Hockey International Magazine April 2020

Page 12

In de Crisis

Natuurlijk, we hebben allemaal te maken met de coronacrisis. De hockeyers, maar zeker ook de clubs. Tegen welke problemen lopen de verenigingen aan? Kunnen ze financieel overeind blijven in deze moeilijke tijden? En wat voor gevolgen heeft deze coronacrisis voor de toekomst van de clubs. Met ABN AMRO, Oranje Rood en HGC zoeken we antwoorden.

Hoofdklassers hockeyen voor volle tribunes. ,,Deze situatie toont aan dat het financiële model van hoofdklassehockey heel kwetsbaar is.’’ (Foto WorldSportPics/Willem Vernes)

ABN AMRO staat verenigingen bij in crisistijd

‘Er zijn clubs die echt A BN AMRO is al sinds jaar en dag een grote partij in de hockeysport. De bank is partner van veel clubs en wil dat niet alleen zijn in goede tijden, maar ook in slechte als nu. Of misschien wel júíst dan. Duidelijk is dat er in deze crisis veel clubs zijn die aankloppen bij de bank, hetzij om advies, hetzij om steun.

,,Wij staan de clubs bij met raad en daad. Dat vinden we als financiële instelling en als sponsor ook onze plicht’’, stelt Marco Moers, vanuit ABN AMRO verantwoordelijk voor de hockeysponsoring. Hij heeft momenteel veel contact met de clubs. ,,Wij steunen ze waar mogelijk. We zien daarbij wel dat de problematiek verschilt tussen de hoofdklasseclubs en de lokale clubs.’’ Als het gaat om de clubs in de hoofdklasse ziet Moers eigenlijk ook twee categorieën. In de eerste vallen de clubs die deze tijd prima kunnen doorkomen. ,,Natuurlijk zijn ze niet blij dat ze niet kunnen hockeyen, dat ze inkomsten missen, en geen mooie zondag kunnen beleven. Maar die clubs likken hun wonden en richten zich op het moment waarop alles weer mag beginnen, en dan hopen ze dat dit niet te lang duurt.’’ In de tweede categorie, vervolgt Moers, vallen de clubs die direct last hebben we deze crisis. ,,Er zijn clubs die echt pijn voelen, die hier direct last van hebben. Inkom-

12 - Hockey International - April 2020

sten vallen weg, van consumpties op wedstrijddagen, maar ook doordeweeks, sponsoren die misschien n u niet afhaken of juist zelf in een lastige situatie zitten en pas op de plaats maken. Daarnaast lopen de kosten voor spelers, trainers en tophockey gewoon door.’’

Oplossingen Die clubs worden door ABN AMRO actief bijgestaan. De bank denkt niet alleen mee, maar werkt ook constructief aan oplossingen. ,,Vanuit de bank ligt er een aanbod voor zowel de hoofdklassers als de lokale clubs om vervroegd de sponsorfee voor volgend seizoen te ontvangen. Daarmee zorgen we ervoor dat ze de liquide middelen hebben om deze tijd door te komen. Daarnaast kunnen clubs net als ieder ander bedrijf met onze collega’s op de kredietafdeling een gesprek voeren om te bezien wat er mogelijk is als het gaat om tijdelijk stopzetten van rente en aflossing op financiering van bijvoorbeeld het clubhuis of terrein. Daarmee zorgen we dat de maandlasten nu even wat lager zijn.’’ De sponsorfee van ABN AMRO maakt deel uit van de contracten, die zijn opgebouwd uit verschillende modules. ,,Eentje daarvan is die sponsorfee. Onze bijdrage voor het seizoen 2020-2021 kunnen we dus nu al overmaken. Die mogelijkheid is enthousiast ontvangen door de clubs, en er wordt best wel wat gebruik van gemaakt. Er zijn ook clubs die ons danken voor het aanbod, aangeven dat dit voor nu niet nodig

pijn voelen’

is, maar er wel gebruik van willen maken als deze situatie langer duurt.’’ Moers constateert dat de clubs die gebruik hebben gemaakt van het aanbod de fee vervroegd te ontvangen, zelf ook meteen doorpakken. ,,Het is voor ons fijn te zien dat het niet alleen blijft bij geld ontvangen, maar dat er ook gehandeld wordt. Clubs zijn meteen bezig te onderzoeken hoe ze structureel iets kunnen doen aan het businessmodel van hoofdklassehockey, maar ook hoe ze in het algemeen een gezondere financiële huishouding kunnen opzetten. Overigens wil ABN AMRO graag met de KNHB en andere sponsoren samenwerken om de hoofdklassers weer financieel fit te maken. Als we een financieel stabiel model kunnen koppelen aan attractiviteit is iedereen daarbij gebaat.’’

Kwetsbaar Of er clubs zijn die daadwerkelijk worden bedreigd in het voortbestaan, kan Moers niet goed zeggen. ,,Het lastige is dat wij dat niet direct zien. Ik denk wel dat deze situatie aantoont dat het financiële model van hoofdklassehockey heel kwetsbaar is. Clubs die normaal elk jaar al moeite hebben de begroting goed rond te krijgen, kunnen een klap als deze niet goed opvangen.’’ Moers ziet een duidelijk verschil met de lokale clubs, al zijn er ook daar verenigingen die het moeilijk hebben. ,,Vooral lokale clubs die het al zwaar hadden voor

deze crisis krijgen er nu nog een financiele stoot overheen die ze maar moeilijk kunnen verwerken. Ook die maken gebruik van ons aanbod. Maar je ziet dat andere lokale clubs dit seizoen niet direct in de problemen komen, vooral omdat ze contributie en sponsorgelden vaak al hebben ontvangen. Voor dit seizoen zijn ze gedekt, en acute problemen zien we over het algemeen niet. Maar die gaan wel ontstaan als dit veel langer gaat duren en ook de start van het seizoen in september uitblijft. Maar lokale clubs kunnen dit over het algemeen beter opvangen dan de meeste hoofdklassers.’’ Het grote verschil zou daarbij dan zitten in het feit dat die clubs in hun financiële huishouding veel minder kwijt zijn aan de post ‘tophockey’. Moers, beslist: ,,Eén antwoord. Ja.’’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.