Sauna-lehti 4/2017

Page 34

Teksti: Mika Meskanen, Suomen Saunaseuran jäsen, The British Sauna Societyn pj Kuvat: Marjaana Härkönen ja Hanna Lindholm

Lontoon merimieskirkon sauna uusittiin

Remonttipalaveria pitämässä Mika, AP, Mika ja Mitch. Sauna sisältä, Ikikiuas tarjosi kiukaan puoleen hintaan; kivet AP:n kautta; design, lauteet,

Myrsky runteli suositun saunan, mutta se rakennettiin uudestaan entistä paremmaksi.

R

otherhithessa, lähellä vanhaa satama-aluetta sijaitsevalla Lontoon suomalaisella merimieskirkolla on 1800-luvulle ulottuvat perinteet merenkulkijoiden ja nykyisin ulkosuomalaisten keitaana. Nykyinen, vuonna 1958 avattu rakennus on Grade II -listattu modernistinen suomalaisen rakennustaiteen näyte ja sisältää kirkkosalin lisäksi hostellin, Suomi-kaupan, kirjaston ja tietty saunan. Merimieslähetyksen lisäksi kirkko järjestää

34

sauna I4I 2017

ympäri vuoden ryhmätoimintaa ja tapahtumia – varsinkin joulu- ja pääsiäismarkkinat ovat kasvaneet koko kadun mittaisiksi basaareiksi. Saunaan kuudesti viikossa

Tärkein jatkuvasti käytössä oleva palvelu on kuitenkin merimieskirkon sauna, joka lämpiää yleisölle kuutena päivänä viikossa. Kellarissa sijaitseva löylyhuone muistuttaa hyvin paljon Suomessa kerrostaloihin rakennettuja taloyhtiösaunoja ja lenkkisaunojen hengessä naisilla ja miehillä on omat vuoronsa. Kuuden punnan sisäänpääsymaksu ja walk-in-periaate ovat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.