Page 1

Beste Ouders, Deze brochure vol praktische richtlijnen en uitleg is vooral voor de ouders van onze nieuwe leerlingen bestemd. Ze biedt immers een duidelijk overzicht over het reilen en zeilen van onze school en vormt een belangrijk instrument voor een vlot verloop van het schoolleven. Maar natuurlijk kunnen ook ouders die reeds langer kinderen op onze school hebben de brochure gebruiken als mininaslagwerk. Wij vragen u om deze brochure aandachtig te lezen en indien mogelijk samen met uw kind te overlopen wat voor hem van belang is. Als er dan nog vragen opduiken, kan u daarmee zeker terecht bij de directie of de leerkrachten. Deze richtlijnen zijn de concrete vertaling van het schoolreglement goedgekeurd in de Roeselaarse gemeenteraad. Daarom ontvangt u bij inschrijving zoals voorgeschreven het schoolreglement en bij aanvang van ieder schooljaar ook een exemplaar van deze brochure. Bij inschrijving ondertekenen de ouders het schoolreglement en verklaren zich akkoord met de inhoud. Dat houdt ook in dat zij zich eveneens akkoord verklaren met de praktische richtlijnen die in deze brochure worden opgesomd. Ook van de ouders waarvan de kinderen reeds langer bij ons op school zitten, vragen wij voor ontvangst en akkoord van deze brochure te willen tekenen. Namens het schoolteam, Ignace Degryse, directeur.

(De inhoudstafel vindt u achteraan de brochure) Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

1


STEDELIJKE BASISSCHOOL DE OCTOPUS LEEUWERIKSTRAAT 30 8800 ROESELARE tel. : 051/ 26 44 40 fax : 051/ 26 44 44 e-mail : info@sbsdeoctopus.be website : www.sbsdeoctopus.be

Een open school Graag informeren wij de ouders van onze school. Vandaar ook deze brochure. Daarnaast verschijnt op het einde van de maanden januari en juni onze schoolkrant met een greep uit de voorbije en komende activiteiten op school en in de klas. Wij nodigen u ook graag uit op de verschillende oudercontacten doorheen dit schooljaar : de informatieavonden voor alle klassen op het einde van de maand september, de individuele oudercontacten eind december en eind juni. Voor elk van deze contactmogelijkheden wordt u schriftelijk uitgenodigd. Zijn er verder nog vragen, dan kunt u steeds de betrokken leerkracht of de directie spreken – bij voorkeur op school. Wat verder in deze brochure vindt u ook de namenlijst met telefoonnummers van alle personeelsleden van ons team. Ook op de meer informele momenten, tijdens de jaarlijkse kaarting, op het schoolfeest,‌ zien we natuurlijk graag veel ouders met hun kinderen. U hebt dan ook de kans voor een gesprek met de leerkrachten.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

2


Schoolbestuur De Stedelijke Basisschool ‘De Octopus’ is een officiële gesubsidieerde basisschool voor jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar tot het einde van de lagere school. Onze school vormt een scholengemeenschap met de Stedelijke Basisschool 1 (Brugsesteenweg-Roeselare) en de Stedelijke Basisschool ‘De Vlieger’ (Hoogstraat-Rumbeke). Het schoolbestuur bestaat uit de gemeenteraad van Roeselare, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, in hoofde van de Burgemeester, De Heer Luc Martens, die binnen het College ook de specifieke bevoegdheid voor Onderwijs heeft. De stedelijke onderwijsdienst is te bereiken op de Botermarkt 2, 8800 Roeselare, tel. : 051/262.413. De Heer Burgemeester is er bereikbaar via het telefoonnummer 051/262.201 of via email burgemeester@roeselare.be. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directie.

Ouderwerking In het schooljaar 2004-2005 werd een oudervereniging voor onze school opgericht. In dit schooljaar werd ze gedoopt onder de naam ‘vleugels’. In de eerste levensmaanden werd zij getrokken door o.a. de ouders die verkozen waren binnen de schoolraad Tijdens het schooljaar 2005-2006 werd voor 2 opeenvolgende schooljaren een dagelijks bestuur voor de ouderwerking verkozen. Begin vorig schooljaar werd een nieuw bestuur samengesteld. Indien u de ouderwerking wil contacteren, gelieve u te wenden tot de voorzitter : Bart Van Moerkerke

Ter Reigerie 14

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

051/690447

3


Schoolraad Langs de leden van de schoolraad om heeft ook u inspraak in het beleid van de school. Deze raad, samengesteld uit de ouders, personeel en de lokale gemeenschap komt bijeen en bespreekt het reilen en zeilen in onze school. Elke geleding bestaat uit 3 vertegenwoordigers die deze functie opnemen voor een periode van 4 jaar. De eigenlijke schoolraad trad in werking vanaf april 2005. De ouders die in deze schoolraad verkozen worden, zorgen voor de informatiedoorstroming van en naar de ouders, o.a. via de oudervereniging. In het begin van 2009 wordt -bij middel van verkiezingen- een nieuwe schoolraad samengesteld. Samenstelling huidige schoolraad : Verkozen voor de geleding personeel : Ilse Berteloot

Kleine Noordstraat 9

051/203075

(8820 Hooglede)

Marianne David Chantal Maertens (= secretaris)

Wijnendalestraat 45 Zilversparstraat 12

051/202169 051/695339

Verkozen voor de geleding ouders : Frank Alleman Els Samoy Bart Van Moerkerke

Glazenierstraat 8 De Gotelaar 45 Ter Reigerie 14

051/225966 051/240677 051/690447

Gecoรถpteerd voor de lokale gemeenschap : Eric Delzeyne (= voorzitter) Tom Van Oyen Rita Vandeghinste

Lijsterstraat 10

051/248438

Zwingelaarsstraat 2 Koestraat 185

051/690843 0497/533908

Van rechtswege aanwezig : Ignace Degryse, directeur.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

4


Schooluren Leerlingen in het basisonderwijs mogen maximaal 28 lestijden school lopen. Alle scholen moeten zich daar strikt aan houden. - ’s voormiddags : van 8.30 uur tot 11.40 uur - ’s namiddags : van 13.15 uur tot 16 uur - Op woensdagmiddag eindigen de lessen reeds om 11.15 uur. - Op vrijdagnamiddag eindigen de lessen om 15 uur De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8 uur en ’s middags om 13 uur ! We vragen u met aandrang uw kind(eren) niet voortijdig naar school te sturen. We kunnen niet toelaten dat er leerlingen voor de openingsuren op de speelplaats aanwezig zijn. Wie voor het openingsuur ’s morgens aankomt, gaat naar de opvang. Dit geldt ook voor de leerlingen die ’s morgens te vroeg aan de schoolpoort zouden staan. De ouders of grootouders die hun kinderen naar school brengen, vragen wij hun kinderen (kleuters en leerlingen !) aan de poort van de school aan het toezicht van de bewakende leerkracht toe te vertrouwen. Ook bij het afhalen, vragen wij te wachten buiten de schoolpoort. ’s Morgens bij het openen van de schoolpoort worden de leerlingen van het lagere opgevangen op de grote speelplaats. Pas vanaf 8.15 uur wordt ook in toezicht voorzien op de kleine speelplaats. ’s Middags is er onmiddellijk op beide speelplaatsen toezicht. Ook aan de inkomdeur van de kleuterspeelzaal is er vanaf 8.00 uur en 13.00 uur permanent toezicht.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

5


Plattegrond van het schoolgeheel

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

6


Legende bij plattegrond Klassen kleuter niveau K3 K2 K4 K7 K8 K1 K6 K5 K12 K11 K9 K10

1ste kl. c (peuters) 1ste kl. a 1ste kl. b 2de kl. a 2de kl. b zorgklas 3de kl. a 3de kl. b turnzaal kleuter binnenspeelzaal binnenzandbak toiletten + EHBO

Andere P1/3 opvang L28 eetzaal P6 mediatheek K1.12 vergaderzaal L7 L8 L6 L9

onthaal CLB-onthaal directie rotariaat

L2 vergaderruimte L23 ICT-coรถrdinator

Klassen lager niveau 1.06 1.05 L14 L18 L13 L17 L12 L16 L11 L15 P7 P9 1.04

ste

1 lj. A 1ste lj. B 2de lj. A 2de lj. B 3de lj. A 3de lj. B 4de lj. A 4de lj. B 5de lj. A 5de lj. B 6de lj. A 6de lj. B 6de lj. C

L30 turnzaal lager

zorgcoรถrdinatoren : K2.01 zoco kleuter L10 zoco lager L1 zorgleerkracht lager levensbeschouwing : P4 klas Rooms-katholieke godsdienst P3 klas niet confessionele zedenleer 1.02 klas protestantse godsdienst L2 klas orthodoxe godsdienst K10 kleutertoilet L24 toilet 1-2-3 L4 toilet 4-5-6 1.07 computerklas L21 leraarskamer

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

7


Speelplaatsen en fietsenloods De speelruimte op het terrein van de school wordt verdeeld in een aantal speelzones, bereikbaar langs verschillende toegangspoorten. Deze zones, door ons speelplaatsen genoemd, zorgen dat elke leeftijdsgroep de nodige speelruimte heeft. Elke speelplaats is voorzien van een afdak. De kleuterspeelplaats voor de kleuters is bereikbaar via de toegangsdeur van het kleutergebouw. Mogen wij vragen uw kleuter daar aan school toe te vertrouwen. Bij slecht of zeer koud weer blijven de kleuters binnen spelen in de overdekte speelzaal van het gebouw. De kleine speelplaats voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar is best bereikbaar via de poort aan de Merelstraat, aan de overdekte inkom van het kleutergebouw. Pas vanaf 8.15 uur worden hier leerlingen opgevangen. De grote speelplaats voor de leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar is bereikbaar via de poort aan de Leeuwerikstraat en de poort aan de Nachtegaalstraat. ’s Morgens tussen 8.00 en 8.15 uur worden alle leerlingen op deze speelplaats opgevangen. Tussen de grote en kleine speelplaats staat een overdekte fietsenloods voor alle leerlingen die met de fiets naar school komen. De fietsenloods mag enkel gebruikt worden om de fiets te ‘parkeren’, het is dus geen plaats waar gespeeld wordt. In de fietsenloods zijn vakken voorzien per leerjaar. Gelieve de fietsen in het juiste vak te plaatsen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

8


Spelen op de speelplaats Wie ’s morgens vanaf 8.15 uur of ’s middags vanaf 13.00 uur op school aankomt, gaat onmiddellijk naar zijn of haar speelplaats. De leerlingen hebben de kans om te voetballen of om basket te spelen. Lederen voetballen zijn op geen enkele speelplaats toegelaten. Tollen, knikkers, springtouwen, kwartetten, bikkels en elastieken zijn altijd toegelaten. Skateboarden of skeelers zijn pas toegelaten tijdens afgebakende periodes, deze worden ten gepaste tijde aan de leerlingen meegedeeld. De doelen en de zitbanken worden gebruikt waarvoor ze dienen. Jassen kunnen aan de kapstokken, boekentassen staan steeds netjes onder het afdak. We spelen steeds sportief en sluiten niemand uit. In de gangen, op de trappen en in de toiletruimte wordt niet gespeeld. We houden niet van vechtspelletjes en pesterijen. Zijn er toch problemen op de speelplaats, dan wordt dit gemeld aan de leerkracht die toezicht houdt. Deze leerkracht neemt de nodige maatregelen. Een leerling mag nooit het recht in eigen handen nemen. Tijdens het speelkwartiertje is er gelegenheid om naar het toilet te gaan. Een meegebracht drankje (water, fruitsap of melkproduct) en fruit of een koek (geen chocoladerepen en zeker geen snoep) kunnen op de speelplaats opgegeten worden. Afval komt steeds in de juiste vuilnisemmer terecht. Om afval te beperken zijn brikverpakkingen in de speeltijden niet toegelaten. Bij het eerste belsignaal stoppen de leerlingen met spelen en gaan naar hun rij. Bij het tweede belsignaal wordt het stil in elke rij.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

9


Begeleide rangen Bij het beĂŤindigen van de lessen worden rijen gevormd om het verlaten van de school ordelijk te laten verlopen. Leerlingen die door hun ouders niet afgehaald worden aan de poort van de school moeten onder begeleiding van een leerkracht met een rang de school verlaten. Ook de leerlingen die even aan de schoolpoort moeten wachten, blijven onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats. Geen enkele leerling mag op eigen houtje de school verlaten zonder de toelating van de school. De school wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zich zouden voordoen na het ontbinden van de rangen. Weliswaar blijft de schoolverzekering van kracht tot uw zoon of dochter langs de meest veilige weg thuiskomt. Begeleide rij voor vertrekkende fietsers - richting Nachtegaalstraat => De fietsers verzamelen op de grote speelplaats en worden door een leerkracht veilig de Nachtegaalstraat overgestoken en in het verkeer gelaten.

Er zijn 3 begeleide thuisrijen voor voetgangers : - richting Biezenstraat langs de binnenweggetjes tot aan de hoek met de Biezenstraat en de Werfwegel (aansluiting Biezenhof) => Deze rij vertrekt onder het afdak van de grote speelplaats. - richting Gitsestraat, via Nachtegaalstraat en Vinkenstraat tot over de hoek met de Honzebroekstraat. => Deze rij vertrekt op de grote speelplaats aan de poort naar de Nachtegaalstraat.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

10


- richting Schierveldestraat, via de Merelstraat, Mezenstraat, over de Hoogleedsesteenweg en vervolgens langs de Smedenstraat. => Deze rij vertrekt op de kleine speelplaats aan de grote poort van het kleutergebouw aan de Merelstraat.

Melk Kleuters die dit wensen kunnen elke dag voor het speelkwartiertje ’s morgens een flesje (20 cl) AA-melk drinken. Hiervoor wordt € 0,30 per flesje op de maandfactuur aangerekend.

Tussendoortjes Kinderen die dit wensen, kunnen voor in het speelkwartiertje een eigen drankje meebrengen. Zoals voor ’s middags geldt ook dat enkel water, fruitsappen of melkproducten toegelaten zijn. In de gewone speeltijden zijn geen brikverpakkingen toegelaten

Tijdschriften De leerlingen krijgen de kans om zich op een aangepast jeugdtijdschriftje te abonneren. Zich abonneren is zeker geen verplichting ! Als documentatie sluiten zij wel aan en als aanvullend leesvoer zijn zij zeker nuttig. Wij vragen wel om, indien u zich abonneert, een jaarabonnement te nemen. De verrekening gebeurt via de maandfactuur.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

11


Schoolmaaltijden De leerlingen die ‘s middags op school blijven, eten samen in de eetzaal van onze school. Er wordt vanaf het 1ste leerjaar ’s middags in rijen verzameld op de grote speelplaats. Het lagere eet om 12.15u en de kleuters gaan onmiddellijk binnen in de eetzaal. Ofwel kiezen zij voor een warme maaltijd met soep, aardappelen (ook soms rijst of pasta), vlees en groenten, met op vrijdag een nagerecht. Ofwel kunnen zij hun boterhammen opeten die ze van thuis meebrengen. ’s Morgens wordt hun keuze aan de klasleerkracht opgegeven. Voor een volledige warme maaltijd wordt er voor de kleuters € 2,10 en voor de leerlingen uit het lagere € 2,50 aangerekend. Voor zij die hun boterhammen meebrengen, wordt € 0,40 aangerekend. Ook voor zij die hun boterhammen meebrengen, wordt soep voorzien. In deze bedragen zit ook de middagopvang voorzien. Er wordt afgerekend op het einde van de maand. De begeleiding van de kinderen over de middag gebeurt in de eetzaal in 3 groepen, waarvoor telkens afzonderlijke begeleiding wordt voorzien : de kleuters, de leerlingen die een warme maaltijd eten en de leerlingen die hun boterhammen meebrengen. Achteraf kunnen de kleuters op hun speelplaats (bij koud weer of regenweer in de overdekte speelzaal) spelen met afzonderlijk toezicht door 2 personen. Alle leerlingen van het lagere spelen tot 13.00 uur samen op de grote speelplaats. Op de tafels wordt voor alle kinderen water voorzien. Een eigen drankje meebrengen kan altijd. Toch geldt hier ook het principe dat alle frisdranken, ijsthees, dranken met toegevoegde suikers vermeden worden. Enkel eigen water, fruitsappen of melkproducten worden toegelaten.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

12


Wij proberen ook overbodig afval te voorkomen. - Een boterhamdoos is veel milieuvriendelijker dan om een wegwerpverpakking voor de boterhammen te gebruiken. Aluminiumfolie wordt in school volledig geweerd. - Enkel over de middag zijn ‘brikjes’ toegelaten, maar drinkflessen en sommige waterflesjes kunnen hervuld worden en zo meer dan een keer gebruikt worden. Het is niet nodig dat de kinderen met een bepaalde regelmaat op school eten. Indien de klastitularis ’s morgens bij aanvang van de lessen ingelicht wordt dat de kinderen op school eten, kan hiervoor ’s middags reeds rekening mee gehouden worden. Voor kleuters wordt dit best gedaan met de daarvoor bestemde briefjes of via het heenen-weer- schriftje.

Snoep en verjaardagstraktaten Ook al is dat geen verplichting; kinderen trakteren graag aan hun klasgenootjes als ze jarig zijn. Mogen wij ook hier strikt rekenen op de medewerking van de ouders om geen snoep, kauwgum, candybars en chips met de kinderen mee te geven. Snoep op gewone dagen wordt afgenomen, bij verjaardagstraktaten ’s avonds met de leerlingen mee naar huis gegeven. Als er dan echt voor een attentie wil gezorgd worden n.a.v. een verjaardag, kan misschien eens gedacht worden aan een klein klasgeschenk dat voor de hele groep samen aangenaam is (bv. zelfgebakken cake, klasboekje,…) Mogen we met aandrang vragen om niet te overdrijven in de attenties voor verjaardagen !

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

13


Opvang 1 : ‘Speel-Opvang’ voor en na schooltijd De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door opvangouders. (namen en telefoonnummers achteraan de brochure) Bij gebruik van de voorschoolse opvang dienen de ouders hun kinderen aan de opvangpaviljoenen in de Leeuwerikstraat aan de opvangouders af te geven. Om 8.00 uur worden zij naar de afgesproken speelplaats begeleid. Bij gebruik van de naschoolse opvang verzamelen de kinderen onder het afdak van de kleine speelplaats. Van daar uit worden ze door de opvangouders naar de opvang-paviljoenen begeleid. De ouders halen er hun kinderen op aan de paviljoenen. De opvang kost 0,60 euro per begonnen half uur. Een kaart voor 10 halve beurten is bij hen verkrijgbaar. Er wordt afgerekend met de maandfactuur. Een fiscaal attest voor de belastingsaangifte wordt in de loop van de maand mei bezorgd door het secretariaat van de school. opvang ’s morgens en ’s avonds : ’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 7.00 uur ’s Avonds kunnen kinderen opgevangen worden tot omstreeks 18.00 uur. Vroeger is niet mogelijk, iets later kan mits afspraak met de opvangouders. opvang op woensdagnamiddag : Op woensdag kan uw kind eventueel blijven tot 11.45 uur. Dit is gratis. Van 11.45 tot 13.00 uur eten de kinderen hun boterhammen in de refter van de school. Van 13.00 uur tot 16.30 uur of later (mits afspraak) is er dan opvang in de paviljoenen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

14


Opvang 2 : ‘Huistaak-Opvang’ vanaf 3de leerjaar Leerlingen die ’s avonds naar onze gewone opvang moesten, hadden vaak last van de drukte van spelende kinderen om hun huistaak te kunnen maken. Misschien zijn er sommigen die het thuis moeilijk hebben om hun huistaak gemaakt te krijgen. Daarom voorzien we een ‘huistaak-opvang’ in de refter van onze school voor leerlingen vanaf het 3de leerjaar. Voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar is dit van 16.15 uur tot 16.45 uur, voor het 5de en 6de leerjaar tot 17.15 uur. Indien nodig kunnen de leerlingen na deze huiswerktijd aansluitend terecht in de gewone opvang. Anderen kunnen na die 2 voorgestelde periodes afgehaald worden of op eigen houtje naar huis. Alle leerlingen vanaf het 3de leerjaar die normaal gezien in de opvang blijven, gaan eerst naar de huistaak-opvang’, voor anderen kan dit op vrijwillige basis. Deze opvangvorm wordt georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag krijgen de leerlingen geen huiswerk en op vrijdag wordt dit tot een minimum herleid. Het toezicht gebeurt door een leerkracht. Het gaat wel degelijk over ‘opvang en toezicht’, huiswerkbegeleiding is voor de leerkracht die toezicht houdt niet mogelijk. De prijs voor deze opvangvorm wordt ook op 60 cent per half uur gehouden. Hetzelfde kaartsysteem als voor de gewone opvang wordt hier ook gebruikt. Er wordt dus ook afgerekend met de maandfactuur.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

15


Kostenbijdrage Het schoolreglement maakt een onderscheid tussen de persoonlijke uitgaven en de onderwijsgebonden kosten. => Persoonlijke kosten zijn vrijwillige kosten zoals de betaling van melk, tijdschriften, middagmalen, nieuwjaarsbrieven, fruitproject,... => Onderwijsgebonden kosten zijn bijdragen die gevraagd worden voor bv. een toneelvoorstelling, sportklassen, zwembeurten, vervoer of inkomgelden tijdens een leeruitstap, deelname in de kosten voor een sportdag, de schoolreis, de aankoop van turnkledij,... Dankzij de tussenkomst van de school (door opbrengst van o.a. de jaarlijkse kaarting, het schoolfeest,…) kunnen wij die laatst genoemde uitgaven zo beperkt mogelijk houden. Voor deze onderwijsgebonden kosten vindt u verder in deze nota een overzicht per leerjaar. Zoals wettelijk voorzien is sedert 1 september 2008, wordt de maximumfactuur voor onderwijsgebonden kosten niet overschreden. (kleuter : maximaal € 20,- en lager maximaal € 60,-) Ook voor meerdaags uitstappen blijven we zeker beneden het wettelijk vastgelegde maxima (kleuter : € 0,- en lager : maximaal € 360,- gespreid over de 6 jaar lagere school)

Maandafrekening Alle onkosten, persoonlijke onkosten en onderwijsgebonden onkosten, worden per maand gebundeld. Op het einde van de maand ontvangt u een factuur met alle onkosten van de afgelopen maand. Wij vragen u binnen de 10 dagen te betalen. U kan dit bij voorkeur doen via overschrijving op het rekeningnummer : van de school : 385-0517210-69. Indien u dit wenst, kan er contant afgerekend worden aan het schoolsecretariaat. Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden bij uw maandfactuur, dan wordt u aan het schoolsecretariaat (onthaal) geholpen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

16


Levensbeschouwing Krachtens art. 8 van de wet van 29 mei 1959 zijn de ouders, de voogd of de persoon aan wie het kind is toevertrouwd gehouden voor dit kind bij getekende verklaring te kiezen tussen één van de levensbeschouwelijke vakken. Overeenkomstig de wet is het gezinshoofd of vervanger volledig vrij één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer te kiezen voor zijn of haar kind. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe leerlingen bij inschrijving dit keuzeformulier meekrijgen. Wij vragen dit formulier in te vullen en zo vlug mogelijk aan school te bezorgen. Dit is een wettelijke verplichting. Ieder jaar opnieuw mag elk gezinshoofd of voogd in de loop van de eerste acht kalenderdagen van september zijn keuze wijzigen. Wie van deze keuzemogelijkheid wil gebruik maken, moet een nieuw keuzeformulier invullen, dat op eenvoudige aanvraag bij de directie kan bekomen worden. De bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken en nietconfessionele zedenleer die momenteel op onze school een opdracht hebben, vindt u terug in de lijst van de personeelsleden. In het kleuterniveau wordt geen levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienst of zedenleer) gegeven. Natuurlijk worden cultuurgebonden thema’s (bv. Kerstmis) hierbij niet geweerd, maar meebeleefd.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

17


Pedagogisch Project Onze school staat integraal achter het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Roeselare, goedgekeurd in de gemeenteraad. Dit pedagogisch project is een raamdocument waarbinnen het schoolwerkplan van onze school kadert voor het verstrekt onderwijs en de gegeven opvoedingvorm. Ook dit schoolreglement is een weerspiegeling van wat dit pedagogisch project inhoudt. Elke ouder krijgt op eenvoudig verzoek een kopie van het pedagogisch project voor onze school. De tekst is ook integraal te lezen op onze website (www.sbsdeoctopus.be).

Ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen Met onze school dienen wij de ontwikkelingsdoelen bij kleuters en de eindtermen bij de leerlingen van het lagere na te streven en/of te realiseren. Daartoe volgen wij de leerplannen opgemaakt door O.V.S.G. (Onderwijs Vereniging voor Steden en Gemeenten). Deze keuze werd gemaakt door de principebeslissing genomen in de gemeenteraad. Ter realisatie van de doelstellingen uit die leerplannen investeert de school in passende methodes (handboeken, werkschriften,... ) bij het verstrekken van ons onderwijs. Wij vragen met aandrang de nodige zorg te dragen voor dit schoolmateriaal dat de kinderen ter beschikking krijgen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

18


Kindvolgsysteem De zorg om ieder kind is onze grootste bekommernis. Regelmatig worden van elke leerling een aantal proeven afgenomen van de basisleerstof : wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling. Naast deze cognitieve benadering wordt ook het sociaalemotioneel aspect van de leerlingen bekeken. Zo kunnen wij de evolutie van elk kind op de voet volgen en kunnen we vroegtijdig leerproblemen opsporen. De resultaten van deze proeven worden niet meegedeeld en komen dan ook niet op het rapport. Ze worden netjes bijgehouden in een kindvolgsysteem. In samenspraak met de directeur, de klastitularis, de zorgcoĂśrdinator, de zorgleerkracht en eventueel de CLB-medewerker zoeken wij naar de meest passende hulp voor elk probleem dat zich stelt. Op die manier kunnen we ook de ouders op elk moment informeren over de vooruitgang, de prestaties en de schoolse inzet van hun kind.

In de fout ? Hoe goed iedereen ook probeert om zoveel mogelijk zijn of haar best te doen binnen de schoolmuren, kan het gebeuren dat een grens overschreden wordt en een of andere vorm van straf gegeven wordt : een opmerking, een berisping, een nota, een schrijfstraf,‌ Elke straf die naar huis meegenomen wordt, dient ondertekend te worden door de ouders. Bij herhaald ongepast gedrag kan een specifieke en individuele regeling getroffen worden. Hiervan worden de ouders steeds door de titularis of de directie op de hoogte gebracht. (zie ook hoofdstuk 8, artikel 20-24 in het schoolreglement) We pogen met de school pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Echt pestgedrag wordt dan zeker ook niet getolereerd. Een aangenaam schoolleven start met een respectvolle omgang voor alles en iedereen die met dit schoolleven te maken heeft.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

19


Leerlingendossier en aanvullende gegevens De schoolwetgeving verplicht ons een dossier aan te leggen van elke kleuter/leerling. Deze informatie is bestemd voor interne gegevensverwerking en uitwisseling met het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De wet van 8 december 1992, i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorziet het toegangsrecht tot deze gegevens en het verbeteren ervan. Veranderingen in de samenstelling van het gezin, een adreswijziging of een nieuw telefoonnummer geven de ouders zo vlug mogelijk schriftelijk door aan de directie, zodat de gegevens steeds aangepast blijven aan de bestaande situatie. Bij aanvang van het schooljaar vragen wij van alle kinderen een aantal inlichtingen op (bv. het juiste adres, telefoonnummer(s), reservetelefoonnummers, eventuele logo of reva, gezinssamenstelling,‌). Gelieve ons deze gegevens te willen verstrekken : ze zijn voor ons belangrijk bij de begeleiding of indien wij u dringend willen bereiken. Natuurlijk dienen deze gegevens enkel en alleen voor intern gebruik. Ontvangen wij op school een geboortekaartje, huwelijksaankondiging of overlijdensbericht van een familielid in de eerste graad, dan wordt dit automatisch vermeld bij het familienieuws in de volgende schoolkrant. Bij het onderschrijven van het schoolreglement en de afsprakennota geven de ouders de toelating om het rijksregisternummer van hun kind op te vragen aan de betrokken overheid. Ze verklaren zich eveneens akkoord dat foto’s van hun kind(eren) gebruikt worden in een schoolkrantje of in fotoreportages op de website. Indien dit niet het geval is brengen ze hiervan de directie schriftelijk op de hoogte.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

20


Heen-en-weer-schriftje - Schoolagenda en huistaken In de kleuterklassen hebben alle kinderen een heen-en-weerschriftje. De kleuterleidsters kleven er briefjes in of geven op deze manier een berichtje voor de ouders door. Het is ook de bedoeling dat de ouders berichten voor de juf van de klas met deze mini-agenda doorgeven. De schoolagenda is in de klassen van het lagere een handig werkinstrument bij het contact tussen thuis en school. Dagelijks noteren de leerlingen de taken, lessen en mededelingen voor de ouders. De agenda wordt door de leerkracht nagezien, eventueel aangevuld met een nota en minstens wekelijks voorzien van een paraaf. We vragen de ouders om de agenda van hun kinderen dagelijks na te zien en te ondertekenen. Ook hier is plaats voor een opmerking van de ouders. In de lagere klassen wordt bijna elke schooldag, behalve op woensdag, een huistaak voorzien. Ook op vrijdag wordt huiswerk eerder beperkt. Elke huistaak is een toepassing op wat in de klas werd aangebracht. In principe moet een leerling dan deze taak zelfstandig aankunnen zonder de voortdurende hulp van een ouder. Het betekent voor uw zoon of dochter een extra motivatie als u als ouder interesse toont voor hun huistaak. Wie om een ernstige reden de huistaak niet heeft kunnen maken kan hiervoor uitstel of afstel krijgen. Wel is hiervoor een schriftelijke verklaring van de ouders op de huistaak of in de agenda nodig. Indien een leerling zijn huistaak vergeet, kan de leerkracht maatregelen nemen... Contractwerk is -in zoverre de leerling de nodige inspanning doet in de klas- geen huistaak.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

21


Weekproeven en tussentijds rapport Om te peilen in hoeverre een leerling de aangebrachte leerstof onder de knie heeft, zijn er regelmatig peilproeven. Na de verbetering worden deze proefjes op het einde van de week ter ondertekening aan de ouders meegegeven. Dit moet de ouders de mogelijkheid geven om de vorderingen van hun kind na te gaan. De volgende schooldag reeds moeten alle proeven ondertekend terug in klas zijn, waar ze gebundeld worden in een map van de school. Na ongeveer twee maanden worden alle punten van de proeven van de afgelopen periode opgenomen in een tussentijds rapport. In de maanden waar een trimesterrapport is (december en juni), wordt er geen tussentijds rapport voorzien. Voor een duidelijk overzicht verwijzen wij naar het jaaroverzicht. We streven ernaar om in deze tussentijdse rapporten naast taal, wiskunde, W.O. en eventueel Frans ook punten te voorzien voor muzische vakken of motorische vaardigheden. Deze behaalde punten van het tussentijds rapport komen tevens op het trimestriĂŤle rapport onder de rubriek ‘dagelijks werk’. Voor het eerste leerjaar wordt in de aanvangsperiode afgeweken van deze rapporteringvorm, toch worden de ouders op de hoogte gehouden van de schoolse prestaties van hun kind. De kleuters krijgen geen rapportjes mee.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

22


Trimestriële proefwerken en rapport Het schooljaar is ingedeeld in twee trimesters : - de periode september-december (een ‘kerstrapport’) - de periode januari-juni (een ‘zomerrapport’) Op het einde van elk van deze 2 periodes zijn er proefwerken. De behaalde punten van deze proefwerken worden samen met de verrekende punten van het ‘dagelijks werk’ gebundeld op het kerstrapport of zomerrapport. Deze proefwerken worden niet meegegeven naar huis, maar liggen ter inzage tijdens deze rapportbespreking. Naar gewoonte worden de ouders gedurende de laatste dagen van de beide trimesters op school uitgenodigd voor een bespreking van dit rapport. Ook al zijn er geen rapporten voor de kleuters, toch worden ook voor hen op deze ogenblikken oudercontacten voorzien.

Zorgbreed werken De klastitularis in de klas waakt erover dat alle kinderen de basisleerstof onder de knie krijgen. Toch duiken bij sommige leerlingen plots leerproblemen op. In dat geval wordt in samenspraak met de klasleerkracht , de desbetreffende zorgleerkrachten en de zorgcoördinator een stappenplan opgesteld om in kleine groepjes of via individuele begeleiding de leerstof te verwerken. Een opname in de zorgklas is steeds voor een bepaalde duur en slechts voor enkele lestijden per week. De ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

23


Getuigschrift lager onderwijs en klassenraad Voor wie slaagt, reikt het schoolbestuur op het einde van het zesde leerjaar het getuigschrift lager onderwijs uit, op voordracht en na beslissing van de klassenraad. Dit getuigschrift is een basisdocument bij het starten in het secundair onderwijs. Deze klassenraad bestaat uit de directeur (voorzitter), de zorgcoördinator en de verantwoordelijke leerkrachten van het desbetreffende leerjaar en het voorafgaande leerjaar. In bepaalde gevallen kunnen bijzondere leermeesters of ambulante leerkrachten op initiatief van de directie hierbij aansluiten. De klassenraad houdt bij de beslissing om al dan niet het getuigschrift basisonderwijs toe te kennen, rekening met volgende criteria : - De leerling dient het zesde leerjaar basisonderwijs te hebben beëindigd. - De leerling dient de lessen op regelmatige basis te hebben gevolgd. - De leerling dient in dit laatste leerjaar een gemiddelde van 50 % behaald te hebben op de trimestriële proefwerken Leerlingen die bij het beëindigen van het lager onderwijs geen getuigschrift lager onderwijs behalen, ontvangen een attest van gedane studiën. In hoofdstuk 5 van het eigenlijke schoolreglement kunt u alle opgelegde wettelijke bepalingen uitgebreid nalezen. Ook voor andere aangelegenheden kan de klassenraad op initiatief van de directie samenkomen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

24


CLB – werking Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB VZW – Kattenstraat 65 te 8800 Roeselare Tel. : 051 / 25 98 50 email : info@clbroeselare.be Fax : 051 / 24 34 88 website : www.clbroeselare.be Het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begleiding gebeurt op 4 domeinen : - Leren en studeren - Onderwijsloopbaan - Preventieve gezondheidszorg - Psychisch en sociaal functioneren De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de schoolraad geraadpleegd. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders zelf kunnen met hun vragen bij het CLB terecht. Het CLB werkt gratis en is gebonden door het beroepsgeheim. Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders daarmee akkoord gaan. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan : - Begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen) - Medische onderzoeken van de hele klas - Gezondheidmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten Ouders kunnen verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht medisch onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. Dit gebeurt via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB. De persoon die verzet aantekent, laat het verplichte onderzoek dan binnen een termijn van 90 dagen uitvoeren.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

25


Hiervoor zijn 3 mogelijkheden : - door een andere arts van hetzelfde CLB - door een arts van een ander CLB - door een arts buiten het CLB om, die over de juiste bekwaamheidsbewijzen beschikt. De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de ouders. Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen. Dan wordt, 10 dagen na de start in de nieuwe school, het volledige leerlingdossier door het vorige CLB bezorgd aan het vrij CLB van Roeselare. De ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Verzet kan aangetekend worden door de ouders. Dit gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van 10 dagen na de start in de nieuwe school, bij het CLB, dat de vorige school begeleidt. Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens aan het Vrij CLB van Roeselare bezorgd worden. Dit zijn volgende gegevens : naam, adres, geboortedatum, gegevens over medische onderzoeken en gegevens over spijbelproblemen. Bij vragen kan u steeds contact opnemen met het Vrij CLB van Roeselare. Volgende personen van het Vrij CLB begeleiden onze school : - contactpersoon : Toon Van Acker Elke dinsdag kunt u tussen 8.15 en 9.15 bij hem terecht op school. Ook zonder afspraak kunt u gerust bij hem langslopen. - schoolarts : Els Desseyn - verpleegkundige : Ilse Bosuyt - maatschappelijk assistenten : Joke Wybo en Nele Vanhevel We vragen met aandrang om de school en eventueel ook het CLB onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van besmettelijke ziekten en luizen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

26


Voor de kinderen van het tweede kleuter en het vijfde leerjaar is er een uitgebreid medisch schooltoezicht in de Kattenstraat. Voor de kinderen van het eerste kleuter en het eerste leerjaar is er een meer gedifferentieerd onderzoek op school. (gebit, gezicht, gehoor, spraak, lengte, gewicht) Het CLB biedt de wettelijk verplichte basisvaccinaties gratis aan.

Revalidatie tijdens de lesuren De wetgeving bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lesuren mogelijk is, alsook het maximaal aantal uren. Met revalidatie wordt bedoeld : de therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerplichtige leerlingen die worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan school verbonden zijn. Hierbij denken wij aan logopedisten, kinesitherapeuten of psychologen. Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen voor leerlingen met leerplicht enkel schriftelijk aangevraagd worden door de ouders bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad geeft advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten voor leerplichtige leerlingen mogen in principe niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. Indien toch meer gevraagd wordt, dient er voor de revalidatie eerst schriftelijke toestemming verkregen te worden van het departement onderwijs via de directie. Voor meer info kan u terecht bij de directie of bij de zorgcoรถrdinator.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

27


Deelname aan extra-murosactiviteiten Alle kleuters en leerlingen dienen deel te nemen aan alle voor hen bestemde schoolactiviteiten (bv. leeruitstappen, sportactiviteiten, meerdaagse klassen,‌). In geval van niet-deelname weigeren de ouders in een gemotiveerd schrijven gericht aan de directeur. Bij niet-deelname aan dergelijke activiteiten is aanwezigheid op school ook vereist. De school zorgt dan voor een aangepaste opvang. Ongevallen en verzekering De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens de lessen, de buitenschoolse activiteiten in schoolverband en op weg naar en van school. Dit laatste binnen de normale tijd langs de kortste en/of meest veilige reisweg. Indien nodig wordt er zo snel mogelijk een medische tussenkomst geregeld. De school verwittigt hierbij steeds zo vlug mogelijk een van de ouders. Bij een ongeval stelt de school een aangiftedossier op. De ouders staan in voor het luik dat dient ingevuld te worden door de behandelende arts. Binnen de kortst mogelijke tijd dient dit aan de school bezorgd te worden. De ouders betalen eerst alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen,... Het terugbetalingsattest door de eigen mutualiteit en eventueel andere kosten (vb. apotheek) worden binnengebracht op school. Na afhandeling van het dossier worden de gemaakte medische kosten via de verzekering terugbetaald. De schoolverzekering dekt enkel persoonlijke letsels, maar geen materiÍle schade : vb. fietsen, kledij,... Ook een bril wordt slechts in minieme mate gedekt door de verzekering. Wij raden de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten zodat bij materiÍle schade aan derden deze op die manier dan ook kan verzekerd zijn.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

28


Hygiëne en veiligheid De kledij, het schoeisel en de haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, niet aanstootgevend en hygiënisch. Trends in kledij en andere modeverschijnselen die zich zodanig uiten dat daardoor gedrag ontstaat waarbij leerlingen zich distantiëren van medeleerlingen, zijn niet toegelaten. We kunnen het bezit en gebruik van dure spullen (bv. GSM, walkman, MP3,...) door de leerlingen op school niet toestaan. Bij schade of verlies van dergelijke materialen kunnen we als school niet verantwoordelijk geacht worden. Het dragen van ringen, oorringen en opvallende juwelen (bv. piercings) is bij ons op school om veiligheidsredenen niet toegelaten. Voor meisjes die kleine oorbelletjes dragen, maken we een uitzondering; dit zolang er geen onmiddellijk gevaar is zichzelf of anderen te verwonden. Na een vakantieperiode duiken vaak problemen op met luizen. Indien u deze zou aantreffen in de haren van uw kind vragen wij onmiddellijk de school te verwittigen. Ook kan de klastitularis, onze kinderverzorgster of iemand van het CLB de kinderen op luizen of neten nazien. Indien er luizen/neten werden gesignaleerd brengen wij de ouders van die bepaalde klas op de hoogte. Bij de apotheker zijn doel-treffende middelen te koop om de luizen te bestrijden. Gelieve de bijsluiter strikt te volgen evenals de richtlijnen op het blad dat door de school wordt mee- gegeven. Pas wanneer iedereen de nodige maatregelen neemt kunnen wij deze plaag bestrijden. Kinderen met luizen kunnen gevraagd worden om niet deel te nemen aan de zwemlessen. In samenspraak met het CLB kan de school ook het initiatief nemen om kinderen tijdelijk niet op school toe te laten indien luizen echt hard-nekkig aanwezig blijven. Dit kan eveneens bij aandoeningen of ziektes met grote kans op besmetting voor andere kinderen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

29


Afwezigheden Is uw zoon of dochter misselijk of ziek, stuur uw kind dan niet naar school, maar sta zelf in voor de opvang. Wil dan de klasleerkracht op de hoogte brengen. Hiervoor kunt u steeds telefoneren naar de school vanaf 8.00 uur. Zijn leerplichtige kinderen meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is er steeds een medisch attest vereist. Bij afwezigheid van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een verklaring van de ouders. Gelieve dit aan school te bezorgen op een afzonderlijk briefje en niet in de agenda te noteren. Dergelijk briefje door de ouders geschreven, kan evenwel slechts vier keer per schooljaar. Vanaf de vijfde keer is dus altijd een doktersattest vereist. Vraag daarom bij elk doktersbezoek steeds een doktersbriefje. Wie te laat op school komt, geeft een schriftelijke verklaring van de ouders af aan de klastitularis. Wordt uw zoon of dochter misselijk of ziek op school, dan bellen wij de ouders of een ander contactpersoon die bij aanvang van het schooljaar werd opgegeven. Een leerling die meer dan 21 opeenvolgende schooldagen afwezig is wegens ziekte of door een ongeval heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Meer info ? zie ook het schoolreglement – hoofdstuk 3.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

30


Zorg voor het materiaal Handboeken en ander duurzaam materiaal worden kosteloos ter beschikking gesteld. Gelieve er de nodige zorg voor te dragen. Bij verlies of schade dienen de ouders de waarde van deze boeken of materialen te vergoeden. De ondervinding heeft ons geleerd dat handboeken en mappen in draagtassen van slappe nylon maar al te vlug gekreukt en beschadigd worden. Kaften vallen er snel uiteen en er spullen ordevol in opbergen is een heel stuk moeilijker. Daarom vragen wij dat iedereen een stevige boekentas gebruikt. Wie zich niet houdt aan de afspraak kan geen schoolboeken meenemen naar huis. Bladen horen in een map. Boeken en schriften horen in de schooltas. Overvolle schooltassen leiden tot wanorde. Wij vragen ook het gym- en zwemgerief op te bergen in een stevige sporttas (geen plastieken winkeltas) en alle spulletjes duidelijk te naamtekenen met de volledige naam. Een naam in elke pantoffel is hierbij geen overbodige luxe. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt elke leerling eenmalig het nodige schoolgerief : een balpen, een potlood, een gom, een lat, een plakstift, een stel kleurpotloden,‌ Met dit materiaal, net zoals met alle andere schoolmaterialen, wordt niet geknoeid. Dit materiaal is een basisuitrusting en blijft in principe op school. Het materiaal dat van de school gebruikt wordt, kan naar huis meegenomen worden, in afspraak met de klastitularis. Voor opzettelijke beschadiging van materiaal, meubilair en gebouwen wordt aan de ouders een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten voor de herstelling of de kosten voor de aankoop. Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid dient eveneens door de ouders vergoed te worden.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

31


Verloren voorwerpen Enkel kledingstukken en voorwerpen waarop duidelijk een naam staat, kunnen we gemakkelijk terugbezorgen. Ook de gymleraar heeft opdracht op te treden als gympantoffels, truitje of broekje niet van een naam voorzien zijn. Op een drietal plaatsen worden verloren voorwerpen aan de voorziene kapstokken opgehangen. Is er iets zoek geraakt, dan zijn dit de eerste plaatsen waar uw kind of uzelf een kijkje kan gaan nemen. 1) In de overdekte kleuterspeelzaal nabij de toiletten 2) In de refter 3) In inkomhall van de hoofdingang Elk jaar verdwijnen helaas teveel kledingstukken in plastiek zakken voor een of andere vereniging of voor spullenhulp. Help uw kind zorg te dragen voor zijn kledij. Kostbare spullen zoals een computerspelletje, een GSM-toestel, een walkman of MP3-speler,... horen niet thuis op school. Ook wordt geen speelgoed meegebracht naar school. Spelletjes voor op de speelplaats kunnen wel, maar speelmaterialen (bv. kaarten) die tijdens het spel overgaan van de ene naar de andere eigenaar worden niet toegelaten. Knikkers vormen (bij eerlijk knikkeren met leeftijdsgenoten) hierop een uitzondering. Op deze manier vermijden wij vaak traantjes en problemen wanneer er brokken zijn of wanneer iets verdwijnt !

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

32


Beweging en Lichamelijke Opvoeding Wij beschikken op school over een zaal voor bewegingsopvoeding voor de kleuters en een gymzaal voor de leerlingen van het lagere. De 2 lessen bewegingsopvoeding voor kleuters worden gegeven door een kleuterleidster : Juf Petra Plettinck. De leerlingen van het lagere krijgen hun 2 uur les van gym- en zwemmen van de sportleerkracht : Meester Geert Wulbrecht. De les lichamelijke opvoeding (gymmen en zwemmen) hoort bij de verplichte vakken. Wie hiervan om medische redenen vrijgesteld wordt, heeft een doktersattest of een schriftelijke verklaring van de ouders nodig, af te geven aan de sportleerkracht. Voor de leerlingen van het lagere is gymkledij verplicht. Deze bestaat uit een paar witte gympantoffels, een wit broekje en een T-shirt met de schoolopdruk. Dit T-shirt kan bij meester Geert verkregen worden tegen 6,50 euro. Binnen de lessen lichamelijke opvoeding worden eveneens zwemlessen voorzien. Voor alle klassen uit het lagere is er om de 14 dagen zwemles. Voor de kinderen uit het eerste en tweede gebeurt dit in ‘n lesblok van 2 keer 50 minuten, vanaf het derde leerjaar in een lesuur van 50 minuten. Het zwemmen voor het eerste leerjaar is gratis, vanaf het tweede leerjaar wordt per zwembeurt 0,65 euro via de maandfactuur aangerekend. De kleuters uit de derde kleuterklas krijgen watergewenning. Naast hun eigen klastitularis gaat ook de kleuterleidster die de bewegingsopvoeding geeft en meester Geert met hen mee. De 0,65 euro per zwembeurt wordt voor hen niet aangerekend, maar gedragen door de schoolkas.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

33


Sport op school Zoals het een sportieve school past, trekken wij met meerdere leerjaren op sportklas. Dit betekent ĂŠĂŠn week lang actief aan sport doen, afgewisseld met gewone lesactiviteiten. Ook voor de andere leerlingen en voor de kleuters worden speciale sportactiviteiten voorzien of nemen we als school deel aan een extern aanbod. Voor iedereen is er trouwens elk jaar een heuse sportdag. Voor dergelijk aanbod kan een bijdrage aan de ouders gevraagd worden. Wel proberen we steeds met de schoolkas (opbrengsten kaarting e.d.) een deel van de kosten te dragen. Door ondertekening van het schoolreglement en deze afsprakennota geven de ouders hun toestemming aan hun kind om aan deze sportactiviteiten deel te nemen. Indien door ziekte of ongeval deelname niet mogelijk is, wordt een doktersattest of een schriftelijke verklaring van de ouders gevraagd. In het lager niveau wordt op woensdagnamiddag vaak deelgenomen aan sportactiviteiten onder begeleiding van de leerkracht lichamelijke opvoeding. Hij brengt de betrokken leerlingen hiervan op de hoogte. Wij vragen evenwel dat leerlingen die hun naam opgeven om deel te nemen, steeds hun afspraak nakomen. Het schoolreglement blijft ook tijdens elk van deze sportactiviteiten gelden. Ook is de schoolverzekering in deze sportactiviteiten van kracht.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

34


De computer op school Naast de vele administratieve taken wordt de computer ook ingeschakeld voor het berekenen en opmaken van de rapporten voor de leerlingen van het lagere. Dankzij de inspanningen van het stadsbestuur is er voor de kleuters en de leerlingen van het lagere een uitgebreid computerpark met krachtige pc’s voorhanden. Een aantal pc’s staan in klas opgesteld en met behulp van deze computers maken de kinderen alleen of in kleine groepjes een of andere taak. Ook in de computerklas wordt de computer ingezet voor talrijke toepassingen. Het blijft echter de bedoeling om de kinderen met de computer vertrouwd te maken en om op een afwisselende manier de leerstof aan te bieden. Kunnen typen is misschien nuttig, maar zeker niet noodzakelijk. Dit kan vanaf het vierde leerjaar in een naschoolse activiteit geleerd worden. Houd er wel rekening mee dat dit een behoorlijke ‘schoolse’ druk op de kinderen legt. Om technische en wettelijke redenen kunnen wij geen software kopiëren voor ouders die over een computer beschikken. Onze school heeft een eigen website die op het internet te vinden is op het adres : www.sbsdeoctopus.be. Daarin is heel wat leuk fotomateriaal opgenomen. We gaan ervan uit dat de ouders toelaten dat er een foto van hun kind op de website verschijnt. Wie echter omwille van de privacy bezwaar heeft, meldt dit schriftelijk aan de directie. De school zal hier onmiddellijk gevolg aan geven.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

35


Gebruikte basismethodes op school Taal 1ste leerjaar 2de t.e.m. 5de leerjaar Vanaf 6de leerjaar

: : :

Veilig Leren Lezen Kameleon Taalknikker (uitgroeiend)

: :

Kompas Eurobasis (uitgroeiend)

:

Piramide + schooleigen thema’s

:

Bonjour les enfants

:

Werkwijze opgebouwd uit ‘Veloo’ (vernieuwende elementen voor leren, opvoeden en onderwijzen)

Wiskunde 1ste t.e.m. 4de leerjaar Vanaf 5de leerjaar W.O. Vanaf eerste leerjaar Frans 5de en 6de leerjaar Leren Leren Vanaf 1ste leerjaar

Sociale Vaardigheden 1ste en 2de kleuter : Vanaf 3de kleuter

Doos vol gevoelens :

Model van de AX’en-roos

Op de volgende bladzijden vind je een kort overzicht over de werkwijze/inhoud van Leren leren en de AX’en-roos.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

36


Leren Leren Bij ‘Leren Leren’ gaat het erom dat we de kinderen meer zelfstandigheid bijbrengen bij het aanpakken van een taak. Op deze manier kunnen ze verworven schoolse kennis vlotter en meer doeltreffend aanwenden in het dagelijkse leven. ‘Leren Leren’ streeft er dus naar dat vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die de leerlingen mee begeleiden om wat op school geleerd is, ook elders te gebruiken en zodoende echte probleemoplossers worden. Om dit ‘Leren Leren’ te onderbouwen, gebruiken we in het lager niveau een systeem van 13 Bouwstenen en 7 Goede Leerhoudingen. De bouwstenen => houden een vaardigheid in. (iets wat de leerlingen moeten kunnen) De goede leerhoudingen => houden een attitude in. (iets wat de leerlingen moeten willen) Om dit geheel naar de leerlingen toe vatbaar te maken, werd er bij elke bouwsteen en goede leerhouding gezocht naar een passend figuurtje. Er werd gekozen voor een soort aardappelmannetje, dat door de leerlingen al vlug ‘Patatje’ gedoopt werd. Dit figuurtje beeldt uit waar het om gaat. Om dit verdere invulling te geven voor de leerlingen, wordt bij elk Patatje een slogan geplaatst. Op een korte en krachtige manier krijgen de leerlingen hiermee ook informatie waaraan precies aandacht moet worden besteed. Natuurlijk wordt in de klassituatie verder gebruik gemaakt van dit figuurtje en de slogan en dieper op de inhoud ingegaan. En ook thuis kan je er naar verwijzen, ook binnen niet-schoolse situaties !

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

37


Binnen de bouwstenen vormt ‘AANPAKGEDRAG’ de centrale vaardigheid waarmee reeds gewerkt wordt vanaf het eerste leerjaar. Deze bouwsteen bestaat uit 5 delen en poogt leerlingen ertoe te brengen om meer systematisch met ‘n taak om te gaan en tot een goed einde te brengen. Deze bouwsteen wordt zelfs in het kleuterniveau reeds voorbereid als de kleuters werken met verschillende stappenplannetjes (bv. om hun jasje aan te trekken) 5 onderdelen van aanpakgedrag : 1) bij aanvang : goed kijken, luisteren,...

2) bij verwerken : planning opstellen

Ik kijk en luister goed ! 3) bij weergave : plan uitvoeren

Ik voer mijn plan uit !

Ik maak een plan !

controleren en bijsturen

Ik controleer mijn werk !

gevoel van tevredenheid

Kan ik tevreden zijn ?

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

38


Sociale Vaardigheden Vanaf de derde kleuterklas werken wij met de methode van de AX’en-roos. Mensen – en dus ook kinderen – gaan op veel verschillende manieren met elkaar om : leidend, volgend, bewonderend, zorgend, aanvallend,… Om die verschillende relatiewijzen bespreekbaar te maken en in te oefenen, gebruiken we de AX’en-roos. De AX’en-roos wordt voorgesteld als een cirkel die verdeeld is in 10 delen. Elk deel noemen we een AX of een relatiewijze. Elk deel staat dus voor een andere manier van omgaan met elkaar. Bij jongere kinderen wordt hierbij een dier gebruikt. Voor de groteren gebruiken we de namen van de AX’en. Elke AX heeft zijn eigen waarde : er zijn geen goede of slechte AX’en. Iedereen kan en mag elk van die relatiewijzen gebruiken. Sociaal vaardig zijn, betekent dat men vlot van de ene AX naar de andere kan overstappen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

39


De 10 dieren van de AX’en-roos + korte beschrijving :

en geef

Ik ben de baas. Ik geef uitleg en zeg wat er moet gebeuren.

Ik luister goed en doe steeds wat verwacht wordt.

Ik zorg voor de anderen en biedt graag mijn diensten aan.

Ik geniet van wat ik krijg en wat men voor mij doet.

Kijk naar mij ! Ik toon graag wat ik kan !

Bewonderend kijk ik naar wat men mij toont.

Ik zeg waar ik het niet mee eens ben kritiek !

Ik baken mijn terrein af en kan kan nee zeggen

Ik houd mij op de achtergrond en bewaar goed een geheim.

Ik zit graag veilig in mijn huisje en ben vaak heel bang.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

40


Informatie voor beide ouders In geval van echtscheiding zorgen wij dat informatie rond rapportering, oudercontacten en grotere activiteiten op school steeds bij beide ouders terecht komt. Dat kan enkel indien wij van beide ouders de juiste gegevens hebben. Mogen wij vragen dat de klastitularis en het secretariaat van adreswijzigingen van ĂŠĂŠn van de ouders op de hoogte gebracht zouden worden. Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Natuurlijk wensen wij op school eveneens graag te vernemen indien de kinderen bij voorbeeld elders dan thuis opgevangen worden tijdens de week of voor een langere periode buitenshuis logeren.

Schoolveranderen Schoolveranderen kan steeds in de loop van het schooljaar. Wie een andere school wil kiezen voor zijn zoon of dochter, neemt contact op met de directie van de nieuwe school, die het dossier afwerkt. De directie van de nieuwe school waar de inschrijving gebeurt, moet elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni schriftelijk meedelen aan de directie van de oorspronkelijke school. Een eventuele verandering naar het buitengewoon onderwijs kan enkel zodra de ouders over een inschrijvingsverslag van het CLB beschikken.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

41


Bijdrageregeling schooljaar 2008-2009 A. verplichte bijdragen (max. bedragen) 1ste en 2de kleuter : * sportactiviteiten * CC. De Spil * schoolreis

3de kleuter : * sportactiviteiten : 2,50 * CC. De Spil : 2,50 * schoolreis : 15,* zwemmen : gratis (schoolkas)

: 2,50 : 2,50 : 15,-

1ste leerjaar : * zwemmen : * sportdag * CC. De Spil * klasuitstappen * zeeklas

2de leerjaar : gratis * zwemmen : 0,65/beurt : 6,* sportdag : 6,: 2,50 * CC De Spil : 2,50 : 5,* klasuitstappen : 5,: max. 90,- * zeeklas : max. 90,-

3de leerjaar : * zwemmen : 0,65/beurt * sportdag : 6,* CC. De Spil : 2,50 * klasuitstappen : 5,* schoolreis : 18,* sportweek (5d) : 5,-

4de leerjaar : * zwemmen : 0,65/beurt * sportdagen : 6,* CC. De Spil : 2,50 * klasuitstappen : 5,* schoolreis : 18,* sportweek (5d) : 5,-

5de leerjaar : * zwemmen : 0,65/beurt * sportdag : 5,* CC. De Spil : 2,50 * klasuitstappen : 5,* daguitstap Brugge : 8,* daguitstap Gent : 8,* sportweek (3d) : 3,* schoolreis : 18,-

6de leerjaar : * zwemmen : 0,65/beurt * sportdag : 6,* CC. De Spil : 2,50 * klasuitstappen : 5,* daguitstap WO I : 8,* schoolreis : 18,-

=> turntruitje (lager) => schoolpetje (lager)

: :

6,50 1,50 (vervanging, 1ste petje gratis)

Indien werkelijke kostprijs hoger dan aangegeven bedrag, wordt dit door de schoolkas gedragen.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

42


B. Niet verplichte bijdragen (persoonlijke uitgaven) abonnementen 1ste kleuter 2de kleuter 3de kleuter 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 2de en 3de kleuter 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar

Dopido Dokadi Doremi Zonnekind 1ste leerjaar Zonnekind 2de leerjaar Zonnestraal Zonneland Leesknuffel Boekenboot Leeskriebel Vlaamse Filmpjes Tijdsein ste de 1 kleuter t.e.m. 6 leerjaar Kerstboek Paasboek Vakantieboek ste de 1 kleuter t.e.m. 4 leerjaar Oefenboek 5de en 6de leerjaar Oefenboeken (+ deel Frans) de de 5 en 6 leerjaar Chouette (prijs onder voorbehoud)

: 25,: 25,: 25,: 31,: 31,: 31,: 31,: 30,: 20,: 20,: 29,: 20,: 5,: 5,: 5,: 5,: 8,: 7,50

varia 1ste kleuter tot 6de leerjaar 3de kleuter tot 6de leerjaar

: 0,60 : 6,20

verbruiken warme maaltijden boterhameters melk fruitproject opvang sobermaal

nieuwjaarsbrief vakantieblaadjes (prijs o.v.)

kleuter lager kleuter + lager kleuter kleuter lager kleuter + lager lager

: 2,10 per maaltijd : 2,50 per maaltijd : 0,40 per middag : 0,30 per flesje van 20cc : 3,- per schooljaar : 5,50 per schooljaar : 0,60 per begonnen half uur : 2,- (ĂŠĂŠnmalig)

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

43


Schoolkalender 2008-2009 (versie beschikbaar op 30 juni 2008 !) september 2008 : maandag 1 maandag 22 dinsdag 23 woensdag 24

hervatting van de lessen infoavond kleuter + lager infoavond kleuter + lager infoavond kleuter + lager

oktober 2008 : maandag 6 donderdag 16 vrijdag 24 maandag 27

vrijaf (ped. Studiedag – kleuter en lager) leeruitstap 5de leerjaar naar Brugge grootouderfeest begin herfstvakantie

november 2008 : maandag 3 donderdag 6 maandag 10 dinsdag 11 zaterdag 22

instap nieuwe peutertjes leeruitstap 6de leerjaar over WO I vrije dag (brugdag) vrijaf (Wapenstilstand) kaarting

december 2008 : vrijdag 5 maandag 24

sinterklaasfeest kleuter + lager begin kerstvakantie

januari 2009 : maandag 5 woensdag 28

instap nieuwe peutertjes vrijaf (ped. Studiedag – kleuter en lager)

februari 2009 : maandag 2 maandag 21

instap nieuwe peutertjes begin krokusvakantie

maart 2009 : maandag 2 woensdag 4 woensdag 18 donderdag 26

instap nieuwe peutertjes Leren Leren (5de – 6de lj) met Pol Maes Broederlijk Delen voormiddag sobermaal t.v.v. Broederlijk Delen

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

44


april 2009 : maandag 6 maandag 20 zondag 25 donderdag 30 mei 2009 : vrijdag 1 maandag 4 tot vrijdag 8 zaterdag 9 dinsdag 11 tot vrijdag 15 vrijdag 22 maandag 18 tot woensdag 20 maandag 18 tot woensdag 20 donderdag 21 vrijdag 22 maandag 25 vrijdag 29 juni 2009 : maandag 1 zondag 7 maandag 8 zaterdag 13 vrijdag 19 donderdag 25 dinsdag 30

begin paasvakantie instap nieuwe peutertjes info-voormiddag kandidaat nieuwe peutertjes leeruitstap 5de leerjaar naar Gent

vrijaf (Feest van de Arbeid) sportklas 3de leerjaar vormsel sportklas 4de leerjaar vrijaf sportklas 5de leerjaar zeeklas 1ste + 2de leerjaar vrijaf (Hemelvaart) lentefeest vrijaf (brugdag met Hemelvaart) instap nieuwe peutertjes schoolreis lager (klassen 3-4-5-6) vrijaf (2de Pinksteren) eerste communie vrije dag (facultatieve vrije dag)

schoolfeest schoolreis kleuter sportdag laatste schooldag + proclamatie 6de leerjaar

Eventuele wijzigingen en aanvullingen aan deze schoolkalender worden zo spoedig mogelijk doorgegeven. Zie ook de startpagina van de website (www.sbsdeoctopus.be) als aanvulling op deze gegevens. Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

45


Personeelslijst Directie Ignace Degryse

051 / 25.02.31

Secretariaat - administratie Dorine Catteeuw Chantal Maertens Siska Samyn Celine Wybo (ICT)

051 / 22.61.16 051 / 69.53.39 051 / 24.19.62 051 / 25.01.70

Zorg- en GOK-team (kleuter en lager) Mona Hoet (coördinator kleuter) 051 / 24.61.19 ste de Lien Vandecappelle (zorg/GOK 1 – 2 kl) 051 / 22.05.99 Petra Plettinck (zorg/GOK 3de kl) Ronald Boudrez Luc Schaubroeck Marie Van Hoe

(coördinator lager) (zorg/GOK lager) (zorg/GOK lager

051 / 22.01.62 051 / 22.89.35 051

Toon Van Acker

(CLB-contactpersoon)

051 / 25.98.50

Personeel Kleuterniveau 1c 1a 1b 2a 2b 3a 3b

Marianne David Lien Vandecappelle Mona Hoet Caroline Degryse Kristien Bruwier Els Dutry Barbara Soenen Ann Vanhoutte Nele Cappelle a.i. Marieke Gaeremyn

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

051 / 20.21.69 051 / 22.05.99 051 / 24.61.19 0474 / 71.41.10 051 / 24.90.77 051 / 24.34.82 0472 / 46.66.12 051 / 24.92.86 051 / 24.62.01 0472 / 55.80.05

46


Beweging : Petra Plettinck Kinderverzorgster : Heidi Verledens

051 / 24.98.49 051 / 22.17.81

Personeel Lager niveau 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 6C amb.

Delphine Lefevere Inge Verbrugge a.i. Aagje Godderis Veronique Cappelle Tine Jodts Nele Defour Ann Delzeyne Isabel Pattyn Rolande Gregoire Nathalie Monteiro Ilse Berteloot Steve Desseyn Carl Vangheluwe Myriam Derluyn Griet Cinjaere Marie Van Hoe (3A-6A-6C)

051 / 22.05.62 051 / 20.77.53 0485 / 86.63.60 051 / 25.08.10 051 / 25.12.37 051 / 24.85.80 051 / 25.21.63 053 / 71.06.09 0478 / 31.35.72 0479 / 56.23.21 051 / 20.30.75 0486 / 83.33.73 0472 / 42.55.86 051 / 22.75.97 051 / 30.02.74

Bijzondere leermeesters (lager) L.O. Geert Wulbrecht RKG Ingrid Defreyne Prot. Gdl. Marleen Callewaert Ort. Gdl. Roze Jonszeska NCZ nog niet bekend

0479 / 56.23.21 051 / 31.84.27 0498 / 92.09.71

Opvang Luc Wydooghe Rita Hanne Ingrid Caytan Erna Vercaigne

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

051 / 20.59.84 051 / 27.27.76 051 / 69.01.45 051 / 22.99.07

47


Inhoudstafel schooljaar 2008-2009

Inleiding ………………………………………. Een open school …………………………….. Schoolbestuur ……………………………….. Ouderwerking ………………………………… Schoolraad …………………………………… Schooluren …………………………………… Plattegrond van de school ………………….. Legende bij de plattegrond …………………. Speelplaatsen ………………………………… Spelen op de speelplaats …………………… Begeleide rangen ……………………………. Melk …………………………………………… Tussendoortjes ………………………………. Tijdschriften …………………………………... Schoolmaaltijden …………………………….. Snoep en verjaardagstraktaten ……………. Opvang : mogelijkheid 1 …………………….. Opvang : mogelijkheid 2 …………………….. Kostenbijdrage ……………………………….. Maandafrekening ……………………………. Levensbeschouwing ………………………… Pedagogisch project ………………………… Ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen ……………………….. Kindvolgsysteem …………………………….. In de fout ? ……………………………………. Leerlingendossier en aanvullende gegevens …………...

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20

48


Inhoudstafel schooljaar 2008-2009

(vervolg)

Heen-en-weer-schriftje, Schoolagenda en huistaken …………… Weekproeven en tussentijdsrapport ……….. Trimestriële proefwerken en rapport ……….. Zorgbreed werken …………………………….. Getuigschrift lager onderwijs en klassenraad. CLB-leerlingenbegeleiding …………………… Revalidatie tijdens de lesuren ……………….. Deelname aan extra-murosactiviteiten………. Ongevallen en verzekering …………………… Hygiëne en veiligheid …………………………. Afwezigheden ………………………………….. Zorg voor het materiaal ……………………….. Verloren voorwerpen …………………………... Beweging en lichamelijke opvoeding ………… Sport op school …………………………………. De computer op school ………………………… Gebruikte basismethodes op school …………. Leren Leren ……………………………………… Sociale Vaardigheden ………………………….. Informatie voor beide ouders ………………….. Schoolveranderen ………………………………. Bijdrageregeling ………………………………… Schooljaaroverzicht …………………………….. Personeelslijst + telefoonnummers …………… Inhoudstafel schooljaar 2007-2008.……………

21 22 23 23 24 25-26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37-38 39-40 41 41 42-43 44-45 46-47 48-49

In bijlage van deze brochure hoort het Schoolreglement voor het Stedelijk Onderwijs Roeselare, goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2005. Bij inschrijving in de school wordt deze aan de ouders meegegeven. Dit gebeurt ook voor elke leerling bij aanvang van het schooljaar. De ouders tekenen voor ontvangst en voor akkoord.

Stedelijke Basisschool De Octopus - afsprakennota 2008-2009

49

Afsprakennota 2008 - 2009  

Stedelijke Basisschool De Octopus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you