds kort heb ik een contractverlenging gekregen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin en ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt.’’ Het blijft veel fans verbazen. Hoe is het mogelijk dat één van Nederlands beste spitsen bedankte voor het Nederlands elftal? De kwaliteiten die Zerbo heeft kan door geen andere spits in de Hoofdklasse dames worden geëvenaard. Haar handelingssnelheid op de vierkante centimeter is een kwaliteit die elke spits graag wil hebben. Daarnaast is ook haar makkelijke manier om dan ook nog eens de bal in de goal te werken, een kwaliteit waar maar weinigen over beschikken.

Energie Na de radicale switch lijkt het er echter niet op

dat Zerbo straks helemaal verdwenen is van de Nederlandse velden. Toch is een rentree in het shirt van Oranje ver weg. ,,Ik merkte nadat ik was gestart met het werken bij de NOS, dat ik een nieuw soort energie kreeg. Opeens vond ik het ook weer leuker om te gaan trainen bij SCHC. Het was niet alleen hockey, hockey en nog eens hockey, maar ook iets anders. De voldoening die ik overdag haalde bij het werk als producer, zorgde ervoor dat de focus niet alleen maar op hockey lag.’’ De dagen zien er bij Zerbo inderdaad opeens anders uit dan voorheen. Waar de spits normaliter acht trainingen per week afwerkte, zien ze haar nu nog maar vier keer per week op het veld bij SCHC. Overdag richt Zerbo zich met haar team bij de NOS op een heel ander topic, namelijk het nieuws van de dag. ,,Als junior-producer ben ik bezig om journalisten en cameramensen zo goed mogelijk te ondersteunen. Journalisten worden last-minute ingevlogen, moeten ergens overnachten of bijvoorbeeld worden ondersteund door een cameraman. Deze zaken probeer ik voor hen zo goed mogelijk te organiseren. Dat is soms hectisch, maar vooral heel leuk. Geen dag is hetzelfde.’’

Oekraïne Ook de oorlog in Oekraïne werd door Zerbo heel anders ervaren. Het dagelijkse nieuws, dat zelfs ’s nachts te volgen is bij de NOS, moest goed worden aangestuurd. ,,Je moet je voorstellen dat een situatie zoals die in Oekraïne bij ons in de studio in Hilversum leidt tot hectische dagen. Ik weet nog goed dat ik op de dag dat de oorlog begon wakker werd. Eigenlijk moest ik om negen uur ‘s

ochtends beginnen met mijn werk. Toen ik het nieuws las dat de oorlog was begonnen, zat ik direct in de auto. Toen mijn collega’s me om zeven uur belden, vertelde ik dat ik al onderweg was. Ik wist meteen dat ik die dag moest presteren met mijn team.’’

Topsport Zodoende zat de makkelijk scorende spits opeens in de auto met een heel ander doel: een bijdrage leveren aan het nieuws omtrent Oekraïne, om dit zo goed mogelijk te verslaan. ,,Grappig genoeg kan ik mijn topsportmentaliteit goed gebruiken bij mijn huidige werkgever. Bij de NOS heb ik ook een team. Omdat het nieuws nooit hetzelfde is en de dagen soms moeilijk te plannen zijn, moeten we soms ook presteren onder veel druk. Onder stress heb ik geleerd goed te werken. Op mijn werk heb ik hier profijt van. Daarnaast ben ik niet bang om dingen hier te vragen en leer ik elke dag weer bij.’’ Het enthousiasme waarmee Zerbo haar verhaal vertelt, spreekt boekdelen. De spits die met SCHC dit jaar probeert de eerste landstitel te winnen, heeft weer veel plezier gevonden in haar carrière. Bij Zerbo staat niet alleen de drive om de olympisch goud te winnen bovenaan. ,,Het zou kunnen dat ik over een tijdje weer de prikkel vind om voor Oranje te gaan. Op dit moment merk ik dat ik mijn batterij weer aan het opladen ben en dat ik hockey weer leuker aan het vinden ben. Ik ga met veel plezier naar een training of wedstrijd van SCHC. Een terugkeer in Oranje? Ik sluit die niet uit. Maar voorlopig ligt mijn aandacht ergens anders.’’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Hoofdklasse Hockey.nlleukste

Zijn jullie het van seizoen 21/22?

team

Hoe doe je mee?

- Meld je aan via www.leuksteteam.nl of scan de QR-code - Geef je team op!

Maak kans op te gekke prijzen voor het hele team!!!!

hockeyinternationalmagazine


Wat iemands sport ook is... Geef het cadeau, met de Sports Gift Card! O.A. TE BESTEDEN BIJ

RACEPLANET.NL

O.A. TE KOOP BIJ én via www.sports-giftcard.com


Hockey International puzzelwedstrijd Wilt u kans maken op een adidas CHAOS FURY DARK SCRIP OUTDOOR t.w.v. € 130,- aangeboden door Jumbo Golf & Hockey en een Sports Giftcard t.w.v. € 50,- te besteden bij heel veel sportzaken. Los dan onderstaande puzzel op en via de QR code kun je jouw oplossing insturen of mailen naar info@hockeyinternatlionalmagazine. nl. Doe dit voor 10-05-2022. In de volgende editie maken wij de winnaar bekend.

O.A. TE KOOP BIJ Gegroet Vordering

Vrucht

4

Omdraaien

Waarborg

Franse Onlangs rivier

én via www.sports-giftcard.com

Heftoestel

Reeks

9

Getal

Vogelproduct

Vers

Opbergmiddel

3

Vleesgerecht

Stand

10

7

Zeehond

Franse NV Plant

Soldatenkost

Ivoor

Inwendig Aanloop

17

Lichaamsdeel

1

Nagerecht

Wiskundig getal

2

In oprichting

Tocht

14 Naam van Paus

Plaats in Brabant

Zwijn

Keuken- Vergerei dieping

Duitse stad

Beroep

Laag

Huid

Sinds

12

Kerkgebruik

Gereedschap Behoeftig

Haal

Boom

Dierengeluid

18

Houtsoort

8

Kippenloop

Pers. vnw.

Numero

Priklimonade

Meester

Bitter vocht

Equator

Ontvangst

Doctorandus

Franse rivier Gevoel

Ton

6

Vrij Rustig

Greppel

Vogel

Dal

Kracht

Graansoort

Kern

Engelse Bos maat bloemen

Keeper

Moeder

Listig

Offerte

Wereld Lichaams- Bijbelse deel figuur

16

Ieder

Larve

OverGemaal dreven

Noot

Schildersgerei

Aardhoogte

Met name

Luid

Zangspel

Om te bedanken

5

Schors Vogel

Karakter Tijdperk Muziekinstrument

Vaarwel

Strijkmes

Noodlottig

Steenmassa

Trek

Beroep

Kledingstuk

Wasdom

Armholte

Zacht buisje

Techn. titel

Onder andere

Duitse Oostenr. rivier rivier Rekening

13

Oorlogsvloot

Vis

19

Bejaard Walvis

Huidverdikking

Azijn

Kreet

Interest

BeHemelvlieging geest Voorzijde

Wapen

Nors

Dwarsmast

Verenigde Naties

Tot en met

15

Wintersporter Vacht

Strijdperk

Vertegenwoordiger

11

Rampspoed

Vaart

BUZING Puzzels

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Win twee WK tickets of een gesigneerd Oranje shirt!

B

ij Hockey International zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van ons magazine en onze online platformen. Hierbij is jullie mening erg belangrijk.

Hockey International is een hockeymagazine dat voor iedereen te verkrijgen is op 150 verschillende hockeyclubs in het hele land. In dit magazine brengen wij gedurende het seizoen maandelijks interviews, achtergrondverhalen en reportages in de breedste zin. In het kielzog van de actualiteit zoeken wij waar mogelijk de verdieping.

Op dit moment onderzoeken wij wat de T over onsEmagazine. G I zijn L mening is Wij P A P R I K A S C H A nieuwsgierig wat lezers, maar ook nietB R I Emagazine.A lezers, vinden van S onsEpapieren P E L S R A R EhocN T Ook willen wij erachter komen welk E I E N G E L keynieuws de liefhebbers interesseert en S V weg F wij R de O mensen N T het best F A T via welke kunN O T A I L L nen bereiken. G R O E I C D helpen I E Umet dit onderzoek E R A en Wilt uAons O H A R invullen? D O P de bijbehorende enquête O P E R A T E S I R E I S I Als u de enquête invult, heeft u de mogeA A R D E achter te B laten. O E lijkheid om uw e-mailadres H A N Ddie dat doen, G I maken E R kansV De deelnemers D O E L M A N E V E V A L L E I C I D E R M A O N T H A A L

twee tickets te winnen voor het O O WK hockeyW deze zomer in AmsterA dam, T Sof E R U I T O E een gesigneerd shirtRvan R het M Nederlands A D A elftal. D RInvullen U K van K E E de enquête B I Tneemt S ongeveer B A3 S T N minuten O E Kin beslag. P A T E E L A A L M A D E S L U I N T E R N S E L P R A T V L A K O K P I A A N B O D S R I L O P I T S E D E R K E T T A S T R I T A T G E R E I S M N A A R W I L G R U G R E N E N A G E N T E M P O E L L E N D

P R K W A S T S T E R K T E

April 2022 - Hockey International - 31 V I D E O S C H E I D S R E C H T E R


Maakt Rijden Geweldig

VAN POELGEEST, OFFICIEEL BMW M DEALER.

SPORTIVITEIT, NOG VOOR HET ÉCHT BEGINT. De BMW M240i is een absolute topsporter voor op de weg. Technologie maakt hem sportief en staat garant voor maximale prestaties en dynamiek. Het gevoel van sportiviteit voel je direct wanneer je het stuur vast pakt. Maar je ziet het al wanneer je naar de auto toe loopt. Wanneer je de op maat gemaakte BMW M Performance Parts ziet, laat het je hart sneller kloppen. Een opvallende match met ieder hockeyteam. Het gevoel van sportiviteit en prestaties op het veld. De spelers zien het al wanneer ze het veld op lopen en de support hun hart sneller laat kloppen. I E

www.van-poelgeest.nl info@van-poelgeest.nl

Amersfoort Ruimtevaart 2 3824 MX Amersfoort T. (033) 462 15 00

Amstelveen Burg. A. Colijnweg 6-8 1182 AL Amstelveen T. (020) 503 23 00

Amsterdam Pieter Braaijweg 12 1114 AJ Amsterdam T. (020) 460 46 90

Heemstede Cruquiusweg 25 2102 LS Heemstede T. (023) 528 52 84

Hilversum Franciscusweg 4 1216 SK Hilversum T. (035) 624 11 56

Naarden Energiestraat 51 1411 AS Naarden T. (035) 699 76 76

Noordwijk Keyserswey 91 2201 CX Noordwijk T. (071) 409 09 10

Premium Selection Center Amsterdamsestraatweg 13 1114 AW Naarden T. (020) 699 76 76