Llibret de l'Ajuntament de Sant Just

Page 1


Has vingut, juntament amb els companys i companyes de la teva escola, a visitar l’Ajuntament, la Casa de la Vila, del municipi on vius i/o estudies. En aquesta visita t’hem mostrat què fem, com ho fem i per a qui treballem. Hem intentat ensenyar la nostra organització i quines són les necessitats de la ciutadania i de la societat de la qual tothom en formem part. HAS pogut conèixer l’alcalde/ssa i també fer-li preguntes del poble o de la seva feina, com és la Sala de Plens, com s’elabora el Padró,... en definitiva, com funciona l’administració més propera a la ciutadania. TREBALLEM PER A TOTES AQUELLES PERSONES QUE VIVIM A SANT JUST DESVERN I TENIM UN OBJECTIU COMÚ: SER FELIÇOS I FELICES EN EL NOSTRE POBLE. Gràcies per la TEVA visita!


ÍNDEX 1

On és Sant Just Desvern?

2

Qui som? El Padró Municipal d’Habitants.

3

Què és l’Ajuntament?

4

La democràcia i les eleccions. L’ALCALDE/SSA, els Regidors i LES Regidores. EL PLE.

5

Els serveis públics de Sant Just Desvern.

6

Els símbols de Sant Just Desvern.

7

T’agrada el teu poble? COM EL POTS MILLORAR?

8

Activitats.


1

On és Sant Just Desvern?

Sant Just Desvern és un poble situat a la comarca del Baix Llobregat, dins de la província de Barcelona. Limita al nord amb Barcelona, a l’oest amb Sant Feliu de Llobregat, al sud amb Sant Joan Despí i a l’est amb Esplugues. Sant Just Desvern es troba a prop d’una gran ciutat com és Barcelona: a prop de l’aeroport, estacions de trens i també al costat d’un gran espai verd com és el Parc Natural de Collserola. Sabeu que més de la meitat del territori de Sant Just Desvern forma part del Parc Natural de Collserola? Doncs sí. A més, si hi aneu podreu trobar una fauna i una flora característiques, masies que encara tenen funcions agrícoles i un espai natural excepcional.

25

13

10

39

32

24

22 8

PARC DE IULIA QUIETA

29

34 35 4

38 6

7

16 27

PARC del CANIGÓ

20

3

21

30

C. de

14

o

cint

Ja

28

15 5

H

7

10

12

Pl. Antonii Malaret Amigó

11

de s ne

de Ca

23

42

ri

36

3 9

26 15

1

13

r de

Ru

bió

i Tu

du

9

31

les

11

Guimerà

12

8 C.

Ca

rre

4

Parc de Les de San Bas t Per ses e Sant Joan

37

41

2

Carrer de

18

2

5

40

6

6

H

17

H

14

33

19


SANT JUST DESVERN 778 hectàrees Barris: Barri Centre Barri Nord Barri Sud Illa Walden Basses de Sant Pere La Plana-Bellsoleig La Miranda - Canigó Carretera - Can Modolell Camp Roig Mas Lluí Polígons: Polígon de Pont Reixat Polígon Sud-Oest Sant Just Diagonal


2

QUI SOM? EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Som prop de 17.000 habitants a Sant Just Desvern I com ho sabem això? Doncs per una eina molt útil que s’anomena Padró Municipal d’Habitants.

Què és el padró? És un document on es registra i on hi figuren les persones que viuen al municipi. És molt important i obligatori que les persones que viuen al municipi estiguin empadronades perquè així podem saber el nombre d’habitants, les zones on viuen, l’edat que tenen i els serveis públics que poden necessitar (metges, escoles, parcs...). A més, si tenim més de 18 anys podem votar en el municipi en el qual estem empadronats/des. Quan neix un germà/na, quan mor un familiar, o quan canviem de domicili hem d’anar a l’Ajuntament i comunicar-ho perquè el Padró estigui sempre actualitzat.


Les persones que vivim a Sant Just Desvern ens anomenem santjustencs o santjustenques. I perquè ens diem així? La primera menció escrita coneguda sobre Sant Just Desvern es troba en un document redactat el 8 de desembre de l’any 965 i que està a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Es tracta d’una carta en la qual consta el nom Villa Birce (Sant Just Desvern). Birce posteriorment va evolucionar fins arribar a Verció, i posteriorment, a l’actual Desvern. D’altra banda, el nom de Sant Just prové dels sants patrons del poble, Just i Pastor. A Sant Just hi ha persones vingudes d’altres països del món. Quan arriben a Sant Just Desvern, s’empadronen per rebre els mateixos serveis que les persones que hi vivim.

Al voltant de 2500 persones provenen de 70 països d’arreu del món

Sant Just Desvern té 2 pobles germans:

Camoapa Nicaragua

Horb am Neckar Alemanya


3

Què és l’Ajuntament?

Amb tanta gent, amb tants barris que hi ha a Sant Just Desvern i amb tantes coses per fer al poble... Com s’organitza tot? Qui governa? Doncs, ho fem des de la Casa de la Vila, és a dir, des de l’Ajuntament. A la Casa de la Vila es troben la major part dels serveis. L’edifici va ser construït, al lloc on està ubicat actualment, l’any 1773. Està situat a la Pl. Verdaguer núm. 2, al costat de l’Església, al centre del poble. L’Ajuntament és una organització formada per diferents persones i dirigida per la Corporació Municipal. La Corporació Municipal està formada per l’Alcalde/ssa i els regidors i les regidores escollits democràticament en les eleccions que se celebren cada quatre anys. A més, a l’Ajuntament hi treballen persones a les diverses àrees i serveis amb l’objectiu d’oferir i donar servei als veïns i veïnes del municipi.


Des de l’Ajuntament es governa, s’ordena i es planifica Sant Just Desvern. Això vol dir que observem i detectem els problemes i els serveis que necessiten les persones, mirem de solucionar-los amb l’objectiu principal que els santjustencs i les santjustenques visquin millor, feliços i amb comoditat en un poble agradable, endreçat, net i amb serveis adreçats a tothom.


4

La democràcia i les eleccions. L’ALCALDE/SSA, els Regidors i LES Regidores. EL PLE.

Vivim en democràcia i això vol dir que entre tots i totes escollim a les persones polítiques que són les encarregades de governar. Per escollir-les votem. Poden fer-ho totes les persones que tenen més de 18 anys, que estan empadronades i que formen part del cens electoral que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les persones que van a votar poden optar per les diverses opcions que representen els partits polítics. Sant Just Desvern (pel nombre d’habitants que té) li corresponen: 17 regidors i/o regidores

CORPORACIÓ MUNICIPAL Alcalde/ssa Regidors i regidores

Equip de govern (Alcalde/ssa + regidors / es de govern) Marquen les polítiques i prenen decisions

Oposició (regidors / es a l’oposició) Tenen l’obligació de vigilar la tasca de l’Equip de Govern i proposar alternatives.


EL PLE El Ple Municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el municipi. En aquestes sessions s’aprova el pressupost, les ordenances, els tràmits, es prenen decisions... A més de l’Alcalde/ssa i dels regidors/es que conformen la Corporació Municipal també hi assisteixen el/la Secretari/a i l’Interventor/a per assegurar que es compleixin les lleis i es faci tot correctament. Cada mes l’Alcalde/ssa convoca el Ple i juntament amb els regidors i regidores es reuneixen per debatre sobre qüestions i aprovar decisions que afecten al poble. El Ple se celebra a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, una sala noble i solemne. Les sessions del ple són públiques i les persones assistents, si el ple és ordinari, poden fer precs i preguntes.

També es poden celebrar plens extraordinaris. A més, ara amb les noves tecnologies, també es pot consultar el ple per internet.L’alcalde/ssa L’alcalde o alcaldessa és la persona que presideix l’ajuntament i qui té la màxima autoritat municipal. Dirigeix el govern i representa al poble allà on vagi.

Com s’escull a l’alcalde/ssa? Un cop celebrades les eleccions municipals i obtinguts els resultats, l’alcalde/ssa és la persona que compta amb la majoria de vots de les 17 persones representades en el ple municipal. Per tant, són els regidors i regidores qui trien la persona que serà Alcalde/ssa i així serà proclamat per a un mandat.


5

Els serveis públics de Sant Just Desvern

Els serveis que presta l’Ajuntament han de servir per satisfer les necessitats de la ciutadania i tenir cura del bon funcionament del poble. Tots aquests serveis costen molts diners que en gran part s’obtenen dels impostos que paguem les persones i les empreses de Sant Just. També es reben diners d’altres administracions superiors a la local com són l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona... Sense impostos no podríem tenir biblioteca, escoles, piscina o parcs, per exemple.

Com s’organitza l’Ajuntament? L’Ajuntament de Sant Just Desvern està format per quatre grans àrees: Àrea d’Alcaldia-Presidència que s’encarrega de gestionar la tasca directa de l’alcalde/ssa i dels regidors i regidores i la seva relació amb la ciutadania. Aquí hi ha el despatx de l’alcalde, és a on es fa el butlletí o el web, on hi ha el/la Secretari/a que dóna fe dels actes administratius, els serveis jurídics, es treballa per a la igualtat entre persones... Àrea de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat que s’encarrega de gestionar els impostos, les taxes, de tramitar les factures, de pagar a les empreses, de la gestió de la Policia Local, de les compres... Hi són l’Interventor/a i el Tresoser/a que vetllen perquè es faci un bon ús dels diners públics. En aquesta àrea també es coordina la Policia Local, i el servei de Promoció Econòmica que ofereix serveis a persones que busquen feina...


Àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient que s’encarrega de la gestió del nostre territori, de fer i millorar els carrers i places, de la neteja i de la recollida dels residus, de fer un ús adequat de l’energia i del transport. Aquí es donen les llicències per obrir botigues i indústries, es planifica l’habitatge, es vigila perquè els edificis estiguin en bones condicions, es té cura del clavegueram, dels parcs, dels arbres i del medi ambient. Àrea de Serveis a la Persona s’encarrega de tots aquells temes que ens afecten com a: infants, joves, persones adultes i gent gran. I de tot allò que ens pot interessar des del punt de vista de l’educació, les escoles, la cultura, la solidaritat, els esports, les festes, les entitats, serveis socials i assistencials...


6

Els símbols de Sant Just Desvern L’escut de Sant Just Desvern és daurat amb una campana blava. Va ser aprovat el 21 de juny de 1984. La campana és el senyal tradicional de l’escut del poble i no està lligat a cap esdeveniment històric particular, tot i que es diu que podria simbolitzar la campana que cridava al veïnat a aplegar-se a la plaça quan passava alguna cosa important.


La bandera de Sant Just Desvern va ser aprovada l’any 1985. És daurada i manté l’eix de la campana de color blau. D’aquests símbols es desprèn el logotip de l’Ajuntament, la imatge que s’utilitza per identificar totes aquelles informacions, tràmits... que l’Ajuntament fa i comunica.


7

T’agrada el teu poble? Com el pots millorar?

Sabeu que a Sant Just... - Hi ha més de 30 parcs amb jocs infantils, 1 al costat de cada escola - 21 hectàrees enjardinades - 9.000 arbres - 200 papereres - 60 fonts - Cada santjustenc/a fa 1,36 kgs. de residus al dia - Cada santjustenc/a gasta 120 litres d’aigua al dia - 37 policies - 11.799 cotxes - 130 entitats culturals, esportives, veïnals...

A Sant Just Desvern també tenen un paper molt important les entitats i associacions. Alguns veïns i veïnes s’associen en entitats de caire cultural, lúdic, esportiu, educatiu... i també amb caràcter social i veïnal com són les associacions de veïns i veïnes que canalitzen les queixes i/o peticions de la ciutadania i ens les fan arribar a l’ajuntament. Fins ara t’hem dit el que l’Ajuntament fa pel poble, però i tu, què fas pel teu poble? Potser practiques un esport i portes Sant Just Desvern arreu del país amb la teva samarreta, o potser ets dimoni o geganter/a, o cuides els jardins, els parcs, tens cura del mobiliari urbà, fas adequadament la separació de residus, participes en les activitats culturals... Sigui com sigui, cuida i gaudeix de Sant Just Desvern, el teu poble.8

Activitats

1.Saps si l’Ajuntament ha fet darrerament alguna cosa al teu carrer, o barri o a la teva escola? T’ha agradat com ho han fet? Fes un dibuix.


2. Saps com fer peticions i/o suggeriments a l’Ajuntament: exemple d’instància.

­

­

­

­

­ ­

­ ­

­


1. Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, 2. Biblioteca Joan Margarit, 3. Can Ginestar, 4. La Vagoneta, 5. Les Escoles, 6. Mercat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Coneixes aquests llocs de Sant Just?


7. Escola Canigรณ, 8. Escola Montseny, 9. Escola Montserrat, 10. Institut Sant Just, 11. Escola Bressol Municipal Marrecs, 12. Ambulatori

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Full qüestionari: Què és el que més i el que menys t’ha agradat de l’Ajuntament?

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT ÉS... EL QUE MENYS M’HA AGRADAT ÉS...

Canviaries alguna cosa de Sant Just Desvern? Quines?

M’AGRADARIA QUE...

Llegirem amb atenció els teus suggeriments i tindrem en compte les teves idees!


ENGANXA AQUÍ LA TEVA FOTO DE RECORD

MOLTES GRÀCIES PER LA teva VISITA I FINS AVIAT!


VOLS CONÈIXER MÉS SOBRE SANT JUST DESVERN? www.santjust.cat EL BUTLLETÍ L’AGENDA RÀDIO DESVERN 98.1 FM APP SANTJUSTCAT CANALS I XARXES SOCIALS YOUTUBE

Imprès en paper reciclat

maig de 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.