Page 1

Nº 57

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Decembro Diciembre December

Os mellores desexos

María Crujieras Ríos. Colexio Pío XII. 10 anos / años / years.

Los mejores deseos Best wishes


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


Índice Índice Index A piques de despedir o Ano Santo, a cidade programa con xenerosidade o último mes de eventos para toda a familia: son os seus agasallos para propios e alleos, e chegan con tal profusión que nos fan pensar que todos fomos moi bos no 2010. Regresan a casa as citas tradicionais de decembro: zarzuela, teatro infantil, ballet, grandes concertos; beléns para visitar, xogos de inverno, patinaxe e cabalgata; ademais doutras citas -estreas, músicas de todos os xéneros, espectáculos- que a cidade nos regala a mancheas. Decembro tamén foi o mes no que o mundo premiou a Santiago de Compostela coa declaración de Patrimonio da Humanidade. Con motivo do 25 aniversario desa distinción, o Culturall recupera algúns fragmentos da belísima crónica que escribiu García Márquez cando visitou Galicia en 1983. Valga esa declaración de amor -con Nobel interposto- como regalo noso para este 'país mítico no que nunca sae o sol'. E así, con tantos desexos concedidos, só resta desexarvos: Bo Nadal, feliz Aninovo! A punto de despedir el año, la ciudad programa con generosidad el último mes de eventos para toda la familia: son sus regalos para propios y extraños, y llegan con tal profusión que nos hacen pensar que todos hemos sido muy buenos en 2010. Regresan a casa las citas tradicionales del mes: zarzuela, teatro infantil, ballet, grandes conciertos; belenes para visitar, juegos de invierno, patinaje y cabalgata; además de otras citas –estrenos, músicas de todos los géneros, espectáculos- que la ciudad nos regala a manos llenas. Diciembre también fue el mes en el que el mundo premió a Santiago de Compostela con la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Con motivo del 25 aniversario de esta distinción, el Culturall recupera algunos fragmentos de la bellísima crónica que escribió García Márquez cuando visitó Galicia en 1983. Valga esa declaración de amor -con Nobel interpuesto- como regalo nuestro para este 'país mítico en el que nunca sale el sol'. Y así, con tantos deseos concedidos, sólo resta desearos: ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo! As the year comes to an end, the city generously programmes the last month with events for all the family: these are its gifts for residents and visitors alike, and they are so plentiful that it makes us think that we have all been very good in 2010. The month's traditional events are back: zarzuela, children's theatre, ballet, large concerts; cribs for visiting, winter games, skating and a parade; apart from other events (premieres, all genres of music, shows) that the city gives us with its hands full. December was also the month when Santiago de Compostela was declared a World Heritage City. To mark the 25th anniversary of this status, the Culturall has reprinted some excerpts of the beautiful account that García Márquez wrote when he visited Galicia in 1983. May this declaration of love (accompanied by a Nobel prize) serve as our gift for this “mythical land where the sun never shines.” And so, with so many wishes granted, all that remains is to wish you a Happy Christmas and Prosperous New Year!

04 12 15 26 30 32 36 47 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature Desexos concedidos Deseos concedidos Wishes Granted


Destacado Destacado Feature or Nadal pedímonos zarzuela, teatro infantil, ballet e grandes concertos; beléns para visitar, xogos, patinaxe e cabalgata, e todo foinos concedido. Entre decembro e xaneiro a cidade volve ofrecernos un nutrido calendario de eventos para acompañar a celebración das festa e a despedida do ano.

P

or Navidad nos hemos pedido zarzuela, teatro infantil, ballet y grandes conciertos; belenes para visitar, juegos, patinaje y cabalgata, y todo nos ha sido concedido. Entre diciembre y enero la ciudad vuelve a ofrecernos un nutrido calendario de eventos para acompañar la celebración de las fiestas y la despedida del año.

P

or Christmas we asked for zarzuela, children’s theatre, ballet and big concerts: cribs for visiting, games, skating and a parade, and it has all been granted. In December and January, the city again offers us a full calendar of events for accompanying the Christmas and New Year season.

Mentres as familias esperan a cea de Noiteboa e os nenos a Cabalgata de Reis, a cidade vai tramando a lista de agasallos cos que despedir o 2010. E váinolos poñendo ben repartidos, como nun calendario de Advento, en todos os días que restan do ano.

Mientras las familias esperan la cena de Nochebuena y los niños la Cabalgata de Reyes, la ciudad va tramando la lista de regalos con los que despedir el 2010. Y nos los va poniendo bien repartidos, como en un calendario de Adviento, en todos los días que restan del año.

While families wait for Christmas Eve dinner and children for the Epiphany Parade, the city is preparing a list of gifts to bid farewell to 2010. And it is scattering them, like an Advent calendar, throughout the last days of the year.

Algunhas son xa bos costumes de decembro: volve o Festival de Zarzuela ‘Todo Lírica’, que na súa décima edición programa tres recitais no Teatro Principal, o 28 de decembro e o 3 e 4 de xaneiro. Ou o Gran Concerto de Aninovo protagonizado pola Orquestra Sinfónica da Ópera Nacional de Minsk e o Strauss Ballet, que traen ritmos de valses, polkas e marchas ao Auditorio de Galicia o día 27. Previamente, o 23 de

Algunas son ya buenas costumbres decembrinas: vuelve el Festival de Zarzuela ‘Todo Lírica’, que en su décima edición programa tres recitales en el Teatro Principal, el 28 de diciembre y el 3 y 4 de enero. O el Gran Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Orquesta Sinfónica de la Ópera Nacional de Minsk y el Strauss Ballet, que traen ritmos de valses, polkas y marchas al Auditorio de Galicia el día 27.

F

Some of them have become December customs: there is the return of the “Todo Lírica” Zarzuela Festival, whose 10th year features three recitals in the Teatro Principal, on December 28 and January 3 and 4. Or the Grand New Year Festival starring the Symphony Orchestra of the Minsk National Opera and the Strauss Ballet, who will bring waltz, polka and march rhythms to the Auditorio de Galicia on December 27. Before that, on December 23, the same venue

Strauss Festival Orchestra


Destacado Destacado Feature decembro, o mesmo escenario haberá acollido o Concerto de Nadal da Real Filharmonía de Galicia, que interpretará a Misa núm. 3 de Bruckner con Antoni Ros Marbà, o Orfeón Pamplonés e un elenco de solistas. Ás citas clásicas engádese, xa o 7 de xaneiro, un gran agasallo de Reis: a Compañía de Ballet do Teatro Estatal de Rostov bailando ‘O Lago dos Cisnes’ de Tchaikovski.

Previamente, el 23 de diciembre, el mismo escenario habrá acogido el Concierto de Navidad de la Real Filharmonía de Galicia, que interpretará la Misa núm. 3 de Bruckner con Antoni Ros Marbà, el Orfeón Pamplonés y un elenco de solistas. A las citas clásicas se añade, ya el 7 de enero, un gran regalo de Reyes: la Compañía de Ballet del Teatro Estatal de Rostov bailando ‘El Lago de los Cisnes’ de Tchaikovski.

E por si fose pouco, dous espectáculos cheos de solemnidade, unicamente admirables en Santiago de Compostela: o 30 de decembro, na Catedral, interprétase o drama litúrxico medieval Ordo Prophetarum, ‘a procesión dos profetas’, estreitamente relacionada coa iconografía do Pórtico da Gloria. Este gran evento precederá

Y por si fuera poco, dos espectáculos llenos de solemnidad, únicamente admirables en Santiago de Compostela: el 30 de diciembre, en la Catedral, se interpreta el drama litúrgico medieval Ordo Prophetarum, ‘la procesión de los profetas’, estrechamente relacionada con la iconografía del Pórtico de la Gloria. Este gran

Festival de Zarzuela ‘Todo Lírica’

will host the Christmas Concert by the Real Filharmonía de Galicia orchestra, which will perform Bruckner’s Mass No. 3 with Antoni Ros Marbà, the Orfeón Pamplonés and a cast of soloists. In addition to these classic events, January 7 will feature a grand Epiphany gift: the Rostov State Theatre Ballet dancing Tchaikovsky’s “Swan Lake.” And as if that were not enough, two spectacles full of solemnity that can only be admired in Santiago de Compostela: on December 30, the Cathedral will host the medieval liturgical drama Ordo Prophetarum, “the procession of the prophets,” closely related to the iconography of the “Pórtico de la Gloria.” This grand event will be preceded by another that will not

Amaury Coeytaux


Destacado Destacado Feature Lokua Kanza Love of Lesbian

Siniestro Total

a outro que non se repetirá ata o 2021: o peche da Porta Santa da Catedral, o 31 de decembro, como final do Ano Xubilar de 2010. CONCERTAZOS Aínda hai máis. Un día despois de que a Real Filharmonía estree o concerto de violín de Octavio Vázquez co solista Amaury Coeytaux, chega o grupo escocés de power-pop Teenage Fan Club a poñer de pé á sala Capitol. O 4 será a noite do cantante congolés Lokua Kanza, que presenta o seu disco ‘Nkolo’ no ciclo Sons da Diversidade.

evento precederá a otro que no se repetirá hasta 2021: el cierre de la Puerta Santa de la Catedral, el 31 de diciembre, como final del Año Jubilar de 2010. CONCIERTAZOS Aún hay más. Un día después de que la Real Filharmonía estrene el concierto de violín de Octavio Vázquez con el solista Amaury Coeytaux, llega el grupo escocés de power-pop Teenage Fan Club a poner de pie a la sala Capitol. El 4 será el turno del cantante congoleño Lokua Kanza, que presenta su disco ‘Nkolo’ en el ciclo Sons da Diversidade.

be repeated until 2021: the closing of the Holy Door in the Cathedral, on December 31, as the end of the 2010 Holy Year. GREAT CONCERTS And that is not all. A day after the Real Filharmonía orchestra premieres Octavio Vázquez’s violin concert along with the soloist Amaury Coeytaux, the Scottish power-pop group Teenage Fan Club will arrive to bring the Sala Capitol to its feet. On December 4 it will be the turn of the Congo singer Lokua Kanza, who will present his CD “Nkolo” during one of the Sons da Diversidade concerts.

07


Destacado Destacado Feature Do 9 ao 11, sucesión de bos concertos na Sala Capitol, comezando con Facto Delafé y Las Flores Azules, seguindo con Triángulo de Amor Bizarro e acabando coa banda tributo a Pink Floyd, os Pink Tones. Pero a gran escalada chega, nese mesmo escenario, os días 16 e 18, coas actuacións dos cataláns Love of Lesbian e a mítica banda galega Siniestro Total, que trae o seu novo disco ‘Country & Western’ na saca dos desexos concedidos.

Del 9 al 11, sucesión de buenos conciertos en la Sala Capitol, comenzando con Facto Delafé y Las Flores Azules, siguiendo con Triángulo de Amor Bizarro y acabando con la banda tributo a Pink Floyd, los Pink Tones. Pero la gran escalada llega, en ese mismo escenario, los días 16 y 18, con las actuaciones de los catalanes Love of Lesbian y la mítica banda gallega Siniestro Total, que trae su nuevo disco ‘Country & Western’ en la saca de los deseos concedidos.

MOITO TEATRO Alguén pediu teatro? O 7 de decembro estrearase no Teatro Principal ‘Un cranio furado (A Skull in Connemara)’, unha comedia negra de Quico Cadaval a medio camiño entre a peza policial inglesa, as series televisivas de forenses e as lendas galegas de defuntos. Interpretada por Evaristo Calvo e Víctor Mos-

MUCHO TEATRO ¿Alguien pidió teatro? El 7 de diciembre se estrenará en el Teatro Principal ‘Un cranio furado (A Skull in Connemara)’, una comedia negra de Quico Cadaval a medio camino entre la pieza policial inglesa, las series televisivas de forenses y las leyendas gallegas de difuntos. Interpretada por Evaristo Calvo y Víc-

Un cranio furado

From December 9 to 11, a succession of good concerts in the Sala Capitol, beginning with Facto Delafé and Las Flores, continuing with Triángulo de Amor Bizarro and ending with the Pink Floyd tribute band the Pink Tones. But the climax will arrive, in that same venue, on December 16 and 18, with performances by Catalonia’s Love of Lesbian and the mythical Galician band Siniestro Total, who will bring their new new CD “Country & Western” in the sack of granted wishes. A LOT OF THEATRE Did anyone ask for theatre? On December 7, the Teatro Principal will host the premiere of “Un cranio furado (A Skull in Connemara),” a black comedy by Quico Cadaval halfway between English police stories, forensic TV series and Galician legends about the dead.

es Facto Delafé y las Flores Azul

Citizen

08


Destacado Destacado Feature queira, permanecerá en escena hasta el día 8 de xaneiro.

tor Mosqueira, permanecerá en escena hasta el día 8 de enero..

Starring Evaristo Calvo and Víctor Mosqueira, it will run until January 8.

Dúas estreas de novembro seguirán en cartel este Nadal: a ‘Salomé’ do Centro Dramático Galego, todas as fins de semana de decembro ata o día 19; e ‘Citizen (Segunda parte)’ de Chévere Teatro, que seguirá na sala Nasa contando as cuítas dun taller de confección téxtil de xoves a domingo ata o 12 de xaneiro.

Dos estrenos de noviembre seguirán en cartel esta Navidad: la ‘Salomé’ del Centro Dramático Galego, todos los fines de semana de diciembre hasta el día 19; y ‘Citizen (Segunda parte)’ de Chévere Teatro, que seguirá en la sala Nasa contando las cuitas de un taller de confección textil de jueves a domingo hasta el 12 de enero.

Two November premieres will run until Christmas: the Galician Drama Centre’s “Salome,” every weekend during December until the 19th; and Chévere Teatro’s “Citizen (Part Two)”, which will continue in Sala Nasa relating the problems in a textile workshop from Thursday to Sunday until January 12.

FESTIVAIS PARA OS NENOS Os cativos atoparán, como cada decembro, moito que facer no programa de lecer, deporte e cultura 'NadalXogo', organizado polo Concello de Santiago no Multiúsos do Sar do 23 de decembro ao 3 de xaneiro. Alí estará tamén a xa tradicional pista de xeo, que recibirá a patinadores de todas as idades durante a segunda quincena de decembro.

FESTIVALES PARA LOS NIÑOS Los niños encontrarán, como cada diciembre, mucho que hacer en el programa de ocio, deporte y cultura 'NadalXogo', organizado por el Ayuntamiento de Santiago en el Multiusos do Sar del 23 de diciembre al 3 de enero. También se instalará la ya tradicional pista de hielo, que recibirá a patinadores de todas las edades durante la segunda quincena de diciembre.

CHILDREN’S FESTIVALS Children will find, like every December, a lot to do in the “NadalXogo” leisure, sports and culture programme, organised by Santiago City Council in the Multiusos do Sar stadium from December 24 to January 3. The traditional ice rink will also be set up to receive skaters of all ages during the second fortnight.

Cantajuego

Nadalxogo

09


Destacado Destacado Feature

10

Tamén se repite a Mostra Infantil de Nadal no Salón Teatro, cunha función diaria de teatro, monicreques e danza entre o 26 e o 30 de decembro. O Cantajuego, un espectáculo único que percorre con gran éxito ducias de cidades, chegará de xira o 12 ao Multiúsos do Sar. E no serán do 5 de xaneiro os nenos vivirán o momento máis agardado do ano: o desfile dos Reis Magos nas súas carrozas, cargadas de agasallos.

También se repite la Muestra Infantil de Navidad en el Salón Teatro, con una función diaria de teatro, títeres y danza entre el 26 y el 30 de diciembre. El Cantajuego, un espectáculo único que recorre con gran éxito decenas de ciudades, llegará de gira el 12 al Multiusos do Sar. Y la tarde del 5 de enero los niños vivirán el momento más esperado del año: el desfile de los Reyes Magos en sus carrozas, cargadas de regalos.

The Children’s Christmas Festival will again be held in the Salón Teatro, with a daily show featuring theatre, puppets and dance from December 26 to 30. Cantajuego, a unique spectacle that is visiting dozens of cities with great success, will come to the Multiusos do Sar stadium on December 12. And in the evening of January 5, children will enjoy the most-longed-for time of the year: the Twelfth Night parade featuring the Three Wise Men on their floats, full of presents.

NACEMENTOS PARA VISITAR Nestas datas moitas familias compostelás adoitan visitar os grandes ‘beléns’ ou nacementos instalados en igrexas e barrios. Un dos máis admirados é o do barrio de Conxo, que organiza desde 1946 a familia Otero Moreira, con 35 metros cadrados de montaxe, unhas 20 escenas bíblicas, máis de medio milleiro de

BELENES PARA VISITAR En estas fechas muchas familias compostelanas acostumbran a visitar los grandes ‘belenes’ o nacimientos instalados en iglesias y barrios. Uno de los más admirados es el del barrio de Conxo, que organiza desde 1946 la familia Otero Moreira, con 35 metros cuadrados de montaje, unas 20 escenas bíblicas, más de medio millar

CRIBS FOR VISITING At this time of year, many Compostela families like visiting the large cribs or Nativity scenes set up in churches and neighbourhoods. One of the most admired is that of the Conxo neighbourhood, which the Otero Moreira family has organised since 1946. It consists of 35 square metres, around 20 Bible scenes, more than five hundred


Destacado Destacado Feature figuras, estanques, fontes e vexetación, todo arrodeado de 10 metros de muralla.

de figuras, estanques, fuentes y vegetación, todo rodeado de 10 metros de muralla.

figures, ponds, fountains and vegetation, all surrounded by a 10-metre wall.

Tamén destaca o belén da Colexiata de Sar, que se inaugura durantela Misa do Galo do 24 de decembro. Completan a ruta os nacementos e misterios do Colexio La Estila, as Irmás dos Desamparados de San Marcos, a igrexa de San Agustín e a mostra de nacementos do mundo da igrexa de San Caetano.

También destaca el belén de la Colegiata de Sar, que se inaugura durante la Misa de Gallo del 24 de diciembre. Completan la ruta los nacimientos y misterios del Colegio La Estila, las Hermanitas de los Desamparados de San Marcos, la iglesia de San Agustín y la muestra de belenes del mundo de la iglesia de San Caetano.

Also worth mentioning is the crib in the Collegiate Church of Sar, which is unveiled during Midnight Mass on December 24. The route of Nativity scenes also includes those in Colegio La Estila, Las Hermanitas de los Desemparados de San Marcos, the Church of San Agustín and the exhibition of cribs from around the world in the Church of San Caetano.

Datas, horarios, lugares e prezos: Ver axenda, p. 15. www.SantiagoTurismo.com Fechas, horarios, lugares y precios: Ver agenda, p. 15. www.SantiagoTurismo.com Dates, times, venues and prices: See Guide, p. 15. www.SantiagoTurismo.com

11


Música Música Music

Teatro Teatro Theatre

Música Música Music

Siniestro Total

'Citizen (Segunda parte)’

Love of Lesbian

Sala Capitol 18 de decembro. 22 h 18 de diciembre. 22 h December 18: 10 pm

Sala Nasa 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 de decembro. 21.30 e 20 h 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de diciembre. 21.30 y 20 h Dec. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 and 12: 9.30 and 8 pm

Sala Capitol 16 de decembro. 22 h 16 de diciembre. 22 h December 16: 10 pm

A lonxeva banda viguesa, referente obrigado do rock nacional das últimas décadas, chega á Capitol co seu recén publicado traballo 'Country & Werstern' (e van 18), un disco potente que interpretarán xunto aos grandes éxitos de sempre. La longeva banda viguesa, referente obligado del rock nacional de las últimas décadas, llega a la Capitol con su recién publicado trabajo 'Country & Werstern' (y van 18), un disco potente que interpretarán junto a los grandes éxitos de siempre. The veteran Vigo band, a landmark of Spanish rock in recent decades, comes to the Sala Capitol with its recent CD “Country & Western” (its 18th), a powerful recording that it will perform along with its greatest hits.

Chévere trae a escena a continuación do seu novo proxecto teatral, no que se narra a evolución dun imperio téxtil na Galicia contemporánea. Nesta segunda entrega, protagonizada por Patricia de Lorenzo e o popular Miguel de Lira, a acción se sitúa nun taller de confección formado exclusivamente por mulleres, trasunto do fenómeno socioeconómico xurdido na Galicia dos anos 80. Chévere trae a escena la continuación de su nuevo proyecto teatral, en el que se narra la evolución de un imperio textil en la Galicia contemporánea. En esta segunda entrega, protagonizada por Patricia de Lorenzo y el popular Miguel de Lira, la acción se sitúa en un taller de confección formado exclusivamente por mujeres, trasunto del fenómeno socioeconómico surgido en la Galicia de los años 80. Chévere presents part two of its new theatre production, which relates the evolution of a textile empire in contemporary Galicia. In this second part, starring Patricia de Lorenzo and the popular Miguel de Lira, the action takes place in a textile workshop made up exclusively of women, a result of the socioeconomic phenomenon that arose in Galicia in the 1980s.

O aclamado grupo catalán de pop-rock indie, liderado por Santi Balmes, protagoniza unha das grandes citas musicais da tempada cos temas do seu último traballo, '1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)', o terceiro da súa discografía en español. El aclamado grupo catalán de pop-rock indie, liderado por Santi Balmes, protagoniza una de las grandes citas musicales de la temporada con los temas de su último trabajo, '1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)', el tercero de su discografía en español. The acclaimed Catalan indie pop-rock group, led by Santi Balmes, features in one of the season's big music events with songs from its latest recording “1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna),” its third recording in Spanish.

Entradas / Tickets: 15 € Tel: 902 434 443. www.caixagalicia.es. www.ticktackticket.com

Entrada/tickets: 9 €

12

Entradas / tickets: 20 €. Discos Gong, A Reixa tenda y atrapalo.com


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Teatro Teatro Theatre

Infantil Infantil Children

Música Música Music

'Un cranio furado (A Skull in Connemara)'

Nadal para os nenos / Navidad para los niños / Christmas for children

X Festival de Zarzuela de Santiago

Teatro Principal 7 e 8 de decembro. 21 h 7 y 8 de diciembre. 21 h December 7 and 8: 9 pm

Do 18 de decembro ao 6 de xaneiro Del 18 de diciembre al 6 de enero December 18 to January 6

Teatro Principal Do 29 de decembro ao 4 de xaneiro: 21 h Del 29 de diciembre al 4 de enero: 21 h December 29 to January 4: 9 pm

A compañía Excéntricas Producións Teatrais adapta ao galego esta trepidante e mordaz comedia negra, unha obra do dramaturgo angloirlandés Martin McDonagh que forma parte da chamada Triloxía de Leanne. Intriga e risas aseguradas nunha montaxe protagonizada por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, o popular dúo Mofa e Befa, e dirixida por Quico Cadaval. La compañía Excéntricas Producións Teatrais adapta al gallego esta trepidante y mordaz comedia negra, una obra del dramaturgo angloirlandés Martin McDonagh que forma parte de la llamada Trilogía de Leanne. Intriga y risas aseguradas en un montaje protagonizado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, el popular dúo Mofa y Befa, y dirigida por Quico Cadaval. The company Excéntricas Producións Teatrias presents a Galician-language adaptation of this frantic and scathing black comedy, a play by the Anglo-Irish playwright Martin McDonagh, part of the so-called Leanne Trilogy. Intrigue and guaranteed laughter in a production starring Evaristo Calvo and Víctor Mosqueira, the popular duo Mofa and Befa, and directed by Quico Cadaval.

Ás celebracións típicas de Noiteboa, Nadal, Aninovo e o día de Reis, súmase unha intensa actividade cultural especialmente pensada para os nenos: o espazo de lecer NadalXogo 2010, o Festival de Teatro Infantil, a pista de patinaxe sobre xeo, animación á lectura e moito máis. As festas rematan o 5 de xaneiro, coa Cabalgata de Reis e a recepción para os nenos no Pazo de Raxoi, e o 6 de xaneiro coa 'aparición' dos seus agasallos. A las celebraciones típicas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el día de Reyes, se suma una intensa actividad cultural especialmente para los niños: el espacio de ocio NadalXogo 2010, el Festival de Teatro Infantil, la pista de patinaje sobre hielo, animación a la lectura y mucho más. Las fiestas concluyen el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes y la recepción a los niños en el Pazo de Raxoi, y el 6 de enero, con la 'aparición' de sus regalos. In addition to traditional Christmas Eve, Christmas, New Year and Epiphany celebrations, there is an intensive cultural programme especially for children: the leisure activity called NadalXogo 2010, the Children's Theatre Festival, ice skating, reading promotion and a lot more. The holiday season ends on January 5 with the Twelfth Night Parade and the reception for children in Pazo de Raxoi, and on January 6 with the “apparition” of their gifts.

A Concellaría de Cultura e a Asociación Galega da Lírica Teresa Berganza celebran a décima edición do Festival de Zarzuela 'Todo Lírica', un clásico do programa cultural do Nadal que reúne voces e pianistas do xénero.Este ano poderemos escoitar a tres magníficas sopranos españolas: Elena de la Merced, Carmen Romeu e Sabina Puértolas. La Concellaría de Cultura y la Asociación Galega da Lírica Teresa Berganza celebran la décima edición del Festival de Zarzuela 'Todo Lírica', un clásico del programa cultural navideño que reúne voces y pianistas del género. Este año podremos escuchar a tres magníficas sopranos españolas: Elena de la Merced, Carmen Romeu y Sabina Puértolas. The Culture Department and the Teresa Berganza Galician Lyrical Association host the 10th Zarzuela Festival “Todo Lírica,” a Christmas classic featuring the genre's best singers and pianists. This year we will be able to listen to three magnificent Spanish sopranos: Elena de la Merced, Carmen Romeu and Sabina Puértolas. Entradas/Tickets: 6 € / abono completo/3-concert ticket: 15 €

13


Música Música Music

Música Música Music

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Gran Concerto de Aninovo Gran Concierto de Año Nuevo

Real Filharmonía de Galicia

'Korda. Coñecido, descoñecido’

Auditorio de Galicia 27 de decembro: 20 h 27 de diciembre: 20 h December 27: 8 pm

Auditorio de Galicia 2, 16 e 23 de decembro:21 h 2, 16 y 23 de diciembre: 21 h December 2, 16 and 23: 9 pm

Auditorio de Galicia Do 22 de decembro ata o 27 de marzo de 2011 Del 22 de diciembre al 27 de marzo de 2011 December 22, 2010 - March 27, 2011

Cun novo programa, renovados vestiarios e coreografías, a Strauss Festival Orquestra e o Strauss Ballet Ensemble volven a Santiago para saudar o Ano Novo a ritmo de valses, polcas, arias e marchas de Johann Strauss. Non faltarán obras como 'O Morcego','Vals do Emperador', 'Marcha española', 'Contos dos bosques de Viena' e 'Champaña', entre outras. Con un nuevo programa, renovados vestuarios y coreografías, la Strauss Festival Orquestra y el Strauss Ballet Ensemble vuelven a Santiago para saludar el Año Nuevo al ritmo de valses, polkas, arias y marchas de Johann Strauss. No faltarán obras como 'El Murciélago','Vals del Emperador', 'Marcha española', 'Cuentos de los bosques de Viena' y 'Champaña', entre otras. With a new programme, costumes and choreographies, the Strauss Festival Orchestra and the Strauss Ballet Ensemble return to Santiago to bring in the New Year to the sound of waltzes, polkas, arias and marches by Johann Strauss. The repertoire includes works such as The Bat, The Emperor's Waltz, Spanish March, Tales from the Vienna Woods and Champagne, among other compositions.

A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá tres concertos imprescindibles en decembro. Nos dous primeiros, dirixidos por Santiago Serrate e Antoni Ros Marbà, interpretará a versión escénica de 'La voz humana' de Poulenc e a Misa nº 3 de Bruckner -o xa tradicional concerto de Nadal-. O terceiro, con Maximino Zumalave á batuta e acompañada polo grupo Milladoiro, está destinado a recadar fondos para o Proxecto Home. La Real Filharmonía de Galicia ofrecerá tres conciertos imprescindibles en diciembre. En los dos primeros, dirigidos por Santiago Serrate y Antoni Ros Marbà, interpretará la versión escénica de 'La voz humana' de Poulenc y la Misa nº 3 de Bruckner -el ya tradicional concierto de Navidad-. El tercero, con Maximino Zumalave a la batuta y acompañada por el grupo Milladoiro, está destinado a recaudar fondos para el Proyecto Hombre. The Real Filharmonía de Galicia orchestra will give three concerts not to be missed in December. In the first two, conducted by Santiago Serrate and Antoni Ros Marbà, it will perform the stage version of Poulenc's “The Human Voice” and Bruckner's Mass No. 3 (the traditional Christmas concert). The third, conducted by Maximino Zumalave and accompanied by the Milladoiro group, is aimed at raising funds for Proyecto Hombre.

Case 200 fotografías inéditas compoñen este intenso percorrido pola vida e a obra do cubano Alberto Korda, que saltou á fama polo seu moitas veces reproducido retrato do Che Guevara. As imaxes revelan facetas descoñecidas desta testemuña de excepción do difícil tempo que lle tocou vivir: a Cuba revolucionaria dos anos 60. Casi 200 fotografías inéditas componen este intenso recorrido por la vida y la obra del cubano Alberto Korda, que saltó a la fama por su muchas veces reproducido retrato del Che Guevara. Las imágenes revelan facetas desconocidas de este testigo de excepción del difícil tiempo que le tocó vivir: la Cuba revolucionaria de los años 60. Almost 200 previously unpublished photographs make up this intensive look at the life and work of Cuba's Alberto Korda, who rose to fame thanks to his mythical portrait of Che Guevara. The images reveal unknown facets of this exceptional witness of a difficult period: the revolutionary Cuba of the 1960s.

Entradas/ tickets: 26 € Tel: 902 434 443. www.caixagalicia.es

14


10 DECEMBRO

DICIEMBRE DECEMBER

AXENDA

AGENDA LISTINGS

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 1

XOVES / JUEVES / THURSDAY 2

Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Continúan as proxeccións do festival co mellor dos certames cinematográficos, cine de autor, documentais, retrospectivas, novo cine galego e máis. Ata o día 3. Máis info en: www.santiagoturismo.com. Continúan las proyecciones de este festival con lo mejor de los certámenes cinematográficos, cine de autor, documentales, retrospectivas, nuevo cine gallego y más. Hasta el día 3. en: www.santiagoturismo.com. th Cinema. 24 Cineuropa Film Festival The screenings continue in this festival that features the best of the world’s main film festivals, auteur cinema, documentaries, retrospective series, new Galician cinema and a lot more. Until December 3. More info at: www.santiagoturismo.com.

Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 1. th Cinema. 24 Cineuropa Film Festival See December 1. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Cine. Ciclo ‘Cine por dentro’: ‘Padre Casares’ + ‘Matalobos’ Análise-faladoiro sobre a ficción para TV no audiovisual galego. Entrada: 3 €. Análisis-coloquio sobre la ficción para TV en el audiovisual gallego. Entrada: 3 €. Cinema. “Cine por dentro” series: “Padre Casares” + “Matalobos” Analysis-discussion about TV fiction in the Galician audiovisual sector. Tickets: € 3.

20 h / 8 pm. Lar das Meigas Gastronomía. Curso ‘Cultura do viño’ Iniciación á cata. Sesión dedicada a Miguel de Cervantes. Entrada: 10 €. Iniciación a la cata. Sesión dedicada a . Entrada: 10 €. Gastronomy. “Cultura do viño” course Introduction to wine tasting. Session devoted to Miguel de Cervantes. Tickets: € 10.

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘La vie en rose (Edith Piaf)’ Filme de Olivier Dahan. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “La vie en rose” (Edith Piaf)” Screening of Olivier Dahan’s film. Free.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Primeira parte)’ Reposición da primeira parte deste proxecto escénico inspirado no filme de Orson Welles. Entrada: 7 € Reposición de la primera parte de este proyecto escénico inspirado en el film de . Entrada: 7 € Theatre. Chévere: “Citizen (Part One)” Special performance of this new stage project inspired by Orson Welles’ film. Tickets: € 7

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia Con Santiago Serrate á batuta e coa dirección escénica de Ana Vallés, interpretación de ‘La voz humana’ de Poulenc e estrea do Concerto para violín de Octavio Vázquez. Con Amaury Coeytaux (violín) e Marisol Montalvo (soprano). Entrada: 14 €. Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia Con Santiago Serrate a la batuta y con la dirección escénica de Ana Vallés, interpretación de ‘La voz humana’ de Poulenc y estreno del Concerto para violín de Octavio Vázquez. Con Amaury Coeytaux (violín) y Marisol Montalvo (soprano). Entrada: 14 €. Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia With Santiago Serrate as conductor and Ana Vallés as stage director, performance of Poulenc’s “The Human Voice” and premiere of Octavio Vázquez’s Concert for violin. With Amaury Coeytaux (violin) and Marisol Montalvo (soprano). Tickets: € 14.

21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela ‘Hito Steyerl. Gratis. Film. Cineclube de Compostela “The Empty Center” by Hito Steyerl. Free. 23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. FT Fusion Sesión de jazz en directo. Gratuíto. Music. FT Fusion Live jazz session. Free.

15


Axenda Agenda Listings 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Proxecto de creación escénica arredor dun taller de confección téxtil feminino. De xoves a domingo ata o día 12. Entrada: 9 €. Proyecto de creación escénica alrededor de un taller de confección femenino. De jueves a domingo hasta el día 12. Entrada: 9 €. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” Stage creation project centred on a women’s textile workshop. From Thursday to Sunday until December 12. Tickets: € 9. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Ciclo ‘Outonalidades 2010’: João da Ilha Temas orixinais e versións de clásicos portugueses. Entrada: 4 €. Temas originales y versiones de clásicos portugueses. Entrada: 4 €. Music. “Outonalidades 2010” series: João da Ilha Original songs and versions of Portuguese classics. Tickets: € 4. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Modus Vivendi Música. Three of Us Trío de guitarra, voz e piano. Gratuíto. Trío de guitarra, voz y piano. Gratuito. Music. Three of Us Guitar, vocal and piano trio. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 3 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 1.

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. ‘Como debuxar manga’ Para rapaces a partir de 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Para chicos a partir de 12 años. Gratuito con inscripción previa. Workshops. “Como debuxar manga” For children over 12. Free after registration. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ A obra de Oscar Wilde nunha montaxe dirixida por Carlos Santiago. De venres a domingo ata o 19 de decembro. Entrada: 5 €. La obra de Oscar Wilde en un montaje dirigido por Carlos Santiago. De viernes a domingo hasta el 19 de diciembre. Entrada: 5 €. Theatre. Galician Drama Centre: “Salome” Oscar Wilde’s text in a production directed by Carlos Santiago. From Friday to Sunday until December 19. Tickets: € 5. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Xacobeo Importa’: Teenage Fan Club O aclamado grupo escocés de power pop presenta o seu traballo ‘Shadows’. Entrada: 18 €. El aclamado grupo escocés de power pop presenta su trabajo ‘Shadows’. Entrada: 18 €. Music. “Xacobeo Importa” series: Teenage Fan Club The acclaimed Scottish power pop group presents its CD “Shadows.” Tickets: € 18. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two) See December 2.

SÁBADO / SATURDAY 4

Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See December 1.

16

12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘A rúa das pantasmas’ Con Títeres Cascanueces para todos os públicos. Gratuíto. Con Títeres Cascanueces para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “A rúa das pantasmas” With Títeres Cascanueces for all ages. Free.

17.30 y 19.30 h / 5.30 and 7.30 pm. Teatro Principal Infantil. ‘Basilio, o meu amigo imaxinario’ Función de teatro coa compañía Galitoons. Función de teatro con la compañía Galitoons. Children. “Basilio, o meu amigo imaxinario” Theatre show for children by the Galitoons company. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” See December 3. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Lokua Kanza Música desde o corazón de África co congolés Lokua Kanza, que presenta o seu último traballo, ‘Nkolo’. Entrada: 15 € (xubilados e menores de 25 anos 7,5 €). Música desde el corazón de África con el congoleño Lokua Kanza, que presenta su último trabajo, “Nkolo”‘. Entrada: 15 € (jubilados y menores de 25 años 7,5 €). Music. “Sons da Diversidade” series: Lokua Kanza Intimate music from the heart of Africa with the Congo artist Lokua Kanza, who will present his latest CD, “Nkolo.” Tickets: € 15 (OAPs and under-25s, € 7.50) 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” See December 2.

DOMINGO / SUNDAY 5 11.30 e 13 h / 11.30 am and 1 pm. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘Barriga Verde’ Espectáculo de Viravolta Títeres. Entrada: 5 €. Espectáculo de Viravolta Títeres. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “Barriga Verde” Show with Viravolta Títeres. Tickets: € 5. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salome”


See December 3. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” See December 2.

LUNS / LUNES / MONDAY 6 17.30 y 19.30 h / 5.30 and 7.30 pm. Teatro Principal Infantil. ‘Basilio, o meu amigo imaxinario’ Ver día 4. Children. “Basilio, o meu amigo imaxinario” See December 4. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Xogo de preguntas e respostas. Entrada: 1 €. Juego de preguntas y respuestas. Entrada: 1 €. Entertainment. “Dar no cravo” Quiz game presented by Simone Negrín. Tickets: € 1.

MARTES / TUESDAY 7 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. ‘Un cranio furado (A Skull in Connemara)’ Comedia negra dirixida por Quico Cadaval e interpreta-

Theatre. “Un cranio furado (A Skull in Connemara)” Black comedy directed by Quico Cadaval and starring Evaristo Calvo and Víctor Mosqueira. Until December 8. Tickets: € 5. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. Lupercais Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. Lupercais Free-jazz session with Pablo Seoooane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Gratis. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 8 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. ‘Un cranio furado (A Skull in Connemara)’ Ver día 7. Theatre. “Un cranio furado (A Skull in Connemara)” See December 7. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Primeira parte)’ Ver día 1. Theatre. Chévere: “Citizen (Part One)” See December 1.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 9

da por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira. Ata o día 8. Entrada: 5 €. Comedia negra dirigida por Quico Cadaval e interpretada por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira. Hasta el día 8. Entrada: 5 €.

Music. Piano recital With the Coruña pianist Manuel Varela. Works by Bach, Beethoven and Liszt. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural de Conxo Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Público Novo’ Curtametraxes para mozos de 11 a 14 anos. Gratuíto. Cortometrajes para chicos de 11 a 14 años. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: Público Novo” Short films for children ages 11 to 14. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” See December 2. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Delafé y Las Flores Azules A banda catalana mestura hip hop pop, soul e a música electrónica. Entrada: 18 €. La banda catalana mezcla hip hop con pop, soul y la música electrónica. Entrada: 18 €. Music. Delafé and Las Flores Azules The Catalan band mixes hip hop with pop, soul and electronic music. Tickets: € 18. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Modus Vivendi Música. Three of Us Ver día 2. Music. Three of Us See December 2. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Machina: ‘Desenchufados’ A banda de Cerceda presenta os temas dos seus dous discos. Entrada: 3 €. La banda de Cerceda presenta los temas de sus dos discos. Entrada: 3 €. Music. Machina: “Desenchufados” The Cerceda band presents songs from its two recordings. Tickets: € 3.

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Once (Unha vez)’ Film de John Carney. Fratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Once (Unha vez)” Screening of John Carney’s film. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 10

19 h / 7 pm. Conservatorio Profesional de Música Música. Recital de piano Co pianista coruñés Manuel Varela. Obras de Bach, Beethoven e Liszt. Gratuíto. Con el pianista coruñés Manuel Varela. Obras de Bach, Beethoven y Liszt. Gratuito.

19.30 h / 7.30 pm. Conservatorio Profesional de Música Música. Recital de guitarra Co guitarrista coruñés Pablo Rodríguez. Obras de Ginastera, Lauro e Brower. Gratuíto. Con el guitarrista coruñés Pablo Rodríguez. Obras de

17


Axenda Agenda Listings Ginastera, Lauro y Brower . Gratuito. Music. Guitar recital With the Coruña guitarist Pablo Rodríguez. Works by Ginastera, Lauro and Brower. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salome” See December 3. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. ‘A esmorga’ A obra de Blanco Amor interpretada por Sarabela Teatro. Ata o día 11. Entrada: 5 €. La obra de Blanco Amor interpretada por Sarabela Teatro. Hasta el día 11. Entrada: 5 €. Theatre. “A esmorga” Blanco Amor’s play performed by Sarabela Teatro. Until December 11. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Triángulo de Amor Bizarro + Los Punsetes A banda de rock alternativo presenta o seu traballo ‘Año Santo’. Entrada: 15 €. La banda de rock alternativo presenta su trabajo ‘Año Santo’. Entrada: 15 €. Music. Triángulo de Amor Bizarro + Los Punsetes The alternative rock band presents its CD “Año Santo.” Tickets: € 15. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” See December 2.

SÁBADO / SATURDAY 11

Baloncesto León. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y Baloncesto León. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. ACB basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and Baloncesto León. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders, € 5).

maxia’ Espectáculo con Granpedrini e o Mago da Boina. Entrada: 5 €. Espectáculo con Granpedrini y el Mago da Boina. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “Tempo de maxia” Show with Granpedrini and Mago da Boina. Tickets. € 5.

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” See December 3.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. ‘A esmorga’ Ver día 10. Theatre. “A esmorga” See December 10. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Pink Tones Concerto tributo a Pink Floyd. Entrada: 20 €. Concierto tributo a Pink Floyd. Entrada: 20 €. Music. Pink Tones Pink Floyd tribute concert. Tickets: € 20. 21 h / 9 pm. Biblioteca Obra Social Caja Madrid Animación. II XogOlimpiadas para non-expert@s: versión XXL Campionato non profesional cos xogos máis populares. Gratuíto con inscrición previa. Campeonato no profesional con los juegos más populares. Gratuito con inscripción previa. Entertainment. 2nd XogOlimpiadas for non-experts: version XXL Amateur championship featuring popular games. Free after registration.

12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘O libro dos libros’ Para nenos de 4 a 9 anos. Gratuíto. Para niños de 4 a 9 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “O libro dos libros” For children ages 4 to 9. Free.

DOMINGO / SUNDAY 12

20 h / 8 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga ACB baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e

11.30 e 13 h / 11.30 am and 1 pm. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘Tempo de

18

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” See December 2.

12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Alicia no País das Marabillas’ Monicreques coa compañía Cachirulo para nenos a partir de 4 anos. Entrada: 5 €. Títeres con la compañía Cachirulo para niños a partir de 4 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Alicia no País das Marabillas” Puppets with the Cachirulo company for children over 4. Tickets: € 5. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salome” See December 3. 18.30 h / 6.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. ‘Cantajuego’ Espectáculo musical e didáctico do grupo Encanto, para nenos de 1 a 6 anos. Entrada: 17, 22 e 28 €. Espectáculo musical y didáctico del grupo Encanto, para niños de 1 a 6 años. Entrada: 17, 22 y 28 €.


Children. “Cantajuego” Music and educational show by the Encanto group, for children ages 1 to 6. Tickets: € 17, 22 and 28. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Teatro. IX Festival de Teatro Afeccionado ‘Agustín Magán’ Gratuíto. Ata o día 16. Máis info en: www.santiagoturismo.com. Gratuito. Hasta el día 16. Más info en: www.santiagoturismo.com. th Theatre. 9 “Agustín Magán” Amateur Theatre Festival Free. Until December 16. More info at: www.santiagoturismo.com

Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cine da Lusofonía’ Curtametraxes en lingua portuguesa e galega. Gratuíto. Cortometrajes en lengua portuguesa y gallega. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +” “Cine da Lusofonía” Galician- and Portuguese-language short films. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 6. Entertainment. “Dar no cravo” See December 6.

LUNS / LUNES / MONDAY 13

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Maderita Música indie con Julio Bustamante e o trío Ciudadano. Entrada: 4 €. Música indie con Julio Bustamante y el trío Ciudadano. Entrada: 4 €. Music. Maderita Indie music with Julio Bustamante and the Ciudadano trio. Tickets: € 4.

20 h / 8 pm. Hotel Meliá Araguaney Conferencias. Ciclo ‘Salud con salud’: ‘Úlcera de estómago’ Co Dr. Enrique Domínguez. Gratuíto. Con el Dr. Enrique Domínguez. Gratuito. Conferences. “Salud con salud”: “Úlcera de estómago” By Dr. Enrique Domínguez. Free.

23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Trío Flamenco Concerto e jam flamenca con cante e guitarra. Gratuíto. Concierto y jam flamenca con cante y guitarra. Gratuito. Music. Flamenco trio Flamenco concert and jam. Free.

20 h / 8 pm. Teatro Principal Teatro. IX Festival de Teatro Afeccionado ‘Agustín Magán’ Ver día 12. Theatre. 9th “Agustín Magán” Amateur Theatre Festival See December 12.

MARTES / TUESDAY 14

20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Ver día 2. Theatre. Chévere: “Citizen (Part Two)” See December 2.

20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘A lectura en tempos de crise’’ A cargo de Manuel Bragado. Gratuíto. A cargo de Manuel Bragado. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “A lectura en tempos de crise” By Manuel Bragado. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia

Sesión de jazz inspirada no compositor Federico Monpou. Entrada: 5 €. Sesión de jazz inspirada en el compositor Federico Monpou. Entrada: 5 €.

20 h / 8 pm. Teatro Principal Teatro. IX Festival de Teatro Afeccionado ‘Agustín Magán’ Ver día 12. Theatre. 9th “Agustín Magán” Amateur Theatre Festival See December 12. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural de Conxo Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cine da Lusofonía’ Ver día 13. Cinema. “Curtocircuito +”: “Cine da Lusofonía” See December 13. 20.30 h / 8.30 pm. ARTeria Noroeste Música. Matisos

Music. Matisos Jazz session inspired by the melodies of the composer Federico Monpou. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Bar Tolo Música. Última Sacudida Rock feito en Lalín. Gratuíto. Rock hecho en Lalín. Gratuito. Music. Última Sacudida Rock made in Lalín. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Habelas Hainas Música tradicional galega. Entrada: 3 €. Música tradicional gallega. Entrada: 3 €. Music. Habelas Hainas Galician traditional music. Tickets: € 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Atlántico Animación. Final II Taller de Narración Entrada: 3 €. Entertainment. Final 2nd Narration Workshop Tickets: € 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7. Music. Ricardo Parada See December 7. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente

19


Axenda Agenda Listings Música. Lupercais Ver día 7. Music. Lupercais See December 7.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 15

23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Eva Folk Cuarteto Sesión de música jazz en directo. Gratuíto. Music. Eva Folk Quartet Live jazz music session. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 16

20 h / 8 pm. Lar das Meigas Gastronomía. Curso ‘Cultura do viño’ Iniciación á cata. Sesión dedicada a Federico García Lorca. Entrada: 10 €. Iniciación a la cata. Sesión dedicada a Federico García Lorca. Entrada: 10 €. Gastronomy. “Cultura do viño” course Introduction to wine tasting. Session devoted to Federico García Lorca. Tickets: € 10.

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Niwemang (Media lúa)’ Film de Bahman Ghobadi. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Niwemang (Media lúa)” Screening of Bahman Ghobadi’s film. Free.

20 h / 8 pm. Teatro Principal Teatro. IX Festival de Teatro Afeccionado ‘Agustín Magán’ Ver día 12. Theatre. 9th “Agustín Magán” Amateur Theatre Festival See December 12.

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Obradoiro de gravado en libros Para maiores de 15 anos. Ata o día 17. Gratuíto con inscrición previa. Para mayores de 15 años. Hasta el día 17. Gratuito con inscripción previa. Workshops. Book engraving workshop For over-15s. Until December 17. Free after registering.

20.30 h / 8.30 pm. Hotel Meliá Araguaney Conferencias. ‘O valor espiritual da cidade de Xerusalem no diálogo interrelixioso’ Mesa redonda coa presenza de Theodosius Atallah Hanna, Patriarca da Cidade Santa de Xerusalén. Gratuíto. Mesa redonda con la presencia de Theodosius Atallah Hanna, Patriarca de la Ciudad Santa de Jerusalén. Gratuito. Conferences. “O valor espiritual da cidade de Xerusalem no diálogo interrelixioso” Round table with the presence of Theodosius Atallah Hanna, Patriarch of the Holy City of Jerusalem. Free. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela ‘Berlín 10/90’ de Robert Kramer en 1991. Gratis. Cinema. Cineclube de Compostela “Berlin 10/90” by Roberto Kramer in 1991. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. II Ultrakaraoke Sesión de karaoke aberta ao público. Gratuíto. Sesión de karaoke abierta al público. Gratuito. Entertainment. II Ultrakaraoke Karaoke session open to the public. Free.

20

bass). Works by Rossini and Rota. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. ‘Seráns da Nasa’ Ritmos populares galegos para bailar.Entrada: 2 € (socios de balde). Ritmos populares gallegos para bailar. Entrada: 2 € (socios gratis). Show. “Seráns da Nasa” Traditional Galician rhythms for non-stop dancing. Tickets: € 2 (members free). 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Love of Lesbian A banda de pop-rock indie presenta o seu novo disco ‘1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)’. Entrada: 20 €. La banda de pop-rock indie presenta su nuevo disco ‘1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)’. Entrada: 20 €.

20 h / 8 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Eventos literarios. Presentación de ‘Cabalo de ouros’ Obra de Víctor Freixanes publicada por Galaxia. Gratis. Literary events. Presentation of “Cabalo de ouros” Book by Víctor Freixanes, published by Galaxia. Free. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Teatro. IX Festival de Teatro Afeccionado ‘Agustín Magán’ Ver día 12. Theatre. 9th “Agustín Magán” Amateur Theatre Festival See December 12. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia + Milladoiro Concerto extraordinario a beneficio do Proxecto Home. Con Maximino Zumalave (director) e Carlos Méndez (contrabaixo). Obras de Rossini e Rota. Concierto extraordinario a beneficio del Proyecto Hombre. Con Maximino Zumalave (director) y Carlos Méndez (contrabajo). Obras de Rossini y Rota. Music. Real Filharmonía de Galicia + Milladoiro Special concert in favour of Proyecto Hombre. With Maximino Zumalave (conductor) and Carlos Méndez (double

Music. Love of Lesbian The indie pop-rock band presents its new CD, “1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna).” Tickets: € 20. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Modus Vivendi Música. Three of Us Ver día 2. Music. Three of Us See December 2. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Malandrómeda Rap e hip hop feito en Compostela. Entrada: 4 €. Rap y hip hop hecho en Compostela. Entrada: 4 €.


Music. Malandrómeda Rap and hip hop made in Compostela. Tickets: € 4.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 17 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Obradoiro de regueifas Con Xosé Manuel Varela para adultos. Gratuíto. Workshop. Regueifas workshop With Xosé Manuel Varela, for adults. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Obradoiro de gravado en libros Ver día 16. Workshop. Book engraving worksho See December 16. 19 h / 7 pm. Museo do Pobo Galego Infantil. ‘Cando chove e raia o sol…’ Monicreques con Viravolta Títeres. Gratuíto. Marionetas con Viravolta Títeres. Gratuito. Children. “Cando chove e raia o sol...” Puppet show with Viravolta Títeres. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Auditorio de Galicia Danza. Ballet Studio: ‘Danza por la solidaridad’ Función a beneficio de Save The Children. Dance. Ballet Studio: “Danza por la solidaridad” Show in support of Save the Children. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salome” See December 3. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. The New Raemon + Nueva Vulcano + Joan Colomo Festa Bore Disc (20 aniversario). Entrada: 15 €. Fiesta Bore Disc (20 aniversario). Entrada: 15 €. Music. The New Raemon + Nueva Vulcano + Joan Colomo Fiesta Bore Disc (20th anniversary). Tickets: € 15.

SÁBADO / SATURDAY 18 Todo o día / Todo el día / All day. Multiusos do Sar Deportes. Campionato de España de Karate A Real Federación Española de Karate celebra por primeira vez en Santiago de Compostela o Campionato de

España nas categorías Cadete, Junior e Copa Sub-21. Ata o día 19. Deportes. Campeonato de España de Karate La Real Federación Española de Karate celebra por primera vez en Santiago de Compostela el Campeonato de España en las categorías Cadete, Junior y Copa Sub21. Hasta el día 19. Sports. Spanish Karate Championship The Royal Spanish Karate Federation hosts, for the first time in Santiago de Compostela, the Spanish cadet, junior and under-21 championship. Until December 19. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ Contos en lingua de signos española. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ Cuentos en lengua de signos española. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” Stories in Spanish sign language. For children ages 6 to 12. Free. 12 h / 12 noon. CSC As Fontiñas Infantil. Talía Teatro: ‘Valentino Rufini e Âkil Pillabán, de viaxe a Milán (e van sen un can)’ Función para nenos de 5 a 12 anos. Gratuíto. Función para niños de 5 a 12 años. Gratuito. Children. Talía Teatro: “Valentino Rufini e Âkil Pillabán, de viaxe a Milán (e van sen un can)’ Show for children ages 5 to 12. Free. 17 h / 5 pm. Praza de Cervantes Música. Concerto de Nadal A cargo do Coro da Rá. Gratuíto. Música. Concierto de Navidad A cargo del Coro da Rá. Gratuito. Music. Christmas concert By Coro da Rá. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3. Theatre. Galician Drama Centre: “Salome” See December 3. 21 h / 9 pm. Biblioteca Obra Social Caja Madrid Animación. II XogOlimpiadas para non-expert@s:

versión XXL Ver día 11. Entertainment. 2nd XogOlimpiadas for non-experts: version XXL See December 11. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. ‘A nona’ Teatro do Morcego interpreta esta delirante comedia de Roberto Cossa. Ata o día 19. Entrada: 5 €. Teatro do Morcego interpreta esta delirante comedia de Roberto Cossa. Hasta el día 19. Entrada: 5 €. Teatro. “A nona” The company Teatro do Morcego performs this hilarious comedy by Roberto Cossa. Until December 19. Tickets: € 5. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Siniestro Total O novo traballo da mítica banda viguesa, ‘Country & Western’, mestura rock, blues, swamp, soul e country. Entrada: 15 €.

El nuevo trabajo de la mítica banda viguesa, ‘Country & Western’, mezcla rock, blues, swamp, soul y country. Entrada: 15 €. Music. Siniestro Total The mythical Vigo band’s latest recording, “Country & Western,” mixes rock, blues, swamp, soul and country. Tickets: € 15. 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite Nova entrega da velada de improvisación satírica da Sala Nasa. Entrada: 10 € (socios 5 €). Nueva entrega de la velada de improvisación satírica de la Sala Nasa. Entrada: 10 € (socios 5 €). Show. Ultranoite Latest in the series of Sala Nasa satyric improvisation evenings. Tickets: € 10 (members, € 5).

21


Axenda Agenda Listings DOMINGO / SUNDAY 19

Theatre. Galician Drama Centre: “Salome” See December 3.

Music. Flamenco trio See December 13.

Todo o día / Todo el día / All day. Multiusos do Sar Deportes. Campionato de España de Karate Deportes. Campeonato de España de Karate Ver día 18 Sports. Spanish Karate Championship See December 18.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. ‘A nona’ Ver día 18. Theatre. “A nona” See December 18.

MARTES / TUESDAY 21

11.30 e / y 13 h / 11.30 am and 1 pm. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘O galo Quirico e os seus amigos’ Espectáculo de Seisdedos Títeres. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “O galo Quirico e os seus amigos” Show with Seisdedos Títeres. Tickets: € 5.

LUNS / LUNES / MONDAY 20 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Enerxías alternativas’ A cargo de Emilio Menéndez. Gratuíto. A cargo de Emilio Menéndez. Gratuito. Conference. “Os luns do Ateneo”: “Enerxías alternativas” By Emilio Menéndez. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Público Novo’ Ver día 9. Cinema. “Curtocircuit +”: “Público Novo” See December 9. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. ‘Historia de Pura e Angelita. Pequeno divertimento mordaz’ Estrea da última produción da Aula de Teatro da USC. Gratuíto previo paso polo despacho de entradas. Estreno de la última producción del Aula de Teatro de la USC. Gratuito previo paso por taquillas. Theatre. “Historia de Pura e Angelita. Pequeno divertimento mordaz” Premiere of the University of Santiago de Compostela theatre group’s latest production. Free tickets available from ticket office.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Infantil. ‘El dragón tragaletras’ Coa compañía Los Títeres de Mambrú (Cuenca). Children. “El dragon tragaletras” With the company Los Títeres e Mambrú (Cuenca)

12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Chincha Rabincha’ Monicreques con A Xanela do Maxín. Entrada: 5 €.

22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Xabier Díaz + Guadi Galego + Guillerme Fernández O último concerto do ano con música de Espido e Xabier Díaz. Ata o día 21. Entrada: 5 €. El último concierto del año con música de Espido y Xabier Díaz. Hasta el día 21. Entrada: 5 €. Music. Xabier Díaz + Guadi Galego + Guillerme Fernández The year’s last concert with music by Espido and Xabier Díaz. Until December 21. Tickets: € 5.

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. Lupercais Ver día 7. Music. Lupercais See December 7.

Títeres con A Xanela do Maxín. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Chincha Rabincha” Puppets with the company A Xanela do Maxín. Tickets: € 5.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Miguel Alonso O cantautor ferrolán presenta o seu disco ‘A noite dos cans’. Gratuíto. El cantautor ferrolano presenta su disco ‘A noite dos cans’. Gratuito. Music. Miguel Alonso The Ferrol singer-songwriter presents his CD “A noite dos cans.” Free.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. That’s Entertainment Ritmos rockeiros con este grupo santiagués. Entrada: 3 €. Ritmos rockeros con este grupo santiagués. Entrada: 3 €. Music. That’s Entertainment Rock rhythms from this new Santiago group. Tickets: € 3.

18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 3.

23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Trío Flamenco Ver día 13.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7.

22

22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Xabier Díaz + Guadi Galego + Guillerme Fernández Ver día 20. Music. Xabier Díaz + Guadi Galego + Guillerme Fernández See December 20.


Music. Ricardo Parada See December 7.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 22 18 h / 6 pm. CSC Conxo Infantil. ‘A historia do Apalpador’ Función de monicreques con Títeres Cachirulo. Gratuíto. Función de marionetas con Títeres Cachirulo. Gratuito. Children. “A historia do Apalpador” Puppet show with Títeres Cachirulo. Free. 20 h / 8 pm. Lar das Meigas Gastronomía. Curso ‘Cultura do viño’ Iniciación á cata. Sesión dedicada a Valle-Inclán. Entrada: 10 €. Iniciación a la cata. Sesión dedicada a Valle Inclán. Entrada: 10 €. Gastronomy. “Cultura do viño” course Introduction to wine tasting. Session devoted to ValleInclán. Tickets: € 10. 21 h / 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga ACB baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e U.B. La Palma. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y U.B. La Palma. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. ACB basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and U.B. La Palma. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders, € 5). 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela ‘Material’Thomas Heise. Gratis. Cinema. Cineclube de Compostela “Material” by Thomas Heisse. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 23 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Grande espazo de diversión e aprendizaje infantil do Nadal organizado polo Concello de Santiago: inchables, camas elásticas, teatro, contacontos, deportes, obradoiros e moitas outras actividades. Ata o día 27. Gran espacio de diversión y aprendizaje infantil del Nadal organizado por el Concello de Santiago: hinchables, camas elásticas, teatro, cuentacuentos, deportes, talleres y muchas otras actividades. Hasta el día 27. Children. Nadalxogo 2010

A large Christmas leisure and educational event for children, organised by Santiago City Council: inflatables, trampolines, theatre, storytelling, sports, workshops and a lot more. Until December 27. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Die Stelle vor Bach (O silencio antes de Bach)’ Film de Pere Portabella. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Die Stelle vor Bach (Silence before Bach)” Screening of Pere Portabella’s film. Free. 18 h / 6 pm. CSC O Ensanche Infantil. ‘A historia do Apalpador’ Ver día 22. Children. “A historia do Apalpador” See December 22. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia

21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Concerto especial de Nadal Banda Municipal de Música. Gratuíto. Música. Concierto especial de Navidad Banda Municipal de Música. Gratuito. Music. Special Christmas Concert Municipal Music Band. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Concerto da Orquestra O.M.E.G.A. Concerto de Nadal desta formación experimental de música improvisada. Entrada: 7 € (socios de balde). Concierto de Navidad de esta formación experimental de música improvisada. Entrada: 7 € (socios gratis). Music. Concert by the O.M.E.G.A. Orchestra Christmas concert by this experimental group featuring improvised music. Tickets: € 7 (members free).

VENRES / VIERNES / FRIDAY 24 Noiteboa / Nochebuena / Christmas Eve

SÁBADO / SATURDAY 25 Festivo (Día de Nadal) / Festivo (Día de Navidad) / Holiday (Christmas Day) 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Nadalxogo 2010 See December 23.

Música. Real Filharmonía de Galicia: Concerto de Nadal Misa núm. 3 de Bruckner con Antoni Ros Marbà (director), María Espada (soprano), Marina Pardo (contralto), Agustín Prunell-Friend (tenor), José Antonio López (barítono) e o Orfeón Pamplonés. Entrada: 14 €. Música. Real Filharmonía de Galicia: Concierto de Navidad Misa núm. 3 de Bruckner con Antoni Ros Marbà (director), María Espada (soprano), Marina Pardo (contralto), Agustín Prunell-Friend (tenor), José Antonio López (barítono) y el Orfeón Pamplonés. Entrada: 14 €. Music. Real Filharmonía de Galicia: Christmas Concert Bruckner’s Mass No. 3 with Antoni Ros Marbà (conductor), María Espada (soprano), Marina Pardo (counter alto), Agustín Prunell-Friend (tenor), José Antonio López (baritone) and Orfeón Pamplonés. Tickets: € 14.

23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite Ver día 18. Shows. Ultranoite See December 18.

DOMINGO / SUNDAY 26 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Unha rosa no xardín’ Monicreques con Pinga Teatro. Entrada: 5 €. Títeres con Pinga Teatro. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia”: “Unha rosa no xardín”

23


Axenda Agenda Listings Puppets with the Pinga Teatro company. Tickets: € 5. 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Nadalxogo 2010 See December 23.

Música. Strauss Festival Orchestra A Orquesta Sinfónica da Ópera Nacional de Minsk ofrece o tradicional gran concerto de Aninovo con ballet. Entrada: 26 €.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 29 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23.

19 h / 7 pm. Salón Teatro Infantil. X Mostra de Teatro Infantil de Nadal: ‘Os catro da Xunqueira’ Música en directo, danza, teatro e malabares.

La Orquesta Sinfónica de la Ópera Nacional de Minsk ofrece el tradicional gran concierto de Año Nuevo con ballet. Entrada: 26 €. Music. Strauss Festival Orchestra The Symphony Orchestra of the Minsk National Opera will perform the traditional New Year’s concert with ballet. Tickets: € 26. Música en directo, danza, teatro y malabares. Children. 10th Children’s Christmas Theatre Festival: “Os catro da Xunqueira” Live music, dance, theatre and juggling.

LUNS / LUNES / MONDAY 27 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23. 19 h / 7 pm. Salón Teatro Infantil. X Mostra de Teatro Infantil de Nadal: ‘Bicharada’ Obra de Evaristo Calvo para a compañía Berrobambán. Obra de Evaristo Calvo para la compañía Berrobambán. Children. 10th Children’s Christmas Theatre Festival: “Bicharada” Play by Evaristo Calvo for the Berrobambán company. 20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia

24

22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7. Music. Ricardo Parada See December 7.

MARTES / TUESDAY 28 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23. 19 h / 7 pm. Salón Teatro Infantil. X Mostra de Teatro Infantil de Nadal: ‘Trogloditas’ Monicreques con Tanxarina Títeres. Marionetas con Tanxarina Títeres. Children. 10th Children’s Christmas Theatre: “Trogloditas” Puppets with the Tanxarina Títeres company. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. Lupercais Ver día 7. Music. Lupercais See December 7.

17 e 19 h / 5 and 7 pm. Salón Teatro Infantil. X Mostra de Teatro Infantil de Nadal: ‘O día que chegou una nube e choveu’ Función de monicreques de Trompicallo. Función de títeres de Trompicallo. th Children. 10 Children’s Christmas Theatre Festival: “O día que chegou una nube e choveu” Puppet show with the Trompicallo company. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. X Festival de Zarzuela ‘Todo Lírica’ Con Elena de la Merced (soprano), Josep Miquel Ramón (barítono), Rubén Fernández Aguirre (piano). Entrada: 6 €. Music. 10th Zarzuela Festival “Todo Lírica” With Elena de la Merced (soprano), Josep Miquel Ramón (baritone) and Rubén Fernández Aguirre (piano). Tickets: € 6.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 30 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Concerto didáctico Recital de frauta traveseira para nenos ata 7 anos. Gratuíto. Recital de flauta travesera para niños hasta 7 años. Gratuito. Children. Educational concert Recital by cross flute for children up to 7. Free.


19 h / 7 pm. Salón Teatro Infantil. X Mostra de Teatro Infantil de Nadal: ‘Oh, que bonito é Panamá! Teatro, monicreques, música e clown con Panamesiana Teatro. Teatro, títeres, música y clown con Panamesiana Teatro. th Children. 10 Children’s Christmas Theatre Festival: “Oh, que bonita é Panamé” Teatro, puppets, music and clowns with Panamesiana Teatro. 22 h / 10 pm. Catedral de Santiago Música. ‘Ordo Prophetarum’ Representación do drama litúrxico medieval que narra os augurios dos profetas sobre a chegada do Mesías. Gratuíto. Representación del drama litúrgico medieval que narra los augurios de los profetas sobre la llegada del Mesías. Gratuito. Music. “Ordo Prophetarum” Performance of the medieval liturgical drama featuring prophecies about the arrival of the Messiah . Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Banda Sinfónica da FGBMP Music. FGBMP Symphony Band

VENRES / VIERNES / FRIDAY 31 Noitevella / Nochevieja / New Year’s Eve

XANEIRO / ENERO / JANUARY 2011 SÁBADO / SATURDAY 1 Festivo (Día de Ano Novo) / Festivo (Día de Año Nuevo) / Holiday (New Year’s Day) 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23.

DOMINGO / SUNDAY 2 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23.

LUNS / LUNES / MONDAY 3 17-21 h / 5- 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Nadalxogo 2010 Ver día 23. Children. Naxalxogo 2010 See December 23.

Festival. Twelfth Night Parada The Three Wise Men from the East begin their tour of the city. The parade ends in Praza do Obradoiro, where they will personally listen to children’s requests.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. X Festival de Zarzuela ‘Todo Lírica’ Carmen Romeu (soprano), Rubén Fernández Aguirre (piano). Entrada: 6 €. Music. 10th Zarzuela Festival “Todo Lírica” Carmen Romeu (soprano), Rubén Fernández Aguirre (piano). Tickets: € 6.

MARTES / TUESDAY 4 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. X Festival de Zarzuela ‘Todo Lírica’ Sabina Puértolas (soprano), Héctor Guerrero (piano). Entrada: 6 €. Music. 10th Zarzuela Festival “Todo Lírica” Sabina Puértolas (soprano) and Héctor Guerrero (piano). Tickets: € 6. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7. Music. Ricardo Parada See December 7. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. Lupercais Ver día 7. Music. Lupercais See December 7.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 5 17.30 h / 5.30 pm. Toda a cidade Festa. Cabalgata de Reis Os Reis Magos de Oriente percorren a cidade repartindo caramelos e promesas e rematan o desfile na Praza do Obradoiro, onde atenderán persoalmente as peticións infantís. Fiesta. Cabalgata de Reyes Los Reyes Magos de Oriente recorren la ciudad repartiendo caramelos y finalizan el desfile en la Praza do Obradoiro, donde atenderán personalmente las peticiones infantiles.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 6 Festivo (Día de Reis) / Festivo (Día de Reyes) / Holiday (Epiphany)

VENRES / VIERNES / FRIDAY 7 20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Danza. ‘El lago de los cisnes’ A Compañía de Ballet do Teatro Estatal de Rostov interpreta o clásico de Tchaikovski. Entrada: 29 €. La Compañía de Ballet del Teatro Estatal de Rostov interpreta el clásico de Tchaikovski. Entrada: 29 €. Dance. “Swan Lake” The Rostov State Theatre’s Ballet Company performs Tchaikovsky’s classic. Tickets: € 29.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

25


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

26

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits.

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. 21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h.

Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Xuño- setembro: Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Outubro-maio: Lu-Sa e festivos:

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127.

27


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: pechado. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Junio- septiembre: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Octubre-mayo: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: cerrado. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fascinante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. June-September: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 5-8.30 pm. October-May: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 4-8.30 pm. Last shows: 1 pm and 7.30 pm. Sunday cl sed. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: Lu-Do, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: Lu-Do, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 47.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's

28

collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Luns pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Lunes cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Monday. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807.

Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn. Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas.

29


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

cations, entities and designers.

Exposicións Temporais

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Outumuro LOOKS. Vinte anos fotografiando moda’. Ata o 12 de decembro. Testemuño gráfico de dúas décadas de traballo (1990-2010) do recoñecido fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicacións, entidades, organismos e deseñadores do ámbito da moda. ‘Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda’. Hasta el 12 de diciembre. Testimonio gráfico de dos décadas de trabajo (1990-2010) del reconocido fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicaciones, entidades, organismos y diseñadores del ámbito de la moda. “Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda.” Until December 12. Graphic testimony of two decades’ work (1990-2010) by the renowned photographer Manuel Outumuro for fashion publi-

32

‘Korda. Coñecido, descoñecido’. Do 22 de decembro ao 27 de marzo de 2011. Máis de 400 imaxes inéditas sobre a figura de Alberto Korda, o fotógrafo cubano que inmortalizou a Ernesto Che Guevara. ‘Korda. Conocido, desconocido’. Del 22 de diciembre al 27 de marzo de 2011. Más de 400 imágenes inéditas sobre la figura de Alberto Korda, el fotógrafo cubano que inmortalizó a Ernesto Che Guevara. “Kora. Conocido, desconocido.” From December 22 to March 27, 2011. More than 400 previously unpublished images about Alberto Korda, the Cuban photographer that immortalised Ernesto Che Guevara. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 12-21 h. Open: Tue-Sun: 12 noon-9 pm. ‘Transtempo’. Ata o 13 de febreiro de 2011. A prestixiosa fotógrafa Cristina García Rodero, ‘Transtempo’. Hasta el 13 de febrero de 2011. La prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero, primera española que trabaja en la reconocida agencia Mágnum, muestra una colección de imágenes sobre la comunidad gallega. “Transtempo.” Until February, 13 2011. Exhibition by the first Spanish woman photographer to

work for the renowned Magnum agency, featuring images of Galicia masterfully depicting the region’s identity and different cultural expressions. ‘Tempo suspenso’. Ata o 2 de xaneiro de 2011. Primeira exposición individual das artistas británicas Jane e Louise Wilson, nomeadas para o Turner Prize en 1999 e pertencentes á xeración dos Young British Artists (YBA). ‘Tempo suspenso’. Hasta el 2 de enero de 2011. Primera exposición individual de las artistas británicas Jane y Louise Wilson, nombradas para el Turner Prize en 1999 y pertenecientes a la generación de los Young British Artists (YBA). “Tempo suspenso.” Until January 2, 2011. First individual exhibition by the British artists Jane and Louise Wilson, shortlisted for the Turner Prize in 1999 and members of the generation of Young British Artists (YBA). MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: M-S: 10-14 h, 16-20 h. Domingos - festivos: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sunday and public holidays: 11 am-2 pm. ‘Debuxos de Lobeira’. Ata o 5 de decembro. Obras a plumilla de Xurxo Lorenzo Fernández (1910-1934), destacado galeguista do primeiro terzo do século XX, que deixou unha importante obra arqueolóxica e etnográfica. ‘Dibujos de Lobeira’. Hasta el 5 de diciembre.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Obras a plumilla de Xurxo Lorenzo Fernández (1910-1934), destacado galleguista del primer tercio del siglo XX, que dejó una importante obra arqueológica y etnográfica. “Dibujos de Lobeira.” Until December 5. Nib drawings by Xurxo Lorenzo Fernández (1910-1934), an outstanding Galician nationalist from the first th third of the 20 century, who produced important archaeological and ethnographic work. ‘Sierra Leona, guerra y paz’. Do 9 ao 26 de decembro. Fotografías de Gervasio Sánchez nunha mostra que coincide coa celebración en Compostela do Foro Mundial da Educación para a Paz. ‘Sierra Leona, guerra y paz’. Del 9 al 26 de diciembre. Fotografías de Gervasio Sánchez en una muestra que coincide con la celebración en Compostela del Foro Mundial de la Educación para la Paz. “Sierra Leona, guerra y paz.” From December 9 to 26. Photographs by Gervasio Sánchez in an exhibition coinciding with the World Forum of Education for Peace hosted by Compostela. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Espazos propios’. Ata o 16 de xaneiro de 2011. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata os lugares de intercambio cultural da ruta xacobea nunha exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. ‘Espacios propios’. Hasta el 16 de enero de 2011. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata los lugares de intercambio cultural de la ruta jacobea en una exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. “Espacios propios.” Until January 16, 2011. Candida Höfer, an internationally renowned photographer, depicts places of cultural exchange along the Jacobean pilgrimage route, in an exhibition designed exclusively for Xacobeo 2010. SAN DOMINGOS DE BONAVAL Horario: Lu-V: 10-13, 16-20 h. Sa: 10-13, 16-19 h. Open: Mon-Fri: 10 am-1 pm, 4-8 pm. Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. ‘Bosque 3050’. Ata o 9 de xaneiro de 2011. O artista ourensano Xurxo Oro Claro presenta unha montaxe escultórica de aceiro e pedra que escenifica un bosque imaxinario.

‘Bosque 3050’. Hasta el 9 de enero de 2011. El artista ourensano Xurxo Oro Claro presenta un montaje escultórico de acero y piedra que escenifica un bosque imaginario. “Bosque 3050.” Until January 9, 2011. The Ourense artist Xurxo Oro Claro presents a sculptural installation depicting an imaginary forest. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Biodiversidade e coleccións de historia natural’. Ata o 12 de decembro. Aproximación ao tema da biodiversidade para concienciar sobre o valor do coñecemento e a preservación da natureza. ‘Biodiversidad y colecciones de historia natural’. Hasta el 12 de diciembre. Aproximación al tema de la biodiversidad para concienciar sobre el valor del conocimiento y la preservación de la naturaleza. “Biodiversidade e coleccións de historia natural.” Until December 12. Biodiversity from a new perspective, aimed at raising awareness about the value of knowledge and nature conservation.

de 18 a 30 años con la pobreza como tema. “Galicia Europe Foundation photography competition.” From December 15 to 30. A exhibition featuring the best images taken by young Galicians ages 18 to 30 on the them of poverty. FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Tempo de Aeroportos. Colección AENA de Arte Contemporánea’. Ata o 30 de xaneiro de 2011. Exposición de arte contemporánea cos fondos da Fundación dos aeroportos españois. Obras de Alvargonzález, Tàpies, Óscar Domínguez, Darío Villalba ou Úrculo, entre outros. ‘Tiempo de aeropuertos. Colección AENA de Arte Contemporáneo’. Hasta el 30 de enero de 2011. Exposición de arte contemporáneo con fondos de la Fundación de los aeropuertos españoles. Obras de Alvargonzález, Tàpies, Óscar Domínguez, Darío Villalba o Úrculo, entre otros.

‘Compostela, un ano de Voz 2010’. Do 16 de decembro ao 10 de xaneiro de 2011. Repaso dos acontecementos máis destacados do ano a través das fotografías publicadas en La Voz de Galicia. ‘Compostela, un ano de Voz 2010’. Del 16 de diciembre al 10 de enero de 2011. Repaso de los acontecimientos más destacados del año a través de las fotografías en La Voz de Galicia. “Compostela, un ano de Voz 2010.” From December 16 to January 10, 2011. A look at the year’s main stories by way of photographs published in La Voz de Galicia. IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Concurso fotográfico Fundación Galicia Europa’. Do 15 ao 30 de decembro. Mostra das mellores imaxes tomadas por mozos galegos de 18 a 30 anos coa pobreza como tema. ‘Concurso fotográfico Fundación Galicia Europa’. Del 15 al 30 de diciembre. Muestra de las mejores imágenes tomadas por jóvenes gallegos

“Tiempo de aeropuertos. Colección AENA de Arte Contemporáneo.” Until January 30, 2011. Contemporary art exhibition featuring works (Alvargonzález, Tàpies, Óscar Domínguez, Darío Villalba, Úrculo...) belonging to the Spanish airports Foundation.

33


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions related to water.

FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Asimilación y traslados. Arte español en el exilio dominicano (1939-1960)’. Ata o 15 de decembro. Selección dos fondos da colección Bellapart, depositada no Museo do mesmo nome en Santo Domingo, República Dominicana. ‘Asimilación y traslados. Arte español en el exilio dominicano (1939-1960)’. Hasta el 15 de diciembre. Selección de los fondos de la colección Bellapart, depositada en el Museo del mismo nombre en Santo Domingo, República Dominicana. “Asmilación y traslados. Arte español en el exilio dominicano (1936-1960).” Until December 15. Selection of works from the Bellapart collection, housed in the museum of the same name in Santo Domingo (Dominican Republic). ‘Novos fondos da Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Ata o 31 de marzo de 2011. Mostra composta por unha inxente cantidade de obra doada pola familia Granell, que inclúe cadros de Picasso e Le Courbusier, elementos de arte popular e obxectos persoais do artista. ‘Nuevos fondos de la Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Hasta el 31 de marzo de 2011. Muestra compuesta por una ingente cantidad de obra donada por la familia Granell, que incluye cuadros de Picasso y Le Courbusier, elementos de arte popular y objetos personales del artista.“New Foundation Collection. Work by Eugenio Granell.” Until March 31, 2011. Exhibition made up of a huge quantity of works donated by the Granell family, including paintings by Picasso and Le Courbusier, elements of traditional art and personal objects belonging to the artist. FUNDACIÓN ARAGUANEY. c3 Horario: L-V: 9-14 h, 16-21 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 4-9 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. Artistas locais. Ata o 22 de decembro. Colección de arte contemporáneo que reúne pintura, fotografía e escultura. Artistas locales. Hasta el 22 de diciembre. Colección de arte contemporáneo que reúne pintura, fotografía y escultura. Local artists. Until December 22. Contemporary

34

BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm.

art collection featuring painting, photography and sculpture. CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20 Horario: L-V: 18-21.30 h. S, D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.30 pm. Sat, Sun and holidays: 11 am-2 pm. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Ata o 31 de decembro. Durante todo o Ano Santo, esta mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Hasta el 31 de diciembre. Durante todo el Año Santo, esta muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. During the entire Holy Year, this exhibition reveals the details of the monumental 12thcentury sculpture dominating the Cathedral’s west entrance; it is currently being restored. BIBLIOTECA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 16.30-20.30 h. S: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 4.30-8.30 pm. Sat: 11 am-2 pm. ‘Máis que auga’. Ata o 31 de decembro. Exposición fotográfica itinerante con curiosas imaxes da vida do home en relación á auga. ‘Más que agua’. Hasta el 31 de diciembre. Exposición fotográfica itinerante con curiosas imágenes de la vida del hombre en relación al agua. “Más que agua.” Until December 31. Travelling photography exhibition featuring curious images

‘Viñetas de la Historia de España’. Do 1 ao 30 de decembro. Aproximación á historia española desde a Guerra Civil, a posguerra e os primeiros anos da Transición a través dos debuxos de Carlos Giménez. ‘Viñetas de la Historia de España’. Del 1 al 30 de diciembre. Aproximación a la historia española desde la Guerra Civil, la postguerra y los primeros años de la Transición a través de los dibujos de Carlos Giménez. “Viñetas de la Historia de España.” From December 1 to 30. A look at Spanish history from the Civil War, the post-war period and the first years of the Transition, by way of drawings by Carlos Giménez. SEMINARIO MAIOR (CLAUSTRO SUPERIOR / UPPER CLOISTER). d2 Horario: Lu-V: 9-14 h, 18-21 h. Sa: 9-14 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 6-9 pm. Sat: 9 am-2 pm. ‘Raíces’. Ata o 3 de decembro. Mostra organizada por Salesianos, Jóvenes y Desarrollo e o Centro Don Bosco que reúne diversos obxectos culturais dos 5 continentes. ‘Raíces’. Hasta el 3 de diciembre. Muestra organizada por Salesianos, Jóvenes y Desarrollo y el Centro Don Bosco que reúne diversos objetos culturales de los 5 continentes. “Raíces.” Until December 3. Exhibition organised by Salesianos, Jóvenes y Desarrollo and Centro Don Bosco, featuring different cultural objects from the five continents. FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN. g1 Horario: L-V: 9-21 h. Open: Mon-Fri: 9 am-9 pm. ‘Larga lista de espera’. Ata o 31 de decembro. Fotos de Fuco Reyes sobre o antigo Hospital Clínico de Santiago. ‘Larga lista de espera’. Hasta el 31 de diciembre. Fotos de Fuco Reyes sobre el antiguo Hospital Clínico de Santiago.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

“Larga lista de espera.” Until December 31. Photos by Fuco Reyes featuring Santiago’s former University Hospital. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘Inbreeding’. Ata o 12 de decembro. A artista madrileña Alicia Martín, cuxa obra xira recorrentemente en torno ao libro, presenta unha colección de fotografías e esculturas. ‘Inbreeding’. Hasta el 12 de diciembre. La artista madrileña Artista Martín, cuya obra gira recurrentemente en torno al libro, presenta una colección de fotografías y esculturas. “Inbreeding.” Until December 12. The Madrid artist Alicia Martín, whose work is mainly centred on the book, presents a collection of photographs and sculptures. ‘El fondo y las formas’. Do 16 de decembro ao 16 de xaneiro de 2011. Mostra do traballo de Isidoro Valcárcel Medina, caracterizado polo minimalismo e informalismo. ‘El fondo y las formas’. Del 16 de diciembre al 16 de enero de 2011. Muestra del trabajo de Isidoro Valcárcel Medina, caracterizado por el minimalismo e informalismo. “El fondo y las formas.” From December 16 to January 16, 2011. An exhibition of work by Isidoro Valcárcel Medina, characterised by minimalism and informalism. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. Ricardo Ferreiro + Tono Galán. Ata o 12 de decembro. Traballos recentes de dous artistas galegos, o pintor Ricardo Ferreiro e o escultor Tono Galán. Ricardo Ferreiro + Tono Galán. Hasta el 12 de diciembre. Trabajos recientes de dos artistas gallegos, el pintor Ricardo Ferreiro y el escultor Tono Galán. Ricardo Ferreiro + Tono Galán. Until December 12. Recent work by two Galician artists, the painter

Ricardo Ferreiro and the sculptor Tono Galán. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. ‘Contramundo’. Ata o 5 de xaneiro de 2011. O escultor lisboeta Rui Chafes, fortemente influído pola estética do Romanticismo alemán, presenta as súas últimas obras. ‘Contramundo’. Hasta el 5 de enero de 2011. El escultor lisboeta Rui Chafes, fuertemente influido por la estética del Romanticismo alemán, presenta sus últimas obras. “Contramundo.” Until January 5, 2011. The Lisbon sculptor Rui Chafes, strongly influenced by the aesthetics of German Romanticism, presents his latest works. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. Vivián. Ata o 9 de decembro. Mostra do traballo deste artista contemporáneo de Compostela. Vivián. Hasta el 9 de diciembre. Muestra del trabajo de este artista contemporáneo de Compostela. Vivián. Until December 9. Exhibition featuring work by this consolidated Compostela artist. ‘Nipponadas’. Do 16 de decembro ao 28 de xaneiro de 2011. Traballos do artista compostelán José Andrés Santiago, con forte influencia da esté-

tica oriental. ‘Nipponadas’. Del 16 de diciembre al 28 de enero de 2011. Selección de trabajos del artista compostelano José Andrés Santiago, con fuerte influencia de la estética oriental. “Nipponadas.” From December 16 to January 28, 2011. Selection of work by the Compostela artist José Andrés Santiago, featuring a strong oriental influence. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘Árbol caído’. Ata o 10 de decembro. O artista pontevedrés Manolo Paz exhibe unha obra realizada a partir dunha árbore centenaria derrubada por unha tormenta. ‘Árbol caído’. Hasta el 10 de diciembre. El artista pontevedrés Manolo Paz exhibe una obra realizada a partir de un árbol centenario derribado por una tormenta. “Árbol caído.” Until December 10. The Pontevedra artist Manolo Paz exhibits a work made from a century-old tree brought down by a storm. ‘Way of Light’. Ata o 10 de decembro. O alemán Thomas Nölle expón fotografías dun proxecto dedicado ao Camiño de Santiago. ‘Way of Light’. Hasta el 10 de diciembre. El alemán Thomas Nölle expone fotografías de un proyecto dedicado al Camino de Santiago. “Way of Light.” Until December 10. Germany’s Thomas Nölle exhibits photographs from a project devoted to the Way of St. James. ZONA ‘C’. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Poesía suspensa’. Do 3 de decembro ao 30 de xaneiro de 2011. Mostra organizada polo Xacobeo, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. ‘Poesía suspensa’. Del 3 de diciembre al 30 de enero de 2011. Muestra organizada por el Xacobeo, la Secretaría Xeral de Política Lingüística y la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. “Poesía suspensa.” From December 3 to January 30, 2011. Exhibition organised by Xacobeo, General Secretariat for Linguistic Policy and the Xunta de Galicia’s Culture Department.

35


Compostela Escondida Hidden Compostela

“Vendo chover en Galicia” (Rapsodia Gourmet) “Viendo llover en Galicia” (Rapsodia Gourmet) “Watching the Rain in Galicia” (Gourmet Rhapsody) 36


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

C

on motivo da celebración, o 4 de decembro deste mes, do vixésimo quinto aniversario da declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio da Humanidade, permitímonos recuperar aquí uns deliciosos fragmentos que o Premio Nobel Gabriel García Márquez dedicou á nosa cidade.

C

on motivo de la celebración, el 4 de diciembre de este mes, del vigésimo quinto aniversario de la declaración de Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad, nos permitimos recuperar aquí unos deliciosos fragmentos que el Premio Nobel Gabriel García Márquez dedicó a nuestra ciudad.

Fragmentos extraídos do artigo “Vendo chover en Galicia” publicado no diario EL PAÍS, o 11 de maio de 1983. © 1983. Gabriel García Márquez-ACI.

Fragmentos extraídos del artículo “Viendo llover en Galicia” publicado en el diario EL PAÍS, el 11 de mayo de 1983. © 1983. Gabriel García Márquez-ACI.

T

o mark the 25th anniversary, on December 4, of Santiago de Compostela's declaration as a World Heritage City, we have reproduced here some delightful excerpts that the Nobel Prizewinner Gabriel García Márquez dedicated to our city. Excerpts from the article “Viendo llover en Galicia” published by the newspaper EL PAÍS, on May 11, 1983. © 1983. Gabriel García Márquez-ACI.

Rapsodia. Rapsodia. Rhapsody. (Do lat. rhapsodĭa, e este do gr. ῥαψῳδία) 1. f. Pasaxe ampla dun poema épico, e, especialmente, dalgún dos de Homero. 2. f. Obra composta de sentencias e expresións alleas. 3. f. Peza musical formada con fragmentos doutras obras ou con anacos de aires populares. (Del lat. rhapsodĭa, y este del gr. ῥαψῳδία).1. f. Pasaje amplio de un poema épico, y, especialmente, de alguno de los de Homero. 2. f. Obra compuesta de sentencias y expresiones ajenas. 3. f. Pieza musical formada con fragmentos de otras obras o con trozos de aires populares. (From Greek ῥαψῳδία via Latin rhapsodĭa). 1. An extensive portion of an epic poem, especially one of Homer's. 2. A work made up of unrelated sentences and expressions. 3. A musical composition of irregular form having an improvisatory nature.

37


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

“(…) Había xa varios meses -quizá varios anos- que non me ofrecía a min mesmo un agasallo merecido. De modo que decidín regalarme na realidade un dos meus soños máis antigos: coñecer Galicia. Alguén a quen lle gusta comer no pode pensar en Galicia sen pensar antes que en calquera outra cousa nos praceres da súa cociña. "A nostalxia empeza pola comida", dixo o che Guevara, se cadra morriñento dos asados astronómicos da súa terra arxentina, mentres se falaba de asuntos de guerra nas noites de homes solos na serra Maestra. Tamén para min a nostalxia de Galicia empezara pola comida, antes de que tivera coñecido a terra.”

38

“(…) Hacía ya varios meses -quizá varios años- en que no me ofrecía a mí mismo un regalo merecido. De modo que decidí regalarme en la realidad uno de mis sueños más antiguos: conocer Galicia. Alguien a quien le gusta comer no puede pensar en Galicia sin pensar antes que en cualquier otra cosa en los placeres de su cocina. "La nostalgia empieza por la comida", dijo el che Guevara, tal vez añorando los asados astronómicos de su tierra argentina, mientras se hablaba de asuntos de guerra en las noches de hombres solos en la sierra Maestra. También para mí la nostalgia de Galicia había empezado por la comida, antes de que hubiera conocido la tierra.”

(…) It had been several months (or perhaps several years) since I last gave myself a deserved gift. I therefore decided to make one of my oldest dreams come true: discovering Galicia. Anyone who likes eating cannot think of Galicia without thinking, before anything else, of the pleasures of its cuisine. “Nostalgia begins with food,” said Che Guevara, perhaps longing for the astronomical roasts from his Argentinean homeland, while discussing matters of war during the men-only nights in the Sierra Maestra. Also in my case, nostalgia for Galicia had begun with food, before I became acquainted with the region.


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela “(…) Todo o alborozo, todas as incertezas e toda a soidade da infancia volveron a min de súpeto nese sabor, que era o inconfundible dos lacóns da avoa. Daquela experiencia xurdiu o meu interese de descifrar a súa ascendencia, e buscando a súa encontrei a miña nos verdes frenéticos de maio ata o mar e as choivas feraces e os ventos eternos dos campos de Galicia. Só entón entendín de onde sacara a avoa aquela credulidade que lle permitía vivir nun mundo sobrenatural onde todo era posible, onde as explicacións racionais carecían por completo de validez, e entendín de onde lle viña a paixón de cociñar para alimentar aos forasteiros e o seu costume de cantar todo o día. (…) En realidade, todos os galegos que coñezo, e os que vin agora sen tempo para coñecelos, semellan nacidos baixo o signo de Pisces.”

“(…) Todo el alborozo, todas las incertidumbres y toda la soledad de la infancia me volvieron de pronto en ese sabor, que era el inconfundible de los lacones

(…) All the joy, all the uncertainty and all the loneliness of childhood suddenly came back to me with that flavour, which was the unmistakable one of my

de la abuela. De aquella experiencia surgió mi interés de descifrar su ascendencia, y buscando la suya encontré la mía en los verdes frenéticos de mayo hasta el mar y las lluvias feraces y los vientos eternos de los campos de Galicia. Sólo entonces entendí de dónde había sacado la abuela aquella credulidad que le permitía vivir en un mundo sobrenatural donde todo era posible, donde las explicaciones racionales carecían por completo de validez, y entendí de dónde le venía la pasión de cocinar para alimentar a los forasteros y su costumbre de cantar todo el día. (…) En realidad, todos los gallegos que conozco, y los que vi ahora sin tiempo para conocerlos, me parecen nacidos bajo el signo de Piscis.”

grandmother's ham forelegs. That experience aroused my interest in deciphering her ancestry, and by looking for hers I found my own, in the frenetic greens of May as far as the sea and the fertile rains and eternal winds of the Galician countryside. Only then did I understand where grandmother got that credulity that enabled her to live in a supernatural world where everything was possible, where rational explanations completely lacked any validity, and I understood where she got her passion for cooking to feed strangers and her custom of singing all day. (...) In fact, all the Galicians I know, and those I met now without time to get to know them, seem to me to have been born under the sign of Pisces.

39


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

40

“Non sei de onde vén a vergoña de ser turista. (...) Eu, cando vou coñecer algún

“No sé de dónde viene la vergüenza de ser turista. (...) Yo, cuando voy a conocer

I do not know where the shame of being a tourist comes from. (...) I, when-

lugar sen dispoñer de moito tempo para ir máis a fondo, asumo sen pudor a miña condición de turista. Gústame inscribirme nesas excursións rápidas, nas que os guías explican todo o que se ve polas ventás do autobús, á dereita e á esquerda, señores e señoras, entre outras cousas porque así sei dunha vez todo o que non hai que ver despois, cando saio só a coñecer o lugar polos meus propios medios. Sen embargo, Santiago de Compostela non da tempo para tantos pormenores: a cidade imponse de inmediato, completa e para sempre, como se se tivera nacido nela.”

algún lugar sin disponer de mucho tiempo para ir más a fondo, asumo sin pudor mi condición de turista. Me gusta inscribirme en esas excursiones rápidas, en las que los guías explican todo lo que se ve por las ventanas del autobús, a la derecha y a la izquierda, señores y señoras, entre otras cosas porque así sé de una vez todo lo que no hay que ver después, cuando salgo solo a conocer el lugar por mis propios medios. Sin embargo, Santiago de Compostela no da tiempo para tantos pormenores: la ciudad se impone de inmediato, completa y para siempre, como si se hubiera nacido en ella.”

ever I am going to visit a place without a lot of time to go into depth, unashamedly assume my tourist status. I like to put my name down for those quick sightseeing tours, in which guides explain everything you see through the coach windows, on the right and on the left, ladies and gentlemen, among other reasons because this shows me all at once what I do not need to see afterwards, when I go out to discover the place on my own. However, in Santiago de Compostela you do not have time for such details: the city immediately asserts itself, completely and forever, as if you had been born in it.


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

“Sempre crin, e sigo crendo, que non hai no mundo unha praza máis bela que a de Siena. A única que me fixo dubidar é a de Santiago de Compostela, polo seu equilibrio e o seu aire xuvenil, que non permite pensar na súa idade venerable, senón que parece construída o día anterior por alguén que tivera perdido o sentido do tempo. Tal vez esta impresión non teña a súa orixe na praza mesma, senón no feito de estar -como toda a cidade, ata nos últimos recantosincorporada ata a alma á vida cotiá de hoxe.”

“Siempre he creído, y lo sigo creyendo, que no hay en el mundo una plaza más bella que la de Siena. La

I have always believed, and I still do, that there is no square in the world as beautiful as the one in Sienna. The only one

única que me ha hecho dudar es la de Santiago de Compostela, por su equilibrio y su aire juvenil, que no permite pensar en su edad venerable, sino que parece construida el día anterior por alguien que hubiera perdido el sentido del tiempo. Tal vez esta impresión no tenga su origen en la plaza misma, sino en el hecho de estar -como toda la ciudad, hasta en sus últimos rincones- incorporada hasta el alma a la vida cotidiana de hoy.”

that has made me doubt is that of Santiago de Compostela, due to its balance and young atmosphere, which does not give you an idea of its venerable age, but seems to have been built the day before by someone that had lost the notion of time. Perhaps this impression does not originate in the square itself but in the fact of being (like the entire city, even in its remotest spots) incorporated into the very soul of today's everyday life.

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela “É unha cidade viva, tomada por una multitude de estudantes alegres e buliciosos, que no lle dan nin unha soa tregua para envellecer. Nos muros intactos, a vexetación ábrese paso por entre as fendas, nunha loita implacable por sobrevivir ao esquecemento, e un encóntrase a cada paso, como a cousa máis natural do mundo, co milagre das pedras flore-

cidas.”

“Es una ciudad viva, tomada por una muchedumbre de estudiantes alegres y bulliciosos, que no le dan ni una sola tregua para envejecer. En los muros intactos, la vegetación se abre paso por entre las grietas, en una lucha implacable por sobrevivir al olvido, y uno se encuentra a cada paso, como la cosa más natural del mundo, con el milagro de las

piedras florecidas.”

It is a lively city, taken over by a crowd of cheerful, noisy students, who do not give it a break even to age. In the intact walls, vegetation finds its way through the cracks, in a relentless struggle to survive oblivion, and you come across at every step, as if it were the most natural thing in the world, the miracle of flow-

ering stones. 42


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

“Choveu durante tres días, pero non de un xeito inclemente, senón con intempestivos espazos dun sol radiante. Sen embargo, os amigos galegos non parecían ver esas pausas douradas, senón que a cada instante nos daban escusas pola choiva. Se cadra nin tan sequera eles eran conscientes de que Galicia sen choiva tivese sido unha desilusión, porque o seu é un país mítico -moito máis do que os propios galegos imaxinan-, e nos países míticos nunca sae o sol. (…) "Este tempo non corresponde á estación", insistían, sen lembrar a Valle-Inclán, a Rosalía de Castro, aos poetas galegos de sempre, en cuxos libros chove desde o principio da creación e sopra un vento interminable, que é tal vez o que sementa ese xerme lunático que fai distintos e amorosos a tantos galegos.”

“Llovió durante tres días, pero no de un modo inclemente, sino con intempestivos espacios de un sol radiante. Sin embargo, los amigos gallegos no parecían ver esas pausas doradas, sino que a cada instante nos daban excusas por la lluvia. Tal vez ni siquiera ellos eran conscientes de que Galicia sin lluvia hubiera sido una desilusión, porque el suyo es un país mítico -mucho más de lo que los propios gallegos se lo imaginan-, y en los países míticos nunca sale el sol. (…) "Este tiempo no corresponde a la estación", insistían, sin acordarse de ValleInclán, de Rosalía de Castro, de los poetas gallegos de siempre, en cuyos libros llueve desde el principio de la creación y sopla un viento interminable, que es tal vez el que siembra ese germen lunático que hace distintos y amorosos a tantos gallegos.”

It rained for three days, but not in an inclement way but with untimely breaks of sunshine. However, my Galician friends did not seem to see these golden pauses but were constantly apologising to us for the rain. Perhaps not even them were aware that Galicia without rain would have been a disappointment, because theirs is a mythical land (a lot more so than Galicians themselves imagine) and

in mythical lands the sun never shines. (…) “This weather is out of season,” they kept saying, without remembering Valle-Inclán, Rosalía de Castro, the traditional Galician poets, in whose books it rains from the beginning of creation and an endless wind blows, which is perhaps what sows this lunatic seed that makes so many Galicians different and loving.

43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

vivos que quedan neste mundo devastado, comendo uns peixes que

“Llovía en la ciudad, llovía en los campos intensos, llovía en el paraíso lacustre de la ría de Arosa y en la ría de Vigo, y en su puente, llovía en la plaza, impávida y casi irreal, de Cambados, y hasta en la isla de la Toja, donde hay un hotel de otro mundo y otro tiempo, que parece esperar a que escampe, a que cese el viento y resplandezca el sol para empezar a vivir. Andábamos por entre esta lluvia como por un estado de gracia, comiendo a puñados los únicos

mariscos vivos que quedan en este mundo devastado, comiendo unos pesca-

It rained in the city, it rained in the intense fields, it rained in the lake-like paradise of Ría de Arosa and in Ría de Vigo, and on its bridge, it rained in the square, dauntless and almost unreal, of Cambados, and even on the island of La Toja, where there is a hotel from another world and another time, which seems to be waiting for it to clear up, for the wind to stop and the sun to shine before coming to life. We walked in the midst of this rain as if in a state of grace, eating handfuls of the only living

seafood left in this devastated world,

seguían vivos no prato e unhas ensaladas que seguían medrando na mesa, e sabíamos que todo aquilo estaba alí por virtude da choiva, que nunca acaba de caer.”

dos que siguen siendo peces en el plato y unas ensaladas que seguían creciendo en la mesa, y sabíamos que todo aquello estaba allí por virtud de la lluvia, que nunca acaba de caer.”

eating fish that are still fish on the plate and salads that continued growing on the table, and we know that all of this was there thanks to the rain, which never stops falling.

“Chovía na cidade, chovía nos campos intensos, chovía no paraíso lacustre da ría de Arousa e na ría de Vigo, na súa ponte, chovía na praza, impávida e case irreal, de Cambados, e ata na illa da Toxa, onde hai un hotel doutro mundo e outro tempo, que parece esperar a que escampe, a que cese o vento e resplandeza o sol para empezar a vivir. Andabamos por entre esta choiva como por un estado de graza, comendo a puñados os únicos mariscos

44


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela “Hai agora moitos anos, nun restaurante de Barcelona, oínlle falar da comida de Galicia ao escritor Álvaro Cunqueiro, e as súas descricións eran tan abraiantes que me pareceron delirios de galego. Desde que teño memoria escoiteilles falar de Galicia aos galegos de América, e sempre pensei que os seus recordos estaban deformados polos espellismos da morriña. Hoxe lembro as miñas 72 horas en Galicia e pregúntome se todo aquilo era verdade, ou se é que eu mesmo terei empezado a ser vítima dos mesmos desvaríos da miña avoa.

Entre galegos -xa o sabemos- nunca se sabe.”

“Hace ahora muchos años, en un restaurante de Barcelona, le oí hablar de la comida de Galicia al escritor Álvaro Cunqueiro, y sus descripciones eran tan deslumbrantes que me parecieron delirios de gallego. Desde que tengo memoria les he oído hablar de Galicia a los gallegos de América, y siempre pensé que sus recuerdos estaban deformados por los espejismos de la nostalgia. Hoy me acuerdo de mis 72 horas en Galicia y me pregunto si todo aquello era verdad, o si es que yo mismo he empezado a ser víctima de los mismos desvaríos de mi abuela. Entre gallegos -ya lo sabemos-

nunca se sabe.”

Many years ago, in a Barcelona restaurant, I heard the writer Álvaro Cunqueiro speaking about the food in Galicia, and his descriptions were so amazing that he appeared to me to be just a Galician speaking nonsense. As far back as I can remember, I have heard Galicians in America speaking about Galicia, and I always thought that their memories had been deformed by the illusions of nostalgia. Today I remember my 72 hours in Galicia and I wonder if it was all real, or if I myself have started to become a victim of my grandmother's ravings.

Among Galicians (as we know), one never knows.

45


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

Guided tour around the old town by means of a practical MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués.

Tamén dispoñíbeis en / También disponibles en / Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre

anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3

Queimada Galega Queimada Galega co "conxuro máxico", que afasta os malos espíritos, e música tradicional galega en vivo. Unha experiencia inesquecíbel e con toda a esencia das tradicións de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: lun 6 e mar 7 dec, 20:00 h. Queimada Galega con el "conxuro máxico", que aleja los malos espíritus, y música tradicional gallega en vivo. Una experiencia inolvidable y con toda la esencia de las tradiciones de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: lun 6 y mar 7 dic, 20:00 h. Galician 'Queimada' featuring the 'magic spell', to keep the evil spirits away, as well as live traditional Galician music. An unforgettable experience featuring all the essence of Galician traditions. Place: Lar das

47


Que Facer Qué hacer What to do Meigas (Rúa do Vilar, 47). Days and time: Mon 6 and Tue 7 Dec, 20:00 h. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela Official Booking Centre. Tel: 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com

Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre. (see last page)

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de

48

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a histo-

ria desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

+ Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. Saídas especiais Ponte da Constitución: dom 5 e mar 7

dec, 9:00 h. Prezo: 45 €. Salidas especiales Puente de la Constitución: dom 5 y mar 7 dic, 9:00 h. Precio: 45 €. Special departures: Sun 5 and Tue 7 Dec, 9:00 am. Price: €45.

ge, with dinner waiting for you every evening… Duration: 9 days / 8 nights. Departures: September 3rd to 11th; October 08th to 16th October 29th to November 6th, December 03rd to 11th. Starting point: Astorga.

FISTERRA-COSTA DA MORTE Saídas especiais Ponte da Constitución: sáb 4 e lun 6 dec, 9:00 h. Prezo: 40 €. Salidas especiales Puente de la Constitución: sáb 4 y lun 6 dic, 9:00 h. Precio: 40 €. Special departures: Sat 4 and Mon 6 Dec, 9:00 am. Price: €40.

Especial peregrinos / Especial peregrinos / Pilgrim special + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com O CAMIÑO DE SANTIAGO A PÉ Propoñémosche unha experiencia inesquecible: facer o Camiño a pé, aloxándote en hoteis de 3*, con guía acompañante y autocar de apoio para levar a equipaxe e trasladarte ao finalizar a etapa ao aloxamento, coa cea preparada todas as noites... Duración: 9 días / 8 noites. Saídas: do 03 ao 11 de setembro; do 08 ao 16 de outubro; do 29 de otubro ao 06 de novembro; do 03 ao 11 de decembro. Punto de partida: Astorga. EL CAMINO DE SANTIAGO A PIE Te proponemos una experiencia inolvidable: hacer el Camino a pie, alojándote en hoteles de 3*, con guía acompañante y autocar de apoyo para llevar el equipaje y trasladarte al finalizar la etapa al alojamiento, con la cena preparada todas las noches... Duración: 9 días / 8 noches. Salidas: del 03 al 11 de septiembre; del 08 al 16 de octubre; del 29 de octubre al 06 de noviembre; del 03 al 11 de diciembre. Punto de partida: Astorga. THE WAY OF ST. JAMES ON FOOT We offer you an unforgettable experience by undertaking the Way of St. James on foot, staying in 3* hotels to get a good rest after each stage, with accompanying guide so as not to miss any details about the sights along the way, with a support coach to carry your luggage and take you to your accommodation at the end of each sta-

O CAMIÑO DE SANTIAGO EN BICICLETA Unha experiencia inesquecíbel, con aloxamento en hoteis de 3*, media pensión, 2 guías acompañantes e bicicleta último modelo. Duración: 9 días/8 noites. Saídas: do 03 ao 11 de setembro; do 08 ao 16 de outubro; do 29 de outubro ao 06 de novembro; do 03 ao 11 de decembro. Punto de partida: León. EL CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA Una experiencia inolvidable, con alojamiento en hoteles de 3* media pensión, 2 guías acompañantes y bicicleta último modelo. Duración: 9 días/8 noches. Salidas: del 03 al 11 de septiembre; del 08 al 16 de octubre; del 29 de octubre al 06 de noviembre; del 03 al 11 de diciembre. Punto de partida: León. THE WAY OF ST. JAMES BY BIKE An unforgettable experience featuring accommodation in 3* hotels half board, 2 accompanying guides and latest-model bike. Duration: 9 days/8 nights. Departures: September 3rd to 11th, October 08th to 16th, October 29th to November 6th, December 03rd to 11th. Starting point: León

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05

50

Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3


Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3

Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra

51


Directorios Directorios Directory mapa / fuera mapa / off map) A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish

Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food

Pulperías Pulperías Octopus taverns

Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

52

A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)


Italianos Italianos ltalian food Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461 .e2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie)

Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials

Gais Gays Gays

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3

54

Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall nº 57 Decembro 2010  

Culturall nº 57 Decembro 2010