Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaita

Page 1

METINĖ 20 ATASKAITA 20 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

MIELI KLAIPĖDOS MIESTO BENDRUOMENĖS NARIAI,

Visi mes esame bendražygiai ir kiekvienas jaučiame atsakomybę už savo miestą – kiekvienas savo veiklos srityje kasdien dirbame tam, kad būtų išsaugota tai, ką jau sukūrėme, bei siūlome naujas idėjas, einame naujais ir dar nepramintais takais, kad miestas toliau stabiliai augtų, o pokyčiai žengtų koja kojon su laiku. Miesto augimą fiksuojame kasmet, tačiau šie metai mums pateikė neeilinių iššūkių – COVID-19 pandemija pareikalavo didžiulių pastangų daugelyje sričių, tačiau gyvenimas nesisuko vien apie kovą su virusu. 2020-ieji – tai metai, kai savivaldybė sparčiai įgyvendino itin daug investicinių projektų – atnaujintos viešosios erdvės, keitėsi miesto gatvės, atidarėme atnaujintą biblioteką, pradėjome naujos mokyklos statybą, kartu tęsėme kovą už švaresnę aplinką, išsaugojome ir svarbiausias kultūrines tradicijas. Šiandienos ir ateities Klaipėdą kuriame kartu – ačiū kiekvienam iš jūsų už kasdienį darbą miesto ir jo bendruomenės labui. Klaipėdos miesto savivaldybės komanda

02


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KLAIPĖDA 2020 KLAIPĖDIEČIŲ BENDRUOMENĖ Mūsų – daugiau nei 149 tūkst.! Klaipėda – antras jauniausias miestas Lietuvoje: iki 14 metų amžiaus klaipėdiečiai sudaro 17,56 % visų miesto gyventojų.

Gyventojų skaičiaus mažėjimas stabilizavosi, tačiau siekiame, kad mūsų bendruomenė augtų!

DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) Didesnis už šalies vidurkį Klaipėda – 1587 Eur. Šalies ūkis – 1524,2 Eur. Vieta šalyje – 3.

NEDARBAS Mažesnis nei Lietuvos vidurkis Klaipėda – 15,5 proc. Šalies vidurkis – 16,1 proc.

PAŠALPOS Pašalpų gavėjų procentas mažiausias iš didžiųjų savivaldybių 0,57 proc. visų gyventojų.

MIESTO BIUDŽETAS Pajamų planas – 222,7 mln. eurų. Surinkta pajamų – 217 mln. eurų (97,4 proc. pajamų plano). Investicijos – 53,6 mln. eurų (2019 m. – 26,2 mln.)

UŽSIENIO INVESTICIJOS Tiesioginės užsienio investicijos (TUI). Vienam gyventojui teko 7 342 Eur TUI ↑ 14,8 proc. Šalyje – 6 644 Eur ↑ 9,46 %.

KLAIPĖDOJE VEIKIA 6600+ ĮMONIŲ Klaipėdos LEZ investuotojų bendruomenė: 45 klientai iš 18 šalių, visoje LEZ teritorijoje dirba 100+ verslų. Klaipėdos jūrų uoste perkrauta 47,74 mln. tonų krovinių. ↑ 3,2 proc.

2019 m. duomenys

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS Įvykdyta priemonių – 323 (74,25 proc.). Iš dalies įvykdyta – 86 (19,77 proc.). Neįvykdyta – 26 (5,98 proc.).

Klaipėda – vienas iš šalies miestų lyderių, kasmet fiksuojantis augimą įvairiose srityse. Tai miestas, kuris auga net tada, kai sunku. Nors susidūrus su COVID-19 pandemija teko tiek žmogiškuosius, tiek finansinius resursus skirti kovai su infekcijos plitimu, sumažėjo biudžeto pajamos, Klaipėda išliko viena iš šalies lyderių. 03


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJA – KRYPTINGAI TIKSLO LINK

Siekiame, kad:

Klaipėdiečiams būtų pasiūlyta naujų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų. Didėtų gyventojų skaičius.

Klaipėda augtų. Kurtųsi nauji investuotojai.

Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją savivaldybė įgyvendina su partneriais:

2020 M. NUVEIKTA: PALANKIŲ SĄLYGŲ VERSLUI, INVESTUOTOJAMS IR TALENTAMS KŪRIMAS: Pasiektas susitarimas dėl žaliojo koridoriaus investuotojams – apie 4 kartus sutrumpintas šiuo metu vienas biurokratiškai nelanksčiausių procesų – statybą leidžiančių dokumentų išdavimas. Koordinuojant VšĮ „Klaipėda ID“ dėl to pavyko pasiekti sutarimą tarp 20 skirtingų viešojo sektoriaus institucijų. Stiprinama savivaldybės viešoji įstaiga „Klaipėda ID“, išgrynintos prioritetinės veiklos krypys – investicijų pritraukimas, investicinės aplinkos gerinimas, smulkiojo ir vidutinio verslo konsultavimas. „Klaipėda ID“ įgyvendino rinkodaros kampanijas, kviečiančias persikelti į Klaipėdą: „Kol jaunas“ – kviesta studijuoti Klaipėdos miesto aukštosiose mokyklose. „Workation‘20“ – kviesta vasaros sezonui darbo vietas perkelti į pajūrį 04


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

ATEITIES EKONOMIKOS POREIKIUS ATITINKANČIOS ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTOJIMAS: Startavo Klaipėdos licėjaus Tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Siekiame, kad daugiau jaunuolių rinktųsi rinkoje labai reikalingas inžinerijos ir informacinių technologijų krypties specialybes: pirmakursiams, pasirinkusiems tokias studijas Klaipėdos aukštosiose mokyklose, skirtos 33 metinės stipendijos. Siekiame skatinti aukštąjį mokslą: Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentams paskirta 15 piniginių premijų (500–578 Eur) už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus. SIEKIS TAPTI PATRAUKLIU, ĮTRAUKIANČIU IR PASIEKIAMU REGIONO CENTRU: Mieste tvarkomos viešosios erdvės. Dėmesys Smiltynės teritorijai: Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikta paraiška dėl kurortinės teritorijos statuso Smiltynei suteikimo, parengta Smiltynės miško parko koncepcija. Šiais metais toliau bus įgyvendinami projektai, skirti Smiltynei atgaivinti bei jai grąžinti į eilinio klaipėdiečio gyvenimą kaip vietai, kurioje galima pabėgti nuo miesto. KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJA – SĖKMINGA BENDRADARBIAVIMO PLATFORMA MIESTO ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ASOCIJUOTOMS STRUKTŪROMS: Pasitelkus partnerių palaikymą, „Baltic Tech Park“ pavyko pritraukti 5,47 mln. vertės projektą Baltijos skaitmeninių inovacijų centro statyboms. „Baltijos“ gimnazijoje plėtojamas inžinerinių klasių ugdymo modelis. Iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant Klaipėdos pramonininkų asociacijai, Klaipėdos universitetui, gimnazijai ir 11 miesto įmonių. Bendradarbiaujant Klaipėdos universitetui ir savivaldybei universitete kuriamas Jūrinis STEAM centras, kuriame veiks keturios mokiniams skirtos laboratorijos. Klaipėdos universitetas, „Klaipėda ID“ bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko koordinuojamas Jūrinis klasteris susivienijo bendrai veiklai ir parengė unikalią studijų programą „Blue Growth Leaders Academy“, kuria siekiama Klaipėdoje auginti mėlynosios ekonomikos lyderių kartą. Postūmis įgyvendinant „Memelio miesto“ projektą. UAB „Stemma group“ vystomu projektu siekiama sukurti naują patrauklią erdvę prie Kuršių marių. Numatoma buvusios pramoninės-gamybinės teritorijos konversija į visuomeninių, administracinių, komercinių ir gyvenamųjų pastatų kvartalą ir miestiečiams bei miesto svečiams atverti naują erdvę prie marių. Gruodžio mėnesį patvirtintas teritorijos detalusis planas. 05


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

KOVA SU COVID-19 – DIDŽIAUSIAS METŲ IŠŠŪKIS Kovo vidurys buvo tas metas, kai gyvenimas visoje šalyje pasisuko visai kita kryptimi – sustabdytas ugdymo procesas, uždrausti masiniai renginiai, nutraukta veikla įvairiuose dienos ir užimtumo centruose, apribotas kultūros, laisvalaikio, sporto įstaigų lankymas. Kylančius iššūkius sprendėme bendromis jėgomis. Dėl COVID-19 valdymo Klaipėdoje 14 kartų sušaukta Ekstremaliųjų situacijų komisija, vyko 34 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžiai.

UGDYMO PROCESAS perkeltas į virtualią erdvę. LANKSTI TVARKA DARŽELIUOSE – būtinais atvejais paslaugos užtikrintos.

VIETOS SAVIIZOLIACIJAI.

2020 metais įsigyta 60 tūkst. respiratorių, 3 tūkst. apsauginių veido skydelių, 160 tūkst. vienkartinių kaukių, 5 tūkst. litrų dezinfekcinio skysčio, 2,2 tūkst. apsauginių viekartinių chalatų, 1,6 tūkst. apsauginių kombinezonų, 60 tūkst. vienkartinių pirštinių ir kt. apsaugos priemonių. Dalis perduota su didžiausia COVID-19 rizika susiduriantiems medikams ir kitiems specialistams, dalis saugoma kaip rezervas.

Apgyvendinti 542 asmenys. Įsteigta konsultacinė linija dėl saviizoliacijos patalpų.

Labai svariai padėjo visuomenė, privataus verslo atstovai, kurie siūlė ir teikė įvairią pagalbą – ačiū visiems!

KELTAIS GRĮŽTANČIŲ KELEIVIŲ PRIĖMIMAS. Kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru pasitikome keltais iš Vokietijos ir Švedijos grįžtančius lietuvius, suteikėme vietas saviizoliacijai, padėjome grįžti namo.

PASLAUGŲ COVID-19 SERGANTIEMS ORGANIZAVIMAS Klaipėdos universitetinė ligoni-

nė (KUL) Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu buvo paskirta sergančiųjų COVID-19 gydymą regione organizuojančia ligonine.

Inicijuoti susitikimai su kitų 06

APSAUGOS PRIEMONIŲ PAIEŠKA. Iš valstybės rezervo gautų priemonių kiekis nebuvo pakankamas, todėl priemonių įsigijimą organizavo ir pačios įstaigos, ir savivalda.

gydymo įstaigų bei slaugos specialistus ruošiančių aukštųjų mokyklų vadovais dėl pagalbos KUL specialistams. Ieškota racionaliausių sprendimų, kur galė-

tų būti karantinuojami lengva forma sergantys ligoniai.

Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministe-

rijai pasiūlytas planas dėl rezervinių gydymo įstaigų numatymo ir vietų jose paruošimo.


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

ĮSTEIGTAS MOBILUS PUNKTAS. Per metus čia paimta daugiau nei 48 tūkst. mėginių tyrimams, iš jų teigiami – 9172. Paslaugos buvo teikiamos ne tik miesto, bet ir regiono gyventojams. TESTAVIMAS. Balandžio viduryje buvo pradėtas ir visus metus tęsėsi centralizuotas prevencinis medikų testavimas. Palaipsniui prevenciškai pradėtos testuoti ir kitų profesijų darbuotojų grupės. PAGALBA NVSC. Prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų prisijungė savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro komandos specialistai, kurie daugiausia padėjo sprendžiat klausimus dėl siuntimo saviizoliacijai, vėlesniame etape – surenkant epidemiologiniams tyrimams reikalingą informaciją iš sergančių asmenų. VAKCINACIJOS STARTAS – viltis grįžti į įprastinį gyvenimą. Gruodžio pabaigoje prasidėjo medicinos įstaigų darbuotojų skiepijimas EKONOMIKOS SKATINIMO IR COVID-19 KRIZĖS SUVALDYMO PLANAS. Parengtas Klaipėdos miesto ekonomikos skatinimo ir COVID-19 krizės suvaldymo planas, kuriame numatyti žingsniai, reikalingi koronaviruso plitimo prevencijai, ekonomikos gyvybingumui, darbo vietų ir klaipėdiečių pajamų išsaugojimui. Kovai su koronavirusu 2020 m.

skyrėme daugiau nei 1,2 mln. eurų. Ši suma atiteko aprūpinimui medicininėmis apsaugos priemonėmis, Mobilaus punkto veiklai užtikrinti, izoliuojamų asmenų pervežimui, apgyvendi-

ĮSTEIGTA KARŠČIAVIMO KLINIKA. Klinika buvo skirta karčiuojantiems pacientams priimti, kad COVID-19 neišplistų pirminės sveikatos priežiūros centruose. Paslaugos teiktos ne vien Klaipdos miesto, bet ir dalies regiono savivaldybių gyventojams. JUDĖJIMO RIBOJIMAI. Kartu su policija ieškojome sprendimų dėl judėjimo ribojimų tarp savivaldybių užtikrinimo. ŽIEMOS ŠVENTĖS – papildomos rizikos suvaldymas. Ieškojome sprendimų, kaip išvengti žmonių būriavimosi viešosiose vietose. Eglutės įžiebimo renginys – tik virtualus. Sutinkant Naujuosius teko atsisakyti naujametinio fejerverko ir išjungti Kalėdų eglę bei pagrindines šventines dekoracijas. Šios priemonės, nors ir sukėlė dalies bendruomenės nusivylimą, buvo būtinos siekiant išvengti dar didesnio infekcijos plitimo. nuo COVID-19. Šiuo metu pagal Sveikatos apsaugos ministerijos numatytus prioritetus jau vakcinuojami įvairių profesijų atstovai, garbaus amžiaus senjorai. nimui, maitinimui ir kitoms tuo metu būtinoms išlaidoms. Pagalbos verslui priemonių paketo vertė

siekė 516 tūkst. Eur. Sumažinti žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčiai, panaikinta vietinė rinkliava už prekybos ir paslaugų teikimą viešosiose vietose, numatytos kitos lengvatos.

Sudaryta galimybė gauti piniginę socialinę

paramą gyventojams, nukentėjusiems dėl savivaldybės ar valstybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos. Parama suteikta 54 asmenims, netekusiems darbo pajamų, ir 819 socialinės pašalpos gavėjų.

Tėvai atleisti nuo mokesčių už nuotoliniu

būdu vykdomą neformalųjį ugdymą bei mokesčio už darželius, jei karantino metu paslaugomis nesinaudojama. 07


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ POKYČIAI

Nepaisant sudėtingų metų, 2020-aisiais savivaldai pavyko užbaigti ne vieną didelį viešųjų erdvių atnaujinimo projektą. Jono kalnelio teritorija

Miesto širdyje atgimė Jono kalnelio teritorija. Cenrinėje miesto dalyje atnaujintas skveras ties I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryža, dar vadinamas Tremtinių skveru. Atnaujinta Ąžuolyno giraitė išsaugant natūralią gamtą. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) inicijuotame projekte „Regionų magnetai“ Ąžuolyno giraitės projektas pripažintas vienu geriausių VRM finansuojamų infrastruktūrinės plėtros projektų 2014–2020 metais regionuose ir pelnė apdovanojimą Visuomenės balso kategorijoje.

Tremtinių skveras

Intensyviai darbai vyko viešojoje erdvėje prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro. Atlikta 89 proc. darbų. Pėstieji ir dviratininkai jau netrukus galės naudotis šiuolaikiškai sutvarkytu taku palei Taikos prospektą. Teritorijose palei taką įrengiama 170 vietų automobiliams. Atlikta 89 proc. darbų. Nauja laisvalaikio erdvė įkurta ir pajūryje – naujasis Melnragės parkas jau tapo populiaria gyventojų pasivaikščiojimo vieta.

Ąžuolyno giraitė

Vienas didžiausių 2020 metais pradėtų viešųjų erdvių atnaujinimo projektų – Danės skvero ir krantinių rekonstrukcija. Atlikta 50 proc. darbų. Centrinėje miesto dalyje atnaujinimo darbai baigiami Bokštų g. esančiame Ferdinando skvere. Atlikta 85 proc. darbų. Tvarkoma Malūno parko teritorija. Atlikta 39 proc. darbų. 08

Takas palei Taikos pr.


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Pietinėje miesto dalyje, teritorijoje šalia Žvejų rūmų, pradėti Sakurų parko įrengimo darbai. Pokyčiai tęsėsi ir daugiabučių namų kvartaluose. Įrengtas apšvietimas 22 kiemuose, kurie apima 61 daugiabutį namą, atnaujintos ir įrengtos 329 vietos automobiliams statyti. Išskirtinis projektas, kuriuo gerinama daugiabučių namų infrastrktūra – kompleksinis 14,6 ha daugiabučių namų teritorijos Rumpiškės kvartale atnaujinimas. Kiemai sutvarkomi kompeksiškai, įrengiamos vaikų žaidimų, sporto aikštelės, apšvietimas, žmonių susibūrimo vietose – suoliukai, šiukšiadėžės, stovai dviračiams, vietos automobiliams (447). Atlikta 54 proc. darbų. Keitėsi ir daugiabučiai namai. Pagal Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą 2020 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinta 16 daugiabučių namų, dar 20 namų atnaujinimo darbai vyksta.

Melnragės parkas

Danės skveras ir krantinė

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA: REIKŠMINGŲ POKYČIŲ METAI

2020-ieji – reikšmingų projektų miesto susisiekimo infrastruktūrai įgyvendinimo metai. Baltijos pr. estakados vizualizacija

Pradėtas ambicingiausias pastarųjų metų projektas – Baltijos pr. estakados statybos. Estakada rytų–vakarų kryptimi iškils virš Baltijos pr., Vilniaus ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos, bus pertvarkytas pats žiedas bei jo prieigos.

Joniškės gatvė

Pradėta dar vienos įvažos į Klaipėdą – Pajūrio g. – rekonstrukcija. Tai – bendras projektas su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Pajūrio g. – pagrindinis susiekimo per Tauralaukį kelias, turintis valstybinės reikšmės kelio statusą. 09


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Pabaigtas Joniškės gatvės rekonstrukcijos II etapas. Atnaujintas ruožas nuo Klemiškės gatvės iki Liepų gatvės. Sankirtoje su Jaunystės gatve įrengta žiedinė sankryža, o vairuotojams daug iššūkių kėlusi sankryža su Liepų gatve pradėta reguliuoti šviesoforais. Užbaigta didžioji dalis darbų Šilutės plente, Mokyklos bei Tilžės gatvėse ir visas šias trasporto arterijas jungusioje žiedinėje sankryžoje. Vietoje žiedinės sankryžos vairuotojai jau naudojasi keturšale, šviesoforais reguliuojama sankryža. Sutvarkyta didžioji dalis buvusio žiedo priegų, Šilutės plentas iki geležinkelio pervažos, rekonstruota sankryža su Kauno gatve, įrengti šviesoforai. Baigti į Kruizinių laivų terminalą vedančios Priešpilio gatvės rekonstrukcijos darbai, kartu įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, 48 stovėjimo vietos automobiliams, aikštelė autobusams, rekonstruota sankryža su Pilies gatve. Klaipėdos piliavietės teritorija bei palei ją einanti Priešpilio gatvė – tai erdvės, kurias pirmiausia pamato kruiziniais laivais atvykę turistai.

Tilžės gatvė

Priešpilio gatvė

Asfaltuojami žvyrkeliai: Tauralaukyje – Klaipėdos ir Virkučių g., soduose – Aušrinės g. MIESTO PRIEŽIŪRA

10

Suremontuota 15,2 tūkst. m2 asfalto dangos daugiabučių namų kiemuose. Paklota 18,24 tūkst. m2 ištisinės asfalto dangos miesto gatvėse. Suremontuota 1811 m2 akmens grindinio dangos. Suremontuota 10,7 tūkst. m2 šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangų. Ties 9 autobusų stotelėmis įrengta įspėjamoji dangą neįgaliesiems. Neįgaliųjų poreikiams pritaikomos senamiesčio dangos. Įrengtas kryptinis apšvietimas 15-oje pėsčiųjų perėjų. Pasodinta 691 vnt. naujų medžių. Prižiūrima 7796 m2 miesto gėlynų. Prižiūrimi 7 miesto fontanai. Atliktas fontano prie paminklo „Žvejys“ remontas, pradėti eksploatuoti du nauji fontanai – Vydūno skvere ir prie Jono kalnelio. Nugriauta 14 avarinės būklės statinių bei sutvarkytos teritorijos. Sutvarkyti 45 nelegalūs sąvartynai – išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui 381 tona atliekų.


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS SRITIS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PERTVARKA Atidaryti dar dveji bendruomeniniai vaikų globos namai, į kuriuos persikėlė vaikų globos namų „Rytas“ ir „Smiltelė“ auklėtiniai. Bendruomeniniai vaikų globos namai, kurių Klaipėdoje jau yra 7, sparčiai keičia didelius institucininius globos namus. Vaikai kartu su juos prižiūrinčiais specialistais įsikuria erdviuose butuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, klaipėdiečių bendruomenės apsuptyje. Taip siekiama be tėvų globos likusiems vaikams sukurti į tikros šeimos kasdienybę panašias sąlygas, ugdyti jų gebėjimą gyventi bendruomenėje. Vaikų globos namai „Smiltelė“ likviduoti, atsilaisvinusiose patalpose bus steigiamas dienos centras vaikams, patiriantiems socialinę riziką. Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ pritaikytas neįgaliems vaikams. Čia pradėtos teikti laikino atokvėpio paslaugos vaikams su sunkia negalia, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikams su sunkia negalia tėvų prašymu. Vykdomi Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų rekonstrukcijos darbai.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Bendruomeniniai vaikų globos namai

DĖMESYS SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIEMS KLAIPĖDIEČIAMS

Baigiamas statyti dar vienas socialinis daugiabutis – naujas namas socialiai pažeidžiamiems klaipėdiečiams iškilo Rambyno g. 14A. Čia bus pasiūlyta 40 butų, 8 iš jų bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Daugiabutis Rambyno g. 14A bus trečiasis naujas socialinis daugiabutis, pastatytas Klaipėdoje per nepriklausomybės laikotarpį. Siekiant padidinti socialinio būsto prieinamumą suremontuoti 63 butai. Dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia suteikta 359 asmenims. Pagalbos į namus paslaugos suteiktos 727 asmenims. Neįgaliesiems pritaikyta 19 būstų. Gerinamos sąlygos Klaipėdos nakvynės namuose – pastate Viršutinėje g. pabaigtas remontas. 11


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

GYDYMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMAS Pradėta naujos vaikų konsultacinės poliklinikos statyba rekonstruojant administracinės paskirties pastatą į gydymo paskirties pasatą. Nauja poliklinika veiks šalia Klaipėdos vaikų ligoninės. Tęsiamas Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas.

PATRAUKLI UGDYMOSI APLINKA, GERESNĖS SĄLYGOS SPORTUI Mokyklose sudarytos sąlygos įgyvendinti įvairių krypčių programas:

Klasikinio ugdymo; Inžinerinio ugdymo; Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla; Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo; Novatoriško verslumo ugdymo; Katalikiškojo ugdymo; Jūrų kadetų sampratos; sporto klasės; akademinės klasės.

UGDYMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMA PAGALBA SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS VAIKAMS

MOKYKLOSE ĮSTEIGTA

150,25 mokytojo padėjėjo etato (+ 8,25 etatai 2020 m.)

12

DARŽELIUOSE ĮSTEIGTA

39,25 mokytojo padėjėjo etato (+2,25 etatai 2020 m.)


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

IEŠKOMA GALIMYBIŲ PASIŪLYTI DAUGIAU VIETŲ UGDYMUI: Performavus grupes, į darželius papildomai priimta 60 vaikų. Parengtas Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstravimo projektas. Tikslas – išplėsti ugdymui skirtas patalpas. Šiaurinėje miesto dalyje pradėta naujos mokyklos statyba. DARŽELIUOSE ĮSTEIGTA DAUGIAU PEDAGOGŲ etatų (+39,2 etato 2020 m.).

Naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje vizualizacija

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS: Projektinis finansavimas skirtas 96 programoms, kurias lankė 5801 vaikas. Vaikų vasaros poilsio programose dalyvavo 5159 vaikai. KARANTINAS NESUTRUKDĖ REMONTO DARBŲ KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE – didelė dalis jų naujus mokslo metus pradėjo atnaujintose patalpose. Didžiausios apimties atnaujinimo darbai vyko:

Vaikų žaidimo aikštelės

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje; Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje; Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Klevelis“; Klaipėdos Sendvario progimnazijoje. TĘSIAMAS MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMAS – darbai prasidėjo Hermano Zudermano gimnazijos sporto aikštyne.

DAUGIAU VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ: atnaujinta aikštelė Poilsio parke, dvi aikštelės įrengtos daugiabučių namų kiemuose, trys – Ąžuolyno giraitėje.

13


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

DAUGIAU ERVDIŲ SPORTUI:

Atnaujintos 7 sporto aikštelės daugiabučių namų kiemuose. Krepšinio ir riedučių bei riedlentininkų aikštelės įrengtos Ąžuolyno giraitėje. Atidaryta atnaujinta Irklavimo bazė. Tikimės, kad investicija į šio sporto infrastruktūrą džiugins tiek galimybe irkluotojams treniruotis pačiomis geriausiomis sąlygomis Lietuvoje, organizuoti varžybas, tiek puikiais sportiniais rezultatais. Intensyviai vyko Futbolo mokyklos ir buvusio baseino konversija. Atnaujintas kompleksas bus skirtas ne tik jaunųjų futbolininkų, bet ir bendruomenės – sportuojančių gyventojų, aplinkinių mokyklų poreikiams. Įrengtas uždaras riedlenčių ir BMX dviračių parkas Gluosnių skg. Projektą įgyvendino VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras, kuriam skirtas ES, valstybės ir savivaldybės biudžetų finansavimas pagal Klaipėdos m. integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją.

DĖMESYS BENDRUOMENĖS INICIATYVOMS Pasiruošta įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą. Startas – jau šiemet! Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė gyventojams spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo. Klaipėdiečiai bus kviečiami siūlyti iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti. Daugiausia gyventojų balsų sulaukusioms idėjoms įgyvendinti savivaldybė šiais metais yra numačiusi 100 tūkst. eurų. Klaipėda yra vienas iš nedaugelio miestų Lietuvoje, kur sukurta ir atskira dalyvaujamojo biudžeto priemonė moksleiviams. Pirmosios inciatyvos pradėtos įgyvendinti 2020 m., projektams skirta 20 tūkst. eurų. Viešo balsavimo būdu atrinktos 5 iniciatyvos: „Ąžuolyno radijas“, „Mokyklinė spintelė kiekvienam“, „Prikelk statinę antram gyvenimui“, „Muzikiniai instrumentai“, „Tobula pertrauka“. 14

Klaipėdos irklavimo centras

Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijos vizualizacija

Uždaras riedlenčių ir BMX dviračių parkas


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KITOKS KULTŪRINIS GYVENIMAS 2020-aisiais suplanuotas intensyvus kultūrinis gyvenimas dėl COVID-19 suvaržymų kardinaliai turėjo keisti savo planus ir formas. Klaipėda neteko įspūdingų, tūkstančius svečių turėjusių pritraukti tarptautinių renginių, dėl kurių pritraukimo į Klaipėdą buvo dedama daug pastangų. Tačiau visi supratome, kad svarbiausia – visų sveikata ir saugumas. Vis dėlto svarbiausias tradicijas išsaugojome.

Neatsiejamas klaipėdietiškos vasaros simbolis – JŪROS ŠVENTĖ – ĮVYKO! Tačiau 2020 metų prioritetas buvo ne kuo didesnis įspūdingų renginių skaičius bei tūkstantinė minia Klaipėdos gatvėse, bet maksimalus saugumas. Jūros šventė 2021 (organizatorių nuotr.)

DERAMA PAGARBA ATIDUOTA MIESTO GIMTADIENIUI. Pagerbėme naują Klaipėdos kultūros magistrą – fotožurnalistą, kultūros istoriką, kraštotyrininką, metraštininką Bernardą Aleknavičių. Duris atvėrė REKONSTUOTA „KAUNO ATŽALYNO“ BIBLIOTEKA.

„Kauno atžalyno“ biblioteka

SIEKIAME, KAD ŠV. JONO BAŽNYČIA BŪTŲ ATSTATYTA. Tęsėme bendradabiavimą su šios idėjos iniciatoriais – evangelikų liuteronų bendruomene. 2020 m. Šv. Jono bažnyčios vietoje pradėti archeologiniai tyrimai, kurių metu surinkti duomenys nulems atstatymo koncepciją. Šv. Jono bažnyčia ne tik papuoštų Klaipėdos senamiestį, bet ir taptų reikšmingu kultūros objektu, nauju turistų traukos centru, sėkmingo Klaipėdos ir Vokietijos bendradarbiavimo simboliu.

Šv. Jono bažnyčios vieta

15


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

TĘSĖME PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ. 2020 metais rezultatai pranoko lūkesčius. Savivaldybė biudžeto lėšomis prisidėjo prie 7 paveldo objektų tvarkymo: Užbaigti gyvenamųjų namų Kurpių g. 2, Turgaus a. 9, 11, 13 tvarkybos darbai. Užbaigta tvarkyti dujų fabriko mažoji dujų saugykla (Liepų g. 47). Atliktas sandėlio Žvejų g. 18 tvarkybos darbų I etapas. Atliktas Klaipėdos liuteronų parapijos pastato Pylimo g. 2 tvarkybos darbų I etapas.

APLINKOSAUGA 2020-aisiais savivaldybė tęsė priemonių, susijusių su taršos mažinimu, įgyvendimą. Aplinkos kokybė savivaldai yra vienas didžiausių prioritetų ir kartu vienas didžiausių iššūkių. 2020 m. buvo vykdomi oro, triukšmo ir dirvožemio monitoringai. Duomenys skelbiami https://aplinka.klaipeda.lt/. Parengta Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programa ir priemonių planas. Atlikti detalūs ekogeologiniai tyrimai dėl dirvožemio taršos chromu Vitės kvartale. Parengtas Klaipėdos Vitės progimnazijos užterštos teritorijos tvarkymo planas.

APLINKOS KOKYBĖ PRIKLAUSO IR NUO MŪSŲ! DARNUS JUDUMAS – NAUDA MIESTUI IR MŪSŲ SVEIKATAI.

16


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

SIEKIAME DIDINTI VIEŠOJO TRANSPORTO PATRAUKLUMĄ. Priimti sprendimai dėl Klaipėdos viešojo trasporto ateities krypties. Siekiame: Kad iki 2030 metų miesto gatvėmis riedėtų 49 elektriniai autobusai. 2 elektra varomi Klaipėdoje pagaminti autobusai keleivius jau pradėjo vežti 2020 metais. Dar dėl 20 autobusų pradėtos procedūros. Modernizuoti viešajam transportui skirtas juostas, įrengiant BRT (fiziškai nuo kito transporto srautų atskirtas trasas viešajam transportui). Įdiegti išmanią eismo valdymo sistemą. 2020 pasirengta tokios sistemos diegimui Naujosios Uosto g.–Pilies g.–Minijos g. trasoje.

Išmanios eismo valdymo sistemos diegimas

SKATINAME RINKTIS NETARŠIAS SUSISIEKIMO PRIEMONES:

Pratęstas nemokamo naudojimosi elektromobilių įkrovos stotelėmis terminas. Neatlygintinai automobilius galima krauti savivaldybei priklausančiose stotelėse. Jų mieste – 13. Pradėtos eksploatuoti dvi naujos elektromobilių įkrovos stotelės Girulių plente. 2021 metais numatoma įrengti dar 8 elektromobilių įkrovos stoteles. Įrengti dviračių srauto skaičiuokliai, 3 dviračių saugyklos. Projektuojami nauji dviračių takai.

Dviračių srauto skaičiuokliai

SIEKIAME MAŽINTI DULKĖTUMĄ IR ORO UŽTERŠTUMĄ KIETOSIOMIS DALELĖMIS Asfaltuojame žvyrkelius – 2020 m. darbai vyko Tauralaukio gyvenamajame kvartale, sodų teritorijose, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką bus asfaltuojamos gatvės prisidedant gyventojams. Įsigijome dar keturias vakuumines valymo mašinas – tris, skirtas šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takams valyti, bei vieną – siauresnėms gatvelėms prižiūrėti.

Dviračių saugyklos

SODINAME APSAUGINIUS ŽELDINIUS LABIAUSIAI TARŠOS VEIKIAMOSE TERITORIJOSE. Nauji medžiai pasodinti palei Joniškės g., Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžą, Šilutės pl. ir Vingio g. sankryžą, palei Smiltelės, Stadiono g. ir kt. vietose. 17


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

DĖMESYS PRAMONĖS TARŠOS MAŽINIMUI Bendradarbiavome su kontroliuojančiomis institucijomis siedami identifikuoti pramoninės taršos šaltinius ir užkirsti kelią taršai. Raginome įmones imtis efektyvių aplinkosauginių priemonių. Įmonės, kurių akcininkė yra savivaldybė, diegė kvapų sklaidą mažinančias priemones. AB „Klaipėdos vanduo“ tapo lydere diegiant kvapų valdymo priemones Lietuvoje. Ambicingą kvapų mažinimo priemonių planą parengė ir pradėjo įgyvendinti AB „Klaipėdos nafta“, didesnes investicijas į kvapų mažinimą dėti pavyko įtikinti ir UAB „Mestila“ bei AB „Klaipėdos baldai“. Veiklą tęsė Kvapų ir aplinkos taršos stebėsenos darbo grupė, kuri analizavo įmonių kvapų mažinimo priemonių planus, aiškinosi situaciją suintensyvėjus skundams. Analizuotos „Branda LT“, „Klaipėdos vanduo“, „Mestila“, „Grigeo Klaipėda“, „Klaipėdos mediena“ taikomos priemonės ir planai, galimybės plėsti oro kokybės monitoringo stotelių skaičių. Tikimės, kad nuolatinis bendruomenės ir savivaldos domėjimasis įmonių veikla paskatins dar sparčiau diegti kvapų ir kitos taršos sklaidą mažinančias priemones.

SIEKĖME, KAD PLANUOJANT GELEŽINKELIO PLĖTRĄ BŪTŲ UŽTIKRINTA GIRULIŲ MIŠKO ASPAUGA Savivaldybės tarybos vardu kreiptasi į šalies vadovus ir išreikštas nepritarimas geležinkelio plėtros projektams, kurie paliestų Girulių miško kirtimą. Parengtas alternatyvus Vyriausybės nutarimo dėl geležinkelio infrastruktūros vystymo planų rengimo projektas. Surengta gyventojų apklausa, rezultatai pateikti Vyriausybei.

18


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

MIESTO TERITORIJŲ VYSTYMAS BENDROJO PLANO RENGIMAS. 2020 m. vyko sprendinių derinimo porcedūros su visomis sąlygas nustačiusiomis institucijomis. Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvadą atlikus pakartotinį plano sprendinių viešinimą bei kitas reikalingas baigiamąsias procedūras, planą numatoma pabaigti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti šiais metais.

Tai svarbiausias miesto teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma vystymosi koncepcija, plėtros prioritetai, teritorijų naudojimo ir apsaugos principai. Naujas Bendrasis planas sukurs palankesnes sąlygas miesto plėtrai ir suteiks galimybę lanksčiau planuoti miesto teritorijas, pritraukti naujas investicijas. Plane sukurta miesto centro ir pocentrių sistema, toliau nuo centro esančiuose mikrorajonuose numatomos paslaugų, prekybos, visuomeninės paskirties viešosios erdvės. INTENSYVIAI RUOŠTASI NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. ĮSIGALIOJUSIO SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMUI. Įstatymu siekiama paskatinti, kad naujos statybos daugiau būtų vykdomos ten, kur jau yra įrengta infrastruktūra. Tikimasi, kad įstatymo teisinio reguliavimo sistema leis

įveikti atsitiktinį infrastruktūros plėtojimą savivaldybėse, chaotišką statybų plėtrą. Įsigaliojus įstatymui visa apimtimi, ir statytojams, ir gyventojams bus aišku, kuriose teritorijose miestas yra pasirengęs investuoti į infrastruktūros išvystymą. 2020 m. gruodžio mėn. Savivaldybės taryba patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijus, Infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisiją, infrastruktūros plėtros įmokos tarifus, 2021 m. vasario mėn. Savivaldybės taryba pavedė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas, patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2021– 2023 metų planą, Klaipėdos miesto prioritetinės savivaldybės infrastruktūros 2021–2023 metų teritorinę schemą, priimti kiti reikalingi sprendimai. 19


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ VEIKLA Dėl COVID-19 pandemijos politinė veikla nesustojo, šalyje įteisinus galimybę rengti nuotolinius posėdžius, dalis Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių vyko nuotoliniu būdu. Pirmasis nuotolinis Savivaldybės tarybos posėdis buvo sušauktas 2020 m. balandžio 9 d. Jame buvo svarstomi klausimai ir priimti sprendimai, susiję su koronaviruso pandemija bei karantino pasekmių suvaldymu. 2020 metais iš viso sušaukta 12 Savivaldybės tarybos posėdžių, išanalizuota bei priimta 317 sprendimų įvairioms miestiečių gyvenimo sritims svarbiais klausimais. Posėdžiai tapo dar atviresni – 2020 metais tiesiogiai pradėti transliuoti ne tik Savivaldybės tarybos, bet ir jos komitetų posėdžiai.

POKYČIAI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROJE Nuo 2020 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Savivaldybės administracijos struktūros pertvarka. Naujoje struktūroje liko mažiau valdymo grandžių, mažiau vadovaujančių pozicijų, padidinta atsakomybė už rezultatą, sustiprintas projektinis valdymas. Daugiau dėmesio skiriama tarpinstituciniam bendradarbiavimui, jaunimo ir bendruomenių reikalų, seniūnaičių veiklos koordinavimui, miesto ekonominei plėtrai. Šiam darbui suformuotos atskiros specialistų grupės. Naujojoje struktūroje neliko visų šešių departamentų, o dalis skyrių ir poskyrių sujungti. Po pertvarkos liko 33 skyriai, 9 poskyriai, 3 grupės (buvo trys valdymo grandys su 69 struktūriniais vienetais). 20


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

2020 m. dėl COVID-19 infekcijos plitimo grėsmės sumažėjo kontaktiniu būdu aptarnautų klientų skaičius, tačiau išaugo naudojimasis elektroninėmis paslaugomis. APTARNAUTA KLIENTŲ KONTAKTINIU BŪDU 5921 ↓ (2019 m. – 13352) UŽSAKYTA E. PASLAUGŲ 5074 ↑ (2019 m. – 3222) EL. PAŠTU GAUTŲ UŽKLAUSŲ IR PRAŠYMŲ SKAIČIUS 4392 ↑ (2019 m. – 2780)

Lapkričio mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybė apdovanota Europos Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą (ELOGE). Šis ženklas savivaldybėms suteikiamas už gerojo valdymo principų diegimą įvertinus atitiktį Europos Tarybos etaloniniams principams.

BENDRADARBIAVIMAS SU REGIONO IR ŠALIES SAVIVALDYBĖMIS 2020 metais vyko paruošiamieji darbai naujos Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimui. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba šiam žingsniui pritarė lapkričio 26 d. Tikimės, kad tai bus naujas instrumentas, sustiprinsiantis visą regioną ir kiekvieną jos savivaldybę atskirai. Pagrindinis naujų Regiono plėtros tarybų darbas bus parengti regionų plėtros planus bei juos administruoti – priimti sprendimus dėl finansavimo, bendrų savivaldybių projektų. Artimiausiu periodu bus aktualus 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos finansavimas.

Galimybė pačioms savivaldybėms steigti Regionų plėtros tarybas atsirado įsigaliojus naujai Regioninės plėtros įstatymo redakcijai ir apsisprendus panaikinti Regionines plėtros tarybas, kurios veikė kaip Vidaus reikalų ministerijos padaliniai. 21


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat yra asociacijos „Klaipėdos regionas“ narė. Šioje asociacijoje, bendradarbiaujant visoms regiono savivaldybėms, rengiama Klaipėdos regiono specializacijos strategija 2030, kuri skatins viso regiono augimą ir padės pritraukti naujų investicijų.

Dalyvauta ir Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos veikloje. Čia buvo aptariami klausimai ir ieškoma sprendimų dėl COVID-19 sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams, skolinimosi mechanizmo, ES fondų investicijų programos ir kiti savivaldybėms aktualūs klausimai.

PLANAI IR LŪKESČIAI 2021

Siekiame atskleisti jaunimo potencialą ir tapti jaunimui draugiškiausiu, atviru, bendradarbiaujančiu miestu Baltijos jūros regione. Klaipėda, pelniusi Europos jaunimo sostinės 2021 vardą, prisiėmė atsakomybę už jaunimo iniciatyvų palaikymą, jaunimo politinio aktyvumo skatinimą, siekį į Klaipėdą pritraukti dar daugiau jaunų žmonių.

Tęsime svarbių projektų įgyvendinimą – toliau vyks Danės skvero rekonstrukcija, Baltijos prospekto estakados statyba, kompleksinis daugiabučių namų kiemų tvarkymas tikslinėje teritorijoje, naujos mokyklos statyba ir daugelis kitų projektų. Taip pat numatoma pradėti naują – Skulptūrų parko sutvarkymo projektą, kuriam būtinas ypatingas dėmesys, nes darbai vyks ypač jautrioje teritorijoje.

22


2020 M. VEIKLOS ATASKAITA / KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Tęsime darbą mažinant aplinkos taršą mieste, skatinant darnaus judumo įpročius.

Sieksime sėkmingai užbaigti Klaipėdos miesto bendrojo plano derinimo procedūras.

Sieksime tolimesio miesto ekonominio augimo, padėsime verslui atsitiesti po veiklos suvaržymų, išsaugoti darbo vietas klaipėdiečiams.

Pabaigsime rengti Klaipėdos miesto savivaldybės 2021– 2030 metų strateginį plėtros planą. Užsibrėžta vizija suteiks naujų galimybių miestui vystytis, skatins imtis ambicingesnių sprendimų. Siekiame, kad Kaipėda būtų VERŽLUS, SUMANUS ir ĮTRAUKUS miestas.

Užtikrinsime tolimesnę kovą su COVID-19 pandemija.

23


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Biudžetinė įstaiga. Įstaiga registruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas: 188710823 Liepų g. 11, 91502 Klaipėda Tel. (8 46) 39 60 66, faks. (8 46) 41 00 47 El. p. info@klaipeda.lt

WWW.KLAIPEDA .LT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.