Page 1

culturall

62

2011/05

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Santiago por (é)tapas Santiago por (é)tapas Santiago bite by bite


Que facemos hoxe? ¿Qué hacemos hoy? What’s on today?

www.santiagoturismo.com Todo o que precisas nun só sitio Todo lo que necesitas en un solo sitio All you need on one site


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Dirección_Edited by: Tono Mugico. Coordinación_Coordinated by: Yolanda Ferro, Celalba Rivera. Redacción_Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega, Trevisani, S.L. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

45

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Maio é o mes que abre as portas de Santiago de Compostela. Tras o sorprendente bo tempo de abril, non hai xa medo de que regrese o frío, e a cidade vólcase ás rúas. Xa nin unha choiva pertinaz podería impedirnos gozar da nova data que estrea o Concurso 'Santiago (é)Tapas', o programa gastronómico de Turismo de Santiago que na súa cuarta edición reúne máis establecementos e máis receitas que nunca na loita por ofrecer a mellor tapa da cidade. Nesta lide gañamos os afeccionados á cociña en miniatura, que 'peregrinaremos' seguindo as (é)tapas do sabor co noso fiel 'Tapasporte' como guía.

Mayo es el mes que abre las puertas de Santiago de Compostela. Tras el sorprendente buen tiempo de abril, no hay ya miedo de que regrese el frío, y la ciudad se nos vuelve un poquito callejera. Ya ni una lluvia pertinaz podría impedirnos disfrutar de la nueva fecha que estrena el Concurso 'Santiago (é)Tapas', el programa gastronómico de Turismo de Santiago que en su cuarta edición reúne más establecimientos y más recetas que nunca en la lucha por ofrecer la mejor tapa de la ciudad. En esta liza ganamos los aficionados a la cocina en miniatura, que 'peregrinaremos' siguiendo las (é)tapas del sabor con nuestro fiel 'Tapasporte' como guía.

May is the month that opens the doors to Santiago de Compostela. After the surprisingly good weather in April, there is no longer any fear of more cold spells, and the city takes to the streets. Not even persistent rainfall could prevent us from enjoying the new date of the “Santiago (é)Tapas” Competition, Santiago Tourism's gastronomy programme whose fourth year features more establishments and more recipes than ever, all vying to produce the city's best tapa. In this contest, the winners are the lovers of small-scale cuisine, who will go on a “pilgrimage” from “etapa” (stage) to “etapa” (stage), guided by their faithful “Tapasporte.”

Para máis ruar, o parque insignia da cidade, a Alameda, énchese de libros: novas edicións, primeiro, e ediciones antigas e de segunda man, despois, en dúas feiras que non nos perderemos. Como tampouco esqueceremos entrar aos templos desde os que nos chamarán os órganos do Compostela Organum Festival, nin aos teatros con numerosos concertos e estreas de escena, nin á Catedral, que celebra solemne os 800 anos do seu rito de consagración.

Para más callejear, el parque insignia de la ciudad, la Alameda, se nos puebla de libros: nuevas ediciones, primero, y ediciones antiguas y de segunda mano, después, en dos ferias que no nos perderemos. Como tampoco olvidaremos entrar a los templos desde los que nos llamarán los órganos del Compostela Organum Festival, ni a los teatros con numerosos conciertos y estrenos de escena, ni a la Catedral, que celebra solemne los 800 años de su rito de consagración.

For more strolling, the city's landmark park, the Alameda, will be full of books: first of all, new editions, and then old and second-hand editions, in two book fairs not to be missed. Neither should we forget to enter the churches featuring the Compostela Organum Festival's organs, nor the theatres hosting numerous concerts and stage premieres, nor the Cathedral, which is celebrating the 800th anniversary of its consecration.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Gastronomía / Gastronomy

Tapas de primavera O concurso de tapas de Turismo de Santiago múdase á primavera! Maio será o mes para emprender a peregrinación máis larpeira por toda Santiago, percorrendo cinco rutas ou (é)Tapas, probando os mellores petiscos, votando pola proposta máis rica e gañando apetitosos premios. Nesta edición suben a 60 os establecementos participantes –cunha ducia de novos aspirantes- e a 113 as tapas a concurso. Para comezar a enchedela basta con recoller o coñecido Tapasporte e deixarse guiar por el cara un universo de torradas, revoltos, crocantes, espetos, sorbetes e maridaxes sorprendentes, incluíndo receitas para vexetarianos e celiacos.

Tapas de primavera ¡El concurso de tapas de Turismo de Santiago se muda a la primavera! Mayo será el mes para emprender la peregrinación más golosa por toda Santiago, recorriendo cinco rutas o (é)Tapas, probando los mejores bocaditos, votando por la propuesta más rica y ganando apetitosos premios. En esta edición suben a 60 los establecimientos participantes –con una docena de nuevos aspirantes- y a 113 las tapas a concurso. Para comenzar la comilona basta con recoger el conocido Tapasporte y dejarse guiar por él hacia un universo de tostadas, revueltos, crocantes, brochetas, sorbetes y maridajes sorprendentes, incluyendo recetas para vegetarianos y celiacos.

Spring Tapas Santiago Tourism's tapas competition moves to the spring! May will be the month for setting off on Santiago's tastiest pilgrimage, following five routes or “(é)Tapas,” sampling the best snacks, voting for the most attractive creations and winning appetising prizes. This year, the number of participating establishments has increased to 60 (with a dozen new contenders) and the competing tapas to 113. To begin the feast, all you have to do is collect your “Tapasporte” and let it guide you through a universe of toasties, scrambled egg dishes, crisps, skewers, sorbets and surprising combinations, including recipes for vegetarians and celiacs.

Toda a cidade. Toda la ciudad. Entire city 13 – 29 de maio/mayo. May 13 to 29. Consultar lugares, horarios e bases no Tapasporte. Recollida: A partir do 11 de maio na Praza de Galicia e na Oficina Municipal de Turismo. Consultar lugares, horarios y bases en el Tapasporte. Recogida: A partir del 11 de mayo en Praza de Galicia y en la Oficina Municipal de Turismo. See Tapasporte for establishments, opening times and conditions. Collection: Starting May 11 in Praza de Galicia and Municipal Tourism Office. + Info: www.santiagoetapas.com 06 | 07


i Música / Music

Música por un tubo O aire das igrexas monumentais de Santiago énchese co estremecedor son dos seus órganos históricos. Estes marabillosos enxeños da técnica musical, a escultura e a pintura volven ser protagonistas dun ciclo musical que nas súas dúas edicións anuais –outono e primavera- reúne a organistas e agrupacións sinaladas do panorama cultural europeo. O ciclo non só supón un repaso ao mellor do repertorio para órgano solista e acompañante ao longo da historia, senón tamén unha oportunidade para apreciar os traballos de rehabilitación que rescataron estas xoias barrocas e neoclásicas nos templos composteláns.

Música por un tubo El aire de las iglesias monumentales de Santiago se llena con el estremecedor sonido de sus órganos históricos. Estos maravillosos ingenios de la técnica musical, la escultura y la pintura vuelven a ser los protagonistas de un ciclo musical que en sus dos ediciones anuales –otoño y primavera- reúnen a organistas y agrupaciones señaladas del panorama cultural europeo. El ciclo no sólo supone un repaso a lo mejor del repertorio para órgano solista y acompañante a lo largo de la historia, sino también una oportunidad para apreciar los trabajos de rehabilitación que rescataron estas joyas barrocas y neoclásicas en los templos compostelanos.

Music by the tube-full The atmosphere of Santiago's monumental churches will be filled with the amazing sound of their historic organs. These wonders of music, sculpture and painting will again be the main feature of a musical event whose two annual festivals (autumn and spring) bring together outstanding organists and ensembles from the European cultural scene. The festival not only features the best of the repertoire for solo and accompanying organ throughout history, but is also an opportunity for appreciating the restoration work that has saved these baroque and neoclassical gems in Compostela's churches.

Compostela Organum Festival. Ciclo de Primavera / Spring Concerts Catedral de Santiago. 1 de maio/mayo. 20.30 h. May 1. 8.30 pm. Manuel Cela, organista da/ de la Catedral de Santiago Igrexa da Universidade. 7 de maio/mayo. 20.30 h. May 7. 8.30 pm. Bruno Forst. Capilla de Extravagantes Igrexa das Ánimas. 14 de maio/mayo. 20.30 h. May 14. 8.30 pm. Fernando Buide e/y Solistas da/ de la Real Filharmonía de Galicia. Igrexa de San Miguel dos Agros. 21 de maio/mayo. 20.30 h. May 21. 8.30 pm. Coro Francisco de Montanos Igrexa das Ánimas. 29 de maio/mayo. 20.30 h. May 29. 8.30 pm. Alamire Entrada libre ata completar aforamento. Entrada libre hasta completar el aforo. Admission free until full.


culturall Feira literaria / Feria literaria / Book fair

Un parque sementado de libros O parque da Alameda adoita estar poboado de follas e de flores, de auga e de paxaros que colonizan as piedras románicas de la iglesia, as estatuas nostálxicas e as balaustradas modernistas. Pero en maio florécenlle os libros. A primeira semana do mes, como cada ano, estenderanse polo seu paseo central, baixo as polas dos tilos, os tomos da Feira do Libro Novo, organizada pola Federación de Libreiros de Galicia e a Concellaría de Turismo. O evento volverá ser un dos escaparates máis importantes para a produción editorial galega, con novidades literarias, recitais, sinatura de autores e sorteos. Poucos días máis tarde é o Paseo dos Leóns o que se viste de follas impresas, coa Feira do Libro Antigo e de Ocasión, que reúne libros de segunda man, valiosas pezas de coleccionismo, cómics, antigüidades e moito máis. Un bo motivo para pasear tardes enteiras baixo a ollada do Valle Inclán de bronce e a tutela da silueta da Catedral no horizonte.

Un parque sembrado de libros El parque de la Alameda suele estar poblado de hojas y de flores, de agua y de pájaros que colonizan las piedras románicas de la iglesia, las estatuas nostálgicas y las balaustradas modernistas. Pero en mayo le florecen los libros. La primera semana del mes, como cada año, se extenderán por su paseo central, bajo las ramas de los tilos, los tomos que se venden en la Feria del Libro Nuevo, organizada por la Federación de Libreiros de Galicia y la Concejalía de Turismo. El evento volverá a ser uno de los escaparates más importantes para la producción editorial gallega, con novedades literarias, recitales, firmas de autores y sorteos. Pocos días más tarde es el Paseo de los Leones el que se viste de hojas impresas, con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que reúne libros de segunda mano, valiosas piezas de coleccionismo, cómics, antigüedades y mucho más. Un buen motivo para pasear tardes enteras bajo la mirada del Valle Inclán de bronce y la tutela de la silueta de la Catedral en el horizonte.

A park dotted with books Alameda Park is usually full of leaves and flowers, water and birds that colonise the Romanesque stones of the church, the nostalgic statues and the modernist balustrades. But in May, it sprouts books. During the first week of the month, the same as every year, its central walk, under the branches of the lime trees, will be full of volumes for sale at the New Book Fair, organised by the Galician Federation of Bookshop Owners and Tourism Department. The event will again be one of the most important showcases for Galician publishers, with new publications, recitals, book signings and prize draws. A few days later, it will be the Paseo de los Leones that will be adorned by printed leaves, with the Old and Second-Hand Book Fair, featuring second-hand books, valuable collector's items, comics, old books and a lot more. A good excuse for an afternoon stroll within sight of the bronze statue of Valle Inclán and the Cathedral in the background.

Paseo Central de la Alameda 30 de abril - 8 de maio/mayo. April 30 – May 8. Feira do Libro Novo. Feria del Libro Nuevo. New Book Fair. Paseo dos Leóns, parque da Alameda 28 de maio/mayo – 12 de xuño/junio. May 28 – June 12. Feira do Libro Antigo e de Ocasión. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Old and Second-Hand Book Fair. 08 | 09


i Teatro / Theatre

Un crimen ¿perfecto? O ciclo 'Teatro en Xira' trae a Galicia a célebre obra do dramaturgo inglés Frederick Knott, dirixida por Víctor Conde e co protagonismo de Elena Furiase, Jorge Sanz e Pablo Puyol. Esta obra foi estreada na BBC en 1952 antes da realización da película, dous anos despois, con guión do propio Knott e dirección de Alfred Hitchcock, que coñeceu un remake en 1998 protagonizado por Michael Douglas y Gwyneth Paltrow. Nas táboas do Auditorio de Galicia veremos novamente cómo Tony Wendice quere asasinar a súa esposa Margot para conseguir os seus cartos. O plan é que un suposto ladrón entre na casa e estrangule a Margot, pero o plan falla e é ela quen mata o seu verdugo sen sospeitar que é un enviado do seu marido.

Un crimen ¿perfecto? El ciclo 'Teatro en Xira' trae a Galicia la célebre obra del dramaturgo inglés Frederick Knott, dirigida por Víctor Conde y con el protagonismo de Elena Furiase, Jorge Sanz y Pablo Puyol. Esta obra fue estreada en la BBC en 1952 antes de la realización de la película, dos años después, con guión del propio Knott y dirección de Alfred Hitchcock, que conoció un remake en 1998 protagonizado por Michael Douglas y Gwyneth Paltrow. En las tablas del Auditorio de Galicia veremos nuevamente cómo Tony Wendice quiere asesinar a su esposa Margot para conseguir su dinero. El plan es que un supuesto ladrón entre en la casa y estrangule a Margot, pero el plan falla y es ella quien mata a su verdugo sin sospechar que es un enviado de su marido.

A perfect crime? The “Teatro en Xira” series brings to Galicia the famous play by the English playwright Frederik Knott, directed by Víctor Conde and starring Elena Furiase, Jorge Sanz and Pablo Puyol. This play was premiered by the BBC in 1952, two years before the film was made, scripted by Knott himself and directed by Alfred Hitchcock; the 1998 remake starred Michael Douglas and Gwyneth Paltrow. On the Auditorio de Galicia stage, we will again see how Tony Wendice wants to kill his wife Margot to get her money. According to the plan, a supposed thief enters the house and strangles Margot. However, the plan fails and she is the one that kills her attacker, without suspecting that he was sent by her husband.

Auditorio de Galicia 14 de maio/mayo. 21 h. May 14. 9 pm. Venda/venta de entradas: www.caixagalicia.es Día do/del espectáculo, taquilla Auditorio de Galicia (12:30-14 h, 18-21 h). Ticket sales: www.caixagalicia.es Day of show, Auditorio de Galicia ticket office (12.30-2 pm, 6-9 pm). Entrada única / Tickets: 15 euros. 50% desconto para xubilados e menores de 25 anos. 50% descuento para jubilados u menores de 25 años. 50% discount for OAPs and under-25s.


culturall Celebración / Celebration

Lembrando a Consagración da Catedral Continúa a celebración dos 800 anos da consagración da Catedral de Santiago con dúas cerimonias que, por coincidir coa Semana Santa, foron trasladadas ao mes de maio. Tralas Solemnes Vésperas do 6 de maio, a basílica compostelá será escenario dun acto relixioso en recordo do rito de dedicación que tivo lugar o 21 de abril de 1211. Aquel día a Catedral reuniu ao rei de León Afonso IX, ao seu fillo, o Infante Fernando; ao bispo Pedro Muñiz, os bispos das dióceses de Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, Guarda, Évora, Lisboa e Lamego, e todas as personalidades eclesiásticas e civís de León e Galicia. Segundo certifica a acta gardada no Tumbo B dos arquivos da Catedral, o bispo foi unxindo e incensando as doce cruces de consagración que aínda hoxe se conservan nas paredes do templo, nun percorrido que será recordado oito séculos máis tarde.

Recordando la Consagración da Catedral Continúa la celebración de los 800 años de la consagración de la Catedral de Santiago con dos ceremonias que, por coincidir con la Semana Santa, han sido trasladadas al mes de mayo. Tras las Solemnes Vísperas del 6 de mayo, la basílica compostelana será escenario de un acto religioso en recuerdo del rito de dedicación que tuvo lugar el 21 de abril de 1211. Aquel día la Catedral reunió al rey de León Alfonso IX, a su hijo, el Infante Fernando; al obispo Pedro Muñiz, a los obispos de las diócesis de Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, Guarda, Évora, Lisboa y Lamego, y todas las personalidades eclesiásticas y civiles de León y Galicia. Según certifica el acta guardada en el Tumbo B de los archivos de la Catedral, el obispo fue ungiendo e incensando las doce cruces de consagración que aún hoy se conservan en las paredes del templo, en un recorrido que será recordado ocho siglos más tarde.

Remembering the Cathedral's Consecration The celebration of the 800th anniversary of Santiago Cathedral's consecration continues with two ceremonies that, since they coincided with Holy Week, were moved to the month of May. After the Solemn Vespers on May 6, the Compostela basilica will be the setting of a religious event commemorating the dedication rite that was held on April 21, 1211. On that day, the Cathedral hosted the king of León, Alfonso IX, his son, Prince Fernando, Bishop Pedro Muñiz, the bishops of the dioceses of Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, Guarda, Évora, Lisbon and Lemego, and all the ecclesiastical and civil personalities of León and Galicia. According to the records kept in “Tumbo B” of the Cathedral archives, the bishop anointed and incensed the twelve consecration crosses that are still present on the basilica's walls, in a ceremony that will be remembered eight centuries later. Catedral de Santiago 6 de maio/mayo. Hora20.00 h. May 6. 8 pm. Solemnes Vésperas. Solemnes Vísperas. Solemn Vespers. 7 de maio/mayo. 11.30 h. May 7. 11.30 am. Cerimonia da Consagración. Ceremonia de la Consagración. Consecration Ceremony.

Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Descubre nunha mesma experiencia dous lugares únicos no mundo. *Inclúe desprazamento.

Visita combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Descubre en una misma experiencia dos lugares únicos en el mundo. *Incluye desplazamiento.

Combined tour of the Historic City and City of Culture Discover in the same experience two of the world's unique sites. *Includes return transfer between both.

Prezo: 12 € Temporadas Media e Alta 2011 [S. Santa - 31 Outubro]: todos os días excepto domingos, ás 11:00 h.

Precio: 12 € Temporadas Media y Alta 2011 [S. Santa - 31 Octubre]: todos los días excepto domingos, a las 11:00 h.

Price: € 12 Medium and High Seasons 2011 [Easter - October 31]: every day except Sunday, at 11 am.

VO NUE W NE

+INFO & RESERV

www.SantiagoTurismo.com Punto de encontro / encuentro: Oficina Principal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63) / Meeting Point: Turismo de Santiago Main Office (Rúa do Vilar, 63)


n

Teatro Teatro Theatre

Cine Cine Cinema

Música Música Music

'Moito conto'

VIII Festival Internacional de Curtametraxes Curtocircuíto

Eleftheria Arvanitaki

Salón Teatro 14 e 15 de maio, 18 e 20.30 h 14 y 15 de mayo, 18 y 20.30 h May, 14 and 15, 6 and 8.30 pm

Varios lugares / Several venues Do 6 ao 15 de maio Del 6 al 15 de mayo May, 6 to 15

Auditorio de Galicia 7 de maio, 21 h 7 de mayo, 21 h May 7, 9 pm.

A compañía galega Redrum Teatro estrea unha comedia musical que parte do famoso conto de Hansel e Gretel para elaborar un espectáculo 100% reciclado cunha clara intención de educar e concienciar sobre a reciclaxe, a reutilización, o respecto ao medio ambiente e a adopción de estilos de vida saudables. Un espectáculo innovador que non deixará indiferente a ninguén. La compañía gallega Redrum Teatro estrena una comedia musical que parte del famoso cuento de Hansel y Gretel para elaborar un espectáculo 100% reciclado con una clara intención de educar y concienciar sobre el reciclaje, la reutilización, el respeto al medio ambiente y la adopción de estilos de vida saludables. Un espectáculo innovador que no dejará indiferente a nadie. The Galician company Redrum Teatro premiers a musical comedy based on the story about Hansel and Gretel; this 100% recycled show is designed to educate and raise awareness about recycling, reusing, respect for the environment and adopting healthy lifestyles. An innovative production that everyone will enjoy.

O Teatro Principal e o Salón Teatro reunen este mes aos máis cinéfilos coa proxección das curtametraxes elixidas na selección oficial desta nova edición do Festival Curtocircuíto, divididas nas categorías de 'Internacional', 'Explora', 'Galicia' e 'Compostelae'. Como en anteriores entregas, o programa se completa con diversos concertos, encontros con cineastas e sesións para os máis cativos. El Teatro Principal y el Salón Teatro reúnen este mes a los más cinéfilos con la proyección de los cortometrajes elegidos en la selección oficial de esta nueva edición del Festival Curtocircuíto, divididas en las categorías de 'Internacional', 'Explora', 'Galicia' y 'Compostelae'. Como en anteriores entregas, el programa se completa con diversos conciertos, encuentros con cineastas y sesiones para los más pequeños. The Teatro Principal and Salón Teatro will host cinema enthusiasts this month with the screening of the short films making up the official section of this year's Curtocircuíto Festival, divided into the following categories: “International,” “Explora,” “Galicia” and “Compostelae.” As in previous years, the programme also features a variety of concerts, meetings with filmmakers and children's sessions.

Na música grega contemporánea sobresae o nome desta artista que leva máis dunha década percorrendo os escenarios de toda Europa para emocionar a crítica e público coa súa enerxía en directo. O ciclo Sons da Diversidade organiza un concerto no que presentará 'Mírame', un álbum de inspiración mediterránea no que teñen cabida aires flamencos e árabes. En la música griega contemporánea sobresale el nombre de esta artista que lleva más de una década recorriendo los escenarios de toda Europa para emocionar a crítica y público con su energía en directo. El ciclo Sons da Diversidade organiza un concierto en el que presentará 'Mírame', un álbum de inspiración mediterránea en el que tienen cabida aires flamencos y árabes. In contemporary Galician music, the name of this artist stands out with more than a decade visiting venues all over Europe to delight critics and spectators alike with her powerful live performances. The “Sons da Diversidade” hosts a concert in which she will present “Mírame,” an album inspired by the Mediterranean that includes flamenco and Arab rhythms.

12 | 13

Entrada: 20 € (Xubilados e menores de 25 anos: 10 €) Entrada: 20 € (Jubilados y menores de 25 años: 10 €) Tickets: € 20 (OAPs and under-25s: € 10)


non faltes no te pierdas don’t miss

Eventos literarios Literary events

Música Música Music

Teatro Teatro Theatre

'Torrente e a creación sen límites'

Real Filharmonía de Galicia

'Mundo Lois'

Cidade da Cultura 28 de maio, 12 h 28 de mayo, 12 h May 28, 12 noon

Auditorio de Galicia 5, 12 e 26 de maio: 21 h 5, 12 y 26 de mayo: 21 h May 5, 12 and 26: 9 pm

Salón Teatro 17 de maio, 21 h 17 de mayo, 21 h May 17, 9 pm

O ciclo 'Galicia, ceo das letras' súmase ás múltiples homenaxes a Torrente Ballester no centenario do seu nacemento. Charo López, a inmensa actriz de 'Los gozos y las sombras', comparte escenario co catedrático Luis Iglesias Feijoo e o escritor Alfredo Conde para ofrecer unha lectura musicada. O acto estará presentado polo fillo do inmortal escritor coruñés. El ciclo 'Galicia, ceo das letras' se suma a los múltiples homenajes a Torrente Ballester en el centenario de su nacimiento. Charo López, la inmensa actriz de 'Los gozos y las sombras', comparte escenario con el catedrático Luis Iglesias Feijoo y el escritor Alfredo Conde para ofrecer una lectura musicada. El acto estará presentado por el hijo del inmortal escritor coruñés. The series “Galicia, seo das letras” joins the numerous tributes to Torrente Ballester during the centenary of his birth. Charo López, the brilliant actress of “Los gozos y las sombras,” shares the stage with Professor Luis Iglesias Feijoo and the writer Alfredo Conde to present a musicalised reading. The event will be presented by the son of the immortal Coruña writer.

A RFG pecha a súa tempada de aboamento este mes ofrecendo tres concertos imprescindibles. No primeiro deles, os violinistas rusos Gregori Nedobora e Nikolai Velikov actuarán baixo as ordes de Christoph König. A continuación, o solista Daniel Müller-Schott interpretará o Concerto para violoncello de Schumann. E por último, Ros Marbá dirixirá a orquestra para ofrecer a Sinfonía do Novo Mundo de Dvorák. La RFG cierra su temporada de abono este mes ofreciendo tres conciertos imprescindibles. En el primero de ellos, los violinistas rusos Gregori Nedobora y Nikolai Velikov actuarán bajo las órdenes de Christoph König. A continuación, el solista Daniel Müller-Schott interpretará el Concierto para violoncello de Schumann. Y por último, Ros Marbá dirigirá la orquesta para ofrecer la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák. The RFG orchestra ends its regular season this month with three not-to-be-missed concerts. In the first, the Russian violinists Gregori Nedobora and Nikolai Velikov will be conducted by Christoph König. Then the soloist Daniel MüllerSchott will perform Schumann's Concert for Cello. And finally, Ros Marbá will conduct the orchestra in the performance of Dvorák's New World Symphony.

Ideado por Antón Reixa e dirixido por Lino Braxe, este espectáculo universaliza a obra de Lois Pereiro, autor a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Co fío condutor da súa obra e unha ambiciosa escenografía audiovisual, que inclúe banda sonora en directo, a peza ofrece unha visión fonda, sedutora e interdisciplinar da personalidade artística deste poeta. Ideado por Antón Reixa y dirigido por Lino Braxe, este espectáculo universaliza la obra de Lois Pereiro, autor a quien se le dedica este año el Día de las Letras Gallegas. Con el hilo conductor de su obra y una ambiciosa escenografía audiovisual, que incluye banda sonora en directo, la pieza ofrece una visión profunda, seductora e interdisciplinar de la personalidad artística de este poeta. Conceived by Antón Reixa and directed by Lino Braxe, this show universalises the work of Lois Pereiro, the featured author during this year's Day of Galician Letters. With the common theme of his work and an ambitious audiovisual scenography, including live music, the production provides a profound, stimulating and interdisciplinary vision of the poet's artistic personality.

Entrada de balde previa inscrición no teléfono 881 979 010 ou na web www.cidadedacultura.org. Entrada gratuita previa inscripción en el teléfono 881 979 010 o en la web www.cidadedacultura.org. Free ticket on registering: call 881 979 010 or visit www.cidadecultra.org.

Entrada: 10 € (xubilados e menores de 25 anos: 5 €). Entrada: 10 € (jubilados y menores de 25 años: 5 €). Tickets: € 10 (OAPs and under-25s: € 5).


maio

mayo may DOMINGO / SUNDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Comeza a feira anual do libro con ofertas en publicacións moi variadas, firmas de libros, recitais, lecturas colectivas, coloquios e . Consultar a programación en . Ata o día 8. Ferias. XXX Feria del Libro Comienza la feria anual del libro con ofertas en publicaciones muy variadas, firmas de libros, recitales, lecturas colectivas, coloquios y cuentacuentos. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Hasta el día 8. Fair. 30th Book Fair The annual book fair begins with a great variety of publications, book signings, collective readings, discussions and storytelling. See programme on www.santiagoturismo.com. Until May 8. 11 h / 11 am. Casco histórico / Old Town Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Cristo da Paciencia Punto de saída: Catedral. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Cristo de la Paciencia Punto de salida: Catedral. Festival. Holy Week 2011: Christ of Patience Procession Departure point: Cathedral. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21 h / 9 pm. Catedral / Cathedral Música. ‘Compostela Organum Festival’: Concerto inaugural Con Loreto Aramendi (órgano) e os Cantores da Catedral de Santiago. Gratuíto. Música. ‘Compostela Organum Festival’: Concierto inaugural Con Loreto Aramendi (órgano) y los Cantores da Catedral de Santiago. Gratuito.

14 | 15

2011 Music. “Compostela Organum Festival”: Opening concert With Loreto Aramendi (organ) and the Santiago Cathedral Singers. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 2 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1 Fair. 30th Book Fair. See May 1. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘As relixións nunha sociedade pluralista’ A cargo de D. Juan José Tamayo. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “AS relixións munha sociedade pluralista” By Mr. Juan José Tamayo. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Roberto Sobrado Recital poético musical en galego. Music. Roberto Sobrado Musical poetry recital in Galician. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño e voz) e artistas invitados. Music. Aquarela do Brasil With Sergio Tannus (guitar, cavaquiño and vocals) and invited artists.

MARTES / TUESDAY 3 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 30th Book Fair. See May 1. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’:


a ‘Yo, Cristina F.’ Proxección do filme de Uli Edel. Gratuíto. Proyección de la película de Uli Edel. Gratuito. Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “Yo, Cristina F.” Screening of Uli Edel’s film. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Premios. Espazo Radioescénico Gala de entrega do V Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico. Organizan: Centro Dramático Galego e Radio Galega. Awards. Espazo Radioescénico The 5th “Diario Cultural de Teatro Radiofónico” Awards ceremony. Organised by the Galician Drama Centre and Radio Galega. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Session of free jazz with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Xacobe Martínez Antelo Sesión de música jazz. Music. Xacboe Martínez Antelo Jazz music session. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes. Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 4 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 30th Book Fair. See May 1.

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Conferencias. ‘Os comenzos da danza académica en Occidente’ Clase aberta dirixida por Dolores Fojón con motivo do Día Internacional da Danza. Gratuíto con inscrición previa. Clase abierta dirigida por Dolores con motivo del Día Internacional de la Danza. Gratuito con inscripción previa. Conferences. “Os comenzos da danza académica en Occidente” Open class imparted by Dolores Fojón to celebrate International Dance Day. Free after registration. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Within (Dentro)’ Con Les Slovacks Dance Collective. Entrada: 7 €. Dance. “SCQ Danza” series: “Within” With Les Slovacks Dance Collective. Tickets: € 7. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Flotilla da Liberdade II Entrada: 5 €. Music. Flotialla de Liberdade II Tickets: € 5. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. ‘Jazzología’ Sesión de jazz cubano. Music. “Jazzología” Session of Cuban jazz.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 5 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 30th Book Fair. See May 1. 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren.

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘The Rocky Horror Picture Show’ Proxección do filme dirixido por Jim Sharman. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Jim Sharman. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “The Rocky Horror Picture Show” Screening of this film directed by Jim Sharman. Free. 19.30 h / 7.30 pm. CGAC Cine. Ciclo ‘Novo Cinema Galego’ Proxección de ‘Manuscritos pompeianos’ e ‘Radiografía dun autor de tebeos’, de Marcos Nine. Gratuíto. Cinema. “Novo Cinema Galego” series Screening of “Manuscritos pompeianos” and “Radiografía dun autor de tebeos,” by Marcos Nine. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Espello Cóncavo: ‘Limpeza de sangue (o sangue fai ruído)’


culturall A premiada obra de Rubén Ruibal baixo a dirección de Arturo López. Ata o día 6. La premiada obra de Rubén Ruibal bajo la dirección de Arturo López. Hasta el día 6. Theatre. Espello Cóncavo: “Limpeza de sangue (o sangue fai ruído)” Rubén Ruibal’s prize-winning play directed by Arturo López. Until May 6. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Christoph König, con Gregori Nedobora e Nikolai Velikov (violíns) e Simona Kantcheva (piano). Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 5 €). Dirigida por Christoph König, con Gregori Nedobora y Nikolai Velikov (violines) y Simona Kantcheva (piano). Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 5 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Christoph König, with Gregori Nedobora and Nikolai Velikov (violins) and Simona Kantcheva (piano). Tickets: € 10 (OAPs and students, € 5). 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Journey Home (Viaje a Casa)’ Con Les Slovacks Dance Collective. Entrada: 7 €. Dance. “SCQ Danza” series: “Journey Home” With Les Slovacks Dance Collective. Tickets: € 7. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. ‘Seráns da Nasa’ Noite de ritmos populares galegos para non deixar de bailar. Entrada: 2 € (socios de balde). Noche de ritmos populares gallegos para no parar de bailar. Entrada: 2 € (socios gratis). Shows. “Seráns da Nasa” Evening featuring traditional Galician rhythms for non-stop dancing. Tickets: € 2 (members free). 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Sés en acústico Entrada: 5 €. Music. Sés en acústico Tickets: € 5. 16 | 17

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A cargo da Bakin’ Blues Band, que reinterpreta grandes clásicos. Entrada: 3 €. A cargo de la Bakin’ Blues Band, que reinterpreta grandes clásicos. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session By the Bakin’ Blues Band, who reinterpret great classics. Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Pub Modus Vivendi Música. Ángeles Dorrío Trío Sesión de nu jazz. Music. Ángeles Dorrío Trio Session of nu jazz.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 6 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 30th Book Fair. See May 1. 20 h / 8 pm. Catedral Relixioso. Solemnes Vésperas Acto que precede á conmemoración da consagración catedralicia. . Religioso. Solemnes Vísperas Acto que precede a la conmemoración de la consagración catedralicia. Gratuito. Religious. Solemn Vespers Service preceding the commemoration of the Cathedral’s consecration. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: Gala de Inauguración Actuación de Colectivo Oruga. Cinema. 8th Curtocicuíto Festival: Opening Gala Performance by Colectivo Oruga. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Espello Cóncavo: ‘Limpeza de sangue (o sangue fai ruído)’ Ver día 5. Theatre. Espello Cóncavo: “Limpeza de sangue (o sangue fai ruído)” See May 5.

SÁBADO / SATURDAY 7 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 30th Book Fair. See May 1. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘O planeta das palabras’ Con Ana María Fernández para nenos de 3 a 10 anos. Gratuíto. Con Ana María Fernández para niños de 3 a 10 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “O planeta das palabras” With Ana María Fernández for children ages 3 to 10. Free. 11.30 h / 11.30 am. Catedral Relixioso. Conmemoración da Consagración da Catedral Procesión inicial polas cruces da Consagración e misa solemne presidida polo Sr. Arcebispo. . Procesión inicial por las cruces de la Consagración y misa solemne presidida por el Sr. Arzobispo. Gratuito. Religious. Commemoration of the Cathedral’s Consecration Initial procession around the Consecration


a crosses and solemn mass by the archbishop. Free. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Historias para bebés’ Coa compañía Talía Teatro para nenos ata 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 8. Con la compañía Talía Teatro para niños hasta 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 8. Children. “Escena en familia”: “Historias para bebés” With the Talía Teatro company for children up to 3. Tickets: € 5. Until May 8. 18.30 h / 6.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 5’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 5” 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. ‘Compostela Organum Festival’ Con Bruno Forst (órgano) e solistas da Capilla de Extravagantes. Gratuíto. Con Bruno Forst (órgano) y solistas de la Capilla de Extravagantes. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With Bruno Forst (organ) and Capilla de Extravagantes soloists. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 1” 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 3’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 3” 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Eleftheria Arvanitaki A artista grega presenta ‘Mírame’, un álbum no que fai un percorrido musical polas culturas do Mediterráneo. Entrada: 20 € (xubilados e estudantes: 10 €). La artista griega presenta ‘Mírame’, un álbum en el que hace un recorrido musical por las culturas del Mediterráneo. Entrada:

20 € (jubilados y estudiantes: 10 €). Music. “Sons da Diversidade” series: Eleftheria Arvanitaki The Greek artist presents “Mírame,” an album featuring music from the different Mediterranean cultures. Tickets: € 20 (OAPs and students: € 10). 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Heineken Music Selector’: Black Lips + Fuckin Bollocks Entrada: 12 €. Music. “Heineken Music Selector” series: Black Lips + Fuckin Bollocks Tickets: € 12. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 1” 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 4’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 4” 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite ‘Verne Ucronía’ Nova entrega da velada da Sala Nasa, na que os protagonistas son o humor corrosivo, a sátira e a espontaneidade da improvisación. Entrada: 12 € (socios 5 €). Nueva entrega de la velada de la Sala Nasa, en la que los protagonistas son el humor corrosivo, la sátira y la espontaneidad de la improvisación. Entrada: 10 € (socios 5 €). Show. Ultranoite “Verne Ucronía” Another evening in the Sala Nasa, featuring corrosive humour, satyr and the spontaneity of improvisation. Tickets: € 10 (members, € 5).

DOMINGO / SUNDAY 8 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXX Feira do Libro Ferias. XXX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 30th Book Fair. See May 1.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Historias para bebés’ Ver día 7. Children. “Escena en familia” series: “Historias para bebés” See May 7. 18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Explora 2”

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 2” 21 h / 9 pm. Sala Nasa Música. ‘Galiza non se vende’ Entrada: 5 €. Music. “Galiza non se vende” Tickets: € 5.


culturall 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Explora 1”

LUNS / LUNES / MONDAY 9 10 e 12 h / 10 am and 12 noon. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Público Novo 6-11 anos’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Young Public 6-11 years” 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Homenaxe a Lois Pereiro’ Conmemoración do Día das Letras Galegas. A cargo de Lino Braxe. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Homenaxe a Lois Pereiro” Commemoration of the Day of Galician Letters, by Lino Braxe. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 3’ Cinema. 8th Curtocircuito Festival: “International 3”

Blaiteau (flauta) interpretan piezas de Beethoven y Schulhoff. Gratuito. Music. “Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia” series Michal Ryczel (violin), Anne Schlossmacher (viola), Oriol Xicart (double bass) and Laurent Blaiteau (flute) perform works by Beethoven and Schulhoff. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 3’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Explora 3” 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival. “Compostela 2” 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Ophiusa Sesión de música folk. Music. Ophiusa Folk music session. 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 6’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 6”

MARTES / TUESDAY 10 10 e 12 h / 10 am and 12 noon. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Público Novo 11-14 anos’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Young Public 11-14 years”

20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo ‘Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia’ Michal Ryczel (violín), Anne Schlossmacher (viola), Oriol Xicart (contrabaixo) e Laurent Blaiteau (frauta) interpretan pezas de Beethoven e Schulhoff. Gratuíto. Michal Ryczel (violín), Anne Schlossmacher (viola), Oriol Xicart (contrabajo) y Laurent 18 | 19

20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘La vida de los otros’ Proxección do filme de Florian Henckel. Gratuíto. Proyección de la película de Florian Henckel. Gratuito. Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “La vida de los otros” Screening of Florian Henckel’s film. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 4’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 4” 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 2” 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 3. Music. “Lupercais” See May 3. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 4’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 4” 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Sumrrá Sesión de música jazz. Music. Sumrrá Jazz music session. 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 7’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 7” 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 3. Music. Ricardo Parada See May 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 11 10 e 12 h / 10 am and 12 noon. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Público Novo 14-18 anos’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Young Public 14-18 years” 20 h / 8 pm. Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia Música. 'Gustav Mahler e a Viena de Fin


a de Século' Con Marcos García (barítono) e Adolfo Muñóz (piano). Gratuíto. Music. “Gustav Mahler e a Viena de Fin de Século” With Marcos García (baritone) and Adolfo Muñóz (piano). Free. 20 h / 8 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Eventos literarios. Presentación do libro 'Teoría de la configuración de la energía' Con José Luis Defez Schmidt. Gratuíto. Literary event. Presentation of the book “Teoría de la configuración de la energía” With José Luis Defesz Schmidt. Free.

‘Internacional 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 1” 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Gustavo Almeida Sesión de música brasileira. Entrada: 4 €. Music. Gustavo Almeida Session of Brazilian music. Tickets: € 4.

Proyección del musical dirigido por Albert Magnoli. Gratuito. Cinema. “Music in Images” series: “Purple Rain” Screening of the musical directed by Albert Magnoli. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 6’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 6” 18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Panorama Galicia 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Panorama Galicia 1” 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Explora 2”

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 5’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 5” 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 1”

22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 3’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 3”

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Panorama Galicia 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Panorama Galicia 2”

21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Bersuit Entrada: 25 €. Music. Bersuit. Tickets: € 25.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. C.C.C.P. Sesión de jazz. Music. C.C.C.P. Jazz session.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Carlos Miguel Prieto, con Daniel Müller-Schott (violoncello). Obras de Ligeti, Schumann e Bartók. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 5 €). Dirigida por Carlos Miguel Prieto, con Daniel Müller-Schott (violoncello). Obras de Ligeti, Schumann y Bartók. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 5 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Carlos Miguel Prieto, with Daniel Müller-Schott (cello). Works by Ligeti, Schumann and Bartók. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 5).

XOVES / JUEVES / THURSDAY 12 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren.

22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’:

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Purple Rain’ Proxección do musical dirixido por Albert Magnoli. Gratuíto.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Banda Os Crebinsky Entrada: 10 €. Music. Banda Os Crebinsky Tickets: € 10. 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro


culturall Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 2” 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 3’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Explora 3” 23 h / 11 pm. Pub Modus Vivendi Música. Álvaro DC Sesión de funk. Music. Álvaro DC Funk session.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Mestura de linguaxes escénicas con toques de humor negro. Fins de semana ata o día 22. Mezcla de lenguajes escénicos con toques de humor negro. Fines de semana hasta el día 22. Theatre. Pistacastro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” Mix of stage languages with a touch of black humour. Weekends until May 22.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 5. Music. Blues Jam Session See May 5.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 13 18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Explora 1” 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘CantaContos’ Con Susa Herrera e Merchy Rozas para nenos de 4 a 10 anos. Gratuíto. Con Susa Herrera y Merchy Rozas para niños de 4 a 10 años. Gratuito. Children. “CantaContos” With Susa Herrera and Merchy Rozas for children ages 4 to 10. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Compostelae 4’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “Compostelae 4” 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 7’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 7” 20 | 21

22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 3’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “International 3”

SÁBADO / SATURDAY 14 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Día das Letras Galegas’ Con TaniaNuria para nenos a partir de 6 anos. Gratuíto. Con TaniaNuria para niños a partir de 6 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Día das Letras Galegas” With TaniaNuria for children over 6. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Salvador Espriu: da nosa veciñanza II’

Dramatización de Joan Ollé (director teatral), Silvia Pérez Cruz (cantante), Toti Soler (guitarrista) e Joan Anguera (actor). Gratuíto con inscrición previa. Literary event. “O ceo das letras” series: “Salvador Espriu: da nosa veciñanza II” Dramatisation by Joan Ollé (stage director), Silvia Pérez Cruz (singer), Toti Soler (guitarist) and Joan Anguera (actor). Free after registration. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Carta urxente para Máximo Toxo’ Coa compañía Talía Teatro para nenos de 3 a 10 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 15. Con la compañía Talía Teatro para niños de 3 a 10 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 15. Children. “Escena en familia”: “Carta urxente para Máximo Toxo” With the Talía Teatro company for children ages 3 to 10. Tickets: € 5. Until May 15. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Redrum Teatro: ‘Moito conto’ Estrea desta comedia musical baseada no conto dos irmáns Grimm, 'Hansel e Gretel'. Ata o día 15. Estreno de esta comedia musical basada en el cuento de los hermanos Grimm, 'Hansel y Gretel'. Hasta el día 15. Theatre. Redrum Teatro: “Moito conto” Premiere of this musical comedy based on the Brothers Grimm’s story “Hansel and Gretel.” Until May 15. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: Gala de clausura Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: Closing Gala 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’ Con Fernando Buíde (órgano) e solistas da Real Filharmonía de Galicia. Gratuíto. Con Fernando Buíde (órgano) y solistas de la Real Filharmonía de Galicia. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With Fernando Buíde (organ) and soloists of the Real Filharmonía de Galicia orchestra. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia


a Teatro. Ciclo ‘Teatro en Xira’: ‘Crimen perfecto’ A obra do dramaturgo inglés Frederick Knott nunha versión dirixida por Víctor Conde. Entradas: 15 € (xubilados e menores de 25 anos: 7.5 €). La obra del dramaturgo inglés Frederick Knott en una versión dirigida por Víctor Conde. Entradas: 15 € (jubilados y menores de 25 años: 7.5 €). Theatre. “Teatro en Xira” series: “Crimen perfecto” The English playwright Frederick Knott’s script in a version directed by Víctor Conde. Tickets: € 15 (OAPs and under-25s: € 7.50).

19 h / 7 pm. Teatro Principal Teatro. Festival Intercentros Organizado pola Concellaría de Educación. Gratuíto. Organizado por la Concejalía de Educación. Gratuito. Theatre. Festival Intercentros Organised by the Education Department. Free.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Ver día 13. Theatre. Pistacatro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” See May 13.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Ver día 2. Music. Aquarela do Brasil See May 2.

22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Premiados 2011’ Cinema. 8th Curtocircuito Festival: “Award Winners 2011”

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Pablo Seoane Grupo Sesión de música tradicional. Music. Pablo Seoane Group Session of traditional music.

MARTES / TUESDAY 17

DOMINGO / SUNDAY 15

18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘We Can Be Heroes 1’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “We Can Be Heroes 1”

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Ver día 13. Theatre. Pistacatro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” See May 14.

12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Carta urxente para Máximo Toxo’ Ver día 14. Children. “Escena en familia” series: “Carta urxente para Máximo Toxo” See May 14.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VIII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘We Can Be Heroes 2’ Cinema. 8th Curtocircuíto Festival: “We Can Be Heroes 2”

18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Redrum Teatro: ‘Moito conto’ Ver día 14. Theatre. Redrum Teatro: “Moito conto” See May 14.

20.30 h / 8.30 pm. Sala Capitol Música. Operación Triunfo 2011 Entrada: 15 €. Music. Operación Triunfo 2011 Tickets: € 15.

LUNS / LUNES / MONDAY 16

12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Banda Municipal de Música Concerto extraordinario do Día das Letras Galegas. Gratuíto. Music. Municipal Music Band Special concert for the Day of Galician Letters. Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. Nordesía + Filmanova + Kachet: ‘Mundo Lois’ Espectáculo ideado por Antón Reixa e dirixido por Lino Braxe que homenaxea a Lois Pereiro, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Espectáculo ideado por Antón Reixa y dirigido por Lino Braxe que homenajea a Lois Pereiro, a quien se le dedica este año el Día das Letras Galegas. Theatre. Nordesía + Filmanova + Kachet: “Mundo Lois” Show conceived by Antón Reixa and directed by Lino Braxe that pays tribute to Lois Pereiro, the featured author for this year’s Day of Galician Letters. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 3.


culturall Music. “Lupercais” See May 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Xacobe Martínez Antelo Ver día 3. Music. Xacobe Martínez Antelo See May 3. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 3. Music. Ricardo Parada See May 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 18 18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Encontros. ‘Café da memoria: Día internacional dos Museos: Museo e Memoria’ Parola con café compartida cos nosos maiores na que relatan as súas vivencias. Gratuíto. Charla con café compartida con nuestros mayores en la que relatan sus . Gratuito. Meeting. “Café da memoria: Día internacional dos Museos: Museo e Memoria” Chat over coffee with our senior citizens to listen to their experiences. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Teatro. Festival Intercentros Ver día 16. Theatre. Festival Intercentros See May 16. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Gustavo Alis Entrada: 7 €. Music. Gustavo Alis Tickets: € 7 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Marcos Pin Trío Sesión de jazz. Music. Marcos Pin Trio Jazz session.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 19 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC 22 | 23

da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Hair’ Proxección do musical dirixido por Milos Forman. Gratuíto. Proyección del musical dirigido por Milos Forman. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Hair” Screening of this musical directed by Milos Forman. Free. 19.30 h / 7.30 pm. CGAC Cine. Ciclo ‘Novo Cinema Galego’ Proxección de ‘No tan buena vista’, ‘Funk the Wheel’, ‘Isa003’e ‘Miércoles’, de Eloy Enciso. Gratuíto. Cinema. “Novo Cinema Galego” series Screening of “No tan buena vista,” “Funk the Wheel,” Isa003” and “Miércoles,” by Eloy Enciso. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Coro da Universidade Gratuíto. Music. University Choir Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Orquesta Sinfónica Principado de Asturias Dirixida por Guillermo García Calvo, con Víctor e Luis del Valle (dúo de pianos). Obras de Roussel, Poulenc e Janácek. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 5 €). Dirigida por Guillermo García Calvo, con Víctor y Luis del Valle (dúo de pianos). Obras de Roussel, Poulenc y Janácek.

Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 5 €). Music. Principality of Asturias Symphony Orchestra Conducted by Guillermo García Calvo, with Víctor and Luis del Valle (piano duo). Works by Roussel, Poulence and Janácek. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 5) 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. A Producións Artísticas: ‘Alicia y Alicia’ Espectáculo de teatro e danza que versiona o clásico de Lewis Carroll. Entrada: 7 €. Ata o día 20. Espectáculo de teatro y danza que versiona el clásico de Lewis Carroll. Entrada: 7 €. Hasta el día 20. Theatre. A Producións Artísticas: “Alicia y Alicia” Theatre and dance show based on the Lewis Carroll classic. Tickets: € 7. Until May 20. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Ver día 13. Theatre. Pistacatro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” See May 13. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 5. Music. Blues Jam Session See May 5.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 20 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. A Producións Artísticas: ‘Alicia y Alicia’ Ver día 19. Theatre. A Producións Artísticas: “Alicia y Alicia” See May 19. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Ver día 13. Theatre. Pistacatro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” See May 13.


a 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Heineken Music Selector’: Nacho Vegas + Refree Entrada: 12 €. Music. “Heineken Music Selector” series: Nacho Vegas + Refree Tickets: € 12.

Theatre. Pistacatro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” See May 13.

Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “Berlin is in Germany” Screening of Hannes Stöhr’s film. Free.

DOMINGO / SUNDAY 22

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 3. Music. “Lupercais” See May 3.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Ver día 13. Theatre. Pistacatro Produtora de Soños: “Sapiens Sapiens Sapiens” See May 13.

SÁBADO / SATURDAY 21 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Paxarocontos’ Con Carpe Diem para todos os públicos. Gratuíto. Con Carpe Diem para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Paxarocontos” With Carpe Diem for all ages. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. ‘Compostela Organum Festival’ Con David López Peláez (órgano) e o Coro Francisco de Montanos. Gratuíto. Con David López Peláez (órgano) y el Coro Francisco de Montanos. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With David López Peláez (organ) and Francisco de Montanos Choir. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Pistacatro Produtora de Soños: ‘Sapiens Sapiens Sapiens’ Ver día 13.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. The Homens Entrada: 5 €. Music. The Homens Tickets: € 5.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Ángel Brage’: Aldo Ciccolini O pianista italiano interpreta pezas de Chopin e Liszt. Entrada: 10 €. El pianista italiano interpreta piezas de Chopin y Liszt. Entrada: 10 €. Music. “Ángel Brage” series: Aldo Ciccolini The Italian pianist performs works by Chopin and Liszt. Tickets: € 10.

LUNS / LUNES / MONDAY 23 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Eleccións’ A cargo de D. Antón Losada. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Eleccións” By Mr. Antón Losada. Free.

MARTES / TUESDAY 24 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Berlin is in Germany’ Proxección do filme de Hannes Stöhr. Gratuíto. Proyección de la película de Hannes Stöhr. Gratuito.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Monkillos Sesión de música jazz. Music. Monkillos Session of jazz music. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 3. Music. Ricardo Parada See May 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 25


culturall 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Poncho K Entrada: 15 €. Music. Poncho K Tickets: € 15.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. The Exploding Boys Concerto tributo a The Cure. Entrada: 15 €. Concierto tributo a The Cure. Entrada: 15 €. Music. The Exploding Boys The Cure tribute concert. Tickets: € 15.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Gayo-Pinheiro Entrada: 4 €. Music. Gayo-Pinheiro Tickets: € 4.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Gabacho Connection Quintet Sesión de jazz francés. Music. Gabacho Connection Quintet French jazz session.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 26 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Phantom of the Paradise’ Proxección do filme dirixido por Brian de Palma. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Brian de Palma. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Phantom of the Paradise” Screening of this film directed by Brian de Palma. Free. 19.30 h / 7.30 pm. CGAC Cine. Ciclo ‘Novo Cinema Galego’ Proxección de varias curtametraxes de Lois Patiño. Gratuíto. Proyección de varios cortometrajes de Lois Patiño. Gratuito. Cinema. “Novo Cinema Galego” series Screening of several short films by Lois Patiño. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Antoni Ros Marbà, con Patricia Kopatchinskaja (violín). Obras de Sibelius e Dvorák. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 5 €). Dirigida por Antoni Ros Marbà, con Patricia Kopatchinskaja (violín). Obras de Sibelius y Dvorák. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 5 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Antoni Ros Marbà, with Patricia Kopatchinskaja (violin). Works by Sibelius and Dvorák. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 5). 24 | 25

SÁBADO / SATURDAY 28 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Malandrómeda + Lar Legido Entrada: 10 €. Music. Malandrómeda + Lar Legido Tickets: € 10. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Miguel Alonso Entrada: 3 €. Music. Miguel Alonso Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 5. Music. Blues Jam Session See May 5.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 27 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Inversa Teatro: ‘A illa das mulleres loucas’

Peza de Afonso Pexegueiro con música en directo. Theatre. Inversa Teatro: “A illa das mulleres loucas” Play by Afonso Pexegueiro featuring live music.

11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Durante dúas semanas, diversas librerías de toda España ofertan curiosidades e rarezas bibliográficas a moi bo prezo. Ata o 12 de xuño. Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Durante dos semanas, diversas de toda España ofertan curiosidades y rarezas bibliográficas a muy buen precio. Hasta el 12 de junio. Fair. 20th Old and Second-Hand Book Fair During two weeks, different bookshops from all over Spain will offer bibliographic curiosities and rarities at very good prices. Until June 12. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in Sign Language”


a The Galician Federation of Associations for the Deaf will perform stories in Spanish sign language for those who cannot hear. For children ages 6 to 12. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Torrente e a creación sen límites’ Relatorio de Jesús Ferrero e lecturas musicadas con Charo López, Luis Iglesias Feijoo e Alfredo Conde. Gratuíto con inscrición previa. Ponencia de Jesús Ferrero y lecturas musicadas con Charo López, Luis Iglesias Feijoo y Alfredo Conde. Gratuito con inscripción previa. Literary event. “O ceo das letras” series: “Torrente e a creación sen límites” Conference by Jesús Ferro and musicalised readings with Charo López, Luis Iglesias Feijoo and Alfredo Conde. Free after registering. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Russian Red Entrada: 15 €. Music. Russian Red Tickets: € 15.

DOMINGO / SUNDAY 29 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 28. Fair. 20th Old and Second-Hand Book Fair See May 28. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de

Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’ Co grupo Ensamble Alamire. Obras dos séculos XVI, XVII e XVIII. Gratuíto. Con el grupo Ensamble Alamire. Obras de los siglos XVI, XVII y XVIII. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With the Ensamble Alamire group. Works from the 16th, 17th and 18th centuries. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 30 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 28. Fair. 20th Old and Second-Hand Book Fair See May 28. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Os pioneiros da fotografía en Galicia’ A cargo de Vítor Vaqueiro. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Os pioneiros da fotografía en Galicia” By Vítor Vaqueiro. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Les Trois de Cora Espectáculo de chanson francesa. Music. Les Trois de Cora French chanson show. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Ver día 2. Music. Aquarela do Brasil See May 2.

MARTES / TUESDAY 31 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de

Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 28. Fair. 20th Old and Second-Hand Book Fair See May 28. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Good bye, Lenin!’ Proxección do filme de Wolfgang Becker. Gratuíto. Proyección de la película de Wolfgang Becker. Gratuito. Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “Good Bye, Lenin!” Screening of Wolfgang Becker’s film. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 3. Music. “Lupercais” See May 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Xacobe Martínez Antelo Ver día 3. Music. Xacobe Martínez Antelo See May 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Joan Rovira Entrada: 5 €. Music. Joan Rovira Tickets: € 5. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 3. Music. Ricardo Parada See May 3.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

‘Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago’. Ata o 31 de xullo. Mostra coa que se conmemora o 800 aniversario da consagración da catedral compostelana, e que repasa o crecemento do templo e da cidade do Apóstolo. ‘Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago’. Hasta el 31 de julio. Muestra con la que se conmemora el 800 aniversario de la consagración de la catedral compostelana, y que repasa el crecimiento del templo y la ciudad del Apóstol. “Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago.” Until July 31. Exhibition commemorating the 800th anniversary of the consecration of Compostela Cathedral, highlighting the growth of the Apostle’s basilica and city.

32 | 33

HOTEL PUERTA DEL CAMINO. Milagros Sánchez Carrillo

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Ruth Matilda Anderson. Unha mirada de antano’. Ata o 5 de xuño. Percorrido pola monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa e etnógrafa da Hispanic Society of America en Nova York, que viaxou por Galicia entre 1924 e 1926. ‘Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño’. Hasta el 5 de junio. Recorrido por la monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa y etnógrafa de la Hispanic Society of America en Nueva York, que viajó por Galicia entre 1924 y 1926. “Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño.” Until June 5. A look at the monumental work of Ruth Matilda Anderson (1893-1983), photographer and ethnographer at New York’s Hispanic

Society of America, who travelled to Galicia between 1924 and 1926. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Casus belli + Refutación do contexto’. Ata o 17 de xullo. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre os conflictos de recepción de toda creación artística. ‘Casus belli + Refutación del contexto’. Hasta el 17 de julio. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre los conflictos de recepción de toda creación artística. “Casus belli + Refutación del contexto.” Until July 17. Collective contemporary art exhibition that reflects on every artistic creation’s conflicts of reception. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h.


e Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. Anna Maria Maiolino. Ata o 1 de maio. Retrospectiva do traballo da artista brasileira de orixe italiana, que percorre as súas sucesivas transformacións. Anna Maria Maiolino. Hasta el 1 de mayo. Retrospectiva del trabajo de la artista brasileña de origen italiano, que recorre sus sucesivas transformaciones. Anna Maria Maiolino. Until May 1. Retrospective of the Brazilian artist’s work, featuring a look at her successive transformations. ‘Abstracción racional’. Ata o 8 de maio. Percorrido pola arte abstracta da man dos artistas Richard Aldrich, José Loureiro, Nico Munuera e Juan Uslé. ‘Abstracción racional’. Hasta el 8 de mayo. Recorrido por el arte abstracto de la mano de los artistas Richard Aldrich, José Loureiro, Nico Munuera y Juan Uslé. “Abstacción racional.” Until May 8. A look at abstract art with the artists Richard Aldrich, José Loureiro, Nico Munuera and Juan Uslé. ‘Aparentemente nada se passa’. Ata o 29 de maio. Fernando Jose Pereira, un dos artistas portugueses que máis interactúan co contexto artístico galego, presenta as súas últimas obras. ‘Aparentemente nada se passa’. Hasta el 29 de mayo. Fernando Jose Pereira, uno de los

artistas portugueses que más interactúan con el contexto artístico gallego, presenta sus últimas obras. “Aparentemente nada se passa.” Until May 29. Fernando Jose Pereira, one of the Portuguese artists that interacts the most with the Galician art scene, presents his latest work. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Ex libris Gallaeciae’. Ata o 25 de maio. Mostra que reúne case un centenar de libros, códices e manuscritos considerados clave na construción da cultura galega, desde os primeiros textos romanos alusivos a Gallaecia ata o primeiro libro electrónico en galego. ‘Ex libris Gallaeciae’. Hasta el 25 de mayo. Muestra que reúne casi un centenar de libros, códices y manuscritos considerados clave en la construcción de la cultura gallega, desde los primeros textos romanos alusivos a Gallaecia hasta el primer libro electrónico en gallego. “Ex libris Gallaeciae.” Until May 25. Exhibition featuring almost a hundred books, codices and manuscripts that played a key role in constructing Galician culture, ranging from the first Roman texts referring to Gallaecia to the first electronic book in Galician. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘O libro de arte na biblioteca Familia Baltar’. Ata o 15 de maio. Exposición bibliográfica do extraordinario legado da familia Baltar, na que se poden contemplar por primeira vez os volumes máis valiosos dunha colección iniciada no século XVIII. ‘El libro de arte en la biblioteca Familia Baltar’. Hasta el 15 de mayo. Exposición bibliográfica del extraordinario legado de la familia Baltar, en la que se pueden contemplar por primera vez los volúmenes más valiosos de una colección iniciada en el siglo XVIII. “El libro de art en la biblioteca Familia

Baltar.” Until May 15. Bibliographic exhibition featuring the Baltar family’s extraordinary legacy, which gives visitors a chance to see for the first time the most valuable volumes of a collection dating from the 18th century. ‘Entre amigos’. Do 7 de maio ao 5 de xuño. Sexta edición da bienal de fotografía etnográfica galega realizada polos socios do Museo. ‘Entre amigos’. Del 7 de mayo al 5 de junio. Sexta edición de la bienal de fotografía etnográfica gallega realizada por los socios del Museo. “Entre amigos.” From May 7 to June 5. The sixth Galician ethnographic photography biennial featuring the work of the Museum’s members. ‘Os adeuses’. Do 26 de maio ao 26 de xuño. Imaxes de Alberto Martí nos portos de Coruña e Vigo (1957-1963) nas que se recollen escenas de gran emotividade ante a emigración cara ás Americas. ‘Los adioses’. Del 26 de mayo al 26 de junio. Imágenes de Alberto Martí en los puertos de Coruña y Vigo (1957-1963) en las que se recogen escenas de gran emotividad ante la emigración hacia las Americas. “Los adioses.” From May 26 to June 26. Images by Alberto Martí of the ports of Coruña and Vigo (1957-63), featuring highly emotional scenes of emigrants leaving for the Americas.


culturall CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am2 pm, 5-8.30 pm. ‘Marino Marini’. Ata o 1 de maio. Mostra antolóxica da obra do xenial escultor italiano con pezas que viaxan por vez primeira a España. ‘Marino Marini’. Hasta el 1 de mayo. Muestra antológica de la obra del genial escultor italiano con piezas que viajan por vez primera a España. “Marino Marini.” Until May 1. Anthological exhibition featuring the brilliant Italian sculptor’s work, with sculptures that have never before been in Spain. CASA DAS ASOCIACIÓNS. b3 Horario: L-V: 9-14, 16.30-21.30 h. Sa: 10-14 h, 16.30-21.30 h h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. Sat: 10 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. ‘Contribución da muller ao desenvolvemento rural sostible’. Do 11 ao 31 de maio. Exposición que rescata as achegas das mulleres rurais de Galicia con fondos da FADEMUR. ‘Contribución de la mujer al desarrollo rural sostenible’. Del 11 al 31 de mayo. Exposición que rescata las aportaciones de las mujeres rurales de Galicia con fondos de la FADEMUR. “Contribución de la mujer al desarrollo rural sostenible.” From May 11 to 31. Exhibition highlighting the contribution of Galicia’s rural women, based on the FADEMUR collection. FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘A biblioteca de Granell’. Ata o 15 de xuño. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razoado que compila toda unha vida de efervescencia intelectual deste artista surrealista galego. ‘A biblioteca de Granell’. Hasta el 15 de junio. Exposición a modo de catálogo 34 | 35

bibliográfico razonado que compila toda una vida de efervescencia intelectual del artista surrealista gallego. “A biblioteca de Granell.” Until April 15. Exhibition like a reasoned bibliographic catalogue, featuring an entire life of the Galician surrealist artist’s intellectual effervescence. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. ‘La Puerta de la Esperanza’. Ata o 28 de xuño. O artista iraquí Saad Alí presenta obras cargadas de erotismo, con continuas referencias á milenaria cultura oriental. ‘La Puerta de la Esperanza’. Hasta el 28 de junio. El artista iraquí Saad Alí presenta obras cargadas de erotismo, con continuas referencias a la milenaria cultura oriental. “La Puerta de la Esperanza.” Until June 28. The Iraqi artist Saad Alí presents works full of eroticism, with continuous references to the thousand-year-old oriental culture. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 11-14 h, 17-20.30 h. Sa-Do: 1114 h. Open: Tue-Fri: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm. ‘Miguel de Unamuno. Debuxos’. Ata o 12 de xuño. Exposición que recolle debuxos realizados polo insigne escritor, así como obxectos persoais, manuscritos e unha serie de animais feitos en papiroflexia. ‘Miguel de Unamuno. Dibujos’. Hasta el 12 de junio. Exposición que recoge dibujos realizados por el insigne escritor, así como objetos personales, manuscritos y una serie de animales hechos en papiroflexia. “Miguel de Unamuno. Dibujos.” Until June 12. Exhibition featuring drawings by the famous writer, as well as personal objects, manuscripts and a series of paper animals. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Un acto heroico’. Ata o 26 de xuño. Exposición do recoñecido ilustrador galego

David Rubín con motivo do Festival Curtocircuíto 2011. ‘Un acto heroico’. Hasta el 26 de junio. Exposición del reconocido ilustrador gallego David Rubín con motivo del Festival Curtocircuíto 2011. “Un acto heroico.” Until June 26. Exhibition by the renowned Galician illustrator David Rubín in connection with the Curtocircuíto Festival 2011. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. ‘Do Gaudeamos Igitur ao Venceremos Nós’. Do 2 ao 17 de mayo. Exposición sobre as revoltas estudantís en Compostela no maio do 68. ‘Del Gaudeamos Igitur al Venceremos Nós’. Del 2 al 17 de mayo. Exposición sobre las revueltas estudiantiles en Compostela en mayo del 68. “Del Gaudeamos Igitur, al Venceremos Nós.” From May 2 to 17. Exhibition on the student protests in Compostela in May 1968. CSC DE CONXO Horario: L-V: 9-14, 17-21 h. S: 10-14, 17-21 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: 10 am-2 pm, 5-9 pm. ‘A memoria da xente’. Do 7 ao 21 de maio. Mostra gráfica e audiovisual que aborda a evolución de Compostela a través das xentes, os oficios, o lecer e as transformacións urbanas. ‘La memoria de la gente’. Del 7 al 21 de mayo. Muestra gráfica y audiovisual que aborda la evolución de Compostela a través de las gentes, los oficios, el ocio y las transformaciones urbanas. “La memoria de la gente.” From May 7 to 21. A graphic and audiovisual exhibition dealing with the evolution of Compostela by way of its inhabitants, trades, leisure and city transformations. HOTEL PUERTA DEL CAMINO Horario: L-S: 12-14 h, 16-21 h. Open: Mon-Sat: 12 noon-2 pm, 4-9 pm. ‘Reflejos’. Ata o 22 de maio. Milagros


e Sánchez Carrillo exhibe unha serie de lenzos onde mostra o seu dominio da técnica pictórica no abstracto, o figurativo e o xeométrico. ‘Reflejos’. Hasta el 22 de mayo. Milagros Sánchez Carrillo exhibe una serie de lienzos donde muestra su dominio de la técnica pictórica en lo abstracto, lo figurativo y lo geométrico. “Reflejos.” Until May 22. Milagros Sánchez Carrillo exhibits a series of canvases featuring her command of pictorial techniques in the abstract, figurative and geometric fields.

panorama nacional. ‘Otra cosecha’. Hasta el 2 de junio. Muestra del artista pontevedrés Jorge Barbi, uno de los creadores más personales e irreductibles del panorama nacional. “Otra cosecha.” Until June 2. An exhibition by the Pontevedra artist Jorge Barbi, one of the most personal and irrepressible creators on the Spanish scene.

GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm.

GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘Cuadrado azul’. Ata o 9 de maio. Mostra da nova artista luguesa Mar Vicente que xoga coas formas xeométricas e o volume. ‘Cuadrado azul’. Hasta el 9 de mayo. Muestra de la joven artista luguesa Mar Vicente que juega con las formas geométricas y el volumen. “Cuadrado azul.” Until May 9. Exhibition by the young artist Mar Vicente, who plays with geometric shapes and volume. Evru Zush. Do 12 de maio ao 10 de xuño. Traballos recentes do artista catalán, pioneiro na aplicación das novas tecnoloxías na creación plástica. Evru Zush. Del 12 de mayo al 10 de junio. Trabajos recientes del artista catalán, pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías en la creación plástica. Evru Zush. From April 28 to May 31. Recent work by the Catalan artist, a pioneer in the application of new technologies to plastic creation. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. ‘Otra cosecha’. Ata o 2 de xuño. Mostra do artista pontevedrés Jorge Barbi, un dos creadores máis persoais e irredutibles do

mayo. Los artistas Marina Núñez y Kepa Garraza enfrentan sus universos narrativos para reflexionar sobre la transgresión de la identidad, el símbolo y el mito. “Poéticas de destrucción.” Until May 21. The artists Marina Ñúñez and Kepa Garraza bring their narrative universes face to face to reflect on the transgression of identify, symbol and myth.

GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. ‘Trans-form.as’. Ata o 3 de xuño. O artista pontevedrés Sebas Anxo expón traballos nos que destaca a súa técnica do collage. ‘Trans-form.as’. Hasta el 3 de junio. El artista pontevedrés Sebas Anxo expone trabajos en los que destaca su técnica del collage. “Trans-form.as.” Until June 3. The Pontevedra artist Sebas Anxo exhibits works in which his collage technique stands out. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘Poéticas de destrucción’. Ata o 21 de maio. Os artistas Marina Núñez e Kepa Garraza enfrontan os seus universos narrativos para reflexionar sobre a transgresión da identidade, o símbolo e o mito. ‘Poéticas de destrucción’. Hasta el 21 de

‘Grandes Obras de Luis Seoane’. Ata o 15 de maio. Selección de cadros do destacado intelectual galego, nos que se pode apreciar a evolución do seu estilo, caracterizado pola linguaxe colorista e planimétrica. ‘Grandes Obras de Luis Seoane’. Hasta el 15 de mayo. Selección de cuadros del destacado intelectual gallego, en los que se puede apreciar la evolución de su estilo, caracterizado por el lenguaje colorista y planimétrico. “Grandes Obras de Luis Seoane.” Until May 15. Selection of paintings by this outstanding Galician intellectual, featuring the evolution of his style, characterised by colourist and planimetric language.


compostela escondida hidden compostela

En que (é)Tapa estás? En qué (é)Tapa estás? What “(é)Tapa” are you on? 36 | 37


c Volve o concurso de tapas de Santiago de Compostela. Do 13 ao 29 de maio, o público poderá percorrer 5 rutas, que abarcan 60 locais, para votar pola súa tapa favorita entre 113 opcións. Facendo un símil coa credencial que utilizan os peregrinos cando chegan á súa meta, os usuarios levarán un ‘Tapasporte’ para reunir os selos que acrediten esta curiosa ‘peregrinación’ culinaria e obter premios. Vuelve el concurso de tapas de Santiago de Compostela. Del 13 al 29 de mayo el público podrá recorrer 5 rutas, que abarcan 60 locales, para votar por su tapa favorita entre 113 opciones. Haciendo un símil con la credencial que utilizan los peregrinos cuando llegan a su meta, los usuarios llevarán un ‘Tapasporte’ para reunir los sellos que acrediten esta curiosa ‘peregrinación’ culinaria y obtener premios. Santiago de Compostela’s tapas competition is back. From May 13 to May 29, the public can follow 5 routes covering 60 bars to taste and vote for their favourite tapa from among 113 choices. Just like the card used by pilgrims, participants carry a “Tapasporte” that is stamped to certify this curious culinary “pilgrimage” and win prizes.

Fotos / Photography: idNespereira|COH3

Para reunir as mellores tapas da cidade, medir as súas calidades e propoñer ao paseante unha verdadeira peregrinación gastronómica, Turismo de Santiago organiza por cuarto ano consecutivo o Concurso ‘Santiago(é)Tapas’. No seu nome concéntranse o obxecto do desexo –as tapas– e a forma de alcanzalo, que consiste en seguir calquera das cinco rutas deseñadas, ou mellor aínda: todas elas. Para reunir las mejores tapas de la ciudad, medir sus cualidades y proponer al paseante una verdadera peregrinación gastronómica, Turismo de Santiago organiza por cuarto año consecutivo el Concurso ‘Santiago(é)Tapas’. En su solo nombre se concentran el objeto del deseo –las tapas– y la forma de alcanzarlo, que consiste en seguir cualquiera de las cinco rutas diseñadas, o mejor aún: todas ellas.

To bring together the city’s best tapas, grade their qualities and provide strollers with a genuine gastronomic pilgrimage, Santiago Tourism is organising for the fourth year in a row the “Santiago (é)Tapas” Competition. Its very name focusses on the object of desire (tapas) and the way of obtaining them, which consists in following any of the five designed routes, or better still: all of them.


culturall De acordo con Turismo de Santiago, este concurso non só permite a composteláns e visitantes gozar das rutas de tapeo, senón que premia o agarimo e a creatividade co que os bares e restaurantes sexan capaces de ofrecer a súa mellor cociña en miniatura. Ao igual que na anterior edición, as tapas teñen un prezo único de 2 euros por tapa e haberá tapas para vexetarianos e celíacos.

De acuerdo con Turismo de Santiago, este concurso no solo permite a compostelanos y visitantes disfrutar de las rutas de tapeo, sino que premia el mimo y la creatividad con que los bares y restaurantes sean capaces de ofrecer su mejor cocina en miniatura. Al igual que en la edición anterior, tendrán que hacerlo por el precio único de 2 euros por tapa y habrá tapas para vegetarianos y celiacos.

According to Santiago Tourism, this competition not only enables Compostela residents and visitors to enjoy tapas routes, but also rewards the care and creativity that the bars and restaurants put into their best small-scale cuisine. This year, as is was the case back in 2010, they will have to do so for the single price of 2 euros per tapa and there will also be tapas for vegetarians and celiacs.

LEDICIAS EN PEQUENO O máis destacado do concurso son sen dúbida as receitas propostas. Os 60 locais afinan a sazón das súas tapas tradicionais e sacan do mandil novas ideas para que ninguén lles faga sombra. Nesta guerra do

38 | 39

DELICIAS EN PEQUEÑO

SMALL-SIZE DELIGHTS

Lo más destacado del concurso son, qué duda cabe, las recetas propuestas. Los 60 locales han afinado la sazón de sus tapas tradicionales y se han sacado del delantal

The most outstanding feature of the competition, naturally, is the proposed recipes. The 60 bars have fine-tuned the flavour of their traditional tapas and come


c

enxeño orbitan sorpresas e escumas, milfollas e crocantes, cazoliñas e montados, salteados e tostas, cocottes e espetos, marmeladas e niños para reinterpretar toda a d e s p e n s a g a l e g a : p o l b o, c i g a l a s , berberechos, mexillóns, pementos, tenreira e porco, embutidos, verduras, froitas e queixos da terra. Así, atopamos desde o polo con ostra ata o ravioli de lamprea, pasando polo mexillón ‘á deriva’, a zamburiña encostrada en torresmo sobre carriza de Irlanda, as llámparas á galega, ou o salpicón con polbo e melocotón… por non mencionar o espeto crocante de zamburiñas con maionesa de mandarina ou o mexillón en infusión de touciño.

nuevas ideas para que nadie les haga sombra. En esta guerra del ingenio orbitan sorpresas y espumas, milhojas y crocantes, cazuelitas y montados, salteados y tostas, cocottes y brochetas, mermeladas y nidos para reinterpretar toda la despensa gallega: pulpo, cigalas, berberechos, mejillones, pimientos, ternera y cerdo, embutidos, verduras, frutas y quesos de la tierra. Así encontramos desde el pollo con ostra hasta el ravioli de lamprea, pasando por el mejillón ‘a la deriva’, la zamburiña encostrada en torrezno sobre musgo de Irlanda; las llámparas (lapas) a la gallega; o el salpicón de pulpo y melocotón… por no mencionar la brocheta crujiente de zamburiñas con mayonesa de mandarina o el mejillón en

up with new culinary ideas in order to stand out. This war of wits involves surprises and foams, mille feuille and crisps, little casseroles and sandwiches, sautés and toasts, cocottes and skewers, preserves and nests to reinterpret the most appetising fillings and all the Galician larder: octopus, Norwegian lobsters, cockles, mussels, peppers, beef and pork, cold meats, vegetables, fruits and local cheeses. Tapas range from chicken and oyster to lamprey ravioli, passing through “drifting” mussel, variegated covered in pork rind on Irish moss, Galician-style limpets or octopus with peach… without overlooking Crispy variegated scallop skewer and tangerine mayonnaise or mussel in bacon infusion.


culturall Outros nomes son evocadores e misteriosos: ‘Homenaxe á montaña galega’, ‘Lembrando o mar’, ‘O tamborileiro ten fame’, ‘Ovo de mar’, ‘Bloody Mary made in Galicia’, ‘Merenda no convento’ e ‘A que recende a primavera?’… Que terán? Haberá que probalos!

PEREGRINAR DE (É)TAPA EN (É)TAPA Para entregarse aos praceres do tapeo durante 17 días e aínda por riba gañar premios, o máis lóxico é facerse cun ‘Tapasporte’. A credencial oficial do concurso permite ir recollendo os selos que proban ter visitado todos os bares dunha (é)tapa ou ruta. E cantas máis rutas, mellor: o orixinal percorrido permite optar por unha serie de premios segundo o número de (é)tapas

40 | 41

infusión de panceta. Otros nombres son evocadores y misteriosos: ‘HomenAje a la montaña gallega’, ‘Recordando el mar’, ‘El tamborilero tiene hambre’, ‘Huevo de mar’, ‘Bloody Mary made in Galicia’, ‘Merienda en el convento’ y ‘¿A qué huele la primavera?’… ¿Qué tendrán? ¡Habrá que probarlas!

PEREGRINAR DE (É)TAPA EN (É)TAPA Para entregarse a los placeres del tapeo durante 17 días y encima ganar premios, lo más lógico es hacerse con un ‘Tapasporte’. La credencial oficial del concurso permite ir recogiendo los sellos que prueban que se ha visitado todos los bares de una (é)Tapa o ruta.

Other names are evocative and mysterious: “Tribute to the Galician Mountains,” “Remembering the sea,” “The drummer is hungry,” “Sea egg,” “Bloody Mary made in Galicia,” “Snack in the convent,” and “What does spring smell like?”… What is in them? We will have to try them all!

ON A PILGRIMAGE FROM “(É)TAPA” TO “(É)TAPA” To enjoy the pleasure of tapas during 17 days and, on top of that, win prizes, the best thing is to obtain a “Tapasporte.” The competition’s official card can be stamped as proof that you have visited all the bars in an “(é)Tapa” or route. And the more routes the better: this original itinerary gives you a


c completadas. Ademais do Tapasporte ‘clásico’, hai outro especial para os que nos visitan: o Tapasporte Express. É unha versión reducida do Tapasporte, xa que pretende facilitar o tapeo aos visitantes e turistas que están só uns días na cidade: a súa meta será completar cinco bares, é dicir, un por ruta… e un selo adicional correspondente ao hotel no que estean aloxados. Ao igual que o ano pasado, o Tapasporte virá este ano acompañado do Gastrobingo, un xogo que incentiva o consumo das bebidas oficiais xunto ás tapas do concurso. Quen tome a cervexa, viño tinto, branco, auga ou refresco oficial, recibirá un selo adicional, co que poderá obter premio seguro, e un adhesivo para o ‘cartón’ do Gastrobingo, que unha vez completado

Y cuantas más rutas, mejor: el original recorrido permite optar por una serie de premios según el número de (é)Tapas completadas. Además del Tapasporte ‘clásico’, hay otro especial para los que nos visitan: el Tapasporte Express. Es una versión reducida del Tapasporte, ya que pretende facilitar el tapeo a los visitantes y turistas que están tan solo unos días en la ciudad: su meta es completar cinco bares, es decir, uno por ruta… y un sello adicional correspondiente al hotel en el que se alojan. Al igual que el año pasado, el Tapasporte vendrá este año acompañado del Gastrobingo, un juego que incentiva el consumo de las bebidas oficiales junto a las tapas del concurso. Quien tome la cerveza, el vino tinto, blanco, agua o refresco oficial,

chance to win a series of prizes according to the number of completed “(é)Tapas.” Apart from the classic “Tapasporte,” there is a special one for those visiting us: the Express “Tapasporte.” The former, which is a smaller version of the “Tapasporte,” is meant for visitors and tourists who are staying in the city for a short time: their goal is to complete five bars, i.e. one per route… and an stamp from the hotel where they are staying. As it was the case last year, the Tapasporte includes the Gastrobingo, a game that encourages the consumption of official drinks along with the competition’s tapas. Whoever drinks an official beer, red or white wine, water or soft drink will receive an additional stamp, and is guaranteed to win a prize, the same as a sticker for the


culturall permite participar no sorteo dunha magnífica Viaxe ao Caribe para dous.

VOTACIÓNS Ademais de probar as tapas, o público ten a responsabilidade de premiar á mellor das 113 propostas a concurso, votando en cada local cun pousavasos. Así se decidirán os premios ‘Tapa do Público 2011’, á mellor tapa, e ‘(é)xcelente 2011’, ao local con mellor atención e servizo. Por outra parte, un xurado oficial –que inclúe ademais a un membro escollido de entre a comunidade de usuarios de Facebook- elixirá paralelamente o primeiro, segundo e terceiro premios, dotados con 2.500, 1.500 e 1.000 euros respectivamente.

culturall

recibirá un sello adicional, con el que podrá obtener premio seguro, y un adhesivo para el ‘cartón’ del Gastrobingo, que una vez completasdo permite participar en el sorteo de un magnífico Viaje al Caribe para dos.

VOTING VOTACIONES Además de probar las tapas, el público tiene la responsabilidad de premiar la mejor de las 113 propuestas a concurso, votando cada tapa con un posavasos. Así decidirán quién se lleva el premio a la ‘Tapa del Público 2011’, a la mejor tapa, y el Premio del Público ‘Excelente 2010’, al local con mejor atención y servicio. Por otra parte, un jurado oficial –que incorpora a un miembro escogido de entre la comunidad de usuarios de Facebookelegirá paralelamente el primero, el segundo y el tercer premios, dotados con 2.500, 1.500 y 1.000 euros respectivamente.

culturall

+ INFO: www.santiagoetapas.com Tamén / También en / Also on Facebook

42 | 43

Gastrobingo that, once completed, allows its owner to enter a prize draw and win a wonderful Caribbean Trip for two.

Apart from trying tapas, the public has to reward the best of the 113 competing tapas, using a beermat to vote for each one. This will determine the winner of the Public’s Favourite Tapa 2011 and the Public’s “Excellent 2011” Award for the bar with the best service. On the other hand, an official jury (which also includes a member chosen from the Facebook community) will choose, from along them, first, second and third prize, amounting to 2,500, 1,500 and 1,000 euros respectively.

culturall


c CINCO RUTAS DE (É)TAPAS / FIVE (É)TAPAS ROUTES: Praza Obradoiro: Enxebre (Parador Hostal dos Reis Católicos) – AC Palacio del Carmen – Acio – Ángel – El Patio – O Celme do Caracol – A Casa do Medio – Los Caracoles – Central – San Jaime – O Beiro – Airas Nunes. Praza Cervantes: Tafona – Abastos 2.0 - Pazo de Altamira - Casa Pepe - O Curro da Parra - República – Bicoca – La Flor - La Bodeguilla de San Roque – Garum – Broa – A Curtidoría. Praza Galicia: Descorche – Reno – Caney – Criolla – Lizarrán - M* Café e Copas - Tránsito dos Gramáticos – A Cova do Feo – Obradoiro do Xantar - Negreira ‘O Patata’ – Porta Faxeira – Calderón. Praza Roxa: Tryp Santiago (Torres de Compostela) - A Viña de Xabi – Rincón de Gurpegui Vivacce – La Cavita – Leal - Castelao – La Codorniz - Barrigola – O Ferro – Mera- A Quinta da Auga Qcafé. Camiño Francés: Casa Lorenzo – Pedra Santa - Husa Santiago Apóstol – Puerta del Camino - La Bodeguilla de San Lázaro – Mesón de Lázaro – Gasthof Área Central – El Olivo – Rúa - La Barrika – O Afiador – O Catro.

Prezo único Todas as tapas custan todas 2 €.

Precio único Todas las tapas cuestan 2 €.

Single price All tapas cost € 2.

113 TAPAS En www.santiagoetapas.com podes consultar a ficha de cada tapa coa súa receita e o número chave para votar por ela. A decisión tanto do público como do xurado oficial coñecerase o 31 de maio, na gala de entrega de premios.

113 tapas En www.santiagoetapas.com puede consultarse la ficha de cada tapa con su receta y el número clave para votar por ella. La decisión del jurado se conocerá el 31 de mayo, en la gala de entrega de premios.

113 tapas At www.santiagoetapas.com there is information about each tapa, with its recipe and voting number. The jury’s decision will be announced on May 31, during the awards gala.

Recolle o teu Tapasporte! O Tapasporte é o pasaporte das tapas. Inclúe enderezos, horarios e mapa de cada bar/restaurante. Pode recollerse en: 1. Oficina Central de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 2. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir do día 12 de maio, en horario de 12.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00 horas, todos os días ata o fin do Concurso Santiago(é)Tapas. 3. En calquera dos establecementos adheridos ao Concurso Santiago(é)Tapas.

¡Recoge tu Tapasporte! El Tapasporte es el pasaporte de las tapas. Incluye direcciones, horarios y mapa de cada bar/restaurante. Puede recogerse en: 1. Oficina Central de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 2. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir del día 12 de mayo, en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas todos los días. 3. En cualquiera de los establecimientos adheridos al Concurso Santiago(é)Tapas.

Collect your Tapasporte! The “Tapasporte” is the passport for the tapas routes. It includes all the addresses, opening times and map. It is available at: Santiago Tourism’s Central Tourist Information Office (Rúa do Vilar, 63). Municipal office in Praza de Galicia, starting from May 12, every day from noon to 3 pm and 5 to 9 pm. In any establishing participating in the Santiago(é)Tapas competition.


culturall Premios golosos Os usuarios do Tapasporte poderán optar a unha serie de premios seguros, segundo completen de 1 a 5 etapas. Hai oitros premios para a sección Gastrobingo. E os usuarios que ademais teñan todos os sellos do Tapasporte entrarán nun sorteo adicional. Tamén irán a sorteo de premios todos os posavasos con votos emitidos.

Premios golosos Los usuarios del Tapasporte podrán optar a una serie de premios seguros, según completen de 1 a 5 etapas. Hay otros premios para la sección Gastrobingo. Y los usuarios que además tengan todos los sellos del Tapasporte entrarán en un sorteo adicional. También irán a sorteo de premios todos los posavasos con votos emitidos.

+ INFO: www.santiagoetapas.com Tamén / También en / Also on Facebook

44 | 45

Attractive prizes Users of the “Tapasporte” are guaranteed to win a series of prizes as they complete from 1 to 5 routes. There are other prizes in the Gastrobingo section. And those who have their “Tapasporte” completely stamped will enter an additional prize draw.


q Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

que facer qué hacer what to do Tour gastronómico Tour gastronómico Gastronomy tour

The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Thu 21 and Sat 23 April, at 11:00 am. MID-SEASON (end Holy Week to May 31): bilingual SP/EN, every Sat at 11:00 am. HIGH SEASON (Jun1 to Oct 31): every Thu (EN) and Sat (SP),11:00 am (except special public holidays).

A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: visita bilingüe ES/IN Xov 21 e Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 mai): visita bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 xuño-31 oct): Xo (IN) e Sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiais).

Tour nocturno Tour nocturno Nocturnal tour

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com

La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN Jue 21 y Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 may): bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 jun-31 oct): jue (IN) y sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiales).

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: S. Santa: Ven 22 e Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 xullo - 24 setembro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 13 €.


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: S. Santa: Vie. 22 y Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 julio - 24 sept): todos los vie y sáb, 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 13 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: Holy Week: Fri 22 and Sat 23 April, 10.30 pm. HIGH SEASON (July 1 - Sept 24): Fri and Sat, 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 13.

Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Visita Combinada Ciudad Histórica + Cidade da ! NEW Cultura Combined tour of the Historic City and City of Culture ver p. 11 / see p. 11 46 | 47

Visita conventos de clausura Visita conventos de clausura Visit to enclosed convents

Visita ás igrexas Visita a las iglesias Churches tour

Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 15, Xov 21 e Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA e ALTA (fin Semana Santa-31 out): bilingüe ES/IN, Ven 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €.

Santiago de Compostela ten imprsionantes igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Ven 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Prezo: 10€.

Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 15, Jue 21 y Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA y ALTA (fin Semana Santa-31 oct): bilingüe ES/IN, Vie 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Fri 15, Thu 21 and Sat 23 Apr, 10.30 am. MID-SEASON & HIGH SEASON (End Holy Week- 31 Oct): bilingual SP/EN, Fri 10.30am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Santiago de Compostela tiene impresionantes iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Vie 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 jun a 31 oct): miércoles. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has amazing historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days:


q

que facer qué hacer what to do

HOLY WEEK: Fri 22 April. HIGH SEASON (June 1 to October 31): wednesday. Times: 11:00 am. Languages: bilingual SP/EN. Price: € 10.

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides ! NEW

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles

na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente. Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San Franciso]

For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompa-


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

ñante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Visita á cidade histórica Visita a la ciudad histórica Tour around the old town

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio 48 | 49

de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral.

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at

You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral.

Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre

VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre (see last page).

Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi


d Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2

Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3


culturall Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1

52 | 53

El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1


d Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food

Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2


culturall Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3

54 | 55

Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel.: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


CULTURALL mayo 2011  

Culturall mayo 2011

CULTURALL mayo 2011  

Culturall mayo 2011

Advertisement