ScanCord fallskyddsnät

Page 1

Fallskyddsnät Skyddsnät för allt

K ATA LO G N R . 1 7


Nyheter

Nya regler för pallställningsnät

Nytt extra starkt wirenät ”DRALO Xtreme“

Besök oss på Twitter och Facebook genom länkar på hemsidan www.scancord.net


Bästa kund, Katalogen du håller i handen är framtagen för att ge dig en inblick i det breda sortiment av skyddsprodukter som vi på ScanCord erbjuder. Här hittar du allt från fallskyddsnät och arbetsplattformar till nedfallsskärmar och avgränsningsstaket, men vi utvecklar även lösningar utifrån ditt specifika behov. På vår hemsida, www.scancord.net finner du över 2 500 artiklar inom textila nät, fågelskydd samt park-, trafik& lekplatsutrustning. Berätta gärna för oss och lägg upp foton på www.facebook.com/ScanCord om hur du använt våra produkter. Vi ser fram emot ett gott samarbete

ScanCord AB Claes Rynge

3


Innehåll Skyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25 – Fyrkantsmaskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 – Diagonala maskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – Färdiga paket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – Med iläggsväv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13 – Nätupphängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16 – Skyddsnät för takfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 – Utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 – Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 – Förfrågningsformulär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – Installationsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22 – Små nät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 – Nät som arbetsplattformar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Sidoskyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-38 – Standardstorlekar med fastsättningsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 – Fastsättningsbandet Isilink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 – Standarstorlekar utan fastsättningsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 – Valfria storlekar utan fastsättningsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 – Standardstorlekar med bandlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – Monteringsfärdiga skyddsnätsväggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 – Sidoskyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33 – Sidoskyddsväv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 – Ställningsskyddsväv/dammskyddsväv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 – Dammskyddsväv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – Presenningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 – Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Skydds- och industrinät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-45 – Teknisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 – Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41 – Materialgrovlek 1 till 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 – Materialgrovlek 3,5 till 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 – Standardstorlekar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 – Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Skyddsnät för specialapplikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-55 – Pallställningsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 – Monteringsinstruktioner för små nät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 – Specialapplikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 – Lastnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50 – Lastsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-52 – Skyddsnät för luftledningar / Stålnät "Powernet" . . . . . . . . . . . . . . 53 – Stålnät Dralo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – Stålnät "Dralo Xtreme" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tågvirke, linor & rep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-60 – Rep för industrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-57 – Lufttäta presenningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 – Luftgenomsläppliga vävar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 – Säkerhetsstaket / avspärrningsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 © Copyright 2015 ScanCord AB Alla mått är ungefärliga. Med reservation för ändringar.

4

Fördelar med skyddsnät • Till skillnad från personlig fallskyddsutrustning kan arbetarna röra sig helt fritt. • Skyddsnäten erbjuder ett kollektivt skydd för allt arbete och alla transporter inom den skyddade zonen. • Vid fallolyckor är det mjukare att landa i ett nät än att fångas upp av reputrustning, vilket minskar risken för skador Standarder och lagstiftning ScanCords produkter uppfyller gällande lagar för de skandinaviska länderna och EU. Näten tillverkas och installeras enligt SS-EN1263-1 "Skyddsnät" och AFS 1999:3 "Byggnads- och anläggningsarbete". Endast nät som uppfyller dessa standarder bör användas för fallskydd. Nät med säkerhetsmarginal I det statiska testet för energiupptagningsförmåga måste ett 3 x 3 m testnät med en säkerhetsfaktor på 1.5 ha en ålderbeständighet på minst ett år. ScanCords skyddsnät har större säkerhetsmarginaler för att erbjuda maximal säkerhet och åldersbeständighet. Kvalitet & Miljö Alla skyddsnät i den här katalogen genomgår återkommande kontroller för att säkerställa högsta kvalitet. Såväl ScanCord som våra samarbetspartner är certifierade enligt ISO 9001:2008. På www.scancord.net finner du vår miljö & kvalitetspolicy.


Klassificering

1.1 Fallskyddsnät

Skyddsnättyp S enligt standard EN 1263-1 Fallskyddsnät är horisontellt utsträckta nät med kantlina. Dessa nät tillhör kategorin fallskyddsnät typ S enligt EN 1263-1.

De viktigaste klassificeringsfaktorerna är lägsta energiupptag för nytt nät, säkerhetsfaktorn samt åldringsfaktorn** (se tabell och exempel).

Kategorin innefattar 4 nätklasser, vilka är definierade enligt deras lägsta brottgräns. De måste uppfylla följande krav: a) Minsta brottgräns för kantlina: 30 kN b) Maximal maskstorlek: 60 mm eller 100 mm c) Ett lägsta energiuppptag för ett testnät med dimensionerna 3 x 3 m (enligt tabell)

Ett nytt skyddsnät måste ha en åldersreserv på minst ett år. Detta innebär att ett nät av klass A2 måste ha ett lägsta energiupptag på minst 4.14 kJ enligt exemplet nedan.

** Exempel för nätklass A2

Lägstabrottgräns 2,3 kJ

x x

Säkerhetsfaktor 1,5

= =

Energiupptag utan åldring 3,45 kJ

Det finns totalt fyra nätklasser: Nätklass Lägsta brottgräns A1 2,3 kJ A2 2,3 kJ B1 4,4 kJ B2 4,4 kJ

x x

Åldringsfaktor 1,2 (z. tex.)

Säkerhetsfaktor 1,5 1,5 1,5 1,5

Åldringsfaktor individuell individuell individuell individuell

=

Lägsta energiupptag för nytt nät 4,14 kJ

=

Maximal maskstorlek 60 mm 100 mm 60 mm 100 mm

5


1.2 Skyddsnät

Fyrkantsmaskor

Skyddsnät med kantlina

 valfria storlekar

 standardstorlekar

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN).

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN). Energiupptag: 4.4 kJ. Nätklass: A2.

Art.nr.

Maskstorlek

1903-100

100 mm

1903-060

60 mm

1903-045

45 mm

n n n n n n

6

Skyddsnät med kantlina

-01 -02 -03 -04 -06 -07

= grön = vit = orange = blå = svart = röd

Färg nnn nnn n n nnn n

Energiupptag

GS- testcertifikat

Enhet

Art.nr.

Storlek

Maskstorlek

ca. 4,8 kJ = Nätkl. A2 ca. 6,1 kJ = Nätkl. A1 ca. 9 kJ = Nätkl. B1

07100009

19040-100

5 x 10 m

100 mm

19041-100

6 x 10 m

100 mm

07100012

19042-100

10 x 10 m

100 mm

07100011

19043-100

7,50 x 15 m

100 mm

Exempel på artikelnummer: 1903-100-07 Basartikel Maskstorlek Färg

Färg

Enhet

nn

st

nn nn nn

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

st st st


Fyrkantsmaskor

1.3 Skyddsnät

Nät med upphängningskaus i plast

Nät med upphängningskaus i metall

Fallskyddsnät med kantlina och upphängningskauser

Fallskyddsnät med kantlina och upphängningskauser

 valfria storlekar

 standardstorlekar

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN). Upphängningskauser med ett mellanrum på 2.5 m runt om.

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN). Upphängningskauser med ett mellanrum på 2.5 m runt om.

Art.nr.

Maskstorlek

2003-100

100 mm

2003-060

60 mm

2003-045

45 mm

Färg * nnn nnn n n nnn n

Energiupptag

GS- testcertifikat

Enhet

Art.nr.

Storlek

Maskstorlek

ca. 4,8 kJ = Netzkl. A2 ca. 6,1 kJ = Netzkl. A1 ca. 9 kJ = Netzkl. B1

07100009

20030-100

5 x 10 m

100 mm

20031-100

6 x 10 m

100 mm

07100012

07100011

Färg *

Enhet

nn

st

nn

st * se sida 6 för färgkoder

* se sida 6 för färgkoder

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

Art.nr. 2017 Extra upphängningskaus av plast, monterad i kantlinan

st

Art.nr. 2021 Extra upphängningskaus av metall, monterad i kantlinan

st

7


1.4 Skyddsnät

Med upphängningslinor

Skyddsnät med kantlina och upphängningsrep

 valfria storlekar

 standardstorlekar

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN) runt om. Med ett mellanrum av 2,5 m samt i hörnen är 2,5 m långa upphängningslinor (typ M) av 12 mm PA (30 kN) monterade.

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN) runt om. Med ett mellanrum av 2,5 m samt i hörnen är 2,5 m långa upphängningslinor (typ M) av 12 mm PA (30 kN) monterade.

n n n n n n n

8

Skyddsnät med kantlina och upphängningsrep

Art.nr.

Maskstorlek

2103-100

100 mm

2103-060

60 mm

2103-045

45 mm

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

= grön = vit = orange = blå = gul = svart = röd

Färg nnnn nnn n n

nnnn

Energiupptag

Enhet

Art.nr.

Storlek

Maskstorlek

ca. 4,8 kJ = Netzkl. A2 ca. 6,1 kJ = Netzkl. A1 ca. 9 kJ = Netzkl. B1

21030-100

5 x 10 m

100 mm

21031-100

6 x 10 m

100 mm

Färg

Enhet

nn

st

nn

Exempel på artikelnummer: 2103-100-07 Basartikel Maskstorlek Färg

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

st


Diagonala maskor

1.5 Skyddsnät

Skyddsnät med diagonala maskor.

Skyddsnät med fyrkantsmaskor.

Skyddsnät med kantlina

Skyddsnät med kantlina

 valfria storlekar

 standardstorlekar

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, diagonala maskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN).

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, diagonala maskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN). Energiupptag: 5.0 kJ. Nätklass: A2.

Art.nr.

Maskstorlek

Färg*

1803-100

100 mm

n

1803-060

60 mm

n

Energiupptag

GS-testcertifkat

Enhet

Art.nr.

Storlek

Maskstorlek

ca. 5 kJ = Netzkl. A2 ca. 9 kJ = Netzkl. B1

05100007

18030-100

5 x 10 m

100 mm

18031-100

6 x 10 m

100 mm

06100001

m² 18032-100

10 x 10 m

100 mm

18033-100

7,50 x 15 m

100 mm

18034-100

8 x 25,50 m

100 mm

* se sida 8 för färgkoder

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

18035-100 12,50 x 20,50 m

100 mm

18036-100 12,50 x 25,50 m

100 mm

Färg*

Enhet

n

st

n n n n n n

st st st st st st

Se sida 15 för förklaring om hur man slår ett dubbelt halvslag, med vilket fallskyddsnät av typ S monteras enkelt och säkert.

9


1.6 Skyddsnät

Färdiga paket

En standardlösning för fallskyddssystem där det finns ett behov av skydda människor från fallande föremål. Kompletta paket finns i standardstorlekar, där nätet redan har ett skyddande lager fastsatt.

Art.nr. 22041

Du kan välja mellan lufttät eller luftgenomsläpplig väv. Art.nr. 23041

Skyddsnätspaket Skyddsnät med lufttät iläggsväv

Skyddsnätspaket Skyddsnät med luftgenomsläpplig iläggsväv

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN). Komplett med färdigmonterad luft- och vattentät iläggsväv.

Art.nr.

Storlek

Maskstorlek

22041

6 x 10 m

100 mm

22042

8 x 10 m

100 mm

22043

10 x 12 m

100 mm

22044

10 x 15 m

100 mm

Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av ø12 mm nylon (30 kN). Komplett med färdigmonterad luftgenomsläpplig iläggsväv.

Färg*

Enhet

Art.nr.

Storlek

n

Maskstorlek

st

23041

6 x 10 m

100 mm

st

23042

8 x 10 m

100 mm

st

23043

10 x 12 m

100 mm

st

23044

10 x 15 m

100 mm

n n n

Färg*

Enhet

n

st

n n n

st st st * se sida 8 för färgkoder

Nätupphängning med linor För upphängning i en part måste lina med en minsta brottgräns på 30 kN användas. Art.nr. 2011 Upphängningslina EN 1263-1, (Typ L) För upphängning i en part. Längd: 2.5 m Brottgräns: 30 kN.

10

st


Med iläggsvävar

1.7 Skyddsnät De flesta broar byggdes på 60- och 70-talet av armerad betong. Skador orsakade av ökande belastningar, stress-faktorer i omgivningen och vägsalt kan säkras av skyddsnät med iläggsvävar. Detta skydd av undersidan på exempelvis broar är en ekonomisk lösning tills en fullständig restaurering är möjlig.

Nätupphängning med linor För upphängning i en part måste lina med en minsta brottgräns på 30 kN användas.

Skyddsnät med iläggsvävar ger säkerhet och skydd mot fallande betong Skyddsnättyp S enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av o12 mm nylon (30 kN). Rekommenderad luftgenomsläpplig iläggsväv (Art 720)

Art.nr.

Maskstorlek

1903-100

100 mm

1903-060

60 mm

1903-045

45 mm

Färg

Energiupptag

n n n ca. 4,8 kJ n n n = Netzkl. A2 ca. 6,1 kJ n = Netzkl. A1 n ca. 9 kJ nnn = Netzkl. B1 n

GS-testcertifikat

Enhet

07100009

07100012

07100011

Art.nr. 2011 Upphängningslina EN 1263-1, (Typ L) För upphängning i en part. Längd: 2.5 m Brottgräns: 30 kN.

st

* se sida 8 för färgkoder

Art.nr. 720 Luftgenomsläpplig väv, UV-beständig, försedd med öljetter med ett mellanrum på 50 cm längs kanten. Vikt: 200 g /m² -015: Mörkgrön m² Art.nr. 340 Presenning av plastbelagd polyeten 190 g/m², sydd kant samt öljetter med ett mellanrum på 50 cm runt om. Rivhållfasthet 850 N/5 cm. Temperaturbeständighet: –40°C till +80°C. -025: Naturfärgad m²

Art.nr. 35000 Monterad väv med buntband, placerade med 1 m mellanrum. m² Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

11


1.8 Skyddsnät

Lufttäta iläggsvävar

Iläggsväv Förutom att fungera som fallskyddsnät för personer, finns ofta önskemål om att näten ska fånga upp fallande objekt. I dessa fall föreslår vi användandet av en iläggsväv alternativt ett småmaskigt iläggsnät som komplement till våra fallskyddsnät (1.2 1.5).

Luft- och vattentäta iläggsvävar

 standardstorlekar

Transparent väv, 150 g/m², med kant i polypropylen och öljetter varje meter.

Art.nr. 35000 Monterad väv med buntband, placerade med 1 m mellanrum. m²

För upphängning i en part måste lina med en minsta brottgräns på 30 kN användas. Art.nr. 2011 Upphängningslina EN 1263-1, (Typ L) För upphängning i en part. Längd: 2.5 m Brottgräns: 30 kN.

12

st

Art.nr.

Storlek

Enhet

35101-025

5,80 x 9,90 m

st

35102-025

7,75 x 9,90 m

st

35103-025

9,70 x 11,90 m

st

35104-025

9,70 x 14,90 m

st


Luftgenomsläppliga iläggsvävar

1.9 Skyddsnät Luftgenomsläpplig väv motverkar att det bildas en ballong på grund av att luft fångas i väven. Iläggsvävarna är inte lika robusta som iläggsnäten, men de har mindre maskstorlek vilket innebär att de fångar upp mindre objekt.

Luftgenomsläpplig iläggsväv 

Iläggsnät 

Iläggsnät Istället för vävar, kan nät med små maskor vara ett alternativ.

standardstorlekar Dubbelvävda vävar av polyeten.

Art.nr.

Storlek

Enhet

74201-01

6 x 10 m

st

74202-01

8 x 10 m

st

74203-01

10 x 12 m

st

74204-01

10 x 15 m

st

Art.nr. 2007-020 Iläggsnät av polypropylen ø1.8 mm, maskstorlek 20 mm, fastsatt i fallskyddsnätet var 50 cm. -02: Vit m² -06: Svart m² Art.nr. 35000 Monterad väv med buntband, placerade med 1 m mellanrum m²

Iläggsnät och iläggsvävar används i kombination med fallskyddsnät. De ersätter inte fallskyddsnäten. Lämpliga fallskyddsnät presenteras på sidorna 6-9. Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

 13


1.10 Skyddsnät

Nätupphängning

När näten monteras är det viktigt att följa anvisningarna i EN 12631. Detta regelverk föreskriver att upphängningspunkter inte får vara mer än 2.5 m isär och vara kapabla att bära den angivna lasten. Varje upphängningspunkt måste vara designad för att klara en last på minst 6 kN. Näten hängs upp med rep, karbinhakar, bandlås eller fastsättningsband.

Nätupphängning med rep

Kopplingslina (Typ O)

För upphängning i en part måste rep med minst 30 kN brottgräns användas.

Av nylon 10 mm (15 kN), för förbindning av flera skyddsnät till en stor yta.

Art.nr. 2011 Upphängningsrep EN 1263-1, (Typ L) För upphängning i en part. Längd 2.50 m Brottgräns 30 kN.

Art.nr. 21380 (Typ O) Omonterad. -02: Vit

m

Art.nr. 21380R (Typ O) I enhet om 220 m. -02: Vit

st

st

Krysslinor Krysslinor används för att reducera nerhänget i nätet. Art.nr. 2137 Krysslina (Typ M) Av nylon ø12 mm (30 kN). Monteras som ett kors genom maskorna och fästes i kantlinan på båda sidor. -02: Vit m

14

Art.nr. 21370 Krysslina (Typ M) Som 2137, fast omonterad. -02: Vit

m

Art.nr. 21370R Krysslina (Typ M) I enhet om 220 m. -02: Vit

st


Nätupphängning med linor

1.11 Skyddsnät

I enlighet med EN 1263-1, kan nät säkras med upphängningslinor, vilket är ett av de vanligaste alternativen. Våra upphängningslinor är värmekapade i ändarna för att föhindra att de flätas upp. Montering sker genom dubbla halvslag.

Öglans ände är säkrad till nätet och nätet är knutet till upphängningspunkten med dess fria ände. Knuten som vanligen används är ett dubbelt halvslag (se bild).

15


1.12 Skyddsnät

Nätupphängning

Art.nr. 2022 “Grippa” krok för skyddsnät

st

Förutom upphängning med upphängningslinor kan skyddsnäten hängas upp med antingen kauser eller säkerhetskarbinhakar. Art.nr. 2020 Skyddsnätskaus av stål st Art.nr. 2015

“Grippa” används till säkring av nät och är särskilt lämpad för förankring av nät på undersidan av I-balkar vid montering av exempelvis metallprofiler.

Säkerhetskarbinhake i aluminium för montering av fallskyddsnät. Brottgräns i längdriktningen, 22 kN. 114 x 12 mm st

Art.nr. 2016 Brandkarbinhake för montering av sidoskyddsnät. Brottgräns 18 kN, varmförzinkad. 120 x 11 mm st Används för montage med maximalt 1 m mellanrum.

Genom att hänga ändlinan i kroken på undersidan av kantgreppet i en vriden position undviks oavsiktligt lösgörande av nätet. De två kantgreppen omger I-balken och försluts genom att spännas samman med ett kamlås.

Art.nr. 2024 "Net Claw" 40 mm, för montage av fallskyddsnät på balkar med 30 mm gods.

Tågvirke av polysteel För olika användningsområden inom industrin har vi trossar i 2 standardlängder:. Art.nr.

16

Grovlek

Vikt/m

Brottgräns

Längd

21380R-02

9 mm

50 g/m

15 kN

220 m

21370R-02

12 mm

74 g/m

30 kN

220 m

Enhet Art.nr. 725 Förvaringssäck för skyddsnät av UV-beständing polyetenväv (60 x 100 cm) Lämplig för ett skyddsnät av storleken 6 x 10 m eller för två av storleken 2 x 10 m st


Fallskyddsnät

1.13 Fallskyddsnät för takfönster

På grund av de senaste årens allvarliga fallolyckor i samband med kupol/takfönster har en lösning på mobilt personskydd efterfrågats. Vi har tagit fram en lösning som effektivt förhindrar fallolyckor vid underhållsarbeten, snöröjning, lampbyten mm. Näten levereras i olika standardstorlekar och är lätta att montera.

Nät för takfönster Ett godkänt personskydd är väldigt viktigt vid arbete på tak där fallolyckor lätt kan inträffa. Bilden visar risken med att arbeta utan fallskydd.

Samma som bilden ovan men med skyddsnät och säkerhetslina.

Skyddsnäten är klassificerade enligt: a) Fallsskyddsnät enligt DIN EN 1263-1 b) Montageband enligt DIN EN 795:1996 Class B c) EC-typgodkännande med CE-märkning ( 0158) Art.nr. 17410-100-01 Skyddsnät för takfönster (art.nr. 17041-100-01) Fallskyddsnät enligt EN 1263-1, Storlek: 2 x 2 m, -01: grön

st

Art.nr. 17411-100-01 Skyddsnät för takfönster (art.nr. 17041-100-01) Fallskyddsnät enligt EN 1263-1, Storlek: 3 x 3 m, -01: grön

st

Infästningspunkt för karbinhakar. Komponenter och dimensioner: (a) Nät upp till 3 m × 3 m (b) Handtag (c) Provmaskor Montageband: (d) Kantband 8.50 m (e) Spännare

Material: Nät: Knutlöst Polypropylennät Spännare: Galvaniserat stål

Applikation: Fallskyddsnät och montageband för 1 person.

17


1.14 Skyddsnät

Utbildning

Fallskyddsnät erbjuder ett kollektivt skydd på byggarbetsplatser, som tillåter att arbetarna har full rörlighet utan möjlighet att av misstag glömma att ta på sig säkerhetsutrustningen. Fler och fler inser fördelarna med att använda fallskyddsnät i kombination med personliga fallskydd för att tillgodose säkerheten på arbetsplatser. Ett par av de största fördelarna är att risken för skador vid fall minskar och att rörligheten ökar. Utbildningar i att montera och demontera fallskyddsnät

Montage av fallskyddsnät

ScanCord erbjuder dig och din organisation att ta del av vår långa erfarenhet och breda kunskap i montering av fallskyddsnät.

Montage av fallskyddsnät måste ske av utbildad personal.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt specifika behov av kompetensutveckling.

Vi hjälper er gärna med montering och demontering av era fallskyddsnät alternativt med utbildning av er egen personal. Kontakta oss för prisuppgift

Nr. 2011

18


Montering

1.15 Skyddsnät För att näten ska bli monterade på rätt sätt måste monteringen ske av utbildad personal. Om ni inte har tillgång till denna kompetens hos er, kan vi montera och demontera näten åt er. Dra nytta av detta erbjudande och låt våra specialister skydda er arbetsplats.

ScanCord installerar Vi erbjuder tjänsten att installera och demontera fallskyddsnäten åt våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vid demontering eller återinstallation av skyddsnät skall detta meddelas i god tid så att vi kan planera tillgängligheten av personal.

Kompetens i planeringsfasen Vänta inte med att göra en förfrågan, utan kontakta oss redan under planeringsstadiet för att få råd och information. Vänligen sänd oss sedan en detaljerad förfrågan enligt formulär på sida 20, gärna till order@scancord.net, eller via fax till 0415-154 25. Läs mer om våra skyddsnät och monteringsinstruktioner på sidorna 22-23.

Vid demontering ska en tid då näten kan demonteras bokas med ScanCord. Kontakta oss för mer information avseende villkor för utbildning och försäljning. Vi monterar endast våra skyddsnät som uppfyller standarden enligt EN 1263-1 med maskstorlek på 100 mm. Vid nybyggnationer, behöver vi skalenliga byggplaner innan vi kan lämna offert. Vid existerande byggnader (ombyggnationer, renoveringar), lämnas offert först efter inspektion på plats. Vi kan endast lämna bindande offerter efter att ha erhållit ritningar eller utfört inspektion på plats.

19


1.16 Förfrågningsformulär

Fax: 0415-15425

Faxa denna sida till oss på 0415-15425 eller fyll i formuläret på www.scancord.net under “Kontakta oss”. Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vägbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (eller länk till platsen på exempelvis hitta.se)

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................................

Byggnadsplatsens adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................................

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Längd till taknock (A): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Höjd till takutsprång (B): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Höjd till taknock (C): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Byggnadens bredd (D): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Finns tillgång till ritningar n Ja (bifoga gärna) n Nej

6. Vänligen kryssa i typ av takkonstruktion n

7. Total längd (H): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Antal takstolar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n

9. Avstånd mellan takstolar (F): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Typ av takstolar: n Trä n Stål n Betong 11. Typ av byggnation: n Nybygge n Renovering 12. Markens/golvets beskaffenhet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................................

13. Tillgång till bomlift: n Ja

..................................................................................

14. Tillgång till saxlift: n Ja

n Nej

n Nej

15. Storlek på entré Höjd x Bredd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Byggstart: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Planerad avslutning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Andra upplysningar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................


Installationsinformation

1.17 Skyddsnät Årlig inspektion

På varje fallskyddsnät finns ett antal provmaskor (se bild 3) monterade for att nätets hållfasthet ska kunna testas. En av dessa maskor ska skickas in till oss for provtagning en gång om året Art.nr. 9700: Test av provmaska

Vid godkänt test av provmaska, skickar vi en ny marklapp som ska fastas i nätet. (se bild 4)

 Standarder och regelverk Fallskyddsnät for personsäkerhet måste uppfylla de tekniska säkerhetskraven enligt EN 1263-1. Vid installation måste detta ske enligt EN1263-2. Alla vara nät följer standarden EN 1263 samt BGR 179. Våra fallskyddsnät uppfyller kraven för EN1263-1

Montering och demontering av fallskyddsnät. Näten far endast monteras av eller tillsammans med erfarna montörer. Alla som monterar fallskydd ska naturligtvis ha personligt fallskydd i form av säkerhetslina eller liknande. Vid köp av skyddsnät från ScanCord kan vi även installera näten. Kontakta oss for prisuppgift. Krav på upphängning Fallskyddsnäten ska fastas i upphängningspunkter med erfoderlig styrka.Varje upphängningspunkt måste klara en dragkraft på minst 6 kN. Fallskyddsnäten far monteras med högst 2.50 m mellan bärande punkter.

Användning

Fallskyddsnät används for att skydda personer vid fall. Ett vanligt användingsområde är byggarbetsplatser (se bild 1). Fallskyddsnäten skyddar, men låter anda arbetarna att röra sig fritt.

Märkning

Alla skyddsnät marks tydligt enligt EN 1263-1 (se bild 2). Märkningen innehåller följande: • Tillverkningsdatum samt tillverkare • Nättyp enligt EN 1263-1 • Artikelnummer • Lägsta energiupptag eller lägsta brottgräns enligt ISO 1806 • Identifieringsnummer for inspektörsföretaget som certifierade nätet.

Etikettens framsida

Etikettens baksida

Testetikett som visar identitetsnummer och nästa inspektionsdatum.

 21


1.18 Skyddsnät A

Installationsinformation B

D> = 3dSeil dSeil

Överlappning Om fallskyddsnat overlappas utan att surras ihop maste overlappet vara minst 2 m. Nar ar natet forbrukat Nat maste tas ur bruk vid foljande handelser: • Natet har dampat ett fall • Natet uppfyller inte langre kraven pa hallfasthet • Natet har skadats (= utslitna nat, defekta maskor, skador pa kantlina, kauser eller upphangningslinor)

D> = 3dSeil dSeil

A): Tvåpartsupphängning Z (Brottlast ≤ 15 kN) B): Enpartsupphängning L (Brottlast ≤ 30 kN)

Upphängning

Naten kan hangas upp med antingen upphangningslinor, sakerhetskarbinhakar eller kauser. Om man anvander upp hangningslinor med en part (se bild 5B) far dess brottlast ej understiga 30 kN. Vid tvapartsupphangning (se bild 5A), far brottlasten inte understiga 15 kN Karbinhakar som får användas skall vara godkända enligt DIN EN362, DIN EN 12275 samt DIN 5299.

Dimensioner / minsta storlek Vardena nedan ar for nat storre an 35 m2, dar den kortaste sidan ar mer an 5.00 m lang.

Förvaring Förvaras torrt ställe. Förvara aldrig i närheten av en värmekälla. Tillåt inte kontakt med frätande ämnen såsom syror eller baser. Utsätt inte för direkt UV-strålning. Nät och linor ska inte dras över skarpa kanter. Objekt som faller i nätet skall tas bort omedelbart eftersom de kan skada människor som faller på dem och försämra nätets hållfasthet. Reperation Skadade nät får endast repareras av kvalificerad personal vid tillverkarens anläggning. Om det konstateras, kan skyddande nät bara fortsätta att användas om en kvalificerad person godkänner reperationen. För att använda nät i extrema temperaturer under -20 ° C eller över 50 ° C, vänligen kontakta tillverkaren.

Fallhöjd / fångstbredd

Fallskyddsnat ska monteras sa nara arbetsplatsen som mojligt. Den hogsta tillatna fallhojden (Hi2) far inte overskrida 6 m. (se bild 6). Fram till 2 m fran natkant (Hi1), far hojden inte overskrida 3 m.

Utrymme under fallskyddsnät

Fallskyddsnät måste monteras så att fallande person ej kan komma till skada på grund av att föremål placerats under nätet, eller att det ej monterats tillräckligt högt (se bild 7 och tabell). Deformationen beräknas från den kortaste sidan av nätet och fallhöjden, enligt tabell.

ScanCords skyddsnät uppfyller uppfyller kraven enligt SS-EN 1263-1 Fallhöjd h (m)

1m

2m

3m

4m

5m

6m

Deformation fmax (m) vid I = 5 m

2,65

2,85

2,95

3,00

3,05

3,10

Deformation fmax (m) vid I = 9 m

3,35

3,55

3,75

3,85

3,95

4,00

Deformation fmax (m) vid I = 12 m

4,20

4,40

4,55

4,75

4,90

5,00

l = skyddsnätets bredd (kortaste sidan) Bredden på nätet är direkt relaterat till fallhöjden: Fallhöjd Ha: < 1.0 < 3.0 Minsta nätbredd b: > 2.0 > 2.5

< 6.0 > 3.0

meter meter

3m 6m

22,5°

3m

 22


Små fallskyddnät

1.19 Skyddsnät Användningen av fallskyddsnät enligt EN1263-1 är baserades tidigare på nät som är större än 35 m2. Vid många tillfällen är det dock svårt att använda så stora nät. Normen är numera omskriven vilket gör det möjligt att tillverka godkända fallskyddsnät i mindre storlekar.

Fallskyddsnät enligt EN1263-1 kan användas i mindre storlekar om följande efterföljs: - Om nätbredden är mindre än 5 m får fallhöjden vara max 1.5 m. Största tillåtna maska är 100 mm. - Om nätbredden är mindre än 3 m får fallhöjden vara max 1.0 m. Största tillåtna maska är 100 mm. - Om bredden är mindre än 2 m får fallhöjden vara max 0.5 m. Största tillåtna maska är 60 mm. - Minsta storleken för ett godkänt nät enligt nätklass S är 2 kvm. För rektangulära nät får den kortaste sidan vara minst 1.0 m. Nätet måste överlappa den skyddade ytan med minst 10 cm.

Nätbredd

Maximal fallhöjd

Mellanrum mellan infästningar

1.00 m - < 2.00 m

0.50 m

<1.00 m

2.00 m - < 3.00 m

1.00 m

< 1.50 m

3.00 m - < 5.00 m

1.50 m

< 2.00 m

Tester gjorda på BIA i St. Augustin.

23


1.20 Skyddsnät

Nät som arbetsplattformar

Nät som arbetsplatsform installeras horisontellt eller vertikalt på platser där byggnadsställningar inte är möjliga att använda. Då näten skall användas som arbetsplatser, gäller särskilda regler för konstruktionen kring nätens kanter.

Har är en sammanfattning av gällande regelverk: • Näten måste uppfylla EN 1263-1, nätklass B1, med största maskstorlek på 45 och 60 mm. • Näten far inte monteras mer an 1,50 m nedanför undersidan av konstruktionen som ska uppföras. • Lutningen på de installerade näten far ej överstiga 20°. • Näten måste säkras med band (enligt EN 12195-2) eller linor (minsta brottgräns 30 kN). • Avståndet mellan upphängningspunkterna far inte vara mer an 50 cm. • Förstarkningsband måste träs genom nätet var tionde maska i tio maskor, i korsande band (se bild). • Rutorna av korsande band far inte vara större an 2 x 2 m, med maximalt avstånd från nätkanten på 2 m.

Näten testas genom att en 100 kg tung järnkula får falla ner i nätet från en höjd på 3 m.

24

• De korsande banden är forspanda for hand, vilket tillåter en horisontell last på minst 2.2 kN per upphängningspunkt. • Maximalt hang far inte överstiga 50 cm då en person står i nätet, eller inte överstiga 30 cm efter att banden har spants den andra dagen.

Bredden på nätet är direkt relaterat till fallhöjden: Fallhöjd Ha: < 1.0 < 3.0 Minsta nätbredd b: > 2.0 > 2.5

< 6.0 > 3.0

meter meter

Näten är förankrade med band både längs med och korsande i en 2 x 2 m matris.


Nät som arbetsplattformar

1.21 Skyddsnät

Art.nr. 5511-035 2-parts spännband SWL 1500daN (kp)/3000 daN (kp) Standardlängd: 1,5 + 0,5 m.

Skyddsnät enligt EN 1263-1, av 5 mm polypropylen, fyrkantsmaskor med kantlina av o12 mm nylon (30 kN). Energiupptag: 9kJ

Art.nr.

Maskstorlek

1903-045

45 mm

Färg nn

Energiupptag

GS-testcertifikat

Enhet

ca. 9 kJ = Kätklass B1

07100011

Art.nr. 5513-035 1-parts spännband SWL 3000daN (kp)/3000 daN (kp) Standardlängd: 2 m Andra längder efter förfrågan.

Personlig säkerhetsutrustning krävs som ett komplement till användningsområdena presenterade i de övre bilderna.

25


2.1 Sidoskyddsnät

Standardstorlekar med fastsättningsband

Sidoskyddsnät med 100 mm maska.

Sidoskyddsnät med fastsättningsband Användning: Sidoskyddsnät enligt EN 1263-1 samt normen för montage EN 1263-2. Montage: Sidoskyddsnäten monteras i befintliga byggnadsställningar. Fastsättning sker med bandlås eller isilink fastsättningsband, vilka monteras med ett avstånd av maximalt 75 cm runt om. Nätet kan även surras med en 8 mm nylonlina. Om upphängningslina finns kan även karbinhakar användas. Genom den minskade vindupptagningsytan kan det vara en fördel att använda nät i stället för ställningsskyddsväv.

 standardstorlekar Knutlösa sidoskyddsnät enligt EN 1263-1, (typ U). Tillverkade av polypropylen 5 mm med sydd avslutningskant. Fastsättningsband beställs separat.

Storlek 1: 1.5 x 5 m, rek. antal fastsättningsband: 18 Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3005-045

45 mm

nnn

st

3005-060

60 mm

3005-100

100 mm

nn

nnn

st st

Storlek 2: 2 x 5 m, 20, rek. antal fastsättningsband: 20 Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3006-045

45 mm

nnn

st

3006-060

60 mm

3006-100

100 mm

nn

nnn

st st

Storlek 3: 1.5 x 10 m, rek. antal fastsättningsband: 32

Vänligen ange färgnummer. Tabellen nedan anger vilka färger på näten som kan leveras.

Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3007-045

45 mm

nnn

st

3007-060

60 mm

3007-100

100 mm

nn

nnn

st st

Storlek 4: 2 x 10 m, rek. antal fastsättningsband: 34 Färgnummer:

n -01 = grön n -04 = blå n -07 = röd

26

Exempel på artikelnummer: 3008-100-07 Basartikel Maskstorlek Färg

Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3008-045

45 mm

nnn

st

3008-060

60 mm

3008-100

100 mm

nn

nnn

st st


Fastsättningsbandet Isilink

2.2 Sidoskyddsnät Isilink fastsättningsband Enkelt och snabbt montage av sidoskyddsnät

Art.nr. 3015 Isilink clips påsydda med ett avstånd av maximalt 75 cm. Längd: 60 cm -06: Svart

m2

Art.nr. 3016 Fastsättningsband Isilink Längd: 60 cm -06: Svart

st

 − Isilink är ett mycket enkelt sätt att montera sidoskyddsnät i exempelvis byggnadsställningar.

Den långa ändan tas runt ställningsröret (bild 1) och plastplattan träs igenom fasättningsbandet (bild 2 och 3). Kan även monteras med handskar.

 27


2.3 Sidoskyddsnät

Standardstorlekar utan fastsättningsband

Sidoskyddsnätet monteras i den bärande konstruktionen maska för maska.

Sidoskyddsnät utan fastsättningsband Sidoskyddsnäten kan fästas i den bärande konstruktionen maska för maska som ett alternativ till att använda fastsättningsband eller bandlås. För att betona nätens säkerhetskaraktär, finns nu även röda sidoskyddsnät. Sidoskyddsnätet monteras i den bärande konstruktionen maska för maska.

Sidoskyddsnätet monteras i den bärande konstruktionen maska för maska.

 standardstorlekar Knutlösa sidoskyddsnät enligt EN 1263-1, (typ U). Tillverkad av polypropylen 5 mm med sydd avslutningskant.

Storlek 1: 1,5 m x 5 m Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3001-045

45 mm

nnn

st

3001-060

60 mm

3001-100

100 mm

nnn

Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3002-045

45 mm

nnn

st

3002-060

60 mm

3002-100

100 mm

nnn

Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3003-045

45 mm

nnn

st

3003-060

60 mm

3003-100

100 mm

nnn

Art.nr.

Maskstorlek

Färg

Enhet

3004-045

45 mm

nnn

st

3004-060

60 mm

3004-100

100 mm

nn

st st

Storlek 2: 2 m x 5 m

nn

st st

Storlek 3: 1,5 m x 10 m

Vänligen ange färgnummer. Tabellen nedan anger vilka färger på näten som kan leveras.

Färgnummer:

n -01 = grön n -04 = blå n -07 = röd

28

Exempel på artikelnummer: 3008-100-07 Basartikel Maskstorlek Färg

nn

st st

Storlek 4: 2 m x 10 m

nn

nnn

st st


Valfria storlekar utan fastsättningsband

2.4 Sidoskyddsnät Sidoskyddsnäten finns i många olika storlekar och färger.

För att betona nätens säkerhetskaraktär, finns nu även röda sidoskyddsnät.

Art.nr. 3000-045-04

Art.nr. 3000-060-01

Tillbehör

Sidoskyddsnät

 sidoskyddsnät i valfria storlekar (utan fastsättningsband eller bandlås) Knutlösa sidoskyddsnät (Typ U) tillverkade enligt EN 1263-1 av 5 mm polypropylen, med sydd avslutningskant.

Art.nr.

Maskstorlek

3000-045

45 mm

3000-060

60 mm

3000-100

100 mm

Art.nr. 3000-100-07

Färg* nn n nnn n n n n nn n nn

Energiupptag

Enhet

app. 9 kJ = Nätklass B1 app. 6,1 kJ = Nätklass A1 app. 4,4 kJ = Nätklass A2

/m²

Art.nr. 3011 Bandlås Längd: 55 cm, Brottlast: 5 kN enligt EN 12195-2 -01: Grön -04: Blå -07: Röd

st st st

Art.nr. 3017 Bandlås Längd: 100 cm -01: Grön -04: Blå -07: Röd

st st st

Dragfasthållet av art.nr. Art.nr. 3011 Brottlast monterad EN 12 195-2: 5000 N

/m² /m²

* se sida 8 för färgkoder

Art.nr. 21320 Kantlina ø8 mm nylonlina, lös -02: Vit

m

Art.nr. 3016 Fastsättningsband Isilink Längd: 60 cm -06: Svart

st

Art.nr. 3011

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Art.nr. 3016

Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

29


2.5 Sidoskyddsnät

Standardstorlekar med bandlås

Sidoskyddsnät med medföljande bandlås

 standardstorlekar

Knutlösa sidoskyddsnät enligt EN 1263-1, (typ U). Tillverkad av polypropylen 5 mm med sydd avslutningskant och medföljande bandlås med 75 cm mellanrum.

Storlek 1: 2 x 5 m, antal bandlås: 20 Art.nr.

Masktorlek

3006-100GSV-01

ca. 100 mm

3006-100GSV-04

ca . 100 mm

3006-100GSV-07

ca . 100 mm

3006-045GSV-01

ca . 45 mm

3006-045GSV-04

ca . 45 mm

3006-045GSV-07

ca . 45 mm

Tillbehör Färg n n n n n n

Enhet st st st st st st

Storlek 2: 2 x 10 m, antal bandlås: 34

30

Art.nr.

Masktorlek

Färg

Enhet

3008-100GSV-01

ca . 100 mm

n

st

3008-100GSV-04

ca . 100 mm

3008-100GSV-07

ca . 100 mm

3008-045GSV-01

ca . 45 mm

3008-045GSV-04

ca . 45 mm

3008-045GSV-07

ca . 45 mm

n n n n n

st st st st st

Art.nr. 3011 Bandlås Längd: 55 cm -01: Grön -04: Blå -07: Röd

st st st

Art.nr. 3010 Bandlås monterat i nätet med 75 cm mellanrum . Längd: 55 cm. -01: Grön -04: Blå -07: Röd

st st st


Monteringsfärdiga skyddsnätsväggar

2.6 Sidoskyddsnät

Monteringsfärdiga skyddsnätsväggar Fördelar med monterings-färdiga skyddsnätsväggar: n Fallsäkerheten är inbyggd i byggnadsställningen n Fallskydd i form av plank eller dylikt behövs ej n Montagetiden förkortas väsentligt n Lägre transport- och lagringskostnader

Skyddsnätsvägg enligt EN 1263-1 (Nättyp U) ø5 mm, maskstorlek 60 mm, fastsatt i byggnadsställningen med extra fästrep, ø8 mm.

Art.-No.

Rörlängd

Nätstorlek

Färg

Enhet

3033-060

2.50 m

1.50 x 2.50 m

nn

st

3034-060

3.00 m

1.50 x 3.00 m

3035-060

2.50 m

2.00 x 2.50 m

3036-060

3.00 m

2.00 x 3.00 m

nn nn nn

Sidoskyddnät med luftgenomsläpplig väv i nederkant Sidoskyddsnäten kan levereras med en 30 cm luftgenomsläpplig väv i nedankant för att förhindra att små detaljer såsom spik och skruv inte faller ner från byggnadsställningen.

st st st

Utbytbart nät för skyddsnätsväggar enligt EN 1263-1 (Nättyp U), av polypropylen ø5 mm, maskstorlek 60 mm med extra fästrep, ø 8 mm.

Art.-No.

Rörlängd

Nätstorlek

Färg

Enhet

3026-060

2.50 m

1.50 x 2.80 m

nn

st

3027-060

3.00 m

2.00 x 2.80 m

3029-060

2.50 m

1.50 x 3.30 m

3030-060

3.00 m

2.00 x 3.30 m

nn nn nn

st st st

Art.nr. 3031 Aluminiumrör, ø 40 mm, Monterad rörlängd: 2,5 m för Art. nr. 3033-060 och 3035-060

st

Art.nr. 3032 Aluminiumrör , ø 40 mm, Monterad rörlängd: 3,0 m för Art. nr. 3033-060 och 3035-060

st

Art.nr. 3208-100 Sidoskyddsnät med 5 mm garngrovlek tillverkat av Polypropylen 100 mm maskstorlek med sydd avslutningskant samt bandlås varje 75cm. Luftgenomsläpplig väv med en höjd av ca 30 cm monterad i nedankant. Storlek: 2 x 10 m -01: Grön -04: Blå

st st

Art.nr. 3204-100 Sidoskyddsnät med 5 mm garngrovlek tillverkat av Polypropylen 100 mm maskstorlek med sydd avslutningskant. Luftgenomsläpplig väv med en höjd av ca 30 cm monterad i nedankant. Storlek : 2 x 10 m -01: Grön -04: Blå

st st

31


2.7 Sidoskyddsnät

Takfotsnät

Takfotsnät med stolpar Om det inte finns befintlig byggnadsställning eller annat att fästa skyddsnätet i, har vi utvecklat en lösning att använda sidoskyddsnät enligt EN 1263-1. Vänlig sänd oss en detaljerad förfrågan, så hjälper vi er hitta en passande lösning för era behov!

Besök gärna www.scancord.net för mer information om våra produkter.

Våra takfotsstolpar tillsammans med takfotsnät enligt EN 1263-1 kan monteras på betong eller stål. Stolparna levereras komplett med fastsättningsanordning.

32


2.8 Sidoskyddsnät

d på al bred Maxim 400 mm a pelarn

D

C B

A

Art.nr. 13100 sidoskyddsnät utrustning, komplett.

Säkerhetsinformation om industribyggnad gällande tegelmurar, sidoskydd mm.

Tillbehör till sidoskyddsnät Art.nr. 13100 Sidoskyddsnät utrustning, komplett består av: A Skyddsnät EN 1263-1, nättyp S B Upphängningslina EN 1263-1 typ M (30 kN) C Skyddsklämma D Skyddshållare

Takfotsnätet får ej luta mer än 45º i förhållande till det vertikala planet (husväggen) och måste vara monterat i rät vinkel mot huskroppen i det horisontella planet (se figur 1).

 + Stolparnas längd ska väljas så att det vertikala avståndet mellan det set

Om du själv monterar utrustningen, måste du följa monteringsinstruktionerna samt de instruktioner för användning som följer med varje produkt.

skyddade planet och övre kanten på nätet är minst 2.00 m vid stolparna och minst 1.50 m mellan stolparna (se figur 1 och 2). Avståndet mellan stolparna får ej överstiga 10 m. Det får inte finnas några öppningar som överstiger 10 cm mellan fästkanten och nätets fästpunkt i den nedre delen. Rådfråga gärna oss innan du monterar dina sidoskyddsnät. Vi erbjuder montage, utbildning och rådgivning.

 33


2.9 Sidoskyddsnät

Sidoskyddsvävar

Sidoskyddsnät med mindre maskor samt med luftgenomsläpplig sidoskyddsväv.

Sidoskyddsnät för små föremål Vi kan erbjuda olika möjligheter när det gäller att förhindra små föremål att falla ner från byggnadsställningar. Färdigsydd polyetenväv för små föremål.

Art.nr. 720 Luftgenomsläpplig väv

För att förhindra att små föremål faller från byggnadsställningar, rekommenderar vi UV-beständig, luftgenomsläpplig väv som är försett med öljetter med ett mellanrum på 50 cm längs kanten. Vikt: 200 g /m² -015: Mörkgrön m²

Finmaskigt sidoskyddsnät i standardstorlekar.

Art.nr. 2908-030 Sidoskyddsnät Knutlöst sidoskyddsnät av polypropylen ø 4 mm, maskstorlek 30 mm, försett med fastsättningsband med ett mellanrum på 75 cm längs kanten. Storlek: 2 x 10 m. -01: Grön st För sammankoppling av väv rekommenderar vi: Art.nr. 21300 Kantlina ø6 mm polypropylenlina -01: Grön

m

För upphängning av väv rekommenderar vi: Art.nr. 21320 Kantlina ø8 mm nylonlina -02: Vit 34

m


Dammskyddsväv

2.10 Ställningsskyddsväv  Denna lösning kombinerar sidoskyddsnät som skyddar arbetarna, med ställningsskyddsväv som skyddar människorna på marken från fallande föremål och damm. Mycket lämpligt för arbeten vid trottoarer eller andra områden med mycket fotgängare.  Dammskyddsväv, även kallat ställningskyddsväv i industrin, är det optimala sättet att skydda människor från fallande föremål. På följande sidor presenterar vi information om olika alternativ.

Bild från Netting Now LLC (USA)

 35


2.11 Ställningsskyddsväv

Dammskyddsväv Ställningsskyddsväv och dammskyddsnät på rulle Ställningsskyddsväv, 75 g/m², av HDPE-monofilament, med insytt polyestergarn på långsidorna och i mitten. Insydda öljetter med 5 cm mellanrum. Art.nr. 7405-02 resp. 7406-02 Art.-nr.

Storlek

Vikt

Färg

Enhet

7405

2.57 x 50 m

75 g/m²

Grön, vit, blå

Rulle

7406

3.07 x 50 m

75 g/m²

Grön, vit, blå

Rulle

Ställningsskyddsväv, 75 g/m², av HDPE-Monofilament, med insytt polyestergarn på långsidorna och i mitten. Insydda öljetter med 5 cm mellanrum. Art.nr. 7401-01 to 7404-01

Art.nr. 7401-04 to 7404-04

Art.-nr.

Storlek

Vikt

Färg

Enhet

7401

2.57 x 20 m

75 g/m²

Grön, blå

Rulle

7402

3.07 x 20 m

75 g/m²

Grön, blå

Rulle

7403

2.57 x 10 m

75 g/m²

Grön, blå

Rulle

7404

3.07 x 10 m

75 g/m²

Grön, blå

Rulle

Tät dammskyddsväv, endast 10 % luftgenomsläpp.

Art.nr. 7801-01 resp. 7802-01

Art.-nr.

Storlek

Vikt

Färg

Enhet

7801

2.57 x 50 m

130 g/m²

Grön

Rulle

7802

3.07 x 50 m

130 g/m²

Grön

Rulle

Material på rulle: Ställningsskyddsväv på rulle. Flamsäker.

Art.nr. 7205-015

Art.nr. 7301-01

 

36

Art.-nr.

Storlek

Vikt

Färg

Enhet

7802B

3.07 x 50 m

130 g/m²

Vit

7830F

3.07 x 50 m

130 g/m²

Vit

Rulle Rulle

Material på rulle: Ställningsskyddsväv på rulle i UV-stabiliserad polyeten. Art.-nr.

Storlek

Vikt

Färg

Enhet

7205

4.10 x 100 m

200 g/m²

Ljusgrön, grön

Rulle

7301

2.95 x 100 m

36 g/m²

Grön

Rulle

Art.nr. 741 Fastsättningsband

för ställningskyddsväv. Längd: 30 cm Art.nr. 743 Fastsättningsband Isilink av polypropylen ø3 mm, längd 30 cm. Leveransförpackning: 500 st -01: Grön Art.nr. 744 Fastsättningsband Isilink av polypropylen ø4 mm, längd 30 cm. Leveransförpackning: 500 st -04: Blå

st

förp.

förp.


2.12 Presenningar Ställningsskyddspresenning  Ställningsskydd med dubbla öljetter, 150 g/m². Förstärkt kant med polypropylenlina. För upphängning finns metallöljetter med ett mellanrum på 50 cm längs kanten. Teknisk data: UV-beständig. Rivhållfasthet: ca 600 N / 5 cm. Art.nr. 32001 Ställningskyddspresenning 2.60 x 10 m -02: Vit

st

Art.nr. 32002 Ställningskyddspresenning 2.60 x 20 m -02: Vit

st

Art.nr. 32003 Ställningskyddspresenning 3.10 x 10 m -02: Vit

st

Art.nr. 32004 Ställningskyddspresenning 3.10 x 20 m -02: Vit

st

Art.nr. 741 Fastsättningsband för ställningskyddspresenning. Längd: 30 cm.

st

Ställningskyddspresenning 

Art.nr . 32001 – 32004

Ställningsskydd med dubbla öljetter, 150 g/m². Förstärkt kant med polypropylenlina. För upphängning finns metallöljetter med ett mellanrum på 100 cm. längs kanten. Teknisk data: UV-beständig, rivhållfasthet: 750 N / 5 cm Art.nr. 35101 Presenning 5.80 x 9.90 m -025: Transparent

st

Art.nr. 35102 Presenning 7.75 x 9.90 m -025: Transparent

st

Art.nr. 35103 Presenning 9.70 x 11.90 m -025: Transparent

st

Art.nr. 35104 Presenning 9.70 x 14.90 m -025: Transparent

st

HUCK tarpaulins, flame retardant Ställningsskyddspressening med flamskydd, ca 150 g/m2, med dubbla öljtter varje 0.5 m runt om. Uppfyller EN 13501-1; DIN 4102 B1.

Art.nr . 35101 – 35104

 37


2.13 Sidoskyddsnät

Säkerhetsinformation

Användningsområden Sidoskyddsnät används främst vid takarbeten, men även vid arbete på plattformar, broarbete etc. Näten används för att skydda arbetarna från att ramla av taket. Standarder och nätdesign Våra sidoskyddsnät är utformade enligt EN 1263-2 och är säkerhetsnät av typen U (skyddsnät för vertikal montering på bärande konstruktioner). Maskstorleken får inte överstiga 100 mm och alla nät är försedda med kantlina. Montage Sidoskyddsnät måste fästas i byggnadsställningen och ska monteras sträckt. Det finns olika sätt att fästa näten i ställningen, men vi rekommenderar bandlås, vilka uppfyller gällande regler för montage av sidoskyddsnät.

Etikettens framsida

Förvaring Näten skall förvaras svalt och torrt. Näten skall skyddas från oljor och direkt soljus. När näten är förbrukat Nät måste tas ur bruk vid följande händelser: Nätet har dämpat ett fall. Nätet uppfyller inte längre kraven på hållfasthet. Nätet har skadats Reparation Skadade nät får endast repareras av behörig person. Vid fel på näten får de endast användas om behörig/utbildad person godkänt dem. Vid användning av näten under extrema förhållande under -20. Kontakta ScanCord för konsultation.

 Märkning

Etikettens baksida

Alla skyddsnät måste märkas tydligt enligt EN 1263-1. Märkningen måste innehålla följande: • Tillverkningsdatum samt tillverkare • Nättyp enligt EN 1263-1 • Artikelnummer • Lägsta energiupptag eller lägsta brottgräns enligt ISO 1806 • Identifieringsnummer för inspektionsföretaget som certifierade nätet

 +  Årlig inspektion

På varje sidoskyddsnät finns ett antal provmaskor (se bild 3) monterade för att nätets hållfasthet ska kunna testas. En av dessa maskor ska skickas in till oss för provtagning en gång om året.

Art.nr. 9700 Test av provmaska

st

Vid godkänt test av provmaska, skickar vi en ny märklapp som ska fästas i nätet (se bild 2).

 38


Teknisk information Art.nr. 200-020 200-030 200-035 200-045 200-100 200-120 201-020 201-025 201-030 1202-020 1202-030 1202-050 1203-010 203-020 203-030 203-050 203-060 203-100 205-100 205-120 207-045 207-100 207-120 209-030 209-045 209-100 209-120 210-035 210-045 210-100 210-130 212-045 212-050 212-060 212-070 212-100 212-120 212-300 213-100 214-045 215-030 215-045 215-100 215-120 216-035 216-045 216-100 216-130 1903-045 1903-060 1903-100 2003-100 2007-020 3000-045 3000-060 3000-100

3.1 Skyddsnät och industrinät

Beskrivning* PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl.

Färg n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Material ø (mm)

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.8 1.8 1.8 1.0 n n 1.0 n n 1.0 n n (diagonal) 1.5 1.5 1.5 n 1.5 1.5 1.5 2.8 2.8 3.5 n 3.5 n 3.5 n 3.0 3.0 n n n n n n 3.0 n n n 3.0 n n n 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 n n n n n 5.0 5.0 n n n 5.0 n n n n n n n 5.0 5.0 n 5.0 6.0 4.2 4.0 n 4.0 n n n n n 4.0 n n n n n 4.0 n n n n n 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 n n n 5.0 n 5.0 n n n n n 5.0 n n n n n n 1.8 n n 5.0 5.0 n 5.0 n n n n n n n n n n n n n n n

Maskstorlek (mm) 20 30 35 45 100 120 20 25 30 20 30 50 10 20 30 50 60 100 100 120 45 100 120 30 45 100 120 35 45 100 130 45 50 60 70 100 120 300 100 45 30 45 100 120 35 45 100 130 45 60 100 100 20 45 60 100

Vikt g/m2 180 135 135 90 50 35 130 100 85 50 30 20 150 80 50 35 30 15 60 50 200 100 70 260 148 75 65 350 285 150 100 400 350 300 275 200 170 55 360 235 330 210 110 90 230 185 90 70 475 375 275 300 170 450 350 250

Maskhållfasthet (kN) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 1.00 1.40 1.40 1.40 1.10 1.10 1.10 1.10 2.00 2.00 2.00 2.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 4.20 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.10 1.10 1.10 1.10 3.20 3.20 3.20 3.20 0.60 3.20 3.20 3.20

* PP: Polypropylen ht: hög hållfasthet knl: knutlös Alla mått är ungefärliga och kan komma att ändras.

Färgtabell n n

-01

= grön

n

-015

= mörkgrön

n

-02

= vit

n

-03

= orange

n

-04

= blå

n

-05

= gul

n

-06

= svart

n

-07

= röd

n

-08

= hampfärgad

-09

= lila

39


3.2 Skyddsnät och industrinät

40

Produktspecifikationer

Art.nr. 200 Grön, knutlös, polypropylen, ø2.3 mm

Art.nr. 200 Vit, knutlös, polypropylen, ø2.3 mm

Art.nr. 200 Mörkgrön, knutlös, polypropylen, ø2.3 mm

Art.nr. 200 Svart, knutlös, polypropylen, ø2.3 mm

Art.nr. 201 Svart, knutlös polypropylen, ø1.8 mm

Art.nr. 201 Svart, knutlös polypropylen, ø1.8 mm

Art.nr. 203 Svart, knutlös polypropylen, ø1.5 mm

Art.nr. 205 Orange, knutlös polypropylen, ø2.8 mm

Art.nr. 207 Lila, knutlös, polypropylen, ø3.5 mm

Art.nr. 209 Grön, knutlös, polypropylen, ø3 mm

Art.nr. 209 Vit, knutlös, polypropylen, ø3 mm

Art.nr. 209 Blå, knutlös, polypropylen, ø3 mm

Art.nr. 209 Svart, knutlös, polypropylen, ø3 mm

Art.nr. 210 Vit, knutlös, polyester, ø4 mm

Art.nr. 212 Grön, knutlös, polypropylen, ø5 mm

Art.nr. 212 Vit, knutlös, polypropylen, ø5 mm


Produktspecifikationer

3.3 Skyddsnät och industrinät

Art.nr. 212 Orange, knutlös, polypropylen, ø5 mm

Art.nr. 212 Blå, knutlös, polypropylen, ø5 mm

Art.nr. 212 Svart, knutlös, polypropylen, ø5 mm

Art.nr. 212 Röd, knutlös, polypropylen, ø5 mm

Art.nr. 213 Vit, knutlös polypropylen, ø6 mm

Art.nr. 215 Grön, knutlös, polypropylen, ø4 mm

Art.nr. 215 Gul, knutlös polypropylen, ø4 mm

Art.nr. 216 Vit, knutlös polyester ø3 mm

 Skyddsnät monterat på byggnad Det är knappt synligt från håll och skyddar passerande personer om någon av väggplattorna skulle lossna.

 41


3.4 Skyddsnät och industrinät

1202-020 1202-030 1202-050 1203-010 203-020 203-028 203-030 203-050 203-060 203-100 201-020 201-025 201-030 200-020 200-025 200-030 200-035 200-045 200-100 200-120 205-100 205-120 209-030 209-045 209-100 209-120 216-035 216-045 216-100 216-130

Beskrivning*

PP., ht., knl. (**) PP., ht., knl. (**) PP., ht., knl. (**) PP., ht., knl. (***) PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. PP., ht., knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl.

(**) Art.nr. 1202-020 till 1202-050 endast kapat.

Material Ø (mm) endast kapat

Art.nr.

1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Materialgrovlek 1 till 3 mm Maskstorlek (mm)

20 30 50 10 20 28 30 50 60 100 20 25 30 20 25 30 35 45 100 120 100 120 30 45 100 120 35 45 100 130

Färg

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Enhet

n n n n n n (diagonal)

* PP: Polypropylen ht: hög hållfasthet knl: knutlös

n (så länge lagret räcker) n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n

(***) Art.nr. 1203-010 i Svart = Diagonala maskor, endast kapat.

Vid beställning, vänligen ange färgnummer! I listan visas vilka färger som finns för respektive nät. Sista två siffrorna visar färgkoden. T.ex 01 = Grön

Exempel på artikelnummer: 209-045-01 Basartikel Maskstorlek Färg

42

Färgtabell n n

-01

= grön

n

-015

= mörkgrön

n

-02

= vit

n

-03

= orange

n

-04

= blå

n

-05

= gul

n

-06

= svart

n

-07

= röd

n

-08

= hampfärgad

-09

= lila


Materialgrovlek 3.5 till 15 mm Beskrivning *

Art.-nr.

207-045 207-100 207-120 210-035 210-045 210-100 210-130 215-030 215-045 215-100 215-120 214-045 211-045 212-030 212-045 212-060 212-070 212-100 212-120 212-300 213-100

PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. Polyester, knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. Polyester, knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl. PP. ht., knl.

*) Beskrivning PP: Polypropylen ht: hög hållfasthet knl: knutlös

Material Ø (mm)

3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0

3.5 Skyddsnät och industrinät

Maskstorlek (mm)

45 100 120 35 45 100 130 30 45 100 120 45 45 30 45 60 70 100 120 300 100

Färg

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n (***) n (***) n (***)

n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n

Enhet

Färger

n n

-01

= grön

n

-015

= mörkgrön

n

-02

= vit

n

-03

= orange

n

-04

= blå

n

-05

= gul

n

-06

= svart

n

-07

= röd

n

-08

= hampfärgad

-09

= lila

Vänligen ange färg vid beställning.

n n n n n n n n

(***) Art.-Nr. 207 i lila: Tillgänglig så länge lagret räcker

Exempel på artikelnummer: 209-045-01 Basartikel Maskstorlek Färg

Materialgrovlek 15 mm 4415-130

PP. , knl.

Tillägg på små storlekar under 20 m² under 10 m² under 5 m²

15.0

130

n

+20% +35% +100%

Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

Art.nr. 4415-130 Blå, knutlös, polypropylen, ø15 mm

43


3.6 Skyddsnät och industrinät

Standardstorlekar och tillbehör

Standardskyddsnät

Nättillbehör

Skyddsnät i metervara Bredd: 5 m.

Kantlinor monterade i nät

Art.nr. 2140-120 Skyddsnät av polypropylen, ø3 mm, maskstorlek 120 mm -01: Grön

Art.nr. 2130 ø6 mm polyetenlina -01: Grön -03: Orange -06: Svart

m m m

Art.nr. 2142-120 Skyddsnät av polypropylen, ø4 mm, maskstorlek 120 mm -01: Grön

Art.nr. 2131 ø5 mm nylonlina -02: Vit

m

Art.nr. 2132 ø8 mm nylonlina -02: Vit

m

Art.nr. 2136 ø12 mm nylonlina -02: Vit

m

Alla nät har en sydd avslutningskant på ø 7-12 mm, beroende av nätets materialgrovlek (se bild). Avslutningskanten ingår i priset, men kan väljas bort om så önskas (se bild).

Kantlinor (ej monterade) Art.nr. 21300 ø6 mm polyetenlina -01: Grön -03: Orange -06: Svart

m m m

Art.nr. 21310 ø5 mm nylonlina -02: Vit

m

Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

Art.nr. 21320 ø8 mm nylonlina -02: Vit

m

För kvalitet och färger på våra nät se sidorna 38 och 39.

Art.nr. 21360 ø12 mm nylonlina -02: Vit

m

Tillägg på små storlekar under 20 m² under 10 m² under 5 m²

+20% +35% +100%

Skyddsnät är ett tillförlitligt sätt att undvika glidande pallar vid förvaring i pallställningar.

44


Tillbehör

3.7 Skyddsnät och industrinät

Alla skyddsnät kan förses med följande:

För att tynga ner näten: Blylina i botten:

För extra säkerhet och säkring av näten mot existerande kanter:

Art.nr. 2110 Blylina, vikt: 400 g/meter

m

Art.nr. 2111 Blylina, vikt: 200 g/meter

m

Art.nr. 2112 Blylina, vikt: 400 g/meter, ej fastsatt i nätet.

m

Nätupphängning: för att näten ska vara enklare att flytta i sidled:

Art.nr. 2116  Avslutningskant med polyesterband, 100 mm brett -02: Vit

m

För montering och sträckning av skyddsnät, rekomenderas vår varmförzinkade stålwire. Denna är försedd med kauser och linlås i båda ändar. Art.nr. 2100 Stålwire, förzinkad, ø6 mm.

m

Art.nr. 2101 Extra kauser och vantskruv för ø6 mm wire.

Art.nr. 2122 Öppningsbara nylonringar, fastsatta i nät, ø9 mm, 53 mm långa, 30 mm breda. 3 ringar per m.

set Art.nr. 2102 Stålwire, förzinkad, ø4 mm.

m

m Art.nr. 2103 Extra kauser och vantskruv för ø4 mm wire.

Art.nr. 2123 Öppningsbara nylonringar, ej fastsatta i nät.

set st

Art.nr. 2097 Stålwire, PVC-överdragen, ø5/7 mm.

m

Art.nr. 2099 Stålwire, PVC-överdragen, ø4/5 mm.

m

Art.nr. 2098 Stålwire, PVC-överdragen, ø3/4 mm.

m

Art.nr. 2109 med wire av stål

st

Art.nr. 21091 med wire av rostfitt stål

st

Art.nr . 2101 Art.nr . 2123

–

Jordförankring Bestående av en ø3 mm wire, 40 cm lång, med kaus. Förankringen fästes i marken med en 45 cm lång hjälpspik som sedan dras upp. Genom belastningen i öglan ställer förankringen sig horisontellt. Dragstyrka 100 kg.

Art.nr . 2116

 45


4.1 Skyddsnät

Art.nr . 3011-04

Pallställningsnät

Art.nr . 3011-01

Skyddsnät för pallställningar används framförallt för pallställningar med åtkomst från en sida. De skyddar arbetsplatsen och personer som går förbi från fallande gods. Vi erbjuder nät av olika grovlekar beroende på vikt och storlek på godset som ska säkras.

Pallställningsnät av polypropylen Art.nr.

Maskstorlek

Materialgrovlek

212-100

100 mm

5 mm

212-045

45 mm

5 mm

209-045

45 mm

3 mm

201-025

25 mm

1.8 mm

Färg*

Enhet

nnn

m2

nnn

nnnn n

m2 m2 m2

* se sida 45 för färgkoder

Art.nr. 3011 Bandlås Omonterat -01: Grön -04: Blå

st st

Art.nr. 1006 Stålwire ø6 mm varmförzinkad

m

Art.nr. 2101

Art.nr. 2100

Art.nr. 2101 Extra kauser och vantskruv för ø6 mm wire.

st

Art.nr. 2106 M10 Lyftögla, utvändig gänga, med bricka och mutter

st

Art.nr. 2107 M10 Lyftögla, invändig gänga

st

Art.nr. 2108 Balkklämma Klämavstånd 20 mm. Art.nr. 2120 Karbinhake, 60 x 6 mm, galvaniserad Art.nr. 2171 Hållare, 173 mm. bestående av 1 hållare, 2 byglar, 4 bultar, 4 brickor

46

Art.nr. 2107

Art.nr. 2106

st st

st

Art.nr. 2018

Art.nr. 2108

Art.nr. 2171


Installation av pallsäkrningsnät

Enligt nya regler för pallställningsnät gäller följande: Användningsområde Pallställningsnät fungerar som personskydd där kartonger och liknande kan falla från höga höjder i gångarna under pallställen. Komponenter Ett pallställningsnät enligt nätklass A1 enligt standarden EN1263-1 tillverkas med maximalt 45 mm maska. Montaget sker antigen med karbinhakar eller schacklar på en 6 mm wire.

4.2 Skyddsnät

Skarvar Om flera nät monteras efter varandra skall skarven inte överstiga 45 mm. Årskontroll I näten sitter provmaskor som skall skickas in för provdragning en gång per år. På 1000 m nät sitter minst 5 st provmaskor monterade. Provmaskorna testas enligt ISO 1806 enligt EN1263-1.

Storlekar Näten får inte understiga 2 kvm. För rektangulära nät måste den kortaste sidan vara minst 1 m bred. Fallhöjd Pallställningsnät skall monteras så nära arbetsytan som möjligt. Fästpunkter Avståndet mellan infästningspunkter skall inte överstiga 1 m. För infästning använder man antigen karbihakar eller schacklar.

47


4.3 Skyddsnät

Nät för specialapplikationer

Skyddsnät mot stenras

Flamsäkra skyddsnät

Skyddsnät, av polypropylen ø6 mm. Diagonala maskor med kantlina av ø12 mm nylon. Näten är antistatbehandlade för att tillgodose gruvindustrins önskemål.

Vi erbjuder en del av våra skyddsnät med en flamskyddande finish. Detta gör vi för att försäkra oss om att näten behåller sina flamskyddande egenskaper i alla väder. Skyddsnät av polypropylen med flamskyddande finish, utan kantlina.

Art.-nr. 2500-100 2510-050

Maskstorlek 100 mm 50 mm

Materialgrovlek 6 mm 6 mm

n n

m m

st

200F025

25 mm

2.3 mm

200F045

45 mm

2.3 mm

209F045

45 mm

3 mm

212F045

45 mm

5 mm

212F060

60 mm

5 mm

212F100

100 mm

5 mm

Färg nn

n n nn n n nn nnn n

nn

m2 m2 m2 m2 m2 m2

st

Näten kan fås i andra former än rektangulära, vänligen kontakta oss för mer information. Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

48

Materialgrovlek

2

Art.nr. 2019 Extra kaus monterad i kantlina.

Basartikel Masktorlek Färg

Maskstorlek

2

Art.nr. 2017 Extra ögla monterad i kantlina.

Exempel på artikelnummer: 3008-100-06

Art.-nr. Färg

n n n n n n

-01 = grön -015 = mörkgrön -02 = vit -04 = blå -05 = gul -06 = svart

Skyddsnät av polypropylen med flamskyddande finish, och med ø12 mm nylonlina (30 kN) runt kanterna. Art.-nr.

Maskstorlek

Materialgrovlek

1903F045

45 mm

5 mm

1903F060

60 mm

5 mm

1903F100

100 mm

5 mm

Färg n n n

m2 m2 m2

Art.nr. 1800 Extra flamskyddsimpregnering

Efter förfrågan

Art.nr. 1900 Extra vattenavvisande impregnering

Efter förfrågan


Lastnät

4.4 Nät för specialapplikationer Lasttransportnät

Beskrivning: Knutlösa skyddsnät enligt EN 1263-1 av polypropylen med kantlina av ø14 mm nylon och kauser i hörnen. Kan extrautrustas med två krysslinor (14 mm PA) runt om och fäst i den övre kantlinan (för förenklad lastning). Art.-nr.

Maskstorlek

Storlek

Färg

2061-060

60 mm

4x4

n

2060-100 100 mm

4x4

n

Material- Last Enhet grovlek kapacitet 5 mm

1t

st

6 mm

2t

st

Lasttransportnät (extra slitstarka)

Beskrivning: Knutlösa skyddsnät enligt EN 1263-1 av polypropylen med kantlina av ø16 mm nylon och kauser i hörnen Kan extrautrustas med två krysslinor (14 mm PA) runt om och fäst i den övre kantlinan (för förenklad lastning). Art.-nr.

Maskstorlek

Storlek

Färg

2062-130 130 mm

3.3 x 3.3

n

Material- Last Enhet grovlek kapacitet 15 mm

3t

st

Lasttransportnät (extra slitstarka)

Beskrivning: Lastnät av extra slitstarkt material med ca 8 mm garngrovlek. Levereras med 16 mm nylonlina runt om nätet med öglor i hörnen samt krysslinor fästa i kantlinan.

Art.-nr.

Maskstorlek

100 mm 2066-106 diamond

Storlek

Färg

4x4

n

Material- Last Enhet grovlek kapacitet 9,6 mm

3.5 t

st

Art.nr. 2064

4-armat lyftredskap av polyester Storlek: 40 mm Bredd: 10 mm Effektiv längd: 2 m Lämplig för lasttransportnät Nr. 2060 – 2062. Maxlast vid 0°–45° = 3.4 t. Maxlast vid 45°-60° = 2.4 t. -07: röd

st 49


4.5 Lastnät

Nät för specialapplikationer

Nät för säkring av gods Används som extra skydd för att fånga upp fallande gods.

–

Ett enkelt sätt att snabbt och effektivt lyfta byggandsmaterial och andra liknande objekt. Sprid ut nätet på marken (bild 1), placera lasten som ska lyftas på nätet och koppla fast repändarna i upphängningsramen.

50

Rekommenderade art.nr. 1903-045/-100 (se sida 1.2)

x


Lastsäkring

4.6 Skyddsnät

Släpstorlek 1,30 x 2,50 m 1,50 x 3,00 m 2,00 x 2,70 m 2,20 x 3,60 m

Nätstorlek 2,00 x 3,00 m 2,50 x 3,50 m 3,00 x 3,50 m 3,00 x 4,00 m

Täcknät för säkring av last på släp

 standardstorlekar

Knutlösa lastsäkringsnät av polypropylen med förstärkt avslutningskant. Försedd med en 6 mm gummilina runt om för enklare montage.

Nätstorlek

Art.-nr.

Maskstorlek

Materialgrovlek

2mx3m

2350-030

30 mm

1.8 mm

2mx3m

2360-045

45 mm

3 mm

2mx3m

2370-100

100 mm

4 mm

Nätstorlek

Art.-nr.

Maskstorlek

Materialgrovlek

2.50 m x 3.50 m 2351-030

30 mm

1.8 mm

2.50 m x 3.50 m 2361-045

45 mm

3 mm

2.50 m x 3.50 m 2371-100

100 mm

4 mm

Nätstorlek

Art.-nr.

Maskstorlek

Materialgrovlek

3 m x 3.50 m

2352-030

30 mm

1.8 mm

3 m x 3.50 m

2362-045

45 mm

3 mm

3 m x 3.50 m

2372-100

100 mm

4 mm

Nätstorlek

Art.-nr.

Maskstorlek

Materialgrovlek

3mx4m

2353-030

30 mm

1.8 mm

3mx4m

2363-045

45 mm

3 mm

3mx4m

2373-100

100 mm

4 mm

Färg

Enhet

n

st

n n

st st

Färg

Enhet

n

st

n n

st st

Färg

Enhet

n

st

n n

st st

Färg

Enhet

n

st

n n

Täcknät för säkring av last på släp med schackrutigt mönster För att erbjuda nät i olika färger och mönster som ger en starkare visuell signal har vi utvecklat nya maskiner som klarar av att göra dessa nät. Det röd/svarta mönstret ger en mer estetisk känsla som kommunicerar högre säkerhet mot andra trafikanter. Art.nr. 3360-045-76 Knutlösa lastnät av 3.5 mm polypropylen, och 45 mm hexagonala maskor (schackrutigt röd/svart mönster). Storlek: 2 x 3 m

st

Art.nr. 33301-045-76 Knutlösa containernät av 3.5 mm polypropylen, och 45 mm hexagonala maskor (schackrutigt röd/svart mönster). Storlek: 3 x 5 m st

st st 51


4.7 Skyddsnät

Lastsäkring

200 g/m² Quality

240 g/m² Quality

Luftgenomsläppliga vävar för säkring av last på släp

Släpstorlek 1,30 x 2,50 m 1,50 x 3,00 m 2,00 x 2,70 m 2,20 x 3,60 m

standardstorlekar

Nätstorlek 2,00 x 3,00 m 2,50 x 3,50 m 3,00 x 3,50 m 3,00 x 4,00 m

UV-stabiliserade, luftgenomsläppliga vävar med förstärkta kanter samt med öljetter med ett mellanrum på 50 cm runt om. ø6 mm gummilina medföljer för enklare montage. Storlek

Art.-nr.

Vikt g/m2

Material

Färg

Enhet

2mx3m

7213-015

200 g/m2

PE-garn

n

2mx3m

7613-06

240 g/m2

PE-garn

n

st

Storlek

Art.-nr.

Vikt g/m2

Material

Färg

Enhet

2.50 x 3.50 m 7214-015

200 g/m2

PE-garn

n

st

2.50 x 3.50 m

240 g/m2

PE-garn

7614-06

n

st

Hakar för enklare montering, skruvas fast Art.-nr.

Hakens öppning

Enhet

21291

11 mm

st

21292

8 mm

st

st Art.nr. 21292

Storlek

Art.-nr.

3 m x 3.50 m 7215-015 3 m x 3.50 m 7615-06

Material

Färg

Enhet

200 g/m2

PE-garn

n

PE-garn

n

st

2

Material

Färg

Enhet

n

st

240 g/m

Storlek

Art.-nr.

Vikt g/m2

3mx4m

7216-015

200 g/m2

PE-garn

2

PE-garn

3mx4m

52

Vikt g/m2

7616-06

240 g/m

n

st

st

Art.nr. 21291

Exempel på artikelnummer: 7615-06 Basartikel

Färg

n -01 = grön n -06 = svart


Skyddsnät för luftledningar / Stålnät “Powernet”

4.8 Skyddsnät

“Powernet” sett framifrån. Maskorna är ihopkopplade med skruvförband.

Skyddsnät för luftledningar 

Stålnät, „Powernet“ 

Knutlöst skyddsnät av polypropylen med kantlina ø12 mm (30kN). Med kauser i de fyra hörnen samt med ett mellanrum på 2.50 m längs alla sidor.

Detta nät är tillverkat så det har den högsta hållfasthet. För extrem användning såsom sprängnät, rasnät, eller skydd mot tyngre material. etc. Art.nr. 4000-100 Stålnät av galvaniserad wire ø6 mm, fyrkantsmaskor 100 x 100 mm. st

Art.-nr.

Storlek

Material

Färg

Enhet

2002-100

100 mm

4 mm

n

/m2

2003-100

100 mm

5 mm

2003-300

300 mm

5 mm

n n

/m2

Art.nr. 4001-150 Stålnät av galvaniserad wire ø8 mm, fyrkantsmaskor 150 x 150 mm. st

/m2

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

Exempel på artikelnummer: 2003-100-01 Basartikel Maskstorlek Färg

n -01 = grön n -06 = svart „Powernet“, sett bakifrån.

53


4.9 Skyddsnät

Ögla med kaus

Invändig gänga

Stålnät Dralo®

Utvändig gänga

Öglefäste

Schackelfäste Dralo®– Stålnät

Användningsområden Dralonäten används då extra stryktåliga nät behövs. Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Dralo®-nät finns i följande versioner: a) Varmförzinkad stålwire med aluminiumtryckningar b) Rostfri stålwire med rostfria tryckningar c) Rostfri stålwire med aluminiumtryckningar Installation: Dralo®-nät är tillverkade av kvadratiska maskor. På det vis som maskorna är lagda avslutas varje rad i en ögla runt hela kanten. Dessa öglor används för att fästa nätet, antingen genom att dra kantwire i stål genom dem och spänna eller genom att hänga öglorna direkt i ringar. Vänligen fråga om detaljer för de många installationsmöjligheterna.

Dralo® som skydd vid landningsplatta för helikoptrar.

Viktbärande kapacitet Vid användning för säkerhet eller stoppnät, måste man hålla i minnet att Dralo® skapar ett stelt nät som har en lägre, mer ojämn energiabsorbering än ett nät gjort av exempelvis polypropylen. Kritiska faktorer i en övergripande bedömning är: a) fixeringsmetoder b) den totala storleken på nätet Maximal bredd för individuella nät utan sammanbindande fästanordningar är 5 m; dess vikt bör ej överstiga 300 kg. Pris efter förfrågan

Observera: Om du själv monterar näten, se till att de inte vrids eller sträcks. Vridna eller sträckta nät är märkbart svagare runt kanterna för skjuvkrafter och/eller ytterligare sträckning. Vänligen fråga om detaljer för ditt specifika appliceringsområde.

Näten är försedda med öglor runt om som gör dem lätta att montera nästan var som helst. Kvadratiska maskor. Vid beställning, vänligen ange om nätet ska vara förzinkat eller i rostfritt stål.

54

Maskstorlek i mm Wirediameter 1,5 mm ø

25

50

75

100

125

150 175 200

2,0 mm ø 3,0 mm ø 4,0 mm ø 5,0 mm ø

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •


für besondere Wire nät “DraloAnwendungszwecke Xtreme“

4.2 4.10Schutznetze Skyddsnät

Test av wirenätet Dralo Xtreme.

Extra förstärkt nät för skydd mot tex stenblock som kan falla mot byggnader. Testerna på nätet är gjort av det tyska institutet Health and Safety. Testerna gjordes på ett nät med 6 mm wire, 100 mm maska monterat i en stålram, 3 m hög med 8 infästningspunkter. För att på bästa sätt fånga upp rörelseenergin användes en specialutvecklad falldämpare. Var sig dessa eller ramen skadades vid testerna.

Wirenät “Dralo Xtreme“ Extra försärkt wirenät med speciella lås för att sammankoppla maskorna. Används för extrema laster för skydd mot byggnader. Näten kan tillverkas i önskat format, både rektangulära, ovala och runda nät går att producera efter kundens behov. Art.nr. 4860-100 Galvaniserat wirenät av fyrkantsmaska med 6 mm wire och 100 mm maska.

Nätet var monterat med en speciellt framtagen falldämpare.

Testet gjordes med en oreglbundet formad sten. Vikt: 685 kg Fallhöjd: 7,5 m

55


5.1 Tågvirke, linor & rep Tågvirke - hampfärgat

Flätade linor av polyester eller polypropylen

För olika användningsområden inom industrin har vi trossar i 2 standardlängder:.

I vår fabrik har vi egen tillverkning av flätade linor. Vi producerar flagglinor, persiennlinor samt olika linor för industrin. Här ovan visar vi en del av polypropylenlinor på spolar.

Art.nr. 40201-08, 6 mm ø

Art.nr. 40204-08, 12 mm ø

Art.nr. 35211-01, 3 mm ø

Art.nr. 35214-01, 6 mm ø

Art.nr. 40208-08, 20 mm ø

Art.nr. 40212-08, 28 mm ø

Art.nr. 35216-01, 10 mm ø

Art.nr. 35217-01, 12 mm ø

Art.nr.

Grovlek

Vikt/m

Brottgräns

Längd

Enhet

Art.nr.

Grovlek

Vikt/m

Brottgräns

Längd

Enhet

40201-08

6 mm

17 g/m

590 daN

100 m

st

35211-01

3 mm

3 g/m

100 daN

100 m

st

40202-08

8 mm

30 g/m

1040 daN

100 m

st

35212-01

4 mm

6 g/m

150 daN

100 m

st

40203-08

10 mm

45 g/m

1530 daN

100 m

st

35214-01

6 mm

17 g/m

335 daN

100 m

st

40204-08

12 mm

58 g/m

1950 daN

100 m

st

35215-01

8 mm

30 g/m

625 daN

100 m

st

40205-08

14 mm

81 g/m

2690 daN

50 m

st

35216-01

10 mm

45 g/m

960 daN

100 m

st

40206-08

16 mm

103 g/m

3330 daN

50 m

st

35217-01

12 mm

65 g/m

1330 daN

100 m

st

40208-08

20 mm

162 g/m

5120 daN

50 m

st

40210-08

24 mm

234 g/m

7170 daN

50 m

st

40212-08

28 mm

319 g/m

9440 daN

50 m

st

Tågvirke av polysteel

56

Art.nr.

Grovlek

Vikt/m

Brottgräns

Längd

Enhet

21380R-02

9 mm

50 g/m

15 kN

220 m

st

21370R-02

12 mm

74 g/m

30 kN

220 m

st


Isilink

5.2 Tågvirke, linor & rep

Isilink Linan som är användbar vid alla tillfällen.

Art.nr. 38030 Isilink, av polypropylen ø3 mm. Hållfasthet: 80 daN, Längd per rulle: 1000 m -01: Grön

rulle

Art.nr. 38040 Isilink av polypropylen ø4 mm. Hållfasthet: 100 daN, Längd per rulle: 600 m -04: Blå

rulle

Art.nr. 38060 Isilink, av polypropylen ø6 mm. Hållfasthet: 160 daN, Längd per rulle: 500 m -07: Röd

rulle

Art.nr. 38080 Isilink, av polypropylen ø8 mm. Hållfasthet: 290 daN, Längd per rulle: 250 m -06: Svart

rulle

Art.nr. 38100 Isilink, av polypropylen ø10 mm. Hållfasthet: 360 daN, Längd per rulle: 150 m -08: Hampfärgad

rulle

 –  Kapa önskad längd av linan och använd en tändare eller annan låga för att smälta ändarna. För in ändarna i öglorna enligt bilderna ovan och dra ihop linan.

8-flätad pylopropylen

Lagningslina av 8-flätad polypropylen

Flätade linor för diverse ändamål. Art.nr.

Grovlek

Vikt/m

Brottgräns

Längd

35203-01

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-02

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-03

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-04

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-05

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-06

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-07

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

35203-08

4,5 mm

7,5 g/m

260 daN

500 m

Art.nr.

Grovlek

Vikt/m

Brottgräns

Längd

35223-01

4,5 mm

75 g/m

260 daN

25 m

Rep för byggnadsställningar Art.nr. 2013 8mm infästningslina för byggnadsställningar. 2 m långa med ögla i ena änden.

57


5.3 Lufttäta presenningar Presenning som skydd mot vind, regn, smuts och damm. Miljövänlig, återvinningsbar och UV-beständig.

Art.nr. 340-025 HDPE presenning, 200 g/m²

Art.nr. 35001 - 35004 Presenning av vävd polypropylen, 220 g/m²

Presenningar

Presenningar

 standardstorlekar

 på rulle

Presenning med förstärkt PP-rutmönster 220 g/m², med 5 cm förstärkt kant. Fastsättningshål med mellanrum på 10 cm runt om.

Art.nr. 34005-025 Presenning av plastbelagd polyeten, 200 g/m², med en sydd sida. Rivhållfasthet 850 N/5 cm. Temperaturbeständighet: –40°C till +80°C.

Art.nr.

Storlek

Vikt

Färg

Storlek

Vikt

Färg

34005-025

4 x 100 m

200 g/m²

hampa

35001-04

3x4m

220 g/m²

Blå

35002-04

4x5m

220 g/m²

Blå

35003-04

6x8m

220 g/m²

Blå

Fästlinor

35004-04

6 x 10 m

220 g/m²

Blå

Art.nr. 2126 ø6 mm gummilina

m

Art.nr. 2130 ø6 mm polyetenlina -01: Grön

m

Presenning med förstärkt aluminium. Öljetter med 100 cm mellanrum, 150 g/m², med förstärkt avslutningskant, UV-stabiliserad. Hållfasthet 750N/5 cm Art.nr.

Storlek

Vikt

Färg

35101-025

5,80 x 9,90 m

150 g/m²

hampa

35102-025

7,75 x 9,90 m

150 g/m²

hampa

35103-025

9,70 x 11,90 m

150 g/m²

hampa

35104-025

9,70 x 14,90 m

150 g/m²

hampa

 valfria storlekar Art.nr. 340 Presenning av plastbelagd polyeten 200 g/m², sydd kant samt öljetter med ett mellanrum på 50 cm runt om. Rivhållfasthet 850 N/5 cm. Temperaturbeständighet: –40°C till +80°C. -025: Naturfärgad m² 58

Art.nr.

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

Art.nr. 35002-04 Presenning med föstärkt PP-rutmönster, 220 g/m²


5.4 Luftgenomsläppliga vävar

Art.nr. 720 Orange/terrakotta Blå/mörkgrön, polyetenväv, 200 g/m²

Art.nr. 760 Svart polyetenväv, 240 g/m²

Art.nr. 775 Mörkgrön, polyetenväv, flamskyddsimpregnerad, 320 g/m²

Art.nr. 775 Silver/Beige polyetenväv (silver: flamskyddsimpregnerad) 320 g/m²

Art.nr. 775 Blå polyetenväv, flamskyddsimpregnerad, 320 g/m²

Art.nr. 790 Grön polyestermaska, 400 g/m²

Art.nr. 795 Hampfärgad juteväv 450 g/m²

Art.nr. 785 Grön polypropylenväv, 550 g/m²

Luftgenomsläpplig väv valfria storlekar Beskrivning*

Art.nr.

Vikt/ m2

Färg

720 720 765 760 775

Polyetenväv Polyetenväv Polyetenväv Polyetenväv Polyetenväv

200 g 200 g 220 g 240 g 320 g

775 790 795 785

Polyetenväv Polyesterväv Juteväv Polypropylenväv

320 g 400 g 450 g 550 g

Färgtabell -01 = grön -015 = mörkgrön -03 = orange -04 = blå -06 = svart -08 = hampfärgad -66 = silver -76 = terrakotta -86 = beige

Exempel på artikelnummer: 775-86 Basartikel

Färg

Mörkgrön, blå, Orange, terrakotta, silver, beige Mörkgrön Svart Mörkgrön, blå, silver (flamskyddsimpregnerad) Beige Grön Hampfärgad Grön

Transparens

Enhet

50 : 50 50 : 50 90 . 10 50 : 50 90 : 10

m2 m2 m2 m2 m2

90 : 10 50 : 50

m2 m2 m2 m2

50 : 50

Tillägg på små storlekar under 20 m² +20% under 10 m² +35% under 5 m² +100% Tillägget beräknas på varje enskild produkt och inte på den totala ordern.

59


5.5 Säkerhetsstaket / Avspärrningsnät En byggarbetsplats behöver alltid säkras, vilket lämpligen görs med något av våra säkerhetsstaket. Detta väderbeständiga staket avgränsar farliga områden. Det är även väl synligt i och med den klara orangea färgen. Materialet är UV-beständigt och luftgenomsläppligt. Levereras på rulle.

Art.nr. 7001 inklusive Art.nr. 2159 Avgränsningsstaket med integrerade stolpar.

Art.nr. 7001 Säkerhetsnät för byggarbetsplatser Vikt per rulle: 10 kg. , vikt per m2 : ca 200 g. Maskstorlek 35 x 85 mm. Levereras på rulle 1 x 50 m. -03: Orange

per rulle

Art.nr. 7050 Avgränsningsnät med invävda polyesterstolpar, tillverkat av luftgenomsläpplig polyetenväv med invävda polyesterstolpar med stålspets. -03: Orange per rulle Beskrivning 7050: Stolpe: Stolpavstånd: Nät: Staketlängd: Vikt: Rulle med 11 st invävda polyesterstolpar.

1.10 m lång, 12 mm dia. 2.50 m 85 cm högt, orange 25 m approx. 4 kg

Art.nr. 2159 Uppsättningsstolpe av stål med spets. Höjd: 130 cm. Lämplig för Art.nr. 7001. st

Skyddsväv för byggstaket Art.nr. 7101 Skyddsväv för byggstaket. Luftgenomsläpplig väv, ca 150 g/m² med förstärkta kanter. I de 4 hörnen sitter 12 mm öljetter monterade för enkel montering. Storlek: 1,80 x 3,45 m, passande för 1 sektion. -015: mörkgrön st -02: vit st -04: blå st Art.nr. 7101P Skyddsväv för byggstaket. Luftgenomsläpplig väv, ca 150 g/m² med förstärkta kanter. I de 4 hörnen sitter 12 mm öljetter monterade för enkel montering. Storlek: 1,80 x 3,45. Leveraras i 10-pack. -015: mörkgrön st -02: vit st -04: blå st 60

Art.Nr. 7050

Art.Nr. 7050

Art.Nr. 2159


Index B

O

Bandlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4 - 2.5 Byggnadsställningsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6

Skyddsnät för luftledningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.8 Iläggsvävar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7 Iläggsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.6-1.7

D Dammskyddsväv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.10 - 2.11 Dralo® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7 Dubbelt halvslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.11

P

F

R

Fallskyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 - 1.19 Fast Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.13 Fastsättningsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.11 Flamsäkra fallskyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Flamsäkra skyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Flamsäkra ställningsskyddspresenningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.12 Flätade linor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1 Förfrågningsformulär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.16 Förvaringssäck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.12

Rep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.13 och 5.1-5.2

G Grippa säkerhetskrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.12 Gruvnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2

I Information skyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Isilink fastsättningsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2, 2.11 och 5.2

J Jordförankring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.7

K Kantlinor för skyddsnät och industrinät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6 Karbinhakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.12 Kopplingslinor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10 Krysslinor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10

Pallställningsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 Presenningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3-5.4

S Sidoskyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.7 - 2.9 Sidoskyddsnät med bandlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 Sidoskyddsnät med fastsättningsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Sidoskyddsnät, standardstorlekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Sidoskyddsnät, valfria storlekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4 Skyddsnät enligt materialgrovlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4 - 3.5 Skyddsnät och industrinät, tekniska detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 - 3.3 Skyddsnät och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6 - 3.7 Skyddsnät, allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Skyddsnät, diagonala maskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 Skyddsnät, fyrkantsmaskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 - 1.4 Skyddsnät, installationsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.18 - 1.19 Skyddsnät, med upphängningslinor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4 Skyddsnät, per längdmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6 Skyltställ Isilink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Släpvagnsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Släpvagnspresenningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6 Småmaskiga skyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.9 Stålnät “Powernet” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.8 Ställningsskyddsväv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.10 - 2.11 Ställningsskyddspresenningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.12 Syntetiska rep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1 Säkerhetsinformation, sidodkyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.13 Säkerhetsstaket & avspärrningsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5

L Lastnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Lastsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 - 4.6 Lyftredskap, polyester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Lyft- / Transportnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 - 4.4

U Upphängningsrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10 Utbildning, montering av skyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.14

V M Metallhandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.13 Montering av skyddsnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.13 och 1.16 - 1.17 Monteringsfärdiga skyddsnätsväggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6

Viktinformation, skyddsnät och industinät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.7 Vävar, luftgenomsläppliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4 Vävar, lufttäta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3

W N

Wirenät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7 - 4.8

Nätupphängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10 - 1.13

61


Adress

Besöksadress

Telefon Fax E-mail Internet Facebook Twitter

62

ScanCord AB Box 137 242 22 Hörby Svetsaregatan 11 242 35 Hörby 0415 - 154 00 0415 - 154 25 order@scancord.net www.scancord.net www.facebook.com/ScanCord @ScanCord

Försäljning / Montage Anders Mortiér 0415 - 312 992 anders.mortier@scancord.net Ledning Claes Rynge

0415 - 312 991 claes.rynge@scancord.net


Ett urval av ScanCords övriga sortiment

Sport och fritid Vårt utbud av sportartiklar innehåller produkter för alla tänkbara bollsporter. I vår katalog för sport finner du nät för fotbollsmål, handbollsmål, volleyboll, badminton, tennis samt andra typer av nät som kan användas både av den professionella utövaren som den glade amatören hemma i trädgården eller på stranden.

Industrinät Inom industrin kan nät användas för alla tänkbara applikationer, det är bara fantasin som sätter gränser. Några områden där nät med fördel används är containernät, lyft och transportnät, skyddsnät mot fåglar, allmänna skyddsnät, etc. Få material lever upp till den flexibilitet som nät erbjuder.

Park- och lekplatsutrustning ScanCord har ett brett utbud av lekredskap och parkutrustning som inspirerar till kreativitet och leklusta. Upptäck vår unika design med fokus på kvalitet, säkerhet och funktionalitet.

Besök www.scancord.net för vårt kompletta sortiment där vi förutom ovanstående även presenterar trafikutrustning, fågelskydd och djurnät.


ScanCord har mer än 25 års erfarenhet av...: • specialanpassning och installation av nät. • att hjälpa våra kunder med innovativa lösningar. • att ligga i framkant av utvecklingen. • ständiga kvalitetsförbättringar.

Skyddsnät för allt

Box 137 242 22 Hörby

Telefon Telefax E-Mail Web

0415-154 00 0415-154 25 order@scancord.net www.scancord.net

www.scancord.net