2 minute read

Alchemia | Concurs carti imaginare

Cuvânt înainte  

Cartea care a dat ideea concursului a apărut datorită faptului că un număr mare de cititori au alunecat freudian, citind titlul unui articol serios de istorie muzicală: “Orgile din Banat – o istorie de trei secole” ca “Orgiile din Banat”.     

Brusc ne-au năpădit o mulţime de întrebări şi dorinţe? Cum ar fi fost oare aceste orgii, dacă ar fi existat? Ce istoric ar fi putut să le imortalizeze pentru posteritate? Cum ar fi arătat coperta acestei cărţi, care ar avea, probabil, toate atuurile unui bestseller? Ce fragmente de cronici de pe coperta din spate ar putea trezi interesul publicului?     

Din toată această dezbatere s-a materializat figura filozofului şi istoricului Hedonius Metodicus, un reprezentant imaginar al renaşterii bănăţene. Aidoma transilvanului Nicolaus Olahus, este un om de o vastă cultură şi înţelegere, reprezentant interetnic al regiunii din care face parte şi pe care o reprezină cu cinste în forurile culturale europene ale vremii sale. Ca şi latinul Terentius, este om şi nimic din ce e omenesc nu îi este străin. Personalitatea lui complexă reuneşte aprecierea plăcerilor simple, dar pătimaşe, cu rigoarea şi metoda savantului.     

Cartea este publicată sub egida prestigioasei edituri internaţionale Bounce & Wobble – o (i)reverenţă la adresa admiraţilor Barnes & Noble.   

Prefaţa este scrisă de incomparabilul doctor Ergasmus Wittgenstein, prieten de o viaţă al autorului, cu care împărtăşeşte multe idei legate de cultură şi filozofie.   

Cuvintele elogioase ale confraţilor de breaslă, au ca scop trezirea curiozităţii cititorului, fără a dezvălui prea mult. Participă shakespearienii Rosencrantz & Guildenstern - care atunci când nu cad victimă unor asasinate politice, se ocupă de cronici de artă – şi faimosul profesor doctor Corneliu Capdefier, o autoritate neaoşă în materie.     

“Un periplu fascinant, printr-un peisaj cultural unic în Europa. Introducerea excelentă a doctorului Ergasmus Witgenstein dezvăluie mai mult decât este nevoie în doar jumătate de pagină.”

Rosenkrantz & Guildenstern     

“O carte care oferă informaţii binevenite despre un aspect mai puţin cunoscut al istoriei noastre. Această moştenire culturală de aproape trei veacuri merită o recunoaştere internaţională.” 

Prof. Dr. Corneliu Capdefier     

Postarea imaginii copertei acestei cărţi pe FB ne-a adus multe likuri, felicitări şi chiar întrebări pe Messenger despre unde poate fi procurat un exemplar. Evident, odată ce oamenii s-au lămurit asupra lipsei de materialitate a “Orgiilor din Banat”, au existat la adresa noastră şi unele reproşuri amare şi lipsite de delicateţe, pe care nu le vom reproduce aici.