Page 1

culturall

68

nÂş

2011/11

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Apetitoso novembro Apetitoso noviembre Tasty November


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Coordinación_Coordinated by: Turismo de Santiago. Redacción_Texts: Turismo de Santiago. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

11

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

46

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

A Compostela de novembro é unha cidade saborosa. Unha ledicia para veciños e visitantes, que bulen para non arrefriarse e escapan da chuvia gorecéndose onde saben que os agarda un prato quente. Xa non son só os caldos fumeantes, as carnes tenras, o marisco que luce mellor ca nunca (hai que ver cómo están este mes os berberechos!), os aromáticos chourizos, o queixo ou as castañas asadas que volven recender nas rúas. O menú compostelán de novembro é aínda máis nutritivo, porque en teatros, salas, museos e recintos atoparemos eventos á carta que satisfarán a fame de todos os espíritos nos días nubrados e nas noites cada vez máis longas do outono. Así degustaremos a única presentación de 2011 en España do mellor cuarteto do mundo, o Emerson String Quartet; a beleza e a forza do Ballet Nacional de Cuba; a temporada da Real Filharmonía de Galicia, estreas de teatro e músicas de sabores diversos, dende o metal ó soul. Pero tamén, e moi especialmente, gozaremos do dilatado banquete de Cineuropa, o festival compostelán de cine independente e de autor que chega ós seus 25 anos enchéndonos a mesa de películas inesquecibles en enormes racións diarias. Que aproveite, Santiago.

La Compostela de noviembre es una ciudad sabrosa. Una delicia para vecinos y visitantes, que apuran el paso para no resfriarse y escapan de la lluvia resguardándose allí donde saben que los aguarda un plato caliente. Ya no son solo los caldos humeantes, las carnes jugosas, el marisco que luce mejor que nunca (¡hay que ver cómo están este mes los berberechos!), el queso tierno y los aromáticos chorizos o las castañas asadas que vuelven a perfumar las calles. El menú compostelano de noviembre es aún más nutritivo, porque en teatros, salas, museos y recintos nos encontraremos eventos a la carta que satisfarán el hambre de todos los espíritus en los días nublados y en las noches cada vez más largas del otoño. Así degustaremos la única presentación de 2011 en España del mejor cuarteto del mundo, o Emerson String Quartet; la belleza del Ballet Nacional de Cuba; la temporada de la Real Filharmonía de Galicia, estrenos de teatro y músicas de sabores diversos, desde el metal óal soul. Pero también, y muy especialmente, disfrutaremos del dilatado banquete de Cineuropa, el festival compostelano de cine independiente y de autor que llega a sus 25 anos llenándonos la mesa de películas inolvidables en enormes raciones diarias.

Compostela is a tasty city in November. A delight for residents and visitors alike, who hurry their pace so as not to catch a cold and seek shelter from the rain wherever there is a hot dish waiting for them. It is not just the steaming broths, juicy meats, shellfish at its best (this month's cockles are really something!), tender cheese and aromatic chorizos or roast chestnuts that fill the air again. Compostela's November menu is even more nutritious because in theatres, exhibition halls and museums we will find ala-carte events to satisfy everyone's hunger on the cloudy days and ever-longer nights of autumn. We will thus savour the only Spanish presentation in 2011 of the best quartet in the world, the Emerson String Quartet; the beauty of the Cuban National Ballet; the season of the Real Filharmonía de Galicia orchestra, theatre premieres and all flavours of music, from metal to soul. But, above all, we will enjoy the extensive Cineuropa banquet, Compostela's independent and auteur film festival that has reached its 25th year of filling our table with unforgettable films in enormous daily rations. Bon appetite, Santiago!

Que aproveche, Santiago.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials Escena / Stage

Ballet Nacional de Cuba O Ballet Nacional de Cuba, dirixido por Alicia Alonso, é desde 1948 unha das máis prestixiosas compañías de danza do mundo e ocupa un lugar prominente na cultura hispanoamericana contemporánea polo rigor artístico e técnico dos seus bailaríns e a diversidade na concepción estética dos coreógrafos. O programa da xira inclúe 'A Cincenta', con coreografía e libreto de Eduardo Consuegra; 'Acentos' e 'idilio' do coreógrafo Eduardo Blanco; 'Giselle', orixinal de Coralli-Perrot e 'Nas sombras dun vals' con música de Strauss.

Ballet Nacional de Cuba El Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Alicia Alonso, es desde 1948 una de las más prestigiosas compañías de danza del mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana contemporánea por el rigor artístico y técnico de sus bailarines y la diversidad en la concepción estética de los coreógrafos. El programa de la gira incluye 'La Cenicienta', con coreografía y libreto de Eduardo Consuegra; 'Acentos' e 'idilio' del coreógrafo Eduardo Blanco; 'Giselle', original de Coralli-Perrot y 'En las sombras de un vals' con música de Strauss.

Cuban National Ballet The Cuban National Ballet, directed by Alicia Alonso, has been one of the most prestigious dance companies in the world since 1948 and plays a prominent role in contemporary Latin American culture, due to the artistic and technical rigour of its dancers and the diversity in its choreographers' aesthetic conception. The tour's programme includes “Cinderella,” with choreography and libretto by Eduardo Consuegra; “Accents” and “Idyll” by the choreographer Eduardo Blanco; “Giselle,” created by Coralli-Perrot and “In the Shadows of a Waltz” with music by Strauss.

Ballet Nacional de Cuba Auditorio Novacaixagalicia 19 de novembro / noviembre. November 19. 20.30 h. Entradas esgotadas / agotadas. Sold out.


culturall Cine / Cinema

25 anos de Cineuropa Por vixésimo quinto ano consecutivo, Santiago convértese na capital do cine independente e de autor. O Festival Internacional de Cine Cineuropa, organizado pola Concellaría de Cultura de Santiago, volve reunir estreas recén saídas dos mellores festivais, recompilacións temáticas e pezas pouco expostas comercialmente. Entre os 140 títulos que se proxectarán figuran películas premiadas en Cannes, Berlín, Sundance ou Venecia e autores como Bela Tarr, Bruno Dumont, Aki Kaurismaki, Shion Sono ou Aleksander Sokurov, León de Ouro en Venecia con 'Fausto'. Tamén o cine español máis recente, como a Concha de Ouro en San Sebastián, 'Los pasos dobles', cine latinoamericano e asiático e filmes infantís. A programación engade concertos, obradoiros de iniciación ó cine e os 'Encontros co público'. Datas chave: a gala de entrega dos Premios Cineuropa, o 9 de novembro, e, o 2 de decembro, a máis longa maratón destes 25 anos.

25 años de Cineuropa Por vigésimo quinto año consecutivo, Santiago se convierte en la capital del cine independiente y de autor. El Festival Internacional de Cine Cineuropa, organizado por la Concejalía de Cultura de Santiago, vuelve a reunir estrenos recién salidos de los mejores festivales, recopilaciones temáticas y piezas poco expuestas comercialmente. Entre los 140 títulos que se proyectarán figuran películas premiadas en Cannes, Berlín, Sundance o Venecia y autores como Bela Tarr, Bruno Dumont, Aki Kaurismaki, Shion Sono o Aleksander Sokurov, León de Ouro en Venecia con 'Fausto'. También el cine español más reciente, como la Concha de Oro en San Sebastián, 'Los pasos dobles', cine latinoamericano y asiático y filmes infantiles. La programación añade conciertos, talleres de iniciación al cine y los 'Encuentros con el público'. Fechas clave: la gala de entrega de los Premios Cineuropa, el 9 de noviembre, y, el 2 de diciembre, la maratón más larga de estos 25 años.

25 years of Cineuropa For the 25th year in a row, Santiago becomes the capital of independent and auteur cinema. The Cineuropa International Film Festival, organised by Santiago's Culture Department, once again presents premieres recently arrived from the best festivals, thematic collections and noncommercial films. The 140 films that will be screened this year include prize-winning movies from Cannes, Berlin, Sundance or Venice, and filmmakers such as Bela Tarr, Bruno Dumont, Aki Kaurismaki, Shion Sono or Aleksander Sokurov, who won the Golden Lion at Venice with “Fausto.” Also recent Spanish cinema, such as the Golden Shell winner at San Sebastian, “Los pasos dobles,” Latin American cinema, as well as Asian and children's films. The programme adds concerts, introductory workshops to cinema and “Encounters with the public.” Key dates: the Cineuropa Awards ceremony, on November 9, and on December 2, the longest marathon in these 25 years.

Festival Cineuropa 2011 Teatro Principal, Salón Teatro, CGAC, Fundación NovaCaixaGalicia. 9 de novembro - 2 de decembro. 9 de noviembre – 2 de diciembre. November 9 – December 2. Consultar programación en / See programme at: www.santiagoturismo.com, www.compostelacultura.org 06 | 07


i Música / Music

Un luxo de orquestras A programación de abono do Auditorio de Galicia aposta este mes pola recoñecida calidade das dúas orquestras galegas. O día 10 a Sinfónica de Galicia, co director Michael Nesterowicz, interpretará a monumental quinta sinfonía de Prokofiev, e co solista Guillermo Pastrana, o concerto para violoncello de Lalo. O 17 e o 24 actuará a Real Filharmonía de Galicia. Na primeira data, dirixida por David Afkham e co pianista Saleem Abboud Ashkar, ofrecerá obras como o Rondó brillante de Mendelssohn, a Fantasía para piano 'África' de Saint-Saens e a terceira sinfonía de Brahms; na segunda, co director invitado Manuel Hernández Silva e o violonchelista Johannes Moser, o concerto número 1 para violonchelo de Shostakovitch e a serenata para cordas de Dvorák.

Un lujo de orquestas La programación de abono del Auditorio de Galicia apuesta este mes por la recnocida calidad de las dos orquestas gallegas. El día 10 la Sinfónica de Galicia, con el director Michael Nesterowicz, interpretará la monumental quinta sinfonía de Prokofiev, y con el solista Guillermo Pastrana, el concierto para violoncello de Lalo. El 17 y el 24 actuará la Real Filharmonía de Galicia. En la primera fecha, dirigida por David Afkham y con el pianista Saleem Abboud Ashkar, ofrecerá obras como el Rondó brillante de Mendelssohn, la Fantasía para piano 'África' de Saint-Saëns y la tercera sinfonía de Brahms: en la segunda, con el director invitado Manuel Hernández Silva y el violonchelista Johannes Moser, el concierto número 1 para violonchelo de Shostakovich y la serenata para cuerdas de Dvorák.

A Wealth of Orchestras The Auditorio de Galicia's regular season is committed this month to the renowned quality of Galicia's two orchestras. On November 10, the Galician Symphony Orchestra, with the conductor Michael Nesterowicz, will perform Prokofiev's monumental fifth symphony, and with the soloist Guillermo Pastrana, Lalo's concert for cello. The Real Fiharmonía de Galicia orchestra will perform on November 17 and 24. On the first date, conducted by David Afkham and with the pianist Saleem Abboud Ashkar, it will present works such as Mendelssohn's Rondo Brillant, Saint-Saëns's “Africa” Fantasy for Piano and Brahms' third symphony; on the second date, with the invited conductor Manuel Hernández Silva and the cellist Johannes Moser, Shostakovich's Concert Number 1 for Cello and Dvorák's serenata for strings.

Temporada de abono. Regular Season Auditorio de Galicia 10 nov. 21 h / 9 pm. Sinfónica de Galicia. Michael Nesterowicz, director/conductor. Guillermo Pastrana, cello: Vayo, Lalo, Prokofiev. 17 nov. 21 h / 9 pm. Real Filharmonía de Galicia. David Afkham, director/conductor. Saleem Abboud Ashkar, piano: Brahms, Mendelssohn, Saint-Saëns. 24 nov. 21 h / 9 pm. Real Filharmonía de Galicia. Manuel Hernández Silva, director /conductor. Johannes Moser, cello: Shostakovich, Dvorák. Entradas/Tickets: 12 €. Estudantes e xubilados/ estudiantes y jubilados / students and OAPs: -50%. www.novacaixagalicia.es / 902 434 443. Despacho de billetes / Taquilla / Ticket office: 981 571 026 981 573 979.


culturall Música / Music

Os Catro fantásticos Quen asista ó único concerto que o Emerson String Quartet dará en España este ano, atoparase co talento abraiante da que probablemente é a mellor formación camerística do mundo: cunha traxectoria de máis de tres décadas alcanzaron nove premios Grammy, tres Gramophone Awards, un Avery Fisher Price e o seu ingreso ó American Classical Music Hall. O cuarteto de Nova Yorque, formado polos violinistas Eugene Drucker e Philip Setzer, o violista Lawrence Dutton e ol chelista David Finckel, ofrecerá en Santiago un repertorio de obras para corda do clasicismo -Haydn, Mozart y Beethoven-, moitas delas recollidas nos seus discos premiados.

Los Cuatro Fantásticos Quienes asistan al único concierto que el Emerson String Quartet dará en España este año, se encontrarán con el talento arrollador de la que probablemente es la mejor formación camerística del mundo: con una trayectoria de más de tres décadas han conseguido nueve premios Grammy, tres Gramophone Awards, un Avery Fisher Price y su ingreso al American Classical Music Hall. El cuarteto neoyorquino, formado por los violinistas Eugene Drucker y Philip Setzer, el violista Lawrence Dutton y el chelista David Finckel, ofrecerá en Santiago un repertorio de obras para cuerda del clasicismo -Haydn, Mozart y Beethoven-, muchas de ellas recogidas en sus discos premiados.

The Fantastic Four Those who attend the Emerson String Quartet's sole Spanish concert this year, will witness the overwhelming talent of what is probably the best chamber ensemble in the world: with a career stretching over more than three decades, they have won nine Grammy Awards, three Gramophone Awards, an Avery Fisher Price Award and have been inducted into the American Classical Music Hall. The New York quartet, made up of the violinists Eugene Drucker and Philip Setzer, the violist Lawrence Dutton and the cellist David Finckel, will perform in Santiago a classic repertoire of works for strings -Haydn, Mozart and Beethoven- many of which are included in their prize-winning albums.

Emerson String Quartet Auditorio Novacaixagalicia 16 de novembro / noviembre. 20.30 h. November 16. 8.30 pm. Entradas/Tickets: Desde/from 14,35 €. www.servinova.es 08 | 09


i Escena / Stage

Entre Sam e Pascual Dúas das obras máis sobranceiras de autores tan dispares como Camilo José Cela e Woody Allen coinciden este mes no Auditorio de Novacaixagalicia, para contarnos as vidas –tamén dispares- do condenado a morte Pascual Duarte e do peculiar crítico de cine Allan, que mantén conversacións imaxinarias con Humphrey Bogart e é abandoado pola súa muller. O drama 'La Familia de Pascual Duarte' trasládanos á Extremadura de principios do século XX e a unha sórdida vida de marxinación e violencia. En 'Tócala otra vez, Sam', a directora británica Tamzin Townsend adapta a exitosa película de Woody Allen para lucimento dos actores Luis Merlo e María Barranco, que protagonizan esta comedia ácida e intelixente.

Entre Sam y Pascual Dos de las obras más señeras de autores tan dispares como Camilo José Cela y Woody Allen coinciden este mes en el Auditorio de Novacaixagalicia, para contarnos las vidas –también disparesdel condenado a muerte Pascual Duarte y del peculiar crítico de cine Allan, que mantiene conversaciones imaginarias con Humphrey Bogart y es abandonado por su esposa. El drama 'La Familia de Pascual Duarte' nostraslada a la Extremadura de principios del siglo XX y a una sórdida vida de marginación y violencia. En 'Tócala otra vez, Sam', la directora británica Tamzin Townsend adapta la exitosa película de Woody Allen para lucimiento de los actores Luis Merlo y María Barranco, que protagonizan esta comedia ácida e inteligente.

Between Sam and Pascual Two of the most outstanding plays by such varied authors as Camilo José Cela and Woody Allen coincide this month in the Auditorio de Novacaixagalicia to relate the lives -also varied- of the condemned man Pascual Duarte and the peculiar film critic called Allan, who has imaginary conversations with Humphrey Bogart and is abandoned by his wife. The drama “La Familia de Pascual Duarte” takes us back to the Extremadura of the early 20th century and a sordid life of margination and violence. In “Play it Again, Sam,” the British director Tamzin Townsend adapts Woody Allen's hit movie to the benefit of the actors Luis Merlo and María Barranco, who star in this sharp and intelligent comedy.

Auditorio Novacaixagalicia Nov. 10. 20.30 h / 8.30 pm. 'La familia de Pascual Duarte'. Director: Gerardo Malla. Productor/Producer: Tomás Gayo Producciones. Elenco/ Cast: Marcial Álvarez, Ángeles Martín, Ana Otero, Tomás Gayo, Sergio Pazos, Lorena Do Val, Lola Casamayor. Entradas/Tickets: Desde/from 14,35 €. www.servinova.es Nov. 26 20.30 h / 8.30 pm. 'Tócala otra vez, Sam'. Dirección/Director: Tamzin Townsend. Elenco/Cast: María Barranco, Luis Merlo José Luis Alcobendas, Beatriz Santana, Javier Martín. Entradas/Tickets: Desde/from 14,35 €. www.servinova.es


culturall Deportes / Sports

'O-B-R-A, todos xuntos: Obraaa!' O equipo compostelán de baloncesto Blusens Monbus, Obradoiro para os seus seguidores, protagoniza nas xornadas 7 e 9 da Liga ACB Endesa dous partidos en casa que prometen encher a 'caldeira do Sar'. O domingo 13 o Obradoiro recibirá ó Baloncesto Fuenlabrada, co que se codea nos postos intermedios da clasificación xeral; e o 27 enfrontarase ó poderoso Barcelona Regal, que conta entre as súas filas a figuras internacionais como Juan Carlos Navarro e Ricky Rubio. Dous retos para o equipo capitaneado por Javier Bulfoni, que se verá respaldado polos seus milleiros de afeccionados.

'¡O-B-R-A, todos juntos: Obraaa!' El equipo compostelano de baloncesto Blusens Monbus, Obradoiro para sus seguidores, protagoniza en las jornadas 7 y 9 de la Liga ACB Endesa dos partidos en casa que prometen llenar la 'caldera del Sar'. El 13 el Obradoiro recibirá al Baloncesto Fuenlabrada, con el que se codea en los puestos intermedios de la clasificación general; y el 27 se enfrentará al poderoso Barcelona Regal, que cuenta entre sus filas a figuras internacionales como Juan Carlos Navarro y Ricky Rubio. Dos retos para el equipo capitaneado por Javier Bulfoni, que se verá respaldado por sus miles de aficionados.

“O-B-R-A, all together: Obraaa!” The Compostela basketball team Blusens Monbus, Obradoiro for its followers, will play two homes games in the Endesa ACB League on November 7 and 9 that look like filling the Sar Stadium. On November 13, Obradoiro will receive Baloncesto Fuenlabrada, a direct rival in the intermediary positions of the general classification; and on November 27 it will face the powerful Barcelona Regal, whose players include international figures such as Juan Carlos Navarro and Ricky Rubio. Two challenges for the team led by Javier Bulfoni, which will be backed by thousands of fans.

Partidos locais do Obradoiro C.A.B. Home games of Obradoiro C.A.B. Multiusos do Sar Nov. 13. 12.30 h / 12.30 pm. Blusens Monbus - Baloncesto Fuenlabrada. Nov. 27. 12.30 h/ 12.30 pm. Blusens Monbus - FC Barcelona Regal. Entradas / Tickets: Desde/from 20 €. www.obradoirocab.com

Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


non faltes no te pierdas don’t miss

Música Music

Música Music

Música Music

Amon Amarth

IX Microfest

Rosana

Sala Capitol 3 de novembro. 19 h 3 de noviembre. 19 h November 3. 7 pm

Sala Capitol 18 e 19 de novembro. 20.30 h 18 y 19 de noviembre. 20.30 h November 18 and 19. 8.30 pm

Auditorio Novacaixagalicia 25 de novembro: 21.30 h 25 de noviembre: 21.30 h November 25: 9.30 pm

A banda sueca de death metal presenta o seu novo álbum de estudo, 'Surtur Rising', descrito pola revista 'Metal Hammer' como 'o máis grande e potente' dos seus case 20 anos de carreira. Coa voz gutural de Johan Hegg e un son brutal, interpretarán temas dos seus oito álbumes, repletos de mitoloxía nórdica e épica vikinga, nun show non apto para oídos tenros. La banda sueca de death metal presenta su nuevo álbum de estudio, 'Surtur Rising', descrito por la revista 'Metal Hammer' como 'el más grande y potente' de sus casi 20 años de carrera. Con la voz gutural de Johan Hegg y un sonido brutal, interpretarán temas de sus ocho álbumes, repletos de mitología nórdica y épica vikinga, en un show no apto para oídos tiernos. The Swedish death metal group presents its new studio album, “Surtur Rising,” described by “Metal Hammer” magazine as the “greatest and most powerful” of its almost-20-year career. With the guttural voice of Johan Hegg and a brutal sound, it will present songs from eight of its albums, full of Nordic mythology and Viking epics, in a show not suitable for tender ears.

Nach, o MC alacantino que presenta o seu novo disco, 'Mejor que el silencio', encabeza o cartel da novena edición do Microfest, un dos eventos de hip hop máis lonxevos de España. O programa inclúe tamén aos mallorquinos La Puta Opepé e ao madrileño Darmo. Como representantes da escena galega estarán os vigueses Kaixo Sama VS Elecesar e ao compostelán Erin, de Comando Katana. Nach, el MC alicantino que presenta su nuevo disco, 'Mejor que el silencio', encabeza el cartel de la novena edición del Microfest, uno de los eventos de hip hop más longevos de España. El programa incluye también a los mallorquines La Puta Opepé y al madrileño Darmo. Como representantes de la escena gallega estarán los vigueses Kaixo Sama VS Elecesar y al compostelano Erin, de Comando Katana. Nach, the Alicante MC who is presenting his new CD, “Mejor que el silencio,” leads the list of participants in the 9th Microfest, one of Spain's longest-running hip-hop events. The programme also includes Majorca's La Puta Opepé and Madrid's Darmo. Galicia will be represented by Vigo's Kaixo Sama VS Elecesar and Compostela's Erin, a member of Comando Katana.

Tras dous anos de descanso creativo, a cantautora canaria presenta o seu disco máis recente, '¡Buenos días mundo!. Nel aposta por un son contundente e máis próximo ao rock que ao pop, con letras cargadas de emoción e realidade social. Tras dos años de descanso creativo, la cantautora canaria presenta su disco más reciente, '¡Buenos días mundo!'. En él apuesta por un sonido contundente y más cercano al rock que al pop, con letras cargadas de emoción y realidad social. After a two-year creative rest, the Canary Island singer-songwriter presents her latest album, “¡Buenos días mundo!” In it she opts for a more aggressive sound closer to rock than pop, with lyrics full of emotion and social reality.

Entradas / Tickets: 23€. www.ticketmaster.es. Discos Gong, centros Carrefour, Fnac, Halcón Viajes

Entrada (bono 2 días) / 2-day tickets: 20 € www.ticketmaster.es

Entradas / Tickets: 18 €-26 € www.servinova.es


n

Cine Cinema

Festival

Congresos Congress

+ Curtocircuíto

‘Soños de Chequia’

Laboratorio de Pensamento Breve

Auditorio de Galicia-CSC do Ensanche-CSC do Castiñeiriño 8, 15, 22 e 29 de novembro: 20.30 h 8, 15, 22 y 29 de noviembre: 20.30 h November 8, 15, 22 and 29: 8.30 pm

Toda a cidade /Toda la ciudad / Entire city 4, 5 e 6 de novembro: varios horarios 4, 5 y 6 de noviembre: varios horarios November 4 to 6: Different times

Cidade da Cultura 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de novembro. Varios horarios 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre. Varios horarios November, 11, 12, 18, 19, 25 and 26. Different times

Ata finais de ano, o Festival Internacional de Curtametraxes ofrece diversas proxeccións co mellor de cada una das súas categorías. No mes de novembro, os compostelán poderá gozar dunha selección das mellores curtas galegas de 2010 ('Panorama Galicia'), a produción británica máis destacada ('Best of Reino Unido), así como unha escolma de traballos protagonizados por héroes atípicos ('Os héroes non sempre levan capa'). Hasta final de año, el Festival Internacional de Cortometrajes ofrece diversas proyecciones con lo mejor de cada una de sus categorías. En el mes de noviembre, los compostelano podrá disfrutar de una selección de los mejores cortos gallegos de 2010 ('Panorama Galicia'), la producción británica más destacada ('Best of Reino Unido), así como una antología de trabajos protagonizados por héroes atípicos ('Os héroes non sempre levan capa'). Until the end of the year, the International Short Film Festival will present different projections of the best of each of its categories. In November, Compostela residents will be able to enjoy a selection of the best Galician shorts in 2010 (“Panorama Galicia”) , the most outstanding British productions (“Best of United Kingdom”), as well as an anthology of films starring atypical heroes (“Os héroes no sempre levan capa”).

Durante unha fin de semana, o festival ‘Soños de Chequia’ (Czech Dreams), trae á capital galega o mellor da cultura da xoia de Europa Central. Concertos de música popular e sacra morava, jam sessions de jazz fusión, cata de produtos típicos, cinema e exposicións forman o programa organizado polo Consorcio, o Concello de Santiago e o Ministerio de Cultura da República Checa. Ver axenda. Durante un fin de semana, el festival ‘Soños de Chequia’ (Czech Dreams trae a la capital gallega lo mejor de la cultura de la joya de Europa central. Conciertos de música popular y sacra morava, jam sessions de jazz fusión, cata de productos típicos, cine y exposiciones forman el programa organizado por el Consorcio, el Concello de Santiago y el Ministerio de Cultura de la República Checa. Ver agenda. Throughout the weekend, the “Czech Dreams” festival brings to the Galician capital the best of the culture of this Central European gem. Traditional and sacred Moravian music concerts, fusion jazz jam sessions, tasting of typical products, cinema and exhibitions make up the programme organised by the Consorcio, Santiago City Council and the Czech Republic's Ministry of Culture. See entertainment guide.

Disciplinas tan variadas como a metafísica, a literatura, a neurociencia, a socioloxía ou a arte se dan cita en seis sesións. Relatorios, coloquios e obradoiros buscan coñecer e explorar a potencia dos formatos breves como ferramenta para a transmisión de saberes. De Heráclito a Nietzsche, de John Cage a Castelao, pasando polos xéneros populares, tanto refráns como grafittis. Disciplinas tan variadas como la metafísica, la literatura, a neurociencia, la socioloxía o el arte se dan cita en seis sesiones. Ponencias, coloquios y talleres buscan conocer y explorar la potencia de los formatos breves como herramienta para la transmisión de saber. De Heráclito a Nietzsche, de John Cage a Castelao, pasando por los géneros populares, tanto refranes como grafittis. Such varied disciplines as metaphysics, literature, neuroscience, sociology or art will come together in six sessions. Conferences, discussions and workshops will explore the power of brief formats as a tool for conveying knowledge. From Haraclitus to Nietzsche, from John Cage to Castelao, passing through traditional genres, both sayings and graffitis.

Gratis / Free

12 | 13

Inscrición/Registration: 50€ (reducida/discount: 25€) www.cidadedacultura.org


non faltes no te pierdas don’t miss

Música Music

Música Music

Congresos Congress

Andreas Haefliger

Aloe Blacc

Foro Internacional de Espazos para a Cultura (FIEC)

Auditorio Novacaixagalicia 22 de novembro: 20.30 h 22 de noviembre: 20.30 h November 22: 8.30 pm

Sala Capitol 6 de novembro: 20.30 h 6 de noviembre: 20.30 h November 6: 8.30 pm

Cidade da Cultura Do 8 ao 10 de novembro Del 8 al 10 de noviembre November, 8 to 10

O ciclo 'Galicia Classics' ofrece este mes o concerto do recoñecido pianista suízo, fillo do tenor Ernst Haefliger, que colaborou con varias das máis prestixiosas orquestras do mundo. Desde o seu debut como solista, en 1988, Haefliger non deixou de participar como primeira figura nas principais citas internacionais, como os festivais de Lucerna ou Salzburgo. El ciclo 'Galicia Classics' ofrece este mes el concierto del reconocido pianista suizo, hijo del tenor Ernst Haefliger, que ha colaborado con varias de las más prestigiosas orquestas del mundo. Desde su debut como solista, en 1988, Haefliger no ha dejado de participar como primera figura en las principales citas internacionales, como los festivales de Lucerna o Salzburgo. The “Galician Classics” series presents this month a concert by the renowned Swiss pianist, son of the tenor Ernst Haefliger, who has collaborated with several of the world's most prestigious orchestras. Since his debut as a soloist, in 1988, Haefliger has not stopped participated as a leading figure in the main international events, such as the festivals in Lucern and Salzburg.

A espectacular voz de Aloe Blacc chega por primeira vez a Galicia nun concerto do ciclo 'Galicia Importa'. O novo cantante californiano de soul, que comezou a súa carreira no mundo do hip hop e o rap como integrante do dúo Emanon e que xa é considerado pola crítica como o sucesor de Marvin Gaye, interpretará os temas do seu primeiro traballo como solista, 'Good Things'. La espectacular voz de Aloe Blacc llega por primera vez a Galicia en un concierto del ciclo 'Galicia Importa'. El joven cantante californiano de soul, que comenzó su carrera en el mundo del hip hop y el rap como integrante del dúo Emanon y que ya es considerado por la crítica como el sucesor de Marvin Gaye, interpretará los temas de su primer trabajo como solista, 'Good Things'. The spectacular voice of Aloe Blacc comes to Galicia for the first time in a concert included in the “Galicia Importa” series. The young Californian soul singer, who began his career in the world of hip-hop and rap as a member of the duet Emanon, and who is considered by critics as Marvin Gaye's successor, will perform songs from his first solo album, “Good Things.”

O I FIEC, que leva por título 'Infraestruturas e Espazos Culturais: Sustentabilidade e Retos de Futuro', congrega durante tres xornadas a diversos especialistas e representantes de institucións internacionais como MoMA, Barbican ou Pompidou que darán boa mostra da consideración da cultura como ferramenta de desenvolvemento social. O programa de conferencias poderá ser seguido a través da páxina www.fiec-cidadedacultura.org. El I FIEC, que lleva por título 'Infraestructuras y Espacios Culturales: Sostenibilidad y Retos de Futuro', congrega durante tres jornadas a diversos especialistas y representantes de instituciones internacionales como MoMA, Barbican o Pompidou que darán buena muestra de la consideración de la cultura como herramienta de desarrollo social. El programa de conferencias podrá ser seguido a través de la página www.fieccidadedacultura.org. The 1st FIEC, which bears the title “Infrastructures and Cultural Spaces: Sustainability and Future Challenges,” brings together, for three days, different specialists and representatives of international institutions such as MoMA, Barbican or Pompiduo, who will explain the consideration of culture as a social development tool. The programme of conferences can be followed on the web www.fiec-cidadedacultura.org.

Entradas/Tickets: 11 €-17 € www.servinova.es Entradas/Tickets: 18 € http://www.servinova.com


novembro

noviembre november MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 2 18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Congresos. ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’ Conferencias de Xerardo Estévez e Juan M. Monterroso. Congresses. “Freir José de Vaquedano e o seu tempo” Conferences by Xerardo Estévez and Juan M. Monterroso.

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

21 h / 9 pm. Salón Teatro Música. Ciclo ‘ST Música Presente’: Lobalú Presentación do primeiro traballo discográfico do dúo composto por Héctor Lorenzo e Najla Shami, titulado Haikus. Entrada: 5 €. Presentación del primer trabajo discográfico del dúo compuesto por Héctor Lorenzo y Najla Shami, titulado Haikus. Entrada: 5 €. Music. “ST Música Presente” series: Lobalú Presentation of the first record by the Compostela duo made up of Héctor Lorenzo and Najla Shami, entitled Haikus. Tickets: € 5.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 3 10-20 h / 10 am-8 pm. Multiusos Fontes do Sar Feiras. I Feira Internacional de Emprego Organizada polo Concello de Santiago. Inclúe un programa de conferencias e obradoiros. Gratuíto. Ata o día 4. Ferias. I Feria Internacional de Empleo Organizada por el Concello de Santiago. Incluye un programa de conferencias y talleres. Gratuito. Hasta el día 4. Fairs. 1st International Employment Fair Organise by Santiago City Council. Includes a programme of conferences and workshops. Free. Until November 4. 19 h / 7 pm. Sala Capitol Música. Amon Amarth A banda sueca de heavy metal presenta o seu novo álbum de estudio, ‘Surtur Rising’. Entrada: 25 €. La banda sueca de heavy metal presenta su 14 | 15

2011 nuevo álbum de estudio, ‘Surtur Rising’. Entrada: 25 €. Music. Amon Amarth The Swedish heavy metal band presents its new studio album, “Surtur Rising.” Tickets: € 25. 20 h / 8 pm. Fundación Granell Espectáculos. Happening ‘A Granel’ Co artista plástico Jandro Villa, Premio Nacional a la Moda de Jóvenes Diseñadores Españoles. Shows. Happening “A Granel” With the plastic artist Jandro Villa, winner of the National Fashion Award for Young Spanish Designers. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. Ciclo ‘Ghazal’: O artista francoarxelino ofrece un recital de laúde árabe. Gratuíto. El artista franco-argelino ofrece un recital de laúd árabe. Gratuito. Music. “Ghazal” series: Fayçal Salhi The French-Algerian artist presents an Arab lute recital. Free. 21 h / 9 pm. Palacio de Congresos Música. David Bisbal O artista almeriense presenta a súa primeira xira acústica de grandes éxitos. Entrada: 3050 €.

El artista almeriense presenta su primera gira acústica de grandes éxitos. Entrada: 30-50 €. Music. David Bisbal The Almería artist presents his first acoustic tour of greatest hits. Tickets: € 30-50. 21 h / 9 pm. Biblioteca pública Ánxel Casal


a Astronomía. Observación do ceo nocturno con telescopio Para toda a familia. Gratuíto con inscrición previa. Para toda la familia. Gratuito con inscripción previa. Astronomy. Observation of the night sky with telescope For all the family. Free after registration.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 4 20-00 h / 8 pm-12 am. Toda a Cidade / Entire City Feiras. Galicia Fashion Week: ‘Compostela Fashion Night’ Apertura dos comercios da Cidade ata medianoite, con actividades e sorpresas. Ferias. Galicia Fashion Week: ‘Compostela Fashion Night’ Apertura de los comercios de la Ciudad hasta medianoche, con actividades y sorpresas. Fairs. Galicia Fashion Week: “Compostela Fashion Night” The city’s shops stay open until midnight, with activities and surprises. 10-14 h / 10 am-2 pm. Multiusos Fontes do Sar Feiras. I Feira Internacional de Emprego Ferias. I Feria Internacional de Empleo Ver día 3. Fairs. 1st International Employment Fair See November 3.

combina comedia de género, farsa de costumbres, melodrama, cabaret y sátira social. Hasta el día 5. Theatre. Mundo Villaustre: “Le Frigo” Contemporary play combining genre comedy, customs-based farsa, melodrama, cabaret and social satyr. Until November 5. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: Zuzana Lapcíková Quinteto Co título ‘A fusión do jazz e a música popular morava’. Con el título ‘La fusión del jazz y la música morava’. Music. “Soños de Chequia 2011” series: Zuzana Lapcíková Quintet Entitled “The fusion of jazz and Maravian music.” 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. U.D.O. Sesión de heavy metal coa banda alemana liderada por Udo Dirkschneider. Entrada: 27 €. Sesión de heavy metal con la banda alemana liderada por Udo Dirkschneider. Entrada: 27 €. Music. U.D.O. Heavy metal session with the German band led by Udo Dirkschneider. Tickets: € 27.

20 h / 8 pm. Igrexa da Universidade Música. ‘Tonos humanos’ Concerto programado polo congreso ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’. Gratuíto. Concierto programado por el congreso ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’. Gratuito. Music. “Tonos humanos” Concert programmed by the congress “Frei José de Vaquedano e o seu tempo.” Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Mundo Villaustre: ‘Le Frigo’ Peza de teatro contemporáneo que mestura comedia de xénero, farsa de costumes, melodrama, cabaret e sátira social. Ata o día 5. Pieza de teatro contemporáneo que

23 h / 11 pm. Jazz Club Dado Dadá Música. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: Felipe Villar Trío Coa colaboración de membros do Zuzana Lapcíková Quinteto.

Con la colaboración de miembros del Zuzana Lapcíková Quinteto. Music. “Soños de Chequia 2011” series: Felipe Vilar Trio With the collaboration of members of the Zuzana Lapcíková Quintet.

SÁBADO / SATURDAY 5 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘O circo chega á biblioteca!’ Coa compañía Trinke Trinke para nenos de 3 a 8 anos. Gratuíto. Con la compañía Trinke Trinke para niños de 3 a 8 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “O circo chega á biblioteca!” With the company Trinke Trinke for children ages 3 to 8. Free. 12.30 h / 12.30 pm. Teatro Principal Infantil. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: ‘Aventuras da pequena toupeira’ Proxección do filme de animación de Children. “Soños de Chequia 2011” series: “Aventuras da pequena toupeira” Screening of Zdenek Miler’s animated film. Until November 6. 13.30 h / 1.30 pm. Praza de Abastos Gastronomía. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’ Degustación de viños checos con tapas do Abastos 2.0. Degustación de vinos checos con tapas del Abastos 2.0. Gastronomy. “Soños de Chequia 2011” series Tasting of Czech wines with tapas from Abastos 2.0. 18 h / 6 pm. CSC de Conxo Espectáculos. As Feiticeiras: ‘Danzas da Terra’ Percorrido polos diversos bailes do mundo. Gratuíto. Recorrido por los diversos bailes del mundo. Gratuito. Shows. As Feiticeiras: “Danzas da Terra” A look at different dances around the world. Free.


culturall 17 h / 5 pm. Teatro Principal Infantil. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: ‘Aventuras da pequena toupeira’ Ver día 5. Children. “Soños de Chequia 2011” series: “Aventuras da pequena toupeira” See November 5.

19 h / 7 pm. Hostal dos Reis Católicos Feiras. Galicia Fashion Week: Desfile Galicia Moda Pase de moda de deseñadores galegos. Cocktail final. Gratuíto. Pase de moda de diseñadores gallegos. Cocktail final. Gratuito. Fairs. Galician Fashion Week: Galicia Fashion Parade Fashion parade by Galician designers. Closing cocktail. Free. 19 h / 7 pm. Igrexa das Ánimas Música. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: ‘A música sacra, Zelenka’ Con Collegium 1704, formación dirixida por Vaclav Luks. Gratuíto. Con Collegium 1704, formación dirigida por Vaclav Luks. Gratuito. Music. “Soños de Chequia 2011” series: “A música sacra, Zelenka” With Collegium 1704, ensemble directed by Vaclav Luks. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Mundo Villaustre: ‘Le Frigo’ Ver día 4. Theatre. Mundo Villaustre: “Le Frigo” See November 4. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Delahoja + Tramaturgia A banda pontevedresa interpreta os temas do seu último traballo, ‘Nuestra B.S.O.’. Entrada: 12 €. La banda pontevedresa interpreta los temas de su último trabajo, ‘Nuestra B.S.O.’. Entrada: 12 €. Music. Delahoja + Tramaturgia The Pontevedra band performs songs from its latest album, “Nuestra B.S.O.” Tickets: € 12. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: Ondrej Havelka & his Melody Makers Co pianista Karel Kosárek, baixo o título ‘Swing e jazz, Rhapsody in Blue’. Con el pianista Karel Kosárek , bajo el título ‘Swing y jazz, Rhapsody in Blue’. Music. “Soños de Chequia 2011” series: Ondrej Havelka & his Melody Makers 16 | 17

With the pianist Karel Kosárek, entitled “Swing and Jazz, Rhapsody in Blue.” 23 h / 11 pm. Jazz Club Dado Dadá Música. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: Felipe Villar Trío Jam session coa colaboración de membros dos Melody Makers. Jam session con la colaboración de miembros del Melody Makers. Music. “Soños de Chequia 2011” series: Felipe Villar Trio Jam session with the collaboration of members of the Melody Makers.

DOMINGO / SUNDAY 6 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 13 h / 1 pm. Igrexa da Universidade Música. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: ‘O piano, Chequia e Bohemia’ Concerto do pianista Karel Kosárek. Obras de Smetana, Martinú, Novák e Mussorgski. Gratuíto. Concierto del pianista Karel Kosárek. Obras de Smetana, Martinú, Novák y Mussorgski. Gratuito. Music. “Soños de Chequia 2011” series: “O piano, Chequia e Bohemia” Concert by the pianist Karel Kosárek. Works by Smetana, Martinú, Novák and Mussorgski. Free.

19 h / 7 pm. Hostal dos Reis Católicos Feiras. Galicia Fashion Week: Desfile Zona E / Zona Zero Pase de moda de deseñadores galegos. Cocktail final. Gratuíto. Pase de moda de diseñadores gallegos. Cocktail final. Gratuito. Fairs. Galicia Fashion Week: Zone E / Zone Zero Parade Fashion parade by Galician designers. Closing cocktail. Free. 19 e 21.30 h / 7 and 9.30 pm. Teatro Principal Cine. Ciclo ‘Soños de Chequia 2011’: ‘Eu servín ao rei de Inglaterra’ Pase dobre do filme dirixido por Jiri Menzel en 2006. Pase doble de la película dirigida por Jiri Menzel en 2006 Cinema. “Soños de Chequia 2011” series: “Eu servín ao rei de Inglaterra” Double screening of the film directed by Jiri Menzel in 2006. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Galicia Importa’: Aloe Blacc O cantante norteamericano, considerado o sucesor de Marvin Gaye, presenta o seu álbum ‘Good Things’. Entrada: 18 €.


a El cantante norteamericano, considerado el sucesor de Marvin Gaye, presenta su álbum ‘Good Things’. Entrada: 18 €. Music. “Galicia Importa” series: Aloe Blacc The North American singer, considered to be the successor of Marvin Gaye, presents his album “Good Things.” Tickets: € 18.

LUNS / LUNES / MONDAY 7 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Todos os luns, martes e xoves de novembro. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de teatro Todos los lunes, martes y jueves de noviembre. Gratuito con inscripción previa. Children. Theatre workshop Every Monday, Tuesday and Thursday in November. Free after registration.

Proyección de la película dirigida por Isabel Coixet en 2003. Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “Cosas que nunca te dije” Screening of the film directed by Isabel Coixet in 2003. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural O Ensanche Cine. +Curtocircuíto: ‘Panorama Galicia’ Unha selección das mellores curtas galegas da VIII edición do Festival. Gratuíto. Una selección de los mejores cortos gallegos de la VIII edición del Festival. Gratuíto.

Music. El sueño de Morfeo The pop band presents its latest album, “Se buscan sonrisas.” Tickets: € 12.

MARTES / TUESDAY 8

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 9

11-20 h / 11 am-8 pm. Cidade da Cultura Congresos. I Foro Internacional de Espazos para a Cultura Conferencias e debates de especialistas internacionais dos mellores museos do mundo. Ata o día 10. Conferencias y debates de especialistas internacionales de los mejores museos del mundo. Hasta el día 10. Congresses. 1st International Forum of Spaces for Culture Conferences and debates by international specialists from the world’s bests museums. Until November 10. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Elas tras a cámara’: ‘Cosas que nunca te dije’ Proxección do filme dirixido por Isabel Coixet en 2003. Gratuíto.

22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. El sueño de Morfeo A banda de pop presenta o seu último traballo, ‘Se buscan sonrisas’. Entrada: 12 €. La banda de pop presenta su último trabajo, ‘Se buscan sonrisas’. Entrada: 12 €.

Cinema. +Curtocircuíto: “Panorama Galicia” A selection of the best Galician shorts from the 8th Festival. Free. 21 h / 9 pm. LSC As Cancelas Celebracións. Magosto Con animación musical de Charanga Ponte Vella. Gratuíto. Celebrations. Magosto With live music by Charanga Ponte Vella. Free.

Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Diversos espazos da cidade acollen unha nova edición deste consolidado festival, que recolle o mellor dalgúns dos principais certames cinematográficos do mundo. Ata o 2 de decembro. Máis info en: www.santiagoturismo.com. Diversos espacios de la ciudad acogen una nueva edición de este consolidado festival, que recoge lo mejor de algunos de los principales certámenes cinematográficos del mundo. Hasta el 2 de diciembre. en: www.santiagoturismo.com. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival Different city venues host this year’s festival, which features the best films from some of the world’s main festivals. Until December 2. More info at: www.santiagoturismo.com. 10.30-20 h / 10.30 am-8 pm. Cidade da Cultura Congresos. I Foro Internacional de Espazos para a Cultura Ver día 8. Congresses. 1st International Forum of


culturall Spaces for the Culture See November 8. 18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Congresos. ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’ Conferencias de Joam Trillo e Ofelia Rey Castelao. Congresses. “Freir José de Vaquedano e o seu tempo” Conferences by Joam Trillo and Ofelia Rey Castelao.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 10 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 10.30-21 h / 10.30 am-9 pm. Cidade da Cultura Congresos. I Foro Internacional de Espazos para a Cultura Ver día 8. Congresses. 1st International Forum of Spaces for Culture See November 8. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Impartido polo Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller para nenos de 4 a 6 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de Astronomía Impartido por el Observatorio Astronómico ª para niños de 4 a 6 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Astronomy Workshop Imparted by the Ramón María Aller Astronomy Observatory for children ages 4 to 6. Free after registration.

18 | 19

20 h / 8 pm. Auditorio Novacaixagalicia Conferencias. Programa ‘ConCiencia’ Co Nobel de Química en 2005, Richard Schrock. Gratuíto. Con el Nobel de Química en 2005, Richard Schrock. Gratuito. Conferences. “ConCiencia” Programme With the Nobel-prizewinner for Chemistry in 2005, Richard Schrock. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Teatro. ‘La familia de Pascual Duarte’ Unha das obras cume do Nobel camilo José Cela nunha adaptación dirixida por Gerardo Malla. Una de las obras cumbre del Nobel Camilo José Cela en una adaptación dirigida por Gerardo Malla. Theatre. “La familia de Pascual Duarte” One of Nobel-prizewinner Camilo José Cela’s masterpieces, in an adaptation directed by Gerardo Malla. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Orquestra Sinfónica de Galicia Dirixida por Michal Nesterowicz e con Guillermo Pastrana (violoncello). Obras de Vayo, Lalo e Prokofiev. Entrada: 12 €. Dirigida por Michal Nesterowicz y con Guillermo Pastrana (violoncello). Obras de Vayo, Lalo y Prokofiev. Entrada: 12 €. Music. Galician Symphony Orchestra Conducted by Michal Nesterowicz and with Guillermo Pastrana (cello). Works by Vayo, Lalo and Prokofiev. Tickets: € 12.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 11 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 19 h / 7 pm. Cidade da Cultura Congresos. Laboratorio de Pensamento Breve: ‘Universo do Instante’ Sesión dedicada á Arte. Relatorio, coloquio e obradoiro co artista visual Antón Patiño. Sesión dedicada al Arte. Ponencia, coloquio y taller con el artista visual Antón Patiño. Congresses. Laboratorio de Pensamento

Breve: “Universo do Instante” Session devoted to Art. Conference, discussion and workshop with the visual artist Antón Patiño.

20 h / 8 pm. Igrexa da Universidade Música. Coiro Universitario & Capela Compostelana Concerto programado polo congreso ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’. Gratuíto. Concierto programado por el congreso ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’. Gratuito. Music. University Choir & Capela Compostelana Concert programmed by the congress “Frei José de Vaquedano e o seu tempo.” Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. XXV Festival Cineuropa: Real Filharmonía de Galicia A RFG, dirixida por Melanie Levy-Thiébaut, interpreta ‘A nova Babilonia’ de Shostakovich. La RFG, dirigida por Melanie Levy-Thiébaut, interpreta ‘La nueva Babilonia’ de Shostakovich. Music. 25th Cineuropa Festival: Real Filharmonía de Galicia The RFG orchestra, conducted by Melanie Levy-Thiébaut, performs Shostakovich’s “The New Babylon.”

SÁBADO / SATURDAY 12 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’:


a ‘Contos da Vía Láctea’ Coa compañía Tusitala para todos os públicos. Gratuíto. Con la compañía Tusitala para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contos da Vía Láctea” With the Tusitala company for all ages. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Congresos. Laboratorio de Pensamento Breve: ‘Contención e contento’ Sesión dedicada á Literatura. Relatorio, coloquio e obradoiro co escritor Manuel Outeiriño. Sesión dedicada a la Literatura. Ponencia, coloquio y taller con el escritor Manuel Outeiriño. Congresses. Laboratorio de Pensamento Breve: “Contención e contento” Session devoted to Literature. Conference, discussion and workshop with the writer Manuel Outeiriño. 19 h / 7 pm. CSC Fontiñas Espectáculos. Compañía Femme Fatale: ‘Bonjour Bonjour! A fermosa perruquería’ Sesión de cabaret. Gratuíto. Shows. Femme Fatale Company: “Bonjour

Bonjour! A fermosa perruquería” Cabaret session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Sala Capitol Música. Achilifunk + Ensemble Taller de Músics Ritmos funk, jazz e de rumba catalá. Entrada: 8 €. Ritmos funk, jazz y de rumba catalana. Entrada: 8 €. Music. Achilifunk + Ensemble Taller de Músics Funk, jazz and Catalan rumba rhythms. Tickets: € 8.

12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Infantil. Ciclo ‘Pequeclassics’: ‘Ma, me, mi… Mozart’ Concerto que achega a obra do compositor austríaco a nenos a partir de 1 ano. Entradas esgotadas. Concierto que acerca la obra del compositor austríaco a niños a partir de 1 año. Entradas agotadas. Children. “Pequeclassics” series: “Ma, me, mi... Mozart” Concert to introduce the Austrian composer’s work to children aged 1 and over. Sold out. 12.30 h / 12.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Baloncesto Endesa 2011-12 Partido que enfronta ao Blusens Monbus e ao Baloncesto Fuenlabrada. Partido que enfrenta al Blusens Monbus y al Baloncesto Fuenlabrada. Sports. Endesa Basketball League 201112 Game between Blusens Monbus and Baloncesto Fuenlabrada.

DOMINGO / SUNDAY 13

LUNS / LUNES / MONDAY 14

Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9.

Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

16.30 h / 4.30 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Conferencias. ‘Un aniversario: 400 anos da morte de Tomás Luis de Victoria’ Con Juan Carlos Asensio. Gratuíto. Conferences. “Un aniversario: 400 anos da morte de Tomás Luis de Victoria” With Juan Carlos Asensio. Free.

12 h / 12 noon. LSC A Trisca Teatro. A Mámoa: ‘Só unha noite / Casa dos líos’ Para todos os públicos. Gratuíto. Para todos los públicos. Gratuito. Theatre. A Mámoa: “Só unha noite / Casa dos líos” For all ages. Free.

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7.


culturall MARTES / TUESDAY 15 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 16.30 h / 4.30 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Conferencias. ‘A mirada espiritual da polifonía renacentista’ Con Juan Carlos Asensio. Gratuíto. Conferences. “A mirada espiritual da polifonía renacentista” With Juan Carlos Asensio. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo ‘Os Seráns do TAC’: ‘Serán Música Única’ Obras de John Cage, Gyorgy Ligeti e Terrence Mitchell Riley. Entrada: 3,75 € Music. “Os Seráns do TAC” series: “Serán Música Única” Works by John Cage, Gyorgy Ligeti and Terrence Mitchell Riley. Tickets: € 3.75

O ex cantante e guitarrista de The Starkweather Boys presenta o seu debut en solitario. Entrada: 10,50 €. El ex cantante y guitarrista de The Starkweather Boys presenta su debut en solitario. Entrada: 10,50 €. Music. J.D. McPherson The former singer and guitarist of The Starkweather Boys presents his debut solo album. Tickets: € 10.50.

20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. +Curtocircuíto: ‘Os heroes non sempre levan capa’ Selección de 6 curtametraxes protagonizadas por superheroes. Gratuíto.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 16

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Cine. Ciclo ‘Muller e Dereitos Humanos’ Proxección do documental ‘Redes africanas’ en conmemoración do Día Internacional contra a Exclusión, seguido dunha mesa redonda e debate. Gratuíto. Proyección del documental ‘Redes africanas’ en conmemoración del Día Internacional contra la Exclusión, seguido de una mesa redonda y debate. Gratuito. Cinema. “Muller e Dereitos Humanos” series Screening of the documentary “Redes africanas” to mark World Anti-Exclusion Day, followed by a round table and debate. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Elas tras a cámara’: ‘Para que no me olvides’ Proxección do filme dirixido por Patricia Ferreira en 2005. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Patricia Ferreira en 2005. Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “Para que no me olvides” Screening of the film directed by Patricia Ferreira in 2005. Free.

20 | 21

Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Ata o día 17. Concierto didáctico para escolares. Hasta el día 17. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren. Until November 17.

Selección de 6 cortometrajes protagonizados por superhéroes. Gratuíto. Cinema. +Curtocircuíto: “Os heroes non sempre levan capa” Selection of 6 short films featuring superheroes. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. J.D. McPherson

18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Congresos. ‘Frei José de Vaquedano e o seu tempo’ Conferencias de José López Calo e Javier Garbayo. Congresses. “Frei José de Vaquedano e o seu tempo” Conferences by José López Calo and Javier Garbayo. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Música. Ciclo ‘Galicia Classics’: Emerson String Quartet Repertorio de obras para corda de Haydn, Mozart e Beethoven. Entrada: 15-21 €. Repertorio de obras para cuerda de Haydn, Mozart y Beethoven. Entrada: 15-21 €. Music. “Galicia Classics” series: Emerson String Quartet Repertoire of works for strings by Haydn, Mozart and Beethoven. Tickets: € 15-21.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 17


a Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Ver día 16. Music. Municipal Music Band See November 16. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Impartido polo Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller para nenos de 7 a 10 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de Astronomía Impartido por el Observatorio Astronómico ª para niños de 7 a 10 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Astronomy Workshop Imparted by the Ramón María Aller Astronomy Observatory for children ages 7 to 10. Free after registration. 19 h / 7 pm. LSC Casa Agraria Danza. Pisando Ovos: ‘Menos 1’ Espectáculo de danza contemporánea. Gratuíto. Dance. Pisando Ovos: “Menos 1” Contemporary dance show. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por David Afkham e con Saleem Abboud Ashkar (piano). Obras de Brahms, Mendelssohn e Saint-Saëns. Entrada: 12 €. Dirigida por David Afkham y con Saleem Abboud Ashkar (piano). Obras de Brahms, Mendelssohn y Saint-Saëns. Entrada: 12 €. Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by David Afkham and with Saleem Abboud Ashkar (piano). Works by

Brahms, Mendelsson and Saint-Saëns. Tickets: € 12.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 18 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 19 h / 7 pm. Cidade da Cultura Congresos. Laboratorio de Pensamento Breve: ‘Unha nova claridade’ Sesión dedicada á Socioloxía. Relatorio, coloquio e obradoiro co xornalista Amador Fernández-Savater. Sesión dedicada a la Sociología. Ponencia, coloquio y taller con el periodista Amador Fernández-Savater. Congresses. Laboratorio de Pensamento Breve: “Unha nova claridade” Session devoted to Sociology. Conference, discussion and workshop with the journalist Amador Fernández-Savater. 19.30 h / 7.30 pm. Biblioteca pública Ánxel Casal Eventos literarios. ‘Como estás? Presentación da última obra de Claudio Pato. Con Ana Salgado, Xoán Carlos Rodríguez e Xosé Carlos Hidalgo. Gratuíto. Literary events. “Como estás?” Presentation of Claudio Pato’s latest book. With Ana Salgado, Xoán Carlos Rodríguez and Xosé Carlos Hidalgo. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Capitol Música. IX Microfest: La Puta Opepé + Darmo + Erin (Comando Katana)

Hip-hop e rap en español con algúns dos artistas máis recoñecidos do país. Entrada: 18 €. Hip-hop y rap en español con algunos de los artistas más reconocidos del país. Entrada: 18 €. Music. IX Microfest: La Puta Opepé + Darmo + Erin (Comando Katana) Hip-hop and rap in Spanish with some of the country’s most renowned artists. Tickets: € 18.

SÁBADO / SATURDAY 19 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contos da Lúa’ Con Santi Prego para todos os públicos. Gratuíto. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contos da Lúa” With Santi Prego, for all ages. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Congresos. Laboratorio de Pensamento Breve: ‘Gastronomía da mente dixital’ Sesión dedicada á Neurociencia. Relatorio, coloquio e obradoiro co biólogo Xurxo Mariño. Sesión dedicada a la Neurociencia. Ponencia, coloquio y taller con el biólogo Xurxo Mariño. Congresses. Laboratorio de Pensamento Breve: “Gastronomía da mente dixital” Session devoted to Neuroscience. Conference, discussion and workshop with the biologist Xurxo Mariño. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Danza. Ballet Nacional de Cuba Unha das máis prestixiosas compañías de danza do mundo representa ‘La cenicienta’ de Eduardo Consuegra; ‘Acentos’ e ‘Idilio’ de Eduardo Blanco; ‘Giselle’ de Coralli-Perrot e ‘En las sombras de un Vals’ de Strauss.


culturall Entradas esgotadas. Una de las más prestigiosas compañías de danza del mundo representa ‘La cenicienta’ de Eduardo Consuegra; ‘Acentos’ e ‘Idilio’ de Eduardo Blanco; ‘Giselle’ de Coralli-Perrot y ‘En las sombras de un Vals’ de Strauss. Entradas agotadas.

DOMINGO / SUNDAY 20 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

LUNS / LUNES / MONDAY 21 Dance. Cuban National Ballet One of the world’s most prestigious dance companies performs Eduaro Consuegra’s “Cinderella”; Eduardo Blanco’s “Accents” and “Idyll”; Coralli-Perrot’s “Giselle” and Strauss’ “In the Shadows of a Waltz.” Sold out. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Capitol Música. IX Microfest: NACH + Kaixo Sama VS Elecesar O rapeiro valenciano comparte escenario co dúo vigués. Entrada: 18 €. El rapero valenciano comparte escenario con el dúo vigués. Entrada: 18 €. Music. 9th Microfest: NACH + Kaixo Sama VS Elecesar The Valencian rapper shares the stage with the Vigo duo. Tickets: € 18.

Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo ‘Ruído de fondo’: Ulver Concerto de música electrónica co grupo

noruegués. Entrada: 5 €. Concierto de música electrónica con el grupo noruego. Entrada: 5 €. 22 | 23

Music. “Ruído de fondo” series: Ulver Electronic music concert by this Norwegian group. Tickets: € 5.

MARTES / TUESDAY 22 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Elas tras a cámara’: ‘María Antonieta’ Proxección do filme dirixido por Sofía Coppola en 2006. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Sofía Coppola en 2006. Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “María Antonieta” Screening of the film directed by Sofía Coppola in 2006. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Música. Ciclo ‘Galicia Classics’: Andreas Haefliger Recital do recoñecido pianista suízo. Entrada: 11-17 €. Recital del reconocido pianista suizo.


Entrada: 11-17 €. Music. “Galicia Classics” series: Andreas Haefliger Recital by the renowned Swiss pianist. Tickets: € 11-17. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural do Castiñeiriño Cine. +Curtocircuíto: ‘Os heroes non sempre levan capa’ Selección de 6 curtametraxes protagonizadas por superheroes. Gratuíto. Selección de 6 cortometrajes protagonizados por superhéroes. Gratuíto. Cinema. +Curtocircuíto: “Os heroes non sempre levan capa” Selection of 6 short films featuring superheroes. Free.

A banda finesa de metal progresivo presenta en xira ‘The Beginning of Times’. Entrada: 25 €. La banda finlandesa de metal progresivo presenta en gira ‘The Beginning of Times’. Entrada: 25 €. Music. Amorphis + Supports The Finnish progressive metal band presents “The Beginning of Times” on its tour. Tickets: € 25.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 23 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 19 h / 7 pm. CSC O Ensanche Cine. ‘Vidas sonoras’ Proxección dun documental sobre perda de audición. Gratuíto. Proyección de un documental sobre pérdida de audición. Gratuito. Cinema. “Vidas sonoras” Screening of a documentary about hearing loss. Free. 20 h / 8 pm. Auditorio Novacaixagalicia Conferencias. IV Premio Fonseca O galardoado matemático inglés Roger Penrose falará sobre ‘Mirando a través del Big Bang hacia otro mundo’. El galardonado matemático inglés Roger Penrose hablará sobre ‘Mirando a través del Big Bang hacia otro mundo’. Conferences. IV Fonseca Award The prize-winning English mathematician Roger Penrose will speak about “Looking through the Big Bang towards another world.” 20 h / 8 pm. Sala Capitol Música. Amorphis + Supports

XOVES / JUEVES / THURSDAY 24 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Impartido polo Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller para nenos de 11 a 14 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de Astronomía Impartido por el Observatorio Astronómico ª para niños de 11 a 14 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Astronomy Workshop Imparted by the Ramón María Aller Astronomy Observatory for children ages 11 to 14. Free after registration. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro

Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Manuel Hernández Silva e con Johannes Moser (violoncello). Obras de Shostakovich e Dvorák. Entrada: 12 €. Dirigida por Manuel Hernández Silva y con Johannes Moser (violoncello). Obras de Shostakovich y Dvorák. Entrada: 12 €. Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Manuel Hernández Silva and with Johannes Moser (cello). Works by Shostakovich and Dvorák. Tickets: € 12. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Música. Ciclo ‘ST Música Presente’: Fon Román O artista vigués, ex guitarrista de Los Piratas presenta ‘Entretelas’, o seu segundo álbum. Entrada: 5 €. El artista vigués, ex guitarrista de Los Piratas presenta ‘Entretelas’, su segundo álbum. Entrada: 5 €. Music. “ST Música Presente” series: Fon Román The Vigo artist, former guitarist of Los Piratas, presents his second album, “Entretelas.” Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Supersubmarina Sesión de pop independente. Entrada: 14 €. Music. Supersubmarina Independent pop session. Tickets: € 14.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 25 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres’ Con Entretempos para nenos de 3 a 8 anos. Gratuíto con inscrición previa.


Con Entretempos para niños de 3 a 8 años. Gratuito con inscripción previa. Children. “World Day for the Elimination of Violence Against Women” With Entretempos, for children ages 3 to 8. Free after registration.

trabajo, ‘¡Buenos días, Mundo!’. Entrada: 19-26 €. Music. Rosana The Canary Island singer-songwriter presents her new album, “¡Buenos días, Mundo!” Tickets: € 19-26.

19 h / 7 pm. Cidade da Cultura Congresos. Laboratorio de Pensamento Breve: ‘A lentitude fulminante’ Sesión dedicada á Metafísica. Relatorio, coloquio e obradoiro co filósofo Ignacio Castro. Sesión dedicada a la Metafísica. Ponencia, coloquio y taller con el filósofo Ignacio Castro. Congresses. Laboratorio de Pensamento Breve: “A lentitude fulminante” Session devoted to Metaphysics. Conference, discussion and workshop with the philosopher Ignacio Castro. 20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Música. V Certame Galego de Bandas de Música Organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares. Ata o día 27. Organizado por la Federación Galega de Bandas de Música Populares. Hasta el día 27. Music. 5th Galician Music Band Competition Organised by the Galician Federation of Traditional Music Bands. Until November 27. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Funboa Escénica: ‘Oiseau Rebelle’ Paulina Funes e Cristina Balboa firman, dirixen e interpretan esta peza de teatro-danza verbal. Entrada: 5 €. Paulina Funes y Cristina Balboa firman, dirigen e interpretan esta pieza de teatrodanza verbal. Entrada: 5 €. Theatre. Funboa Escénica: “Oiseau Rebelle” Verbal dance-theatre show written, directed and starring Paulina Funes and Cristina Balboa. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Música. Rosana A cantautora canaria presenta o seu novo traballo, ‘¡Buenos días, Mundo!’. Entrada: 19-26 €. La cantautora canaria presenta su nuevo 24 | 25

SÁBADO / SATURDAY 26 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 12 h / 12 nonn. Cidade da Cultura Música. Ciclo ‘Diarios sonoros’: ‘Arquitectura e música’ Performance e instalación sonora con José Luís Carles e Cristina Palmese. Gratuíto. Music. “Diarios sonoros” series: “Arquitectura e música” Performance and sound installation with José Luís Carles and Cristina Palmese. Free. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en

lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Storytelling in sign language” The Galician Federation of Associations for the Deaf will perform stories in Spanish sign language for those who cannot hear. For children ages 6 to 12. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Congresos. Laboratorio de Pensamento Breve: ‘Do refrán ao tweet’ Sesión dedicada ás formas populares. Relatorio, coloquio e obradoiro co escritor Joxerra Garzia. Sesión dedicada a las formas populares. Ponencia, coloquio y taller con el escritor Ignacio Castro. Congresses. Laboratorio de Pensamento Breve: “Do refrán ao tweet” Session devoted to popular forms of expression. Conference, discussion and workshop with the writer Ignacio Castro. 18 h / 6 pm. Auditorio de Galicia Música. V Certame Galego de Bandas de Música Ver día 25. Music. 5th Galician Music Band Competition See November 25. 18.30 h / 6.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Infantil. Cantajuego: 'Del 1 al 7' O Grupo Encanto celebra cunha xira por toda España o lanzamento do sétimo volume de 'Cantajuego'. Música, baile, xogos, personaxes e moita diversión. Entrada: 17-28 €. El Grupo Encanto celebra con una gira por toda España el lanzamiento del séptimo volumen de 'Cantajuego'. Música, baile, juegos, personajes y mucha diversión. Entrada: 17-28 €. Children. “Cantajuego”: “Del 1 al 7” The Encanto Group is touring Spain to launch the seventh volume of “Cantajuego.” Music, dancing, games, characters and a lot of fun. Tickets: € 17-28. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Teatro. ‘Tócala otra vez, Sam’ A obra de Woody Allen interpretada por


María Barranco e Luis Merlo. Entrada: La obra de Woody Allen interpretada por María Barranco y Luis Merlo. Entrada: Theatre. “Tócala otra vez, Sam” Woody Allen’s script performed by María Barranco and Luis Merlo. Tickets: € 15-21.

FC Barcelona. Sports. Endesa Basketball League 2011-12 Game between Blusens Monbus and FC Barcelona. 16.30 h / 4.30 pm. Auditorio de Galicia Música. V Certame Galego de Bandas de Música Ver día 25. Music. 5th Galician Music Band Competition See November 25.

LUNS / LUNES / MONDAY 28 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. T.B.O.: ‘O Vegetal’ Peza en portugués que fusiona a comedia de situación co teatro do absurdo. Entrada: 5 €. Pieza en portugués que fusiona la comedia de situación con el teatro del absurdo. Entrada: 5 €. Theatre. T.B.O.: “O Vegetal” Portuguese-language play combining situation comedy and theatre of the absurd. Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Catpeople + Polock Sesión de punk rock. Entrada: 16 €. Music. Catpeople + Polock Punk rock session. Tickets: € 16.

DOMINGO / SUNDAY 27 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 12.30 h / 12.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Baloncesto Endesa 2011-12 Partido que enfronta ao Blusens Monbus e ao FC Barcelona. Partido que enfrenta al Blusens Monbus y al

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7.

MARTES / TUESDAY 29 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 7. Children. Theatre workshop See November 7. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Elas tras a cámara’: ‘Después de la boda’ Proxección do filme dirixido por Susanne Bier en 2006. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Susanne Bier en 2006. Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “Después de la boda” Screening of the film directed by Susanne

Bier in 2006. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. +Curtocircuíto: ‘Best of Reino Unido’ Selección das mellores curtas británicas dos últimos anos. Gratuíto. Selección de los mejores cortos británicos de los últimos años. Gratuíto. Cinema. +Curtocircuíto: “Best of United Kingdom” Selection of the best British shorts from recent years. Free. 21 h / 9 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. ‘Jeff Wall. Retrato sonoro’ Con Ensemble Vertixe Sonora. Obras de Víctor Ibarra, Yoshiaki Onishi, Mauricio Pauly, Lola Romero e Ramón Souto. Music. “Jeff Wall. Retrato sonoro” With Ensemble Vertixe Sonora. Works by Víctor Ibarra, Yoshiaki Onishi, Mauricio Pauly, Lola Romero and Ramón Souto.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 30 Cine. XXV Festival de Cine Cineuropa Ver día 9. Cinema. 25th Cineuropa Film Festival See November 9. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Arte. Entrega do VII Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas Acto de entrega e inauguración da exposición dos traballos seleccionados. Gratuíto. Acto de entrega e inauguración de la exposición de los trabajos seleccionados. Gratuito. Art. Prize-giving Ceremony of 7th “Auditorio de Galicia” Awards for New Artists Prize-giving ceremony and opening of the exhibition featuring selected works. Free. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTO DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTO DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINT OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

PAZO DE XELMÍREZ. d2 01 Horario: Ma-S: 10-14 h., 16-20 h. Do: 10-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 10 am-2 pm.

‘A Catedral de Santiago, corazón de Compostela’. Ata decembro. Exposición divulgativa sobre o Plan Director de restauración e mantemento da Catedral. ‘La Catedral de , corazón de ’. Hasta diciembre. Exposición divulgativa sobre el Plan Director de restauración y mantenimiento de la Catedral. “La Catedral de Santiago, corazón de Compostela.” Until December. Educational exhibition on the Master Plan to restore and maintain the Cathedral. SAN DOMINGOS DE BONAVAL. f3 Horario: Ma-Sa: 11-14, 17-20.30 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Cerimonial, festa e liturxia na Catedral de 32 | 33

GALERÍA TRINTA. 'Amores’

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

Santiago’. Ata decembro. Percorrido polo cerimonial compostelán, desde as orixes do Locus Sancti Iacobi ata a actualidade, pasando polo Renacemento e os esplendores do Barroco. ‘Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de ’. Hasta diciembre. Recorrido por el ceremonial compostelano, desde los orígenes del Locus hasta la actualidad, pasando por el Renacimiento y los esplendores del Barroco. “Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago.” Until December. A look at Compostela's ecclesiastical liturgy, from the origin of Locus Sancti Iacobi to the present day, passing through the Renaissance and the splendour of the Baroque period. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Xacobeo, 20 anos de Camiño’. Ata o 23 de decembro. Exposición que repasa os fitos alcanzados ao longo dos vinte anos da ‘Xacobeo, 20 años de Camino’. Hasta el 23

de diciembre. Exposición que repasa los hitos alcanzados a lo largo de los veinte años de la FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Pablo Picasso. Suite Vollard’. Ata o 1 de novembro. Unha das series de grabados máis importantes da Historia do Arte relizadas polo xenio malagueño con buril, punta seca e augaforte. ‘Pablo Picasso. Suite Vollard’. Hasta el 1 de noviembre. Una de las series de grabados más importantes de la Historia del Arte relizadas por el genio malagueño con buril, punta seca y aguafuerte. “Pablo Picasso. Suite Vollard.” Until November 1. Santiago hosts one of the most important engraving series in the history of art, made by the brilliant Malaga artist using burin, dry point and etching.


e FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘A biblioteca de Granell’. Ata o 31 de decembro. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razoado que compila toda unha vida deste artista surrealista galego. ‘A biblioteca de Granell’. Hasta el 31 de diciembre. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razonado que compila toda una vida del artista surrealista gallego. “A biblioteca de Granell.” Until December 31. Exhibition like a reasoned bibliographic catalogue featuring an entire life of the Galician surrealist artist’s intellectual effervescence. ‘Bestiario’. Do 17 de novembro ao 17 de febreiro de 2012. Percorrido pola presenza do reino animal na corrente surrealista e o seu valor como símbolo. ‘Bestiario’. Del 17 de noviembre al 17 de febrero de 2012. Recorrido por la presencia del reino animal en la corriente surrealista y su valor como símbolo. “Bestiario.” From November 17 to February 17, 2012. A look at the presence of the animal kingdom in surrealism and its symbolic value. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Cartografías silenciadas’. Ata o 20 de novembro. Ana Teresa Ortega fotografa os espazos qutilizados como campos de concentración franquista. ‘Cartografías silenciadas’. Hasta el 20 de noviembre. Ana Teresa Ortega fotografía los espacios utilizados como campos de concentración franquista. “Cartografías, silenciadas.” Until November 20. Ana Teresa Ortega photographs places used as concentration camps by Franco’s regime. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. ‘Jeff Wall. The Crooked Path’. Do 12 de novembro de 2011 ao 26 de febreiro de 2012. Selección de fotografías realizadas polo

canadense Jeff Wall ao longo de máis de 40 anos. ‘Jeff Wall. The Crooked Path’. Del 12 de noviembre de 2011 al 26 de febrero de 2012. Selección de fotografías realizadas por el canadiense Jeff Wall a lo largo de más de 40 años. “Jeff Wall. The Crooked Path.” From November 12, 2011, to February 26, 2012. A selection of photographs taken by Canada’s Jeff Wall during more than 40 years. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Figuras para a batalla’. Ata o 8 de xaneiro de 2012. O escultor Miquel Navarro presenta unha serie de 24 colosais estatuas de aluminio concibidas expresamente para a Cidade da Cultura. ‘Figuras para la batalla’. Hasta el 8 de enero de 2012. El escultor presenta una serie de 24 colosales estatuas de aluminio concebidas expresamente para la Ciudad de la Cultura. “Figuras para la batalla.” Until January 8, 2012. The sculptor Miquel Navarro presents a series of 24 giant aluminium statues conceived especially for the City of Culture.

“Typewriter.” Until January 8, 2012. More than 3000 typewriters, from the Sirvent Collection, recreate the history of a tool that is becoming obsolete. PARLAMENTO DE GALICIA. c3 Horario: Lu-V: 9.30-13.30 h. Open: Mon-Fri: 9.30 am-1.30 pm. ‘Aqueles primeiros anos (1981-1989)’. Ata decembro. Retrospectiva documental, fotográfica e audiovisual sobre a orixe da institución e o autogoberno da Comunidade Autónoma Galega. ‘Aquellos primeros años (1981-1989)’. Hasta diciembre. Retrospectiva documental, fotográfica y audiovisual sobre el origen de la institución y el autogobierno de la Comunidad Autónoma Gallega. “Aquellos primeros años (1981-1989).” Until december. A documentary, photographic and audiovisual look at the origin of the institution and self-government of the Autonomous Region of Galicia. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Praga, cidade da música’. Do 4 ao 7 de novembro. O veterano fotógrafo Jiri Vsetecka exhibe as súas imaxes da capital da República Checa como parte do festival ‘Soños de Chequia 2011’. ‘Praga, ciudad de la música’. Del 4 al 7 de noviembre. El veterano fotógrafo Jiri Vsetecka exhibe sus imágenes de la capital de la República Checa como parte del festival ‘Sueños de Chequia 2011’. “Prague, city of music.” From November 4 to 7. The veteran photographer Jiri Vsetecka exhibits his images of the Czech capital as part of the “Dreams of Czechia 2011” festival.

‘Typewriter’. Ata o 8 de xaneiro de 2012. Máis de 3000 máquinas de escribir, procedentes da Colección Sirvent, trazan un percorrido pola historia dunha ferramenta xa en desuso. ‘Typewriter’. Hasta el 8 de enero de 2012. Más de 3000 máquinas de escribir, procedentes de la Colección , trazan un recorrido por la historia de una herramienta ya en desuso.

CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. ‘Faces do país. O retrato en Galicia 18901950’. Ata o 20 de novembro. Colección de retratos da Galicia de finais do XIX e principios


culturall do XX con obras de Sotomayor, Castelao, Julia Minguillón, Laxeiro, Maruja Mallo ou Colmeiro, entre outros. ‘Faces do país. El retrato en Galicia 18901950’. Hasta el 20 de noviembre. Colección de retratos de la Galicia de finales del XIX y principios del XX con obras de , , , , o Colmeiro, entre otros. “Faces do país. El retrato de Galicia 18901950.” Until November 20. Painting collection featuring portraits of Galicia at the end of the 19th century and beginning of the 20th century, with works by Sotomayor, Castelao, Julia Minguillón, Laxeiro, Maruja Mallo or Colmeiro, among others. ‘As cores do mar de Galicia’. Ata o 25 de marzo de 2012. Medio centenar de sorprendentes fotografías realizadas por da como fotógrafo submariño.

‘As cores do mar de Galicia’. Hasta el 25 de marzo de 2012. Medio centenar de sorprendentes fotografías realizadas por a lo largo de su carrera como fotógrafo submarino. “As cores do mar de Galicia.” Until March 25, 2012. Fifty surprising photographs taken by José Luis González throughout his career as an underwater photographer. ‘Manuel Pesqueira. De terra e de xentes’. Do 24 de novembro ao 15 de xaneiro de 2012. Exposición antolóxica deste artista pontevedrés, coincidindo co centenario do seu nacemento. ‘Manuel Pesquera. De tierra y de gentes’. Del 24 de noviembre al 15 de enero de 2012. Exposición antológica de este artista pontevedrés, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. “Manuel Pesquera. De tierra y de gentes.” From November 24 to January 15, 2012. Anthological exhibition of this Pontevedra 34 | 35

artist, coinciding with the centenary of his birth. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. ‘Cineuropa’. Do 2 ao 30 de novembro. Retrospectiva de películas proxectadas neste certame cinematográfico da cidade, que conta xa con 25 anos de historia. ‘Cineuropa’. Del 2 al 30 de noviembre. Retrospectiva de películas proyectadas en este certamen cinematográfico de la ciudad, que cuenta ya con 25 años de historia. “Cineuropa.” From November 2 to 30. Retrospective of films screened during the city’s film festival, which is now 25 years old. ‘Ilustradores de libros infantís’. Do 3 ao 30 de novembro. Obras dos ilustradores Xoana Almar e Miguel Peralta, deseñadores e coordinadores do mural colectivo homenaxe a Neira Vilas. ‘Ilustradores de libros infantiles’. Del 3 al 30 de noviembre. Obras de los ilustradores Xoana Almar y Miguel Peralta, diseñadores y coordinadores del mural colectivo homenaje a Neira Vilas. “Illustradores de libros infantiles.” November 3 to 30. Works by the illustrators Xoana Almar and Miguel Peralta, designers and coordinators of the collective mural tribute to Neira Vilas. ‘Astronomía na biblioteca’. Do 1 ao 30 de novembro. Mostra bibliográfica para todos os públicos coa que se conmemora o Mes da Astronomía. ‘Astronomía en la biblioteca’. Del 1 al 30 de noviembre. Muestra bibliográfica para todos los públicos con la que se conmemora el Mes de la Astronomía. “Astronomía en la biblioteca.” From November 1 to 30. Bibliographic exhibition for all ages to commemorate the Astronomy Month. FUNDACIÓN ARAGUANEY - GALERÍA CARONÍ. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm.

‘Miradas’. Do 1 de novembro ao 10 de decembro. O artista venezolano Rudy Daini amosa unha vintena de obras nas que o tema recorrente son os ollos humanos. ‘Miradas’. Del 1 de noviembre al 10 de diciembre. El artista venezolano Rudy Daini muestra una veintena de obras en las que el tema recurrente son los ojos humanos. “Miradas.” From November 1 to December 10. The Venezuelan artist Rudy Daini exhibits twenty-odd works with the common theme of human eyes. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Cal e canto’. Ata o 22 de xaneiro de 2012. Exposición do Colectivo sobre a intimidade e o carácter da muller manchega no tempo de loito. ‘Cal y canto’. Hasta el 22 de enero de 2012. Exposición del Colectivo Batbirulau sobre la intimidad y el carácter de la mujer manchega en el tiempo de luto. “Cal y canto.” Until January 22, 2012. Exhibition by the Batbirulau group, based on the intimacy and character of La Mancha women during mourning. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. ‘Area Load’. Ata o 10 de novembro. A multidisciplinar artista polaca Natalia Stachon presenta unha recompilación das súas últimas creacións. ‘Area Load ’. Hasta el 10 de noviembre. La multidisciplinar artista polaca presenta una recopilación de sus últimas creaciones. “Area Load.” Until November 10. The multidisciplinary Polish artist Natalia Stachon shows a compilation of her latest work. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘Amores’. Ata o 1 de novembro. Traballos


e recentes do veterano artista canario Juan Hidalgo. ‘Amores’. Hasta el 1 de noviembre. Trabajos recientes del veterano artista canario .

recordo fotográfico dalgúns dos seus traballos coa presenza plástica doutros. ‘De Rerum Natura’. Hasta el 15 de noviembre. El escultor pontevedrés Fernando Cano presenta una muestra en la que se combinan el recuerdo fotográfico de algunos de sus trabajos con la presencia plástica de otros. “De Rerum Natura.” Until November 15. The Pontevedra sculptor Fernando Cano presents an exhibition combining the photographic memory of some of his works and the plastic presence of other ones.

30 de novembro. Obras dos máis importantes artistas galegos dos últimos 200 anos: Ovidio Murguía, Urbano Lugrís, Isaac Díaz Pardo, Acisclo Manzano ou Laxeiro, entre outros. Exposición colectiva de arte gallego. Hasta el 30 de noviembre. Obras de los más importantes artistas gallegos de los últimos 200 años: Ovidio Murguía, Urbano Lugrís, Isaac Díaz Pardo, Acisclo Manzano o Laxeiro, entre otros. Collective Galician Art Exhibition. Until November 30. Works by the most important Galician artists in the last 200 years: Ovidio Murguía, Urbano Lugrís, Isaac Díaz Pardo, Acisclo Manzano or Laxeiro, among others. HOTEL PUERTA DEL CAMINO. Horario: L-S: 12-14 h, 16-21 h. Open: Mon-Sat: 12 noon-2 pm, 4-9 pm. Mostra colectiva de gravados arxentinos. Ata o 15 de novembro. Obras de Adrián Pandolfo, Carlos Scannapieco e Pablo Flaiszman.

“Amores.” Until November 1. Recent works by the veteran Canary Island artist Juan Hidalgo. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. ‘Proscenio’. Ata o 9 de decembro. Xurxo Martiño expón unha serie de cadros coa habitual temática de paisaxes arquitectónicas. ‘Proscenio’. Hasta el 9 de diciembre. Xurxo Martiño expone una serie de cuadros con la habitual temática de paisajes arquitectónicos. “Proscenio.” Until Decembre 9. Xurzo Mariño exhibits a series of paintings with the customary theme of architectural landscapes. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘De Rerum Natura’. Ata o 15 de novembro. O escultor pontevedrés Fernando Cano presenta unha mostra na que se mesturan o

GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. Exposición colectiva de arte contemporánea. Ata o 15 de novembro. Obras de Lugrís Vadillo, Mantecón, Barreiro, Cardona Torrandell ou Cabezas, entre outros. Exposición colectiva de arte contemporáneo. Hasta el 15 de noviembre. Obras de Lugrís Vadillo, Mantecón, Barreiro, Cardona Torrandell o Cabezas, entre otros. Collective contemporary art exhibition. Until November 15. Works by Lugrís, Vadillo, Mentecón, Barreiro, Cardona Torrandell or Cabezas, among others. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. Exposición colectiva de arte galega. Ata o

Muestra colectiva de grabados argentinos. Hasta el 15 de noviembre. Obras de Adrián Pandolfo, Carlos Scannapieco y Pablo Flaiszman. Collective exhibition of Argentinian engravings. Until November 15. Works by Adrián Pandolfo, Carlos Scannapieco and Pablo Flaiszman.


compostela escondida hidden compostela

A mi単a Compostela Mi Compostela My Compostela 36 | 37


c En novembro o outono instálase inequivocamente en Compostela. Pasada a temporada máis turística, Santiago volve ás súas rutinas e brindase cumpridamente aos seus habitantes. Compostelá de adopción, Soledad Felloza, regálanos aquí a súa visión da cidade, a través de imaxes que evocan sensacións, olores e incluso sabores. Unha colección de recordos, de gratos descubrimentos e de espazos sentidos como propios, a través de retratos da súa particular cidade vivida. En noviembre el otoño se instala inequívocamente en Compostela. Pasada la temporada más turística, Santiago vuelve a sus rutinas y se brinda cumplidamente a sus habitantes. Compostelana de adopción, Soledad Felloza, nos regala aquí su visión de la ciudad, a través de imágenes que evocan sensaciones, olores e incluso sabores. Una colección de recuerdos, de gratos descubrimientos y de espacios sentidos como propios, a través de retratos de su particular ciudad vivida. By November, autumn is well upon Compostela. After the main tourist season, Santiago returns to its routines and becomes fully devoted to its inhabitants. Soledad Felloza, a Compostela resident by adoption, offers us her vision of the city, by means of images that evoke sensations, aromas and even flavours. A collection of memories, of pleasant discoveries and of spaces experienced as if her own, by way of portraits of her own particular city.

Soledad Felloza Actriz, contacontos e fotógrafa. Nacida en Uruguai, leva case 10 anos en Compostela. Actriz, cuentacuentos y fotógrafa. Nacida en Uruguay, lleva casi 10 años en Compostela. Actress, storyteller and photographer. Born in Uruguay, she has lived in Compostela for almost 10 years. Praza da Quintana

http//soledadfelloza.com


culturall Compostela recibiume de noite.

Catedral: fachada norte 38 | 39

Compostela me recibi贸 de noche.

Compostela welcomed me at night.


c Os picheleiros saben o que teñen e descobren ao viaxeiro os seus recunchos máis íntimos con deleite, con ollo axexante para detectar o teu asombro e admiración. Con orgullo tranquilo quedan un par de pasos detrás de ti, para observar a cara que se che pon ao ver a catedral, de cerca e desde esa sombra cálida da Alameda.

Los “picholeiros” saben lo que tienen y descubren al viajero sus rincones más íntimos con deleite, con ojo avizor para detectar tu asombro y admiración. Con orgullo tranquilo se quedan un par de pasos detrás de ti, para observar la cara que se te pone al ver la catedral, de cerca y desde esa sombra cálida de la Alameda.

“Picholeiros” (Compostela residents) appreciate what they have and show travellers its most intimate spots with delight, with a watchful eye to detect your amazement and admiration. With tranquil pride, they stay a couple of steps behind you to observe your facial expression at seeing the cathedral, up close and from the inviting shade of Alameda Park.

Praza de Fonseca


culturall Hai que baixar un caldo galego e dar un paseo polo parque mirando as casta単as madurar.

Hay que bajar un caldo gallego y dar un paseo por el parque mirando las casta単as madurar.

Caldo galego: restaurante La Bodeguilla de San Roque

Parque de San Domingos de Bonaval 40 | 41

There is nothing better than enjoying some Galician broth and going for a walk around the park, watching the chestnuts mature.


c Hai que suspirar fronte á beleza do Pórtico da Gloria e outra vez despois dun longo grolo de queimada.

Hay que suspirar frente a la belleza del Pórtico de la Gloria y otra vez después de un sorbo largo de queimada.

You cannot help sighing when faced with the beauty of “Pórtico de la Gloria” and once again after a long sip of “queimada” (flamed eau-de-vie).

Catedral: Pórtico da Gloria

Queimada [+info p. 55]


culturall En Santiago hai que vivir a experiencia de que te mollen a cara por ver as patas dos cabalos de Praterías, ou camiñar varias veces baixo o Atlas, ou ás apalpadas para meter o dedo nalgún buraco. A risa correrá pola rúa e repetirase en cada cunca de mencía ou ribeiro que compartas.

En Santiago hay que vivir la experiencia de que te mojen la cara por ver las patas de los caballos de Platerías, o caminar varias veces bajo el Atlas, o a tientas para meter el dedo en algún agujero. La risa correrá por la calle y se repetirá en cada cunca de mencía o ribeiro que compartas.

Praza do Toural: Pazo de Bendaña 42 | 43

In Santiago, you have to live the experience of getting your face wet to see the legs of the horses in Platerías Square, or walk several times underneath Atlas, or grope around to stick your finger in a hole. Laughter fills the street and is repeated in every “cunca” (bowl) of Mencía or Riberio wine that you share.


c E como esfollando camelias, hai que co単ecer a nova Santiago dentro da vella.

Y como deshojando camelias, hay que conocer la nueva Santiago dentro de la vieja.

And like pulling the petals off of camellias, you have to discover the new Santiago within the old.

Cidade da Cultura de Galicia


culturall A dos estudantes que a铆nda baixo a choia saen de festa, a dos edificios de cores fronte aos milleiros de gamas de grises da pedra. A dos sabores que naceron da tradici贸n para abraiar ao mundo.

La de los estudiantes que aun bajo la lluvia salen de fiesta, la de los edificios de colores frente a las miles de gamas de grises de la piedra. La de los sabores que nacieron de la tradici贸n para asombrar al mundo.

That of the students who party even in the rain, that of the buildings of colours facing the stone's thousand shades of grey. That of the flavours that arose from tradition to amaze the world.

Taberna Abastos 2.0

Parque Eugenio Granell: Residencia de Maiores

44 | 45

Galicia gourmet: restaurante Casa Marcelo


c Santiago non é para ver en dous días, Santiago tenta para quedarse. E se che pasa como a min, que te namoras, quedas.

Santiago no es para ver en dos días, Santiago tienta para quedarse. Y si te pasa como a mí, que te enamoras, te quedas.

Santiago cannot be seen in two days, Santiago tempts you to stay. And if, like me, you fall in love, then you stay.

culturall

culturall

culturall

Praza da Inmaculada


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides

NEW

!

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

46 | 47

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles

na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente. Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San


q Franciso] For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train

que facer qué hacer what to do 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 6 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 4 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 6; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 4.

Visitas á cidade histórica Visitas a la ciudad histórica Tours around the old town

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 6 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 4 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a

todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides.

Percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.:

+ Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visita ao patrimonio histórico da Universidade Visita al patrimonio histórico de la Universidad Visit to University historic heritage USC Tours

Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times: Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician, Portuguese and Italian (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios: lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego, portugués e italiano (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios: lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: español, inglés, gallego, portugués e italiano (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. 48 | 49

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre

Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12

50 | 51

Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Sede SGAE / Fundación Autor. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2


d Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3

Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade


culturall histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 El Estanco. Hórreo, 26 [zona centro / c. area]. (+34) 881 998 973. c3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1

52 | 53

El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Vexetarianos Vegetarianos Vegetarian O Elefante. Acibechería, 5 [c. hca / old townn]. (+34) 981 071 604. e2

Mexicano Mejicano Mexican food Azteca-Grill. Avda. de Lugo, 16 [zona centro / central area]. (+34) 687 671 311. b4

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2


d Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Cociñas do mundo Cocinas del mundo World cuisine Mercedes Morigosa. Salvadas, 49 [cidade / ciudad / the city]. e1

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 π 3.14. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Trapitos y Joyas. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Shangó. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Babel. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII e2 Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: 981 958 058 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


112011Cutlurall  

Culturall noviembre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you