Page 1

culturall

60

2011/03

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Visión e diversión Visión y diversión Sight and fun


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Dirección_Edited by: Tono Mugico. Coordinación_Coordinated by: Yolanda Ferro, Celalba Rivera. Redacción_Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega, Trevisani, S.L. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

47

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Santiago é unha imaxe que se nos aloxa na memoria. Así o entenderá quen, aproveitando a primavera próxima, emprenda a nosa ruta fotográfica pola Compostela máis fotoxénica. Varios dos mellores fotógrafos da cidade amósannos cómo elaborar un álbum inesquecible, con só levar os ollos ben abertos e a cámara ao lombo. Non outra cosa fixo 90 anos atrás a investigadora norteamericana Ruth Matilda Anderson, que deixou documentada a vida da Galicia dos anos 20 nun valiosísimo arquivo que este mes poderemos visitar na Fundación Caixa Galicia.

Santiago es una imagen que se nos aloja en la memoria. Así lo entenderán quienes, aprovechando la primavera cercana, emprendan nuestra ruta fotográfica por la Compostela más fotogénica. Varios de los mejores fotógrafos de la ciudad nos muestran cómo elaborar un álbum inolvidable, con sólo llevar los ojos bien abiertos y la cámara a cuestas. No otra cosa hizo 90 años atrás la investigadora norteamericana Ruth Matilda Anderson, que dejó documentada la vida de la Galicia de los años 20 en un valiosísimo archivo que este mes podremos visitar en la Fundación Caixa Galicia.

Pero hai máis imaxes que buscar na cidade: as dun teatro maratoniano ou feminino, as dos vellos amigos que veñen a cantarnos e toda sorte de propostas literarias, gastronómicas, infantís e de lecer. Haberá que levantar a súa máscara, porque é Entroido, e descubrir o seu verdadeiro rostro.

Pero hay más imágenes que buscar en la ciudad: las de un teatro maratoniano o femenino, las de los viejos amigos que vienen a cantarnos y toda suerte de propuestas literarias, gastronómicas, infantiles y de ocio. Habrá que levantar su máscara, porque es Carnaval, y descubrir su verdadero rostro.

Santiago is an image etched into our memory. That will be the case of those who, making the most of the upcoming spring, undertake our photography route around photogenic Compostela. Several of the city's best photographers show us how to prepare an unforgettable album; you only have to keep your eyes open and camera ready. The same was true 90 years ago withe American researcher Ruth Matilda Anderson, who documented life in 1920s Galicia in a priceless archive that can be visited this month in the Fundación Caixa Galicia. But there are more images to be found in the city: those of marathon and female plays, those of old friends coming to sing for us and all kinds of literary, gastronomy, children's and leisure events. We just have to lift all their mask (because it's Carnival time) to discover their true face.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Teatro - Música / Theatre - Music

Dúas veces Hamlet Por unha feliz coincidencia, Compostela vivirá en marzo un 'Hamlet' xemelgo. Por unha parte, a compañía de Alfredo Padilla estrea no Salón Teatro unha arriscada adaptación de 'laboratorio teatral' sobre o clásico de Shakespeare. O actor arxentino, egresado da Royal Academic of Dramatic Art, impartiu o ano pasado na mesma sala un curso actoral sobre a obra do dramaturgo inglés, e agora regresa para amosar qué pode facer un actor de sólida formación 'shakesperiana' con esta fonda traxedia sobre a soidade do poder e a condición humana. Paralelamente, a banda de heavy metal Hamlet chegará o 25 á Sala Capitol para repasar os seus tres discos máis exitosos dunha carreira que se achega ás dúas décadas: 'Revolución 12.111', 'Insomnio' e 'El Infierno'. Será, digamos, unha versión moi potente do 'ser ou non ser', a cabalo entre o hardcore e o nu metal.

Dos veces Hamlet Por una feliz coincidencia, Compostela vivirá en marzo un 'Hamlet' gemelo. Por una parte, la compañía de Alfredo Padilla estrena en el Salón Teatro una arriesgada adaptación de 'laboratorio teatral' sobre el clásico de Shakespeare. El actor argentino, egresado de la Royal Academic of Dramatic Art, impartió el año pasado en la misma sala un curso actoral sobre la obra del dramaturgo inglés, y ahora regresa para demostrar qué puede hacer un actor de sólida formación 'shakesperiana' con esta honda tragedia sobre la soledad del poder y la condición humana. Paralelamente, la banda de heavy metal Hamlet llegará el 25 a la Sala Capitol para repasar sus tres discos más exitosos de una carrera que se acerca a las dos décadas: 'Revolución 12.111', 'Insomnio' y 'El Infierno'. Será, digamos, una versión muy potente del 'ser o no ser', a caballo entre el hardcore y el nu metal.

Twice Hamlet By a fortunate coincidence, Compostela will experience a twin “Hamlet” in March. On the one hand, Alfredo Padilla's company premieres in the Salón Teatro a bold adaptation of “theatre laboratory,” based on the Shakespeare classic. Last year in the same theatre, the Argentinian actor, a graduate of the Royal Academic of Dramatic Art, imparted an acting course on the English playwright's work. He now returns to show what an actor with sound Shakespeare training can do with this profound tragedy about the loneliness of power and the human condition. At the same time, the heavy metal group Hamlet will visit the Sala Capitol on March 25 to play hits from the best albums in their almost two decades in the music business: “Revolución 12.111,” “Insomnio,” and “El Infierno.” It will be, you might say, a very powerful version of “to be or not to be,” halfway between hardcore and nu metal.

Hamlet, teatro: Salón Teatro 5 de marzo, 20.30 h. 6 de marzo, 18 h. March 5, 8.30 pm. March 6, 6 pm. Entradas / Tickets: 10 €. Hamlet, concierto: Sala Capitol 25 de marzo, 21.30 h. March 21, 9.30 pm. Entradas / Tickets: 13 €. www.ticketmaster.es Discos Gong, Fnac, Centros Carrefour, Halcón Viajes, 06 | 07


i Exposición / Exhibition

Un espello no tempo O valor da mirada allea, do traballo paciente, dun legado que perviviu 90 anos e chega hoxe a nós de lonxe para falarnos da orixe. A exposición 'Ruth Matilda Anderson. Unha mirada de antaño' é un compendio da monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa e etnógrafa norteamericana que percorreu Galicia entre 1924 e 1926 por encargo da Hispanic Society of America de Nova York. O centro, dedicado a estudar o mundo hispano a través dun extenso fondo de libros, obras de arte e fotografías, enviou a Ruth para documentar exhaustivamente a vida cotiá galega. E ela fíxoo a conciencia. O resultado é o arquivo fotográfico máis completo de Galicia, con cinco mil imaxes que a fotógrafa de Nebraska anotou con precisión. Anos máis tarde o material serviu a Anderson para o seu libro 'Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña', editado en 1939 pola Hispanic Society. E a nós danos un visado para viaxar no tempo cara a unha terra de néboa en branco e negro.

Un espejo en el tiempo El valor de la mirada ajena, del trabajo paciente, de un legado que pervivió 90 años y llega hoy a nosotros desde lejos para hablarnos del origen. La exposición 'Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño' es un compendio de la monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa y etnógrafa norteamericana que recorrió Galicia entre 1924 y 1926 por encargo de la Hispanic Society of America de Nueva York. El centro, dedicado a estudiar el mundo hispano a través de un extenso fondo de libros, obras de arte y fotografías, envió a Ruth para documentar exhaustivamente la vida cotidiana gallega. Y ella lo hizo a conciencia. El resultado es el archivo fotográfico más amplio y completo de Galicia, con cinco mil imágenes que la fotógrafa de Nebraska anotó con precisión. Años más tarde el material sirvió a Anderson para su libro 'Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña', editado en 1939 por la Hispanic Society. Y a nosotros nos da un visado para viajar por el tiempo hacia una tierra de niebla en blanco y negro.

A window to the past The value of another person's perspective, of patient work, of a legacy that has survived for 90 years and comes to us from far off to speak to us about the origin. The exhibition “Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño” is a compendium of the monumental work carried out by Ruth Matilda Anderson (1893-1983), a North American photographer and ethnographer that toured Galicia between 1924 and 1926, commissioned by New York's Hispanic Society of America. The institute, devoted to studying the Hispanic world by means of an extensive collection of books, artworks and photographs, sent Ruth to carefully document everyday life in Galicia. And she did a thorough job. The result is the most extensive and complete photography archive on Galicia, with 5,000 pictures that the Nebraska photographer accurately recorded. Years later, Anderson used the material for her book “Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña,” published in 1939 by the Hispanic Society. And it now gives us a visa to travel back in time to a misty land in black and white. Fundación Caixa Galicia 30 de marzo - 5 de xuño. 30 de marzo - 5 de junio. Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. March 30 – June 5. Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. Entrada libre. Admission free


culturall Teatro / Theatre

Maratón Cidadán Coincidindo coa celebración do Día Mundial do Teatro, a compañía Chévere remata o seu proxecto escénico máis ambicioso, 'Citizen', coa entrega íntegra das tres partes que compoñen a saga. O espectáculo final suma as tres obras estreadas ao longo de 8 meses, e ofrece a posibilidade de vivir dun tirón a historia de A.O. e Sara. Un novo formato teatral para a carteleira galega. Un reto para o público. Case catro horas de teatro en estado puro, cun refrixerio incluído. A posta en escena da versión completa de Citizen farase en tres actos con dous intermedios. 'Maiorías silenciosas', 'Made in Galiza' e 'Wii Economía' percorren preto de 30 anos entre a realidade e a invención da realidade, desde a Transición ata a crise máis profunda do capitalismo, en chave galega.

Maratón Ciudadano Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro, la compañía Chévere remata su proyecto escénico más ambicioso, 'Citizen', con la entrega íntegra de las tres partes que componen la saga. El espectáculo final suma las tres obras estrenadas a lo largo de 8 meses, y ofrece la posibilidad de vivir de un tirón la historia de A.O. y Sara. Un nuevo formato teatral para la cartelera gallega. Un reto para el público. Casi cuatro horas de teatro en estado puro, con un tentempié incluido. La puesta en escena de la versión completa de Citizen se hará en tres actos con dos intermedios. 'Maiorías silenciosas', 'Made in Galiza' y 'Wii Economía' recorren cerca de 30 años entre la realidad y la invención de la realidad, desde la Transición hasta la crisis más profunda del capitalismo, en clave gallega.

Citizen Marathon Coinciding with World Theatre Day, the Chévere company ends its most ambitious stage project, “Citizen,” with a full performance of the three parts making up the saga. The final show includes the three plays premiered during 8 months, and offers the possibility of enjoying the story of A.O. and Sara in one sitting. A new theatre format for the Galician stage. A challenge for the public. Almost four hours of pure theatre, including a snack. The complete performance of Citizen will be divided into three acts with two breaks. “Maiorías sillenciosas,” “Made in Galicia” and “Wii Economía” cover close to 30 years of reality and the invention of reality, from the Transition to capitalism's most profound crisis, from a Galician point of view.

Sala Nasa 17-20, 23-24, 26-27 de marzo. De mércores a venres, 20 h. Sábados e domingos, 18 h. De miércoles a viernes, 20 h. Sábados y domingos, 18 h. March 17-20, 23-24, 26-27 . From Wednesday to Friday, 8 pm. Saturday and Sunday, 6 pm. Entradas / Tickets: Mércores e xoves: 12€. Estudiantes, parados, xubilados, discapacitados: 10€.. Venres, sábados e domingos: 15€. Estud/parad/xub/discap: 12€ . Internet: 10€ (antes do 11 de marzo). Miércoles y jueves: 12€. Estudiantes, parados, jubilados, discapacitados: 10€.. Viernes, sábados y domingos: 15€. Estud/parad/jub/discap: 12€ . Internet: 10€ (antes del 11 de marzo). Wednesday and Thursday: € 12. Students, unemployed, OAPs, disabled: € 10. Friday, Saturday and Sunday: € 15. Students/unemployed/OAPs/disabled: € 12. Internet: € 10 (before March 11). http://redenasa.tv 08 | 09


i Festas / Fiestas / Festivals

Entroido Santiago entrégase durante cinco días aos praceres mundanos antes de recollerse en Coresma. O Entroido converte a cidade nun gran escenario de festividades con desfiles e concursos de disfraces, fanfarras, obradoiros de maquillaxe e máscaras,festas infantís… Unha celebración da vida na que non faltan os típicos pratos de tempada como o cocido, as filloas ou as orellas. O acto central ten lugar o martes de Entroido co tradicional desfile de comparsas e carrozas que percorren as rúas e compiten polos premios do Concello de Santiago. Particularmente atractiva é a 'Noite Máxica de Màscaras e Misterio' do venres 4 no Hostal dos Reis Católicos, con cea, baile de máscaras, cotillón, concurso de disfraces e premios. O fin de festa chega o Mércores de Cinza, cunha ceremonia na que o 'Meco' –un boneco que simboliza con ironía a actualidade máis crúa- é queimado entre os choros dos presentes que, de riguroso loito, acompañan a procesión.

Carnaval Santiago se entrega durante cinco días a los placeres mundanos antes de recogerse en Cuaresma. El Carnaval convierte a la ciudad en un gran escenario de festividades con desfiles y concursos de disfraces, fanfarrias, talleres de maquillaje y máscaras, fiestas infantiles…Una celebración de la vida en la que no faltan los típicos platos de temporada como el cocido, las filloas o las orejas. El acto central tiene lugar el martes de Carnaval con el tradicional desfile de comparsas y carrozas que recorren las calles y compiten por los premios del Concello de Santiago. Particularmente atractiva es la 'Noche Mágica de Màscaras y Misterio' del viernes 4 en el Hostal dos Reis Católicos, con cena, baile de máscaras, cotillón, concurso de disfraces y premios. El fin de fiesta llega el Miércoles de Ceniza, con una ceremonia en la que el 'Meco' –un muñeco que simboliza con ironía la actualidad más cruda- es quemado entre los llantos de los presentes que, de riguroso luto, acompañan la procesión.

Carnival During five days, Santiago succumbs to worldly pleasures before the solemnity of Lent. Carnival time turns the city into a giant stage of festivities with parades, fancy dress competitions, fanfares, make-up and mask workshops, children's parties... A celebration of life that also features typical seasonal dishes such as stew, crepes or “orejas.” The main event takes place on Shrove Tuesday with a traditional parade of bands and floats, which tour the city streets and compete for Santiago City Council prizes. Particularly appealing is the “Magical Masquerade and Mystery Evening” on Friday, March 4, in the Hostal dos Reis Católicos, with dinner, masquerade ball, party, fancy dress competition and prizes. The festival comes to an end on Ash Wednesday, with a ceremony in which “Meco” (an effigy that is an ironic representation of a red-hot issue) is burned, while those accompanying the procession, all dressed in black, express their grief. Toda a cidade. Toda la ciudad. The entire city. 4-9 marzo. March 5-9. Baile de máscaras / Masquerade Ball-Dinner: Hostal dos Reis Católicos. 4 de marzo, 21 h. March 4, 9 pm. 59 €. Desfile de Entroido / Desfile de Carnaval / Carnival Parade: Rúas / Calles / Streets. 8 de marzo, 17.30 h. March 8, 5.30 pm.


culturall Música / Music

Vellos (e bos) coñecidos Iván Ferreiro, Kiko Veneno, Hamlet e Neil Hannon conforman o elenco que durante marzo mantendrá enchida a Sala Capitol. Son vellos coñecidos dos escenarios galegos. Abre os fogos Iván Ferreiro, que trae o seu cuarto disco en solitario, 'Picnic Extraterrestre'. Continúa o incombustible Kiko Veneno, que tamén estreará o seu recén publicado 'Dice la gente', sen esquecer os clásicos dunha longa carreira. The Divine Comedy, o proxecto indie-pop do británico Neil Hannon, regresa a Galicia por segunda vez d man do Heineken Music Selector co seu novo disco “Bang Goes the Neighbourhood', que pechará con brillo o mes no antigo cine compostelán.

Viejos (y buenos) conocidos Iván Ferreiro, Kiko Veneno, Hamlet y Neil Hannon conforman el elenco que durante marzo mantendrá llena la Sala Capitol. Son viejos conocidos de los escenarios gallegos. Abre los fuegos Iván Ferreiro, que trae su cuarto disco en solitario, 'Picnic Extraterrestre'. Le sigue el incombustible Kiko Veneno, que también estrenará su recién publicado 'Dice la gente', sin olvidar los clásicos de una larga carrera. The Divine Comedy, el proyecto indie-pop del británico Neil Hannon, regresa a Galicia por segunda vez de la mano del Heineken Music Selector con su nuevo disco “Bang Goes the Neighbourhood', que cerrará con brillo el mes en el antiguo cine compostelano.

Old (and good) friends Iván Ferreiro, Kiko Veneno, Hamlet and Neil Hannon make up the cast that will fill the Sala Capitol during March. They are all well known to Galician stages. The first on the list is Iván Ferreiro, who will bring his fourth solo CD, “Picnic Extraterrestre.” He will be followed by the incombustible Kiko Veneno, who will also premiere his recently released “Dice la gente,” without forgetting his greatest hits. The Divine Comedy, the indie-pop project of Britain's Neil Hannon, returns to Galicia for the second time thanks to Heineken Music Selector, along with its new CD “Bang Goes the Neighbourhood,” which will end the month in the former Compostela cinema with a bang.

Sala Capitol Iván Ferreiro: 11 de marzo, 22 h. March 11, 10 pm. Entradas / Tickets: 17 € www.ticktetmaster.es. Discos Gong, Fnac, Carrefour, Halcón Viajes. Kiko Veneno: 18 de marzo, 21.30 h. March 18, 9.30 pm. Entradas / Tickets: 18 € www.entradas.com. Discos Gong, A Reixa Tenda. The Divine Comedy (Neil Hannon Solo): 26 de marzo, 21.30 h. March 26, 9.30 pm. Entradas / Tickets: 22 € Taquilla. www.salacapitol.com 10 | 11


i Teatro / Theatre

De mulleres diversas Álzase o pano de marzo en Compostela e salta toda a forza femonina ás táboas. As mulleres protagonizan a programación teatral do mes, nunha feliz conxunción de temáticas e intérpretes. 'La Casa de Bernarda Alba', interpretada por nove mulleres xitanas do asentamento de El Vacie que debutan sobre un escenario, marca o camiño a partir do día 4. Ás nove séguenlles as '8 Mulleres' ailladas nunha mansión da campiña francesa de Robert Thomas, en versión de ARTías Teatro. Tamén nol Principal Tanttaka Teatroa interpretará 'La mujer justa', unha historia húngara de entreguerras sobre as relacións de parella reestructurada por Eduardo Mendoza E finalmente o Centro Dramático Galego conclúe a súa exitosa montaxe 'Salomé', a crúa traxedia de Oscar Wilde sobre o amor e o poder ambientada nunha fantástica Galilea contemporánea.

De mujeres diversas Se sube el telón de marzo en Compostela y salta toda la fuerza femenina a las tablas. Las mujeres protagonizan la programación teatral del mes, en una feliz conjunción de temáticas e intérpretes. 'La Casa de Bernarda Alba', interpretada por nueve mujeres gitanas del asentamiento de El Vacie que debutan sobre un escenario, marca el camino a partir del día 4. A las nueve le siguen las '8 Mulleres' encerradas en una mansión de la campiña francesa de Robert Thomas, en versión de ARTías Teatro. También en el Principal Tanttaka Teatroa interpretará 'La mujer justa', una historia húngara de entreguerras sobre las relaciones de pareja reestructurada por Eduardo Mendoza. Y finalmente el Centro Dramático Galego concluye su exitoso montaje 'Salomé', la cruda tragedia de Oscar Wilde sobre el amor y el poder ambientada en una fantástica Galilea contemporánea.

Of different women The curtain rises in March in Compostela and the full force of women takes to the stage. Women are the stars of the month's theatre programme, thanks to a fortunate combination of subjects and performers. “La Casa de Bernarda Alba,” which stars nine Gypsy women from the El Vacie settlement making their stage debut, shows the way as of March 4. These nine will be followed by Robert Thomas' “8 Mujeres” (8 women) shut up in a mansion in the French countryside, in a version by ARTías Teatro. Also in the Teatro Principal, Tanttaka Teatroa will present “La mujer justa,” a Hungarian story from the period between the world wars about men-women relationships, restructured by Eduardo Mendoza. And finally, the Galician Drama Centre ends with its successful production “Salomé,” Oscar Wilde's crude tragedy about love and power set in a fantastic contemporary Galilee. 'La casa de Bernarda Alba': Salón Teatro. 4 de marzo, 20.30 h. March 4, 8.30 pm. Entrada: 10 €. '8 mulleres': Teatro Principal. 16 de marzo, 20 h. March 16, 8 pm. 'La mujer justa': Teatro Principal. 22 -23 de marzo, 21 h. March 22-23, 9 pm. Prezo: 6, 8 e 12 euros Salomé: Salón Teatro. 25-26 de marzo, 20.30 h. March 25-26, 8.30 pm. Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


n

Música Música Music

Música Música Music

Danza Danza Dance

Real Filharmonía de Galicia

Ana Moura

Ciclo 'SCQ Danza’

Auditorio de Galicia 31 de marzo, 21 h March 31, 9 pm

Auditorio de Galicia 26 de marzo, 21 h March 26, 9 pm

Teatro Principal 11 e 17 de marzo, 21 h 11 y 17 de marzo, 21 h March 11 and 17, 9 pm

Baixo as ordes do director Maximino Zumalave, e acompañada polo trompista vigués David Fernández Alonso, a RFG ofrece a estrea do Concerto para trompa e orquestra do compositor e pianista Pepito Arriola, coñecido como 'o Mozart galego', un auténtico prodixio de principios do século XX admirado internacionalmente. Bajo las órdenes del director Maximino Zumalave, y acompañada por el trompista vigués David Fernández Alonso, la RFG ofrece el estreno del Concierto para trompa y orquesta del compositor y pianista Pepito Arriola, conocido como 'el Mozart gallego', un auténtico prodigio de principios del siglo XX admirado internacionalmente. Conducted by Maximino Zumalave, and accompanied by the Vigo trumpeter David Fernández Alonso, the RFG orchestra presents the world premiere of Concert for horn and orchestra by the composer and pianist Pepito Arriola, known as “the Galician Mozart,” a real prodigy from the early 20th century who was internationally renowned. Entradas / Tickets:10 €. Xubilados e menores de 25: 6 €. Venda por adiantado en www.caixagalicia.es ou no 981 57 10 26. Jubilados y menores de 25: 6 €. Venta por adelantado en www.caixagalicia.es o en el 981 57 10 26. OAPs and under-25s: € 6. Advance sales at www.caixagalicia.es or tel. 981 57 10 26.

O ciclo 'Sons da Diversidade' trae á nova estrela do fado, unha artista que con só catro discos no mercado vai camino de converterse nunha lenda da música portuguesa. Tras cantar con Mick Jagger no Estadio de Alvalade e con Prince na súa actuación no Super Bock Super Rock, Ana Moura chega a Compostela para abraiarnos coa súa fermosa voz. El ciclo 'Sons da Diversidade' trae a la nueva estrella del fado, una artista que con sólo cuatro discos en el mercado va camino de convertirse en una leyenda de la música portuguesa. Tras cantar con Mick Jagger en el Estadio de Alvalade y con Prince en su actuación en el super Bock Super Rock, Ana Moura llega a Compostela para fascinarnos con su hermosa voz. The “Sons da Diversidade” series presents on this occasion the new fado star, an artist on her way to becoming a Portuguese music legend, with just four CDs to her name. After singing with Mick Jagger in the Rolling Stones' concert in Alvalade Stadium and with Prince during their Super Bock Super Rock performance, Ana Moura visits Compostela to fascinate us with her beautiful voice. Entrada: 15 € / xubilados e menores de 25 anos: 7,50 €. Venda por adiantado en www.caixagalicia.es Tickets: € 15 / OAPs and under-25s: € 7.50. Advance sales at www.caixagalicia.es

Dúas citas coa danza contemporánea agardan aos afeccionados neste mes de marzo. O día 11, o Centro Coreográfico Nacional de Caen presenta 'Manta', unha peza na que a coreógrafa tunecina Héla Fattoumi reflexiona acerca do papel da muller na cultura árabe. Unha semana despois, a Compañía Nuria Sotelo pon sobre o escenario a súa primeira creación, 'Métanse nos seus asuntos'. Dos citas con la danza contemporánea aguardan a los aficionados en este mes de marzo. El día 11, el Centro Coreográfico Nacional de Caen presenta 'Manta', una pieza en la que la coreógrafa tunecina Héla Fattoumi reflexiona acerca del papel de la mujer en la cultura árabe. Una semana después, la Compañía Nuria Sotelo pone sobre el escenario su primera creación, 'Métanse nos seus asuntos'. Two contemporary dance events await enthusiasts during the month of March. On March 11, Caen's National Choreography Centre presents “Manta,” a show in which the Tunisian choreographer Héla Fattoumi reflects on the role of women in Arab culture. A week later, the Nuria Sotelo Company stages its first production, “Métanse nos seus asuntos.” Entrada: 3, 5 e 7 €. Venda por adiantado en www.caixagalicia.es Tickets: € 3, 5 and 7. Advance sales at www.caixagalicia.es

12 | 13


non faltes no te pierdas don’t miss

Música Música Music

Teatro Teatro Theatre

Eventos literarios Literary events

Concerto Galicia Classics 2011

'Por que se coce o meniño na polenta?'

'Martín Códax, o son das ondas'

Salón Teatro 29 de marzo, 20.30 h March 29, 8.30 pm

Salón Teatro 18 e 19 de marzo, 20.30 h 18 y 19 de marzo, 20.30 h March, 18 and 19, 8.30 pm

Cidade da Cultura 12 de marzo, 12 h March 12, 12 noon

O pianista británico Freddy Kempf, un dos máis brillantes intérpretes do panorama internacional, será o encargado de iniciar o ciclo de homenaxes a Franz Liszt cun monográfico dedicado ao compositor alemán para conmemorar o segundo centenario do seu nacemento. El pianista británico Freddy Kempf, uno de los más brillantes intérpretes del panorama internacional, será el encargado de iniciar el ciclo de homenajes a Franz Liszt con un monográfico dedicado al compositor alemán para conmemorar el segundo centenario de su nacimiento. The British pianist Freddy Kempf, one of the most brilliant performers on the international scene, will begin the series of tributes to Franz Liszt with a monograph devoted to the German composer, to commemorate the second centenary of his birth.

A historia dunha nena exiliada do comunismo romanés, que leva unha vida circense ambulante por Europa e África, constitúe o fío conductor do novo traballo da compañía galega Sapristi Teatro en coprodución co CDG, nunha adaptación de Quico Cadaval a partir da exitosa novela de Aglaja Veteranyi. La historia de una niña exiliada del comunismo rumano, que lleva una vida circense ambulante por Europa y África, constituye el hilo conductor del nuevo trabajo de la compañía gallega Sapristi Teatro en coproducción con el CDG, en una adaptación de Quico Cadaval a partir de la exitosa novela de Aglaja Veteranyi. The story of an exiled girl, who escaped communist Rumania to life a circus life travelling around Europe and Africa -that is the storyline of the Galicia company Sapristi Teatro's latest play, co-produced along with the Galician Drama Centre, in an adaptation by Quico Cadaval based on Aglaja Veteranyi's best-seller.

O xograr do século XIII, autor das 7 cantigas de amigo que o acreditan como un dos mellores poetas dos cancioneiros galego-portugueses, será o protagonista desta nova cita de 'Galicia, ceo das letras', un ciclo que rende homenaxe a escritores galegos e internacionais. Nesta oportunidade participan Giuseppe Tavani, reputado especialista en lírica medieval, e o grupo de Música Antiga Martin Codax. El juglar del siglo XIII, autor de las 7 cantigas de amigo que lo acreditan como uno de los mejores poetas de los cancioneros gallego-portugueses, será el protagonista de esta nueva cita de 'Galicia, ceo das letras', un ciclo que rinde homenaje a escritores gallegos e internacionales. En esta oportunidad participan Giuseppe Tavani, reputado especialista en lírico medieval, y el grupo de Música Antiga Martin Codax. The 13th-century minstrel, who wrote the 7 friendship “cantigas” that certify him as one of the best Galician-Portuguese poets, will be the star of this new “Galicia, ceo das letras” event, a series that pays tribute to Galician and international writers. This occasion features Giuseppe Tavani, a renowned medieval music specialist, and the Martin Codax ancient music group.


marzo

2011

marzo march MARTES / TUESDAY 1 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Os vieiros da mente’: ‘Pollock: A vida dun creador’ Proxección do filme de Ed Harris. Gratuíto. Proyección de la película de Ed Harris. Gratuito. Cinema. “Os vieiros da mente” series: “Pollock: A vida dun creador” Screening of Ed Harris’ film. Free.

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘En marzo… NARF’ O artista repasa os seus mellores temas acompañado por Juan Ramos. Entrada: 3 € Music. “En marzo... NARF” The artist performs his hits accompanied by Juan Ramos. Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes. Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 2 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo de piano ‘Ángel Brage’: Alice Sara Ott Obras de Beethoven e Listz. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Obras de Beethoven y Listz. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. “Ángel Brage” piano concerts: Alice Sara Ott Works by Beethoven and Listz. Tickets: € 10 14 | 15

(OAPs and students: € 6). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Ciclo ‘Sesións Vibracionais’: Petazetas Improvisación e mestura de ritmos con este sexteto de compoñentes da orquestra OMEGA. Entrada: 5 € (socios de balde). Improvisación y mezcla de ritmos con este sexteto de componentes de la orquesta OMEGA. Entrada: 5 € (socios gratis). Music. “Sesións Vibracionais” series: Petazetas Improvisation and a mix of rhythms with this sextet of OMEGA orchestra members. Tickets: € 5 (members free). 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Paraíso Caribe Trío Sesión de ritmos tropicales. Gratuíto. Music. Paraíso Caribe Trio Session of tropical rhythms. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 3 17.30 h / 5.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Encontros. Xornadas ‘Galicia cara á fóra Internacionalismo, Solidariedade, Cooperación’ Organizado pola Fundación Galiza Sempre. Meeting. “Galicia cara á fora Internacionalismo, Solidariedade, Cooperación” seminar Organised by Fundación Galiza Sempre. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘L’amour des trois oranges’ Proxección da ópera de Sergei Prokofiev.


a Gratuíto. Proyección de la ópera de Sergei Prokofiev. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “L’amour des trois oranges” Screening of Sergei Prokofiev’s orchestra. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Los misterios iniciáticos del Camino de Santiago’ Por Mª Belén García. Organiza a Asoc. Cult. Gnóstica de Estudios Científicos y Filosóficos. Gratuíto. Conference. “Los misterios iniciáticos del Camino de Santiago” By María Belén García. Organised by Asociación Cultural Gnóstica de Estudios Científicos y Filosóficos. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. ‘Seráns da Nasa’ Noite de ritmos populares galegos para non deixar de bailar.Entrada: 2 € (socios de balde). Noche de ritmos populares gallegos para no parar de bailar. Entrada: 2 € (socios gratis). Show. “Seráns da Nasa” An evening of traditional Galician rhythms for non-stop dancing. Tickets: € 2 (members free). 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Folk Focus Cuarteto ourensán de voz, acordeón, clarinete, teclado e cello. Entrada: 4 €. Music. Folk Focus An Ourense quartet made up of vocals, accordion, clarinet, keyboard and cello. Tickets: € 4. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A cargo da Bakin’ Blues Band, que reinterpreta temas dos grandes clásicos. Entrada: 3 €. A cargo de la Bakin’ Blues Band, que reinterpreta temas de grandes clásicos. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session Featuring the Bakin’ Blues Band, who will reinterpret great classics. Tickets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 4 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. ‘La casa de Bernarda Alba’

innovative project based on Shakespeare’s classic. Tickets: € 10. Until March 6.

Montaxe de TNT- El Vacie, protagonizada por nove mulleres xitanas que nunca antes subiran a un escenario. Entrada: 10 €. Montaje de TNT- El Vacie, protagonizada por nueve mujeres gitanas que debutan sobre un escenario. Entrada: 10 €. Theatre. “La casa de Bernarda Alba” Production by TNT-El Vacie, starring nine Gypsy women making their stage debut. Tickets: € 10.

SÁBADO / SATURDAY 5 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Soñadora das árbores’ Con Raquel Queizás para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Raquel Queizás para niños de 3 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Soñadora das árbores” With Raquel Queizás for children ages 3 to 12. Free. 18 h / 6 pm. LSC de Bando Infantil. Programa ‘Asómate ao Antroido’: ‘Mundos contados’ Coa compañía Talía Teatro. Gratuíto. Children. “Asómate ao Antroido” programme: “Mundos contados” With the Talía Teatro company. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. ‘Hamlet’ A compañía galega Alfredo Padilla presenta unha proposta innovadora a partir do clásico de Shakespeare. Entrada: 10 €. Ata o día 6. La compañía gallega Alfredo Padilla presenta una propuesta innovadora a partir del clásico de Shakespeare. Entrada: 10 €. Hasta el día 6. Theatre. “Hamlet” Galicia’s Alfredo Padilla company presents an

20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Teatro. Teatro Nu: ‘Coros para despois dos asasinatos’ Segunda montaxe da compañía cun texto de Edward Bond. Segundo montaje de la compañía con un texto de Edward Bond. Theatre. Teatro Nu: “Coros para despois dos asasinatos” The company’s second production featuring a text by Edward Bond. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. ‘Longa noite de Brighton’ Actuacións diversas con Rotozaza, Laboratoro, Yael Karavan e Jim Sawnders. Entrada: 10 € (por internet 7 €). Show. “Longa noite de Brighton” A variety of performances featuring Rotozaza, Laboratoro, Yael Karavan and Jim Sawnders. Tickets: € 10 (on the Internet: € 7).

DOMINGO / SUNDAY 6 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.15 h / 12.15 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Adecco Oro baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e Palencia Baloncesto. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y Palencia Baloncesto. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. Adecco Oro basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and Palencia Baloncesto. Tickets: € 10 (OAPs and youthcard holders: € 5). 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. ‘Hamlet’ Ver día 5. Theatre. “Hamlet” See March 5.


culturall LUNS / LUNES / MONDAY 7 Luns de Entroido Lunes de Carnaval Carnival Festival 19.30 h / 7.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Conferencias. ‘A migraña e o seu tratamento’ Coa doutora Ana Sampaio. Gratuíto. Con la doctora Ana Sampaio. Gratuito. Conference. “A migraña e o seu tratamento” With Dr. Ana Sampaio. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Orquestra da Universidade de Granada Dirixida por Gabriel Delgado. Obras de Mozart e Dvorak. Gratuíto. Dirigida por Gabriel Delgado. Obras de Mozart y Dvorak. Gratuito. Music. Granada University Orchestra Conducted by Gabriel Delgado. Works by Mozart and Dvorak. Free. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño e voz) e Serginho Sales (teclado e acordeón). Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño y voz) y Serginho Sales (teclado y acordeón). Music. Aquarela do Brasil With Sergio Tannus (guitar, cavaquinho and vocals) and Serginho Sales (keyboard and accordion).

MARTES / TUESDAY 8 Festivo (Martes de Entroido) Festivo (Martes de Carnaval) Holiday (Shrove Tuesday) 17.30 h / 5.30 pm. Estación de Ferrocarril (saída/salida/departure) Festas. Entroido 2010: Desfile do Martes de Entroido O tradicional desfile de disfraces, comparsas, carrozas e charangas percorre as principais rúas da cidade. Fiestas. Carnaval 2010: Desfile del Martes de Carnaval El tradicional desfile de disfraces, comparsas, carrozas y charangas recorre las principales 16 | 17

calles de la ciudad. Festival. Carnival 2010. Mardi Gras Parade The traditional parade featuring fancy dress, floats and brass bands goes around the main city streets.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 9 18.30 h / 6.30 pm. CSC O Ensanche Festas. Enterro da sardiña Velorio e acompañamento a tradicional queima do Meco na praza Roxa. Gratuíto. Fiestas. Entierro de la sardina Velatorio y acompañamiento a la tradicional quema del Meco en la Praza Roxa. Gratuito. Festival. Burial of the sardine Wake and funeral procession to the traditional burning of Meco in Praza Roza. Free. 20 h / 8 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Eventos literarios. Presentación do libro ‘María entre los claros del bosque’ Con Francisco Castro (escritor), Arantxa Serantes (autora) e Pere Tobaruela (presentador). Literary event. Presentation of the book “María entre los claros del bosque” With Francisco Castro (writer), Arantxa Serantes (author) and Pere Tobaruela (presenter). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. The Dustaphonics + The Allnightworkers Sesión de ritmos soul e R&B. Entrada: 15 €. Music. The Dustaphonics + The Allnightworkers Session of soul and R&B rhythms. Tickets: € 15.

Damnation de Faust’ Proxección da ópera de Hector Berlioz. Gratuíto. Proyección de la ópera de Hector Berlioz. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “La Damnation de Faust” Screening of Hector Berlioz’s opera. Free. 19 h / 7 pm. Museo do Pobo Galego Conferencias. ‘Muller e imaxinarios na configuración de Trinxerpe’ A cargo da Dra. Rosa García Orellán. Gratuíto. Conference. “Muller e imaxinarios na configuración de Trinxerpe” By Dr. Rosa García Orellán. Free. 20 h / 8 pm. LSC de Amio Teatro. Programa ‘Asómate ao Antroido’: ‘Peza para dous actores’ Coa compañía NNC Teatro. Gratuíto. Theatre. “Asómate ao Antroido” programme: “Peza para dous actores” With the NNC Teatro company. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘La otra nutrición: La nutrición sensorial’ Por X. Antón Varela. Organiza a Asoc. Cult. Gnóstica de Estudios Científicos y Filosóficos. Gratuíto. Conference. “La otra nutrición: La nutrición sensorial” By X. Antón Varela. Organised by Asociación Cultural Gnóstica de Estudios Científicos y Filosóficos. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 10

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Concerto solidario Xoán Curiel, Álvaro Trillo, Carlos Freire, Xavier Olite e Sergio Tannus actúan a favor da campaña ‘1de200’ contra o infanticidio feminino en Salem (India). Xoán Curiel, Álvaro Trillo, Carlos Freire, Xavier Olite y Sergio Tannus actúan a favor de la campaña ‘1de200’ contra el infanticidio femenino en Salem (India). Music. Solidarity concert Xoán Curiel, Álvaro Trillo, Carlos Freire, Xavier Olite and Sergio Tannus perform in favour of the “1de200” campaign against female infanticide in Salem (India).

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘La

22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Turnes-Legido-García Música fresca e sen complexos, chea de

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Samuel Leví O cantante vigués presenta o seu novo disco, ‘Y tú más’. El cantante vigués presenta su nuevo disco, ‘Y tú más’. Music. Samuel Leví The Vigo singer presents his new CD, “Y tú más.”


a ritmos contundentes, harmonías con tintes jazzísticas, cante flamenco e moita improvisación. Entrada: 3 €. Music. Turnes-Legido-García Fresh music with any complexes, full of solid rhythms, harmonies with touches of jazz, flamenco singing and a lot of improvisation. Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. Music. Blues Jam Session See March 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 11 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Teatro do Morcego: ‘Os vellos non deben namorarse’ A emblemática obra de Castelao dirixida por Celso Parada. Entrada: 10 €. La emblemática obra de Castelao dirigida por Celso Parada. Entrada: 10 €.

Conducted by Antoni Ros Marbà and featuring Luis Fernando Pérez (piano). Works by Mozart. Tickets: € 10 (OAPs and students: € 6). 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Manta’ A coreógrafa Héla Fattoumi explora o significado do hiyab e o sometemento das mulleres no mundo árabe. Entradas: 5 €. La coreógrafa Héla Fattoumi explora el significado del hiyab y el sometimiento de las mujeres en el mundo árabe. Entradas: 5 €. Dance. “SCQ Danza” series: “Manta” The choreographer Héla Fattoumi explores the meaning of the hiyab and the subjection of women in the Arab world. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Kertuler + Desekilibrio Mental Sesión de ritmos nu metal feitos en Galicia. Music. Kertuler + Deskilibrio Mental Session of new metal rhythms made in Galicia. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Iván Ferreiro O ex líder de Los Piratas presenta os temas do seu novo e esperado traballo, ‘Picnic extraterrestre’. Entrada: 17 €. El ex líder de Los Piratas presenta los temas de su nuevo y esperado trabajo, ‘Picnic extraterrestre’. Entrada: 17 €. Music. Iván Ferreiro The ex-leader of Los Piratas presents songs from his new and long-awaited CD, “Picnic extraterrestre.” Tickets: € 17.

Theatre. Teatro do Morcego: “Os vellos non deben namorarse” Castelao’s emblematic play directed by Celso Parada. Tickets: € 10. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Antoni Ros Marbà e con Luis Fernando Pérez (piano). Obras de Mozart. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Antoni Ros Marbà y con Luis Fernando Pérez (piano). Obras de Mozart. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia

22.30 h / 10.30 pm. Hotel Torres de Compostela

Congresos. I Congreso Afro-Latino Obradoiros, shows de danza e espectáculos de baile durante tres xornadas. Ata o día 13. Talleres, shows de danza y espectáculos de baile durantest tres jornadas. Hasta el día 13. Congress. 1 Afro-Latino Congress Workshops, dancing and shows during three days. Until March 13.

SÁBADO / SATURDAY 12 10.30 h / 10.30 am. Hotel Torres de Compostela Congresos. I Congreso Afro-Latino Ver día 11. Congress. 1st Afro-Latino Congress See March 11. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Marzo o sorriso de Daniela’ Con Sherezade Bardaji para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Sherezade Bardaji para niños de 3 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Marzo o sorriso de Daniela” With Sherezade Bardaji for children ages 3 to 12. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Martín Codax, o son das ondas’ Relatorio de Giuseppe Tavani e actuación do grupo de Música Antiga Martin Codax. Gratuíto con inscrición previa. Conferencia de Giuseppe Tavani y actuación del grupo de Música Antiga Martin Codax Gratuito con inscripción previa. Literary event. “O ceo das letras” series: “Martin Codax, o son das ondas” Conference by Giuseppe Tavani and performance by the Música Antiga Martin Codax group. Free after registration. 18 h / 6 pm. Fundación Caixa Galicia Infantil. Ciclo ‘Mundos paralelos’: ‘Hook, el capitán Garfio’ Proxección do filme de Steven Spielberg (1991). Gratuíto. Proyección de la película de Steven Spielberg (1991). Gratuito. Children. “Mundos paralelos” series: “Hook, el capitán Garfio” Screening of Steven Spielberg’s film (1991). Free.


culturall 20.30 h / 8.30 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. Orquestra da EAEM Dirixido por Maximino Zumalave e con Javier López Jorge (piano). Gratuíto. Dirigido por Maximino Zumalave y con Javier López Jorge (piano). Gratuito. Music. EAEM orchestra Conducted by Maximino Zumalave and featuring Javier López Jorge (piano). Free 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Música. Ciclo ‘Santart Night Blues’: Miki Nervio & The Bluesmakers Sesión de blues coa consagrada banda galega. Entrada: 14 €. Sesión de blues con la consagrada banda gallega. Entrada: 14 €. Music. “Santart Night Blues” series: Miki Nervio & The Bluesmakers Blues session with this well-established Galician band. Tickets: € 14. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Sala Triángulo/La Escapista Teatro/Juanjotero Prods: ‘Hamster’ Proxecto nacido nos III Encontros en Magalia (2008) organizados pola Red de Teatros Alternativos. Entrada: 10 €. Ata o día 13. Theatre. Sala Triángulo/La Escapista Teatro/Juanjotero Prods: “Hamster” Project that arose from III Encontros en Magalia (2008), organised by Red de Teatros Alternativos. Tickets: € 10. Until March 13.

DOMINGO / SUNDAY 13 11 h / 11 am. Hotel Torres de Compostela Congresos. I Congreso Afro-Latino Ver día 11. Congress. 1st Afro-Latino Congress See March 11. 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Glub, glub’ Caramuxo Teatro representa a primeira montaxe galega especificamente dirixida a cativos de 6 meses a 3 anos. Entrada: 5 €. Caramuxo Teatro representa el primer montaje gallego especificamente dirigido a pequeños de 6 meses a 3 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Glub, glub” Caramuxo Teatro presents the first Galician production aimed at infants ages 6 months 18 | 19

to 3. Tickets: € 5. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Sala Triángulo/La Escapista Teatro/Juanjotero Prods: ‘Hamster’ Ver día 12. Teatro. Sala Triángulo/La Escapista Teatro/Juanjotero Prods: “Hamster” See March 12. 20.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘En marzo… NARF’ O artista repasa os seus mellores temas acompañado por Manecas Costa (Aló Irmao!). Entrada: 5 €. Ata o día 15. El artista repasa sus mejores temas acompañado por Manecas Costa (Aló Irmao!). Entrada: 5 €. Hasta el día 15. Music. “En marzo... NARF” The artist performs his hits accompanied by Manecas Costa (Aló Irmao!). Tickets: € 5. Until March 15.

LUNS / LUNES / MONDAY 14 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Congresos. Xornadas galego-portuguesas de edición independente Organizadas pola Editorial Estaleiro e o Projecto Corsárias. Mesas redondas con temáticas diferentes. Ata o día 17. Organizadas por la Editorial Estaleiro y Projecto Corsárias. Mesas redondas con temáticas diferentes. Hasta el día 17. Congress. Galician-Portuguese independent publishing seminar Organised by Editorial Estaleiro and Projecto Corsárias. Round tables on a variety of subjects. Until March 17. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Arquitectura e cultura’ A cargo de D. Llàtzer Moix. Gratuíto. Conference. “Os luns do Ateneo”: “Arquitectura e cultura” By Llàtzer Moix. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo ‘Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia’ Con Anca Smeu, Irina Gruia, Timour Sadykov, Behrang Rassekhi, Barbara Switalska e Thomas Piel. Souvenir de Florence de Tchaikovsky. Gratuíto. Music. “Real Filharmonía de Galicia Chamber Groups” With Anca Smeu, Irina Gruia, Timour Sadykov, Behrang Rassekhi, Barbara Switalska and Thomas Piel. Tchaikovsky’s Souvenir de Florence. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘En marzo… NARF’ Ver día 13. Music. “En marzo... NARF” See March 13. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Turnes-García-Legido Trío Concerto e jam de flamenco. Music. Turnes-García-Legido Trio Flamenco concert and jam.

MARTES / TUESDAY 15 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. ‘O século XX mira ao pasado’ A RFG, dirixida por Maximino Zumalave, ofrece un concerto didáctico para escolares. Ata o día 17. La RFG, dirigida por Maximino Zumalave, ofrece un concierto didáctico para escolares. Hasta el día 17. Music. “O século XX mira ao pasado” The RFG orchestra, conducted by Maximino Zumalave, presents an educational concert for schoolchildren. Until March 17. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Catro visións da ópera dende o cinema’ Proxección de ‘Senso’, de Luchino Visconti (1954). Gratuíto. Proyección de ‘Senso’, de Luchino Visconti (1954). Gratuito. Cinema. “Catro visións da ópera dende o cinema” series Screening of “Senso,” by Luchino Visconti (1954). Free.


a 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Congresos. Xornadas galego-portuguesas de edición independente Ver día 14. Congress. Galician-Portuguese independent publishing seminar See March 14. 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Os vieiros da mente’: ‘Birdy’ Proxección do filme de Alan Parker. Gratuíto. Proyección de la película de Alan Parker. Gratuito. Cinema. “Os vieiros da mente” series: “Birdy” Screening of Alan Parker’s film. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Ensemble Ixor, grupo de música contemporánea do CSM de A Coruña. Gratuíto. Con Ensemble Ixor, grupo de música contemporánea del CSM de A Coruña. Gratuito. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With Ensemble Ixor, a contemporary music group from A Coruña’s CSM. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 16

See March 15.

11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. ‘O século XX mira ao pasado’ Ver día 15. Music. “O século XX mira ao pasado” See March 15.

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Excelsior’ Proxección do ballet de Luigi Manzotti. Gratuíto. Proyección del ballet de Luigi Manzotti. Gratuito. Cinema. “Música in Imaxes” series: “Excelsior” Screening of Luigi Manzotti’s ballet. Free.

19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Congresos. Xornadas galego-portuguesas de edición independente Ver día 14. Congress. Galician-Portuguese independent publishing seminar See March 14. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Teatro. ARTías Teatro: ‘8 mulleres’ A aclamada obra de Robert Thomas dirixida por Daniel Baamonde. Theatre. ARTías Teatro: “8 mulleres” Roberto Thomas’ acclaimed play, directed by Daniel Baamonde. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. A Dolce Vita Jazz en vivo con música de cine. Music. A Dolce Vita Live jazz featuring cinema music.

22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Xacobe Martínez Antelo Trío Sesión de música improvisada con saxo, batería e contrabaixo. Entrada: 5 €. Music. Xacobe Martínez Antelo Trio Improvised music session with sax, drums and double bass. Tickets: € 5.

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Paraíso Caribe Trío Ver día 2. Music. Paraíso Caribe Trio See March 2.

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 1 Music. “Lupercais” See March 1.

10 h / 10 am. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Semana de cine en valores’ Diversas proxeccións cinematográficas organizadas por Escolas Católicas. Gratuíto. Ata o día 21. Diversas proyecciones cinematográficas organizadas por Escolas Católicas. Gratuito. Hasta el día 21. Cinema. “Semana de cine en valores” Screening of different films organised by Escolas Católicas. Free. Until March 21.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘En marzo… NARF’ Ver día 13. Music. “En marzo... NARF” See March 13. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 1. Music. Ricardo Parada See March 1.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 17

11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. ‘O século XX mira ao pasado’ Ver día 15. Music. “O século XX mira ao pasado”

18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Encontros. ‘Café da memoria: A maternidade (II)’ Parola con café compartida cos nosos maiores na que relatan as súas vivencias. Gratuíto. Charla con café compartida con nuestros mayores en la que relatan sus vivencias. Gratuito. Meeting. “Café da memoria: A maternidade (II)” A chat over coffee with our elderly ones, who will share their experiences. Free. 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Congresos. Xornadas galego-portuguesas de edición independente Ver día 14. Congress. Galician-Portuguese independent publishing seminar See March 14. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Métanse nos seus asuntos’ Ana Vallés dirixe o primeiro espectáculo da Compañía Nuria Sotelo. Entradas: 5 €. Ana Vallés dirige el primer espectáculo de la Compañía Nuria Sotelo. Entradas: 5 €. Dance. “SCQ Danza” series: “Métanse nos seus asuntos” Ana Vallés directs the Nuria Sotelo company’s first production. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Espectáculo que suma as tres obras estreadas durante a tempada nun novo formato teatral. Entrada: 12 €. De mércores a sábados ata o día 27. Espectáculo que suma las tres obras estrenadas durante la temporada en un


culturall nuevo formato teatral. Entrada: 12 €. De miércoles a sábados hasta el día 27. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” Show made up of the three plays premiered during the season, in a new theatre format. Tickets: € 12. From Wednesday to Saturday until March 27.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. Music. Blues Jam Session See March 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 18 10 h / 10 am. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Semana de cine en valores’ Ver día 17. Cinema. “Semana de cine en valores” See March 17. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Sapristi Teatro: ‘Por que o meniño se coce na polenta?’ Quico Cadaval adapta a novela de Aglaja Veteranyi nunha coproducción co Centro Dramático Galego. Entrada: 10 €. Ata o día 19. Quico Cadaval adapta la novela de Aglaja Veteranyi en una coproducción con el Centro Dramático Galego. Entrada: 10 €. Hasta el día 19. Theatre. Sapristi Teatro: “Por que o meniño se coce na polenta?” Quico Cadaval adapts Aglaja Veteranyi’s novel in a co-production with the Galician Drama Centre. Tickets: € 10. Until March 19. 20 | 21

21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. IV Ciclo de Jazz 1906: Roy Hargrove Quintet Concerto protagonizado polo recoñecido trompetista estadounidense. Concierto protagonizado por el reconocido trompetista estadounidense. Music. “IV Ciclo de Jazz 1906”: Roy Hargrove Quintet Concert featuring the renowned American trumpeter. 21 h / 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Adecco Oro baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e CB Murcia. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y CB Murcia. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. Adecco Oro basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and CB Murcia. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders: € 5). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Kiko Veneno Rock, rumba e flamenco no novo traballo do veterano artista, ‘Dice la gente’. Entrada: 18 €. Rock, rumba y flamenco en el nuevo trabajo del veterana artista, ‘Dice la gente’. Entrada: 18 €. Music. Kiko Veneno

Rock, rumba and flamenco in the veteran artist’s latest CD, “Dice la gente.” Tickets: € 18.

SÁBADO / SATURDAY 19 18 h / 6 pm. Teatro Principal Infantil. Mamá Cabra: ‘Ola, la, lá’ Concerto para nenos con batería, frautas, gaita, acordeón, guitarra e voz. Ata o día 20. Concierto para niños con batería, flautas, gaita, acordeón, guitarra y voz. Hasta el día 20. Children. Mamá Cabra: “Ola, la, lá” Children’s concert with drums, flutes, bagpipes, accordion, guitar and vocals. Until March 20. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Sapristi Teatro: ‘Por que o meniño se coce na polenta?’ Ver día 18. Theatre. Sapristi Teatro: “Por que o meniño se coce na polenta?” See March 18. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Teatro. Santiago Cortegoso: ‘A filla de Woody Allen’ Obra repleta de humor interpretada por Marián Bañobre. Theatre. Santiago Cortegoso: “A filla de Woody Allen” Play full of humour starring Marián Bañobre. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17.

DOMINGO / SUNDAY 20 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 18 h / 6 pm. Teatro Principal Infantil. Mamá Cabra: ‘Ola, la, lá’ Ver día 19. Children. Mamá Cabra: “Ola, la, lá”


a See March 19. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17. 20.30 h / 8.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Adriá Grandia Concerto para zanfona e pedais. Entrada: 4 €. Concierto para zanfoña y pedales. Entrada: 4 €. Music. Adriá Grandi Concert for hurdy gurdy and pedals. Tickets: € 4.

LUNS / LUNES / MONDAY 21 10 h / 10 am. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Semana de cine en valores’ Ver día 17. Cinema. “Semana de cine en valores” See March 17. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: Homenaxe a Benito Varela Jácome Coa intervención de Suso de Toro e Xavier Caro. Gratuíto. Con la intervención de Suso de Toro y Xavier Caro. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: Tribute to Benito Varela Jácome With the participation of Suso de Toro and Xavier Caro. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Alexandra López Arca (violín), Marta García (contrabaixo) e Antonio Romero (contrabaixo). Gratuíto. Con Alexandra López Arca (violín), Marta García (contrabajo) y Antonio Romero (contrabajo). Gratuito. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With Alexandra López Arca (violin), Marta García (double bass) and Antonio Romero (double bass). Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Jazzología

Con José Manuel Díaz Iglesias (contrabaixo), Marcos Teira (guitarra) e LAR Legido (batería). Entrada: 4 €. Music. Jazzología With José Manuel Díaz Iglesias (double bass), Marcos Teira (guitar) and LAR Legido (drums). Tickets: € 4. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Ver día 7. Music. Aquarela do Brasil See March 7.

MARTES / TUESDAY 22 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Catro visións da ópera dende o cinema’ Proxección de ‘A idade da inocencia’, de Martin Scorsese (1993). Gratuíto. Proyección de ‘La edad de la inocencia’, de Martin Scorsese (1993). Gratuito. Cinema. “Catro visións da ópera dende o cinema” Screening of Martin Scorsese’s “The Age of Innocence” (1993). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Nicolás Portas Ricoy (tuba) e María Varela Abuín (clarinete). Gratuíto. Music. “XIII Ciclo de Novos Intépretes” With Nicolás Portas Ricoy (tuba) and María Varela Abuín (clarinet). Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Tanttaka Teatroa: ‘La mujer justa’ Obra do escritor húngaro Sándor Márai adaptada por Eduardo Mendoza. Entrada: 8 €. Ata o día 23. Obra del escritor húngaro Sándor Márai adaptada por Eduardo Mendoza. Entrada: 8 €. Hasta el día 23. Theatre. Tanttaka Teatroa: “La mujer justa”

Play by the Hungarian writer Sándor Márai, adapted by Eduardo Mendoza. Tickets: € 8. Until March 23. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 1. Music. “Lupercais” See March 1. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘En marzo… NARF’ O artista repasa os seus mellores temas acompañado por Mofa & Befa. Entrada: 4 €. Music. “En marzo... NARF” The artist performs his hits accompanied by Mofa & Befa. Tickets: € 4. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 1. Music. Ricardo Parada See March 1.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 23 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Tanttaka Teatroa: ‘La mujer justa’ Ver día 22. Theatre. Tanttaka Teatroa: “La mujer justa” See March 22. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Salgueiro-Fernández-Fixel Trío Temas tradicionais do jazz con guitarra, órgano e batería. Entrada: 4 €. Temas tradicionales del jazz con guitarra, órgano y batería. Entrada: 4 €. Music. Salgueiro-Fernández-Fixel Trio Traditional jazz compositions with guitar, organ and drums. Tickets: € 4. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Szabo-Silvera Tango Trío Con Alejandro Szavo (bandoneón), Gabriel Silvera (guitarra) e Diego Zacharies (contrabaixo).


culturall Music. Szabo-Silvera Trango Trio With Alejandro Szavo (bandoneon), Gabriel Silvera (guitar) and Diego Zacharies (double bass). 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Paraíso Caribe Trío Ver día 2. Music. Paraíso Caribe Trio See March 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 24 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Alceste’ Proxección da ópera de Christoph Gluck. Gratuíto. Proyección de la ópera de Christoph Gluck. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Alceste” Screening of Christoph Gluck’s opera. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Manuel Hernández Silva e con Mojca Erdman (soprano). Obras de Schubert, Britten e Balboa. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Manuel Hernández Silva y con Mojca Erdman (soprano). Obras de Schubert, Britten y Balboa. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Manuel Hernández Silva and featuring Mojca Erdman (soprano). Works by Schubert, Britten and Balboa. Tickets: € 10 (OAPs and students: € 6). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. Music. Blues Jam Session See March 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 25 22 | 23

11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Concierto didáctico para escolares. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Reposición da obra de Oscar Wilde nunha montaxe dirixida por Carlos Santiago. Entrada: 10 €. Ata o día 26. Reposición de la obra de Oscar Wilde en un montaje dirigido por Carlos Santiago. Entrada: 10 €. Hasta el día 26. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” Revival of Oscar Wilde’s play in a production directed by Carlos Santiago. Tickets: € 10. Until March 26.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Hamlet A banda de heavy metal repasa os seus tres discos máis exitosos: ‘Revolución 12.111’, ‘Insomnio’ e ‘El Infierno’. Entrada: 13 €. La banda de heavy metal repasa sus tres discos más exitosos: ‘Revolución 12.111’, ‘Insomnio’ y ‘El Infierno’. Entrada: 13 €. Music. Hamlet The heavy metal band performs his from its

three most successful albums: “Revolución 12.111,” “Insomnio” and “El Infierno.” Tickets: € 13.

SÁBADO / SATURDAY 26 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” The Galician Federation of Associations for the Deaf performs stories in Spanish sign language for those that cannot hear. For children ages 6 to 12. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Valle Inclán e a visión estelar’ Relatorio de Margarita Santos Zas e lectura dramatizada de José Luis Gómez (Teatro de La Abadía). Gratuíto con inscrición previa. Conferencia de Margarita Santos Zas y lectura dramatizada de José Luis Gómez (Teatro de La Abadía). Gratuito con inscripción previa. Literary events. “O ceo das letras” series: “Valle Inclán e a visión estelar” Conference by Margarita Santos Zas and dramatised reading by José Luis Gómez (Teatro de La Abadía). Free after registration.


a 17 h / 5 pm. ARTeria Noroeste Infantil. A Xanela do Maxín: ‘O rei destronado’ Montaxe con monicreques de luva para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 28. Montaje con títeres de guante para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 28. Children. A Xanela do Maxín: “O rei destronado” Production featuring glove puppets for children over 3. Tickets: € 5. Until March 28. 18 h / 6 pm. Fundación Caixa Galicia Infantil. Ciclo ‘Mundos paralelos’: ‘Mi vecino Totoro’ Proxección do filme de animación xaponés (1988). Gratuíto. Proyección de la película de animación japonés (1988). Gratuito. Children. “Mundos paralelos” series: “Mi vecino Totoro” Screening of this Japanese animated feature (1988). Free.

completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. The Divine Comedy (Neil Hannon Solo) Heineken Music Selector presenta en exclusiva ao gran dandi do pop Neil Hannon, á fronte do seu grupo The Divine Comedy. Entrada: 22 €. Heineken Music Selector presenta en exclusiva al gran dandi del pop Neil Hannon, al frente de su grupo The Divine Comedy. Entrada: 22 €. Music. The Divine Comedy (Neil Hannon Solo) Heineken Music Selector presents an exclusive concert featuring the great pop star Neil Hannon, along with his group The Divine Comedy. Tickets: € 22.

20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Música. Ciclo ‘Santart Night Blues’: Miki Nervio & The Bluesmakers Ver día 12. Music. “Santart Night Blues” series: Miki Nervio & The Bluesmakers See March 12.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión

12.15 h / 12.15 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Adecco Oro baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e CB Tarragona. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y CB Tarragona. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. Adecco Oro basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and CB Tarragona. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders: € 5). 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. A Xanela do Maxín: ‘O rei destronado’ Ver día 26. Children. A Xanela do Maxín: “O rei destronado” See March 26. 18 h / 6 pm. CSC de Fontiñas Teatro. Programa ‘Asómate ao Antroido’: ‘Peza para dous actores’ Coa compañía NNC Teatro. Gratuíto. Theatre. “Asómate ao Antroido” programme: “Peza para dous actores” With the NNC Teatro company. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 25. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” See March 25. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Ana Moura A nova estrela do fado, aclamada pola crítica, ofrece un repaso polos seus mellores temas. Entrada: 15 €. La nueva estrella del fado, aclamada por la crítica, ofrece un repaso por sus mejores temas. Entrada: 15 €. Music. “Sons da Diversidade” series: Ana Moura The new, critically acclaimed fado star performs her hits. Tickets: € 15.

Music. Concert by the Municipal Music Band

20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (versión completa)’ Ver día 17. Theatre. Chévere: “Citizen (complete version)” See March 17.

LUNS / LUNES / MONDAY 28

DOMINGO / SUNDAY 27 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música

11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. A Xanela do Maxín: ‘O rei destronado’ Ver día 26. Children. A Xanela do Maxín: “O rei destronado” See March 26. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal


culturall Eventos sociais. ‘Cóntame un conto dos teus avós’ Actividade de celebración do 3º aniversario da biblioteca. Actividad de celebración del 3º aniversario de la biblioteca. Social event. “Cóntame un conto dos teus avós” Activity celebrating the library’s 3rd anniversary. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’ A cargo de D. Gregorio Peces Barba. Gratuíto. Conference. “Os luns do Ateneo” By Gregorio Peces Barba. Free.

Cinema. “Catro visións da ópera dende o cinema” Screening of Coppola’s “The Godfather III” (1990). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Música. Programa ‘Galicia Classics’: Homenaxe a Franz Liszt Concerto organizado pola SA de Xestión do Plan Xacobeo. Co pianista Freddy Kempf. Concierto organizado por la SA de Xestión do Plan Xacobeo. Con el pianista Freddy Kempf. Music. “Galicia Classics” programme: Tribute to Franz Liszt Concert organised by SA de Xestión do Plan Xacobeo. With the pianist Freddy Kempf.

20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Antón Sampedro (violín), Manuel Sampedro (piano), Miguel Moreira (clarinete), Alba Rodríguez (violín) e Rosalía Gómez (piano). Gratuíto. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With Atón Sampedro (violin), Manuel Sampedro (piano), Miguel Moreira (clarinet), Alba Rodríguez (violin) and Rosalía Gómez (piano). Free.

20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Sinfonía de una ciudad’ Proxección do filme de Walter Ruttmann (1927). Gratuíto. Proyección de la película de Walter Ruttmann (1927). Gratuito. Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “Sinfonía de una ciudad” Screening of Walter Ruttmann’s film (1927). Free.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Turnes-García-Legido Trío Ver día 14. Music. Turnes-García-Legido Trio See March 14.

21.30 h / 9.30 pm. Bar Tolo Música. Labazada Sesión de música feita en Compostela. Gratuíto. Music. Labazada Session of music made in Compostela. Free.

MARTES / TUESDAY 29

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 1. Music. “Lupercais” See March 1.

10.30 h / 10.30 am. Teatro Principal Infantil. ‘Valentino Rufini e akil pillabán de viaxe a Milán (e van sen un can)’ Coa compañía Talía Teatro. Children. “Valentino Rufini e akil pillabán de viaxe a Milán (e van sen un can)” With the Talía Teatro company. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Catro visións da ópera dende o cinema’ Proxección de ‘O padriño III’, de Coppola (1990). Gratuíto. Proyección de ‘El padrino III’, de Coppola (1990). Gratuito. 24 | 25

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘En marzo… NARF’ O artista repasa os seus mellores temas acompañado por Javier Abraldes. Entrada: 3 €. Music. “En marzo... NARF” The artist performs his hits accompanied by Javier Abraldes. Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 1. Music. Ricardo Parada

See March 1.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 30 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Paraíso Caribe Trío Ver día 2. Music. Paraíso Caribe Trio See March 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 31 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Wagner’ Proxección do documental narrado por Kenneth Branagh. Gratuíto. Proyección del documental narrado por Kenneth Branagh. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Wagner” Screening of this documentary narrated by Kenneth Branagh. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Maximino Zumalave e con David Fernández Alonso (trompa). Obras de Arriola, Haydn e Mosquera. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Maximino Zumalave y con David Fernández Alonso (trompa). Obras de Arriola, Haydn y Mosquera. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Maximino Zumalave and featuring David Fernández Alonso (horn). Works by Arriola, Haydn and Mosquera. Tickets: € 10 (OAPs and students: € 6). 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. See March 3. Music. Blues Jam Session Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holi-


e days: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica,

biblioteca, libraría e centro de documentación. 21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and


culturall silver articles, liturgical ornaments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da

Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm.

‘Korda. Coñecido, descoñecido’. Ata o 27 de marzo. Máis de 400 imaxes inéditas sobre a figura de Alberto Korda, o fotógrafo cubano que inmortalizou a Ernesto Che Guevara. ‘Korda. Conocido, desconocido’. Hasta el 27 de marzo. Más de 400 imágenes inéditas sobre la figura de Alberto Korda, el fotógrafo cubano que inmortalizó a Ernesto Che Guevara. “Korda. Conocido, desconocido.” Until March 27. More than 400 previously unpublished images centred on Alberto Korda, the Cuban photographer that immortalised Ernesto Che Guevera. Fundación Caixa Galicia Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. 32 | 33

GALERÍA TRINTA. Teo Soriano

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

‘Ruth Matilda Anderson. Unha mirada de antano’. Do 30 de marzo ao 5 de xuño. Percorrido pola monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa e etnógrafa da Hispanic Society of America en Nova York, que viaxou por Galicia entre 1924 e 1926. ‘Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño’. Del 30 de marzo al 5 de junio. Recorrido por la monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa y etnógrafa de la Hispanic Society of America en Nueva York, que viajó por Galicia entre 1924 y 1926. “Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño.” From March 30 to June 5. A look at the monumental work of Ruth Matilda Anderson (1893-1983), photographer and ethnographer at New York’s Hispanic Society of America, who travelled to Galicia between 1924 and 1926. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm.

‘Últimas adquisicións da colección CGAC’. Ata o 15 de marzo. Mostra comisariada por Miguel von Hafe na que se exhiben as obras máis recentes do museo. ‘Últimas adquisicións da colección CGAC’. Ata o 15 de marzo. Muestra comisariada por Miguel von Hafe en la que se exhiben las obras más recientes del museo. “Últimas adquisicións da colección CGAC.” Until March 15. Exhibition curated by Miguel von Hafe featuring the museum’s latest acquirements. Anna Maria Maiolino. Ata o 1 de maio. Retrospectiva do traballo da artista brasileira, que supón un repaso ás súas sucesivas transformacións. Anna Maria Maiolino. Hasta el 1 de mayo. Retrospectiva del trabajo de la artista brasileña, que supone un repaso a sus sucesivas transformaciones. Anna Maria Maiolino. Until May 1. Retrospective of the Brazilian artist’s work, featuring a look at her successive transformations.


e CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm.

SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm.

‘Espazos propios’. Ata o 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata os lugares de intercambio cultural da ruta xacobea nunha exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. ‘Espacios propios’. Hasta el 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata los lugares de intercambio cultural de la ruta jacobea en una exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. “Espacios propios.” Until March 16. Candida Höfer, an internationally renowned photographer, depicts places of cultural exchange along the Jacobean pilgrimage route, in an exhibition designed exclusively for Xacobeo 2010.

‘Espazos propios’. Ata o 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata os lugares de intercambio cultural da ruta xacobea nunha exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. ‘Espacios propios’. Hasta el 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata los lugares de intercambio cultural de la ruta jacobea en una exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. “Espacios propios.” Until March 16. Candida Höfer, an internationally renowned photographer, depicts places of cultural exchange along the Jacobean pilgrimage route, in an exhibition designed exclusively for Xacobeo 2010.

‘Ex libris Gallaeciae’. Ata o 25 de maio. Mostra que reúne case un centenar de libros, códices e manuscritos considerados clave na construción da cultura galega, que abrangue desde os primeiros textos romanos alusivos a Gallaecia ata o primeiro libro electrónico en galego. ‘Ex libris Gallaeciae’. Hasta el 25 de mayo. Muestra que reúne casi un centenar de libros, códices y manuscritos considerados clave en la construcción de la cultura gallega, que abarca desde los primeros textos romanos alusivos a Gallaecia hasta el primer libro electrónico en gallego. “Ex libris Gallaeciae.” Until May 25. Exhibition featuring almost a hundred books, codices and manuscripts that played a key role in constructing Galician culture, ranging from the first Roman texts referring to Gallaecia to the first electronic book in Galician.

MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Don Pedro Fernández de Castro’. Ata o 20 de marzo. Mostra sobre a figura do VII Conde de Lemos, que permite apreciar a vida, os usos e costumes na Corte española, en Galicia e en Nápoles nos séculos XVI e XVII. ‘Don Pedro Fernández de Castro’. Hasta el 20 de marzo. Muestra sobre la figura del VII Conde de Lemos, que permite apreciar la vida, los usos y costumbres en la Corte española, en Galicia y en Nápoles en los siglos XVI y XVII. “Don Pedro Fernández de Castro.” Until March 20. Exhibition centred on the figure of the 7th Count of Lemos, enabling us to appreciate the life, uses and customs in the Spanish Court, in Galicia and Naples in the 16th and 17th centuries. ‘Nais e fillas escribindo o futuro’. Do 4 de marzo ao 10 de abril. Xosé Abad presenta imaxes de mulleres a través de dúas xeracións. ‘Madres e hijas escribiendo el futuro’. Del 4 de marzo al 10 de abril. Xosé Abad presenta imágenes de mujeres a través de dos generaciones. “Mothers and daughters writing the future.” From March 5 to April 10. Xosé Abad presents images of women by means of two generations.

CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. c2 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. ‘Rafael Úbeda. Expresións tímbricas’. Ata o 20 de marzo. Selección da obra do prestixioso artista pontevedrés desde a súa infancia ata a actualidade. ‘Rafael Úbeda. Expresións tímbricas’. Hasta el 20 de marzo. Selección de la obra del prestigioso artista pontevedrés desde su infancia hasta la actualidad. “Rafael Úbeda. Expresións tímbricas.” Until March 20. A selection of the prestigious Pontevedra artist’s work, from his childhood to the present. ‘Ríos de Galicia. Tesouros de vida’. Ata o 3 de abril. 50 imaxes do prestixioso fotógrafo submariño José Luis González realizadas ao longo de 15 anos de traballo nas máis diversas e recónditas paraxes da xeografía galega. ‘Ríos de Galicia. Tesouros de vida’. Hasta el 3 de abril. 50 imágenes del prestigioso fotógrafo submarino José Luis González realizadas a lo largo de 15 años de trabajo en los más diversos y recónditos parajes de la geografía gallega. “Ríos de Galicia. Tesouros de vida.” Until April 3. 50 images by the prestigious underwater photographer José Luis González, taken during 15 years of work around Galicia. IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Mulleres no obxectivo’. Do 1 ao 13 de marzo. 30 fotoxornalistas galegos exhiben as súas imaxes relacionadas co traballo feminino e cos principais fitos sociais para a normalización da igualdade de dereitos. ‘Mulleres no obxectivo’. Del 1 al 13 de marzo. 30 fotoperiodistas gallegos exhiben sus imágenes relacionadas con el trabajo femenino y con los principales hitos sociales para la normalización de la igualdad de derechos. “Mulleres no obxectivo.” From March 1 to 13. 30 Galician photojournalists exhibit their images related to female work and the main social milestones for the normalisation of


culturall equal opportunities. FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Novos fondos da Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Ata o 31 de marzo. Mostra composta por unha inxente cantidade de obra doada pola familia Granell, que inclúe cadros de Picasso e Le Courbusier, elementos de arte popular e obxectos persoais do artista. ‘Nuevos fondos de la Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Hasta el 31 de marzo. Muestra compuesta por una ingente cantidad de obra donada por la familia Granell, que incluye cuadros de Picasso y Le Courbusier, elementos de arte popular y objetos personales del artista. “New Foundation Collection. Work by Eugenio Granell.” Until March 31. Exhibition made up of a huge quantity of works donated by the Granell family, including paintings by Picasso and Le Courbusier, elements of traditional art and personal objects belonging to the artist. ‘Santiago de Compostela na Fundación Granell’. Ata o 6 de marzo. Mostra composta por novos fondos pertencentes ao legado de Amparo Segarra, e recentes doazóns de artistas surrealistas á institución. ‘Santiago de Compostela en la Fundación Granell’. Hasta el 6 de marzo. Muestra compuesta por nuevos fondos pertenecientes al legado de Amparo Segarra, y recientes donaciones de artistas surrealistas a la institución. “Santiago de Compostela in the Granell Foundation.” Until March 6. Exhibition made up of new works from Amparo Segarra’s legacy, and recent donations from surrealist artists to the institution. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. ‘En pausa’. Ata o 17 de marzo. A medio camiño entre a pintura hiperrealista e a fotografía, a obra da nova artista colombiana Gloria Herazo proponnos penetrar en escenas cotiás 34 | 35

cunha mirada diferente. ‘En pausa’. Hasta el 17 de marzo. A medio camino entre la pintura hiperrealista y la fotografía, la obra de la joven artista colombiana Gloria Herazo nos propone penetrar en escenas cotidianas con una mirada diferente. “En Pausa.” Until March. 17. Halfway between hyperrealist painting and photography, the young Colombian Gloria Herazo’s work helps us penetrate daily scenes through different eyes. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 11-14 h, 17-20.30 h. Sa-Do: 11-14 h. Open: Tue-Fri: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm. ‘Luis Rosales. O contido do corazón’. Ata o 3 de abril. Colección de manuscritos, fotografías e obxectos persoais coa que se rende homenaxe ao poeta e ensaísta granadino. ‘Luis Rosales. El contenido del corazón’. Hasta el 3 de abril. Colección de manuscritos, fotografías y objetos personales con la que se rinde homenaje al poeta y ensayista granadino. “Luis Rosales. El contenido del corazón.” Until April 3. Collection of manuscripts, photographs and personal objects, used to pay tribute to the Granada poet and essayist. CASA DA PARRA. d2 13 Horario: Ma-S: 11-14 h, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Pinturas e fracasos’. Ata o 17 de abril. Mostra antolóxica de Isaac Díaz Pardo que reúne pezas artísticas e amosa diversas perspectivas das etapas creativas do intelectual galego. ‘Pinturas y fracasos’. Hasta el 17 de abril. Muestra antológica de Isaac Díaz Pardo que reúne piezas artísticas y muestra diversas perspectivas de las etapas creativas del intelectual gallego. “Pinturas y fracasos.” Until April 17. Anthological exhibition by Isaac Díaz Pardo, featuring artworks and different perspectives of the Galician intellectual’s creative stages. COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia). d2 14 Horario: L-V: 11.30-13.30 h, 18-20 h.

Open: Mon-Fri: 11.30 am-1.30 pm, 6-8 pm. ‘Lisboa e outros assuntos de cama’. Ata o 10 de marzo. A gañadora da Operación Frechazo 2010, María Meijide, expón lenzos de temática lusa, doméstica e teatral. ‘Lisboa e outros assuntos de cama’. Hasta el 10 de marzo. La ganadora de la Operación Frechazo 2010, María Meijide, expone lienzos de temática lusa, doméstica y teatral. “Lisbo e outros assuntos de cama.” Until March 10. The winner of Operación Frechazo 2010, María Meijide, exhibits canvases featuring Portuguese, domestic and theatre themes. HOTEL ARAGUANEY. c3 Horario: L-S: 12-14 h, 16-21 h. Open: Mon-Sat: 12 noon-2 pm, 4-9 pm. ‘Dos espazos inconscientes’. Do 10 de marzo ao 2 de abril. Obra de Jad Salman, artista emerxente palestino afincado en París. ‘Dos espazos inconscientes’. Del 10 de marzo al 2 de abril. Obra de Jad Salman, artista emergente palestino afincado en París. “Dos espazos inconscientes.” From March 10 to April 2. Work by Jad Salman, an emerging Palestinian artist living in Paris. Jose Luís Valbueno. Colección das obras máis singulares deste artista, como as paisaxes mariñas galegas ou as reinterpretacións de personaxes históricos. Jose Luís Valbueno. Colección de las obras más singulares de este artista, como los paisajes marinos gallegos o las reinterpretaciones de personajes históricos. Jose Luís Valbueno. Collection of this artist’s most outstanding work, including Galician seascapes or reinterpretations of historical figures. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Give me your picture’. Ata o 24 de abril. Instalación a cargo da nova artista multidisciplinar Carolina Caluori. ‘Give me your picture’. Hasta el 24 de abril. Instalación a cargo de la joven artista multidisciplinar Carolina Caluori. “Give me your picture.” Until April 24. Insta-


e llation by the young multidisciplinary artist Carolina Caluori. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. ‘Caricaturas de estrelas do cinema’. Ata o 15 de marzo. Mostra do traballo de Gogue, ilustrador, caricaturista e colaborador do Faro de Vigo dende 1989. ‘Caricaturas de estrellas del cine’. Hasta el 15 de marzo. Muestra del trabajo de Gogue, ilustrador, caricaturista y colaborador del Faro de Vigo desde 1989. “Caricaturas de estrellas del cine.” Until March 15. Sample of work by Gogue, a Faro de Vigo illustrator, cartoonist and contributor since 1989. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘El perro minimalista’. Ata o 4 de marzo. O artista extremeño Teo Soriano amosa un conxunto de lenzos nos que destaca o intenso colorido e a expresión minimalista. ‘El perro minimalista’. Hasta el 4 de marzo. El artista extremeño Teo Soriano muestra un conjunto de lienzos en los que destaca el intenso colorido y la expresión minimalista. ‘El perro minimalista’. Until March 4. The Extramadura artist Teo Soriano displays a series of canvases featuring intense colours and minimalist expression. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘3x1 Cádiz/Vigo/Berlín’. Ata o 9 de marzo. Pinturas do gaditano Cecilio Chaves, un artista que parte de postulados figurativos contemporáneos para adentrarse na paisaxe urbana. ‘3 x 1 Cádiz/Vigo/Berlín’. Hasta el 9 de marzo. Pinturas del gaditano Cecilio Chaves, un artista que parte de postulados figurativos contemporáneos para adentrarse en el paisaje urbano.

“3 x 1 Cádiz/Vigo/Berlín.” Until March 9. Paintings by the Cádiz artist Cecilio Chaves, who starts from contemporary figurative postulates to penetrate the cityscape. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. Tatiana Medal. Do 3 de marzo ao 19 de abril. Obras recentes da artista coruñesa, cuxa obra se caracteriza polo emprego das liñas, os planos e as interseccións. Tatiana Medal. Del 3 de marzo al 19 de abril. Obras recientes de la artista coruñesa, cuya obra se caracteriza por el empleo de las líneas, los planos y las intersecciones. Tatiana Medal. From March 3 to April 19. Recent artworks by the Coruña artist, whose work is characterised by the use of lines, planes and intersections. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. ‘Arte para unha colección’. Ata o 3 de marzoObras de pequeno e mediano formato de autores galegos tan importantes como Eugenio e Mario Granell, Castelao, Carlos Sobrino ou Laxeiro. ‘Arte para una colección’. Hasta el 3 de marzo. Obras de pequeño y mediano formato de autores gallegos tan importante como Eugenio y Mario Granell, Castelao, Carlos Sobrino o Laxeiro. “Arte para una coleccion.” Until March 3. Small and medium works by important Galician artists such as Eugenio and Mario Granell, Castelao, Carlos Sobrino or Laxeiro. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. ‘S/T’. Ata o 31 de marzo. Esculturas do ourensán Iván Prieto, na que se mesturan realidade e ficción, drama, ironía e comicidade. ‘S/T’. Hasta el 31 de marzo. esculturas del orensano Iván Prieto, en la que se mezclan realidad

y ficción, drama, ironía y comicidad. ‘S/T’. Until March 31. Exhibition of sculptures by Ourense artist Iván Prieto, which combine reality and fiction, drama, irony and comicalness.

FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘Marea’. Ata o 12 de marzo. Obras recentes do respectado pintor Manuel Quintana Martelo, un artista caracterizado por un dominio técnico sobresaínte co que plasma unha visión íntima e subxectiva da realidade. ‘Marea’. Hasta el 12 de marzo. Obras recientes del respetado pintor Manuel Quintana Martelo, un artista caracterizado por un dominio técnico sobresaliente con el que plasma una visión íntima y subjetiva de la realidad. “Marea.” Until March 12. Recent works by the respected painter Manuel Quintana Martelo, an artist characterised by an outstanding technical command, which he uses to present an intimate and subjective vision of reality. ‘El volume de la luz’. Ata o 12 de marzo. O artista Arturo Álvarez xoga coa iluminación de distintos espazos evocando elementos da natureza e do feminino. ‘El volumen de la luz’. Hasta el 12 de marzo. El artista Arturo Álvarez juega con la iluminación de distintos espacios evocando elementos de la naturaleza y de lo femenino. “El volumen de la luz.” Until March 12. The artist Arturo Álvarez plays with light in different spaces, evoking elements of nature and the feminine.


compostela escondida hidden compostela

Ruta fotogrรกfica: Santiago en 12 fotos Ruta fotogrรกfica: Santiago en 12 fotos Photography Route: Santiago in 12 photos 36 | 37


c Soñas con levar a casa as mellores fotos de Santiago? Mercar postais e libros pode que sexa a solución máis inmediata, pero quen goce capturando as súas propias imaxes non dubidará en emprender esta ruta pola Compostela máis fotoxénica. Sueñas con llevar a casa las mejores fotos de Santiago? Comprar postales y libros puede que sea la solución más inmediata, pero quien disfrute capturando sus propias imágenes no dudará en emprender esta ruta por la Compostela más fotogénica. Do you dream of taking home the best photos of Santiago? Buying postcards and books may be the easiest solution. However, if you enjoy taking your own pictures, this route around photogenic Compostela is for you.

1. PRAZA DO OBRADOIRO | PRAZA DO OBRADOIRO | PRAZA DO OBRADOIRO Pero que difícil é capturar os seus 7.700 metros de superficie! Rodeada como está por edificios monumentais, non é doado lograr unha imaxe completa da Praza do Obradoiro. Desde o portal do Colexio de San Xerome, con gran angular, obtense a imaxe da Catedral, o Hostal dos Reis Católicos e o Pazo de Raxoi á esquerda. ¡Pero qué difícil es capturar sus 7.700 metros de superficie! Rodeada como está por edificios monumentales, non es fácil lograr una imagen completa de la Praza do Obradoiro. Desde el portal del Colexio de San Xerome, con gran angular, se obtiene la imagen de la Catedral, el Hostal dos Reis Católicos y el Pazo de Raxoi a la izquierda.

1

But it's so difficult to photograph its 7,700-metre surface area! Surrounded as it is by monumental buildings, it is not easy to get a complete picture of Praza do Obradoiro. From the portal of Colexio de San Xerome, with a wide angle lens, you can take a photo of the Cathedral, Hostal dos Reis Católicos and Pazo de Raxoi on the left.


culturall 2. A META É A EMOCIÓN | LA META ES LA EMOCIÓN | THE GOAL IS THE EMOTION As catro prazas que rodean a Catedral son os lugares máis emocionalmente intensos de Compostela. A entrada dos peregrinos e a satisfacción pola meta alcanzada son imaxes cotiás neste privilexiado escenario.

3

Las cuatro plazas que rodean la Catedral son los lugares más emocionalmente intensos de Compostela. La entrada de los peregrinos y la satisfacción por la meta alcanzada son imágenes cotidianas en este privilegiado escenario. The four squares surrounding the Cathedral are the most emotionally intense places in Compostela. The arrival of pilgrims and their satisfaction at reaching their goal are everyday scenes in this privileged setting.

2

3. A VOO DE PAXARO | A VUELO DE PÁJARO | BIRD’S EYE VIEW A subida ás cubertas da Catedral ofrece algunhas das mellores vistas das prazas que rodean á Catedral, da arquitectura do templo e dos tellados e chemineas da zona histórica. La subida a las cubiertas de la Catedral ofrece algunas de las mejores vistas de las plazas que rodean a la Catedral, de la arquitectura del templo y de los tejados y chimeneas de la zona histórica. The top of the Cathedral roofs offers some of the best views of the squares surrounding the Cathedral, the architecture of the basilica and of the roofs and chimneys in the old town. 38 | 39


c 4. 'VAS FEITA UNHA BERENGUELA' | 'VAS FEITA UNHA BERENGUELA' | 'VAS FEITA UNHA BERENGUELA' A bela Torre do Reloxo, ou Berenguela, ofrece a súa mellor cara se nos apostamos na Vía Sacra, a embocadura que media entre o adro da igrexa de San Paio de Antealtares e a Casa da Parra. De feito, asegúrase que o arquitecto Domingo de Andrade recortou a fachada desta para enmarcar unha vista irrepetible da tamén súa torre. La bella Torre del Reloj, o Berenguela, ofrece su mejor cara si nos apostamos en la Vía Sacra, la embocadura que media entre el atrio de la iglesia de San Paio de Antealtares y la Casa da Parra. De hecho, se asegura que el arquitecto Domingo de Andrade recortó la fachada de esta para enmarcar una vista irrepetible de la también suya torre. The beautiful Clock Tower, or Berenguela, shows itself at its best if we stand in Vía Sacra, the opening between the porch of the Church of San Paio de Antealtares and Casa da Parra. In fact, the architect Domingo de Andrade is claimed to have shortened the façade of the latter to frame an unrepeatable view of the tower, which he also designed.

4


culturall 5. A CIDADE DA CULTURA | LA CIUDAD DE LA CULTURA | THE CITY OF CULTURE A CdC é o soño de calquera amante da fotografía. Proxectada polo neoiorquino Peter Eisenman, é unha obra magnífica, única no seu xénero. Modular e á vez paisaxística, nace dunha pauta formal baseada na defragmentación, para finalmente integrarse nunha singular paisaxe dunar. La CdC es el sueño de cualquier amante de la fotografía. Proyectada por el neoyorquino Peter Eisenman, es una obra magnífica, única en su género. Modular y a la vez paisajística, nace de una pauta formal basada en la defragmentación, para finalmente integrarse en un singular paisaje dunar. The CdC is the dream of any photography enthusiast. Designed by New York's Peter Eisenman, it is a magnificent project, one of a kind. Modular as well as scenic, it is based on defragmentation and blends into a singular dune-like landscape.

5 40 | 41


c 6

6. AO RICO MERCADO | AL RICO MERCADO | TO THE TASTY MARKET O Mercado de Abastos, especialmente a primeiras horas da mañá, bule en actividade e ofrece momentos, xentes e infinidade de exquisiteces gastronómicas para retratar en detalle. O resultado son imaxes que case recenden. El Mercado de Abastos, especialmente a primeras horas de la mañana, bulle en actividad y ofrece momentos, gentes e infinidad de exquisiteces gastronómicas para retratar en detalle. El resultado son imágenes que casi se pueden oler. The Mercado de Abastos (Food Market), especially in the early morning, is alive with activity and provides moments, peoples and endless gastronomic delicacies for portraying in detail. The result is pictures that you can almost smell.

7. UN PARQUE CON VISTAS | UN PARQUE CON VISTAS | A PARK WITH VIEWS O parque de San Domingos de Bonaval esténdese por unha sucesión de terrazas que son todo un luxo para as fotografías. Nelas aparecerán a sombra das árbores, as ruínas de antigas dependencias monacais, o manancial, o antigo cemiterio co ciprés solitario... No serán deixa ver a zona monumental nun vistoso contraluz. El parque de San Domingos de Bonaval se extiende por una sucesión de terrazas que son todo un lujo para las fotografías. En ellas aparecerán la sombra de los árboles, las ruínas de antiguas dependencias monacales, el manantial, el antiguo cementerio con el ciprés solitario... Al atardecer deja ver la zona monumental en un vistoso contraluz. The San Domingos de Bonaval park is spread over a series of terraces that provide a wealth of possibilities for photos. These will feature the shadow of trees, the ruins of old monastery buildings, the spring, the former cemetery with a single cypress tree... In the evening, you can see the monumental district in a spectacular backlight.

7


culturall 8. ESCALEIRA AO CEO | ESCALERA AL CIELO | STAIRWAY TO HEAVEN Dentro do antigo convento de San Domingos de Bonaval non só está o Museo do Pobo Galego, senón unha marabilla da arquitectura de todos os tempos: a sorprendente escaleira barroca de caracol deseñada por Domingo de Andrade. Custará máis dunha foto entender esta enredadeira de pedra. Dentro del antiguo convento de San Domingos de Bonaval no solo está el Museo do Pobo Galego, sino una maravilla de la arquitectura de todos los tiempos: la sorprendente escalera barroca de caracol diseñada por Domingo de Andrade. Costará más de una foto entender esta enredadera de piedra. The former Convent of San Domingos de Bonaval not only houses the Museo do Pobo Galego, but also one of architecture's all-time wonders: the surprising baroque spiral stairway designed by Domingo de Andrade. It will take more than one photo to understand this stone creeper.

8

42 | 43


c 9

9. UN MUNDO APARTE | UN MUNDO APARTE | A WORLD APART Deixando atrás a capela do Carme de Abaixo, o paseo métese no bosque entre o rumor das augas do río Sarela. Ao longo da canle aparecen hortas, pontes, regos, canais, e antigos muíños e fábricas de curtidos, baixo unha luz filtrada pola árbores. Memoria viva dun fascinante mundo pretérito, a só 10 minutos do corazón da cidade. Dejando atrás la capilla del Carme de Abaixo, el paseo se interna en el bosque entre el rumor de las aguas del río Sarela. A lo largo de su cauce aparecen huertas, puentes, regatos, canales, y antiguos molinos y fábricas de curtidos, bajo una luz filtrada por los árboles. Memoria viva de un fascinante mundo pretérito, a sólo 10 minutos del corazón de la ciudad. Leaving the chapel of Carme de Abaixo behind, the walk enters the forest surrounded by the murmuring of the Sarela River. Going along its watercourse, you come across gardens, bridges, pools, channels as well as old waterwheels and tanneries, with sunshine filtering through the trees. Living testimony to fascinating past times, only 10 minutes from the city centre.


culturall 10. POSTAL CLÁSICA | POSTAL CLÁSICA | CLASSIC POSTCARD Unha das fotografías máis desexadas é a que se pode facer dende o parque da Alameda, coa fachada do Obradoiro ao lonxe, dourada pola luz do atardecer. Ou baixo o impoñente Eucalipto dos Namorados, dúas veces centenario, coa cidade histórica aos pés. Una de las fotografías más deseadas es la que se puede hacer desde el parque de la Alameda, con la fachada del Obradoiro a lo lejos, dorada por la luz del atardecer. O bajo el imponente Eucalipto de los Enamorados, dos veces centenario, con la ciudad histórica a los pies. One of the most popular photos is the one from the Alameda Park, with the Obradoiro façade in the background, gilded in evening light. Or underneath the impressive two-hundred-year-old Lovers' Eucalyptus Tree, with the old town at the bottom.

10 44 | 45


c 11

11. A HORA AZUL | LA HORA AZUL | BLUE TIME Ao caer a noite, acéndense os farois de luz ambarina e Compostela cobra un aire de solemnidade. Se se logra facer coincidir ese momento cun solpor cor cobalto único desta cidade, a fotografía pode ser memorable. Máis tarde, na pétrea zona monumental, pódese retratar o silencio. Al caer la noche, se encienden los faroles de luz ambarina y Compostela cobra un aire de solemnidad. Si se logra hacer coincidir ese momento con un ocaso color cobalto único de esta ciudad, la fotografía puede ser memorable. Más tarde, en la pétrea zona monumental, es posible retratar el silencio. At dusk, the amber street lamps light up and Compostela acquires a solemn air. If this moment coincides with a cobalt-coloured sunset, unique to this city, the photo may be memorable. Later on, in the monumental district of stone, you can photography silence.


culturall 12. E SE CHOVE? | ¿Y SI LLUEVE? | AND WHAT IF IT RAINS? A chuvia é unha bendición para os fotógrafos de Compostela: fai brillar o granito das fachadas e os empedrados, e da traballo ás gárgolas, que cobran vida coa auga. Cando escampa, os charcos do pavimento reflicten torres, volutas, balconadas e cresterías, como un mundo arquitectónico invertido.

culturall

La lluvia es una bendición para los fotógrafos de Compostela: hace brillar el granito de las fachadas y los empedrados, y da trabajo a las gárgolas, que cobran vida con el agua. Cuando escampa, los charcos del pavimento reflejan torres, volutas, balconadas y cresterías, como un mundo arquitectónico invertido.

culturall

Rain is a blessing for photographers in Compostela: it makes the granite of the façades and paving shine, and gives the gargoyles something to do, bringing them to life. When it clears up, the pools on the ground reflect towers, volutes, balconies and crestings, like an upside-down world of architecture.

culturall

12

46 | 47


q Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

que facer qué hacer what to do Audioguía Audioguía Audioguide

Tren turístico Tren turístico Tourist train

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com

Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practical MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departu-


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

res every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Visita á cidade histórica Visita a la ciudad histórica Tour around the old town

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; 48 | 49

Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre. (see last page)

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2


d Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 La Viura. Santiago del Estero, 1 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3

Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map)


culturall Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine

Chineses Chinos Chinese food

Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

52 | 53

Kebabs Kebabs Kebabs Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1


d Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel.: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall nº 60 Marzo 2011  
Culturall nº 60 Marzo 2011  

Culturall nº 60 Marzo 2011

Advertisement